Danh sách tiểu hành tinh/253001–254000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253001 2002 RS38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
253002 2002 RU39 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
253003 2002 RN40 05/09/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
253004 2002 RQ40 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253005 2002 RA47 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253006 2002 RH66 06/09/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
253007 2002 RD81 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
253008 2002 RE97 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253009 2002 RV99 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253010 2002 RQ108 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
253011 2002 RN111 06/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
253012 2002 RD114 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
253013 2002 RX120 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253014 2002 RC125 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253015 2002 RP129 11/09/2002 Drebach Drebach Obs. 980 m MPC · JPL
253016 2002 RA161 12/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
253017 2002 RA175 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253018 2002 RJ191 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
253019 2002 RC195 12/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253020 2002 RG195 12/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253021 2002 RH202 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253022 2002 RX230 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
253023 2002 RO241 08/09/2002 Haleakala R. Matson 1,4 km MPC · JPL
253024 2002 RU242 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253025 2002 RO245 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253026 2002 RZ247 08/09/2002 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
253027 2002 RJ253 14/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253028 2002 RE256 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253029 2002 RF261 11/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253030 2002 RV261 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
253031 2002 RJ262 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
253032 2002 RN272 04/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253033 2002 RC275 04/09/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
253034 2002 SU2 27/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
253035 2002 SC7 27/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253036 2002 SP17 26/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
253037 2002 SR19 28/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,7 km MPC · JPL
253038 2002 SD23 27/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253039 2002 SC24 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
253040 2002 SJ27 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
253041 2002 SV32 28/09/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
253042 2002 SD35 29/09/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
253043 2002 SE37 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
253044 2002 SM41 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
253045 2002 SZ41 28/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253046 2002 SC51 25/09/2002 Kvistaberg UDAS 1,0 km MPC · JPL
253047 2002 SG56 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253048 2002 SG59 16/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
253049 2002 TD 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
253050 2002 TG2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
253051 2002 TV14 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
253052 2002 TN26 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253053 2002 TX26 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
253054 2002 TJ42 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
253055 2002 TG46 02/10/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
253056 2002 TG48 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253057 2002 TK48 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253058 2002 TT59 04/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253059 2002 TK66 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253060 2002 TF68 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253061 2002 TV69 10/10/2002 Eskridge G. Hug 1,4 km MPC · JPL
253062 2002 TC70 10/10/2002 Socorro LINEAR 220 m MPC · JPL
253063 2002 TY73 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253064 2002 TO80 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
253065 2002 TA84 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
253066 2002 TJ85 02/10/2002 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
253067 2002 TZ93 03/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
253068 2002 TB96 03/10/2002 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
253069 2002 TG110 02/10/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
253070 2002 TV113 03/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
253071 2002 TG127 04/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253072 2002 TL127 04/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253073 2002 TL130 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
253074 2002 TK139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
253075 2002 TD166 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
253076 2002 TD167 03/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
253077 2002 TJ183 04/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
253078 2002 TA184 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253079 2002 TL205 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253080 2002 TV206 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253081 2002 TO208 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253082 2002 TN210 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
253083 2002 TH212 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
253084 2002 TK222 07/10/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
253085 2002 TG227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
253086 2002 TD237 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253087 2002 TC242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
253088 2002 TG247 10/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253089 2002 TE251 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253090 2002 TY251 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
253091 2002 TZ251 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
253092 2002 TW260 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
253093 2002 TY263 10/10/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
253094 2002 TK267 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253095 2002 TH270 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253096 2002 TZ271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
253097 2002 TS273 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253098 2002 TH286 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253099 2002 TC304 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
253100 2002 TA339 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253101 2002 TO354 10/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
253102 2002 TG377 09/10/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
253103 2002 TL383 15/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253104 2002 UP 25/10/2002 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 980 m MPC · JPL
253105 2002 UW2 28/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
253106 2002 UR3 29/10/2002 Palomar NEAT APO 1,7 km MPC · JPL
253107 2002 UK4 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253108 2002 UO6 28/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253109 2002 UC12 30/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253110 2002 US15 30/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253111 2002 UG17 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
253112 2002 UV27 31/10/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
253113 2002 UN38 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
253114 2002 UD50 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253115 2002 UW62 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
253116 2002 UX69 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
253117 2002 UU70 31/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
253118 2002 US76 16/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253119 2002 UT78 28/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
253120 2002 VT1 02/11/2002 La Palma La Palma Obs. 1,1 km MPC · JPL
253121 2002 VD4 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
253122 2002 VN8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253123 2002 VG9 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253124 2002 VU11 01/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
253125 2002 VY11 01/11/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
