Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/515001–516000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
515001 2009 PL19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
515002 2009 QS4 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
515003 2009 QH20 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
515004 2009 QR31 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
515005 2009 QA49 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
515006 2009 QA57 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
515007 2009 QU65 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
515008 2009 QV65 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
515009 2009 RE33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515010 2009 SK2 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
515011 2009 SF23 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
515012 2009 SK68 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
515013 2009 SN69 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515014 2009 SP78 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515015 2009 SQ112 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
515016 2009 SK117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
515017 2009 SJ118 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
515018 2009 SB130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
515019 2009 SC174 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
515020 2009 SD221 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
515021 2009 SL236 20/08/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
515022 2009 SU246 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
515023 2009 SY284 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
515024 2009 SK303 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
515025 2009 SP307 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
515026 2009 SH354 19/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
515027 2009 SW357 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
515028 2009 TW27 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
515029 2009 UG129 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
515030 2009 UM130 28/09/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
515031 2009 VS30 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
515032 2009 VZ50 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
515033 2009 VF91 20/09/2009 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
515034 2009 WT4 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
515035 2009 WE28 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
515036 2009 WB36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515037 2009 WE40 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
515038 2009 WF56 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
515039 2009 YW19 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
515040 2009 YB23 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
515041 2010 CU19 11/02/2010 WISE WISE 820 m MPC · JPL
515042 2010 CU62 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515043 2010 CW148 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515044 2010 CM181 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
515045 2010 DB75 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515046 2010 EA72 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
515047 2010 EN83 12/03/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
515048 2010 EL129 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
515049 2010 FL 17/03/2010 Catalina CSS 350 m MPC · JPL
515050 2010 FT85 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
515051 2010 GA 01/04/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
515052 2010 GA99 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515053 2010 GZ101 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
515054 2010 GM140 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
515055 2010 JA31 04/05/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
515056 2010 JQ43 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
515057 2010 JU115 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
515058 2010 JY175 30/01/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
515059 2010 LQ20 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
515060 2010 LO55 09/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
515061 2010 LM71 10/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
515062 2010 LV72 10/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
515063 2010 MO61 24/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
515064 2010 MO62 24/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
515065 2010 MT64 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
515066 2010 MG72 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
515067 2010 NH60 11/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
515068 2010 NO113 13/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
515069 2010 OG32 20/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
515070 2010 OA34 25/11/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
515071 2010 OU34 21/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
515072 2010 OF58 23/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
515073 2010 OL111 29/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
515074 2010 PX64 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
515075 2010 PZ67 09/08/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
515076 2010 RY85 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
515077 2010 RQ148 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
515078 2010 RE155 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
515079 2010 SF4 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
515080 2010 SN12 03/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
515081 2010 SZ43 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
515082 2010 TM3 25/10/1981 Palomar S. J. Bus 270 m MPC · JPL
515083 2010 TS32 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
515084 2010 TX98 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
515085 2010 TO115 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
515086 2010 TS155 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
515087 2010 TN165 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
515088 2010 TN193 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
515089 2010 UT4 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
515090 2010 UH43 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
515091 2010 UV56 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
515092 2010 US69 28/10/2010 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
515093 2010 UP79 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
515094 2010 UT108 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
515095 2010 VZ25 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
515096 2010 VX61 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
515097 2010 VY87 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
515098 2010 VW99 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
515099 2010 VT140 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
515100 2010 VD153 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
515101 2010 VQ161 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
515102 2010 VU163 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
515103 2010 VR178 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
515104 2010 VW208 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
515105 2010 VD209 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
515106 2010 VQ209 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
515107 2010 WJ11 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
515108 2010 WS33 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
515109 2010 WV61 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
515110 2010 XR14 17/10/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
515111 2010 XH73 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
515112 2011 AS27 09/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
515113 2011 BW88 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
515114 2011 BZ135 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
515115 2011 CS79 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
515116 2011 CH91 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
515117 2011 DH38 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
515118 2011 DX48 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515119 2011 EK37 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
515120 2011 EZ51 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
515121 2011 EX67 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515122 2011 EF70 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
515123 2011 EW70 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
515124 2011 EE85 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
