Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/462001–463000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
462001 2006 WU152 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
462002 2006 WG161 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462003 2006 WG163 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462004 2006 WE167 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462005 2006 WV167 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462006 2006 WZ200 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462007 2006 WL202 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462008 2006 XV6 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
462009 2006 XD8 09/12/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
462010 2006 XO16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462011 2006 XO18 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
462012 2006 XT20 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
462013 2006 XC46 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462014 2006 XA62 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462015 2006 XA65 12/12/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
462016 2006 XQ65 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462017 2006 XC71 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462018 2006 YJ5 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
462019 2006 YS40 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
462020 2006 YA54 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462021 2007 AG10 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
462022 2007 AL21 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462023 2007 AV27 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462024 2007 BZ16 17/01/2007 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
462025 2007 BZ18 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462026 2007 BR24 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462027 2007 BW25 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462028 2007 BZ36 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
462029 2007 BO52 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
462030 2007 BG67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462031 2007 BA77 25/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
462032 2007 BT100 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
462033 2007 CR14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
462034 2007 CA16 06/02/2007 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
462035 2007 CA17 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462036 2007 CV38 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
462037 2007 CZ61 10/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
462038 2007 CD62 15/01/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
462039 2007 CM62 13/02/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
462040 2007 DQ2 16/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
462041 2007 DL8 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,8 km MPC · JPL
462042 2007 DW16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462043 2007 DX21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462044 2007 DA30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462045 2007 DW39 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
462046 2007 DP57 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462047 2007 DC92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
462048 2007 DT111 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462049 2007 DM112 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
462050 2007 EN10 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462051 2007 EF16 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462052 2007 EN21 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
462053 2007 EY21 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
462054 2007 EJ22 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462055 2007 EX26 12/03/2007 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
462056 2007 EM30 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
462057 2007 ES54 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
462058 2007 ER65 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462059 2007 EN73 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462060 2007 ES73 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462061 2007 ES82 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462062 2007 EJ84 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
462063 2007 EK89 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462064 2007 EC101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462065 2007 EE103 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462066 2007 ED121 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462067 2007 EA126 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
462068 2007 EL134 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462069 2007 ES135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
462070 2007 EH138 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
462071 2007 EX138 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462072 2007 EQ149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462073 2007 ER217 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462074 2007 EF218 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462075 2007 EG218 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
462076 2007 EX220 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462077 2007 EU223 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462078 2007 FS4 18/03/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,1 km MPC · JPL
462079 2007 FF21 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462080 2007 FH25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462081 2007 FU25 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
462082 2007 FC40 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
462083 2007 FE45 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
462084 2007 GJ1 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462085 2007 GB9 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
462086 2007 GS15 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
462087 2007 GW15 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
462088 2007 GV30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
462089 2007 GA40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462090 2007 GU72 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462091 2007 HJ4 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
462092 2007 HA22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462093 2007 HR35 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462094 2007 HF57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
462095 2007 HD98 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
462096 2007 JL17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
462097 2007 KQ2 16/05/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
462098 2007 LM37 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462099 2007 MS13 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462100 2007 MN24 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
462101 2007 PN20 09/08/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
462102 2007 PN24 12/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
462103 2007 PY47 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
462104 2007 QJ2 18/08/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
462105 2007 QS5 18/08/2007 XuYi PMO NEO 780 m MPC · JPL
462106 2007 RF11 05/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 3,2 km MPC · JPL
462107 2007 RH11 11/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
462108 2007 RC24 03/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
462109 2007 RW33 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
462110 2007 RA38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
462111 2007 RD53 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462112 2007 RJ66 12/08/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
462113 2007 RC77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462114 2007 RK81 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
462115 2007 RT113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462116 2007 RD117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462117 2007 RR131 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
462118 2007 RE133 15/09/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 750 m MPC · JPL
462119 2007 RG139 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
462120 2007 RB144 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
462121 2007 RJ152 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
462122 2007 RM160 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
462123 2007 RR177 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
