Danh sách tiểu hành tinh/181001–182000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181001 2005 ND40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
181002 2005 NG45 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
181003 2005 NJ47 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181004 2005 NU47 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181005 2005 NX48 04/07/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
181006 2005 ND54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
181007 2005 NG55 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181008 2005 NH57 05/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
181009 2005 NE63 13/07/2005 RAS A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
181010 2005 NA64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
181011 2005 NM65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
181012 2005 NE67 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
181013 2005 NU73 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
181014 2005 ND74 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181015 2005 NU77 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
181016 2005 ND78 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
181017 2005 NK78 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
181018 2005 NU80 12/07/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
181019 2005 NY84 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
181020 2005 NW86 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
181021 2005 NQ97 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181022 2005 ND101 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181023 2005 NW107 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,4 km MPC · JPL
181024 2005 NM115 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,1 km MPC · JPL
181025 2005 OU3 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
181026 2005 OX3 29/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181027 2005 OR6 28/07/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
181028 2005 OW9 27/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
181029 2005 OX9 27/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
181030 2005 OP11 28/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
181031 2005 OX11 29/07/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
181032 2005 OO12 29/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
181033 2005 OX12 29/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181034 2005 OM19 28/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
181035 2005 OO20 28/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
181036 2005 OV20 28/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
181037 2005 OE22 29/07/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
181038 2005 OZ22 29/07/2005 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
181039 2005 OH24 30/07/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
181040 2005 OM25 31/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
181041 2005 OB28 30/07/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
181042 2005 OF29 16/07/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
181043 Anan 2005 PV 04/08/2005 Nakagawa H. Hori, H. Maeno 5,6 km MPC · JPL
181044 2005 PE1 01/08/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
181045 2005 PU1 01/08/2005 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
181046 2005 PU2 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181047 2005 PJ3 04/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
181048 2005 PS3 06/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 6,6 km MPC · JPL
181049 2005 PH4 04/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
181050 2005 PB5 02/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
181051 2005 PC5 06/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
181052 2005 PO8 04/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
181053 2005 PH9 04/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181054 2005 PZ11 04/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
181055 2005 PA14 04/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
181056 2005 PX17 11/08/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 1,7 km MPC · JPL
181057 2005 PT18 09/08/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
181058 2005 PQ19 06/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
181059 2005 QJ1 22/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
181060 2005 QX1 22/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
181061 2005 QF2 24/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
181062 2005 QG2 24/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181063 2005 QP4 24/08/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
181064 2005 QT4 24/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
181065 2005 QY5 24/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
181066 2005 QC6 24/08/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
181067 2005 QG9 25/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
181068 2005 QA12 24/08/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
181069 2005 QF15 25/08/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
181070 2005 QG15 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
181071 2005 QH19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
181072 2005 QJ19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 6,3 km MPC · JPL
181073 2005 QQ19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,0 km MPC · JPL
181074 2005 QQ20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
181075 2005 QT20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
181076 2005 QG23 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
181077 2005 QB26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
181078 2005 QH26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181079 2005 QO27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
181080 2005 QP31 22/08/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
181081 2005 QM36 25/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
181082 2005 QC37 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
181083 2005 QY37 25/08/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
181084 2005 QN38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
181085 2005 QF42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
181086 2005 QL46 26/08/2005 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
181087 2005 QW47 26/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
181088 2005 QB50 26/08/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
181089 2005 QV51 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
181090 2005 QB52 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
181091 2005 QW53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181092 2005 QN55 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
181093 2005 QB56 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
181094 2005 QF56 28/08/2005 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
181095 2005 QE59 25/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
181096 2005 QC61 26/08/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
181097 2005 QG64 26/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
181098 2005 QW64 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
181099 2005 QC66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
181100 2005 QV69 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181101 2005 QA70 29/08/2005 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
181102 2005 QB71 29/08/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
181103 2005 QQ71 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
181104 2005 QD72 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
181105 2005 QO72 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181106 2005 QW73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
181107 2005 QN76 24/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
181108 2005 QS76 28/08/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 3,1 km MPC · JPL
181109 2005 QZ80 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
181110 2005 QO85 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181111 2005 QJ88 24/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
181112 2005 QL91 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
181113 2005 QS92 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
181114 2005 QK93 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
181115 2005 QF94 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
181116 2005 QN95 27/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
181117 2005 QH98 27/08/2005 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
181118 2005 QM98 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
181119 2005 QO106 27/08/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
181120 2005 QM109 27/08/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
181121 2005 QD110 27/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
181122 2005 QV111 27/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
