Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/409001–410000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409001 2002 VG116 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
409002 2002 WG6 24/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
409003 2002 XQ41 06/12/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
409004 2002 XF53 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
409005 2002 XQ61 10/12/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
409006 2002 XS73 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
409007 2002 XA98 05/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
409008 2002 XV104 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
409009 2002 XH117 07/12/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
409010 2002 XS117 10/12/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
409011 2003 AZ13 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
409012 2003 AV33 05/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
409013 2003 AA79 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
409014 2003 AK81 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
409015 2003 AZ81 13/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
409016 2003 AG84 15/01/2003 Schiaparelli L. Buzzi, F. Bellini 1,1 km MPC · JPL
409017 2003 BY 23/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409018 2003 BO8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
409019 2003 BO21 27/01/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
409020 2003 BJ66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
409021 2003 CL1 01/02/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
409022 2003 EX6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
409023 2003 EJ46 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
409024 2003 ED57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
409025 2003 EJ62 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
409026 2003 FL23 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409027 2003 GM 01/04/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
409028 2003 GC19 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409029 2003 GX25 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
409030 2003 GP28 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409031 2003 GY33 28/02/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
409032 2003 GX55 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
409033 2003 JO18 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409034 2003 MA2 23/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
409035 2003 NG2 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
409036 2003 NV12 01/07/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
409037 2003 QB23 20/08/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
409038 2003 QK35 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409039 2003 QM117 22/08/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
409040 2003 QZ119 28/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
409041 2003 RL13 15/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
409042 2003 RO25 15/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
409043 2003 RS25 15/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
409044 2003 SX29 18/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
409045 2003 SM32 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
409046 2003 SW39 16/09/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
409047 2003 SK49 18/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
409048 2003 SD68 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409049 2003 SP69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409050 2003 SH79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
409051 2003 SC83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
409052 2003 SX90 18/09/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
409053 2003 SA99 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409054 2003 SE101 20/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
409055 2003 SR101 20/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
409056 2003 SZ116 16/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
409057 2003 SV122 18/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
409058 2003 SU150 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
409059 2003 SE161 17/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
409060 2003 SC175 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409061 2003 SK175 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409062 2003 SZ183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
409063 2003 SF184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409064 2003 SA185 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409065 2003 SJ203 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
409066 2003 SU207 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
409067 2003 SO222 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
409068 2003 SY226 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409069 2003 ST237 26/09/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
409070 2003 SL243 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409071 2003 SN246 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
409072 2003 SL267 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409073 2003 SU277 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
409074 2003 SA280 18/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
409075 2003 SE282 19/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
409076 2003 SE292 30/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
409077 2003 SS295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
409078 2003 SR296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
409079 2003 SA315 16/09/2003 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
409080 2003 SM324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409081 2003 SB326 18/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
409082 2003 SN327 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409083 2003 SX327 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409084 2003 SQ328 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409085 2003 SE329 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
409086 2003 SY329 26/09/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
409087 2003 SK330 26/09/2003 Apache Point SDSS 570 m MPC · JPL
409088 2003 SO330 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
409089 2003 SY335 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
409090 2003 ST338 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
409091 2003 SG340 28/09/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
409092 2003 SG345 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409093 2003 SK349 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409094 2003 SE358 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
409095 2003 SX359 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409096 2003 SK364 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
409097 2003 ST364 26/09/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
409098 2003 SS365 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
409099 2003 SP368 26/09/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
409100 2003 SO387 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409101 2003 SQ392 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
409102 2003 SU394 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
409103 2003 SF410 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409104 2003 SX410 28/09/2003 Apache Point SDSS 520 m MPC · JPL
409105 2003 SL432 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409106 2003 SM432 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409107 2003 ST432 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
409108 2003 SD433 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409109 2003 TV8 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409110 2003 TG19 15/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
409111 2003 TW27 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
409112 2003 TO29 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409113 2003 TV34 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409114 2003 TP44 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
409115 2003 TR46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
409116 2003 TF48 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409117 2003 TD56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409118 2003 TP59 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
409119 2003 UP 16/10/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
409120 2003 UR2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
409121 2003 UW2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
409122 2003 UJ6 18/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
409123 2003 UF16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
