Danh sách tiểu hành tinh/148001–149000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148001 1997 EX49 05/03/1997 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
148002 1997 GF2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
148003 1997 GN20 05/04/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148004 1997 GP22 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148005 1997 GF30 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
148006 1997 HY11 30/04/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148007 1997 JL12 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
148008 1997 JS17 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
148009 1997 NW 03/07/1997 Dynic A. Sugie 8,5 km MPC · JPL
148010 1997 SK31 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
148011 1997 TE9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
148012 1997 TT18 06/10/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
148013 1997 US20 21/10/1997 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
148014 1997 VX1 05/11/1997 Prescott P. G. Comba 4,6 km MPC · JPL
148015 1997 WW5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
148016 1997 WR24 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
148017 1997 WU30 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148018 1997 YQ15 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
148019 1997 YW19 31/12/1997 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
148020 1998 AW3 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
148021 1998 CT 04/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 2,7 km MPC · JPL
148022 1998 CH4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
148023 1998 DY1 20/02/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,8 km MPC · JPL
148024 1998 DX18 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
148025 1998 DT37 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
148026 1998 DZ37 26/02/1998 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
148027 1998 EH9 08/03/1998 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
148028 1998 EY12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
148029 1998 FQ7 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
148030 1998 FF13 26/03/1998 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
148031 1998 FG101 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148032 1998 FQ142 29/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
148033 1998 MF41 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
148034 1998 QQ25 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148035 1998 QY44 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148036 1998 RE42 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148037 1998 RG43 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148038 1998 RV46 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148039 1998 RL52 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148040 1998 RH53 14/09/1998 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
148041 1998 RN59 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148042 1998 RP79 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148043 1998 SF25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
148044 1998 SL34 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148045 1998 SX64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
148046 1998 SF70 21/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148047 1998 SN72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
148048 1998 ST87 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148049 1998 SU91 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148050 1998 SG103 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148051 1998 SF118 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148052 1998 SU119 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148053 1998 SU130 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148054 1998 SB137 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148055 1998 SF139 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148056 1998 SF152 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148057 1998 ST154 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148058 1998 SX167 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
148059 1998 SN168 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
148060 1998 TO11 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
148061 1998 TB28 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
148062 1998 UB5 22/10/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
148063 1998 UA20 28/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
148064 1998 UW24 19/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
148065 1998 UH29 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
148066 1998 VL17 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148067 1998 VN20 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148068 1998 VE21 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148069 1998 VP43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
148070 1998 VY49 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148071 1998 VU56 11/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
148072 1998 WR16 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148073 1998 WU29 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
148074 1998 WR32 19/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
148075 1998 WB37 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
148076 1998 XJ1 07/12/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
148077 1998 XJ10 08/12/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
148078 1998 XS10 15/12/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
148079 1999 AZ13 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
148080 1999 AQ17 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
148081 Sunjiadong 1999 AW23 11/01/1999 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
148082 1999 BH15 26/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
148083 1999 CZ11 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148084 1999 CN24 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148085 1999 CW46 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148086 1999 CC92 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148087 1999 CS94 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148088 1999 CE100 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148089 1999 CB114 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
148090 1999 CQ120 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
148091 1999 CC153 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
148092 1999 FW13 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
148093 1999 FZ33 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
148094 1999 GP6 15/04/1999 Wise Wise Obs. 1,0 km MPC · JPL
148095 1999 JF10 08/05/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
148096 1999 JF90 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148097 1999 JM138 15/05/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
148098 1999 KR 16/05/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
148099 1999 LN3 08/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
148100 1999 NM10 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148101 1999 RD33 08/09/1999 Prescott P. G. Comba 5,8 km MPC · JPL
148102 1999 RW47 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
148103 1999 RO57 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148104 1999 RX68 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148105 1999 RU102 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148106 1999 RV102 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148107 1999 RR144 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
148108 1999 RJ164 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148109 1999 RC167 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148110 1999 RQ200 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
148111 1999 RF209 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148112 1999 RA216 08/09/1999 Mauna Kea C. Trujillo, D. C. Jewitt, J. X. Luu 168 km MPC · JPL
148113 1999 RW252 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148114 1999 SM12 30/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
148115 1999 TA25 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148116 1999 TD30 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148117 1999 TX52 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
148118 1999 TQ65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
148119 1999 TV81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
148120 1999 TK85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
