Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/518001–519000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
518001 2015 UT87 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
518002 2015 VM5 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
518003 2015 VC32 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
518004 2015 VZ35 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
518005 2015 VA37 20/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
518006 2015 VU39 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518007 2015 VQ41 17/07/2010 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
518008 2015 VQ51 22/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
518009 2015 VL55 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518010 2015 VJ61 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518011 2015 VF81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518012 2015 VY83 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
518013 2015 VN93 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518014 2015 VR94 14/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
518015 2015 VK110 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518016 2015 VQ114 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
518017 2015 VM119 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
518018 2015 VN137 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
518019 2015 VS137 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
518020 2015 VD144 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
518021 2015 VL149 12/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
518022 2015 VT150 17/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
518023 2015 VP154 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
518024 2015 VQ155 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518025 2015 VV155 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
518026 2015 VG156 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518027 2015 VS156 03/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
518028 2015 VE157 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
518029 2015 VH157 01/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
518030 2015 VK157 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
518031 2015 WQ18 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
518032 2015 WX18 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
518033 2015 XE7 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
518034 2015 XL12 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
518035 2015 XP14 01/11/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518036 2015 XF41 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
518037 2015 XA57 29/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518038 2015 XF58 14/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
518039 2015 XB60 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
518040 2015 XL63 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
518041 2015 XQ65 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518042 2015 XO66 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
518043 2015 XB68 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
518044 2015 XA69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
518045 2015 XT92 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
518046 2015 XB93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518047 2015 XT100 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518048 2015 XX108 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
518049 2015 XA110 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518050 2015 XB114 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
518051 2015 XF134 16/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
518052 2015 XJ136 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
518053 2015 XF166 05/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
518054 2015 XT194 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
518055 2015 XC201 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
518056 2015 XN220 30/07/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
518057 2015 XF254 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
518058 2015 XW275 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
518059 2015 XQ279 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518060 2015 XT292 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
518061 2015 XZ292 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
518062 2015 XH294 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
518063 2015 XU334 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
518064 2015 XN342 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
518065 2015 XL360 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
518066 2015 XY376 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
518067 2015 XT380 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
518068 2015 XE397 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518069 2015 XG399 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
518070 2015 XH399 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518071 2015 XK399 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
518072 2015 XS399 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
518073 2015 XB400 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
518074 2015 XD400 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518075 2015 YD11 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
518076 2015 YB24 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
518077 2015 YD24 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518078 2016 AM48 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
518079 2016 AR227 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
518080 2016 AY227 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518081 2016 AA228 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
518082 2016 AB228 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
518083 2016 AJ228 23/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
518084 2016 AN228 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
518085 2016 AO228 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
518086 2016 AP228 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
518087 2016 AQ228 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
518088 2016 AR228 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
518089 2016 AU228 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518090 2016 AV228 01/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
518091 2016 AW228 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
518092 2016 AX228 15/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
518093 2016 AY228 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
518094 2016 AB229 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
518095 2016 AG229 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
518096 2016 AH229 14/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518097 2016 AJ229 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
518098 2016 AM229 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
518099 2016 AQ229 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518100 2016 AT229 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
518101 2016 AY229 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
518102 2016 AK230 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
518103 2016 AM230 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
518104 2016 AO230 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
518105 2016 AQ230 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
518106 2016 AS230 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
518107 2016 BY91 06/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
518108 2016 BZ91 24/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518109 2016 BG92 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
518110 2016 BJ92 24/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
518111 2016 CY165 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
518112 2016 CK286 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
518113 2016 CL286 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
518114 2016 CR286 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
518115 2016 CU286 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518116 2016 CA287 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
518117 2016 CG287 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
518118 2016 CJ287 27/03/2012 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
518119 2016 CN287 21/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518120 2016 CO287 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
518121 2016 CP287 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518122 2016 CQ287 24/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
518123 2016 CR287 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
