Danh sách tiểu hành tinh/44001–45000

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang đầu 000K 100K 200K 300K 400K 500K  

39.000s  • 40.000s  • 41.000s  • 42.000s  • 43.000s  • 44.000s  • 45.000s  • 46.000s  • 47.000s  • 48.000s  • 49.000s44001–44100[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44001 Jonquet 1997 RE3 06/09/1997 Pises Pises Obs. 6,6 km MPC · JPL
44002 1997 ST1 23/09/1997 Prescott P. G. Comba 4,9 km MPC · JPL
44003 1997 SZ2 23/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 8,1 km MPC · JPL
44004 1997 SS3 25/09/1997 Rand G. R. Viscome 2,5 km MPC · JPL
44005 Migliardi 1997 SY3 25/09/1997 Pianoro V. Goretti 5,7 km MPC · JPL
44006 1997 TF17 06/10/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,4 km MPC · JPL
44007 1997 TA25 07/10/1997 Lake Clear K. A. Williams 8,6 km MPC · JPL
44008 1997 TN25 11/10/1997 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
44009 1997 TB26 11/10/1997 Xinglong SCAP 7,4 km MPC · JPL
44010 1997 UH11 29/10/1997 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
44011 Juubichi 1997 UH15 29/10/1997 Nanyo T. Okuni 7,7 km MPC · JPL
44012 1997 UL22 26/10/1997 Chichibu N. Satō 1,5 km MPC · JPL
44013 Iidetenmomdai 1997 VB7 01/11/1997 Nanyo T. Okuni 6,4 km MPC · JPL
44014 1997 WT1 19/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
44015 1997 WD10 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
44016 Jimmypage 1997 WQ28 30/11/1997 Rolvenden M. Armstrong, C. Armstrong 9,5 km MPC · JPL
44017 1997 WV35 29/11/1997 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
44018 1997 WL36 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44019 1997 WO39 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
44020 1997 WS39 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44021 1997 WU39 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44022 1997 WB43 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44023 1997 WO46 26/11/1997 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44024 1997 WP47 19/11/1997 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
44025 1997 XY11 06/12/1997 Burlington T. Handley 6,4 km MPC · JPL
44026 1997 YD11 25/12/1997 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
44027 Termain 1998 AD 02/01/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
44028 1998 BD1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
44029 1998 BK4 21/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,1 km MPC · JPL
44030 1998 BQ11 23/01/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44031 1998 CO 03/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,2 km MPC · JPL
44032 1998 CD3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
44033 Michez 1998 CB4 15/02/1998 Bologna San Vittore Obs. 2,2 km MPC · JPL
44034 1998 DB 17/02/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
44035 1998 DM6 22/02/1998 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
44036 1998 DO7 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
44037 1998 DD18 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
44038 1998 DQ27 21/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
44039 de Sahagún 1998 DS33 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
44040 1998 DA35 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
44041 1998 ER1 02/03/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
44042 1998 ES9 02/03/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
44043 1998 EW12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
44044 1998 EE13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
44045 1998 EA14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
44046 1998 FS1 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
44047 1998 FL2 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44048 1998 FF4 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44049 1998 FG4 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
44050 1998 FU11 24/03/1998 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
44051 1998 FP13 26/03/1998 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
44052 1998 FA16 28/03/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
44053 1998 FU20 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44054 1998 FR26 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44055 1998 FC30 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44056 1998 FW36 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44057 1998 FW39 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44058 1998 FA40 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44059 1998 FP40 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44060 1998 FU42 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44061 1998 FJ43 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44062 1998 FK46 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44063 1998 FW50 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44064 1998 FN53 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44065 1998 FU54 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44066 1998 FH55 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44067 1998 FZ55 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44068 1998 FX58 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44069 1998 FG61 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44070 1998 FP61 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44071 1998 FR65 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44072 1998 FS65 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44073 1998 FV65 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44074 1998 FB66 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44075 1998 FB67 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44076 1998 FT69 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44077 1998 FW69 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44078 1998 FB70 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44079 1998 FK71 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44080 1998 FQ71 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44081 1998 FG75 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44082 1998 FH75 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44083 1998 FZ77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44084 1998 FX78 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44085 1998 FG80 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44086 1998 FV83 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44087 1998 FG99 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44088 1998 FW101 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44089 1998 FZ101 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44090 1998 FT105 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44091 1998 FB106 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44092 1998 FJ106 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44093 1998 FF109 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44094 1998 FV109 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44095 1998 FS113 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44096 1998 FJ114 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44097 1998 FK115 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44098 1998 FB117 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44099 1998 FT117 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44100 1998 FX117 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL

44101–44200[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44101 1998 FT121 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44102 1998 FY129 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44103 Aldana 1998 GE1 04/04/1998 Teide R. Casas 2,2 km MPC · JPL
44104 1998 GO1 07/04/1998 Kleť Kleť Obs. 3,9 km MPC · JPL
44105 1998 GG11 01/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44106 1998 HT3 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
44107 1998 HH4 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
44108 1998 HT4 20/04/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,7 km MPC · JPL
44109 1998 HO5 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
44110 1998 HT5 21/04/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
44111 1998 HN6 22/04/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
44112 1998 HS13 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44113 1998 HH14 29/04/1998 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
44114 1998 HN21 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44115 1998 HQ23 28/04/1998 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
44116 1998 HK26 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
44117 Haroldlarson 1998 HL27 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
44118 1998 HB29 25/04/1998 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
