Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/44001–45000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44001 Jonquet 1997 RE3 06/09/1997 Pises Pises Obs. 6,6 km MPC · JPL
44002 1997 ST1 23/09/1997 Prescott P. G. Comba 4,9 km MPC · JPL
44003 1997 SZ2 23/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 8,1 km MPC · JPL
44004 1997 SS3 25/09/1997 Rand G. R. Viscome 2,5 km MPC · JPL
44005 Migliardi 1997 SY3 25/09/1997 Pianoro V. Goretti 5,7 km MPC · JPL
44006 1997 TF17 06/10/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,4 km MPC · JPL
44007 1997 TA25 07/10/1997 Lake Clear K. A. Williams 8,6 km MPC · JPL
44008 1997 TN25 11/10/1997 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
44009 1997 TB26 11/10/1997 Xinglong SCAP 7,4 km MPC · JPL
44010 1997 UH11 29/10/1997 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
44011 Juubichi 1997 UH15 29/10/1997 Nanyo T. Okuni 7,7 km MPC · JPL
44012 1997 UL22 26/10/1997 Chichibu N. Satō 1,5 km MPC · JPL
44013 Iidetenmomdai 1997 VB7 01/11/1997 Nanyo T. Okuni 6,4 km MPC · JPL
44014 1997 WT1 19/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
44015 1997 WD10 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
44016 Jimmypage 1997 WQ28 30/11/1997 Rolvenden M. Armstrong, C. Armstrong 9,5 km MPC · JPL
44017 1997 WV35 29/11/1997 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
44018 1997 WL36 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44019 1997 WO39 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
44020 1997 WS39 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44021 1997 WU39 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44022 1997 WB43 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44023 1997 WO46 26/11/1997 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44024 1997 WP47 19/11/1997 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
44025 1997 XY11 06/12/1997 Burlington T. Handley 6,4 km MPC · JPL
44026 1997 YD11 25/12/1997 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
44027 Termain 1998 AD 02/01/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
44028 1998 BD1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
44029 1998 BK4 21/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,1 km MPC · JPL
44030 1998 BQ11 23/01/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44031 1998 CO 03/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,2 km MPC · JPL
44032 1998 CD3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
44033 Michez 1998 CB4 15/02/1998 Bologna San Vittore Obs. 2,2 km MPC · JPL
44034 1998 DB 17/02/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
44035 1998 DM6 22/02/1998 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
44036 1998 DO7 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
44037 1998 DD18 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
44038 1998 DQ27 21/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
44039 de Sahagún 1998 DS33 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
44040 1998 DA35 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
44041 1998 ER1 02/03/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
44042 1998 ES9 02/03/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
44043 1998 EW12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
44044 1998 EE13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
44045 1998 EA14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
44046 1998 FS1 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
44047 1998 FL2 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44048 1998 FF4 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44049 1998 FG4 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
44050 1998 FU11 24/03/1998 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
44051 1998 FP13 26/03/1998 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
44052 1998 FA16 28/03/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
44053 1998 FU20 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44054 1998 FR26 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44055 1998 FC30 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44056 1998 FW36 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44057 1998 FW39 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44058 1998 FA40 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44059 1998 FP40 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44060 1998 FU42 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44061 1998 FJ43 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44062 1998 FK46 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44063 1998 FW50 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44064 1998 FN53 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44065 1998 FU54 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44066 1998 FH55 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44067 1998 FZ55 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44068 1998 FX58 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44069 1998 FG61 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44070 1998 FP61 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44071 1998 FR65 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44072 1998 FS65 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44073 1998 FV65 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44074 1998 FB66 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44075 1998 FB67 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44076 1998 FT69 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44077 1998 FW69 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44078 1998 FB70 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44079 1998 FK71 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44080 1998 FQ71 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44081 1998 FG75 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44082 1998 FH75 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44083 1998 FZ77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44084 1998 FX78 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44085 1998 FG80 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44086 1998 FV83 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44087 1998 FG99 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44088 1998 FW101 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44089 1998 FZ101 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44090 1998 FT105 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44091 1998 FB106 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44092 1998 FJ106 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44093 1998 FF109 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44094 1998 FV109 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44095 1998 FS113 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44096 1998 FJ114 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44097 1998 FK115 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44098 1998 FB117 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44099 1998 FT117 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44100 1998 FX117 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44101 1998 FT121 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44102 1998 FY129 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44103 Aldana 1998 GE1 04/04/1998 Teide R. Casas 2,2 km MPC · JPL
44104 1998 GO1 07/04/1998 Kleť Kleť Obs. 3,9 km MPC · JPL
44105 1998 GG11 01/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44106 1998 HT3 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
44107 1998 HH4 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
44108 1998 HT4 20/04/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,7 km MPC · JPL
44109 1998 HO5 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
44110 1998 HT5 21/04/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
44111 1998 HN6 22/04/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
44112 1998 HS13 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44113 1998 HH14 29/04/1998 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
44114 1998 HN21 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44115 1998 HQ23 28/04/1998 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
44116 1998 HK26 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
44117 Haroldlarson 1998 HL27 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
44118 1998 HB29 25/04/1998 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
44119 1998 HN32 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44120 1998 HU32 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44121 1998 HL34 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44122 1998 HT34 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44123 1998 HC36 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44124 1998 HM37 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44125 1998 HE38 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44126 1998 HR38 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44127 1998 HO43 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44128 1998 HU50 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
