Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/322001–323000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322001 2010 UZ79 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
322002 2010 UK81 13/10/2010 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
322003 2010 UE82 03/11/1999 Heppenheim Starkenburg Obs. 3,0 km MPC · JPL
322004 2010 UM83 01/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
322005 2010 UU83 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
322006 2010 UA85 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
322007 2010 UA92 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
322008 2010 UC92 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
322009 2010 UV92 03/08/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
322010 2010 UX92 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
322011 2010 UF93 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
322012 2010 UQ93 15/04/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
322013 2010 UC95 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
322014 2010 UK95 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322015 2010 UU95 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
322016 2010 UL98 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
322017 2010 UY100 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
322018 2010 UR101 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322019 2010 UO106 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322020 2010 VC11 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
322021 2010 VE11 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
322022 2010 VD12 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322023 2010 VH15 26/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
322024 2010 VE17 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
322025 2010 VW18 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
322026 2010 VC19 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322027 2010 VF20 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
322028 2010 VO20 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
322029 2010 VC26 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
322030 2010 VG26 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322031 2010 VZ26 26/08/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
322032 2010 VB27 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
322033 2010 VZ28 25/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322034 2010 VC30 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
322035 2010 VK34 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
322036 2010 VE36 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322037 2010 VH36 28/09/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
322038 2010 VN37 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322039 2010 VO38 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322040 2010 VJ39 03/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
322041 2010 VN39 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
322042 2010 VZ45 16/08/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
322043 2010 VG49 05/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322044 2010 VJ54 17/09/2004 Wise D. Polishook 4,0 km MPC · JPL
322045 2010 VD55 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
322046 2010 VT57 27/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
322047 2010 VM58 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322048 2010 VE61 15/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
322049 2010 VU61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
322050 2010 VD62 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
322051 2010 VJ62 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
322052 2010 VE65 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322053 2010 VE71 09/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
322054 2010 VK73 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
322055 2010 VS73 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
322056 2010 VQ75 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322057 2010 VJ77 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
322058 2010 VX78 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
322059 2010 VC79 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322060 2010 VE79 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322061 2010 VH86 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
322062 2010 VX87 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322063 2010 VO88 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
322064 2010 VD91 06/02/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
322065 2010 VH91 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322066 2010 VA94 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322067 2010 VM96 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
322068 2010 VK98 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
322069 2010 VR101 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
322070 2010 VB107 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
322071 2010 VU107 06/11/2010 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
322072 2010 VV111 06/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
322073 2010 VW111 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322074 2010 VB112 13/04/2004 Siding Spring R. H. McNaught 1,8 km MPC · JPL
322075 2010 VO112 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
322076 2010 VW112 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
322077 2010 VC115 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
322078 2010 VP116 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
322079 2010 VE117 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
322080 2010 VP117 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
322081 2010 VW117 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322082 2010 VP118 05/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
322083 2010 VC121 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322084 2010 VS121 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
322085 2010 VL122 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
322086 2010 VM123 17/10/1996 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
322087 2010 VQ123 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
322088 2010 VX126 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
322089 2010 VK127 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322090 2010 VJ129 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
322091 2010 VF130 20/01/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
322092 2010 VO132 09/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
322093 2010 VH133 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322094 2010 VW133 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322095 2010 VZ134 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
322096 2010 VM135 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
322097 2010 VR137 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
322098 2010 VD138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
322099 2010 VP138 22/12/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
322100 2010 VP140 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322101 2010 VC142 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
322102 2010 VR143 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322103 2010 VZ143 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322104 2010 VL145 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
322105 2010 VN146 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
322106 2010 VM151 23/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
322107 2010 VC152 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
322108 2010 VF152 24/07/2003 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
322109 2010 VV152 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
322110 2010 VJ153 19/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
322111 2010 VZ158 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322112 2010 VB159 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322113 2010 VM159 09/02/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
322114 2010 VR161 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322115 2010 VD162 27/08/2003 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
322116 2010 VH162 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
322117 2010 VN162 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322118 2010 VJ165 26/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
322119 2010 VT166 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
322120 2010 VS168 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
322121 2010 VY168 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
322122 2010 VC170 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
