Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/558001–559000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
558001 2014 WY460 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
558002 2014 WM461 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
558003 2014 WY465 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558004 2014 WU467 11/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
558005 2014 WA468 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
558006 2014 WS469 02/11/2013 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
558007 2014 WC470 20/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
558008 2014 WY470 14/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
558009 2014 WO471 28/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
558010 2014 WT471 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
558011 2014 WC472 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
558012 2014 WK472 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
558013 2014 WG474 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
558014 2014 WT477 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558015 2014 WV477 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
558016 2014 WO478 23/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
558017 2014 WD479 28/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
558018 2014 WF480 07/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
558019 2014 WR480 01/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
558020 2014 WZ480 14/10/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
558021 2014 WE481 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
558022 2014 WR481 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
558023 2014 WB482 04/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
558024 2014 WS483 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
558025 2014 WN485 06/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558026 2014 WV485 20/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
558027 2014 WX485 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558028 2014 WR489 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
558029 2014 WX490 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
558030 2014 WH491 12/02/2003 Haleakala AMOS 1,3 km MPC · JPL
558031 2014 WJ491 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
558032 2014 WP492 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
558033 2014 WM493 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
558034 2014 WC494 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
558035 2014 WQ495 19/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
558036 2014 WV495 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
558037 2014 WF496 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558038 2014 WL496 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
558039 2014 WU500 07/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558040 2014 WS501 06/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
558041 2014 WC502 09/10/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
558042 2014 WZ502 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
558043 2014 WW506 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
558044 2014 WX506 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
558045 2014 WU507 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
558046 2014 WA511 18/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
558047 2014 WE513 25/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
558048 2014 WL513 29/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558049 2014 WY513 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
558050 2014 WW514 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
558051 2014 WL515 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
558052 2014 WP516 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 2,2 km MPC · JPL
558053 2014 WT516 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558054 2014 WT517 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
558055 2014 WU517 20/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
558056 2014 WZ517 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
558057 2014 WQ519 25/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
558058 2014 WV519 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558059 2014 WX519 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558060 2014 WM520 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558061 2014 WP520 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
558062 2014 WA521 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
558063 2014 WM521 09/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
558064 2014 WS521 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558065 2014 WF522 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
558066 2014 WN522 15/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558067 2014 WZ522 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
558068 2014 WF523 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
558069 2014 WT523 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558070 2014 WU523 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
558071 2014 WE524 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558072 2014 WR524 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558073 2014 WW525 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558074 2014 WT526 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558075 2014 WC527 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558076 2014 WG527 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558077 2014 WJ527 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
558078 2014 WK527 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
558079 2014 WC528 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
558080 2014 WE528 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
558081 2014 WU528 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
558082 2014 WZ528 17/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
558083 2014 WA529 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
558084 2014 WG529 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
558085 2014 WM529 23/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
558086 2014 WB530 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558087 2014 WF531 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558088 2014 WL534 29/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558089 2014 WT534 30/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558090 2014 WZ534 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558091 2014 WE535 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
558092 2014 WG535 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
558093 2014 WW535 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 70 km MPC · JPL
558094 2014 WX535 23/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 32 km MPC · JPL
558095 2014 WA536 26/12/2013 Haleakala Pan-STARRS res · 165 km MPC · JPL
558096 2014 WM538 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
558097 2014 WU542 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
558098 2014 WO543 30/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
558099 2014 WA545 18/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558100 2014 WF546 06/02/1999 Mauna Kea C. Veillet, J. Anderson 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
558101 2014 WU546 27/11/2014 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
558102 2014 WO558 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558103 2014 WK562 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
558104 2014 WL564 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 7,3 km MPC · JPL
558105 2014 WP564 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558106 2014 WQ564 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558107 2014 WW564 29/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558108 2014 WE565 29/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558109 2014 WG565 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
558110 2014 WK565 19/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
558111 2014 WD567 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
558112 2014 WH567 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558113 2014 WR567 24/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
558114 2014 WX567 29/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
558115 2014 WF568 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
558116 2014 WY570 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
558117 2014 WE571 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558118 2014 WT572 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
558119 2014 WR573 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558120 2014 WS573 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558121 2014 WC574 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 9,2 km MPC · JPL
558122 2014 WL575 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
