Danh sách tiểu hành tinh/606001–607000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
606001 2017 CB26 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
606002 2017 CW30 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
606003 2017 CO31 14/12/2010 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
606004 2017 DE6 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
606005 2017 DO7 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
606006 2017 DR7 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
606007 2017 DS8 24/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
606008 2017 DA9 06/01/2006 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
606009 2017 DN9 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
606010 2017 DU13 05/02/2011 Catalina CSS 3.6 km MPC · JPL
606011 2017 DF15 27/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
606012 2017 DC18 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
606013 2017 DF19 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
606014 2017 DD21 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.7 km MPC · JPL
606015 2017 DG21 29/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
606016 2017 DB23 27/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
606017 2017 DL25 23/08/2015 La Palma D. Jones, O. Vaduvescu 2.1 km MPC · JPL
606018 2017 DA32 16/08/2009 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
606019 2017 DM33 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
606020 2017 DG34 23/02/2017 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
606021 2017 DY34 26/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
606022 2017 DM38 20/09/2003 Palomar NEAT 4.4 km MPC · JPL
606023 2017 DO43 13/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
606024 2017 DP47 01/10/2010 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
606025 2017 DP49 09/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
606026 2017 DZ55 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
606027 2017 DB56 22/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
606028 2017 DK56 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
606029 2017 DQ57 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
606030 2017 DJ60 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
606031 2017 DL60 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
606032 2017 DG69 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
606033 2017 DJ69 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
606034 2017 DT77 30/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.8 km MPC · JPL
606035 2017 DS79 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
606036 2017 DO82 26/01/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
606037 2017 DQ83 22/02/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
606038 2017 DU83 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
606039 2017 DE85 28/02/2003 Haleakala AMOS 1.7 km MPC · JPL
606040 2017 DJ85 09/11/2004 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
606041 2017 DK87 11/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
606042 2017 DL100 12/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
606043 2017 DH102 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
606044 2017 DV108 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
606045 2017 DM111 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
606046 2017 DY117 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
606047 2017 DF138 22/02/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
606048 2017 DY139 25/02/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
606049 2017 EA1 04/03/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
606050 2017 EX1 06/03/2017 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
606051 2017 EF7 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
606052 2017 EK8 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
606053 2017 EQ10 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4.3 km MPC · JPL
606054 2017 EV11 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
606055 2017 EA17 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
606056 2017 ER19 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
606057 2017 EB24 06/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
606058 2017 EN30 07/03/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
606059 2017 EU33 04/03/2017 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
606060 2017 EE35 04/03/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
606061 2017 EQ40 05/03/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
606062 2017 FG 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
606063 2017 FD2 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
606064 2017 FL3 17/09/2015 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
606065 2017 FO4 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
606066 2017 FU4 23/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
606067 2017 FO27 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
606068 2017 FX45 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
606069 2017 FQ53 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
606070 2017 FU72 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
606071 2017 FR73 02/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
606072 2017 FO96 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
606073 2017 FA101 02/03/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
606074 2017 FX105 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
606075 2017 FG109 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
606076 2017 FE113 13/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
606077 2017 FK133 12/02/2005 La Silla A. Boattini 4.3 km MPC · JPL
606078 2017 FK142 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
606079 2017 FW181 31/03/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
606080 2017 FW186 20/03/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
606081 2017 GQ1 01/10/2010 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
606082 2017 GD4 08/11/2010 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
606083 2017 GW5 06/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
606084 2017 GC6 27/01/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
606085 2017 GG7 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
606086 2017 GM8 17/12/2004 Socorro LINEAR 3.1 km MPC · JPL
606087 2017 GN16 01/04/2017 Haleakala Pan-STARRS 460 m MPC · JPL
606088 2017 HF5 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
606089 2017 HN7 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
606090 2017 HA11 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
606091 2017 HG12 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.8 km MPC · JPL
606092 2017 HV18 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.9 km MPC · JPL
606093 2017 HG22 22/03/2017 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
606094 2017 HJ26 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
606095 2017 HM34 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
606096 2017 HO69 30/04/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
606097 2017 HZ83 26/04/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
606098 2017 KG1 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
606099 2017 KJ2 29/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
606100 2017 KK4 22/05/2017 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
606101 2017 KB8 29/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.4 km MPC · JPL
606102 2017 KQ12 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
606103 2017 KE17 04/04/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
606104 2017 KX20 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
606105 2017 KJ24 16/08/2007 XuYi PMO NEO 3.5 km MPC · JPL
606106 2017 KW24 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
606107 2017 KE26 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
606108 2017 KN29 27/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
606109 2017 KQ30 25/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
606110 2017 KU30 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
606111 2017 KJ33 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
606112 2017 KQ33 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
606113 2017 KA34 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
606114 2017 KJ35 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
606115 2017 MT4 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
606116 2017 MU5 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
606117 2017 MX9 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
606118 2017 ME22 25/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
606119 2017 MM23 22/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