44129 1998 HX50 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
44130 1998 HU51 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
44131 1998 HG53 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44132 1998 HL79 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44133 1998 HL80 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44134 1998 HB87 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44135 1998 HD88 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44136 1998 HW89 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44137 1998 HD92 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44138 1998 HG92 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44139 1998 HZ92 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44140 1998 HK94 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44141 1998 HL96 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44142 1998 HU96 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44143 1998 HF98 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44144 1998 HG98 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44145 1998 HJ101 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44146 1998 HZ101 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
44147 1998 HB103 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
44148 1998 HC106 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44149 1998 HS106 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44150 1998 HC108 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44151 1998 HX110 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44152 1998 HN121 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44153 1998 HQ121 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44154 1998 HZ122 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44155 1998 HD123 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44156 1998 HN123 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44157 1998 HO123 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44158 1998 HN128 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44159 1998 HV130 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44160 1998 HQ134 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44161 1998 HT139 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44162 1998 HC148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
44163 1998 HH148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
44164 1998 JS 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
44165 1998 JR1 01/05/1998 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
44166 1998 JF2 01/05/1998 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
44167 1998 JA3 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
44168 1998 JJ4 15/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,8 km MPC · JPL
44169 1998 KK2 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44170 1998 KK7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
44171 1998 KR8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
44172 1998 KN9 28/05/1998 Prescott P. G. Comba 5,0 km MPC · JPL
44173 1998 KH13 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44174 1998 KL22 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44175 1998 KA29 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44176 1998 KT30 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44177 1998 KX31 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44178 1998 KY32 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44179 1998 KJ33 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44180 1998 KE37 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44181 1998 KA43 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
44182 1998 KL44 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44183 1998 KQ45 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44184 1998 KZ45 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44185 1998 KH54 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44186 1998 KX55 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44187 1998 KC56 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44188 1998 KJ58 21/05/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
44189 1998 KW61 24/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44190 1998 KD63 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44191 1998 LF2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
44192 Paulguttman 1998 ME2 18/06/1998 Mount Hopkins C. W. Hergenrother 2,8 km MPC · JPL
44193 1998 MW2 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
44194 1998 MQ7 19/06/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
44195 1998 MW7 19/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
44196 1998 ML9 19/06/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44197 1998 MX15 17/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
44198 1998 MP24 25/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,8 km MPC · JPL
44199 1998 MU24 23/06/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44200 1998 MJ25 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44201 1998 MS28 24/06/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
44202 1998 MJ32 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44203 1998 MN34 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44204 1998 MJ35 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
44205 1998 MY45 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44206 1998 OM 17/07/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
44207 1998 OJ1 21/07/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,0 km MPC · JPL
44208 1998 OY6 20/07/1998 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
44209 1998 OH7 28/07/1998 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
44210 1998 OX10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
44211 1998 OC12 23/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
44212 1998 OJ12 29/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
44213 1998 OZ13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
44214 1998 OC14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
44215 1998 OX14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
44216 Olivercabasa 1998 PH 04/08/1998 Teide E. Vigil, F. Casarramona 5,1 km MPC · JPL
44217 Whittle 1998 PO1 12/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 8,0 km MPC · JPL
44218 1998 QO1 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 6,2 km MPC · JPL
44219 1998 QB3 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
44220 1998 QT7 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44221 1998 QK8 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
44222 1998 QG9 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44223 1998 QH10 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
44224 1998 QP10 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
44225 1998 QY10 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44226 1998 QZ11 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44227 1998 QP14 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
44228 1998 QT16 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44229 1998 QH22 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
44230 1998 QS22 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
44231 1998 QE25 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44232 1998 QJ28 25/08/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
44233 1998 QM28 26/08/1998 Prescott P. G. Comba 5,1 km MPC · JPL
44234 1998 QE29 26/08/1998 Ondřejov L. Kotková 5,5 km MPC · JPL
44235 1998 QL31 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44236 1998 QA33 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44237 1998 QC33 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
44238 1998 QV33 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44239 1998 QR34 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44240 1998 QB35 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44241 1998 QU36 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
44242 1998 QB37 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44243 1998 QN37 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44244 1998 QP38 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
44245 1998 QG40 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44246 1998 QQ40 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44247 1998 QR40 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
44248 1998 QT41 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44249 1998 QH42 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
