Danh sách tiểu hành tinh/52001–53000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52001 2001 UO30 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
52002 2001 UT30 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
52003 2001 VB77 08/11/2001 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
52004 2001 YH2 18/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 5,0 km MPC · JPL
52005 Maik 2002 CL13 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,5 km MPC · JPL
52006 2002 EK31 10/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
52007 2002 EQ47 12/03/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
52008 Johnnaka 2002 EP111 09/03/2002 Catalina CSS 8,4 km MPC · JPL
52009 2002 EU146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
52010 2002 JA59 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
52011 2002 LW19 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
52012 2002 LQ55 15/06/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
52013 2002 LJ59 12/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
52014 2002 NZ13 04/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
52015 2002 NG17 13/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
52016 2002 NO18 09/07/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
52017 2002 NB27 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
52018 2002 NO27 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
52019 2002 NO32 13/07/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
52020 2002 NM33 14/07/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
52021 2002 NK39 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
52022 2002 NQ52 14/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
52023 2002 OH3 17/07/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
52024 2002 OH4 17/07/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
52025 2002 OR17 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
52026 2002 OA24 28/07/2002 Haleakala NEAT 9,7 km MPC · JPL
52027 2002 OB24 28/07/2002 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
52028 2002 PT29 06/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
52029 2002 PN32 06/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
52030 Maxvasile 2002 PX33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
52031 2002 PU35 06/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
52032 2002 PK37 05/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
52033 2002 PT41 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
52034 2002 PX42 09/08/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 3,7 km MPC · JPL
52035 2002 PS43 04/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
52036 2002 PV46 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52037 2002 PR47 10/08/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
52038 2002 PX48 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
52039 2002 PB59 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
52040 2002 PJ61 11/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
52041 2002 PT61 11/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
52042 2002 PH63 08/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
52043 2002 PM75 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
52044 2002 PN75 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
52045 2002 PE80 04/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
52046 2002 PH83 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
52047 2002 PC85 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
52048 2002 PL92 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
52049 2002 PL95 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
52050 2002 PV96 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52051 2002 PA97 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
52052 2002 PJ115 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
52053 2002 PQ119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
52054 2002 PB121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
52055 2002 PR126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
52056 2002 PO130 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52057 Clarkhowell 2002 PS130 15/08/2002 Tenagra M. Schwartz, P. R. Holvorcem 4,6 km MPC · JPL
52058 2002 PQ132 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52059 2002 PH133 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52060 2002 QJ7 16/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
52061 2002 QR9 20/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
52062 2002 QL12 26/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
52063 2002 QS18 26/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
52064 2002 QH20 28/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
52065 2002 QA23 27/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
52066 2002 QF27 28/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
52067 2002 QE36 29/08/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 8,4 km MPC · JPL
52068 2002 QX40 29/08/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
52069 2002 QJ41 29/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
52070 2002 QP41 29/08/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
52071 2002 QX41 29/08/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
52072 2002 QC45 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
52073 2002 QD45 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
52074 2002 RJ2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
52075 2002 RL7 03/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
52076 2002 RE29 03/09/2002 El Centro W. K. Y. Yeung 8,7 km MPC · JPL
52077 2002 RJ30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
52078 2002 RA34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
52079 2002 RU61 05/09/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
52080 2002 RZ62 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
52081 2002 RM71 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
52082 2002 RU87 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52083 2002 RQ88 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
52084 2002 RC93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
52085 2002 RC102 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
52086 2002 RY108 05/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
52087 2002 RH111 06/09/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
52088 2014 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
52089 2027 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
52090 2046 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
52091 2075 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
52092 2083 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
52093 2088 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
52094 2177 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
52095 2191 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
52096 2221 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
52097 2565 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
52098 2568 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
52099 2589 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
52100 2591 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52101 2598 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
52102 2616 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
52103 2658 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52104 2660 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
52105 2669 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
52106 2673 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
52107 2703 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52108 2830 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
52109 2863 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
52110 3007 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
52111 3020 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
52112 3064 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
52113 3100 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
52114 3118 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
52115 3512 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
52116 4032 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
52117 4059 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52118 4103 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
52119 4105 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
52120 4106 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
52121 4117 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
52122 4128 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
52123 4217 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
52124 4272 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
52125 4274 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
52126 4284 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
