Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/605001–606000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
605001 2015 XW398 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
605002 2015 XW402 06/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
605003 2015 XZ408 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
605004 2015 XT421 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
605005 2015 XJ441 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
605006 2015 XS448 17/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
605007 2015 XE450 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
605008 2015 XW460 05/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
605009 2015 XS478 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
605010 2015 XY478 13/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
605011 2015 YM 04/08/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
605012 2015 YD21 17/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
605013 2015 YZ25 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
605014 2015 YU29 16/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
605015 2016 AN3 30/11/2015 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
605016 2016 AR5 02/01/2016 Mount Lemmon R. A. Kowalski 2.5 km MPC · JPL
605017 2016 AW24 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
605018 2016 AL30 15/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
605019 2016 AK33 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
605020 2016 AF34 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
605021 2016 AP36 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
605022 2016 AQ41 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 430 m MPC · JPL
605023 2016 AF50 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 400 m MPC · JPL
605024 2016 AL58 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
605025 2016 AH62 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
605026 2016 AH69 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
605027 2016 AH73 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
605028 2016 AM83 29/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
605029 2016 AP91 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
605030 2016 AO119 21/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
605031 2016 AY120 06/08/2007 Lulin LUSS 4.6 km MPC · JPL
605032 2016 AD132 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
605033 2016 AM132 13/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
605034 2016 AH141 21/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
605035 2016 AV147 27/03/2009 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
605036 2016 AO151 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
605037 2016 AZ159 14/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
605038 2016 AR170 26/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
605039 2016 AT172 10/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
605040 2016 AB177 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
605041 2016 AN179 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
605042 2016 AE180 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
605043 2016 AW181 11/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
605044 2016 AP183 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
605045 2016 AB189 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
605046 2016 AO194 03/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 370 m MPC · JPL
605047 2016 AA196 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
605048 2016 AW198 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
605049 2016 AT224 14/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
605050 2016 AM232 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
605051 2016 AY232 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
605052 2016 AM237 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
605053 2016 AF278 15/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
605054 2016 AF279 11/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
605055 2016 AP280 15/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
605056 2016 AY299 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 7.5 km MPC · JPL
605057 2016 AO301 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
605058 2016 AD303 13/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
605059 2016 AR321 07/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
605060 2016 AC348 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
605061 2016 AN350 02/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
605062 2016 AS354 02/01/2016 Mount Lemmon R. A. Kowalski 1.1 km MPC · JPL
605063 2016 BJ 02/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.0 km MPC · JPL
605064 2016 BL 05/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
605065 2016 BV2 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
605066 2016 BY19 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
605067 2016 BH21 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 630 m MPC · JPL
605068 2016 BF32 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
605069 2016 BH37 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
605070 2016 BT39 30/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 410 m MPC · JPL
605071 2016 BB41 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
605072 2016 BK44 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
605073 2016 BY51 30/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
605074 2016 BR52 15/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.7 km MPC · JPL
605075 2016 BZ56 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
605076 2016 BW60 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
605077 2016 BT71 02/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
605078 2016 BV72 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 480 m MPC · JPL
605079 2016 BQ86 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
605080 2016 BE90 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
605081 2016 BA93 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
605082 2016 BA99 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
605083 2016 CF4 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
605084 2016 CX7 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
605085 2016 CZ11 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
605086 2016 CG21 29/01/2016 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
605087 2016 CV29 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
605088 2016 CT36 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
605089 2016 CF40 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
605090 2016 CV41 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
605091 2016 CS47 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
605092 2016 CV47 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
605093 2016 CE50 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
605094 2016 CM52 03/05/2009 La Sagra OAM Obs. 700 m MPC · JPL
605095 2016 CA57 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
605096 2016 CB62 19/10/2007 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
605097 2016 CN62 03/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
605098 2016 CS63 30/03/2012 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
605099 2016 CU68 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
605100 2016 CO73 04/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
605101 2016 CS78 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
605102 2016 CX86 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
605103 2016 CU88 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
605104 2016 CU101 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
605105 2016 CT107 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
605106 2016 CU107 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
605107 2016 CZ112 12/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
605108 2016 CB117 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
605109 2016 CZ120 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
605110 2016 CK131 27/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
605111 2016 CN131 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
605112 2016 CB141 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
605113 2016 CM144 04/04/2013 Siding Spring SSS 640 m MPC · JPL
605114 2016 CW146 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
605115 2016 CA148 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
605116 2016 CJ149 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
605117 2016 CS149 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
605118 2016 CE152 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
605119 2016 CB166 13/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 3.5 km MPC · JPL
605120 2016 CF166 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
605121 2016 CU188 09/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
605122 2016 CT193 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