322123 2010 VF171 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322124 2010 VH171 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322125 2010 VY173 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
322126 2010 VM177 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322127 2010 VQ178 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322128 2010 VW178 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322129 2010 VZ181 13/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322130 2010 VC182 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
322131 2010 VL182 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
322132 2010 VP182 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322133 2010 VU182 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322134 2010 VS183 29/07/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
322135 2010 VX184 19/07/2009 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
322136 2010 VH192 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
322137 2010 VV192 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
322138 2010 VR199 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
322139 2010 VV199 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322140 2010 VA200 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
322141 2010 WY1 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322142 2010 WH4 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
322143 2010 WD6 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
322144 2010 WT7 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322145 2010 WH9 29/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
322146 2010 WS14 15/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322147 2010 WM18 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322148 2010 WM25 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322149 2010 WO30 18/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
322150 2010 WY32 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322151 2010 WX36 13/04/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
322152 2010 WC46 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322153 2010 WM50 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322154 2010 WY51 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322155 2010 WX53 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
322156 2010 WC58 14/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322157 2010 WC61 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
322158 2010 WW61 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322159 2010 WE63 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
322160 2010 WA65 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
322161 2010 WH69 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
322162 2010 WD72 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322163 2010 WF72 12/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
322164 2010 WF74 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
322165 2010 XH1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
322166 2010 XZ12 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
322167 2010 XA13 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
322168 2010 XB13 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
322169 2010 XT18 11/07/1994 La Silla E. W. Elst, H. Debehogne 1,4 km MPC · JPL
322170 2010 XT20 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322171 2010 XG21 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
322172 2010 XH24 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
322173 2010 XJ25 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
322174 2010 XU25 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
322175 2010 XZ28 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322176 2010 XR30 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322177 2010 XA31 04/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
322178 2010 XW31 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
322179 2010 XK32 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
322180 2010 XO39 26/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
322181 2010 XF40 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322182 2010 XO43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322183 2010 XP44 18/10/2009 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
322184 2010 XX51 28/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322185 2010 XA53 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322186 2010 XS54 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
322187 2010 XM59 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322188 2010 XX59 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322189 2010 XG63 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
322190 2010 XW69 18/08/2009 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
322191 2010 XM70 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
322192 2010 XN70 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322193 2010 XB76 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
322194 2010 XW76 23/11/2009 Catalina CSS 9,6 km MPC · JPL
322195 2010 XZ77 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
322196 2010 XV78 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
322197 2010 XZ79 29/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
322198 2010 XE80 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322199 2010 XS82 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
322200 2010 XC83 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322201 2010 XY83 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
322202 2010 XM85 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
322203 2010 YZ 09/11/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
322204 2010 YA4 02/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
322205 2010 YW4 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
322206 2011 AP3 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
322207 2011 AL10 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
322208 2011 AK14 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
322209 2011 AS25 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
322210 2011 AQ31 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
322211 2011 AE33 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
322212 2011 AE40 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
322213 2011 AD43 25/08/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
322214 2011 AN46 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322215 2011 AR47 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
322216 2011 AQ52 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
322217 2011 AY56 19/11/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
322218 2011 AX60 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
322219 2011 AY62 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322220 2011 AB69 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
322221 2011 AS70 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
322222 2011 AE72 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322223 2011 AU73 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
322224 2011 AA74 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322225 2011 BM6 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
322226 2011 BY6 05/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
322227 2011 BQ47 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
322228 2011 BZ52 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
322229 2011 BW53 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322230 2011 BD62 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
322231 2011 BE65 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322232 2011 BP74 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
322233 2011 BJ79 27/09/2003 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
322234 2011 BU81 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
322235 2011 BH82 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
322236 2011 BR110 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
322237 2011 BV114 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
322238 2011 BX119 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
322239 2011 BN124 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322240 2011 BH137 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
322241 2011 CY14 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
322242 2011 CW41 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
322243 2011 CG63 29/05/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
322244 2011 CG73 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
322245 2011 CX77 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
322246 2011 CR85 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322247 2011 CV85 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
322248 2011 CE86 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
322249 2011 CR86 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322250 2011 CK88 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322251 2011 CN88 25/08/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