515125 2011 FX5 18/08/2009 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
515126 2011 FN13 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
515127 2011 FQ13 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
515128 2011 FR13 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
515129 2011 FS17 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
515130 2011 FN32 14/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
515131 2011 FO82 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
515132 2011 FU87 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
515133 2011 FD91 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
515134 2011 GP12 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
515135 2011 GY48 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
515136 2011 GB62 09/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
515137 2011 GL70 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
515138 2011 HZ 15/02/2010 WISE WISE 1,0 km MPC · JPL
515139 2011 HX13 31/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515140 2011 HT25 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
515141 2011 HG39 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
515142 2011 HO43 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515143 2011 HZ72 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
515144 2011 HN77 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
515145 2011 HK84 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
515146 2011 HO100 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
515147 2011 JU12 08/05/2011 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
515148 2011 JH17 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
515149 2011 KK21 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
515150 2011 KP27 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
515151 2011 KJ33 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
515152 2011 LV9 26/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
515153 2011 LR20 12/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
515154 2011 MC4 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
515155 2011 MK11 27/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
515156 2011 OY7 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
515157 2011 OH9 24/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
515158 2011 PK13 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
515159 2011 PA14 10/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
515160 2011 PC16 10/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
515161 2011 QO12 23/08/2011 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
515162 2011 QH28 22/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
515163 2011 QN33 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
515164 2011 QO38 21/09/2007 XuYi PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
515165 2011 QX41 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
515166 2011 QV45 29/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
515167 2011 QJ66 25/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
515168 2011 QW99 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
515169 2011 RK1 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
515170 2011 SA43 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
515171 2011 SY54 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
515172 2011 SE56 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
515173 2011 SE67 09/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
515174 2011 SU94 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
515175 2011 SD120 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
515176 2011 SA141 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
515177 2011 SB179 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
515178 2011 SU241 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
515179 2011 SN249 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
515180 2011 SL278 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
515181 2011 TB15 28/08/2011 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
515182 2011 TL17 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
515183 2011 UJ66 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
515184 2011 UM69 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
515185 2011 UZ78 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
515186 2011 UZ93 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
515187 2011 UC95 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
515188 2011 UH103 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
515189 2011 UW167 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
515190 2011 UW168 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
515191 2011 UK198 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
515192 2011 UZ223 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
515193 2011 UA226 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
515194 2011 UL246 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
515195 2011 UX248 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
515196 2011 UB319 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
515197 2011 UH330 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
515198 2011 UT355 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
515199 2011 UC362 04/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
515200 2011 UH414 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
515201 2011 UO414 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
515202 2011 UV414 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
515203 2011 VJ2 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515204 2011 WB26 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
515205 2011 WD56 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
515206 2011 WZ59 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
515207 2011 WG64 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
515208 2011 WY64 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
515209 2011 WX87 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
515210 2011 WX102 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
515211 2011 WB129 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
515212 2011 YR27 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
515213 2011 YQ34 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
515214 2011 YJ43 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
515215 2012 AV8 21/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
515216 2012 AT17 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
515217 2012 BL4 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
515218 2012 BF9 25/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
515219 2012 BN23 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
515220 2012 BB38 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
515221 2012 BW40 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
515222 2012 BM50 06/08/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
515223 2012 BC65 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
515224 2012 BK70 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
515225 2012 BD74 27/12/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
515226 2012 BY74 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
515227 2012 BP80 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
515228 2012 BH94 25/01/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
515229 2012 BW96 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515230 2012 BZ99 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
515231 2012 BS101 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
515232 2012 BH106 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
515233 2012 BU106 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
515234 2012 BA115 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
515235 2012 BE121 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
515236 2012 BC137 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
515237 2012 BE142 23/01/2012 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
515238 2012 BP156 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
515239 2012 BT156 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
515240 2012 CQ7 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
515241 2012 CR11 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
515242 2012 CQ16 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
515243 2012 CV17 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
515244 2012 CY22 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
515245 2012 CK27 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
515246 2012 CN33 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
515247 2012 CV37 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
515248 2012 CB47 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
515249 2012 CF51 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
515250 2012 CS52 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