605123 2016 CZ199 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
605124 2016 CS200 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
605125 2016 CU200 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
605126 2016 CJ201 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
605127 2016 CD207 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
605128 2016 CF212 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
605129 2016 CO221 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
605130 2016 CL234 11/03/2008 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
605131 2016 CZ246 12/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
605132 2016 CH249 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
605133 2016 CP254 10/08/2005 Siding Spring SSS 2.4 km MPC · JPL
605134 2016 CG259 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
605135 2016 CP259 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
605136 2016 CH260 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
605137 2016 CX262 20/04/2012 Siding Spring SSS 1.8 km MPC · JPL
605138 2016 CL272 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
605139 2016 CJ280 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
605140 2016 CL283 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
605141 2016 CB284 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
605142 2016 CW285 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
605143 2016 CY288 18/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
605144 2016 CU290 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
605145 2016 CW292 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
605146 2016 CH293 25/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 640 m MPC · JPL
605147 2016 CF294 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
605148 2016 CL295 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
605149 2016 CE304 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
605150 2016 CY308 09/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
605151 2016 CT323 14/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 310 m MPC · JPL
605152 2016 CK325 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
605153 2016 CJ326 03/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
605154 2016 CT330 09/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
605155 2016 CP331 11/10/2002 Apache Point SDSS Collaboration 2.0 km MPC · JPL
605156 2016 CC332 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
605157 2016 CN336 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
605158 2016 CY339 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
605159 2016 CG345 04/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
605160 2016 CJ345 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
605161 2016 CN356 09/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
605162 2016 CR356 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
605163 2016 CQ358 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
605164 2016 CN379 12/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
605165 2016 CF382 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
605166 2016 DX8 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
605167 2016 DG11 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
605168 2016 DO15 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
605169 2016 DR15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
605170 2016 DA18 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
605171 2016 DL19 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
605172 2016 DO19 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
605173 2016 DO20 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
605174 2016 DX23 27/02/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
605175 2016 DT24 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
605176 2016 DJ25 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
605177 2016 DL26 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
605178 2016 DH28 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
605179 2016 DK29 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
605180 2016 DC31 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 760 m MPC · JPL
605181 2016 DM35 08/02/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
605182 2016 DE38 19/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
605183 2016 EE7 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
605184 2016 ET8 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
605185 2016 EV8 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
605186 2016 EN10 11/06/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.5 km MPC · JPL
605187 2016 EE17 03/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
605188 2016 EG27 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
605189 2016 EA29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
605190 2016 EG30 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
605191 2016 EY41 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
605192 2016 EE44 10/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
605193 2016 EP45 16/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
605194 2016 EQ59 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
605195 2016 EY65 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
605196 2016 EX71 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
605197 2016 EF78 23/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
605198 2016 EM96 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
605199 2016 EE97 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
605200 2016 EG111 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
605201 2016 EW112 04/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
605202 2016 EF119 01/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
605203 2016 EO121 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
605204 2016 EU122 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
605205 2016 EU125 30/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
605206 2016 ED127 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
605207 2016 EL127 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
605208 2016 EC128 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
605209 2016 EZ129 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
605210 2016 EA131 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
605211 2016 EZ131 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
605212 2016 EJ132 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
605213 2016 EQ135 05/03/2002 Apache Point SDSS Collaboration 620 m MPC · JPL
605214 2016 EN137 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
605215 2016 EN138 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
605216 2016 EN139 01/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
605217 2016 EU140 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
605218 2016 EW142 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
605219 2016 EM143 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
605220 2016 EO143 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
605221 2016 EL144 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
605222 2016 EN144 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
605223 2016 EN145 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
605224 2016 EN146 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
605225 2016 EC147 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
605226 2016 EO150 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
605227 2016 ET150 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
605228 2016 EW150 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
605229 2016 EB151 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
605230 2016 EG151 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
605231 2016 EO151 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
605232 2016 EW159 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
605233 2016 EG161 26/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 650 m MPC · JPL
605234 2016 ER165 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
605235 2016 EZ165 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
605236 2016 EK167 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
605237 2016 EV178 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
605238 2016 EG194 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
605239 2016 EV194 22/05/2006 Siding Spring SSS 640 m MPC · JPL
605240 2016 EY196 14/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
605241 2016 EK197 12/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 730 m MPC · JPL
605242 2016 EA200 11/10/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 970 m MPC · JPL
605243 2016 EL216 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
605244 2016 EU216 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
605245 2016 ET220 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
605246 2016 ED222 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
605247 2016 EJ223 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