558123 2014 WA586 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
558124 2014 XG2 28/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558125 2014 XN4 18/10/2014 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,8 km MPC · JPL
558126 2014 XP4 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558127 2014 XH5 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
558128 2014 XQ6 30/09/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
558129 2014 XE9 03/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
558130 2014 XT10 17/12/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
558131 2014 XR11 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558132 2014 XB13 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
558133 2014 XG15 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
558134 2014 XS15 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
558135 2014 XL16 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
558136 2014 XR16 19/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
558137 2014 XT17 19/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
558138 2014 XX17 24/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558139 2014 XH18 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
558140 2014 XO19 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 510 m MPC · JPL
558141 2014 XB20 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
558142 2014 XU21 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
558143 2014 XA22 26/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
558144 2014 XH24 05/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
558145 2014 XW24 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
558146 2014 XD25 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558147 2014 XE27 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
558148 2014 XF27 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
558149 2014 XP28 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
558150 2014 XR28 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
558151 2014 XA29 11/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
558152 2014 XR29 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
558153 2014 XH31 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
558154 2014 XL31 22/04/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
558155 2014 XU31 13/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
558156 2014 XD34 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
558157 2014 XF34 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
558158 2014 XS34 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558159 2014 XJ35 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558160 2014 XN37 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
558161 2014 XG38 03/10/2013 Mayhill-ISON L. Elenin 3,0 km MPC · JPL
558162 2014 XK38 24/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
558163 2014 XP38 30/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
558164 2014 XR38 19/03/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
558165 2014 XA39 10/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
558166 2014 XS39 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
558167 2014 XK40 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 8,4 km MPC · JPL
558168 2014 XQ40 01/04/2016 Cerro Tololo-DECam R. L. Allen, D. James 74 km MPC · JPL
558169 2014 XK42 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
558170 2014 XF43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558171 2014 XQ44 11/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
558172 2014 XC49 15/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
558173 2014 XR49 10/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558174 2014 XB50 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 8,3 km MPC · JPL
558175 2014 XL50 12/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
558176 2014 XJ51 11/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558177 2014 YA 21/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 930 m MPC · JPL
558178 2014 YB1 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
558179 2014 YW1 16/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558180 2014 YA3 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
558181 2014 YT3 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
558182 2014 YY3 03/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
558183 2014 YZ3 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558184 2014 YM5 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
558185 2014 YW5 09/04/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
558186 2014 YY9 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558187 2014 YG10 31/10/2013 Piszkesteto K. Sárneczky 3,5 km MPC · JPL
558188 2014 YN10 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
558189 2014 YU10 20/12/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558190 2014 YS11 21/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558191 2014 YS12 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
558192 2014 YW17 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558193 2014 YY17 20/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
558194 2014 YQ18 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
558195 2014 YF19 28/09/2013 Piszkesteto K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
558196 2014 YX19 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
558197 2014 YK20 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
558198 2014 YW24 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
558199 2014 YV25 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558200 2014 YJ27 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
558201 2014 YP27 19/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
558202 2014 YS31 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
558203 2014 YU31 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
558204 2014 YB33 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558205 2014 YF34 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558206 2014 YU35 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
558207 2014 YR36 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
558208 2014 YD37 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558209 2014 YL37 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
558210 2014 YZ37 13/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
558211 2014 YQ40 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
558212 2014 YR40 24/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558213 2014 YA41 31/12/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
558214 2014 YQ41 11/08/2012 Tarleton State Uni M. Hibbs 3,9 km MPC · JPL
558215 2014 YV41 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
558216 2014 YO42 30/07/2008 Crni Vrh J. Skvarč 970 m MPC · JPL
558217 2014 YW45 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558218 2014 YE47 24/11/2011 Palomar PTF 860 m MPC · JPL
558219 2014 YS48 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558220 2014 YX48 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558221 2014 YG49 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
558222 2014 YN49 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
558223 2014 YR49 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
558224 2014 YC50 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 221 km MPC · JPL
558225 2014 YE52 20/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
558226 2014 YC55 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
558227 2014 YV55 02/11/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
558228 2014 YH56 23/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558229 2014 YK57 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
558230 2014 YC58 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
558231 2014 YD58 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
558232 2014 YG59 30/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
558233 2014 YL60 05/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
558234 2014 YO60 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
558235 2014 YG61 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558236 2014 YH61 06/06/2005 Kitt Peak D. E. Trilling 3,4 km MPC · JPL
558237 2014 YW61 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
558238 2014 YE62 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
558239 2014 YM62 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558240 2014 YX63 20/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
558241 2014 YE69 07/08/2018 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558242 2014 YX70 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558243 2014 YL73 30/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
558244 2014 YW73 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558245 2014 YZ73 13/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558246 2014 YY74 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