518124 2016 CW287 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518125 2016 CZ287 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
518126 2016 CD288 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
518127 2016 CM288 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518128 2016 CN288 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
518129 2016 CO288 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518130 2016 CP288 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518131 2016 CT288 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518132 2016 CV288 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
518133 2016 CX288 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
518134 2016 CC289 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
518135 2016 DZ32 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518136 2016 EK115 06/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
518137 2016 EU223 31/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
518138 2016 EV223 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
518139 2016 EA224 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
518140 2016 ED224 04/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
518141 2016 EF224 07/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
518142 2016 EJ224 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
518143 2016 EK224 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
518144 2016 EN224 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
518145 2016 EU224 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
518146 2016 EV224 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
518147 2016 EW224 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
518148 2016 EZ224 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
518149 2016 ED225 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518150 2016 EM225 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518151 2016 FH13 29/03/2016 Haleakala Pan-STARRS centaur · 42 km MPC · JPL
518152 2016 FT34 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518153 2016 FZ63 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
518154 2016 FA64 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518155 2016 GV26 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518156 2016 GW40 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
518157 2016 GO104 18/03/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
518158 2016 GE259 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
518159 2016 GG259 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518160 2016 GH259 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
518161 2016 GK259 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518162 2016 GL259 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
518163 2016 GN259 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
518164 2016 GO259 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
518165 2016 GR259 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
518166 2016 GS259 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
518167 2016 HZ24 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518168 2016 JT40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
518169 2016 KE5 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518170 2016 KF5 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
518171 2016 LK52 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
518172 2016 LB53 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
518173 2016 LV57 16/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
518174 2016 LX57 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
518175 2016 LC58 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
518176 2016 LG58 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
518177 2016 NZ3 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518178 2016 NW57 17/02/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
518179 2016 NW70 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
518180 2016 NA71 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
518181 2016 NG71 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
518182 2016 NK71 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
518183 2016 NR71 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
518184 2016 NW71 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
518185 2016 NX71 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
518186 2016 NF72 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
518187 2016 NH72 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
518188 2016 NK72 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
518189 2016 OT6 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518190 2016 OW6 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
518191 2016 OZ6 17/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
518192 2016 PA77 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
518193 2016 PX79 19/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
518194 2016 PS96 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
518195 2016 PU96 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
518196 2016 PW96 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
518197 2016 PX96 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
518198 2016 PH97 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
518199 2016 PJ97 09/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
518200 2016 PK97 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
518201 2016 PM97 30/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
518202 2016 PP97 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
518203 2016 PQ97 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
518204 2016 PD98 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
518205 2016 PE98 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
518206 2016 PQ98 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
518207 2016 PB99 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
518208 2016 QV6 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518209 2016 QC26 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
518210 2016 QO33 03/09/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
518211 2016 QJ88 26/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
518212 2016 QL89 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
518213 2016 QM89 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
518214 2016 QP89 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
518215 2016 QQ89 10/02/2014 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
518216 2016 QR89 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
518217 2016 QS89 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
518218 2016 RB19 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
518219 2016 RE19 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
518220 2016 RP38 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
518221 2016 RN42 28/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
518222 2016 RP42 19/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
518223 2016 SO1 02/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
518224 2016 SN9 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
518225 2016 SL35 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
518226 2016 SK50 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
518227 2016 TZ2 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
518228 2016 TR16 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
518229 2016 TX34 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
518230 2016 TA50 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
518231 2016 TC58 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
518232 2016 US 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
518233 2016 UO6 14/09/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
518234 2016 UX10 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
518235 2016 UU14 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
518236 2016 UA22 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
518237 2016 UM27 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
518238 2016 US29 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
518239 2016 UU35 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
518240 2016 UU36 08/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
518241 2016 UY37 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
518242 2016 UO61 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
518243 2016 UW62 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
518244 2016 UC64 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
518245 2016 UA68 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
518246 2016 UV72 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
518247 2016 UV85 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
518248 2016 UQ97 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
518249 2016 UK102 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
518250 2016 UZ126 26/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
