Danh sách tiểu hành tinh/499001–500000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
499001 2009 CH25 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499002 2009 CK27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499003 2009 CK29 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499004 2009 CU29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499005 2009 CM30 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
499006 2009 CS32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499007 2009 CK37 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
499008 2009 CV38 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
499009 2009 CX41 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499010 2009 CE44 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499011 2009 CW45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499012 2009 CS48 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
499013 2009 CW50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
499014 2009 CP51 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
499015 2009 CL52 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499016 2009 CS52 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
499017 2009 CZ55 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499018 2009 CK60 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499019 2009 CV60 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
499020 2009 CF62 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499021 2009 CR62 13/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
499022 2009 DK8 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
499023 2009 DC18 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
499024 2009 DS18 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
499025 2009 DG20 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499026 2009 DR20 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
499027 2009 DG21 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
499028 2009 DA22 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499029 2009 DW28 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499030 2009 DL29 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 590 m MPC · JPL
499031 2009 DR42 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
499032 2009 DG44 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
499033 2009 DQ44 20/02/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
499034 2009 DD49 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499035 2009 DM53 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499036 2009 DU53 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
499037 2009 DV55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499038 2009 DF57 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
499039 2009 DH57 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
499040 2009 DM58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499041 2009 DU58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
499042 2009 DN59 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
499043 2009 DO62 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499044 2009 DG63 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
499045 2009 DO64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499046 2009 DY64 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
499047 2009 DD65 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499048 2009 DK77 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
499049 2009 DK86 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
499050 2009 DY87 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499051 2009 DF91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499052 2009 DR91 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
499053 2009 DQ94 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
499054 2009 DS98 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499055 2009 DT105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
499056 2009 DO116 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
499057 2009 DY117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
499058 2009 DC118 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
499059 2009 DD119 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
499060 2009 DT119 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499061 2009 DG122 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
499062 2009 DK127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
499063 2009 DE128 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499064 2009 DM129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
499065 2009 DP132 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
499066 2009 DT132 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
499067 2009 DC133 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499068 2009 DV139 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
499069 2009 EH 01/03/2009 Tzec Maun F. Tozzi 4,9 km MPC · JPL
499070 2009 EF5 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
499071 2009 EU7 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
499072 2009 ET10 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499073 2009 EB22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499074 2009 EE24 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499075 2009 EJ26 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
499076 2009 EG29 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
499077 2009 EZ29 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
499078 2009 FA1 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
499079 2009 FQ3 17/03/2009 Heppenheim Starkenburg Obs. 2,3 km MPC · JPL
499080 2009 FE4 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
499081 2009 FG6 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
499082 2009 FX7 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499083 2009 FZ11 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
499084 2009 FQ13 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
499085 2009 FA15 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499086 2009 FK16 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
499087 2009 FR18 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
499088 2009 FZ19 16/03/2009 Kanab E. E. Sheridan 3,5 km MPC · JPL
499089 2009 FT37 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
499090 2009 FV38 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
499091 2009 FA41 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
499092 2009 FV42 28/03/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
499093 2009 FY47 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
499094 2009 FQ49 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
499095 2009 FB55 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
499096 2009 FK58 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
499097 2009 FE64 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499098 2009 FF70 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499099 2009 FG70 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499100 2009 FV70 23/03/2009 XuYi PMO NEO 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
499101 2009 FA76 19/03/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
499102 2009 GQ2 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
499103 2009 GF4 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499104 2009 GA5 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
499105 2009 HU3 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
499106 2009 HP9 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499107 2009 HJ11 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
499108 2009 HC15 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
499109 2009 HU15 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
499110 2009 HQ23 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
499111 2009 HX28 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499112 2009 HP42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
499113 2009 HZ54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
499114 2009 HJ74 21/03/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
499115 2009 HX75 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
499116 2009 HF78 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
499117 2009 HZ93 27/04/2009 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
499118 2009 HY97 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
499119 2009 HW98 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
499120 2009 HA104 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
499121 2009 HJ105 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
499122 2009 JE11 14/05/2009 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
499123 2009 KZ2 20/05/2009 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
499124 2009 KA10 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
499125 2009 KC19 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