52127 4681 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
52128 4693 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52129 4796 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
52130 4882 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
52131 4892 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
52132 5034 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
52133 6007 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
52134 6059 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
52135 6070 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
52136 6076 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
52137 6080 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
52138 6131 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
52139 6192 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
52140 6603 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
52141 6605 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
52142 6610 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
52143 6635 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
52144 6759 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
52145 6832 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
52146 7061 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
52147 9061 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
52148 9506 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
52149 1074 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
52150 1097 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
52151 1180 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
52152 1296 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
52153 2043 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
52154 2152 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
52155 2236 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
52156 4100 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
52157 4126 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
52158 4175 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52159 4178 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
52160 4229 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
52161 4302 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
52162 4357 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
52163 1004 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
52164 1012 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
52165 1099 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
52166 1184 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
52167 1220 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
52168 1305 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52169 1494 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
52170 2046 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
52171 2127 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
52172 2166 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
52173 2178 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
52174 2183 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
52175 2204 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
52176 2233 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
52177 2235 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
52178 2244 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
52179 2270 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
52180 2273 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
52181 3112 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52182 3130 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 9,1 km MPC · JPL
52183 3286 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
52184 3361 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
52185 3370 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
52186 4072 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
52187 4125 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
52188 4142 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
52189 4215 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
52190 4241 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
52191 4263 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
52192 5053 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
52193 5209 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
52194 1149 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
52195 2061 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
52196 2075 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
52197 2373 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
52198 2389 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
52199 2465 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52200 3094 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52201 3098 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
52202 3124 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
52203 3160 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
52204 3219 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
52205 3247 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
52206 3326 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
52207 3403 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
52208 3423 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
52209 3495 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
52210 4032 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
52211 4049 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
52212 4056 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
52213 4181 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52214 4196 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
52215 4213 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
52216 5014 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
52217 5035 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
52218 5050 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
52219 5071 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
52220 5082 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
52221 5103 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
52222 5111 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
52223 5158 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
52224 5602 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
52225 Panchenko 1968 OF1 25/07/1968 Cerro El Roble G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev 11 km MPC · JPL
52226 Saenredam 1974 PA 12/08/1974 Palomar T. Gehrels 5,3 km MPC · JPL
52227 1975 SM1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
52228 Protos 1977 RN 05/09/1977 La Silla L. D. Schmadel 5,6 km MPC · JPL
52229 1978 NN 10/07/1978 Palomar E. F. Helin, E. M. Shoemaker 8,7 km MPC · JPL
52230 1978 NR 10/07/1978 Palomar E. F. Helin, E. M. Shoemaker 2,8 km MPC · JPL
52231 Sitnik 1978 RX1 05/09/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 2,6 km MPC · JPL
52232 1978 UY4 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,5 km MPC · JPL
52233 1978 UQ5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 9,7 km MPC · JPL
52234 1978 UX7 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 2,6 km MPC · JPL
52235 1979 MW2 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 10 km MPC · JPL
52236 1979 MF7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
52237 1979 OW2 24/07/1979 Palomar S. J. Bus 8,1 km MPC · JPL
52238 1979 OM9 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
52239 1979 OV10 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
52240 1980 FQ4 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,3 km MPC · JPL
52241 1980 PW2 04/08/1980 Siding Spring Edinburgh Obs. 2,9 km MPC · JPL
52242 Michelemaoret 1981 EX 03/03/1981 La Silla H. Debehogne, G. DeSanctis 6,1 km MPC · JPL
52243 1981 ED3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
52244 1981 EE4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
52245 1981 EP4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
52246 Donaldjohanson 1981 EQ5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
52247 1981 EP10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
52248 1981 EE15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
52249 1981 EK21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,0 km MPC · JPL
52250 1981 EE32 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
52251 1981 EF32 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
52252 1981 EJ35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
52253 1981 EZ35 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
52254 1981 EJ36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
52255 1981 EM37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
52256 1981 EM38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
52257 1981 EJ42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,4 km MPC · JPL
52258 1981 EE44 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
