Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/570001–571000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
570001 2006 BE119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570002 2006 BL119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
570003 2006 BK123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
570004 2006 BM125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
570005 2006 BJ133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
570006 2006 BZ133 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
570007 2006 BB137 12/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 510 m MPC · JPL
570008 2006 BX151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570009 2006 BQ170 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
570010 2006 BQ173 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570011 2006 BF175 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570012 2006 BM178 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
570013 2006 BV192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
570014 2006 BW192 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.2 km MPC · JPL
570015 2006 BY195 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.6 km MPC · JPL
570016 2006 BP198 09/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
570017 2006 BX198 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
570018 2006 BG203 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
570019 2006 BS203 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570020 2006 BZ203 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570021 2006 BT204 02/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
570022 2006 BY205 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
570023 2006 BO207 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
570024 2006 BF211 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
570025 2006 BD212 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
570026 2006 BF213 30/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.5 km MPC · JPL
570027 2006 BS215 19/01/2006 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
570028 2006 BU218 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570029 2006 BD219 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
570030 2006 BU220 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
570031 2006 BB222 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
570032 2006 BT230 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
570033 2006 BK233 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570034 2006 BH234 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 1.5 km MPC · JPL
570035 2006 BP240 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
570036 2006 BJ243 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570037 2006 BQ244 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570038 2006 BK246 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
570039 2006 BM253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
570040 2006 BF256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
570041 2006 BX264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
570042 2006 BX277 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
570043 2006 BB281 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570044 2006 BN286 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
570045 2006 BS286 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
570046 2006 BE287 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
570047 2006 BY287 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
570048 2006 BB288 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
570049 2006 BT288 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
570050 2006 BP289 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
570051 2006 BR290 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
570052 2006 BY291 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
570053 2006 BC292 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
570054 2006 BB295 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
570055 2006 BP295 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 7.3 km MPC · JPL
570056 2006 BN298 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
570057 2006 BL299 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570058 2006 BM299 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
570059 2006 BF300 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
570060 2006 BT300 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
570061 2006 CA 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
570062 2006 CT1 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
570063 2006 CS8 27/07/2003 Cerro Tololo I. P. Griffin, A. Miranda 1.7 km MPC · JPL
570064 2006 CA12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570065 2006 CP12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
570066 2006 CN13 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
570067 2006 CC14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570068 2006 CL21 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
570069 2006 CC25 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
570070 2006 CM29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6.7 km MPC · JPL
570071 2006 CC33 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 9.2 km MPC · JPL
570072 2006 CN33 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
570073 2006 CB34 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
570074 2006 CJ34 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
570075 2006 CC35 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
570076 2006 CD36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
570077 2006 CC37 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.2 km MPC · JPL
570078 2006 CP38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
570079 2006 CR38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
570080 2006 CU38 11/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 770 m MPC · JPL
570081 2006 CR52 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
570082 2006 CV54 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
570083 2006 CW54 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570084 2006 CC55 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
570085 2006 CB56 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
570086 2006 CK57 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570087 2006 CZ64 02/02/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 640 m MPC · JPL
570088 2006 CY65 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
570089 2006 CG68 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
570090 2006 CG69 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.4 km MPC · JPL
570091 2006 CM73 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
570092 2006 CE74 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
570093 2006 CR81 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
570094 2006 CL82 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570095 2006 CN82 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570096 2006 CO82 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
570097 2006 CZ83 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
570098 2006 CC84 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
570099 2006 CG84 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
570100 2006 CD85 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
570101 2006 CQ85 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
570102 2006 CS85 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
570103 2006 DY11 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
570104 2006 DN15 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
570105 2006 DT18 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
570106 2006 DA20 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
570107 2006 DJ21 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
570108 2006 DH49 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570109 2006 DN52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
570110 2006 DY56 24/02/2006 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
570111 2006 DK59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
570112 2006 DS60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
570113 2006 DH61 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
570114 2006 DO77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
570115 2006 DL78 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 7.5 km MPC · JPL
570116 2006 DG81 24/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie, S. D. Kern 1.8 km MPC · JPL
570117 2006 DV82 30/01/2006 Flagstaff L. H. Wasserman 2.6 km MPC · JPL
570118 2006 DA86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
570119 2006 DK86 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
570120 2006 DC92 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570121 2006 DF92 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
570122 2006 DQ100 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
