Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/443001–444000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443001 2013 CV191 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443002 2013 CO193 01/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
443003 2013 CA194 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
443004 2013 CU194 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
443005 2013 CL195 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
443006 2013 CX195 01/08/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
443007 2013 CV198 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443008 2013 CS199 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
443009 2013 CU201 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
443010 2013 CE212 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443011 2013 CQ214 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
443012 2013 CE216 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
443013 2013 DO2 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
443014 2013 DT2 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443015 2013 DS7 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
443016 2013 DD11 31/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443017 2013 DL11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
443018 2013 EN4 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443019 2013 EG10 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
443020 2013 EX10 28/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
443021 2013 EE13 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
443022 2013 EK13 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
443023 2013 EM14 16/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443024 2013 EX15 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443025 2013 EX22 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
443026 2013 EY23 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443027 2013 ED24 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
443028 2013 EM25 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
443029 2013 EY32 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443030 2013 ET34 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
443031 2013 EP36 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
443032 2013 EY36 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443033 2013 EB40 14/02/2013 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
443034 2013 EJ43 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443035 2013 EJ59 04/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443036 2013 EN65 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443037 2013 EY65 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
443038 2013 EZ67 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
443039 2013 ET81 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443040 2013 EA90 09/02/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
443041 2013 EM94 07/02/2013 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
443042 2013 EN95 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443043 2013 ES101 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
443044 2013 EX102 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443045 2013 EJ104 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
443046 2013 EX104 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
443047 2013 EX106 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
443048 2013 EK109 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
443049 2013 EK110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443050 2013 EV111 09/11/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
443051 2013 EA114 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443052 2013 EN119 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
443053 2013 EP119 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
443054 2013 ES126 30/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
443055 2013 EP138 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
443056 2013 FG6 14/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
443057 2013 FU7 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
443058 2013 FK11 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
443059 2013 FP13 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
443060 2013 FN15 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443061 2013 FB16 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443062 2013 FM16 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
443063 2013 FQ20 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
443064 2013 FJ25 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443065 2013 FK25 14/02/2013 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
443066 2013 GV2 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443067 2013 GD4 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
443068 2013 GJ4 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443069 2013 GC11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443070 2013 GO11 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443071 2013 GO13 30/03/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
443072 2013 GX14 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443073 2013 GC20 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
443074 2013 GQ25 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
443075 2013 GV25 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
443076 2013 GP27 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443077 2013 GC28 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443078 2013 GF36 16/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
443079 2013 GH37 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
443080 2013 GD43 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443081 2013 GM45 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
443082 2013 GO62 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
443083 2013 GG64 28/04/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
443084 2013 GD68 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
443085 2013 GN68 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
443086 2013 GQ69 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
443087 2013 GC117 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443088 2013 GH117 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
443089 2013 GD128 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
443090 2013 GV128 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443091 2013 HT1 21/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443092 2013 HV4 18/03/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
443093 2013 HO9 25/01/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
443094 2013 HN15 10/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
443095 2013 HB18 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
443096 2013 HE21 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443097 2013 HY48 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443098 2013 HX110 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
443099 2013 HR150 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
443100 2013 JB25 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443101 2013 JM31 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
443102 2013 WS 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443103 2013 WT67 29/11/2013 Kitt Peak Spacewatch APO +1km · PHA · 890 m MPC · JPL
443104 2013 XK22 14/12/2013 Catalina CSS 49 m MPC · JPL
443105 2013 YK13 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
443106 2013 YA20 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
443107 2013 YQ44 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
443108 2013 YY54 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443109 2013 YG69 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443110 2013 YB73 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443111 2013 YZ73 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
443112 2013 YV84 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
443113 2013 YQ88 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443114 2013 YL96 27/03/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
443115 2014 AU6 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443116 2014 AQ19 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443117 2014 AE24 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
443118 2014 AA27 04/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443119 2014 AN32 06/12/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
443120 2014 AU32 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443121 2014 AW43 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
443122 2014 AG45 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
443123 2014 AG46 31/01/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
