Danh sách tiểu hành tinh/423001–424000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423001 2003 SK247 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
423002 2003 SH250 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
423003 2003 SC254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423004 2003 SP259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
423005 2003 SS263 28/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
423006 2003 ST276 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423007 2003 SO282 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423008 2003 SO300 17/09/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
423009 2003 SZ325 18/09/2003 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
423010 2003 ST333 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
423011 2003 SD345 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
423012 2003 SR373 26/09/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
423013 2003 SJ392 26/09/2003 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
423014 2003 SG395 26/09/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
423015 2003 SR403 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423016 2003 SQ405 27/09/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
423017 2003 SX407 27/09/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
423018 2003 SN412 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
423019 2003 SK420 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423020 2003 SV427 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
423021 2003 SN430 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423022 2003 TJ2 06/10/2003 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
423023 2003 TW7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
423024 2003 TN13 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
423025 2003 TB21 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
423026 2003 TH38 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423027 2003 TO56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423028 2003 UZ 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423029 2003 UJ1 16/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
423030 2003 UD7 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
423031 2003 UO11 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
423032 2003 UP54 18/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
423033 2003 UK59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
423034 2003 UC66 16/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
423035 2003 UR69 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423036 2003 UP73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423037 2003 UK74 16/10/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
423038 2003 UQ78 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423039 2003 UM91 20/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
423040 2003 UL101 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423041 2003 UF103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423042 2003 US104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423043 2003 UM120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423044 2003 UE164 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
423045 2003 UA177 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
423046 2003 UE185 21/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
423047 2003 UB188 22/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
423048 2003 UH191 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423049 2003 UA204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
423050 2003 UT230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423051 2003 UY266 28/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
423052 2003 UN267 28/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
423053 2003 UL315 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423054 2003 UM316 24/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
423055 2003 US317 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
423056 2003 UZ325 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
423057 2003 UL339 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
423058 2003 UQ353 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
423059 2003 WS2 24/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
423060 2003 WK19 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
423061 2003 WD47 18/11/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
423062 2003 WG68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
423063 2003 WM79 20/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
423064 2003 WW86 21/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
423065 2003 WC94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
423066 2003 WG102 21/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
423067 2003 WA123 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
423068 2003 WJ129 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
423069 2003 WG151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
423070 2003 WZ152 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
423071 2003 WN166 18/11/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
423072 2003 WY192 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
423073 2003 WB194 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423074 2003 WG194 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
423075 2003 WP194 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423076 2003 XV14 14/12/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
423077 2003 XL15 15/12/2003 Needville Needville Obs. 4,8 km MPC · JPL
423078 2003 XC25 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423079 2003 XX26 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
423080 2003 XL30 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
423081 2003 XN34 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423082 2003 YA1 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
423083 2003 YH31 18/12/2003 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
423084 2003 YU36 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423085 2003 YF42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
423086 2003 YZ44 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
423087 2003 YC72 18/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
423088 2003 YA88 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
423089 2003 YV88 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423090 2003 YX93 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
423091 2003 YX109 23/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
423092 2003 YW112 23/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
423093 2003 YS127 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
423094 2003 YL129 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
423095 2003 YZ144 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
423096 2003 YJ160 17/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
423097 Richardjarrell 2003 YL177 16/12/2003 Mauna Kea D. D. Balam 710 m MPC · JPL
423098 2004 AD3 28/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
423099 2004 AZ18 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
423100 2004 BX1 17/01/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423101 2004 BB4 16/01/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
423102 2004 BG5 16/01/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
423103 2004 BM6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
423104 2004 BL12 17/01/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
423105 2004 BF13 17/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
423106 2004 BF17 17/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
423107 2004 BL17 17/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
423108 2004 BC18 18/01/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
423109 2004 BB23 17/01/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
423110 2004 BU26 18/12/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
423111 2004 BT54 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
423112 2004 BB79 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
423113 2004 BT95 17/01/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
423114 2004 BG96 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
423115 2004 BM96 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
423116 2004 BH98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423117 2004 BZ108 28/01/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
423118 2004 BV109 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
423119 2004 BR112 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423120 2004 BE119 30/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
423121 2004 BL130 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
423122 2004 BY138 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
423123 2004 BC141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
