Danh sách tiểu hành tinh/35001–36000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35001 1978 VN4 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
35002 1978 VY8 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 15 km MPC · JPL
35003 1979 MT1 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
35004 1979 MC3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
35005 1979 MY3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
35006 1979 ON8 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 4,9 km MPC · JPL
35007 1979 OD11 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
35008 1980 FZ2 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 4,6 km MPC · JPL
35009 1980 US1 31/10/1980 Palomar S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
35010 1981 DV1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
35011 1981 DU2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
35012 1981 EU2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
35013 1981 EL3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
35014 1981 EX5 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
35015 1981 EO6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
35016 1981 EC7 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 12 km MPC · JPL
35017 1981 EG7 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
35018 1981 EX9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
35019 1981 EH10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
35020 1981 EJ12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,7 km MPC · JPL
35021 1981 ER12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
35022 1981 EK13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
35023 1981 EO14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,6 km MPC · JPL
35024 1981 EV14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
35025 1981 EA15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
35026 1981 EM16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
35027 1981 ET18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
35028 1981 ET21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
35029 1981 EM22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
35030 1981 EW22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
35031 1981 EE23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
35032 1981 EL26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
35033 1981 EA27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,7 km MPC · JPL
35034 1981 EF27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
35035 1981 ER29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
35036 1981 EC30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,7 km MPC · JPL
35037 1981 EC32 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
35038 1981 EL32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
35039 1981 EE33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
35040 1981 EV33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
35041 1981 ER34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
35042 1981 EO36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
35043 1981 EH38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
35044 1981 ET40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
35045 1981 EB42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,2 km MPC · JPL
35046 1981 EL43 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
35047 1981 EF44 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,6 km MPC · JPL
35048 1981 EF45 15/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
35049 1981 EE46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
35050 1981 EA47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
35051 1981 ED47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
35052 1982 JY1 15/05/1982 Palomar Palomar Obs. 7,2 km MPC · JPL
35053 Rojyurij 1982 UA11 25/10/1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva 2,5 km MPC · JPL
35054 1983 WK 28/11/ 1983 Anderson Mesa E. Bowell 6,0 km MPC · JPL
35055 1984 RB 02/09/1984 Palomar E. F. Helin 1,5 km MPC · JPL
35056 Cullers 1984 ST 28/09/1984 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 4,6 km MPC · JPL
35057 1984 SP4 23/09/1984 La Silla H. Debehogne 3,2 km MPC · JPL
35058 1985 RP4 12/09/1985 La Silla H. Debehogne 2,7 km MPC · JPL
35059 1986 QM1 27/08/1986 La Silla H. Debehogne 1,8 km MPC · JPL
35060 1986 QG3 29/08/1986 La Silla H. Debehogne 4,4 km MPC · JPL
35061 1986 QL3 29/08/1986 La Silla H. Debehogne 4,8 km MPC · JPL
35062 Sakuranosyou 1988 EP 12/03/1988 Kobuchizawa M. Inoue, O. Muramatsu 3,2 km MPC · JPL
35063 1988 FD 16/03/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,0 km MPC · JPL
35064 1988 RE10 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
35065 1988 SU1 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 8,8 km MPC · JPL
35066 1988 SV1 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 5,5 km MPC · JPL
35067 1989 LL 04/06/1989 Palomar E. F. Helin 2,9 km MPC · JPL
35068 1989 SF4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
35069 1989 SH4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
35070 1989 TE3 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
35071 1989 TE5 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
35072 1989 TX6 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
35073 1989 TG16 04/10/1989 La Silla H. Debehogne 2,0 km MPC · JPL
35074 1989 UF1 25/10/1989 Gekko Y. Oshima 2,6 km MPC · JPL
35075 1989 XW1 02/12/1989 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
35076 Yataro 1990 BA1 21/01/1990 Geisei T. Seki 11 km MPC · JPL
35077 1990 OT2 30/07/1990 Palomar H. E. Holt 2,3 km MPC · JPL
35078 1990 QB7 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
35079 1990 QR7 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
35080 1990 QH8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
35081 1990 QT8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
35082 1990 RJ3 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,1 km MPC · JPL
35083 1990 SP6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
35084 1990 SP9 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
35085 1990 SL11 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
35086 1990 TW8 14/10/1990 Kleť A. Mrkos 3,6 km MPC · JPL
35087 von Sydow 1990 UE5 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
35088 1990 VU4 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
35089 1990 WH1 18/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
35090 1990 WR1 18/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
35091 1990 WC2 18/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
35092 1990 WK6 21/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
35093 Akicity 1991 EH1 14/03/1991 Geisei T. Seki 9,2 km MPC · JPL
35094 1991 GW2 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 8,2 km MPC · JPL
35095 1991 GY3 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
35096 1991 GV4 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
35097 1991 GS5 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
35098 1991 GB7 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
35099 1991 GY7 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
35100 1991 NK 08/07/1991 Palomar E. F. Helin 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35101 1991 PL16 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,9 km MPC · JPL
35102 1991 RT 04/09/1991 Palomar E. F. Helin 3,4 km MPC · JPL
35103 1991 RZ14 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 7,2 km MPC · JPL
35104 1991 RP17 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 6,5 km MPC · JPL
35105 1991 RP23 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 5,5 km MPC · JPL
35106 1991 TE11 11/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
35107 1991 VH 09/11/ 1991 Siding Spring R. H. McNaught 930 m MPC · JPL
35108 1991 VZ7 03/11/ 1991 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
35109 1991 XM 04/12/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,2 km MPC · JPL
35110 1992 BJ2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
35111 1992 BH4 29/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
35112 1992 BT5 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
35113 1992 CR2 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
35114 1992 DC7 29/02/1992 La Silla UESAC 5,2 km MPC · JPL
35115 1992 DN8 29/02/1992 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
35116 1992 DV8 29/02/1992 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
35117 1992 DN9 29/02/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
35118 1992 EV5 02/03/1992 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
35119 1992 EY6 01/03/1992 La Silla UESAC 9,7 km MPC · JPL
35120 1992 EN7 01/03/1992 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
35121 1992 EP8 02/03/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
35122 1992 ET15 01/03/1992 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
35123 1992 EB17 01/03/1992 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
35124 1992 EU21 01/03/1992 La Silla UESAC 8,6 km MPC · JPL