462124 2007 RS184 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
462125 2007 RG190 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462126 2007 RX191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
462127 2007 RG201 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462128 2007 RZ228 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462129 2007 RN246 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
462130 2007 RB247 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
462131 2007 RO250 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
462132 2007 RY255 11/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
462133 2007 RH309 03/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
462134 2007 RQ313 11/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
462135 2007 RU315 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
462136 2007 RZ321 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462137 2007 RS322 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
462138 2007 SL20 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
462139 2007 SA21 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
462140 2007 SU22 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
462141 2007 TV1 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
462142 2007 TJ13 06/10/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
462143 2007 TM25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462144 2007 TW29 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
462145 2007 TM42 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
462146 2007 TO52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
462147 2007 TA53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462148 2007 TQ56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
462149 2007 TP71 07/10/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 590 m MPC · JPL
462150 2007 TW73 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
462151 2007 TU97 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
462152 2007 TF103 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
462153 2007 TB114 08/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
462154 2007 TV118 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
462155 2007 TW122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
462156 2007 TM124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462157 2007 TF160 10/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
462158 2007 TW163 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
462159 2007 TL167 12/10/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
462160 2007 TO167 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
462161 2007 TP174 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
462162 2007 TY181 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
462163 2007 TF188 10/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
462164 2007 TR192 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462165 2007 TK202 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462166 2007 TJ226 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
462167 2007 TW235 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
462168 2007 TK258 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 440 m MPC · JPL
462169 2007 TQ259 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
462170 2007 TC268 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
462171 2007 TM268 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
462172 2007 TZ272 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
462173 2007 TD273 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
462174 2007 TW294 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
462175 2007 TR319 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
462176 2007 TC334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
462177 2007 TQ356 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462178 2007 TL363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
462179 2007 TK367 10/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
462180 2007 TL368 20/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
462181 2007 TG381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462182 2007 TT391 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
462183 2007 TD395 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
462184 2007 TY442 10/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
462185 2007 TB444 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462186 2007 TR446 10/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
462187 2007 TX450 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
462188 2007 UF11 10/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
462189 2007 UU21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
462190 2007 UZ33 10/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
462191 2007 UR45 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
462192 2007 US87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462193 2007 UF97 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
462194 2007 UD120 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
462195 2007 UY131 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462196 2007 US139 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
462197 2007 UA142 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
462198 2007 VV2 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
462199 2007 VX27 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462200 2007 VZ48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
462201 2007 VF58 22/08/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
462202 2007 VG62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
462203 2007 VU85 08/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
462204 2007 VZ94 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
462205 2007 VQ118 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
462206 2007 VP126 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
462207 2007 VX138 09/10/2007 XuYi PMO NEO 980 m MPC · JPL
462208 2007 VF145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
462209 2007 VU159 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462210 2007 VR164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
462211 2007 VG181 07/11/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
462212 2007 VO195 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
462213 2007 VJ201 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
462214 2007 VK220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
462215 2007 VS252 09/10/2007 XuYi PMO NEO 750 m MPC · JPL
462216 2007 VK253 07/11/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
462217 2007 VQ260 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462218 2007 VG269 14/11/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
462219 2007 VW321 08/11/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
462220 2007 WQ6 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462221 2007 WA33 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
462222 2007 WW50 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
462223 2007 XU17 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462224 2007 XL24 09/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
462225 2007 XW38 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
462226 2007 XG56 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462227 2007 YU43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462228 2007 YZ44 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462229 2007 YG69 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
462230 2008 AH17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
462231 2008 AC18 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462232 2008 AN34 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
462233 2008 AV68 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462234 2008 AD102 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
462235 2008 AZ109 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
462236 2008 AK118 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
462237 2008 BO53 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
462238 2008 CN1 02/02/2008 Catalina CSS ATE · 230 m MPC · JPL
462239 2008 CY39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
462240 2008 CV42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
462241 2008 CP66 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
462242 2008 CU80 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
462243 2008 CS83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462244 2008 CV84 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462245 2008 CU123 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462246 2008 CT126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462247 2008 CP136 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
462248 2008 CC146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
