Danh sách tiểu hành tinh/321001–322000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321001 2008 KQ13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321002 2008 KU14 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
321003 2008 KG17 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
321004 2008 KR23 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321005 2008 KQ24 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
321006 2008 KO26 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
321007 2008 KR26 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321008 2008 KE27 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
321009 2008 KX29 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321010 2008 KF33 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
321011 2008 KX33 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321012 2008 KC40 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321013 2008 KZ40 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321014 2008 LB1 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
321015 2008 LZ2 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
321016 2008 LQ3 02/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
321017 2008 LX11 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321018 2008 LX12 05/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321019 2008 LC15 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321020 2008 LY15 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321021 2008 LD16 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321022 2008 LA18 15/06/2008 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
321023 2008 MA 22/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321024 Gijon 2008 MD1 28/06/2008 La Cañada J. Lacruz 3,7 km MPC · JPL
321025 2008 ME1 28/06/2008 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
321026 2008 MD2 24/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321027 2008 NR1 06/07/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 5,8 km MPC · JPL
321028 2008 OV5 28/07/2008 Dauban F. Kugel 4,8 km MPC · JPL
321029 2008 OK17 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
321030 2008 OC22 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321031 2008 OC23 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
321032 2008 PL4 05/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 2,6 km MPC · JPL
321033 2008 PL7 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
321034 2008 PH8 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
321035 2008 PZ16 07/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
321036 2008 PT21 12/08/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
321037 2008 QK3 25/08/2008 Sandlot G. Hug 3,2 km MPC · JPL
321038 2008 QY4 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
321039 2008 QB10 26/08/2008 Dauban F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
321040 2008 QW21 26/08/2008 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
321041 2008 QB24 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321042 2008 QY27 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
321043 2008 QF28 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 6,0 km MPC · JPL
321044 2008 QB29 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
321045 2008 QY32 31/08/2008 Moletai Molėtai Obs. 980 m MPC · JPL
321046 Klushantsev 2008 QL33 29/08/2008 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 3,7 km MPC · JPL
321047 2008 QR33 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
321048 2008 RS16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
321049 2008 RN23 04/09/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
321050 2008 RY27 01/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
321051 2008 RM63 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321052 2008 RK64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321053 2008 RO73 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
321054 2008 RP96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
321055 2008 RH111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321056 2008 RX116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
321057 2008 RL121 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321058 2008 RC133 06/09/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
321059 2008 RE134 06/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
321060 2008 RH138 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
321061 2008 RS139 07/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
321062 2008 SH19 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321063 2008 SK25 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321064 2008 SW40 20/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
321065 2008 SS49 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
321066 2008 SF56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321067 2008 SJ56 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
321068 2008 SZ56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
321069 2008 SB57 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321070 2008 SM58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
321071 2008 SN61 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
321072 2008 SX63 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
321073 2008 SR65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
321074 2008 SP67 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
321075 2008 SJ72 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321076 2008 SB75 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
321077 2008 SJ84 27/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 2,7 km MPC · JPL
321078 2008 SY91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
321079 2008 SW97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
321080 2008 SZ100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
321081 2008 SN105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321082 2008 SM121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
321083 2008 SB133 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321084 2008 SE147 24/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
321085 2008 SV149 29/09/2008 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
321086 2008 SX165 28/09/2008 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
321087 2008 SL174 22/09/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
321088 2008 SX195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321089 2008 SF198 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321090 2008 SW208 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
321091 2008 SX224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
321092 2008 SB256 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
321093 2008 SH261 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
321094 2008 SK266 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321095 2008 SA277 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
321096 2008 ST279 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321097 2008 SP284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321098 2008 SZ303 24/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
321099 2008 SP305 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
321100 2008 TV46 01/10/2008 Catalina Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321101 2008 TB49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321102 2008 TA53 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321103 2008 TL57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
321104 2008 TT59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321105 2008 TP63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
321106 2008 TD66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321107 2008 TL72 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321108 2008 TZ74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321109 2008 TN87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321110 2008 TF94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
321111 2008 TK108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
321112 2008 TV124 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
321113 2008 TQ131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
321114 2008 TG133 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
321115 2008 TB142 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
321116 2008 TS157 04/10/2008 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
321117 2008 TA165 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
321118 2008 TW173 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
321119 2008 TQ176 09/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
321120 2008 UL11 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie 9,7 km MPC · JPL
321121 2008 UY11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321122 2008 UB14 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321123 2008 UU50 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