558247 2014 YN76 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558248 2014 YY76 20/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558249 2014 YD77 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558250 2014 YJ77 20/12/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
558251 2014 YY79 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
558252 2014 YN80 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558253 2014 YM86 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
558254 2015 AJ 04/03/2012 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
558255 2015 AR 10/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
558256 2015 AG3 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
558257 2015 AT4 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
558258 2015 AV4 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
558259 2015 AA5 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
558260 2015 AF5 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
558261 2015 AJ5 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
558262 2015 AL5 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
558263 2015 AK8 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558264 2015 AT9 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
558265 2015 AF10 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
558266 2015 AP10 27/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558267 2015 AE11 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
558268 2015 AV12 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
558269 2015 AX13 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
558270 2015 AM14 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
558271 2015 AZ14 03/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
558272 2015 AP16 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
558273 2015 AE19 01/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
558274 2015 AT19 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558275 2015 AN20 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
558276 2015 AY20 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
558277 2015 AO21 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
558278 2015 AX21 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
558279 2015 AY21 10/01/2002 Campo Imperatore A. Boattini, F. Bernardi 1,5 km MPC · JPL
558280 2015 AV22 05/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558281 2015 AY23 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
558282 2015 AF24 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
558283 2015 AN25 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
558284 2015 AJ27 23/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
558285 2015 AQ27 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558286 2015 AS27 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558287 2015 AX27 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
558288 2015 AR28 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
558289 2015 AD29 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
558290 2015 AH29 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558291 2015 AL29 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558292 2015 AN29 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558293 2015 AS29 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
558294 2015 AS31 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558295 2015 AS33 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
558296 2015 AQ34 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,0 km MPC · JPL
558297 2015 AX34 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
558298 2015 AE35 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558299 2015 AH36 13/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
558300 2015 AC37 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
558301 2015 AQ37 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558302 2015 AJ38 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
558303 2015 AY38 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,6 km MPC · JPL
558304 2015 AA40 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558305 2015 AO41 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,1 km MPC · JPL
558306 2015 AB43 22/10/2003 Haleakala AMOS 2,3 km MPC · JPL
558307 2015 AS45 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS AMO 1,1 km MPC · JPL
558308 2015 AV45 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
558309 2015 AB47 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
558310 2015 AT47 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
558311 2015 AK48 31/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558312 2015 AY48 15/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
558313 2015 AD49 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
558314 2015 AD51 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,2 km MPC · JPL
558315 2015 AH51 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
558316 2015 AN51 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558317 2015 AL53 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558318 2015 AM53 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558319 2015 AX53 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
558320 2015 AM54 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558321 2015 AQ55 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558322 2015 AN56 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
558323 2015 AO56 29/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
558324 2015 AL58 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558325 2015 AA59 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
558326 2015 AC60 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558327 2015 AJ61 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
558328 2015 AQ61 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
558329 2015 AC65 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558330 2015 AD65 19/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
558331 2015 AN65 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,0 km MPC · JPL
558332 2015 AR66 12/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558333 2015 AE67 10/01/2015 Palomar PTF 2,9 km MPC · JPL
558334 2015 AJ67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
558335 2015 AF68 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558336 2015 AO68 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558337 2015 AW69 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
558338 2015 AJ71 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
558339 2015 AQ71 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 1,9 km MPC · JPL
558340 2015 AV71 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558341 2015 AW71 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
558342 2015 AX72 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
558343 2015 AP74 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558344 2015 AK75 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
558345 2015 AS75 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558346 2015 AJ77 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558347 2015 AU78 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
558348 2015 AW78 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
558349 2015 AE80 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 2,7 km MPC · JPL
558350 2015 AP82 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
558351 2015 AV82 30/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,4 km MPC · JPL
558352 2015 AG84 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
558353 2015 AU86 05/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
558354 2015 AX86 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
558355 2015 AC87 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558356 2015 AL88 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558357 2015 AU88 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558358 2015 AS89 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
558359 2015 AX89 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558360 2015 AA91 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
558361 2015 AC91 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558362 2015 AJ91 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
558363 2015 AZ93 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
558364 2015 AK95 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 8,4 km MPC · JPL
558365 2015 AJ97 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
558366 2015 AB98 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
558367 2015 AC98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558368 2015 AM100 25/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,8 km MPC · JPL
558369 2015 AN100 04/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558370 2015 AO100 06/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558371 2015 AO101 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