148121 1999 TL100 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148122 1999 TC140 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148123 1999 TF161 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148124 1999 TK165 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148125 1999 TV166 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148126 1999 TM185 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
148127 1999 TM186 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148128 1999 TM191 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148129 1999 TK192 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148130 1999 TB203 13/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
148131 1999 TO250 09/10/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
148132 1999 TW256 09/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
148133 1999 TO258 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148134 1999 TQ270 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148135 1999 TY272 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148136 1999 TX287 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148137 1999 TP311 07/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
148138 1999 TW312 08/10/1999 Catalina CSS 8,4 km MPC · JPL
148139 1999 VT55 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148140 1999 VH106 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148141 1999 VC113 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148142 1999 VY134 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
148143 1999 VN142 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
148144 1999 VS146 12/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
148145 1999 VW165 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148146 1999 VB169 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148147 1999 XZ28 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148148 1999 XE50 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148149 1999 XU52 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148150 1999 XK79 07/12/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
148151 1999 XE119 05/12/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
148152 1999 XC131 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148153 1999 XZ131 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148154 1999 XA134 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148155 1999 XL135 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148156 1999 XP141 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148157 1999 XV142 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148158 1999 XB153 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148159 1999 XC153 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148160 1999 XQ160 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148161 1999 XH172 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148162 1999 XC186 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148163 1999 XV194 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148164 1999 XW194 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148165 1999 XK228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
148166 1999 XN229 07/12/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
148167 1999 XU251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
148168 1999 XH252 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
148169 1999 XQ257 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148170 1999 YE1 17/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
148171 1999 YC3 17/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148172 1999 YZ25 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
148173 2000 AT 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
148174 2000 AC36 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148175 2000 AE36 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148176 2000 AL46 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148177 2000 AR62 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148178 2000 AO73 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148179 2000 AY79 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148180 2000 AD114 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148181 2000 AQ122 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148182 2000 AF161 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148183 2000 AG208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
148184 2000 AH212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
148185 2000 AT223 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
148186 2000 BG 16/01/2000 Eskridge G. Hug, G. Bell 980 m MPC · JPL
148187 2000 BP18 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148188 2000 BF20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
148189 2000 BE22 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
148190 2000 BT23 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148191 2000 BK24 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148192 2000 BQ34 30/01/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
148193 2000 BQ45 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
148194 2000 BD46 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
148195 2000 CG7 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148196 2000 CR37 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148197 2000 CQ38 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148198 2000 CR38 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148199 2000 CE40 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148200 2000 CH69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148201 2000 CD80 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
148202 2000 CN80 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148203 2000 CW88 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148204 2000 CN90 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148205 2000 CZ93 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148206 2000 CL97 13/02/2000 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,6 km MPC · JPL
148207 2000 CM100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
148208 2000 CD101 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
148209 2000 CR105 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 195 km MPC · JPL
148210 2000 CR111 06/02/2000 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
148211 2000 CO116 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
148212 2000 CR140 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
148213 2000 DU2 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
148214 2000 DA21 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148215 2000 DE28 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148216 2000 DM30 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148217 2000 DB33 29/02/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
148218 2000 DM37 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148219 2000 DP41 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148220 2000 DB47 29/02/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
148221 2000 DO51 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148222 2000 DP53 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148223 2000 DQ60 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148224 2000 DV61 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148225 2000 DB78 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148226 2000 DO84 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148227 2000 DP99 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
148228 2000 DP101 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148229 2000 DN102 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148230 2000 DF106 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148231 2000 DG108 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148232 2000 DU109 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
148233 2000 DV109 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148234 2000 EW5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,8 km MPC · JPL
148235 2000 EC6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
148236 2000 EC9 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148237 2000 EX9 03/03/2000 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
148238 2000 EA19 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148239 2000 EH28 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148240 2000 EA41 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148241 2000 EP42 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148242 2000 EN58 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148243 2000 EX58 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148244 2000 EW63 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148245 2000 EG70 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148246 2000 EK109 08/03/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
148247 2000 EA124 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
148248 2000 EJ124 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
