Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/574001–575000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
574001 2009 WK280 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
574002 2009 WV282 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
574003 2009 WS284 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
574004 2009 WT284 20/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
574005 2009 WW286 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
574006 2009 WD287 03/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
574007 2009 WV287 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574008 2009 WH288 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
574009 2009 WR288 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
574010 2009 WU288 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
574011 2009 WR289 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
574012 2009 WC290 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
574013 2009 XO5 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
574014 2009 XO6 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574015 2009 XV6 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
574016 2009 XM9 12/12/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 1.6 km MPC · JPL
574017 2009 XV9 09/12/2009 La Sagra OAM Obs. 2.5 km MPC · JPL
574018 2009 XJ10 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
574019 2009 XB11 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
574020 2009 XC12 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
574021 2009 XY14 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
574022 2009 XG20 12/12/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 2.1 km MPC · JPL
574023 2009 XR20 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
574024 2009 XZ20 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574025 2009 XW21 23/11/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
574026 2009 XP26 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
574027 2009 XP27 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
574028 2009 XD28 18/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
574029 2009 XX28 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574030 2009 YZ 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
574031 2009 YJ2 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
574032 2009 YK4 05/08/2008 Siding Spring SSS 1.5 km MPC · JPL
574033 2009 YH9 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
574034 2009 YQ15 23/09/2003 Palomar NEAT 3.7 km MPC · JPL
574035 2009 YG17 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
574036 2009 YV21 24/12/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 1.8 km MPC · JPL
574037 2009 YU22 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574038 2009 YP24 27/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
574039 2009 YU26 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
574040 2009 YV26 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574041 2009 YW26 11/08/2004 Siding Spring SSS 1.5 km MPC · JPL
574042 2009 YY26 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
574043 2009 YE27 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
574044 2009 YJ27 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
574045 2009 YA28 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
574046 2009 YE29 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
574047 2009 YM29 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
574048 2009 YS31 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
574049 2009 YV31 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
574050 2009 YN32 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574051 2010 AL1 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
574052 2010 AP5 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574053 2010 AW10 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
574054 2010 AY15 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
574055 2010 AE19 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
574056 2010 AL22 07/09/2008 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
574057 2010 AB24 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
574058 2010 AH24 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574059 2010 AQ24 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
574060 2010 AS24 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
574061 2010 AM27 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
574062 2010 AQ27 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
574063 2010 AM30 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574064 2010 AQ30 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
574065 2010 AS31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
574066 2010 AX33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
574067 2010 AS34 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
574068 2010 AT37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
574069 2010 AL44 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
574070 2010 AN45 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574071 2010 AX46 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574072 2010 AH47 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
574073 2010 AU47 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
574074 2010 AC48 20/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
574075 2010 AS49 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
574076 2010 AM51 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
574077 2010 AX51 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
574078 2010 AJ54 23/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
574079 2010 AJ55 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
574080 2010 AS58 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
574081 2010 AK65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
574082 2010 AO141 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
574083 2010 AD142 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574084 2010 AM142 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
574085 2010 AU142 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
574086 2010 AW143 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574087 2010 AV144 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
574088 2010 AG153 06/02/2014 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
574089 2010 AA154 08/11/2013 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
574090 2010 AD155 31/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
574091 2010 AC158 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
574092 2010 AX158 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
574093 2010 AW159 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574094 2010 AO161 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
574095 2010 AQ161 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
574096 2010 AU161 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
574097 2010 AW161 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
574098 2010 AC162 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
574099 2010 AP163 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
574100 2010 AQ163 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
574101 2010 BJ144 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
574102 2010 BL146 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
574103 2010 BW151 14/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
574104 2010 CE5 08/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
574105 2010 CZ18 12/02/2010 Dauban C. Rinner, F. Kugel 3.0 km MPC · JPL
574106 2010 CF21 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
574107 2010 CL22 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
574108 2010 CR23 19/01/2010 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 1.2 km MPC · JPL
574109 2010 CJ25 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
574110 2010 CA27 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
574111 2010 CE30 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
574112 2010 CK31 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
574113 2010 CY32 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
574114 2010 CX33 15/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
574115 2010 CE34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
574116 2010 CG35 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574117 2010 CC37 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4.4 km MPC · JPL
574118 2010 CL37 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574119 2010 CH39 28/08/2003 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
574120 2010 CX39 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574121 2010 CU43 09/02/2010 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
574122 2010 CJ58 15/01/2005 Bareggio V. Pozzoli 3.0 km MPC · JPL
574123 2010 CZ67 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
574124 2010 CK68 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
574125 2010 CL69 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