570123 2006 DL102 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
570124 2006 DQ104 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
570125 2006 DS104 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570126 2006 DH106 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
570127 2006 DG111 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570128 2006 DV111 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
570129 2006 DV112 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
570130 2006 DN114 09/02/2006 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
570131 2006 DH128 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
570132 2006 DH129 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570133 2006 DQ129 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
570134 2006 DN139 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 8.0 km MPC · JPL
570135 2006 DR142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570136 2006 DN147 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
570137 2006 DQ149 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570138 2006 DW152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
570139 2006 DQ154 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
570140 2006 DY155 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
570141 2006 DM160 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
570142 2006 DT160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
570143 2006 DB162 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
570144 2006 DT164 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570145 2006 DV166 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.6 km MPC · JPL
570146 2006 DK171 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570147 2006 DR175 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
570148 2006 DW175 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
570149 2006 DM176 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
570150 2006 DV177 31/08/2003 Haleakala AMOS 1.1 km MPC · JPL
570151 2006 DZ179 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
570152 2006 DG181 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
570153 2006 DU186 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570154 2006 DX187 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570155 2006 DV194 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
570156 2006 DK204 25/02/2006 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
570157 2006 DA205 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
570158 2006 DV209 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
570159 2006 DZ211 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
570160 2006 DA213 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
570161 2006 DK215 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
570162 2006 DN218 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
570163 2006 DJ221 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570164 2006 DK221 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
570165 2006 DX221 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570166 2006 DY221 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
570167 2006 DE223 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.4 km MPC · JPL
570168 2006 DC225 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
570169 2006 DG225 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570170 2006 DJ225 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
570171 2006 ER6 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570172 2006 EA8 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570173 2006 EQ9 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570174 2006 EK10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
570175 2006 EB19 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
570176 2006 EF22 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
570177 2006 EG24 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570178 2006 EU24 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570179 2006 EY24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570180 2006 EF26 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570181 2006 EY30 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570182 2006 EC33 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.7 km MPC · JPL
570183 2006 EZ36 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.1 km MPC · JPL
570184 2006 EC38 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
570185 2006 EY39 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
570186 2006 ED42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570187 2006 EY43 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
570188 2006 ET46 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570189 2006 EN49 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570190 2006 EA50 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570191 2006 EQ61 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
570192 2006 EY66 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
570193 2006 EO68 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570194 2006 EL76 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
570195 2006 EQ76 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
570196 2006 EV76 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
570197 2006 EV77 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570198 2006 ET80 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
570199 2006 EK81 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
570200 2006 ES81 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
570201 2006 EU81 08/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
570202 2006 FX15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
570203 2006 FM24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
570204 2006 FM29 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
570205 2006 FQ30 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
570206 2006 FV31 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
570207 2006 FO47 02/04/2006 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
570208 2006 FC55 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570209 2006 FU55 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570210 2006 FA56 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570211 2006 FU56 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
570212 2006 FX57 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
570213 2006 FN58 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570214 2006 FS58 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
570215 2006 FV58 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
570216 2006 FR59 19/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
570217 2006 FN60 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
570218 2006 FR60 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570219 2006 FS60 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
570220 2006 GJ3 07/04/2006 Wrightwood J. W. Young 2.0 km MPC · JPL
570221 2006 GB7 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570222 2006 GE8 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
570223 2006 GS11 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570224 2006 GC30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
570225 2006 GO33 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
570226 2006 GO44 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
570227 2006 GH45 07/04/2006 Junk Bond D. Healy 1.7 km MPC · JPL
570228 2006 GU55 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
570229 2006 GY55 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
570230 2006 GD57 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
570231 2006 GE57 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
570232 2006 GX58 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570233 2006 HN12 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570234 2006 HS16 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4.0 km MPC · JPL
570235 2006 HY19 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570236 2006 HL36 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
570237 2006 HM38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570238 2006 HM49 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
570239 2006 HP61 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570240 2006 HH62 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
570241 2006 HU66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570242 2006 HN74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570243 2006 HS74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
570244 2006 HA76 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
570245 2006 HC86 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570246 2006 HT90 28/04/2006 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
570247 2006 HJ93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570248 2006 HB94 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
570249 2006 HG98 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
