Danh sách tiểu hành tinh/357001–358000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
357001 1998 UK14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
357002 1999 BS28 10/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
357003 1999 CX142 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
357004 1999 FU12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
357005 1999 HA2 20/04/1999 Socorro LINEAR APO 930 m MPC · JPL
357006 1999 RW236 08/09/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
357007 1999 TH61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
357008 1999 TJ74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
357009 1999 TG122 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357010 1999 TS161 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357011 1999 UB30 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
357012 1999 VS13 02/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
357013 1999 VL89 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357014 1999 VB93 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357015 1999 VH117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
357016 1999 VR130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
357017 1999 VK136 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
357018 1999 VK163 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
357019 1999 WH16 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
357020 1999 XU30 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
357021 1999 XT224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
357022 1999 YG3 20/12/1999 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
357023 1999 YZ3 19/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
357024 1999 YR14 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 260 m MPC · JPL
357025 2000 DR59 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
357026 2000 DV82 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
357027 2000 EU9 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
357028 2000 EJ26 04/03/2000 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
357029 2000 EK131 11/03/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
357030 2000 EX152 06/03/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
357031 2000 FG6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
357032 2000 HT18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
357033 2000 HN47 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
357034 2000 KR66 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
357035 2000 LD15 08/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
357036 2000 LL22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
357037 2000 NU23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
357038 2000 QH13 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357039 2000 QS70 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357040 2000 QK87 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
357041 2000 QH175 31/08/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
357042 2000 RB25 01/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
357043 2000 RE90 03/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
357044 2000 SS33 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
357045 2000 SG58 24/09/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
357046 2000 SW79 24/09/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
357047 2000 SH180 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
357048 2000 SC193 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357049 2000 SO248 24/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
357050 2000 UJ13 22/10/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,4 km MPC · JPL
357051 2000 WW10 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
357052 2000 WV17 21/11/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
357053 2000 WF36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
357054 2000 WV155 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357055 2000 YJ73 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
357056 2001 MN16 27/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
357057 2001 MR28 26/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
357058 2001 OG25 23/07/2001 Palomar NEAT 340 m MPC · JPL
357059 2001 OJ37 20/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
357060 2001 OC99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
357061 2001 PH44 15/08/2001 Haleakala NEAT 840 m MPC · JPL
357062 2001 PE55 14/08/2001 Haleakala NEAT 730 m MPC · JPL
357063 2001 PO59 14/08/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
357064 2001 QY32 17/08/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
357065 2001 QS33 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
357066 2001 QK46 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
357067 2001 QN69 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
357068 2001 QY89 16/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
357069 2001 QX150 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357070 2001 QH172 14/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 640 m MPC · JPL
357071 2001 QC240 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
357072 2001 RG11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
357073 2001 RK20 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
357074 2001 RA43 07/09/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
357075 2001 RQ53 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357076 2001 RU84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
357077 2001 RL110 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
357078 2001 RL117 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
357079 2001 RS138 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
357080 2001 SE6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
357081 2001 SG37 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
357082 2001 SB41 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
357083 2001 SH56 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
357084 2001 SO174 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
357085 2001 SM207 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
357086 2001 SA228 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
357087 2001 SN237 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
357088 2001 SQ253 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
357089 2001 SX273 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357090 2001 SF299 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
357091 2001 ST299 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357092 2001 SG320 21/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
357093 2001 SD356 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
357094 2001 TM 19/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
357095 2001 TD13 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
357096 2001 TR18 15/10/2001 Emerald Lane L. Ball 650 m MPC · JPL
357097 2001 TL85 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
357098 2001 TN111 20/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
357099 2001 TG135 13/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
357100 2001 TM143 10/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
357101 2001 TK156 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
357102 2001 TR171 15/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
357103 2001 TP208 11/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
357104 2001 TX213 13/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
357105 2001 TS224 14/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
357106 2001 TW257 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
357107 2001 UG8 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357108 2001 UQ77 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
357109 2001 UN86 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
357110 2001 UE99 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
357111 2001 UK129 20/10/2001 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
357112 2001 VB9 09/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
357113 2001 VY22 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357114 2001 VA85 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
357115 2001 VT109 26/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
357116 Attivissimo 2001 WH 16/11/2001 Cavezzo Cavezzo Obs. 2,7 km MPC · JPL
357117 2001 WG23 27/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
357118 2001 WU60 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
357119 2001 WC73 20/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
357120 2001 WU99 20/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
357121 2001 XK4 10/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
357122 2001 XM95 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357123 2001 XR216 14/12/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
357124 2001 XM236 15/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