423124 2004 CW 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
423125 2004 CX14 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
423126 2004 CA17 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423127 2004 CP20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423128 2004 CU21 11/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
423129 2004 CR29 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423130 2004 CT32 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423131 2004 CR33 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423132 2004 CV44 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
423133 2004 CV53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423134 2004 CO58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
423135 2004 CX63 13/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
423136 2004 CC82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
423137 2004 CR89 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423138 2004 CJ92 14/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
423139 2004 CK109 15/02/2004 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
423140 2004 CW110 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
423141 2004 DJ18 18/02/2004 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
423142 2004 DK56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
423143 2004 DO59 25/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 660 m MPC · JPL
423144 2004 DR62 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
423145 2004 DU65 23/02/2004 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
423146 2004 EA1 10/03/2004 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
423147 2004 EX13 11/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
423148 2004 EA33 15/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
423149 2004 EK33 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423150 2004 ET47 15/03/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
423151 2004 EK59 15/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
423152 2004 EF67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423153 2004 EZ74 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423154 2004 ED77 15/03/2004 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
423155 2004 EN81 15/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
423156 2004 EJ90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423157 2004 ET90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
423158 2004 EU96 12/03/2004 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
423159 2004 EB107 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423160 2004 EZ114 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423161 2004 FG 16/03/2004 Junk Bond D. Healy 3,2 km MPC · JPL
423162 2004 FD1 17/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
423163 2004 FD18 25/03/2004 Wrightwood J. W. Young 780 m MPC · JPL
423164 2004 FE21 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
423165 2004 FY24 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
423166 2004 FR34 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
423167 2004 FY46 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
423168 2004 FO55 19/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
423169 2004 FW58 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423170 2004 FO82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423171 2004 FS94 18/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
423172 2004 FF157 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423173 2004 FS166 25/03/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
423174 2004 GA5 11/04/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
423175 2004 GZ8 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423176 2004 GJ27 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
423177 2004 GU32 27/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
423178 2004 GA63 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423179 2004 GV74 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
423180 2004 GU77 15/04/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
423181 2004 GM86 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
423182 2004 HH45 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
423183 2004 JE48 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423184 2004 JS49 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423185 2004 KU10 18/05/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
423186 2004 LK1 09/06/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
423187 2004 LC13 11/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
423188 2004 NO8 10/07/2004 Needville J. Dellinger, M. Eastman 2,1 km MPC · JPL
423189 2004 NL15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
423190 2004 NM18 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
423191 2004 NK19 25/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423192 2004 NT22 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
423193 2004 NP24 15/07/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
423194 2004 OF15 16/07/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
423195 2004 PQ2 06/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
423196 2004 PY12 07/08/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
423197 2004 PA27 10/08/2004 Wrightwood M. Vale 1,1 km MPC · JPL
423198 2004 PR30 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
423199 2004 PF35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
423200 2004 PF47 08/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423201 2004 PW68 17/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
423202 2004 PX76 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
423203 2004 QC28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423204 2004 QE28 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423205 Echezeaux 2004 RS1 05/09/2004 Vicques M. Ory 2,9 km MPC · JPL
423206 2004 RK6 20/07/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
423207 2004 RA8 06/09/2004 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
423208 2004 RB55 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
423209 2004 RQ63 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
423210 2004 RD84 10/09/2004 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
423211 2004 RO112 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
423212 2004 RJ119 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423213 2004 RA138 08/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
423214 2004 RJ140 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
423215 2004 RS145 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
423216 2004 RU154 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
423217 2004 RE158 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
423218 2004 RO176 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
423219 2004 RG189 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
423220 2004 RS191 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
423221 2004 RP201 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423222 2004 RB204 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423223 2004 RF205 08/09/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
423224 2004 RV210 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
423225 2004 RR227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423226 2004 RT236 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423227 2004 RE268 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423228 2004 RU268 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423229 2004 RV291 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
423230 2004 RD320 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
423231 2004 RU346 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
423232 2004 SY18 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
423233 2004 SS25 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
423234 2004 SD32 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
423235 2004 SL36 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
423236 2004 SW47 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
423237 2004 SG55 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423238 2004 TP28 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
423239 2004 TB35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423240 2004 TT62 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423241 2004 TL78 04/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
423242 2004 TO87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423243 2004 TK88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423244 2004 TU136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
423245 2004 TT140 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 32418| 2,1 km MPC · JPL
423246 2004 TP142 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423247 2004 TB146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
