Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/456001–457000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456001 2005 XF109 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456002 2005 YZ5 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456003 2005 YV6 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456004 2005 YM20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456005 2005 YR21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456006 2005 YC23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456007 2005 YE45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
456008 2005 YG45 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
456009 2005 YQ51 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456010 2005 YS58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456011 2005 YX65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456012 2005 YT68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
456013 2005 YX68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456014 2005 YS69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456015 2005 YT73 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456016 2005 YC77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456017 2005 YO81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456018 2005 YY81 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
456019 2005 YM83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456020 2005 YU83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456021 2005 YY84 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456022 2005 YW86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
456023 2005 YB88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456024 2005 YN93 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456025 2005 YQ94 30/11/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
456026 2005 YN102 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456027 2005 YY104 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
456028 2005 YZ104 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
456029 2005 YA114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456030 2005 YP114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456031 2005 YV114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
456032 2005 YY115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456033 2005 YZ115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456034 2005 YE132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456035 2005 YX140 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456036 2005 YW154 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456037 2005 YB158 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456038 2005 YH164 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
456039 2005 YL166 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
456040 2005 YU176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456041 2005 YE180 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456042 2005 YF200 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456043 2005 YC205 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
456044 2005 YP215 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
456045 2005 YA216 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456046 2005 YT216 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456047 2005 YS239 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456048 2005 YX264 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
456049 2005 YB266 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456050 2005 YR267 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456051 2006 AW 05/01/2006 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
456052 2006 AS14 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456053 2006 AY22 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456054 2006 AA24 04/01/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
456055 2006 AG30 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
456056 2006 AW35 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456057 2006 AF37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456058 2006 AB38 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456059 2006 AV38 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
456060 2006 AZ46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456061 2006 AY53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456062 2006 AK58 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456063 2006 AA60 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456064 2006 AT61 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456065 2006 AX63 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
456066 2006 AH65 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456067 2006 AF70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
456068 2006 AS74 07/01/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
456069 2006 AR80 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
456070 2006 AV92 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
456071 2006 AF105 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
456072 2006 BC11 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456073 2006 BZ17 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
456074 2006 BK23 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
456075 2006 BB35 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456076 2006 BM36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
456077 2006 BT38 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456078 2006 BE56 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456079 2006 BU59 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
456080 2006 BZ66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456081 2006 BA68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
456082 2006 BF71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
456083 2006 BT76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
456084 2006 BW84 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456085 2006 BF88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
456086 2006 BK88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
456087 2006 BF106 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
456088 2006 BL113 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456089 2006 BM114 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456090 2006 BR123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
456091 2006 BE128 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456092 2006 BD137 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
456093 2006 BM152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456094 2006 BH164 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
456095 2006 BO167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
456096 2006 BC177 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456097 2006 BZ177 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
456098 2006 BS194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456099 2006 BJ214 23/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
456100 2006 BZ222 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456101 2006 BE225 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456102 2006 BO226 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
456103 2006 BZ227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456104 2006 BN230 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456105 2006 BO238 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
456106 2006 BS250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
456107 2006 BZ253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
456108 2006 BY274 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
456109 2006 BT277 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456110 2006 BF284 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
456111 2006 CV2 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456112 2006 CW19 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
456113 2006 CR32 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456114 2006 CP35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456115 2006 CF50 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456116 2006 CS56 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
456117 2006 CY56 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
456118 2006 DK2 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456119 2006 DN24 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
456120 2006 DC25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
456121 2006 DZ27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456122 2006 DZ54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456123 2006 DD63 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456124 2006 DH76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456125 2006 DQ83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456126 2006 DT86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456127 2006 DY87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456128 2006 DD99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456129 2006 DO99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456130 2006 DO100 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