44119 1998 HN32 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44120 1998 HU32 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44121 1998 HL34 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44122 1998 HT34 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44123 1998 HC36 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44124 1998 HM37 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44125 1998 HE38 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44126 1998 HR38 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44127 1998 HO43 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44128 1998 HU50 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
44129 1998 HX50 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
44130 1998 HU51 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
44131 1998 HG53 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44132 1998 HL79 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44133 1998 HL80 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44134 1998 HB87 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44135 1998 HD88 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44136 1998 HW89 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44137 1998 HD92 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44138 1998 HG92 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44139 1998 HZ92 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44140 1998 HK94 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44141 1998 HL96 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44142 1998 HU96 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44143 1998 HF98 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44144 1998 HG98 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44145 1998 HJ101 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44146 1998 HZ101 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
44147 1998 HB103 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
44148 1998 HC106 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44149 1998 HS106 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44150 1998 HC108 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44151 1998 HX110 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44152 1998 HN121 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44153 1998 HQ121 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44154 1998 HZ122 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44155 1998 HD123 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44156 1998 HN123 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44157 1998 HO123 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44158 1998 HN128 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44159 1998 HV130 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44160 1998 HQ134 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44161 1998 HT139 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44162 1998 HC148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
44163 1998 HH148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
44164 1998 JS 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
44165 1998 JR1 01/05/1998 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
44166 1998 JF2 01/05/1998 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
44167 1998 JA3 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
44168 1998 JJ4 15/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,8 km MPC · JPL
44169 1998 KK2 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44170 1998 KK7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
44171 1998 KR8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
44172 1998 KN9 28/05/1998 Prescott P. G. Comba 5,0 km MPC · JPL
44173 1998 KH13 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44174 1998 KL22 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44175 1998 KA29 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44176 1998 KT30 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44177 1998 KX31 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44178 1998 KY32 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44179 1998 KJ33 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44180 1998 KE37 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44181 1998 KA43 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
44182 1998 KL44 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44183 1998 KQ45 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44184 1998 KZ45 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44185 1998 KH54 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44186 1998 KX55 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44187 1998 KC56 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44188 1998 KJ58 21/05/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
44189 1998 KW61 24/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44190 1998 KD63 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44191 1998 LF2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
44192 Paulguttman 1998 ME2 18/06/1998 Mount Hopkins C. W. Hergenrother 2,8 km MPC · JPL
44193 1998 MW2 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
44194 1998 MQ7 19/06/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
44195 1998 MW7 19/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
44196 1998 ML9 19/06/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44197 1998 MX15 17/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
44198 1998 MP24 25/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,8 km MPC · JPL
44199 1998 MU24 23/06/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44200 1998 MJ25 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL

44201–44300[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44201 1998 MS28 24/06/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
44202 1998 MJ32 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44203 1998 MN34 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44204 1998 MJ35 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
44205 1998 MY45 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44206 1998 OM 17/07/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
44207 1998 OJ1 21/07/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,0 km MPC · JPL
44208 1998 OY6 20/07/1998 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
44209 1998 OH7 28/07/1998 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
44210 1998 OX10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
44211 1998 OC12 23/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
44212 1998 OJ12 29/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
44213 1998 OZ13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
44214 1998 OC14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
44215 1998 OX14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
44216 Olivercabasa 1998 PH 04/08/1998 Teide E. Vigil, F. Casarramona 5,1 km MPC · JPL
44217 Whittle 1998 PO1 12/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 8,0 km MPC · JPL
44218 1998 QO1 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 6,2 km MPC · JPL
44219 1998 QB3 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
44220 1998 QT7 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44221 1998 QK8 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
44222 1998 QG9 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44223 1998 QH10 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
44224 1998 QP10 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
44225 1998 QY10 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44226 1998 QZ11 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44227 1998 QP14 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
44228 1998 QT16 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44229 1998 QH22 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
44230 1998 QS22 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
44231 1998 QE25 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44232 1998 QJ28 25/08/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
44233 1998 QM28 26/08/1998 Prescott P. G. Comba 5,1 km MPC · JPL
44234 1998 QE29 26/08/1998 Ondřejov L. Kotková 5,5 km MPC · JPL
44235 1998 QL31 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44236 1998 QA33 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44237 1998 QC33 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
44238 1998 QV33 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44239 1998 QR34 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44240 1998 QB35 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44241 1998 QU36 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
44242 1998 QB37 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44243 1998 QN37 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44244 1998 QP38 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
44245 1998 QG40 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44246 1998 QQ40 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44247 1998 QR40 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
44248 1998 QT41 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44249 1998 QH42 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
