Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/312001–313000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312001 2007 PK2 05/08/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 13 km MPC · JPL
312002 2007 PL6 06/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 880 m MPC · JPL
312003 2007 PM15 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
312004 2007 PW27 14/08/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
312005 2007 PG32 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
312006 2007 PD49 08/08/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
312007 2007 QH6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
312008 2007 QB7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
312009 2007 QR8 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
312010 2007 QO16 18/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
312011 2007 RW2 03/09/2007 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
312012 2007 RO15 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312013 2007 RV16 12/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 980 m MPC · JPL
312014 2007 RH18 13/09/2007 Vicques M. Ory 880 m MPC · JPL
312015 2007 RL29 04/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
312016 2007 RL34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
312017 2007 RQ36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
312018 2007 RJ45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
312019 2007 RN45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312020 2007 RP48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312021 2007 RV60 10/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
312022 2007 RE72 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312023 2007 RT75 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
312024 2007 RE86 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
312025 2007 RN95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
312026 2007 RS98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312027 2007 RL103 11/09/2007 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
312028 2007 RA119 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
312029 2007 RU125 12/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
312030 2007 RK133 15/09/2007 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
312031 2007 RJ141 13/09/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
312032 2007 RM141 13/09/2007 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
312033 2007 RR143 14/09/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
312034 2007 RA146 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
312035 2007 RL153 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
312036 2007 RX156 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
312037 2007 RS164 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312038 2007 RT174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312039 2007 RQ180 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
312040 2007 RC185 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
312041 2007 RB209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312042 2007 RQ212 11/09/2007 Lulin Observatory LUSS 1,0 km MPC · JPL
312043 2007 RQ219 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
312044 2007 RS232 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 920 m MPC · JPL
312045 2007 RZ232 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
312046 2007 RO239 14/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
312047 2007 RG240 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
312048 2007 RW241 13/09/2007 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
312049 2007 RF245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
312050 2007 RD246 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
312051 2007 RO285 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
312052 2007 RX286 05/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
312053 2007 RG298 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
312054 2007 RR309 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
312055 2007 RC319 12/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
312056 2007 RD321 13/09/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
312057 2007 RC325 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
312058 2007 ST5 19/09/2007 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
312059 2007 SO15 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
312060 2007 SU15 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
312061 2007 SY16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
312062 2007 SU21 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
312063 2007 SH22 18/09/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
312064 2007 SC23 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
312065 2007 TB10 06/10/2007 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
312066 2007 TP12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
312067 2007 TM13 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
312068 2007 TE18 03/10/2007 Needville Needville Obs. 1,0 km MPC · JPL
312069 2007 TL18 08/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 910 m MPC · JPL
312070 2007 TA19 09/10/2007 Siding Spring SSS ATE · 600 m MPC · JPL
312071 2007 TJ22 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312072 2007 TG24 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
312073 2007 TL29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312074 2007 TW34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312075 2007 TK39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
312076 2007 TH41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
312077 2007 TH43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
312078 2007 TB45 07/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
312079 2007 TL49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
312080 2007 TO50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312081 2007 TT60 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312082 2007 TT62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312083 2007 TO75 04/10/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
312084 2007 TQ78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
312085 2007 TN79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312086 2007 TF95 07/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
312087 2007 TS95 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312088 2007 TQ97 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
312089 2007 TG99 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
312090 2007 TW99 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
312091 2007 TD104 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
312092 2007 TR108 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
312093 2007 TT108 07/10/2007 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
312094 2007 TG110 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
312095 2007 TM114 08/10/2007 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
312096 2007 TH122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
312097 2007 TF129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
312098 2007 TM130 07/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 980 m MPC · JPL
312099 2007 TC131 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
312100 2007 TW133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312101 2007 TX133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
312102 2007 TV143 06/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
312103 2007 TN148 07/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
312104 2007 TX153 09/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
312105 2007 TN156 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
312106 2007 TO156 09/10/2007 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
312107 2007 TR158 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
312108 2007 TS159 09/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
312109 2007 TV159 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
312110 2007 TJ162 11/10/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
312111 2007 TH167 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
312112 2007 TL168 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
312113 2007 TG173 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
312114 2007 TG177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
312115 2007 TK181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
312116 2007 TF193 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
312117 2007 TQ194 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
312118 2007 TS202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
312119 2007 TY202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
312120 2007 TW210 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312121 2007 TK220 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
312122 2007 TV228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