52259 1981 EY47 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
52260 Ureshino 1982 KA 22/05/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 4,1 km MPC · JPL
52261 Izumishikibu 1982 VL4 14/11/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 4,8 km MPC · JPL
52262 1983 QV 30/08/1983 Palomar J. Gibson 6,3 km MPC · JPL
52263 1985 QD6 24/08/1985 Nauchnij N. S. Chernykh 3,4 km MPC · JPL
52264 1985 RD2 13/09/1985 Palomar E. F. Helin 6,4 km MPC · JPL
52265 1985 RM3 07/09/1985 La Silla H. Debehogne 4,0 km MPC · JPL
52266 Van Flandern 1986 AD 10/01/1986 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,5 km MPC · JPL
52267 Rotarytorino 1986 EP2 04/03/1986 La Silla W. Ferreri 3,5 km MPC · JPL
52268 1986 WU 25/11/1986 Kleť A. Mrkos 5,0 km MPC · JPL
52269 1988 CU 13/02/1988 Yorii M. Arai, H. Mori 5,7 km MPC · JPL
52270 Noamchomsky 1988 CH5 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
52271 Lecorbusier 1988 RP3 08/09/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,9 km MPC · JPL
52272 1988 RO5 02/09/1988 La Silla H. Debehogne 10 km MPC · JPL
52273 1988 RQ10 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 17 km MPC · JPL
52274 1988 RG12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
52275 1988 RS12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 18 km MPC · JPL
52276 1988 RZ12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 5,7 km MPC · JPL
52277 1988 SE3 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
52278 1988 SG3 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 20 km MPC · JPL
52279 1989 CH3 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
52280 1989 RB 05/09/1989 Palomar E. F. Helin 7,0 km MPC · JPL
52281 1989 SJ1 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
52282 1989 SO2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52283 1989 SE5 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
52284 1990 HP 26/04/1990 Palomar E. F. Helin 2,1 km MPC · JPL
52285 Kakurinji 1990 OX2 30/07/1990 Geisei T. Seki 2,0 km MPC · JPL
52286 1990 QT1 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,4 km MPC · JPL
52287 1990 QP4 23/08/1990 Palomar H. E. Holt 4,6 km MPC · JPL
52288 1990 QU8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 7,9 km MPC · JPL
52289 1990 QH9 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
52290 1990 SF 17/09/1990 Siding Spring R. H. McNaught 8,8 km MPC · JPL
52291 Mott 1990 TU1 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,0 km MPC · JPL
52292 Kamdzhalov 1990 TB2 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 5,8 km MPC · JPL
52293 Mommsen 1990 TQ3 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 10 km MPC · JPL
52294 Detlef 1990 TJ4 12/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,8 km MPC · JPL
52295 Köppen 1990 VK4 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52296 1990 WM3 19/11/1990 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
52297 1991 CH2 12/02/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,7 km MPC · JPL
52298 1991 GM7 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
52299 1991 NJ1 12/07/1991 Palomar H. E. Holt 1,6 km MPC · JPL
52300 1991 NE3 04/07/1991 La Silla H. Debehogne 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52301 Qumran 1991 RQ2 09/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,7 km MPC · JPL
52302 1991 RL8 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,6 km MPC · JPL
52303 1991 RU9 10/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,8 km MPC · JPL
52304 1991 RB10 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
52305 1991 RR10 10/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,4 km MPC · JPL
52306 1991 RF20 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,0 km MPC · JPL
52307 1991 TH1 12/10/1991 Palomar J. Alu 2,4 km MPC · JPL
52308 Hanspeterröser 1991 TE3 07/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 6,0 km MPC · JPL
52309 Philnicolai 1991 TQ7 07/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 13 km MPC · JPL
52310 1991 VJ 09/11/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,0 km MPC · JPL
52311 1991 VK8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
52312 1991 VG9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
52313 1991 VH9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
52314 1991 XD 07/12/1991 Palomar E. F. Helin 3,2 km MPC · JPL
52315 1992 AM 09/01/1992 Palomar E. F. Helin 3,3 km MPC · JPL
52316 Daveslater 1992 BD 29/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
52317 1992 BC1 30/01/1992 Palomar E. F. Helin 4,1 km MPC · JPL
52318 1992 BC3 26/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
52319 1992 DP7 29/02/1992 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
52320 1992 DX7 29/02/1992 La Silla UESAC 6,2 km MPC · JPL
52321 1992 DO8 29/02/1992 La Silla UESAC 5,6 km MPC · JPL
52322 1992 DD9 29/02/1992 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
52323 1992 DP9 29/02/1992 La Silla UESAC 9,6 km MPC · JPL
52324 1992 DV9 29/02/1992 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
52325 1992 EX2 06/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
52326 1992 EL7 01/03/1992 La Silla UESAC 8,8 km MPC · JPL
52327 1992 EK9 02/03/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
52328 1992 EK11 06/03/1992 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
52329 1992 ER12 01/03/1992 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
52330 1992 EA15 01/03/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
52331 1992 EC15 01/03/1992 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
52332 1992 EZ19 01/03/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
52333 1992 EE22 01/03/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
52334 Oberammergau 1992 FS3 30/03/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,1 km MPC · JPL
52335 1992 HO 23/04/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
52336 1992 OE7 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
52337 Compton 1992 RS 02/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,2 km MPC · JPL
52338 1992 RH1 02/09/1992 Siding Spring R. H. McNaught 3,6 km MPC · JPL
52339 1992 RO2 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
52340 1992 SY 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
52341 Ballmann 1992 SB2 21/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 6,1 km MPC · JPL
52342 1992 SK19 22/09/1992 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
52343 1992 WX1 18/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,4 km MPC · JPL
52344 Yehudimenuhin 1992 YM1 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 13 km MPC · JPL
52345 1993 FG1 20/03/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 8,6 km MPC · JPL
52346 1993 FG8 17/03/1993 La Silla UESAC 6,7 km MPC · JPL
52347 1993 FL9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
52348 1993 FH12 17/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
52349 1993 FK15 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
52350 1993 FH16 17/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
52351 1993 FN17 17/03/1993 La Silla UESAC 5,4 km MPC · JPL
52352 1993 FU18 17/03/1993 La Silla UESAC 5,0 km MPC · JPL
52353 1993 FP19 17/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
52354 1993 FF22 21/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
52355 1993 FD24 21/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
52356 1993 FP25 21/03/1993 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
52357 1993 FK26 21/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
52358 1993 FQ26 21/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
52359 1993 FM27 21/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
52360 1993 FC30 21/03/1993 La Silla UESAC 7,3 km MPC · JPL
52361 1993 FT30 21/03/1993 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
52362 1993 FS31 19/03/1993 La Silla UESAC 3,7 km MPC · JPL
52363 1993 FP37 19/03/1993 La Silla UESAC 6,3 km MPC · JPL
52364 1993 FG38 19/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
52365 1993 FS38 19/03/1993 La Silla UESAC 8,8 km MPC · JPL
52366 1993 FN39 19/03/1993 La Silla UESAC 9,6 km MPC · JPL
52367 1993 FO39 19/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
52368 1993 FQ44 21/03/1993 La Silla UESAC 7,7 km MPC · JPL
52369 1993 FH46 19/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
52370 1993 FQ48 19/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
52371 1993 FV49 19/03/1993 La Silla UESAC 7,7 km MPC · JPL
52372 1993 FE50 19/03/1993 La Silla UESAC 8,2 km MPC · JPL
52373 1993 FO50 19/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
52374 1993 FS50 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
52375 1993 FV53 17/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
52376 1993 FW69 21/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
52377 1993 FH78 21/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
52378 1993 FC81 18/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