253126 2002 VV13 03/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253127 2002 VA14 05/11/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
253128 2002 VP14 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253129 2002 VQ15 07/11/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
253130 2002 VU19 04/11/2002 Powell Powell Obs. 1,7 km MPC · JPL
253131 2002 VJ20 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
253132 2002 VO23 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
253133 2002 VT25 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253134 2002 VC30 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
253135 2002 VG40 05/11/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 1,2 km MPC · JPL
253136 2002 VC43 04/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
253137 2002 VF46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253138 2002 VW46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253139 2002 VU47 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253140 2002 VL60 03/11/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
253141 2002 VW60 04/11/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
253142 2002 VP62 05/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
253143 2002 VN63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
253144 2002 VG67 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253145 2002 VT71 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
253146 2002 VC72 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253147 2002 VJ72 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253148 2002 VQ76 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253149 2002 VD79 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253150 2002 VA80 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
253151 2002 VL80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253152 2002 VF84 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
253153 2002 VM94 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253154 2002 VB103 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253155 2002 VV103 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
253156 2002 VJ109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
253157 2002 VN109 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253158 2002 VU120 12/11/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
253159 2002 VJ121 12/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
253160 2002 VL121 12/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
253161 2002 VL123 13/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253162 2002 VK136 11/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253163 2002 VQ146 04/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
253164 2002 WV 21/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
253165 2002 WV14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
253166 2002 WV15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
253167 2002 WY15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
253168 2002 WL16 28/11/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
253169 2002 WS17 30/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
253170 2002 WJ19 25/11/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
253171 2002 WP24 16/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
253172 2002 WJ25 25/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
253173 2002 WV25 16/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253174 2002 XQ1 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
253175 2002 XK2 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253176 2002 XD3 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253177 2002 XS9 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253178 2002 XY9 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
253179 2002 XU11 03/12/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
253180 2002 XK13 03/12/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
253181 2002 XP16 03/12/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
253182 2002 XX16 03/12/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
253183 2002 XK18 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
253184 2002 XT18 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253185 2002 XC22 03/12/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253186 2002 XH24 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253187 2002 XX25 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253188 2002 XW26 03/12/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253189 2002 XZ29 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
253190 2002 XL36 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253191 2002 XM42 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
253192 2002 XQ45 10/12/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
253193 2002 XU45 10/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253194 2002 XP51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253195 2002 XB55 10/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253196 2002 XW55 10/12/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
253197 2002 XN57 10/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
253198 2002 XO60 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
253199 2002 XA65 12/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253200 2002 XW69 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253201 2002 XP70 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253202 2002 XY73 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253203 2002 XO74 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253204 2002 XL75 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253205 2002 XT77 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
253206 2002 XL80 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253207 2002 XU80 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
253208 2002 XP82 12/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
253209 2002 XX85 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253210 2002 XQ89 10/12/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
253211 2002 XV92 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253212 2002 XC99 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253213 2002 XU103 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
253214 2002 XM107 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253215 2002 XO112 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253216 2002 XW113 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
253217 2002 XB116 05/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253218 2002 XD116 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
253219 2002 XC117 14/12/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
253220 2002 YC2 27/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
253221 2002 YL2 28/12/2002 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 2,4 km MPC · JPL
253222 2002 YU2 28/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253223 2002 YV5 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
253224 2002 YA6 28/12/2002 Needville Needville Obs. 2,1 km MPC · JPL
253225 2002 YU8 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253226 2002 YV9 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
253227 2002 YF11 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
253228 2002 YZ16 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
253229 2002 YQ19 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
253230 2002 YT19 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253231 2002 YE21 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253232 2002 YZ21 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253233 2002 YC25 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253234 2002 YX31 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
253235 2002 YB36 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
253236 2003 AU6 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
253237 2003 AT14 02/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
253238 2003 AX14 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
253239 2003 AY14 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
253240 2003 AZ17 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
253241 2003 AB18 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
253242 2003 AX21 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253243 2003 AP22 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253244 2003 AJ24 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253245 2003 AU27 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
253246 2003 AQ30 04/01/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
253247 2003 AW32 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