456131 2006 DY103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456132 2006 DF106 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
456133 2006 DZ108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456134 2006 DT110 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456135 2006 DO132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456136 2006 DD134 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456137 2006 DQ139 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456138 2006 DN142 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456139 2006 DZ144 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456140 2006 DA145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
456141 2006 DN148 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
456142 2006 DY177 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
456143 2006 DH188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
456144 2006 EQ2 01/03/2006 Altschwendt W. Ries 680 m MPC · JPL
456145 2006 EN9 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
456146 2006 EH26 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456147 2006 ES44 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456148 2006 EB53 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
456149 2006 EA73 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
456150 2006 FE2 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456151 2006 FV5 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456152 2006 FZ14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456153 2006 FZ15 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456154 2006 FQ20 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456155 2006 FP30 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
456156 2006 FU33 26/03/2006 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
456157 2006 FT53 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456158 2006 GJ1 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456159 2006 GO2 02/04/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
456160 2006 GJ7 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456161 2006 GG17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456162 2006 GS18 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456163 2006 GW21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
456164 2006 GJ37 02/04/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
456165 2006 GA41 07/04/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
456166 2006 GD51 04/03/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
456167 2006 HF3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456168 2006 HS4 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
456169 2006 HV9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
456170 2006 HX9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
456171 2006 HQ11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
456172 2006 HY22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456173 2006 HC26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456174 2006 HG27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
456175 2006 HU33 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456176 2006 HE36 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
456177 2006 HJ41 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
456178 2006 HZ43 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456179 2006 HP48 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
456180 2006 HR48 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456181 2006 HS58 21/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
456182 2006 HP65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456183 2006 HS65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456184 2006 HY68 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456185 2006 HG70 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456186 2006 HU74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456187 2006 HN77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
456188 2006 HD78 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
456189 2006 HB85 26/04/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
456190 2006 HM89 20/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
456191 2006 HT89 25/04/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
456192 2006 HB99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456193 2006 HN102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456194 2006 HB118 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
456195 2006 HE119 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456196 2006 HU119 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
456197 2006 HJ121 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
456198 2006 HE151 27/04/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
456199 2006 JX10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456200 2006 JM12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456201 2006 JY13 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
456202 2006 JQ16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456203 2006 JL19 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
456204 2006 JV19 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456205 2006 JG31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
456206 2006 JH31 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456207 2006 JA32 19/02/2002 Cima Ekar ADAS 750 m MPC · JPL
456208 2006 JQ36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456209 2006 JP45 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
456210 2006 JD60 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
456211 2006 KA1 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456212 2006 KL12 01/05/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
456213 2006 KS19 16/05/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
456214 2006 KM29 20/05/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
456215 2006 KS30 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
456216 2006 KB34 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456217 2006 KX36 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
456218 2006 KH37 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
456219 2006 KW40 19/05/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
456220 2006 KH44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
456221 2006 KW44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456222 2006 KU46 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456223 2006 KD51 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
456224 2006 KT52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
456225 2006 KV53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456226 2006 KK58 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456227 2006 KC62 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
456228 2006 KL62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456229 2006 KT66 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456230 2006 KG73 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
456231 2006 KW86 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
456232 2006 KB93 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456233 2006 KF95 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456234 2006 KU99 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
456235 2006 KL117 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456236 2006 KC123 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
456237 2006 MM6 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
456238 2006 MA8 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
456239 2006 MQ9 20/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
456240 2006 OW 18/07/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
456241 2006 ON6 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456242 2006 OH8 20/07/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
456243 2006 OW18 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
456244 2006 PK5 12/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
456245 2006 PL6 12/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
456246 2006 PD34 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
456247 2006 PZ37 13/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
456248 2006 QG4 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
456249 2006 QP4 17/08/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
456250 2006 QF7 17/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
456251 2006 QZ10 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456252 2006 QJ24 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
