Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/161001–162000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161001 2002 CG310 06/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
161002 2002 CQ314 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
161003 2002 DA2 19/02/2002 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
161004 2002 DV3 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
161005 2002 DV19 16/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
161006 2002 EV2 10/03/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
161007 2002 EL32 10/03/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
161008 2002 EO40 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161009 2002 EP41 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161010 2002 EK46 11/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
161011 2002 EU47 12/03/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
161012 2002 EK65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161013 2002 EF74 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
161014 2002 ES80 13/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
161015 2002 EY86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161016 2002 EG92 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
161017 2002 EP106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
161018 2002 EU107 10/03/2002 Haleakala NEAT 19 km MPC · JPL
161019 2002 EM115 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
161020 2002 EK158 05/03/2002 Apache Point SDSS 12 km MPC · JPL
161021 2002 EC161 10/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,4 km MPC · JPL
161022 2002 EP161 14/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
161023 2002 FL2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
161024 2002 FM7 23/03/2002 Uccle T. Pauwels 18 km MPC · JPL
161025 2002 FP11 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161026 2002 FP32 21/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
161027 2002 FM38 30/03/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
161028 2002 GS7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
161029 2002 GJ42 04/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
161030 2002 GR62 08/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
161031 2002 GA65 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
161032 2002 GP65 08/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
161033 2002 GW84 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
161034 2002 GT93 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
161035 2002 GH95 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
161036 2002 GL101 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
161037 2002 GV104 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
161038 2002 GJ109 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
161039 2002 GY126 12/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
161040 2002 GQ155 13/04/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
161041 2002 GQ159 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
161042 2002 GO162 14/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
161043 2002 GL170 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
161044 2002 GG181 08/04/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
161045 2002 GB182 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
161046 2002 HP3 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
161047 2002 JK1 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
161048 2002 JA6 05/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
161049 2002 JV12 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
161050 2002 JE15 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
161051 2002 JW24 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
161052 2002 JA29 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
161053 2002 JO32 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
161054 2002 JD44 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
161055 2002 JV46 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
161056 2002 JG53 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
161057 2002 JL74 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
161058 2002 JK78 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
161059 2002 JE83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
161060 2002 JZ85 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
161061 2002 JN99 13/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
161062 2002 JY102 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
161063 2002 JJ106 15/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
161064 2002 JJ107 11/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
161065 2002 JR143 13/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
161066 2002 KB2 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
161067 2002 KE9 29/05/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
161068 2002 KY11 17/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
161069 2002 LG8 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
161070 2002 LU14 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
161071 2002 LC25 02/06/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
161072 2002 LQ28 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
161073 2002 LH35 12/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,2 km MPC · JPL
161074 2002 LR37 12/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
161075 2002 LR38 06/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
161076 2002 LY40 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
161077 2002 LB43 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
161078 2002 LE57 10/06/2002 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
161079 2002 LP61 14/06/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
161080 2002 MC1 19/06/2002 Campo Imperatore CINEOS 11 km MPC · JPL
161081 2002 NR2 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161082 2002 NS8 01/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
161083 2002 NU23 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
161084 2002 NM64 02/07/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
161085 2002 OR3 17/07/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
161086 2002 OZ3 17/07/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
161087 2002 OS8 19/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
161088 2002 OJ10 21/07/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
161089 2002 OY10 22/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
161090 2002 ON13 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
161091 2002 OR14 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161092 Zsigmond 2002 OL28 29/07/2002 Palomar K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
161093 2002 PH44 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161094 2002 PS45 09/08/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
161095 2002 PL56 09/08/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
161096 2002 PP92 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
161097 2002 PP111 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
161098 2002 PS118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
161099 2002 PN124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
161100 2002 PQ124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161101 2002 PL154 09/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
161102 2002 PU165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 3,7 km MPC · JPL
161103 2002 PT169 08/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
161104 2002 PF174 08/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
161105 2002 QS7 16/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
161106 2002 QK14 26/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
161107 2002 QR16 27/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
161108 2002 QT27 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
161109 2002 QA46 29/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
161110 2002 QA54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
161111 2002 QS56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,6 km MPC · JPL
161112 2002 QX57 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,6 km MPC · JPL
161113 2002 QX98 26/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
161114 2002 RC2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
161115 2002 RL2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
161116 2002 RL5 03/09/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
161117 2002 RO13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
161118 2002 RB17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
161119 2002 RK17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
161120 2002 RH18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
161121 2002 RZ18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
161122 2002 RH21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
161123 2002 RA37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
161124 2002 RH44 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