605248 2016 ES230 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
605249 2016 EY232 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
605250 2016 ED233 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
605251 2016 EW249 03/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
605252 2016 EA250 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
605253 2016 EL266 07/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
605254 2016 EA273 07/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
605255 2016 EJ301 13/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
605256 2016 EV309 02/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
605257 2016 FV11 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
605258 2016 FB19 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
605259 2016 FK22 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
605260 2016 FL23 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
605261 2016 FH24 23/12/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.0 km MPC · JPL
605262 2016 FU24 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
605263 2016 FZ24 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
605264 2016 FF27 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
605265 2016 FD28 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
605266 2016 FO35 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
605267 2016 FM36 15/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
605268 2016 FC41 28/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
605269 2016 FO41 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
605270 2016 FC42 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
605271 2016 FQ45 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
605272 2016 FV45 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
605273 2016 FW45 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
605274 2016 FZ49 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 570 m MPC · JPL
605275 2016 FU51 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
605276 2016 FH53 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
605277 2016 FT55 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
605278 2016 FC56 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
605279 2016 FF56 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
605280 2016 FG56 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
605281 2016 FR63 26/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.4 km MPC · JPL
605282 2016 FS65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
605283 2016 FE67 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
605284 2016 FU67 31/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
605285 2016 FJ68 18/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
605286 2016 FL73 30/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
605287 2016 GX3 16/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
605288 2016 GA9 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
605289 2016 GE9 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
605290 2016 GG10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
605291 2016 GZ12 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
605292 2016 GM13 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
605293 2016 GV17 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
605294 2016 GB21 14/08/2006 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
605295 2016 GM23 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
605296 2016 GK24 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
605297 2016 GA27 09/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
605298 2016 GA29 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
605299 2016 GT30 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
605300 2016 GG31 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 440 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
605301 2016 GQ33 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
605302 2016 GV33 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
605303 2016 GL35 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
605304 2016 GE36 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
605305 2016 GM45 21/02/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 600 m MPC · JPL
605306 2016 GE47 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
605307 2016 GT54 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
605308 2016 GQ55 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
605309 2016 GP62 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
605310 2016 GF68 09/03/2007 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL
605311 2016 GW70 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
605312 2016 GO73 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
605313 2016 GW73 20/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
605314 2016 GM77 24/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
605315 2016 GG78 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
605316 2016 GM82 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
605317 2016 GK86 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
605318 2016 GS89 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
605319 2016 GU91 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
605320 2016 GE92 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
605321 2016 GU94 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
605322 2016 GU95 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
605323 2016 GA100 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
605324 2016 GH100 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
605325 2016 GD102 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
605326 2016 GF102 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
605327 2016 GD103 06/09/2013 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
605328 2016 GR104 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
605329 2016 GE105 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
605330 2016 GM108 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
605331 2016 GW108 09/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
605332 2016 GN113 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
605333 2016 GP116 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
605334 2016 GB126 04/04/2002 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
605335 2016 GX126 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
605336 2016 GQ130 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
605337 2016 GZ131 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
605338 2016 GT134 10/07/2007 Siding Spring SSS 700 m MPC · JPL
605339 2016 GU135 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
605340 2016 GO138 04/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
605341 2016 GM139 06/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
605342 2016 GO139 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
605343 2016 GW140 20/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
605344 2016 GW142 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
605345 2016 GN143 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
605346 2016 GE144 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
605347 2016 GM146 12/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
605348 2016 GE147 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
605349 2016 GY148 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
605350 2016 GF154 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
605351 2016 GK157 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
605352 2016 GW160 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
605353 2016 GR162 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
605354 2016 GD163 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
605355 2016 GF163 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
605356 2016 GJ167 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
605357 2016 GC168 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
605358 2016 GD173 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
605359 2016 GU175 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.1 km MPC · JPL
605360 2016 GF176 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
605361 2016 GN176 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
605362 2016 GY176 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
605363 2016 GO177 06/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
605364 2016 GR177 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
605365 2016 GG178 19/07/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 530 m MPC · JPL
605366 2016 GF185 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
605367 2016 GO187 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
605368 2016 GQ190 15/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
605369 2016 GU191 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
605370 2016 GY191 15/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
605371 2016 GA192 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