570250 2006 HZ100 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570251 2006 HX103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570252 2006 HJ108 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
570253 2006 HJ109 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570254 2006 HP112 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
570255 2006 HW115 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
570256 2006 HN116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570257 2006 HU116 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
570258 2006 HN123 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570259 2006 HD124 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
570260 2006 HG125 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570261 2006 HW131 26/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.7 km MPC · JPL
570262 2006 HV139 26/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 600 m MPC · JPL
570263 2006 HE141 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
570264 2006 HH141 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570265 2006 HQ144 27/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 610 m MPC · JPL
570266 2006 HN146 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
570267 2006 HE156 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
570268 2006 HM157 07/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
570269 2006 HC159 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
570270 2006 JH3 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570271 2006 JF7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570272 2006 JQ9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
570273 2006 JA19 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
570274 2006 JF41 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
570275 2006 JK45 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
570276 2006 JX51 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
570277 2006 JM55 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2.8 km MPC · JPL
570278 2006 JL62 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.4 km MPC · JPL
570279 2006 JP65 01/05/2006 Kitt Peak D. E. Trilling 1.4 km MPC · JPL
570280 2006 JS78 01/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.8 km MPC · JPL
570281 2006 JS82 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
570282 2006 JH83 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
570283 2006 JP83 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
570284 2006 JT83 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
570285 2006 JU83 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570286 2006 JX83 19/03/2013 Palomar PTF 670 m MPC · JPL
570287 2006 JV84 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
570288 2006 JS85 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
570289 2006 JU85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
570290 2006 JX85 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
570291 2006 JZ86 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
570292 2006 JV87 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
570293 2006 JX87 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
570294 2006 JS88 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
570295 2006 KJ8 16/02/2005 La Silla A. Boattini 1.3 km MPC · JPL
570296 2006 KT16 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570297 2006 KA21 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570298 2006 KD23 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
570299 2006 KS35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
570300 2006 KQ36 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
570301 2006 KG40 18/05/2006 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
570302 2006 KJ45 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
570303 2006 KR46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
570304 2006 KV46 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
570305 2006 KW46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
570306 2006 KX47 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
570307 2006 KF48 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570308 2006 KJ55 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570309 2006 KZ57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570310 2006 KV59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
570311 2006 KS61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570312 2006 KU66 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
570313 2006 KZ69 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
570314 2006 KF70 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570315 2006 KT73 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
570316 2006 KP77 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
570317 2006 KX77 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
570318 2006 KL78 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
570319 2006 KD82 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
570320 2006 KR82 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
570321 2006 KD83 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
570322 2006 KA84 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
570323 2006 KZ88 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
570324 2006 KE90 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570325 2006 KF94 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
570326 2006 KU98 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
570327 2006 KM105 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570328 2006 KH109 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
570329 2006 KG110 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
570330 2006 KJ115 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570331 2006 KX115 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570332 2006 KP117 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
570333 2006 KN119 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570334 2006 KP119 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570335 2006 KN120 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
570336 2006 KZ121 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
570337 2006 KQ131 25/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.7 km MPC · JPL
570338 2006 KD134 25/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.8 km MPC · JPL
570339 2006 KD138 25/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.8 km MPC · JPL
570340 2006 KR139 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
570341 2006 KX144 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
570342 2006 KW146 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
570343 2006 KX146 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570344 2006 KO149 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
570345 2006 KX150 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
570346 2006 KX151 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
570347 2006 KG152 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
570348 2006 KV153 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570349 2006 KE155 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
570350 2006 KH155 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
570351 2006 LL3 27/05/2006 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
570352 2006 LH8 07/06/2006 La Silla G. Bourban 820 m MPC · JPL
570353 2006 LL8 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
570354 2006 LJ9 09/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
570355 2006 MS4 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
570356 2006 MB10 21/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
570357 2006 MF12 21/06/2006 Lulin LUSS 850 m MPC · JPL
570358 2006 MT13 22/06/2006 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
570359 2006 MZ15 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
570360 2006 ML16 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
570361 2006 OZ3 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
570362 2006 OX14 20/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 860 m MPC · JPL
570363 2006 OB27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570364 2006 OR34 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
570365 2006 OG35 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570366 2006 OS37 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.9 km MPC · JPL
570367 2006 PU 06/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
570368 2006 PO24 12/08/2006 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
570369 2006 PW33 14/08/2006 Siding Spring SSS 920 m MPC · JPL
570370 2006 PF34 15/08/2006 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
570371 2006 PK37 12/08/2006 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
570372 2006 PB38 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
570373 2006 PZ41 21/07/2006 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
570374 2006 QW7 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