44250 1998 QT42 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44251 1998 QZ43 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44252 1998 QF44 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44253 1998 QO44 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44254 1998 QM45 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44255 1998 QV45 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44256 1998 QJ46 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44257 1998 QQ47 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44258 1998 QT47 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
44259 1998 QW48 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44260 1998 QO49 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44261 1998 QR50 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
44262 1998 QR51 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44263 Nansouty 1998 QR53 28/08/1998 Dax P. Dupouy, F. Maréchal 4,0 km MPC · JPL
44264 1998 QH54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
44265 1998 QN54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
44266 1998 QV55 26/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,8 km MPC · JPL
44267 1998 QZ55 29/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 4,3 km MPC · JPL
44268 1998 QX60 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
44269 1998 QY60 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
44270 1998 QV66 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44271 1998 QY67 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44272 1998 QB70 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44273 1998 QH70 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44274 1998 QU70 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44275 1998 QP71 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44276 1998 QZ71 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44277 1998 QY72 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
44278 1998 QU74 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44279 1998 QH75 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44280 1998 QE77 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
44281 1998 QX77 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44282 1998 QB78 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44283 1998 QP78 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44284 1998 QX78 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44285 1998 QD80 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
44286 1998 QK83 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44287 1998 QO85 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44288 1998 QP85 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44289 1998 QU86 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44290 1998 QA87 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44291 1998 QL87 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
44292 1998 QO87 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44293 1998 QQ87 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44294 1998 QE89 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
44295 1998 QU89 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
44296 1998 QM90 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44297 1998 QF93 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44298 1998 QD94 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
44299 1998 QX94 19/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44300 1998 QC95 19/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL

44301–44400[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44301 1998 QM96 19/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
44302 1998 QQ99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
44303 1998 QA101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
44304 1998 QD102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
44305 1998 QK102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
44306 1998 QC104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
44307 1998 QH105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
44308 1998 RG 01/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,8 km MPC · JPL
44309 1998 RT 09/09/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,3 km MPC · JPL
44310 1998 RU1 14/09/1998 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
44311 1998 RP6 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
44312 1998 RC8 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
44313 1998 RV12 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
44314 1998 RV15 04/09/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
44315 1998 RG16 14/09/1998 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
44316 1998 RN22 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44317 1998 RC23 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44318 1998 RK24 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44319 1998 RR29 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44320 1998 RJ31 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
44321 1998 RY42 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44322 1998 RZ42 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44323 1998 RT44 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44324 1998 RA45 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
44325 1998 RU45 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
44326 1998 RM47 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44327 1998 RC48 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44328 1998 RC55 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
44329 1998 RN58 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44330 1998 RV58 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44331 1998 RW58 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44332 1998 RU60 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44333 1998 RB63 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
44334 1998 RO63 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44335 1998 RU63 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44336 1998 RE64 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44337 1998 RE65 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44338 1998 RM65 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44339 1998 RV65 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44340 1998 RH66 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
44341 1998 RX66 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44342 1998 RJ67 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
44343 1998 RS67 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44344 1998 RN68 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44345 1998 RO73 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44346 1998 RC74 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
44347 1998 RV74 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44348 1998 RZ76 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44349 1998 RN77 14/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
44350 1998 RY78 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
44351 1998 RA79 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44352 1998 RY79 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44353 1998 SB1 16/09/1998 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
44354 1998 SS2 16/09/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,1 km MPC · JPL
44355 1998 ST2 18/09/1998 Colleverde V. S. Casulli 2,7 km MPC · JPL
44356 1998 SL7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
44357 1998 SS8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
44358 1998 SX8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
44359 1998 SM9 17/09/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
44360 1998 SK10 18/09/1998 Caussols ODAS 6,4 km MPC · JPL
44361 1998 SG13 21/09/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
44362 1998 SM14 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
44363 1998 SS19 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
44364 1998 SA22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,1 km MPC · JPL
44365 1998 SO22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,8 km MPC · JPL
44366 1998 SQ23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
44367 1998 SE25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
44368 1998 SR26 23/09/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 3,7 km MPC · JPL
44369 1998 SX32 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
44370 1998 SK35 27/09/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., K. Wefel 3,2 km MPC · JPL
44371 1998 SR37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
44372 1998 SZ37 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
44373 1998 SU42 17/09/1998 Xinglong SCAP 7,0 km MPC · JPL
44374 1998 SY42 20/09/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
44375 1998 SG46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