605372 2016 GH192 21/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
605373 2016 GE193 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
605374 2016 GO193 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
605375 2016 GN198 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
605376 2016 GU199 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
605377 2016 GA203 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
605378 2016 GB204 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
605379 2016 GG204 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
605380 2016 GD206 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
605381 2016 GF206 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
605382 2016 GQ207 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 4.4 km MPC · JPL
605383 2016 GY208 04/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
605384 2016 GS212 23/10/2003 Kitt Peak L. H. Wasserman, D. E. Trilling 530 m MPC · JPL
605385 2016 GP213 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
605386 2016 GC224 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
605387 2016 GE224 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
605388 2016 GA225 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
605389 2016 GM225 29/06/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
605390 2016 GN227 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
605391 2016 GV229 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
605392 2016 GP234 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
605393 2016 GM240 14/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
605394 2016 GA242 31/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
605395 2016 GJ242 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
605396 2016 GC244 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
605397 2016 GR244 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
605398 2016 GO250 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie, L. H. Wasserman 590 m MPC · JPL
605399 2016 GE251 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
605400 2016 GW251 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
605401 2016 GF252 17/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
605402 2016 GJ260 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
605403 2016 GL260 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
605404 2016 GF267 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
605405 2016 GH268 04/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
605406 2016 GR268 09/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
605407 2016 GO282 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
605408 2016 GX284 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
605409 2016 GD291 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
605410 2016 GL300 02/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
605411 2016 GC305 12/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
605412 2016 GW305 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
605413 2016 HG 18/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
605414 2016 HN7 16/02/2005 La Silla A. Boattini 740 m MPC · JPL
605415 2016 HP8 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
605416 2016 HW18 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
605417 2016 HR20 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
605418 2016 HR31 30/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 5.9 km MPC · JPL
605419 2016 JV4 20/02/2012 Mount Graham R. P. Boyle 710 m MPC · JPL
605420 2016 JA7 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
605421 2016 JR8 02/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
605422 2016 JZ8 12/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
605423 2016 JF14 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
605424 2016 JA17 20/04/2013 Charleston R. Holmes 750 m MPC · JPL
605425 2016 JE24 09/06/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 780 m MPC · JPL
605426 2016 JF24 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
605427 2016 JG24 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
605428 2016 JO26 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
605429 2016 JF28 06/10/2013 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
605430 2016 JY35 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
605431 2016 JP37 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
605432 2016 JZ40 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
605433 2016 JL41 03/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
605434 2016 JW41 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
605435 2016 JE42 03/05/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
605436 2016 KR1 20/04/2006 Siding Spring SSS 1.2 km MPC · JPL
605437 2016 KT1 01/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
605438 2016 KM5 06/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
605439 2016 LW 13/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
605440 2016 LU3 11/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
605441 2016 LY4 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 9.6 km MPC · JPL
605442 2016 LT7 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
605443 2016 LY12 12/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
605444 2016 LY20 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 7.1 km MPC · JPL
605445 2016 LP22 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
605446 2016 LY23 02/10/2002 Haleakala AMOS 1.1 km MPC · JPL
605447 2016 LN24 30/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
605448 2016 LD27 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
605449 2016 LP28 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
605450 2016 LU30 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
605451 2016 LR37 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
605452 2016 LM39 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
605453 2016 LC43 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
605454 2016 LA45 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
605455 2016 LR54 07/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
605456 2016 LW55 18/09/2003 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
605457 2016 LH56 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
605458 2016 LP57 07/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
605459 2016 LF58 13/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
605460 2016 LJ60 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
605461 2016 LB61 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
605462 2016 LR61 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
605463 2016 LT61 09/12/2006 Palomar NEAT 4.1 km MPC · JPL
605464 2016 LC62 07/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
605465 2016 LN64 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
605466 2016 LG66 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
605467 2016 LZ67 18/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
605468 2016 LG68 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
605469 2016 LO76 08/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
605470 2016 LQ76 07/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
605471 2016 LM80 07/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
605472 2016 ME 14/05/2002 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
605473 2016 MO1 24/07/2001 Palomar NEAT 3.7 km MPC · JPL
605474 2016 ME2 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
605475 2016 MP2 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
605476 2016 MO3 20/09/2003 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
605477 2016 MR3 29/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
605478 2016 NM 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
605479 2016 NM5 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
605480 2016 NO7 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
605481 2016 NN8 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
605482 2016 NN11 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
605483 2016 NH12 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
605484 2016 NU12 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
605485 2016 ND13 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
605486 2016 NG16 11/10/2006 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
605487 2016 NL18 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
605488 2016 NO19 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
605489 2016 NW22 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 210 m MPC · JPL
605490 2016 NZ24 09/04/2003 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
605491 2016 NQ25 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
605492 2016 ND27 29/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
605493 2016 NH28 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
605494 2016 ND32 30/07/2005 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
605495 2016 NC36 17/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