518251 2016 UK136 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
518252 2016 UX138 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
518253 2016 UU140 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
518254 2016 UE148 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
518255 2016 UK148 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
518256 2016 VV 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
518257 2016 VN19 03/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
518258 2016 VR19 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
518259 2016 VS19 28/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
518260 2016 WV3 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
518261 2016 WE5 09/10/2016 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
518262 2016 WT15 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
518263 2016 WG25 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
518264 2016 WP31 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518265 2016 WO37 15/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
518266 2016 WK45 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
518267 2016 WJ52 03/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
518268 2016 WP54 12/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
518269 2016 WW56 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
518270 2016 WY56 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
518271 2016 WZ56 29/03/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
518272 2016 WA57 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
518273 2016 XZ5 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
518274 2016 XA7 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
518275 2016 XA12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518276 2016 XJ20 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
518277 2016 YR1 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
518278 2016 YM5 04/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
518279 2016 YN5 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
518280 2016 YZ7 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
518281 2016 YS9 20/01/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
518282 2016 YM12 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
518283 2016 YD13 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
518284 2017 AD 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
518285 2017 AG6 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
518286 2017 AV6 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518287 2017 AF8 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518288 2017 AW9 21/01/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
518289 2017 AQ12 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
518290 2017 AX12 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
518291 2017 AF14 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
518292 2017 BG 25/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
518293 2017 BU2 20/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
518294 2017 BF4 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518295 2017 BW4 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
518296 2017 BY9 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
518297 2017 BV10 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518298 2017 BH17 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518299 2017 BR18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
518300 2017 BA19 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
518301 2017 BX21 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518302 2017 BF23 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
518303 2017 BX25 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
518304 2017 BG27 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
518305 2017 BD33 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518306 2017 BP34 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
518307 2017 BB36 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
518308 2017 BU37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
518309 2017 BG40 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518310 2017 BK52 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518311 2017 BG54 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518312 2017 BP61 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
518313 2017 BA63 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518314 2017 BM65 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
518315 2017 BB67 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
518316 2017 BV70 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
518317 2017 BK74 22/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518318 2017 BB77 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
518319 2017 BZ80 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
518320 2017 BZ82 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
518321 2017 BC84 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
518322 2017 BQ87 03/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
518323 2017 BO96 23/03/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
518324 2017 BV96 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
518325 2017 BN100 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
518326 2017 BR104 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
518327 2017 BC105 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
518328 2017 BU105 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518329 2017 BT108 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
518330 2017 BN112 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
518331 2017 BC120 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
518332 2017 BM120 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
518333 2017 BT121 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 13 km MPC · JPL
518334 2017 BK124 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
518335 2017 BO128 06/02/2013 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
518336 2017 BE131 15/08/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
518337 2017 BM134 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
518338 2017 BH137 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
518339 2017 BJ137 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
518340 2017 BK137 10/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
518341 2017 CY14 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518342 2017 CH18 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
518343 2017 CG24 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518344 2017 CK29 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
518345 2017 CN31 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518346 2017 CG32 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
518347 2017 DF3 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
518348 2017 DS4 13/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
518349 2017 DB5 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518350 2017 DN5 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
518351 2017 DL32 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518352 2017 DL33 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
518353 2017 DG38 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
518354 2017 DB40 27/06/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
518355 2017 DP40 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
518356 2017 DM42 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
518357 2017 DP50 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
518358 2017 DS57 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
518359 2017 DG61 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
518360 2017 DZ65 07/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 7,7 km MPC · JPL
518361 2017 DU108 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
518362 2017 DA112 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518363 2017 DD117 31/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
518364 2017 DZ120 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
518365 2017 EJ5 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
518366 2017 EJ8 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
518367 2017 EN18 27/08/2009 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
518368 2017 ED24 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
518369 2017 FS7 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
518370 2017 FQ8 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
518371 2017 FC25 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
518372 2017 FC27 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
518373 2017 FO50 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
518374 2017 FS53 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518375 2017 FJ56 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
518376 2017 FE70 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
