Danh sách tiểu hành tinh/405001–406000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405001 2000 SY334 26/09/2000 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
405002 2000 SR365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
405003 2000 TX25 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
405004 2000 TU48 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
405005 2000 UJ18 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
405006 2000 UH70 25/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
405007 2000 VJ19 01/11/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
405008 2000 VT41 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
405009 2000 VO53 03/11/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405010 2000 WL13 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
405011 2000 WT80 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
405012 2000 WP170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
405013 2000 YK94 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405014 2001 CZ28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
405015 2001 DW23 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405016 2001 DD55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405017 2001 HE17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405018 2001 PY4 07/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
405019 2001 PY64 01/08/2001 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
405020 2001 QX 16/08/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
405021 2001 QN48 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
405022 2001 QX128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405023 2001 QO130 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
405024 2001 QK189 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
405025 2001 QM190 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
405026 2001 QU207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
405027 2001 QZ251 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
405028 2001 QC257 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405029 2001 QH288 17/08/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
405030 2001 RD9 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
405031 2001 RO36 08/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
405032 2001 RO39 10/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
405033 2001 RD98 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405034 2001 RW111 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
405035 2001 RO113 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
405036 2001 RT119 12/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
405037 2001 SQ24 16/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405038 2001 SS48 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
405039 2001 SJ60 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
405040 2001 SC85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
405041 2001 SO89 20/09/2001 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
405042 2001 SY102 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
405043 2001 SM116 21/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
405044 2001 SB127 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
405045 2001 SM129 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
405046 2001 SR166 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
405047 2001 SL185 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
405048 2001 SP191 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
405049 2001 SK193 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405050 2001 SM198 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
405051 2001 SL199 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
405052 2001 SR215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405053 2001 SQ225 19/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
405054 2001 SJ255 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405055 2001 SN259 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
405056 2001 SN287 21/09/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
405057 2001 SO352 24/09/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
405058 2001 TX16 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
405059 2001 TO17 14/10/2001 Ondřejov P. Pravec 1,8 km MPC · JPL
405060 2001 TT18 11/10/2001 Eskridge G. Hug 590 m MPC · JPL
405061 2001 TC30 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405062 2001 TN52 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405063 2001 TL86 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405064 2001 TV153 13/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
405065 2001 TA162 23/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
405066 2001 TS182 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405067 2001 TM183 14/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
405068 2001 TH225 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
405069 2001 TG231 15/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
405070 2001 TN257 10/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
405071 2001 TT258 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
405072 2001 UT8 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405073 2001 UL43 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
405074 2001 UU58 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405075 2001 UU62 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
405076 2001 UP72 20/10/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
405077 2001 US77 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
405078 2001 UK85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405079 2001 UB105 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
405080 2001 UL142 23/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
405081 2001 UH172 18/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
405082 2001 UO204 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405083 2001 UG209 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
405084 2001 UG218 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
405085 2001 UQ231 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
405086 2001 VS74 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405087 2001 WC20 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
405088 2001 WN32 17/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405089 2001 WD72 09/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
405090 2001 XK32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
405091 2001 XT32 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405092 2001 XM46 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
405093 2001 XW88 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
405094 2001 XE91 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
405095 2001 XL141 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
405096 2001 XF174 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
405097 2001 XY198 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
405098 2001 XG217 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
405099 2001 XY234 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405100 2001 YZ8 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405101 2001 YQ14 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
405102 2002 AZ43 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405103 2002 AH55 24/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
405104 2002 AN68 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405105 2002 BJ26 27/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
405106 2002 CE60 06/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
405107 2002 CY70 07/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
405108 2002 CF98 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
405109 2002 CB246 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
405110 2002 CL252 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
405111 2002 CG260 07/02/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
405112 2002 DK19 17/02/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
405113 2002 ED4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 750 m MPC · JPL
405114 2002 EE82 13/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
405115 2002 EO162 04/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405116 2002 FQ15 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
405117 2002 FG22 19/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
405118 2002 FN30 20/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
405119 2002 FW33 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
405120 2002 FS41 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405121 2002 GF2 06/04/2002 Emerald Lane L. Ball 1,4 km MPC · JPL
405122 2002 GO2 04/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
405123 2002 GB5 09/04/2002 Terskol Terskol Obs. 3,7 km MPC · JPL
405124 2002 GS51 05/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