44250 1998 QT42 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44251 1998 QZ43 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44252 1998 QF44 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44253 1998 QO44 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44254 1998 QM45 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44255 1998 QV45 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44256 1998 QJ46 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44257 1998 QQ47 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44258 1998 QT47 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
44259 1998 QW48 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44260 1998 QO49 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44261 1998 QR50 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
44262 1998 QR51 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44263 Nansouty 1998 QR53 28/08/1998 Dax P. Dupouy, F. Maréchal 4,0 km MPC · JPL
44264 1998 QH54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
44265 1998 QN54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
44266 1998 QV55 26/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,8 km MPC · JPL
44267 1998 QZ55 29/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 4,3 km MPC · JPL
44268 1998 QX60 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
44269 1998 QY60 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
44270 1998 QV66 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44271 1998 QY67 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44272 1998 QB70 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44273 1998 QH70 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44274 1998 QU70 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44275 1998 QP71 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44276 1998 QZ71 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44277 1998 QY72 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
44278 1998 QU74 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44279 1998 QH75 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44280 1998 QE77 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
44281 1998 QX77 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44282 1998 QB78 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44283 1998 QP78 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44284 1998 QX78 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44285 1998 QD80 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
44286 1998 QK83 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44287 1998 QO85 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44288 1998 QP85 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44289 1998 QU86 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44290 1998 QA87 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44291 1998 QL87 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
44292 1998 QO87 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44293 1998 QQ87 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44294 1998 QE89 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
44295 1998 QU89 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
44296 1998 QM90 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44297 1998 QF93 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44298 1998 QD94 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
44299 1998 QX94 19/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44300 1998 QC95 19/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44301 1998 QM96 19/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
44302 1998 QQ99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
44303 1998 QA101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
44304 1998 QD102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
44305 1998 QK102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
44306 1998 QC104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
44307 1998 QH105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
44308 1998 RG 01/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,8 km MPC · JPL
44309 1998 RT 09/09/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,3 km MPC · JPL
44310 1998 RU1 14/09/1998 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
44311 1998 RP6 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
44312 1998 RC8 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
44313 1998 RV12 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
44314 1998 RV15 04/09/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
44315 1998 RG16 14/09/1998 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
44316 1998 RN22 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44317 1998 RC23 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44318 1998 RK24 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44319 1998 RR29 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44320 1998 RJ31 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
44321 1998 RY42 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44322 1998 RZ42 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44323 1998 RT44 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44324 1998 RA45 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
44325 1998 RU45 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
44326 1998 RM47 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44327 1998 RC48 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44328 1998 RC55 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
44329 1998 RN58 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44330 1998 RV58 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44331 1998 RW58 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44332 1998 RU60 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44333 1998 RB63 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
44334 1998 RO63 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44335 1998 RU63 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44336 1998 RE64 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44337 1998 RE65 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44338 1998 RM65 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44339 1998 RV65 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44340 1998 RH66 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
44341 1998 RX66 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44342 1998 RJ67 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
44343 1998 RS67 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44344 1998 RN68 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44345 1998 RO73 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44346 1998 RC74 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
44347 1998 RV74 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44348 1998 RZ76 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44349 1998 RN77 14/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
44350 1998 RY78 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
44351 1998 RA79 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44352 1998 RY79 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44353 1998 SB1 16/09/1998 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
44354 1998 SS2 16/09/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,1 km MPC · JPL
44355 1998 ST2 18/09/1998 Colleverde V. S. Casulli 2,7 km MPC · JPL
44356 1998 SL7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
44357 1998 SS8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
44358 1998 SX8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
44359 1998 SM9 17/09/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
44360 1998 SK10 18/09/1998 Caussols ODAS 6,4 km MPC · JPL
44361 1998 SG13 21/09/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
44362 1998 SM14 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
44363 1998 SS19 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
44364 1998 SA22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,1 km MPC · JPL
44365 1998 SO22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,8 km MPC · JPL
44366 1998 SQ23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
44367 1998 SE25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
44368 1998 SR26 23/09/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 3,7 km MPC · JPL
44369 1998 SX32 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
44370 1998 SK35 27/09/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., K. Wefel 3,2 km MPC · JPL
44371 1998 SR37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
44372 1998 SZ37 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
44373 1998 SU42 17/09/1998 Xinglong SCAP 7,0 km MPC · JPL
44374 1998 SY42 20/09/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
44375 1998 SG46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
44376 1998 SJ48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
44377 1998 SD54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
