Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/540001–541000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
540001 2017 KQ13 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
540002 2017 KX14 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
540003 2017 KH16 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
540004 2017 KM19 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
540005 2017 KT19 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
540006 2017 KE20 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540007 2017 KW20 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
540008 2017 KX25 05/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
540009 2017 KE27 07/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
540010 2017 KH27 10/08/2004 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
540011 2017 KU27 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
540012 2017 KY28 16/08/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
540013 2017 KQ29 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
540014 2017 KP30 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
540015 2017 KE31 14/09/2007 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
540016 2017 KG31 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
540017 2017 KH32 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
540018 2017 KH33 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
540019 2017 KY33 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
540020 2017 KC34 17/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
540021 2017 KH34 10/01/2014 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
540022 2017 KE36 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
540023 2017 KB37 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
540024 2017 KD37 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
540025 2017 KE37 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
540026 2017 KQ37 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
540027 2017 LA1 05/12/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
540028 2017 LX1 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
540029 2017 MJ1 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
540030 2017 MT2 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
540031 2017 MX3 22/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
540032 2017 MK5 18/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
540033 2017 MQ6 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
540034 2017 MG8 02/12/2015 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
540035 2017 MF9 29/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
540036 2017 MH9 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
540037 2017 MO9 22/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
540038 2017 MY9 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
540039 2017 MA10 09/02/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
540040 2017 MC10 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
540041 2017 NN1 26/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
540042 2017 NS1 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
540043 2017 NA2 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
540044 2017 NX2 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
540045 2017 NB3 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
540046 2017 NG3 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
540047 2017 NK4 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
540048 2017 NZ4 15/10/2012 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
540049 2017 ND5 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
540050 2017 NJ5 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
540051 2017 ND6 12/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
540052 2017 OH2 16/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
540053 2017 OY2 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
540054 2017 OT5 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
540055 2017 OU5 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
540056 2017 OB6 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
540057 2017 OT6 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
540058 2017 OA7 30/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
540059 2017 OD8 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
540060 2017 OZ8 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
540061 2017 OV9 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
540062 2017 ON10 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
540063 2017 OY10 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
540064 2017 OF11 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
540065 2017 OO11 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540066 2017 OS11 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
540067 2017 OG12 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
540068 2017 OE14 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
540069 2017 OV14 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
540070 2017 OX14 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540071 2017 ON16 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
540072 2017 OA17 12/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
540073 2017 OW17 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
540074 2017 ON20 02/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
540075 2017 OD21 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
540076 2017 OB22 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
540077 2017 OS22 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
540078 2017 OM24 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
540079 2017 OQ28 30/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
540080 2017 OO29 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
540081 2017 OR30 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540082 2017 OU31 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
540083 2017 OJ32 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
540084 2017 OR33 07/10/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
540085 2017 OJ34 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
540086 2017 OX34 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540087 2017 OE38 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
540088 2017 OH40 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
540089 2017 OJ40 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
540090 2017 OK40 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
540091 2017 OZ40 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
540092 2017 OC42 06/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
540093 2017 OR42 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
540094 2017 OL44 11/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
540095 2017 OK45 13/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
540096 2017 OD46 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
540097 2017 OK46 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
540098 2017 OV46 17/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
540099 2017 OJ48 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
540100 2017 OP52 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
540101 2017 OS52 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
540102 2017 OT52 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
540103 2017 OV52 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540104 2017 OX52 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540105 2017 OO55 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540106 2017 OA56 15/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
540107 2017 OH58 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
540108 2017 OF59 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
540109 2017 OO59 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
540110 2017 OV59 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
540111 2017 OK60 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
540112 2017 OT60 08/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
540113 2017 OE62 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
540114 2017 OQ62 14/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
540115 2017 OX62 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
540116 2017 OZ62 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
540117 2017 OK63 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
540118 2017 OR63 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
540119 2017 OJ64 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540120 2017 OU64 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
540121 2017 OF66 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540122 2017 OY66 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
540123 2017 PP2 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