606120 2017 NO2 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
606121 2017 NP2 01/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
606122 2017 NF3 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
606123 2017 NU3 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
606124 2017 NS4 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
606125 2017 NU4 17/08/2006 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
606126 2017 NV4 17/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
606127 2017 OE 22/07/2010 Crni Vrh S. Matičič 790 m MPC · JPL
606128 2017 OJ3 31/10/2002 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
606129 2017 OK5 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
606130 2017 OD6 18/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 670 m MPC · JPL
606131 2017 OC11 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
606132 2017 OB12 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
606133 2017 OS12 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
606134 2017 OW12 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
606135 2017 OQ24 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
606136 2017 OX26 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
606137 2017 OK28 16/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
606138 2017 OK49 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
606139 2017 OP51 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
606140 2017 OF52 18/12/2007 Piszkesteto K. Sárneczky 720 m MPC · JPL
606141 2017 OA55 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
606142 2017 OL55 28/07/2008 Siding Spring SSS 1.2 km MPC · JPL
606143 2017 OX55 02/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
606144 2017 OZ57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
606145 2017 OB64 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
606146 2017 OE64 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
606147 2017 ON65 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
606148 2017 OK66 27/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
606149 2017 OS67 23/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
606150 2017 OR89 30/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
606151 2017 OF93 25/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
606152 2017 OR101 30/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
606153 2017 OV126 28/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
606154 2017 PH 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
606155 2017 PX6 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
606156 2017 PB10 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
606157 2017 PN12 27/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
606158 2017 PD13 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
606159 2017 PN13 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
606160 2017 PF14 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
606161 2017 PA17 19/09/2006 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
606162 2017 PP17 15/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
606163 2017 PU31 30/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
606164 2017 PQ32 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
606165 2017 PT33 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
606166 2017 PD36 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
606167 2017 PH37 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
606168 2017 PO38 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
606169 2017 PX39 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
606170 2017 PM41 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
606171 2017 PY41 01/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
606172 2017 PM53 03/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
606173 2017 QT4 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
606174 2017 QB6 06/09/2010 Piszkesteto Z. Kuli 530 m MPC · JPL
606175 2017 QX7 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
606176 2017 QO9 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
606177 2017 QQ11 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
606178 2017 QX12 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
606179 2017 QB14 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
606180 2017 QC14 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
606181 2017 QD14 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 650 m MPC · JPL
606182 2017 QM19 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
606183 2017 QN22 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
606184 2017 QP23 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
606185 2017 QA26 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
606186 2017 QB31 02/10/2000 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
606187 2017 QO33 16/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 8.2 km MPC · JPL
606188 2017 QL37 10/11/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
606189 2017 QY38 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
606190 2017 QK39 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
606191 2017 QQ40 01/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
606192 2017 QY41 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
606193 2017 QT44 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
606194 2017 QH45 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
606195 2017 QL50 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
606196 2017 QL54 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
606197 2017 QR54 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
606198 2017 QJ56 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
606199 2017 QC58 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
606200 2017 QJ59 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
606201 2017 QB60 16/10/2014 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 660 m MPC · JPL
606202 2017 QJ60 18/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
606203 2017 QL60 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
606204 2017 QP60 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
606205 2017 QQ60 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
606206 2017 QH61 07/08/2010 XuYi PMO NEO 750 m MPC · JPL
606207 2017 QK65 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
606208 2017 QB67 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
606209 2017 QO109 11/01/2014 Mauna Kea M. C. Kotson, D. J. Tholen 3.0 km MPC · JPL
606210 2017 QM118 24/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
606211 2017 RD 09/12/2012 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
606212 2017 RY 10/12/2010 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
606213 2017 RN8 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
606214 2017 RZ11 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
606215 2017 RE13 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
606216 2017 RR13 06/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
606217 2017 RE18 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
606218 2017 RJ22 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
606219 2017 RZ22 15/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 750 m MPC · JPL
606220 2017 RX23 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
606221 2017 RA28 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
606222 2017 RY32 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
606223 2017 RL33 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
606224 2017 RD34 03/01/2014 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
606225 2017 RY34 29/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
606226 2017 RA35 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
606227 2017 RL36 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 550 m MPC · JPL
606228 2017 RW36 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
606229 2017 RB40 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
606230 2017 RA41 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
606231 2017 RA42 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
606232 2017 RW49 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
606233 2017 RN51 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
606234 2017 RZ55 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
606235 2017 RB56 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
606236 2017 RN57 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
606237 2017 RB60 04/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
606238 2017 RO60 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
606239 2017 RO62 24/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
606240 2017 RV62 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2.1 km MPC · JPL
606241 2017 RK63 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