44378 1998 SC56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
44379 1998 SH56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
44380 1998 SS56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
44381 1998 SV56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
44382 1998 SA59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
44383 1998 SL60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
44384 1998 SJ61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
44385 1998 SR61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
44386 1998 SV61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
44387 1998 ST62 25/09/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
44388 1998 SK63 27/09/1998 Xinglong SCAP 7,2 km MPC · JPL
44389 1998 SO63 29/09/1998 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
44390 1998 ST63 29/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,8 km MPC · JPL
44391 1998 SH64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
44392 1998 SY65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
44393 1998 SJ66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
44394 1998 ST66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
44395 1998 SE68 19/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44396 1998 SF68 19/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44397 1998 SG71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
44398 1998 SD75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
44399 1998 SZ84 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44400 1998 ST97 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44401 1998 SD106 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44402 1998 SX107 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44403 1998 SH111 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44404 1998 SB113 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44405 1998 SS123 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
44406 1998 SU127 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44407 1998 SO132 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44408 1998 SK133 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
44409 1998 SW134 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
44410 1998 SQ137 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
44411 1998 SX138 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
44412 1998 SJ139 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44413 1998 SR139 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
44414 1998 SC141 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
44415 1998 SF143 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
44416 1998 ST143 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
44417 1998 SS146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
44418 1998 SY146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
44419 1998 SM151 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
44420 1998 SC155 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44421 1998 SL156 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
44422 1998 SD159 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44423 1998 SP162 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
44424 1998 TL1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
44425 1998 TY1 13/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
44426 1998 TJ4 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
44427 1998 TC5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
44428 1998 TF5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
44429 1998 TU5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
44430 1998 TZ6 15/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
44431 1998 TJ18 14/10/1998 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
44432 1998 TP19 15/10/1998 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
44433 1998 TL30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
44434 1998 UD4 20/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
44435 1998 UB7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
44436 1998 UE7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
44437 1998 UN7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
44438 1998 UG8 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 14 km MPC · JPL
44439 1998 UR8 17/10/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
44440 1998 UM15 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
44441 1998 UO16 24/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
44442 1998 UG17 17/10/1998 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
44443 1998 UY19 26/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 9,1 km MPC · JPL
44444 1998 UZ19 26/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
44445 1998 UX20 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
44446 1998 UJ21 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
44447 1998 UM21 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44448 1998 UU22 31/10/1998 Gekko T. Kagawa 6,5 km MPC · JPL
44449 1998 UK24 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
44450 1998 UB25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
44451 1998 UT30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
44452 1998 UO32 30/10/1998 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
44453 1998 UL40 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44454 1998 UE43 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44455 Artdula 1998 VK 07/11/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
44456 1998 VP4 11/11/1998 Caussols ODAS 5,6 km MPC · JPL
44457 1998 VG7 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44458 1998 VJ8 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
44459 1998 VW11 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
44460 1998 VC15 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44461 1998 VH17 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
44462 1998 VU17 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44463 1998 VT18 10/11/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
44464 1998 VN21 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44465 1998 VR23 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
44466 1998 VT23 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
44467 1998 VU27 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44468 1998 VH34 11/11/1998 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 8,8 km MPC · JPL
44469 1998 VP34 10/11/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
44470 1998 VZ35 12/11/1998 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
44471 1998 VB37 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44472 1998 VH53 14/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44473 Randytatum 1998 WB 16/11/1998 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
44474 1998 WE 16/11/1998 Zeno T. Stafford 8,7 km MPC · JPL
44475 Hikarumasai 1998 WF 16/11/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
44476 1998 WN3 19/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,2 km MPC · JPL
44477 1998 WL5 20/11/1998 Gekko T. Kagawa 3,5 km MPC · JPL
44478 1998 WK6 23/11/1998 Zeno T. Stafford 6,0 km MPC · JPL
44479 Oláheszter 1998 WS8 24/11/1998 Piszkéstető L. Kiss, K. Sárneczky 5,9 km MPC · JPL
44480 1998 WU9 16/11/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44481 1998 WN10 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
44482 1998 WQ14 21/11/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
44483 1998 WL16 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
44484 1998 WV17 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
44485 1998 WZ17 21/11/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
44486 1998 WZ19 29/11/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,6 km MPC · JPL
44487 1998 WC20 26/11/1998 Uto F. Uto 8,4 km MPC · JPL
44488 1998 WO20 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44489 1998 WK22 18/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
44490 1998 WL23 18/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
44491 1998 WU30 28/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
44492 1998 WE31 19/11/1998 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
44493 1998 WT40 16/11/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
44494 1998 WD41 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44495 1998 XL4 12/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
44496 1998 XM5 08/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
44497 1998 XJ11 13/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
44498 1998 XL11 13/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
44499 1998 XV16 15/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
44500 1998 XT17 12/12/1998 Dynic Y. Ikari 8,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44501 1998 XN21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
44502 1998 XQ27 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