540124 2017 PH3 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
540125 2017 PR10 06/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
540126 2017 PF15 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
540127 2017 PH16 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
540128 2017 PZ16 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
540129 2017 PZ24 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
540130 2017 PV27 30/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
540131 2017 PA29 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
540132 2017 PC29 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
540133 2017 PL30 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540134 2017 PA31 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
540135 2017 PG31 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
540136 2017 PJ31 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540137 2017 PL31 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
540138 2017 PP31 08/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
540139 2017 PZ31 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540140 2017 PP33 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
540141 2017 PU37 01/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
540142 2017 PL38 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
540143 2017 PJ41 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
540144 2017 QL1 11/08/2012 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
540145 2017 QG4 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
540146 2017 QG5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540147 2017 QL6 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540148 2017 QV6 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
540149 2017 QK7 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
540150 2017 QP7 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
540151 2017 QU7 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
540152 2017 QO8 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
540153 2017 QN9 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
540154 2017 QY13 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540155 2017 QG14 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
540156 2017 QB15 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540157 2017 QO18 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
540158 2017 QR18 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
540159 2017 QZ18 05/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
540160 2017 QV19 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
540161 2017 QD23 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
540162 2017 QE23 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
540163 2017 QG24 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
540164 2017 QK24 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
540165 2017 QL24 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
540166 2017 QH27 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
540167 2017 QL28 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
540168 2017 QD30 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
540169 2017 QG30 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
540170 2017 QM30 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
540171 2017 QR30 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
540172 2017 QG32 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
540173 2017 QJ35 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
540174 2017 QT38 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
540175 2017 QO39 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540176 2017 QF40 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
540177 2017 QG40 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
540178 2017 QB41 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
540179 2017 QC42 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540180 2017 QA51 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
540181 2017 QF51 03/02/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
540182 2017 QC52 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540183 2017 QX52 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540184 2017 QH54 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
540185 2017 QO54 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
540186 2017 QY54 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540187 2017 QH55 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
540188 2017 QS55 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540189 2017 QR57 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
540190 2017 QW57 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
540191 2017 QX57 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
540192 2017 QX58 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540193 2017 QT60 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540194 2017 QU60 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
540195 2017 QZ63 27/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
540196 2017 QM64 21/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
540197 2017 QF65 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
540198 2017 QC67 01/05/2010 WISE WISE 860 m MPC · JPL
540199 2017 QQ67 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540200 2017 RC4 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
540201 2017 RW9 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540202 2017 RM11 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
540203 2017 RN13 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
540204 2017 RD17 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
540205 2017 RS17 09/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 5,8 km MPC · JPL
540206 2017 RM18 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
540207 2017 RP18 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
540208 2017 RW18 16/05/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
540209 2017 RZ18 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
540210 2017 RJ19 03/10/2013 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
540211 2017 RL20 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
540212 2017 RT20 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
540213 2017 RU20 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
540214 2017 RX20 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
540215 2017 RY20 08/01/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
540216 2017 RA21 07/08/2010 XuYi PMO NEO 780 m MPC · JPL
540217 2017 RE21 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
540218 2017 RJ21 16/03/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
540219 2017 RN21 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
540220 2017 RP21 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
540221 2017 RS21 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
540222 2017 RT21 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
540223 2017 RW21 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
540224 2017 RX21 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
540225 2017 RE22 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
540226 2017 RQ22 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540227 2017 RW22 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
540228 2017 RX22 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
540229 2017 RN23 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
540230 2017 RR23 10/07/2005 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
540231 2017 RS23 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540232 2017 RT23 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
540233 2017 RW23 30/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
540234 2017 RQ24 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
540235 2017 RU24 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540236 2017 RV24 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
540237 2017 RV25 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
540238 2017 RD26 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
540239 2017 RM26 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
540240 2017 RF27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540241 2017 RL27 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
540242 2017 RG28 26/08/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
540243 2017 RL28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
540244 2017 RP28 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
540245 2017 RS28 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540246 2017 RX28 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
540247 2017 RY28 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
540248 2017 RA29 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
540249 2017 RE29 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