456253 2006 QE39 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
456254 2006 QD88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456255 2006 QR101 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456256 2006 QZ112 24/08/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
456257 2006 QM132 22/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
456258 2006 QM148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456259 2006 QT148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
456260 2006 QY164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
456261 2006 QL184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456262 2006 QX185 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456263 2006 RW8 12/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
456264 2006 RP21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456265 2006 RM23 12/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
456266 2006 RG27 14/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
456267 2006 RT33 12/09/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
456268 2006 RE42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456269 2006 RQ47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
456270 2006 RK49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456271 2006 RX49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456272 2006 RS54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456273 2006 RU68 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
456274 2006 RM75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456275 2006 RV79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
456276 2006 RB80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456277 2006 RC85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456278 2006 RX105 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
456279 2006 RL108 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 660 m MPC · JPL
456280 2006 SB1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
456281 2006 SC8 16/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
456282 2006 ST8 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
456283 2006 SB17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456284 2006 SY26 16/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
456285 2006 SK56 19/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
456286 2006 SB74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456287 2006 SS76 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456288 2006 SH77 19/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
456289 2006 SU82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456290 2006 SO92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456291 2006 SD95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456292 2006 SQ96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456293 2006 SE105 19/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
456294 2006 SS110 20/09/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
456295 2006 SD116 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
456296 2006 SB119 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
456297 2006 SB121 18/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
456298 2006 SG122 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
456299 2006 SN128 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
456300 2006 SX128 17/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456301 2006 SV134 28/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
456302 2006 SU138 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
456303 2006 SY143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
456304 2006 SX144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456305 2006 SP145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456306 2006 ST171 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456307 2006 SQ187 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
456308 2006 SH188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456309 2006 SS199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456310 2006 SJ211 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456311 2006 SN215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456312 2006 SM238 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456313 2006 SV239 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456314 2006 SZ239 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456315 2006 SG246 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
456316 2006 SY268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456317 2006 SZ283 26/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
456318 2006 SC287 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
456319 2006 SM289 26/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
456320 2006 SZ296 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456321 2006 SH310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456322 2006 SD316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456323 2006 SY319 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
456324 2006 SB328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,5 km MPC · JPL
456325 2006 SS336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456326 2006 SG344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456327 2006 SZ344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456328 2006 SB345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456329 2006 SW347 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456330 2006 SK350 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456331 2006 SU350 14/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
456332 2006 SC356 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
456333 2006 SB364 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456334 2006 SN366 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
456335 2006 SG400 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456336 2006 SB403 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456337 2006 SA410 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456338 2006 SE413 19/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
456339 2006 TO1 01/10/2006 Eskridge Farpoint Obs. 860 m MPC · JPL
456340 2006 TW12 28/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
456341 2006 TD14 10/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
456342 2006 TK17 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456343 2006 TW19 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456344 2006 TN21 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
456345 2006 TY23 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456346 2006 TN38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456347 2006 TT48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456348 2006 TU52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
456349 2006 TE56 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
456350 2006 TX67 11/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
456351 2006 TT72 28/08/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
456352 2006 TR77 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456353 2006 TM78 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456354 2006 TA83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456355 2006 TG83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456356 2006 TT84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456357 2006 TO86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
456358 2006 TV88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456359 2006 TY92 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456360 2006 TB94 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456361 2006 TP104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456362 2006 TG107 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
456363 2006 TH109 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456364 2006 TW112 25/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
456365 2006 TB114 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 880 m MPC · JPL
456366 2006 TT121 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456367 2006 TP122 11/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
456368 2006 US1 16/10/2006 Kitami K. Endate 2,7 km MPC · JPL
456369 2006 UE14 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
456370 2006 UT15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
456371 2006 UK23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456372 2006 UL24 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
456373 2006 UO44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456374 2006 UX44 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456375 2006 UJ48 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456376 2006 UP53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456377 2006 UU57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456378 2006 UA62 18/10/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 920 m MPC · JPL