518377 2017 FC72 31/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
518378 2017 FZ81 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
518379 2017 FO118 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
518380 2017 FO159 03/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518381 2017 FX160 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518382 2017 FY160 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518383 2017 FZ160 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518384 2017 GL9 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
518385 2017 GM9 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
518386 2017 GN9 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
518387 2017 HZ61 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518388 2017 HA62 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
518389 2017 QA14 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
518390 2017 TD9 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
518391 2017 TF10 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
518392 2017 TS10 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
518393 2017 TZ11 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518394 2017 TG13 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
518395 2017 UV13 08/03/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
518396 2017 UW15 01/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
518397 2017 UX20 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518398 2017 UE33 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
518399 2017 VM23 28/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
518400 2017 WN22 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
518401 2017 XK26 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518402 2018 AS4 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
518403 2018 AZ6 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
518404 2018 AK16 11/10/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
518405 2018 CT4 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
518406 2018 CN5 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
518407 2018 CD6 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518408 2018 CO6 21/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
518409 2018 CW11 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518410 2018 CZ11 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
518411 2018 CU15 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518412 2018 CV15 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
518413 2018 DV 03/04/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
518414 2018 DW 03/03/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
518415 2018 DE3 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
518416 2018 DF3 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
518417 2018 DG4 16/02/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
518418 2018 EH2 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
518419 2018 EB3 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
518420 2018 EG6 24/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
518421 1995 QT16 29/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
518422 1998 WH30 24/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
518423 2000 GV176 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518424 2000 WK107 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch AMO 810 m MPC · JPL
518425 2002 CQ70 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
518426 2002 ON4 18/07/2002 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
518427 2002 QK65 17/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
518428 2002 QO70 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
518429 2002 QE133 16/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
518430 2002 RD187 13/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
518431 2002 TG178 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
518432 2003 AP16 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
518433 2003 HQ24 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
518434 2003 PB8 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
518435 2003 SP258 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
518436 2003 SG435 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518437 2003 TP46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
518438 2003 WL5 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
518439 2003 YY182 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518440 2004 CL1 11/02/2004 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
518441 2004 FC6 25/02/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
518442 2004 GO54 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518443 2004 HU13 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518444 2004 HU79 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518445 2004 RW84 10/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
518446 2004 RL357 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
518447 2004 TS371 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
518448 2004 YG27 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
518449 2005 BF38 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
518450 2005 BD50 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518451 2005 EJ246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
518452 2005 ES267 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
518453 2005 EZ333 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
518454 2005 EA334 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518455 2005 GH18 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
518456 2005 GN159 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
518457 2005 GF177 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
518458 Roblambert 2005 GL204 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
518459 2005 GZ229 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
518460 2005 HN7 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
518461 2005 JR4 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
518462 2005 JP73 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
518463 2005 JY80 11/05/2005 Catalina CSS AMO 1,6 km MPC · JPL
518464 2005 JU119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
518465 2005 JB149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
518466 2005 JC162 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
518467 2005 KV14 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
518468 2005 LE6 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
518469 2005 LH8 07/06/2005 Siding Spring SSS 650 m MPC · JPL
518470 2005 PZ4 08/08/2005 Great Shefford Great Shefford Obs. 2,1 km MPC · JPL
518471 2005 QZ9 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
518472 2005 QD191 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518473 2005 QE191 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
518474 2005 RQ52 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
518475 2005 RR52 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
518476 2005 RS52 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
518477 2005 SE185 11/09/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
518478 2005 SF215 30/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
518479 2005 SG217 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518480 2005 SE283 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 820 m MPC · JPL
518481 2005 SH294 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518482 2005 TZ42 09/09/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
518483 2005 TG189 01/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
518484 2005 TR198 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
518485 2005 UF13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
518486 2005 UC44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
518487 2005 UT532 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
518488 2005 UX532 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
518489 2005 VV137 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
518490 2005 WC208 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518491 2005 XW119 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
518492 2005 XX119 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
518493 2005 YT7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518494 2005 YY207 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
518495 2005 YU229 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
518496 2005 YZ242 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
518497 2005 YK246 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518498 2005 YF264 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518499 2005 YS293 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
518500 2006 BH56 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
518501 2006 BF177 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