423248 2004 TJ148 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
423249 2004 TA154 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423250 2004 TV165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423251 2004 TS183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423252 2004 TU194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
423253 2004 TW195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
423254 2004 TG206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423255 2004 TR206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423256 2004 TX273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423257 2004 TW276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423258 2004 TX282 07/10/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
423259 2004 TF293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423260 2004 TP294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423261 2004 TO317 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423262 2004 TJ325 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423263 2004 TF326 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423264 2004 TK334 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423265 2004 TY339 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423266 2004 VE8 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423267 2004 VK12 03/11/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
423268 2004 VC22 04/11/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
423269 2004 VX28 08/11/2004 Vicques M. Ory 2,7 km MPC · JPL
423270 2004 VU42 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
423271 2004 VF49 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423272 2004 VU80 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
423273 2004 VA88 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423274 2004 VM89 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423275 2004 WG7 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423276 2004 WW11 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
423277 2004 XG3 03/12/2004 Nashville R. Clingan 2,1 km MPC · JPL
423278 2004 XU44 07/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
423279 2004 XS78 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
423280 2004 YU13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
423281 2004 YN19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
423282 2004 YE34 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
423283 2005 AH28 10/01/2005 Kitami K. Endate 900 m MPC · JPL
423284 2005 AR75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423285 2005 BM18 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423286 2005 CE7 02/02/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
423287 2005 CR31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423288 2005 EB6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423289 2005 EO17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423290 2005 ER18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423291 2005 EE19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
423292 2005 EN48 03/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
423293 2005 EZ50 03/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
423294 2005 EB63 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423295 2005 EU84 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
423296 2005 EO87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
423297 2005 EG88 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
423298 2005 EW95 11/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423299 2005 EM103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423300 2005 EV128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423301 2005 EB139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
423302 2005 EL142 10/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
423303 2005 EM146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
423304 2005 EO148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423305 2005 EK151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
423306 2005 EM160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
423307 2005 EX179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
423308 2005 EE182 09/03/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
423309 2005 EG192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
423310 2005 EO219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
423311 2005 EK227 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
423312 2005 EP233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
423313 2005 EF238 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423314 2005 EM239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423315 2005 EZ245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423316 2005 EZ259 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423317 2005 EH261 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 31811| 4,2 km MPC · JPL
423318 2005 EV280 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
423319 2005 EG312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
423320 2005 EE315 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423321 2005 ED318 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 200 m MPC · JPL
423322 2005 FQ 16/03/2005 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 2,8 km MPC · JPL
423323 2005 FY1 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
423324 2005 FC5 31/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
423325 2005 GT9 02/04/2005 Siding Spring R. H. McNaught 1,0 km MPC · JPL
423326 2005 GY11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
423327 2005 GV12 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
423328 2005 GK14 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423329 2005 GR19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
423330 2005 GG21 03/04/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
423331 2005 GM24 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423332 2005 GE34 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423333 2005 GW44 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
423334 2005 GH46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
423335 2005 GL47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
423336 2005 GJ53 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423337 2005 GQ56 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
423338 2005 GH69 02/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423339 2005 GD71 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423340 2005 GP73 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
423341 2005 GC133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423342 2005 GY135 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
423343 2005 GM140 13/04/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
423344 2005 GQ143 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
423345 2005 GB149 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423346 2005 GR149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423347 2005 GQ150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423348 2005 GL157 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
423349 2005 GA168 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423350 2005 GL168 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423351 2005 GU178 15/04/2005 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
423352 2005 GT180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
423353 2005 GL210 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
423354 2005 HS6 30/04/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
423355 2005 HD10 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423356 2005 JM1 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
423357 2005 JH3 05/05/2005 Needville Needville Obs. 1,9 km MPC · JPL
423358 2005 JO12 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 590 m MPC · JPL
423359 2005 JF15 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
423360 2005 JP18 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
423361 2005 JE23 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423362 2005 JZ28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
423363 2005 JF35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423364 2005 JP35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423365 2005 JY37 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423366 2005 JH39 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
423367 2005 JL42 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
423368 2005 JN45 07/05/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
423369 2005 JU46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
423370 2005 JR49 18/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
423371 2005 JY50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423372 2005 JV55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