161125 2002 RY58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
161126 2002 RH61 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
161127 2002 RW68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
161128 2002 RG77 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
161129 2002 RG80 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
161130 2002 RL82 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
161131 2002 RR87 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
161132 2002 RK96 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
161133 2002 RR108 05/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
161134 2002 RJ111 06/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
161135 2002 RB116 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161136 2002 RT117 01/09/2002 Kvistaberg UDAS 4,5 km MPC · JPL
161137 2002 RN136 11/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
161138 2002 RD138 13/09/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
161139 2002 RJ150 11/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
161140 2002 RA152 12/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
161141 2002 RD152 12/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
161142 2002 RG152 12/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
161143 2002 RR161 12/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
161144 2002 RL202 13/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
161145 2002 RA204 14/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
161146 2002 RH245 15/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
161147 2002 RW254 14/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
161148 2002 SN15 27/09/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
161149 2002 SA20 26/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
161150 2002 SL25 28/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
161151 2002 SH27 29/09/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
161152 2002 SR28 27/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161153 2002 SF30 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
161154 2002 SV36 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
161155 2002 SY36 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
161156 2002 SZ37 30/09/2002 Drebach Drebach Obs. 4,8 km MPC · JPL
161157 2002 SJ39 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
161158 2002 ST52 18/09/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
161159 2002 SH57 30/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
161160 2002 SZ66 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
161161 2002 TX 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
161162 2002 TH1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
161163 2002 TZ1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
161164 2002 TE9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
161165 2002 TH17 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
161166 2002 TD24 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
161167 2002 TP26 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
161168 2002 TQ33 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161169 2002 TY38 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
161170 2002 TX47 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
161171 2002 TY52 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
161172 2002 TH55 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
161173 2002 TW62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 6,6 km MPC · JPL
161174 2002 TD68 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
161175 2002 TX70 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
161176 2002 TT75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
161177 2002 TS89 03/10/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
161178 2002 TM99 04/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
161179 2002 TQ100 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
161180 2002 TO105 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
161181 2002 TH110 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
161182 2002 TO120 03/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
161183 2002 TV122 04/10/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
161184 2002 TL126 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
161185 2002 TZ127 04/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
161186 2002 TW135 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
161187 2002 TD139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
161188 2002 TA157 05/10/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
161189 2002 TU179 13/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
161190 2002 TW180 14/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
161191 2002 TZ183 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
161192 2002 TN196 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 960 m MPC · JPL
161193 2002 TG199 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
161194 2002 TS206 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
161195 2002 TS227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
161196 2002 TN229 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
161197 2002 TU231 08/10/2002 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
161198 2002 TB237 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
161199 2002 TA245 07/10/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
161200 2002 TO254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161201 2002 TT254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
161202 2002 TN257 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
161203 2002 TT269 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
161204 2002 TK270 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
161205 2002 TA271 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
161206 2002 TG292 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161207 Lidz 2002 TW305 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,9 km MPC · JPL
161208 2002 UQ5 28/10/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
161209 2002 UW5 28/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
161210 2002 UG6 28/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
161211 2002 UA7 28/10/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
161212 2002 UE19 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
161213 2002 UK31 30/10/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
161214 2002 UU47 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
161215 Loveday 2002 UL66 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
161216 2002 VR6 01/11/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
161217 2002 VS54 06/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
161218 2002 VD85 10/11/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
161219 2002 VW138 14/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
161220 2002 WH17 29/11/2002 Eskridge Farpoint Obs. 5,3 km MPC · JPL
161221 2002 XJ1 01/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
161222 2002 XO5 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
161223 2002 XG20 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161224 2002 XP44 07/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
161225 2002 XN56 10/12/2002 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
161226 2002 XC63 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
161227 2002 XO68 12/12/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
161228 2002 XF70 10/12/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
161229 2002 XK71 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161230 2002 XO90 13/12/2002 Kleť Kleť Obs. 1,5 km MPC · JPL
161231 2002 XD108 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
161232 2002 YG18 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
161233 2003 AS2 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161234 2003 AB9 03/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
161235 2003 AV14 02/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
161236 2003 AK29 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
161237 2003 AT36 07/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
161238 2003 AC65 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
161239 2003 AP69 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161240 2003 BK9 26/01/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
161241 2003 BE12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
161242 2003 BK13 26/01/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
161243 2003 BX16 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
161244 2003 BP31 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
161245 2003 BH74 29/01/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
161246 2003 BJ78 31/01/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
161247 2003 BM84 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
161248 2003 CQ17 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
161249 2003 DA4 22/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