181123 2005 QX111 27/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
181124 2005 QN112 27/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
181125 2005 QY114 27/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
181126 2005 QN115 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
181127 2005 QZ124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181128 2005 QA127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181129 2005 QN135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
181130 2005 QM137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181131 2005 QC139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181132 2005 QW140 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
181133 2005 QH142 30/08/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
181134 2005 QO149 28/08/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
181135 2005 QW150 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181136 Losonczrita 2005 QA152 25/08/2005 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 4,0 km MPC · JPL
181137 2005 QX155 30/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
181138 2005 QZ156 30/08/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
181139 2005 QZ157 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
181140 2005 QW165 31/08/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
181141 2005 QN171 29/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
181142 2005 QF174 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181143 2005 QM174 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
181144 2005 QJ177 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181145 2005 QC178 24/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
181146 2005 QY178 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181147 2005 RF3 04/09/2005 Marly Naef Obs. 3,1 km MPC · JPL
181148 2005 RL3 03/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
181149 2005 RV6 05/09/2005 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
181150 2005 RD7 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
181151 2005 RG8 08/09/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
181152 2005 RE15 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181153 2005 RL22 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
181154 2005 RX22 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
181155 2005 RC24 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
181156 2005 RS31 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
181157 2005 RE33 14/09/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
181158 2005 RN41 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181159 2005 RK47 13/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
181160 2005 SZ2 23/09/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
181161 2005 SQ3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181162 2005 SK11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
181163 2005 SP13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181164 2005 SQ16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
181165 2005 SD22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
181166 2005 SZ24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
181167 2005 SF31 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
181168 2005 SL43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
181169 2005 SB53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
181170 2005 SS59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
181171 2005 SL60 26/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
181172 2005 SQ66 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
181173 2005 SY66 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181174 2005 SV70 27/09/2005 Junk Bond D. Healy 4,9 km MPC · JPL
181175 2005 SY71 23/09/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
181176 2005 SN73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
181177 2005 SV73 23/09/2005 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
181178 2005 SL77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181179 2005 SV77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181180 2005 ST81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
181181 2005 SZ85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
181182 2005 SF87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181183 2005 SG92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
181184 2005 SQ95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
181185 2005 SD104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
181186 2005 SW104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
181187 2005 SG105 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
181188 2005 SL109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
181189 2005 SP114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
181190 2005 SU114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
181191 2005 SR120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
181192 2005 SM123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
181193 2005 ST123 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
181194 2005 SV129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
181195 2005 SN132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
181196 2005 SF137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
181197 2005 SJ140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181198 2005 SW141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181199 2005 SP147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181200 2005 SO155 26/09/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181201 2005 ST160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
181202 2005 SQ162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
181203 2005 SW166 28/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
181204 2005 SU169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
181205 2005 SR171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
181206 2005 SG173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181207 2005 SX173 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
181208 2005 SA179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
181209 2005 SP184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
181210 2005 SR184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181211 2005 SQ190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
181212 2005 SW190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
181213 2005 SW191 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
181214 2005 SW197 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
181215 2005 SM198 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
181216 2005 SY252 24/09/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
181217 2005 SA255 22/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
181218 2005 SE255 22/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
181219 2005 SE259 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
181220 2005 SB263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
181221 2005 SR270 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
181222 2005 TN1 01/10/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
181223 2005 TY2 01/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
181224 2005 TU3 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
181225 2005 TP29 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181226 2005 TD35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
181227 2005 TK36 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
181228 2005 TA46 09/10/2005 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 5,0 km MPC · JPL
181229 2005 TO49 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
181230 2005 TU64 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181231 2005 TA83 03/10/2005 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
181232 2005 TO96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
181233 2005 TB101 07/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
181234 2005 TM130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
181235 2005 TQ130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
181236 2005 TV136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
181237 2005 TF154 08/10/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
181238 2005 TP176 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181239 2005 TC190 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
181240 2005 UQ4 26/10/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
181241 Dipasquale 2005 UD7 28/10/2005 Suno V. S. Casulli 4,8 km MPC · JPL
181242 2005 UO24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
181243 2005 UC48 22/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
181244 2005 UH48 22/10/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
181245 2005 UW65 22/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
181246 2005 UX65 22/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
181247 2005 UP66 22/10/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