44503 1998 XR27 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44504 1998 XX34 14/12/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
44505 1998 XT38 14/12/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
44506 1998 XS39 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
44507 1998 XM40 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44508 1998 XH45 14/12/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
44509 1998 XJ46 14/12/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
44510 1998 XB51 14/12/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
44511 1998 XC51 14/12/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
44512 1998 XM58 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
44513 1998 XT62 12/12/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
44514 1998 XE65 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44515 1998 XR74 14/12/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
44516 1998 XE83 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
44517 1998 XF83 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44518 1998 XQ86 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
44519 1998 XY91 15/12/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
44520 1998 XC92 15/12/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
44521 1998 XZ93 15/12/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
44522 1998 YP1 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
44523 1998 YR3 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
44524 1998 YZ3 19/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
44525 1998 YE4 19/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
44526 1998 YN4 16/12/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44527 1998 YC6 22/12/1998 Cocoa I. P. Griffin 7,0 km MPC · JPL
44528 1998 YZ6 22/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
44529 1998 YP7 22/12/1998 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
44530 Horáková 1998 YC8 25/12/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 7,1 km MPC · JPL
44531 1998 YR8 17/12/1998 Xinglong SCAP 13 km MPC · JPL
44532 1998 YA9 23/12/1998 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
44533 1998 YN9 24/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,7 km MPC · JPL
44534 1998 YZ9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,9 km MPC · JPL
44535 1998 YN15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
44536 1998 YY27 19/12/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44537 1999 AG 05/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
44538 1999 AO2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
44539 1999 AH4 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
44540 1999 AH6 08/01/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44541 1999 AV6 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
44542 1999 AD7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,5 km MPC · JPL
44543 1999 AG23 09/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
44544 1999 AO23 14/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
44545 1999 AJ24 13/01/1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 8,0 km MPC · JPL
44546 1999 BR 16/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,8 km MPC · JPL
44547 1999 BC3 19/01/1999 Needville Needville Obs. 11 km MPC · JPL
44548 1999 BQ5 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
44549 1999 BH13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
44550 1999 BL23 18/01/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
44551 1999 BV27 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
44552 1999 BL34 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
44553 1999 CH5 12/02/1999 Gekko T. Kagawa 13 km MPC · JPL
44554 1999 CQ9 14/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
44555 1999 CF11 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44556 1999 CD23 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44557 1999 CZ23 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
44558 1999 CF35 10/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
44559 1999 CC38 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
44560 1999 CM42 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44561 1999 CF53 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
44562 1999 CH57 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
44563 1999 CX59 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
44564 1999 CZ60 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44565 1999 CF84 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44566 1999 CK103 12/02/1999 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
44567 1999 CL111 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44568 1999 CR114 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
44569 1999 CG133 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44570 1999 FX5 16/03/1999 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
44571 1999 FQ15 20/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
44572 1999 FW38 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44573 1999 FZ51 20/03/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
44574 Lavoratti 1999 GF1 04/04/1999 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 3,8 km MPC · JPL
44575 1999 GG3 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
44576 1999 GJ10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
44577 1999 GJ17 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
44578 1999 GL25 06/04/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44579 1999 GR25 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44580 1999 GY25 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44581 1999 GB40 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44582 1999 JE10 08/05/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
44583 1999 JT11 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44584 1999 JO21 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44585 1999 JT28 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44586 1999 JJ70 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44587 1999 JQ70 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44588 1999 JF124 14/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44589 1999 LQ5 11/06/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44590 1999 LC16 12/06/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
44591 1999 NF40 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44592 1999 OM 17/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
44593 1999 OG3 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44594 1999 OX3 21/07/1999 Mauna Kea J. J. Kavelaars, B. Gladman, M. J. Holman, J.-M. Petit 176 km MPC · JPL
44595 1999 PE 04/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
44596 1999 PF 04/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
44597 Thoreau 1999 PW 06/08/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,0 km MPC · JPL
44598 1999 PL6 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
44599 1999 RA2 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
44600 1999 RU10 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44601 1999 RM12 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44602 1999 RN12 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44603 1999 RT12 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44604 1999 RN14 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44605 1999 RM16 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44606 1999 RQ17 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44607 1999 RT17 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44608 1999 RR18 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44609 1999 RW18 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44610 1999 RW24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44611 1999 RO25 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44612 1999 RP27 07/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
44613 Rudolf 1999 RU31 08/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,8 km MPC · JPL
44614 1999 RM34 10/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
44615 1999 RQ34 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
44616 1999 RT34 10/09/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
44617 1999 RY37 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
44618 1999 RO38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
44619 1999 RO42 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
44620 1999 RS43 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
44621 1999 RV48 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44622 1999 RJ51 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44623 1999 RP55 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44624 1999 RS57 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44625 1999 RS63 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