148249 2000 EO125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
148250 2000 EC127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
148251 2000 EA145 03/03/2000 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
148252 2000 ER162 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148253 2000 EC178 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148254 2000 EL198 01/03/2000 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
148255 2000 EF201 05/03/2000 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
148256 2000 FL16 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148257 2000 FS17 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148258 2000 FQ20 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148259 2000 FB22 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
148260 2000 FA24 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148261 2000 FV31 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148262 2000 FT33 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148263 2000 FM34 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148264 2000 FS34 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
148265 2000 FQ37 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148266 2000 FQ39 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148267 2000 FH43 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148268 2000 FN57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
148269 2000 FX66 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
148270 2000 GM6 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148271 2000 GF20 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148272 2000 GL29 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148273 2000 GB37 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148274 2000 GS39 05/04/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
148275 2000 GB49 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148276 2000 GL56 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148277 2000 GV58 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148278 2000 GW83 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148279 2000 GF87 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148280 2000 GG93 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148281 2000 GT97 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148282 2000 GO107 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148283 2000 GM134 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148284 2000 GX157 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
148285 2000 GC158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
148286 2000 GN164 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148287 2000 GD172 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
148288 2000 GE172 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
148289 2000 GO173 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
148290 2000 HV2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
148291 2000 HJ25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
148292 2000 HB27 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148293 2000 HM27 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148294 2000 HQ34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
148295 2000 HU51 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148296 2000 HG67 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
148297 2000 HH72 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
148298 2000 HX74 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148299 2000 HM77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
148300 2000 HO97 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148301 2000 JJ2 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148302 2000 JR62 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148303 2000 KQ14 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148304 2000 KF41 31/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
148305 2000 KD55 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148306 2000 KR68 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
148307 2000 LR33 04/06/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
148308 2000 LF36 01/06/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
148309 2000 NA4 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
148310 2000 NN4 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
148311 2000 NE22 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148312 2000 OP1 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
148313 2000 OZ22 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148314 2000 OH52 24/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
148315 2000 PU6 04/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148316 2000 PL18 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148317 2000 QX12 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148318 2000 QK13 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148319 2000 QO32 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148320 2000 QV47 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148321 2000 QV52 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148322 2000 QT57 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148323 2000 QP64 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148324 2000 QH81 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148325 2000 QB83 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148326 2000 QA95 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148327 2000 QD99 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148328 2000 QQ106 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148329 2000 QO107 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148330 2000 QG111 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148331 2000 QO125 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148332 2000 QY134 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
148333 2000 QA149 30/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
148334 2000 QB158 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148335 2000 QJ159 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
148336 2000 QP166 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148337 2000 QM167 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148338 2000 QQ167 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148339 2000 QG182 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148340 2000 QN202 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
148341 2000 QF203 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148342 2000 QJ242 27/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
148343 2000 RK5 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148344 2000 RW18 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
148345 2000 RC19 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
148346 2000 RL23 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148347 2000 RC24 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
148348 2000 RL24 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148349 2000 RF29 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
148350 2000 RN34 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148351 2000 RH43 03/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
148352 2000 RH45 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148353 2000 RE100 05/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148354 2000 RV101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
148355 2000 RA102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
148356 2000 SE9 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148357 2000 ST17 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
148358 2000 SY18 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148359 2000 SM20 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148360 2000 SJ27 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148361 2000 SG36 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148362 2000 SG46 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148363 2000 SX90 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
148364 2000 SN91 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148365 2000 SP94 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148366 2000 SM100 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148367 2000 SS101 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148368 2000 SO105 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148369 2000 SW108 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148370 2000 SE119 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148371 2000 SU129 22/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
148372 2000 ST137 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148373 2000 SP165 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148374 2000 SW174 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148375 2000 SO184 20/09/2000 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