44376 1998 SJ48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
44377 1998 SD54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
44378 1998 SC56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
44379 1998 SH56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
44380 1998 SS56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
44381 1998 SV56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
44382 1998 SA59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
44383 1998 SL60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
44384 1998 SJ61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
44385 1998 SR61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
44386 1998 SV61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
44387 1998 ST62 25/09/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
44388 1998 SK63 27/09/1998 Xinglong SCAP 7,2 km MPC · JPL
44389 1998 SO63 29/09/1998 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
44390 1998 ST63 29/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,8 km MPC · JPL
44391 1998 SH64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
44392 1998 SY65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
44393 1998 SJ66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
44394 1998 ST66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
44395 1998 SE68 19/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44396 1998 SF68 19/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44397 1998 SG71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
44398 1998 SD75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
44399 1998 SZ84 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44400 1998 ST97 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL

44401–44500[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44401 1998 SD106 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44402 1998 SX107 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44403 1998 SH111 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44404 1998 SB113 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44405 1998 SS123 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
44406 1998 SU127 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44407 1998 SO132 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44408 1998 SK133 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
44409 1998 SW134 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
44410 1998 SQ137 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
44411 1998 SX138 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
44412 1998 SJ139 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44413 1998 SR139 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
44414 1998 SC141 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
44415 1998 SF143 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
44416 1998 ST143 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
44417 1998 SS146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
44418 1998 SY146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
44419 1998 SM151 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
44420 1998 SC155 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44421 1998 SL156 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
44422 1998 SD159 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44423 1998 SP162 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
44424 1998 TL1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
44425 1998 TY1 13/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
44426 1998 TJ4 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
44427 1998 TC5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
44428 1998 TF5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
44429 1998 TU5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
44430 1998 TZ6 15/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
44431 1998 TJ18 14/10/1998 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
44432 1998 TP19 15/10/1998 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
44433 1998 TL30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
44434 1998 UD4 20/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
44435 1998 UB7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
44436 1998 UE7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
44437 1998 UN7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
44438 1998 UG8 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 14 km MPC · JPL
44439 1998 UR8 17/10/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
44440 1998 UM15 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
44441 1998 UO16 24/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
44442 1998 UG17 17/10/1998 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
44443 1998 UY19 26/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 9,1 km MPC · JPL
44444 1998 UZ19 26/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
44445 1998 UX20 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
44446 1998 UJ21 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
44447 1998 UM21 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44448 1998 UU22 31/10/1998 Gekko T. Kagawa 6,5 km MPC · JPL
44449 1998 UK24 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
44450 1998 UB25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
44451 1998 UT30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
44452 1998 UO32 30/10/1998 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
44453 1998 UL40 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44454 1998 UE43 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44455 Artdula 1998 VK 07/11/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
44456 1998 VP4 11/11/1998 Caussols ODAS 5,6 km MPC · JPL
44457 1998 VG7 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44458 1998 VJ8 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
44459 1998 VW11 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
44460 1998 VC15 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44461 1998 VH17 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
44462 1998 VU17 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44463 1998 VT18 10/11/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
44464 1998 VN21 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44465 1998 VR23 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
44466 1998 VT23 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
44467 1998 VU27 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44468 1998 VH34 11/11/1998 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 8,8 km MPC · JPL
44469 1998 VP34 10/11/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
44470 1998 VZ35 12/11/1998 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
44471 1998 VB37 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44472 1998 VH53 14/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44473 Randytatum 1998 WB 16/11/1998 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
44474 1998 WE 16/11/1998 Zeno T. Stafford 8,7 km MPC · JPL
44475 Hikarumasai 1998 WF 16/11/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
44476 1998 WN3 19/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,2 km MPC · JPL
44477 1998 WL5 20/11/1998 Gekko T. Kagawa 3,5 km MPC · JPL
44478 1998 WK6 23/11/1998 Zeno T. Stafford 6,0 km MPC · JPL
44479 Oláheszter 1998 WS8 24/11/1998 Piszkéstető L. Kiss, K. Sárneczky 5,9 km MPC · JPL
44480 1998 WU9 16/11/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44481 1998 WN10 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
44482 1998 WQ14 21/11/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
44483 1998 WL16 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
44484 1998 WV17 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
44485 1998 WZ17 21/11/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
44486 1998 WZ19 29/11/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,6 km MPC · JPL
44487 1998 WC20 26/11/1998 Uto F. Uto 8,4 km MPC · JPL
44488 1998 WO20 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44489 1998 WK22 18/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
44490 1998 WL23 18/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
44491 1998 WU30 28/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
44492 1998 WE31 19/11/1998 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
44493 1998 WT40 16/11/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
44494 1998 WD41 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44495 1998 XL4 12/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
44496 1998 XM5 08/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
44497 1998 XJ11 13/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
44498 1998 XL11 13/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
44499 1998 XV16 15/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
44500 1998 XT17 12/12/1998 Dynic Y. Ikari 8,6 km MPC · JPL

44501–44600[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44501 1998 XN21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