456379 2006 US76 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456380 2006 UO78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
456381 2006 UK79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456382 2006 UK81 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
456383 2006 UY83 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456384 2006 UQ85 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456385 2006 UY91 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456386 2006 UF93 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456387 2006 UV122 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456388 2006 UY138 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456389 2006 UX139 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456390 2006 UL140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
456391 2006 UQ149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456392 2006 UW149 27/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
456393 2006 UE150 20/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
456394 2006 UG170 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
456395 2006 UU179 16/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
456396 2006 UX179 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
456397 2006 UQ183 17/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
456398 2006 UX190 19/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
456399 2006 UE199 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456400 2006 UK204 22/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456401 2006 UP207 23/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
456402 2006 UY210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
456403 2006 US211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456404 2006 UA220 30/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
456405 2006 UH220 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
456406 2006 US231 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456407 2006 UL240 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
456408 2006 UP247 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456409 2006 UF250 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11882| 1,4 km MPC · JPL
456410 2006 UA268 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
456411 2006 UC268 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
456412 2006 UN275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
456413 2006 UR282 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
456414 2006 UU284 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456415 2006 UC285 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456416 2006 UD322 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456417 2006 UU328 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456418 2006 UG333 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456419 2006 UM334 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456420 2006 UB335 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456421 2006 UA336 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456422 2006 UW348 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456423 2006 UU360 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
456424 2006 VQ3 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
456425 2006 VY10 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456426 2006 VR16 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456427 2006 VE17 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456428 2006 VX17 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456429 2006 VJ24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456430 2006 VL27 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456431 2006 VX27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456432 2006 VQ28 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456433 2006 VS28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456434 2006 VY28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456435 2006 VR31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456436 2006 VZ35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456437 2006 VD36 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
456438 2006 VY46 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456439 2006 VO47 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456440 2006 VY59 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456441 2006 VP61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
456442 2006 VF63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456443 2006 VZ66 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
456444 2006 VM68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456445 2006 VB77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
456446 2006 VW84 29/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
456447 2006 VG87 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456448 2006 VD96 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456449 2006 VV97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456450 2006 VN101 11/11/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
456451 2006 VG102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
456452 2006 VR108 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
456453 2006 VS108 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456454 2006 VR109 19/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
456455 2006 VF112 13/11/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
456456 2006 VZ122 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
456457 2006 VL125 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456458 2006 VY125 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
456459 2006 VZ125 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456460 2006 VK128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456461 2006 VW131 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456462 2006 VU135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
456463 2006 VK136 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456464 2006 VS137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456465 2006 VC140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
456466 2006 VA170 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456467 2006 WO8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
456468 2006 WV14 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456469 2006 WO15 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
456470 2006 WP37 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
456471 2006 WL40 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
456472 2006 WM40 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456473 2006 WU41 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456474 2006 WV59 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456475 2006 WM60 17/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
456476 2006 WK67 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
456477 2006 WJ70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456478 2006 WA72 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
456479 2006 WP78 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456480 2006 WU92 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
456481 2006 WJ97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
456482 2006 WL99 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456483 2006 WW102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456484 2006 WJ114 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456485 2006 WG116 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456486 2006 WJ124 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
456487 2006 WT132 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456488 2006 WM138 19/11/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
456489 2006 WE139 30/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
456490 2006 WS140 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456491 2006 WJ148 15/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
456492 2006 WF151 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
456493 2006 WA154 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456494 2006 WG160 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456495 2006 WR164 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
456496 2006 WH180 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
456497 2006 WQ180 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
456498 2006 WS181 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
456499 2006 WW183 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456500 2006 WX191 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456501 2006 WB199 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