558372 2015 AX101 22/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558373 2015 AP104 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558374 2015 AR110 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558375 2015 AP112 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558376 2015 AS112 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
558377 2015 AJ115 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558378 2015 AC117 04/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
558379 2015 AL117 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558380 2015 AT117 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
558381 2015 AB118 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
558382 2015 AC118 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558383 2015 AR120 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
558384 2015 AU121 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558385 2015 AW123 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558386 2015 AG125 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
558387 2015 AQ125 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558388 2015 AB126 12/09/2013 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
558389 2015 AD126 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558390 2015 AD127 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558391 2015 AX127 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558392 2015 AW128 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
558393 2015 AQ133 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,8 km MPC · JPL
558394 2015 AY135 23/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
558395 2015 AV138 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
558396 2015 AX139 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558397 2015 AY139 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558398 2015 AT140 31/08/2013 Piszkesteto K. Sárneczky 2,1 km MPC · JPL
558399 2015 AS142 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
558400 2015 AG143 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
558401 2015 AO143 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
558402 2015 AY143 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558403 2015 AG144 03/09/2013 Calar Alto F. Hormuth 1,7 km MPC · JPL
558404 2015 AG145 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
558405 2015 AC146 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558406 2015 AJ147 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558407 2015 AY147 13/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558408 2015 AE148 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
558409 2015 AA156 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 2,0 km MPC · JPL
558410 2015 AC156 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558411 2015 AT156 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
558412 2015 AX156 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
558413 2015 AU158 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
558414 2015 AM160 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
558415 2015 AD162 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558416 2015 AA163 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558417 2015 AN163 26/10/2013 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
558418 2015 AY163 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558419 2015 AF166 04/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558420 2015 AQ166 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
558421 2015 AD168 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558422 2015 AL168 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558423 2015 AA169 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558424 2015 AR169 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
558425 2015 AS171 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
558426 2015 AT173 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558427 2015 AC180 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,7 km MPC · JPL
558428 2015 AF181 12/09/2013 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
558429 2015 AQ181 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
558430 2015 AX185 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558431 2015 AV187 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558432 2015 AC190 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558433 2015 AZ190 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558434 2015 AU191 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
558435 2015 AB192 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
558436 2015 AV192 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558437 2015 AX194 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
558438 2015 AC195 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558439 2015 AR195 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558440 2015 AU197 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558441 2015 AZ197 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
558442 2015 AS198 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558443 2015 AD199 19/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
558444 2015 AJ201 05/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
558445 2015 AS201 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
558446 2015 AP202 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
558447 2015 AC203 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
558448 2015 AQ203 23/07/2011 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
558449 2015 AO204 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
558450 2015 AU204 04/10/2013 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
558451 2015 AE205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558452 2015 AH205 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
558453 2015 AS205 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
558454 2015 AT205 29/09/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
558455 2015 AT206 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558456 2015 AU207 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
558457 2015 AB208 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
558458 2015 AM208 01/02/2012 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
558459 2015 AQ208 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
558460 2015 AJ209 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
558461 2015 AT209 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
558462 2015 AC210 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558463 2015 AR210 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
558464 2015 AD212 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558465 2015 AV216 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
558466 2015 AM218 27/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558467 2015 AE221 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
558468 2015 AJ222 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558469 2015 AR222 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558470 2015 AT223 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558471 2015 AU223 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558472 2015 AP224 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
558473 2015 AS225 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558474 2015 AV225 28/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558475 2015 AW225 10/03/2010 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 4,2 km MPC · JPL
558476 2015 AY226 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
558477 2015 AY228 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
558478 2015 AD229 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
558479 2015 AZ230 30/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558480 2015 AU232 15/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
558481 2015 AW232 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558482 2015 AZ233 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558483 2015 AU234 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
558484 2015 AB236 02/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
558485 2015 AX236 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558486 2015 AD237 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
558487 2015 AJ237 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
558488 2015 AW237 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558489 2015 AH238 22/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
558490 2015 AN239 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558491 2015 AQ239 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558492 2015 AQ240 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
558493 2015 AR240 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
558494 2015 AS240 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558495 2015 AA241 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
558496 2015 AS241 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
558497 2015 AJ242 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558498 2015 AS242 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558499 2015 AV242 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