499126 2009 KG30 27/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
499127 2009 LE1 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
499128 2009 OV22 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
499129 2009 PC9 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
499130 2009 PN9 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499131 2009 PC10 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
499132 2009 PZ19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
499133 2009 QA22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
499134 2009 QW30 29/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
499135 2009 QC33 18/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
499136 2009 QO33 29/07/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
499137 2009 QX36 30/08/2009 Altschwendt W. Ries 1,2 km MPC · JPL
499138 2009 QC41 26/08/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
499139 2009 QT62 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
499140 2009 RL1 10/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
499141 2009 RZ7 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
499142 2009 RJ12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
499143 2009 RE16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
499144 2009 RT16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499145 2009 RF19 13/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
499146 2009 RC29 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499147 2009 RL45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
499148 2009 RT49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
499149 2009 RG51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
499150 2009 RY51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499151 2009 RC55 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
499152 2009 RB62 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499153 2009 RF71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
499154 2009 SM2 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
499155 2009 SK31 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
499156 2009 SW34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
499157 2009 SC36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499158 2009 SC44 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
499159 2009 SJ46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
499160 2009 SL50 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
499161 2009 SR50 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
499162 2009 SN54 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
499163 2009 SK61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499164 2009 SC66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499165 2009 SV67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
499166 2009 SL69 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
499167 2009 SG70 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
499168 2009 SB74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
499169 2009 SX97 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
499170 2009 SP98 23/09/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 1,1 km MPC · JPL
499171 2009 SD103 25/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
499172 2009 SY103 25/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
499173 2009 SJ129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
499174 2009 SG132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
499175 2009 SW136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499176 2009 SJ148 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
499177 2009 SU166 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
499178 2009 SA188 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499179 2009 ST188 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499180 2009 SN203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499181 2009 SK204 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499182 2009 SG212 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
499183 2009 SZ228 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
499184 2009 SU233 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
499185 2009 SR250 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499186 2009 SS290 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
499187 2009 SR291 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
499188 2009 SS310 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
499189 2009 SV336 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
499190 2009 SP338 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
499191 2009 SN347 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
499192 2009 SR350 27/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
499193 2009 SJ351 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
499194 2009 SW351 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
499195 2009 SG352 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
499196 2009 SE358 20/09/2009 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
499197 2009 SW358 18/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
499198 2009 SD361 28/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
499199 2009 SE363 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499200 2009 TS3 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
499201 2009 TX4 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499202 2009 TP30 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
499203 2009 TM44 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
499204 2009 UB3 25/09/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
499205 2009 UO7 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499206 2009 UJ11 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
499207 2009 UY15 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
499208 2009 UH20 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499209 2009 UW23 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
499210 2009 UK30 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
499211 2009 UT35 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
499212 2009 UT37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
499213 2009 UC40 14/10/2009 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
499214 2009 US45 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
499215 2009 UP46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
499216 2009 UQ51 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
499217 2009 UX51 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
499218 2009 UC57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
499219 2009 UA73 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
499220 2009 UB80 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
499221 2009 UC84 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
499222 2009 UH85 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
499223 2009 UO86 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
499224 2009 US88 22/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
499225 2009 UQ89 25/10/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
499226 2009 UH91 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
499227 2009 UC98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
499228 2009 UL103 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
499229 2009 UT103 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
499230 2009 UX110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
499231 2009 UC112 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
499232 2009 UJ118 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
499233 2009 UO119 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
499234 2009 UD122 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
499235 2009 UZ122 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
499236 2009 UO129 16/10/2009 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
499237 2009 UM131 19/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
499238 2009 UC133 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
499239 2009 UK137 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
499240 2009 UE141 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
499241 2009 US141 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499242 2009 UW141 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
499243 2009 UA143 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
499244 2009 UJ145 16/10/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
499245 2009 UX147 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
499246 2009 UF148 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
499247 2009 UR148 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
499248 2009 UC149 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
499249 2009 UQ149 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499250 2009 UG152 24/10/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
499251 2009 VK 06/11/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