423373 2005 JE56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423374 2005 JA57 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
423375 2005 JN63 06/05/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
423376 2005 JL69 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
423377 2005 JP80 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
423378 2005 JA83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423379 2005 JX84 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
423380 2005 JD94 12/05/2005 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 860 m MPC · JPL
423381 2005 JT96 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423382 2005 JW102 09/05/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
423383 2005 JY102 09/05/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
423384 2005 JF112 09/05/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
423385 2005 JW120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
423386 2005 JL121 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423387 2005 JC126 12/05/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
423388 2005 JA135 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
423389 2005 JS150 03/05/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
423390 2005 JL153 04/05/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
423391 2005 JK156 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
423392 2005 JM176 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423393 2005 JB178 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
423394 2005 KH2 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
423395 2005 KL3 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423396 2005 KZ4 18/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
423397 2005 KO9 28/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 860 m MPC · JPL
423398 2005 LV6 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423399 2005 LX9 02/06/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
423400 2005 LH10 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423401 2005 LN14 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423402 2005 LY18 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423403 2005 LM35 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423404 2005 LV35 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423405 2005 LT39 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
423406 2005 MK3 24/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
423407 2005 MN5 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
423408 2005 MB6 24/06/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
423409 2005 MY15 24/06/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
423410 2005 MH25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423411 2005 MQ25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423412 2005 MM31 30/06/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
423413 2005 MS54 20/06/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
423414 2005 NY1 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
423415 2005 NJ14 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
423416 2005 NV98 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423417 2005 NJ102 04/07/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
423418 2005 NQ125 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
423419 2005 OJ20 28/07/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
423420 2005 OJ31 25/07/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
423421 2005 PA9 04/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
423422 2005 PG10 04/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
423423 2005 PG16 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
423424 2005 PJ16 05/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
423425 2005 PL17 06/08/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
423426 2005 QM6 24/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
423427 2005 QS6 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
423428 2005 QM22 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
423429 2005 QK33 25/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
423430 2005 QA34 25/08/2005 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
423431 2005 QW56 29/08/2005 Jarnac Jarnac Obs. 890 m MPC · JPL
423432 2005 QP63 26/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
423433 Harsányi 2005 QL75 29/08/2005 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 780 m MPC · JPL
423434 2005 QE126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423435 2005 QP141 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423436 2005 QZ180 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
423437 2005 QA190 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
423438 2005 QH190 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423439 2005 RY18 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
423440 2005 RU44 02/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
423441 2005 SR3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423442 2005 SB5 22/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
423443 2005 SS12 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423444 2005 SG23 23/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423445 2005 ST39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423446 2005 SL48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423447 2005 SC69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423448 2005 SJ71 18/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
423449 2005 SA87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423450 2005 SB92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423451 2005 SV93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423452 2005 SZ94 25/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
423453 2005 SW102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423454 2005 SQ106 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423455 2005 SV107 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
423456 2005 SO112 26/09/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
423457 2005 SO113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
423458 2005 SK127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
423459 2005 SH131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423460 2005 SO134 29/09/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 980 m MPC · JPL
423461 2005 SZ137 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423462 2005 SY139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
423463 2005 SB144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
423464 2005 SU161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423465 2005 SL165 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423466 2005 SO175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423467 2005 SU177 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423468 2005 SE194 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423469 2005 SW200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423470 2005 SN214 30/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
423471 2005 ST214 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
423472 2005 SN224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
423473 2005 SN236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423474 2005 SS243 30/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
423475 2005 SB246 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423476 2005 SC250 23/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
423477 2005 SH271 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
423478 2005 SU273 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423479 2005 SJ293 23/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423480 2005 TK2 01/10/2005 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
423481 2005 TL9 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
423482 2005 TR10 02/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
423483 2005 TZ15 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423484 2005 TK16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
423485 2005 TC17 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
423486 2005 TQ38 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
423487 2005 TM55 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
423488 2005 TJ59 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423489 2005 TC60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
423490 2005 TN71 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
423491 2005 TA81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
423492 2005 TD110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423493 2005 TG111 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423494 2005 TJ111 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423495 2005 TU111 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423496 2005 TM115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