321124 2008 UA52 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
321125 2008 UE57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321126 2008 UT60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321127 2008 UJ78 21/10/2008 Lulin Observatory LUSS 2,7 km MPC · JPL
321128 2008 UN79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321129 2008 UC82 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321130 2008 UT86 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
321131 Alishan 2008 UO87 23/10/2008 Lulin X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 1,9 km MPC · JPL
321132 2008 UL125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321133 2008 UP138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321134 2008 UZ138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321135 2008 UV141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321136 2008 UW147 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321137 2008 UY147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321138 2008 UY152 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
321139 2008 UQ157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321140 2008 UT163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321141 2008 UD176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
321142 2008 UV186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321143 2008 UN197 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
321144 2008 UE223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321145 2008 UB226 25/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
321146 2008 UZ255 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321147 2008 UW259 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321148 2008 UZ286 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
321149 2008 UL294 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321150 2008 UW301 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
321151 2008 UD303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
321152 2008 UX307 30/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
321153 2008 UJ314 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321154 2008 UO315 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
321155 2008 US330 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321156 2008 UX331 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321157 2008 UA341 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
321158 2008 UJ345 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321159 2008 UK346 25/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
321160 2008 UO353 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321161 2008 UV353 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321162 2008 UE354 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
321163 2008 VH4 04/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,4 km MPC · JPL
321164 2008 VU19 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
321165 2008 VW19 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321166 2008 VG29 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321167 2008 VQ37 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
321168 2008 VQ41 03/11/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
321169 2008 VC47 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321170 2008 VL68 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
321171 2008 VN72 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
321172 2008 VD74 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
321173 2008 VU75 06/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
321174 2008 WT7 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
321175 2008 WF8 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321176 2008 WB17 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321177 2008 WY29 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321178 2008 WR34 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
321179 2008 WE45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321180 2008 WD49 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
321181 2008 WW68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321182 2008 WX70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321183 2008 WL112 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
321184 2008 WM114 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
321185 2008 WC130 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321186 2008 WL133 16/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
321187 2008 WM137 22/11/2008 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
321188 2008 WE138 30/11/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
321189 2008 WE139 30/11/2008 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
321190 2008 XF16 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321191 2008 XG18 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321192 2008 XY48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
321193 2008 XC52 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
321194 2008 XH52 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321195 2008 YJ5 21/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 940 m MPC · JPL
321196 2008 YD8 23/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
321197 2008 YK8 23/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 2,9 km MPC · JPL
321198 2008 YD11 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
321199 2008 YT18 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321200 2008 YR19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321201 2008 YK20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
321202 2008 YH23 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
321203 2008 YA25 28/12/2008 Mayhill A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
321204 2008 YS35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321205 2008 YE37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321206 2008 YK40 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321207 2008 YZ40 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
321208 2008 YG41 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
321209 2008 YS48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
321210 2008 YK50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
321211 2008 YC56 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321212 2008 YV57 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321213 2008 YM88 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
321214 2008 YA95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321215 2008 YD97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
321216 2008 YE109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321217 2008 YK114 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321218 2008 YV123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321219 2008 YQ136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321220 2008 YW136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321221 2008 YM142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
321222 2008 YF147 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
321223 2008 YF153 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321224 2008 YW155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321225 2008 YN167 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
321226 2009 AT9 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
321227 2009 AY16 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
321228 2009 AW25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321229 2009 AE41 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321230 2009 AM47 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321231 2009 BL6 18/01/2009 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
321232 2009 BJ11 19/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
321233 2009 BR24 17/01/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
321234 2009 BE31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321235 2009 BL44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321236 2009 BL45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321237 2009 BP63 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321238 2009 BY81 31/01/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
321239 2009 BL86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
321240 2009 BK87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321241 2009 BX91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321242 2009 BR93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321243 2009 BO103 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321244 2009 BQ106 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
321245 2009 BV107 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
321246 2009 BT113 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321247 2009 BF139 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
321248 2009 BU149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321249 2009 BC150 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321250 2009 BE167 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321251 2009 BP177 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
