Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/334001–335000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
334001 2000 TR50 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334002 2000 UO14 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334003 2000 UL17 24/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334004 2000 UM38 24/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334005 2000 UV44 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
334006 2000 UZ51 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334007 2000 UB57 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334008 2000 UP66 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334009 2000 UK71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
334010 2000 UV81 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334011 2000 UL90 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
334012 2000 VF12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334013 2000 VL19 01/11/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
334014 2000 VD44 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334015 2000 VV45 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334016 2000 VC52 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334017 2000 WP5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334018 2000 WB20 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
334019 2000 WV20 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
334020 2000 WL45 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334021 2000 WZ62 18/11/2000 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
334022 2000 WK94 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334023 2000 WV115 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
334024 2000 WD137 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
334025 2000 WV195 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334026 2000 XC1 03/12/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
334027 2000 XY17 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
334028 2000 XT37 05/12/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334029 2000 XA39 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
334030 2000 XA47 15/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
334031 2000 YB28 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
334032 2000 YL108 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
334033 2000 YT113 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334034 2000 YE140 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
334035 2001 AY22 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
334036 2001 AK33 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
334037 2001 BM76 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
334038 2001 CK20 03/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
334039 2001 CA46 15/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
334040 2001 DT25 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
334041 2001 DG41 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334042 2001 EC18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
334043 2001 FB24 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334044 2001 FS116 19/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
334045 2001 KX17 19/05/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 820 m MPC · JPL
334046 2001 KY50 26/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
334047 2001 LR1 13/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
334048 2001 LT16 14/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
334049 2001 MX9 23/06/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
334050 2001 NM1 12/07/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
334051 2001 NA17 14/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
334052 2001 OM4 19/07/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
334053 2001 OY11 19/07/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
334054 2001 OV15 18/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
334055 2001 OK21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
334056 2001 OU29 18/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
334057 2001 OR47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
334058 2001 OH59 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
334059 2001 OB75 30/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
334060 2001 OR76 22/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
334061 2001 OU91 31/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
334062 2001 OS110 27/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
334063 2001 PQ2 03/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
334064 2001 PD11 09/08/2001 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
334065 2001 PN12 12/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
334066 2001 PO16 09/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
334067 2001 PW16 09/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
334068 2001 PP28 13/08/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 4,4 km MPC · JPL
334069 2001 PN33 10/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
334070 2001 PG40 11/08/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
334071 2001 PO48 14/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
334072 2001 PL51 15/08/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
334073 2001 PL59 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
334074 2001 QO6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334075 2001 QF33 17/08/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
334076 2001 QW33 17/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 4,8 km MPC · JPL
334077 2001 QN36 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334078 2001 QY40 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
334079 2001 QM45 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
334080 2001 QW53 16/08/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
334081 2001 QJ59 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334082 2001 QA90 16/08/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
334083 2001 QB91 22/08/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
334084 2001 QO110 20/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,2 km MPC · JPL
334085 2001 QO112 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334086 2001 QM122 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
334087 2001 QD123 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334088 2001 QW123 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334089 2001 QT128 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
334090 2001 QS132 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334091 2001 QK143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
334092 2001 QT143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
334093 2001 QP160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
334094 2001 QU171 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334095 2001 QS191 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
334096 2001 QR193 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334097 2001 QH202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
334098 2001 QR202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
334099 2001 QQ203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
334100 2001 QH206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
334101 2001 QC208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
334102 2001 QW209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
334103 2001 QY216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
334104 2001 QF226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
334105 2001 QJ227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
334106 2001 QS227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
334107 2001 QZ236 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334108 2001 QH239 24/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334109 2001 QC248 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
334110 2001 QE253 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334111 2001 QH258 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
334112 2001 QD269 20/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
334113 2001 QP272 19/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334114 2001 QG280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334115 2001 QA287 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
334116 2001 QT293 22/08/2001 Kiso Y. Ohba 790 m MPC · JPL
334117 2001 QK295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334118 2001 QN328 28/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
334119 2001 QL329 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
334120 2001 QT334 29/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
334121 2001 RR2 09/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
334122 2001 RH3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
334123 2001 RV3 07/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
334124 2001 RJ9 08/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