405125 2002 GM112 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
405126 2002 GU121 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
405127 2002 GB135 12/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
405128 2002 GU162 14/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
405129 2002 HW8 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
405130 2002 JO9 07/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405131 2002 JV17 07/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
405132 2002 JH36 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
405133 2002 LB15 06/06/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
405134 2002 PU110 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
405135 2002 PJ177 11/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
405136 2002 PK180 08/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
405137 2002 PE202 25/08/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
405138 2002 QC3 16/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
405139 2002 QE34 29/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
405140 2002 QR121 16/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
405141 2002 QP138 17/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
405142 2002 RF179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
405143 2002 RZ182 11/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
405144 2002 RD218 25/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
405145 2002 RS245 01/09/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
405146 2002 RJ255 15/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
405147 2002 RD266 13/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
405148 2002 RN288 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405149 2002 SE12 15/09/2002 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
405150 2002 ST48 30/09/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
405151 2002 SH64 16/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
405152 2002 TM 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
405153 2002 TH64 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
405154 2002 TN64 05/10/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 780 m MPC · JPL
405155 2002 TY97 03/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
405156 2002 TW149 05/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
405157 2002 TW209 06/10/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
405158 2002 TS244 10/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
405159 2002 TS312 04/10/2002 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
405160 2002 TX333 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
405161 2002 TX348 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
405162 2002 TG367 10/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
405163 2002 UD32 30/10/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
405164 2002 UY32 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
405165 2002 UG37 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
405166 2002 UO71 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
405167 2002 VF13 04/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
405168 2002 VL46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
405169 2002 VO56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
405170 2002 VK64 06/11/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
405171 2002 VN102 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405172 2002 VE105 12/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
405173 2002 VM106 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
405174 2002 VR106 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
405175 2002 VF113 13/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
405176 2002 VB123 13/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
405177 2002 VX125 14/11/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
405178 2002 VN133 05/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
405179 2002 WT1 23/11/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
405180 2002 WF2 23/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
405181 2002 XA22 02/12/2002 Haleakala NEAT 770 m MPC · JPL
405182 2002 XU117 10/12/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
405183 2002 YS15 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
405184 2003 AC15 03/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
405185 2003 AQ21 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
405186 2003 AF42 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
405187 2003 AV66 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
405188 2003 AM75 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
405189 2003 BO1 25/01/2003 Palomar NEAT 270 m MPC · JPL
405190 2003 BK4 25/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,4 km MPC · JPL
405191 2003 BE5 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,1 km MPC · JPL
405192 2003 BM30 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
405193 2003 BJ59 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
405194 2003 CD1 01/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
405195 2003 CX18 08/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
405196 2003 CQ25 06/02/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
405197 2003 DU4 22/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
405198 2003 DU21 28/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
405199 2003 DW21 28/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
405200 2003 EE50 11/03/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405201 2003 FF3 26/02/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
405202 2003 FW74 26/03/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
405203 2003 GC57 07/04/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 590 m MPC · JPL
405204 2003 HP8 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
405205 2003 HS29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
405206 2003 HK42 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
405207 Konstanz 2003 KP18 24/05/2003 Kleť KLENOT 3,1 km MPC · JPL
405208 2003 ND10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405209 2003 OV2 23/07/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
405210 2003 OY10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
405211 2003 PD6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
405212 2003 QC10 22/08/2003 Socorro LINEAR APO 890 m MPC · JPL
405213 2003 QN14 20/08/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
405214 2003 QC39 22/08/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
405215 2003 QH48 20/08/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
405216 2003 QL59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
405217 2003 QD72 26/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405218 2003 QV111 31/08/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
405219 2003 QY114 22/08/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
405220 2003 RM2 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
405221 2003 RM3 01/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
405222 2003 RV20 26/08/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405223 2003 SK31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
405224 2003 SO32 16/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
405225 2003 SW33 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
405226 2003 SA41 17/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
405227 2003 SA43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
405228 2003 SP62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405229 2003 SA66 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
405230 2003 SJ79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405231 2003 SJ83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405232 2003 SU90 18/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
405233 2003 SH111 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,7 km MPC · JPL
405234 2003 SU117 16/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
405235 2003 SS121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405236 2003 SU121 17/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
405237 2003 SL130 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
405238 2003 SW131 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
405239 2003 SU132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405240 2003 ST133 18/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
405241 2003 SC140 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
405242 2003 SM141 19/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
405243 2003 SL151 17/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
405244 2003 SV154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
405245 2003 SP179 19/09/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
405246 2003 SB187 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
405247 2003 SG202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