253248 2003 AB35 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253249 2003 AG40 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253250 2003 AJ43 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253251 2003 AZ46 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253252 2003 AW47 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253253 2003 AN53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253254 2003 AB54 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253255 2003 AW55 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
253256 2003 AR56 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253257 2003 AZ56 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253258 2003 AF58 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
253259 2003 AM58 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253260 2003 AT58 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
253261 2003 AX59 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
253262 2003 AA60 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253263 2003 AZ60 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253264 2003 AH63 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253265 2003 AV65 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253266 2003 AQ66 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
253267 2003 AD69 09/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253268 2003 AH69 09/01/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
253269 2003 AR70 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
253270 2003 AD72 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
253271 2003 AU76 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
253272 2003 AC78 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
253273 2003 AL80 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253274 2003 AF92 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253275 2003 AK94 11/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
253276 2003 BO3 23/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,6 km MPC · JPL
253277 2003 BL4 25/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,7 km MPC · JPL
253278 2003 BZ9 26/01/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
253279 2003 BR10 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
253280 2003 BE11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
253281 2003 BF11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
253282 2003 BY23 25/01/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
253283 2003 BW26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
253284 2003 BT27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
253285 2003 BS28 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
253286 2003 BB33 27/01/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
253287 2003 BZ38 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
253288 2003 BA39 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253289 2003 BH41 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
253290 2003 BO61 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
253291 2003 BB62 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
253292 2003 BD62 28/01/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
253293 2003 BG62 28/01/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
253294 2003 BK63 28/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
253295 2003 BK68 28/01/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
253296 2003 BW71 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253297 2003 BD72 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253298 2003 BT72 28/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
253299 2003 BL73 29/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
253300 2003 BM74 29/01/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253301 2003 BK79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
253302 2003 BL85 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
253303 2003 CH1 01/02/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
253304 2003 CZ7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
253305 2003 CS11 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
253306 2003 CA12 01/02/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
253307 2003 CZ12 02/02/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
253308 2003 CK17 08/02/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
253309 2003 CM19 09/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
253310 2003 CV19 09/02/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
253311 2003 CC20 11/02/2003 La Silla R. Michelsen, G. Masi 2,8 km MPC · JPL
253312 2003 CA25 02/02/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
253313 2003 DY1 21/02/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
253314 2003 DG5 19/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253315 2003 DQ5 19/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
253316 2003 DE11 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
253317 2003 DG19 21/02/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
253318 2003 DE21 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
253319 2003 DB22 28/02/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
253320 2003 DE22 28/02/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
253321 2003 EO9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
253322 2003 EK13 06/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253323 2003 EN13 06/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253324 2003 EP21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
253325 2003 EJ29 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
253326 2003 EL33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
253327 2003 EE40 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
253328 2003 EP43 10/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253329 2003 EM52 11/03/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
253330 2003 ER63 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
253331 2003 FY2 23/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253332 2003 FR4 26/03/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
253333 2003 FA7 26/03/2003 Wrightwood J. W. Young 2,6 km MPC · JPL
253334 2003 FL9 20/03/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
253335 2003 FV17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
253336 2003 FD20 23/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253337 2003 FC33 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
253338 2003 FZ35 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
253339 2003 FX38 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
253340 2003 FF39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
253341 2003 FF44 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
253342 2003 FW45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
253343 2003 FC48 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
253344 2003 FK53 25/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
253345 2003 FZ53 25/03/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
253346 2003 FY61 26/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
253347 2003 FJ64 26/03/2003 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
253348 2003 FP71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
253349 2003 FT75 27/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
253350 2003 FG77 27/03/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
253351 2003 FO78 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
253352 2003 FX78 27/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
253353 2003 FP81 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
253354 2003 FR99 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
253355 2003 FF130 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
253356 2003 FA133 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
253357 2003 FO133 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
253358 2003 GL2 01/04/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
253359 2003 GV12 01/04/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253360 2003 GW17 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
253361 2003 GZ20 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
253362 2003 GL24 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
253363 2003 GW25 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
253364 2003 GO27 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
253365 2003 GZ29 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
253366 2003 GA30 08/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
253367 2003 GL37 07/04/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
253368 2003 GV42 09/04/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
253369 2003 GN53 01/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
253370 2003 HW2 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
253371 2003 HK12 26/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
253372 2003 HM12 26/04/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
253373 2003 HV12 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
253374 2003 HF24 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
253375 2003 HF26 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
253376 2003 HX27 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