52379 1993 FL81 18/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
52380 1993 FG83 19/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
52381 1993 HA 17/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 360 m MPC · JPL
52382 1993 HE1 16/04/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,6 km MPC · JPL
52383 1993 HU2 19/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
52384 Elenapanko 1993 HZ5 19/04/1993 Palomar C. S. Shoemaker 2,6 km MPC · JPL
52385 1993 OC 16/07/1993 Palomar E. F. Helin 3,7 km MPC · JPL
52386 1993 OF6 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
52387 Huitzilopochtli 1993 OM7 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 890 m MPC · JPL
52388 1993 PV4 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
52389 1993 PP5 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
52390 1993 QS4 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
52391 1993 QP5 17/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
52392 1993 RG5 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
52393 1993 RH5 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
52394 1993 RF6 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
52395 1993 RJ6 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
52396 1993 RC7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
52397 1993 RF7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
52398 1993 RT7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
52399 1993 RM15 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
52400 1993 SG14 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52401 1993 SS15 19/09/1993 Palomar H. E. Holt 4,5 km MPC · JPL
52402 1993 TL 08/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,0 km MPC · JPL
52403 1993 TQ17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
52404 1993 TD20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
52405 1993 TV22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
52406 1993 TV23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
52407 1993 TC31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
52408 1993 TJ34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
52409 1993 UW5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
52410 1993 UG6 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
52411 1994 AA3 14/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
52412 1994 AF5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
52413 1994 BF4 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 5,5 km MPC · JPL
52414 1994 CV17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
52415 1994 EP6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
52416 1994 GC3 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
52417 1994 GG4 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
52418 1994 GX10 14/04/1994 Palomar PCAS 8,2 km MPC · JPL
52419 1994 HX 16/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
52420 1994 JX1 01/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
52421 Daihoji 1994 LA 01/06/1994 Kuma Kogen A. Nakamura 9,6 km MPC · JPL
52422 LPL 1994 LP 07/06/1994 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
52423 1994 LZ 11/06/1994 Palomar E. F. Helin 3,1 km MPC · JPL
52424 1994 LX3 03/06/1994 La Silla H. Debehogne 2,2 km MPC · JPL
52425 1994 LU8 08/06/1994 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52426 1994 PF 05/08/1994 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 1,4 km MPC · JPL
52427 1994 PH 02/08/1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,7 km MPC · JPL
52428 1994 PE4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
52429 1994 PK6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
52430 1994 PF8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
52431 1994 PS10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
52432 1994 PG11 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
52433 1994 PZ15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
52434 1994 PA17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
52435 1994 PM25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
52436 1994 PM26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
52437 1994 PY27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
52438 1994 PQ32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
52439 1994 QL 16/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 3,3 km MPC · JPL
52440 1994 QN 26/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 3,2 km MPC · JPL
52441 1994 RS1 01/09/1994 Palomar E. F. Helin 2,3 km MPC · JPL
52442 1994 SF10 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
52443 1994 TW 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,2 km MPC · JPL
52444 1994 TQ2 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,4 km MPC · JPL
52445 1994 TG5 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
52446 1994 TR5 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
52447 1994 TH16 08/10/1994 Palomar E. F. Helin 5,8 km MPC · JPL
52448 1994 UW9 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
52449 1994 VJ 01/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
52450 1994 VL 01/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
52451 1994 VU 03/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
52452 1994 VQ1 03/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
52453 1994 WC 23/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
52454 1994 WV4 26/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
52455 Masamika 1995 AD1 06/01/1995 Geisei T. Seki 4,0 km MPC · JPL
52456 1995 AY3 02/01/1995 Caussols E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
52457 Enquist 1995 AE4 02/01/1995 Caussols E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
52458 1995 BK1 26/01/1995 Oohira T. Urata 3,0 km MPC · JPL
52459 1995 DS 21/02/1995 Stroncone A. Vagnozzi 2,9 km MPC · JPL
52460 1995 DA3 24/02/1995 Siding Spring R. H. McNaught 1,5 km MPC · JPL
52461 1995 DE5 22/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
52462 1995 FQ15 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
52463 1995 GA8 06/04/1995 Kitt Peak T. J. Balonek 3,0 km MPC · JPL
52464 1995 MC2 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
52465 1995 OF3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
52466 1995 OF4 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
52467 1995 OS10 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
52468 1995 QB1 19/08/1995 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
52469 1995 QV1 20/08/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,2 km MPC · JPL
52470 1995 ST2 20/09/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,8 km MPC · JPL
52471 1995 SG4 26/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 2,4 km MPC · JPL
52472 1995 SR9 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
52473 1995 SE17 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
52474 1995 SH32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
52475 1995 SO39 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
52476 1995 SM73 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
52477 1995 SG77 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
52478 1995 TO 12/10/1995 Sudbury D. di Cicco 2,3 km MPC · JPL
52479 1995 TZ 13/10/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 5,0 km MPC · JPL
52480 Enzomora 1995 UM5 20/10/1995 Bologna San Vittore Obs. 1,6 km MPC · JPL
52481 1995 UG15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
52482 1995 UW25 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
52483 1995 VZ4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
52484 1995 VL12 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
52485 1995 WD 16/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
52486 1995 WA28 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
52487 1995 XO2 06/12/1995 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
52488 1995 XD3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
52489 1995 YG3 26/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
52490 1995 YY5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
52491 1995 YC10 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
52492 1995 YK11 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
52493 1995 YC17 22/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
52494 1996 AN8 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
52495 1996 AK10 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
52496 1996 AA11 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
52497 1996 AA14 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
52498 1996 BG8 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
52499 1996 CL1 11/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
52500 Kanata 1996 DC1 22/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52501 1996 DJ2 23/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
52502 1996 EZ4 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
