Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/150001–151000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150001 2005 UJ151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
150002 2005 UZ155 26/10/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
150003 2005 UH159 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
150004 2005 UG163 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
150005 2005 UG166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
150006 2005 UO200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
150007 2005 UD204 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
150008 2005 UD216 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
150009 2005 UY216 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
150010 2005 UJ217 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
150011 2005 UO231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
150012 2005 UQ241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
150013 2005 UU254 22/10/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
150014 2005 UC343 31/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
150015 2005 UD350 27/10/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
150016 2005 UB353 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
150017 2005 UY382 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
150018 2005 UF386 30/10/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
150019 2005 UB398 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150020 2005 UQ402 28/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
150021 2005 UB448 30/10/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
150022 2005 UB485 22/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
150023 2005 UK493 25/10/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
150024 2005 UM493 25/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
150025 2005 VD6 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
150026 2005 VU6 06/11/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
150027 2005 VB13 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
150028 2005 VH33 10/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
150029 2005 VR34 03/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
150030 2005 VD60 05/11/2005 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
150031 2005 VC97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
150032 2005 VE98 07/11/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150033 2005 VQ106 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
150034 2005 VZ115 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
150035 Williamson 2005 WO 20/11/2005 Wrightwood J. W. Young 3,5 km MPC · JPL
150036 2005 WD3 20/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
150037 2005 WX4 19/11/2005 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
150038 2005 WL19 24/11/2005 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
150039 2005 WZ159 30/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
150040 2005 WJ163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
150041 2005 WO163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
150042 2005 WK179 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
150043 2005 WA185 29/11/2005 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
150044 2005 WX187 29/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
150045 2005 WC194 29/11/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
150046 Cynthiaconrad 2005 XK107 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
150047 2005 YB17 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
150048 2005 YV94 23/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
150049 2006 OE1 19/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 3,8 km MPC · JPL
150050 2006 PT12 13/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
150051 2006 QM10 21/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
150052 2006 QO10 21/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 2,0 km MPC · JPL
150053 2006 QW54 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
150054 2006 QO62 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150055 2006 QM113 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150056 2006 QN137 30/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 2,1 km MPC · JPL
150057 2006 QT144 28/08/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
150058 2006 QJ147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
150059 2006 QA169 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
150060 2006 RL4 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
150061 2006 RE10 13/09/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
150062 2006 RN17 14/09/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
150063 2006 RA40 12/09/2006 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
150064 2006 RJ41 14/09/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
150065 2006 RG48 14/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
150066 2006 SN7 16/09/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
150067 2006 SJ8 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
150068 2006 SK12 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
150069 2006 SW55 18/09/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
150070 2006 SJ61 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
150071 2006 SZ110 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
150072 2006 SL154 20/09/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
150073 2006 SK181 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
150074 2006 SX191 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
150075 2006 SP223 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
150076 2006 ST282 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
150077 2006 SE356 30/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
150078 2006 TV42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
150079 2006 TM71 11/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
150080 2006 UV9 16/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
150081 Steindl 2006 UH109 19/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
150082 2006 UZ255 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
150083 2006 VD71 11/11/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
150084 2006 WN11 16/11/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150085 2006 WQ14 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
150086 2006 WW61 17/11/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
150087 2006 WC175 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
150088 2006 XY16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
150089 2006 XL30 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
150090 2006 XA61 15/12/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150091 2006 YQ35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
150092 4156 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
150093 4197 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
150094 6845 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
150095 1235 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
150096 3023 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
150097 4319 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
150098 5086 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
150099 1137 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
150100 1229 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150101 2428 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
150102 3503 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
150103 4262 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
150104 5007 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
150105 5062 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
150106 5084 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
150107 1978 VL4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
150108 1979 QG3 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,2 km MPC · JPL
150109 1981 EA17 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
150110 1981 EA30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
150111 1991 TK15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 2,4 km MPC · JPL
150112 1991 TY15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
150113 1991 VX4 04/11/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,0 km MPC · JPL
150114 1991 VA11 05/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
150115 1992 SB3 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
150116 1993 FE33 19/03/1993 La Silla UESAC 1,0 km MPC · JPL
150117 1993 FF43 19/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
150118 Petersberg 1993 SZ2 18/09/1993 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,1 km MPC · JPL