405248 2003 SN203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
405249 2003 SD206 23/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
405250 2003 SE206 02/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405251 2003 ST230 24/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
405252 2003 SL244 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405253 2003 SZ248 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
405254 2003 SR264 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405255 2003 SY264 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405256 2003 SY265 29/09/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
405257 2003 SZ265 29/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
405258 2003 SS266 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
405259 2003 SR269 28/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
405260 2003 SY285 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405261 2003 SB287 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405262 2003 SK288 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
405263 2003 SQ301 17/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
405264 2003 SF311 29/09/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
405265 2003 SG313 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
405266 2003 SV322 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405267 2003 SL324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405268 2003 SW325 18/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
405269 2003 SD326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
405270 2003 SZ326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405271 2003 SV328 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405272 2003 SM332 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405273 2003 SJ335 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
405274 2003 SM336 27/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
405275 2003 SR338 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
405276 2003 SY338 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
405277 2003 SF339 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
405278 2003 SF340 28/09/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
405279 2003 SY349 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405280 2003 SZ365 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
405281 2003 SD400 26/09/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
405282 2003 SQ402 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405283 2003 SW404 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
405284 2003 SC422 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
405285 2003 SV424 25/09/2003 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,7 km MPC · JPL
405286 2003 SY431 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
405287 2003 SK433 28/09/2003 Apache Point SDSS 4,3 km MPC · JPL
405288 2003 TL5 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405289 2003 TS8 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
405290 2003 TC13 05/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
405291 2003 TH14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
405292 2003 TJ16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
405293 2003 TR16 14/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
405294 2003 TK17 15/10/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
405295 2003 TC36 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405296 2003 TW39 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
405297 2003 TM54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
405298 2003 TG57 05/10/2003 Socorro LINEAR 58892| 4,3 km MPC · JPL
405299 2003 TZ58 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
405300 2003 UQ 16/10/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405301 2003 UH5 18/10/2003 Wrightwood J. W. Young 4,7 km MPC · JPL
405302 2003 UO7 28/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
405303 2003 UW17 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405304 2003 UH25 22/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,9 km MPC · JPL
405305 2003 UJ25 22/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 4,0 km MPC · JPL
405306 2003 UP29 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
405307 2003 UH33 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405308 2003 UQ35 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405309 2003 US57 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
405310 2003 UB62 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
405311 2003 UX66 18/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
405312 2003 UP69 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405313 2003 UT81 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
405314 2003 UJ82 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405315 2003 UM95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405316 2003 UN99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
405317 2003 UM101 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
405318 2003 UW105 18/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
405319 2003 UJ149 28/09/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
405320 2003 UU164 21/10/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
405321 2003 UN165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405322 2003 UN176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
405323 2003 UF195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405324 2003 UT221 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
405325 2003 UM225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405326 2003 UM235 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405327 2003 UT239 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405328 2003 UH245 24/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
405329 2003 UW249 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405330 2003 UP266 28/10/2003 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
405331 2003 UV269 29/10/2003 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
405332 2003 UM279 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
405333 2003 UB282 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405334 2003 UR296 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405335 2003 UN302 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
405336 2003 UW320 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
405337 2003 UL327 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
405338 2003 UH328 17/10/2003 Apache Point SDSS 4,5 km MPC · JPL
405339 2003 UZ328 17/10/2003 Apache Point SDSS 4,7 km MPC · JPL
405340 2003 UF334 18/10/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
405341 2003 UP336 18/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
405342 2003 UE340 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405343 2003 UP340 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
405344 2003 UN352 19/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
405345 2003 UX371 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405346 2003 UX372 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
405347 2003 UT401 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
405348 2003 UE415 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405349 2003 VU6 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405350 2003 VV11 03/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405351 2003 WV10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
405352 2003 WM27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405353 2003 WY27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405354 2003 WO39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405355 2003 WF46 21/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
405356 2003 WM54 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
405357 2003 WP58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
405358 2003 WF60 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
405359 2003 WN63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
405360 2003 WZ80 20/11/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405361 2003 WW98 20/11/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
405362 2003 WT114 20/11/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
405363 2003 WB116 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
405364 2003 WR124 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
405365 2003 WG132 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
405366 2003 WM151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405367 2003 WN153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
405368 2003 XO25 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
405369 2003 XU37 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
405370 2003 YG18 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
405371 2003 YK121 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