52503 1996 EX15 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
52504 1996 FQ2 19/03/1996 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
52505 1996 FD4 22/03/1996 Haleakala AMOS 2,8 km MPC · JPL
52506 1996 FK4 23/03/1996 Haleakala AMOS 1,5 km MPC · JPL
52507 1996 GC1 12/04/1996 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,0 km MPC · JPL
52508 1996 GK5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
52509 1996 GP9 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
52510 1996 GA11 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
52511 1996 GH12 15/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 22 km MPC · JPL
52512 1996 GO19 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
52513 1996 GZ20 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
52514 1996 HG3 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
52515 1996 HL12 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52516 1996 HO20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
52517 1996 HZ23 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
52518 1996 HE25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
52519 1996 JL1 15/05/1996 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
52520 1996 JK3 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
52521 1996 JU3 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
52522 1996 JW10 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
52523 1996 JE16 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
52524 1996 PH 08/08/1996 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
52525 1996 PJ 08/08/1996 Haleakala AMOS 1,7 km MPC · JPL
52526 1996 PF3 15/08/1996 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
52527 1996 PM5 10/08/1996 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
52528 1996 PM9 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
52529 1996 RQ 07/09/1996 Catalina Station T. B. Spahr 2,1 km MPC · JPL
52530 1996 TW3 08/10/1996 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
52531 1996 TB8 12/10/1996 Sudbury D. di Cicco 9,7 km MPC · JPL
52532 1996 TP8 09/10/1996 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
52533 1996 TJ10 09/10/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,6 km MPC · JPL
52534 1996 TB15 07/10/1996 Haleakala AMOS 2,1 km MPC · JPL
52535 1996 TU19 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
52536 1996 TB20 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
52537 1996 TL32 09/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
52538 1996 TT39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
52539 1996 TB41 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
52540 1996 TJ48 09/10/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,7 km MPC · JPL
52541 1996 VB 01/11/1996 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
52542 1996 VU4 13/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
52543 1996 VA11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
52544 1996 VC11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
52545 1996 VW12 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
52546 1996 XW 01/12/1996 Chichibu N. Satō 6,2 km MPC · JPL
52547 1996 XQ1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
52548 1996 XD2 03/12/1996 Prescott P. G. Comba 6,9 km MPC · JPL
52549 1996 XB31 14/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
52550 1996 YB3 30/12/1996 Chichibu N. Satō 14 km MPC · JPL
52551 1997 AL 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
52552 1997 AD17 14/01/1997 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
52553 1997 CA16 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
52554 1997 EN3 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
52555 1997 EK4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
52556 1997 ET35 04/03/1997 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
52557 1997 EK41 10/03/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52558 Pigafetta 1997 FR 27/03/1997 Colleverde V. S. Casulli 3,6 km MPC · JPL
52559 1997 FN3 31/03/1997 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
52560 1997 GL14 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52561 1997 GT14 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
52562 1997 GY17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
52563 1997 GY18 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52564 1997 GN21 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52565 1997 GO22 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52566 1997 GP27 02/04/1997 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
52567 1997 HN2 28/04/1997 Prescott P. G. Comba 22 km MPC · JPL
52568 1997 HJ8 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
52569 1997 HJ11 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
52570 1997 JC1 01/05/1997 Bologna San Vittore Obs. 3,1 km MPC · JPL
52571 1997 KJ2 29/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
52572 1997 LL 03/06/1997 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
52573 1997 LM12 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52574 1997 MS2 28/06/1997 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
52575 1997 MY5 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
52576 1997 MW6 28/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
52577 1997 MJ7 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
52578 1997 NE 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
52579 1997 NH 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
52580 1997 NO 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
52581 1997 NB1 03/07/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,5 km MPC · JPL
52582 1997 NE6 09/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
52583 1997 NY6 02/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
52584 1997 OV1 30/07/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,5 km MPC · JPL
52585 1997 ON2 29/07/1997 Bédoin P. Antonini 2,8 km MPC · JPL
52586 1997 PB 01/08/1997 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
52587 1997 PD 01/08/1997 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
52588 1997 PD1 03/08/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
52589 Montviloff 1997 PY3 12/08/1997 Pises Pises Obs. 2,1 km MPC · JPL
52590 1997 PC5 11/08/1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
52591 1997 QD 22/08/1997 Kleť Z. Moravec 2,9 km MPC · JPL
52592 1997 QC2 27/08/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,5 km MPC · JPL
52593 1997 QF2 27/08/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,7 km MPC · JPL
52594 1997 RF3 05/09/1997 Rand G. R. Viscome 2,4 km MPC · JPL
52595 1997 RT3 01/09/1997 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
52596 1997 RO8 04/09/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
52597 1997 RM9 15/09/1997 Ondřejov L. Kotková 3,5 km MPC · JPL
52598 1997 SR3 25/09/1997 Rand G. R. Viscome 4,8 km MPC · JPL
52599 1997 SK4 27/09/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
52600 1997 SP10 26/09/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52601 Iwayaji 1997 SJ16 29/09/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 2,7 km MPC · JPL
52602 1997 TY5 02/10/1997 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
52603 1997 TV9 05/10/1997 Ondřejov L. Kotková 4,2 km MPC · JPL
52604 Thomayer 1997 TZ9 05/10/1997 Ondřejov P. Pravec 4,2 km MPC · JPL
52605 1997 TK11 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
52606 1997 TM13 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
52607 1997 TX16 07/10/1997 Rand G. R. Viscome 3,4 km MPC · JPL
52608 1997 TM19 10/10/1997 Ondřejov L. Kotková 2,1 km MPC · JPL
52609 1997 TK24 05/10/1997 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
52610 1997 UK1 23/10/1997 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
52611 1997 UL3 26/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
52612 1997 UH5 27/10/1997 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
52613 1997 UK10 29/10/1997 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
52614 1997 UP10 29/10/1997 Woomera F. B. Zoltowski 2,8 km MPC · JPL
52615 1997 UY12 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
52616 1997 UB20 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
52617 1997 VH1 01/11/1997 Oohira T. Urata 3,8 km MPC · JPL
52618 1997 VP2 04/11/1997 Woomera F. B. Zoltowski 6,0 km MPC · JPL
52619 1997 VR2 01/11/1997 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
52620 1997 VQ3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
52621 1997 VW4 04/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,5 km MPC · JPL
52622 1997 VT5 08/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
52623 1997 VY6 06/11/1997 Chichibu N. Satō 4,7 km MPC · JPL
52624 1997 VW8 02/11/1997 Črni Vrh H. Mikuž 6,1 km MPC · JPL
52625 1997 WD 18/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
52626 1997 WL1 19/11/1997 Xinglong SCAP 6,6 km MPC · JPL