312123 2007 TS229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
312124 2007 TG236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
312125 2007 TT237 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 940 m MPC · JPL
312126 2007 TU239 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
312127 2007 TO246 09/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
312128 2007 TX248 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
312129 2007 TJ254 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
312130 2007 TH263 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312131 2007 TG267 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
312132 2007 TY271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
312133 2007 TT279 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312134 2007 TZ282 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
312135 2007 TH284 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
312136 2007 TD287 11/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
312137 2007 TS289 12/10/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
312138 2007 TD297 10/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
312139 2007 TY298 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
312140 2007 TR300 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
312141 2007 TW314 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
312142 2007 TP362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
312143 2007 TW366 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312144 2007 TW373 14/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
312145 2007 TM376 10/10/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
312146 2007 TE391 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
312147 2007 TG412 14/10/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
312148 2007 TY412 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
312149 2007 TE413 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
312150 2007 TJ424 07/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
312151 2007 TP432 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
312152 2007 TH440 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
312153 2007 TA448 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312154 2007 UU6 22/10/2007 Gnosca S. Sposetti 940 m MPC · JPL
312155 2007 UH12 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
312156 2007 UN14 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
312157 2007 UH22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
312158 2007 UR31 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
312159 2007 UC37 19/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
312160 2007 UF54 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312161 2007 UP56 30/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
312162 2007 UE57 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
312163 2007 UD60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
312164 2007 UW70 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312165 2007 UJ82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
312166 2007 UF87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
312167 2007 UL91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
312168 2007 UP96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
312169 2007 UW107 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
312170 2007 UB115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
312171 2007 UQ115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312172 2007 UA129 30/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
312173 2007 UZ135 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
312174 2007 UF142 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
312175 2007 VB2 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
312176 2007 VA5 03/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,3 km MPC · JPL
312177 2007 VV5 04/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 760 m MPC · JPL
312178 2007 VX9 05/11/2007 Eskridge G. Hug 980 m MPC · JPL
312179 2007 VS10 05/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
312180 2007 VB18 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
312181 2007 VG36 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
312182 2007 VA48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
312183 2007 VD50 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
312184 2007 VU62 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
312185 2007 VP63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312186 2007 VZ63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312187 2007 VG67 02/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
312188 2007 VL88 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
312189 2007 VV89 04/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
312190 2007 VC91 07/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
312191 2007 VU95 09/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 900 m MPC · JPL
312192 2007 VV113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312193 2007 VQ123 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
312194 2007 VG148 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312195 2007 VJ161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312196 2007 VD169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
312197 2007 VK173 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
312198 2007 VB184 12/11/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
312199 2007 VA198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
312200 2007 VT208 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312201 2007 VU208 12/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
312202 2007 VW227 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
312203 2007 VR244 11/11/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
312204 2007 VY252 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
312205 2007 VQ258 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
312206 2007 VG262 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
312207 2007 VS269 15/11/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
312208 2007 VO275 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312209 2007 VM291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312210 2007 VL295 13/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
312211 2007 VZ296 15/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
312212 2007 VV300 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
312213 2007 VS313 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
312214 2007 VN314 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312215 2007 VQ320 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312216 2007 VR320 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
312217 2007 VF322 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
312218 2007 VQ329 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312219 2007 VG334 13/11/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
312220 2007 WR1 17/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 660 m MPC · JPL
312221 2007 WO36 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
312222 2007 WZ39 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312223 2007 WK55 30/11/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 720 m MPC · JPL
312224 2007 WM60 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312225 2007 XP1 03/12/2007 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
312226 2007 XR10 05/12/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 790 m MPC · JPL
312227 2007 XQ40 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
312228 2007 XG44 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
312229 2007 XR47 15/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
312230 2007 XV47 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312231 2007 XQ50 06/12/2007 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,0 km MPC · JPL
312232 2007 XB59 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
312233 2007 YR5 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312234 2007 YO10 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
312235 2007 YS11 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
312236 2007 YM15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312237 2007 YJ17 13/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
312238 2007 YM26 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312239 2007 YY26 18/12/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
312240 2007 YJ27 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312241 2007 YO32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312242 2007 YY35 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312243 2007 YM42 30/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
312244 2007 YP42 30/12/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
312245 2007 YM48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
312246 2007 YU48 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312247 2007 YO49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