321252 2009 CV7 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
321253 2009 CV57 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
321254 2009 CE64 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321255 2009 DL12 15/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
321256 2009 DB13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321257 2009 DV13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321258 2009 DD14 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321259 2009 DK15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
321260 2009 DS35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
321261 2009 DL42 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
321262 2009 DU44 27/02/2009 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
321263 2009 DD54 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321264 2009 DX83 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321265 2009 DA85 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
321266 2009 DK87 27/02/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
321267 2009 DL106 27/02/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
321268 2009 DL122 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
321269 2009 DY132 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321270 2009 DA133 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
321271 2009 DK135 20/02/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
321272 2009 DQ135 26/02/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,0 km MPC · JPL
321273 2009 DU138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321274 2009 DW142 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
321275 2009 EX1 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
321276 2009 EV4 13/03/2009 La Cañada J. Lacruz 780 m MPC · JPL
321277 2009 EQ9 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321278 2009 EW15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
321279 2009 EX17 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
321280 2009 EB21 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
321281 2009 EN21 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
321282 2009 EU22 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
321283 2009 EX25 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
321284 2009 FL5 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
321285 2009 FL9 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
321286 2009 FL14 19/03/2009 Heppenheim Starkenburg Obs. 2,1 km MPC · JPL
321287 2009 FK17 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
321288 2009 FE21 21/03/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
321289 2009 FW21 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
321290 2009 FE22 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
321291 2009 FX22 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321292 2009 FX37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
321293 2009 FZ39 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
321294 2009 FX41 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
321295 2009 FH45 19/03/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
321296 2009 FD54 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
321297 2009 FL54 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
321298 2009 FC55 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
321299 2009 FU60 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
321300 2009 FO61 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321301 2009 FR65 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
321302 2009 FQ67 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
321303 2009 FT67 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
321304 2009 GQ 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321305 2009 GA6 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321306 2009 HU4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321307 2009 HZ7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321308 2009 HZ16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321309 2009 HO20 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
321310 2009 HD29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321311 2009 HX35 19/04/2009 Heppenheim Starkenburg Obs. 700 m MPC · JPL
321312 2009 HS37 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321313 2009 HQ38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
321314 2009 HO39 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
321315 2009 HN45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
321316 2009 HF51 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321317 2009 HJ52 17/04/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
321318 2009 HM53 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321319 2009 HZ56 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321320 2009 HX58 17/04/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
321321 2009 HJ59 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
321322 2009 HD61 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
321323 2009 HX65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
321324 Vytautas 2009 HJ68 25/04/2009 Baldone K. Černis, I. Eglītis 3,4 km MPC · JPL
321325 2009 HW75 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
321326 2009 HJ77 29/04/2009 Mayhill A. Lowe 700 m MPC · JPL
321327 2009 HS77 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
321328 2009 HX77 15/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
321329 2009 HB79 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321330 2009 HE79 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321331 2009 HC80 28/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
321332 2009 HF90 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
321333 2009 HO95 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321334 2009 HE98 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
321335 2009 HG101 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
321336 2009 HY103 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
321337 2009 HF106 22/04/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
321338 2009 JF11 14/05/2009 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
321339 2009 JT12 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321340 2009 JK13 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 780 m MPC · JPL
321341 2009 JF14 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 690 m MPC · JPL
321342 2009 JO14 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 770 m MPC · JPL
321343 2009 JF16 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
321344 2009 JC18 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
321345 2009 KT1 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
321346 2009 KK4 24/05/2009 Mayhill A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
321347 2009 KJ12 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321348 2009 KC13 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321349 2009 KX14 26/05/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
321350 2009 KC20 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
321351 2009 KE29 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
321352 2009 KV35 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
321353 2009 LR4 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321354 2009 LU4 13/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
321355 2009 LJ6 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
321356 2009 MF 15/06/2009 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
321357 Mirzakhani 2009 MM 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
321358 2009 MK2 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
321359 2009 MG5 21/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
321360 2009 MM7 16/10/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
321361 2009 MX7 12/06/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
321362 2009 MA8 26/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
321363 2009 MK8 24/06/2009 Eskridge G. Hug 1,2 km MPC · JPL
321364 2009 NP 13/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
321365 2009 OD1 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
321366 2009 OE2 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
321367 2009 OF2 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 870 m MPC · JPL
321368 2009 OM2 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
321369 2009 OT4 15/09/2004 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
321370 2009 OA6 18/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
321371 2009 OF6 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
321372 2009 OB7 27/07/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,4 km MPC · JPL
321373 2009 OK8 29/07/2009 Črni Vrh Črni Vrh 6,4 km MPC · JPL
321374 2009 OT8 26/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