515251 2012 DW63 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
515252 2012 DZ70 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
515253 2012 DB83 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
515254 2012 DW96 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
515255 2012 EA11 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
515256 2012 FB82 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
515257 2012 JS19 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
515258 2012 PF3 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
515259 2012 PK42 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
515260 2012 QM52 08/01/2010 WISE WISE 5,9 km MPC · JPL
515261 2012 RC4 18/07/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
515262 2012 RH16 11/08/2012 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
515263 2012 RR22 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
515264 2012 RC30 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
515265 2012 RJ40 26/08/2012 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
515266 2012 SJ3 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
515267 2012 SA15 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
515268 2012 SS30 12/09/2012 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
515269 2012 SP40 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
515270 2012 SD68 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
515271 2012 TX18 03/12/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
515272 2012 TR26 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
515273 2012 TA55 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
515274 2012 TQ55 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515275 2012 TK95 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
515276 2012 TM103 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
515277 2012 TV103 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
515278 2012 TJ145 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
515279 2012 TO153 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
515280 2012 TY158 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
515281 2012 TV169 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
515282 2012 TC191 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
515283 2012 TV193 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
515284 2012 TZ202 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
515285 2012 TL223 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
515286 2012 TO225 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
515287 2012 TR227 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
515288 2012 TM232 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
515289 2012 TD237 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
515290 2012 TM242 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
515291 2012 TO275 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
515292 2012 TC304 17/09/2012 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
515293 2012 TS305 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
515294 2012 TT312 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
515295 2012 TW326 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
515296 2012 UB39 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
515297 2012 UP41 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
515298 2012 UA51 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
515299 2012 US61 25/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
515300 2012 UA84 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
515301 2012 UV87 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
515302 2012 UC119 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
515303 2012 UT132 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
515304 2012 UK133 25/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
515305 2012 VK1 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
515306 2012 VD22 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
515307 2012 VQ26 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
515308 2012 VS52 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
515309 2012 VL58 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
515310 2012 VX83 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
515311 2012 VO105 26/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
515312 2012 WP5 17/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
515313 2012 WN34 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
515314 2012 XL5 14/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
515315 2012 XQ6 27/04/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
515316 2012 XM7 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
515317 2012 XQ15 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
515318 2012 XW15 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
515319 2012 XM43 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
515320 2012 XN61 02/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
515321 2012 XB76 25/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
515322 2012 XS116 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
515323 2012 XT139 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
515324 2012 XZ144 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
515325 2012 XO154 11/11/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
515326 2012 XC155 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
515327 2012 YF5 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
515328 2013 AE8 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
515329 2013 AD13 12/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
515330 2013 AL27 07/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
515331 2013 AQ44 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
515332 2013 AB49 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
515333 2013 AP52 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
515334 2013 AN55 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
515335 2013 AW60 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
515336 2013 AY98 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
515337 2013 AD128 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
515338 2013 AP136 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
515339 2013 AE143 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
515340 2013 AD170 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
515341 2013 AX184 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
515342 2013 BT10 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
515343 2013 BK14 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
515344 2013 BC15 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
515345 2013 BH38 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
515346 2013 BV39 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
515347 2013 BK61 08/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
515348 2013 BT67 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
515349 2013 BV70 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
515350 2013 CY9 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
515351 2013 CH32 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
515352 2013 CA54 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
515353 2013 CL61 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
515354 2013 CY74 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
515355 2013 CX96 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
515356 2013 CL110 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
515357 2013 CJ117 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
515358 2013 CY145 17/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
515359 2013 CH158 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
515360 2013 CS159 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
515361 2013 CJ162 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
515362 2013 CC178 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
515363 2013 CM188 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
515364 2013 CY204 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
515365 2013 CW224 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
515366 2013 DE1 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
515367 2013 EZ25 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
515368 2013 ER28 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
515369 2013 EE38 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
515370 2013 EJ38 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
515371 2013 EC41 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
515372 2013 EO58 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
515373 2013 EZ60 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
515374 2013 EV72 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
515375 2013 EN73 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