499252 2009 VZ2 09/11/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
499253 2009 VT3 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
499254 2009 VN4 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
499255 2009 VZ4 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
499256 2009 VP5 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
499257 2009 VS6 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499258 2009 VV9 14/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
499259 2009 VU23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
499260 2009 VA28 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499261 2009 VJ28 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
499262 2009 VE29 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
499263 2009 VD33 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
499264 2009 VM35 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
499265 2009 VQ39 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
499266 2009 VZ41 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
499267 2009 VG47 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499268 2009 VM47 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
499269 2009 VN49 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
499270 2009 VS54 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
499271 2009 VW57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
499272 2009 VB58 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
499273 2009 VU61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
499274 2009 VD62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
499275 2009 VG62 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
499276 2009 VH66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
499277 2009 VN68 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
499278 2009 VS68 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
499279 2009 VW70 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
499280 2009 VD72 14/11/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
499281 2009 VS75 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
499282 2009 VX75 28/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
499283 2009 VH79 10/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
499284 2009 VF92 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
499285 2009 VY93 24/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
499286 2009 VH95 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
499287 2009 VC99 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
499288 2009 VA113 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
499289 2009 VB114 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499290 2009 VE116 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
499291 2009 WD1 08/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
499292 2009 WR5 16/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
499293 2009 WS6 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
499294 2009 WU7 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
499295 2009 WR8 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
499296 2009 WT8 15/10/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
499297 2009 WH11 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
499298 2009 WP14 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
499299 2009 WN15 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
499300 2009 WB20 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
499301 2009 WZ22 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
499302 2009 WZ25 22/11/2009 Mayhill A. Lowe 780 m MPC · JPL
499303 2009 WT32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
499304 2009 WH33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
499305 2009 WJ36 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
499306 2009 WZ36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499307 2009 WC52 22/11/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
499308 2009 WP53 18/10/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
499309 2009 WA70 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
499310 2009 WC71 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
499311 2009 WD73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499312 2009 WH75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
499313 2009 WX79 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
499314 2009 WO84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499315 2009 WH86 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
499316 2009 WG89 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
499317 2009 WH103 22/11/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
499318 2009 WR116 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
499319 2009 WU125 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499320 2009 WO128 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
499321 2009 WW130 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
499322 2009 WV133 22/11/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
499323 2009 WB144 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499324 2009 WK144 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
499325 2009 WF149 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
499326 2009 WJ153 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
499327 2009 WQ154 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
499328 2009 WR155 22/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
499329 2009 WR159 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
499330 2009 WA161 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
499331 2009 WA172 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
499332 2009 WE178 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
499333 2009 WU189 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
499334 2009 WA201 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
499335 2009 WE201 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
499336 2009 WN208 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
499337 2009 WA209 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
499338 2009 WG209 08/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
499339 2009 WA213 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
499340 2009 WK214 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
499341 2009 WY215 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
499342 2009 WS217 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
499343 2009 WL224 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499344 2009 WX224 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
499345 2009 WU242 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
499346 2009 WB245 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
499347 2009 WC247 26/11/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
499348 2009 WU250 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
499349 2009 WC254 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499350 2009 WL254 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
499351 2009 WO260 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
499352 2009 WB261 16/11/2009 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
499353 2009 WL261 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
499354 2009 XW15 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
499355 2009 XY15 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
499356 2009 XN18 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
499357 2009 XT18 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
499358 2009 XA23 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
499359 2009 YX 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
499360 2009 YH4 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
499361 2009 YP4 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
499362 2009 YQ7 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499363 2009 YZ16 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
499364 2009 YJ20 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
499365 2009 YL20 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499366 2009 YO21 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
499367 2010 AB 05/01/2010 Sierra Stars Sierra Stars Obs. 860 m MPC · JPL
499368 2010 AT1 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
499369 2010 AY1 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499370 2010 AJ10 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
499371 2010 AO12 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499372 2010 AN24 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
499373 2010 AO24 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
499374 2010 AB40 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
499375 2010 AZ43 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
499376 2010 AU54 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
499377 2010 AY55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