456502 2006 WH199 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456503 2006 WY201 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456504 2006 WR202 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456505 2006 XK12 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456506 2006 XK24 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456507 2006 XG29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
456508 2006 XV29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
456509 2006 XJ39 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456510 2006 XW40 19/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
456511 2006 XA53 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456512 2006 XX62 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456513 2006 XR64 12/12/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
456514 2006 XD72 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456515 2006 XM73 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456516 2006 YJ12 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456517 2006 YG19 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456518 2006 YT21 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
456519 2006 YL32 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456520 2006 YP32 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
456521 2006 YS33 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456522 2006 YE41 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
456523 2006 YX44 16/12/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
456524 2006 YC45 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456525 2006 YR53 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456526 2006 YC54 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456527 2006 YK54 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456528 2007 AP1 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
456529 2007 AL20 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456530 2007 AV23 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456531 2007 AC25 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456532 2007 AX27 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456533 2007 AS28 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456534 2007 AG29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
456535 2007 AJ30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456536 2007 BA 16/01/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
456537 2007 BG 18/01/2007 Siding Spring SSS 310 m MPC · JPL
456538 2007 BX1 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456539 2007 BR2 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456540 2007 BA6 17/01/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
456541 2007 BN9 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
456542 2007 BK10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456543 2007 BG12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456544 2007 BE18 10/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
456545 2007 BG18 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
456546 2007 BX24 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456547 2007 BX27 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456548 2007 BC42 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456549 2007 BS47 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
456550 2007 BP53 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456551 2007 BL55 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456552 2007 BF57 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
456553 2007 BS58 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456554 2007 BV61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456555 2007 BJ62 27/01/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
456556 2007 BU76 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456557 2007 BW77 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456558 2007 BE100 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
456559 2007 BC101 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
456560 2007 CT1 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456561 2007 CE6 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456562 2007 CX6 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456563 2007 CO16 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456564 2007 CQ16 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456565 2007 CH20 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
456566 2007 CC21 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
456567 2007 CN30 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456568 2007 CD32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456569 2007 CH33 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456570 2007 CO44 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456571 2007 DY3 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456572 2007 DB13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456573 2007 DQ16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456574 2007 DV16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456575 2007 DW18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456576 2007 DV20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456577 2007 DZ21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456578 2007 DL27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456579 2007 DK28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456580 2007 DF32 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456581 2007 DG33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456582 2007 DU34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456583 2007 DJ39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
456584 2007 DC50 16/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
456585 2007 DK51 17/02/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
456586 2007 DL55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456587 2007 DU58 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456588 2007 DH60 17/02/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
456589 2007 DN60 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
456590 2007 DD93 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456591 2007 DO103 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456592 2007 ES12 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456593 2007 EX14 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456594 2007 EB25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456595 2007 EJ41 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
456596 2007 EO75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
456597 2007 EF82 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
456598 2007 EQ104 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456599 2007 ET138 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456600 2007 ED146 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456601 2007 EE146 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
456602 2007 EY155 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
456603 2007 EB157 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456604 2007 EK161 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
456605 2007 ER188 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456606 2007 EV217 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456607 2007 ET218 11/03/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
456608 2007 FU7 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456609 2007 FR35 16/03/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
456610 2007 FL42 28/03/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
456611 2007 GV11 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
456612 2007 GD14 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456613 2007 GE36 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
456614 2007 GP39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456615 2007 GQ60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
456616 2007 GB71 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456617 2007 GK77 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
456618 2007 HB 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
456619 2007 HU3 16/04/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
456620 2007 HQ40 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456621 2007 HE41 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
456622 2007 HW41 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456623 2007 HU74 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
456624 2007 HS95 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
456625 2007 JR19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456626 2007 JL25 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456627 Cristianmartins 2007 KE7 21/05/2007 Antares ARO 1,4 km MPC · JPL
456628 2007 LG16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
456629 2007 LK19 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