570375 2006 QV17 16/08/2006 Siding Spring SSS 2.6 km MPC · JPL
570376 2006 QG23 21/08/2006 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
570377 2006 QY26 21/07/2006 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
570378 2006 QG31 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570379 2006 QD44 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
570380 2006 QL46 20/08/2006 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
570381 2006 QQ46 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
570382 2006 QE48 17/08/2006 Palomar NEAT 4.8 km MPC · JPL
570383 2006 QO58 27/08/2006 Lulin LUSS 2.2 km MPC · JPL
570384 2006 QQ70 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
570385 2006 QA72 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570386 2006 QO72 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570387 2006 QE79 23/08/2006 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
570388 2006 QY80 24/08/2006 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
570389 2006 QX90 17/08/2006 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
570390 2006 QF101 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
570391 2006 QP102 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
570392 2006 QN109 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570393 2006 QS109 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
570394 2006 QL111 29/08/2006 Lulin LUSS 690 m MPC · JPL
570395 2006 QV111 22/08/2006 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
570396 2006 QT129 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3.1 km MPC · JPL
570397 2006 QQ139 17/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
570398 2006 QV149 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570399 2006 QU150 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570400 2006 QD152 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
570401 2006 QA156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
570402 2006 QT156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570403 2006 QC157 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
570404 2006 QZ157 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570405 2006 QM186 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
570406 2006 QA189 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
570407 2006 QR189 20/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
570408 2006 QA190 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
570409 2006 QB190 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
570410 2006 QJ190 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570411 2006 QF191 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570412 2006 QG191 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570413 2006 QY191 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570414 2006 QR200 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570415 2006 QV200 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
570416 2006 QN201 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570417 2006 QQ201 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
570418 2006 QZ201 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
570419 2006 QG202 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
570420 2006 QL202 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
570421 2006 QX202 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570422 2006 QY202 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
570423 2006 QO203 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570424 2006 QS203 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570425 2006 QB204 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
570426 2006 QP204 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
570427 2006 RF13 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570428 2006 RX13 17/08/2006 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
570429 2006 RY21 15/09/2006 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
570430 2006 RJ22 15/09/2006 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
570431 2006 RM24 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
570432 2006 RY34 15/09/2006 Catalina CSS 3.7 km MPC · JPL
570433 2006 RB65 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570434 2006 RL72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
570435 2006 RX74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570436 2006 RR76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
570437 2006 RH79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570438 2006 RJ87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570439 2006 RO88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570440 2006 RF92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
570441 2006 RS92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570442 2006 RY92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
570443 2006 RJ97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
570444 2006 RL100 14/09/2006 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
570445 2006 RX100 16/08/2006 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
570446 2006 RQ103 11/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
570447 2006 RX106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570448 2006 RX112 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero, R. Jedicke 1.2 km MPC · JPL
570449 2006 RW116 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
570450 2006 RC125 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570451 2006 SN1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
570452 2006 SC13 17/09/2006 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
570453 2006 SQ18 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3.6 km MPC · JPL
570454 2006 SQ23 18/09/2006 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
570455 2006 SG28 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570456 2006 SR28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570457 2006 SP30 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
570458 2006 SG31 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
570459 2006 SH31 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
570460 2006 SX31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570461 2006 SJ42 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4.5 km MPC · JPL
570462 2006 SF48 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570463 2006 SG51 17/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
570464 2006 SX57 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570465 2006 SR58 28/09/2001 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
570466 2006 SY65 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
570467 2006 SX70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4.2 km MPC · JPL
570468 2006 SA83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570469 2006 SM83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
570470 2006 SY84 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570471 2006 SA88 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
570472 2006 SA89 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
570473 2006 SL89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570474 2006 SA98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570475 2006 SL98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570476 2006 SK105 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570477 2006 SY105 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
570478 2006 SW126 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2.8 km MPC · JPL
570479 2006 ST136 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
570480 2006 SX142 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570481 2006 SH146 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
570482 2006 SW148 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570483 2006 SH158 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
570484 2006 SP163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
570485 2006 SX163 24/09/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.9 km MPC · JPL
570486 2006 SJ168 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570487 2006 SS169 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570488 2006 SF172 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
570489 2006 SE173 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570490 2006 SS177 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570491 2006 SK179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570492 2006 SW179 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
570493 2006 SZ179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570494 2006 SU181 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
570495 2006 SY183 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570496 2006 SA184 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570497 2006 SA190 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
570498 2006 SO190 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