44626 1999 RU65 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44627 1999 RN71 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44628 1999 RQ75 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44629 1999 RT83 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44630 1999 RY83 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44631 1999 RT87 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44632 1999 RZ88 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44633 1999 RB90 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44634 1999 RZ94 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44635 1999 RO97 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44636 1999 RQ103 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44637 1999 RN105 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44638 1999 RA109 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44639 1999 RM109 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44640 1999 RQ110 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44641 1999 RZ111 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
44642 1999 RL114 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44643 1999 RS114 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44644 1999 RY114 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44645 1999 RC118 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44646 1999 RN121 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44647 1999 RA129 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44648 1999 RN140 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44649 1999 RY141 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44650 1999 RF143 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44651 1999 RB148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44652 1999 RC150 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44653 1999 RO151 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44654 1999 RR155 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44655 1999 RQ158 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44656 1999 RU159 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44657 1999 RK163 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44658 1999 RD168 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44659 1999 RJ169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44660 1999 RQ169 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44661 1999 RX169 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44662 1999 RV170 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44663 1999 RS171 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44664 1999 RX171 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44665 1999 RF174 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44666 1999 RX176 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44667 1999 RB179 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44668 1999 RC181 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44669 1999 RC182 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44670 1999 RQ183 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44671 1999 RE184 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44672 1999 RL184 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44673 1999 RE185 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44674 1999 RD186 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44675 1999 RX186 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44676 1999 RG187 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44677 1999 RK190 10/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44678 1999 RP192 13/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44679 1999 RQ193 15/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
44680 1999 RD194 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44681 1999 RZ195 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44682 1999 RK197 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44683 1999 RR197 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44684 1999 RY197 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44685 1999 RM200 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44686 1999 RN200 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
44687 1999 RS204 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44688 1999 RR207 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44689 1999 RK210 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
44690 1999 RK211 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44691 1999 RF221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
44692 1999 RG225 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44693 1999 RH234 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44694 1999 RT234 08/09/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44695 1999 RY235 08/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
44696 1999 RZ235 08/09/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
44697 1999 RC239 08/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
44698 1999 RS247 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
44699 1999 SG 16/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
44700 1999 SG3 22/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44701 1999 SD7 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44702 1999 SJ7 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44703 1999 SX10 30/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
44704 1999 SA11 30/09/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
44705 1999 SL11 30/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
44706 1999 SW24 30/09/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
44707 1999 TR1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
44708 1999 TS1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
44709 1999 TV1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
44710 1999 TM3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
44711 Carp 1999 TD4 03/10/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 2,4 km MPC · JPL
44712 1999 TJ5 04/10/1999 Ondřejov L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
44713 1999 TP5 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,9 km MPC · JPL
44714 1999 TS5 06/10/1999 High Point D. K. Chesney 2,0 km MPC · JPL
44715 1999 TZ5 02/10/1999 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 1,8 km MPC · JPL
44716 1999 TG6 03/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
44717 Borgoamozzano 1999 TY6 07/10/1999 Monte Agliale S. Donati 2,8 km MPC · JPL
44718 1999 TP8 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,4 km MPC · JPL
44719 1999 TP9 08/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,4 km MPC · JPL
44720 1999 TS9 08/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,7 km MPC · JPL
44721 1999 TG10 08/10/1999 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
44722 1999 TQ10 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,8 km MPC · JPL
44723 1999 TQ12 12/10/1999 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
44724 1999 TU13 11/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 1,7 km MPC · JPL
44725 1999 TD14 13/10/1999 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
44726 1999 TT14 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,7 km MPC · JPL
44727 1999 TZ14 12/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,6 km MPC · JPL
44728 1999 TT15 13/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 6,2 km MPC · JPL
44729 1999 TF17 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,4 km MPC · JPL
44730 1999 TY17 04/10/1999 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
44731 1999 TF18 10/10/1999 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
44732 1999 TM18 14/10/1999 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
44733 1999 TW19 14/10/1999 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
44734 1999 TJ25 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44735 1999 TJ27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44736 1999 TF30 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44737 1999 TW32 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44738 1999 TD35 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44739 1999 TV36 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
44740 1999 TJ37 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
44741 1999 TO38 01/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44742 1999 TK40 05/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
44743 1999 TR48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
44744 1999 TX48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
44745 1999 TZ54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
44746 1999 TE61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
44747 1999 TN80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