574126 2010 CM69 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
574127 2010 CA71 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
574128 2010 CA75 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
574129 2010 CD75 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
574130 2010 CL77 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574131 2010 CK83 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
574132 2010 CJ89 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
574133 2010 CP90 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
574134 2010 CF91 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
574135 2010 CO96 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
574136 2010 CQ97 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574137 2010 CQ98 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
574138 2010 CU99 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
574139 2010 CK109 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574140 2010 CJ110 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
574141 2010 CG111 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
574142 2010 CP116 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
574143 2010 CF118 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
574144 2010 CC120 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3.5 km MPC · JPL
574145 2010 CO123 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
574146 2010 CR124 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
574147 2010 CL127 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
574148 2010 CH138 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
574149 2010 CO141 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
574150 2010 CC147 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
574151 2010 CR148 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
574152 2010 CG149 02/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.2 km MPC · JPL
574153 2010 CK152 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
574154 2010 CM154 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
574155 2010 CQ155 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
574156 2010 CS158 28/08/2003 Palomar NEAT 460 m MPC · JPL
574157 2010 CE161 13/02/2010 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
574158 2010 CJ162 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574159 2010 CR166 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
574160 2010 CH168 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
574161 2010 CO172 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
574162 2010 CV172 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574163 2010 CE174 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
574164 2010 CE175 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
574165 2010 CW176 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
574166 2010 CA178 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
574167 2010 CH178 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
574168 2010 CY179 15/02/2010 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
574169 2010 CA248 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
574170 2010 CF248 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
574171 2010 CM249 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
574172 2010 CE254 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
574173 2010 CW267 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
574174 2010 CL270 01/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
574175 2010 CO270 07/01/2010 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
574176 2010 CC272 23/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
574177 2010 CZ274 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
574178 2010 DC 16/02/2010 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
574179 2010 DJ2 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
574180 2010 DF3 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
574181 2010 DL34 13/01/2005 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
574182 2010 DB37 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574183 2010 DJ38 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
574184 2010 DU38 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
574185 2010 DS47 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
574186 2010 DT54 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
574187 2010 DK79 22/02/2003 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
574188 2010 DK92 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
574189 2010 DU93 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
574190 2010 DE96 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
574191 2010 DC103 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
574192 2010 DR106 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
574193 2010 DS106 19/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
574194 2010 DT107 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574195 2010 DC110 19/08/2012 Siding Spring SSS 2.4 km MPC · JPL
574196 2010 DV110 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
574197 2010 DP111 30/09/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
574198 2010 DZ111 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
574199 2010 DB112 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
574200 2010 DZ113 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
574201 2010 EY11 04/03/2010 Taunus S. Karge, E. Schwab 750 m MPC · JPL
574202 2010 EH33 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574203 2010 EZ39 11/12/2004 Socorro LINEAR 2.5 km MPC · JPL
574204 2010 EV66 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
574205 2010 EY66 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
574206 2010 EB68 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
574207 2010 EN71 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574208 2010 ED72 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
574209 2010 EE74 21/02/2003 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
574210 2010 EU74 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
574211 2010 EB78 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574212 2010 ES78 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574213 2010 ES79 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
574214 2010 EG81 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
574215 2010 EJ82 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
574216 2010 EB83 26/04/2001 La Silla 1.9 km MPC · JPL
574217 2010 ED84 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
574218 2010 EK92 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
574219 2010 EP92 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
574220 2010 EP94 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
574221 2010 EC101 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
574222 2010 EB103 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
574223 2010 EG123 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
574224 2010 EC129 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
574225 2010 EP129 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
574226 2010 EP136 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
574227 2010 EW136 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574228 2010 EF137 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
574229 2010 EG143 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
574230 2010 EY182 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
574231 2010 EM188 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
574232 2010 EN190 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
574233 2010 FG1 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
574234 2010 FG6 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574235 2010 FZ10 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574236 2010 FP13 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
574237 2010 FD14 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
574238 2010 FV14 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
574239 2010 FQ16 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
574240 2010 FV16 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
574241 2010 FG17 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
574242 2010 FS25 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
574243 2010 FS30 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
574244 2010 FW47 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
574245 2010 FZ84 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
574246 2010 FU87 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
574247 2010 FF89 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
574248 2010 FC94 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574249 2010 FV96 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
574250 2010 FG99 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
574251 2010 FJ99 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