409124 2003 UB19 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409125 2003 UD19 20/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
409126 2003 UP21 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
409127 2003 UF24 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
409128 2003 US30 16/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
409129 2003 UJ32 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409130 2003 UV32 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409131 2003 UE35 16/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
409132 2003 UY37 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
409133 2003 UL49 16/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
409134 2003 UH50 17/10/2003 Nogales Tenagra II Obs. 4,6 km MPC · JPL
409135 2003 UK52 18/10/2003 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
409136 2003 UM54 18/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
409137 2003 UP55 18/10/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
409138 2003 UD62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
409139 2003 UO63 16/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
409140 2003 UJ69 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409141 2003 UV74 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
409142 2003 UN75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
409143 2003 UU76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
409144 2003 UB85 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
409145 2003 UM94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409146 2003 UT94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409147 2003 UQ104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409148 2003 UA113 20/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
409149 2003 UV115 20/10/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
409150 2003 UJ120 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
409151 2003 UU120 18/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
409152 2003 UA127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
409153 2003 UW128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
409154 2003 UD131 19/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
409155 2003 UX135 21/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
409156 2003 UW156 20/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
409157 2003 UB161 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409158 2003 UL172 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
409159 2003 UP174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
409160 2003 UU182 21/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
409161 2003 UA191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
409162 2003 UF201 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
409163 2003 US203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409164 2003 UU204 22/10/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
409165 2003 UU207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409166 2003 UV211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409167 2003 UJ214 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
409168 2003 UA215 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409169 2003 UK216 21/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
409170 2003 UC229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
409171 2003 UF229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
409172 2003 UB235 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409173 2003 UG239 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
409174 2003 UX240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
409175 2003 UC245 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
409176 2003 UM250 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
409177 2003 UC254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
409178 2003 UQ282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
409179 2003 UN296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
409180 2003 UK297 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409181 2003 UO297 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409182 2003 UZ298 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409183 2003 UF299 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
409184 2003 UN299 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409185 2003 UY308 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409186 2003 UR314 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
409187 2003 UT315 20/10/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
409188 2003 UH316 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
409189 2003 UY316 18/10/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
409190 2003 UM317 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
409191 2003 UC327 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409192 2003 UY327 17/10/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
409193 2003 UD329 17/10/2003 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
409194 2003 US340 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
409195 2003 UQ344 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
409196 2003 UM373 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
409197 2003 UB377 22/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
409198 2003 US399 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
409199 2003 UG416 21/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
409200 2003 VX4 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409201 2003 WS 16/11/2003 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
409202 2003 WY2 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
409203 2003 WU16 18/11/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
409204 2003 WX25 21/11/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
409205 2003 WL27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409206 2003 WF28 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409207 2003 WP41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
409208 2003 WB44 19/11/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
409209 2003 WN44 19/11/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
409210 2003 WO50 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
409211 2003 WN57 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
409212 2003 WL58 28/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
409213 2003 WJ71 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
409214 2003 WV87 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
409215 2003 WA91 18/11/2003 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
409216 2003 WF93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
409217 2003 WH129 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409218 2003 WU146 23/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
409219 2003 WB147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
409220 2003 WQ169 19/11/2003 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
409221 2003 XN27 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409222 2003 XH32 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
409223 2003 YT 17/12/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
409224 2003 YK34 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409225 2003 YH38 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
409226 2003 YR82 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
409227 2003 YT93 21/12/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
409228 2003 YU97 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
409229 2003 YM107 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
409230 2003 YZ157 26/11/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
409231 2003 YN166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
409232 2004 AB26 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
409233 2004 BG61 21/01/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
409234 2004 BW147 16/01/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
409235 2004 BH148 16/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
409236 2004 CL60 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
409237 2004 CS66 15/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
409238 2004 CZ103 13/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
409239 2004 DL21 17/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
409240 2004 DF64 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409241 2004 EP6 12/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
409242 2004 EC23 15/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
409243 2004 EJ38 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409244 2004 EQ42 15/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
409245 2004 ET76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409246 2004 EG77 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
409247 2004 EM86 15/03/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