518502 2006 BA230 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
518503 2006 BM261 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
518504 2006 DH71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
518505 2006 DW141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
518506 2006 DP219 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
518507 2006 EE1 05/03/2006 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
518508 2006 EG76 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
518509 2006 FZ51 27/03/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
518510 2006 HG75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
518511 2006 HY154 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
518512 2006 JN41 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
518513 2006 JG82 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
518514 2006 KO34 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
518515 2006 KO94 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
518516 2006 OE38 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
518517 2006 QL168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
518518 2006 QZ187 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518519 2006 QC188 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
518520 2006 QD188 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518521 2006 QF188 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
518522 2006 RO17 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
518523 Bryanshumaker 2006 SV 16/09/2006 Vail-Jarnac D. H. Levy, T. Glinos 1,8 km MPC · JPL
518524 2006 SZ11 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
518525 2006 ST91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
518526 2006 ST110 20/09/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
518527 2006 SU237 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518528 2006 SE285 17/09/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
518529 2006 SE405 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
518530 2006 SF416 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518531 2006 SH416 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518532 2006 TT31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
518533 2006 TR76 11/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
518534 2006 TF82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
518535 2006 UH175 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
518536 2006 UN240 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
518537 2006 UO338 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
518538 2006 UH363 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
518539 2006 UJ363 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518540 2006 UL363 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
518541 2006 VD59 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
518542 2006 VA76 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
518543 2006 WV28 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
518544 2006 WO93 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518545 2006 WB208 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
518546 2006 WC208 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
518547 2006 WF208 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
518548 2006 XF74 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518549 2006 YJ39 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
518550 2006 YV56 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
518551 2007 AH10 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
518552 2007 BJ103 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
518553 2007 DD28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
518554 2007 DZ43 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
518555 2007 DV118 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
518556 2007 ET130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
518557 2007 EC132 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
518558 2007 EF172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
518559 2007 EA176 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518560 2007 EH196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
518561 2007 EL226 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
518562 2007 FV21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
518563 2007 GL2 20/03/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
518564 2007 GP23 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
518565 2007 GL62 11/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
518566 2007 HD39 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
518567 2007 HB55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
518568 2007 HO67 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
518569 2007 HV71 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
518570 2007 HJ72 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
518571 2007 HL80 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
518572 2007 HG99 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518573 2007 HO99 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
518574 2007 HP99 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518575 2007 JP46 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
518576 2007 JR46 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
518577 2007 KP2 28/03/2007 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
518578 2007 LM22 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
518579 2007 LT36 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
518580 2007 MP 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518581 2007 PB51 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
518582 2007 QD18 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
518583 2007 TO455 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
518584 2007 TR455 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
518585 2007 TT455 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
518586 2007 TW455 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
518587 2007 TY455 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
518588 2007 TZ455 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518589 2007 UJ143 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
518590 2007 VS79 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
518591 2007 VB107 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
518592 2007 VQ338 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
518593 2007 VR338 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518594 2007 VS338 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
518595 2007 VT338 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518596 2007 VW338 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
518597 2007 VB339 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518598 2007 VC339 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518599 2007 VH339 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
518600 2007 VJ339 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
518601 2007 VM339 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518602 2007 VO339 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518603 2007 XP60 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
518604 2007 YU29 11/11/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
518605 2007 YO75 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518606 2007 YQ75 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
518607 2007 YR75 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
518608 2007 YT75 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
518609 2008 AC56 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518610 2008 AD86 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
518611 2008 AG103 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518612 2008 AA117 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
518613 2008 AV138 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
518614 2008 AZ138 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518615 2008 AA139 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
518616 2008 BV54 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
518617 2008 CO23 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
518618 2008 CE218 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
518619 2008 CH218 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
518620 2008 CJ218 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
518621 2008 CK218 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518622 2008 CO218 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
518623 2008 CQ218 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
518624 2008 DG90 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518625 2008 ES171 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
518626 2008 ET171 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
518627 2008 EU171 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