253377 2003 HC43 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
253378 2003 HJ55 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
253379 2003 HP55 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
253380 2003 HY58 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
253381 2003 JK1 01/05/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
253382 2003 JG8 02/05/2003 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
253383 2003 KA 20/05/2003 Wrightwood J. W. Young 2,3 km MPC · JPL
253384 2003 KQ3 22/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
253385 2003 KM4 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
253386 2003 KA13 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
253387 2003 KA14 25/05/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
253388 2003 KB19 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
253389 2003 KQ25 31/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
253390 2003 KL32 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
253391 2003 LM1 02/06/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
253392 2003 MY 23/06/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253393 2003 MZ5 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253394 2003 NZ12 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253395 2003 NA13 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
253396 2003 OL6 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 8,1 km MPC · JPL
253397 2003 OS8 26/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
253398 2003 OE20 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,7 km MPC · JPL
253399 2003 OD27 24/07/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253400 2003 OA28 24/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253401 2003 PB3 02/08/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
253402 2003 PR3 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
253403 2003 PJ5 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253404 2003 PF7 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
253405 2003 QE 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 770 m MPC · JPL
253406 2003 QY3 18/08/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
253407 2003 QV9 20/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
253408 2003 QM14 20/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253409 2003 QW15 20/08/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
253410 2003 QR19 22/08/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
253411 2003 QP20 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253412 Ráskaylea 2003 QU29 23/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,4 km MPC · JPL
253413 2003 QF30 22/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
253414 2003 QM33 22/08/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
253415 2003 QP36 22/08/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
253416 2003 QR36 22/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
253417 2003 QV37 22/08/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
253418 2003 QP39 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253419 2003 QZ40 22/08/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
253420 2003 QV43 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
253421 2003 QO44 23/08/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
253422 2003 QT45 23/08/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
253423 2003 QY48 22/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253424 2003 QR49 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253425 2003 QA53 23/08/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
253426 2003 QD53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253427 2003 QM56 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253428 2003 QW59 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
253429 2003 QH62 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253430 2003 QL63 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253431 2003 QN63 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
253432 2003 QR64 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
253433 2003 QK74 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253434 2003 QP87 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253435 2003 QF99 30/08/2003 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
253436 2003 QK106 31/08/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
253437 2003 QV106 30/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
253438 2003 QD111 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253439 2003 QF111 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253440 2003 QS111 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
253441 2003 QJ115 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253442 2003 RZ 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253443 2003 RX3 01/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
253444 2003 RA6 04/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
253445 2003 RQ6 01/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253446 2003 RU10 12/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
253447 2003 RJ16 14/09/2003 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
253448 2003 RU17 15/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253449 2003 RX18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
253450 2003 RU21 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
253451 2003 RS23 14/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
253452 2003 RY23 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
253453 2003 RD26 03/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 830 m MPC · JPL
253454 2003 RB27 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253455 2003 SK3 16/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
253456 2003 SS5 16/09/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
253457 2003 SE6 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
253458 2003 SG7 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
253459 2003 SQ8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
253460 2003 SU8 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253461 2003 SL9 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
253462 2003 SR13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
253463 2003 SJ18 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
253464 2003 SA19 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
253465 2003 SC25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253466 2003 SS25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
253467 2003 SW31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253468 2003 SB33 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253469 2003 SV33 18/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
253470 2003 SD39 16/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253471 2003 SS43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
253472 2003 SY44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
253473 2003 SO46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
253474 2003 SG54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
253475 2003 SJ55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
253476 2003 ST55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
253477 2003 SC63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
253478 2003 SH66 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253479 2003 SU67 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
253480 2003 SK71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253481 2003 SY73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
253482 2003 SM75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253483 2003 SW79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
253484 2003 SR81 19/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
253485 2003 SB83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
253486 2003 SB84 19/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253487 2003 SF86 16/09/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
253488 2003 SD87 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253489 2003 SC91 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253490 2003 SJ91 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253491 2003 SL91 18/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
253492 2003 SM94 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 850 m MPC · JPL
253493 2003 SG95 19/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253494 2003 SZ103 20/09/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
253495 2003 SE107 20/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253496 2003 SQ107 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253497 2003 ST107 20/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253498 2003 SS109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
253499 2003 SD112 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253500 2003 SW117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253501 2003 SF118 16/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