321375 2009 OX8 27/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
321376 2009 OZ9 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
321377 2009 OQ15 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
321378 2009 OU16 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321379 2009 OY18 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
321380 2009 OE19 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321381 2009 OJ21 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
321382 2009 OG24 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321383 2009 PX1 15/08/2009 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
321384 2009 PN2 13/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
321385 2009 PQ2 02/08/2009 Hibiscus N. Teamo 690 m MPC · JPL
321386 2009 PX4 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 960 m MPC · JPL
321387 2009 PE5 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
321388 2009 PM7 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321389 2009 PR7 15/08/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
321390 2009 PJ9 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321391 2009 PU12 15/08/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
321392 2009 PA13 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321393 2009 PD14 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321394 2009 PQ15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321395 2009 PS15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321396 2009 PT15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321397 2009 PF16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321398 2009 PH16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321399 2009 PK17 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
321400 2009 PM18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321401 2009 PN18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
321402 2009 PH20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321403 2009 QJ 16/08/2009 Altschwendt W. Ries 3,9 km MPC · JPL
321404 2009 QP 16/08/2009 Vicques M. Ory 3,1 km MPC · JPL
321405 Ingehorst 2009 QZ 16/08/2009 Taunus R. Kling, U. Zimmer 5,1 km MPC · JPL
321406 2009 QA1 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
321407 2009 QB4 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
321408 2009 QJ4 17/08/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
321409 2009 QF5 17/08/2009 Hibiscus Hibiscus Obs. 1,8 km MPC · JPL
321410 2009 QD6 18/08/2009 Vicques M. Ory 4,1 km MPC · JPL
321411 2009 QM6 17/08/2009 Tiki N. Teamo 2,8 km MPC · JPL
321412 2009 QU10 22/08/2009 Dauban F. Kugel 4,8 km MPC · JPL
321413 2009 QC12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321414 2009 QE15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321415 2009 QP15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321416 2009 QR15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321417 2009 QL16 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321418 2009 QQ16 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321419 2009 QR18 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321420 2009 QY19 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
321421 2009 QB21 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
321422 2009 QJ21 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
321423 2009 QH23 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
321424 2009 QQ25 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
321425 2009 QY25 18/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
321426 2009 QF28 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
321427 2009 QM32 26/08/2009 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
321428 2009 QK33 24/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
321429 2009 QL34 26/08/2009 Plana F. Fratev 2,4 km MPC · JPL
321430 2009 QN35 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
321431 2009 QQ35 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
321432 2009 QT39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321433 2009 QM42 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
321434 2009 QN42 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 830 m MPC · JPL
321435 2009 QM44 01/04/2003 Apache Point SDSS 13 km MPC · JPL
321436 2009 QF45 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
321437 2009 QR45 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
321438 2009 QC48 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
321439 2009 QW50 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
321440 2009 QR52 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
321441 2009 QS52 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
321442 2009 QG56 28/08/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
321443 2009 QO56 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321444 2009 QZ57 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321445 2009 QA58 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
321446 2009 QR58 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321447 2009 QJ60 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
321448 2009 QS60 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321449 2009 QW60 22/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
321450 2009 QN63 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
321451 2009 RZ1 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321452 2009 RC2 10/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 4,8 km MPC · JPL
321453 Alexmarieann 2009 RM2 10/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 4,8 km MPC · JPL
321454 2009 RZ6 10/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
321455 2009 RX11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321456 2009 RF12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321457 2009 RJ22 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321458 2009 RL22 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,6 km MPC · JPL
321459 2009 RG23 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321460 2009 RR27 10/09/2009 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
321461 2009 RG28 11/09/2009 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
321462 2009 RY36 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321463 2009 RT38 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321464 2009 RO41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321465 2009 RB43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321466 2009 RM43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321467 2009 RP45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321468 2009 RH48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
321469 2009 RO48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
321470 2009 RB49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321471 2009 RZ49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321472 2009 RJ53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
321473 2009 RB60 16/08/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
321474 2009 RK61 11/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
321475 2009 RU62 10/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
321476 2009 RJ65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321477 2009 RO65 15/09/2009 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
321478 2009 RJ69 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321479 2009 RK69 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
321480 2009 RZ69 10/09/2009 ESA OGS ESA OGS 2,7 km MPC · JPL
321481 2009 RC71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
321482 2009 RU71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321483 2009 SW4 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
321484 Marsaalam 2009 SZ13 17/09/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,5 km MPC · JPL
321485 Cross 2009 SK19 18/09/2009 Saint-Sulpice B. Christophe 1,1 km MPC · JPL
321486 2009 SN25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
321487 2009 SZ38 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321488 2009 SW39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321489 2009 SR44 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321490 2009 SH54 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
321491 2009 SA61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321492 2009 SD62 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
321493 2009 SM66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
321494 2009 ST72 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321495 2009 SN73 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
321496 2009 SO77 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321497 2009 SF78 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321498 2009 ST98 22/09/2009 Dauban F. Kugel 3,7 km MPC · JPL
321499 2009 SE120 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