606242 2017 RL70 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
606243 2017 RH71 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
606244 2017 RP73 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
606245 2017 RZ76 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
606246 2017 RD77 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
606247 2017 RF78 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
606248 2017 RU78 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
606249 2017 RA82 26/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
606250 2017 RB82 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
606251 2017 RA86 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
606252 2017 RU87 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
606253 2017 RM88 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
606254 2017 RC89 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
606255 2017 RP89 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
606256 2017 RS89 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
606257 2017 RS93 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
606258 2017 RB94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
606259 2017 RG94 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
606260 2017 RU95 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
606261 2017 RL96 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
606262 2017 RJ97 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
606263 2017 RH99 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
606264 2017 RU99 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
606265 2017 RR102 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
606266 2017 RD134 13/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
606267 2017 SG7 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
606268 2017 SM7 23/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
606269 2017 SN13 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
606270 2017 SE14 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
606271 2017 SP15 24/08/2006 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
606272 2017 SR24 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
606273 2017 SD26 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
606274 2017 SY28 14/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
606275 2017 SS30 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
606276 2017 SE34 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
606277 2017 SE38 21/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
606278 2017 SG38 15/12/2001 Apache Point SDSS Collaboration 3.0 km MPC · JPL
606279 2017 SH38 27/09/2006 Catalina CSS 3.8 km MPC · JPL
606280 2017 SH39 25/09/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
606281 2017 SS41 13/01/2002 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
606282 2017 SF42 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
606283 2017 SC45 21/10/2003 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
606284 2017 SD48 12/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
606285 2017 SS49 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
606286 2017 SY51 26/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
606287 2017 SZ51 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
606288 2017 SL53 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
606289 2017 SX55 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
606290 2017 SV59 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
606291 2017 SZ61 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
606292 2017 ST64 17/02/2005 La Silla A. Boattini 560 m MPC · JPL
606293 2017 ST68 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
606294 2017 SO72 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
606295 2017 SY73 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
606296 2017 SW77 11/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
606297 2017 SD78 13/09/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
606298 2017 SM78 22/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
606299 2017 SR78 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
606300 2017 SH79 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
606301 2017 SV79 16/12/2014 Haleakala 660 m MPC · JPL
606302 2017 SY80 22/11/2014 Mount Lemmon 820 m MPC · JPL
606303 2017 SL81 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 670 m MPC · JPL
606304 2017 SM81 15/09/2006 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
606305 2017 SB87 27/04/2012 Haleakala 560 m MPC · JPL
606306 2017 ST88 14/09/2006 Catalina 850 m MPC · JPL
606307 2017 SM90 17/01/2015 Haleakala 1.3 km MPC · JPL
606308 2017 SQ90 12/04/2005 Kitt Peak 650 m MPC · JPL
606309 2017 SG92 10/03/2005 Mount Lemmon 690 m MPC · JPL
606310 2017 SX96 17/06/2013 Mount Lemmon 690 m MPC · JPL
606311 2017 SF97 22/04/2009 Mount Lemmon 730 m MPC · JPL
606312 2017 SZ99 24/08/2017 Haleakala 950 m MPC · JPL
606313 2017 SX101 16/08/2017 Haleakala 1.9 km MPC · JPL
606314 2017 SY105 09/10/2008 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
606315 2017 SD112 20/09/2007 Catalina 740 m MPC · JPL
606316 2017 SP116 10/03/2005 Kitt Peak 850 m MPC · JPL
606317 2017 SJ118 22/09/2003 Palomar 590 m MPC · JPL
606318 2017 SW119 02/10/2006 Mount Lemmon 620 m MPC · JPL
606319 2017 SQ120 31/01/2009 Kitt Peak 460 m MPC · JPL
606320 2017 SX120 16/04/2005 Kitt Peak 510 m MPC · JPL
606321 2017 SJ124 02/10/2006 Mount Lemmon 730 m MPC · JPL
606322 2017 SW126 19/01/2012 Mount Lemmon 530 m MPC · JPL
606323 2017 SG128 13/05/2007 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
606324 2017 SY143 17/11/2012 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
606325 2017 SK165 27/01/2015 Haleakala 770 m MPC · JPL
606326 2017 SX188 25/09/2017 Haleakala 390 m MPC · JPL
606327 2017 SB207 26/09/2017 Haleakala 480 m MPC · JPL
606328 2017 SC275 19/09/2017 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
606329 2017 SG277 23/01/2015 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
606330 2017 TU2 04/11/2012 Haleakala 580 m MPC · JPL
606331 2017 TX10 03/08/2017 Haleakala 3.3 km MPC · JPL
606332 2017 TR30 12/10/2017 Mount Lemmon 730 m MPC · JPL
606333 2017 UV 02/09/2005 Palomar 4.5 km MPC · JPL
606334 2017 UX1 29/03/2011 Mount Lemmon 560 m MPC · JPL
606335 2017 UG2 01/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 560 m MPC · JPL
606336 2017 UO4 15/06/2006 Kitt Peak 860 m MPC · JPL
606337 2017 UW8 19/10/2003 Palomar 890 m MPC · JPL
606338 2017 UW13 09/10/2007 Kitt Peak 750 m MPC · JPL
606339 Kierpiec 2017 UY13 Bản mẫu:MoMP 24/10/2014 Tincana 490 m MPC · JPL
606340 2017 UH14 17/11/2014 Mount Lemmon 430 m MPC · JPL
606341 2017 UE15 02/10/2003 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
606342 2017 UH19 14/08/2013 Haleakala 610 m MPC · JPL
606343 2017 UN20 04/08/2013 Haleakala 740 m MPC · JPL
606344 2017 UB23 19/10/2012 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
606345 2017 UY23 28/09/2003 Kitt Peak 770 m MPC · JPL
606346 2017 UN24 30/08/2002 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
606347 2017 UC26 30/03/2016 Haleakala 620 m MPC · JPL
606348 2017 UY27 10/08/2013 Kitt Peak 540 m MPC · JPL
606349 2017 UV31 06/12/2008 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
606350 2017 UO34 22/09/2008 Mount Lemmon 2.8 km MPC · JPL
606351 2017 UT34 14/02/2009 Mount Lemmon 2.8 km MPC · JPL
606352 2017 UM35 06/12/2007 Mount Lemmon 3.1 km MPC · JPL
606353 2017 UO37 22/10/2017 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
606354 2017 UX37 22/09/2017 Haleakala 3.0 km MPC · JPL
606355 2017 US39 17/08/2006 Palomar 1.2 km MPC · JPL
606356 2017 UJ41 11/11/2013 Kitt Peak 880 m MPC · JPL
606357 2017 UV43 13/03/2005 Mount Lemmon unusual 7.2 km MPC · JPL
606358 2017 UF44 28/08/2009 La Sagra 600 m MPC · JPL
606359 2017 UG44 13/01/2005 Socorro H 740 m MPC · JPL
606360 2017 UG48 05/03/2002 Apache Point 2.5 km MPC · JPL
606361 2017 UZ50 18/10/2009 Catalina 520 m MPC · JPL
606362 2017 UY54 28/10/2017 Haleakala 850 m MPC · JPL
606363 2017 UC94 28/10/2017 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
606364 2017 UO106 08/02/2011 Mount Lemmon 860 m MPC · JPL
606365 2017 UU109 28/10/2017 Mount Lemmon 980 m MPC · JPL
606366 2017 UB155 28/10/2008 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
606367 2017 VB 02/11/2017 Haleakala APO +1km 1.5 km MPC · JPL
606368 2017 VO1 02/06/2014 Mount Lemmon 610 m MPC · JPL
606369 2017 VR1 08/08/2017 Haleakala 800 m MPC · JPL
606370 2017 VR9 24/08/2003 Socorro 910 m MPC · JPL
606371 2017 VF10 29/07/2008 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
606372 2017 VU10 01/02/2009 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
606373 2017 VN11 05/02/2011 Mount Lemmon 680 m MPC · JPL
606374 2017 VM16 05/07/2016 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