334125 2001 RE15 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
334126 2001 RS27 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
334127 2001 RD32 08/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
334128 2001 RY35 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334129 2001 RR36 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
334130 2001 RN39 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334131 2001 RP39 10/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
334132 2001 RQ39 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
334133 2001 RS39 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334134 2001 RX39 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
334135 2001 RM40 11/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334136 2001 RC41 11/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
334137 2001 RF41 11/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334138 2001 RE50 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334139 2001 RN56 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
334140 2001 RM85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
334141 2001 RS89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
334142 2001 RP91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
334143 2001 RB97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
334144 2001 RJ100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334145 2001 RM117 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
334146 2001 RF122 12/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
334147 2001 RA124 12/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
334148 2001 RM125 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
334149 2001 RH128 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334150 2001 RA129 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334151 2001 RX137 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
334152 2001 RE141 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
334153 2001 RE147 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
334154 2001 RO150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
334155 2001 RZ152 11/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
334156 2001 ST7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
334157 2001 SY7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
334158 2001 SV11 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
334159 2001 SB18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334160 2001 SJ24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334161 2001 SD29 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334162 2001 SR34 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334163 2001 SP78 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
334164 2001 SG89 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334165 2001 SL99 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
334166 2001 SG104 20/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
334167 2001 SP119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
334168 2001 ST119 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
334169 2001 SX119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334170 2001 SQ122 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334171 2001 SN123 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334172 2001 SP124 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
334173 2001 SY125 16/09/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
334174 2001 SJ126 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334175 2001 SN127 16/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
334176 2001 SA130 16/09/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
334177 2001 SC133 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
334178 2001 SO135 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334179 2001 SO142 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
334180 2001 SV156 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
334181 2001 SD157 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334182 2001 SE162 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
334183 2001 SR162 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334184 2001 SV164 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334185 2001 SS168 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334186 2001 SK170 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334187 2001 SH178 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334188 2001 SP195 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
334189 2001 SU197 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
334190 2001 SQ199 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334191 2001 SL203 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334192 2001 SW205 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
334193 2001 SD206 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334194 2001 SG208 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
334195 2001 SM221 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334196 2001 SE230 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
334197 2001 SV240 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
334198 2001 SW240 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334199 2001 SO255 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334200 2001 SZ265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 830 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
334201 2001 SZ289 29/09/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
334202 2001 SS291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
334203 2001 SO298 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
334204 2001 SZ298 20/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
334205 2001 SL299 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334206 2001 SL304 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
334207 2001 SJ305 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
334208 2001 SF308 21/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
334209 2001 SZ308 22/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
334210 2001 SQ309 23/09/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
334211 2001 SA315 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334212 2001 SF319 21/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
334213 2001 SC324 26/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
334214 2001 SV326 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
334215 2001 SO330 19/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
334216 2001 SH339 21/09/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
334217 2001 SM350 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
334218 2001 SW351 18/09/2001 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
334219 2001 SS354 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
334220 2001 TV11 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334221 2001 TU24 14/10/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
334222 2001 TX28 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
334223 2001 TP30 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334224 2001 TL53 13/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
334225 2001 TT53 13/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
334226 2001 TN54 14/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
334227 2001 TM57 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
334228 2001 TX57 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334229 2001 TJ60 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334230 2001 TW60 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
334231 2001 TQ67 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334232 2001 TH70 13/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
334233 2001 TX81 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334234 2001 TT83 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334235 2001 TY88 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
334236 2001 TM91 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334237 2001 TZ92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334238 2001 TR94 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
334239 2001 TN95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334240 2001 TW96 14/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
334241 2001 TU99 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
334242 2001 TA103 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334243 2001 TR109 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
334244 2001 TX117 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
334245 2001 TZ122 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
334246 2001 TN126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
334247 2001 TT141 10/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
334248 2001 TL159 11/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
334249 2001 TF179 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
334250 2001 TF184 14/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