515376 2013 EJ76 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
515377 2013 EW81 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
515378 2013 EH87 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
515379 2013 ED108 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
515380 2013 EH155 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
515381 2013 EJ155 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
515382 2013 EN155 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
515383 2013 ER155 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
515384 2013 FD4 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
515385 2013 FT21 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
515386 2013 GP3 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515387 2013 GG15 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
515388 2013 GU23 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
515389 2013 GF28 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
515390 2013 GG34 05/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
515391 2013 GZ42 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
515392 2013 GQ47 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
515393 2013 GY65 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
515394 2013 GX69 06/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
515395 2013 GV76 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
515396 2013 GN80 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
515397 2013 GJ88 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
515398 2013 GU105 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
515399 2013 GV116 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
515400 2013 GQ120 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
515401 2013 GS133 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
515402 2013 GM135 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
515403 2013 GE139 12/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
515404 2013 HB2 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
515405 2013 HU7 10/04/2013 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
515406 2013 HB8 24/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
515407 2013 HX18 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
515408 2013 HN24 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
515409 2013 HS26 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
515410 2013 HN32 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
515411 2013 HO33 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
515412 2013 HT37 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
515413 2013 HB41 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
515414 2013 HH50 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
515415 2013 HV60 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
515416 2013 HS66 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
515417 2013 HM88 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
515418 2013 HF92 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
515419 2013 HX100 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
515420 2013 HM106 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
515421 2013 HC122 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
515422 2013 HA124 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
515423 2013 HE124 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
515424 2013 HL135 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
515425 2013 HK142 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
515426 2013 HQ146 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
515427 2013 HE157 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
515428 2013 JS35 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
515429 2013 JA47 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
515430 2013 JO48 02/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
515431 2013 JG54 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
515432 2013 JF56 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
515433 2013 JE58 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
515434 2013 JU60 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
515435 2013 KL8 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
515436 2013 KH12 31/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
515437 2013 KW16 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
515438 2013 LF30 18/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
515439 2013 OG2 17/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
515440 2013 RU65 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
515441 2013 TX33 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
515442 2013 TW90 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
515443 2013 TZ131 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
515444 2013 TQ141 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
515445 2013 TW159 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
515446 2013 UG5 25/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 310 m MPC · JPL
515447 2013 UY15 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
515448 2013 VK24 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 12 km MPC · JPL
515449 2013 VM24 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
515450 2013 WB36 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 10 km MPC · JPL
515451 2013 WU50 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
515452 2013 WX55 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
515453 2013 WR100 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
515454 2013 WG106 30/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
515455 2013 WH110 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
515456 2013 XP26 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
515457 2013 YX10 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
515458 2013 YU15 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
515459 2013 YW27 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
515460 2013 YX32 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
515461 2013 YM50 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
515462 2013 YR53 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
515463 2013 YR62 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
515464 2013 YK96 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
515465 2013 YN102 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515466 2013 YX109 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
515467 2013 YL113 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515468 2013 YS125 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515469 2013 YF152 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
515470 2013 YY152 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
515471 2014 AK6 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
515472 2014 AN10 31/03/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
515473 2014 AW16 14/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
515474 2014 AD19 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515475 2014 AM26 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
515476 2014 AF57 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
515477 2014 BN6 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
515478 2014 BL15 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
515479 2014 BX25 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
515480 2014 BF26 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
515481 2014 BZ26 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515482 2014 BK28 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
515483 2014 BD35 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515484 2014 BB44 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515485 2014 BS44 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
515486 2014 BP65 09/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
515487 2014 CR1 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
515488 2014 DQ7 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
515489 2014 DB8 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
515490 2014 DN8 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515491 2014 DV26 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
515492 2014 DU32 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
515493 2014 DE59 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
515494 2014 DS62 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
515495 2014 DV66 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515496 2014 DD69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
515497 2014 DB72 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
515498 2014 DK88 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
515499 2014 DL98 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
515500 2014 DA106 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
515501 2014 DJ113 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