181248 2005 UL145 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
181249 Tkachenko 2005 UZ158 30/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,5 km MPC · JPL
181250 2005 UU177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181251 2005 UD252 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
181252 2005 UD255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181253 2005 UD283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181254 2005 UJ288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
181255 2005 UC317 27/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
181256 2005 UD359 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
181257 2005 UW363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181258 2005 VW8 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
181259 2005 VH9 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181260 2005 VR43 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181261 2005 VY76 04/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
181262 2005 VV79 04/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
181263 2005 VB99 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
181264 2005 VE113 10/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
181265 2005 VC132 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
181266 2005 WU5 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
181267 2005 WX16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181268 2005 WS36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
181269 2005 WV86 28/11/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
181270 2005 WS126 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
181271 2005 WE163 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
181272 2005 WR184 29/11/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
181273 2005 XY1 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
181274 2005 XC8 05/12/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 3,7 km MPC · JPL
181275 2005 XN8 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
181276 2005 XN28 01/12/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
181277 2005 YA2 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
181278 2005 YR53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
181279 Iapyx 2006 BF8 22/01/2006 Tenagra II J.-C. Merlin 15 km MPC · JPL
181280 2006 ES71 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
181281 2006 KO82 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
181282 2006 KK97 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181283 2006 OQ2 19/07/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181284 2006 OH4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
181285 2006 OO4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
181286 2006 OS4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
181287 2006 OF7 24/07/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
181288 2006 OW14 20/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
181289 2006 OF17 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
181290 2006 OU20 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
181291 2006 PR1 11/08/2006 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
181292 2006 PR10 13/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
181293 2006 PB12 13/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
181294 2006 PP12 13/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181295 2006 PH21 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
181296 2006 PV24 12/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
181297 2006 PY26 15/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
181298 Ladányi 2006 QY 17/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 4,8 km MPC · JPL
181299 2006 QZ2 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
181300 2006 QR8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181301 2006 QD9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181302 2006 QS19 17/08/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
181303 2006 QY20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
181304 2006 QO24 17/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
181305 2006 QR24 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
181306 2006 QK25 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181307 2006 QX29 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
181308 2006 QB30 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
181309 2006 QV30 22/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
181310 2006 QE35 17/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181311 2006 QW35 17/08/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
181312 2006 QV39 24/08/2006 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,1 km MPC · JPL
181313 2006 QX45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181314 2006 QY46 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181315 2006 QW47 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181316 2006 QX48 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181317 2006 QX50 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
181318 2006 QT55 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
181319 2006 QU56 24/08/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
181320 2006 QX56 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
181321 2006 QR62 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181322 2006 QZ67 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181323 2006 QJ79 24/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
181324 2006 QX80 24/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
181325 2006 QW88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
181326 2006 QS90 22/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
181327 2006 QZ94 16/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
181328 2006 QD95 16/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
181329 2006 QZ97 22/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
181330 2006 QX109 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181331 2006 QH112 23/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
181332 2006 QS112 23/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
181333 2006 QX113 25/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181334 2006 QY119 28/08/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
181335 2006 QQ122 29/08/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
181336 2006 QD125 16/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
181337 2006 QW126 16/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
181338 2006 QK147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
181339 2006 QK159 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181340 2006 QX182 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
181341 2006 RJ4 12/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
181342 2006 RE5 14/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
181343 2006 RS6 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
181344 2006 RB7 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
181345 2006 RC7 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181346 2006 RV18 14/09/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
181347 2006 RU22 15/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,1 km MPC · JPL
181348 2006 RM30 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181349 2006 RO31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181350 2006 RZ32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181351 2006 RF35 14/09/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
181352 2006 RY37 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
181353 2006 RJ38 13/09/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
181354 2006 RP39 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
181355 2006 RY42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181356 2006 RP46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181357 2006 RB50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181358 2006 RK52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181359 2006 RH55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
181360 2006 RF76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181361 2006 RE87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
181362 2006 RA89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181363 2006 RS93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181364 2006 RJ95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181365 2006 RF99 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181366 2006 RW99 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
181367 2006 RF101 14/09/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
181368 2006 SS3 16/09/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
181369 2006 SX3 16/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
181370 2006 SZ3 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
181371 2006 SD4 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
181372 2006 SQ4 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
181373 2006 SO5 16/09/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