52627 1997 WU2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
52628 1997 WO3 16/11/1997 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
52629 1997 WA8 23/11/1997 Chichibu N. Satō 5,6 km MPC · JPL
52630 1997 WL8 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
52631 1997 WC21 20/11/1997 Dynic A. Sugie 3,4 km MPC · JPL
52632 1997 WN21 30/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,9 km MPC · JPL
52633 Turvey 1997 WL23 30/11/1997 Stakenbridge B. G. W. Manning 4,9 km MPC · JPL
52634 1997 WR28 24/11/1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,4 km MPC · JPL
52635 1997 WC32 29/11/1997 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
52636 1997 WO34 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
52637 1997 WH35 29/11/1997 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
52638 1997 WD36 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
52639 1997 WF45 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
52640 1997 WJ46 26/11/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
52641 1997 WZ54 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
52642 1997 WB55 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
52643 1997 XK 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
52644 1997 XR10 08/12/1997 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
52645 1997 XR13 02/12/1997 La Silla UDTS 13 km MPC · JPL
52646 1997 YC 18/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
52647 1997 YD4 23/12/1997 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
52648 1997 YN5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
52649 Chrismith 1997 YX11 27/12/1997 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,1 km MPC · JPL
52650 1997 YF15 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
52651 1997 YF18 27/12/1997 Xinglong SCAP 13 km MPC · JPL
52652 1997 YV18 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
52653 1998 AJ3 03/01/1998 Xinglong SCAP 7,8 km MPC · JPL
52654 1998 AK5 08/01/1998 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
52655 1998 AF6 08/01/1998 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
52656 1998 AN6 04/01/1998 Xinglong SCAP 7,0 km MPC · JPL
52657 1998 AK7 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
52658 1998 BJ6 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
52659 1998 BQ6 19/01/1998 Uenohara N. Kawasato 3,7 km MPC · JPL
52660 1998 BJ8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
52661 1998 BT8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
52662 1998 BW12 23/01/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
52663 1998 BV18 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
52664 1998 BA21 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
52665 Brianmay 1998 BM30 30/01/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 4,5 km MPC · JPL
52666 1998 BL33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
52667 1998 CT1 01/02/1998 Burlington T. Handley 5,9 km MPC · JPL
52668 1998 CA5 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
52669 1998 DO2 20/02/1998 Caussols ODAS 9,7 km MPC · JPL
52670 1998 DC3 20/02/1998 Bologna San Vittore Obs. 4,1 km MPC · JPL
52671 1998 DL4 22/02/1998 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
52672 1998 DH5 22/02/1998 Haleakala NEAT 9,5 km MPC · JPL
52673 1998 DW5 22/02/1998 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
52674 1998 DZ8 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
52675 1998 DJ9 22/02/1998 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
52676 1998 DF16 26/02/1998 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
52677 1998 DY20 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
52678 1998 DC21 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
52679 1998 DZ22 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
52680 1998 DX29 21/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
52681 Kelleghan 1998 DK34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
52682 1998 DM34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
52683 1998 DF35 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
52684 1998 EQ8 02/03/1998 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
52685 1998 EZ9 11/03/1998 Xinglong SCAP 8,7 km MPC · JPL
52686 1998 EN11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 9,2 km MPC · JPL
52687 1998 EO13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
52688 1998 FL1 21/03/1998 Lime Creek R. Linderholm 6,0 km MPC · JPL
52689 1998 FF2 20/03/1998 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
52690 1998 FO2 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52691 1998 FC6 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
52692 1998 FO8 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
52693 1998 FH13 26/03/1998 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
52694 1998 FL28 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
52695 1998 FG32 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
52696 1998 FC51 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
52697 1998 FJ51 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
52698 1998 FK54 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
52699 1998 FO56 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
52700 1998 FG62 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52701 1998 FL69 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
52702 1998 FR71 20/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
52703 1998 FW72 26/03/1998 Caussols ODAS 6,3 km MPC · JPL
52704 1998 FX74 24/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
52705 1998 FA77 24/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
52706 1998 FO77 24/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
52707 1998 FE81 24/03/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
52708 1998 FS82 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
52709 1998 FA84 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
52710 1998 FS90 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
52711 1998 FE104 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
52712 1998 FK107 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
52713 1998 FQ113 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
52714 1998 FP115 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
52715 1998 FR116 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
52716 1998 FT120 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
52717 1998 FV121 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
52718 1998 FL126 27/03/1998 Reedy Creek J. Broughton 6,2 km MPC · JPL
52719 1998 FV130 22/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
52720 1998 FY147 26/03/1998 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
52721 1998 FH148 29/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
52722 1998 GK 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
52723 1998 GP2 02/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
52724 1998 GC4 02/04/1998 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
52725 1998 GF5 02/04/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
52726 1998 GY6 02/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
52727 1998 GG9 02/04/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
52728 1998 GW9 02/04/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
52729 1998 GZ9 02/04/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
52730 1998 HN4 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
52731 1998 HU12 23/04/1998 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
52732 1998 HT15 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
52733 1998 HP21 20/04/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
52734 1998 HV32 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
52735 1998 HR33 20/04/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
52736 1998 HA61 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
52737 1998 HS83 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
52738 1998 HW108 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
52739 1998 HP109 23/04/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
52740 1998 HB113 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
52741 1998 HW116 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
52742 1998 HV126 18/04/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
52743 1998 HW135 20/04/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
52744 1998 HO136 20/04/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
52745 1998 HL137 20/04/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
52746 1998 HS149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
52747 1998 HM151 29/04/1998 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 117 km MPC · JPL
52748 1998 JJ1 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
52749 1998 KN8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
52750 1998 KK17 29/05/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