558500 2015 AA243 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
558501 2015 AB244 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
558502 2015 AF244 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
558503 2015 AK246 11/03/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
558504 2015 AK247 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
558505 2015 AO247 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558506 2015 AQ247 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558507 2015 AF248 30/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,5 km MPC · JPL
558508 2015 AY249 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558509 2015 AA250 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558510 2015 AW250 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
558511 2015 AG252 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
558512 2015 AJ252 12/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
558513 2015 AJ254 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
558514 2015 AW254 26/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
558515 2015 AN255 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
558516 2015 AM256 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558517 2015 AF257 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
558518 2015 AP258 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
558519 2015 AA260 08/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
558520 2015 AC260 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558521 2015 AR260 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558522 2015 AT260 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
558523 2015 AW260 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
558524 2015 AG261 20/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
558525 2015 AY261 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
558526 2015 AF262 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
558527 2015 AM262 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
558528 2015 AG263 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
558529 2015 AS263 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
558530 2015 AA264 26/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558531 2015 AG264 25/11/2013 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
558532 2015 AX264 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
558533 2015 AG265 22/10/2013 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
558534 2015 AJ266 24/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,1 km MPC · JPL
558535 2015 AV270 29/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558536 2015 AO273 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558537 2015 AR274 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558538 2015 AH277 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
558539 2015 AT278 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558540 2015 AZ278 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558541 2015 AC279 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
558542 2015 AN279 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
558543 2015 AX281 02/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
558544 2015 AK282 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
558545 2015 AR282 12/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
558546 2015 AK285 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
558547 2015 AC286 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558548 2015 AG286 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
558549 2015 AQ286 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558550 2015 AW286 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
558551 2015 AM287 30/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
558552 2015 AZ288 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
558553 2015 AD289 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
558554 2015 AO291 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
558555 2015 AV292 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
558556 2015 AZ292 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
558557 2015 AB297 11/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
558558 2015 AJ298 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558559 2015 AS298 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558560 2015 AB300 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558561 2015 AA301 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558562 2015 AK302 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
558563 2015 BX 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
558564 2015 BY 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
558565 2015 BH5 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
558566 2015 BW5 16/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
558567 2015 BY5 16/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
558568 2015 BM6 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3,7 km MPC · JPL
558569 2015 BN6 21/07/2001 Ondrejov P. Pravec, L. Kotková 3,3 km MPC · JPL
558570 2015 BQ6 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
558571 2015 BR8 23/03/2010 ESA OGS ESA OGS 2,5 km MPC · JPL
558572 2015 BZ8 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558573 2015 BC9 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
558574 2015 BN10 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
558575 2015 BO10 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
558576 2015 BE11 04/12/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
558577 2015 BG11 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
558578 2015 BE12 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
558579 2015 BQ12 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558580 2015 BD13 16/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
558581 2015 BD14 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
558582 2015 BF14 16/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
558583 2015 BC15 02/10/2013 Palomar PTF 2,3 km MPC · JPL
558584 2015 BK15 16/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
558585 2015 BW15 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
558586 2015 BZ16 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558587 2015 BQ17 10/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
558588 2015 BV17 30/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
558589 2015 BN20 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
558590 2015 BU20 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
558591 2015 BV21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558592 2015 BW22 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
558593 2015 BO23 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558594 2015 BV23 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
558595 2015 BC24 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
558596 2015 BK24 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558597 2015 BG25 26/02/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
558598 2015 BD26 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558599 2015 BU27 14/09/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
558600 2015 BJ28 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
558601 2015 BQ28 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
558602 2015 BD29 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
558603 2015 BU29 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
558604 2015 BZ29 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558605 2015 BC30 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
558606 2015 BL30 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
558607 2015 BC32 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
558608 2015 BO32 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
558609 2015 BL33 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558610 2015 BO33 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
558611 2015 BC34 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
558612 2015 BF34 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558613 2015 BM34 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558614 2015 BK35 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558615 2015 BL36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
558616 2015 BK37 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558617 2015 BP37 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
558618 2015 BS37 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
558619 2015 BF38 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
558620 2015 BB39 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
558621 2015 BO39 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
558622 2015 BB40 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
558623 2015 BJ40 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558624 2015 BM40 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
558625 2015 BQ40 23/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