312248 2007 YC59 31/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
312249 2007 YK69 29/12/2007 Lulin LUSS 1,5 km MPC · JPL
312250 2007 YR70 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312251 2008 AP 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
312252 2008 AB1 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
312253 2008 AC1 01/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
312254 2008 AL2 03/01/2008 Eskridge G. Hug 1,5 km MPC · JPL
312255 2008 AY2 07/01/2008 Lulin LUSS 1,6 km MPC · JPL
312256 2008 AA6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312257 2008 AM11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
312258 2008 AE13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
312259 2008 AR20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312260 2008 AG22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
312261 2008 AM25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312262 2008 AK26 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
312263 2008 AZ27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
312264 2008 AB28 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
312265 2008 AF29 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312266 2008 AW33 09/01/2008 Lulin LUSS 1,2 km MPC · JPL
312267 2008 AF34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312268 2008 AU39 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
312269 2008 AY64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
312270 2008 AQ71 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312271 2008 AO90 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
312272 2008 AE96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312273 2008 AE100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312274 2008 AD106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
312275 2008 AN108 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312276 2008 AV108 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
312277 2008 AT111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312278 2008 AE116 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
312279 2008 AZ116 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
312280 2008 AR127 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312281 2008 AR128 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312282 2008 AN137 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312283 2008 BS13 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312284 2008 BX15 28/01/2008 Lulin LUSS 1,5 km MPC · JPL
312285 2008 BX19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
312286 2008 BR20 30/01/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
312287 2008 BS20 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312288 2008 BP21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
312289 2008 BV37 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
312290 2008 BQ38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
312291 2008 BE39 30/01/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
312292 2008 BV44 31/01/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
312293 2008 BL52 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
312294 2008 CE1 03/02/2008 Altschwendt W. Ries 1,4 km MPC · JPL
312295 2008 CY1 01/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
312296 2008 CK7 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312297 2008 CW14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
312298 2008 CQ17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
312299 2008 CH19 04/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
312300 2008 CR37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312301 2008 CY44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312302 2008 CK49 06/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
312303 2008 CP50 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
312304 2008 CB51 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312305 2008 CM54 07/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
312306 2008 CQ62 08/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
312307 2008 CJ64 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
312308 2008 CJ67 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
312309 2008 CF71 03/02/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
312310 2008 CP71 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
312311 2008 CD72 09/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
312312 2008 CK80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312313 2008 CL84 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312314 2008 CB85 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
312315 2008 CT88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
312316 2008 CG117 09/02/2008 Needville J. Dellinger, M. Eastman 2,8 km MPC · JPL
312317 2008 CQ117 11/02/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
312318 2008 CJ120 06/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
312319 2008 CU122 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
312320 2008 CM123 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
312321 2008 CY127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312322 2008 CZ127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312323 2008 CP135 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
312324 2008 CA138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312325 2008 CK144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312326 2008 CJ155 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312327 2008 CA159 09/02/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
312328 2008 CE161 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
312329 2008 CE162 10/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
312330 2008 CF169 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
312331 2008 CQ172 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
312332 2008 CU176 08/02/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
312333 2008 CA177 09/02/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
312334 2008 CJ178 05/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
312335 2008 CQ179 07/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
312336 2008 CH182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
312337 2008 CQ184 11/02/2008 Črni Vrh Črni Vrh 1,5 km MPC · JPL
312338 2008 CK191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312339 2008 CC202 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312340 2008 CJ205 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312341 2008 CA211 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
312342 2008 CT212 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
312343 2008 CD213 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
312344 2008 CO214 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312345 2008 DS2 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312346 2008 DT2 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312347 2008 DA3 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312348 2008 DB4 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
312349 2008 DE4 26/02/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 3,3 km MPC · JPL
312350 2008 DE14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
312351 2008 DH16 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312352 2008 DH19 27/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
312353 2008 DV21 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
312354 2008 DC23 29/02/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,8 km MPC · JPL
312355 2008 DD23 29/02/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,3 km MPC · JPL
312356 2008 DU30 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
312357 2008 DY45 28/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
312358 2008 DN46 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
312359 2008 DQ46 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312360 2008 DX46 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312361 2008 DY57 28/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
312362 2008 DV59 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312363 2008 DQ61 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
312364 2008 DD73 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
312365 2008 DR81 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312366 2008 DD84 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312367 2008 DL89 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312368 2008 EF5 02/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,6 km MPC · JPL
312369 2008 ET5 02/03/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
312370 2008 EV8 06/03/2008 Altschwendt W. Ries 2,1 km MPC · JPL
312371 2008 EA15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312372 2008 EK21 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312373 2008 EH23 03/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
312374 2008 EW27 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