570499 2006 SD191 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570500 2006 SE197 20/09/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.8 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
570501 2006 SC203 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570502 2006 SZ206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
570503 2006 SN213 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
570504 2006 SG219 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570505 2006 SV219 28/08/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
570506 2006 SB228 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570507 2006 SP231 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570508 2006 SR233 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570509 2006 SU240 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570510 2006 SJ242 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
570511 2006 SA243 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570512 2006 SO245 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570513 2006 ST246 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570514 2006 SS261 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
570515 2006 SF278 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
570516 2006 SB289 26/09/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
570517 2006 SR290 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
570518 2006 SD293 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570519 2006 SD304 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
570520 2006 SA305 15/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.2 km MPC · JPL
570521 2006 SP305 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
570522 2006 SG306 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
570523 2006 SS307 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570524 2006 SB314 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570525 2006 SB322 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4.0 km MPC · JPL
570526 2006 SM324 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570527 2006 SK327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570528 2006 SQ330 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
570529 2006 SY331 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
570530 2006 SH339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570531 2006 SJ339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570532 2006 SA342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570533 2006 SF343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
570534 2006 SV343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
570535 2006 SX344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
570536 2006 SE346 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
570537 2006 ST360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
570538 2006 SW368 30/09/2006 Siding Spring SSS 1.2 km MPC · JPL
570539 2006 SG374 16/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
570540 2006 SS374 11/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 800 m MPC · JPL
570541 2006 SH375 17/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
570542 2006 SU376 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
570543 2006 SV376 17/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.7 km MPC · JPL
570544 2006 SF377 17/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 1.6 km MPC · JPL
570545 2006 SG377 17/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
570546 2006 SZ377 17/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
570547 2006 SM384 17/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.2 km MPC · JPL
570548 2006 SM386 11/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.0 km MPC · JPL
570549 2006 SJ389 22/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
570550 2006 SR411 20/09/2006 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
570551 2006 SA413 17/09/2006 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
570552 2006 SN423 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
570553 2006 SN424 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
570554 2006 SO424 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
570555 2006 SC425 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
570556 2006 SE425 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570557 2006 SB426 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
570558 2006 SH427 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
570559 2006 SY428 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570560 2006 SM429 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570561 2006 SB430 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570562 2006 SM430 26/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 3.1 km MPC · JPL
570563 2006 SP433 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
570564 2006 SA434 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
570565 2006 SJ434 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570566 2006 SB440 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570567 2006 SR440 18/12/2007 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 2.4 km MPC · JPL
570568 2006 ST440 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
570569 2006 SO441 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
570570 2006 SQ441 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
570571 2006 SK442 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
570572 2006 SF444 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570573 2006 SW446 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570574 2006 SC448 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570575 2006 SJ448 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570576 2006 SK448 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570577 2006 SF450 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
570578 2006 SQ453 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
570579 2006 TV9 13/10/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 2.8 km MPC · JPL
570580 2006 TR12 27/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1.9 km MPC · JPL
570581 2006 TC32 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
570582 2006 TO47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570583 2006 TG56 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
570584 2006 TU58 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
570585 2006 TQ60 20/09/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.4 km MPC · JPL
570586 2006 TH61 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570587 2006 TT61 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
570588 2006 TM64 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
570589 2006 TN65 20/09/2006 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
570590 2006 TA66 21/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
570591 2006 TR79 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570592 2006 TO95 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
570593 2006 TE96 14/09/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
570594 2006 TD99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570595 2006 TA103 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
570596 2006 TH111 01/10/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.5 km MPC · JPL
570597 2006 TX111 01/10/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.7 km MPC · JPL
570598 2006 TO112 01/10/2006 Apache Point SDSS Collaboration 1.6 km MPC · JPL
570599 2006 TC113 22/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.9 km MPC · JPL
570600 2006 TC114 29/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 1.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
570601 2006 TQ114 19/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
570602 2006 TX114 29/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 1.5 km MPC · JPL
570603 2006 TK115 19/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 1.0 km MPC · JPL
570604 2006 TR115 01/10/2006 Apache Point SDSS Collaboration 870 m MPC · JPL
570605 2006 TD116 11/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 1.5 km MPC · JPL
570606 2006 TO119 11/10/2006 Apache Point SDSS Collaboration 3.0 km MPC · JPL
570607 2006 TP119 28/10/2006 Catalina CSS 3.3 km MPC · JPL
570608 2006 TQ119 01/10/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.6 km MPC · JPL
570609 2006 TL120 11/10/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.0 km MPC · JPL
570610 2006 TE131 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
570611 2006 TF131 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
570612 2006 TZ133 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
570613 2006 TH134 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570614 2006 TO136 11/10/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
570615 2006 TF140 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570616 2006 TH140 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
570617 2006 TE141 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
570618 2006 TV141 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
570619 2006 TR142 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