462249 2008 CO146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462250 2008 CC170 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462251 2008 CU189 14/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
462252 2008 CB211 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
462253 2008 DA19 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
462254 2008 DR22 29/02/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
462255 2008 DU27 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462256 2008 DG37 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462257 2008 DG72 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
462258 2008 DJ85 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
462259 2008 EU3 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462260 2008 EC23 03/03/2008 Jarnac Jarnac Obs. 750 m MPC · JPL
462261 2008 EX58 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
462262 2008 ER59 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
462263 2008 EY70 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
462264 2008 EO73 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462265 2008 EP73 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
462266 2008 EF91 01/03/2008 Anderson Mesa LONEOS 540 m MPC · JPL
462267 2008 EH116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
462268 2008 EC117 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462269 2008 EZ127 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462270 2008 EO130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
462271 2008 ES131 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
462272 2008 ER136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
462273 2008 EA148 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462274 2008 EA151 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
462275 2008 EB151 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462276 2008 EF154 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462277 2008 EB159 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462278 2008 EW162 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
462279 2008 EZ167 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
462280 2008 FS 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
462281 2008 FR9 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
462282 2008 FM12 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
462283 2008 FW21 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462284 2008 FV27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462285 2008 FG28 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462286 2008 FC39 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462287 2008 FY49 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462288 2008 FU53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
462289 2008 FH54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
462290 2008 FG55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
462291 2008 FU63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
462292 2008 FZ64 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
462293 2008 FZ72 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
462294 2008 FF73 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462295 2008 FX88 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
462296 2008 FE97 29/03/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
462297 2008 FJ112 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
462298 2008 FQ113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462299 2008 FD126 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
462300 2008 FE135 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
462301 2008 FK135 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
462302 2008 GU5 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462303 2008 GV15 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
462304 2008 GJ46 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
462305 2008 GW69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
462306 2008 GX75 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
462307 2008 GR84 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462308 2008 GM89 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462309 2008 GR91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462310 2008 GO97 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
462311 2008 GY102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
462312 2008 GQ121 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
462313 2008 GN122 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
462314 2008 GR130 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
462315 2008 GG145 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462316 2008 HQ8 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462317 2008 HO16 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462318 2008 HS19 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462319 2008 HA21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462320 2008 HM27 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462321 2008 HR29 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462322 2008 HW34 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462323 2008 HG46 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462324 2008 HD56 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
462325 2008 HJ57 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462326 2008 JW10 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
462327 2008 JO11 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
462328 2008 JY11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462329 2008 JZ30 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462330 2008 JK33 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462331 2008 KG4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462332 2008 KR5 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
462333 2008 KW29 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462334 2008 KO34 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462335 2008 KP34 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462336 2008 KS39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
462337 2008 LR3 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
462338 2008 NF2 09/07/2008 Dauban F. Kugel 3,5 km MPC · JPL
462339 2008 NV3 12/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
462340 2008 OR22 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462341 2008 PY4 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
462342 2008 PC22 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
462343 2008 QY8 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462344 2008 QA13 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
462345 2008 QQ17 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
462346 2008 QD26 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
462347 2008 QK44 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
462348 2008 QO46 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
462349 2008 RZ2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462350 2008 RP29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462351 2008 RG32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462352 2008 RF39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462353 2008 RV41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
462354 2008 RY86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462355 2008 RG104 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462356 2008 RL109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462357 2008 RU109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
462358 2008 RK113 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462359 2008 RG114 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462360 2008 RL123 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462361 2008 RF125 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462362 2008 RS127 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462363 2008 RK128 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
462364 2008 RY137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462365 2008 SZ22 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
462366 2008 SJ47 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
462367 2008 SE56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462368 2008 SK60 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
462369 2008 SP61 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462370 2008 SO96 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
462371 2008 SX99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
462372 2008 ST101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462373 2008 SG104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462374 2008 SV106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462375 2008 SH108 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