405372 2003 YF152 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
405373 2004 AR23 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405374 2004 BR29 18/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
405375 2004 BN48 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
405376 2004 BJ69 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405377 2004 BK73 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
405378 2004 BJ128 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405379 2004 BM141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
405380 2004 BK145 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405381 2004 BJ159 20/01/2004 Cerro Paranal Paranal Obs. 1,3 km MPC · JPL
405382 2004 CK14 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405383 2004 CM60 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
405384 2004 DS67 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
405385 2004 DN70 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
405386 2004 ED20 14/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
405387 2004 EV36 13/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
405388 2004 EU86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405389 2004 EZ91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405390 2004 FH67 20/03/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
405391 2004 FF72 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405392 2004 FA76 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
405393 2004 GQ41 13/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
405394 2004 HS8 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405395 2004 HW39 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
405396 2004 JU4 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
405397 2004 LB12 15/06/2004 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
405398 2004 LJ28 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
405399 2004 OJ 16/07/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
405400 2004 PB8 06/08/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405401 2004 PH35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
405402 2004 PT35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
405403 2004 PJ50 08/08/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
405404 2004 PJ77 09/08/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
405405 2004 PE88 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
405406 2004 RN18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405407 2004 RJ23 26/08/2004 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
405408 2004 RA31 12/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405409 2004 RQ72 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
405410 2004 RQ73 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
405411 2004 RT98 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
405412 2004 RX98 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405413 2004 RZ135 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405414 2004 RL145 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
405415 2004 RN162 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405416 2004 RG172 09/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405417 2004 RS197 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
405418 2004 RX204 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405419 2004 RV207 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405420 2004 RU240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405421 2004 RB321 13/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
405422 2004 RJ322 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
405423 2004 RE328 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
405424 2004 RS335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
405425 2004 RE346 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405426 2004 SL2 16/09/2004 Jarnac Jarnac Obs. 3,9 km MPC · JPL
405427 2004 ST9 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch AMO 890 m MPC · JPL
405428 2004 ST34 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405429 2004 SF35 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
405430 2004 SX48 21/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
405431 2004 SJ49 21/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
405432 2004 TF2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405433 2004 TW4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
405434 2004 TT21 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405435 2004 TJ27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
405436 2004 TT35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405437 2004 TC51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405438 2004 TE64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405439 2004 TG64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405440 2004 TO78 04/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
405441 2004 TD83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405442 2004 TL83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405443 2004 TT83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405444 2004 TL84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
405445 2004 TU85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405446 2004 TP86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
405447 2004 TV90 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405448 2004 TM99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405449 2004 TN112 07/10/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
405450 2004 TR151 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405451 2004 TT175 09/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
405452 2004 TV197 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405453 2004 TB206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
405454 2004 TP221 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
405455 2004 TN238 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
405456 2004 TG244 26/08/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
405457 2004 TF250 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405458 2004 TC266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405459 2004 TX275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405460 2004 TT276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
405461 2004 TR277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405462 2004 TS293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405463 2004 TT337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405464 2004 TE338 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405465 2004 TA350 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405466 2004 TE367 05/10/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
405467 2004 VP1 04/11/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
405468 2004 VS11 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
405469 2004 VL23 05/11/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
405470 2004 VT34 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
405471 2004 VQ36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405472 2004 VX53 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
405473 2004 VY68 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
405474 2004 VO78 03/11/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
405475 2004 VP96 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405476 2004 VG112 09/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
405477 2004 WE 17/11/2004 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
405478 2004 WN 04/11/2004 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
405479 2004 XR 01/12/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
405480 2004 XX 01/12/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
405481 2004 XG2 01/12/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
405482 2004 XT2 02/12/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
405483 2004 XR6 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
405484 2004 XP11 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405485 2004 XW16 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
405486 2004 XU18 08/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
405487 2004 XH67 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405488 2004 XZ68 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405489 2004 XZ91 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405490 2004 XR92 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
405491 2004 XF103 14/12/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
405492 2004 XE104 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405493 2004 XE108 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
405494 2004 XY150 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405495 2004 XP154 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
405496 2004 XL182 01/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
405497 2004 XS191 11/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