574252 2010 FN133 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
574253 2010 FU137 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
574254 2010 FC138 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
574255 2010 FW138 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
574256 2010 FB139 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
574257 2010 FJ139 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
574258 2010 FG140 30/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
574259 2010 FH140 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
574260 2010 FH141 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
574261 2010 FS141 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
574262 2010 FR142 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
574263 2010 FU142 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.1 km MPC · JPL
574264 2010 GK7 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
574265 2010 GN35 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
574266 2010 GQ65 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
574267 2010 GG75 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
574268 2010 GP90 05/08/2005 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
574269 2010 GO95 12/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 7.8 km MPC · JPL
574270 2010 GD100 16/02/2005 La Silla A. Boattini 2.4 km MPC · JPL
574271 2010 GA103 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
574272 2010 GP103 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
574273 2010 GU106 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
574274 2010 GV106 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
574275 2010 GK113 05/09/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
574276 2010 GL117 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
574277 2010 GD124 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
574278 2010 GP125 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
574279 2010 GU125 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
574280 2010 GS126 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
574281 2010 GG131 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
574282 2010 GH136 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
574283 2010 GE139 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
574284 2010 GH140 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
574285 2010 GO140 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
574286 2010 GS145 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
574287 2010 GZ146 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
574288 2010 GE183 09/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
574289 2010 GM186 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
574290 2010 GU197 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
574291 2010 GF198 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
574292 2010 GE199 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
574293 2010 GO199 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
574294 2010 GU199 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
574295 2010 GV199 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
574296 2010 GA200 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
574297 2010 GL200 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
574298 2010 GC201 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
574299 2010 GL201 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
574300 Curelaru 2010 GX202 Bản mẫu:MoMP 10/07/2014 La Palma 600 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
574301 2010 GW203 12/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
574302 2010 GY204 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574303 2010 GN206 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
574304 2010 GP206 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
574305 2010 GA207 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574306 2010 GQ207 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
574307 2010 HD5 16/04/2010 WISE WISE 2.5 km MPC · JPL
574308 2010 HG38 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
574309 2010 HL105 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 2.3 km MPC · JPL
574310 2010 HW106 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
574311 2010 HD108 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
574312 2010 HB115 23/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
574313 2010 HL121 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
574314 2010 HL122 07/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
574315 2010 HP125 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
574316 2010 HS128 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
574317 2010 HB131 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
574318 2010 HZ134 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
574319 2010 HY135 06/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
574320 2010 HV138 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
574321 2010 HG139 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574322 2010 HJ139 29/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
574323 2010 HR139 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
574324 2010 JQ1 04/05/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.1 km MPC · JPL
574325 2010 JC30 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
574326 2010 JM30 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
574327 2010 JX30 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
574328 2010 JH32 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
574329 2010 JN32 21/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.9 km MPC · JPL
574330 2010 JY35 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
574331 2010 JV36 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574332 2010 JZ36 29/12/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.8 km MPC · JPL
574333 2010 JZ44 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
574334 2010 JM45 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
574335 2010 JN46 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
574336 2010 JQ46 08/05/2010 LightBuckets T. Vorobjov 810 m MPC · JPL
574337 2010 JU46 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574338 2010 JY46 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
574339 2010 JP73 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
574340 2010 JT76 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
574341 2010 JJ78 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
574342 2010 JE79 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
574343 2010 JF79 30/01/2006 Flagstaff L. H. Wasserman 750 m MPC · JPL
574344 2010 JL111 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
574345 2010 JE112 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
574346 2010 JJ112 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
574347 2010 JS112 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
574348 2010 JN113 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
574349 2010 JK118 10/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
574350 2010 JW118 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
574351 2010 JC119 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
574352 2010 JW119 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
574353 2010 JH120 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
574354 2010 JE121 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
574355 2010 JS122 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
574356 2010 JV155 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
574357 2010 JT156 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
574358 2010 JA157 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
574359 2010 JG157 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574360 2010 JP157 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
574361 2010 JP158 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
574362 2010 JT160 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
574363 2010 JS167 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
574364 2010 JL168 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
574365 2010 JD169 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
574366 2010 JH169 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
574367 2010 JW171 06/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
574368 2010 JT173 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574369 2010 JA174 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
574370 2010 JO175 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
574371 2010 JC178 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
574372 2010 JO179 10/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 725 km MPC · JPL
574373 2010 JR188 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
574374 2010 JA200 05/08/2010 Socorro LINEAR 2.6 km MPC · JPL
574375 2010 JU202 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
574376 2010 JZ207 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