540250 2017 RG30 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540251 2017 RU30 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540252 2017 RM31 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
540253 2017 RC32 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
540254 2017 RH32 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
540255 2017 RL32 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
540256 2017 RZ32 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
540257 2017 RO35 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
540258 2017 RT37 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
540259 2017 RN38 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
540260 2017 RD39 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
540261 2017 RL41 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
540262 2017 RH42 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540263 2017 RB43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540264 2017 RO43 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
540265 2017 RO47 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
540266 2017 RJ49 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540267 2017 RM49 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540268 2017 RU49 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540269 2017 RS51 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
540270 2017 RR52 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
540271 2017 RE54 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
540272 2017 RF54 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
540273 2017 RM55 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
540274 2017 RA56 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540275 2017 RD57 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
540276 2017 RK57 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540277 2017 RR57 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
540278 2017 RW57 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
540279 2017 RS60 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540280 2017 RG61 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540281 2017 RN61 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540282 2017 RY61 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540283 2017 RU64 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
540284 2017 RO65 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
540285 2017 RA66 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540286 2017 RA67 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
540287 2017 RV67 13/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
540288 2017 RQ69 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
540289 2017 RH70 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
540290 2017 RT70 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
540291 2017 RC71 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
540292 2017 RK71 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
540293 2017 RA72 11/03/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
540294 2017 RM72 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
540295 2017 RQ72 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
540296 2017 RF73 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540297 2017 RK74 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540298 2017 RR74 28/09/2013 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
540299 2017 RT74 14/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
540300 2017 RK75 13/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
540301 2017 RL75 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
540302 2017 RX75 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
540303 2017 RH77 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
540304 2017 RM77 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540305 2017 RJ78 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
540306 2017 RU79 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540307 2017 RR81 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
540308 2017 RZ81 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
540309 2017 RL82 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540310 2017 RS82 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
540311 2017 RA83 19/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
540312 2017 RE83 30/04/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
540313 2017 RH83 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
540314 2017 RV83 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
540315 2017 RH84 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
540316 2017 RP85 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
540317 2017 RY85 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540318 2017 RG88 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
540319 2017 RH88 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
540320 2017 RF90 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
540321 2017 RL90 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540322 2017 RC91 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
540323 2017 RJ91 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540324 2017 RB92 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
540325 2017 RQ93 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
540326 2017 RV95 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540327 2017 RZ95 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
540328 2017 RZ96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
540329 2017 RD97 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
540330 2017 RE98 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
540331 2017 RH98 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
540332 2017 RR98 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
540333 2017 RW98 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
540334 2017 RB99 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
540335 2017 RT100 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
540336 2017 RM103 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
540337 2017 RO103 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
540338 2017 RY104 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540339 2017 RO105 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
540340 2017 RQ106 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
540341 2017 RA107 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
540342 2017 RJ109 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540343 2017 RT109 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540344 2017 RD110 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
540345 2017 SU 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
540346 2017 SX 25/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
540347 2017 SC2 06/10/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
540348 2017 SE3 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
540349 2017 SQ4 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540350 2017 SM9 20/10/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
540351 2017 SO9 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
540352 2017 SB11 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
540353 2017 SC13 16/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
540354 2017 SX14 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
540355 2017 SA22 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
540356 2017 SB22 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
540357 2017 SE22 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
540358 2017 SJ24 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
540359 2017 SQ25 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
540360 2017 SM28 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
540361 2017 SQ30 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
540362 2017 ST30 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
540363 2017 SU30 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
540364 2017 SU31 03/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
540365 2017 SA32 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
540366 2017 SB32 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
540367 2017 SL32 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
540368 2017 SV35 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
540369 2017 SD36 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
540370 2017 SA37 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
540371 2017 SD37 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
540372 2017 SK38 28/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540373 2017 SL38 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
540374 2017 SS38 13/10/2013 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