334251 2001 TE187 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334252 2001 TO209 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
334253 2001 TT211 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334254 2001 TK218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
334255 2001 TO218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
334256 2001 TS227 15/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
334257 2001 TA230 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
334258 2001 TK235 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334259 2001 TC245 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
334260 2001 TJ254 14/10/2001 Apache Point SDSS 11 km MPC · JPL
334261 2001 TK260 14/10/2001 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
334262 2001 TF261 10/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
334263 2001 UD 16/10/2001 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,5 km MPC · JPL
334264 2001 UH6 22/10/2001 Emerald Lane L. Ball 1,5 km MPC · JPL
334265 2001 UZ8 17/10/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
334266 2001 UZ25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334267 2001 UX27 16/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334268 2001 UE38 17/10/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
334269 2001 UC40 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334270 2001 UD40 17/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
334271 2001 UA42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334272 2001 UN58 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
334273 2001 UY62 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
334274 2001 UZ73 17/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
334275 2001 UU74 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334276 2001 UY89 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
334277 2001 UZ89 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
334278 2001 UU99 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334279 2001 UQ116 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334280 2001 UJ133 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
334281 2001 UQ133 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334282 2001 UR134 21/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
334283 2001 UM148 23/10/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
334284 2001 UQ161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334285 2001 UF164 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
334286 2001 UE170 21/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334287 2001 UU170 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334288 2001 UA179 24/10/2001 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
334289 2001 UD179 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
334290 2001 UO184 16/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
334291 2001 UT199 19/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
334292 2001 UP201 19/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
334293 2001 UX202 19/10/2001 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
334294 2001 UC219 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
334295 2001 UM220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334296 2001 UL221 23/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
334297 2001 UT223 16/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
334298 2001 VU2 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334299 2001 VD8 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334300 2001 VV15 06/11/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
334301 2001 VM55 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
334302 2001 VU57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334303 2001 VS63 10/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334304 2001 VW63 10/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
334305 2001 VZ88 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
334306 2001 VZ90 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334307 2001 VS106 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
334308 2001 VM107 12/11/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
334309 2001 VQ109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334310 2001 VY113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334311 2001 VV124 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
334312 2001 VT125 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
334313 2001 VM128 11/11/2001 Apache Point SDSS 8,8 km MPC · JPL
334314 2001 VY132 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334315 2001 VF134 12/11/2001 Apache Point SDSS 11 km MPC · JPL
334316 2001 WT17 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334317 2001 WK23 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
334318 2001 WD30 17/11/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
334319 2001 WU57 19/11/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
334320 2001 WT59 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334321 2001 WX63 19/11/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
334322 2001 WN95 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
334323 2001 WR97 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
334324 2001 WW99 20/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
334325 2001 WG102 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
334326 2001 XH 03/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334327 2001 XA8 08/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
334328 2001 XL51 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
334329 2001 XX57 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334330 2001 XJ77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334331 2001 XW92 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
334332 2001 XH126 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334333 2001 XP126 14/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
334334 2001 XH137 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334335 2001 XY145 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334336 2001 XY167 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
334337 2001 XO177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
334338 2001 XN180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334339 2001 XA199 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334340 2001 XS217 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
334341 2001 XW228 15/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
334342 2001 XO231 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334343 2001 XO232 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334344 2001 XJ233 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334345 2001 XC264 14/12/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
334346 2001 YA4 22/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334347 2001 YD13 17/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
334348 2001 YW18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334349 2001 YA21 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334350 2001 YE26 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
334351 2001 YN33 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
334352 2001 YF52 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
334353 2001 YG59 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
334354 2001 YD77 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334355 2001 YP94 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
334356 2001 YY97 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334357 2001 YV99 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334358 2001 YV119 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
334359 2001 YK125 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
334360 2001 YO133 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
334361 2001 YN161 20/12/2001 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
334362 2002 AE20 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
334363 2002 AZ31 09/01/2002 Bergisch Gladbac W. Bickel 980 m MPC · JPL
334364 2002 AP32 08/01/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
334365 2002 AA35 07/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
334366 2002 AD44 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334367 2002 AA47 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
334368 2002 AB47 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334369 2002 AL48 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334370 2002 AN58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
334371 2002 AB78 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334372 2002 AT98 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334373 2002 AB114 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334374 2002 AN115 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
334375 2002 AR121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
334376 2002 AB133 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
334377 2002 AK158 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334378 2002 AG166 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