148376 2000 SX195 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
148377 2000 SN281 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148378 2000 SP282 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
148379 2000 SQ294 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148380 2000 SS307 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148381 2000 SC309 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
148382 2000 SR318 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
148383 2000 SA352 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
148384 Dalcanton 2000 SV373 26/09/2000 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
148385 2000 TG10 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148386 2000 TM19 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148387 2000 TS29 04/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148388 2000 TU33 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
148389 2000 TN35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
148390 2000 TU37 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148391 2000 TV61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
148392 2000 TQ68 05/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
148393 2000 UV12 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148394 2000 UU23 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148395 2000 UL38 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148396 2000 UJ43 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
148397 2000 UE55 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
148398 2000 UY61 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148399 2000 UB78 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
148400 2000 UW80 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148401 2000 UF82 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
148402 2000 UO98 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
148403 2000 UU101 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148404 2000 VS40 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148405 2000 VJ41 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148406 2000 VC54 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148407 2000 WG8 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148408 2000 WQ13 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148409 2000 WF20 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
148410 2000 WN24 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
148411 2000 WR25 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148412 2000 WD47 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148413 2000 WY62 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
148414 2000 WU70 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148415 2000 WK73 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148416 2000 WQ73 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
148417 2000 WU75 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148418 2000 WD81 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
148419 2000 WF83 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148420 2000 WZ90 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
148421 2000 WT106 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148422 2000 WE108 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148423 2000 WN109 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148424 2000 WK114 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
148425 2000 WZ114 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148426 2000 WB126 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148427 2000 WX132 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
148428 2000 WV160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
148429 2000 WM165 23/11/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
148430 2000 WZ167 25/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
148431 2000 WU169 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
148432 2000 WS176 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148433 2000 XW 01/12/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
148434 2000 XN3 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148435 2000 XJ4 01/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148436 2000 XP4 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148437 2000 XP14 04/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
148438 2000 XU24 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
148439 2000 XN25 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148440 2000 XY26 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
148441 2000 XG31 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
148442 2000 XN33 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148443 2000 XF36 05/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
148444 2000 XL42 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
148445 2000 XV51 06/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148446 2000 XG54 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
148447 2000 YH 16/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
148448 2000 YB1 17/12/2000 Gnosca S. Sposetti 6,9 km MPC · JPL
148449 2000 YQ5 19/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148450 2000 YN35 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148451 2000 YN42 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
148452 2000 YR59 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
148453 2000 YO66 22/12/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
148454 2000 YS70 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
148455 2000 YM82 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
148456 2000 YQ87 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
148457 2000 YB88 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
148458 2000 YG88 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148459 2000 YV97 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
148460 2000 YA112 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
148461 2000 YW131 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
148462 2000 YN136 23/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
148463 2001 AB7 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148464 2001 AT12 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
148465 2001 AG52 02/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
148466 2001 BA19 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148467 2001 BF68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148468 2001 CJ10 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
148469 2001 DL28 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148470 2001 DR42 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148471 2001 DY55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
148472 2001 DQ88 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
148473 2001 EC4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
148474 2001 ED9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
148475 2001 EX17 15/03/2001 Needville L. Casady, A. Cruz 1,1 km MPC · JPL
148476 2001 FU70 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148477 2001 FS99 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
148478 2001 FJ112 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148479 2001 FK124 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
148480 2001 FE155 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148481 2001 FL161 29/03/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
148482 2001 HC21 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148483 2001 HU54 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148484 2001 HK60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
148485 2001 JW 12/05/2001 Eskridge G. Hug 2,3 km MPC · JPL
148486 2001 JF9 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
148487 2001 KB12 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148488 2001 KU22 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148489 2001 KD27 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148490 2001 KR29 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148491 2001 KP48 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148492 2001 KB51 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148493 2001 KV61 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148494 2001 KX70 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
148495 2001 LO1 14/06/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
148496 2001 LZ7 15/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
148497 2001 MM10 20/06/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
148498 2001 MU10 21/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
148499 2001 MD15 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