540375 2017 SV38 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
540376 2017 SC40 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
540377 2017 SB41 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
540378 2017 SR41 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
540379 2017 SK42 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
540380 2017 SG43 15/09/2013 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
540381 2017 SJ43 13/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
540382 2017 SN43 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
540383 2017 SP43 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
540384 2017 SG44 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
540385 2017 SH44 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
540386 2017 SP45 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
540387 2017 ST45 04/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
540388 2017 SW46 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540389 2017 SO47 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540390 2017 SC48 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
540391 2017 SF48 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
540392 2017 SK48 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
540393 2017 SL48 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
540394 2017 SX48 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540395 2017 SG49 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
540396 2017 SU49 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540397 2017 ST50 14/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
540398 2017 SD51 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
540399 2017 SF51 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540400 2017 SR52 09/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
540401 2017 SB53 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
540402 2017 SD53 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
540403 2017 SF53 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
540404 2017 SJ53 29/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
540405 2017 SQ53 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
540406 2017 SD54 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
540407 2017 SF54 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
540408 2017 SV54 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
540409 2017 SE55 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
540410 2017 SJ55 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
540411 2017 SN55 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540412 2017 ST55 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
540413 2017 SU55 02/02/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
540414 2017 SV55 12/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540415 2017 ST56 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
540416 2017 SX57 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
540417 2017 SM58 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
540418 2017 SR58 03/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540419 2017 SR59 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
540420 2017 SC60 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
540421 2017 SK61 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
540422 2017 SM61 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
540423 2017 SO61 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
540424 2017 SX61 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
540425 2017 SZ62 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540426 2017 SE63 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
540427 2017 SR63 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
540428 2017 SK64 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540429 2017 SN64 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
540430 2017 SP64 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540431 2017 SZ64 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540432 2017 SE66 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
540433 2017 SL66 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
540434 2017 SE69 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
540435 2017 SR69 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
540436 2017 SV69 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
540437 2017 SC71 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
540438 2017 SF71 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
540439 2017 SG72 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
540440 2017 SF73 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
540441 2017 ST73 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
540442 2017 SK74 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540443 2017 SG75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
540444 2017 SF76 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
540445 2017 SW76 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
540446 2017 SF77 28/08/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
540447 2017 SH77 20/11/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
540448 2017 SJ77 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
540449 2017 SH78 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
540450 2017 SV78 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
540451 2017 SW78 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
540452 2017 SO79 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540453 2017 SS79 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
540454 2017 SF81 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
540455 2017 SV81 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540456 2017 SE82 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
540457 2017 SF82 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
540458 2017 SJ82 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540459 2017 SN82 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540460 2017 SS82 26/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
540461 2017 SY82 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
540462 2017 SZ82 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
540463 2017 SA83 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
540464 2017 SD83 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540465 2017 SK83 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
540466 2017 SW83 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540467 2017 SX83 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
540468 2017 SH84 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
540469 2017 SN84 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
540470 2017 SV84 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
540471 2017 SB85 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
540472 2017 SC85 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540473 2017 SM85 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
540474 2017 SV85 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
540475 2017 SY85 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
540476 2017 SA86 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
540477 2017 SB86 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
540478 2017 SG86 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
540479 2017 SH86 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
540480 2017 SK86 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
540481 2017 SR86 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
540482 2017 SR87 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540483 2017 ST87 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540484 2017 SY87 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540485 2017 SZ87 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
540486 2017 SF88 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
540487 2017 SH88 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
540488 2017 SU88 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
540489 2017 SX88 21/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
540490 2017 SS89 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540491 2017 SY89 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
540492 2017 SP90 24/10/2013 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
540493 2017 SO91 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
540494 2017 SW91 28/08/2013 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
540495 2017 SD92 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
540496 2017 SM93 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540497 2017 SN93 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
540498 2017 ST93 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
540499 2017 SV93 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
540500 2017 SC94 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