253502 2003 SY122 18/09/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
253503 2003 SX125 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253504 2003 SB126 19/09/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
253505 2003 SC136 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
253506 2003 SQ138 20/09/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
253507 2003 SP145 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253508 2003 SH147 20/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253509 2003 SY148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
253510 2003 SY149 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253511 2003 SN150 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253512 2003 SY150 17/09/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
253513 2003 SE152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
253514 2003 ST152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
253515 2003 SO159 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
253516 2003 SH160 21/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253517 2003 SM161 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253518 2003 SV167 22/09/2003 Haleakala NEAT 840 m MPC · JPL
253519 2003 SF168 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
253520 2003 SD172 18/09/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
253521 2003 SQ178 19/09/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
253522 2003 SS181 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
253523 2003 SH183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
253524 2003 SF186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
253525 2003 ST187 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
253526 2003 SP188 22/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253527 2003 SD189 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
253528 2003 SP190 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253529 2003 SN191 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253530 2003 SJ193 20/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
253531 2003 SQ198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
253532 2003 SJ202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
253533 2003 SO206 25/09/2003 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
253534 2003 SB209 24/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253535 2003 SA210 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
253536 Tymchenko 2003 SB215 22/09/2003 Andrushivka Andrushivka Obs. 890 m MPC · JPL
253537 2003 SP218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
253538 2003 SX220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
253539 2003 SX223 30/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 910 m MPC · JPL
253540 2003 SF227 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253541 2003 SK229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253542 2003 SF233 25/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253543 2003 SS233 25/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253544 2003 SQ234 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
253545 2003 SL236 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253546 2003 SZ237 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253547 2003 SF240 27/09/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
253548 2003 SZ243 28/09/2003 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
253549 2003 SO245 26/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253550 2003 SH246 26/09/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
253551 2003 SH249 26/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
253552 2003 SN251 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253553 2003 SZ252 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
253554 2003 SJ254 27/09/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
253555 2003 SB256 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253556 2003 SH258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
253557 2003 SK258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
253558 2003 SJ259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
253559 2003 SK259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
253560 2003 SF261 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253561 2003 SR266 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253562 2003 SH268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
253563 2003 SK269 21/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 920 m MPC · JPL
253564 2003 SV269 24/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
253565 2003 SK271 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
253566 2003 ST272 27/09/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
253567 2003 SX275 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253568 2003 SF276 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
253569 2003 SC281 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
253570 2003 ST288 28/09/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
253571 2003 SY290 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
253572 2003 SP304 17/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253573 2003 SP306 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253574 2003 SZ308 30/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
253575 2003 SY309 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253576 2003 SH311 29/09/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
253577 2003 SM311 29/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253578 2003 SS321 22/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
253579 2003 SW326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
253580 2003 SR332 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
253581 2003 SZ333 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
253582 2003 SC337 28/09/2003 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
253583 2003 SV337 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
253584 2003 SY342 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
253585 2003 SJ359 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
253586 2003 TX7 14/10/2003 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
253587 Cloutier 2003 TH10 14/10/2003 New Milford John J. McCarthy Obs. 1,3 km MPC · JPL
253588 2003 TV11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
253589 2003 TX11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
253590 2003 TE12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
253591 2003 TN12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
253592 2003 TV12 15/10/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 960 m MPC · JPL
253593 2003 TG13 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
253594 2003 TE15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
253595 2003 TJ15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
253596 2003 TM18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
253597 2003 UT4 17/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253598 2003 UZ4 17/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253599 2003 UZ8 17/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253600 2003 UY10 20/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253601 2003 UU13 16/10/2003 Uccle T. Pauwels 1,6 km MPC · JPL
253602 2003 UE20 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
253603 2003 UM23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253604 2003 UE24 23/10/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,4 km MPC · JPL
253605 2003 UV24 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
253606 2003 UY24 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253607 2003 UV25 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
253608 2003 UJ35 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
253609 2003 UU39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
253610 2003 UZ49 16/10/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
253611 2003 UL50 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253612 2003 UT50 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253613 2003 UJ52 18/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
253614 2003 UM55 18/10/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
253615 2003 UF58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253616 2003 UA61 16/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253617 2003 UC63 16/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
253618 2003 UN63 16/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253619 2003 UZ66 23/10/2003 Kvistaberg UDAS 1,1 km MPC · JPL
253620 2003 UR77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
253621 2003 UJ81 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
253622 2003 UQ81 16/10/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
253623 2003 UD82 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
253624 2003 UA86 18/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253625 2003 UB87 18/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