462376 2008 SX110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462377 2008 SN114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462378 2008 SH116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462379 2008 SN131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
462380 2008 SD134 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462381 2008 SM136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462382 2008 SW140 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
462383 2008 SD154 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462384 2008 SG160 24/09/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
462385 2008 SV161 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462386 2008 SR175 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462387 2008 SG178 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462388 2008 ST180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462389 2008 SA187 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462390 2008 SB188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462391 2008 SZ196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462392 2008 SC208 27/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
462393 2008 SY221 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462394 2008 SS222 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462395 2008 SM224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462396 2008 SU225 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
462397 2008 SH227 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462398 2008 SR231 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462399 2008 SW245 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462400 2008 SD262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
462401 2008 SU263 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
462402 2008 SA270 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462403 2008 SW284 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462404 2008 SG289 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462405 2008 SL293 22/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
462406 2008 SO296 29/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
462407 2008 SQ298 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
462408 2008 SQ302 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462409 2008 SS303 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
462410 2008 SN306 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
462411 2008 TL4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
462412 2008 TR4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
462413 2008 TH5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
462414 2008 TR7 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462415 2008 TT13 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462416 2008 TG14 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462417 2008 TX16 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462418 2008 TA31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462419 2008 TG36 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462420 2008 TG64 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
462421 2008 TM73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
462422 2008 TH83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462423 2008 TH86 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462424 2008 TC104 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
462425 2008 TG104 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462426 2008 TY113 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462427 2008 TG127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
462428 2008 TE130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
462429 2008 TM130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
462430 2008 TY135 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
462431 2008 TE136 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462432 2008 TH139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
462433 2008 TJ139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
462434 2008 TS162 01/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
462435 2008 TQ171 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
462436 2008 TA175 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462437 2008 TO175 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462438 2008 TQ175 01/09/2008 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
462439 2008 TV182 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462440 2008 TT188 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
462441 2008 UW10 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462442 2008 UY59 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
462443 2008 UN63 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
462444 2008 UR63 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462445 2008 UL81 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462446 2008 UR102 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
462447 2008 UX110 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
462448 2008 UX113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462449 2008 UY113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
462450 2008 UR114 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462451 2008 UY119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462452 2008 UR120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462453 2008 US124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462454 2008 UX128 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462455 2008 UP129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462456 2008 UF132 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
462457 2008 UQ133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
462458 2008 UH135 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462459 2008 UJ142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462460 2008 UV146 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462461 2008 UA155 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
462462 2008 UX168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
462463 2008 UW173 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462464 2008 UU175 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462465 2008 UC176 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
462466 2008 UK178 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
462467 2008 UW181 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462468 2008 UH182 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462469 2008 UB184 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462470 2008 UW186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
462471 2008 UU188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462472 2008 UG211 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462473 2008 UJ221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462474 2008 UR223 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
462475 2008 UN254 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462476 2008 UT265 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462477 2008 UW278 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462478 2008 UO281 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
462479 2008 UA285 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462480 2008 UO291 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
462481 2008 UB295 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
462482 2008 UC298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462483 2008 UY298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462484 2008 UX313 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462485 2008 UP338 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
462486 2008 UQ353 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462487 2008 UF354 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
462488 2008 UF360 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
462489 2008 UY362 25/10/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
462490 2008 VU12 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
462491 2008 VX22 01/11/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
462492 2008 VB47 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462493 2008 VH48 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462494 2008 VW50 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462495 2008 VB58 06/11/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
462496 2008 VD69 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
462497 2008 VE70 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462498 2008 VE74 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
462499 2008 VK76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
462500 2008 VV77 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
462501 2008 WM3 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
462502 2008 WG8 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462503 2008 WJ25 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