312375 2008 EE37 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312376 2008 EB48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
312377 2008 ES48 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
312378 2008 EN50 13/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312379 2008 EK69 10/03/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
312380 2008 EB70 04/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
312381 2008 ED75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
312382 2008 EW88 08/03/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
312383 2008 EW92 06/03/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
312384 2008 EE117 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312385 2008 EO120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
312386 2008 EU136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
312387 2008 EX138 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
312388 2008 EA141 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
312389 2008 EG142 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312390 2008 ER147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
312391 2008 EO151 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
312392 2008 EF158 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
312393 2008 EE162 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
312394 2008 EO165 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
312395 2008 EQ166 06/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
312396 2008 EQ167 08/03/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
312397 2008 FE4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312398 2008 FN13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
312399 2008 FX14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
312400 2008 FG23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312401 2008 FB40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
312402 2008 FD48 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
312403 2008 FY51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
312404 2008 FO52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
312405 2008 FD56 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
312406 2008 FJ56 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
312407 2008 FC69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
312408 2008 FN71 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
312409 2008 FZ74 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312410 2008 FH89 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
312411 2008 FH100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
312412 2008 FK106 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
312413 2008 FS112 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312414 2008 FH125 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312415 2008 GZ4 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
312416 2008 GT6 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312417 2008 GU6 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312418 2008 GR7 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
312419 2008 GL19 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
312420 2008 GU26 01/04/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
312421 2008 GF27 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
312422 2008 GR48 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
312423 2008 GV60 05/04/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
312424 2008 GC63 05/04/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
312425 2008 GE88 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
312426 2008 GL91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
312427 2008 GJ94 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
312428 2008 GP98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312429 2008 GQ110 03/04/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
312430 2008 GS116 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
312431 2008 GC123 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
312432 2008 GX131 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
312433 2008 GW143 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
312434 2008 HG18 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
312435 2008 HA19 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
312436 2008 HY20 26/04/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
312437 2008 HW22 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312438 2008 HH28 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312439 2008 HO32 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312440 2008 HF48 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
312441 2008 HN59 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
312442 2008 HF60 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
312443 2008 HS69 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312444 2008 JN3 03/05/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,6 km MPC · JPL
312445 2008 JV3 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
312446 2008 JL8 06/05/2008 Tiki N. Teamo 2,9 km MPC · JPL
312447 2008 JN22 06/05/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
312448 2008 JH25 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
312449 2008 JA34 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
312450 2008 KG9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312451 2008 KP13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
312452 2008 KE29 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
312453 2008 KA37 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312454 2008 KO40 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
312455 2008 KV41 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312456 2008 LM2 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
312457 2008 QH42 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
312458 2008 QS42 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
312459 2008 QG44 25/08/2008 Siding Spring SSS 16 km MPC · JPL
312460 2008 QO44 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
312461 2008 RK14 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
312462 2008 RG17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
312463 2008 RZ20 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
312464 2008 RD46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
312465 2008 RJ109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
312466 2008 RZ122 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312467 2008 SH50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
312468 2008 SY61 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
312469 2008 SN83 27/09/2008 Altschwendt W. Ries 9,2 km MPC · JPL
312470 2008 SQ134 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312471 2008 ST153 22/09/2008 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
312472 2008 SX216 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
312473 2008 SX245 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
312474 2008 SP252 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
312475 2008 SW275 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
312476 2008 SJ277 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
312477 2008 SD278 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
312478 2008 SN293 29/09/2008 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
312479 2008 TX35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
312480 2008 TN49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312481 2008 TA111 06/10/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
312482 2008 TE127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
312483 2008 TD174 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
312484 2008 UL15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
312485 2008 UJ90 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312486 2008 UE190 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
312487 2008 UZ235 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
312488 2008 VH68 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
312489 2008 WR108 30/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
312490 2008 WA126 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
312491 2008 YN29 27/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 880 m MPC · JPL
312492 2008 YR108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312493 2008 YK146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
312494 2009 AJ13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
312495 2009 AP49 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
312496 2009 BM9 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
312497 2009 BR60 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
312498 2009 BL85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
312499 2009 BQ86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312500 2009 BX107 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312501 2009 BU150 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 840 m MPC · JPL