540501 2017 SG94 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
540502 2017 SN94 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
540503 2017 ST95 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
540504 2017 SU95 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
540505 2017 SX95 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540506 2017 SD96 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
540507 2017 SP96 09/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
540508 2017 ST96 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540509 2017 SV96 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
540510 2017 SE97 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540511 2017 SJ97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
540512 2017 ST97 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540513 2017 SG98 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
540514 2017 SK98 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
540515 2017 SN98 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540516 2017 SB99 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
540517 2017 SR99 25/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
540518 2017 SM100 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540519 2017 SH101 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
540520 2017 SD102 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
540521 2017 SF102 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540522 2017 SN102 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
540523 2017 SS102 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540524 2017 ST102 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
540525 2017 SZ102 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
540526 2017 SB103 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
540527 2017 SD103 09/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
540528 2017 SJ103 18/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540529 2017 ST103 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540530 2017 SU104 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
540531 2017 SF105 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
540532 2017 SG105 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
540533 2017 SO105 27/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
540534 2017 SK106 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
540535 2017 SN106 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
540536 2017 SO106 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
540537 2017 SW106 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
540538 2017 SX106 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
540539 2017 SE107 13/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
540540 2017 SD108 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
540541 2017 SU108 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540542 2017 SW108 27/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
540543 2017 SA109 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
540544 2017 SL112 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540545 2017 SO113 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
540546 2017 SN114 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
540547 2017 SO114 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
540548 2017 SS114 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
540549 2017 SU114 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540550 2017 SG115 23/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
540551 2017 SD118 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
540552 2017 SF118 27/06/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
540553 2017 SZ123 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
540554 2017 SX124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
540555 2017 SJ125 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
540556 2017 SN125 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540557 2017 SR125 09/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540558 2017 SZ125 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
540559 2017 SC126 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540560 2017 SK126 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
540561 2017 SR126 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
540562 2017 SX126 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
540563 2017 SZ126 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540564 2017 SA127 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
540565 2017 SD127 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
540566 2017 SJ127 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
540567 2017 SL127 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
540568 2017 SR127 10/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
540569 2017 SE128 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540570 2017 SF128 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
540571 2017 SM128 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
540572 2017 SP128 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
540573 2017 SU128 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
540574 2017 SB130 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
540575 2017 SP130 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
540576 2017 SP131 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540577 2017 SY131 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
540578 2017 SF132 25/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
540579 2017 TQ 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
540580 2017 TA7 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
540581 2017 TD7 20/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
540582 2017 TE7 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540583 2017 TL7 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
540584 2017 TS7 19/11/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
540585 2017 TR8 27/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
540586 2017 TZ8 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
540587 2017 TC10 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
540588 2017 TJ10 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
540589 2017 TK10 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540590 2017 TO10 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
540591 2017 TW10 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
540592 2017 TW11 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
540593 2017 TB13 02/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
540594 2017 TD13 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
540595 2017 TE13 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540596 2017 UP3 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
540597 2017 UQ3 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540598 2017 UM4 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
540599 2017 UY6 06/04/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
540600 2017 UN8 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
540601 2017 UU11 22/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
540602 2017 UX11 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
540603 2017 UM13 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540604 2017 UO13 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
540605 2017 UT13 28/08/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
540606 2017 UW14 15/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
540607 2017 UR15 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
540608 2017 UT15 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540609 2017 UG16 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540610 2017 UF17 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
540611 2017 UJ18 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540612 2017 UD19 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
540613 2017 UJ19 15/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
540614 2017 UR19 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
540615 2017 UB20 10/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540616 2017 UF20 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
540617 2017 UJ20 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
540618 2017 UJ21 24/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
540619 2017 UL21 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540620 2017 UM21 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
540621 2017 UR21 09/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540622 2017 US21 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540623 2017 UU22 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
540624 2017 UZ22 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
540625 2017 UA23 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