443124 2014 AH50 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443125 2014 AS51 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443126 2014 AN54 12/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443127 2014 BK8 21/11/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
443128 2014 BN8 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
443129 2014 BS8 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443130 2014 BA9 03/02/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
443131 2014 BL9 14/07/2004 Siding Spring SSS 620 m MPC · JPL
443132 2014 BT12 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
443133 2014 BW16 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
443134 2014 BL19 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
443135 2014 BJ21 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
443136 2014 BP21 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443137 2014 BB22 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
443138 2014 BE25 01/02/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
443139 2014 BV27 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443140 2014 BG29 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
443141 2014 BN34 31/01/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
443142 2014 BA35 21/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
443143 2014 BB37 24/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
443144 2014 BM38 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443145 2014 BB40 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443146 2014 BY44 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
443147 2014 BG45 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443148 2014 BS47 16/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443149 2014 BU57 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
443150 2014 BC63 29/01/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
443151 2014 CB 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
443152 2014 CY3 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
443153 2014 CR5 01/05/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
443154 2014 CQ6 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443155 2014 CU7 22/08/1998 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
443156 2014 CF8 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
443157 2014 CF9 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443158 2014 CX9 26/02/2000 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
443159 2014 CV15 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
443160 2014 CA17 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
443161 2014 CH17 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
443162 2014 CQ17 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443163 2014 CD19 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
443164 2014 CT19 21/12/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
443165 2014 CY21 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
443166 2014 CA23 12/01/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
443167 2014 DY5 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
443168 2014 DA7 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
443169 2014 DE7 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443170 2014 DG9 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443171 2014 DA15 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
443172 2014 DN15 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443173 2014 DT15 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
443174 2014 DJ16 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
443175 2014 DT18 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443176 2014 DU18 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
443177 2014 DF21 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443178 2014 DG21 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443179 2014 DX24 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443180 2014 DC26 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
443181 2014 DF27 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443182 2014 DX28 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443183 2014 DH29 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
443184 2014 DR30 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
443185 2014 DB34 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
443186 2014 DU37 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
443187 2014 DM38 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
443188 2014 DY38 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443189 2014 DY39 25/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
443190 2014 DC43 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
443191 2014 DD46 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
443192 2014 DJ47 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
443193 2014 DA48 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443194 2014 DJ49 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443195 2014 DK50 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443196 2014 DS52 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
443197 2014 DP53 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
443198 2014 DG56 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443199 2014 DR58 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443200 2014 DZ65 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443201 2014 DF67 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443202 2014 DH68 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443203 2014 DT68 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443204 2014 DE69 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
443205 2014 DP70 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443206 2014 DQ72 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443207 2014 DB73 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
443208 2014 DW73 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
443209 2014 DH81 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443210 2014 DC83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443211 2014 DD85 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
443212 2014 DX85 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
443213 2014 DB88 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
443214 2014 DN88 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443215 2014 DQ90 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
443216 2014 DL93 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
443217 2014 DF95 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
443218 2014 DT96 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
443219 2014 DQ97 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443220 2014 DZ97 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
443221 2014 DA101 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443222 2014 DG103 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
443223 2014 DX103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443224 2014 DF104 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
443225 2014 DD105 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
443226 2014 DY105 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
443227 2014 DW106 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443228 2014 DZ108 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443229 2014 DV111 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
443230 2014 DN113 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443231 2014 DO115 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443232 2014 DZ116 06/04/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
443233 2014 DR117 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
443234 2014 DM119 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443235 2014 DP119 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443236 2014 DJ120 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443237 2014 DR121 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443238 2014 DR122 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
443239 2014 DX122 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443240 2014 DE124 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
443241 2014 DO124 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
443242 2014 DZ127 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443243 2014 DE132 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443244 2014 DE133 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
443245 2014 DG135 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443246 2014 DL137 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443247 2014 DH141 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443248 2014 DW141 23/02/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