357125 2001 XL244 15/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
357126 2001 XR246 19/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
357127 2001 XM248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
357128 2001 XP262 13/12/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
357129 2001 XU266 09/12/2001 Mauna Kea D. J. Tholen 980 m MPC · JPL
357130 2001 YL66 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357131 2001 YC152 19/12/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
357132 2002 AQ21 09/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
357133 2002 AU103 17/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
357134 2002 AD105 09/01/2002 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
357135 2002 AJ120 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
357136 2002 AC130 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,3 km MPC · JPL
357137 2002 AP133 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
357138 2002 AU145 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
357139 2002 AP149 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
357140 2002 AH162 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
357141 2002 AP179 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357142 2002 AE193 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
357143 2002 AV203 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
357144 2002 AF209 08/01/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
357145 2002 AR209 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
357146 2002 BU12 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
357147 2002 CS 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 750 m MPC · JPL
357148 2002 CZ 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 940 m MPC · JPL
357149 2002 CB3 03/02/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
357150 2002 CW6 01/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357151 2002 CG9 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
357152 2002 CO15 08/02/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
357153 2002 CO23 06/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
357154 2002 CZ29 03/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
357155 2002 CE31 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
357156 2002 CR53 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
357157 2002 CM85 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357158 2002 CR98 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
357159 2002 CA111 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
357160 2002 CY127 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357161 2002 CO160 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
357162 2002 CP200 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
357163 2002 CA202 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
357164 2002 CW202 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
357165 2002 CK250 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
357166 2002 CV255 22/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
357167 2002 CC265 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357168 2002 CJ267 07/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
357169 2002 CG288 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357170 2002 CT309 06/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
357171 2002 CP311 11/02/2002 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
357172 2002 DK3 22/02/2002 Nashville R. Clingan 4,4 km MPC · JPL
357173 2002 DW16 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
357174 2002 ES9 12/03/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
357175 2002 EC17 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
357176 2002 EC23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
357177 2002 EQ34 11/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357178 2002 EV59 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
357179 2002 ED70 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
357180 2002 EY77 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
357181 2002 EK95 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
357182 2002 EX97 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
357183 2002 ET102 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
357184 2002 EK104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
357185 2002 ET109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357186 2002 EZ111 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
357187 2002 EO112 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
357188 2002 EW116 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
357189 2002 ER142 12/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
357190 2002 ET150 15/03/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
357191 2002 EK155 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
357192 2002 EE163 11/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
357193 2002 FM13 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357194 2002 FU22 19/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
357195 2002 FM32 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
357196 2002 FN32 20/03/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
357197 2002 FD35 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
357198 2002 FV40 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
357199 2002 FZ40 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
357200 2002 GU5 12/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
357201 2002 GX5 12/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
357202 2002 GG34 01/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
357203 2002 GA38 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
357204 2002 GE38 01/04/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
357205 2002 GB43 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
357206 2002 GW68 08/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
357207 2002 GZ71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
357208 2002 GJ103 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
357209 2002 GK112 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
357210 2002 GQ113 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357211 2002 GU133 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357212 2002 GV143 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
357213 2002 GX147 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
357214 2002 GC173 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
357215 2002 GH183 08/04/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
357216 2002 GD185 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
357217 2002 GY186 08/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
357218 2002 GK190 24/05/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
357219 2002 GP190 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
357220 2002 HP8 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
357221 2002 HK10 17/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
357222 2002 JY5 05/05/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
357223 2002 JV7 11/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
357224 2002 JN23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357225 2002 JV56 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
357226 2002 JJ60 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
357227 2002 JC92 11/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
357228 2002 JO92 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357229 2002 JF108 21/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
357230 2002 JO123 06/04/2002 Kvistaberg UDAS 3,9 km MPC · JPL
357231 2002 JE126 07/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
357232 2002 JB127 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
357233 2002 JQ150 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
357234 2002 JA151 04/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
357235 2002 KC1 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357236 2002 KX3 18/05/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
357237 2002 LV53 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
357238 2002 LZ56 10/06/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
357239 2002 LB61 07/06/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
357240 2002 LQ63 12/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
357241 2002 MC6 20/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357242 2002 OG25 29/07/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
357243 2002 OQ37 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
357244 2002 PQ9 05/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
357245 2002 PX17 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357246 2002 PG34 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
357247 2002 PC36 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
357248 2002 PE60 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
357249 2002 PQ68 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