558626 2015 BC42 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
558627 2015 BL43 15/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
558628 2015 BH44 12/12/2014 Mayhill-ISON L. Elenin 1,5 km MPC · JPL
558629 2015 BY44 04/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
558630 2015 BZ44 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558631 2015 BA45 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
558632 2015 BH45 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
558633 2015 BK47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
558634 2015 BS47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
558635 2015 BO48 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
558636 2015 BF49 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
558637 2015 BL49 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558638 2015 BN50 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558639 2015 BU50 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558640 2015 BZ50 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558641 2015 BT51 17/08/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
558642 2015 BU51 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
558643 2015 BM52 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
558644 2015 BR52 08/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
558645 2015 BX52 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
558646 2015 BK53 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558647 2015 BR56 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558648 2015 BV56 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558649 2015 BZ56 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
558650 2015 BE57 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
558651 2015 BS57 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
558652 2015 BU58 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
558653 2015 BX58 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558654 2015 BH59 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558655 2015 BJ59 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558656 2015 BW59 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
558657 2015 BR60 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
558658 2015 BY60 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
558659 2015 BC61 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558660 2015 BN61 03/10/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
558661 2015 BR61 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558662 2015 BT61 14/04/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
558663 2015 BC62 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558664 2015 BM62 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
558665 2015 BY62 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
558666 2015 BR63 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
558667 2015 BL64 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
558668 2015 BT65 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
558669 2015 BW66 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558670 2015 BW68 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558671 2015 BD69 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
558672 2015 BJ69 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,7 km MPC · JPL
558673 2015 BK69 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
558674 2015 BX69 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
558675 2015 BE70 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558676 2015 BY70 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
558677 2015 BH71 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558678 2015 BR71 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
558679 2015 BU71 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
558680 2015 BZ71 04/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558681 2015 BN72 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
558682 2015 BK73 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558683 2015 BV73 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
558684 2015 BH74 14/12/2004 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,5 km MPC · JPL
558685 2015 BZ74 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
558686 2015 BU75 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
558687 2015 BB76 23/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
558688 2015 BU76 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
558689 2015 BB77 09/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558690 2015 BD77 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558691 2015 BZ77 18/01/2015 ESA OGS ESA OGS 2,6 km MPC · JPL
558692 2015 BL78 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
558693 2015 BR78 29/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
558694 2015 BK80 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558695 2015 BL80 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
558696 2015 BZ80 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558697 2015 BR82 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
558698 2015 BJ83 26/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
558699 2015 BP83 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558700 2015 BQ83 15/02/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
558701 2015 BS83 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558702 2015 BU83 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
558703 2015 BA86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
558704 2015 BO86 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
558705 2015 BO87 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
558706 2015 BB89 12/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
558707 2015 BF91 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
558708 2015 BS92 25/08/2011 Siding Spring SSS 620 m MPC · JPL
558709 2015 BT93 21/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
558710 2015 BW94 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
558711 2015 BY94 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
558712 2015 BZ94 30/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,9 km MPC · JPL
558713 2015 BW96 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558714 2015 BF99 16/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
558715 2015 BM99 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
558716 2015 BD100 16/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
558717 2015 BA101 14/08/2001 Haleakala AMOS 2,9 km MPC · JPL
558718 2015 BF102 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558719 2015 BS102 12/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
558720 2015 BT102 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
558721 2015 BX102 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558722 2015 BO104 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
558723 2015 BP104 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
558724 2015 BL105 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558725 2015 BX106 25/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
558726 2015 BU107 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
558727 2015 BY107 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
558728 2015 BG108 11/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
558729 2015 BN108 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558730 2015 BB109 24/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
558731 2015 BU109 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
558732 2015 BD110 04/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
558733 2015 BK110 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558734 2015 BM110 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558735 2015 BO110 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558736 2015 BN111 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
558737 2015 BV111 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
558738 2015 BD114 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
558739 2015 BO114 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558740 2015 BV114 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
558741 2015 BT115 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
558742 2015 BV116 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
558743 2015 BM117 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
558744 2015 BN117 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558745 2015 BG119 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558746 2015 BH119 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
558747 2015 BM119 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
558748 2015 BQ119 28/12/2008 Dauban C. Rinner, F. Kugel 3,7 km MPC · JPL
558749 2015 BO121 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558750 2015 BR121 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
558751 2015 BC122 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