462504 2008 WU32 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462505 2008 WW36 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
462506 2008 WF46 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
462507 2008 WR75 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
462508 2008 WV76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462509 2008 WD84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
462510 2008 WH85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462511 2008 WK92 24/11/2008 Dauban F. Kugel 4,3 km MPC · JPL
462512 2008 WT97 03/11/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
462513 2008 WL99 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
462514 2008 WA106 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
462515 2008 WP108 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
462516 2008 WZ121 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462517 2008 XK8 28/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
462518 2008 XN14 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
462519 2008 XZ26 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462520 2008 XO32 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
462521 2008 XL38 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462522 2008 XX45 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
462523 2008 YE66 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
462524 2008 YC95 04/03/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
462525 2008 YZ95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462526 2008 YG104 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
462527 2008 YR116 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
462528 2008 YV142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462529 2008 YL156 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
462530 2008 YF160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
462531 2008 YE171 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462532 2009 AT39 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
462533 2009 AK40 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
462534 2009 BA20 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462535 2009 BD48 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
462536 2009 BO49 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
462537 2009 BL88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462538 2009 BP89 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
462539 2009 BC91 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
462540 2009 BD93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462541 2009 BT105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
462542 2009 BW114 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462543 2009 BD117 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
462544 2009 BP142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
462545 2009 BH155 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
462546 2009 BV165 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
462547 2009 BR171 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462548 2009 BB183 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
462549 2009 BS184 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
462550 2009 CB3 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
462551 2009 CP14 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
462552 2009 CK18 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
462553 2009 CE19 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
462554 2009 CL27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
462555 2009 CD42 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
462556 2009 CJ60 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
462557 2009 CS62 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
462558 2009 CO65 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462559 2009 DD1 19/02/2009 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
462560 2009 DM12 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462561 2009 DS24 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
462562 2009 DH28 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 750 m MPC · JPL
462563 2009 DK49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462564 2009 DP52 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
462565 2009 DC56 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
462566 2009 DC59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462567 2009 DW69 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
462568 2009 DT89 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
462569 2009 DU92 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
462570 2009 DU101 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
462571 2009 DA123 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
462572 2009 DT126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462573 2009 DW127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
462574 2009 DB129 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462575 2009 DV131 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462576 2009 DM139 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
462577 2009 EZ2 05/03/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 980 m MPC · JPL
462578 2009 EX3 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
462579 2009 EQ25 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
462580 2009 FR3 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
462581 2009 FE8 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
462582 2009 FX15 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462583 2009 FO17 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462584 2009 FR20 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462585 2009 FP55 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
462586 2009 FN61 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462587 2009 FB66 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
462588 2009 FX69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
462589 2009 FE72 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
462590 2009 FD77 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462591 2009 GZ4 05/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462592 2009 HC3 16/04/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
462593 2009 HV3 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
462594 2009 HH7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462595 2009 HN8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462596 2009 HN16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
462597 2009 HL17 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
462598 2009 HA33 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462599 2009 HB38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462600 2009 HJ41 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
462601 2009 HF43 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
462602 2009 HW47 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
462603 2009 HE52 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462604 2009 HA60 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
462605 2009 HM61 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462606 2009 HG73 17/04/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
462607 2009 HK79 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462608 2009 HM90 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
462609 2009 HY94 29/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 680 m MPC · JPL
462610 2009 KC9 03/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
462611 2009 KP11 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
462612 2009 LM 01/06/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 860 m MPC · JPL
462613 2009 MZ7 26/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
462614 2009 OX7 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462615 2009 OA12 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
462616 2009 OB25 28/07/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
462617 2009 PK2 12/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
462618 2009 PT7 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462619 2009 PV8 15/08/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
462620 2009 PJ17 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
462621 2009 PF18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462622 2009 QM16 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462623 2009 QS16 31/07/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
462624 2009 QS17 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462625 2009 QZ19 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
462626 2009 QY31 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462627 2009 QE33 21/08/2009 Needville J. Dellinger, C. Sexton 1,8 km MPC · JPL