321500 2009 SC124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321501 2009 SD129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321502 2009 SY130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321503 2009 SV150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321504 2009 SU153 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321505 2009 SH165 29/07/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
321506 2009 SZ167 25/09/2009 Sierra Stars R. Matson 4,2 km MPC · JPL
321507 2009 SS169 26/09/2009 Modra Š. Gajdoš, J. Világi 3,2 km MPC · JPL
321508 2009 SE170 23/03/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
321509 2009 SG172 21/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
321510 2009 SV180 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
321511 2009 SW182 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321512 2009 SY189 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
321513 2009 SG193 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
321514 2009 SV200 22/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
321515 2009 SK201 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
321516 2009 SM203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
321517 2009 SW205 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321518 2009 SE208 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321519 2009 SC213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
321520 2009 SS217 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321521 2009 SO230 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
321522 2009 SB231 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
321523 2009 SS232 19/09/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
321524 2009 SA233 19/09/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
321525 2009 SD235 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321526 2009 ST235 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
321527 2009 SM236 04/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
321528 2009 SL238 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
321529 2009 SQ242 24/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
321530 2009 SR249 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321531 2009 SN258 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321532 2009 SZ258 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
321533 2009 SS261 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321534 2009 SP264 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
321535 2009 SC266 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
321536 2009 SP270 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321537 2009 SF271 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321538 2009 SR272 23/12/2000 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
321539 2009 SO273 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
321540 2009 SM275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321541 2009 SW275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321542 2009 SJ276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321543 2009 SP276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
321544 2009 SQ276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321545 2009 SY277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321546 2009 SN279 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
321547 2009 SJ281 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
321548 2009 SV283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
321549 2009 SD290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
321550 2009 SL290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321551 2009 SN290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321552 2009 SP290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
321553 2009 SN316 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
321554 2009 SN321 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321555 2009 SW328 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321556 2009 ST329 17/09/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
321557 2009 SW334 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
321558 2009 SX337 28/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
321559 2009 SB338 28/09/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
321560 2009 SJ339 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321561 2009 SX342 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321562 2009 SF349 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321563 2009 SL351 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
321564 2009 SF354 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
321565 2009 SL355 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321566 2009 SM356 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321567 2009 ST356 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321568 2009 SN358 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321569 2009 SA359 20/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
321570 2009 SE361 13/09/1996 La Silla UDTS 15 km MPC · JPL
321571 2009 SS362 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
321572 2009 TG 01/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321573 2009 TX8 14/10/2009 Marly P. Kocher 3,3 km MPC · JPL
321574 2009 TQ12 10/10/2009 Dauban F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
321575 2009 TZ14 15/10/2009 Dauban F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
321576 2009 TY20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
321577 2009 TA27 14/10/2009 Zelenchukskaya S T. V. Kryachko 3,2 km MPC · JPL
321578 2009 TT36 15/10/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
321579 2009 TS44 14/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
321580 2009 TF46 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
321581 2009 TA48 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
321582 2009 UV8 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
321583 2009 UM9 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
321584 2009 UG21 23/10/2009 Marly P. Kocher 10 km MPC · JPL
321585 2009 UP25 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
321586 2009 UV28 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321587 2009 UF62 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
321588 2009 UD66 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
321589 2009 UU71 22/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
321590 2009 UE72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
321591 2009 UC86 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
321592 2009 UK94 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
321593 2009 UQ97 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
321594 2009 UC108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
321595 2009 UM116 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
321596 2009 UY124 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321597 2009 UZ126 22/10/2009 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
321598 2009 UN137 16/10/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
321599 2009 UJ140 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
321600 2009 UP140 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321601 2009 UB146 27/10/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
321602 2009 UZ147 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
321603 2009 US148 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,5 km MPC · JPL
321604 2009 VV2 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
321605 2009 VQ11 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
321606 2009 VK21 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
321607 2009 VN39 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
321608 2009 VB45 11/11/2009 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
321609 2009 VV45 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
321610 2009 VG50 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
321611 2009 VG58 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
321612 2009 VS82 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321613 2009 VA86 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
321614 2009 VS92 08/11/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
321615 2009 VG100 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
321616 2009 VR107 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
321617 2009 WT33 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321618 2009 WQ35 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
321619 2009 WQ53 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
321620 2009 WX62 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321621 2009 WC69 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
321622 2009 WU72 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
321623 2009 WF88 19/11/2009 Jarnac Jarnac Obs. 2,2 km MPC · JPL
321624 2009 WF90 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321625 2009 WR99 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
321626 2009 WC100 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321627 2009 WB102 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