405498 2004 XQ192 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405499 2005 AR12 06/01/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
405500 2005 AY23 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405501 2005 AH32 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
405502 2005 AY39 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
405503 2005 AW40 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
405504 2005 AN47 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
405505 2005 AO61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
405506 2005 AB65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405507 2005 AT68 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405508 2005 BG2 16/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
405509 2005 BT7 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
405510 2005 BD18 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
405511 2005 BO49 17/01/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
405512 2005 CF7 21/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
405513 2005 CM27 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
405514 2005 CR40 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 900 m MPC · JPL
405515 2005 CD44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
405516 2005 CL49 02/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
405517 2005 CQ61 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405518 2005 CJ67 15/02/2005 Gnosca S. Sposetti 2,9 km MPC · JPL
405519 2005 CS80 01/02/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
405520 2005 EA1 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405521 2005 EQ30 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
405522 2005 EM53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405523 2005 EG60 04/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
405524 2005 EC65 04/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405525 2005 EA70 08/03/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
405526 2005 EY104 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
405527 2005 EH130 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
405528 2005 EZ131 09/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
405529 2005 EQ141 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
405530 2005 EM159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
405531 2005 EK168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
405532 2005 EE172 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
405533 2005 EM256 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
405534 2005 EN295 15/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
405535 2005 EN310 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
405536 2005 EZ311 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
405537 2005 EQ328 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
405538 2005 GR3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405539 2005 GY28 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405540 2005 GR38 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405541 2005 GM44 05/04/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
405542 2005 GE49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
405543 2005 GN97 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405544 2005 GH99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
405545 2005 GN209 06/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
405546 2005 JU21 06/05/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
405547 2005 JV35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405548 2005 JH65 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405549 2005 JO121 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
405550 2005 JM133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
405551 2005 JM166 11/05/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
405552 2005 KF5 18/05/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
405553 2005 LP5 02/06/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
405554 2005 LB7 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405555 2005 LQ14 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
405556 2005 ML48 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
405557 2005 NF15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405558 2005 NP43 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
405559 2005 NU55 04/07/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
405560 2005 NP118 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,4 km MPC · JPL
405561 2005 NQ123 10/07/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
405562 2005 OJ3 30/07/2005 Campo Imperatore CINEOS AMO 890 m MPC · JPL
405563 2005 OC9 26/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
405564 2005 ON27 31/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
405565 2005 QF11 27/08/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,6 km MPC · JPL
405566 2005 QC19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
405567 2005 QQ50 26/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
405568 2005 QB60 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
405569 2005 QR65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
405570 2005 QR67 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
405571 Erdőspál 2005 QE87 31/08/2005 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 650 m MPC · JPL
405572 2005 QR93 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
405573 2005 QW122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405574 2005 QB124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
405575 2005 QY128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405576 2005 QY134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
405577 2005 QM135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
405578 2005 QB140 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
405579 2005 QY142 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
405580 2005 QZ173 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405581 2005 QT189 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
405582 2005 RK13 01/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
405583 2005 RZ44 03/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
405584 2005 RJ48 01/09/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
405585 2005 SF9 08/08/2005 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
405586 2005 ST13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405587 2005 SY14 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
405588 2005 SM29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405589 2005 SL30 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405590 2005 SE45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
405591 2005 SK46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405592 2005 SV46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405593 2005 SM55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405594 2005 SH61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
405595 2005 SJ74 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405596 2005 SE79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405597 2005 SR80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405598 2005 SF86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405599 2005 SD94 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
405600 2005 SC102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405601 2005 SS106 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405602 2005 SU108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405603 2005 SD114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
405604 2005 SV116 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405605 2005 SZ131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405606 2005 SK141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405607 2005 SA145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
405608 2005 SG159 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405609 2005 SN166 28/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
405610 2005 SL167 28/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
405611 2005 SN171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405612 2005 SF176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
405613 2005 SH177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405614 2005 SP177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405615 2005 SC185 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405616 2005 SK185 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405617 2005 SH188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
405618 2005 SY198 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405619 2005 SU200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,1 km MPC · JPL
405620 2005 SQ215 30/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
405621 2005 SH218 30/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