606375 2017 VG17 15/12/2007 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
606376 2017 VY17 04/11/2007 Kitt Peak 470 m MPC · JPL
606377 2017 VH18 31/12/2008 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
606378 2017 VO18 04/09/2011 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
606379 2017 VT18 03/12/2012 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
606380 2017 VK19 02/10/2006 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
606381 2017 VC23 26/08/2013 Haleakala 640 m MPC · JPL
606382 2017 VP23 23/11/2009 Mount Lemmon 730 m MPC · JPL
606383 2017 VB27 25/09/2006 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
606384 2017 VJ27 26/11/2005 Mount Lemmon 670 m MPC · JPL
606385 2017 VK27 20/10/2006 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
606386 2017 VH30 11/03/2011 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
606387 2017 VB31 15/10/2001 Kitt Peak 3.2 km MPC · JPL
606388 2017 VN31 15/12/2007 Kitt Peak 640 m MPC · JPL
606389 2017 VE32 27/09/2006 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
606390 2017 VH32 18/09/2009 Mount Lemmon 610 m MPC · JPL
606391 2017 WM 11/11/2007 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
606392 2017 WO6 11/03/2002 Palomar 860 m MPC · JPL
606393 2017 WT6 05/12/2010 Mount Lemmon 910 m MPC · JPL
606394 2017 WA7 16/11/2017 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
606395 2017 WK9 02/09/2013 Mount Lemmon 820 m MPC · JPL
606396 2017 WP9 28/01/2011 Mount Lemmon 780 m MPC · JPL
606397 2017 WU10 30/11/2005 Mount Lemmon 1.0 km MPC · JPL
606398 2017 WY10 23/05/2011 Nogales 1.5 km MPC · JPL
606399 2017 WE11 30/09/2003 Kitt Peak 700 m MPC · JPL
606400 2017 WS14 17/01/2013 Haleakala 2.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
606401 2017 WS20 03/10/2011 XuYi PMO NEO 2.8 km MPC · JPL
606402 2017 WU22 06/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
606403 2017 WA25 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
606404 2017 WP44 20/11/2017 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
606405 2017 WR44 17/11/2017 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
606406 2017 XL4 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
606407 2017 XO5 07/05/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
606408 2017 XB6 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
606409 2017 XS8 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
606410 2017 XQ9 08/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 2.5 km MPC · JPL
606411 2017 XA10 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
606412 2017 XN15 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
606413 2017 XO16 13/12/2011 Oukaimeden C. Rinner 3.8 km MPC · JPL
606414 2017 XN18 06/09/2004 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
606415 2017 XT19 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
606416 2017 XG22 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
606417 2017 XV24 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
606418 2017 XO26 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 460 m MPC · JPL
606419 2017 XX28 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
606420 2017 XN32 24/09/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
606421 2017 XS32 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
606422 2017 XX34 27/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
606423 2017 XX38 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 540 m MPC · JPL
606424 2017 XF42 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
606425 2017 XR42 08/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
606426 2017 XB44 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
606427 2017 XF45 28/07/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
606428 2017 XO47 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
606429 2017 XK48 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
606430 2017 XY49 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
606431 2017 XG55 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
606432 2017 XP55 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
606433 2017 XZ55 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
606434 2017 XL57 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
606435 2017 XR57 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
606436 2017 XS59 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
606437 2017 XV59 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
606438 2017 XK61 13/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
606439 2017 XP78 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
606440 2017 YL 25/03/2007 Catalina CSS 4.3 km MPC · JPL
606441 2017 YT5 23/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
606442 2017 YH6 07/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
606443 2017 YW6 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
606444 2017 YW10 07/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
606445 2017 YG11 04/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
606446 2017 YQ11 26/11/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
606447 2017 YC12 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
606448 2017 YF12 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
606449 2017 YX12 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
606450 2017 YZ12 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
606451 2017 YB13 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
606452 2017 YW13 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
606453 2017 YS14 10/10/2006 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
606454 2017 YU22 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
606455 2017 YG23 23/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
606456 2017 YE24 24/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
606457 2017 YK28 25/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
606458 2017 YL40 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
606459 2018 AK6 30/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
606460 2018 AM7 31/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
606461 2018 AT7 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
606462 2018 AS8 17/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
606463 2018 AA9 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
606464 2018 AV9 07/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
606465 2018 AD10 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
606466 2018 AA11 16/09/2009 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
606467 2018 AE11 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
606468 2018 AC14 11/03/2008 XuYi PMO NEO 890 m MPC · JPL
606469 2018 AJ14 24/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
606470 2018 AV14 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
606471 2018 AY14 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
606472 2018 AB15 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
606473 2018 AU15 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
606474 2018 AF17 27/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
606475 2018 AG17 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
606476 2018 AM17 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
606477 2018 AJ18 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
606478 2018 AQ22 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
606479 2018 AT23 21/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
606480 2018 AK26 14/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
606481 2018 AS26 12/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
606482 2018 AR28 14/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
606483 2018 AT28 14/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
606484 2018 AW28 14/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
606485 2018 AF30 15/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
606486 2018 AF32 15/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
606487 2018 BO 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
606488 2018 BG2 10/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
606489 2018 BT2 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
606490 2018 BV2 25/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
606491 2018 BU5 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
606492 2018 BG7 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
606493 2018 BD8 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
606494 2018 BQ8 23/09/2005 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
606495 2018 BE9 28/01/2014 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
606496 2018 BH13 20/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
606497 2018 BC18 16/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