574377 2010 JK210 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
574378 2010 JA211 17/12/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.3 km MPC · JPL
574379 2010 JD212 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
574380 2010 JO214 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
574381 2010 KM9 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
574382 2010 KA38 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
574383 2010 KM38 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
574384 2010 KS127 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
574385 2010 KJ130 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574386 2010 KM130 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
574387 2010 KZ131 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
574388 2010 KB132 09/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
574389 2010 KJ145 14/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.5 km MPC · JPL
574390 2010 KU147 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
574391 2010 KR156 23/10/2001 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
574392 2010 KS156 18/05/2010 Siding Spring SSS 720 m MPC · JPL
574393 2010 KU158 17/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
574394 2010 KO159 16/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
574395 2010 KQ159 21/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
574396 2010 KS159 16/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
574397 2010 LD16 03/06/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 820 m MPC · JPL
574398 2010 LO33 20/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 86 km MPC · JPL
574399 2010 LN34 29/05/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.0 km MPC · JPL
574400 2010 LR60 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPLChính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
574401 2010 LW65 06/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
574402 2010 LN104 06/07/2005 Siding Spring SSS 3.3 km MPC · JPL
574403 2010 LC105 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
574404 2010 LR105 17/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
574405 2010 LE106 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574406 2010 LB107 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
574407 2010 LR110 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
574408 2010 LM112 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
574409 2010 LJ134 12/06/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.7 km MPC · JPL
574410 2010 LH138 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
574411 2010 LB139 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
574412 2010 LT143 06/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
574413 2010 LQ153 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
574414 2010 LR156 05/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
574415 2010 LE158 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
574416 2010 LM158 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
574417 2010 LH159 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
574418 2010 ML4 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
574419 2010 MM4 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
574420 2010 MX113 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
574421 2010 MP116 15/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
574422 2010 MV121 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
574423 2010 MZ129 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574424 2010 MQ139 04/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
574425 2010 MK146 28/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.7 km MPC · JPL
574426 2010 MY146 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
574427 2010 ML148 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
574428 2010 MN148 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.1 km MPC · JPL
574429 2010 MU148 16/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574430 2010 MP149 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
574431 2010 NL4 19/10/2003 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
574432 2010 NC126 07/03/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
574433 2010 NN128 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.4 km MPC · JPL
574434 2010 NK147 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
574435 2010 OG100 20/07/2010 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 600 m MPC · JPL
574436 2010 OO129 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
574437 2010 OZ135 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
574438 2010 ON136 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
574439 2010 OK141 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
574440 2010 OY141 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
574441 2010 OE153 19/07/2010 Haleakala Pan-STARRS 375 km MPC · JPL
574442 2010 ON153 16/07/2010 Charleston R. Holmes 2.2 km MPC · JPL
574443 2010 PR 06/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
574444 2010 PU9 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
574445 2010 PL24 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
574446 2010 PX58 13/08/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 2.2 km MPC · JPL
574447 2010 PL60 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
574448 2010 PM64 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
574449 2010 PT73 07/08/2010 XuYi PMO NEO 3.3 km MPC · JPL
574450 2010 PD76 07/08/2001 Haleakala AMOS 1.8 km MPC · JPL
574451 2010 PG77 14/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
574452 2010 PF79 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
574453 2010 PF90 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
574454 2010 PM90 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574455 2010 PO90 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
574456 2010 QD7 16/09/2010 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
574457 2010 QE7 17/09/2010 Catalina CSS 3.6 km MPC · JPL
574458 2010 QJ7 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
574459 2010 QT7 16/08/2010 Charleston R. Holmes 2.7 km MPC · JPL
574460 2010 QY7 19/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
574461 2010 RL1 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
574462 2010 RC4 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
574463 2010 RW4 01/09/2010 ESA OGS ESA OGS 2.3 km MPC · JPL
574464 2010 RB5 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
574465 2010 RL8 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574466 2010 RG19 03/09/2010 Socorro LINEAR 2.7 km MPC · JPL
574467 2010 RM21 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
574468 2010 RV22 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
574469 2010 RJ23 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
574470 2010 RE27 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
574471 2010 RS33 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
574472 2010 RA37 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
574473 2010 RK38 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
574474 2010 RH39 04/09/2010 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar, A. Vanden Heuvel 3.4 km MPC · JPL
574475 2010 RD41 05/09/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 540 m MPC · JPL
574476 2010 RD43 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
574477 2010 RE43 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
574478 2010 RS43 09/08/2010 Dauban C. Rinner, F. Kugel 770 m MPC · JPL
574479 2010 RB44 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
574480 2010 RX44 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
574481 2010 RB45 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
574482 2010 RD47 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.5 km MPC · JPL
574483 2010 RG47 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574484 2010 RV50 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
574485 2010 RM52 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
574486 2010 RU54 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
574487 2010 RD55 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574488 2010 RL65 29/09/1999 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
574489 2010 RC70 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
574490 2010 RS73 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
574491 2010 RS75 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
574492 2010 RZ76 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
574493 2010 RT81 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
574494 2010 RX83 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
574495 2010 RE84 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
574496 2010 RT85 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
574497 2010 RG86 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
574498 2010 RN88 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
574499 2010 RH89 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