334379 2002 AV185 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
334380 2002 AS202 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334381 2002 AP208 14/01/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
334382 2002 BY15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334383 2002 BL24 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334384 2002 BL26 26/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
334385 2002 BC27 17/01/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
334386 2002 CZ26 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334387 2002 CY30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334388 2002 CH38 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334389 2002 CM83 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
334390 2002 CT90 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334391 2002 CT93 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334392 2002 CC118 14/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
334393 2002 CP145 09/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334394 2002 CF157 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
334395 2002 CT170 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
334396 2002 CT194 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
334397 2002 CO200 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334398 2002 CP212 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334399 2002 CG214 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334400 2002 CL264 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
334401 2002 CA269 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
334402 2002 CJ274 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
334403 2002 CC277 07/02/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
334404 2002 CV281 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
334405 2002 CL284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
334406 2002 CR304 15/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334407 2002 CM311 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334408 2002 DK14 16/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
334409 2002 DS15 16/02/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
334410 2002 DC17 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
334411 2002 DW19 16/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
334412 2002 EZ2 09/03/2002 Palomar NEAT 320 m MPC · JPL
334413 2002 EO38 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
334414 2002 ES38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
334415 2002 EN42 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334416 2002 EV60 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
334417 2002 EA63 13/03/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
334418 2002 ER113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
334419 2002 EV113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
334420 2002 EG131 13/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334421 2002 ED142 12/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
334422 2002 EM144 06/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
334423 2002 EB151 15/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
334424 2002 EB152 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
334425 2002 EW161 06/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
334426 2002 GM34 01/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
334427 2002 GX34 02/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
334428 2002 GD41 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
334429 2002 GQ47 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
334430 2002 GJ58 08/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
334431 2002 GD85 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334432 2002 GM100 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334433 2002 GM109 11/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
334434 2002 GT116 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
334435 2002 GS138 12/04/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
334436 2002 GL142 13/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
334437 2002 GE148 14/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
334438 2002 GD160 14/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
334439 2002 GN184 08/04/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
334440 2002 JL19 07/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
334441 2002 JJ119 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
334442 2002 JG121 05/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
334443 2002 JR144 13/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
334444 2002 JU150 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
334445 2002 KQ16 24/05/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
334446 2002 LB1 02/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
334447 2002 LD44 10/06/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
334448 2002 LJ61 04/06/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
334449 2002 NJ11 04/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
334450 2002 NP16 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334451 2002 NM41 14/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
334452 2002 NE63 09/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
334453 2002 NC69 14/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
334454 2002 NK69 05/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
334455 2002 NZ73 05/07/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
334456 2002 NT77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
334457 2002 OH21 29/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
334458 2002 OG28 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
334459 2002 PY10 05/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
334460 2002 PR19 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
334461 2002 PJ21 06/08/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
334462 2002 PV32 06/08/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
334463 2002 PY45 09/08/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
334464 2002 PG65 11/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
334465 2002 PZ76 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
334466 2002 PA123 15/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
334467 2002 PH129 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334468 2002 PA132 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 530 m MPC · JPL
334469 2002 PO152 08/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
334470 2002 PM163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,8 km MPC · JPL
334471 2002 PM174 15/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
334472 2002 PK185 04/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
334473 2002 PE186 15/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
334474 2002 PK187 11/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
334475 2002 PR187 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
334476 2002 PA188 08/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
334477 2002 PX192 08/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
334478 2002 PZ194 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
334479 2002 PV195 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
334480 2002 PF197 13/03/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
334481 2002 QM6 18/08/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
334482 2002 QE18 28/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
334483 2002 QN19 26/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
334484 2002 QO22 27/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
334485 2002 QK27 28/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
334486 2002 QC30 29/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
334487 2002 QL30 29/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
334488 2002 QW36 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
334489 2002 QY51 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,0 km MPC · JPL
334490 2002 QN57 17/08/2002 Palomar A. Lowe 860 m MPC · JPL
334491 2002 QH60 16/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
334492 2002 QG68 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
334493 2002 QC69 30/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
334494 2002 QS71 19/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
334495 2002 QO88 19/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
334496 2002 QT88 28/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
334497 2002 QD89 27/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
334498 2002 QX93 18/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
334499 2002 QY93 18/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
334500 2002 QH94 27/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
334501 2002 QJ107 27/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
334502 2002 QH124 16/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