499378 2010 AO65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
499379 2010 AX65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499380 2010 AK71 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
499381 2010 AU72 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499382 2010 AR73 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
499383 2010 AB74 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
499384 2010 AE76 13/01/2010 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
499385 2010 AX78 07/01/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
499386 2010 AQ79 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
499387 2010 AW85 08/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
499388 2010 AD89 08/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
499389 2010 AR90 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
499390 2010 AK93 08/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
499391 2010 AA131 15/01/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
499392 2010 BF 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
499393 2010 BA2 06/01/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
499394 2010 BN2 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
499395 2010 BK9 16/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
499396 2010 BK26 18/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
499397 2010 BV29 18/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
499398 2010 BF48 20/01/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
499399 2010 BA55 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
499400 2010 BZ58 21/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
499401 2010 BL71 23/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
499402 2010 BJ74 23/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
499403 2010 BQ77 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
499404 2010 BH81 25/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
499405 2010 BG87 26/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
499406 2010 BU98 27/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
499407 2010 BZ127 31/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
499408 2010 CW2 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
499409 2010 CL9 08/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
499410 2010 CA25 15/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
499411 2010 CH25 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
499412 2010 CC29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
499413 2010 CS35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
499414 2010 CB39 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
499415 2010 CQ42 06/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
499416 2010 CE56 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
499417 2010 CH57 14/02/2010 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
499418 2010 CU58 13/02/2010 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
499419 2010 CQ65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
499420 2010 CU73 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
499421 2010 CF78 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
499422 2010 CU82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499423 2010 CQ92 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
499424 2010 CX109 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
499425 2010 CL116 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
499426 2010 CN120 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
499427 2010 CV126 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
499428 2010 CE164 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499429 2010 CT173 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
499430 2010 CS175 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
499431 2010 CX175 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
499432 2010 CQ176 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499433 2010 CF180 12/01/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
499434 2010 CN181 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
499435 2010 CB185 12/02/2010 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
499436 2010 CL203 04/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
499437 2010 CB216 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
499438 2010 CL244 03/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
499439 2010 CW244 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
499440 2010 DP23 18/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
499441 2010 DM37 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
499442 2010 DG78 20/02/2010 Siding Spring SSS 520 m MPC · JPL
499443 2010 ED7 03/03/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
499444 2010 EW27 11/03/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
499445 2010 EC36 11/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
499446 2010 EF46 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499447 2010 ES69 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
499448 2010 EG70 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
499449 2010 EK75 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
499450 2010 EC81 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
499451 2010 EB86 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499452 2010 EU95 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
499453 2010 EQ98 13/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
499454 2010 EA101 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
499455 2010 EO104 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
499456 2010 EG106 15/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
499457 2010 EL109 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
499458 2010 EU121 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499459 2010 ET126 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
499460 2010 EC137 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
499461 2010 EA141 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
499462 2010 EV171 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
499463 2010 FB1 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
499464 2010 FX4 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
499465 2010 FR93 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
499466 2010 GE101 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
499467 2010 GJ105 30/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
499468 2010 GY117 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
499469 2010 GA132 01/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
499470 2010 GN138 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
499471 2010 HO23 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
499472 2010 HL77 19/04/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,5 km MPC · JPL
499473 2010 JA9 01/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
499474 2010 JG37 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
499475 2010 JC38 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499476 2010 JZ47 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499477 2010 JG48 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
499478 2010 JW71 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499479 2010 JK88 15/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
499480 2010 JQ103 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
499481 2010 JF109 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
499482 2010 JY110 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
499483 2010 JK112 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499484 2010 JP125 12/05/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
499485 2010 JE178 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
499486 2010 KB89 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499487 2010 KM125 31/05/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
499488 2010 LY67 07/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
499489 2010 LQ93 12/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
499490 2010 MW 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
499491 2010 MN52 25/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
499492 2010 MZ64 25/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
499493 2010 MY65 25/06/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
499494 2010 MM72 25/06/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
499495 2010 MV82 27/06/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
499496 2010 MR87 22/06/2010 WISE WISE 360 m MPC · JPL
499497 2010 MA94 28/06/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
499498 2010 MB98 29/06/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
499499 2010 NS2 11/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
499500 2010 NG38 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
499501 2010 NP42 09/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