605496 2016 NV39 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
605497 2016 NO42 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.6 km MPC · JPL
605498 2016 NQ42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
605499 2016 NT42 30/08/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 3.4 km MPC · JPL
605500 2016 NP44 09/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
605501 2016 NO47 05/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
605502 2016 NF48 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
605503 2016 NZ48 22/10/2006 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
605504 2016 NX51 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
605505 2016 NR63 12/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
605506 2016 ND67 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
605507 2016 NW67 21/09/2000 Kitt Peak R. Millis, R. M. Wagner 2.1 km MPC · JPL
605508 2016 NP68 05/08/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2.2 km MPC · JPL
605509 2016 NN69 14/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
605510 2016 NP69 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
605511 2016 NP71 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
605512 2016 NO72 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
605513 2016 NX74 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
605514 2016 NO75 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
605515 2016 NV76 06/08/2005 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
605516 2016 NP77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
605517 2016 NY77 05/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
605518 2016 NW82 11/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.00 km MPC · JPL
605519 2016 NU83 21/11/2006 Desert Moon B. L. Stevens 2.5 km MPC · JPL
605520 2016 NK87 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
605521 2016 NP87 01/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
605522 2016 NY88 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
605523 2016 NF89 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
605524 2016 NP96 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
605525 2016 NC105 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
605526 2016 NO109 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
605527 2016 NM110 13/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
605528 2016 NU112 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
605529 2016 NM119 14/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
605530 2016 NO119 05/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
605531 2016 NX119 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
605532 2016 NM135 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
605533 2016 OZ1 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1.00 km MPC · JPL
605534 2016 OK3 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
605535 2016 OL3 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
605536 2016 OJ6 18/01/2004 Catalina CSS 2.3 km MPC · JPL
605537 2016 OX6 24/09/2008 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
605538 2016 PW5 06/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
605539 2016 PA6 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
605540 2016 PT6 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
605541 2016 PP7 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
605542 2016 PS11 12/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
605543 2016 PA12 29/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
605544 2016 PR12 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
605545 2016 PW12 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
605546 2016 PH13 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.2 km MPC · JPL
605547 2016 PN15 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
605548 2016 PA20 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
605549 2016 PE22 31/10/2008 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
605550 2016 PR24 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
605551 2016 PO26 21/09/2000 Kitt Peak R. Millis, R. M. Wagner 400 m MPC · JPL
605552 2016 PK29 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
605553 2016 PK33 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
605554 2016 PG34 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
605555 2016 PX37 26/07/2016 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
605556 2016 PS40 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
605557 2016 PN42 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
605558 2016 PU43 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
605559 2016 PY45 24/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
605560 2016 PF46 08/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
605561 2016 PN46 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
605562 2016 PY54 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
605563 2016 PP56 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
605564 2016 PO68 09/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
605565 2016 PX70 09/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
605566 2016 PD72 27/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
605567 2016 PY72 05/08/2002 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
605568 2016 PT73 22/08/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
605569 2016 PU78 31/07/2005 Palomar NEAT 3.7 km MPC · JPL
605570 2016 PE85 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
605571 2016 PX97 09/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
605572 2016 PU99 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
605573 2016 PY100 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
605574 2016 PS101 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
605575 2016 PT101 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
605576 2016 PR102 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
605577 2016 PJ103 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
605578 2016 PE106 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
605579 2016 PJ107 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
605580 2016 PD108 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
605581 2016 PQ113 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
605582 2016 PV113 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
605583 2016 PB115 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 2.2 km MPC · JPL
605584 2016 PJ116 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 1.5 km MPC · JPL
605585 2016 PT117 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
605586 2016 PZ118 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
605587 2016 PK122 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
605588 2016 PU123 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 2.1 km MPC · JPL
605589 2016 PE128 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
605590 2016 PF132 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
605591 2016 PO143 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
605592 2016 PV146 14/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
605593 2016 PM151 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
605594 2016 PY174 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
605595 2016 PC184 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
605596 2016 PE186 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
605597 2016 PY218 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
605598 2016 QN 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
605599 2016 QW 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
605600 2016 QX 30/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
605601 2016 QC4 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
605602 2016 QG6 06/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
605603 2016 QW6 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
605604 2016 QF8 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
605605 2016 QU8 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
605606 2016 QC9 03/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
605607 2016 QH9 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
605608 2016 QK9 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
605609 2016 QZ11 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
605610 2016 QG23 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
605611 2016 QL26 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
605612 2016 QR26 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
605613 2016 QH29 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
605614 2016 QQ29 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
605615 2016 QV30 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
605616 2016 QF32 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
605617 2016 QR33 24/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.3 km MPC · JPL
605618 2016 QF34 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
605619 2016 QC35 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
605620 2016 QP36 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