148500 2001 MP15 25/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148501 2001 MF18 22/06/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
148502 2001 MM18 26/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
148503 2001 NQ 10/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
148504 2001 NG18 10/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148505 2001 NQ22 14/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
148506 2001 OG7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
148507 2001 OA44 23/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
148508 2001 OX46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
148509 2001 ON58 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148510 2001 OW61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
148511 2001 OK67 27/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
148512 2001 OL70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
148513 2001 OE113 22/07/2001 Siding Spring R. H. McNaught 3,0 km MPC · JPL
148514 2001 PS5 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
148515 2001 PW8 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
148516 2001 PX9 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
148517 2001 PA27 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
148518 2001 PW28 13/08/2001 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL
148519 2001 PO40 11/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
148520 2001 PT41 11/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
148521 2001 PL46 12/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
148522 2001 PT49 14/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
148523 2001 PH53 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
148524 2001 PP59 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
148525 2001 QG 16/08/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 1,3 km MPC · JPL
148526 2001 QV 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148527 2001 QC2 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
148528 2001 QC5 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148529 2001 QQ5 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148530 2001 QP19 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148531 2001 QZ27 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148532 2001 QL32 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148533 2001 QZ32 17/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
148534 2001 QQ39 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148535 2001 QB58 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
148536 2001 QG83 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148537 2001 QJ91 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148538 2001 QM97 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148539 2001 QH102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148540 2001 QN102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148541 2001 QC119 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148542 2001 QH123 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148543 2001 QG125 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148544 2001 QM130 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148545 2001 QP134 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148546 2001 QW141 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148547 2001 QK144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
148548 2001 QU144 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
148549 2001 QL147 20/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
148550 2001 QA152 26/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
148551 2001 QU155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
148552 2001 QR159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
148553 2001 QB161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
148554 2001 QR163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
148555 2001 QM164 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
148556 2001 QZ176 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
148557 2001 QH194 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
148558 2001 QQ194 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148559 2001 QW203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
148560 2001 QP204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
148561 2001 QO215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
148562 2001 QJ216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
148563 2001 QW219 23/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148564 2001 QA223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
148565 2001 QP228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
148566 2001 QJ233 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148567 2001 QK236 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148568 2001 QS244 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148569 2001 QR254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
148570 2001 QK255 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148571 2001 QB260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148572 2001 QS265 26/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
148573 2001 QN268 20/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
148574 2001 QK269 20/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
148575 2001 QA272 19/08/2001 Eskridge Farpoint Obs. 2,0 km MPC · JPL
148576 2001 QU274 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148577 2001 QV284 18/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
148578 2001 QG286 17/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
148579 2001 QD287 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
148580 2001 QG291 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148581 2001 QS292 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148582 2001 QM333 20/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
148583 2001 QN333 20/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
148584 2001 QU333 27/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
148585 2001 RO4 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148586 2001 RP5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
148587 2001 RM6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
148588 2001 RW7 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148589 2001 RQ11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
148590 2001 RQ15 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148591 2001 RR16 10/09/2001 Kanab E. E. Sheridan 1,5 km MPC · JPL
148592 2001 RM17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
148593 2001 RO21 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148594 2001 RX29 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148595 2001 RR32 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148596 2001 RD33 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148597 2001 RL33 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148598 2001 RT40 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148599 2001 RN48 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148600 2001 RE52 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148601 2001 RE55 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148602 2001 RK56 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148603 2001 RF59 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148604 Shobbrook 2001 RO63 11/09/2001 Oakley C. Wolfe 2,8 km MPC · JPL
148605 2001 RT63 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
148606 2001 RK71 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148607 2001 RN80 13/09/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
148608 2001 RS80 14/09/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
148609 2001 RB83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
148610 2001 RF98 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
148611 2001 RQ104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148612 2001 RY108 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148613 2001 RV109 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148614 2001 RR113 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148615 2001 RS114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148616 2001 RC117 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148617 2001 RA118 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148618 2001 RV119 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148619 2001 RM120 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148620 2001 RE122 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148621 2001 RC126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148622 2001 RY126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148623 2001 RG127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148624 2001 RE131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148625 2001 RD133 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148626 2001 RV134 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148627 2001 RE136 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148628 2001 RP151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