515502 2014 DP113 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
515503 2014 DP114 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
515504 2014 DL116 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
515505 2014 DP147 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
515506 2014 DJ148 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
515507 2014 DK148 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
515508 2014 ED7 05/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
515509 2014 EO14 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
515510 2014 EX19 12/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
515511 2014 EQ21 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515512 2014 EY26 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
515513 2014 ER30 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
515514 2014 EJ32 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
515515 2014 EQ45 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
515516 2014 EO47 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
515517 2014 EF102 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
515518 2014 ES133 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
515519 2014 EF225 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
515520 2014 EQ248 11/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
515521 2014 FG4 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
515522 2014 FQ5 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
515523 2014 FL9 18/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
515524 2014 FL35 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
515525 2014 FC57 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
515526 2014 FK64 04/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
515527 2014 FJ73 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
515528 2014 FW73 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
515529 2014 FX73 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
515530 2014 GG5 17/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
515531 2014 GG6 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
515532 2014 GN7 01/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
515533 2014 GS7 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
515534 2014 GS13 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
515535 2014 GC14 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
515536 2014 GU25 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
515537 2014 GQ28 04/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
515538 2014 GJ30 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
515539 2014 GO37 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
515540 2014 GB43 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
515541 2014 GD43 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
515542 2014 GU45 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
515543 2014 GL53 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
515544 2014 GJ56 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
515545 2014 GK56 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
515546 2014 GA57 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
515547 2014 GC57 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
515548 2014 GK57 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
515549 2014 GM57 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
515550 2014 GZ57 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
515551 2014 GB58 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
515552 2014 HC2 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
515553 2014 HA8 20/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
515554 2014 HO13 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
515555 2014 HD16 21/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
515556 2014 HJ22 10/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
515557 2014 HT22 06/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
515558 2014 HY22 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
515559 2014 HD23 17/04/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
515560 2014 HF23 28/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
515561 2014 HG23 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
515562 2014 HK24 22/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
515563 2014 HU27 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
515564 2014 HW31 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
515565 2014 HJ33 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
515566 2014 HY38 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
515567 2014 HU40 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
515568 2014 HB43 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
515569 2014 HL47 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
515570 2014 HA98 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
515571 2014 HG100 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
515572 2014 HC102 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
515573 2014 HV131 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
515574 2014 HA136 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
515575 2014 HX137 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
515576 2014 HW151 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
515577 2014 HF163 26/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515578 2014 HG167 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
515579 2014 HK173 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
515580 2014 HU190 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
515581 2014 HH202 20/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
515582 2014 HA203 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
515583 2014 JV 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
515584 2014 JC12 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
515585 2014 JM12 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
515586 2014 JN12 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
515587 2014 JG13 21/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
515588 2014 JF14 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
515589 2014 JN16 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
515590 2014 JS22 02/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
515591 2014 JB27 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
515592 2014 JN31 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
515593 2014 JJ33 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
515594 2014 JA34 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
515595 2014 JU36 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
515596 2014 JQ40 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
515597 2014 JX40 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
515598 2014 JY45 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
515599 2014 JC53 28/03/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
515600 2014 JX62 29/04/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
515601 2014 JL64 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
515602 2014 JD65 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
515603 2014 JN65 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
515604 2014 JT73 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
515605 2014 JK84 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
515606 2014 JA85 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
515607 2014 JC85 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
515608 2014 JG85 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
515609 2014 KM1 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
515610 2014 KA17 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
515611 2014 KF19 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
515612 2014 KC36 05/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
515613 2014 KM41 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
515614 2014 KF45 27/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
515615 2014 KZ52 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
515616 2014 KN67 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
515617 2014 KR87 06/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
515618 2014 KY91 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
515619 2014 KU94 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
515620 2014 KK98 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
515621 2014 KB104 30/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
515622 2014 KC104 14/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
515623 2014 KG104 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
515624 2014 KE105 26/02/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
515625 2014 KM105 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
515626 2014 LP 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
515627 2014 LW3 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