181374 2006 SL8 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
181375 2006 SM8 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
181376 2006 SJ12 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
181377 2006 SU13 17/09/2006 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
181378 2006 SA15 17/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
181379 2006 SV18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
181380 2006 SF36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
181381 2006 SD37 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
181382 2006 SF37 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181383 2006 SN43 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
181384 2006 SZ46 19/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
181385 2006 SU47 19/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
181386 2006 SD49 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181387 2006 SS51 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
181388 2006 ST60 18/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
181389 2006 SW60 18/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
181390 2006 SX71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
181391 2006 SM75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181392 2006 SY77 23/09/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,9 km MPC · JPL
181393 2006 SK90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
181394 2006 SX90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
181395 2006 SY92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181396 2006 SW95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181397 2006 SF99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
181398 2006 SC108 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
181399 2006 SD111 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
181400 2006 SV115 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181401 2006 SF117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181402 2006 SR118 24/09/2006 Junk Bond D. Healy 3,8 km MPC · JPL
181403 2006 SW121 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
181404 2006 SD124 19/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
181405 2006 SK126 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
181406 2006 SO132 16/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
181407 2006 SQ133 17/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
181408 2006 SK138 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
181409 2006 SD141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
181410 2006 SE162 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
181411 2006 SY170 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
181412 2006 SO173 25/09/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181413 2006 SY179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181414 2006 SX186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
181415 2006 SA193 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
181416 2006 SL210 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
181417 2006 SO214 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
181418 2006 SJ216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181419 Dragonera 2006 SN218 28/09/2006 OAM Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
181420 2006 SK258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181421 2006 SM262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
181422 2006 SQ272 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
181423 2006 SF274 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181424 2006 SM276 28/09/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
181425 2006 SF279 28/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
181426 2006 SP281 17/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
181427 2006 SW281 19/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
181428 2006 SG289 26/09/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
181429 2006 SO315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181430 2006 SV320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
181431 2006 SA321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181432 2006 SX327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181433 2006 SZ335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181434 2006 SC344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
181435 2006 SD347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181436 2006 SM348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181437 2006 SB349 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
181438 2006 SY350 30/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
181439 2006 SW359 30/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
181440 2006 SN380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
181441 2006 SV381 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,8 km MPC · JPL
181442 2006 SX391 19/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
181443 2006 SJ393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
181444 2006 TB14 10/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
181445 2006 TT15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
181446 2006 TY18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
181447 2006 TD19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
181448 2006 TQ19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181449 2006 TC20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181450 2006 TF21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
181451 2006 TD23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181452 2006 TJ23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
181453 2006 TY25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181454 2006 TK35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
181455 2006 TL35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
181456 2006 TG36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
181457 2006 TD42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181458 2006 TH44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181459 2006 TM44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
181460 2006 TF49 12/10/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
181461 2006 TZ49 12/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
181462 2006 TW50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
181463 2006 TY51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
181464 2006 TL54 12/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
181465 2006 TX54 12/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
181466 2006 TU55 12/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
181467 2006 TY55 12/10/2006 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
181468 2006 TN56 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
181469 2006 TK63 10/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181470 2006 TY63 10/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181471 2006 TT67 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
181472 2006 TQ71 11/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
181473 2006 TW71 11/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
181474 2006 TR75 11/10/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
181475 2006 TL80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
181476 2006 TK84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
181477 2006 TN87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181478 2006 TR88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
181479 2006 TL90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181480 2006 TF92 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
181481 2006 TR92 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181482 2006 TO93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
181483 Ampleforth 2006 TA95 15/10/2006 Côtes de Meuse M. Dawson 2,3 km MPC · JPL
181484 2006 TH96 12/10/2006 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
181485 2006 TT99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181486 2006 TT101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
181487 2006 TA104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
181488 2006 TM104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
181489 2006 TV109 11/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
181490 2006 TK110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181491 2006 TR111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
181492 2006 UU1 16/10/2006 Wrightwood J. W. Young 3,6 km MPC · JPL
181493 2006 UJ3 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
181494 2006 UJ4 16/10/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 1,2 km MPC · JPL
181495 2006 UZ5 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181496 2006 UM7 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
181497 2006 UX8 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
181498 2006 UK11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
181499 2006 UY11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