334503 2002 QF130 30/08/2002 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
334504 2002 QN135 30/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
334505 2002 QO136 26/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
334506 2002 QG146 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
334507 2002 QM148 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
334508 2002 QZ152 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
334509 2002 RE19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
334510 2002 RQ26 04/09/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
334511 2002 RM53 05/09/2002 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
334512 2002 RN54 05/09/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
334513 2002 RZ58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
334514 2002 RK59 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
334515 2002 RY69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
334516 2002 RC82 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334517 2002 RP82 05/09/2002 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
334518 2002 RO99 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334519 2002 RE105 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334520 2002 RM125 03/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
334521 2002 RX135 11/09/2002 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
334522 2002 RZ136 12/09/2002 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
334523 2002 RU150 12/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
334524 2002 RL163 12/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
334525 2002 RW170 13/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
334526 2002 RX186 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
334527 2002 RG189 13/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
334528 2002 RY198 13/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
334529 2002 RJ204 14/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
334530 2002 RB219 15/09/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
334531 2002 RO220 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
334532 2002 RL227 06/09/2002 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
334533 2002 RV232 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 2,5 km MPC · JPL
334534 2002 RA240 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,3 km MPC · JPL
334535 2002 RL243 04/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
334536 2002 RT243 13/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
334537 2002 RP244 15/09/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
334538 2002 RA246 14/09/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
334539 2002 RV247 15/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
334540 2002 RC260 15/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
334541 2002 RY269 04/09/2002 Palomar NEAT 530 m MPC · JPL
334542 2002 RW274 04/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
334543 2002 RH277 15/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
334544 2002 RP277 04/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
334545 2002 RC278 04/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
334546 2002 ST7 27/09/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
334547 2002 SV19 26/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
334548 2002 SY19 28/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
334549 2002 SU29 28/09/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
334550 2002 SY32 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
334551 2002 SW37 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
334552 2002 SS43 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
334553 2002 SV47 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
334554 2002 SE54 30/09/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
334555 2002 SP66 16/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
334556 2002 SS69 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
334557 2002 SD71 26/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
334558 2002 TV5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
334559 2002 TK11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
334560 2002 TW18 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334561 2002 TZ24 02/10/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
334562 2002 TM53 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334563 2002 TV59 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334564 2002 TC62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
334565 2002 TE63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
334566 2002 TS71 03/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
334567 2002 TE76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
334568 2002 TO88 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
334569 2002 TH89 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
334570 2002 TY95 03/10/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
334571 2002 TK100 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
334572 2002 TX101 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334573 2002 TC102 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334574 2002 TA105 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
334575 2002 TK105 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
334576 2002 TR106 04/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
334577 2002 TE113 03/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
334578 2002 TR117 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
334579 2002 TU117 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
334580 2002 TF122 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
334581 2002 TR122 04/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
334582 2002 TV123 04/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
334583 2002 TO127 04/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
334584 2002 TU133 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
334585 2002 TJ155 05/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
334586 2002 TL155 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
334587 2002 TA168 03/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
334588 2002 TK182 04/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
334589 2002 TH184 06/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334590 2002 TQ194 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
334591 2002 TP207 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334592 2002 TW210 07/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
334593 2002 TT219 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
334594 2002 TS233 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334595 2002 TV233 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334596 2002 TE244 10/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
334597 2002 TZ253 09/10/2002 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
334598 2002 TC269 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
334599 2002 TH276 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334600 2002 TL276 09/10/2002 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
334601 2002 TY278 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
334602 2002 TK310 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
334603 2002 TG312 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,9 km MPC · JPL
334604 2002 TE314 04/10/2002 Apache Point SDSS 5,1 km MPC · JPL
334605 2002 TH314 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
334606 2002 TZ331 05/10/2002 Apache Point SDSS 610 m MPC · JPL
334607 2002 TA349 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
334608 2002 TK361 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
334609 2002 TO370 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
334610 2002 TG376 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334611 2002 UO2 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334612 2002 UX11 30/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334613 2002 UD24 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
334614 2002 UG45 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
334615 2002 UT57 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
334616 2002 UO58 29/10/2002 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
334617 2002 UU64 30/10/2002 Apache Point SDSS 640 m MPC · JPL
334618 2002 UY67 30/10/2002 Apache Point SDSS 4,1 km MPC · JPL
334619 2002 UA73 30/10/2002 Kvistaberg UDAS 3,2 km MPC · JPL
334620 2002 UU78 28/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
334621 2002 VE3 01/11/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
334622 2002 VT3 01/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
334623 2002 VZ3 01/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
334624 2002 VY9 01/11/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
334625 2002 VL15 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
334626 2002 VF39 05/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334627 2002 VA67 06/11/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