322252 2011 CR116 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
322253 2011 DT12 03/03/2000 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
322254 2011 DG19 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
322255 2011 DP21 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322256 2011 DN22 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
322257 2011 DH29 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322258 2011 DK41 28/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
322259 2011 DW41 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
322260 2011 DV49 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
322261 2011 EJ7 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
322262 2011 EP9 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
322263 2011 EV13 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
322264 2011 EK15 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322265 2011 EY16 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
322266 2011 ES25 10/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
322267 2011 ET26 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322268 2011 EF27 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322269 2011 EN35 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
322270 2011 ES35 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322271 2011 EH42 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
322272 2011 EK44 18/06/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
322273 2011 EH54 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
322274 2011 EP63 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
322275 2011 ED68 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322276 2011 ED74 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322277 2011 EF83 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
322278 2011 FY5 17/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
322279 2011 FE9 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,2 km MPC · JPL
322280 2011 FN9 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322281 2011 FL11 14/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
322282 2011 FO13 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
322283 2011 FK14 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
322284 2011 FR16 11/02/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
322285 2011 FL17 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322286 2011 FM28 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
322287 2011 FV31 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
322288 2011 FQ34 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322289 2011 FY37 30/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
322290 2011 FV42 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322291 2011 FE45 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322292 2011 FS46 04/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
322293 2011 FT46 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
322294 2011 FU56 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322295 2011 FG59 28/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322296 2011 FW60 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
322297 2011 FK69 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
322298 2011 FL69 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
322299 2011 FQ74 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322300 2011 FG82 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322301 2011 FU82 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322302 2011 FM104 28/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322303 2011 FN114 07/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
322304 2011 FW120 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
322305 2011 FA122 07/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
322306 2011 FR136 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
322307 2011 FJ140 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322308 2011 FR140 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
322309 2011 FC141 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
322310 2011 FA143 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
322311 2011 FM144 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322312 2011 FL147 05/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
322313 2011 FO148 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322314 2011 FX149 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322315 2011 FR153 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322316 2011 GG 27/01/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
322317 2011 GB2 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
322318 2011 GC5 03/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
322319 2011 GX13 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
322320 2011 GB17 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
322321 2011 GJ27 14/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
322322 2011 GF31 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322323 2011 GG55 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
322324 2011 GR64 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322325 2011 GU69 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
322326 2011 GZ71 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
322327 2011 GV72 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322328 2011 GT78 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322329 2011 GO84 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
322330 2011 HV8 14/03/2001 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
322331 2011 HH12 17/02/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
322332 2011 HP13 05/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
322333 2011 HV22 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
322334 2011 HS24 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
322335 2011 HS27 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322336 2011 HH28 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
322337 2011 HZ31 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322338 2011 HE32 24/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322339 2011 HR35 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322340 2011 HP38 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
322341 2011 HR44 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
322342 2011 HN63 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
322343 2011 HW73 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
322344 2011 HU74 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322345 2011 HD77 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
322346 2011 HT83 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322347 2011 HM84 03/12/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
322348 2011 HJ89 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
322349 2011 JN11 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322350 2011 JX11 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322351 2011 JU16 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322352 2011 JP20 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
322353 2011 JF21 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
322354 2011 JG28 13/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
322355 2011 KZ2 20/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
322356 2011 KC4 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
322357 2011 KE4 28/02/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
322358 2011 KF16 07/08/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
322359 2011 KG21 20/11/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322360 2011 KE22 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322361 2011 KJ22 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322362 2011 KB29 15/05/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
322363 2011 KY29 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322364 2011 KA35 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
322365 2011 KL44 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
322366 2011 KQ45 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
322367 2011 LC3 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322368 2011 LU4 28/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
322369 2011 LF5 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
322370 2011 LF9 29/10/2002 Apache Point SDSS 700 m MPC · JPL
322371 2011 LR11 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322372 2011 LP13 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
322373 2011 LX13 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
322374 2011 LG22 19/09/1998 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
322375 2011 LQ22 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322376 2011 LU24 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