574500 2010 RU89 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
574501 2010 RZ89 20/02/2002 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
574502 2010 RR90 06/09/2010 La Sagra OAM Obs. 750 m MPC · JPL
574503 2010 RU90 10/09/2010 Dauban C. Rinner, F. Kugel 2.4 km MPC · JPL
574504 2010 RW93 08/02/2008 Kitt Peak 2.7 km MPC · JPL
574505 2010 RO96 19/03/2009 Mount Lemmon 860 m MPC · JPL
574506 2010 RF97 08/08/2004 Piszkesteto K. Sárneczky, T. Szalai 2.9 km MPC · JPL
574507 2010 RC101 23/08/2004 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
574508 2010 RS108 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
574509 2010 RQ109 09/09/2010 Bisei SG Center N. Hashimoto, T. Sakamoto 910 m MPC · JPL
574510 2010 RR109 11/09/2010 Catalina 780 m MPC · JPL
574511 2010 RA110 14/09/2010 La Sagra OAM Obs. 670 m MPC · JPL
574512 2010 RB110 14/09/2010 Plana F. Fratev 740 m MPC · JPL
574513 2010 RP112 11/09/2010 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
574514 2010 RG114 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
574515 2010 RP117 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
574516 2010 RU119 14/09/2010 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
574517 2010 RK123 09/09/2010 Kitt Peak 560 m MPC · JPL
574518 2010 RT123 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
574519 2010 RF124 11/09/2010 Mount Lemmon 760 m MPC · JPL
574520 2010 RL124 11/09/2010 Kitt Peak 740 m MPC · JPL
574521 2010 RL127 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
574522 2010 RK128 12/08/2004 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
574523 2010 RD131 05/12/2007 Kitt Peak 700 m MPC · JPL
574524 2010 RS131 13/09/2010 Andrushivka P. Kyrylenko, Y. Ivaščenko 3.2 km MPC · JPL
574525 2010 RG133 27/12/2006 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
574526 2010 RX137 10/09/2010 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
574527 2010 RP141 14/09/2010 Kitt Peak 3.3 km MPC · JPL
574528 2010 RU142 26/11/2005 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
574529 2010 RV147 14/09/2010 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
574530 2010 RZ147 15/09/2010 Plana F. Fratev 2.4 km MPC · JPL
574531 2010 RT148 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 2.4 km MPC · JPL
574532 2010 RB150 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 3.4 km MPC · JPL
574533 2010 RR151 15/09/2010 Kitt Peak 3.0 km MPC · JPL
574534 2010 RT156 11/03/2005 Mount Lemmon 850 m MPC · JPL
574535 2010 RA157 25/10/2005 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
574536 2010 RK158 17/10/2003 Kitt Peak 950 m MPC · JPL
574537 2010 RF159 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
574538 2010 RP160 15/06/2010 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
574539 2010 RK161 03/09/2010 Mount Lemmon 3.1 km MPC · JPL
574540 2010 RX161 04/09/2010 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
574541 2010 RZ161 04/09/2010 Mount Lemmon 940 m MPC · JPL
574542 2010 RP166 23/04/2009 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
574543 2010 RE170 21/06/2010 Mount Lemmon 3.1 km MPC · JPL
574544 2010 RP171 12/03/2005 Mount Lemmon 780 m MPC · JPL
574545 2010 RV178 02/09/2010 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
574546 Kondorgusztáv 2010 RP180 Bản mẫu:MoMP 06/09/2010 Piszkesteto 670 m MPC · JPL
574547 2010 RX182 27/01/2007 Kitt Peak 3.3 km MPC · JPL
574548 2010 RQ183 07/04/2007 Mauna Kea 3.3 km MPC · JPL
574549 2010 RB184 25/11/2011 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
574550 2010 RE184 12/11/2005 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
574551 2010 RK184 06/12/2011 Haleakala 3.2 km MPC · JPL
574552 2010 RN184 07/11/2010 Catalina 7:4 4.9 km MPC · JPL
574553 2010 RV189 03/09/2010 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
574554 2010 RT190 03/09/2010 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
574555 2010 RN191 09/04/2008 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
574556 2010 RO191 26/12/2011 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
574557 2010 RS191 11/12/2012 Mount Lemmon 3.7 km MPC · JPL
574558 2010 RW191 18/10/2011 Kitt Peak 2.6 km MPC · JPL
574559 2010 RX191 27/09/2016 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
574560 2010 RY191 25/05/2003 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
574561 2010 RZ191 09/04/2014 Haleakala 2.8 km MPC · JPL
574562 2010 RD192 15/01/2008 Kitt Peak 3.2 km MPC · JPL
574563 2010 RH192 03/09/2010 Mount Lemmon 2.8 km MPC · JPL
574564 2010 RL192 19/01/2013 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
574565 2010 RW192 19/01/2013 Mount Lemmon 3.2 km MPC · JPL
574566 2010 RL193 06/05/2014 Haleakala 2.3 km MPC · JPL
574567 2010 RM193 24/11/2011 Haleakala 2.9 km MPC · JPL
574568 2010 RP193 03/09/2010 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
574569 2010 RR193 13/08/2010 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
574570 2010 RA194 04/11/2011 Zelenchukskaya Stn 3.0 km MPC · JPL
574571 2010 RF195 03/02/2013 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
574572 2010 RK195 30/01/2008 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
574573 2010 RO195 26/10/2011 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
574574 2010 RA199 04/09/2010 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
574575 2010 RB199 23/05/2014 Haleakala 2.7 km MPC · JPL
574576 2010 RO202 30/04/2014 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
574577 2010 RX202 09/07/2015 Haleakala 2.9 km MPC · JPL
574578 2010 RV204 14/09/2010 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
574579 2010 RY205 04/09/2010 Mount Lemmon 650 m MPC · JPL
574580 2010 RR206 02/09/2010 Mount Lemmon 620 m MPC · JPL
574581 2010 RM207 04/09/2010 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
574582 2010 RY207 11/09/2010 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
574583 2010 RW208 02/09/2010 Mount Lemmon 830 m MPC · JPL
574584 2010 RX208 11/09/2010 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
574585 2010 RA210 03/09/2010 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
574586 2010 RN211 15/09/2010 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
574587 2010 RP213 05/09/2010 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
574588 2010 SN5 16/09/2010 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
574589 2010 SM19 10/03/2005 Mount Lemmon 670 m MPC · JPL
574590 2010 SS21 16/03/2005 Catalina 970 m MPC · JPL
574591 2010 SD24 11/01/2008 Kitt Peak 730 m MPC · JPL
574592 2010 SQ25 29/09/2010 Mount Lemmon 610 m MPC · JPL
574593 2010 SE29 12/09/2010 Kitt Peak 730 m MPC · JPL
574594 2010 SY35 30/09/2010 Piszkesteto 2.6 km MPC · JPL
574595 2010 ST39 17/09/2010 Charleston 530 m MPC · JPL
574596 2010 SY39 23/11/2006 Mount Lemmon 3.0 km MPC · JPL
574597 2010 ST41 20/02/2012 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
574598 2010 SU41 13/02/2002 Apache Point 2.1 km MPC · JPL
574599 2010 SY42 07/05/2008 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
574600 2010 SW45 30/09/2010 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
574601 2010 SX45 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
574602 2010 ST47 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
574603 2010 SZ48 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
574604 2010 SY49 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
574605 2010 SP50 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
574606 2010 SQ50 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
574607 2010 SB54 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
574608 2010 SJ55 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
574609 2010 SN55 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
574610 2010 SX55 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
574611 2010 SZ57 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
574612 2010 TU 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
574613 2010 TX4 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
574614 2010 TW5 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
574615 2010 TY6 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
574616 2010 TN8 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
574617 2010 TK11 01/10/2010 La Sagra OAM Obs. 3.0 km MPC · JPL
574618 2010 TW12 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
574619 2010 TF15 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
574620 2010 TX22 12/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 610 m MPC · JPL
574621 2010 TP27 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
574622 2010 TR32 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
574623 2010 TQ33 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574624 2010 TZ38 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
574625 2010 TY52 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
574626 2010 TA56 24/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
574627 2010 TP57 05/10/2010 La Sagra OAM Obs. 2.5 km MPC · JPL
574628 2010 TN66 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