443249 2014 DC142 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443250 2014 DG142 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443251 2014 EU1 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443252 2014 EJ3 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443253 2014 ES4 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
443254 2014 ET5 04/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
443255 2014 EY6 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443256 2014 EA7 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443257 2014 EB7 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443258 2014 ER9 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443259 2014 EB11 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
443260 2014 EW11 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443261 2014 EG13 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443262 2014 EF14 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443263 2014 EE15 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
443264 2014 EF16 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443265 2014 EW17 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443266 2014 EJ18 08/02/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
443267 2014 EL18 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443268 2014 ES18 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443269 2014 ET18 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443270 2014 ET21 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443271 2014 ED26 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443272 2014 EE27 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443273 2014 EL27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443274 2014 ES28 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443275 2014 EQ30 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443276 2014 EF32 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
443277 2014 EY33 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443278 2014 EQ36 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443279 2014 ET36 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
443280 2014 EA46 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443281 2014 EB46 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443282 2014 ER46 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
443283 2014 EZ47 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443284 2014 EH48 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
443285 2014 EM48 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443286 2014 EO49 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443287 2014 ES51 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443288 2014 FB1 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443289 2014 FD2 14/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
443290 2014 FH3 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
443291 2014 FP5 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
443292 2014 FT5 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
443293 2014 FS6 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443294 2014 FV14 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
443295 2014 FY14 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443296 2014 FB15 18/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443297 2014 FD15 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
443298 2014 FF20 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443299 2014 FK20 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443300 2014 FN20 08/04/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443301 2014 FX20 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443302 2014 FC21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
443303 2014 FJ23 20/04/2010 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
443304 2014 FD24 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
443305 2014 FZ26 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
443306 2014 FX27 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443307 2014 FQ34 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443308 2014 FE35 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443309 2014 FZ35 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443310 2014 FY36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
443311 2014 FB37 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443312 2014 FO41 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443313 2014 FT44 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
443314 2014 FG48 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
443315 2014 FX48 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
443316 2014 FC51 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443317 2014 FD52 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
443318 2014 FG52 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443319 2014 FV52 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443320 2014 FT57 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
443321 2014 FK63 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443322 2014 FT63 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
443323 2014 FB64 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
443324 2014 FO64 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
443325 2014 FB65 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
443326 2014 FM65 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
443327 2014 FV65 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443328 2014 FH66 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443329 2014 FQ66 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
443330 2014 FD67 07/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
443331 2014 FO68 18/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443332 2014 GB 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443333 2014 GE1 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
443334 2014 GY3 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443335 2014 GV4 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443336 2014 GB6 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
443337 2014 GV7 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
443338 2014 GZ7 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
443339 2014 GN8 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
443340 2014 GA9 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
443341 2014 GD10 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
443342 2014 GM13 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443343 2014 GA14 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
443344 2014 GB14 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443345 2014 GZ17 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443346 2014 GR20 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443347 2014 GB22 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
443348 2014 GM28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
443349 2014 GA31 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443350 2014 GJ31 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
443351 2014 GW32 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443352 2014 GY33 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
443353 2014 GN35 29/02/2008 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
443354 2014 GO35 27/07/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
443355 2014 GP35 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
443356 2014 GF36 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443357 2014 GO36 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443358 2014 GX36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443359 2014 GY37 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443360 2014 GO38 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443361 2014 GL40 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443362 2014 GM40 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
443363 2014 GN40 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443364 2014 GZ42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443365 2014 GC44 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
443366 2014 GK46 18/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443367 2014 GO50 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443368 2014 GK53 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
443369 2014 HG 09/07/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
443370 2014 HO 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
443371 2014 HM1 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443372 2014 HV1 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
443373 2014 HD2 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443374 2014 HG2 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
443375 2014 HN3 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443376 2014 HK5 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