456630 2007 LP33 10/06/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
456631 2007 PN11 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
456632 2007 PJ15 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
456633 2007 PJ19 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456634 2007 PE25 10/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 900 m MPC · JPL
456635 2007 PD38 13/08/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
456636 2007 PN45 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456637 2007 PR48 10/08/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
456638 2007 QN6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
456639 2007 QP6 09/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
456640 2007 QJ9 22/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
456641 2007 QL9 22/08/2007 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
456642 2007 QM13 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456643 2007 QC15 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
456644 2007 QL17 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456645 2007 RJ4 03/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
456646 2007 RJ5 02/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 2,9 km MPC · JPL
456647 2007 RH15 12/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 860 m MPC · JPL
456648 2007 RK18 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456649 2007 RU18 12/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 820 m MPC · JPL
456650 2007 RY18 13/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 830 m MPC · JPL
456651 2007 RT19 14/09/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
456652 2007 RA21 09/08/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
456653 2007 RB21 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
456654 2007 RV22 03/09/2007 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
456655 2007 RY23 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
456656 2007 RF33 05/09/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
456657 2007 RO33 05/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
456658 2007 RF37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
456659 2007 RL37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
456660 2007 RN38 11/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
456661 2007 RD54 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456662 2007 RF55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456663 2007 RJ55 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
456664 2007 RQ55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456665 2007 RH59 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456666 2007 RO60 10/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
456667 2007 RK66 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456668 2007 RX76 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
456669 2007 RJ78 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
456670 2007 RH80 10/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
456671 2007 RK82 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456672 2007 RM82 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456673 2007 RG91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456674 2007 RF98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456675 2007 RG112 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
456676 2007 RM112 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
456677 Yepeijian 2007 RM119 11/09/2007 XuYi PMO NEO 900 m MPC · JPL
456678 2007 RF124 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456679 2007 RX126 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456680 2007 RK134 11/09/2007 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
456681 2007 RO134 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
456682 2007 RV139 13/09/2007 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
456683 2007 RP151 13/08/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
456684 2007 RL156 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
456685 2007 RZ156 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456686 2007 RD158 12/09/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
456687 2007 RQ163 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
456688 2007 RR163 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
456689 2007 RU165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456690 2007 RY165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
456691 2007 RE195 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456692 2007 RJ206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456693 2007 RM207 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456694 2007 RB210 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456695 2007 RT212 18/08/2007 XuYi PMO NEO 940 m MPC · JPL
456696 2007 RK213 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456697 2007 RO219 05/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
456698 2007 RT223 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456699 2007 RL234 12/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
456700 2007 RU240 04/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456701 2007 RV241 13/09/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
456702 2007 RL244 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
456703 2007 RM244 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
456704 2007 RY244 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
456705 2007 RZ251 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456706 2007 RF253 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
456707 2007 RV265 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456708 2007 RL273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
456709 2007 RV286 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
456710 2007 RX287 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456711 2007 RG289 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,2 km MPC · JPL
456712 2007 RD290 03/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
456713 2007 RU290 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456714 2007 RF292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
456715 2007 RG292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
456716 2007 RY293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456717 2007 RV295 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456718 2007 RP298 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456719 2007 RL301 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456720 2007 RY316 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456721 2007 RK318 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456722 2007 RK322 12/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
456723 2007 RK323 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456724 2007 SZ5 21/09/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
456725 2007 SF7 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
456726 2007 SO7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456727 2007 SY13 20/09/2007 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
456728 2007 SA14 20/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
456729 2007 SC16 10/09/2007 Catalina CSS 510 m MPC · JPL
456730 2007 SQ22 19/09/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
456731 Uligrözinger 2007 TL8 08/10/2007 Heidelberg F. Hormuth 860 m MPC · JPL
456732 2007 TP9 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456733 2007 TD12 06/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
456734 2007 TZ12 06/10/2007 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
456735 2007 TA14 07/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
456736 2007 TG14 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456737 2007 TU15 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456738 2007 TX17 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456739 2007 TR21 12/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
456740 2007 TF23 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
456741 2007 TV25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
456742 2007 TU26 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456743 2007 TS28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456744 2007 TG29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
456745 2007 TA35 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456746 2007 TM43 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456747 2007 TF46 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456748 2007 TA51 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
456749 2007 TN52 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
456750 2007 TM56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456751 2007 TP58 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