574629 2010 TX73 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
574630 2010 TG76 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
574631 2010 TQ76 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
574632 2010 TX76 08/10/2010 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
574633 2010 TR77 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
574634 2010 TT77 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
574635 2010 TK81 06/09/2010 Piszkesteto Z. Kuli 980 m MPC · JPL
574636 2010 TC82 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
574637 2010 TC85 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
574638 2010 TM86 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574639 2010 TV88 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
574640 2010 TG89 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
574641 2010 TV95 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
574642 2010 TO99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
574643 2010 TH100 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
574644 2010 TK105 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
574645 2010 TE109 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
574646 2010 TJ110 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
574647 2010 TP116 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574648 2010 TC121 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
574649 2010 TH127 17/08/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
574650 2010 TY129 11/10/2010 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
574651 2010 TT130 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
574652 2010 TB132 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
574653 2010 TJ134 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
574654 2010 TB139 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
574655 2010 TD147 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
574656 2010 TP154 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
574657 2010 TA158 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
574658 2010 TX164 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574659 2010 TV166 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
574660 2010 TM167 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 220 m MPC · JPL
574661 2010 TG169 14/09/2010 Dauban C. Rinner, F. Kugel 680 m MPC · JPL
574662 2010 TV171 14/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.6 km MPC · JPL
574663 2010 TP172 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
574664 2010 TV179 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
574665 2010 TC184 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
574666 2010 TZ186 09/10/2010 Palomar PTF 740 m MPC · JPL
574667 2010 TE187 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
574668 2010 TS196 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
574669 2010 TZ197 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
574670 2010 TL203 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
574671 2010 TT207 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
574672 2010 TG213 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
574673 2010 TM213 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
574674 2010 TA214 10/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
574675 2010 TC218 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
574676 2010 UO5 17/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
574677 2010 UB18 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
574678 2010 UK28 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
574679 2010 UL32 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
574680 2010 UX38 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
574681 2010 UM39 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
574682 2010 UJ40 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
574683 2010 UC43 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
574684 2010 UN46 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
574685 2010 UH50 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
574686 2010 UX55 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
574687 2010 UW57 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
574688 2010 UD58 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
574689 2010 UG66 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
574690 2010 UC67 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
574691 2010 UB68 31/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli 720 m MPC · JPL
574692 2010 UJ71 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
574693 2010 UM72 27/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
574694 2010 UM77 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
574695 2010 US77 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
574696 2010 UH83 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
574697 2010 UU84 10/11/2005 Catalina CSS 4.3 km MPC · JPL
574698 2010 UK93 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
574699 2010 UJ94 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
574700 2010 UF97 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
574701 2010 UD102 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
574702 2010 UJ102 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
574703 2010 UM107 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
574704 2010 UK110 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
574705 2010 UP110 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
574706 2010 UV110 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
574707 2010 UG114 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
574708 2010 UM117 12/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
574709 2010 UV117 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
574710 2010 UG121 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
574711 2010 US121 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
574712 2010 UU121 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
574713 2010 UX121 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
574714 2010 UC126 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.7 km MPC · JPL
574715 2010 VK5 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
574716 2010 VF6 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574717 2010 VL14 16/08/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
574718 2010 VW17 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
574719 2010 VT18 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
574720 2010 VK29 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
574721 2010 VB35 23/10/2005 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
574722 2010 VB47 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
574723 2010 VX57 04/11/2010 Les Engarouines L. Bernasconi 1.8 km MPC · JPL
574724 2010 VW65 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
574725 2010 VH67 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
574726 2010 VR68 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
574727 2010 VV71 17/09/2010 Catalina CSS 950 m MPC · JPL
574728 2010 VW74 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
574729 2010 VV77 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
574730 2010 VN87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
574731 2010 VE91 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
574732 2010 VM92 05/04/2008 Flagstaff L. H. Wasserman 2.8 km MPC · JPL
574733 2010 VW96 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
574734 2010 VM100 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
574735 2010 VO104 16/01/2007 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
574736 2010 VY107 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
574737 2010 VM110 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
574738 2010 VJ117 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
574739 2010 VW128 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
574740 2010 VO135 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
574741 2010 VS136 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
574742 2010 VN137 10/11/2010 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 1.1 km MPC · JPL
574743 2010 VZ138 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
574744 2010 VY154 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
574745 2010 VN158 08/11/2010 Mauna Kea P. Forshay, M. Micheli 750 m MPC · JPL
574746 2010 VR160 17/06/2004 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
574747 2010 VB161 11/09/2004 Socorro LINEAR 2.7 km MPC · JPL
574748 2010 VG163 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
574749 2010 VX187 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
574750 2010 VZ200 05/11/2004 Palomar NEAT 4.5 km MPC · JPL
574751 2010 VX202 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 8.7 km MPC · JPL
574752 2010 VU203 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
574753 2010 VO206 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
574754 2010 VG207 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