52751 1998 KR37 22/05/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
52752 1998 KH48 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52753 1998 KG56 27/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52754 1998 KN62 22/05/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
52755 1998 MU 16/06/1998 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
52756 1998 MY3 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
52757 1998 MH4 23/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
52758 1998 MN8 19/06/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52759 1998 MW13 25/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,5 km MPC · JPL
52760 1998 ML14 24/06/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
52761 1998 MN14 25/06/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
52762 1998 MT24 29/06/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
52763 1998 ME29 24/06/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52764 1998 MC33 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
52765 1998 MA36 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
52766 1998 MC38 18/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
52767 Ophelestes 1998 MW41 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 25 km MPC · JPL
52768 1998 OR2 24/07/1998 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
52769 1998 OF4 26/07/1998 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
52770 1998 OD15 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
52771 1998 PX 14/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
52772 1998 PT1 14/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
52773 1998 QU12 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
52774 1998 QC14 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52775 1998 QQ18 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52776 1998 QS19 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
52777 1998 QR21 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52778 1998 QV24 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52779 1998 QZ29 26/08/1998 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
52780 1998 QK31 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
52781 1998 QY37 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
52782 1998 QA38 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
52783 1998 QB38 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
52784 1998 QL38 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52785 1998 QN38 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
52786 1998 QP42 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52787 1998 QJ43 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52788 1998 QA46 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52789 1998 QH47 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
52790 1998 QD48 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
52791 1998 QC49 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
52792 1998 QY50 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
52793 1998 QN51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
52794 1998 QS51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
52795 1998 QZ51 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
52796 1998 QA52 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52797 1998 QS54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
52798 1998 QO55 26/08/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
52799 1998 QF56 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
52800 1998 QT60 29/08/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52801 1998 QG63 24/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
52802 1998 QP67 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
52803 1998 QO71 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
52804 1998 QT72 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52805 1998 QT76 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
52806 1998 QE79 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
52807 1998 QZ84 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
52808 1998 QE86 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
52809 1998 QQ91 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
52810 1998 QS91 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
52811 1998 QJ92 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
52812 1998 QR92 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
52813 1998 QT94 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52814 1998 QE98 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
52815 1998 QP98 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
52816 1998 QX98 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
52817 1998 QF99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
52818 1998 QH103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
52819 1998 QK104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52820 1998 RS2 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
52821 1998 RU4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52822 1998 RN6 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
52823 1998 RA7 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
52824 1998 RN16 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52825 1998 RM28 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52826 1998 RK34 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
52827 1998 RY38 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
52828 1998 RP39 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52829 1998 RP43 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52830 1998 RN46 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
52831 1998 RA47 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52832 1998 RD49 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52833 1998 RK51 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52834 1998 RV53 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52835 1998 RN54 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52836 1998 RK55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
52837 1998 RL55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52838 1998 RW55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
52839 1998 RZ55 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
52840 1998 RF56 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52841 1998 RR59 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
52842 1998 RV59 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52843 1998 RX62 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
52844 1998 RB66 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
52845 1998 RH67 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
52846 1998 RL67 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52847 1998 RU67 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52848 1998 RY71 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
52849 1998 RU72 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52850 1998 RG73 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52851 1998 RR74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
52852 1998 RB75 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
52853 1998 RG76 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
52854 1998 RR76 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
52855 1998 RW76 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
52856 1998 RD77 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
52857 1998 RT78 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52858 1998 RF79 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
52859 1998 RG79 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
52860 1998 SX 16/09/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
52861 1998 SG4 18/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52862 1998 SR4 19/09/1998 Stroncone V. S. Casulli 2,9 km MPC · JPL
52863 1998 SJ13 21/09/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
52864 1998 SR21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
52865 1998 SH22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,2 km MPC · JPL
52866 1998 ST23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
52867 1998 SD25 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
52868 1998 SJ25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
52869 1998 SZ25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
52870 1998 SC26 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
52871 1998 SR27 25/09/1998 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
52872 Okyrhoe 1998 SG35 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 36 km MPC · JPL
52873 1998 SP35 22/09/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
52874 1998 SD36 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52875 1998 SB43 20/09/1998 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
52876 1998 SQ43 25/09/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