409248 2004 FX37 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409249 2004 FS57 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409250 2004 FO63 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
409251 2004 FX66 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
409252 2004 FK70 16/03/2004 Valmeca Valmeca Obs. 1,5 km MPC · JPL
409253 2004 FO134 26/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
409254 2004 GQ14 13/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
409255 2004 GX75 30/03/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
409256 2004 HO1 19/04/2004 Socorro LINEAR AMO 1,9 km MPC · JPL
409257 2004 HN54 21/04/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
409258 2004 HE59 24/04/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
409259 2004 JD3 09/05/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
409260 2004 LO27 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409261 2004 LC30 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409262 2004 PX81 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
409263 2004 PN87 11/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
409264 2004 PS99 11/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
409265 2004 PP105 13/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
409266 2004 RK9 07/09/2004 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
409267 2004 RL17 07/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
409268 2004 RW18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409269 2004 RY19 07/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
409270 2004 RP23 07/09/2004 Uccle T. Pauwels 940 m MPC · JPL
409271 2004 RS36 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
409272 2004 RV52 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
409273 2004 RH96 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
409274 2004 RW99 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
409275 2004 RA102 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
409276 2004 RU153 10/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
409277 2004 RX155 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
409278 2004 RF159 10/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
409279 2004 RK167 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
409280 2004 RV201 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
409281 2004 RW202 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
409282 2004 RY211 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
409283 2004 RT225 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
409284 2004 RK236 10/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
409285 2004 RX269 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409286 2004 RX288 15/09/2004 Saint-Sulpice B. Christophe 2,2 km MPC · JPL
409287 2004 RA290 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
409288 2004 RP293 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409289 2004 RR293 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409290 2004 RQ296 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409291 2004 RX337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409292 2004 SP18 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
409293 2004 SN32 17/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
409294 2004 SR41 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
409295 2004 SP46 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
409296 2004 SV51 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
409297 2004 TV3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409298 2004 TH5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409299 2004 TO10 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
409300 2004 TJ20 15/10/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409301 2004 TB32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409302 2004 TF45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409303 2004 TU47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409304 2004 TS58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409305 2004 TZ69 22/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
409306 2004 TA77 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409307 2004 TL97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409308 2004 TV102 06/10/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
409309 2004 TM106 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
409310 2004 TB138 17/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
409311 2004 TZ149 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
409312 2004 TS156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409313 2004 TZ177 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409314 2004 TV180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
409315 2004 TR190 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409316 2004 TX198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
409317 2004 TN202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409318 2004 TA221 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
409319 2004 TU263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
409320 2004 TM277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409321 2004 TY296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
409322 2004 TN333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409323 2004 TA341 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
409324 2004 TV350 10/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
409325 2004 TA351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409326 2004 TC367 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
409327 2004 TL367 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
409328 2004 TC368 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409329 2004 TZ368 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409330 2004 TF370 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409331 2004 VX 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
409332 2004 VP3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409333 2004 VG18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
409334 2004 VY37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409335 2004 VX38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409336 2004 VE42 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
409337 2004 VE53 05/11/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
409338 2004 VK67 09/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
409339 2004 VM69 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
409340 2004 VZ71 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409341 2004 XX26 10/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
409342 2004 XM35 12/12/2004 Palomar NEAT 390 m MPC · JPL
409343 2004 XM46 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409344 2004 XP48 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409345 2004 XQ58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
409346 2004 XF68 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
409347 2004 XJ70 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
409348 2004 XQ70 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
409349 2004 XB90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
409350 2004 XU90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409351 2004 XR110 14/12/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
409352 2004 XW118 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409353 2004 XT128 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
409354 2004 XE160 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409355 2004 XT166 02/12/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
409356 2004 XT191 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409357 2004 YK23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
409358 2004 YY33 17/12/2004 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
409359 2005 AA1 01/01/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
409360 2005 AG1 01/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
409361 2005 AP6 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
409362 2005 AA7 06/01/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
409363 2005 AA17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
409364 2005 AS18 08/01/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
409365 2005 AX33 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409366 2005 AH44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409367 2005 AS44 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
409368 2005 AP52 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
409369 2005 AL70 15/01/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
409370 2005 AH80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409371 2005 BQ8 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
409372 2005 BX11 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409373 2005 BM24 17/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