540626 2017 UF23 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
540627 2017 US23 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540628 2017 UH24 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
540629 2017 UX24 23/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
540630 2017 UM25 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
540631 2017 UR25 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
540632 2017 UD26 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540633 2017 UE26 30/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
540634 2017 UJ26 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540635 2017 UG27 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
540636 2017 UN27 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
540637 2017 UL28 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
540638 2017 UM28 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
540639 2017 UP28 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540640 2017 UH29 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540641 2017 UL29 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
540642 2017 UM29 12/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
540643 2017 UO29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540644 2017 UW29 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
540645 2017 UX29 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540646 2017 UM31 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
540647 2017 UW31 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
540648 2017 UT32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540649 2017 UB33 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
540650 2017 UK33 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540651 2017 US33 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
540652 2017 UA34 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
540653 2017 UE34 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
540654 2017 UF34 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
540655 2017 UE35 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
540656 2017 UK35 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
540657 2017 UO35 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
540658 2017 UW36 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
540659 2017 UY36 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540660 2017 UM37 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
540661 2017 UR37 16/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
540662 2017 UU37 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
540663 2017 UV37 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
540664 2017 UL38 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
540665 2017 UU38 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
540666 2017 UK39 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
540667 2017 UE40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
540668 2017 US41 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
540669 2017 UR42 01/09/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
540670 2017 UU44 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
540671 2017 UT45 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540672 2017 UV45 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540673 2017 UJ46 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
540674 2017 UT46 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
540675 2017 UU46 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
540676 2017 UC47 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
540677 2017 UW47 09/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
540678 2017 UN48 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540679 2017 UE49 25/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
540680 2017 UZ49 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
540681 2017 UH50 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
540682 2017 UA51 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
540683 2017 VO2 29/03/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
540684 2017 VS2 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
540685 2017 VU2 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
540686 2017 VL3 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
540687 2017 VJ4 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
540688 2017 VO4 03/03/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
540689 2017 VS4 18/04/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
540690 2017 VG5 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
540691 2017 VL5 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
540692 2017 VN5 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
540693 2017 VU5 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
540694 2017 VB6 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
540695 2017 VW6 17/11/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
540696 2017 VK7 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
540697 2017 VL7 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
540698 2017 VQ7 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
540699 2017 VU7 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
540700 2017 VY7 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
540701 2017 VV8 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
540702 2017 VQ9 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
540703 2017 VT9 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
540704 2017 VU9 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
540705 2017 VW9 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
540706 2017 VD10 13/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
540707 2017 VT10 10/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
540708 2017 VL11 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
540709 2017 VU11 29/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
540710 2017 VW15 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540711 2017 VB17 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
540712 2017 VJ17 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
540713 2017 VW17 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
540714 2017 VR19 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
540715 2017 VS19 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
540716 2017 VU19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
540717 2017 VK23 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
540718 2017 VM24 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540719 2017 VO24 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
540720 2017 VQ24 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540721 2017 VH25 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
540722 2017 VO25 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
540723 2017 VT25 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
540724 2017 VX25 08/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
540725 2017 VR27 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540726 2017 VX27 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
540727 2017 VE31 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
540728 2017 VF31 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
540729 2017 VG31 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
540730 2017 VK31 09/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
540731 2017 VM31 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540732 2017 VT31 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
540733 2017 VW31 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
540734 2017 VV32 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
540735 2017 WR2 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
540736 2017 WN3 26/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540737 2017 WP3 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540738 2017 WR3 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
540739 2017 WX3 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
540740 2017 WA4 12/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
540741 2017 WB4 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
540742 2017 WN4 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540743 2017 WP4 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
540744 2017 WQ4 17/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
540745 2017 WC5 19/02/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
540746 2017 WR6 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
540747 2017 WZ7 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
540748 2017 WD9 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540749 2017 WN9 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
540750 2017 WT9 02/11/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
540751 2017 WX9 14/03/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