312502 2009 BP151 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
312503 2009 BX152 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
312504 2009 BY155 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312505 2009 BP166 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
312506 2009 BY175 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
312507 2009 BB176 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
312508 2009 BL178 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
312509 2009 BZ178 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
312510 2009 BE190 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312511 2009 CO20 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
312512 2009 CF44 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
312513 2009 CD57 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312514 2009 DB9 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
312515 2009 DD15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
312516 2009 DF17 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312517 2009 DD21 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312518 2009 DU31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
312519 2009 DO32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
312520 2009 DE33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
312521 2009 DV44 27/02/2009 Dauban F. Kugel 750 m MPC · JPL
312522 2009 DQ48 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312523 2009 DN66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
312524 2009 DP66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
312525 2009 DS73 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312526 2009 DK75 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
312527 2009 DM106 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
312528 2009 DX109 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
312529 2009 DY109 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
312530 2009 DL124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312531 2009 DB130 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
312532 2009 DY133 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312533 2009 DY140 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
312534 2009 DH142 27/02/2009 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
312535 2009 EY2 05/03/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,6 km MPC · JPL
312536 2009 EE16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312537 2009 EM18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312538 2009 EH20 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
312539 2009 ES20 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
312540 2009 ER21 15/03/2009 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
312541 2009 EU26 01/03/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
312542 2009 FC1 17/03/2009 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
312543 2009 FP5 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
312544 2009 FA7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312545 2009 FO9 16/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
312546 2009 FV19 22/03/2009 Raheny D. Grennan 940 m MPC · JPL
312547 2009 FG23 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312548 2009 FQ24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 800 m MPC · JPL
312549 2009 FE29 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312550 2009 FZ34 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
312551 2009 FL39 25/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
312552 2009 FB41 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
312553 2009 FD51 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
312554 2009 FF61 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
312555 2009 FS66 23/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
312556 2009 FW68 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
312557 2009 FW69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
312558 2009 GC 02/04/2009 Taunus E. Schwab, R. Kling 920 m MPC · JPL
312559 2009 GH2 01/04/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
312560 2009 GQ4 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,1 km MPC · JPL
312561 2009 HL 18/04/2009 Tzec Maun F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
312562 2009 HQ1 17/04/2009 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
312563 2009 HO2 18/04/2009 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
312564 2009 HN4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
312565 2009 HD7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312566 2009 HL7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312567 2009 HJ10 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312568 2009 HM19 19/04/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
312569 2009 HX19 17/04/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
312570 2009 HT38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312571 2009 HR41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
312572 2009 HB42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312573 2009 HF57 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
312574 2009 HR65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312575 2009 HN67 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312576 2009 HR69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
312577 2009 HE75 27/04/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
312578 2009 HT76 27/04/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
312579 2009 HY77 27/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
312580 2009 HZ78 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312581 2009 HG80 28/04/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
312582 2009 HN80 28/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
312583 2009 HH81 28/04/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 2,2 km MPC · JPL
312584 2009 HO81 24/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,1 km MPC · JPL
312585 2009 HW82 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312586 2009 HS88 30/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
312587 2009 HW89 30/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
312588 2009 HZ99 26/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
312589 2009 HR102 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
312590 2009 HT106 17/04/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
312591 2009 JZ11 15/05/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
312592 2009 JA16 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
312593 2009 KN2 18/05/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
312594 2009 KM3 23/05/2009 Sierra Stars R. Matson 3,1 km MPC · JPL
312595 2009 KJ6 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312596 2009 KD9 24/05/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
312597 2009 KY14 26/05/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
312598 2009 KG22 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
312599 2009 KP26 29/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312600 2009 KF34 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312601 2009 KW35 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
312602 2009 LZ1 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312603 2009 LU6 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
312604 2009 OK3 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,5 km MPC · JPL
312605 2009 OG6 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
312606 2009 PX14 15/08/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
312607 2009 RJ21 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312608 2009 RU53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
312609 2009 RW55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312610 2009 RA63 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312611 2009 RY68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
312612 2009 SE74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312613 2009 SB112 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312614 2009 SQ120 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312615 2009 SJ137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
312616 2009 SF141 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
312617 2009 SZ199 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312618 2009 SQ246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
312619 2009 SS246 30/11/2000 Apache Point SDSS 11 km MPC · JPL
312620 2009 SA252 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
312621 2009 SZ269 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
312622 2009 SH313 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312623 2009 SQ346 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
312624 2009 SB355 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
312625 2009 SK356 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
312626 2009 TU15 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16 km MPC · JPL