322377 2011 LJ26 26/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
322378 2011 MV9 05/03/2006 Junk Bond D. Healy 17 km MPC · JPL
322379 2011 OZ12 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
322380 2011 OB25 21/07/1996 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
322381 2011 OW54 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
322382 2011 QD6 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
322383 2011 QB10 11/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
322384 2011 QR17 28/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
322385 2011 QJ22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
322386 2011 QY34 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
322387 2011 QT35 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
322388 2011 QY38 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
322389 2011 QX39 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322390 Planes de Son 322390|Planes de Son}} 09/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
322391 2011 QM47 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322392 2011 QU50 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
322393 2011 QA57 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
322394 2011 QU58 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
322395 2011 QY58 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
322396 2011 QB74 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322397 2011 QQ83 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
322398 2011 QR94 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322399 2011 QM95 25/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
322400 2011 QZ96 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322401 2011 QC97 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
322402 2011 RE6 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
322403 2011 RH10 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
322404 2011 RD14 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
322405 2011 RB18 13/12/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
322406 2011 SX26 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322407 2011 SC36 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322408 2011 SX36 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
322409 2011 SD51 29/07/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
322410 2011 SJ57 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322411 2011 SX66 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322412 2011 SX67 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
322413 2011 SO83 28/08/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
322414 2011 SM87 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322415 2011 SA88 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322416 2011 SQ92 08/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322417 2011 SV96 11/10/1996 Haleakala NEAT 790 m MPC · JPL
322418 2011 SX102 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
322419 2011 SR106 04/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
322420 2011 ST108 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322421 2011 SY125 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
322422 2011 SV131 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322423 2011 SJ144 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
322424 2011 SZ154 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
322425 2011 SB170 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
322426 2011 SQ180 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322427 2011 ST181 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322428 2011 SS196 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322429 2011 SW197 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
322430 2011 SR203 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
322431 2011 SP208 18/11/2001 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
322432 2011 SQ214 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
322433 2011 SE220 07/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 960 m MPC · JPL
322434 2011 SM221 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322435 2011 SH228 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322436 2011 SP247 24/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
322437 2011 SK256 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
322438 2011 SD257 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
322439 2011 SS257 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
322440 2011 SW257 23/08/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
322441 2011 SO258 24/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322442 2011 TT2 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
322443 2011 TT10 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
322444 2011 TK13 16/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
322445 2011 TS14 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
322446 2011 UU2 28/08/2002 Palomar R. Matson 1,8 km MPC · JPL
322447 2011 UF7 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
322448 2011 UZ8 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
322449 2011 UR9 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322450 2011 UD13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322451 2011 UV13 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
322452 2011 UF17 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
322453 2011 UW20 21/01/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
322454 2011 UV33 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
322455 2011 UG36 14/02/2001 Kleť Kleť Obs. 860 m MPC · JPL
322456 2011 UQ47 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322457 2011 US47 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322458 2011 UA52 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
322459 2011 UF53 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322460 2011 UE55 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322461 2011 UA56 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
322462 2011 UV57 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
322463 2011 UR61 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
322464 2011 UP107 28/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
322465 2011 UB113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322466 2011 US114 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
322467 2011 UF129 25/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
322468 2011 UP138 23/06/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
322469 2011 UT148 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
322470 2011 UZ177 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
322471 2011 UQ187 11/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
322472 2011 UT187 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
322473 2011 UZ187 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322474 2011 UF192 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322475 2011 UZ194 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
322476 2011 UR202 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322477 2011 UO203 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
322478 2011 UH206 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
322479 2011 UY216 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
322480 2011 UK221 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
322481 2011 UV231 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322482 2011 UN239 13/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
322483 2011 UN247 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322484 2011 UE250 06/05/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
322485 2011 UX251 02/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322486 2011 UA252 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
322487 2011 UN253 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
322488 2011 UA268 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
322489 2011 UJ269 07/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
322490 2011 UT296 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
322491 2011 UE297 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
322492 2011 UZ300 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322493 2011 UN302 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
322494 2011 UN322 05/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
322495 2011 UP362 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322496 2011 UL374 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
322497 2011 UV390 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
322498 2011 UC398 16/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
322499 2011 UV399 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
322500 2011 VX2 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322501 2011 VO9 13/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