540752 2017 WO12 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
540753 2017 WQ19 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
540754 2017 WB21 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
540755 2017 WH21 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540756 2017 WW21 12/01/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
540757 2017 WZ23 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
540758 2017 WB24 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
540759 2017 WX24 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
540760 2017 WL26 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
540761 2017 WU26 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
540762 2017 WH27 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
540763 2017 WS27 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
540764 2017 WH29 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
540765 2017 WO29 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
540766 2017 WU29 22/10/2006 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
540767 2017 WV29 18/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
540768 2017 WC30 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
540769 2017 XY1 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
540770 2017 XF3 24/10/2008 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
540771 2017 XJ3 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
540772 2017 XM3 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
540773 2017 XQ3 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540774 2017 XR3 16/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
540775 2017 XF4 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
540776 2017 XG4 01/02/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
540777 2017 XJ4 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
540778 2017 XK4 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
540779 2017 XM4 21/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540780 2017 XO4 08/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
540781 2017 XS4 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
540782 2017 XX4 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
540783 2017 XA5 24/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
540784 2017 XN5 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
540785 2017 XH6 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
540786 2017 XK6 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
540787 2017 XL6 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
540788 2017 XV6 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
540789 2017 XJ7 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
540790 2017 XQ7 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
540791 2017 XA8 11/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
540792 2017 XL8 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540793 2017 XO8 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
540794 2017 XH9 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
540795 2017 XB10 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540796 2017 XG10 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540797 2017 XJ10 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
540798 2017 XM10 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
540799 2017 XN10 31/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
540800 2017 XP10 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
540801 2017 XR10 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
540802 2017 XS10 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
540803 2017 XW10 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
540804 2017 XD11 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
540805 2017 XE11 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540806 2017 XF11 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
540807 2017 XO11 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
540808 2017 XT11 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
540809 2017 XH12 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
540810 2017 XJ12 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
540811 2017 XK12 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
540812 2017 XO12 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
540813 2017 XU12 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
540814 2017 XJ13 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
540815 2017 XX13 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540816 2017 XA14 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540817 2017 XK14 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
540818 2017 XP14 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
540819 2017 XT14 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
540820 2017 XY14 12/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540821 2017 XA15 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
540822 2017 XG15 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
540823 2017 XO15 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
540824 2017 XY15 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540825 2017 XB16 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540826 2017 XF16 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540827 2017 XJ16 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540828 2017 XL16 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
540829 2017 XQ16 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
540830 2017 XW16 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
540831 2017 XZ16 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
540832 2017 XC17 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540833 2017 XL17 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
540834 2017 XN17 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
540835 2017 XO17 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
540836 2017 XU17 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
540837 2017 XD18 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
540838 2017 XJ18 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540839 2017 XU18 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
540840 2017 XW18 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
540841 2017 XP19 01/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540842 2017 XV19 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
540843 2017 XA20 29/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
540844 2017 XF20 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
540845 2017 XS20 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
540846 2017 XK21 07/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
540847 2017 XO21 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540848 2017 XT21 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
540849 2017 XU21 19/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
540850 2017 XV21 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
540851 2017 XW21 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
540852 2017 XR22 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
540853 2017 XX22 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
540854 2017 XD23 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
540855 2017 XG23 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
540856 2017 XL23 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
540857 2017 XQ23 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540858 2017 XB24 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
540859 2017 XO24 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540860 2017 XT24 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
540861 2017 XW24 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
540862 2017 XK25 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540863 2017 XY25 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
540864 2017 XA26 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
540865 2017 XG26 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
540866 2017 XP26 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540867 2017 XS26 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
540868 2017 XU26 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
540869 2017 XY26 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
540870 2017 XH27 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
540871 2017 XN27 01/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
540872 2017 XF28 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540873 2017 XP28 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
540874 2017 XQ28 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540875 2017 XS28 10/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
540876 2017 XV28 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540877 2017 XY28 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