253626 2003 UV90 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253627 2003 UT93 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
253628 2003 UO95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253629 2003 UO97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253630 2003 UM98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
253631 2003 UN101 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
253632 2003 UK102 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253633 2003 UV103 20/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253634 2003 UE106 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
253635 2003 UO107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
253636 2003 UR107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
253637 2003 UN108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
253638 2003 UB109 19/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253639 2003 UW112 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253640 2003 UV114 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
253641 2003 UX115 20/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253642 2003 UM116 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253643 2003 UN119 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
253644 2003 UP125 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253645 2003 UE127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
253646 2003 US127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
253647 2003 UD129 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
253648 2003 UK133 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253649 2003 UM139 16/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
253650 2003 UA140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
253651 2003 UU143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
253652 2003 UP148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
253653 2003 UX149 20/10/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
253654 2003 UY149 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
253655 2003 UG155 20/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253656 2003 UK159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
253657 2003 UG161 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
253658 2003 UK161 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
253659 2003 UA164 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253660 2003 UF164 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253661 2003 UV165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
253662 2003 UC170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253663 2003 UC176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
253664 2003 UV178 21/10/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
253665 2003 UR179 21/10/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
253666 2003 UE186 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253667 2003 UX186 22/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
253668 2003 UQ190 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
253669 2003 UH194 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253670 2003 UL195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
253671 2003 UB201 21/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253672 2003 UW202 21/10/2003 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
253673 2003 UA211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
253674 2003 UZ211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253675 2003 UH216 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253676 2003 UR219 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253677 2003 UH222 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253678 2003 UU222 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253679 2003 UY223 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253680 2003 US225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
253681 2003 UO226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
253682 2003 UW226 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253683 2003 UW228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
253684 2003 UP229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
253685 2003 UM232 24/10/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
253686 2003 UD234 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253687 2003 UY236 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
253688 2003 UO238 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253689 2003 UR251 25/10/2003 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
253690 2003 UM252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
253691 2003 UQ257 25/10/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
253692 2003 UH260 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253693 2003 UY260 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
253694 2003 UD264 27/10/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
253695 2003 UF264 27/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253696 2003 UE267 28/10/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
253697 2003 UN271 28/10/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
253698 2003 UP271 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253699 2003 UE275 29/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
253700 2003 UL277 25/10/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253701 2003 UR279 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253702 2003 UE280 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253703 2003 UB281 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253704 2003 UU309 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253705 2003 UK314 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
253706 2003 UQ314 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253707 2003 UQ315 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
253708 2003 UL316 24/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253709 2003 UU316 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253710 2003 UD360 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
253711 2003 UR377 22/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
253712 2003 VB2 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253713 2003 VS3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
253714 2003 VW3 14/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253715 2003 VM5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
253716 2003 VL10 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253717 2003 VN10 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253718 2003 WT1 16/11/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
253719 2003 WP3 16/11/2003 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
253720 2003 WQ5 18/11/2003 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
253721 2003 WU5 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253722 2003 WA6 18/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253723 2003 WG6 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
253724 2003 WC8 16/11/2003 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
253725 2003 WC9 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
253726 2003 WB10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
253727 2003 WZ10 18/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253728 2003 WM15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
253729 2003 WN15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
253730 2003 WT17 18/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253731 2003 WG19 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253732 2003 WW21 17/11/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
253733 2003 WS29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
253734 2003 WF30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
253735 2003 WJ30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253736 2003 WT32 18/11/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
253737 2003 WR34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
253738 2003 WE36 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253739 2003 WZ36 19/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253740 2003 WC42 20/11/2003 Needville Needville Obs. 1,0 km MPC · JPL
253741 2003 WW49 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253742 2003 WA52 19/11/2003 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
253743 2003 WA56 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253744 2003 WS56 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253745 2003 WH61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
253746 2003 WX66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
253747 2003 WU67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
253748 2003 WQ68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253749 2003 WC70 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