334628 2002 VV76 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
334629 2002 VU78 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
334630 2002 VE84 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
334631 2002 VU99 13/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
334632 2002 VC105 12/11/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
334633 2002 VX108 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334634 2002 VE111 13/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
334635 2002 VZ117 13/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
334636 2002 VH118 14/11/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
334637 2002 VY119 12/11/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
334638 2002 VP126 12/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
334639 2002 VA132 05/11/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 4,2 km MPC · JPL
334640 2002 VE139 13/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
334641 2002 VY139 01/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
334642 2002 VG143 05/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
334643 2002 WF1 23/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
334644 2002 WD3 24/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
334645 2002 WT12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
334646 2002 WH21 16/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
334647 2002 WL26 23/11/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
334648 2002 XE12 03/12/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
334649 2002 XM17 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334650 2002 XX20 02/12/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
334651 2002 XY26 05/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
334652 2002 XV30 06/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334653 2002 XP32 06/12/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
334654 2002 XT44 07/12/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
334655 2002 XN46 07/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334656 2002 XT46 07/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
334657 2002 XO49 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334658 2002 XL53 10/12/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
334659 2002 XG55 10/12/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
334660 2002 XC59 11/12/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
334661 2002 XB69 13/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334662 2002 XX78 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334663 2002 XR92 07/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
334664 2002 XQ97 05/12/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
334665 2002 XO103 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334666 2002 XY106 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
334667 2002 XS110 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
334668 2002 YE10 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
334669 2002 YE17 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
334670 2002 YL28 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334671 2002 YS32 27/12/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
334672 2003 AV2 01/01/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
334673 2003 AL18 07/01/2003 Socorro LINEAR APO 570 m MPC · JPL
334674 2003 AO29 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334675 2003 AG57 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334676 2003 AR61 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
334677 2003 AM64 07/01/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
334678 2003 AJ76 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
334679 2003 AP79 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
334680 2003 BF3 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,1 km MPC · JPL
334681 2003 BO6 24/01/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
334682 2003 BR12 26/01/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
334683 2003 BX14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
334684 2003 BR28 26/01/2003 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
334685 2003 BV37 31/12/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
334686 2003 BJ46 28/01/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
334687 2003 BO46 30/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
334688 2003 BT49 31/12/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
334689 2003 BN50 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334690 2003 BG52 27/01/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
334691 2003 BB59 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334692 2003 BY79 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334693 2003 BW86 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
334694 2003 BY86 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
334695 2003 CW15 06/02/2003 Bisei SG Center BATTeRS 6,2 km MPC · JPL
334696 2003 DW1 21/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
334697 2003 DX7 23/02/2003 Jornada D. S. Dixon 910 m MPC · JPL
334698 2003 EZ4 07/03/2003 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,0 km MPC · JPL
334699 2003 EY17 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
334700 2003 ET31 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
334701 2003 EX36 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
334702 2003 EN39 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334703 2003 EN43 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
334704 2003 FM6 26/03/2003 Kleť M. Tichý, M. Kočer 1,5 km MPC · JPL
334705 2003 FS17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
334706 2003 FW30 30/03/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
334707 2003 FH45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
334708 2003 FT61 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
334709 2003 FS100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
334710 2003 FG132 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
334711 2003 FQ132 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
334712 2003 GW6 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
334713 2003 GL34 05/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
334714 2003 GM34 06/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334715 2003 GN41 09/04/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
334716 2003 GC48 09/04/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
334717 2003 GV49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
334718 2003 GY53 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
334719 2003 GP56 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
334720 2003 JQ3 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
334721 2003 JQ9 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
334722 2003 JY13 05/05/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
334723 2003 KZ3 23/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
334724 2003 KG4 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
334725 2003 KN5 22/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
334726 2003 KT7 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
334727 2003 KL17 26/05/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
334728 2003 KR17 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
334729 2003 MP6 26/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
334730 2003 NN10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
334731 2003 OH7 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
334732 2003 OZ11 22/07/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
334733 2003 OY13 26/07/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
334734 2003 OM15 23/07/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
334735 2003 OM16 26/07/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
334736 2003 OJ20 31/07/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
334737 2003 OK20 29/07/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
334738 2003 OA26 24/07/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
334739 2003 OV30 24/07/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
334740 2003 PT5 01/08/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
334741 2003 PW6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334742 2003 QU25 22/08/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
334743 2003 QO32 21/08/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
334744 2003 QO33 22/08/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
334745 2003 QR39 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334746 2003 QF44 22/08/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
334747 2003 QY46 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
334748 2003 QV47 20/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
334749 2003 QB50 22/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
334750 2003 QB74 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334751 2003 QO88 25/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