570620 2006 TT142 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570621 2006 UE4 18/10/2006 Piszkesteto K. Sárneczky 2.7 km MPC · JPL
570622 2006 UZ13 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
570623 2006 UE25 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
570624 2006 UK28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
570625 2006 UE33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570626 2006 UP34 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
570627 2006 UT35 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
570628 2006 UD36 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
570629 2006 US37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570630 2006 UT47 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
570631 2006 UH48 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
570632 2006 UZ49 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
570633 2006 UD50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570634 2006 UO60 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
570635 2006 UD67 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
570636 2006 UO71 17/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.2 km MPC · JPL
570637 2006 UA82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
570638 2006 UU90 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
570639 2006 UP101 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570640 2006 UH102 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
570641 2006 UG103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
570642 2006 UQ112 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
570643 2006 UD114 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570644 2006 UM116 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570645 2006 UZ119 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570646 2006 UA120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570647 2006 UA121 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
570648 2006 UL125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570649 2006 UO125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570650 2006 UD127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
570651 2006 UH128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
570652 2006 UM131 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
570653 2006 UY137 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570654 2006 UA138 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
570655 2006 UM139 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
570656 2006 UP144 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570657 2006 UY150 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
570658 2006 UD151 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
570659 2006 UM152 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570660 2006 UX154 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
570661 2006 UJ159 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
570662 2006 UW160 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
570663 2006 UX160 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
570664 2006 UW162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
570665 2006 UF167 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
570666 2006 UL167 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
570667 2006 US182 16/10/2006 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
570668 2006 UA184 19/10/2006 Catalina CSS 2.9 km MPC · JPL
570669 2006 UG197 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
570670 2006 UK197 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.6 km MPC · JPL
570671 2006 UW201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
570672 2006 UA203 26/09/2006 Catalina CSS 4.5 km MPC · JPL
570673 2006 UA207 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570674 2006 UC209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570675 2006 UN209 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
570676 2006 UL211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570677 2006 UF225 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
570678 2006 UW228 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
570679 2006 UL230 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
570680 2006 UH232 26/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
570681 2006 UP232 22/10/2006 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
570682 2006 UK235 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
570683 2006 UH236 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570684 2006 UZ239 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570685 2006 UR253 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
570686 2006 UE256 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570687 2006 UZ258 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
570688 2006 UP262 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
570689 2006 UH267 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570690 2006 UN270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
570691 2006 UC276 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
570692 2006 UT278 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
570693 2006 UL279 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570694 2006 UU279 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
570695 2006 UE281 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570696 2006 UW289 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
570697 2006 UY291 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
570698 2006 UZ299 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
570699 2006 UW305 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1.7 km MPC · JPL
570700 2006 UJ307 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
570701 2006 UQ310 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570702 2006 UR311 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1.8 km MPC · JPL
570703 2006 UB320 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 710 m MPC · JPL
570704 2006 UL324 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 2.0 km MPC · JPL
570705 2006 UO332 21/10/2006 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
570706 2006 UT332 13/10/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.8 km MPC · JPL
570707 2006 UE333 13/10/2006 Apache Point SDSS Collaboration 940 m MPC · JPL
570708 2006 UF333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570709 2006 UT333 11/10/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
570710 2006 UA340 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570711 2006 UA351 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570712 2006 UV353 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
570713 2006 UV354 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570714 2006 UG358 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570715 2006 UM359 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
570716 2006 UZ365 28/10/2006 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
570717 2006 UC366 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
570718 2006 UD366 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
570719 2006 UX366 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
570720 2006 UF367 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570721 2006 UH367 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570722 2006 US367 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
570723 2006 UT367 20/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 2.4 km MPC · JPL
570724 2006 UV367 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
570725 2006 UD374 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
570726 2006 UE374 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570727 2006 UN374 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
570728 2006 UX374 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
570729 2006 UK375 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
570730 2006 UW375 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570731 2006 UB377 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570732 2006 UJ377 25/08/2011 Haleakala Haleakala-Faulkes 2.4 km MPC · JPL
570733 2006 UL377 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
570734 2006 UP377 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570735 2006 UD378 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570736 2006 UM379 04/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
570737 2006 UQ382 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
570738 2006 UV382 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.9 km MPC · JPL
570739 2006 UY382 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
570740 2006 US383 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
570741 2006 UV383 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570742 2006 US384 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570743 2006 UF385 26/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 1.9 km MPC · JPL