409374 2005 CB12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
409375 2005 CN15 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409376 2005 CY17 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409377 2005 CE20 02/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
409378 2005 CW20 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409379 2005 CK29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409380 2005 CW29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409381 2005 CF44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
409382 2005 CT65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
409383 2005 DQ1 17/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 860 m MPC · JPL
409384 2005 EH 01/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
409385 2005 ED16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
409386 2005 EA30 05/03/2005 La Silla R. Gauderon, R. Behrend 900 m MPC · JPL
409387 2005 EX30 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
409388 2005 EL34 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
409389 2005 EP45 03/03/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
409390 2005 ET58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
409391 2005 EV66 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
409392 2005 EM73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
409393 2005 ER97 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
409394 2005 EE103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
409395 2005 EF174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409396 2005 EX184 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409397 2005 EF202 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
409398 2005 EA207 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
409399 2005 EE225 13/03/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
409400 2005 EW245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409401 2005 EF261 12/03/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
409402 2005 EA270 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
409403 2005 EF276 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
409404 2005 EK297 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
409405 2005 GL14 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409406 2005 GY33 05/04/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
409407 2005 GO60 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
409408 2005 GV94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409409 2005 GC119 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
409410 2005 GX122 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
409411 2005 GV140 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409412 2005 GL163 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
409413 2005 GO168 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409414 2005 GE176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
409415 2005 GL178 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
409416 2005 GR200 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
409417 2005 GK205 11/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
409418 2005 JK5 01/05/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
409419 2005 JO43 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409420 2005 JL75 15/04/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
409421 2005 JD97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409422 2005 JG98 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
409423 2005 JQ125 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409424 2005 JD133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409425 2005 JU143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
409426 2005 LN21 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409427 2005 LW32 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
409428 2005 LZ50 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
409429 2005 MX35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409430 2005 NE44 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
409431 2005 NB52 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
409432 2005 NZ77 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
409433 2005 NZ90 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
409434 2005 NB101 08/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
409435 2005 NC107 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409436 2005 OD11 28/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
409437 2005 OV13 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
409438 2005 OA16 29/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
409439 2005 OP19 28/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
409440 2005 OK31 27/07/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
409441 2005 PB21 06/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
409442 2005 QD5 24/08/2005 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
409443 2005 QX34 25/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
409444 2005 QO41 09/07/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
409445 2005 QU59 25/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
409446 2005 QG66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
409447 2005 QJ77 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
409448 2005 QV100 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
409449 2005 QK106 27/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
409450 2005 QM114 27/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
409451 2005 QL122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409452 2005 QC134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409453 2005 QW135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409454 2005 QQ139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409455 2005 QM163 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409456 2005 QO163 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409457 2005 QE165 31/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
409458 2005 QH181 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
409459 2005 QL187 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409460 2005 RU7 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
409461 2005 RY51 03/09/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
409462 2005 SP3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
409463 2005 SZ15 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409464 2005 SK16 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
409465 2005 SG21 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409466 2005 SQ26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409467 2005 SU31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409468 2005 SJ34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409469 2005 SO41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
409470 2005 SC48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
409471 2005 SX48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409472 2005 SD50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409473 2005 SN54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409474 2005 SO54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409475 2005 SP54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409476 2005 SN57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409477 2005 SP64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409478 2005 SN76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409479 2005 SX76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409480 2005 SW78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409481 2005 SN82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409482 2005 ST83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409483 2005 SH91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409484 2005 SE98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409485 2005 SB105 25/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
409486 2005 SR107 26/09/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
409487 2005 SP109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409488 2005 SP112 26/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
409489 2005 SS112 26/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
409490 2005 SQ122 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
409491 2005 SJ130 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409492 2005 SE131 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
409493 2005 SG146 25/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
409494 2005 SJ154 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409495 2005 SV177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409496 2005 SD182 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
409497 2005 SY182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409498 2005 SC207 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
409499 2005 SY212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