322502 2011 WW2 14/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
322503 2011 WH9 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
322504 2011 WF14 19/11/1995 Haleakala AMOS 4,2 km MPC · JPL
322505 2011 WC15 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322506 2011 WR16 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
322507 2011 WO27 04/04/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
322508 2011 WD63 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322509 2011 WE65 14/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
322510 Heinrichgrüber 2011 WR68 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,6 km MPC · JPL
322511 2011 WN78 16/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
322512 2011 WJ98 04/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
322513 2011 WZ104 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
322514 2011 WK114 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
322515 2011 WQ141 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322516 2011 WX148 04/12/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
322517 2011 YH1 26/09/2000 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
322518 2011 YU2 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
322519 2011 YJ4 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
322520 2011 YD8 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
322521 2011 YK11 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
322522 2011 YM11 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322523 2011 YX11 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
322524 2011 YS14 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
322525 2011 YK15 28/09/2008 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
322526 2011 YZ16 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
322527 2011 YD17 18/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
322528 2011 YG17 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
322529 2011 YG19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322530 2011 YS19 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
322531 2011 YP20 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
322532 2011 YQ20 31/03/2004 Siding Spring R. H. McNaught 1,2 km MPC · JPL
322533 2011 YC21 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322534 2011 YD21 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322535 2011 YO24 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
322536 2011 YS25 12/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
322537 2011 YR26 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322538 2011 YN27 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
322539 2011 YS27 25/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 1,6 km MPC · JPL
322540 2011 YR29 15/09/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 12 km MPC · JPL
322541 2011 YD31 06/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
322542 2011 YY33 30/09/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322543 2011 YZ34 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
322544 2011 YJ35 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322545 2011 YM35 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
322546 2011 YP35 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
322547 2011 YC37 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
322548 2011 YD37 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
322549 2011 YX37 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
322550 2011 YT45 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
322551 2011 YC46 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
322552 2011 YT46 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322553 2011 YQ50 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
322554 2011 YO52 22/01/2006 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
322555 2011 YQ53 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
322556 2011 YW53 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
322557 2011 YY53 13/10/1999 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
322558 2011 YC54 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322559 2011 YH55 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322560 2011 YK58 16/01/2010 WISE WISE 10 km MPC · JPL
322561 2011 YL58 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
322562 2011 YH59 31/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322563 2011 YN59 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322564 2011 YX60 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322565 2011 YZ60 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
322566 2011 YH63 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
322567 2011 YP63 04/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
322568 2011 YF64 31/03/2003 Apache Point SDSS 8,7 km MPC · JPL
322569 2011 YQ65 14/09/2007 Mauna Kea P. A. Wiegert 10 km MPC · JPL
322570 2011 YG67 31/03/2003 Apache Point SDSS 14 km MPC · JPL
322571 2011 YO73 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
322572 2011 YW73 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322573 2012 AL1 10/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
322574 Werckmeister 2012 AS2 24/08/1990 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
322575 2012 AQ6 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 700 m MPC · JPL
322576 2012 AX6 26/09/2003 Apache Point SDSS 580 m MPC · JPL
322577 2012 AF7 22/03/2001 Cima Ekar ADAS 4,4 km MPC · JPL
322578 2012 AJ7 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322579 2012 AU7 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322580 2012 AQ9 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
322581 2012 AT9 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
322582 2012 AD13 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
322583 2012 AD19 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
322584 2012 BV 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,5 km MPC · JPL
322585 2012 BS5 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
322586 2012 BA12 26/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
322587 2012 BT12 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
322588 2012 BY14 25/11/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
322589 2012 BZ14 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
322590 2012 BM15 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
322591 2012 BS18 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
322592 2012 BU20 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322593 2012 BE21 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
322594 2012 BG21 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
322595 2012 BT21 19/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
322596 2012 BG22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322597 2012 BZ22 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
322598 2012 BP24 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
322599 2012 BY24 25/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
322600 2012 BD26 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322601 2012 BX30 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
322602 2012 BV53 24/07/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
322603 2012 BQ56 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322604 2012 BA63 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
322605 2012 BO96 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
322606 4714 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
322607 6185 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
322608 6363 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
322609 1406 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 770 m MPC · JPL
322610 1438 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
322611 3506 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 730 m MPC · JPL
322612 1989 SA14 26/09/1989 Calar Alto J. M. Baur, K. Birkle 3,3 km MPC · JPL
322613 1994 PV2 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
322614 1994 SY1 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
322615 1995 FJ18 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322616 1995 GW6 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
322617 1995 SC25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322618 1995 SF31 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322619 1995 SJ78 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
322620 1995 UJ60 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
322621 1995 WG14 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322622 1995 XD5 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
322623 1996 EL8 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322624 1996 TX17 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
322625 1996 TX45 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322626 1996 TO46 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
322627 1997 HV 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