357250 2002 PN122 14/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
357251 2002 PR124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
357252 2002 PF143 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
357253 2002 PQ171 14/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
357254 2002 PN173 08/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357255 2002 PY177 15/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
357256 2002 PN194 11/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
357257 2002 PL197 07/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
357258 2002 QY23 28/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
357259 2002 QX51 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,9 km MPC · JPL
357260 2002 QE94 30/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
357261 2002 QL111 18/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
357262 2002 QN111 18/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
357263 2002 QB141 28/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
357264 2002 QQ144 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
357265 2002 QM145 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
357266 2002 QT147 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
357267 2002 QP152 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
357268 2002 RU68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
357269 2002 RP85 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
357270 2002 RH87 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357271 2002 RE137 12/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
357272 2002 RG147 11/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
357273 2002 RM215 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
357274 2002 RA221 15/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
357275 2002 RX261 13/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
357276 2002 RH279 12/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
357277 2002 RA286 13/08/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
357278 2002 SY4 27/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357279 2002 SG30 19/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
357280 2002 SE40 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
357281 2002 SX62 16/09/2002 Palomar R. Matson 1,1 km MPC · JPL
357282 2002 SY66 29/09/2002 Kvistaberg UDAS 3,4 km MPC · JPL
357283 2002 TM82 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
357284 2002 TK123 12/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
357285 2002 TY131 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
357286 2002 TA156 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357287 2002 TF172 04/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
357288 2002 TZ174 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
357289 2002 TE221 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
357290 2002 TZ324 05/09/2002 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
357291 2002 TN327 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
357292 2002 UF35 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
357293 2002 UR62 13/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
357294 2002 UK74 30/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357295 2002 VE2 02/11/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
357296 2002 VX20 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357297 2002 VT57 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
357298 2002 VD74 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
357299 2002 VJ75 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
357300 2002 VK143 13/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
357301 2002 VC144 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
357302 2002 VM147 16/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
357303 2002 WE27 16/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
357304 2002 XK33 07/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
357305 2002 XT89 14/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357306 2003 AC40 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
357307 2003 AV49 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
357308 2003 AM72 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357309 2003 BY40 28/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
357310 2003 CM10 03/02/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
357311 2003 DC14 26/02/2003 Socorro LINEAR AMO 1,8 km MPC · JPL
357312 2003 ET14 04/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357313 2003 FK45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
357314 2003 FX64 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
357315 2003 FL122 31/03/2003 Cerro Tololo DLS 3,4 km MPC · JPL
357316 2003 FX123 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
357317 2003 FL131 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
357318 2003 FS133 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
357319 2003 GR8 01/04/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
357320 2003 GB38 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
357321 2003 GZ54 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
357322 2003 HW5 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
357323 2003 HR20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
357324 2003 HQ44 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357325 2003 JL 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357326 2003 JQ15 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
357327 2003 KE11 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
357328 2003 KA17 29/05/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
357329 2003 LK 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
357330 2003 MW1 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
357331 2003 NH6 05/07/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
357332 2003 NO6 05/07/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
357333 2003 NJ7 07/07/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
357334 2003 OJ12 22/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
357335 2003 OE15 22/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
357336 2003 OT17 29/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 940 m MPC · JPL
357337 2003 OG33 24/07/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
357338 2003 PE11 01/08/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 980 m MPC · JPL
357339 2003 QB12 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
357340 2003 QN13 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
357341 2003 QU13 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357342 2003 QK17 22/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
357343 2003 QJ23 20/08/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
357344 2003 QQ30 23/08/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
357345 2003 QB35 22/08/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
357346 2003 QC41 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
357347 2003 QA44 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
357348 2003 QJ46 23/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
357349 2003 QA52 23/08/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
357350 2003 QH58 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
357351 2003 QZ72 24/08/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
357352 2003 QE95 29/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
357353 2003 QT106 30/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
357354 2003 RJ3 25/08/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
357355 2003 RV8 07/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
357356 2003 RH16 15/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357357 2003 RN25 15/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
357358 2003 SK13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
357359 2003 SU16 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
357360 2003 SJ25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
357361 2003 SK93 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
357362 2003 SX113 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
357363 2003 SB142 20/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
357364 2003 SJ143 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
357365 2003 SH158 22/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
357366 2003 SU163 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
357367 2003 SP165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
357368 2003 SC167 22/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
357369 2003 SM182 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
357370 2003 SW184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
357371 2003 SH193 20/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
357372 2003 SG201 12/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
357373 2003 SO228 26/09/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