44502 1998 XQ27 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
44503 1998 XR27 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44504 1998 XX34 14/12/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
44505 1998 XT38 14/12/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
44506 1998 XS39 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
44507 1998 XM40 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44508 1998 XH45 14/12/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
44509 1998 XJ46 14/12/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
44510 1998 XB51 14/12/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
44511 1998 XC51 14/12/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
44512 1998 XM58 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
44513 1998 XT62 12/12/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
44514 1998 XE65 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44515 1998 XR74 14/12/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
44516 1998 XE83 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
44517 1998 XF83 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44518 1998 XQ86 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
44519 1998 XY91 15/12/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
44520 1998 XC92 15/12/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
44521 1998 XZ93 15/12/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
44522 1998 YP1 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
44523 1998 YR3 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
44524 1998 YZ3 19/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
44525 1998 YE4 19/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
44526 1998 YN4 16/12/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44527 1998 YC6 22/12/1998 Cocoa I. P. Griffin 7,0 km MPC · JPL
44528 1998 YZ6 22/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
44529 1998 YP7 22/12/1998 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
44530 Horáková 1998 YC8 25/12/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 7,1 km MPC · JPL
44531 1998 YR8 17/12/1998 Xinglong SCAP 13 km MPC · JPL
44532 1998 YA9 23/12/1998 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
44533 1998 YN9 24/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,7 km MPC · JPL
44534 1998 YZ9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,9 km MPC · JPL
44535 1998 YN15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
44536 1998 YY27 19/12/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44537 1999 AG 05/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
44538 1999 AO2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
44539 1999 AH4 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
44540 1999 AH6 08/01/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44541 1999 AV6 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
44542 1999 AD7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,5 km MPC · JPL
44543 1999 AG23 09/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
44544 1999 AO23 14/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
44545 1999 AJ24 13/01/1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 8,0 km MPC · JPL
44546 1999 BR 16/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,8 km MPC · JPL
44547 1999 BC3 19/01/1999 Needville Needville Obs. 11 km MPC · JPL
44548 1999 BQ5 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
44549 1999 BH13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
44550 1999 BL23 18/01/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
44551 1999 BV27 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
44552 1999 BL34 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
44553 1999 CH5 12/02/1999 Gekko T. Kagawa 13 km MPC · JPL
44554 1999 CQ9 14/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
44555 1999 CF11 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44556 1999 CD23 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44557 1999 CZ23 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
44558 1999 CF35 10/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
44559 1999 CC38 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
44560 1999 CM42 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44561 1999 CF53 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
44562 1999 CH57 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
44563 1999 CX59 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
44564 1999 CZ60 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44565 1999 CF84 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44566 1999 CK103 12/02/1999 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
44567 1999 CL111 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44568 1999 CR114 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
44569 1999 CG133 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44570 1999 FX5 16/03/1999 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
44571 1999 FQ15 20/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
44572 1999 FW38 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44573 1999 FZ51 20/03/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
44574 Lavoratti 1999 GF1 04/04/1999 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 3,8 km MPC · JPL
44575 1999 GG3 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
44576 1999 GJ10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
44577 1999 GJ17 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
44578 1999 GL25 06/04/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44579 1999 GR25 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44580 1999 GY25 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44581 1999 GB40 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44582 1999 JE10 08/05/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
44583 1999 JT11 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44584 1999 JO21 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44585 1999 JT28 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44586 1999 JJ70 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44587 1999 JQ70 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44588 1999 JF124 14/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44589 1999 LQ5 11/06/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44590 1999 LC16 12/06/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
44591 1999 NF40 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44592 1999 OM 17/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
44593 1999 OG3 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44594 1999 OX3 21/07/1999 Mauna Kea J. J. Kavelaars, B. Gladman, M. J. Holman, J.-M. Petit 176 km MPC · JPL
44595 1999 PE 04/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
44596 1999 PF 04/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
44597 Thoreau 1999 PW 06/08/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,0 km MPC · JPL
44598 1999 PL6 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
44599 1999 RA2 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
44600 1999 RU10 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL

44601–44700[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44601 1999 RM12 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44602 1999 RN12 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44603 1999 RT12 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44604 1999 RN14 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44605 1999 RM16 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44606 1999 RQ17 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44607 1999 RT17 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44608 1999 RR18 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44609 1999 RW18 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44610 1999 RW24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44611 1999 RO25 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44612 1999 RP27 07/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
44613 Rudolf 1999 RU31 08/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,8 km MPC · JPL
44614 1999 RM34 10/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
44615 1999 RQ34 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
44616 1999 RT34 10/09/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
44617 1999 RY37 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
44618 1999 RO38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
44619 1999 RO42 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
44620 1999 RS43 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
44621 1999 RV48 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44622 1999 RJ51 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44623 1999 RP55 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44624 1999 RS57 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44625 1999 RS63 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