44748 1999 TT86 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44749 1999 TY91 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44750 1999 TC94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44751 1999 TS97 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
44752 1999 TY99 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44753 1999 TJ102 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
44754 1999 TJ105 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44755 1999 TN105 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44756 1999 TQ107 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44757 1999 TF113 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44758 1999 TH113 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44759 1999 TY113 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44760 1999 TJ114 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44761 1999 TF115 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44762 1999 TZ115 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44763 1999 TM116 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44764 1999 TG120 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44765 1999 TP122 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44766 1999 TM123 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
44767 1999 TK124 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44768 1999 TR124 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44769 1999 TU130 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44770 1999 TA131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44771 1999 TA135 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
44772 1999 TM139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44773 1999 TU140 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44774 1999 TK141 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44775 1999 TL148 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44776 1999 TM149 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44777 1999 TS151 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44778 1999 TK152 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44779 1999 TM153 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44780 1999 TN154 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44781 1999 TO154 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44782 1999 TK156 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44783 1999 TA164 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44784 1999 TQ165 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44785 1999 TF168 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44786 1999 TQ171 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44787 1999 TE172 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44788 1999 TS172 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44789 1999 TU172 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44790 1999 TV173 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
44791 1999 TN176 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44792 1999 TK177 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44793 1999 TB178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44794 1999 TP180 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44795 1999 TU180 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44796 1999 TY180 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44797 1999 TD181 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44798 1999 TL191 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44799 1999 TQ192 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44800 1999 TY194 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44801 1999 TD200 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44802 1999 TG206 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44803 1999 TO206 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44804 1999 TO210 14/10/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
44805 1999 TT214 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44806 1999 TW215 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44807 1999 TP217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44808 1999 TM220 01/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
44809 1999 TN221 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44810 1999 TR221 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
44811 1999 TE222 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
44812 1999 TH222 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
44813 1999 TV222 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44814 1999 TX222 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44815 1999 TO223 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44816 1999 TB224 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
44817 1999 TW234 03/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44818 1999 TQ236 03/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
44819 1999 TS236 03/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
44820 1999 TX236 03/10/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
44821 Amadora 1999 TZ236 03/10/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
44822 1999 TW239 04/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
44823 1999 TG242 04/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
44824 1999 TH243 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
44825 1999 TS243 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44826 1999 TH244 07/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44827 1999 TN247 08/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
44828 1999 TR247 08/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
44829 1999 TS247 08/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44830 1999 TT247 08/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44831 1999 TF248 08/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
44832 1999 TJ248 08/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
44833 1999 TL248 08/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
44834 1999 TE256 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44835 1999 TS259 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44836 1999 TB262 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44837 1999 TM270 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44838 1999 TK272 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44839 1999 TU273 05/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
44840 1999 TO284 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44841 1999 TP284 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44842 1999 TG285 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44843 1999 TX286 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44844 1999 TG288 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44845 1999 TE289 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44846 1999 TN290 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44847 1999 TA291 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44848 1999 TY291 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44849 1999 UE1 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
44850 1999 UR1 17/10/1999 Oohira T. Urata 1,9 km MPC · JPL
44851 1999 UE2 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
44852 1999 UG2 17/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
44853 1999 UR4 31/10/1999 Ondřejov L. Kotková 2,9 km MPC · JPL
44854 1999 UY5 29/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
44855 1999 UF6 28/10/1999 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
44856 1999 UH6 28/10/1999 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
44857 1999 UW8 29/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
44858 1999 UZ13 29/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
44859 1999 UH14 29/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44860 1999 UC15 29/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
44861 1999 UL15 29/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
44862 1999 UM15 29/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
44863 1999 UV15 29/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
44864 1999 UJ23 28/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
44865 1999 UO23 28/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
44866 1999 UP27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44867 1999 UN29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
44868 1999 UQ29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44869 1999 UQ34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
44870 1999 UP35 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44871 1999 UR38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
44872 1999 UA41 17/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
44873 1999 UF41 17/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
44874 1999 UY44 30/10/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
44875 1999 UO45 31/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44876 1999 UG46 31/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