558752 2015 BZ123 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558753 2015 BJ124 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558754 2015 BC128 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
558755 2015 BR128 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
558756 2015 BH130 16/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
558757 2015 BZ132 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
558758 2015 BW133 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
558759 2015 BD134 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
558760 2015 BE134 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558761 2015 BN134 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558762 2015 BW134 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558763 2015 BK135 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558764 2015 BN135 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
558765 2015 BH137 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558766 2015 BL138 12/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558767 2015 BA140 05/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
558768 2015 BU140 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558769 2015 BD143 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558770 2015 BM143 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558771 2015 BO143 11/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 2,4 km MPC · JPL
558772 2015 BP144 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
558773 2015 BH145 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558774 2015 BM145 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
558775 2015 BR146 03/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
558776 2015 BN148 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
558777 2015 BO148 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
558778 2015 BY150 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558779 2015 BK151 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
558780 2015 BV155 13/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
558781 2015 BG156 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
558782 2015 BQ157 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558783 2015 BL158 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
558784 2015 BO158 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558785 2015 BQ159 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
558786 2015 BN160 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558787 2015 BH161 11/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
558788 2015 BL162 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558789 2015 BK164 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558790 2015 BD165 27/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
558791 2015 BP165 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558792 2015 BA167 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558793 2015 BJ172 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558794 2015 BG173 23/08/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
558795 2015 BX173 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558796 2015 BZ173 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558797 2015 BG176 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558798 2015 BK176 12/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558799 2015 BL176 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558800 2015 BX176 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
558801 2015 BS179 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
558802 2015 BP182 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
558803 2015 BE184 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
558804 2015 BL184 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558805 2015 BP185 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558806 2015 BJ187 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558807 2015 BY187 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558808 2015 BB188 30/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,7 km MPC · JPL
558809 2015 BH190 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
558810 2015 BQ190 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
558811 2015 BW192 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558812 2015 BD193 11/02/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
558813 2015 BC194 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
558814 2015 BW195 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
558815 2015 BZ195 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558816 2015 BO196 07/10/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
558817 2015 BS200 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558818 2015 BR201 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558819 2015 BR202 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558820 2015 BN204 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
558821 2015 BH205 23/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558822 2015 BN205 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558823 2015 BK207 23/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 2,5 km MPC · JPL
558824 2015 BN207 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558825 2015 BB208 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558826 2015 BU208 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
558827 2015 BB211 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
558828 2015 BJ211 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
558829 2015 BZ213 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
558830 2015 BM214 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558831 2015 BJ215 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558832 2015 BU215 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558833 2015 BV215 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558834 2015 BO216 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558835 2015 BQ216 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
558836 2015 BU216 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558837 2015 BQ217 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
558838 2015 BU217 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
558839 2015 BJ219 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
558840 2015 BR220 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558841 2015 BF221 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558842 2015 BS221 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558843 2015 BR224 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
558844 2015 BT224 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
558845 2015 BY224 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558846 2015 BH225 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
558847 2015 BG226 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558848 2015 BJ226 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558849 2015 BN226 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558850 2015 BP226 26/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
558851 2015 BR226 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558852 2015 BV226 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558853 2015 BA229 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
558854 2015 BC229 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558855 2015 BP229 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558856 2015 BT230 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558857 2015 BB231 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
558858 2015 BC232 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 2,2 km MPC · JPL
558859 2015 BG232 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
558860 2015 BL233 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558861 2015 BN238 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558862 2015 BX239 04/10/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
558863 2015 BH240 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
558864 2015 BO240 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558865 2015 BD241 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558866 2015 BG241 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558867 2015 BF242 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
558868 2015 BK243 05/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 3,8 km MPC · JPL
558869 2015 BR243 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
558870 2015 BY244 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
558871 2015 BA245 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558872 2015 BA246 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
558873 2015 BB248 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558874 2015 BT248 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
558875 2015 BD250 18/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
558876 2015 BF250 27/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
558877 2015 BG250 15/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