44626 1999 RU65 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44627 1999 RN71 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44628 1999 RQ75 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44629 1999 RT83 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44630 1999 RY83 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44631 1999 RT87 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44632 1999 RZ88 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44633 1999 RB90 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44634 1999 RZ94 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44635 1999 RO97 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44636 1999 RQ103 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44637 1999 RN105 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44638 1999 RA109 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44639 1999 RM109 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44640 1999 RQ110 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44641 1999 RZ111 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
44642 1999 RL114 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44643 1999 RS114 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44644 1999 RY114 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44645 1999 RC118 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44646 1999 RN121 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44647 1999 RA129 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44648 1999 RN140 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44649 1999 RY141 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44650 1999 RF143 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44651 1999 RB148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44652 1999 RC150 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44653 1999 RO151 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44654 1999 RR155 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44655 1999 RQ158 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44656 1999 RU159 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44657 1999 RK163 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44658 1999 RD168 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44659 1999 RJ169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44660 1999 RQ169 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44661 1999 RX169 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44662 1999 RV170 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44663 1999 RS171 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44664 1999 RX171 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44665 1999 RF174 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44666 1999 RX176 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44667 1999 RB179 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44668 1999 RC181 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44669 1999 RC182 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44670 1999 RQ183 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44671 1999 RE184 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44672 1999 RL184 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44673 1999 RE185 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44674 1999 RD186 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44675 1999 RX186 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44676 1999 RG187 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44677 1999 RK190 10/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44678 1999 RP192 13/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44679 1999 RQ193 15/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
44680 1999 RD194 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44681 1999 RZ195 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44682 1999 RK197 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44683 1999 RR197 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44684 1999 RY197 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44685 1999 RM200 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44686 1999 RN200 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
44687 1999 RS204 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44688 1999 RR207 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44689 1999 RK210 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
44690 1999 RK211 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44691 1999 RF221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
44692 1999 RG225 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44693 1999 RH234 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44694 1999 RT234 08/09/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44695 1999 RY235 08/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
44696 1999 RZ235 08/09/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
44697 1999 RC239 08/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
44698 1999 RS247 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
44699 1999 SG 16/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
44700 1999 SG3 22/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL

44701–44800[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44701 1999 SD7 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44702 1999 SJ7 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44703 1999 SX10 30/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
44704 1999 SA11 30/09/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
44705 1999 SL11 30/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
44706 1999 SW24 30/09/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
44707 1999 TR1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
44708 1999 TS1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
44709 1999 TV1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
44710 1999 TM3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
44711 Carp 1999 TD4 03/10/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 2,4 km MPC · JPL
44712 1999 TJ5 04/10/1999 Ondřejov L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
44713 1999 TP5 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,9 km MPC · JPL
44714 1999 TS5 06/10/1999 High Point D. K. Chesney 2,0 km MPC · JPL
44715 1999 TZ5 02/10/1999 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 1,8 km MPC · JPL
44716 1999 TG6 03/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
44717 Borgoamozzano 1999 TY6 07/10/1999 Monte Agliale S. Donati 2,8 km MPC · JPL
44718 1999 TP8 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,4 km MPC · JPL
44719 1999 TP9 08/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,4 km MPC · JPL
44720 1999 TS9 08/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,7 km MPC · JPL
44721 1999 TG10 08/10/1999 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
44722 1999 TQ10 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,8 km MPC · JPL
44723 1999 TQ12 12/10/1999 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
44724 1999 TU13 11/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 1,7 km MPC · JPL
44725 1999 TD14 13/10/1999 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
44726 1999 TT14 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,7 km MPC · JPL
44727 1999 TZ14 12/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,6 km MPC · JPL
44728 1999 TT15 13/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 6,2 km MPC · JPL
44729 1999 TF17 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,4 km MPC · JPL
44730 1999 TY17 04/10/1999 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
44731 1999 TF18 10/10/1999 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
44732 1999 TM18 14/10/1999 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
44733 1999 TW19 14/10/1999 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
44734 1999 TJ25 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44735 1999 TJ27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44736 1999 TF30 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44737 1999 TW32 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44738 1999 TD35 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44739 1999 TV36 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
44740 1999 TJ37 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
44741 1999 TO38 01/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44742 1999 TK40 05/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
44743 1999 TR48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
44744 1999 TX48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
44745 1999 TZ54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
44746 1999 TE61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
44747 1999 TN80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