148629 2001 RT151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
148630 2001 RU155 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148631 2001 SP3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
148632 2001 SO10 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148633 2001 SU13 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148634 2001 SL19 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148635 2001 ST19 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148636 2001 SJ22 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148637 2001 SY23 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148638 2001 SH31 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148639 2001 SQ31 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148640 2001 SB42 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148641 2001 SB45 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148642 2001 SO45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148643 2001 ST45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148644 2001 SU56 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148645 2001 SD61 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
148646 2001 SY66 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148647 2001 SL75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
148648 2001 SD86 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
148649 2001 SY86 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148650 2001 ST93 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148651 2001 SQ110 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148652 2001 SB111 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148653 2001 SK118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148654 2001 SK119 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148655 2001 SG121 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148656 2001 SW123 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148657 2001 SX124 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148658 2001 SG128 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148659 2001 ST128 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148660 2001 SW131 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148661 2001 SE137 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148662 2001 SA138 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148663 2001 SM145 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148664 2001 SH150 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148665 2001 SQ156 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148666 2001 SP158 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148667 2001 SW158 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148668 2001 SH161 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148669 2001 SL162 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148670 2001 SU165 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148671 2001 SQ166 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148672 2001 SQ172 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148673 2001 SB176 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
148674 2001 SZ186 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148675 2001 SF200 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148676 2001 SR202 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148677 2001 ST210 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148678 2001 SM213 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148679 2001 SB215 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148680 2001 SX215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148681 2001 SA224 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148682 2001 SB224 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148683 2001 SG227 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148684 2001 SZ229 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148685 2001 SF230 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148686 2001 SS235 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148687 2001 SO244 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148688 2001 SU246 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148689 2001 SM247 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148690 2001 SV247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148691 2001 SQ250 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148692 2001 SC252 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148693 2001 SJ253 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148694 2001 SP253 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148695 2001 SR253 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148696 2001 SS260 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148697 2001 SH261 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148698 2001 SA264 24/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148699 2001 SA272 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148700 2001 SU277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148701 2001 SV289 29/09/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
148702 2001 SG316 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148703 2001 SX320 23/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148704 2001 SV323 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
148705 2001 SZ339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
148706 2001 SA349 29/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
148707 Dodelson 2001 SC353 19/09/2001 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
148708 2001 TX14 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
148709 2001 TW16 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148710 2001 TJ20 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148711 2001 TQ22 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148712 2001 TX30 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148713 2001 TA36 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
148714 2001 TD39 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148715 2001 TK40 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148716 2001 TR40 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148717 2001 TB50 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148718 2001 TK51 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148719 2001 TO51 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148720 2001 TC52 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148721 2001 TD52 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148722 2001 TN64 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148723 2001 TJ67 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148724 2001 TM69 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148725 2001 TX70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148726 2001 TY73 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148727 2001 TS75 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148728 2001 TG85 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148729 2001 TB87 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148730 2001 TJ87 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148731 2001 TA88 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148732 2001 TA94 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148733 2001 TD94 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148734 2001 TL102 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148735 2001 TN104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
148736 2001 TG105 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148737 2001 TC113 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
148738 2001 TF113 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148739 2001 TX114 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148740 2001 TS115 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148741 2001 TT118 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148742 2001 TM120 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148743 2001 TS132 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
148744 2001 TF134 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
148745 2001 TA136 13/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
148746 2001 TP139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
148747 2001 TR143 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
148748 2001 TF164 11/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
148749 2001 TM170 13/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
148750 2001 TL171 15/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