518628 2008 FU138 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
518629 2008 FW138 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
518630 2008 GP70 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
518631 2008 GB79 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
518632 2008 GJ119 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
518633 2008 GY148 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518634 2008 GB149 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
518635 2008 HO3 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 850 m MPC · JPL
518636 2008 HJ71 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
518637 2008 JQ4 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
518638 2008 JP14 01/05/2008 Catalina CSS 490 m MPC · JPL
518639 2008 JC42 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
518640 2008 KZ5 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch APO · 340 m MPC · JPL
518641 2008 MY3 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
518642 2008 OY25 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
518643 2008 OZ25 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
518644 2008 PO7 26/07/2008 Siding Spring SSS 620 m MPC · JPL
518645 2008 PL12 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
518646 2008 QD1 23/08/2008 Siding Spring SSS 560 m MPC · JPL
518647 2008 QG46 24/08/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
518648 2008 RQ19 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
518649 2008 RZ61 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
518650 2008 RO62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518651 2008 RU143 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
518652 2008 RB148 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518653 2008 RE148 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518654 2008 RG148 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518655 2008 RK148 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518656 2008 RM148 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518657 2008 RU148 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
518658 2008 SF37 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518659 2008 SF141 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
518660 2008 SK239 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
518661 2008 ST252 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
518662 2008 SK268 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518663 2008 SU312 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
518664 2008 SV312 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
518665 2008 SY312 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
518666 2008 SC313 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518667 2008 SD313 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518668 2008 SE313 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518669 2008 SF313 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
518670 2008 SG313 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
518671 2008 SJ313 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518672 2008 TD181 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
518673 2008 TN190 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
518674 2008 TS192 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
518675 2008 TW192 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
518676 2008 UY46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
518677 2008 UK76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
518678 2008 UZ94 28/10/2008 Socorro LINEAR APO 1,2 km MPC · JPL
518679 2008 UR110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
518680 2008 UV154 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
518681 2008 UJ176 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
518682 2008 UH199 10/10/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
518683 2008 UQ374 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
518684 2008 UR374 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518685 2008 UU374 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
518686 2008 UA375 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
518687 2008 UC375 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
518688 2008 VO82 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
518689 2008 WH13 08/10/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
518690 2008 WO27 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
518691 2008 WP143 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
518692 2008 WT143 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
518693 2008 WY143 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
518694 2008 XJ57 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518695 2008 YM63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
518696 2008 YT101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
518697 2008 YD140 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
518698 2008 YK175 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518699 2008 YL175 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
518700 2008 YM175 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
518701 2009 AD41 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
518702 2009 AA52 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
518703 2009 AB52 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
518704 2009 AF52 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
518705 2009 AK52 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518706 2009 AM52 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
518707 2009 BJ25 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
518708 2009 BY64 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
518709 2009 BT122 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
518710 2009 BV175 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
518711 2009 BE184 26/01/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
518712 2009 BR192 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
518713 2009 CV65 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
518714 2009 CK67 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518715 2009 CL67 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
518716 2009 DA8 04/04/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
518717 2009 DH32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
518718 2009 DP44 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
518719 2009 DX56 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
518720 2009 DG60 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
518721 2009 DA90 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
518722 2009 DH145 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518723 2009 DL145 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
518724 2009 DM145 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
518725 2009 DN145 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518726 2009 EO22 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
518727 2009 FL6 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
518728 2009 FL70 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
518729 2009 FC80 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
518730 2009 FE80 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
518731 2009 FF80 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
518732 2009 GM2 01/04/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
518733 2009 HA4 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
518734 2009 HJ4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
518735 2009 JL1 05/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 210 m MPC · JPL
518736 2009 MC7 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518737 2009 OO9 29/07/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 620 m MPC · JPL
518738 2009 PL15 15/08/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
518739 2009 PT21 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
518740 2009 PV21 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518741 2009 QZ65 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518742 2009 QC66 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
518743 2009 QG66 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
518744 2009 RP71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
518745 2009 RX76 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
518746 2009 SY73 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518747 2009 SR97 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518748 2009 SQ162 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
518749 2009 SB164 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518750 2009 SG238 16/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
518751 2009 SQ332 22/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
518752 2009 SU371 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
518753 2009 SV371 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