181500 2006 UJ14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181501 2006 UY24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181502 2006 UY27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181503 2006 UC37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181504 2006 UL39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
181505 2006 UR40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181506 2006 UO41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181507 2006 UT41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181508 2006 UC45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
181509 2006 UJ52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
181510 2006 UA63 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,9 km MPC · JPL
181511 2006 UY67 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
181512 2006 UT70 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
181513 2006 UC71 16/10/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
181514 2006 UY76 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181515 2006 UE77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181516 2006 UW78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181517 2006 UP79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181518 Ursulakleguin 2006 UL86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
181519 2006 UR87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
181520 2006 UY99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181521 2006 US101 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181522 2006 UW102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181523 2006 UW103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181524 2006 UQ106 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181525 2006 UP117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
181526 2006 UQ118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181527 2006 UG131 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
181528 2006 UD133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
181529 2006 UM134 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181530 2006 UD137 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
181531 2006 UE137 19/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
181532 2006 UK141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
181533 2006 UJ144 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181534 2006 UC152 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181535 2006 UA170 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
181536 2006 UE174 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
181537 2006 UE175 16/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
181538 2006 UL176 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
181539 2006 UX177 16/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
181540 2006 UA181 16/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
181541 2006 UK188 19/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
181542 2006 UM189 19/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
181543 2006 UZ189 19/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
181544 2006 UH191 19/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
181545 2006 UX198 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181546 2006 US204 22/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
181547 2006 UT217 31/10/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
181548 2006 UG220 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181549 2006 US238 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181550 2006 UF251 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
181551 2006 UC254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
181552 2006 UK266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
181553 2006 UB270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
181554 2006 UH273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
181555 2006 US273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181556 2006 UR275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
181557 2006 UJ282 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
181558 2006 UT282 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181559 2006 US284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181560 2006 UY284 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
181561 2006 UX286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
181562 Paulrosendall 2006 UT325 20/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
181563 2006 UQ329 27/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
181564 2006 UJ331 17/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
181565 2006 VQ5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181566 2006 VT8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181567 2006 VA9 11/11/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
181568 2006 VP20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181569 Leetyphoon 2006 VD21 09/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,4 km MPC · JPL
181570 2006 VZ21 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
181571 2006 VT23 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181572 2006 VF27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181573 2006 VN45 11/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
181574 2006 VL50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
181575 2006 VX56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
181576 2006 VC57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
181577 2006 VV64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181578 2006 VS72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
181579 2006 VL73 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
181580 2006 VP77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
181581 2006 VR87 14/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
181582 2006 VS101 12/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
181583 2006 VH108 13/11/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
181584 2006 VT113 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
181585 2006 VZ124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
181586 2006 VU128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
181587 2006 VR134 15/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
181588 2006 VW136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181589 2006 VL138 15/11/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
181590 2006 VU138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181591 2006 VS145 15/11/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
181592 2006 VW146 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
181593 2006 VZ149 09/11/2006 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
181594 2006 VE154 08/11/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
181595 2006 VE168 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
181596 2006 WJ2 18/11/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,9 km MPC · JPL
181597 2006 WU5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181598 2006 WQ21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
181599 2006 WC25 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
181600 2006 WN34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181601 2006 WA39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181602 2006 WO39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
181603 2006 WL42 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
181604 2006 WE44 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
181605 2006 WY48 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
181606 2006 WY51 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
181607 2006 WG60 17/11/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
181608 2006 WT93 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181609 2006 WB98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
181610 2006 WW100 19/11/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
181611 2006 WJ103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181612 2006 WM105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181613 2006 WC106 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181614 2006 WL109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181615 2006 WN113 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
181616 2006 WX129 25/11/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
181617 2006 WL141 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
181618 2006 WX149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
181619 2006 WZ160 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
181620 2006 WA167 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181621 2006 WC173 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
181622 2006 WX185 17/11/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
181623 2006 WO190 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
181624 2006 WO191 27/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
181625 2006 WD193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