443377 2014 HW5 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443378 2014 HQ6 24/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
443379 2014 HP7 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443380 2014 HU7 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
443381 2014 HC8 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443382 2014 HX8 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443383 2014 HP9 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443384 2014 HZ11 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
443385 2014 HD12 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443386 2014 HO12 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
443387 2014 HD15 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
443388 2014 HS16 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443389 2014 HU17 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443390 2014 HD20 05/05/2010 WISE WISE 680 m MPC · JPL
443391 2014 HW21 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
443392 2014 HD22 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443393 2014 HN22 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
443394 2014 HU24 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443395 2014 HC29 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443396 2014 HZ29 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443397 2014 HW30 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443398 2014 HJ31 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443399 2014 HS32 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443400 2014 HV34 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443401 2014 HY36 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443402 2014 HU37 22/07/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
443403 2014 HC38 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443404 2014 HU38 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
443405 2014 HA45 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443406 2014 HK45 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443407 2014 HP45 24/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443408 2014 HU47 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
443409 2014 HW47 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443410 2014 HC48 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
443411 2014 HK49 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
443412 2014 HE50 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443413 2014 HA52 22/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443414 2014 HD62 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443415 2014 HY64 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443416 2014 HJ70 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
443417 2014 HL73 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443418 2014 HM73 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443419 2014 HY73 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443420 2014 HC78 29/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
443421 2014 HJ81 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443422 2014 HV83 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
443423 2014 HJ93 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443424 2014 HP95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
443425 2014 HT107 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443426 2014 HJ111 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
443427 2014 HH118 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443428 2014 HW118 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443429 2014 HJ123 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
443430 2014 HH125 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443431 2014 HS130 29/08/2011 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
443432 2014 HZ130 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443433 2014 HQ133 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443434 2014 HO136 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
443435 2014 HG138 21/09/1996 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
443436 2014 HH140 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
443437 2014 HX140 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
443438 2014 HF141 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443439 2014 HY146 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
443440 2014 HG149 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443441 2014 HP151 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443442 2014 HT152 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443443 2014 HX156 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443444 2014 HA160 29/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
443445 2014 HF160 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
443446 2014 HG160 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443447 2014 HA161 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443448 2014 HJ161 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443449 2014 HG162 12/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
443450 2014 HT163 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443451 2014 HU163 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443452 2014 HJ167 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
443453 2014 HB171 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
443454 2014 HS171 15/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
443455 2014 HH176 17/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
443456 2014 HK179 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
443457 2014 HW183 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443458 2014 HY184 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
443459 2014 HZ184 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443460 2014 HE188 12/06/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
443461 2014 HV188 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443462 2014 HH189 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
443463 2014 HD190 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443464 2014 HL190 28/07/2011 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
443465 2014 HA191 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
443466 2014 HK192 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
443467 2014 JM1 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443468 2014 JO1 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443469 2014 JZ1 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443470 2014 JB2 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443471 2014 JE3 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443472 2014 JM3 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443473 2014 JR4 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
443474 2014 JZ6 07/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
443475 2014 JB7 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443476 2014 JK7 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
443477 2014 JK8 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443478 2014 JQ9 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443479 2014 JG11 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443480 2014 JK13 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
443481 2014 JC14 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443482 2014 JC19 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
443483 2014 JC21 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
443484 2014 JE21 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443485 2014 JH21 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
443486 2014 JR21 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
443487 2014 JT21 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443488 2014 JY21 03/03/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
443489 2014 JC22 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443490 2014 JW22 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
443491 2014 JW23 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443492 2014 JE24 28/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443493 2014 JB26 25/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
443494 2014 JN26 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443495 2014 JS26 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443496 2014 JG27 02/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443497 2014 JR32 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443498 2014 JG33 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
443499 2014 JK35 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443500 2014 JS35 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443501 2014 JU35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443502 2014 JV37 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