423497 2005 TQ120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423498 2005 TG122 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423499 2005 TO149 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423500 2005 TC150 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423501 2005 TQ150 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423502 2005 TT158 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423503 2005 TE166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423504 2005 TS176 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
423505 2005 TG186 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423506 2005 TC189 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423507 2005 TG193 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
423508 2005 TB197 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423509 2005 UK17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423510 2005 UZ19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423511 2005 UX25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
423512 2005 UM42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423513 2005 UZ51 23/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
423514 2005 UT54 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
423515 2005 UU58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423516 2005 UP60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423517 2005 UN64 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
423518 2005 UZ67 22/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
423519 2005 UR69 23/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
423520 2005 UX73 23/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
423521 2005 UA98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423522 2005 UX101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423523 2005 UR102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423524 2005 UL107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
423525 2005 US113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423526 2005 UP122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
423527 2005 US130 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
423528 2005 UF139 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423529 2005 UP143 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
423530 2005 UO152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423531 2005 UQ158 31/10/2005 Junk Bond D. Healy 790 m MPC · JPL
423532 2005 UC169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423533 2005 US169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423534 2005 UR174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
423535 2005 UJ177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423536 2005 UM193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423537 2005 UO195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423538 2005 UN205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423539 2005 UV207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423540 2005 UF228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
423541 2005 UL230 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423542 2005 UR240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423543 2005 UC245 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423544 2005 UV249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423545 2005 UT266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423546 2005 UX273 23/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
423547 2005 UL276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423548 2005 UC282 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
423549 2005 UD294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423550 2005 UM298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423551 2005 UY309 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
423552 2005 UK313 29/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
423553 2005 UK323 28/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
423554 2005 UV330 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423555 2005 UR350 29/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
423556 2005 UV351 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
423557 2005 UA353 29/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
423558 2005 UN354 29/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
423559 2005 UD357 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
423560 2005 UA386 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
423561 2005 UP422 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
423562 2005 UB431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423563 2005 UF441 29/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
423564 2005 UK457 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
423565 2005 UG469 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423566 2005 UL480 22/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
423567 2005 UD493 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
423568 2005 UF497 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423569 2005 UX510 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423570 2005 UE511 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423571 2005 UM511 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
423572 2005 VF6 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423573 2005 VH12 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
423574 2005 VM12 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
423575 2005 VF25 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
423576 2005 VX50 03/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
423577 2005 VK53 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423578 2005 VC63 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
423579 2005 VZ75 14/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
423580 2005 VZ77 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
423581 2005 VS87 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423582 2005 VE93 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
423583 2005 VJ94 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
423584 2005 VR97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423585 2005 VV97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
423586 2005 VO99 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
423587 2005 VK107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423588 2005 VJ109 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423589 2005 VR110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
423590 2005 VT110 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423591 2005 VW110 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423592 2005 VK113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423593 2005 VV135 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423594 2005 VC136 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
423595 2005 WP6 21/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
423596 2005 WG8 18/11/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
423597 2005 WP11 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423598 2005 WW21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423599 2005 WM24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423600 2005 WS26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423601 2005 WP28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
423602 2005 WJ31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423603 2005 WH32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423604 2005 WE34 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423605 2005 WU34 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423606 2005 WW34 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423607 2005 WN41 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423608 2005 WJ43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
423609 2005 WS51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423610 2005 WW59 26/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
423611 2005 WZ68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
423612 2005 WU77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423613 2005 WB88 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
423614 2005 WG94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423615 2005 WB100 28/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
423616 2005 WV118 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423617 2005 WS134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
423618 2005 WN137 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
423619 2005 WP139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
423620 2005 WM141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
423621 2005 WU152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423622 2005 WG155 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423623 2005 WJ155 29/11/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
423624 2005 WZ156 27/11/2005 Mérida I. R. Ferrín 1,8 km MPC · JPL