409500 2005 SW215 12/09/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409501 2005 SL223 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409502 2005 SZ234 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
409503 2005 SL241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409504 2005 SY246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409505 2005 ST258 23/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
409506 2005 SU262 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409507 2005 SX264 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409508 2005 SB286 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
409509 2005 SX291 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409510 2005 TM3 12/09/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
409511 2005 TC4 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
409512 2005 TL22 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409513 2005 TL38 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
409514 2005 TG52 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409515 2005 TY53 01/10/2005 Socorro LINEAR 21344| 2,4 km MPC · JPL
409516 2005 TJ54 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
409517 2005 TE60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409518 2005 TG62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 2,1 km MPC · JPL
409519 2005 TQ74 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
409520 2005 TP77 06/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
409521 2005 TM81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409522 2005 TD89 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
409523 2005 TS108 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409524 2005 TO110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409525 2005 TR112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409526 2005 TX112 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
409527 2005 TE115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409528 2005 TP127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409529 2005 TY131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409530 2005 TB138 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
409531 2005 TG138 07/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
409532 2005 TT142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409533 2005 TU143 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409534 2005 TQ149 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409535 2005 TO163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
409536 2005 TP175 03/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
409537 2005 TH178 01/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
409538 2005 TQ187 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409539 2005 UV3 26/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
409540 2005 UM11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
409541 2005 UV14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409542 2005 UP22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409543 2005 UF38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409544 2005 UU38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
409545 2005 UX56 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
409546 2005 UG59 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
409547 2005 UL69 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
409548 2005 UV69 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
409549 2005 UJ74 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
409550 2005 UX74 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
409551 2005 UV77 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409552 2005 UP92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409553 2005 UQ93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
409554 2005 UM94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409555 2005 UA95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409556 2005 UO99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409557 2005 UV100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409558 2005 UX103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409559 2005 UO109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
409560 2005 UY109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409561 2005 UR113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409562 2005 UV114 22/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
409563 2005 UO115 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409564 2005 UX120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409565 2005 UD121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409566 2005 UV124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409567 2005 UC148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409568 2005 UE157 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
409569 2005 UC168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409570 2005 UR170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409571 2005 UT180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409572 2005 UK182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
409573 2005 UZ183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
409574 2005 UP191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
409575 2005 UM197 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
409576 2005 UT197 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409577 2005 UB198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409578 2005 UK199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409579 2005 UJ206 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
409580 2005 UC216 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409581 2005 UU216 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409582 2005 UM223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
409583 2005 UU223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409584 2005 UZ228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409585 2005 UO234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409586 2005 UQ243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409587 2005 UJ251 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
409588 2005 UC270 28/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
409589 2005 UD270 28/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
409590 2005 UA287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409591 2005 UU289 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409592 2005 UG291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
409593 2005 UK295 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409594 2005 UA307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
409595 2005 UP319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409596 2005 UL331 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409597 2005 UC352 29/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
409598 2005 UJ353 29/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
409599 2005 UB361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409600 2005 UG364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409601 2005 US368 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409602 2005 UH376 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409603 2005 UU385 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
409604 2005 UR390 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 12739| 2,3 km MPC · JPL
409605 2005 US402 28/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
409606 2005 UZ423 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409607 2005 UR428 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409608 2005 UP483 22/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
409609 2005 UZ486 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
409610 2005 UG502 29/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
409611 2005 UK510 25/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
409612 2005 UZ513 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409613 2005 UC523 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
409614 2005 VB23 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
409615 2005 VD29 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409616 2005 VE33 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409617 2005 VJ51 03/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
409618 2005 VN96 07/11/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
409619 2005 VO117 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
409620 2005 WN 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 1,8 km MPC · JPL
409621 2005 WH5 10/11/2005 Catalina CSS 18466| 3,4 km MPC · JPL
409622 2005 WV9 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
409623 2005 WU13 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
409624 2005 WX14 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
409625 2005 WG43 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