322628 1997 LY5 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322629 1997 TQ17 08/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
322630 1998 HX25 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322631 1998 QA103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
322632 1998 RC21 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
322633 1998 RN47 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
322634 1998 SU28 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322635 1998 ST30 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322636 1998 SZ50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322637 1998 SF80 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
322638 1998 SG97 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322639 1998 SW101 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
322640 1998 SV155 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322641 1998 SW176 19/09/1998 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
322642 1998 TO4 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322643 1998 TS20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
322644 1998 UV3 20/10/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
322645 1998 VM41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322646 1998 WV29 24/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322647 1999 CU6 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
322648 1999 CR138 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322649 1999 EO8 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
322650 1999 GV56 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
322651 1999 JP5 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
322652 1999 JO8 13/05/1999 Socorro LINEAR AMO 1,5 km MPC · JPL
322653 1999 JP96 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322654 1999 LS14 10/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
322655 1999 LC30 07/06/1999 Haute Provence Haute-Provence Obs. 2,5 km MPC · JPL
322656 1999 LV35 12/06/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322657 1999 PV5 12/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
322658 1999 RF31 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
322659 1999 RP67 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
322660 1999 RT161 09/09/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
322661 1999 RN170 09/09/1999 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
322662 1999 RJ181 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
322663 1999 RU185 09/09/1999 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
322664 1999 RM253 08/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322665 1999 SD21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322666 1999 TS51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322667 1999 TC79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
322668 1999 TP81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
322669 1999 TD111 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
322670 1999 TV131 06/10/1999 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
322671 1999 TX131 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322672 1999 TE221 02/10/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
322673 1999 TT229 06/10/1999 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
322674 1999 TS263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322675 1999 TP295 01/10/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
322676 1999 TN297 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
322677 1999 TC301 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322678 1999 TB316 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
322679 1999 UC57 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322680 1999 VF3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
322681 1999 VE42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
322682 1999 VY53 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
322683 1999 VX82 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
322684 1999 VP84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322685 1999 VC91 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
322686 1999 VV97 09/11/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
322687 1999 VQ104 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
322688 1999 VX111 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
322689 1999 VG150 14/11/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
322690 1999 VG165 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
322691 1999 VZ172 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
322692 1999 VS185 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
322693 1999 WR27 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
322694 1999 XA8 04/12/1999 Ondřejov P. Pravec 3,9 km MPC · JPL
322695 1999 XA139 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
322696 1999 XE148 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322697 1999 XE149 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322698 1999 YC11 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
322699 1999 YW15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322700 2000 AS210 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322701 2000 AO231 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
322702 2000 BJ11 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
322703 2000 CX41 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
322704 2000 CP109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
322705 2000 DK8 26/02/2000 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
322706 2000 DB97 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
322707 2000 DT114 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
322708 2000 DH117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
322709 2000 FB2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
322710 2000 GN6 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322711 2000 HQ20 30/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
322712 2000 KJ13 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322713 2000 KD41 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
322714 2000 KW42 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
322715 2000 LX23 08/06/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322716 2000 PG9 06/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 1,3 km MPC · JPL
322717 2000 PT29 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
322718 2000 QW114 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322719 2000 QT170 08/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
322720 2000 RP8 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
322721 2000 RR25 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322722 2000 RL90 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322723 2000 SW9 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
322724 2000 SG11 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
322725 2000 SM47 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
322726 2000 SY51 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322727 2000 SS58 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322728 2000 SE129 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
322729 2000 SA136 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
322730 2000 ST149 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
322731 2000 SK163 30/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,1 km MPC · JPL
322732 2000 SY195 24/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
322733 2000 SD231 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
322734 2000 SM236 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
322735 2000 SM246 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
322736 2000 SW251 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
322737 2000 SU287 26/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
322738 2000 SZ296 28/09/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
322739 2000 SZ314 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322740 2000 TM1 03/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322741 2000 TK40 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
322742 2000 TJ45 01/10/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
322743 2000 UX64 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322744 2000 VA42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322745 2000 WY19 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
322746 2000 WX76 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
322747 2000 WW155 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322748 2000 YQ27 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
322749 2000 YO31 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322750 2000 YF109 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322751 2001 BM 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
322752 2001 BN10 18/01/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