540878 2017 XE29 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
540879 2017 XK29 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
540880 2017 XM29 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
540881 2017 XN29 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540882 2017 XW29 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
540883 2017 XX29 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
540884 2017 XA30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
540885 2017 XB30 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
540886 2017 XF30 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
540887 2017 XR30 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
540888 2017 XY30 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
540889 2017 XA31 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
540890 2017 XD31 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
540891 2017 XL31 17/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
540892 2017 XU31 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
540893 2017 XZ31 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
540894 2017 XA32 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540895 2017 XC32 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
540896 2017 XF32 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540897 2017 XJ32 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
540898 2017 XL32 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
540899 2017 XT32 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
540900 2017 XX32 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
540901 2017 XU33 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540902 2017 XZ33 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
540903 2017 XK34 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
540904 2017 XM34 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
540905 2017 XV34 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
540906 2017 XZ34 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
540907 2017 XD35 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
540908 2017 XK35 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
540909 2017 XL35 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
540910 2017 XU35 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540911 2017 XE36 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
540912 2017 XU36 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
540913 2017 XY36 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
540914 2017 XG37 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
540915 2017 XH37 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
540916 2017 XU37 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
540917 2017 XF38 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
540918 2017 XH38 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
540919 2017 XJ38 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
540920 2017 XO38 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
540921 2017 XP38 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
540922 2017 XS38 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
540923 2017 XV38 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
540924 2017 XA39 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540925 2017 XE39 29/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
540926 2017 XF39 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
540927 2017 XS39 27/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
540928 2017 XC40 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
540929 2017 XE40 30/07/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
540930 2017 XN40 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
540931 2017 XO40 24/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
540932 2017 XT40 20/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
540933 2017 XZ40 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
540934 2017 XF41 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
540935 2017 XK41 19/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
540936 2017 XL41 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
540937 2017 XB42 10/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
540938 2017 XT42 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
540939 2017 XW42 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
540940 2017 XA43 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
540941 2017 XG43 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
540942 2017 XN43 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
540943 2017 XR43 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
540944 2017 XT43 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
540945 2017 XU43 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
540946 2017 XX43 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
540947 2017 XA44 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540948 2017 XM44 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540949 2017 XS44 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
540950 2017 XW44 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
540951 2017 XB45 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
540952 2017 XD45 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
540953 2017 XK45 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
540954 2017 XW45 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
540955 2017 XZ45 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
540956 2017 XB46 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
540957 2017 XK46 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
540958 2017 XQ46 10/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
540959 2017 XU46 09/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
540960 2017 XV46 12/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
540961 2017 XX46 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
540962 2017 XE47 27/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
540963 2017 XJ47 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
540964 2017 XK47 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
540965 2017 XX47 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
540966 2017 XL48 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
540967 2017 XO48 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
540968 2017 XT48 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
540969 2017 XU48 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
540970 2017 XZ48 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
540971 2017 XD49 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
540972 2017 XJ49 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
540973 2017 XR49 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
540974 2017 XS49 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
540975 2017 XB50 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
540976 2017 XF50 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
540977 2017 XR50 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
540978 2017 XU50 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
540979 2017 XD51 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
540980 2017 XG51 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540981 2017 XJ51 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
540982 2017 XX51 29/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
540983 2017 XJ52 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
540984 2017 XN52 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
540985 2017 XZ52 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
540986 2017 XX53 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
540987 2017 XC54 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
540988 2017 XE54 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
540989 2017 XQ54 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
540990 2017 XW54 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
540991 2017 XK55 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
540992 2017 XN55 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
540993 2017 XM56 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
540994 2017 XS56 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
540995 2017 XT56 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
540996 2017 XW56 02/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
540997 2017 XH57 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
540998 2017 XN57 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
540999 2017 XO57 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
541000 2017 XP57 23/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

536.000s  • 537.000s  • 538.000s  • 539.000s  • 540.000s  • 541.000s  • 542.000s  • 543.000s  • 544.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001