409626 2005 WL44 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409627 2005 WT56 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
409628 2005 WS66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409629 2005 WA67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409630 2005 WH116 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
409631 2005 WV126 25/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
409632 2005 WW142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
409633 2005 WX156 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409634 2005 WG160 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
409635 2005 WJ160 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409636 2005 WC175 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409637 2005 WL208 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409638 2005 XX26 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409639 2005 XH27 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409640 2005 XN34 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409641 2005 XY41 02/12/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
409642 2005 XN54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409643 2005 XP64 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
409644 2005 XC70 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
409645 2005 XK81 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409646 2005 XZ91 04/12/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
409647 2005 YK2 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409648 2005 YW5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409649 2005 YF13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409650 2005 YH15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409651 2005 YA25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409652 2005 YD49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
409653 2005 YM50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409654 2005 YG54 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409655 2005 YS61 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
409656 2005 YH63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409657 2005 YX95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
409658 2005 YH107 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
409659 2005 YE117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409660 2005 YC119 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
409661 2005 YK125 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
409662 2005 YV129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409663 2005 YE130 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409664 2005 YG136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409665 2005 YQ138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409666 2005 YY151 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
409667 2005 YH153 29/12/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
409668 2005 YA206 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409669 2005 YH232 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
409670 2005 YG233 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
409671 2005 YY236 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409672 2005 YG238 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
409673 2005 YK247 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
409674 2005 YJ266 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409675 2005 YR290 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
409676 2006 AO3 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
409677 2006 AW10 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409678 2006 AU16 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
409679 2006 AU30 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409680 2006 AN32 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409681 2006 AE35 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409682 2006 AM35 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409683 2006 AJ48 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
409684 2006 AN51 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
409685 2006 AB53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409686 2006 AE54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409687 2006 AG57 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
409688 2006 AU69 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
409689 2006 AZ78 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
409690 2006 AU84 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
409691 2006 AH94 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409692 2006 AD101 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
409693 2006 BQ9 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
409694 2006 BP19 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409695 2006 BW22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
409696 2006 BP33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
409697 2006 BN37 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409698 2006 BN46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
409699 2006 BZ53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409700 2006 BZ74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409701 2006 BM98 24/01/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 3,2 km MPC · JPL
409702 2006 BX107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409703 2006 BP109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
409704 2006 BR111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409705 2006 BS121 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
409706 2006 BN128 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
409707 2006 BO131 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
409708 2006 BN144 23/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
409709 2006 BR144 23/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
409710 2006 BR163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
409711 2006 BU167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
409712 2006 BB174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
409713 2006 BS176 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
409714 2006 BN178 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
409715 2006 BW195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409716 2006 BP204 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409717 2006 BG205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409718 2006 BV225 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
409719 2006 BP254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409720 2006 BK255 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
409721 2006 BX262 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
409722 2006 BM263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409723 2006 BO277 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409724 2006 BP280 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409725 2006 BQ280 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409726 2006 BV280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409727 2006 BM283 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
409728 2006 CZ18 01/02/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
409729 2006 CG22 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409730 2006 CH24 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
409731 2006 CQ26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
409732 2006 CM27 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
409733 2006 CY39 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
409734 2006 CS45 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409735 2006 CE46 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409736 2006 CB53 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
409737 2006 CC53 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409738 2006 CD56 04/02/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
409739 2006 DC16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409740 2006 DS18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409741 2006 DD22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409742 2006 DZ23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409743 2006 DP25 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409744 2006 DW28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
409745 2006 DB35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409746 2006 DL44 20/02/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
409747 2006 DO57 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
409748 2006 DS58 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409749 2006 DL61 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
409750 2006 DD62 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
409751 2006 DH62 28/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