312627 2009 TS26 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 13 km MPC · JPL
312628 2009 UA36 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
312629 2009 UB101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
312630 2009 UB107 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
312631 2009 UR145 21/10/2009 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
312632 2009 UY148 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
312633 2009 WE5 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312634 2009 WM59 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
312635 2009 WC221 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
312636 2009 WG229 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
312637 2010 AP85 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,5 km MPC · JPL
312638 2010 AP111 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312639 2010 BX15 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312640 2010 BJ43 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
312641 2010 BF52 11/04/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
312642 2010 BH62 21/01/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
312643 2010 BZ111 09/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
312644 2010 CO31 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
312645 2010 EP65 09/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 386 km MPC · JPL
312646 2010 EY91 19/08/1995 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,4 km MPC · JPL
312647 2010 GM101 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
312648 2010 JY18 03/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
312649 2010 JP47 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
312650 2010 JJ110 10/03/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
312651 2010 JG124 06/05/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
312652 2010 KY20 17/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
312653 2010 KQ36 18/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
312654 2010 KT41 20/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
312655 2010 KS50 22/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
312656 2010 KJ63 23/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
312657 2010 KW78 25/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
312658 2010 KX78 01/10/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
312659 2010 KV90 27/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
312660 2010 KS95 27/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
312661 2010 KL114 30/05/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
312662 2010 LZ11 02/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
312663 2010 LB12 02/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
312664 2010 LD12 02/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
312665 2010 LY15 01/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 860 m MPC · JPL
312666 2010 LS17 03/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
312667 2010 LH53 08/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
312668 2010 LJ57 09/06/2010 WISE WISE 6,4 km MPC · JPL
312669 2010 LR62 06/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312670 2010 LM92 12/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
312671 2010 LP103 13/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
312672 2010 LU113 13/06/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
312673 2010 MD11 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
312674 2010 MF20 18/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
312675 2010 MF28 19/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
312676 2010 MF36 19/01/2007 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,2 km MPC · JPL
312677 2010 MK63 24/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
312678 2010 MP71 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312679 2010 MJ73 26/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
312680 2010 MG104 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
312681 2010 NV4 06/07/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
312682 2010 NW4 06/07/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
312683 2010 NH5 24/07/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
312684 2010 NX22 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
312685 2010 NM30 07/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
312686 2010 NZ39 08/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
312687 2010 NU43 09/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
312688 2010 NK45 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
312689 2010 ND50 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
312690 2010 NE64 11/07/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
312691 2010 NW86 01/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
312692 2010 NA97 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
312693 2010 NU110 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
312694 2010 NT117 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312695 2010 OE6 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
312696 2010 OK14 01/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
312697 2010 OW25 29/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
312698 2010 OL28 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
312699 2010 OH41 19/02/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
312700 2010 OY75 26/07/2010 WISE WISE 10 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312701 2010 OS84 21/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
312702 2010 OD87 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
312703 2010 PT2 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
312704 2010 PV10 05/08/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
312705 2010 PW21 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
312706 2010 PM25 28/01/2007 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
312707 2010 PV25 07/08/2010 WISE WISE 18 km MPC · JPL
312708 2010 PJ44 23/01/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
312709 2010 PR49 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
312710 2010 PE65 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312711 2010 PO71 22/08/1998 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
312712 2010 PB76 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
312713 2010 QS3 18/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
312714 2010 RR3 01/09/2010 ESA OGS ESA OGS 4,0 km MPC · JPL
312715 2010 RU20 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
312716 2010 RA31 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312717 2010 RQ40 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312718 2010 RG44 06/09/2010 Plana F. Fratev 1,3 km MPC · JPL
312719 2010 RG48 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
312720 2010 RE49 04/09/2010 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
312721 2010 RC50 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
312722 2010 RY55 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
312723 2010 RF65 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
312724 2010 RU73 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312725 2010 RJ82 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
312726 2010 RW105 23/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,9 km MPC · JPL
312727 2010 RO108 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
312728 2010 RA109 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
312729 2010 RV118 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
312730 2010 RZ160 03/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
312731 2010 SS9 08/09/2004 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 3,9 km MPC · JPL
312732 2010 SA14 21/07/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
312733 2010 SC21 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312734 2010 SH27 25/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
312735 2010 SL36 29/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
312736 2010 SU36 03/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
312737 2010 SY40 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
312738 2010 TZ4 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
312739 2010 TA25 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312740 2010 TP26 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
312741 2010 TD29 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
312742 2010 TU33 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
312743 2010 TL34 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312744 2010 TM35 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
312745 2010 TM41 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
312746 2010 TR52 21/10/2006 Lulin LUSS 3,0 km MPC · JPL
312747 2010 TR57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
312748 2010 TZ69 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
312749 2010 TN82 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
312750 2010 TG85 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