606498 2018 BQ18 16/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
606499 2018 BB19 23/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
606500 2018 BK20 20/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
606501 2018 BY20 16/01/2018 Calar Alto-CASADO S. Mottola, S. Hellmich 2.4 km MPC · JPL
606502 2018 BD22 16/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
606503 2018 BX22 16/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
606504 2018 CJ4 17/01/2004 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
606505 2018 CN4 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
606506 2018 CL5 11/03/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
606507 2018 CR5 31/03/2003 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
606508 2018 CN6 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
606509 2018 CZ6 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
606510 2018 CF7 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
606511 2018 CP7 03/01/2001 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
606512 2018 CQ7 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
606513 2018 CS7 26/08/2012 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
606514 2018 CX7 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
606515 2018 CA8 17/02/2002 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
606516 2018 CP8 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
606517 2018 CT8 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
606518 2018 CD9 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
606519 2018 CH9 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
606520 2018 CL9 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
606521 2018 CC10 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1.7 km MPC · JPL
606522 2018 CO10 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
606523 2018 CP10 08/03/2005 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
606524 2018 CR10 02/11/2008 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
606525 2018 CY10 19/02/2007 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
606526 2018 CB11 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
606527 2018 CF11 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
606528 2018 CJ11 03/11/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
606529 2018 CV11 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
606530 2018 CL12 01/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
606531 2018 CU12 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
606532 2018 CE13 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
606533 2018 CF13 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
606534 2018 CN15 06/02/2007 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
606535 2018 CX15 18/03/2001 Haleakala AMOS 1.9 km MPC · JPL
606536 2018 CH16 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
606537 2018 CK16 17/09/2006 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
606538 2018 CH18 12/02/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
606539 2018 CA21 12/02/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
606540 2018 CB21 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
606541 2018 CS22 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
606542 2018 DR3 16/12/2004 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
606543 2018 DA6 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
606544 2018 EE3 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
606545 2018 EH3 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
606546 2018 EJ3 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
606547 2018 EW4 15/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
606548 2018 EY4 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
606549 2018 EH5 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
606550 2018 EM5 15/02/2010 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
606551 2018 EN5 19/02/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
606552 2018 EA6 11/04/2013 Siding Spring SSS 700 m MPC · JPL
606553 2018 EB7 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
606554 2018 EV9 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
606555 2018 FW6 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
606556 2018 FG10 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
606557 2018 FO10 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
606558 2018 FX10 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
606559 2018 FW11 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
606560 2018 FP13 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
606561 2018 FY13 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
606562 2018 FQ14 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
606563 2018 FC15 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
606564 2018 FF15 23/12/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
606565 2018 FN15 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
606566 2018 FU15 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
606567 2018 FG16 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
606568 2018 FA17 02/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
606569 2018 FC17 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
606570 2018 FT18 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
606571 2018 FZ19 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
606572 2018 FH22 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
606573 2018 FL23 17/03/2018 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
606574 2018 FR24 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
606575 2018 FY25 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
606576 2018 FW26 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
606577 2018 FJ27 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
606578 2018 FT28 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
606579 2018 FD29 09/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
606580 2018 FO29 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
606581 2018 FC39 18/03/2018 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
606582 2018 GP6 23/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
606583 2018 GE7 29/01/2012 Catalina CSS 3.9 km MPC · JPL
606584 2018 GF7 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
606585 2018 GR7 04/06/2002 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
606586 2018 GT7 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4.4 km MPC · JPL
606587 2018 GY7 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
606588 2018 GH8 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
606589 2018 GT8 01/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
606590 2018 GJ9 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
606591 2018 GC11 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
606592 2018 GL11 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
606593 2018 GO11 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
606594 2018 GP11 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
606595 2018 GW11 25/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
606596 2018 HH1 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
606597 2018 HA3 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
606598 2018 HS4 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
606599 2018 HC5 16/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
606600 2018 JW2 14/04/2005 Catalina CSS 730 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
606601 2018 JX2 12/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
606602 2018 JA5 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
606603 2018 JS5 30/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
606604 2018 KG 15/03/2010 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
606605 2018 KV 13/04/2018 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
606606 2018 KP3 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.6 km MPC · JPL
606607 2018 KR3 20/04/2009 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
606608 2018 LZ3 01/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
606609 2018 LN7 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
606610 2018 LU7 13/03/2013 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
606611 2018 LP8 14/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
606612 2018 LV8 20/06/2010 ESA OGS ESA OGS 1.6 km MPC · JPL
606613 2018 LL9 06/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
606614 2018 LK10 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
606615 2018 LA11 25/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
606616 2018 LV11 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
606617 2018 LV12 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
606618 2018 LX12 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