357374 2003 ST232 25/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
357375 2003 SB264 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
357376 2003 SW277 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357377 2003 SW319 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
357378 2003 SF328 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
357379 2003 SH388 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
357380 2003 TF46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
357381 2003 UH14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
357382 2003 UD26 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
357383 2003 UM33 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
357384 2003 UP43 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
357385 2003 UH48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
357386 2003 UN49 16/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
357387 2003 UW65 16/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
357388 2003 UK76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
357389 2003 UA83 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
357390 2003 UF101 20/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
357391 2003 UO113 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357392 2003 UM143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
357393 2003 UP156 20/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
357394 2003 UC182 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
357395 2003 UU195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
357396 2003 UO210 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
357397 2003 UF219 21/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
357398 2003 UZ228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
357399 2003 UE232 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
357400 2003 UV240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
357401 2003 UE245 24/10/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
357402 2003 UD249 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357403 2003 UG291 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
357404 2003 UN341 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
357405 2003 UM382 22/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
357406 2003 VB3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
357407 2003 WN12 16/11/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
357408 2003 WD15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
357409 2003 WN81 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
357410 2003 WK98 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
357411 2003 WU126 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
357412 2003 WN172 30/11/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
357413 2003 WF190 24/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
357414 2003 XE 01/12/2003 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
357415 2003 XA5 01/12/2003 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
357416 2003 XF10 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
357417 2003 XH16 14/12/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
357418 2003 XJ42 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
357419 2003 YC12 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
357420 2003 YY20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
357421 2003 YF29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
357422 2003 YT54 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357423 2003 YQ60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
357424 2003 YZ65 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
357425 2003 YD79 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
357426 2003 YS87 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
357427 2003 YH121 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
357428 2003 YE123 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
357429 2003 YW133 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
357430 2003 YP135 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357431 2003 YP138 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
357432 2003 YG141 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
357433 2003 YP144 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
357434 2004 AJ6 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
357435 2004 AU19 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
357436 2004 BK40 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
357437 2004 BN46 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
357438 2004 BB76 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
357439 2004 BL86 30/01/2004 Socorro LINEAR APO · 490 m MPC · JPL
357440 2004 BE89 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
357441 2004 BK98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
357442 2004 BG115 30/01/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
357443 2004 BC135 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
357444 2004 BS143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
357445 2004 CX16 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
357446 2004 CY39 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
357447 2004 CH59 10/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
357448 2004 CS59 10/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
357449 2004 CB61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
357450 2004 CJ72 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
357451 2004 CD83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
357452 2004 CZ109 14/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357453 2004 DK8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
357454 2004 DH17 29/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
357455 2004 DJ36 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
357456 2004 DP39 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
357457 2004 EZ1 12/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
357458 2004 EL16 12/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
357459 2004 EP24 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
357460 2004 EA40 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
357461 2004 ER48 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
357462 2004 EQ64 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
357463 2004 EG69 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357464 2004 EU83 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
357465 2004 ES90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
357466 2004 EK91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
357467 2004 EX95 01/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
357468 2004 EA96 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
357469 2004 FS41 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
357470 2004 FV42 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
357471 2004 FS53 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357472 2004 FV58 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
357473 2004 FF84 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
357474 2004 FB87 19/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
357475 2004 FT94 19/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
357476 2004 FB109 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357477 2004 FB111 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
357478 2004 FH131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
357479 2004 GJ3 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
357480 2004 GL40 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
357481 2004 GC46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
357482 2004 HR4 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
357483 2004 HZ24 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
357484 2004 HO37 21/04/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
357485 2004 JA29 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
357486 2004 JM31 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
357487 2004 JG39 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
357488 2004 JR47 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
357489 2004 KH 16/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
357490 2004 KN9 19/05/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
357491 2004 LH9 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
357492 2004 NL7 14/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
357493 2004 NH29 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
357494 2004 OY10 22/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
357495 2004 PG16 07/08/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
357496 2004 PK30 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
357497 2004 PP31 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
357498 2004 PK36 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
357499 2004 PM40 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