35125 1992 ED22 01/03/1992 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
35126 1992 EM25 06/03/1992 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
35127 1992 EQ26 02/03/1992 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
35128 1992 EG27 02/03/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
35129 1992 EZ29 03/03/1992 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
35130 1992 LQ 03/06/1992 Palomar G. J. Leonard 9,7 km MPC · JPL
35131 1992 PE2 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 3,3 km MPC · JPL
35132 1992 PY3 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
35133 1992 QX 29/08/1992 Palomar E. F. Helin 3,0 km MPC · JPL
35134 1992 RE 04/09/1992 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
35135 1992 RO1 01/09/1992 Palomar E. F. Helin 6,2 km MPC · JPL
35136 1992 RU1 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
35137 Meudon 1992 RT4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
35138 1992 RV5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
35139 1992 RP7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
35140 1992 RQ7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
35141 1992 SH1 23/09/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,4 km MPC · JPL
35142 1992 ST7 26/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
35143 1992 UF1 19/10/1992 Kitami M. Yanai, K. Watanabe 4,3 km MPC · JPL
35144 1992 YE1 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
35145 1993 AM 13/01/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,9 km MPC · JPL
35146 1993 FC9 17/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
35147 1993 FD9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
35148 1993 FX15 17/03/1993 La Silla UESAC 9,3 km MPC · JPL
35149 1993 FG33 19/03/1993 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
35150 1993 FR41 19/03/1993 La Silla UESAC 7,3 km MPC · JPL
35151 1993 FQ50 19/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
35152 1993 FG51 19/03/1993 La Silla UESAC 7,4 km MPC · JPL
35153 1993 FU52 17/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
35154 1993 FF53 17/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
35155 1993 FU58 19/03/1993 La Silla UESAC 7,4 km MPC · JPL
35156 1993 FH59 19/03/1993 La Silla UESAC 4,8 km MPC · JPL
35157 1993 FQ73 21/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
35158 1993 FL82 19/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
35159 1993 LH1 13/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 4,3 km MPC · JPL
35160 1993 NY 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
35161 1993 OW 16/07/1993 Palomar E. F. Helin 3,4 km MPC · JPL
35162 1993 OE2 20/07/1993 Caussols E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
35163 1993 OD5 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
35164 1993 PZ8 14/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
35165 Québec 1993 QF1 16/08/1993 Caussols E. W. Elst 11 km MPC · JPL
35166 1993 QD8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
35167 1993 RX13 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 9,6 km MPC · JPL
35168 1993 RS14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
35169 1993 SP2 19/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,2 km MPC · JPL
35170 1993 TM 08/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,6 km MPC · JPL
35171 1993 TF1 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,8 km MPC · JPL
35172 1993 TA3 11/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,8 km MPC · JPL
35173 1993 TP9 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
35174 1993 TV13 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
35175 1993 TJ21 10/10/1993 Palomar H. E. Holt 15 km MPC · JPL
35176 1993 TK21 10/10/1993 Palomar H. E. Holt 1,7 km MPC · JPL
35177 1993 TP22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 9,1 km MPC · JPL
35178 1993 TQ27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 9,8 km MPC · JPL
35179 1993 TK28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
35180 1993 TC38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
35181 1993 TO38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
35182 1993 US1 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
35183 1993 UY2 20/10/1993 Siding Spring R. H. McNaught 16 km MPC · JPL
35184 1993 UW3 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
35185 1993 VS 14/11/ 1993 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
35186 1993 VV1 11/11/ 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,5 km MPC · JPL
35187 1993 VW1 11/11/ 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,9 km MPC · JPL
35188 1993 VP3 11/11/ 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,9 km MPC · JPL
35189 1994 AE 02/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
35190 1994 AW 04/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
35191 1994 CE3 10/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
35192 1994 CG6 12/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
35193 1994 CG14 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
35194 1994 ET3 10/03/1994 Palomar E. F. Helin 2,1 km MPC · JPL
35195 1994 JD4 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
35196 1994 JC8 11/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
35197 Longmire 1994 LH 07/06/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 6,6 km MPC · JPL
35198 1994 PM1 09/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 1,7 km MPC · JPL
35199 1994 PE3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
35200 1994 PX4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35201 1994 PW6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
35202 1994 PH8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
35203 1994 PF15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
35204 1994 PV15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,8 km MPC · JPL
35205 1994 PS17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
35206 1994 PO27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
35207 1994 PN36 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
35208 1994 PB38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
35209 1994 PJ38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
35210 1994 PR39 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
35211 1994 RR2 02/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
35212 1994 RP18 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
35213 1994 RF25 12/09/1994 Xinglong SCAP 9,5 km MPC · JPL
35214 1994 SC5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
35215 1994 SH9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
35216 1994 UH3 26/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
35217 1994 VK1 04/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
35218 1994 WU2 30/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
35219 1994 WY2 30/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
35220 1994 WU7 28/11/ 1994 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
35221 1994 XK1 07/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
35222 Delbarrio 1994 XD6 04/12/1994 Cima Ekar M. Tombelli 2,6 km MPC · JPL
35223 1995 BR 23/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
35224 1995 BN1 25/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
35225 1995 DX8 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
35226 1995 FT4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
35227 1995 FR5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
35228 1995 FB14 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
35229 Benckert 1995 FY20 24/03/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,4 km MPC · JPL
35230 1995 GW 07/04/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
35231 1995 GH7 04/04/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,2 km MPC · JPL
35232 1995 GS7 04/04/1995 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
35233 Krčín 1995 KJ 26/05/1995 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,2 km MPC · JPL
35234 1995 NH 01/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
35235 1995 OZ14 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
35236 1995 PC1 02/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
35237 Matzner 1995 QP 23/08/1995 Ondřejov L. Kotková 6,6 km MPC · JPL
35238 1995 QR1 20/08/1995 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
35239 Ottoseydl 1995 SH2 25/09/1995 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,7 km MPC · JPL
35240 1995 SY5 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
35241 1995 SD41 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
35242 1995 SJ52 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
35243 1995 TZ1 14/10/1995 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
35244 1995 TX7 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
35245 1995 UW12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
35246 1995 UQ15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
35247 1995 UZ20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