322753 2001 BL68 31/01/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
322754 2001 BU77 04/01/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
322755 2001 CT23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
322756 2001 CK32 13/02/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
322757 2001 DF17 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322758 2001 DV23 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
322759 2001 DW106 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
322760 2001 EZ3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
322761 2001 EW16 03/03/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
322762 2001 FM 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
322763 2001 FA7 18/03/2001 Socorro LINEAR APO 1,3 km MPC · JPL
322764 2001 FE20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
322765 2001 FY44 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
322766 2001 FN62 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
322767 2001 FJ114 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
322768 2001 FO122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
322769 2001 FE140 21/03/2001 Haleakala NEAT 870 m MPC · JPL
322770 2001 FD145 23/03/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
322771 2001 FY157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
322772 2001 FA172 24/03/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
322773 2001 FX179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
322774 2001 FL191 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
322775 2001 HA8 21/04/2001 Socorro LINEAR AMO 1,6 km MPC · JPL
322776 2001 JQ1 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322777 2001 KL43 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
322778 2001 KR51 16/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322779 2001 ML28 25/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
322780 2001 OX4 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
322781 2001 OD17 21/07/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 1,3 km MPC · JPL
322782 2001 ON94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
322783 2001 PX48 14/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
322784 2001 QW1 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
322785 2001 QW7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
322786 2001 QY47 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
322787 2001 QP54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322788 2001 QX63 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
322789 2001 QK85 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
322790 2001 QO86 16/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
322791 2001 QR130 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322792 2001 QH136 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322793 2001 QL141 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
322794 2001 QE207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
322795 2001 QZ234 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322796 2001 QR237 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322797 2001 QS242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
322798 2001 QH254 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322799 2001 QE278 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
322800 2001 RL13 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322801 2001 RS13 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
322802 2001 RS49 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
322803 2001 RO50 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
322804 2001 RA69 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322805 2001 RR87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
322806 2001 RE113 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
322807 2001 RX123 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
322808 2001 RW136 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
322809 2001 RU149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
322810 2001 SX24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322811 2001 SL26 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
322812 2001 SW43 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322813 2001 SG55 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
322814 2001 SD62 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
322815 2001 SM66 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
322816 2001 SM84 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
322817 2001 SS89 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322818 2001 SF95 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322819 2001 SQ134 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
322820 2001 SJ162 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322821 2001 SY200 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322822 2001 SK215 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322823 2001 SQ222 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322824 2001 SN225 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
322825 2001 SN241 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
322826 2001 ST255 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322827 2001 SK269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
322828 2001 SD294 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322829 2001 SO317 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
322830 2001 SF334 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322831 2001 SE341 21/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
322832 2001 TU11 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322833 2001 TV19 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322834 2001 TG48 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
322835 2001 TZ53 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322836 2001 TN63 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
322837 2001 TV68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
322838 2001 TY81 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322839 2001 TX86 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
322840 2001 TF93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
322841 2001 TW95 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
322842 2001 TQ97 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
322843 2001 TE113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322844 2001 TJ124 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
322845 2001 TR179 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322846 2001 TC187 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322847 2001 TU187 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
322848 2001 TC190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
322849 2001 TZ230 15/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
322850 2001 TM248 14/10/2001 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
322851 2001 TO258 15/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
322852 2001 UU31 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
322853 2001 UG41 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
322854 2001 UT42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322855 2001 UL54 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322856 2001 UZ78 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
322857 2001 UQ82 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
322858 2001 UD90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
322859 2001 UN97 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
322860 2001 UG105 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322861 2001 UH105 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
322862 2001 UW125 23/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
322863 2001 UQ130 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
322864 2001 UU136 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322865 2001 UW142 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
322866 2001 UN155 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
322867 2001 UM157 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
322868 2001 UP171 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322869 2001 UV192 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322870 2001 UV200 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
322871 2001 UL215 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
322872 2001 UA217 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322873 2001 VX52 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322874 2001 VB73 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322875 2001 VO103 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
322876 2001 VD133 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
322877 2001 WU19 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322878 2001 WR29 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322879 2001 WG42 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