321628 2009 WV107 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
321629 2009 WO121 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321630 2009 WO150 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,1 km MPC · JPL
321631 2009 WU167 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
321632 2009 WF195 25/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
321633 2009 WQ205 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
321634 2009 WU211 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321635 2009 WD215 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
321636 2009 WU220 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
321637 2009 WP227 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321638 2009 WM249 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321639 2009 XF3 15/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
321640 2009 XW10 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321641 2010 AV5 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321642 2010 AG25 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321643 2010 AT26 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
321644 2010 AD29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
321645 2010 AC56 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
321646 2010 AA67 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321647 2010 AB75 06/01/2010 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
321648 2010 AC78 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
321649 2010 AP84 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
321650 2010 BH6 21/01/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
321651 2010 BY9 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
321652 2010 BV47 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
321653 2010 BP59 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,7 km MPC · JPL
321654 2010 BE60 21/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
321655 2010 BQ70 22/01/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
321656 2010 BM90 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
321657 2010 BM117 10/04/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
321658 2010 CG12 12/02/2010 Mayhill A. Lowe 4,7 km MPC · JPL
321659 2010 CS20 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321660 2010 CN22 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
321661 2010 CC40 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
321662 2010 CJ57 14/02/2010 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
321663 2010 CP60 14/02/2010 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
321664 2010 CX74 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
321665 2010 CT77 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
321666 2010 CG79 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
321667 2010 CB81 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321668 2010 CH94 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321669 2010 CJ106 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
321670 2010 CZ137 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321671 2010 CF162 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321672 2010 CC165 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321673 2010 CO182 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
321674 2010 CU240 22/09/2008 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
321675 2010 DF12 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
321676 2010 DN30 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
321677 2010 DS40 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
321678 2010 DY42 27/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
321679 2010 DB46 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321680 2010 DF76 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321681 2010 EE41 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321682 2010 EV43 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
321683 2010 EY75 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
321684 2010 EF84 27/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
321685 2010 EN99 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321686 2010 EP102 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321687 2010 EX103 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
321688 2010 EM104 12/03/2010 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
321689 2010 EF107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321690 2010 EG108 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321691 2010 EW108 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321692 2010 EV110 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
321693 2010 EY119 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321694 2010 EB121 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321695 2010 EQ123 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321696 2010 EA126 13/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
321697 2010 EV136 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
321698 2010 EZ136 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321699 2010 EO140 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
321700 2010 FO1 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321701 2010 FV10 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
321702 2010 FX21 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
321703 2010 FY90 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321704 2010 FP96 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321705 2010 FL100 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
321706 2010 GA3 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
321707 2010 GZ31 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
321708 2010 GC98 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
321709 2010 GR113 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
321710 2010 GD117 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
321711 2010 GF122 15/03/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
321712 2010 GN124 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
321713 2010 GM133 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
321714 2010 GZ139 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
321715 2010 GY144 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
321716 2010 HX21 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
321717 2010 HT77 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321718 2010 HU86 28/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
321719 2010 JG84 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
321720 2010 JA118 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321721 2010 JN147 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
321722 2010 JH174 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
321723 2010 KY44 20/05/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
321724 2010 KM45 21/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
321725 2010 KP47 21/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
321726 2010 KJ50 22/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
321727 2010 KN93 27/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
321728 2010 KE127 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
321729 2010 LJ1 02/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 980 m MPC · JPL
321730 2010 LQ4 01/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
321731 2010 LQ50 08/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
321732 2010 LY55 22/11/2003 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
321733 2010 LR61 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
321734 2010 LC81 11/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
321735 2010 LC99 21/12/2005 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
321736 2010 LM134 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321737 2010 ML23 18/06/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
321738 2010 MB34 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321739 2010 MK39 22/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
321740 2010 MN43 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
321741 2010 MW53 16/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
321742 2010 MH55 16/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
321743 2010 MA67 25/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
321744 2010 MM70 25/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
321745 2010 MG89 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
321746 2010 MW105 30/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
321747 2010 MW106 30/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
321748 2010 NU3 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
321749 2010 NB7 25/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
321750 2010 NE18 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
321751 2010 NM18 21/03/1999 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