52877 1998 SU43 25/09/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
52878 1998 SU45 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
52879 1998 SL50 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
52880 1998 SW52 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
52881 1998 SN53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
52882 1998 ST53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
52883 1998 SO54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
52884 1998 SX54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
52885 1998 SB56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
52886 1998 SF56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
52887 1998 SL58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
52888 1998 SZ58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
52889 1998 SH61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
52890 1998 SL61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
52891 1998 SM61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
52892 1998 SR62 20/09/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
52893 1998 SD63 25/09/1998 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
52894 1998 SL64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
52895 1998 SE65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
52896 1998 SC66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
52897 1998 SE66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 7,1 km MPC · JPL
52898 1998 SO67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52899 1998 ST67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
52900 1998 SO70 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52901 1998 SK73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
52902 1998 SN73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52903 1998 SG74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
52904 1998 ST74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
52905 1998 SN75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
52906 1998 SW81 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
52907 1998 ST82 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
52908 1998 SH83 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
52909 1998 SZ86 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
52910 1998 SY91 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52911 1998 SP97 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52912 1998 SN100 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
52913 1998 SO101 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52914 1998 SE102 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
52915 1998 SC103 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52916 1998 SG105 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
52917 1998 SH105 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
52918 1998 SM106 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
52919 1998 SS108 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
52920 1998 SQ110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
52921 1998 SF113 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52922 1998 SS113 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
52923 1998 SR114 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52924 1998 SF117 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
52925 1998 SW117 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
52926 1998 SY117 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52927 1998 SC122 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
52928 1998 SX122 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
52929 1998 SY122 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52930 1998 SK127 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
52931 1998 SN127 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52932 1998 SQ129 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
52933 1998 SC130 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
52934 1998 SZ131 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
52935 1998 SF132 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
52936 1998 SC134 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52937 1998 ST135 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52938 1998 SW136 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52939 1998 SO137 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
52940 1998 SV137 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52941 1998 SC139 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
52942 1998 SU139 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
52943 1998 SV139 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
52944 1998 SO142 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
52945 1998 SQ142 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52946 1998 SZ142 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
52947 1998 SY144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
52948 1998 SH145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
52949 1998 SK145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
52950 1998 SB146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52951 1998 SO147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
52952 1998 SU154 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
52953 1998 SH170 21/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
52954 1998 TD 09/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
52955 1998 TJ 10/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
52956 1998 TZ 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
52957 1998 TW1 14/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
52958 1998 TT2 13/10/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
52959 1998 TY2 13/10/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
52960 1998 TD7 14/10/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
52961 1998 TH9 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
52962 1998 TS13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
52963 Vercingetorix 1998 TB16 15/10/1998 Caussols ODAS 4,5 km MPC · JPL
52964 1998 TE16 15/10/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
52965 1998 TK17 15/10/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
52966 1998 TQ17 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
52967 1998 TV26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
52968 1998 TL28 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
52969 1998 TG30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
52970 1998 TS30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
52971 1998 TQ31 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
52972 1998 TH33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
52973 1998 TP33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
52974 1998 TE34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
52975 Cyllarus 1998 TF35 12/10/1998 Kitt Peak N. Danzl 58 km MPC · JPL
52976 1998 UX2 20/10/1998 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
52977 1998 UE4 21/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 6,6 km MPC · JPL
52978 1998 UH7 20/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
52979 1998 UL7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
52980 1998 UP7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
52981 1998 UX15 24/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
52982 1998 UY15 21/10/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
52983 1998 UX16 27/10/1998 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
52984 1998 UZ16 27/10/1998 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
52985 1998 UV19 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
52986 1998 UE21 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
52987 1998 UK21 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52988 1998 UN22 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
52989 1998 UT23 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
52990 1998 UP24 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
52991 1998 UM25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
52992 1998 UB26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
52993 1998 UT26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
52994 1998 UY29 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52995 1998 UJ32 27/10/1998 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
52996 1998 UL32 29/10/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
52997 1998 UY32 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
52998 1998 UM33 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
52999 1998 UQ34 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53000 1998 UO40 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL

48.000s  • 49.000s  • 50.000s  • 51.000s  • 52.000s  • 53.000s  • 54.000s  • 55.000s  • 56.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001