518754 2009 SW371 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
518755 2009 SZ371 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518756 2009 TC2 25/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
518757 2009 TL5 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518758 2009 TJ46 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
518759 2009 TX49 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
518760 2009 UP60 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
518761 2009 UH90 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518762 2009 UK100 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
518763 2009 UN159 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
518764 2009 UG160 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518765 2009 UM160 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
518766 2009 UP160 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
518767 2009 UQ160 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518768 2009 UR160 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
518769 2009 VX58 09/11/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
518770 2009 VB119 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
518771 2009 WL1 17/11/2009 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
518772 2009 WG173 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
518773 2009 WW207 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
518774 2009 WL237 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
518775 2009 WV253 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
518776 2009 WT270 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
518777 2009 WU270 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518778 2010 AW130 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
518779 2010 AN133 16/10/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
518780 2010 AH137 15/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
518781 2010 AL138 15/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
518782 2010 AB141 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
518783 2010 AE141 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
518784 2010 BK5 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518785 2010 BS11 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
518786 2010 BV20 17/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
518787 2010 BP24 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
518788 2010 BL44 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
518789 2010 BH53 20/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
518790 2010 BO53 20/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
518791 2010 BD56 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
518792 2010 BQ68 22/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
518793 2010 BY73 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
518794 2010 BF76 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518795 2010 BH84 25/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
518796 2010 BJ84 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518797 2010 BP88 26/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
518798 2010 BU91 27/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
518799 2010 BJ92 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518800 2010 BD94 13/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
518801 2010 BM94 27/01/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
518802 2010 BU97 27/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
518803 2010 BL107 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
518804 2010 BP110 29/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
518805 2010 BG112 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
518806 2010 BY126 31/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
518807 2010 BV127 31/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
518808 2010 CN7 07/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
518809 2010 CE14 10/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
518810 2010 CF19 14/02/2010 Socorro LINEAR 83 m MPC · JPL
518811 2010 CN43 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
518812 2010 CC46 11/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
518813 2010 CH48 12/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
518814 2010 CG49 12/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
518815 2010 CQ53 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
518816 2010 CZ53 14/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
518817 2010 CB93 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
518818 2010 CP104 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
518819 2010 CY110 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
518820 2010 CG114 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
518821 2010 CS114 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
518822 2010 CW134 10/02/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
518823 2010 CD140 15/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
518824 2010 CZ163 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
518825 2010 CM169 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
518826 2010 CB182 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
518827 2010 CB184 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
518828 2010 CC184 05/02/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
518829 2010 CJ187 11/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
518830 2010 CH195 13/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
518831 2010 CJ195 13/02/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
518832 2010 CK199 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518833 2010 CW199 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518834 2010 CM200 15/02/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
518835 2010 CV221 08/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
518836 2010 CO223 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518837 2010 CX223 08/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
518838 2010 CJ228 09/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
518839 2010 CD232 01/02/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
518840 2010 CB234 01/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
518841 2010 CR236 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
518842 2010 CF239 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
518843 2010 CC240 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
518844 2010 CH243 02/02/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
518845 2010 CA251 09/02/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
518846 2010 CF252 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
518847 2010 DM 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
518848 2010 DA15 16/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
518849 2010 DO17 16/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
518850 2010 DK19 16/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
518851 2010 DX29 19/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
518852 2010 DG30 19/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
518853 2010 DH33 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
518854 2010 DE51 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518855 2010 DP52 16/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
518856 2010 DR54 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
518857 2010 DM60 25/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
518858 2010 DK61 25/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
518859 2010 DT62 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
518860 2010 DE64 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
518861 2010 DW65 27/02/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
518862 2010 DY68 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
518863 2010 DM73 28/02/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
518864 2010 DN81 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518865 2010 DB86 26/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
518866 2010 DV87 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
518867 2010 DP88 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518868 2010 DB89 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
518869 2010 DL89 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
518870 2010 DW89 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518871 2010 DV93 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
518872 2010 DZ93 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
518873 2010 DA94 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
518874 2010 ED9 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
518875 2010 ER24 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
518876 2010 EM36 12/03/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
518877 2010 EJ37 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