44748 1999 TT86 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44749 1999 TY91 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44750 1999 TC94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44751 1999 TS97 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
44752 1999 TY99 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44753 1999 TJ102 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
44754 1999 TJ105 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44755 1999 TN105 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44756 1999 TQ107 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44757 1999 TF113 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44758 1999 TH113 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44759 1999 TY113 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44760 1999 TJ114 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44761 1999 TF115 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44762 1999 TZ115 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44763 1999 TM116 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44764 1999 TG120 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44765 1999 TP122 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44766 1999 TM123 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
44767 1999 TK124 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44768 1999 TR124 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44769 1999 TU130 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44770 1999 TA131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44771 1999 TA135 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
44772 1999 TM139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44773 1999 TU140 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44774 1999 TK141 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44775 1999 TL148 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44776 1999 TM149 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44777 1999 TS151 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44778 1999 TK152 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44779 1999 TM153 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44780 1999 TN154 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44781 1999 TO154 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44782 1999 TK156 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44783 1999 TA164 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44784 1999 TQ165 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44785 1999 TF168 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44786 1999 TQ171 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44787 1999 TE172 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44788 1999 TS172 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44789 1999 TU172 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44790 1999 TV173 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
44791 1999 TN176 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44792 1999 TK177 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44793 1999 TB178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44794 1999 TP180 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44795 1999 TU180 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44796 1999 TY180 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44797 1999 TD181 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44798 1999 TL191 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44799 1999 TQ192 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44800 1999 TY194 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL

44801–44900[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44801 1999 TD200 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44802 1999 TG206 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44803 1999 TO206 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44804 1999 TO210 14/10/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
44805 1999 TT214 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44806 1999 TW215 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44807 1999 TP217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44808 1999 TM220 01/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
44809 1999 TN221 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44810 1999 TR221 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
44811 1999 TE222 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
44812 1999 TH222 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
44813 1999 TV222 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44814 1999 TX222 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44815 1999 TO223 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44816 1999 TB224 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
44817 1999 TW234 03/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44818 1999 TQ236 03/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
44819 1999 TS236 03/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
44820 1999 TX236 03/10/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
44821 Amadora 1999 TZ236 03/10/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
44822 1999 TW239 04/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
44823 1999 TG242 04/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
44824 1999 TH243 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
44825 1999 TS243 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44826 1999 TH244 07/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44827 1999 TN247 08/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
44828 1999 TR247 08/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
44829 1999 TS247 08/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44830 1999 TT247 08/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44831 1999 TF248 08/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
44832 1999 TJ248 08/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
44833 1999 TL248 08/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
44834 1999 TE256 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44835 1999 TS259 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44836 1999 TB262 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44837 1999 TM270 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44838 1999 TK272 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44839 1999 TU273 05/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
44840 1999 TO284 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44841 1999 TP284 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44842 1999 TG285 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44843 1999 TX286 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44844 1999 TG288 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44845 1999 TE289 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44846 1999 TN290 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44847 1999 TA291 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44848 1999 TY291 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44849 1999 UE1 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
44850 1999 UR1 17/10/1999 Oohira T. Urata 1,9 km MPC · JPL
44851 1999 UE2 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
44852 1999 UG2 17/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
44853 1999 UR4 31/10/1999 Ondřejov L. Kotková 2,9 km MPC · JPL
44854 1999 UY5 29/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
44855 1999 UF6 28/10/1999 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
44856 1999 UH6 28/10/1999 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
44857 1999 UW8 29/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
44858 1999 UZ13 29/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
44859 1999 UH14 29/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44860 1999 UC15 29/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
44861 1999 UL15 29/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
44862 1999 UM15 29/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
44863 1999 UV15 29/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
44864 1999 UJ23 28/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
44865 1999 UO23 28/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
44866 1999 UP27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44867 1999 UN29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
44868 1999 UQ29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44869 1999 UQ34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
44870 1999 UP35 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44871 1999 UR38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
44872 1999 UA41 17/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
44873 1999 UF41 17/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
44874 1999 UY44 30/10/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
44875 1999 UO45 31/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44876 1999 UG46 31/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