35248 1995 UR53 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
35249 1995 WQ3 21/11/ 1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,5 km MPC · JPL
35250 1995 WB28 19/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
35251 1995 YE5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
35252 1995 YJ14 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
35253 1996 AB7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
35254 1996 BW2 26/01/1996 Uto F. Uto 5,3 km MPC · JPL
35255 1996 BS8 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
35256 1996 DT1 23/02/1996 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 5,2 km MPC · JPL
35257 1996 HM14 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
35258 1996 HN23 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
35259 1996 HN24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
35260 1996 HA25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
35261 1996 JX5 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
35262 1996 NA2 15/07/1996 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
35263 1996 NH3 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
35264 1996 NM5 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
35265 Takeosaitou 1996 NS5 12/07/1996 Nanyo T. Okuni 2,8 km MPC · JPL
35266 1996 PC4 09/08/1996 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
35267 1996 PO7 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
35268 Panoramix 1996 QY 19/08/1996 Kleť M. Tichý 2,0 km MPC · JPL
35269 Idefix 1996 QC1 21/08/1996 Kleť M. Tichý, J. Tichá 3,1 km MPC · JPL
35270 Molinari 1996 RL 07/09/1996 Sormano V. Giuliani, P. Chiavenna 5,0 km MPC · JPL
35271 1996 RR3 13/09/1996 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
35272 1996 RH10 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 22 km MPC · JPL
35273 1996 RF11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
35274 Kenziarino 1996 RF24 07/09/1996 Nanyo T. Okuni 2,5 km MPC · JPL
35275 1996 RB25 11/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
35276 1996 RS25 13/09/1996 Haleakala NEAT 25 km MPC · JPL
35277 1996 RV27 10/09/1996 La Silla UDTS 24 km MPC · JPL
35278 1996 SM 16/09/1996 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
35279 1996 SR 20/09/1996 Rand G. R. Viscome 2,6 km MPC · JPL
35280 1996 SQ1 17/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
35281 1996 SD6 18/09/1996 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
35282 1996 SC7 21/09/1996 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
35283 Bradtimerson 1996 TB1 05/10/1996 Rand G. R. Viscome 3,7 km MPC · JPL
35284 1996 TM3 05/10/1996 King City, Ontario Observatory R. G. Sandness 2,6 km MPC · JPL
35285 1996 TR5 06/10/1996 Catalina Station C. W. Hergenrother 3,6 km MPC · JPL
35286 Takaoakihiro 1996 TP9 14/10/1996 Yatsuka H. Abe 8,9 km MPC · JPL
35287 1996 TA18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
35288 1996 TL19 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
35289 1996 TL40 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
35290 1996 TE42 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
35291 1996 TN46 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
35292 1996 TE47 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
35293 1996 TC54 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
35294 1996 UG4 29/10/1996 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
35295 Omo 1996 VM 01/11/ 1996 Colleverde V. S. Casulli 4,3 km MPC · JPL
35296 1996 VY1 01/11/ 1996 Xinglong SCAP 6,9 km MPC · JPL
35297 1996 VS3 02/11/ 1996 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
35298 1996 VH5 03/11/ 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,5 km MPC · JPL
35299 1996 VK8 07/11/ 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,7 km MPC · JPL
35300 1996 VQ18 06/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35301 1996 XE 01/12/1996 Oohira T. Urata 6,4 km MPC · JPL
35302 1996 XD6 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 9,5 km MPC · JPL
35303 1996 XR6 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
35304 1996 XY11 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
35305 1996 XB12 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
35306 1996 XQ17 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
35307 1996 XG20 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
35308 1996 XJ20 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
35309 1996 YF3 24/12/1996 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
35310 1997 AX1 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
35311 1997 AE2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,5 km MPC · JPL
35312 1997 AX2 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
35313 Hangtianyuan 1997 AC6 02/01/1997 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
35314 1997 AW8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
35315 1997 AX9 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
35316 Monella 1997 AW13 11/01/1997 Sormano P. Sicoli, M. Cavagna 4,2 km MPC · JPL
35317 1997 AQ23 14/01/1997 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
35318 1997 BD1 25/01/1997 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
35319 1997 BU4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
35320 1997 BR8 30/01/1997 Črni Vrh H. Mikuž 3,6 km MPC · JPL
35321 1997 CU9 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
35322 1997 CX16 06/02/1997 Chichibu N. Satō 8,1 km MPC · JPL
35323 1997 CD26 13/02/1997 Oohira T. Urata 4,1 km MPC · JPL
35324 Orlandi 1997 ET7 07/03/1997 Bologna San Vittore Obs. 12 km MPC · JPL
35325 Claudiaguarnieri 1997 EU7 07/03/1997 Bologna San Vittore Obs. 5,8 km MPC · JPL
35326 Lucastrabla 1997 EV7 07/03/1997 Bologna San Vittore Obs. 5,6 km MPC · JPL
35327 1997 EP13 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
35328 1997 EH15 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
35329 1997 EG34 04/03/1997 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
35330 1997 EN35 04/03/1997 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
35331 1997 EO47 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 9,0 km MPC · JPL
35332 1997 EY52 08/03/1997 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
35333 1997 EW55 10/03/1997 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
35334 Yarkovsky 1997 FO1 31/03/1997 Sormano P. Sicoli, F. Manca 3,9 km MPC · JPL
35335 1997 FU1 30/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
35336 1997 FO2 31/03/1997 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
35337 1997 FB3 31/03/1997 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
35338 1997 GD7 02/04/1997 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
35339 1997 GS16 03/04/1997 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
35340 1997 GV18 03/04/1997 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
35341 1997 GT22 06/04/1997 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
35342 1997 GZ24 07/04/1997 Goodricke-Pigott M. T. Chamberlin 8,8 km MPC · JPL
35343 1997 GV36 03/04/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,9 km MPC · JPL
35344 1997 HX6 30/04/1997 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
35345 1997 HY6 30/04/1997 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
35346 Ivanoferri 1997 JX 01/05/1997 Bologna San Vittore Obs. 7,2 km MPC · JPL
35347 Tallinn 1997 JN12 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
35348 1997 JO18 08/05/1997 Burlington T. Handley 10 km MPC · JPL
35349 1997 LY12 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 8,3 km MPC · JPL
35350 Lespaul 1997 LP14 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 9,3 km MPC · JPL
35351 1997 MP3 28/06/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35352 Texas 1997 PD2 07/08/1997 Needville W. G. Dillon, R. Pepper 1,3 km MPC · JPL
35353 1997 RW9 08/09/1997 Ondřejov P. Pravec 3,0 km MPC · JPL
35354 1997 SP1 22/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,5 km MPC · JPL
35355 1997 SB2 23/09/1997 Ondřejov P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
35356 Vondrák 1997 SL3 25/09/1997 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 1,7 km MPC · JPL
35357 Haraldlesch 1997 SX9 28/09/1997 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 2,2 km MPC · JPL
35358 Lorifini 1997 SL17 27/09/1997 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 5,9 km MPC · JPL
35359 1997 SO33 26/09/1997 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
35360 1997 TY11 07/10/1997 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
35361 1997 TH26 11/10/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
35362 1997 TZ26 07/10/1997 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
35363 1997 TV28 06/10/1997 La Silla UDTS 19 km MPC · JPL
35364 Donaldpray 1997 UT 21/10/1997 Ondřejov P. Pravec 2,7 km MPC · JPL
35365 Cooney 1997 UU 21/10/1997 Ondřejov P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
35366 Kaifeng 1997 UP4 18/10/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
35367 1997 UW7 28/10/1997 Ondřejov L. Kotková 1,4 km MPC · JPL
35368 1997 UB8 28/10/1997 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