423625 2005 WA165 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
423626 2005 WX168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423627 2005 WC172 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423628 2005 WZ176 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
423629 2005 WB177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423630 2005 WF180 21/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
423631 2005 WH196 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
423632 2005 WW196 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
423633 2005 WU201 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423634 2005 WP202 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423635 2005 WR203 20/11/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
423636 2005 WF208 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423637 2005 XP 01/12/2005 Mayhill iTelescope Obs. 1,4 km MPC · JPL
423638 2005 XU8 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423639 2005 XW16 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
423640 2005 XV19 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423641 2005 XW25 04/12/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
423642 2005 XP27 01/12/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
423643 2005 XH39 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423644 2005 XH60 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423645 2005 YM4 22/12/2005 Nogales J.-C. Merlin 840 m MPC · JPL
423646 2005 YZ4 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423647 2005 YP8 23/12/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
423648 2005 YD9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423649 2005 YB13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423650 2005 YY22 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
423651 2005 YW26 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
423652 2005 YY28 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423653 2005 YF60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423654 2005 YE67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423655 2005 YA73 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
423656 2005 YA76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423657 2005 YK77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423658 2005 YP85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
423659 2005 YG108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423660 2005 YA118 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
423661 2005 YR123 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423662 2005 YY129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423663 2005 YH131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
423664 2005 YQ134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423665 2005 YJ136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423666 2005 YJ138 18/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,4 km MPC · JPL
423667 2005 YU142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
423668 2005 YG144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
423669 2005 YG149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423670 2005 YP175 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423671 2005 YV185 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423672 2005 YV186 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
423673 2005 YF187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423674 2005 YA189 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
423675 2005 YS189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
423676 2005 YB192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423677 2005 YB197 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
423678 2005 YS198 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423679 2005 YV212 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423680 2005 YQ213 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
423681 2005 YJ218 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423682 2005 YH229 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
423683 2005 YS240 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423684 2005 YG246 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
423685 2005 YB252 10/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
423686 2005 YQ269 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423687 2005 YE276 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
423688 2005 YG283 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423689 2005 YP291 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
423690 2006 AZ4 07/01/2006 Junk Bond D. Healy 1,7 km MPC · JPL
423691 2006 AB16 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
423692 2006 AL16 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
423693 2006 AG26 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423694 2006 AM31 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
423695 2006 AB33 06/01/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
423696 2006 AJ35 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423697 2006 AC48 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
423698 2006 AK49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423699 2006 AQ49 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423700 2006 AP50 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423701 2006 AW56 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
423702 2006 AD64 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
423703 2006 AV69 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423704 2006 AG88 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423705 2006 AV94 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423706 2006 AB96 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
423707 2006 AJ104 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
423708 2006 BK3 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423709 2006 BQ6 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 410 m MPC · JPL
423710 2006 BH29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,1 km MPC · JPL
423711 2006 BJ35 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
423712 2006 BQ62 25/01/2006 Junk Bond D. Healy 2,3 km MPC · JPL
423713 2006 BB64 22/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
423714 2006 BR65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423715 2006 BZ69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423716 2006 BQ70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423717 2006 BP75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423718 2006 BL76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423719 2006 BR76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423720 2006 BO88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
423721 2006 BH89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
423722 2006 BJ96 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
423723 2006 BM105 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423724 2006 BN111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423725 2006 BC117 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
423726 2006 BS117 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
423727 2006 BS132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423728 2006 BC135 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
423729 2006 BU136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
423730 2006 BT156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423731 2006 BZ175 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423732 2006 BR185 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
423733 2006 BJ186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
423734 2006 BM194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,0 km MPC · JPL
423735 2006 BR204 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423736 2006 BP206 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
423737 2006 BS210 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
423738 2006 BM220 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423739 2006 BE232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423740 2006 BD236 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
423741 2006 BH238 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
423742 2006 BX239 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423743 2006 BE252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
423744 2006 BB263 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423745 2006 BC275 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
423746 2006 BA277 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
423747 2006 CX 03/02/2006 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
423748 2006 CK4 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
423749 2006 CH18 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