443503 2014 JF39 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443504 2014 JM39 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443505 2014 JU39 27/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
443506 2014 JD41 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443507 2014 JE41 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443508 2014 JN43 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
443509 2014 JJ44 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443510 2014 JS44 12/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443511 2014 JR45 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443512 2014 JB46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
443513 2014 JD52 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
443514 2014 JR52 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443515 2014 JS52 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443516 2014 JQ53 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443517 2014 JY57 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443518 2014 JY58 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443519 2014 JV59 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443520 2014 JW59 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
443521 2014 JB60 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443522 2014 JX60 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443523 2014 JE61 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443524 2014 JL62 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443525 2014 JP65 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
443526 2014 JE67 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443527 2014 JK67 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443528 2014 JZ67 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443529 2014 JS70 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443530 2014 JP71 27/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443531 2014 JU72 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443532 2014 JW73 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443533 2014 JX75 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443534 2014 KY 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443535 2014 KJ1 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
443536 2014 KY1 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443537 2014 KR2 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443538 2014 KG3 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
443539 2014 KQ3 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
443540 2014 KT3 12/03/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
443541 2014 KT4 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
443542 2014 KU7 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443543 2014 KM9 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443544 2014 KO9 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443545 2014 KK10 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443546 2014 KX11 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443547 2014 KE13 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443548 2014 KO13 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443549 2014 KM14 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
443550 2014 KX14 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
443551 2014 KZ14 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
443552 2014 KQ16 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
443553 2014 KO17 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443554 2014 KD18 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443555 2014 KJ18 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
443556 2014 KU23 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443557 2014 KA24 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
443558 2014 KQ25 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443559 2014 KU25 26/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443560 2014 KY26 25/11/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
443561 2014 KC28 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443562 2014 KJ28 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
443563 2014 KG30 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443564 2014 KM31 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443565 2014 KX31 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443566 2014 KL33 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443567 2014 KY34 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443568 2014 KP35 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
443569 2014 KU40 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443570 2014 KU42 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443571 2014 KZ42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
443572 2014 KL51 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
443573 2014 KW53 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443574 2014 KQ55 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443575 2014 KC57 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443576 2014 KL58 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443577 2014 KV59 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
443578 2014 KA65 13/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
443579 2014 KC66 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443580 2014 KE67 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
443581 2014 KZ67 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443582 2014 KR70 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443583 2014 KE71 27/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
443584 2014 KC73 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443585 2014 KL73 30/06/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
443586 2014 KP75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443587 2014 KM78 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
443588 2014 KL82 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443589 2014 KZ85 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
443590 2014 KG87 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443591 2014 KK88 11/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
443592 2014 KU89 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443593 2014 KJ91 09/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
443594 2014 KL91 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443595 2014 KQ92 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443596 2014 KM93 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443597 2014 KU93 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443598 2014 KY94 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443599 2014 KJ96 26/11/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
443600 2014 KC97 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443601 2014 KA98 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443602 2014 KE98 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
443603 2014 KM100 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
443604 2014 KP101 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
443605 2014 LZ2 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443606 2014 LG8 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
443607 2014 LT8 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
443608 2014 LA10 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
443609 2014 LX10 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
443610 2014 LZ10 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443611 2014 LZ14 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
443612 2014 LA22 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443613 2014 LC22 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
443614 2014 LT22 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
443615 2014 LA25 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443616 2014 LG25 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
443617 2014 LJ25 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443618 2014 MO1 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443619 2014 MM2 21/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
443620 2014 MJ3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443621 2014 MK11 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
443622 2014 MA21 02/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443623 2014 MM23 05/03/2013 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
443624 2014 ML34 22/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
443625 2014 MM34 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
443626 2014 MM36 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
443627 2014 MX40 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
443628 2014 MS46 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443629 2014 MQ47 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443630 2014 MM54 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443631 2014 MD58 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