35369 1997 UJ11 29/10/1997 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
35370 Daisakyu 1997 UF21 29/10/1997 Saji Saji Obs. 2,9 km MPC · JPL
35371 Yokonozaki 1997 UZ21 25/10/1997 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 3,3 km MPC · JPL
35372 1997 UN24 28/10/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
35373 1997 UT25 25/10/1997 La Silla UDTS 1,7 km MPC · JPL
35374 1997 VK 01/11/ 1997 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
35375 1997 VP1 01/11/ 1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,8 km MPC · JPL
35376 1997 VJ5 08/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
35377 1997 WN2 23/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
35378 1997 WN12 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
35379 1997 WS20 25/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
35380 1997 WJ21 30/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
35381 1997 WH31 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35382 1997 WJ36 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35383 1997 WU36 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35384 1997 WK37 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35385 1997 WL37 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
35386 1997 WM43 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35387 1997 WY44 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35388 1997 WY56 25/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
35389 1997 XO 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
35390 1997 XW 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
35391 Uzan 1997 XN3 03/12/1997 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
35392 1997 XD5 06/12/1997 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
35393 1997 XJ5 02/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,8 km MPC · JPL
35394 Countbasie 1997 XD9 07/12/1997 Caussols CERGA 6,3 km MPC · JPL
35395 1997 XM10 04/12/1997 Gekko T. Kagawa, T. Urata 2,3 km MPC · JPL
35396 1997 XF11 06/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
35397 1997 YJ 18/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
35398 1997 YR 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
35399 1997 YQ1 20/12/1997 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
35400 1997 YU2 21/12/1997 Chichibu N. Satō 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35401 1997 YW2 21/12/1997 Chichibu N. Satō 4,0 km MPC · JPL
35402 1997 YK3 17/12/1997 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
35403 Latimer 1997 YW4 22/12/1997 Needville C. Gustava, K. Rivich 2,0 km MPC · JPL
35404 1997 YV5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
35405 1997 YU7 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
35406 1997 YH8 28/12/1997 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
35407 1997 YF11 28/12/1997 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
35408 1997 YS13 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
35409 1997 YT13 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
35410 1997 YC15 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
35411 1997 YX16 29/12/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
35412 1997 YN17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
35413 1998 AS 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
35414 1998 AC3 03/01/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
35415 1998 AD3 03/01/1998 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
35416 1998 AC4 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
35417 1998 AT4 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
35418 1998 AP5 08/01/1998 Caussols ODAS 3,8 km MPC · JPL
35419 Beckysmethurst 1998 AC6 08/01/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
35420 1998 AG6 08/01/1998 Caussols ODAS 6,6 km MPC · JPL
35421 1998 AO6 04/01/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
35422 1998 AF7 05/01/1998 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
35423 1998 AL7 06/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
35424 1998 BK 18/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
35425 1998 BY 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
35426 1998 BN1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
35427 1998 BJ2 20/01/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35428 1998 BS2 19/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,6 km MPC · JPL
35429 Bochartdesaron 1998 BW4 18/01/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
35430 1998 BT6 24/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
35431 1998 BY6 24/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
35432 1998 BG9 24/01/1998 Haleakala NEAT 490 m MPC · JPL
35433 1998 BP9 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
35434 1998 BF13 24/01/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35435 1998 BL13 24/01/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35436 1998 BU15 24/01/1998 Haleakala NEAT 9,5 km MPC · JPL
35437 1998 BN19 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
35438 1998 BZ22 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
35439 1998 BK25 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
35440 1998 BG30 29/01/1998 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
35441 Kyoko 1998 BH33 31/01/1998 Mishima M. Akiyama 3,7 km MPC · JPL
35442 1998 BR33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
35443 1998 BG42 20/01/1998 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
35444 Giuliamarconcini 1998 BU43 25/01/1998 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 2,8 km MPC · JPL
35445 1998 CY 05/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,2 km MPC · JPL
35446 Stáňa 1998 CK1 06/02/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,7 km MPC · JPL
35447 1998 CW2 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
35448 1998 CX2 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
35449 1998 CR3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
35450 1998 CV4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
35451 1998 CW4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
35452 1998 DF10 22/02/1998 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
35453 1998 DE13 22/02/1998 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
35454 1998 DE14 27/02/1998 Caussols ODAS 12 km MPC · JPL
35455 1998 DN14 22/02/1998 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
35456 1998 DF15 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
35457 1998 DN15 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
35458 1998 DU15 23/02/1998 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
35459 1998 DG20 27/02/1998 Ondřejov L. Kotková 5,2 km MPC · JPL
35460 1998 DU20 26/02/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
35461 Mazzucato 1998 DM23 26/02/1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,6 km MPC · JPL
35462 Maramkaire 1998 DW23 27/02/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
35463 1998 DJ32 22/02/1998 Xinglong SCAP 5,5 km MPC · JPL
35464 1998 DC33 27/02/1998 Cima Ekar G. Forti, M. Tombelli 6,6 km MPC · JPL
35465 Emilianoricci 1998 DF33 27/02/1998 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 3,2 km MPC · JPL
35466 1998 DO34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
35467 1998 ED 01/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
35468 1998 EW2 02/03/1998 Caussols ODAS 3,6 km MPC · JPL
35469 1998 ED3 02/03/1998 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
35470 1998 EC8 02/03/1998 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
35471 1998 ED8 02/03/1998 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
35472 1998 EJ8 02/03/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
35473 1998 EZ8 09/03/1998 Uccle T. Pauwels 4,0 km MPC · JPL
35474 1998 EA9 09/03/1998 Uccle T. Pauwels 3,4 km MPC · JPL
35475 1998 EP9 06/03/1998 Gekko T. Kagawa 2,3 km MPC · JPL
35476 1998 EN10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
35477 1998 ER10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
35478 1998 EG11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
35479 1998 FT4 23/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
35480 1998 FN5 24/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,9 km MPC · JPL
35481 1998 FA8 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
35482 1998 FJ11 22/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
35483 1998 FQ12 20/03/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
35484 1998 FC14 25/03/1998 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
35485 1998 FZ14 24/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 6,1 km MPC · JPL
35486 1998 FH15 27/03/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,3 km MPC · JPL
35487 1998 FK16 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35488 1998 FJ21 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35489 1998 FE22 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