161250 2003 EL20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
161251 2003 EQ23 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161252 2003 EC28 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
161253 2003 EO37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
161254 2003 EH41 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
161255 2003 EO47 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
161256 2003 EP53 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
161257 2003 FD2 23/03/2003 Drebach Drebach Obs. 1,4 km MPC · JPL
161258 2003 FM5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
161259 2003 FN6 26/03/2003 Kleť M. Tichý, M. Kočer 1,6 km MPC · JPL
161260 2003 FU16 23/03/2003 Kvistaberg UDAS 6,1 km MPC · JPL
161261 2003 FS26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
161262 2003 FQ28 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
161263 2003 FQ31 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161264 2003 FQ42 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
161265 2003 FR46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161266 2003 FG50 24/03/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
161267 2003 FD54 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
161268 2003 FJ61 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
161269 2003 FM66 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
161270 2003 FV66 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
161271 2003 FK73 26/03/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
161272 2003 FD83 27/03/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
161273 2003 FL83 27/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
161274 2003 FT84 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
161275 2003 FU99 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
161276 2003 FD107 30/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
161277 2003 FR117 25/03/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
161278 Cesarmendoza 2003 FW128 24/03/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 4,0 km MPC · JPL
161279 2003 FB131 22/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
161280 2003 GP4 01/04/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
161281 2003 GH14 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
161282 2003 GE18 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
161283 2003 GE35 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161284 2003 GL43 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161285 2003 HU11 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
161286 2003 HZ19 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
161287 2003 HN20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
161288 2003 HQ22 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
161289 2003 HK23 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
161290 2003 HU28 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
161291 2003 HV29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
161292 2003 HV44 28/04/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
161293 2003 HR46 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161294 2003 JH14 08/05/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
161295 2003 JF16 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
161296 2003 KO3 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
161297 2003 KG33 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
161298 2003 LN4 04/06/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
161299 2003 LR4 05/06/2003 Nogales Tenagra II Obs. 1,1 km MPC · JPL
161300 2003 LJ5 06/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161301 2003 MH1 22/06/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
161302 2003 NK2 03/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
161303 2003 NT6 06/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
161304 2003 NQ9 03/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
161305 2003 OQ1 21/07/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
161306 2003 OB2 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
161307 2003 OR2 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
161308 2003 OU20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
161309 2003 OC22 29/07/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
161310 2003 OE28 24/07/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
161311 2003 OY28 24/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
161312 2003 OY30 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
161313 2003 PZ10 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
161314 2003 QQ3 17/08/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
161315 de Shalit 161315|de Shalit}} 19/08/2003 Wise D. Polishook 1,6 km MPC · JPL
161316 2003 QH6 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
161317 2003 QQ15 20/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
161318 2003 QB18 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
161319 2003 QJ28 21/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,7 km MPC · JPL
161320 2003 QE33 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
161321 2003 QR33 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
161322 2003 QZ33 22/08/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
161323 2003 QF39 22/08/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
161324 2003 QE41 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161325 2003 QZ49 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
161326 2003 QC60 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
161327 2003 QS63 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
161328 2003 QV66 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
161329 2003 QO72 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
161330 2003 QY79 26/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
161331 2003 QA90 25/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
161332 2003 QX93 28/08/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
161333 2003 QR99 28/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
161334 2003 QY103 31/08/2003 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
161335 2003 QQ114 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161336 2003 RQ1 02/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 7,3 km MPC · JPL
161337 2003 RB22 14/09/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
161338 2003 SC4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
161339 2003 SL22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
161340 2003 SK37 16/09/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
161341 2003 SM41 17/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
161342 2003 SQ44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
161343 2003 SL62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
161344 2003 SU64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
161345 2003 SX64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
161346 2003 SG89 18/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
161347 2003 SP94 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
161348 2003 SR103 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161349 Mecsek 2003 SJ127 19/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 2,7 km MPC · JPL
161350 2003 SM140 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
161351 2003 SR140 19/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
161352 2003 SY140 19/09/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
161353 2003 SV142 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
161354 2003 SH149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161355 2003 SG152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
161356 2003 SS157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
161357 2003 SB162 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
161358 2003 SC163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
161359 2003 SU164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
161360 2003 SR165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
161361 2003 SS165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
161362 2003 SC182 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
161363 2003 SF192 19/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
161364 2003 SJ198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
161365 2003 SD199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
161366 2003 SX207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161367 2003 SP208 23/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
161368 2003 SD226 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
161369 2003 SK228 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
161370 2003 SJ233 25/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
161371 Bertrandou 2003 SO244 25/09/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 2,5 km MPC · JPL
161372 2003 SM247 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
161373 2003 SN259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
161374 2003 SA272 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