321752 2010 NK19 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
321753 2010 NY32 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321754 2010 NS38 08/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
321755 2010 NY81 07/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
321756 2010 NK85 01/07/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
321757 2010 NZ97 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
321758 2010 NT101 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
321759 2010 NZ102 12/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
321760 2010 NY103 12/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
321761 2010 NG108 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
321762 2010 NO109 13/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
321763 2010 NR116 16/09/2004 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
321764 2010 OL10 16/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
321765 2010 OE19 29/11/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
321766 2010 OR19 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321767 2010 OS19 18/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
321768 2010 OM30 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
321769 2010 OR30 26/07/1996 Haleakala AMOS 1,6 km MPC · JPL
321770 2010 OJ32 20/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
321771 2010 OC47 20/03/1999 Apache Point SDSS 7,1 km MPC · JPL
321772 2010 OF53 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321773 2010 OG56 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321774 2010 OM61 26/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
321775 2010 OZ74 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
321776 2010 OA78 25/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
321777 2010 OT79 26/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
321778 2010 OQ81 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321779 2010 OT82 26/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
321780 2010 OM84 26/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
321781 2010 ON84 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321782 2010 OQ86 27/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
321783 2010 OR91 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321784 2010 OH96 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
321785 2010 OJ97 13/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
321786 2010 OZ97 21/03/1999 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
321787 2010 ON98 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321788 2010 OW105 29/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
321789 2010 OT106 19/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
321790 2010 OT122 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321791 2010 OK125 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
321792 2010 PS1 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
321793 2010 PZ23 06/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
321794 2010 PW32 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
321795 2010 PN51 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321796 2010 PO54 14/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
321797 2010 PA58 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321798 2010 PY60 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321799 2010 PA61 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321800 2010 PG62 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321801 2010 PA67 08/08/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
321802 2010 PA71 15/09/1977 Palomar E. Colombini 5,2 km MPC · JPL
321803 2010 PZ71 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
321804 2010 PM72 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
321805 2010 PX72 14/07/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
321806 2010 PA76 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
321807 2010 PG80 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
321808 2010 RN3 01/09/2010 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
321809 2010 RP3 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
321810 2010 RK4 01/09/2010 ESA OGS ESA OGS 1,0 km MPC · JPL
321811 2010 RJ9 02/09/2010 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
321812 2010 RH11 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
321813 2010 RD14 01/09/2010 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
321814 2010 RP14 01/09/2010 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
321815 2010 RS14 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
321816 2010 RF33 01/09/2010 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
321817 2010 RJ36 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
321818 2010 RB38 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
321819 2010 RZ43 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
321820 2010 RH46 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 940 m MPC · JPL
321821 2010 RT46 03/09/2010 Geisei T. Seki 980 m MPC · JPL
321822 2010 RW46 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
321823 2010 RZ46 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321824 2010 RE47 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
321825 2010 RZ49 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321826 2010 RO59 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
321827 2010 RN60 27/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
321828 2010 RA66 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321829 2010 RB66 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
321830 2010 RU71 22/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
321831 2010 RX71 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
321832 2010 RB75 05/09/2010 Wildberg R. Apitzsch 980 m MPC · JPL
321833 2010 RZ77 17/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
321834 2010 RK78 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321835 2010 RS96 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321836 2010 RD98 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321837 2010 RO102 13/10/1999 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
321838 2010 RY103 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
321839 2010 RN104 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
321840 2010 RX104 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321841 2010 RP105 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321842 2010 RT105 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321843 2010 RY107 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321844 2010 RG110 01/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
321845 2010 RX111 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
321846 2010 RD113 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
321847 2010 RN113 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
321848 2010 RP116 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
321849 2010 RG118 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321850 2010 RZ123 19/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
321851 2010 RH124 14/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321852 2010 RR124 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
321853 2010 RE128 05/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
321854 2010 RD129 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321855 2010 RZ129 13/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
321856 2010 RW134 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321857 2010 RX136 21/03/1999 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
321858 2010 RV140 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321859 2010 RR143 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321860 2010 RQ145 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321861 2010 RC149 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321862 2010 RS154 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321863 2010 RG155 22/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
321864 2010 RN155 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
321865 2010 RB157 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
321866 2010 RH160 04/11/1999 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
321867 2010 RV164 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
321868 2010 RG165 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
321869 2010 RA166 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
321870 2010 RN167 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
321871 2010 RD170 10/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
321872 2010 RP175 15/10/2001 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
321873 2010 RA177 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321874 2010 RC179 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
321875 2010 SC5 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
321876 2010 SG7 23/02/2001 Cerro Tololo DLS 830 m MPC · JPL