606619 2018 LK13 13/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.9 km MPC · JPL
606620 2018 LB14 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
606621 2018 LT22 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.0 km MPC · JPL
606622 2018 LN30 15/06/2018 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
606623 2018 MN 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
606624 2018 ML1 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
606625 2018 MN3 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
606626 2018 MH4 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
606627 2018 MA6 15/09/2007 Catalina CSS 4.4 km MPC · JPL
606628 2018 MF6 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
606629 2018 MD8 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
606630 2018 MA18 16/06/2018 Haleakala Pan-STARRS 6.4 km MPC · JPL
606631 2018 NT 18/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
606632 2018 NP4 22/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
606633 2018 NG5 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
606634 2018 NJ5 11/11/2004 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 3.3 km MPC · JPL
606635 2018 NM5 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
606636 2018 NZ5 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
606637 2018 NV7 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
606638 2018 NT11 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
606639 2018 NK15 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
606640 2018 NA30 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
606641 2018 NA36 12/07/2018 Haleakala Pan-STARRS 2 2.6 km MPC · JPL
606642 2018 NU37 10/07/2018 Haleakala Pan-STARRS 6.1 km MPC · JPL
606643 2018 OC2 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
606644 2018 PV 03/10/2013 Catalina CSS 2.3 km MPC · JPL
606645 2018 PB11 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
606646 2018 PK16 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
606647 2018 PQ16 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
606648 2018 PH20 02/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
606649 2018 PF26 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
606650 2018 PP41 29/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
606651 2018 PG55 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
606652 2018 PC63 20/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
606653 2018 RR2 18/08/2018 Haleakala Pan-STARRS 18 km MPC · JPL
606654 2018 RH10 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
606655 2018 RX10 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
606656 2018 RD11 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
606657 2018 RX11 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
606658 2018 RO12 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
606659 2018 RA13 24/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
606660 2018 RA14 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
606661 2018 RB14 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
606662 2018 RO14 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
606663 2018 RA16 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
606664 2018 RY16 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
606665 2018 RY19 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
606666 2018 RM21 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
606667 2018 RG24 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
606668 2018 RA26 03/07/2008 Siding Spring SSS 620 m MPC · JPL
606669 2018 RY27 21/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
606670 2018 RK28 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
606671 2018 RM28 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
606672 2018 RO29 10/09/2004 Socorro LINEAR 550 m MPC · JPL
606673 2018 RR29 12/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
606674 2018 RH32 05/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
606675 2018 RM32 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
606676 2018 RS32 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2.0 km MPC · JPL
606677 2018 RT32 24/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
606678 2018 RX33 08/10/2007 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
606679 2018 RP34 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4.8 km MPC · JPL
606680 2018 RR34 29/10/2005 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
606681 2018 RQ35 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
606682 2018 RF36 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
606683 2018 RO36 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
606684 2018 RT36 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
606685 2018 RW36 29/09/2005 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
606686 2018 RQ50 08/09/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
606687 2018 SU1 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
606688 2018 SD4 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2.5 km MPC · JPL
606689 2018 SP5 06/08/2005 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
606690 2018 SE6 29/09/2008 Catalina CSS 640 m MPC · JPL
606691 2018 SN6 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
606692 2018 SG7 16/08/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
606693 2018 SQ8 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
606694 2018 SC9 12/09/1997 Peking Xinglong Stn. 770 m MPC · JPL
606695 2018 SE9 11/08/2012 Siding Spring SSS 2.3 km MPC · JPL
606696 2018 SU9 24/08/2012 Ka-Dar V. Gerke 2.6 km MPC · JPL
606697 2018 SF12 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
606698 2018 SS12 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
606699 2018 SU12 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
606700 2018 SQ14 17/12/2006 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
606701 Golda 2018 SA16 Bản mẫu:MoMP 31/08/2013 Tincana  · 2.2 km MPC · JPL
606702 2018 TO2 04/10/2018 Haleakala APO 330 m MPC · JPL
606703 2018 TY3 22/08/2012 Crni Vrh Tj (2.99) 2.8 km MPC · JPL
606704 2018 TF11 08/12/2005 Kitt Peak  · 1.5 km MPC · JPL
606705 2018 TE14 26/03/2006 Kitt Peak  · 2.8 km MPC · JPL
606706 2018 TS14 25/09/2008 Kitt Peak  · 640 m MPC · JPL
606707 2018 TB15 19/06/2006 Mount Lemmon  · 2.8 km MPC · JPL
606708 2018 UT3 03/02/2012 Haleakala  · 980 m MPC · JPL
606709 2018 UW3 20/03/2012 Haleakala  · 1.6 km MPC · JPL
606710 2018 UO6 25/10/2001 Apache Point  · 690 m MPC · JPL
606711 2018 UR6 26/10/2011 Haleakala  · 550 m MPC · JPL
606712 2018 UT8 10/10/2001 Kitt Peak  · 2.9 km MPC · JPL
606713 2018 UM11 19/03/2017 Haleakala  · 580 m MPC · JPL
606714 2018 UH14 18/09/2009 Kitt Peak  · 1.5 km MPC · JPL
606715 2018 UQ15 27/04/2012 Haleakala  · 770 m MPC · JPL
606716 2018 UR15 06/02/2011 Catalina  · 830 m MPC · JPL
606717 2018 UN18 09/02/2007 Catalina  · 1.3 km MPC · JPL
606718 2018 VC8 01/09/2005 Palomar H 670 m MPC · JPL
606719 2018 VW10 27/12/2013 Oukaimeden  · 1.9 km MPC · JPL
606720 2018 VL18 06/11/2013 Haleakala  · 2.6 km MPC · JPL
606721 2018 VY18 31/10/2014 Haleakala  · 1.2 km MPC · JPL
606722 2018 VV21 21/09/2011 Kitt Peak  · 590 m MPC · JPL
606723 2018 VM23 10/10/2004 Socorro  · 1.5 km MPC · JPL
606724 2018 VX23 27/03/2009 Kitt Peak H 520 m MPC · JPL
606725 2018 VX24 24/08/2012 Kitt Peak  · 2.9 km MPC · JPL
606726 2018 VS26 13/11/2007 Mount Lemmon  · 2.3 km MPC · JPL
606727 2018 VE30 07/04/2003 Kitt Peak  · 3.4 km MPC · JPL
606728 2018 VX31 18/08/2014 Haleakala  · 610 m MPC · JPL
606729 2018 VU35 07/05/2016 Haleakala  · 1.3 km MPC · JPL
606730 2018 VV36 21/01/2015 Haleakala  · 2.0 km MPC · JPL
606731 2018 VX36 20/11/2009 Kitt Peak  · 1.9 km MPC · JPL
606732 2018 VW39 13/09/2004 Goodricke-Pigott  · 1.7 km MPC · JPL
606733 2018 VR46 13/10/2007 Mount Lemmon  · 2.0 km MPC · JPL
606734 2018 VS58 19/01/2012 Kitt Peak  · 720 m MPC · JPL
606735 2018 VT60 27/05/2012 Mount Lemmon  · 1.5 km MPC · JPL
606736 2018 VA62 14/12/2001 Socorro  · 1.8 km MPC · JPL
606737 2018 VD62 10/10/2007 Mount Lemmon  · 620 m MPC · JPL
606738 2018 VH63 11/03/2016 Haleakala  · 740 m MPC · JPL
606739 2018 VJ63 14/10/2007 Catalina H 510 m MPC · JPL
606740 2018 VO64 14/09/2007 Mount Lemmon  · 2.1 km MPC · JPL
606741 2018 VV64 01/11/2007 Kitt Peak  · 2.1 km MPC · JPL
606742 2018 VW69 08/10/2012 Haleakala  · 2.9 km MPC · JPL
606743 2018 VV76 30/10/2005 Mount Lemmon  · 1.7 km MPC · JPL
606744 2018 VU77 19/05/2006 Mount Lemmon  · 2.6 km MPC · JPL
606745 2018 VB79 03/11/2007 Kitt Peak  · 1.8 km MPC · JPL
606746 2018 VC79 30/10/2005 Kitt Peak  · 980 m MPC · JPL
606747 2018 VW79 14/01/2002 Kitt Peak  · 1.4 km MPC · JPL
606748 2018 VY79 23/11/2014 Haleakala  · 770 m MPC · JPL
606749 2018 VW80 30/01/2015 Haleakala  · 2.7 km MPC · JPL
606750 2018 VT82 04/09/2014 Haleakala  · 940 m MPC · JPL
606751 2018 VK83 15/10/2007 Anderson Mesa  · 2.2 km MPC · JPL