150119 1993 TM10 13/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
150120 1993 TS24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
150121 1994 AB5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
150122 1994 CC2 12/02/1994 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
150123 1994 PY6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
150124 1994 PU22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 920 m MPC · JPL
150125 1994 PQ29 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
150126 1994 SD8 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
150127 1994 SD9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
150128 1994 UP7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
150129 Besshi 1994 VK7 08/11/1994 Kuma Kogen A. Nakamura 1,5 km MPC · JPL
150130 1995 AN2 08/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
150131 1995 BO7 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
150132 1995 DK9 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
150133 1995 OG16 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
150134 1995 SP48 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
150135 1995 UH8 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
150136 1995 VW4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150137 1995 VV14 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
150138 1995 WR1 16/11/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,8 km MPC · JPL
150139 1995 WW38 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
150140 1995 YF6 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
150141 1995 YE7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150142 1995 YQ7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
150143 1996 AC7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
150144 1996 AV11 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
150145 Uvic 1996 BH1 23/01/1996 NRC-DAO D. D. Balam 7,5 km MPC · JPL
150146 1996 ES9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
150147 1996 EO10 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
150148 1996 FX3 20/03/1996 Haleakala AMOS 1,0 km MPC · JPL
150149 1996 JF11 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
150150 1996 TV23 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
150151 1996 TY29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
150152 1996 VL16 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
150153 1997 AB 01/01/1997 Prescott P. G. Comba 3,0 km MPC · JPL
150154 1997 EG16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
150155 1997 EJ32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
150156 1997 EM32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150157 1997 GX25 11/04/1997 Ondřejov P. Pravec 3,1 km MPC · JPL
150158 1997 HG2 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
150159 1997 JW1 01/05/1997 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
150160 1997 OF2 30/07/1997 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
150161 1997 PE5 11/08/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
150162 1997 SO 20/09/1997 Ondřejov L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
150163 1997 ST26 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
150164 1997 TP5 02/10/1997 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
150165 1997 UG9 29/10/1997 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
150166 1997 WS1 21/11/1997 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
150167 1997 XB1 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
150168 1998 BJ27 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
150169 1998 BG39 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
150170 1998 BW45 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
150171 1998 DV19 26/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
150172 1998 DV25 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
150173 1998 DO28 26/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
150174 1998 DU32 25/02/1998 Xinglong SCAP 6,6 km MPC · JPL
150175 1998 ED11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
150176 1998 EL20 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
150177 1998 FR 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
150178 1998 FX8 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
150179 1998 FN15 27/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,2 km MPC · JPL
150180 1998 FT15 28/03/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
150181 1998 FR24 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150182 1998 GM7 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
150183 1998 HL6 21/04/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
150184 1998 HK28 23/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
150185 1998 HO144 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
150186 1998 KF43 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
150187 1998 MH7 21/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
150188 1998 MT16 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
150189 1998 MV38 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
150190 1998 QB5 22/08/1998 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
150191 1998 QL45 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150192 1998 QY56 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150193 1998 QG88 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150194 1998 QB100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
150195 1998 QT100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
150196 1998 RA4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150197 1998 RS9 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
150198 1998 RE25 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150199 1998 RX34 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150200 1998 RR45 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150201 1998 RR50 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
150202 1998 RS56 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150203 1998 RF57 14/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
150204 1998 RM64 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150205 1998 RY76 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150206 1998 SN9 17/09/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
150207 1998 SV18 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
150208 1998 SR50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150209 1998 SW51 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
150210 1998 ST55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
150211 1998 SC76 19/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150212 1998 SV79 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
150213 1998 SS88 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150214 1998 SF106 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150215 1998 SP111 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150216 1998 SY112 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150217 1998 SP113 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150218 1998 SN117 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
150219 1998 SW121 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150220 1998 SS134 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150221 1998 SX162 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150222 1998 TA21 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150223 1998 TT22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
150224 1998 UE1 19/10/1998 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
150225 1998 UG21 28/10/1998 Dossobuono L. Lai 1,6 km MPC · JPL
150226 1998 UP40 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150227 1998 UT41 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150228 1998 VN3 10/11/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
150229 1998 VJ22 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150230 1998 VW28 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150231 1998 WV28 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
150232 1998 XO1 07/12/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
150233 1998 XM8 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150234 1998 XW13 15/12/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
150235 1998 XO18 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
150236 1998 XV19 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
150237 1998 XD23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150238 1998 YG9 23/12/1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,3 km MPC · JPL
150239 1999 AN11 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150240 1999 CQ10 12/02/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