334752 2003 QV104 29/08/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
334753 2003 RY 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334754 2003 RH2 03/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
334755 2003 RJ7 05/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
334756 Leövey 2003 RP7 04/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 2,5 km MPC · JPL
334757 2003 RD9 02/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
334758 2003 RP14 15/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
334759 2003 RJ27 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334760 2003 ST12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
334761 2003 ST16 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
334762 2003 SM48 18/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
334763 2003 SQ50 18/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
334764 2003 SA59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
334765 2003 SB64 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
334766 2003 SC64 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
334767 2003 SF71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
334768 2003 SR76 18/09/2003 Siding Spring R. H. McNaught 3,7 km MPC · JPL
334769 2003 ST79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
334770 2003 SF80 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
334771 2003 SK82 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334772 2003 SQ89 18/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
334773 2003 SR96 19/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
334774 2003 SY102 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
334775 2003 SY113 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
334776 2003 SG128 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
334777 2003 SR133 18/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
334778 2003 SM134 18/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
334779 2003 SD138 22/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
334780 2003 ST138 20/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
334781 2003 SD139 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
334782 2003 SE147 20/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
334783 2003 SG151 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334784 2003 SP153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
334785 2003 SY156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
334786 2003 SC161 17/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
334787 2003 SX163 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
334788 2003 SZ167 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
334789 2003 SW169 23/09/2003 Haleakala NEAT 870 m MPC · JPL
334790 2003 SS172 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
334791 2003 SF174 18/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
334792 2003 SG174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
334793 2003 SF175 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
334794 2003 SJ177 18/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
334795 2003 SK185 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
334796 2003 SG188 22/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334797 2003 ST191 19/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
334798 2003 SJ194 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
334799 2003 SF199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
334800 2003 SJ205 23/09/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
334801 2003 SF210 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
334802 2003 SG224 25/09/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
334803 2003 SF250 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
334804 2003 SB253 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
334805 2003 SC283 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334806 2003 SR285 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
334807 2003 SK293 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
334808 2003 SK297 18/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
334809 2003 SM297 18/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
334810 2003 SS297 18/09/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
334811 2003 ST297 18/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
334812 2003 SK302 17/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
334813 2003 SW307 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
334814 2003 SS310 28/09/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
334815 2003 SA312 30/09/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
334816 2003 SZ319 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
334817 2003 SL320 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
334818 2003 SA323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
334819 2003 SR327 19/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
334820 2003 SK328 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
334821 2003 SZ328 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
334822 2003 SP329 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
334823 2003 SB331 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
334824 2003 SN331 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
334825 2003 SF336 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
334826 2003 SN336 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
334827 2003 SD342 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
334828 2003 SF350 18/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
334829 2003 SH393 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
334830 2003 SY394 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
334831 2003 SK398 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
334832 2003 SO399 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
334833 2003 SH411 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
334834 2003 SQ428 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
334835 2003 TN4 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
334836 2003 TK13 15/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
334837 2003 TT16 14/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
334838 2003 TH23 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
334839 2003 TX23 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
334840 2003 TS25 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
334841 2003 TL26 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
334842 2003 TT52 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
334843 2003 TG56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
334844 2003 UV3 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
334845 2003 UF28 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
334846 2003 UM30 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
334847 2003 US31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
334848 2003 UN43 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
334849 2003 US46 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
334850 2003 US49 16/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
334851 2003 UM50 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
334852 2003 UD55 18/10/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
334853 2003 UZ73 16/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
334854 2003 UR76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
334855 2003 UN94 18/10/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
334856 2003 UE99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
334857 2003 UB104 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
334858 2003 UV105 18/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
334859 2003 UF112 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
334860 2003 UQ116 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
334861 2003 UN121 19/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
334862 2003 UE124 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
334863 2003 UH131 19/10/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
334864 2003 UN138 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334865 2003 UF142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
334866 2003 UE143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
334867 2003 UH150 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
334868 2003 UJ151 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334869 2003 US152 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
334870 2003 UE179 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
334871 2003 UD194 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334872 2003 UT194 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
334873 2003 UV201 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
334874 2003 UJ212 23/10/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
334875 2003 UJ226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
334876 2003 UQ229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