148751 2001 TQ178 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148752 2001 TS180 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148753 2001 TZ181 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148754 2001 TG191 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148755 2001 TH191 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148756 2001 TD194 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148757 2001 TG195 15/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
148758 2001 TK196 14/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
148759 2001 TF203 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148760 2001 TH212 13/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
148761 2001 TX215 13/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
148762 2001 TL219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
148763 2001 TK225 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
148764 2001 TA227 15/10/2001 Needville Needville Obs. 1,6 km MPC · JPL
148765 2001 TQ228 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148766 2001 TY228 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148767 2001 TJ229 15/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
148768 2001 TB232 15/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
148769 2001 TE239 15/10/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
148770 2001 TD240 10/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
148771 2001 UN 16/10/2001 Elmira A. J. Cecce 2,0 km MPC · JPL
148772 2001 UU2 20/10/2001 Emerald Lane L. Ball 2,3 km MPC · JPL
148773 2001 UT3 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148774 2001 UK4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
148775 2001 UM4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
148776 2001 US8 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148777 2001 UK10 16/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
148778 2001 UL13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
148779 2001 UJ18 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
148780 Altjira 2001 UQ18 20/10/2001 Kitt Peak DES cubewano (hot) · 307 km MPC · JPL
148781 2001 UL19 16/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
148782 2001 UE21 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148783 2001 UL21 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148784 2001 UK25 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148785 2001 UN26 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148786 2001 UD32 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
148787 2001 UV32 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148788 2001 UP42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148789 2001 UX47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148790 2001 UU50 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148791 2001 UW53 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148792 2001 UF54 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148793 2001 UZ60 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148794 2001 UF62 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148795 2001 UV65 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148796 2001 UP66 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148797 2001 UH67 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148798 2001 UL75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148799 2001 UQ81 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148800 2001 UM91 18/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148801 2001 UR93 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
148802 2001 UO98 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148803 2001 US99 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148804 2001 UX101 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148805 2001 UU103 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148806 2001 UW106 20/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
148807 2001 UM108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148808 2001 US108 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148809 2001 UP110 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148810 2001 UX112 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148811 2001 UX114 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148812 2001 UN115 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
148813 2001 UY116 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148814 2001 UK117 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148815 2001 UD118 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148816 2001 UB124 22/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
148817 2001 UN125 22/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
148818 2001 UT125 22/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
148819 2001 UO126 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148820 2001 UW127 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148821 2001 UV130 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148822 2001 UQ132 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148823 2001 UR141 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148824 2001 UY144 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148825 2001 UA145 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148826 2001 UJ153 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148827 2001 UV154 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
148828 2001 UZ158 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148829 2001 UD167 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
148830 2001 UL169 19/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148831 2001 UN169 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
148832 2001 UA176 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
148833 2001 UY177 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148834 2001 UF192 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148835 2001 UQ192 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
148836 2001 UN196 18/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
148837 2001 UK210 21/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
148838 2001 UP214 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148839 2001 UK218 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
148840 2001 VD7 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148841 2001 VL11 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148842 2001 VG13 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148843 2001 VZ16 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148844 2001 VA22 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
148845 2001 VE22 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148846 2001 VK22 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148847 2001 VY23 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148848 2001 VY24 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148849 2001 VF25 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148850 2001 VC27 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148851 2001 VR29 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148852 2001 VL31 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148853 2001 VJ34 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148854 2001 VP36 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148855 2001 VS38 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148856 2001 VU50 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148857 2001 VU52 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148858 2001 VH56 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
148859 2001 VC57 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148860 2001 VK59 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148861 2001 VL60 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148862 2001 VD66 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148863 2001 VV66 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148864 2001 VP72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
148865 2001 VF76 15/11/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,3 km MPC · JPL
148866 2001 VQ81 15/11/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
148867 2001 VR88 15/11/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
148868 2001 VV90 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148869 2001 VL99 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
148870 2001 VE103 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148871 2001 VC113 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148872 2001 VM114 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148873 2001 VV115 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148874 2001 VH116 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148875 2001 VZ116 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148876 2001 VS119 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148877 2001 VA124 10/11/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