443632 2014 NA1 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443633 2014 NH17 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
443634 2014 NR55 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443635 2014 NW61 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
443636 2014 OE 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443637 2014 OB6 26/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443638 2014 OY14 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443639 2014 OB131 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
443640 2014 OR131 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
443641 2014 OH202 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
443642 2014 OH207 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
443643 2014 OQ211 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
443644 2014 ON212 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
443645 2014 OO212 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
443646 2014 OB240 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443647 2014 OX281 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
443648 2014 OO316 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
443649 2014 ON343 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
443650 2014 QU189 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
443651 2015 DS211 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
443652 2015 EU64 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
443653 2015 FO32 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443654 2015 FT43 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
443655 2015 FP76 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443656 2015 FB77 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
443657 2015 FK77 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
443658 2015 FY115 14/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
443659 2015 FM213 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
443660 2015 FH294 03/03/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
443661 2015 FF301 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
443662 2015 FC302 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
443663 2015 FY314 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
443664 2015 FX315 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
443665 2015 FO335 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443666 2015 FV337 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
443667 2015 FE338 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443668 2015 HX 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443669 2015 HA43 19/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
443670 2015 HX60 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443671 2015 HL94 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
443672 2015 HR148 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
443673 2015 HD155 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443674 2015 HN170 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
443675 2015 HF171 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443676 2015 KO4 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443677 2015 KP8 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443678 2015 KJ13 17/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
443679 2015 KP13 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
443680 2015 KZ13 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443681 2015 KS14 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
443682 2015 KZ15 30/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
443683 2015 KF16 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443684 2015 KF18 02/08/2010 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
443685 2015 KQ19 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
443686 2015 KK22 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443687 2015 KE36 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
443688 2015 KN38 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443689 2015 KM39 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443690 2015 KB41 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
443691 2015 KL41 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443692 2015 KD47 03/03/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
443693 2015 KF64 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443694 2015 KA101 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
443695 2015 KJ103 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443696 2015 KD107 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443697 2015 KL108 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443698 2015 KS108 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
443699 2015 KU109 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443700 2015 KB110 31/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443701 2015 KE110 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
443702 2015 KA111 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443703 2015 KQ111 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
443704 2015 KU111 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443705 2015 KM112 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443706 2015 KD113 22/02/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
443707 2015 KU113 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443708 2015 KY122 28/03/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
443709 2015 KC132 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
443710 2015 KM133 17/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
443711 2015 KA135 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443712 2015 KZ136 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443713 2015 KO142 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
443714 2015 KR144 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
443715 2015 KX146 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
443716 2015 KC148 20/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443717 2015 KA157 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443718 2015 KB160 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
443719 2015 LC1 24/02/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
443720 2015 LF1 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
443721 2015 LL2 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443722 2015 LM9 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
443723 2015 LT9 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
443724 2015 LH12 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
443725 2015 LK13 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
443726 2015 LS15 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
443727 2015 LT15 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
443728 2015 LK19 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443729 2015 LF20 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
443730 2015 LL20 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443731 2015 LX21 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
443732 2015 LD22 17/05/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
443733 2015 LE22 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443734 2015 LH22 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443735 2015 LC23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
443736 2015 LK23 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
443737 2015 LT29 28/08/2011 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
443738 2015 LP30 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443739 2015 LP31 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
443740 2015 LF32 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443741 2015 LZ32 23/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443742 2015 LX33 24/06/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
443743 2015 LM34 17/02/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
443744 2015 LX34 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
443745 2015 LB35 15/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
443746 2015 LE35 15/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
443747 2015 LF38 19/11/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
443748 2015 LO38 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
443749 2015 LM39 27/06/2008 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
443750 2015 MG 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
443751 2015 MU6 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443752 2015 ML7 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443753 2015 MW7 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443754 2015 MK8 18/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