253750 2003 WX73 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253751 2003 WY75 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253752 2003 WM89 16/11/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
253753 2003 WB92 18/11/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253754 2003 WU96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
253755 2003 WF99 20/11/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
253756 2003 WB100 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253757 2003 WA102 21/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
253758 2003 WD103 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253759 2003 WK104 21/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253760 2003 WS104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253761 2003 WU105 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253762 2003 WV105 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253763 2003 WO108 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
253764 2003 WS109 20/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
253765 2003 WH111 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253766 2003 WO112 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253767 2003 WU114 20/11/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
253768 2003 WP117 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253769 2003 WL121 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
253770 2003 WQ126 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253771 2003 WG131 21/11/2003 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
253772 2003 WF133 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253773 2003 WL137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253774 2003 WT138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253775 2003 WC139 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253776 2003 WG140 21/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
253777 2003 WU140 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253778 2003 WK142 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253779 2003 WB143 23/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253780 2003 WR144 21/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
253781 2003 WW148 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
253782 2003 WF149 24/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253783 2003 WT149 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
253784 2003 WJ155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253785 2003 WQ161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
253786 2003 WT165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
253787 2003 WB167 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
253788 2003 WT168 19/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253789 2003 WQ171 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
253790 2003 WG173 18/11/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253791 2003 WV181 21/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
253792 2003 WX184 21/11/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
253793 2003 WH192 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253794 2003 WQ194 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
253795 2003 XN2 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253796 2003 XP6 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253797 2003 XQ6 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253798 2003 XP17 15/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
253799 2003 XL21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
253800 2003 XO21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253801 2003 XP23 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
253802 2003 XQ23 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253803 2003 XZ25 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
253804 2003 XE38 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253805 2003 XP38 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253806 2003 XO43 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253807 2003 YP6 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
253808 2003 YS6 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
253809 2003 YW22 16/12/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
253810 2003 YG23 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
253811 2003 YG26 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253812 2003 YJ29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
253813 2003 YZ30 18/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253814 2003 YK33 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
253815 2003 YQ36 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
253816 2003 YO45 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
253817 2003 YF48 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253818 2003 YQ48 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253819 2003 YH53 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
253820 2003 YU53 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253821 2003 YG55 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253822 2003 YT57 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
253823 2003 YV60 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253824 2003 YO62 19/12/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
253825 2003 YT68 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253826 2003 YW72 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253827 2003 YQ74 18/12/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
253828 2003 YR76 18/12/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
253829 2003 YG80 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253830 2003 YQ80 18/12/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
253831 2003 YV81 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253832 2003 YZ81 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253833 2003 YS83 19/12/2003 Needville Needville Obs. 1,3 km MPC · JPL
253834 2003 YF85 19/12/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
253835 2003 YH90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253836 2003 YU94 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253837 2003 YR102 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
253838 2003 YR112 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253839 2003 YL116 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253840 2003 YC117 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253841 2003 YG118 28/12/2003 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
253842 2003 YZ119 27/12/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
253843 2003 YK128 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253844 2003 YS130 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253845 2003 YF131 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253846 2003 YG131 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253847 2003 YH132 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253848 2003 YN138 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253849 2003 YS138 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253850 2003 YJ152 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
253851 2003 YM152 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
253852 2003 YR156 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253853 2003 YV159 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253854 2003 YF169 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
253855 2003 YM169 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253856 2003 YU169 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
253857 2003 YH181 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253858 2003 YS181 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
253859 2004 AL 11/01/2004 Wrightwood J. W. Young 860 m MPC · JPL
253860 2004 AQ3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
253861 2004 AW4 12/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253862 2004 AP7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
253863 2004 AC11 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
253864 2004 AB18 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
253865 2004 AV21 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
253866 2004 AT25 12/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
253867 2004 BB3 16/01/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
253868 2004 BN3 16/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253869 2004 BS3 16/01/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
253870 2004 BF4 16/01/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
253871 2004 BV5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
253872 2004 BO6 16/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253873 2004 BT9 16/01/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
253874 2004 BK10 17/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253875 2004 BR19 17/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
253876 2004 BW20 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253877 2004 BW23 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