322880 2001 WS65 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
322881 2001 WT99 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
322882 2001 WQ103 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322883 2001 XA17 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
322884 2001 XG36 13/12/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
322885 2001 XO37 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
322886 2001 XK45 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
322887 2001 XY70 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
322888 2001 XK95 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322889 2001 XY109 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322890 2001 XL125 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
322891 2001 XT127 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
322892 2001 XH146 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
322893 2001 XJ150 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
322894 2001 XP178 09/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
322895 2001 XC212 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
322896 2001 XS239 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
322897 2001 YH3 16/12/2001 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,8 km MPC · JPL
322898 2001 YT9 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322899 2001 YT57 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
322900 2001 YE117 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322901 2001 YU122 14/12/2001 Needville Needville Obs. 3,1 km MPC · JPL
322902 2001 YN147 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
322903 2001 YU161 25/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
322904 2002 AZ3 05/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
322905 2002 AK8 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
322906 2002 AL15 06/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
322907 2002 AS38 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
322908 2002 AQ44 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
322909 2002 AK99 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
322910 2002 AF147 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
322911 2002 AF165 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322912 Jedlik 2002 AS204 11/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 710 m MPC · JPL
322913 2002 CM1 03/02/2002 Haleakala NEAT AMO 1,6 km MPC · JPL
322914 2002 CP135 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
322915 2002 CK152 10/02/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
322916 2002 CU153 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322917 2002 CH154 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322918 2002 CX180 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
322919 2002 CX206 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
322920 2002 CM211 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
322921 2002 CR217 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
322922 2002 CK234 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322923 2002 CB273 08/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
322924 2002 CP294 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
322925 2002 DL 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 3,1 km MPC · JPL
322926 2002 DS16 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
322927 2002 DH19 16/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
322928 2002 ET6 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 3,4 km MPC · JPL
322929 2002 EG47 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
322930 2002 ES87 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
322931 2002 EP93 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
322932 2002 EB124 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
322933 2002 EJ126 12/03/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
322934 2002 EC127 12/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
322935 2002 ER134 13/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
322936 2002 EW160 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
322937 2002 GG 02/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
322938 2002 GV8 12/04/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
322939 2002 GZ22 15/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
322940 2002 GJ53 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
322941 2002 GE73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
322942 2002 GR75 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
322943 2002 GA105 10/04/2002 Terskol Terskol Obs. 5,3 km MPC · JPL
322944 2002 GJ114 11/04/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
322945 2002 GF137 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
322946 2002 GB141 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
322947 2002 GB148 13/04/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
322948 2002 GE164 14/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
322949 2002 GF170 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
322950 2002 GP184 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
322951 2002 GT190 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
322952 2002 HE18 18/04/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
322953 2002 HP18 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322954 2002 JV10 07/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
322955 2002 JT50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
322956 2002 JT75 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
322957 2002 JB88 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
322958 2002 JA89 11/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
322959 2002 JL92 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322960 2002 JF117 04/05/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
322961 2002 JY119 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
322962 2002 JL126 07/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
322963 2002 JE128 07/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
322964 2002 JF140 10/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
322965 2002 JR150 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
322966 2002 KF4 22/05/2002 Socorro LINEAR AMO 1,5 km MPC · JPL
322967 2002 KJ14 30/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
322968 2002 KT15 18/05/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
322969 2002 KE16 23/05/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
322970 2002 LA10 05/06/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
322971 2002 LO20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
322972 2002 LS22 08/06/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
322973 2002 LP57 11/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
322974 2002 LR60 12/06/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
322975 2002 LR63 13/06/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
322976 2002 MJ3 16/06/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
322977 2002 MY4 23/06/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
322978 2002 MP6 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322979 2002 NU3 09/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
322980 2002 NJ19 09/07/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
322981 2002 NO45 13/07/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
322982 2002 NJ52 14/07/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
322983 2002 NP59 04/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
322984 2002 NR69 14/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
322985 2002 NS70 09/07/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
322986 2002 NN72 15/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
322987 2002 NJ75 14/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
322988 2002 NA76 12/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
322989 2002 OR6 20/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
322990 2002 OO10 22/07/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
322991 2002 OU11 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
322992 2002 OR12 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322993 2002 OB18 18/07/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
322994 2002 OJ22 30/07/2002 Lake Tekapo Mount John Obs. 860 m MPC · JPL
322995 2002 OC29 21/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
322996 2002 OT30 20/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
322997 2002 OQ32 22/07/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
322998 2002 OC35 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
322999 2002 OK36 29/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
323000 2002 PL36 06/08/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

318.000s  • 319.000s  • 320.000s  • 321.000s  • 322.000s  • 323.000s  • 324.000s  • 325.000s  • 326.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001