181626 2006 XY5 08/12/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
181627 Philgeluck 2006 XZ5 08/12/2006 Tenagra II J.-C. Merlin 1,2 km MPC · JPL
181628 2006 XJ7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
181629 2006 XK8 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
181630 2006 XA10 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
181631 2006 XJ11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181632 2006 XP13 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
181633 2006 XZ17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
181634 2006 XW20 11/12/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
181635 2006 XK22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
181636 2006 XT25 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
181637 2006 XC26 12/12/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
181638 2006 XK33 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181639 2006 XR43 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
181640 2006 XJ47 13/12/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
181641 2006 XW48 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
181642 2006 XU65 12/12/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
181643 2006 YB5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
181644 2006 YV7 20/12/2006 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
181645 2006 YZ46 22/12/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
181646 2007 AM16 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181647 2007 CT25 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
181648 2007 EE1 06/03/2007 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
181649 2007 TO333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181650 2007 UF33 16/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
181651 2007 UT59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
181652 2007 VO11 02/11/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
181653 2007 VM99 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181654 2007 VD166 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
181655 2007 VZ189 14/11/2007 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
181656 2007 VM231 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
181657 2007 VB263 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
181658 2007 VZ268 12/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
181659 2007 XW1 03/12/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
181660 2007 YK45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
181661 2007 YO47 29/12/2007 Suno Suno Obs. 2,9 km MPC · JPL
181662 2007 YW55 31/12/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
181663 2008 AW2 07/01/2008 Lulin Observatory LUSS 1,3 km MPC · JPL
181664 2008 AW16 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181665 2008 AG32 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
181666 2008 AA33 13/01/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
181667 2008 AU38 10/01/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
181668 2008 AX44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181669 2008 AE62 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
181670 Kengyun 2008 BO15 28/01/2008 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 5,6 km MPC · JPL
181671 2008 BO22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
181672 2008 BV23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
181673 2008 BM32 30/01/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
181674 2008 CF52 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
181675 2008 CC70 09/02/2008 RAS A. Lowe 12 km MPC · JPL
181676 2213 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
181677 2617 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
181678 2667 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
181679 2724 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
181680 4290 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 920 m MPC · JPL
181681 4746 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
181682 4786 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
181683 4803 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
181684 6330 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
181685 6645 P-L 27/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
181686 6712 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
181687 9568 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
181688 2331 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
181689 3093 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
181690 3174 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
181691 4089 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
181692 4621 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
181693 5096 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
181694 1049 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
181695 3007 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
181696 3113 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
181697 5185 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
181698 5684 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
181699 5701 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
181700 1981 EG2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181701 1981 EP34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
181702 Forcalquier 1988 RC9 15/09/1988 Haute Provence E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
181703 1988 TS 13/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,6 km MPC · JPL
181704 1989 NA 02/07/1989 Palomar E. F. Helin 1,6 km MPC · JPL
181705 1989 RY 03/09/1989 Haute Provence E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
181706 1991 UY3 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
181707 1992 EN6 01/03/1992 La Silla UESAC 5,6 km MPC · JPL
181708 1993 FW 28/03/1993 Mauna Kea D. C. Jewitt, J. X. Luu cubewano ( 193 km MPC · JPL
181709 1993 FD32 19/03/1993 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
181710 1993 SO8 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
181711 1993 SC9 22/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
181712 1993 TQ16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
181713 1993 TL27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
181714 1993 TM27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
181715 1993 TO34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
181716 1994 BG2 18/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
181717 1994 GD6 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
181718 1994 ST8 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181719 1994 UX3 26/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
181720 1994 YX3 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181721 1995 BT10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
181722 1995 CU 01/02/1995 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,7 km MPC · JPL
181723 1995 DY6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
181724 1995 FX11 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181725 1995 FO20 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
181726 1995 MY6 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181727 1995 QB14 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
181728 1995 ST10 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181729 1995 SP16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
181730 1995 SN49 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181731 1995 SD60 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181732 1995 SM67 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
181733 1995 TL4 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181734 1995 UQ6 23/10/1995 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,4 km MPC · JPL
181735 1995 UX16 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
181736 1995 US21 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
181737 1995 UQ43 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
181738 1995 UD50 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
181739 1995 UA78 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181740 1995 VX8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181741 1995 VG15 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181742 1995 WL15 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181743 1995 XJ4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
181744 1995 YT8 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
181745 1995 YY18 22/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181746 1996 AR10 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
181747 1996 BV13 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
181748 1996 DC2 26/02/1996 Siding Spring R. H. McNaught 1,2 km MPC · JPL
181749 1996 EX8 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181750 1996 FL14 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181751 Phaenops 1996 HS12 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 15 km MPC · JPL