357500 2004 PT82 10/08/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
357501 2004 PO83 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
357502 2004 PW85 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
357503 2004 PA95 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
357504 2004 PL98 08/08/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
357505 2004 PG107 15/08/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
357506 2004 PK110 12/08/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
357507 2004 PX112 12/08/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
357508 2004 QP7 22/08/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 750 m MPC · JPL
357509 2004 RT2 05/09/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 900 m MPC · JPL
357510 2004 RD10 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
357511 2004 RQ14 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
357512 2004 RQ32 07/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
357513 2004 RX39 06/09/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
357514 2004 RH54 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
357515 2004 RL80 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
357516 2004 RZ82 09/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
357517 2004 RX85 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
357518 2004 RU96 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
357519 2004 RU98 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
357520 2004 RJ104 08/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
357521 2004 RA105 08/09/2004 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
357522 2004 RV111 26/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
357523 2004 RT113 07/09/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
357524 2004 RS139 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
357525 2004 RO140 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
357526 2004 RQ141 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
357527 2004 RF144 08/09/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
357528 2004 RC153 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
357529 2004 RR161 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
357530 2004 RK164 07/09/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
357531 2004 RV172 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
357532 2004 RQ176 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
357533 2004 RL185 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
357534 2004 RO186 10/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
357535 2004 RO196 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
357536 2004 RV202 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357537 2004 RJ238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
357538 2004 RP240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
357539 2004 RJ256 08/09/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
357540 2004 RC267 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
357541 2004 RO278 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
357542 2004 RP300 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
357543 2004 RV317 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
357544 2004 RN322 13/09/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
357545 2004 RV324 13/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
357546 Edwardhalbach 2004 RA339 15/09/2004 Sonoita W. R. Cooney Jr., J. Gross 2,6 km MPC · JPL
357547 2004 ST20 17/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
357548 2004 SP32 17/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
357549 2004 SG34 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357550 2004 SW43 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
357551 2004 SO44 18/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
357552 2004 SR46 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
357553 2004 SH50 22/09/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
357554 2004 SR58 18/09/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
357555 2004 TS26 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
357556 2004 TU29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
357557 2004 TM31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
357558 2004 TE32 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
357559 2004 TB34 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
357560 2004 TQ43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
357561 2004 TR44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
357562 2004 TE63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
357563 2004 TF79 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357564 2004 TC81 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
357565 2004 TL85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
357566 2004 TQ88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
357567 2004 TC95 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
357568 2004 TL134 07/10/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
357569 2004 TC136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
357570 2004 TZ142 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
357571 2004 TD145 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
357572 2004 TF153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
357573 2004 TZ164 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
357574 2004 TJ167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
357575 2004 TX170 07/10/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
357576 2004 TH174 09/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
357577 2004 TP231 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
357578 2004 TJ232 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
357579 2004 TG241 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
357580 2004 TS243 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
357581 2004 TF251 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
357582 2004 TV284 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
357583 2004 TV301 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
357584 2004 TS347 15/10/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
357585 2004 VB8 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
357586 2004 VH10 03/11/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
357587 2004 VF18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
357588 2004 VS26 04/11/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
357589 2004 VK55 10/11/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
357590 2004 VS57 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
357591 2004 VD76 12/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
357592 2004 VX76 12/11/2004 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
357593 2004 XM20 08/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
357594 2004 XL35 12/12/2004 Socorro LINEAR APO · 450 m MPC · JPL
357595 2004 XO43 10/12/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
357596 2004 XX75 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
357597 2004 XM80 10/12/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
357598 2004 XW104 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
357599 2005 AA 02/01/2005 Begues Obs. J. Manteca, J. Muñoz 1,2 km MPC · JPL
357600 2005 AN2 06/01/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
357601 2005 AZ10 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357602 2005 AN36 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
357603 2005 AJ62 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
357604 2005 AZ76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
357605 2005 BK1 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
357606 2005 BR13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
357607 2005 BD21 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357608 2005 BW23 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
357609 2005 BF29 18/01/2005 Mayhill U. Wolff 580 m MPC · JPL
357610 2005 CU18 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
357611 2005 CC20 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
357612 2005 CY37 03/02/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
357613 2005 CM60 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
357614 2005 CT61 09/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357615 2005 EG2 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
357616 2005 EA15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
357617 2005 EY15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
357618 2005 EM30 04/03/2005 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
357619 2005 EZ70 08/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
357620 2005 EA77 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
357621 2005 EG94 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
357622 2005 EY95 11/03/2005 Catalina CSS 310 m MPC · JPL
357623 2005 EB140 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
357624 2005 EK153 08/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