605621 2016 QB38 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
605622 2016 QK38 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
605623 2016 QK39 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
605624 2016 QG40 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
605625 2016 QR42 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
605626 2016 QN43 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
605627 2016 QT43 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
605628 2016 QY43 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 670 m MPC · JPL
605629 2016 QQ47 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
605630 2016 QN49 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
605631 2016 QW51 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
605632 2016 QB52 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
605633 2016 QR57 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
605634 2016 QD60 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
605635 2016 QZ60 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
605636 2016 QR62 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
605637 2016 QG66 05/10/2011 Les Engarouines L. Bernasconi 2.6 km MPC · JPL
605638 2016 QE67 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
605639 2016 QL67 28/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
605640 2016 QV67 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
605641 2016 QK70 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
605642 2016 QF72 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
605643 2016 QJ72 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
605644 2016 QA73 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
605645 2016 QS73 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
605646 2016 QB77 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
605647 2016 QG77 16/09/2012 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
605648 2016 QX77 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
605649 2016 QB79 04/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 3.5 km MPC · JPL
605650 2016 QM80 07/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
605651 2016 QR81 18/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
605652 2016 QY82 30/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
605653 2016 QM86 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
605654 2016 QX86 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
605655 2016 QD91 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
605656 2016 QF94 30/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
605657 2016 QH94 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
605658 2016 QG95 30/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
605659 2016 QV105 29/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
605660 2016 QB115 27/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
605661 2016 QG121 26/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
605662 2016 QF124 17/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
605663 2016 QT134 28/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
605664 2016 RF2 07/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
605665 2016 RR3 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
605666 2016 RH4 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
605667 2016 RW5 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
605668 2016 RH6 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
605669 2016 RP8 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
605670 2016 RF10 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
605671 2016 RN13 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
605672 2016 RV18 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 440 m MPC · JPL
605673 2016 RH19 04/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
605674 2016 RO23 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
605675 2016 RH25 12/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
605676 2016 RU26 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
605677 2016 RX27 09/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
605678 2016 RS29 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
605679 2016 RJ31 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
605680 2016 RY31 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
605681 2016 RK32 14/02/2013 Catalina CSS 3.3 km MPC · JPL
605682 2016 RD35 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
605683 2016 RP36 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
605684 2016 RE38 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
605685 2016 RE43 02/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
605686 2016 RA44 12/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
605687 2016 RE45 08/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
605688 2016 RQ45 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
605689 2016 RE59 02/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
605690 2016 RD60 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
605691 2016 RO63 10/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
605692 2016 SF4 30/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
605693 2016 ST4 13/09/2007 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
605694 2016 SZ9 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
605695 2016 SZ11 12/09/2002 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
605696 2016 SJ13 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.00 km MPC · JPL
605697 2016 ST15 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
605698 2016 SV17 16/03/2015 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
605699 2016 SP18 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
605700 2016 SR18 19/08/2002 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
605701 2016 SL22 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
605702 2016 SO22 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
605703 2016 SK25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
605704 2016 SF26 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
605705 2016 ST27 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
605706 2016 SB29 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
605707 2016 SO29 12/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
605708 2016 SC31 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
605709 2016 SN33 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
605710 2016 SP34 02/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
605711 2016 SQ39 30/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
605712 2016 SU39 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
605713 2016 SL40 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
605714 2016 SV41 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
605715 2016 SO43 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
605716 2016 SP50 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
605717 2016 SQ51 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
605718 2016 SG54 31/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.2 km MPC · JPL
605719 2016 SH55 30/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
605720 2016 SP64 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
605721 2016 SP73 27/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
605722 2016 SH74 27/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
605723 2016 SK74 27/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
605724 2016 SE75 27/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
605725 2016 SM77 26/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
605726 2016 SK81 25/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
605727 2016 SY84 27/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
605728 2016 SA87 27/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
605729 2016 SJ101 26/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
605730 2016 SR104 25/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
605731 2016 SH105 26/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
605732 2016 TQ1 25/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
605733 2016 TV1 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
605734 2016 TE13 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
605735 2016 TM14 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
605736 2016 TC15 15/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
605737 2016 TE15 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
605738 2016 TQ15 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
605739 2016 TT17 20/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
605740 2016 TS20 14/09/2012 La Sagra OAM Obs. 920 m MPC · JPL
605741 2016 TL21 20/10/2004 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
605742 2016 TN22 14/10/2012 ASC-Kislovodsk V. Nevski, O. Zeloyniy 1.0 km MPC · JPL
605743 2016 TH24 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
605744 2016 TQ24 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
605745 2016 TE25 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