462628 2009 QK52 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462629 2009 QX53 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462630 2009 QL58 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462631 2009 RR3 13/09/2009 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
462632 2009 RK10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462633 2009 RV43 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462634 2009 RA48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462635 2009 RR66 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
462636 2009 RQ74 14/09/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
462637 2009 SL27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462638 2009 SU38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462639 2009 SS47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
462640 2009 SQ57 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462641 2009 SG62 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
462642 2009 SC112 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462643 2009 SX127 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462644 2009 SH134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462645 2009 ST134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462646 2009 SJ136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
462647 2009 SD142 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
462648 2009 SP164 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462649 2009 SJ177 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462650 2009 SQ184 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
462651 2009 SA217 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462652 2009 SE238 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
462653 2009 SW240 18/09/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
462654 2009 SK261 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462655 2009 SC274 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462656 2009 SZ276 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
462657 2009 SM295 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462658 2009 SL313 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462659 2009 SF332 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462660 2009 SV332 30/07/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
462661 2009 SV334 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462662 2009 SM341 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
462663 2009 SF343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462664 2009 SA350 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462665 2009 SD351 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462666 2009 SF353 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
462667 2009 TJ6 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462668 2009 TP6 18/09/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
462669 2009 TV20 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462670 2009 TO31 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
462671 2009 TK38 22/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
462672 2009 TP41 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
462673 2009 TS46 15/03/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
462674 2009 UG23 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
462675 2009 UA31 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462676 2009 UO51 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
462677 2009 UL56 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462678 2009 UN57 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,5 km MPC · JPL
462679 2009 UO58 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
462680 2009 UT85 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
462681 2009 UX86 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
462682 2009 UD93 26/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
462683 2009 UA97 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462684 2009 UT108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462685 2009 UN143 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
462686 2009 UR146 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
462687 2009 UC148 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
462688 2009 UH148 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
462689 2009 UM149 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462690 2009 VW16 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
462691 2009 VE26 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462692 2009 VG31 09/03/2005 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
462693 2009 VC36 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
462694 2009 VZ42 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
462695 2009 VA63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462696 2009 VF69 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
462697 2009 VU71 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462698 2009 VA73 17/09/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
462699 2009 VA76 12/11/2009 Modra Modra Obs. 2,8 km MPC · JPL
462700 2009 VV87 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
462701 2009 VY88 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462702 2009 VZ88 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
462703 2009 VB103 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462704 2009 WM12 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462705 2009 WX18 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
462706 2009 WZ31 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
462707 2009 WF36 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
462708 2009 WZ37 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
462709 2009 WT52 17/11/2009 Needville C. Sexton, J. Dellinger 3,2 km MPC · JPL
462710 2009 WQ65 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
462711 2009 WZ116 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462712 2009 WU118 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462713 2009 WE121 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462714 2009 WQ127 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462715 2009 WG139 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
462716 2009 WG174 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462717 2009 WR215 25/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
462718 2009 WO239 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462719 2009 WK261 16/11/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
462720 2009 XZ17 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
462721 2009 XQ18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
462722 2009 YF19 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462723 2009 YK20 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462724 2009 YO22 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462725 2010 AP2 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
462726 2010 AK11 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
462727 2010 AB27 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462728 2010 AM33 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
462729 2010 AZ36 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462730 2010 AM48 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462731 2010 AO52 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
462732 2010 AL58 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462733 2010 AQ60 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
462734 2010 AZ61 07/01/2010 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
462735 2010 AD63 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462736 2010 BL2 08/01/2010 WISE WISE APO 1,9 km MPC · JPL
462737 2010 BF49 20/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
462738 2010 BV98 27/01/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
462739 2010 CD4 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
462740 2010 CU20 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
462741 2010 CR25 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
462742 2010 CO38 13/02/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
462743 2010 CO56 12/02/2010 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
462744 2010 CH68 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462745 2010 CL80 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
462746 2010 CM80 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
462747 2010 CQ83 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462748 2010 CZ109 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462749 2010 CE113 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462750 2010 CU137 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
462751 2010 CU146 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
462752 2010 CA155 15/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
462753 2010 CR158 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