148878 2001 VC124 11/11/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
148879 2001 VU125 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148880 2001 WL5 17/11/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
148881 2001 WM7 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
148882 2001 WQ9 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148883 2001 WP11 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148884 2001 WO14 20/11/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,1 km MPC · JPL
148885 2001 WV15 24/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148886 2001 WC19 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148887 2001 WQ19 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148888 2001 WJ20 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148889 2001 WL29 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148890 2001 WO30 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148891 2001 WZ30 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148892 2001 WY32 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148893 2001 WP34 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148894 2001 WX34 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148895 2001 WE38 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148896 2001 WQ42 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148897 2001 WN56 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148898 2001 WT57 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148899 2001 WD60 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148900 2001 WO61 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148901 2001 WR67 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148902 2001 WA68 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148903 2001 WX70 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148904 2001 WD89 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148905 2001 WA90 21/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148906 2001 WC91 21/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148907 2001 WA93 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
148908 2001 XL1 09/12/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
148909 2001 XA2 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
148910 2001 XY9 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148911 2001 XX13 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148912 2001 XK18 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148913 2001 XE34 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148914 2001 XX35 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
148915 2001 XR36 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148916 2001 XF41 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148917 2001 XL48 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148918 2001 XJ50 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148919 2001 XG51 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148920 2001 XB54 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
148921 2001 XO69 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
148922 2001 XW72 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148923 2001 XH73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148924 2001 XL73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148925 2001 XD75 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148926 2001 XR75 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
148927 2001 XM77 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148928 2001 XW79 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148929 2001 XN89 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148930 2001 XN90 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148931 2001 XA92 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148932 2001 XR92 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148933 2001 XZ99 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148934 2001 XO101 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148935 2001 XU106 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148936 2001 XL113 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148937 2001 XK114 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148938 2001 XB117 13/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
148939 2001 XT123 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148940 2001 XF126 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
148941 2001 XC131 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148942 2001 XC138 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148943 2001 XA139 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148944 2001 XW141 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148945 2001 XS144 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148946 2001 XE148 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148947 2001 XA151 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
148948 2001 XQ154 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148949 2001 XM159 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148950 2001 XX163 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148951 2001 XB167 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148952 2001 XD179 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
148953 2001 XE188 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148954 2001 XX203 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148955 2001 XQ204 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148956 2001 XC205 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148957 2001 XD205 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148958 2001 XM216 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148959 2001 XU222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148960 2001 XY222 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148961 2001 XM224 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148962 2001 XU224 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148963 2001 XW225 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148964 2001 XF226 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148965 2001 XK227 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148966 2001 XT228 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148967 2001 XV231 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148968 2001 XN233 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148969 2001 XY233 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148970 2001 XG235 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148971 2001 XZ236 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
148972 2001 XN237 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148973 2001 XP249 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148974 2001 XD250 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148975 2001 XA255 09/12/2001 Mauna Kea D. C. Jewitt, S. S. Sheppard, J. Kleyna 38 km MPC · JPL
148976 2001 XN264 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
148977 2001 YX21 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148978 2001 YO24 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148979 2001 YH27 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148980 2001 YA33 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
148981 2001 YU34 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148982 2001 YS38 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148983 2001 YT39 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148984 2001 YA41 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148985 2001 YF43 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148986 2001 YO47 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148987 2001 YC48 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
148988 2001 YR67 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148989 2001 YM73 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148990 2001 YX92 17/12/2001 Kitt Peak DLS 2,2 km MPC · JPL
148991 2001 YH98 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148992 2001 YS100 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148993 2001 YA101 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148994 2001 YT121 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148995 2001 YL122 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148996 2001 YA123 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
148997 2001 YU126 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148998 2001 YF127 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
148999 2001 YF128 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
149000 2001 YM130 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

144.000s  • 145.000s  • 146.000s  • 147.000s  • 148.000s  • 149.000s  • 150.000s  • 151.000s  • 152.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001