574755 2010 VQ208 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
574756 2010 VJ218 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
574757 2010 VN219 01/11/2010 Palomar PTF 780 m MPC · JPL
574758 2010 VJ226 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
574759 2010 VY241 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
574760 2010 VC244 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
574761 2010 VN250 24/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 7.3 km MPC · JPL
574762 2010 VB251 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
574763 2010 VD251 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
574764 2010 VM251 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.0 km MPC · JPL
574765 2010 VK252 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
574766 2010 VM253 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
574767 2010 VX253 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
574768 2010 VH255 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
574769 2010 VJ255 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
574770 2010 VN256 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 9.0 km MPC · JPL
574771 2010 VH260 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
574772 2010 VD262 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
574773 2010 VU262 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.7 km MPC · JPL
574774 2010 WP5 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
574775 2010 WB12 26/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574776 2010 WZ16 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
574777 2010 WL28 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.00 km MPC · JPL
574778 2010 WK40 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
574779 2010 WO43 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
574780 2010 WU49 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
574781 2010 WV49 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
574782 2010 WL56 05/11/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 1.5 km MPC · JPL
574783 2010 WC57 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
574784 2010 WE60 29/10/2010 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
574785 2010 WA64 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.0 km MPC · JPL
574786 2010 WF64 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
574787 2010 WM66 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
574788 2010 WJ74 09/12/2010 Catalina CSS 4.6 km MPC · JPL
574789 2010 WW74 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574790 2010 WO75 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.7 km MPC · JPL
574791 2010 WS78 26/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
574792 2010 XT 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
574793 2010 XL2 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
574794 2010 XJ4 02/12/2010 Vitebsk V. Nevski 1.3 km MPC · JPL
574795 2010 XJ5 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
574796 2010 XB7 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
574797 2010 XM12 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
574798 2010 XJ17 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
574799 2010 XS21 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
574800 2010 XJ26 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
574801 2010 XC37 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
574802 2010 XS37 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
574803 2010 XC40 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
574804 2010 XZ45 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
574805 2010 XC46 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
574806 2010 XG56 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
574807 2010 XM62 19/10/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
574808 2010 XM64 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
574809 2010 XB66 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
574810 2010 XU67 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
574811 2010 XB68 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3.5 km MPC · JPL
574812 2010 XL72 11/10/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
574813 2010 XT74 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
574814 2010 XO84 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
574815 2010 XT92 15/10/2001 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
574816 2010 XU92 21/02/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.4 km MPC · JPL
574817 2010 XZ92 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
574818 2010 XQ95 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
574819 2010 XU95 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
574820 2010 XW95 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
574821 2010 XS98 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
574822 2010 XS102 12/04/2013 Mount Graham R. P. Boyle 3.1 km MPC · JPL
574823 2010 XO103 06/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.1 km MPC · JPL
574824 2010 XS105 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
574825 2010 XD107 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
574826 2010 XX107 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
574827 2010 XZ107 10/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
574828 2010 XY108 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574829 2010 XT109 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
574830 2010 XS110 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.00 km MPC · JPL
574831 2010 XQ112 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.9 km MPC · JPL
574832 2010 XN113 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.7 km MPC · JPL
574833 2010 XT113 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574834 2010 YV2 30/12/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1.0 km MPC · JPL
574835 2010 YY5 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574836 2010 YB6 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
574837 2011 AH9 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
574838 2011 AY10 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
574839 2011 AS14 13/03/2007 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
574840 2011 AK15 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
574841 2011 AB24 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2.1 km MPC · JPL
574842 2011 AE27 20/06/2003 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
574843 2011 AE31 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
574844 2011 AX31 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
574845 2011 AF32 17/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 910 m MPC · JPL
574846 2011 AG32 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
574847 2011 AB33 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
574848 2011 AN45 09/01/2007 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
574849 2011 AW49 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
574850 2011 AU50 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
574851 2011 AU52 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574852 2011 AP64 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
574853 2011 AS67 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
574854 2011 AA68 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
574855 2011 AS71 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
574856 2011 AA72 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
574857 2011 AN74 05/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
574858 2011 AL81 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
574859 2011 AR82 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
574860 2011 AM84 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
574861 2011 AX84 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
574862 2011 AO85 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
574863 2011 AR85 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
574864 2011 AY85 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
574865 2011 AN87 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
574866 2011 AN89 07/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
574867 2011 AU89 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574868 2011 AD93 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
574869 2011 AN94 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
574870 2011 AU95 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
574871 2011 BN3 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
574872 2011 BS3 21/12/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 820 m MPC · JPL
574873 2011 BQ24 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
574874 2011 BC27 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
574875 2011 BP28 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
574876 2011 BW29 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
574877 2011 BH47 31/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 640 m MPC · JPL