518878 2010 EY41 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518879 2010 EG50 12/03/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
518880 2010 EA73 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518881 2010 EQ139 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518882 2010 EA145 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518883 2010 EB148 09/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
518884 2010 EY149 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
518885 2010 ET154 12/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
518886 2010 EK157 13/03/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
518887 2010 EM162 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518888 2010 EW162 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
518889 2010 ET163 30/04/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
518890 2010 EL169 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
518891 2010 EX169 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
518892 2010 EJ173 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
518893 2010 FL7 11/03/2011 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
518894 2010 FF36 18/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
518895 2010 FR38 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
518896 2010 FO42 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
518897 2010 FR44 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
518898 2010 FF58 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
518899 2010 FO61 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
518900 2010 FK64 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
518901 2010 FW73 30/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
518902 2010 FF76 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
518903 2010 FA78 02/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
518904 2010 FV79 01/04/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
518905 2010 FM86 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518906 2010 FB98 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
518907 2010 FW107 20/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
518908 2010 FN112 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518909 2010 FH115 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
518910 2010 FR116 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518911 2010 FW118 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
518912 2010 FC121 31/03/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
518913 2010 GS 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
518914 2010 GL11 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518915 2010 GA12 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518916 2010 GR17 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518917 2010 GN22 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
518918 2010 GE32 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
518919 2010 GS37 06/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
518920 2010 GD43 07/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
518921 2010 GM45 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
518922 2010 GU49 19/02/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
518923 2010 GD50 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518924 2010 GQ50 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
518925 2010 GW56 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
518926 2010 GX56 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
518927 2010 GP64 09/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
518928 2010 GQ72 13/02/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
518929 2010 GT75 10/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
518930 2010 GR77 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
518931 2010 GX85 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518932 2010 GM91 13/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
518933 2010 GW92 14/04/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
518934 2010 GE94 14/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
518935 2010 GC96 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
518936 2010 GR103 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
518937 2010 GT113 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518938 2010 GL116 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
518939 2010 GM126 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
518940 2010 GW143 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
518941 2010 GV149 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
518942 2010 GV153 15/04/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
518943 2010 GP163 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
518944 2010 GH166 02/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
518945 2010 GM167 10/01/2010 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
518946 2010 GO176 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
518947 2010 GQ176 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
518948 2010 HV5 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
518949 2010 HC7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
518950 2010 HO7 15/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
518951 2010 HN8 17/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
518952 2010 HD10 17/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
518953 2010 HK11 17/04/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
518954 2010 HG13 17/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
518955 2010 HH14 18/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
518956 2010 HY19 18/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
518957 2010 HD27 19/07/2007 Siding Spring SSS 5,2 km MPC · JPL
518958 2010 HR28 19/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
518959 2010 HP34 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
518960 2010 HF35 20/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
518961 2010 HR38 18/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
518962 2010 HT40 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
518963 2010 HE43 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
518964 2010 HF45 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
518965 2010 HJ45 23/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
518966 2010 HL45 23/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
518967 2010 HN47 24/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
518968 2010 HZ47 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
518969 2010 HL50 24/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
518970 2010 HU51 24/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
518971 2010 HE53 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518972 2010 HX54 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
518973 2010 HW60 13/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
518974 2010 HC66 26/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
518975 2010 HD66 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
518976 2010 HH67 27/04/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
518977 2010 HX73 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
518978 2010 HA76 28/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
518979 2010 HU88 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
518980 2010 HD94 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
518981 2010 HO95 29/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
518982 2010 HR113 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
518983 2010 HS114 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
518984 2010 JH6 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
518985 2010 JO10 02/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
518986 2010 JP10 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
518987 2010 JN12 02/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
518988 2010 JU17 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
518989 2010 JB21 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
518990 2010 JV24 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
518991 2010 JP26 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
518992 2010 JY38 20/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
518993 2010 JK54 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
518994 2010 JX56 17/02/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
518995 2010 JR57 07/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
518996 2010 JB58 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
518997 2010 JW59 08/05/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
518998 2010 JR60 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
518999 2010 JU61 08/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
519000 2010 JU65 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

514.000s  • 515.000s  • 516.000s  • 517.000s  • 518.000s  • 519.000s  • 520.000s  • 521.000s  • 522.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001