312751 2010 TG92 24/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 800 m MPC · JPL
312752 2010 TT96 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
312753 2010 TA97 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312754 2010 TG98 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
312755 2010 TB99 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312756 2010 TZ104 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312757 2010 TP109 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312758 2010 TG116 16/07/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
312759 2010 TM127 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312760 2010 TO135 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
312761 2010 TK157 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312762 2010 TZ157 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
312763 2010 TA159 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
312764 2010 TP178 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
312765 2010 TF179 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312766 2010 UW14 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
312767 2010 US22 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
312768 2010 UL30 16/02/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
312769 2010 UP30 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
312770 2010 UF56 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
312771 2010 UH67 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
312772 2010 UA76 11/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312773 2010 UW82 12/01/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
312774 2010 UC86 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
312775 2010 UP97 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312776 2010 UZ101 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
312777 2010 VP6 13/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
312778 2010 VA30 21/10/2009 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
312779 2010 VY33 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
312780 2010 VR34 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
312781 2010 VO39 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312782 2010 VB46 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
312783 2010 VX52 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
312784 2010 VB74 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
312785 2010 VH90 16/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
312786 2010 VC96 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
312787 2010 VA114 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
312788 2010 VF127 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312789 2010 VW138 23/07/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
312790 2010 VB163 08/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
312791 2010 VT164 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 9,2 km MPC · JPL
312792 2010 VX176 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
312793 2010 VR180 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312794 2010 VM195 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
312795 2010 WY10 30/11/2000 Apache Point SDSS 5,8 km MPC · JPL
312796 2010 WQ21 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312797 2010 WC22 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
312798 2010 WC27 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
312799 2010 WF54 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
312800 2010 WM64 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312801 2010 WO66 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
312802 2010 XM5 05/01/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
312803 2010 XD71 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
312804 2010 XQ79 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
312805 2010 XN80 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312806 2010 XG85 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
312807 2010 XM87 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312808 2010 YS1 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
312809 2011 AJ22 03/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
312810 2011 BZ125 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
312811 2011 FP88 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
312812 2011 GH 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312813 2011 KL30 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
312814 2011 LS13 13/02/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
312815 2011 OR19 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
312816 2011 OE48 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
312817 2011 QT6 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
312818 2011 QX67 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
312819 2011 QO92 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
312820 2011 SG31 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
312821 2011 SF43 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312822 2011 SO91 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312823 2011 SB113 19/01/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
312824 2011 SN123 11/03/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
312825 2011 SH135 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312826 2011 SD142 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312827 2011 SW166 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312828 2011 SW172 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
312829 2011 SW183 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
312830 2011 SB241 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
312831 2011 SU247 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
312832 2011 SN257 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
312833 2011 TO9 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
312834 2011 TS13 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312835 2011 UP8 16/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
312836 2011 UE13 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
312837 2011 UC16 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
312838 2011 UL17 08/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
312839 2011 UL25 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
312840 2011 UW37 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
312841 2011 UO49 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
312842 2011 UW52 23/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
312843 2011 UA55 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
312844 2011 UM55 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
312845 2011 UQ55 01/08/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
312846 2011 UQ61 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312847 2011 UA78 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
312848 2011 UE78 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
312849 2011 UY81 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
312850 2011 UQ84 01/09/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
312851 2011 UZ84 15/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
312852 2011 UA85 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
312853 2011 UM86 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
312854 2011 UR86 28/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
312855 2011 UO87 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
312856 2011 UY87 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
312857 2011 UK88 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
312858 2011 UK89 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
312859 2011 UL113 14/12/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
312860 2011 UB125 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312861 2011 UO126 08/01/2008 Gaisberg R. Gierlinger 2,0 km MPC · JPL
312862 2011 UP141 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312863 2011 UX141 11/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
312864 2011 US145 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
312865 2011 UC152 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
312866 2011 UY152 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312867 2011 UP154 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312868 2011 UQ154 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
312869 2011 UL160 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
312870 2011 UA161 20/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
312871 2011 UL161 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
312872 2011 UU163 09/11/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
312873 2011 UD164 11/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
312874 2011 UM165 07/10/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
312875 2011 UJ174 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
312876 2011 UY177 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