574878 2011 BU47 31/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2.3 km MPC · JPL
574879 2011 BJ49 21/09/2000 Kitt Peak R. Millis, R. M. Wagner 2.0 km MPC · JPL
574880 2011 BG50 31/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1.0 km MPC · JPL
574881 2011 BL59 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
574882 2011 BD60 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
574883 2011 BR60 21/02/2003 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
574884 2011 BQ69 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
574885 2011 BA77 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
574886 2011 BM77 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.1 km MPC · JPL
574887 2011 BQ77 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
574888 2011 BQ79 18/01/2004 Palomar NEAT 440 m MPC · JPL
574889 2011 BA87 15/10/2001 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
574890 2011 BR87 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
574891 2011 BA95 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574892 2011 BP109 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574893 2011 BA110 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
574894 2011 BU114 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
574895 2011 BB115 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
574896 2011 BY116 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.6 km MPC · JPL
574897 2011 BX123 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
574898 2011 BG124 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
574899 2011 BD133 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
574900 2011 BO135 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
574901 2011 BH152 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
574902 2011 BP153 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
574903 2011 BU154 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
574904 2011 BL164 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
574905 2011 BU164 21/12/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 860 m MPC · JPL
574906 2011 BH165 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
574907 2011 BW167 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
574908 2011 BC169 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
574909 2011 BV170 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
574910 2011 BR171 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
574911 2011 BZ172 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
574912 2011 BG173 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
574913 2011 BV175 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
574914 2011 BE183 24/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
574915 2011 BF185 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
574916 2011 BC188 27/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574917 2011 BK194 16/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
574918 2011 BL194 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
574919 2011 BO194 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
574920 2011 BA200 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
574921 2011 BC201 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
574922 2011 CR2 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4.4 km MPC · JPL
574923 2011 CU5 13/01/2002 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
574924 2011 CS9 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
574925 2011 CU12 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574926 2011 CY16 04/02/2011 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
574927 2011 CD17 04/02/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 1.7 km MPC · JPL
574928 2011 CP34 04/02/2011 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
574929 2011 CL36 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.3 km MPC · JPL
574930 2011 CO53 22/03/2003 Ondrejov L. Kotková 1.1 km MPC · JPL
574931 2011 CW56 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
574932 2011 CC61 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
574933 2011 CL65 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
574934 2011 CS78 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574935 2011 CO82 22/02/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
574936 2011 CC83 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
574937 2011 CA84 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
574938 2011 CP86 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
574939 2011 CO87 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
574940 2011 CC93 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
574941 2011 CR93 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
574942 2011 CG102 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574943 2011 CM106 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
574944 2011 CC121 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
574945 2011 CG122 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
574946 2011 CU122 04/02/2011 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
574947 2011 CH123 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
574948 2011 CU127 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
574949 2011 CP128 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
574950 2011 DD6 01/04/2002 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
574951 2011 DC14 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
574952 2011 DU21 26/09/2000 Haleakala AMOS 1.7 km MPC · JPL
574953 2011 DT22 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574954 2011 DR29 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574955 2011 DD33 22/11/2001 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
574956 2011 DF33 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
574957 2011 DX34 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
574958 2011 DZ38 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
574959 2011 DH39 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574960 2011 DO40 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
574961 2011 DR46 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
574962 2011 DW48 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
574963 2011 DB54 14/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
574964 2011 DD55 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
574965 2011 DH56 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
574966 2011 DP58 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
574967 2011 DQ58 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574968 2011 EQ5 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574969 2011 ED13 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
574970 2011 ER18 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
574971 2011 EK20 06/03/2011 Dauban C. Rinner, F. Kugel 3.5 km MPC · JPL
574972 2011 EV27 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
574973 2011 EK28 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
574974 2011 EH30 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
574975 2011 ES36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
574976 2011 EH43 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
574977 2011 EB46 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
574978 2011 EF49 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
574979 2011 ED50 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
574980 2011 EF51 20/04/1998 Socorro LINEAR 1.9 km MPC · JPL
574981 2011 EX51 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574982 2011 EB54 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
574983 2011 EK55 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
574984 2011 EK57 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
574985 2011 EP64 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
574986 2011 ES64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
574987 2011 EA68 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
574988 2011 EM72 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
574989 2011 EE76 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
574990 2011 EJ82 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
574991 2011 ES86 12/04/2002 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
574992 2011 EZ91 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
574993 2011 EE92 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
574994 2011 EH92 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
574995 2011 ES92 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
574996 2011 EC94 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
574997 2011 EF98 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
574998 2011 EM98 22/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
574999 2011 EL99 23/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
575000 2011 ER100 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL

570.000s  • 571.000s  • 572.000s  • 573.000s  • 574.000s  • 575.000s  • 576.000s  • 577.000s  • 578.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001