181752 1996 JZ6 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181753 1996 RM19 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181754 1996 RW25 13/09/1996 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
181755 1996 TV17 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
181756 1996 TO27 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181757 1996 TL30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181758 1996 TQ32 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181759 1996 TX50 04/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
181760 1996 TJ67 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181761 1996 VR2 10/11/1996 Sudbury D. di Cicco 4,4 km MPC · JPL
181762 1996 VX17 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
181763 1996 VR25 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181764 1996 VH26 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
181765 1996 XL7 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181766 1997 AW14 12/01/1997 Kleť Kleť Obs. 1,1 km MPC · JPL
181767 1997 CG7 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
181768 1997 CQ15 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181769 1997 CR25 13/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181770 1997 EF57 10/03/1997 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
181771 1997 GG3 05/04/1997 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
181772 1997 LS2 06/06/1997 Mauna Kea C. Veillet 1,6 km MPC · JPL
181773 1997 LH5 02/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
181774 1997 LK10 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
181775 1997 TW1 03/10/1997 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
181776 1997 TM6 02/10/1997 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
181777 1997 TN9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181778 1997 UN5 21/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
181779 1997 US18 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
181780 1997 WH6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
181781 1997 YG4 23/12/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
181782 1998 AO11 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
181783 1998 BV14 25/01/1998 Modra A. Galád 1,5 km MPC · JPL
181784 1998 BO20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181785 1998 BK29 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
181786 1998 BY38 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181787 1998 DF17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181788 1998 DZ17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
181789 1998 DD23 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181790 1998 DD26 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181791 1998 EX9 08/03/1998 Xinglong SCAP 920 m MPC · JPL
181792 1998 FD39 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
181793 1998 HZ4 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181794 1998 HF5 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181795 1998 HU67 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181796 1998 HN122 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181797 1998 MR2 19/06/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
181798 1998 MJ40 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
181799 1998 OD4 24/07/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
181800 1998 QZ4 22/08/1998 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181801 1998 QD22 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
181802 1998 QZ27 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
181803 1998 QY73 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
181804 1998 QO81 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
181805 1998 QN88 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
181806 1998 QT95 19/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
181807 1998 QA97 19/08/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
181808 1998 QY106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
181809 1998 RN4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
181810 1998 RP14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
181811 1998 RV14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181812 1998 RH24 14/09/1998 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
181813 1998 RC33 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181814 1998 RS41 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
181815 1998 RX43 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
181816 1998 RD55 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181817 1998 RL58 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
181818 1998 RX58 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181819 1998 RM66 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
181820 1998 SM2 18/09/1998 Caussols ODAS 980 m MPC · JPL
181821 1998 SV7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181822 1998 SQ9 17/09/1998 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
181823 1998 SK12 21/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,6 km MPC · JPL
181824 Königsleiten 1998 SY35 24/09/1998 Drebach G. Lehmann, J. Kandler 1,0 km MPC · JPL
181825 1998 SR39 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
181826 1998 SP49 22/09/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
181827 1998 SS50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181828 1998 SU58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
181829 Houyunde 1998 SY62 25/09/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
181830 1998 SG80 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
181831 1998 SE84 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
181832 1998 SZ87 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
181833 1998 SW112 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181834 1998 SW116 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
181835 1998 SU125 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
181836 1998 SS149 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
181837 1998 SF160 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
181838 1998 SQ165 18/09/1998 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
181839 1998 TM3 14/10/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
181840 1998 TS12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181841 1998 TD14 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181842 1998 TF16 15/10/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
181843 1998 TK20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181844 1998 TG29 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181845 1998 TS31 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
181846 1998 UG2 20/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
181847 1998 UG10 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
181848 1998 UT14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
181849 1998 UM17 17/10/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
181850 1998 UA47 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181851 1998 UX48 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
181852 1998 VF27 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
181853 1998 WT11 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181854 1998 WT12 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181855 1998 WT31 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 154 km MPC · JPL
181856 1998 XV3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
181857 1998 XH6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181858 1998 XE7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181859 1998 XM10 08/12/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
181860 1998 XU20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
181861 1998 XS33 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
181862 1998 XF46 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
181863 1998 XB100 12/12/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
181864 1999 AQ9 10/01/1999 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
181865 1999 BP32 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
181866 1999 CU12 14/02/1999 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
181867 1999 CV118 10/02/1999 Mauna Kea D. C. Jewitt, C. Trujillo, J. X. Luu 147 km MPC · JPL
181868 1999 CG119 11/02/1999 Mauna Kea J. X. Luu, C. Trujillo, D. C. Jewitt 134 km MPC · JPL
181869 1999 CA129 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
181870 1999 CJ145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181871 1999 CO153 12/02/1999 Mauna Kea C. Trujillo, J. X. Luu, D. C. Jewitt res · 147 km MPC · JPL
181872 Cathaysa 1999 FL90 21/03/1999 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
181873 1999 GY12 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181874 1999 HW11 18/04/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 176 km MPC · JPL
181875 1999 JC131 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
181876 1999 JC135 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
181877 1999 LZ33 11/06/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