605746 2016 TD26 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
605747 2016 TR28 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
605748 2016 TD33 23/08/2003 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
605749 2016 TQ33 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
605750 2016 TE37 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
605751 2016 TP37 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
605752 2016 TN38 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
605753 2016 TR39 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
605754 2016 TE41 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
605755 2016 TL42 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
605756 2016 TC43 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
605757 2016 TL50 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
605758 2016 TQ50 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
605759 2016 TG51 25/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
605760 2016 TR57 24/08/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 740 m MPC · JPL
605761 2016 TR58 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
605762 2016 TF59 05/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
605763 2016 TG59 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
605764 2016 TF62 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
605765 2016 TT64 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
605766 2016 TU66 03/11/1999 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
605767 2016 TD69 08/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
605768 2016 TA70 17/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
605769 2016 TY70 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
605770 2016 TW71 09/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
605771 2016 TD75 09/10/2016 Kitt Peak Spacewatch 370 m MPC · JPL
605772 2016 TJ75 29/08/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
605773 2016 TN75 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
605774 2016 TL77 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
605775 2016 TG78 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
605776 2016 TY78 13/09/2007 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL
605777 2016 TD81 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
605778 2016 TU82 08/10/2007 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
605779 2016 TL88 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
605780 2016 TG96 05/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
605781 2016 TZ99 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
605782 2016 TQ100 06/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
605783 2016 TD102 13/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
605784 2016 TK115 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
605785 2016 TD120 02/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
605786 2016 TP123 07/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
605787 2016 TA125 08/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
605788 2016 TT129 07/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
605789 2016 TP141 12/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
605790 2016 TB152 07/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
605791 2016 TE164 08/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
605792 2016 UE3 06/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
605793 2016 UE4 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
605794 2016 UO4 13/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
605795 2016 UG11 01/10/2002 Ondrejov P. Pravec 2.6 km MPC · JPL
605796 2016 UE15 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
605797 2016 UX16 07/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
605798 2016 UB19 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
605799 2016 UF19 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
605800 2016 UG19 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
605801 2016 UO23 04/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
605802 2016 UZ29 08/10/2016 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
605803 2016 UQ30 06/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
605804 2016 UY32 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
605805 2016 UD33 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
605806 2016 UQ33 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
605807 2016 UC35 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
605808 2016 UC37 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
605809 2016 UJ41 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
605810 2016 UX46 27/07/2015 Cerro Paranal M. Altmann, T. Prusti 2.3 km MPC · JPL
605811 2016 UH50 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
605812 2016 US51 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
605813 2016 UJ53 24/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
605814 2016 UX56 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
605815 2016 UU60 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
605816 2016 UG61 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
605817 2016 UH61 26/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
605818 2016 UA63 27/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
605819 2016 UE63 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
605820 2016 UU63 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
605821 2016 UZ67 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
605822 2016 UG68 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
605823 2016 UE71 02/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
605824 2016 US79 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
605825 2016 UA85 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
605826 2016 UX85 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
605827 2016 UR89 09/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
605828 2016 UD91 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
605829 2016 UG91 02/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
605830 2016 UP91 21/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
605831 2016 UD92 09/11/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 740 m MPC · JPL
605832 2016 UJ93 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
605833 2016 UV93 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
605834 2016 UO95 07/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
605835 2016 UU100 28/07/2003 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
605836 2016 UE102 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
605837 2016 UM102 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
605838 2016 UZ109 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
605839 2016 UN110 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
605840 2016 UD112 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
605841 2016 UV113 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
605842 2016 UX113 01/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
605843 2016 UF119 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
605844 2016 UM119 26/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
605845 2016 UO119 02/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
605846 2016 UE123 07/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
605847 2016 UF123 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
605848 2016 UP123 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
605849 2016 UQ130 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
605850 2016 UY132 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
605851 2016 UE137 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
605852 2016 US139 09/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
605853 2016 UW140 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
605854 2016 UJ141 01/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
605855 2016 UQ143 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
605856 2016 UV143 02/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
605857 2016 UY143 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
605858 2016 UF145 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
605859 2016 UW146 09/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
605860 2016 UK149 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
605861 2016 UO149 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
605862 2016 UJ150 22/07/2007 Siding Spring SSS 1.4 km MPC · JPL
605863 2016 UD162 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
605864 2016 US172 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
605865 2016 UU247 24/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
605866 2016 UV247 28/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
605867 2016 VB3 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
605868 2016 VX6 13/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
605869 2016 VL8 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
605870 2016 VE9 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