405622 2005 SC228 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405623 2005 SP228 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405624 2005 ST230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
405625 2005 SM267 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
405626 2005 SS271 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
405627 2005 SL275 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405628 2005 SW280 29/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
405629 2005 TG5 01/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
405630 2005 TX7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405631 2005 TS8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405632 2005 TZ9 02/10/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
405633 2005 TC28 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405634 2005 TB37 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
405635 2005 TF39 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
405636 2005 TE41 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
405637 2005 TY43 03/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
405638 2005 TR66 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
405639 2005 TO67 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
405640 2005 TY90 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405641 2005 TK91 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405642 2005 TT92 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
405643 2005 TJ98 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405644 2005 TW100 01/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
405645 2005 TF113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
405646 2005 TF115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405647 2005 TE125 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405648 2005 TY132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
405649 2005 TU138 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405650 2005 TP142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405651 2005 TE157 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405652 2005 TS162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
405653 2005 TL197 11/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
405654 2005 UP26 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405655 2005 UB29 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
405656 2005 UU66 22/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
405657 2005 UY69 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
405658 2005 UR76 15/09/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
405659 2005 US85 07/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
405660 2005 UJ97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405661 2005 UR105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405662 2005 UR111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
405663 2005 UQ125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405664 2005 UE140 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
405665 2005 UX156 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405666 2005 UC158 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405667 2005 UW170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405668 2005 UH171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405669 2005 UT185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
405670 2005 UC187 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405671 2005 UP187 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
405672 2005 UR189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
405673 2005 UX189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
405674 2005 UN192 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405675 2005 UF200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405676 2005 UE212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405677 2005 UZ220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405678 2005 UL227 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
405679 2005 US227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405680 2005 UY240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405681 2005 UU247 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
405682 2005 UX250 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
405683 2005 UE269 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405684 2005 UG279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
405685 2005 UR286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405686 2005 UX305 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
405687 2005 UH306 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
405688 2005 UU319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405689 2005 UA320 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405690 2005 UB323 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405691 2005 UK327 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405692 2005 UH338 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
405693 2005 UX344 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
405694 2005 UO362 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405695 2005 UU366 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405696 2005 UG388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405697 2005 UH398 30/10/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
405698 2005 UO418 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
405699 2005 UC491 10/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
405700 2005 UG500 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405701 2005 UX514 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
405702 2005 UV521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
405703 2005 UZ527 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
405704 2005 VV59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405705 2005 VH64 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
405706 2005 VK65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
405707 2005 VZ65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
405708 2005 VX86 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
405709 2005 VR91 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
405710 2005 VA131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
405711 2005 VN135 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405712 2005 WJ28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405713 2005 WK35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
405714 2005 WO36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405715 2005 WU39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
405716 2005 WR42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405717 2005 WB66 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
405718 2005 WK79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405719 2005 WR103 31/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
405720 2005 WT114 28/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
405721 2005 WR143 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405722 2005 WV157 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
405723 2005 WF163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405724 2005 WJ172 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
405725 2005 WC211 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405726 2005 XJ 01/12/2005 Junk Bond D. Healy 1,6 km MPC · JPL
405727 2005 XS23 02/12/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
405728 2005 XQ25 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
405729 2005 XN40 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
405730 2005 XM64 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
405731 2005 YS7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
405732 2005 YQ12 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
405733 2005 YR13 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
405734 2005 YA15 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
405735 2005 YR22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
405736 2005 YV25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405737 2005 YD26 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
405738 2005 YT30 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405739 2005 YT33 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
405740 2005 YT39 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405741 2005 YV40 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
405742 2005 YD58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
405743 2005 YV67 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
405744 2005 YA70 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
405745 2005 YW77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405746 2005 YF81 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
405747 2005 YT105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405748 2005 YE106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
405749 2005 YX107 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