181878 1999 OT 17/07/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,3 km MPC · JPL
181879 1999 PE2 09/08/1999 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
181880 1999 PE7 06/08/1999 Cerro Tololo J. W. Parker 960 m MPC · JPL
181881 1999 PB9 08/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
181882 1999 RF14 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
181883 1999 RO21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
181884 1999 RS28 08/09/1999 Ondřejov L. Kotková 2,6 km MPC · JPL
181885 1999 RK32 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
181886 1999 RP32 09/09/1999 Eskridge G. Bell, G. Hug 1,2 km MPC · JPL
181887 1999 RB55 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181888 1999 RQ73 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
181889 1999 RQ92 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
181890 1999 RP96 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181891 1999 RD106 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
181892 1999 RY145 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
181893 1999 RC148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181894 1999 RN153 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
181895 1999 RM155 09/09/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
181896 1999 RN161 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
181897 1999 RK164 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181898 1999 RS168 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
181899 1999 RM178 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181900 1999 RX212 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181901 1999 RP214 06/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
181902 1999 RD215 06/09/1999 Mauna Kea C. Trujillo, J. X. Luu, D. C. Jewitt 118 km MPC · JPL
181903 1999 RE237 08/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
181904 1999 RN254 08/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
181905 1999 SR1 20/09/1999 Ondřejov L. Kotková 1,2 km MPC · JPL
181906 1999 SC4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
181907 1999 SC14 29/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
181908 1999 SG19 29/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
181909 1999 TX15 12/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,8 km MPC · JPL
181910 1999 TR34 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
181911 1999 TQ39 03/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
181912 1999 TP41 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
181913 1999 TS44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
181914 1999 TZ46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
181915 1999 TY51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
181916 1999 TH53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
181917 1999 TP71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
181918 1999 TL74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
181919 1999 TZ76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181920 1999 TN79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
181921 1999 TQ79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
181922 1999 TQ80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
181923 1999 TD105 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181924 1999 TW115 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
181925 1999 TW117 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
181926 1999 TT130 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181927 1999 TM133 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
181928 1999 TE134 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181929 1999 TR134 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
181930 1999 TD136 06/10/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
181931 1999 TJ138 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
181932 1999 TY138 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
181933 1999 TD142 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181934 1999 TM144 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
181935 1999 TS155 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181936 1999 TC158 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
181937 1999 TX159 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
181938 1999 TB161 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
181939 1999 TQ163 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
181940 1999 TJ169 10/10/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
181941 1999 TT173 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
181942 1999 TZ176 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
181943 1999 TT179 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
181944 1999 TN180 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
181945 1999 TC202 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181946 1999 TM203 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181947 1999 TG215 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
181948 1999 TP216 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181949 1999 TF219 01/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
181950 1999 TB226 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
181951 1999 TA228 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181952 1999 TL231 05/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
181953 1999 TH245 07/10/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
181954 1999 TT263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
181955 1999 TE272 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181956 1999 TV287 10/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
181957 1999 TA289 10/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
181958 1999 UL7 30/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
181959 1999 UG21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
181960 1999 UM24 28/10/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
181961 1999 UA31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
181962 1999 UU35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181963 1999 UO37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
181964 1999 UE40 16/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
181965 1999 UN41 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181966 1999 UA42 20/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
181967 1999 UW47 30/10/1999 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
181968 1999 UW58 30/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
181969 1999 VU14 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
181970 1999 VF17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
181971 1999 VM17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
181972 1999 VD21 12/11/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,0 km MPC · JPL
181973 1999 VS26 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
181974 1999 VJ30 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181975 1999 VK35 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181976 1999 VK45 04/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
181977 1999 VJ64 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
181978 1999 VV66 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
181979 1999 VZ66 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181980 1999 VZ69 04/11/1999 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
181981 1999 VC71 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
181982 1999 VO74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
181983 1999 VO80 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
181984 1999 VF82 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
181985 1999 VW95 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181986 1999 VR104 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
181987 1999 VQ108 09/11/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
181988 1999 VF110 09/11/1999 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
181989 1999 VW111 09/11/1999 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
181990 1999 VG113 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181991 1999 VH121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
181992 1999 VZ125 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
181993 1999 VP130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
181994 1999 VO161 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181995 1999 VV165 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
181996 1999 VQ167 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181997 1999 VR180 06/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181998 1999 VC212 12/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
181999 1999 WG15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
182000 1999 WX20 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL

177.000s  • 178.000s  • 179.000s  • 180.000s  • 181.000s  • 182.000s  • 183.000s  • 184.000s  • 185.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001