606752 2018 VB95 26/03/2007 Kitt Peak  · 410 m MPC · JPL
606753 2018 VM95 09/11/2009 Mount Lemmon  · 1.7 km MPC · JPL
606754 2018 VN102 10/10/2018 Mount Lemmon H 520 m MPC · JPL
606755 2018 VV110 19/01/2009 Socorro  · 2.6 km MPC · JPL
606756 2018 VA129 09/11/2018 Haleakala  · 2.3 km MPC · JPL
606757 2018 VA141 02/11/2018 Haleakala  · 2.1 km MPC · JPL
606758 2018 VL146 09/11/2018 Mount Lemmon  · 2.3 km MPC · JPL
606759 2018 WU3 27/04/2012 Haleakala  · 740 m MPC · JPL
606760 2018 XF1 15/09/2004 Siding Spring H 960 m MPC · JPL
606761 2018 XP1 23/06/2012 Kitt Peak H 660 m MPC · JPL
606762 2018 XV7 15/09/2012 Catalina  · 2.4 km MPC · JPL
606763 2018 XE11 07/01/2010 Mount Lemmon  · 1.7 km MPC · JPL
606764 2018 XB13 17/08/2012 Siding Spring Tj (2.99) 3.1 km MPC · JPL
606765 2018 XP16 10/12/2010 Kitt Peak  · 1.1 km MPC · JPL
606766 2018 XC17 28/08/2013 Haleakala  · 1.3 km MPC · JPL
606767 2018 XR19 27/02/2015 Mount Lemmon  · 2.5 km MPC · JPL
606768 2018 XG20 19/09/2009 Mount Lemmon  · 1.5 km MPC · JPL
606769 2018 XT20 01/03/2004 Kitt Peak  · 970 m MPC · JPL
606770 2018 YJ3 29/08/2009 Kitt Peak  · 970 m MPC · JPL
606771 2018 YY3 03/03/2008 Siding Spring H 890 m MPC · JPL
606772 2018 YT4 08/10/2007 Mount Lemmon  · 2.0 km MPC · JPL
606773 2018 YL14 16/12/2018 Haleakala  · 1.2 km MPC · JPL
606774 2019 AP1 03/01/2016 Haleakala H 580 m MPC · JPL
606775 2019 AS1 25/07/2015 Haleakala H 570 m MPC · JPL
606776 2019 AK5 13/10/2015 Catalina H 620 m MPC · JPL
606777 2019 AP10 30/12/2013 Mount Lemmon H 570 m MPC · JPL
606778 2019 AH16 30/03/2015 Haleakala  · 2.6 km MPC · JPL
606779 2019 AN17 07/11/2007 Kitt Peak  · 740 m MPC · JPL
606780 2019 AB23 19/10/2007 Kitt Peak  · 510 m MPC · JPL
606781 2019 AL24 08/10/2012 Haleakala  · 2.9 km MPC · JPL
606782 2019 AN28 12/12/2014 Haleakala  · 640 m MPC · JPL
606783 2019 AS28 30/11/2008 Kitt Peak  · 2.5 km MPC · JPL
606784 2019 AS29 08/10/2012 Mount Lemmon  · 2.6 km MPC · JPL
606785 2019 AR36 28/02/2008 Mount Lemmon  · 710 m MPC · JPL
606786 2019 AM38 10/08/2004 Campo Imperatore  · 690 m MPC · JPL
606787 2019 AU41 07/02/2002 Kitt Peak  · 1.0 km MPC · JPL
606788 2019 BV 25/04/2017 Mount Lemmon H 750 m MPC · JPL
606789 2019 BZ1 27/08/2005 Palomar H 520 m MPC · JPL
606790 2019 BK3 24/10/2016 Mount Lemmon Tj (2.99) 4.5 km MPC · JPL
606791 2019 BX5 23/10/2012 Catalina  · 3.2 km MPC · JPL
606792 2019 BA6 11/09/2007 Mount Lemmon  · 2.7 km MPC · JPL
606793 2019 BH6 22/09/2009 Mount Lemmon  · 1.7 km MPC · JPL
606794 2019 BS7 26/11/2012 Mount Lemmon  · 2.2 km MPC · JPL
606795 2019 CC6 28/04/2004 Kitt Peak  · 820 m MPC · JPL
606796 2019 CH6 07/01/2002 Kitt Peak  · 2.6 km MPC · JPL
606797 2019 CB7 01/02/2012 Kitt Peak  · 800 m MPC · JPL
606798 2019 CJ8 10/09/2010 Dauban  · 700 m MPC · JPL
606799 2019 CA10 31/12/2007 Kitt Peak  · 790 m MPC · JPL
606800 2019 DG4 28/02/2019 Mount Lemmon  · 2.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
606801 2019 EY2 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
606802 2019 EZ2 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
606803 2019 FE4 03/05/2006 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
606804 2019 FK4 10/02/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
606805 2019 FN4 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
606806 2019 FO4 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
606807 2019 FP4 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
606808 2019 FQ4 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
606809 2019 FB8 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
606810 2019 FD9 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
606811 2019 FX12 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
606812 2019 FL14 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
606813 2019 FS14 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
606814 2019 GA1 11/08/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
606815 2019 GE5 16/08/2001 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
606816 2019 GL6 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
606817 2019 GU8 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
606818 2019 GB9 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
606819 2019 GK10 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
606820 2019 GY10 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
606821 2019 GH11 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
606822 2019 GN11 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
606823 2019 GM12 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
606824 2019 GC14 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
606825 2019 GD14 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.0 km MPC · JPL
606826 2019 GJ15 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
606827 2019 GE17 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 8.1 km MPC · JPL
606828 2019 GA18 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
606829 2019 GE18 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
606830 2019 GW18 08/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 7.1 km MPC · JPL
606831 2019 GZ20 27/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 8.3 km MPC · JPL
606832 2019 GP24 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
606833 2019 GJ40 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
606834 2019 GA43 15/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
606835 2019 GU43 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
606836 2019 GJ49 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
606837 2019 GE50 03/04/2019 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
606838 2019 GQ50 02/04/2019 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
606839 2019 GW66 03/04/2019 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
606840 2019 GH71 13/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
606841 2019 HQ1 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
606842 2019 JD 30/04/2008 Catalina CSS 3.7 km MPC · JPL
606843 2019 JN 05/04/2019 Haleakala Pan-STARRS 430 m MPC · JPL
606844 2019 JV4 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
606845 2019 JR6 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
606846 2019 JN9 21/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
606847 2019 JX9 18/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
606848 2019 JY9 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
606849 2019 JZ9 20/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
606850 2019 JH10 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
606851 2019 JY10 09/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
606852 2019 JJ11 10/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
606853 2019 JP11 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
606854 2019 JL12 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
606855 2019 JU12 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
606856 2019 JG16 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
606857 2019 JX17 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
606858 2019 JO18 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
606859 2019 JU20 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
606860 2019 JZ20 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
606861 2019 JK21 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
606862 2019 JY21 28/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
606863 2019 JM23 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
606864 2019 JQ23 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
606865 2019 JJ24 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
606866 2019 JQ24 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
606867 2019 JR24 30/12/2014 Oukaimeden M. Ory 700 m MPC · JPL
606868 2019 JH26 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
606869 2019 JJ26 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
606870 2019 JU26 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
606871 2019 JN29 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
606872 2019 JK31 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
606873 2019 JO32 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
606874 2019 JS32 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
606875 2019 JW32 13/12/2012 Mayhill N. Falla 2.2 km MPC · JPL
606876 2019 JY32 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
606877 2019 JZ32 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
606878 2019 JF33 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
606879 2019 JL33 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
606880 2019 JT34 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
606881 2019 JW34 19/08/2012 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
606882 2019 JW35 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