357625 2005 EZ187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
357626 2005 EE199 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
357627 2005 ET204 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
357628 2005 EH224 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357629 2005 EL250 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
357630 2005 EH257 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
357631 2005 EU280 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
357632 2005 ET288 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
357633 2005 GP6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
357634 2005 GT6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
357635 2005 GW8 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
357636 2005 GF36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
357637 2005 GM52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
357638 2005 GD94 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
357639 2005 GM98 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
357640 2005 GZ104 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
357641 2005 GY115 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
357642 2005 GT124 09/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
357643 2005 GG126 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
357644 2005 GU128 01/04/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
357645 2005 GT130 08/04/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
357646 2005 GK136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
357647 2005 GE154 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
357648 2005 GF154 15/04/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
357649 2005 GQ154 18/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
357650 2005 GJ172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
357651 2005 GT204 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
357652 2005 HL10 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
357653 2005 JK19 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
357654 2005 JZ19 04/05/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
357655 2005 JL58 07/05/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
357656 2005 JZ60 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
357657 2005 JD68 04/05/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
357658 2005 JX68 06/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357659 2005 JT76 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
357660 2005 JS86 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
357661 2005 JG94 06/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
357662 2005 JZ102 09/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
357663 2005 JW108 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
357664 2005 JG109 07/05/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
357665 2005 JV109 07/05/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
357666 2005 JQ119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
357667 2005 JX120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
357668 2005 JS128 13/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
357669 2005 JW132 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
357670 2005 JU133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
357671 2005 JL147 15/05/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
357672 2005 JN150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
357673 2005 JW156 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
357674 2005 JB157 04/05/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
357675 2005 JB164 09/05/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
357676 2005 JJ175 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
357677 2005 LS1 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
357678 2005 LG3 02/06/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
357679 2005 LV49 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
357680 2005 MN17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
357681 2005 MR19 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
357682 2005 MA28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
357683 2005 MM35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357684 2005 MY35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357685 2005 NY4 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
357686 2005 NQ9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
357687 2005 ND11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
357688 2005 NJ25 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
357689 2005 NZ25 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
357690 2005 NA27 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
357691 2005 NR56 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
357692 2005 NE64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
357693 2005 NF68 03/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
357694 2005 OL17 30/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
357695 2005 OO17 30/07/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
357696 2005 OQ21 28/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
357697 2005 OF25 31/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
357698 2005 OP31 28/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
357699 2005 PQ2 02/08/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
357700 2005 PY10 04/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
357701 2005 PT15 04/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
357702 2005 PX18 06/08/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
357703 2005 PT23 05/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
357704 2005 PF29 08/08/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
357705 2005 QF4 24/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
357706 2005 QX15 25/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
357707 2005 QO18 25/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
357708 2005 QH32 30/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357709 2005 QM34 25/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
357710 2005 QS34 25/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
357711 2005 QU40 26/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
357712 2005 QB41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
357713 2005 QN43 26/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
357714 2005 QS52 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
357715 2005 QO62 26/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
357716 2005 QG63 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
357717 2005 QO78 25/08/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
357718 2005 QK81 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
357719 2005 QJ111 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
357720 2005 QZ116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
357721 2005 QU126 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
357722 2005 QS127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
357723 2005 QB133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
357724 2005 QN134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
357725 2005 QW136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
357726 2005 QH137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
357727 2005 QB138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357728 2005 QB139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357729 2005 QW172 29/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
357730 2005 QC181 30/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
357731 2005 QO189 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357732 2005 RO5 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
357733 2005 RS10 08/09/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
357734 2005 RZ18 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
357735 2005 RR27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
357736 2005 RJ40 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
357737 2005 RQ42 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
357738 2005 RJ47 13/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
357739 2005 RQ47 13/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
357740 2005 SR7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
357741 2005 SO14 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357742 2005 SU15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
357743 2005 SS31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
357744 2005 SN33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
357745 2005 SJ50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
357746 2005 SV51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
357747 2005 SW53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
357748 2005 SP58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
357749 2005 SD64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