515628 2014 LA6 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
515629 2014 LL12 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
515630 2014 LJ23 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
515631 2014 LM27 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
515632 2014 LG29 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
515633 2014 LU29 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
515634 2014 MR3 01/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
515635 2014 MW6 28/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
515636 2014 MX9 21/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
515637 2014 MO14 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
515638 2014 MC21 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
515639 2014 MK27 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 180 m MPC · JPL
515640 2014 MZ32 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
515641 2014 ML35 18/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
515642 2014 MF57 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
515643 2014 MH64 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
515644 2014 ME72 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
515645 2014 NZ27 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
515646 2014 NB36 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
515647 2014 NP60 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
515648 2014 OA19 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
515649 2014 OU30 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
515650 2014 OZ37 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
515651 2014 OT41 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
515652 2014 OO46 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
515653 2014 OY77 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
515654 2014 OL79 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
515655 2014 OP84 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
515656 2014 OX87 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
515657 2014 OB105 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
515658 2014 OH131 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
515659 2014 OW133 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
515660 2014 OA183 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
515661 2014 OZ190 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
515662 2014 OE201 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
515663 2014 OM226 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
515664 2014 OV245 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
515665 2014 OH259 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
515666 2014 OY285 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
515667 2014 OE290 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
515668 2014 OP306 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
515669 2014 OH317 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
515670 2014 OG322 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
515671 2014 OK328 27/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
515672 2014 OE352 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
515673 2014 OL361 06/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
515674 2014 OV374 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
515675 2014 OT378 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
515676 2014 OV381 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
515677 2014 OV385 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
515678 2014 OK399 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
515679 2014 OE400 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
515680 2014 OO400 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
515681 2014 OA401 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
515682 2014 OV401 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
515683 2014 OG402 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
515684 2014 PA1 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
515685 2014 PL2 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
515686 2014 PG10 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
515687 2014 PB23 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
515688 2014 PC34 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
515689 2014 PX61 17/09/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
515690 2014 PN72 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
515691 2014 QY42 26/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
515692 2014 QD49 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
515693 2014 QF54 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
515694 2014 QH60 03/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
515695 2014 QM91 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
515696 2014 QS108 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
515697 2014 QV119 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
515698 2014 QV122 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
515699 2014 QL173 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
515700 2014 QF189 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
515701 2014 QD201 14/03/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
515702 2014 QU339 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
515703 2014 QB340 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
515704 2014 QD366 03/02/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
515705 2014 QS375 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
515706 2014 QT380 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
515707 2014 QZ383 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
515708 2014 QL447 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
515709 2014 QZ449 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
515710 2014 QG450 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
515711 2014 RT7 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
515712 2014 SF60 28/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
515713 2014 SM223 01/08/2009 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
515714 2014 TT3 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
515715 2014 TR61 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
515716 2014 UD64 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
515717 2014 UX182 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
515718 2014 UQ194 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
515719 2014 VJ2 29/04/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
515720 2014 VL2 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
515721 2014 WM220 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
515722 2014 WE242 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
515723 2014 WR246 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
515724 2014 WZ364 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
515725 2014 WT366 24/09/2011 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
515726 2014 WD387 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 9,7 km MPC · JPL
515727 2014 WF403 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
515728 2014 WS490 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
515729 2014 WV500 09/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
515730 2014 WT510 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
515731 2014 WS511 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
515732 2014 XW31 13/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
515733 2014 YX43 30/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
515734 2014 YQ50 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
515735 2014 YX50 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
515736 2014 YA52 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
515737 2015 AL26 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
515738 2015 AW95 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
515739 2015 BV101 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
515740 2015 BO298 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
515741 2015 BO512 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515742 2015 CU 08/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 250 m MPC · JPL
515743 2015 CY24 18/01/2012 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
515744 2015 CX61 20/03/1998 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
515745 2015 DT230 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
515746 2015 EB39 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515747 2015 FH1 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
515748 2015 FQ6 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
515749 2015 FN40 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
515750 2015 FD76 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
515751 2015 FQ163 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