321877 2010 SR11 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
321878 2010 SN13 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321879 2010 SW13 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321880 2010 SS19 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
321881 2010 SM23 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
321882 2010 SP26 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
321883 2010 SR26 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
321884 2010 SZ26 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321885 2010 SG28 18/03/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
321886 2010 SR28 19/09/2001 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
321887 2010 SL30 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
321888 2010 SO32 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
321889 2010 SJ35 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
321890 2010 SH36 13/12/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
321891 2010 SO36 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
321892 2010 SO37 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321893 2010 SO39 23/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
321894 2010 TB2 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321895 2010 TY3 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
321896 2010 TM6 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
321897 2010 TV6 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321898 2010 TW6 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
321899 2010 TC7 20/08/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
321900 2010 TR8 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321901 2010 TM9 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321902 2010 TE14 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
321903 2010 TK15 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321904 2010 TF17 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
321905 2010 TO22 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
321906 2010 TD23 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
321907 2010 TY23 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
321908 2010 TP24 01/10/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
321909 2010 TS24 01/10/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
321910 2010 TJ28 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
321911 2010 TG33 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321912 2010 TU35 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
321913 2010 TV37 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
321914 2010 TF39 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321915 2010 TK41 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321916 2010 TA45 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
321917 2010 TH45 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
321918 2010 TW55 03/04/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
321919 2010 TQ58 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321920 2010 TY59 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
321921 2010 TR72 02/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321922 2010 TS76 05/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321923 2010 TO79 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
321924 2010 TR80 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
321925 2010 TW80 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
321926 2010 TA81 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
321927 2010 TX81 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321928 2010 TA88 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
321929 2010 TG91 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
321930 2010 TL98 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
321931 2010 TC99 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
321932 2010 TQ99 17/01/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
321933 2010 TV99 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
321934 2010 TW108 19/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
321935 2010 TM111 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321936 2010 TP117 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321937 2010 TQ118 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321938 2010 TQ124 19/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
321939 2010 TR129 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321940 2010 TT129 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
321941 2010 TX129 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321942 2010 TJ138 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
321943 2010 TO142 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
321944 2010 TF151 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
321945 2010 TC162 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
321946 2010 TD162 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
321947 2010 TQ163 28/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
321948 2010 TZ166 01/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
321949 2010 TT167 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
321950 2010 TJ170 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321951 2010 TD175 19/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
321952 2010 TP180 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
321953 2010 TZ180 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
321954 2010 UR5 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321955 2010 UR6 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
321956 2010 UA11 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321957 2010 UM12 02/10/1997 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
321958 2010 UO13 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321959 2010 UX13 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321960 2010 UB15 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321961 2010 UH16 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
321962 2010 UK16 06/07/1997 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
321963 2010 UH17 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
321964 2010 UD21 18/02/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
321965 2010 UA23 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
321966 2010 UD23 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321967 2010 UP27 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
321968 2010 UL28 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321969 2010 UN28 12/12/2001 La Palma T. Grav, M. W. Hansen 1,6 km MPC · JPL
321970 2010 UZ28 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
321971 2010 UR31 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
321972 2010 UV31 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321973 2010 UA34 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321974 2010 UF34 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
321975 2010 UC35 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
321976 2010 UF38 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
321977 2010 UO38 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321978 2010 UX40 26/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
321979 2010 UM45 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321980 2010 UC46 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321981 2010 US53 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321982 2010 UC54 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321983 2010 US54 05/12/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
321984 2010 UZ54 22/07/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
321985 2010 UT55 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321986 2010 US58 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
321987 2010 UT58 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
321988 2010 UX59 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321989 2010 UB61 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
321990 2010 UE63 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
321991 2010 UM63 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321992 2010 UY65 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
321993 2010 UG72 15/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
321994 2010 UY74 13/12/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
321995 2010 UQ75 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
321996 2010 UY75 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
321997 2010 UW76 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321998 2010 UX77 06/09/1997 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
321999 2010 UD78 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
322000 2010 UL79 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

317.000s  • 318.000s  • 319.000s  • 320.000s  • 321.000s  • 322.000s  • 323.000s  • 324.000s  • 325.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001