570744 2006 UZ386 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570745 2006 UH387 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
570746 2006 UF388 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
570747 2006 UP388 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570748 2006 VL12 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570749 2006 VO20 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
570750 2006 VT20 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
570751 2006 VT30 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
570752 2006 VC35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
570753 2006 VG40 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
570754 2006 VL40 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
570755 2006 VM42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
570756 2006 VR44 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
570757 2006 VZ44 29/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
570758 2006 VP46 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570759 2006 VQ46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570760 2006 VG47 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
570761 2006 VT58 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
570762 2006 VY77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
570763 2006 VX79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
570764 2006 VT85 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
570765 2006 VU87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570766 2006 VV87 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
570767 2006 VE89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
570768 2006 VN89 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
570769 2006 VR89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
570770 2006 VL90 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
570771 2006 VX96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
570772 2006 VC98 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
570773 2006 VW98 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570774 2006 VW101 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
570775 2006 VS103 12/11/2006 Lulin LUSS 1.8 km MPC · JPL
570776 2006 VG109 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
570777 2006 VF114 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
570778 2006 VK115 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
570779 2006 VU119 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
570780 2006 VP122 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
570781 2006 VQ125 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
570782 2006 VC127 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570783 2006 VX127 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
570784 2006 VG131 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
570785 2006 VZ133 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
570786 2006 VD136 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
570787 2006 VT136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570788 2006 VA139 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
570789 2006 VR148 06/08/2005 Palomar NEAT 4.5 km MPC · JPL
570790 2006 VH151 11/11/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
570791 2006 VW172 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
570792 2006 VZ172 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570793 2006 VZ174 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
570794 2006 VC175 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
570795 2006 VA176 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
570796 2006 VG176 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
570797 2006 VH176 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
570798 2006 VL176 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
570799 2006 VT176 20/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
570800 2006 VY176 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
570801 2006 VM177 28/09/2011 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
570802 2006 VN177 19/10/2010 Mount Lemmon 710 m MPC · JPL
570803 2006 VQ178 17/03/2015 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
570804 2006 VZ178 02/04/2009 Mount Lemmon 3.0 km MPC · JPL
570805 2006 VE179 23/11/2014 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
570806 2006 VK179 11/11/2006 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
570807 2006 VN179 26/09/2014 Mount Lemmon 980 m MPC · JPL
570808 2006 VP179 31/10/2006 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
570809 2006 VK180 11/07/2016 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
570810 2006 VX180 14/11/2006 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
570811 2006 VP181 10/09/2013 Haleakala 750 m MPC · JPL
570812 2006 VG183 12/11/2006 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
570813 2006 WS 20/10/2006 Mount Lemmon 760 m MPC · JPL
570814 Nauru 2006 WY Bản mẫu:MoMP 18/11/2006 Nogales 620 m MPC · JPL
570815 2006 WL2 16/11/2006 Mount Lemmon 680 m MPC · JPL
570816 2006 WW2 20/11/2006 7300 2.0 km MPC · JPL
570817 2006 WX6 16/11/2006 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
570818 2006 WP8 16/11/2006 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
570819 2006 WJ12 28/10/1998 Kitt Peak 840 m MPC · JPL
570820 2006 WC15 20/10/2006 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
570821 2006 WR15 17/11/2006 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
570822 2006 WC18 17/11/2006 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
570823 2006 WT19 22/10/2006 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
570824 2006 WE22 17/11/2006 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
570825 2006 WL28 01/11/2006 Mount Lemmon 580 m MPC · JPL
570826 2006 WO32 16/11/2006 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
570827 2006 WC34 12/11/2006 Mount Lemmon 2.8 km MPC · JPL
570828 2006 WP35 16/11/2006 Kitt Peak 3.0 km MPC · JPL
570829 2006 WQ36 16/11/2006 Kitt Peak 2.7 km MPC · JPL
570830 2006 WV43 19/10/2006 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
570831 2006 WR47 16/11/2006 Kitt Peak 820 m MPC · JPL
570832 2006 WU47 16/11/2006 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
570833 2006 WG50 16/11/2006 Mount Lemmon 850 m MPC · JPL
570834 2006 WD51 16/11/2006 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
570835 2006 WD54 10/05/2005 Cerro Tololo NYS 630 m MPC · JPL
570836 2006 WF54 24/03/2003 Kitt Peak 3.3 km MPC · JPL
570837 2006 WB55 16/11/2006 Kitt Peak 2.6 km MPC · JPL
570838 2006 WN58 17/11/2006 Kitt Peak 3.1 km MPC · JPL
570839 2006 WT62 17/11/2006 Mount Lemmon 680 m MPC · JPL
570840 2006 WT63 17/11/2006 Mount Lemmon 490 m MPC · JPL
570841 2006 WM65 30/09/2006 Mount Lemmon 590 m MPC · JPL
570842 2006 WF67 17/11/2006 Mount Lemmon 2.8 km MPC · JPL
570843 2006 WZ68 17/11/2006 Mount Lemmon 3.1 km MPC · JPL
570844 2006 WM75 18/11/2006 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
570845 2006 WZ77 27/10/2006 Mount Lemmon 790 m MPC · JPL
570846 2006 WV78 18/11/2006 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
570847 2006 WV86 18/11/2006 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
570848 2006 WP88 18/11/2006 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
570849 2006 WJ90 18/11/2006 Kitt Peak 3.5 km MPC · JPL
570850 2006 WX90 19/11/2006 Kitt Peak 940 m MPC · JPL
570851 2006 WM91 19/11/2006 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
570852 2006 WE92 19/11/2006 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
570853 2006 WW92 19/11/2006 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
570854 2006 WP103 19/11/2006 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
570855 2006 WV106 16/07/2002 Haleakala 840 m MPC · JPL
570856 2006 WA110 19/11/2006 Kitt Peak 3.0 km MPC · JPL
570857 2006 WA117 20/11/2006 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
570858 2006 WM117 20/10/2006 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
570859 2006 WU121 21/11/2006 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
570860 2006 WQ122 21/11/2006 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
570861 2006 WS125 22/11/2006 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
570862 2006 WC126 22/11/2006 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
570863 2006 WK131 28/09/2006 Apache Point 2.4 km MPC · JPL
570864 2006 WP131 19/10/2006 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
570865 2006 WK134 18/11/2006 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
570866 2006 WL140 19/11/2006 Kitt Peak 760 m MPC · JPL
570867 2006 WU141 20/11/2006 Kitt Peak 2.8 km MPC · JPL
570868 2006 WS143 31/10/2006 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
570869 2006 WL147 20/11/2006 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
570870 2006 WV150 20/11/2006 Mount Lemmon 3.1 km MPC · JPL
570871 2006 WE152 16/11/2006 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
570872 2006 WO154 22/11/2006 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