462754 2010 CG167 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
462755 2010 CW167 15/02/2010 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
462756 2010 DQ1 17/02/2010 Hagen Obs. M. Klein 5,0 km MPC · JPL
462757 2010 DX4 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
462758 2010 DF13 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
462759 2010 DH31 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
462760 2010 DJ35 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462761 2010 DK36 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
462762 2010 DA44 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
462763 2010 DG44 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
462764 2010 DP76 18/02/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
462765 2010 EN12 08/03/2010 Taunus S. Karge, E. Schwab 3,0 km MPC · JPL
462766 2010 EP36 13/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
462767 2010 EW43 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462768 2010 EB81 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462769 2010 EC94 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
462770 2010 EP127 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
462771 2010 EC128 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462772 2010 EU130 12/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
462773 2010 FU48 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
462774 2010 FG90 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462775 2010 GY6 06/04/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
462776 2010 GM33 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
462777 2010 GM109 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
462778 2010 GJ110 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
462779 2010 GX118 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462780 2010 GU146 09/04/2010 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
462781 2010 GC154 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
462782 2010 GD172 04/04/2010 Palomar PTF 4,0 km MPC · JPL
462783 2010 HB33 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
462784 2010 HO49 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462785 2010 JU29 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
462786 2010 KT6 13/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
462787 2010 KU39 19/05/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
462788 2010 LS76 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
462789 2010 LY96 13/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
462790 2010 MH103 30/06/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
462791 2010 NG28 07/07/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
462792 2010 OP29 19/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
462793 2010 OG87 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462794 2010 OM121 30/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
462795 2010 OV123 31/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
462796 2010 PY1 03/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462797 2010 PY21 04/08/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
462798 2010 PD40 06/08/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
462799 2010 PT58 09/08/2010 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
462800 2010 PT59 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
462801 2010 PX62 11/08/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
462802 2010 PR74 11/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
462803 2010 PC76 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462804 2010 QU 19/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462805 2010 QR3 16/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
462806 2010 RB2 01/09/2010 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
462807 2010 RZ50 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462808 2010 RG60 13/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
462809 2010 RY60 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462810 2010 RU70 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
462811 2010 RY71 10/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
462812 2010 RM78 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462813 2010 RU78 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
462814 2010 RF102 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462815 2010 RS102 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
462816 2010 RZ102 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
462817 2010 RZ107 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
462818 2010 RE115 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462819 2010 RQ139 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
462820 2010 RG152 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462821 2010 RH167 02/09/2010 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
462822 2010 RT171 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
462823 2010 SE5 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
462824 2010 SG9 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462825 2010 SP11 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462826 2010 SE18 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
462827 2010 SP19 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
462828 2010 SN30 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
462829 2010 SR32 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
462830 2010 TB21 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
462831 2010 TQ31 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462832 2010 TE70 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
462833 2010 TR84 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
462834 2010 TL99 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462835 2010 TQ109 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462836 2010 TY115 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
462837 2010 TH150 06/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
462838 2010 TV150 03/11/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
462839 2010 TM165 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
462840 2010 TR168 13/10/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
462841 2010 TA174 07/10/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
462842 2010 TK188 17/12/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
462843 2010 UH13 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
462844 2010 UG16 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462845 2010 UE26 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462846 2010 UT29 17/10/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
462847 2010 US33 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462848 2010 UO37 29/10/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
462849 2010 UB46 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
462850 2010 UA49 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
462851 2010 UZ49 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462852 2010 UH73 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462853 2010 UV76 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462854 2010 UU79 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
462855 2010 UY95 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
462856 2010 UR107 22/07/2010 WISE WISE 750 m MPC · JPL
462857 2010 VL16 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462858 2010 VM18 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462859 2010 VG23 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
462860 2010 VH29 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
462861 2010 VP33 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462862 2010 VO37 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462863 2010 VC42 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
462864 2010 VX45 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
462865 2010 VD46 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462866 2010 VJ71 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
462867 2010 VF83 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462868 2010 VT88 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462869 2010 VR89 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
462870 2010 VT91 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462871 2010 VB93 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462872 2010 VQ96 03/09/2010 Purple Mountain Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
462873 2010 VR96 08/11/2010 XuYi PMO NEO 800 m MPC · JPL
462874 2010 VC106 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
462875 2010 VL110 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
462876 2010 VH114 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
462877 2010 VQ135 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462878 2010 VX149 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