35490 1998 FD27 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35491 1998 FQ27 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35492 1998 FA29 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35493 1998 FG29 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
35494 1998 FZ31 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
35495 1998 FO32 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
35496 1998 FC33 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
35497 1998 FT33 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35498 1998 FC35 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
35499 1998 FO35 20/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
35500 1998 FP39 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35501 1998 FM41 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35502 1998 FP41 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
35503 1998 FT42 20/03/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
35504 1998 FF43 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
35505 1998 FS43 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35506 1998 FU43 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
35507 1998 FY43 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
35508 1998 FC44 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
35509 1998 FK44 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
35510 1998 FF47 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
35511 1998 FY48 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
35512 1998 FH53 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35513 1998 FL53 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35514 1998 FZ56 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
35515 1998 FK57 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35516 1998 FU57 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35517 1998 FV58 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
35518 1998 FU59 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
35519 1998 FJ60 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
35520 1998 FX60 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
35521 1998 FX61 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
35522 1998 FY62 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
35523 1998 FQ63 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
35524 1998 FK64 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35525 1998 FV64 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35526 1998 FX67 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
35527 1998 FG68 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
35528 1998 FC69 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35529 1998 FU69 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
35530 1998 FE70 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35531 1998 FQ70 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
35532 1998 FV71 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
35533 1998 FO72 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
35534 Clementfeller 1998 FW73 20/03/1998 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
35535 1998 FS77 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
35536 1998 FG78 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35537 1998 FC79 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
35538 1998 FH80 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
35539 1998 FJ91 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
35540 1998 FE94 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
35541 1998 FS95 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
35542 1998 FS99 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
35543 1998 FU99 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
35544 1998 FT102 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35545 1998 FQ103 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
35546 1998 FA105 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
35547 1998 FV106 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35548 1998 FL107 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
35549 1998 FT108 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
35550 1998 FD109 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
35551 1998 FA114 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
35552 1998 FE115 31/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
35553 1998 FK116 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
35554 1998 FL118 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
35555 1998 FC120 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
35556 1998 FC122 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
35557 1998 FO122 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
35558 1998 FT122 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
35559 1998 FO127 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35560 1998 FU130 22/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35561 1998 FZ132 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35562 1998 GL1 05/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 5,0 km MPC · JPL
35563 1998 GK3 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
35564 1998 GY5 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35565 1998 GF6 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35566 1998 GE7 02/04/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
35567 1998 GC9 02/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35568 1998 GD9 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
35569 1998 GN9 02/04/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
35570 1998 GF10 02/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
35571 1998 HV6 21/04/1998 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 6,8 km MPC · JPL
35572 1998 HW6 19/04/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 13 km MPC · JPL
35573 1998 HH9 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
35574 1998 HE12 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
35575 1998 HC18 18/04/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
35576 1998 HB21 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
35577 1998 HZ26 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
35578 1998 HE34 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
35579 1998 HA36 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
35580 1998 HK39 20/04/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
35581 1998 HD40 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
35582 1998 HD45 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
35583 1998 HX45 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
35584 1998 HY46 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
35585 1998 HZ51 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
35586 1998 HG54 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
35587 1998 HR63 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
35588 1998 HU80 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
35589 1998 HY80 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
35590 1998 HQ86 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
35591 1998 HB91 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
35592 1998 HR94 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
35593 1998 HP98 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
35594 1998 HY114 23/04/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
35595 1998 HO116 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
35596 1998 HZ117 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
35597 1998 HJ118 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35598 1998 HZ118 23/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
35599 1998 HV120 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
35600 1998 HY121 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35601 1998 HJ122 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
35602 1998 HC124 23/04/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
35603 1998 HP124 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
35604 1998 HZ124 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
35605 1998 HU125 23/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
35606 1998 HG126 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35607 1998 HJ127 18/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35608 1998 HX127 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35609 1998 HC132 19/04/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
35610 1998 HW133 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35611 1998 HU136 20/04/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
35612 1998 HR137 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
35613 1998 HS147 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
35614 1998 HB148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
35615 1998 HE148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
35616 1998 HN148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
35617 1998 HY148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
35618 Tartu 1998 HC149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 9,4 km MPC · JPL