161375 2003 SF291 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
161376 2003 SH291 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
161377 2003 SX292 26/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 2,3 km MPC · JPL
161378 2003 ST293 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
161379 2003 SE298 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
161380 2003 SD304 17/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
161381 2003 TH7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
161382 2003 TJ11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
161383 2003 TH15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
161384 2003 UK25 24/10/2003 Wrightwood J. W. Young 2,2 km MPC · JPL
161385 2003 UM27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,8 km MPC · JPL
161386 2003 UB28 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
161387 2003 UX40 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
161388 2003 UH62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
161389 2003 UL78 17/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,0 km MPC · JPL
161390 2003 UB81 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
161391 2003 UF97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
161392 2003 UU116 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
161393 2003 UJ122 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
161394 2003 UL130 18/10/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
161395 2003 UM131 19/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
161396 2003 UR132 19/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
161397 2003 UU140 16/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
161398 2003 UY162 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
161399 2003 UB163 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
161400 2003 UV164 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161401 2003 UT166 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
161402 2003 UP168 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
161403 2003 UH181 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
161404 2003 UD190 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
161405 2003 UF202 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
161406 2003 UJ202 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
161407 2003 UB213 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161408 2003 UC213 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161409 2003 UG234 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
161410 2003 UP237 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
161411 2003 UD238 23/10/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
161412 2003 UW245 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
161413 2003 UG246 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
161414 2003 UD253 27/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
161415 2003 UM253 22/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
161416 2003 UU254 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
161417 2003 UJ264 27/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
161418 2003 UL267 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
161419 2003 UL276 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
161420 2003 UM276 29/10/2003 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
161421 2003 WC6 18/11/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
161422 2003 WK17 18/11/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
161423 2003 WE26 18/11/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
161424 2003 WC39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
161425 2003 WC41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
161426 2003 WN42 19/11/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
161427 2003 WC55 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
161428 2003 WD57 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
161429 2003 WY72 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
161430 2003 WP81 18/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
161431 2003 WG83 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
161432 2003 WN83 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
161433 2003 WY100 21/11/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
161434 2003 WT133 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
161435 2003 WB150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
161436 2003 WL159 29/11/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
161437 2003 WJ170 20/11/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
161438 2003 WY170 21/11/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
161439 2003 WM171 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
161440 2003 WA172 29/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
161441 2003 XV9 04/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
161442 2003 YU14 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
161443 2003 YK26 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
161444 2003 YX32 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
161445 2003 YN45 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
161446 2003 YM46 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
161447 2003 YF47 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
161448 2003 YK63 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
161449 2003 YX91 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161450 2003 YK103 20/12/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
161451 2003 YM119 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161452 2003 YJ139 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
161453 2003 YE158 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
161454 2003 YD180 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161455 2004 AR 12/01/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
161456 2004 AH26 13/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
161457 2004 BV 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
161458 2004 BP2 16/01/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
161459 2004 BQ22 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
161460 2004 BU44 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161461 2004 BS56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
161462 2004 BE116 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
161463 2004 CY1 12/02/2004 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
161464 2004 CE35 10/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
161465 2004 CY70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
161466 2004 CA83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
161467 2004 DY17 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161468 2004 DE31 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
161469 2004 EC79 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161470 2004 EV80 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
161471 2004 FE12 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
161472 2004 FG20 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
161473 2004 FC40 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161474 2004 FE40 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161475 2004 FY92 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
161476 2004 FS96 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
161477 2004 FJ160 18/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
161478 2004 GX25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
161479 2004 GU27 15/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
161480 2004 GX38 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
161481 2004 GQ60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
161482 2004 GL61 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
161483 2004 GA87 14/04/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
161484 2004 HU42 20/04/2004 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
161485 2004 HZ47 22/04/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
161486 2004 HE52 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
161487 2004 JO15 10/05/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
161488 2004 JC18 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
161489 2004 KN6 18/05/2004 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
161490 2004 KY7 19/05/2004 Needville Needville Obs. 840 m MPC · JPL
161491 2004 KJ10 20/05/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
161492 2004 LG2 10/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
161493 2004 LL6 09/06/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
161494 2004 LN14 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
161495 2004 MA1 16/06/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
161496 2004 NY 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
161497 2004 NY32 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161498 2004 PT69 07/08/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
161499 2004 PE82 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