499502 2010 NE50 09/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
499503 2010 NO56 10/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
499504 2010 NZ86 01/07/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
499505 2010 OW11 17/07/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
499506 2010 OU14 17/07/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
499507 2010 OX26 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
499508 2010 OC38 29/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
499509 2010 OX39 21/07/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
499510 2010 OR85 27/07/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
499511 2010 OF88 27/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
499512 2010 OY103 29/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
499513 2010 OO114 30/07/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
499514 2010 OO127 31/07/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 533 km MPC · JPL
499515 2010 PQ24 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
499516 2010 PU24 07/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
499517 2010 PX24 07/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
499518 2010 PZ54 15/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
499519 2010 PN63 13/08/2010 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
499520 2010 PQ64 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499521 2010 PK65 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
499522 2010 PL66 14/08/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, M. E. Schwamb, S. Tourtellotte 134 km MPC · JPL
499523 2010 PV74 11/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
499524 2010 PZ76 11/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
499525 2010 PH77 14/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499526 2010 RO11 02/09/2010 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 1,4 km MPC · JPL
499527 2010 RO16 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
499528 2010 RU50 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
499529 2010 RL51 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499530 2010 RZ54 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
499531 2010 RK71 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
499532 2010 RP73 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499533 2010 RF76 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
499534 2010 RU81 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
499535 2010 RJ83 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
499536 2010 RW88 04/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 590 m MPC · JPL
499537 2010 RN94 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
499538 2010 RO99 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499539 2010 RS99 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499540 2010 RG103 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499541 2010 RV108 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499542 2010 RL110 10/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
499543 2010 RP111 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499544 2010 RA114 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499545 2010 RX115 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
499546 2010 RM119 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499547 2010 RP124 23/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
499548 2010 RU125 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499549 2010 RA126 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
499550 2010 RF127 14/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499551 2010 RQ138 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
499552 2010 RU138 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499553 2010 RT141 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
499554 2010 RM143 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
499555 2010 RV144 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499556 2010 RW145 23/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
499557 2010 RG146 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
499558 2010 RF147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
499559 2010 RX150 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499560 2010 RR154 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
499561 2010 RD155 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499562 2010 RM159 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
499563 2010 RA175 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499564 2010 RH181 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
499565 2010 SC8 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
499566 2010 SE19 27/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499567 2010 SR20 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
499568 2010 ST22 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
499569 2010 SK26 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499570 2010 SR27 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499571 2010 SV27 29/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499572 2010 SE30 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499573 2010 SP35 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499574 2010 SM36 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499575 2010 TG 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
499576 2010 TA1 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
499577 2010 TB1 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
499578 2010 TR2 02/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
499579 2010 TL13 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499580 2010 TT15 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499581 2010 TK17 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
499582 2010 TH19 07/10/2010 Catalina CSS 460 m MPC · JPL
499583 2010 TG35 02/10/2010 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
499584 2010 TH36 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
499585 2010 TF42 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499586 2010 TB43 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
499587 2010 TX49 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
499588 2010 TX55 02/10/2010 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
499589 2010 TV58 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
499590 2010 TS60 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
499591 2010 TA65 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499592 2010 TV65 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499593 2010 TL75 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499594 2010 TQ87 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499595 2010 TM92 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
499596 2010 TL94 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
499597 2010 TD99 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499598 2010 TT114 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
499599 2010 TV115 09/10/2010 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
499600 2010 TS120 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
499601 2010 TF142 20/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
499602 2010 TK153 09/10/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
499603 2010 TD157 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499604 2010 TL163 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499605 2010 TK165 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
499606 2010 TK168 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
499607 2010 TV170 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499608 2010 TA172 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
499609 2010 TF175 07/10/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
499610 2010 TK184 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
499611 2010 TD187 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
499612 2010 UF6 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
499613 2010 UP15 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499614 2010 US24 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
499615 2010 UT28 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
499616 2010 UD36 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
499617 2010 UB41 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499618 2010 UL50 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
499619 2010 UC52 24/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
499620 2010 UG53 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
499621 2010 UL55 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499622 2010 UY55 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
499623 2010 UO65 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499624 2010 US80 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