456752 2007 TF73 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456753 2007 TY79 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456754 2007 TQ80 07/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
456755 2007 TJ81 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
456756 2007 TX84 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456757 2007 TZ91 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456758 2007 TP93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456759 2007 TX93 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
456760 2007 TU94 07/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
456761 2007 TO98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
456762 2007 TB99 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
456763 2007 TJ103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
456764 2007 TW103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
456765 2007 TL105 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
456766 2007 TV107 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch SHU · 4,6 km MPC · JPL
456767 2007 TJ113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
456768 2007 TO121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
456769 2007 TW121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456770 2007 TC125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456771 2007 TE131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
456772 2007 TW135 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
456773 2007 TQ143 06/10/2007 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
456774 2007 TW143 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456775 2007 TY144 06/10/2007 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
456776 2007 TQ145 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
456777 2007 TS155 09/10/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
456778 2007 TQ157 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
456779 2007 TV162 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456780 2007 TT169 07/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
456781 2007 TY170 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456782 2007 TV171 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 630 m MPC · JPL
456783 2007 TF174 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
456784 2007 TZ174 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456785 2007 TE175 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
456786 2007 TX177 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456787 2007 TB187 07/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
456788 2007 TA195 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456789 2007 TD200 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456790 2007 TK200 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
456791 2007 TK204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456792 2007 TE205 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456793 2007 TH205 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456794 2007 TC210 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456795 2007 TK230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456796 2007 TE236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
456797 2007 TB239 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456798 2007 TL244 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
456799 2007 TC246 09/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
456800 2007 TY247 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456801 2007 TA259 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
456802 2007 TH265 01/02/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
456803 2007 TN270 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
456804 2007 TL291 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456805 2007 TZ291 13/10/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
456806 2007 TZ299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
456807 2007 TW304 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456808 2007 TS312 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
456809 2007 TQ351 03/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
456810 2007 TV356 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
456811 2007 TD357 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
456812 2007 TS358 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
456813 2007 TV363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
456814 2007 TP366 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
456815 2007 TK372 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
456816 2007 TP375 12/09/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
456817 2007 TJ377 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
456818 2007 TN389 13/10/2007 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
456819 2007 TZ392 15/10/2007 Lulin Observatory LUSS 600 m MPC · JPL
456820 2007 TA393 15/10/2007 Lulin LUSS 680 m MPC · JPL
456821 2007 TO410 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
456822 2007 TN412 13/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
456823 2007 TN413 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
456824 2007 TY418 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456825 2007 TW420 14/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
456826 2007 TH422 03/10/2007 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 128 km MPC · JPL
456827 2007 TA425 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456828 2007 TS425 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456829 2007 TE427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456830 2007 TF428 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456831 2007 TN433 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
456832 2007 TA434 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
456833 2007 TC435 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
456834 2007 TK435 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456835 2007 TP444 09/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
456836 2007 TX445 08/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
456837 2007 TK446 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
456838 2007 UU4 09/10/2007 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
456839 2007 UP11 08/10/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
456840 2007 UC22 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456841 2007 UK24 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
456842 2007 UM25 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456843 2007 UG43 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
456844 2007 UQ49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
456845 2007 UL53 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456846 2007 UM53 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456847 2007 UQ81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456848 2007 UQ82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456849 2007 UD83 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
456850 2007 UN84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456851 2007 UZ99 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456852 2007 UB106 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456853 2007 UE107 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456854 2007 UT107 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
456855 2007 UO123 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456856 2007 UY126 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
456857 2007 UX127 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456858 2007 UK137 16/10/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
456859 2007 UN140 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
456860 2007 UG141 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
456861 2007 VB4 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456862 2007 VR4 20/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
456863 2007 VX7 04/11/2007 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
456864 2007 VE9 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
456865 2007 VF11 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
456866 2007 VH13 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456867 2007 VP15 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456868 2007 VC39 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
456869 2007 VR39 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456870 2007 VQ42 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456871 2007 VT43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456872 2007 VO49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456873 2007 VJ61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456874 2007 VM68 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
456875 2007 VP76 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456876 2007 VP78 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456877 2007 VY91 07/11/2007 Eskridge G. Hug 500 m MPC · JPL