409752 2006 DM64 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409753 2006 DV74 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409754 2006 DN78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
409755 2006 DW85 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409756 2006 DS86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
409757 2006 DJ90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
409758 2006 DD93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409759 2006 DT93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
409760 2006 DV93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409761 2006 DO95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
409762 2006 DA100 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409763 2006 DH100 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409764 2006 DO101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409765 2006 DE141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409766 2006 DJ142 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409767 2006 DB151 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409768 2006 DV160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409769 2006 DE161 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409770 2006 DB175 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409771 2006 DC182 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
409772 2006 DJ189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
409773 2006 DZ209 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409774 2006 ED5 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409775 2006 EU10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
409776 2006 EX26 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
409777 2006 EN30 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409778 2006 EF37 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409779 2006 EC41 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
409780 2006 EA42 04/03/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
409781 2006 EL42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
409782 2006 EL57 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409783 2006 EQ62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
409784 2006 FP3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409785 2006 FH7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409786 2006 FU11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409787 2006 FE18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409788 2006 FP29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
409789 2006 FL32 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
409790 2006 FR53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
409791 2006 FT54 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409792 2006 FW54 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
409793 2006 FG55 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
409794 2006 GO14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409795 2006 GM25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
409796 2006 GV34 07/04/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
409797 2006 GC36 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409798 2006 GU50 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
409799 2006 HQ28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409800 2006 HP29 23/04/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409801 2006 HS33 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
409802 2006 HN44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
409803 2006 HL47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409804 2006 HC50 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409805 2006 HH53 19/04/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
409806 2006 HM65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409807 2006 HM78 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
409808 2006 HX78 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409809 2006 HU81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409810 2006 HQ91 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409811 2006 HF98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
409812 2006 HX98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409813 2006 HW135 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
409814 2006 JP14 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409815 2006 JL15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
409816 2006 JN15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
409817 2006 JJ16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
409818 2006 JX35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
409819 2006 JN66 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
409820 2006 KD10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
409821 2006 KK12 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409822 2006 KV32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409823 2006 KN37 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
409824 2006 KK53 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
409825 2006 KL60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
409826 2006 KN118 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409827 2006 KB124 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
409828 2006 LJ1 01/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
409829 2006 OX21 31/07/2006 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
409830 2006 PH5 31/07/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
409831 2006 QL13 16/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,0 km MPC · JPL
409832 2006 QQ32 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
409833 2006 QH48 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
409834 2006 QS66 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
409835 2006 QF103 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
409836 2006 QY110 30/08/2006 Socorro LINEAR APO 550 m MPC · JPL
409837 2006 QO131 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
409838 2006 QT137 16/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
409839 2006 QQ167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
409840 2006 QN184 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
409841 2006 RZ23 13/09/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
409842 2006 RL49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
409843 2006 RG50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409844 2006 RZ57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409845 2006 SR29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409846 2006 SZ41 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
409847 2006 SJ67 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
409848 2006 SA70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
409849 2006 SM78 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409850 2006 SZ79 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409851 2006 SU83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409852 2006 SF84 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
409853 2006 SX118 18/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
409854 2006 SN119 18/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
409855 2006 SF122 19/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
409856 2006 SV122 19/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
409857 2006 SY123 19/09/2006 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
409858 2006 SL129 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
409859 2006 SA131 24/09/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 750 m MPC · JPL
409860 2006 SD135 20/09/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
409861 2006 SW145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409862 2006 SL179 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409863 2006 SU185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
409864 2006 SJ189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
409865 2006 SQ196 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
409866 2006 SY218 18/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
409867 2006 SE222 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
409868 2006 SD224 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
409869 2006 SD231 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409870 2006 SY235 26/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
409871 2006 SV254 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
409872 2006 SY254 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
409873 2006 SX260 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
409874 2006 SJ267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
409875 2006 SW270 27/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 510 m MPC · JPL
409876 2006 SK286 19/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
409877 2006 SC290 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 540 m MPC · JPL