357750 2005 SK71 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
357751 2005 SW73 23/09/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
357752 2005 SQ74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357753 2005 SD80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
357754 2005 SV85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
357755 2005 SZ90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
357756 2005 SY91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
357757 2005 SR92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
357758 2005 SJ100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
357759 2005 SJ108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
357760 2005 SB109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
357761 2005 SR109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
357762 2005 SM110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
357763 2005 SF119 28/09/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
357764 2005 SL125 29/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
357765 2005 SC128 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
357766 2005 SS129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
357767 2005 SS130 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
357768 2005 ST147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
357769 2005 SW159 26/09/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
357770 2005 SE160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
357771 2005 SM170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
357772 2005 SN176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357773 2005 SU182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
357774 2005 SJ183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
357775 2005 SH194 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
357776 2005 SX199 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
357777 2005 SS211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
357778 2005 SJ212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
357779 2005 SS230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
357780 2005 SQ231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
357781 2005 SB254 22/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357782 2005 SJ257 22/09/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
357783 2005 SE258 23/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
357784 2005 ST279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
357785 2005 SA282 24/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
357786 2005 SR283 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
357787 2005 SX284 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
357788 2005 ST292 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
357789 2005 SF293 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
357790 2005 TX2 01/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
357791 2005 TE6 01/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
357792 2005 TX24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
357793 2005 TY29 04/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
357794 2005 TO32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
357795 2005 TP56 01/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
357796 2005 TE59 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
357797 2005 TP60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
357798 2005 TW78 07/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
357799 2005 TW85 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
357800 2005 TG86 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
357801 2005 TV88 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
357802 2005 TM98 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
357803 2005 TP129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
357804 2005 TG130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
357805 2005 TJ136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357806 2005 TW143 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
357807 2005 TB155 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
357808 2005 TM157 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
357809 2005 TS161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
357810 2005 TJ162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
357811 2005 TP164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
357812 2005 TM166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
357813 2005 TD172 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
357814 2005 TZ181 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
357815 2005 TH187 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
357816 2005 TC191 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
357817 2005 TJ192 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
357818 2005 TD194 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
357819 2005 UY23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357820 2005 UC27 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
357821 2005 UP27 23/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
357822 2005 UQ29 23/10/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
357823 2005 UT40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
357824 2005 UL50 23/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
357825 2005 UA55 23/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
357826 2005 UR56 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
357827 2005 UA64 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
357828 2005 UV82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
357829 2005 UQ86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
357830 2005 UC94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
357831 2005 UJ107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
357832 2005 UU107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357833 2005 UA110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
357834 2005 UE124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
357835 2005 UF127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357836 2005 UH131 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357837 2005 UQ135 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
357838 2005 UY135 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
357839 2005 UJ141 25/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
357840 2005 UH147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
357841 2005 UZ150 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
357842 2005 UH152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
357843 2005 UA165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
357844 2005 UC184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
357845 2005 UZ189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
357846 2005 UQ190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
357847 2005 UJ191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
357848 2005 UE195 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
357849 2005 UU200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
357850 2005 UV208 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
357851 2005 UX219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
357852 2005 UJ220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
357853 2005 UD227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
357854 2005 UK227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
357855 2005 UU235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357856 2005 UG250 23/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
357857 2005 UG255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
357858 2005 UG258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
357859 2005 UH263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
357860 2005 UK268 28/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
357861 2005 UH279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
357862 2005 UH287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357863 2005 UY290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
357864 2005 UW294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
357865 2005 UL301 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
357866 2005 UE308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
357867 2005 UB310 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357868 2005 UQ330 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
357869 2005 UW336 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
357870 2005 US342 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
357871 2005 UN365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
357872 2005 UG367 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
357873 2005 UC369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
357874 2005 UH378 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
357875 2005 UL384 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357876 2005 UW384 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