456878 2007 VL92 02/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
456879 2007 VX93 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
456880 2007 VM102 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456881 2007 VP103 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456882 2007 VU104 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456883 2007 VO105 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
456884 2007 VP108 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456885 2007 VZ108 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
456886 2007 VY120 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456887 2007 VU122 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
456888 2007 VF123 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
456889 2007 VP123 19/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
456890 2007 VC131 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456891 2007 VN144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456892 2007 VZ147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
456893 2007 VX157 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
456894 2007 VJ158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456895 2007 VM176 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
456896 2007 VX178 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456897 2007 VZ180 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
456898 2007 VG184 11/11/2007 Siding Spring SSS APO 1,2 km MPC · JPL
456899 2007 VV185 05/11/2007 XuYi PMO NEO 940 m MPC · JPL
456900 2007 VW188 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456901 2007 VL201 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
456902 2007 VT206 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456903 2007 VT216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456904 2007 VC222 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
456905 2007 VG225 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456906 2007 VU239 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456907 2007 VZ277 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
456908 2007 VG286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456909 2007 VQ319 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456910 2007 VR325 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
456911 2007 VQ331 07/11/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
456912 2007 VO335 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456913 2007 WC21 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
456914 2007 WM39 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456915 2007 WQ58 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
456916 2007 WQ61 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456917 2007 XP28 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456918 2007 XL29 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456919 2007 XS29 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
456920 2007 XG43 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456921 2007 XM45 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456922 2007 XS45 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456923 2007 XD49 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
456924 2007 XH50 04/12/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
456925 2007 XQ51 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
456926 2007 XN52 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456927 2007 XT52 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
456928 2007 XS53 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456929 2007 XV57 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456930 2007 YQ2 06/12/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
456931 2007 YP16 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
456932 2007 YU28 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456933 2007 YJ42 30/12/2007 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
456934 2007 YG43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456935 2007 YN43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456936 2007 YC53 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456937 2007 YX53 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
456938 2007 YV56 31/12/2007 Catalina CSS APO · 220 m MPC · JPL
456939 2007 YY67 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456940 2007 YH72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
456941 2008 AG 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
456942 2008 AG5 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456943 2008 AB17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456944 2008 AO24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456945 2008 AW29 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456946 2008 AF32 13/01/2008 Catalina CSS 200 m MPC · JPL
456947 2008 AX41 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
456948 2008 AU51 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
456949 2008 AJ55 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456950 2008 AD56 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456951 2008 AZ56 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456952 2008 AP57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456953 2008 AV57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456954 2008 AT59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456955 2008 AB62 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456956 2008 AR62 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456957 2008 AR65 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456958 2008 AO68 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
456959 2008 AS68 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
456960 2008 AU70 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456961 2008 AD79 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456962 2008 AN83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
456963 2008 AN87 12/01/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 780 m MPC · JPL
456964 2008 AF89 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456965 2008 AF92 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456966 2008 AQ95 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456967 2008 AD97 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
456968 2008 AG100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456969 2008 AV101 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456970 2008 AX108 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456971 2008 AC113 17/12/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
456972 2008 AE118 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456973 2008 BS2 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch APO 890 m MPC · JPL
456974 2008 BY6 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456975 2008 BB12 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456976 2008 BS19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456977 2008 BN21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
456978 2008 BS30 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
456979 2008 BE32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
456980 2008 BU33 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456981 2008 BM34 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456982 2008 BS35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456983 2008 BD38 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
456984 2008 BN49 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456985 2008 CW5 14/12/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
456986 2008 CE7 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456987 2008 CU9 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
456988 2008 CQ14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456989 2008 CK17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456990 2008 CY27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
456991 2008 CS30 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456992 2008 CM35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456993 2008 CU35 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456994 2008 CF42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456995 2008 CF45 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
456996 2008 CO45 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456997 2008 CC50 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456998 2008 CH50 06/02/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
456999 2008 CJ50 06/02/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
457000 2008 CL51 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

452.000s  • 453.000s  • 454.000s  • 455.000s  • 456.000s  • 457.000s  • 458.000s  • 459.000s  • 460.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001