499625 2010 UD83 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
499626 2010 UN83 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
499627 2010 UO84 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499628 2010 UQ85 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
499629 2010 UU87 02/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
499630 2010 UT89 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
499631 2010 US98 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499632 2010 UW98 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
499633 2010 UO99 15/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
499634 2010 US107 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499635 2010 VD15 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
499636 2010 VS15 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
499637 2010 VP20 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499638 2010 VP22 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499639 2010 VQ24 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499640 2010 VL26 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
499641 2010 VS32 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
499642 2010 VR48 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499643 2010 VB49 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499644 2010 VG53 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
499645 2010 VZ57 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
499646 2010 VW61 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
499647 2010 VP67 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
499648 2010 VC71 06/11/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
499649 2010 VA78 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
499650 2010 VM83 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
499651 2010 VL87 14/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
499652 2010 VN88 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
499653 2010 VX96 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
499654 2010 VY96 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
499655 2010 VL97 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
499656 2010 VP97 12/11/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
499657 2010 VK105 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499658 2010 VU108 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
499659 2010 VY114 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
499660 2010 VC119 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499661 2010 VE124 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
499662 2010 VM127 06/12/1997 Caussols ODAS 680 m MPC · JPL
499663 2010 VT133 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499664 2010 VD135 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
499665 2010 VK142 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
499666 2010 VD150 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
499667 2010 VZ156 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499668 2010 VO161 28/08/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
499669 2010 VD164 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
499670 2010 VQ165 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499671 2010 VT165 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
499672 2010 VK188 25/10/1981 Palomar S. J. Bus 740 m MPC · JPL
499673 2010 VD195 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
499674 2010 VG195 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
499675 2010 VC200 06/11/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
499676 2010 VF203 09/10/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
499677 2010 VT204 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
499678 2010 VE205 09/10/1999 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
499679 2010 VV208 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
499680 2010 VF211 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499681 2010 VM214 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499682 2010 VO214 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499683 2010 VZ217 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
499684 2010 VS219 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
499685 2010 WA16 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
499686 2010 WU22 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
499687 2010 WJ24 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
499688 2010 WZ28 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
499689 2010 WL45 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
499690 2010 WG48 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499691 2010 WP49 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
499692 2010 WO73 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
499693 2010 XX12 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
499694 2010 XK33 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
499695 2010 XN53 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499696 2010 XA77 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
499697 2010 XS88 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
499698 2010 YP3 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
499699 2010 YG5 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499700 2011 AH 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
499701 2011 AR 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
499702 2011 AB2 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499703 2011 AA8 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499704 2011 AM20 08/01/2011 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
499705 2011 AA21 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
499706 2011 AZ24 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
499707 2011 AH31 09/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
499708 2011 AN35 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
499709 2011 AN42 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
499710 2011 AV43 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
499711 2011 AJ56 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
499712 2011 AD59 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
499713 2011 AU61 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
499714 2011 AJ65 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
499715 2011 AA66 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
499716 2011 AQ73 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
499717 2011 AS75 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
499718 2011 AL77 25/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
499719 2011 BM1 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499720 2011 BV3 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499721 2011 BQ6 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499722 2011 BE7 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
499723 2011 BG7 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
499724 2011 BJ9 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
499725 2011 BS10 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
499726 2011 BA17 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
499727 2011 BA18 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499728 2011 BK18 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
499729 2011 BD20 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
499730 2011 BJ22 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
499731 2011 BN25 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
499732 2011 BT25 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
499733 2011 BE29 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
499734 2011 BM29 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
499735 2011 BA36 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
499736 2011 BO39 03/01/2011 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
499737 2011 BN46 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
499738 2011 BC59 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
499739 2011 BV61 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499740 2011 BJ64 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
499741 2011 BG72 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
499742 2011 BW72 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
499743 2011 BQ74 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
499744 2011 BY76 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
499745 2011 BX80 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
499746 2011 BA82 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
499747 2011 BR91 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
499748 2011 BU91 05/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
499749 2011 BF93 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
499750 2011 BW96 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
499751 2011 BY99 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