161500 2004 RW13 06/09/2004 Siding Spring SSS 8,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161501 2004 RV19 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161502 2004 RP26 06/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
161503 2004 RD45 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
161504 2004 RD54 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
161505 2004 RU68 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161506 2004 RR79 08/09/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
161507 2004 RU82 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
161508 2004 RW88 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
161509 2004 RB99 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
161510 2004 RA150 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161511 2004 RP179 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
161512 2004 RD190 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
161513 2004 RK195 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161514 2004 RE288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
161515 2004 RO291 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
161516 2004 RR326 13/09/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
161517 2004 RZ328 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
161518 2004 RK334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
161519 2004 SQ11 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
161520 2004 SO32 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
161521 2004 SG51 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
161522 2004 SO57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
161523 2004 SQ60 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
161524 2004 TU16 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
161525 2004 TH44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161526 2004 TF106 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
161527 2004 TG124 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
161528 2004 TE133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
161529 2004 TR179 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161530 2004 TQ293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161531 2004 TA296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161532 2004 TN342 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161533 2004 TF345 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
161534 2004 TZ359 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
161535 2004 VR9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
161536 2004 VA16 03/11/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
161537 2004 VA24 04/11/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
161538 2004 VP26 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161539 2004 VQ57 05/11/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
161540 2004 VP77 12/11/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
161541 2004 VJ81 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
161542 2004 WF3 17/11/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
161543 2004 WH10 19/11/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161544 2004 XQ13 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161545 Ferrando 2004 XP16 10/12/2004 La Cañada J. Lacruz 1,7 km MPC · JPL
161546 Schneeweis 2004 XT16 10/12/2004 Junk Bond D. Healy 2,8 km MPC · JPL
161547 2004 XS29 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
161548 2004 XL49 12/12/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
161549 2004 XN49 12/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161550 2004 XS54 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161551 2004 XO72 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
161552 2004 XT80 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161553 2004 XV102 14/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161554 2004 XO121 14/12/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
161555 2004 XX121 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
161556 2004 XZ146 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
161557 2004 YF6 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161558 2004 YF17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161559 2004 YO21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161560 2004 YW34 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
161561 2005 AR7 06/01/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
161562 2005 AU10 06/01/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
161563 2005 AB17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
161564 2005 AF35 13/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
161565 2005 AD62 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
161566 2005 AH64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
161567 2005 BX 16/01/2005 Hormersdorf J. Lorenz 1,9 km MPC · JPL
161568 2005 BC2 17/01/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
161569 2005 BH17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
161570 2005 BR23 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
161571 2005 CB6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
161572 2005 CP50 02/02/2005 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
161573 2005 CX57 02/02/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
161574 2005 DS 28/02/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 5,8 km MPC · JPL
161575 2005 EZ10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161576 2005 EY47 03/03/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
161577 2005 EK72 02/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
161578 2005 EL85 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
161579 2005 EH121 08/03/2005 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
161580 2005 EV122 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
161581 2005 EA204 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
161582 2005 ET219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161583 2005 GZ119 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
161584 2005 GN123 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161585 Danielhals 2005 GN184 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,6 km MPC · JPL
161586 2005 JO88 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
161587 2005 LC7 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161588 2005 LE30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
161589 2005 MF49 29/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
161590 2005 NO49 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
161591 2005 OG14 31/07/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
161592 Sarahhamilton 2005 PN24 10/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 900 m MPC · JPL
161593 2005 QE28 28/08/2005 Junk Bond D. Healy 3,2 km MPC · JPL
161594 2005 QR171 29/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
161595 2005 SK19 25/09/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,9 km MPC · JPL
161596 2005 SK79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161597 2005 SR85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
161598 2005 SF129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
161599 2005 SB153 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
161600 2005 TE28 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161601 2005 TU75 03/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
161602 2005 TQ129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
161603 2005 TY166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
161604 2005 TU174 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
161605 2005 TR191 01/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
161606 2005 UR38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
161607 2005 UW54 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
161608 2005 UZ68 23/10/2005 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
161609 2005 UA83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161610 2005 UN88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
161611 2005 UR110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
161612 2005 UQ127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161613 2005 UE274 24/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
161614 2005 UG427 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161615 2005 UQ440 29/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161616 2005 UB497 27/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
161617 2005 UJ513 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
161618 2005 VH117 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
161619 2005 VH120 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
161620 2005 WV57 25/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
161621 2005 WM92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
161622 2005 WM115 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
161623 2005 WF158 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
161624 2005 WB202 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