515752 2015 FX200 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
515753 2015 FM211 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
515754 2015 FX326 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
515755 2015 FS330 10/02/2015 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
515756 2015 FM334 21/09/2012 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
515757 2015 FB354 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
515758 2015 FJ384 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
515759 2015 FS402 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
515760 2015 GW2 06/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
515761 2015 GH34 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
515762 2015 HT15 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515763 2015 HJ36 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
515764 2015 HC84 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515765 2015 HC92 28/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
515766 2015 HH186 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
515767 2015 JA2 13/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 APO · 210 m MPC · JPL
515768 2015 JR3 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
515769 2015 KK10 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
515770 2015 KW25 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
515771 2015 KB29 14/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
515772 2015 KX36 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
515773 2015 KS38 26/08/2012 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
515774 2015 KX38 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
515775 2015 KX49 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
515776 2015 KZ51 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
515777 2015 KJ52 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
515778 2015 KW55 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
515779 2015 KN74 31/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
515780 2015 KZ88 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
515781 2015 KF137 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
515782 2015 KV146 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
515783 2015 KY147 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
515784 2015 KD151 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
515785 2015 KC154 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
515786 2015 KD161 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
515787 2015 KU165 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
515788 2015 KY165 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
515789 2015 LD15 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
515790 2015 LK20 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
515791 2015 LT21 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
515792 2015 LC22 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
515793 2015 LH23 06/09/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
515794 2015 LR27 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
515795 2015 LA36 03/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
515796 2015 LS38 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
515797 2015 LR39 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
515798 2015 LG42 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
515799 2015 LK42 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
515800 2015 LL42 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
515801 2015 MQ6 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
515802 2015 MR7 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
515803 2015 MK9 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
515804 2015 MO9 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
515805 2015 ME12 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
515806 2015 MC26 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
515807 2015 MT46 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
515808 2015 MY47 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
515809 2015 MP49 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
515810 2015 MU50 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
515811 2015 MW50 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
515812 2015 ME52 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
515813 2015 MJ54 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
515814 2015 MS56 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
515815 2015 MF57 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
515816 2015 MC58 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
515817 2015 MZ74 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515818 2015 MO79 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
515819 2015 ME85 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
515820 2015 MX90 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
515821 2015 MU106 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
515822 2015 MS111 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515823 2015 MM114 24/12/2011 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
515824 2015 MD115 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
515825 2015 ML117 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
515826 2015 ML121 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
515827 2015 MG126 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
515828 2015 MV134 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
515829 2015 MF135 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
515830 2015 MJ135 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
515831 2015 MF136 05/08/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
515832 2015 MV136 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
515833 2015 MK137 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
515834 2015 NP4 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
515835 2015 NC6 30/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
515836 2015 NO16 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
515837 2015 NX18 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
515838 2015 NF19 20/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
515839 2015 NQ23 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
515840 2015 NR26 09/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
515841 2015 OB2 06/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
515842 2015 OO10 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515843 2015 OY15 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
515844 2015 OX17 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
515845 2015 OY27 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
515846 2015 OK31 24/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
515847 2015 OL32 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
515848 2015 OH36 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
515849 2015 OU36 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
515850 2015 OE37 26/02/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
515851 2015 OH53 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
515852 2015 OD55 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
515853 2015 OP68 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
515854 2015 OW71 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
515855 2015 OA73 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
515856 2015 OO76 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
515857 2015 OJ77 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
515858 2015 OX82 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
515859 2015 ON84 16/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
515860 2015 OD85 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
515861 2015 OH85 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
515862 2015 OD86 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
515863 2015 OG86 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
515864 2015 OF87 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
515865 2015 OG87 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
515866 2015 OQ87 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
515867 2015 OE88 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
515868 2015 OM88 09/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
515869 2015 OS88 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
515870 2015 OU88 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
515871 2015 PO1 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
515872 2015 PV2 01/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
515873 2015 PE3 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
515874 2015 PK3 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
515875 2015 PB4 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
515876 2015 PC4 12/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