499752 2011 BA100 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
499753 2011 BP100 27/01/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
499754 2011 BM101 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
499755 2011 BA105 26/08/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
499756 2011 BK109 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
499757 2011 BR111 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
499758 2011 BC112 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
499759 2011 BB118 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
499760 2011 BM144 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499761 2011 BH157 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
499762 2011 BK157 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
499763 2011 CJ2 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
499764 2011 CJ3 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
499765 2011 CJ6 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
499766 2011 CU8 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499767 2011 CV10 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
499768 2011 CC13 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
499769 2011 CG13 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
499770 2011 CH13 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
499771 2011 CM18 13/11/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
499772 2011 CQ21 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
499773 2011 CE24 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499774 2011 CZ24 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
499775 2011 CZ27 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
499776 2011 CZ31 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
499777 2011 CR38 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
499778 2011 CT38 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
499779 2011 CE39 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
499780 2011 CS39 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499781 2011 CO42 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499782 2011 CE49 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499783 2011 CH49 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
499784 2011 CA53 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
499785 2011 CC53 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
499786 2011 CE53 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
499787 2011 CF53 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
499788 2011 CL54 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
499789 2011 CV54 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
499790 2011 CF56 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
499791 2011 CJ58 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
499792 2011 CK60 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
499793 2011 CE70 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
499794 2011 CB71 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
499795 2011 CT72 13/01/2011 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
499796 2011 CX76 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
499797 2011 CD78 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
499798 2011 CL78 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
499799 2011 CY84 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
499800 2011 CD85 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
499801 2011 CC86 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
499802 2011 CX87 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
499803 2011 CE88 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
499804 2011 CX88 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
499805 2011 CB90 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
499806 2011 CZ90 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
499807 2011 CS91 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
499808 2011 CD101 01/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
499809 2011 CE105 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
499810 2011 CT107 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
499811 2011 CW107 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
499812 2011 CD108 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
499813 2011 CJ110 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499814 2011 CT112 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
499815 2011 CR115 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
499816 2011 DP7 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
499817 2011 DL8 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499818 2011 DX9 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499819 2011 DR10 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
499820 2011 DF11 25/02/2011 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
499821 2011 DK11 25/02/2011 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
499822 2011 DT13 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499823 2011 DN14 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
499824 2011 DE19 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
499825 2011 DB22 10/02/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
499826 2011 DS22 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
499827 2011 DW23 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
499828 2011 DY24 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
499829 2011 DE28 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
499830 2011 DS30 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
499831 2011 DK31 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
499832 2011 DH36 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
499833 2011 DV40 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
499834 2011 DC41 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
499835 2011 DE46 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
499836 2011 DY47 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
499837 2011 EG 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
499838 2011 EQ2 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
499839 2011 EC10 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
499840 2011 EZ11 27/01/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
499841 2011 EJ13 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
499842 2011 EN14 20/02/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
499843 2011 ER23 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
499844 2011 ES23 16/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
499845 2011 ET23 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
499846 2011 EX25 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
499847 2011 EE27 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
499848 2011 EH29 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
499849 2011 EA30 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
499850 2011 EZ31 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499851 2011 EZ34 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
499852 2011 ER42 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
499853 2011 EF43 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499854 2011 EW43 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
499855 2011 ET58 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
499856 2011 ET67 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
499857 2011 EB69 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
499858 2011 EH70 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
499859 2011 EH73 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
499860 2011 EE74 07/03/2011 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
499861 2011 EL76 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
499862 2011 EU76 07/03/2011 XuYi PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
499863 2011 EZ84 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
499864 2011 EC85 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
499865 2011 FX4 11/03/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
499866 2011 FS11 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
499867 2011 FS12 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
499868 2011 FW17 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499869 2011 FK18 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499870 2011 FP20 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
499871 2011 FV20 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
499872 2011 FR23 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
499873 2011 FD24 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
499874 2011 FK24 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499875 2011 FT27 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
499876 2011 FO30 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
499877 2011 FY30 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