161625 2005 YJ7 22/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
161626 2005 YD8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
161627 2005 YH8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161628 2005 YW29 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
161629 2005 YL47 25/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
161630 2005 YP93 27/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
161631 2005 YS130 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161632 2005 YB244 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
161633 2005 YL247 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161634 2005 YN277 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161635 2005 YU290 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
161636 2006 AR50 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161637 2006 AM58 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
161638 2006 AA68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
161639 2006 AS78 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
161640 2006 BJ5 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
161641 2006 BE11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161642 2006 BZ21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
161643 2006 BS25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
161644 2006 BC30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161645 2006 BO40 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161646 2006 BL56 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
161647 2006 BO69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
161648 2006 BH87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
161649 2006 BR95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161650 2006 BM97 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
161651 2006 BJ175 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
161652 2006 BC181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161653 2006 BB206 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
161654 2006 BE211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
161655 2006 BZ234 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
161656 2006 BG251 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
161657 2006 BM268 27/01/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
161658 2006 BS269 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
161659 2006 CB23 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
161660 2006 CW34 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161661 2006 CN59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161662 2006 CV59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
161663 2006 DM3 20/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161664 2006 DM16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
161665 2006 DS48 21/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161666 2006 DN59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
161667 2006 DD71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
161668 2006 DS79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161669 2006 DL83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161670 2006 DP88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161671 2006 DT90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
161672 2006 DB107 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
161673 2006 DH211 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161674 2006 EM53 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
161675 2006 FU1 22/03/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
161676 2006 FQ4 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
161677 2006 FM13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
161678 2006 FK17 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
161679 2006 FY46 23/03/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
161680 2006 GD15 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
161681 2006 GK24 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
161682 2006 GP33 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161683 2006 GY42 12/04/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
161684 2006 GD50 08/04/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
161685 2006 GD52 09/04/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
161686 2006 HX16 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
161687 2006 HC17 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
161688 2006 HX24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
161689 2006 HD30 19/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
161690 2006 HF32 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
161691 2006 HX41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
161692 2006 HS44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
161693 Attilladanko 2006 HL46 26/04/2006 RAS A. Lowe 5,3 km MPC · JPL
161694 2006 HV52 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
161695 2006 HL81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
161696 2006 HR83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161697 2006 HZ104 19/04/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
161698 2006 HL120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
161699 Lisahardaway 2006 HR140 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
161700 2006 JK32 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161701 2006 JW41 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
161702 2006 JZ46 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
161703 2006 JH52 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
161704 2006 JL55 01/05/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
161705 2006 KJ 16/05/2006 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
161706 2006 KG2 17/05/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
161707 2006 KY2 18/05/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
161708 2006 KX37 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
161709 2006 KJ48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
161710 2006 KV75 24/05/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
161711 2006 KU88 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
161712 2006 KF91 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
161713 2006 KJ109 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
161714 2006 MH 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
161715 Wenchuan 2006 MZ12 23/06/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, T.-C. Yang 1,8 km MPC · JPL
161716 2006 OS15 26/07/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
161717 2006 PL23 12/08/2006 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
161718 2006 QP28 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
161719 2006 QM123 29/08/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
161720 2006 QK126 16/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
161721 2006 RF11 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
161722 2006 RH20 15/09/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
161723 2006 RT21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
161724 2006 RB48 14/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
161725 2006 RK48 14/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
161726 2006 RB102 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
161727 2006 SW7 16/09/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161728 2006 SQ20 18/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,7 km MPC · JPL
161729 2006 SZ23 18/09/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
161730 2006 SE27 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161731 2006 SG36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
161732 2006 SV42 18/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
161733 2006 ST44 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
161734 2006 SP83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
161735 2006 SC87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
161736 2006 SA121 18/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
161737 2006 SR121 18/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
161738 2006 SD126 20/09/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
161739 2006 SL126 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
161740 2006 SE154 20/09/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
161741 2006 SU207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
161742 2006 SV238 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
161743 2006 SR253 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
161744 2006 SK259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
161745 2006 SV262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
161746 2006 SF267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
161747 2006 SY272 27/09/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
161748 2006 SR274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
161749 2006 ST274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
161750 Garyladd 2006 SQ285 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