423750 2006 CA46 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423751 2006 CF47 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423752 2006 DX5 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
423753 2006 DJ6 20/02/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
423754 2006 DT21 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
423755 2006 DK37 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423756 2006 DZ43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
423757 2006 DZ45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423758 2006 DJ47 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423759 2006 DC49 21/02/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
423760 2006 DK61 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423761 2006 DV70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423762 2006 DZ76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423763 2006 DR99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
423764 2006 DP100 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
423765 2006 DZ107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423766 2006 DM113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,7 km MPC · JPL
423767 2006 DE120 26/01/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
423768 2006 DJ131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423769 2006 DY143 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423770 2006 DR145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
423771 2006 DW146 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423772 2006 DX151 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423773 2006 DD152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
423774 2006 DD159 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
423775 2006 DS172 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423776 2006 DL195 28/02/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
423777 2006 DP210 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
423778 2006 EJ16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423779 2006 EN32 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423780 2006 EZ43 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
423781 2006 EU44 03/03/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
423782 2006 EG73 06/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423783 2006 EK73 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423784 2006 FN1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
423785 2006 FG3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
423786 2006 FE8 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
423787 2006 FC43 29/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423788 2006 GG11 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423789 2006 GJ30 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423790 2006 GY50 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
423791 2006 GZ50 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
423792 2006 HN3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
423793 2006 HQ17 18/04/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
423794 2006 HP28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
423795 2006 HQ34 19/04/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
423796 2006 HX39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
423797 2006 HT40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
423798 2006 HU53 19/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
423799 2006 HH60 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
423800 2006 HP64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423801 2006 HT66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
423802 2006 HB74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
423803 2006 HC84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
423804 2006 HW91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
423805 2006 HG94 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423806 2006 HT101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
423807 2006 HE105 21/04/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
423808 2006 HZ113 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
423809 2006 JN3 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
423810 2006 JQ30 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
423811 2006 JJ34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
423812 2006 JZ34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423813 2006 JD44 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 13314| 1,8 km MPC · JPL
423814 2006 KO9 30/04/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
423815 2006 KH13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
423816 2006 KA18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
423817 2006 KG22 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423818 2006 KM27 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
423819 2006 KW37 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
423820 2006 KY43 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
423821 2006 KD48 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423822 2006 KQ57 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
423823 2006 KN74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
423824 2006 KW83 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
423825 2006 KF119 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
423826 2006 KM119 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
423827 2006 MZ4 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
423828 2006 MF6 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
423829 2006 ME10 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423830 2006 MN10 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
423831 2006 OY2 17/07/2006 Eskridge Farpoint Obs. 780 m MPC · JPL
423832 2006 OO7 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
423833 2006 OH11 20/07/2006 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
423834 2006 OK11 20/07/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
423835 2006 PT2 12/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
423836 2006 PD17 15/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
423837 2006 PO21 15/08/2006 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
423838 2006 QZ7 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423839 2006 QS16 17/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
423840 2006 QM25 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423841 2006 QR25 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
423842 2006 QK32 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423843 2006 QW43 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
423844 2006 QZ45 19/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
423845 2006 QY61 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
423846 2006 QO64 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423847 2006 QS64 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423848 2006 QS72 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423849 2006 QP93 16/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
423850 2006 QS94 16/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
423851 2006 QN96 16/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
423852 2006 QW115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
423853 2006 QB118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
423854 2006 QM130 20/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
423855 2006 QG133 23/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
423856 2006 QL138 16/08/2006 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
423857 2006 QN145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423858 2006 QY162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
423859 2006 QU164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
423860 2006 QQ170 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423861 2006 RD2 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423862 2006 RR3 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
423863 2006 RP14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
423864 2006 RJ15 14/09/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
423865 2006 RU19 29/08/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
423866 2006 RR21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
423867 2006 RV26 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423868 2006 RL29 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423869 2006 RY31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423870 2006 RD34 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
423871 2006 RF34 12/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
423872 2006 RN43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
423873 2006 RO45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423874 2006 RZ45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423875 2006 RC50 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
423876 2006 RA57 14/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