515877 2015 PA6 21/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
515878 2015 PT9 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
515879 2015 PY12 13/05/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
515880 2015 PF26 02/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
515881 2015 PL26 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
515882 2015 PO26 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
515883 2015 PB30 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
515884 2015 PB31 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
515885 2015 PP35 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
515886 2015 PR36 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
515887 2015 PE37 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
515888 2015 PH38 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
515889 2015 PY38 12/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
515890 2015 PH40 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
515891 2015 PC42 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
515892 2015 PK43 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
515893 2015 PY44 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
515894 2015 PR45 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
515895 2015 PD46 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
515896 2015 PG48 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
515897 2015 PV62 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
515898 2015 PM68 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
515899 2015 PH74 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
515900 2015 PE80 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
515901 2015 PQ94 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
515902 2015 PE98 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
515903 2015 PC125 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515904 2015 PX126 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515905 2015 PB133 08/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
515906 2015 PD169 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
515907 2015 PA170 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
515908 2015 PW180 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
515909 2015 PM190 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
515910 2015 PT257 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
515911 2015 PB290 09/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
515912 2015 PQ293 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
515913 2015 PE294 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
515914 2015 PU299 19/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
515915 2015 PW302 09/02/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
515916 2015 PZ302 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
515917 2015 PG311 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
515918 2015 PP311 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
515919 2015 PQ314 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
515920 2015 PU314 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
515921 2015 PC315 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
515922 2015 PM315 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
515923 2015 QA3 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
515924 2015 QV4 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
515925 2015 QX10 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
515926 2015 QS12 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
515927 2015 QZ12 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
515928 2015 QE13 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
515929 2015 QJ13 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
515930 2015 QR13 23/01/2012 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
515931 2015 QW13 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
515932 2015 RG1 24/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
515933 2015 RC3 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
515934 2015 RE14 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
515935 2015 RB15 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
515936 2015 RA23 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
515937 2015 RF24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
515938 2015 RV25 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
515939 2015 RY26 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
515940 2015 RG27 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
515941 2015 RJ27 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
515942 2015 RW29 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
515943 2015 RX29 09/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
515944 2015 RD30 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
515945 2015 RY34 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
515946 2015 RG43 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
515947 2015 RX47 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
515948 2015 RO56 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
515949 2015 RG58 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
515950 2015 RN60 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
515951 2015 RY64 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
515952 2015 RL65 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
515953 2015 RB73 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
515954 2015 RO74 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
515955 2015 RP77 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
515956 2015 RT77 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
515957 2015 RJ78 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
515958 2015 RB79 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
515959 2015 RK85 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
515960 2015 RL90 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
515961 2015 RO93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
515962 2015 RR93 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
515963 2015 RG99 09/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
515964 2015 RF101 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
515965 2015 RG101 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
515966 2015 RG104 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
515967 2015 RH106 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
515968 2015 RZ106 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
515969 2015 RD107 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
515970 2015 RA109 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
515971 2015 RU114 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
515972 2015 RM118 04/11/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
515973 2015 RE119 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
515974 2015 RT138 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
515975 2015 RY141 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
515976 2015 RF146 04/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
515977 2015 RT182 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
515978 2015 RJ185 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
515979 2015 RN185 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
515980 2015 RE186 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
515981 2015 RV191 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
515982 2015 RG192 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
515983 2015 RT195 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
515984 2015 RR198 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
515985 2015 RH199 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
515986 2015 RJ199 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
515987 2015 RH200 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
515988 2015 RN205 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
515989 2015 RW207 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
515990 2015 RC208 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
515991 2015 RC209 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
515992 2015 RX210 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
515993 2015 RE218 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
515994 2015 RS218 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
515995 2015 RY222 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
515996 2015 RN227 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
515997 2015 RP233 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
515998 2015 RW233 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
515999 2015 RC234 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
516000 2015 RK239 01/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

511.000s  • 512.000s  • 513.000s  • 514.000s  • 515.000s  • 516.000s  • 517.000s  • 518.000s  • 519.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001