605871 2016 VK12 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
605872 2016 VF13 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
605873 2016 VS14 24/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
605874 2016 VV16 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
605875 2016 VW20 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
605876 2016 VR21 10/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.6 km MPC · JPL
605877 2016 VB22 13/02/2013 ESA OGS ESA OGS 1.0 km MPC · JPL
605878 2016 VJ24 29/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
605879 2016 VT27 10/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
605880 2016 VO39 04/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
605881 2016 VY46 09/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
605882 2016 VN51 06/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
605883 2016 WS12 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
605884 2016 WF13 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
605885 2016 WQ15 14/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
605886 2016 WX16 26/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
605887 2016 WC17 01/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
605888 2016 WR18 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
605889 2016 WY22 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
605890 2016 WS25 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
605891 2016 WC26 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
605892 2016 WY26 16/09/2006 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
605893 2016 WS30 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
605894 2016 WS31 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
605895 2016 WX34 05/09/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.7 km MPC · JPL
605896 2016 WJ40 07/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
605897 2016 WX42 10/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
605898 2016 WM46 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
605899 2016 WY50 09/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
605900 2016 WG52 04/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
605901 2016 WD53 24/10/2011 Mount Lemmon 3.3 km MPC · JPL
605902 2016 WE54 09/10/2002 Palomar 2.0 km MPC · JPL
605903 2016 WQ54 26/11/2003 Kitt Peak 610 m MPC · JPL
605904 2016 WX55 19/10/2006 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
605905 2016 WC57 30/04/2014 Haleakala 1.9 km MPC · JPL
605906 2016 WK62 31/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 1.8 km MPC · JPL
605907 2016 WJ64 23/11/2016 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
605908 2016 WN67 30/11/2016 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
605909 2016 XU 18/11/2007 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
605910 2016 XB1 18/11/2011 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
605911 Cecily 2016 XD1 Bản mẫu:MoMP 03/12/2016 Big Water AMO 500 m MPC · JPL
605912 2016 XA4 01/01/2009 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
605913 2016 XX6 09/07/2015 Haleakala 1.3 km MPC · JPL
605914 2016 XS8 28/10/2016 Haleakala 2.3 km MPC · JPL
605915 2016 XX10 05/08/2008 Siding Spring 820 m MPC · JPL
605916 2016 XD13 18/01/2013 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
605917 2016 XU13 04/12/2016 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
605918 2016 XK14 19/11/2016 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
605919 2016 XF15 19/12/2003 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
605920 2016 XG15 13/03/2012 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
605921 2016 XU16 14/03/2007 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
605922 2016 XX16 24/09/2009 Catalina 590 m MPC · JPL
605923 2016 XE17 29/10/2005 Mount Lemmon 2.8 km MPC · JPL
605924 2016 XM17 29/08/2011 Siding Spring 2.3 km MPC · JPL
605925 2016 XO18 01/11/2007 Catalina 1.9 km MPC · JPL
605926 2016 XZ21 05/10/2002 Palomar 2.5 km MPC · JPL
605927 2016 XK23 04/09/2010 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
605928 2016 XK26 05/12/2016 Mount Lemmon 590 m MPC · JPL
605929 2016 XM26 05/12/2016 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
605930 2016 XP27 04/12/2016 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
605931 2016 XS27 04/11/2007 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
605932 2016 XH29 04/12/2016 Mount Lemmon 1.0 km MPC · JPL
605933 2016 XG30 04/12/2016 Mount Lemmon 780 m MPC · JPL
605934 2016 YM8 19/01/2012 Haleakala 470 m MPC · JPL
605935 2016 YR10 03/02/2012 Haleakala H 490 m MPC · JPL
605936 2016 YT13 08/12/2010 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
605937 2016 YO14 22/12/2016 Haleakala 2.6 km MPC · JPL
605938 2016 YX17 24/12/2016 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
605939 2016 YF19 30/11/2010 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
605940 2017 AM8 26/09/2003 Apache Point 3.1 km MPC · JPL
605941 2017 AT11 19/01/2012 Haleakala 2.3 km MPC · JPL
605942 2017 AC13 22/12/2008 Kitt Peak 670 m MPC · JPL
605943 2017 AM15 28/07/2003 Palomar 3.8 km MPC · JPL
605944 2017 AV17 11/01/2008 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
605945 2017 AL23 18/11/2015 Haleakala 2.3 km MPC · JPL
605946 2017 AU33 04/01/2017 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
605947 2017 AH35 04/01/2017 Haleakala L5 6.0 km MPC · JPL
605948 2017 AE36 06/01/2013 Kitt Peak 580 m MPC · JPL
605949 2017 AZ38 07/01/2017 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
605950 2017 BY1 28/02/2012 Haleakala 3.5 km MPC · JPL
605951 2017 BV3 01/02/2006 Kitt Peak 3.1 km MPC · JPL
605952 2017 BO4 02/04/2014 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
605953 2017 BY10 25/07/2014 Haleakala 2.6 km MPC · JPL
605954 2017 BS18 28/06/2014 Haleakala 3.2 km MPC · JPL
605955 2017 BU21 14/02/2013 Mount Lemmon 790 m MPC · JPL
605956 2017 BS28 13/01/2011 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
605957 2017 BX29 06/11/2016 Mount Lemmon 770 m MPC · JPL
605958 2017 BH35 01/03/2012 Catalina 3.9 km MPC · JPL
605959 2017 BU38 05/04/2003 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
605960 2017 BE44 06/12/2016 Mount Lemmon 630 m MPC · JPL
605961 2017 BR50 27/06/2015 Haleakala H 570 m MPC · JPL
605962 2017 BH55 30/06/2008 Kitt Peak 4.9 km MPC · JPL
605963 2017 BF65 15/11/2010 Catalina 2.5 km MPC · JPL
605964 2017 BY69 20/01/2009 Catalina 670 m MPC · JPL
605965 2017 BU70 02/12/2010 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
605966 2017 BO74 27/08/2009 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
605967 2017 BZ77 28/07/2009 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
605968 2017 BF83 27/07/2014 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
605969 2017 BO84 04/09/2014 Haleakala 3.7 km MPC · JPL
605970 2017 BA85 17/09/2003 Kitt Peak 3.7 km MPC · JPL
605971 2017 BQ86 30/12/2005 Kitt Peak 2.7 km MPC · JPL
605972 2017 BL91 27/11/2013 Haleakala 480 m MPC · JPL
605973 2017 BE95 03/01/2012 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
605974 2017 BH102 02/02/2006 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
605975 2017 BO104 13/02/2012 Haleakala 2.6 km MPC · JPL
605976 2017 BP108 01/11/2015 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
605977 2017 BA111 25/06/2014 Mount Lemmon 3.4 km MPC · JPL
605978 2017 BG115 24/04/2001 Kitt Peak 3.5 km MPC · JPL
605979 2017 BX115 05/11/2010 Mount Lemmon 3.1 km MPC · JPL
605980 2017 BY125 29/10/2010 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
605981 2017 BT130 27/08/2014 Haleakala 7:4 3.2 km MPC · JPL
605982 2017 BJ131 29/03/2012 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
605983 2017 BF132 25/02/2011 Mount Lemmon 7:4 3.1 km MPC · JPL
605984 2017 BS132 08/09/2015 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
605985 2017 BA133 27/02/2012 Haleakala 2.6 km MPC · JPL
605986 2017 BP137 26/01/2011 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
605987 2017 BT139 21/03/2012 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
605988 2017 BL142 29/01/2017 Mount Lemmon 440 m MPC · JPL
605989 2017 BH150 28/01/2017 Haleakala H 400 m MPC · JPL
605990 2017 BZ156 27/01/2017 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
605991 2017 BP160 19/05/2010 Mount Lemmon 3:2 3.9 km MPC · JPL
605992 2017 BK165 14/12/2015 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
605993 2017 BZ167 30/01/2017 Haleakala 2.3 km MPC · JPL
605994 2017 BC171 28/01/2017 Haleakala L5 7.6 km MPC · JPL
605995 2017 CQ2 23/07/2015 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
605996 2017 CH3 27/06/2014 Haleakala 3.3 km MPC · JPL
605997 2017 CW3 05/11/2010 Mount Lemmon 3.3 km MPC · JPL
605998 2017 CC18 26/01/2012 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
605999 2017 CT20 15/02/2010 Kitt Peak 490 m MPC · JPL
606000 2017 CC23 25/03/2012 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL

601.000s  • 602.000s  • 603.000s  • 604.000s  • 605.000s  • 606.000s  • 607.000s  • 608.000s  • 609.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001