161751 2006 SU287 22/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
161752 2006 SX289 26/09/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
161753 2006 SW327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
161754 2006 SJ354 30/09/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
161755 2006 SQ354 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
161756 2006 SB360 30/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
161757 2006 TH 02/10/2006 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
161758 2006 TL18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
161759 2006 TO20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
161760 2006 TU25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161761 2006 TK26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
161762 2006 TQ29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161763 2006 TO30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
161764 2006 TV49 12/10/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
161765 2006 TH55 12/10/2006 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
161766 2006 TC56 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
161767 2006 TW62 10/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
161768 2006 TA64 10/10/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
161769 2006 TP67 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
161770 2006 TK73 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
161771 2006 TY86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
161772 2006 TG89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161773 2006 TG90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
161774 2006 TU91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
161775 2006 TG108 01/10/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
161776 2006 UJ7 16/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
161777 2006 UE11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
161778 2006 US27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161779 2006 UN50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
161780 2006 UQ70 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
161781 2006 UX108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
161782 2006 UJ112 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
161783 2006 UB132 19/10/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
161784 2006 UZ138 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
161785 2006 UR179 16/10/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
161786 2006 UK189 19/10/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
161787 2006 UA192 19/10/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
161788 2006 UR208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
161789 2006 UW255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
161790 2006 UK261 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
161791 2006 UM261 28/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
161792 2006 UO274 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
161793 2006 UT286 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
161794 2006 UE287 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
161795 2006 VJ29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
161796 2006 VT34 11/11/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
161797 2006 VL45 02/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
161798 2006 VN48 10/11/2006 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
161799 2006 VT51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
161800 2006 VJ63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161801 2006 VS64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
161802 2006 VN75 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161803 2006 VL85 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161804 2006 VO87 14/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
161805 2006 VQ89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161806 2006 VZ92 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161807 2006 VS96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161808 2006 VT119 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
161809 2006 VM144 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
161810 2006 VO147 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161811 2006 VL168 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
161812 2006 WV24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
161813 2006 WW26 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161814 2006 WS27 22/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
161815 2006 WK30 24/11/2006 Trois-Rivières Cégep de Trois-Rivières Obs. 1,3 km MPC · JPL
161816 2006 WB45 16/11/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
161817 2006 WL66 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
161818 2006 WB86 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
161819 2006 WS86 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161820 2006 WG89 18/11/2006 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
161821 2006 WP101 19/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
161822 2006 WO103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
161823 2006 WG104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
161824 2006 WN131 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
161825 2006 WE135 18/11/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
161826 2006 WX148 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
161827 2006 WX151 21/11/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
161828 2006 WF178 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
161829 2006 XQ8 09/12/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
161830 2006 XZ25 12/12/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
161831 2006 XZ32 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
161832 2006 XV36 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
161833 2006 XC49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
161834 2006 XU50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
161835 2006 XY50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161836 2006 XX57 14/12/2006 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
161837 2006 XZ63 11/12/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
161838 2006 XO66 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
161839 2006 YB7 20/12/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
161840 2006 YC16 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
161841 2006 YN18 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
161842 2007 AV7 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
161843 2007 AZ7 09/01/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
161844 2007 AZ9 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
161845 2007 AK18 09/01/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
161846 2007 AG21 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
161847 2007 AP24 15/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
161848 2007 AZ25 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
161849 2007 AL27 15/01/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
161850 2007 BY7 24/01/2007 RAS A. Lowe 4,6 km MPC · JPL
161851 2007 BQ8 16/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
161852 2007 BP18 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
161853 2007 BR19 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
161854 2007 BQ29 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
161855 2007 BH30 24/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
161856 2007 BL40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
161857 2007 BU40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
161858 2007 BD42 24/01/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
161859 2007 BN42 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
161860 2007 BP43 24/01/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
161861 2007 BX44 25/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161862 2007 BJ49 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
161863 2007 BP50 23/01/2007 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
161864 2007 BE53 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
161865 2007 BX59 26/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
161866 2007 BF70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
161867 2007 CD 05/02/2007 RAS A. Lowe 2,0 km MPC · JPL
161868 2007 CQ 05/02/2007 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
161869 2007 CW5 08/02/2007 RAS A. Lowe 4,8 km MPC · JPL
161870 2007 CC7 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
161871 2007 CE12 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
161872 2007 CM13 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
161873 2007 CG15 07/02/2007 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
161874 2007 CS22 06/02/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
161875 2007 CK25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
161876 2007 CW28 06/02/2007 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