312877 2011 UY179 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 980 m MPC · JPL
312878 2011 UA180 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
312879 2011 UC192 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
312880 2011 UL196 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312881 2011 UU199 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312882 2011 UV202 08/04/2008 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
312883 2011 UW203 21/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
312884 2011 UL242 29/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
312885 2011 UO251 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
312886 2011 UK252 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
312887 2011 US253 19/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
312888 2011 UN254 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
312889 2011 UV262 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
312890 2011 UL263 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
312891 2011 UB266 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312892 2011 UE268 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
312893 2011 UE271 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312894 2011 UY271 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312895 2011 UB281 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312896 2011 UG281 24/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
312897 2011 UH285 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
312898 2011 UT285 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312899 2011 US296 22/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
312900 2011 UM297 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312901 2011 UH300 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312902 2011 UL300 01/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
312903 2011 UQ300 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
312904 2011 UO309 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
312905 2011 UH317 29/08/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
312906 2011 UC319 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
312907 2011 UZ327 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
312908 2011 UA332 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
312909 2011 UQ334 03/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
312910 2011 UT338 09/06/2007 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
312911 2011 UC363 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
312912 2011 UZ400 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312913 2011 VV4 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
312914 2011 VU12 14/01/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
312915 2011 VG14 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
312916 2011 VU14 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
312917 2011 WH1 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
312918 2011 WV1 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312919 2011 WU9 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
312920 2011 WD14 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
312921 2011 WF16 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
312922 2011 WL17 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
312923 2011 WA32 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312924 2011 WN35 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
312925 2011 WX39 09/05/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
312926 2011 WN55 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
312927 2011 WM58 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312928 2011 WT59 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312929 2011 WM60 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
312930 2011 WN61 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
312931 2011 WY66 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
312932 2011 WV69 28/08/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
312933 2011 WD80 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
312934 2011 WS83 27/11/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
312935 5042 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
312936 1979 MT3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,0 km MPC · JPL
312937 1993 RU14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
312938 1994 AY6 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
312939 1994 SW12 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312940 1994 UC10 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
312941 1995 BJ12 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312942 1995 EK1 07/03/1995 Oizumi T. Kobayashi APO 1,2 km MPC · JPL
312943 1995 EQ5 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
312944 1995 FK8 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
312945 1995 FE19 29/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312946 1995 SN35 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
312947 1995 SC46 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312948 1995 SF80 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
312949 1995 UG82 28/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
312950 1995 WP11 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312951 1995 YQ11 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
312952 1996 AN6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312953 1996 BM10 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
312954 1996 GF13 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312955 1996 RB19 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
312956 1997 CZ3 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
312957 1997 JQ9 06/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312958 1997 QP2 30/08/1997 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
312959 1997 SH9 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
312960 1997 SP11 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
312961 1997 SG30 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312962 1997 SM30 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
312963 1997 YO8 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
312964 1998 DU25 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
312965 1998 EW9 05/03/1998 Xinglong SCAP 940 m MPC · JPL
312966 1998 HE5 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312967 1998 QW28 23/08/1998 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
312968 1998 QS97 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
312969 1998 SK34 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
312970 1998 SZ34 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
312971 1998 VE34 15/11/1998 Gekko T. Kagawa 1,2 km MPC · JPL
312972 1998 WO 17/11/1998 Cocoa I. P. Griffin 3,1 km MPC · JPL
312973 1999 BX10 19/01/1999 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
312974 1999 CU8 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
312975 1999 CZ70 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
312976 1999 CN159 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
312977 1999 FO73 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
312978 1999 JG29 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
312979 1999 KT4 18/05/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
312980 1999 RK60 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
312981 1999 RV123 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
312982 1999 RC206 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
312983 1999 RA236 08/09/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
312984 1999 SH21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312985 1999 TF45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
312986 1999 TU47 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
312987 1999 TC63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
312988 1999 TA67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
312989 1999 TV72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
312990 1999 TQ77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312991 1999 TZ126 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
312992 1999 TU156 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
312993 1999 TH170 10/10/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
312994 1999 TG175 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
312995 1999 TA191 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
312996 1999 TJ237 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312997 1999 TG245 07/10/1999 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
312998 1999 TL250 09/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
312999 1999 TU255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
313000 1999 TV262 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

308.000s  • 309.000s  • 310.000s  • 311.000s  • 312.000s  • 313.000s  • 314.000s  • 315.000s  • 316.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001