443755 2015 MV8 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443756 2015 MB9 08/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
443757 2015 MF9 30/09/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
443758 2015 MB11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443759 2015 MU23 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
443760 2015 MC24 15/09/2012 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
443761 2015 MV25 14/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443762 2015 MR26 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443763 2015 ME31 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443764 2015 MG44 14/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443765 2015 MU52 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
443766 2015 MC55 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
443767 2015 MG55 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443768 2015 MB56 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
443769 2015 MQ56 22/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
443770 2015 MW56 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443771 2015 ME57 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
443772 2015 MU57 14/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
443773 2015 MB59 16/08/2004 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
443774 2015 MK65 14/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
443775 2015 MW65 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
443776 2015 MC67 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
443777 2015 MS67 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443778 2015 MX67 21/08/2004 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
443779 2015 ML68 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443780 2015 MO68 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
443781 2015 MW71 26/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443782 2015 MN73 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443783 2015 MB74 20/11/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
443784 2015 ML74 24/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
443785 2015 MH78 24/06/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
443786 2015 ME89 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
443787 2015 MD91 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
443788 2015 MF92 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443789 2015 MZ92 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
443790 2015 MB93 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
443791 2015 MC93 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443792 2015 ML93 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
443793 2015 MO93 23/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
443794 2015 MS93 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443795 1917 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
443796 1960 SW 24/09/1960 Palomar L. D. Schmadel, R. M. Stoss 1,6 km MPC · JPL
443797 1994 SQ11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
443798 1995 CO2 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
443799 1995 UB19 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443800 1995 VL5 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443801 1996 LG3 11/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443802 1997 RH13 06/09/1997 Caussols ODAS 620 m MPC · JPL
443803 1997 SE6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443804 1997 SE23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443805 1997 WW 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443806 1998 FL3 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch APO · 290 m MPC · JPL
443807 1998 FG48 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
443808 1998 QP36 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
443809 1998 TP38 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
443810 1998 WF40 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443811 1998 XJ6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443812 1999 RG31 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
443813 1999 TQ68 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443814 1999 TW81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443815 1999 TH84 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
443816 1999 TR107 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
443817 1999 TP211 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
443818 1999 TS299 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
443819 1999 TT322 08/10/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
443820 1999 UB18 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
443821 1999 UO34 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
443822 1999 VP101 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
443823 1999 VN209 14/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443824 1999 WF14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443825 1999 WX18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443826 1999 XM187 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
443827 2000 AW167 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
443828 2000 CC79 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443829 2000 CZ123 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443830 2000 GP131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
443831 2000 HV80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
443832 2000 OP60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
443833 2000 QP110 24/08/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
443834 2000 SO174 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
443835 2000 SR229 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
443836 2000 SM232 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
443837 2000 TJ1 01/10/2000 Socorro LINEAR 250 m MPC · JPL
443838 2000 UL29 24/10/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
443839 2000 WW28 23/11/2000 Drebach J. Kandler 1,0 km MPC · JPL
443840 2000 WT110 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
443841 2000 WG170 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
443842 2001 FA24 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
443843 2001 FO185 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 154 km MPC · JPL
443844 2001 HU18 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 570 m MPC · JPL
443845 2001 OK36 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
443846 2001 OR54 22/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
443847 2001 OJ113 29/07/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
443848 2001 PY29 10/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
443849 2001 QW170 24/08/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
443850 2001 QC203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
443851 2001 QE261 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
443852 2001 RB39 09/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
443853 2001 RE41 11/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
443854 2001 RM51 12/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
443855 2001 RT99 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
443856 2001 RC107 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
443857 2001 SB4 18/09/2001 Prescott P. G. Comba 820 m MPC · JPL
443858 2001 SY30 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
443859 2001 SF77 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
443860 2001 SP89 20/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
443861 2001 SY195 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
443862 2001 SX207 19/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
443863 2001 SZ246 19/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
443864 2001 SL267 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
443865 2001 ST278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
443866 2001 SB293 16/09/2001 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
443867 2001 SM304 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
443868 2001 SX339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
443869 2001 TO24 14/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
443870 2001 TB25 20/09/2001 Socorro LINEAR 18466| 3,9 km MPC · JPL
443871 2001 TU50 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
443872 2001 TK95 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
443873 2001 TW99 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
443874 2001 TV141 10/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
443875 2001 TZ146 10/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
443876 2001 TF161 11/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
443877 2001 TZ184 14/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
443878 2001 TB213 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
443879 2001 TL257 10/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