462879 2010 VA157 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
462880 2010 VU176 05/11/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
462881 2010 VH185 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
462882 2010 VW198 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
462883 2010 VT203 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
462884 2010 VL214 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462885 2010 VL215 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462886 2010 VD218 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
462887 2010 VD220 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462888 2010 WJ2 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
462889 2010 WL9 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462890 2010 WW11 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462891 2010 WO17 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
462892 2010 WB26 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
462893 2010 WG29 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462894 2010 WO34 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462895 2010 WH63 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
462896 2010 XG1 19/09/2001 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
462897 2010 XD23 15/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462898 2010 XT34 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462899 2010 XP43 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
462900 2010 XK44 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
462901 2010 XL44 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462902 2010 XZ46 05/09/2000 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
462903 2010 XR48 06/12/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
462904 2010 XA58 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462905 2010 XK63 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462906 2010 XL67 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
462907 2010 XC71 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462908 2010 XC75 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462909 2010 XW77 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462910 2010 XH80 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462911 2010 YC4 29/12/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
462912 2011 AY1 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462913 2011 AJ9 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
462914 2011 AZ13 05/01/2011 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
462915 2011 AC21 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462916 2011 AM38 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462917 2011 AB61 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462918 2011 AQ66 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462919 2011 AD68 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462920 2011 AH77 14/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
462921 2011 BF5 06/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
462922 2011 BL6 23/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
462923 2011 BF9 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
462924 2011 BP13 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
462925 2011 BK14 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
462926 2011 BF15 13/01/2011 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
462927 2011 BA26 20/11/2000 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
462928 2011 BL29 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462929 2011 BR29 11/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462930 2011 BP30 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
462931 2011 BD37 16/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
462932 2011 BW51 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462933 2011 BY60 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
462934 2011 BP62 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
462935 2011 BT75 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462936 2011 BS84 19/12/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
462937 2011 BN86 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462938 2011 BB98 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462939 2011 BY104 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
462940 2011 BJ106 30/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
462941 2011 BQ107 17/01/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
462942 2011 BT116 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
462943 2011 BQ130 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462944 2011 BO152 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462945 2011 CS10 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
462946 2011 CY11 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462947 2011 CW16 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
462948 2011 CY19 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462949 2011 CQ20 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462950 2011 CV24 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462951 2011 CM49 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462952 2011 CD63 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
462953 2011 CK63 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462954 2011 CC64 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462955 2011 CX65 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
462956 2011 CR71 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
462957 2011 CA101 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
462958 2011 CT110 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
462959 2011 DU 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 220 m MPC · JPL
462960 2011 DT8 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
462961 2011 DP30 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
462962 2011 DV45 16/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
462963 2011 DQ50 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462964 2011 DE51 06/01/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
462965 2011 EF4 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
462966 2011 EF25 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462967 2011 EY27 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462968 2011 EJ30 24/02/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
462969 2011 ES38 12/03/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
462970 2011 EK43 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
462971 2011 EY56 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462972 2011 EA57 20/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
462973 2011 EL61 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
462974 2011 EC67 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
462975 2011 EC69 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462976 2011 ER69 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462977 2011 EP77 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462978 2011 EV78 04/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
462979 2011 EH79 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
462980 2011 EP82 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462981 2011 EE83 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462982 2011 EV83 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462983 2011 FL 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462984 2011 FW 09/02/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
462985 2011 FM8 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462986 2011 FL12 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462987 2011 FC13 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462988 2011 FG26 14/03/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
462989 2011 FO33 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462990 2011 FW33 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
462991 2011 FS41 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
462992 2011 FY41 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
462993 2011 FG46 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462994 2011 FR46 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
462995 2011 FD68 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
462996 2011 FT74 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462997 2011 FQ75 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462998 2011 FL90 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
462999 2011 FT103 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
463000 2011 FQ105 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

458.000s  • 459.000s  • 460.000s  • 461.000s  • 462.000s  • 463.000s  • 464.000s  • 465.000s  • 466.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001