499878 2011 FF40 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
499879 2011 FJ46 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
499880 2011 FQ51 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
499881 2011 FO55 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
499882 2011 FU67 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
499883 2011 FL73 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
499884 2011 FJ78 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
499885 2011 FJ87 24/03/2011 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
499886 2011 FH89 11/03/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
499887 2011 FM90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
499888 2011 FD102 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
499889 2011 FT102 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
499890 2011 FF121 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
499891 2011 FY126 22/01/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
499892 2011 FE130 21/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
499893 2011 FH130 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
499894 2011 FC134 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
499895 2011 FV137 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
499896 2011 FN147 26/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
499897 2011 FW149 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499898 2011 FN155 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
499899 2011 FY157 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
499900 2011 GD5 26/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
499901 2011 GF6 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
499902 2011 GZ20 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
499903 2011 GV23 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
499904 2011 GG27 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
499905 2011 GG32 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
499906 2011 GE35 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
499907 2011 GX39 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
499908 2011 GB51 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499909 2011 GQ60 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
499910 2011 GS61 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
499911 2011 GC63 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
499912 2011 GP69 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
499913 2011 GX71 27/02/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
499914 2011 GC75 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
499915 2011 GN76 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
499916 2011 GP76 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
499917 2011 GS77 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
499918 2011 GV78 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
499919 2011 GO79 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
499920 2011 HX2 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
499921 2011 HC8 16/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
499922 2011 HJ8 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
499923 2011 HK11 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
499924 2011 HO19 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
499925 2011 HN20 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
499926 2011 HQ22 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
499927 2011 HR22 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
499928 2011 HA26 07/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
499929 2011 HQ26 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
499930 2011 HT32 22/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
499931 2011 HK39 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
499932 2011 HS41 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
499933 2011 HU41 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
499934 2011 HW41 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
499935 2011 HA42 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
499936 2011 HX43 31/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
499937 2011 HB44 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
499938 2011 HU44 27/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
499939 2011 HC51 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
499940 2011 HF52 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
499941 2011 HH53 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499942 2011 HC59 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499943 2011 HO61 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
499944 2011 HP66 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499945 2011 HU69 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
499946 2011 HN75 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
499947 2011 HW76 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
499948 2011 HR93 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
499949 2011 HE95 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
499950 2011 HG95 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499951 2011 HA98 11/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
499952 2011 HP100 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499953 2011 HU100 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
499954 2011 JT3 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
499955 2011 JM6 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
499956 2011 JR6 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
499957 2011 JE10 04/04/2011 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
499958 2011 JN13 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
499959 2011 JN16 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
499960 2011 JQ17 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
499961 2011 JN21 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
499962 2011 JY27 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
499963 2011 JT30 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
499964 2011 KQ5 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
499965 2011 KS14 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
499966 2011 KP18 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
499967 2011 KG22 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
499968 2011 KM22 27/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
499969 2011 KN23 09/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
499970 2011 KL24 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
499971 2011 KM25 31/03/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
499972 2011 KO25 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
499973 2011 KS25 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
499974 2011 KN26 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
499975 2011 KT30 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
499976 2011 KH38 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
499977 2011 KK44 27/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
499978 2011 KC48 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
499979 2011 LF10 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
499980 2011 LX18 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
499981 2011 LU19 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
499982 2011 LU27 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
499983 2011 MK3 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
499984 2011 MG6 08/11/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
499985 2011 MO6 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
499986 2011 NP 03/07/2011 Catalina CSS 370 m MPC · JPL
499987 2011 OW2 23/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
499988 2011 OM6 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
499989 2011 OM10 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
499990 2011 OH11 27/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
499991 2011 OA15 28/07/2011 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
499992 2011 OP15 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
499993 2011 OJ34 24/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
499994 2011 OR41 02/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
499995 2011 OP45 06/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
499996 2011 OL55 30/01/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
499997 2011 OO56 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
499998 2011 PT 01/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 59 m MPC · JPL
499999 2011 PZ3 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
500000 2011 PM6 04/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

495.000s  • 496.000s  • 497.000s  • 498.000s  • 499.000s  • 500.000s  • 501.000s  • 502.000s  • 503.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001