161877 2007 CR34 06/02/2007 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
161878 2007 CL36 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
161879 2007 CT40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
161880 2007 CP44 08/02/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
161881 2007 CS45 08/02/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
161882 2007 CM46 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
161883 2007 CU46 08/02/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
161884 2007 CD54 10/02/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
161885 2007 CF56 15/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
161886 2007 CO58 10/02/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
161887 2007 CG59 10/02/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
161888 2007 CP62 13/02/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
161889 2007 DP3 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
161890 2007 DT3 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
161891 2007 DW10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
161892 2007 DK19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
161893 2007 DJ23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
161894 2007 DZ29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161895 2007 DV30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
161896 2007 DE34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161897 2007 DQ41 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
161898 2007 DS44 17/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
161899 2007 DZ44 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
161900 2007 DF47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161901 2007 DD51 17/02/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
161902 2007 DG52 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
161903 2007 DK54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161904 2007 DU54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
161905 2007 DN59 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
161906 2007 DW59 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
161907 2007 DL60 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
161908 2007 DD79 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
161909 2007 DO82 23/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
161910 2007 DE86 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
161911 2007 DV91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
161912 2007 DY97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161913 2007 EA 05/03/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 940 m MPC · JPL
161914 2007 EE9 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
161915 2007 EY24 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
161916 2007 EO34 10/03/2007 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
161917 2007 EK36 11/03/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
161918 2007 EY37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
161919 2007 EH48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
161920 2007 EP51 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
161921 2007 EX56 14/03/2007 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
161922 2007 EA57 14/03/2007 RAS A. Lowe 5,8 km MPC · JPL
161923 2007 EP86 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
161924 2007 EZ86 13/03/2007 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
161925 2007 EM101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
161926 2007 EX108 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
161927 2007 EU119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
161928 2007 EB133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
161929 2007 ET133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
161930 2007 EG161 14/03/2007 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
161931 2007 EK171 11/03/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
161932 2007 EU172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
161933 2007 EB181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161934 2007 EJ185 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
161935 2007 EN199 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
161936 2007 FX23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
161937 2007 FC34 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
161938 2007 FB37 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
161939 2007 FT38 25/03/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
161940 2007 FU38 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
161941 2007 FT43 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161942 2007 GS1 10/04/2007 RAS A. Lowe 2,4 km MPC · JPL
161943 2007 GF18 11/04/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
161944 2007 GM20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
161945 2007 GP21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
161946 2007 GX23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
161947 2007 GD25 12/04/2007 Siding Spring SSS 6,3 km MPC · JPL
161948 2007 GU29 13/04/2007 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
161949 2007 GF30 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
161950 2007 GJ41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
161951 2007 GX47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
161952 2007 GA60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
161953 2007 HD17 16/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
161954 2007 HB18 16/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161955 2007 HZ26 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161956 2007 HG39 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
161957 2007 HR41 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,5 km MPC · JPL
161958 2007 HV46 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
161959 2007 HH48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161960 2007 HA64 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
161961 2007 HO65 22/04/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
161962 Galchyn 2007 HE84 27/04/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,8 km MPC · JPL
161963 2007 HU85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
161964 2007 HV85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161965 2007 HX87 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
161966 2007 JP3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
161967 2007 JE28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
161968 2007 JQ32 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
161969 2007 JS32 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
161970 2007 JW34 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
161971 2007 JN38 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
161972 2007 JJ40 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
161973 2007 KJ5 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
161974 2007 KP7 16/05/2007 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
161975 Kincsem 2007 LO 08/06/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 5,7 km MPC · JPL
161976 2007 LY1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161977 2007 LE3 08/06/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
161978 2007 LU16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161979 2007 MU24 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161980 2007 OR3 18/07/2007 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 1,2 km MPC · JPL
161981 4745 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
161982 6159 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
161983 6236 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
161984 6515 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
161985 1253 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
161986 3418 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
161987 2026 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
161988 4069 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
161989 Cacus 1978 CA 08/02/1978 La Silla H.-E. Schuster APO 1,9 km MPC · JPL
161990 1981 EY29 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
161991 1981 EU36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
161992 1981 EK38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
161993 1981 EG45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
161994 1981 EK48 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
161995 1983 LB 13/06/1983 Palomar S. R. Swanson, E. F. Helin AMO 1,3 km MPC · JPL
161996 1985 RH3 06/09/1985 La Silla H. Debehogne 3,8 km MPC · JPL
161997 1987 AN 01/01/1987 La Silla H. U. Nørgaard-Nielsen 1,3 km MPC · JPL
161998 1988 PA 09/08/1988 Palomar J. Alu AMO 1,1 km MPC · JPL
161999 1989 RC 05/09/1989 Palomar J. Alu, E. F. Helin 460 m MPC · JPL
162000 1990 OS 21/07/1990 Palomar E. F. Helin APO · 400 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

157.000s  • 158.000s  • 159.000s  • 160.000s  • 161.000s  • 162.000s  • 163.000s  • 164.000s  • 165.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001