253878 2004 BY24 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
253879 2004 BO31 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
253880 2004 BH34 19/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
253881 2004 BX34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253882 2004 BG37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
253883 2004 BP43 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
253884 2004 BC47 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253885 2004 BC50 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253886 2004 BF51 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
253887 2004 BK54 22/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253888 2004 BM54 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253889 2004 BN57 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
253890 2004 BD67 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253891 2004 BE75 22/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253892 2004 BF78 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
253893 2004 BL92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
253894 2004 BC93 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
253895 2004 BX93 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
253896 2004 BB94 28/01/2004 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
253897 2004 BJ95 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
253898 2004 BY102 30/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253899 2004 BP107 28/01/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
253900 2004 BB112 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
253901 2004 BY112 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
253902 2004 BC124 17/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253903 2004 BN124 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
253904 2004 BL144 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
253905 2004 BB146 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
253906 2004 BE150 17/01/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
253907 2004 BU152 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
253908 2004 BZ158 29/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
253909 2004 CP4 10/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
253910 2004 CY8 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
253911 2004 CH9 11/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
253912 2004 CP13 11/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253913 2004 CE17 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
253914 2004 CZ18 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
253915 2004 CP19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253916 2004 CB25 12/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
253917 2004 CK26 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
253918 2004 CN27 11/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
253919 2004 CS28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253920 2004 CH31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
253921 2004 CJ52 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
253922 2004 CL55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
253923 2004 CL58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253924 2004 CL61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
253925 2004 CE64 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
253926 2004 CQ72 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253927 2004 CK75 11/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
253928 2004 CV75 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253929 2004 CN78 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253930 2004 CO78 11/02/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
253931 2004 CQ78 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253932 2004 CL80 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
253933 2004 CM80 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253934 2004 CH82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
253935 2004 CX91 14/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
253936 2004 CP93 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253937 2004 CQ93 11/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253938 2004 CE101 15/02/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
253939 2004 CS102 12/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
253940 2004 CS108 15/02/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
253941 2004 CH109 15/02/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
253942 2004 CB111 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
253943 2004 CF111 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
253944 2004 CP111 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
253945 2004 CP127 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
253946 2004 DE3 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
253947 2004 DB4 16/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253948 2004 DR7 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
253949 2004 DC15 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253950 2004 DY22 18/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
253951 2004 DC26 16/02/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
253952 2004 DD29 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
253953 2004 DY33 18/02/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
253954 2004 DP35 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253955 2004 DZ35 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
253956 2004 DB38 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253957 2004 DP38 20/02/2004 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
253958 2004 DF41 18/02/2004 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
253959 2004 DR42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253960 2004 DK44 25/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 910 m MPC · JPL
253961 2004 DN45 16/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
253962 2004 DO47 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
253963 2004 DN50 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
253964 2004 DS50 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
253965 2004 DR54 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253966 2004 DQ59 25/02/2004 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
253967 2004 DT79 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
253968 2004 DF80 17/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
253969 2004 EF2 12/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
253970 2004 EX4 11/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253971 2004 EM10 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
253972 2004 EJ14 11/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
253973 2004 EN15 12/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
253974 2004 EY19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
253975 2004 EO22 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
253976 2004 EU23 15/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
253977 2004 ES25 13/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
253978 2004 ED28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
253979 2004 EA32 14/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
253980 2004 EG33 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
253981 2004 ER39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
253982 2004 EU39 15/03/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
253983 2004 EA43 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
253984 2004 EN43 15/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
253985 2004 EC54 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
253986 2004 EW56 15/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
253987 2004 EE57 15/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
253988 2004 EY58 15/03/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
253989 2004 EL59 15/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
253990 2004 EQ61 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
253991 2004 EZ61 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
253992 2004 EC62 12/03/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
253993 2004 EB64 13/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
253994 2004 EP67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
253995 2004 EO77 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
253996 2004 ES78 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
253997 2004 EV78 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
253998 2004 EU93 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
253999 2004 EY95 04/03/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
254000 2004 EB96 15/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

249.000s  • 250.000s  • 251.000s  • 252.000s  • 253.000s  • 254.000s  • 255.000s  • 256.000s  • 257.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001