443880 2001 UZ16 25/10/2001 Socorro LINEAR APO · 230 m MPC · JPL
443881 2001 UX43 17/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
443882 2001 UO87 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443883 2001 UB101 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
443884 2001 UZ110 21/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
443885 2001 UX135 22/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
443886 2001 UF229 16/10/2001 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
443887 2001 VU5 09/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
443888 2001 VX38 09/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
443889 2001 VP109 12/11/2001 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
443890 2001 VO125 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
443891 2001 WQ55 19/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
443892 2001 XT4 09/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
443893 2001 XT20 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
443894 2001 XU104 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
443895 2001 XP170 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
443896 2001 XH220 15/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
443897 2001 YO36 18/12/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
443898 2001 YO92 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
443899 2002 AE19 06/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
443900 2002 CU13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443901 2002 CD70 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
443902 2002 CJ235 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443903 2002 CJ309 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
443904 2002 DA14 16/02/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
443905 2002 EM24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
443906 2002 EY40 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
443907 2002 EB60 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
443908 2002 GA48 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
443909 2002 GM74 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443910 2002 GC102 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
443911 2002 GG183 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
443912 2002 NF21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
443913 2002 PO 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
443914 2002 PW72 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
443915 2002 PG112 05/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
443916 2002 PO157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 860 m MPC · JPL
443917 2002 PE179 04/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
443918 2002 PZ187 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
443919 2002 QJ36 30/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
443920 2002 QW38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
443921 2002 QH41 29/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
443922 2002 QL110 17/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
443923 2002 RU25 05/09/2002 Socorro LINEAR AMO 3,3 km MPC · JPL
443924 2002 RS31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
443925 2002 RW81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
443926 2002 RS172 13/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
443927 2002 SK27 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
443928 2002 SL47 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
443929 2002 SB50 30/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
443930 2002 SO56 30/09/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
443931 2002 TR34 02/10/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
443932 2002 TX135 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
443933 2002 TU165 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
443934 2002 TY214 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
443935 2002 TY232 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
443936 2002 TP299 15/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
443937 2002 TF311 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
443938 2002 TB329 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
443939 2002 UR8 15/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
443940 2002 UD31 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
443941 2002 UJ66 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
443942 2002 VG14 05/11/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
443943 2002 VT23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
443944 2002 VE71 07/11/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
443945 2002 VL87 08/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
443946 2002 VF96 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
443947 2002 VY116 11/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443948 2002 XO32 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
443949 2002 XR32 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
443950 2002 XZ39 11/12/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
443951 2003 AX15 04/01/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
443952 2003 BJ73 29/01/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
443953 2003 DW17 19/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
443954 2003 EU13 06/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
443955 2003 EC43 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
443956 2003 GD57 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443957 2003 HM34 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
443958 2003 HW36 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443959 2003 HS43 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443960 2003 JH6 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
443961 2003 KO28 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443962 2003 QR42 22/08/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
443963 2003 RM27 15/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
443964 2003 SF92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
443965 2003 SA150 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
443966 2003 SQ174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
443967 2003 SA241 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
443968 2003 SX273 28/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
443969 2003 SX304 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
443970 2003 SB312 30/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 540 m MPC · JPL
443971 2003 SR318 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
443972 2003 TN1 05/10/2003 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
443973 2003 TX26 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443974 2003 TK54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443975 2003 UF104 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
443976 2003 UY196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443977 2003 UE234 24/10/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
443978 2003 UV277 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
443979 2003 UJ278 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
443980 2003 UP355 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443981 2003 UF379 22/10/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
443982 2003 VF4 14/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
443983 2003 WP19 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
443984 2003 WT35 19/11/2003 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
443985 2003 WD54 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443986 2003 WA74 20/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
443987 2003 WP77 20/11/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
443988 2003 WU115 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
443989 2003 WD120 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
443990 2003 WQ134 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
443991 2003 WA137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
443992 2003 WT171 29/11/2003 Kingsnake J. V. McClusky 940 m MPC · JPL
443993 2003 XS2 01/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
443994 2003 XN10 05/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
443995 2003 XT12 14/12/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
443996 2003 YD5 16/12/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
443997 2003 YZ19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443998 2003 YO27 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443999 2003 YH33 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444000 2003 YV36 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

439.000s  • 440.000s  • 441.000s  • 442.000s  • 443.000s  • 444.000s  • 445.000s  • 446.000s  • 447.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001