44877 1999 UK46 31/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44878 1999 UD49 31/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
44879 1999 UP50 30/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
44880 1999 UF51 31/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
44881 1999 UJ51 31/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
44882 1999 UR51 31/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
44883 1999 UW52 31/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
44884 1999 UT56 28/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44885 Vodička 1999 VB 01/11/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,5 km MPC · JPL
44886 1999 VF1 04/11/1999 Zeno T. Stafford 5,0 km MPC · JPL
44887 1999 VF5 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
44888 1999 VJ5 04/11/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
44889 1999 VC6 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
44890 1999 VF7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
44891 1999 VB8 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
44892 1999 VJ8 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
44893 1999 VV8 05/11/1999 Farpoint Farpoint Obs. 2,0 km MPC · JPL
44894 1999 VK9 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
44895 1999 VL9 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,1 km MPC · JPL
44896 1999 VB12 10/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
44897 1999 VP12 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
44898 1999 VA15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44899 1999 VD15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
44900 1999 VG17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44901 1999 VS18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
44902 1999 VJ19 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
44903 1999 VR19 12/11/1999 Zeno T. Stafford 4,6 km MPC · JPL
44904 1999 VH21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,9 km MPC · JPL
44905 1999 VS22 13/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,4 km MPC · JPL
44906 1999 VF23 08/11/1999 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 2,8 km MPC · JPL
44907 1999 VM24 15/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,6 km MPC · JPL
44908 1999 VR24 15/11/1999 Ondřejov P. Kušnirák 2,3 km MPC · JPL
44909 1999 VV24 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
44910 1999 VX24 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
44911 1999 VJ25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
44912 1999 VN25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
44913 1999 VD26 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44914 1999 VN27 03/11/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44915 1999 VR27 03/11/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
44916 1999 VL28 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44917 1999 VY29 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44918 1999 VV30 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
44919 1999 VC31 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44920 1999 VK32 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44921 1999 VL32 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44922 1999 VE34 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44923 1999 VF34 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
44924 1999 VN34 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
44925 1999 VB36 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44926 1999 VC36 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44927 1999 VX36 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44928 1999 VJ37 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44929 1999 VR37 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44930 1999 VC39 10/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44931 1999 VD39 10/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44932 1999 VJ40 05/11/1999 Uenohara N. Kawasato 2,0 km MPC · JPL
44933 1999 VU44 04/11/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
44934 1999 VV45 04/11/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
44935 1999 VT49 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44936 1999 VD50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44937 1999 VU50 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44938 1999 VV50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44939 1999 VB52 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44940 1999 VH53 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44941 1999 VQ53 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44942 1999 VM55 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
44943 1999 VB57 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44944 1999 VS58 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44945 1999 VG59 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44946 1999 VU61 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44947 1999 VK62 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
44948 1999 VT63 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44949 1999 VX63 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44950 1999 VY65 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44951 1999 VD68 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44952 1999 VB71 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44953 1999 VB72 11/11/1999 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
44954 1999 VN72 15/11/1999 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
44955 1999 VS72 05/11/1999 Uenohara N. Kawasato 6,3 km MPC · JPL
44956 1999 VQ77 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44957 1999 VG78 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44958 1999 VT78 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44959 1999 VL82 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44960 1999 VJ86 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44961 1999 VS86 07/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44962 1999 VL87 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44963 1999 VZ88 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
44964 1999 VK90 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44965 1999 VY92 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44966 1999 VD93 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44967 1999 VG93 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44968 1999 VC97 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44969 1999 VD97 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44970 1999 VJ98 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44971 1999 VA100 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44972 1999 VB112 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44973 1999 VV112 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44974 1999 VT114 09/11/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
44975 1999 VD145 13/11/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
44976 1999 VJ146 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44977 1999 VN156 12/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
44978 1999 VN157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44979 1999 VT157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44980 1999 VW157 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44981 1999 VG159 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44982 1999 VD160 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44983 1999 VU163 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44984 1999 VC164 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
44985 1999 VD164 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44986 1999 VT164 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44987 1999 VW168 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44988 1999 VR172 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44989 1999 VG173 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44990 1999 VD174 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
44991 1999 VJ174 12/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
44992 1999 VK178 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44993 1999 VP178 06/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
44994 1999 VM179 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44995 1999 VS184 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44996 1999 VT184 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44997 1999 VX184 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44998 1999 VH185 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44999 1999 VQ186 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45000 1999 VR186 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL

40.000s  • 41.000s  • 42.000s  • 43.000s  • 44.000s  • 45.000s  • 46.000s  • 47.000s  • 48.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001