409878 2006 SH295 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
409879 2006 SB296 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409880 2006 SU301 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
409881 2006 SP326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409882 2006 SO339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
409883 2006 SC349 28/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
409884 2006 SG355 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
409885 2006 SV356 30/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
409886 2006 SN364 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
409887 2006 ST364 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
409888 2006 SH366 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
409889 2006 SV393 30/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
409890 2006 SZ393 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
409891 2006 SG394 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
409892 2006 SY401 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
409893 2006 SP403 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
409894 2006 SR403 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
409895 2006 SE404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
409896 2006 SF405 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
409897 2006 SY407 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
409898 2006 SA409 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
409899 2006 SS412 30/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
409900 2006 TX6 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409901 2006 TL8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
409902 2006 TX11 15/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 940 m MPC · JPL
409903 2006 TQ12 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409904 2006 TN26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409905 2006 TA29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
409906 2006 TE35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
409907 2006 TW36 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
409908 2006 TF40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409909 2006 TN41 12/10/2006 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
409910 2006 TP43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409911 2006 TX43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409912 2006 TP52 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
409913 2006 TY52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409914 2006 TZ73 11/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
409915 2006 TN74 11/10/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
409916 2006 TF81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
409917 2006 TM81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
409918 2006 TD88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409919 2006 TE89 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
409920 2006 TA90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
409921 2006 TF94 15/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
409922 2006 TB97 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409923 2006 TV98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409924 2006 TK116 02/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
409925 2006 TQ123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
409926 2006 UD3 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
409927 2006 UY8 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
409928 2006 UZ18 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409929 2006 UJ29 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
409930 2006 UP36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
409931 2006 UX38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409932 2006 UZ52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
409933 2006 UT53 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
409934 2006 UG64 23/10/2006 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
409935 2006 UJ64 23/10/2006 Kitami K. Endate 5,3 km MPC · JPL
409936 2006 UN67 16/10/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
409937 2006 UJ69 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
409938 2006 UF78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
409939 2006 UD79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
409940 2006 UJ88 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
409941 2006 UC106 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409942 2006 UA113 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
409943 2006 UZ123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
409944 2006 UN139 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
409945 2006 UL151 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
409946 2006 UC167 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
409947 2006 UT171 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
409948 2006 UA195 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
409949 2006 UV197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
409950 2006 UC201 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
409951 2006 UW203 22/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
409952 2006 UT212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
409953 2006 UU213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409954 2006 UW214 28/10/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
409955 2006 UK232 21/10/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
409956 2006 UX251 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
409957 2006 UM260 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
409958 2006 UO264 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
409959 2006 UF271 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409960 2006 UV276 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409961 2006 UA277 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409962 2006 UR330 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 880 m MPC · JPL
409963 2006 UY336 22/10/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
409964 2006 VP17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
409965 2006 VC18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409966 2006 VA19 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
409967 2006 VQ24 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
409968 2006 VC31 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409969 2006 VM39 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409970 2006 VZ39 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
409971 2006 VL51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409972 2006 VB62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409973 2006 VF69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
409974 2006 VJ75 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
409975 2006 VL81 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
409976 2006 VL86 14/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
409977 2006 VQ86 14/11/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
409978 2006 VB92 15/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
409979 2006 VR93 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
409980 2006 VV98 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
409981 2006 VZ100 11/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
409982 2006 VG108 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
409983 2006 VF110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409984 2006 VV111 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
409985 2006 VA127 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
409986 2006 VH129 15/11/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
409987 2006 VT129 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
409988 2006 VN134 15/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
409989 2006 VL136 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
409990 2006 VR145 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
409991 2006 VW150 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
409992 2006 VT152 16/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
409993 2006 VL155 14/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
409994 2006 VM173 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
409995 2006 WV3 21/11/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
409996 2006 WJ5 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
409997 2006 WD11 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
409998 2006 WT13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
409999 2006 WC19 17/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
410000 2006 WJ25 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

405.000s  • 406.000s  • 407.000s  • 408.000s  • 409.000s  • 410.000s  • 411.000s  • 412.000s  • 413.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001