570873 2006 WO155 22/11/2006 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
570874 2006 WU158 22/11/2006 Mount Lemmon 820 m MPC · JPL
570875 2006 WT159 22/11/2006 Kitt Peak 980 m MPC · JPL
570876 2006 WD161 28/09/2006 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
570877 2006 WR163 31/10/2006 Mount Lemmon 540 m MPC · JPL
570878 2006 WU165 11/11/2006 Kitt Peak EOS 1.9 km MPC · JPL
570879 2006 WH169 23/11/2006 Kitt Peak 2.8 km MPC · JPL
570880 2006 WL175 23/11/2006 Kitt Peak 710 m MPC · JPL
570881 2006 WZ177 23/11/2006 Mount Lemmon 3.4 km MPC · JPL
570882 2006 WS180 24/11/2006 Mount Lemmon 3.1 km MPC · JPL
570883 2006 WK181 21/10/2006 Lulin EOS 2.4 km MPC · JPL
570884 2006 WE191 17/06/2005 Mount Lemmon 3.3 km MPC · JPL
570885 2006 WK194 27/11/2006 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
570886 2006 WC196 12/03/2004 Palomar 610 m MPC · JPL
570887 2006 WG207 14/02/2012 Haleakala 810 m MPC · JPL
570888 2006 WQ207 22/11/2006 Kitt Peak 580 m MPC · JPL
570889 2006 WK209 23/11/2006 Catalina 750 m MPC · JPL
570890 2006 WF210 31/12/2007 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
570891 2006 WG210 26/09/2011 Mount Lemmon 2.8 km MPC · JPL
570892 2006 WJ210 18/11/2006 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
570893 2006 WN210 24/10/2011 Haleakala 2.6 km MPC · JPL
570894 2006 WR210 12/02/2016 Haleakala 1.3 km MPC · JPL
570895 2006 WB211 23/04/2015 Haleakala 2.7 km MPC · JPL
570896 2006 WD211 29/10/2010 Mount Lemmon 860 m MPC · JPL
570897 2006 WG211 20/10/2012 Mount Lemmon 3.3 km MPC · JPL
570898 2006 WJ211 10/08/2016 Haleakala 3.0 km MPC · JPL
570899 2006 WR211 26/09/2006 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
570900 2006 WS211 22/11/2006 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
570901 2006 WL212 08/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
570902 2006 WU212 08/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
570903 2006 WP213 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
570904 2006 WU213 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
570905 2006 WS214 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570906 2006 WG215 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
570907 2006 WT215 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570908 2006 WZ215 19/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
570909 2006 WL216 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570910 2006 WC219 04/03/2008 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
570911 2006 WT219 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
570912 2006 WR220 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
570913 2006 WX220 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
570914 2006 WY220 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
570915 2006 WB223 28/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
570916 2006 WH223 15/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
570917 2006 WZ223 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570918 2006 WM225 15/11/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
570919 2006 WQ225 27/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 3.9 km MPC · JPL
570920 2006 WY225 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
570921 2006 WD226 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
570922 2006 WN226 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
570923 2006 WU226 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570924 2006 WF227 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570925 2006 WA228 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
570926 2006 WO229 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
570927 2006 WM230 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
570928 2006 WA231 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570929 2006 WR231 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570930 2006 WT231 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
570931 2006 WD232 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
570932 2006 WX232 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
570933 2006 XR1 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
570934 2006 XT6 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
570935 2006 XV8 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570936 2006 XU9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570937 2006 XH11 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
570938 2006 XE14 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
570939 2006 XP18 29/05/2005 Siding Spring SSS 1.1 km MPC · JPL
570940 2006 XW23 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
570941 2006 XX23 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
570942 2006 XH28 16/11/2006 Lulin LUSS 640 m MPC · JPL
570943 2006 XK30 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570944 2006 XV30 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
570945 2006 XT31 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570946 2006 XS35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
570947 2006 XQ39 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
570948 2006 XS39 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
570949 2006 XA40 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
570950 2006 XG40 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
570951 2006 XB41 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
570952 2006 XN41 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
570953 2006 XO41 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
570954 2006 XO48 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
570955 2006 XG49 27/08/2005 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
570956 2006 XV49 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
570957 2006 XV66 20/12/2006 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
570958 2006 XZ74 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570959 2006 XE75 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570960 2006 XQ75 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
570961 2006 XH76 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
570962 2006 XN77 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
570963 2006 XQ77 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570964 2006 XU77 26/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
570965 2006 XH78 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
570966 2006 XL78 20/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
570967 2006 XO78 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
570968 2006 XQ79 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570969 2006 XN80 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570970 2006 XV80 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
570971 2006 XW80 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
570972 2006 XZ80 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
570973 2006 XA81 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570974 2006 XD81 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
570975 2006 XK81 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
570976 2006 YT3 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
570977 2006 YC5 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
570978 2006 YX7 12/12/2006 Socorro LINEAR 4.1 km MPC · JPL
570979 2006 YG9 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
570980 2006 YN9 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
570981 2006 YQ16 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
570982 2006 YZ22 28/01/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.1 km MPC · JPL
570983 2006 YZ24 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570984 2006 YS26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
570985 2006 YD27 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
570986 2006 YG27 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
570987 2006 YV31 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
570988 2006 YH32 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
570989 2006 YZ33 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
570990 2006 YX36 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
570991 2006 YS38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
570992 2006 YD39 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570993 2006 YT40 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
570994 2006 YJ41 13/12/2006 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
570995 2006 YR43 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
570996 2006 YF44 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
570997 2006 YH44 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
570998 2006 YR44 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
570999 2006 YL47 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
571000 2006 YG49 23/12/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.2 km MPC · JPL

566.000s  • 567.000s  • 568.000s  • 569.000s  • 570.000s  • 571.000s  • 572.000s  • 573.000s  • 574.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001