357877 2005 UO416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
357878 2005 UV420 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
357879 2005 UK432 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
357880 2005 UL437 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
357881 2005 UC440 29/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
357882 2005 UH441 29/10/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
357883 2005 UJ444 30/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
357884 2005 UB467 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
357885 2005 UY475 22/10/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
357886 2005 UW476 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
357887 2005 UK477 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
357888 2005 UN512 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
357889 2005 UD515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
357890 2005 UE517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
357891 2005 UG519 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,6 km MPC · JPL
357892 2005 UQ519 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
357893 2005 UT519 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
357894 2005 UO520 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
357895 2005 UH521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
357896 2005 UL522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
357897 2005 UF524 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
357898 2005 VX17 04/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
357899 2005 VZ26 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
357900 2005 VV31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
357901 2005 VT40 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
357902 2005 VJ56 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
357903 2005 VP65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
357904 2005 VC67 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
357905 2005 VY69 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
357906 2005 VZ85 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
357907 2005 VB94 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
357908 2005 VM110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
357909 2005 VZ116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
357910 2005 VJ127 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
357911 2005 VR131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
357912 2005 WY2 20/11/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
357913 2005 WQ4 20/11/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
357914 2005 WQ8 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
357915 2005 WH16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
357916 2005 WB31 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
357917 2005 WD37 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
357918 2005 WS41 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
357919 2005 WU43 21/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
357920 2005 WQ44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
357921 2005 WV48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
357922 2005 WL69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
357923 2005 WE75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
357924 2005 WF123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
357925 2005 WZ129 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
357926 2005 WN138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
357927 2005 WO143 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
357928 2005 WX144 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
357929 2005 WO146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
357930 2005 WT159 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
357931 2005 WV159 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
357932 2005 WX210 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
357933 2005 XV46 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
357934 2005 XR55 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
357935 2005 XP111 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 760 m MPC · JPL
357936 2005 YL5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
357937 2005 YJ12 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
357938 2005 YO22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
357939 2005 YU36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
357940 2005 YZ49 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
357941 2005 YL51 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
357942 2005 YO51 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
357943 2005 YJ53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
357944 2005 YZ55 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357945 2005 YF59 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
357946 2005 YA61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
357947 2005 YX76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
357948 2005 YD106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
357949 2005 YZ135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
357950 2005 YO165 30/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
357951 2005 YJ173 24/12/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
357952 2005 YT179 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
357953 2005 YG187 23/03/2003 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
357954 2005 YG229 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
357955 2005 YP274 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
357956 2006 AN11 05/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
357957 2006 AK37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
357958 2006 AD63 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
357959 2006 AC69 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
357960 2006 BR2 20/01/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
357961 2006 BG7 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
357962 2006 BE30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
357963 2006 BA33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
357964 2006 BK34 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
357965 2006 BC44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
357966 2006 BQ64 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
357967 2006 BT67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
357968 2006 BV73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
357969 2006 BK79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
357970 2006 BE96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
357971 2006 BJ110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
357972 2006 BU110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
357973 2006 BW124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
357974 2006 BU149 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
357975 2006 BE151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
357976 2006 BD158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
357977 2006 BX168 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
357978 2006 BL172 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
357979 2006 BW184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
357980 2006 BR196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
357981 2006 BW227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
357982 2006 BK249 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
357983 2006 BU267 26/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
357984 2006 CP13 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
357985 2006 CO38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
357986 2006 CM49 03/02/2006 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
357987 2006 CK68 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
357988 2006 DT6 20/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
357989 2006 DZ13 22/02/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
357990 2006 DJ14 22/02/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
357991 2006 DQ28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
357992 2006 DY28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
357993 2006 DT30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
357994 2006 DC35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
357995 2006 DD36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
357996 2006 DG49 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
357997 2006 DL49 21/02/2006 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
357998 2006 DN54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
357999 2006 DL59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
358000 2006 DF63 22/02/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

353.000s  • 354.000s  • 355.000s  • 356.000s  • 357.000s  • 358.000s  • 359.000s  • 360.000s  • 361.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001