405750 2005 YJ109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405751 2005 YX117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405752 2005 YT122 24/12/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
405753 2005 YF127 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
405754 2005 YK129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405755 2005 YC133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405756 2005 YK133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405757 2005 YK138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
405758 2005 YO148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405759 2005 YJ149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405760 2005 YN151 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405761 2005 YD152 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
405762 2005 YO180 29/12/2005 Mauna Kea D. J. Tholen APO · 310 m MPC · JPL
405763 2005 YS183 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405764 2005 YF184 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405765 2005 YW185 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
405766 2005 YW189 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405767 2005 YA203 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
405768 2005 YP218 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
405769 2005 YY223 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
405770 2005 YV224 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
405771 2005 YW228 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
405772 2005 YW239 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405773 2005 YX252 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
405774 2005 YF275 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
405775 2005 YC281 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405776 2006 AP 01/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
405777 2006 AZ 02/01/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
405778 2006 AM13 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405779 2006 AB22 05/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
405780 2006 AZ34 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405781 2006 AN35 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
405782 2006 AX35 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
405783 2006 AE43 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405784 2006 AD44 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
405785 2006 AP48 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
405786 2006 AN53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405787 2006 AN58 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405788 2006 AV64 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405789 2006 AP66 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405790 2006 AO68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
405791 2006 AF72 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
405792 2006 AC73 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
405793 2006 AU80 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
405794 2006 AS84 06/01/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
405795 2006 AT86 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
405796 2006 AX100 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
405797 2006 BG1 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
405798 2006 BQ22 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
405799 2006 BT30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405800 2006 BQ37 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405801 2006 BZ38 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
405802 2006 BY39 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405803 2006 BS46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
405804 2006 BR48 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405805 2006 BZ50 25/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
405806 2006 BT53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405807 2006 BQ54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405808 2006 BS57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405809 2006 BZ59 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
405810 2006 BL71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
405811 2006 BQ72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405812 2006 BH75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405813 2006 BC77 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
405814 2006 BL83 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405815 2006 BN84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
405816 2006 BV94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405817 2006 BQ100 28/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
405818 2006 BK101 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
405819 2006 BJ102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
405820 2006 BV113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405821 2006 BA114 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
405822 2006 BV123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
405823 2006 BE126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
405824 2006 BM136 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
405825 2006 BC137 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405826 2006 BW137 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
405827 2006 BM139 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
405828 2006 BX141 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405829 2006 BJ143 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
405830 2006 BB145 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405831 2006 BC152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405832 2006 BW153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405833 2006 BQ158 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
405834 2006 BM159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405835 2006 BB179 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
405836 2006 BD179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
405837 2006 BV182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
405838 2006 BZ185 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
405839 2006 BO199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405840 2006 BP203 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
405841 2006 BF212 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405842 2006 BQ223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405843 2006 BT227 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405844 2006 BM229 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
405845 2006 BJ230 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405846 2006 BS248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405847 2006 BR255 31/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
405848 2006 BQ278 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405849 2006 BA280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
405850 2006 BN283 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
405851 2006 CZ10 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
405852 2006 CS12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405853 2006 CA15 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
405854 2006 CE58 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
405855 2006 CW66 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405856 2006 DB10 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405857 2006 DA53 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
405858 2006 DU55 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
405859 2006 DP61 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
405860 2006 DJ65 21/02/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
405861 2006 DN80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
405862 2006 DJ81 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
405863 2006 DJ84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405864 2006 DP90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405865 2006 DZ96 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
405866 2006 DQ98 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405867 2006 DJ111 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
405868 2006 DO111 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405869 2006 DS127 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
405870 2006 DL149 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
405871 2006 DW149 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405872 2006 DS176 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
405873 2006 DW179 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405874 2006 DK200 24/02/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
405875 2006 DN210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