35619 1998 HT149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
35620 1998 JZ 01/05/1998 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
35621 1998 JD4 15/05/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 4,8 km MPC · JPL
35622 1998 JF4 05/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 7,1 km MPC · JPL
35623 1998 KF7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
35624 1998 KR7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
35625 1998 KK8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
35626 1998 KD9 27/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
35627 1998 KW9 24/05/1998 Xinglong SCAP 15 km MPC · JPL
35628 1998 KQ13 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
35629 1998 KK21 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
35630 1998 KQ23 22/05/1998 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
35631 1998 KL24 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
35632 1998 KA26 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
35633 1998 KM28 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
35634 1998 KS32 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
35635 1998 KV33 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
35636 1998 KO34 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35637 1998 KV34 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35638 1998 KU37 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
35639 1998 KY49 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
35640 1998 KN51 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
35641 1998 KT51 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
35642 1998 KF53 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
35643 1998 KN55 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
35644 1998 KW59 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
35645 1998 KU60 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
35646 Estela 1998 KO66 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
35647 1998 KA67 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35648 1998 KR68 29/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
35649 1998 ML4 23/06/1998 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
35650 1998 MD11 19/06/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
35651 1998 MS29 24/06/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
35652 1998 MT29 24/06/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
35653 1998 MF30 24/06/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
35654 1998 MR33 24/06/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
35655 1998 OJ6 24/07/1998 Caussols ODAS 7,9 km MPC · JPL
35656 1998 OZ12 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 19 km MPC · JPL
35657 1998 QE5 22/08/1998 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
35658 1998 QV9 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
35659 1998 QU10 17/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
35660 1998 QS38 17/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
35661 1998 QV39 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35662 1998 QW40 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35663 1998 QT50 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
35664 1998 QC64 24/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
35665 1998 RF18 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35666 1998 RZ47 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
35667 1998 RN72 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
35668 1998 RB76 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
35669 1998 SO12 22/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,1 km MPC · JPL
35670 1998 SU27 24/09/1998 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
35671 1998 SN165 23/09/1998 Steward Observatory A. Gleason 352 km MPC · JPL
35672 1998 UZ14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 19 km MPC · JPL
35673 1998 VQ15 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 35 km MPC · JPL
35674 1998 VC32 14/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35675 1998 XK17 15/12/1998 Bédoin P. Antonini 2,1 km MPC · JPL
35676 1998 XA30 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
35677 1998 XE95 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35678 1998 XW96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 6,3 km MPC · JPL
35679 1998 YK3 17/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
35680 1999 AS21 15/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
35681 1999 BC2 16/01/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,0 km MPC · JPL
35682 1999 BP2 18/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
35683 1999 BK5 21/01/1999 Kleť Kleť Obs. 1,9 km MPC · JPL
35684 1999 BO5 16/01/1999 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,1 km MPC · JPL
35685 1999 BT11 21/01/1999 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
35686 1999 BW18 16/01/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35687 1999 CP8 06/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
35688 1999 CD10 15/02/1999 High Point D. K. Chesney 6,5 km MPC · JPL
35689 1999 CD12 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
35690 1999 CT21 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
35691 1999 CE26 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
35692 1999 CV32 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35693 1999 CQ48 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35694 1999 CP54 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35695 1999 CE57 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35696 1999 CE97 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35697 1999 CG104 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35698 1999 CJ118 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35699 1999 CO118 13/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35700 1999 DL2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35701 1999 FF7 16/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
35702 1999 FN9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
35703 Lafiascaia 1999 FP10 20/03/1999 Montelupo M. Tombelli, E. Masotti 3,6 km MPC · JPL
35704 1999 FB13 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
35705 1999 FK17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
35706 1999 FG25 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35707 1999 FZ25 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35708 1999 FX27 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35709 1999 FR28 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
35710 1999 FT29 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
35711 1999 FZ29 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
35712 1999 FF30 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35713 1999 FS30 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35714 1999 FB31 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35715 1999 FD32 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35716 1999 FY32 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
35717 1999 FK33 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
35718 1999 FE34 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35719 1999 FY34 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35720 1999 FP36 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
35721 1999 FW39 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35722 1999 FM41 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35723 1999 FT42 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35724 1999 FW53 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
35725 Tramuntana 1999 FQ59 27/03/1999 Majorca Á. López J., R. Pacheco 2,8 km MPC · JPL
35726 1999 GW 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
35727 1999 GM1 07/04/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
35728 1999 GA2 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
35729 1999 GZ4 13/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 3,1 km MPC · JPL
35730 1999 GM7 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
35731 1999 GH8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
35732 1999 GL8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
35733 1999 GW8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
35734 Dilithium 1999 GT9 14/04/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
35735 1999 GP11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
35736 1999 GQ19 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35737 1999 GN20 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
35738 1999 GO20 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35739 1999 GR21 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
35740 1999 GK24 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
35741 1999 GX24 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35742 1999 GD29 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
35743 1999 GP29 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35744 1999 GF30 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35745 1999 GZ30 07/04/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