423877 2006 RP65 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
423878 2006 RG68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
423879 2006 RS76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423880 2006 RU77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
423881 2006 RN85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423882 2006 RR85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423883 2006 RO91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
423884 2006 RQ96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
423885 2006 RY96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
423886 2006 RR102 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423887 2006 SN29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
423888 2006 SV33 17/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423889 2006 SG37 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423890 2006 ST40 18/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
423891 2006 SM43 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
423892 2006 SS58 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
423893 2006 SL62 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
423894 2006 SS62 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423895 2006 SX68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423896 2006 SW89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423897 2006 SK94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423898 2006 SN139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
423899 2006 SQ192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
423900 2006 SW200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
423901 2006 SL208 26/09/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
423902 2006 SR227 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423903 2006 SM231 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423904 2006 SV242 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
423905 2006 SO244 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
423906 2006 SO275 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
423907 2006 SO286 19/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
423908 2006 SE298 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
423909 2006 SC300 19/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
423910 2006 SN304 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423911 2006 SB316 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
423912 2006 SX317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423913 2006 SY323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423914 2006 SL326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
423915 2006 SC333 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423916 2006 SX335 18/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
423917 2006 SS339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
423918 2006 SS350 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
423919 2006 SJ355 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
423920 2006 SX357 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
423921 2006 SU361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
423922 2006 SX392 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
423923 2006 SW395 17/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 520 m MPC · JPL
423924 2006 SH396 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423925 2006 SB397 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
423926 2006 SL403 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
423927 2006 SD406 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
423928 2006 SB413 19/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423929 2006 TK1 18/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
423930 2006 TV16 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423931 2006 TW30 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
423932 2006 TP44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423933 2006 TS44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423934 2006 TA75 11/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
423935 2006 TC80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423936 2006 TD82 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
423937 2006 TV102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
423938 2006 TP117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
423939 2006 TP124 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
423940 2006 TQ125 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423941 2006 TH126 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
423942 2006 TV127 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423943 2006 TZ129 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
423944 2006 UX3 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
423945 2006 UK5 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
423946 2006 UX7 16/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
423947 2006 UC8 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
423948 2006 UX15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
423949 2006 UR18 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423950 2006 UB22 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423951 2006 UY30 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
423952 2006 UO49 17/10/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
423953 2006 UJ59 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
423954 2006 UC61 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423955 2006 UN72 17/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
423956 2006 UF75 17/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
423957 2006 UM80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
423958 2006 UB88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423959 2006 UU97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
423960 2006 US102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
423961 2006 UG107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
423962 2006 UD115 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
423963 2006 UM148 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
423964 2006 UO175 16/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
423965 2006 UU182 16/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
423966 2006 UU188 19/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
423967 2006 UE224 30/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
423968 2006 UJ224 19/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423969 2006 UA236 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
423970 2006 UK246 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
423971 2006 UN254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
423972 2006 UG274 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
423973 2006 UC279 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
423974 2006 UP330 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
423975 2006 UO331 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
423976 2006 UH336 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
423977 2006 VK4 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423978 2006 VY5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
423979 2006 VD22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423980 2006 VH26 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
423981 2006 VN27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
423982 2006 VZ45 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
423983 2006 VW50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
423984 2006 VF52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
423985 2006 VD58 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
423986 2006 VD61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
423987 2006 VW65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
423988 2006 VM67 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
423989 2006 VR70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
423990 2006 VS71 22/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
423991 2006 VN80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
423992 2006 VP80 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
423993 2006 VT80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
423994 2006 VA109 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
423995 2006 VB116 19/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
423996 2006 VU116 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
423997 2006 VC117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
423998 2006 VM119 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
423999 2006 VR123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424000 2006 VT125 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

419.000s  • 420.000s  • 421.000s  • 422.000s  • 423.000s  • 424.000s  • 425.000s  • 426.000s  • 427.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001