44877 1999 UK46 31/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44878 1999 UD49 31/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
44879 1999 UP50 30/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
44880 1999 UF51 31/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
44881 1999 UJ51 31/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
44882 1999 UR51 31/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
44883 1999 UW52 31/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
44884 1999 UT56 28/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44885 Vodička 1999 VB 01/11/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,5 km MPC · JPL
44886 1999 VF1 04/11/1999 Zeno T. Stafford 5,0 km MPC · JPL
44887 1999 VF5 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
44888 1999 VJ5 04/11/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
44889 1999 VC6 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
44890 1999 VF7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
44891 1999 VB8 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
44892 1999 VJ8 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
44893 1999 VV8 05/11/1999 Farpoint Farpoint Obs. 2,0 km MPC · JPL
44894 1999 VK9 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
44895 1999 VL9 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,1 km MPC · JPL
44896 1999 VB12 10/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
44897 1999 VP12 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
44898 1999 VA15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44899 1999 VD15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
44900 1999 VG17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL

44901–45000[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44901 1999 VS18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
44902 1999 VJ19 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
44903 1999 VR19 12/11/1999 Zeno T. Stafford 4,6 km MPC · JPL
44904 1999 VH21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,9 km MPC · JPL
44905 1999 VS22 13/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,4 km MPC · JPL
44906 1999 VF23 08/11/1999 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 2,8 km MPC · JPL
44907 1999 VM24 15/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,6 km MPC · JPL
44908 1999 VR24 15/11/1999 Ondřejov P. Kušnirák 2,3 km MPC · JPL
44909 1999 VV24 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
44910 1999 VX24 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
44911 1999 VJ25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
44912 1999 VN25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
44913 1999 VD26 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44914 1999 VN27 03/11/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44915 1999 VR27 03/11/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
44916 1999 VL28 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44917 1999 VY29 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44918 1999 VV30 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
44919 1999 VC31 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44920 1999 VK32 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44921 1999 VL32 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44922 1999 VE34 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44923 1999 VF34 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
44924 1999 VN34 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
44925 1999 VB36 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44926 1999 VC36 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44927 1999 VX36 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44928 1999 VJ37 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44929 1999 VR37 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44930 1999 VC39 10/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44931 1999 VD39 10/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44932 1999 VJ40 05/11/1999 Uenohara N. Kawasato 2,0 km MPC · JPL
44933 1999 VU44 04/11/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
44934 1999 VV45 04/11/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
44935 1999 VT49 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44936 1999 VD50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44937 1999 VU50 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44938 1999 VV50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44939 1999 VB52 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44940 1999 VH53 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44941 1999 VQ53 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44942 1999 VM55 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
44943 1999 VB57 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44944 1999 VS58 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44945 1999 VG59 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44946 1999 VU61 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44947 1999 VK62 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
44948 1999 VT63 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44949 1999 VX63 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44950 1999 VY65 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44951 1999 VD68 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44952 1999 VB71 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44953 1999 VB72 11/11/1999 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
44954 1999 VN72 15/11/1999 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
44955 1999 VS72 05/11/1999 Uenohara N. Kawasato 6,3 km MPC · JPL
44956 1999 VQ77 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44957 1999 VG78 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44958 1999 VT78 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44959 1999 VL82 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44960 1999 VJ86 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44961 1999 VS86 07/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44962 1999 VL87 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44963 1999 VZ88 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
44964 1999 VK90 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44965 1999 VY92 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44966 1999 VD93 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44967 1999 VG93 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44968 1999 VC97 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44969 1999 VD97 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44970 1999 VJ98 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44971 1999 VA100 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44972 1999 VB112 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44973 1999 VV112 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44974 1999 VT114 09/11/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
44975 1999 VD145 13/11/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
44976 1999 VJ146 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44977 1999 VN156 12/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
44978 1999 VN157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44979 1999 VT157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44980 1999 VW157 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44981 1999 VG159 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44982 1999 VD160 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44983 1999 VU163 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44984 1999 VC164 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
44985 1999 VD164 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44986 1999 VT164 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44987 1999 VW168 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44988 1999 VR172 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44989 1999 VG173 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44990 1999 VD174 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
44991 1999 VJ174 12/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
44992 1999 VK178 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44993 1999 VP178 06/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
44994 1999 VM179 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44995 1999 VS184 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44996 1999 VT184 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44997 1999 VX184 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44998 1999 VH185 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44999 1999 VQ186 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45000 1999 VR186 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
Trang đầu 000K 100K 200K 300K 400K 500K  

39.000s  • 40.000s  • 41.000s  • 42.000s  • 43.000s  • 44.000s  • 45.000s  • 46.000s  • 47.000s  • 48.000s  • 49.000s