35746 1999 GX31 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35747 1999 GE32 07/04/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
35748 1999 GK32 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35749 1999 GF33 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35750 1999 GP34 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35751 1999 GE36 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35752 1999 GW36 14/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35753 1999 GE45 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
35754 1999 GN50 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
35755 1999 GV53 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
35756 1999 GX58 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
35757 1999 GY60 15/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35758 1999 HE 16/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,2 km MPC · JPL
35759 1999 HQ 17/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 6,5 km MPC · JPL
35760 1999 HP1 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35761 1999 HC2 21/04/1999 Kleť Kleť Obs. 5,0 km MPC · JPL
35762 1999 HF2 20/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,0 km MPC · JPL
35763 1999 HK3 16/04/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
35764 1999 HP7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
35765 1999 HR8 17/04/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
35766 1999 HB9 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35767 1999 JM 06/05/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
35768 Wendybauer 1999 JR1 08/05/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
35769 Tombauer 1999 JX1 08/05/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
35770 1999 JH2 08/05/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
35771 1999 JE6 11/05/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,1 km MPC · JPL
35772 1999 JM7 08/05/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
35773 1999 JT7 13/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
35774 1999 JL9 07/05/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
35775 1999 JW9 08/05/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
35776 1999 JE11 09/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
35777 1999 JB13 10/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
35778 1999 JL16 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
35779 1999 JB18 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35780 1999 JR18 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35781 1999 JA19 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35782 1999 JW19 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35783 1999 JU20 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35784 1999 JS21 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35785 1999 JY21 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35786 1999 JR22 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35787 1999 JY22 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
35788 1999 JL24 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35789 1999 JF25 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35790 1999 JG25 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35791 1999 JK25 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35792 1999 JL29 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35793 1999 JN30 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35794 1999 JB31 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35795 1999 JF31 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35796 1999 JL31 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35797 1999 JY31 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35798 1999 JJ32 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35799 1999 JK32 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35800 1999 JT32 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35801 1999 JB38 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35802 1999 JF39 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35803 1999 JT40 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35804 1999 JK41 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35805 1999 JP41 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35806 1999 JB42 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35807 1999 JS42 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35808 1999 JA43 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
35809 1999 JY43 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35810 1999 JB44 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
35811 1999 JS45 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35812 1999 JD46 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35813 1999 JM47 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
35814 1999 JK48 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35815 1999 JO48 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
35816 1999 JU49 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35817 1999 JV49 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35818 1999 JC50 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
35819 1999 JG50 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35820 1999 JM50 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35821 1999 JW50 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35822 1999 JD52 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35823 1999 JQ52 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35824 1999 JF53 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35825 1999 JL53 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35826 1999 JT53 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35827 1999 JY53 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
35828 1999 JZ53 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35829 1999 JH54 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35830 1999 JL54 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
35831 1999 JN55 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35832 1999 JR56 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35833 1999 JN57 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35834 1999 JT57 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
35835 1999 JD58 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35836 1999 JG58 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
35837 1999 JH58 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
35838 1999 JN58 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35839 1999 JV58 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35840 1999 JH59 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
35841 1999 JR59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35842 1999 JX59 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
35843 1999 JZ59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35844 1999 JD60 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
35845 1999 JM60 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
35846 1999 JO60 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35847 1999 JJ61 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
35848 1999 JY61 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
35849 1999 JK62 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35850 1999 JS62 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35851 1999 JW62 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
35852 1999 JD63 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35853 1999 JY63 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
35854 1999 JZ63 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
35855 1999 JC64 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
35856 1999 JG64 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
35857 1999 JN64 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35858 1999 JZ65 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
35859 1999 JN66 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35860 1999 JO66 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
35861 1999 JT66 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35862 1999 JO67 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
35863 1999 JX67 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35864 1999 JG68 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
35865 1999 JL68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35866 1999 JM68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35867 1999 JO68 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35868 1999 JP68 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35869 1999 JR68 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
35870 1999 JQ69 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35871 1999 JW70 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35872 1999 JB72 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