606883 2019 JV36 08/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
606884 2019 JW36 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
606885 2019 JY39 06/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
606886 2019 JG40 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
606887 2019 JV40 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
606888 2019 JD41 20/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
606889 2019 JN41 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
606890 2019 JS41 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
606891 2019 JO42 04/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
606892 2019 JU42 13/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
606893 2019 JE44 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
606894 2019 JO44 26/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
606895 2019 JX45 29/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
606896 2019 JD46 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
606897 2019 JE46 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
606898 2019 JN46 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
606899 2019 JR46 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
606900 2019 JC47 12/05/2019 Haleakala Pan-STARRS 290 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
606901 2019 JQ52 13/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
606902 2019 JB59 02/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
606903 2019 JG62 08/05/2019 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
606904 2019 JL62 07/05/2019 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
606905 2019 JC77 11/05/2019 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
606906 2019 KK1 09/03/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.4 km MPC · JPL
606907 2019 KY1 12/09/2010 La Sagra OAM Obs. 650 m MPC · JPL
606908 2019 KB2 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
606909 2019 KQ2 27/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
606910 2019 KH7 30/05/2019 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
606911 2019 KG17 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
606912 2019 KF20 26/05/2019 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
606913 2019 LV18 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
606914 2019 ML1 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
606915 2019 MK7 04/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
606916 2019 MQ8 11/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
606917 2019 MJ12 30/06/2019 Haleakala Pan-STARRS 6.4 km MPC · JPL
606918 2019 MF15 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 7.1 km MPC · JPL
606919 2019 NL 22/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
606920 2019 NQ1 30/07/2011 Siding Spring SSS 1.7 km MPC · JPL
606921 2019 NR5 26/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
606922 2019 NY6 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
606923 2019 NC10 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 5.8 km MPC · JPL
606924 2019 NE12 01/07/2019 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
606925 2019 NW21 26/08/2008 La Sagra OAM Obs. 2.1 km MPC · JPL
606926 2019 NS22 07/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
606927 2019 NJ38 04/07/2019 Haleakala Pan-STARRS 5.9 km MPC · JPL
606928 2019 OZ4 27/12/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.3 km MPC · JPL
606929 2019 OZ6 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 6.3 km MPC · JPL
606930 2019 PJ11 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
606931 2019 PA30 21/07/2006 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
606932 2019 PJ32 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
606933 2019 PC37 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 8.1 km MPC · JPL
606934 2019 QD5 18/07/2012 Siding Spring SSS 640 m MPC · JPL
606935 2019 QK50 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
606936 2019 RL57 18/06/2018 Haleakala Pan-STARRS 6.0 km MPC · JPL
606937 2019 RQ67 01/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
606938 2019 SO2 13/07/2019 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
606939 2019 SD3 22/09/2019 Haleakala Pan-STARRS 150 m MPC · JPL
606940 2019 SM3 13/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
606941 2019 SB8 08/08/2019 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
606942 2019 SD9 25/09/2019 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
606943 2019 SO18 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
606944 2019 SH22 12/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
606945 2019 SG79 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
606946 2019 TL7 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
606947 2019 TG39 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
606948 2019 TP54 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
606949 2019 UE 03/02/2008 Catalina CSS 550 m MPC · JPL
606950 2019 UQ23 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
606951 2019 VX27 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
606952 2019 WF6 28/09/2002 Haleakala AMOS 1.3 km MPC · JPL
606953 2019 WN7 28/11/2019 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
606954 2019 WO7 09/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
606955 2019 WE14 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
606956 2019 XE 28/03/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
606957 2019 XB4 07/09/2019 Palomar PTF 1.3 km MPC · JPL
606958 2019 XE4 03/12/2019 Haleakala Pan-STARRS 2 510 m MPC · JPL
606959 2019 XS10 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
606960 2020 AR 07/12/2019 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 400 m MPC · JPL
606961 2020 AD4 03/03/2006 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
606962 2020 BM4 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 300 m MPC · JPL
606963 2020 BX59 12/09/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
606964 2020 FC14 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
606965 2020 GL6 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
606966 2020 GN6 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
606967 2020 GA23 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
606968 2020 HS13 04/04/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
606969 2020 HT15 10/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
606970 2020 HL16 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
606971 2020 HX24 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
606972 2020 HW26 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
606973 2020 HO30 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
606974 2020 HN35 07/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
606975 2020 JO5 25/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
606976 2020 JU6 30/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
606977 2020 JK8 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
606978 2020 JU8 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
606979 2020 JQ10 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
606980 2020 JY10 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
606981 2020 JQ17 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
606982 2020 KU28 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
606983 2020 MY4 29/06/2020 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
606984 2020 MB7 06/04/2017 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
606985 2020 OD8 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 9.7 km MPC · JPL
606986 2020 OV11 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
606987 2020 PM55 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.4 km MPC · JPL
606988 2020 RR5 14/09/2020 Haleakala Pan-STARRS 33 km MPC · JPL
606989 2020 RV41 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.2 km MPC · JPL
606990 2020 RF98 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.2 km MPC · JPL
606991 2020 SM7 19/09/2003 Palomar NEAT 420 m MPC · JPL
606992 2020 SE30 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
606993 2020 SU68 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.9 km MPC · JPL
606994 2020 TY15 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
606995 2020 TH17 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
606996 2020 TX18 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
606997 2020 TE20 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
606998 2020 UF39 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
606999 2020 XL17 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
607000 2020 YH9 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL

602.000s  • 603.000s  • 604.000s  • 605.000s  • 606.000s  • 607.000s  • 608.000s  • 609.000s  • 610.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001