558878 2015 BC251 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558879 2015 BT251 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558880 2015 BF253 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558881 2015 BG253 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
558882 2015 BQ253 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
558883 2015 BU253 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558884 2015 BD254 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558885 2015 BR254 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
558886 2015 BX254 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
558887 2015 BT255 06/09/2007 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
558888 2015 BY256 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558889 2015 BA257 11/09/2013 Calar Alto-CASADO S. Mottola 2,3 km MPC · JPL
558890 2015 BS257 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558891 2015 BL258 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558892 2015 BN258 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
558893 2015 BJ260 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
558894 2015 BL260 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
558895 2015 BV260 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558896 2015 BQ261 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
558897 2015 BB262 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558898 2015 BC263 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558899 2015 BN263 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
558900 2015 BE264 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
558901 2015 BG264 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
558902 2015 BW264 08/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 3,2 km MPC · JPL
558903 2015 BM266 18/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558904 2015 BA267 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
558905 2015 BQ267 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
558906 2015 BV267 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558907 2015 BM268 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
558908 2015 BO268 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
558909 2015 BN269 23/02/2010 La Palma La Palma Obs. 2,7 km MPC · JPL
558910 2015 BT269 19/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
558911 2015 BH270 24/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
558912 2015 BV270 03/09/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
558913 2015 BB271 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558914 2015 BE271 13/07/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
558915 2015 BK271 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
558916 2015 BO271 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558917 2015 BV271 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558918 2015 BW271 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
558919 2015 BG272 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
558920 2015 BT272 13/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
558921 2015 BN274 19/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
558922 2015 BV274 30/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
558923 2015 BT276 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
558924 2015 BC277 19/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
558925 2015 BC280 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558926 2015 BD281 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
558927 2015 BJ281 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558928 2015 BV281 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
558929 2015 BB282 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558930 2015 BE282 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
558931 2015 BF282 15/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558932 2015 BP283 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
558933 2015 BS283 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
558934 2015 BD285 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
558935 2015 BQ285 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558936 2015 BU285 21/12/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
558937 2015 BT286 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
558938 2015 BV286 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558939 2015 BO288 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
558940 2015 BG289 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
558941 2015 BO289 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
558942 2015 BQ289 06/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
558943 2015 BT289 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
558944 2015 BX289 07/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
558945 2015 BU290 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558946 2015 BL291 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558947 2015 BM291 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
558948 2015 BY291 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
558949 2015 BM293 14/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
558950 2015 BW295 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558951 2015 BX295 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
558952 2015 BZ295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
558953 2015 BX297 06/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
558954 2015 BB303 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
558955 2015 BC303 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
558956 2015 BE303 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
558957 2015 BY306 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
558958 2015 BG307 20/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558959 2015 BL307 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
558960 2015 BL308 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558961 2015 BA309 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
558962 2015 BB309 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
558963 2015 BM309 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
558964 2015 BO309 20/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
558965 2015 BT309 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
558966 2015 BF310 30/07/2008 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
558967 2015 BV312 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
558968 2015 BH313 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558969 2015 BK313 16/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
558970 2015 BL313 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
558971 2015 BP313 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
558972 2015 BX313 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558973 2015 BP314 08/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
558974 2015 BQ314 29/08/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
558975 2015 BR316 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
558976 2015 BE317 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
558977 2015 BF317 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
558978 2015 BH319 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
558979 2015 BR319 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
558980 2015 BY321 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
558981 2015 BH324 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
558982 2015 BA325 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
558983 2015 BP325 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
558984 2015 BZ325 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
558985 2015 BB327 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
558986 2015 BN327 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
558987 2015 BR328 01/04/2006 Lulin LUSS 2,0 km MPC · JPL
558988 2015 BU328 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
558989 2015 BA330 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
558990 2015 BD330 24/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
558991 2015 BG330 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
558992 2015 BL330 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
558993 2015 BO330 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
558994 2015 BE331 04/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
558995 2015 BS331 12/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2,2 km MPC · JPL
558996 2015 BP336 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
558997 2015 BW336 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
558998 2015 BB338 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,9 km MPC · JPL
558999 2015 BG338 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
559000 2015 BS340 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

554.000s  • 555.000s  • 556.000s  • 557.000s  • 558.000s  • 559.000s  • 560.000s  • 561.000s  • 562.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001