35873 1999 JO72 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35874 1999 JU72 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35875 1999 JP73 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
35876 1999 JX74 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
35877 1999 JR75 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
35878 1999 JX75 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35879 1999 JA76 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35880 1999 JC76 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
35881 1999 JM77 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35882 1999 JT77 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35883 1999 JH78 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35884 1999 JW78 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35885 1999 JO79 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35886 1999 JG80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
35887 1999 JH80 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35888 1999 JS80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
35889 1999 JA81 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35890 1999 JR81 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
35891 1999 JS81 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
35892 1999 JV82 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
35893 1999 JC83 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35894 1999 JF83 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
35895 1999 JX83 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35896 1999 JW84 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
35897 1999 JU85 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35898 1999 JC86 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35899 1999 JC87 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
35900 1999 JH88 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35901 1999 JK88 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35902 1999 JM88 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35903 1999 JY88 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
35904 1999 JJ89 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35905 1999 JA92 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35906 1999 JL92 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35907 1999 JO92 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35908 1999 JP92 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35909 1999 JY93 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35910 1999 JZ93 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35911 1999 JB95 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
35912 1999 JY95 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35913 1999 JC97 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
35914 1999 JM97 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35915 1999 JV97 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
35916 1999 JS98 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
35917 1999 JK99 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35918 1999 JL99 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
35919 1999 JY99 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
35920 1999 JJ101 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35921 1999 JU101 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35922 1999 JO102 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35923 1999 JX103 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
35924 1999 JA104 14/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
35925 1999 JP104 15/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
35926 1999 JL105 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
35927 1999 JN106 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
35928 1999 JV107 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
35929 1999 JK108 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
35930 1999 JD110 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35931 1999 JW112 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35932 1999 JP113 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35933 1999 JD117 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35934 1999 JZ120 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35935 1999 JO122 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35936 1999 JX123 14/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35937 1999 JD124 14/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35938 1999 JQ125 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35939 1999 JO127 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
35940 1999 JE128 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35941 1999 JT129 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35942 1999 JP132 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
35943 1999 KP2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
35944 1999 KT2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
35945 1999 KU2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
35946 1999 KO4 20/05/1999 Prescott P. G. Comba 3,7 km MPC · JPL
35947 1999 KT5 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
35948 1999 KD6 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
35949 1999 KQ10 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35950 1999 KL13 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
35951 1999 KE14 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
35952 1999 KN14 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35953 1999 KJ15 20/05/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
35954 1999 KY15 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35955 1999 KS17 17/05/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
35956 1999 LG2 08/06/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35957 1999 LZ3 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35958 1999 LF4 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35959 1999 LE5 10/06/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
35960 1999 LB7 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
35961 1999 LH7 12/06/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,5 km MPC · JPL
35962 1999 LX9 08/06/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
35963 1999 LL11 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
35964 1999 LC13 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35965 1999 LH13 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
35966 1999 LJ13 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35967 1999 LG14 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35968 1999 LK14 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35969 1999 LY14 11/06/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35970 1999 LE21 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35971 1999 LJ26 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35972 1999 LL26 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35973 1999 LU26 09/06/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
35974 1999 LW26 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
35975 1999 LG27 09/06/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
35976 Yorktown 1999 MY1 25/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
35977 Lexington 1999 NA 03/07/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 5,8 km MPC · JPL
35978 Arlington 1999 NC 05/07/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,4 km MPC · JPL
35979 1999 NC2 12/07/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
35980 1999 NO3 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
35981 1999 NU3 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
35982 1999 NJ4 11/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
35983 1999 NG5 15/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
35984 1999 NK7 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
35985 1999 NJ8 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
35986 1999 NL8 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
35987 1999 NV8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35988 1999 NO9 13/07/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
35989 1999 NF10 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
35990 1999 NG10 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
35991 1999 NN11 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35992 1999 NF12 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35993 1999 NS17 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35994 1999 NS18 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
35995 1999 NK20 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35996 1999 NN20 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35997 1999 NQ20 14/07/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
35998 1999 NP21 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35999 1999 NB22 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36000 1999 NV22 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL

31.000s  • 32.000s  • 33.000s  • 34.000s  • 35.000s  • 36.000s  • 37.000s  • 38.000s  • 39.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001