334877 2003 UV233 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334878 2003 UQ239 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334879 2003 UA260 25/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
334880 2003 UA290 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
334881 2003 UE304 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
334882 2003 UF309 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
334883 2003 UN316 24/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
334884 2003 UD318 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
334885 2003 UL323 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
334886 2003 UR323 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
334887 2003 UE328 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
334888 2003 UM348 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
334889 2003 UQ348 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
334890 2003 UM377 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
334891 2003 VR1 02/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
334892 2003 WH27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
334893 2003 WT31 18/11/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
334894 2003 WO42 21/11/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
334895 2003 WW45 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334896 2003 WS65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
334897 2003 WP66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
334898 2003 WC72 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
334899 2003 WB78 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
334900 2003 WY89 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
334901 2003 WG95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
334902 2003 WU131 22/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
334903 2003 WO143 19/11/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
334904 2003 WL167 19/11/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
334905 2003 WT174 19/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
334906 2003 WP186 23/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
334907 2003 XL5 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
334908 2003 XC7 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
334909 2003 XT43 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
334910 2003 YJ3 19/12/2003 Kingsnake J. V. McClusky 5,1 km MPC · JPL
334911 2003 YK8 19/12/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
334912 2003 YK11 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334913 2003 YW11 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334914 2003 YS12 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
334915 2003 YW32 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
334916 2003 YK39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
334917 2003 YY43 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
334918 2003 YU88 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
334919 2003 YD92 21/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
334920 2003 YU114 25/12/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
334921 2003 YY115 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
334922 2003 YA124 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334923 2003 YY132 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
334924 2003 YQ134 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
334925 2003 YP145 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334926 2004 AO3 14/01/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
334927 2004 AR22 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
334928 2004 AZ23 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
334929 2004 BP4 16/01/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
334930 2004 BD9 17/01/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
334931 2004 BY30 18/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
334932 2004 BD33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
334933 2004 BB34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
334934 2004 BB39 21/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
334935 2004 BG50 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334936 2004 BX54 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
334937 2004 BE55 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334938 2004 BL75 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
334939 2004 BU89 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
334940 2004 BC98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
334941 2004 BF105 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
334942 2004 BG109 28/01/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
334943 2004 BX111 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
334944 2004 BU114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
334945 2004 BK156 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
334946 2004 CC10 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
334947 2004 CB27 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
334948 2004 CD36 11/02/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
334949 2004 CS43 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
334950 2004 CJ53 11/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
334951 2004 CK71 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
334952 2004 CY75 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
334953 2004 CB90 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
334954 2004 CB104 13/02/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
334955 2004 CY104 13/02/2004 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
334956 2004 CY107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
334957 2004 CY109 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
334958 2004 CW111 10/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
334959 2004 CN116 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
334960 2004 CD120 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
334961 2004 CP130 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
334962 2004 DT2 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
334963 2004 DU16 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
334964 2004 DS43 23/02/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
334965 2004 DY49 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
334966 2004 DK51 23/02/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
334967 2004 DE59 23/02/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
334968 2004 DY64 18/02/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
334969 2004 DY78 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
334970 2004 EO5 11/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
334971 2004 ED8 13/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
334972 2004 EZ19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
334973 2004 EM30 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
334974 2004 EB34 12/03/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
334975 2004 EL40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
334976 2004 EO50 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
334977 2004 ED52 15/03/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,6 km MPC · JPL
334978 2004 EE80 14/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
334979 2004 EJ85 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334980 2004 FV8 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334981 2004 FL14 16/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
334982 2004 FM14 16/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
334983 2004 FD29 27/03/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
334984 2004 FF34 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334985 2004 FP49 18/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334986 2004 FB50 18/03/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
334987 2004 FR55 20/03/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
334988 2004 FX67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334989 2004 FT89 20/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
334990 2004 FN92 18/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
334991 2004 FW96 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
334992 2004 FY111 26/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
334993 2004 FR134 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
334994 2004 FA135 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
334995 2004 FR135 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
334996 2004 FD141 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334997 2004 GA8 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
334998 2004 GB8 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
334999 2004 GP15 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
335000 2004 GW38 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

330.000s  • 331.000s  • 332.000s  • 333.000s  • 334.000s  • 335.000s  • 336.000s  • 337.000s  • 338.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001