405876 2006 DN216 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405877 2006 EU3 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405878 2006 EL5 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
405879 2006 EF7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405880 2006 EA14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405881 2006 EO17 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405882 2006 EL21 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405883 2006 EX21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405884 2006 EN37 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405885 2006 EC67 08/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405886 2006 EU67 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
405887 2006 FO6 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
405888 2006 FB31 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405889 2006 FH32 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
405890 2006 FQ32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405891 2006 FS37 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
405892 2006 FJ39 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405893 2006 GH28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405894 2006 GQ28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405895 2006 GJ40 06/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
405896 2006 HS8 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405897 2006 HO16 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405898 2006 HO18 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
405899 2006 HV18 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
405900 2006 HK22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405901 2006 HM36 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
405902 2006 HM56 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
405903 2006 HO64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
405904 2006 HW71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
405905 2006 HG72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405906 2006 HT82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405907 2006 HW98 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405908 2006 HH99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405909 2006 HW103 09/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
405910 2006 HC117 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
405911 2006 HU120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
405912 2006 HR132 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
405913 2006 JJ11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
405914 2006 JX62 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 750 m MPC · JPL
405915 2006 JP70 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 710 m MPC · JPL
405916 2006 JG81 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
405917 2006 KO5 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
405918 2006 KN28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
405919 2006 KC37 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
405920 2006 KG48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405921 2006 KW50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405922 2006 KZ53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405923 2006 KQ58 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405924 2006 KD68 20/05/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
405925 2006 KC71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405926 2006 KQ109 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
405927 2006 OR21 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
405928 2006 PO32 15/08/2006 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
405929 2006 QG3 17/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
405930 2006 QL69 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
405931 2006 QK82 25/08/2006 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
405932 2006 QR94 16/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
405933 2006 QT185 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405934 2006 RM3 12/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
405935 2006 RO5 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
405936 2006 RC28 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405937 2006 RN33 02/09/2006 Marly Naef Obs. 1,0 km MPC · JPL
405938 2006 RC43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405939 2006 RP48 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
405940 2006 RV50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
405941 2006 RM53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
405942 2006 RA54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405943 2006 RU57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
405944 2006 RH58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405945 2006 RF75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
405946 2006 RL76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
405947 2006 RO86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405948 2006 RD94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405949 2006 RM105 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 820 m MPC · JPL
405950 2006 RM120 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405951 2006 SD1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405952 2006 SK3 16/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
405953 2006 SX4 16/09/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
405954 2006 SA5 16/09/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
405955 2006 SR6 16/09/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
405956 2006 SW11 16/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
405957 2006 SP13 17/09/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
405958 2006 SW13 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405959 2006 SR34 17/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
405960 2006 SE44 17/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
405961 2006 SR45 18/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
405962 2006 SN56 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
405963 2006 SZ61 18/09/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
405964 2006 SP65 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405965 2006 SW71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405966 2006 SN76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
405967 2006 SL83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
405968 2006 SG85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405969 2006 SG103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405970 2006 SJ105 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405971 2006 SZ113 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405972 2006 SV116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
405973 2006 SJ123 19/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
405974 2006 SC129 17/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
405975 2006 SB132 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
405976 2006 SR147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
405977 2006 SY152 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
405978 2006 SV153 20/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
405979 2006 SU154 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
405980 2006 SA156 29/08/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
405981 2006 SO182 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
405982 2006 SV183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
405983 2006 SE208 11/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
405984 2006 SH208 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
405985 2006 SM223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
405986 2006 SS242 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
405987 2006 SZ257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405988 2006 SE281 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
405989 2006 SH287 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
405990 2006 SG294 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
405991 2006 SX309 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405992 2006 SN310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405993 2006 SP318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405994 2006 SH333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405995 2006 SM335 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
405996 2006 SP343 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
405997 2006 SM345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405998 2006 SW350 30/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
405999 2006 SM353 30/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406000 2006 SG356 30/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

401.000s  • 402.000s  • 403.000s  • 404.000s  • 405.000s  • 406.000s  • 407.000s  • 408.000s  • 409.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001