150241 1999 CK39 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
150242 1999 CD99 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
150243 1999 CH133 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
150244 1999 CZ150 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
150245 1999 FY7 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150246 1999 GV1 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
150247 1999 JK30 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150248 1999 JK59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150249 1999 JY82 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
150250 1999 JC99 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
150251 1999 JR99 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
150252 1999 LJ5 11/06/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150253 1999 LQ8 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
150254 1999 LB31 14/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
150255 1999 NH2 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150256 1999 PN7 03/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
150257 1999 RO7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
150258 1999 RV18 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
150259 1999 RD30 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
150260 1999 RV67 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
150261 1999 RC68 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
150262 1999 RN101 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
150263 1999 RQ108 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150264 1999 RS108 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
150265 1999 RW116 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
150266 1999 RZ137 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150267 1999 RP139 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
150268 1999 RB162 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150269 1999 RB187 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
150270 1999 RV187 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
150271 1999 RO202 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
150272 1999 RY204 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
150273 1999 RA233 08/09/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
150274 1999 SS 16/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
150275 1999 TR16 14/10/1999 Ondřejov L. Kotková 840 m MPC · JPL
150276 1999 TH38 01/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
150277 1999 TJ45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
150278 1999 TP48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
150279 1999 TG49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
150280 1999 TO57 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
150281 1999 TT58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
150282 1999 TK73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
150283 1999 TL81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
150284 1999 TV89 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150285 1999 TV94 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150286 1999 TA96 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
150287 1999 TB113 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
150288 1999 TS116 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150289 1999 TX143 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
150290 1999 TT150 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
150291 1999 TH158 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150292 1999 TJ162 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150293 1999 TV167 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150294 1999 TN179 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
150295 1999 TJ187 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
150296 1999 TR200 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150297 1999 TN212 15/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
150298 1999 TH213 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
150299 1999 TU214 15/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
150300 1999 TZ228 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150301 1999 TD234 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
150302 1999 TX234 03/10/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
150303 1999 TV250 09/10/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
150304 1999 TO259 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
150305 1999 TH279 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150306 1999 TJ295 01/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
150307 1999 TR303 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
150308 1999 TQ320 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150309 1999 US2 19/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 940 m MPC · JPL
150310 1999 UF12 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
150311 1999 UN19 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150312 1999 UR28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
150313 1999 UB34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
150314 1999 UQ54 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
150315 1999 UB58 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
150316 Ivaniosifovich 1999 VO1 01/11/1999 Uccle E. W. Elst, S. I. Ipatov 1,4 km MPC · JPL
150317 1999 VQ40 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150318 1999 VB43 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
150319 1999 VA57 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150320 1999 VQ64 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
150321 1999 VN83 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
150322 1999 VQ84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
150323 1999 VV99 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150324 1999 VM107 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
150325 1999 VD112 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150326 1999 VO134 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
150327 1999 VY139 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
150328 1999 VU142 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
150329 1999 VZ173 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
150330 1999 VZ177 06/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
150331 1999 VG180 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150332 1999 VR183 12/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
150333 1999 VD189 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
150334 1999 VQ195 03/11/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
150335 1999 VD221 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
150336 1999 WV10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150337 1999 WN12 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
150338 1999 XL15 05/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
150339 1999 XX27 06/12/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
150340 1999 XH31 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150341 1999 XD61 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150342 1999 XJ89 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150343 1999 XS99 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150344 1999 XO107 04/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
150345 1999 XQ187 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150346 1999 YX4 28/12/1999 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
150347 1999 YZ7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
150348 1999 YU12 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
150349 1999 YB24 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
150350 2000 AD7 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
150351 2000 AK11 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150352 2000 AF12 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150353 2000 AL22 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150354 2000 AQ39 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150355 2000 AU56 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150356 2000 AY130 06/01/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
150357 2000 AL160 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150358 2000 AZ208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
150359 2000 AO229 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
150360 2000 BE10 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
150361 2000 BZ20 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
150362 2000 BB21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
150363 2000 BB22 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
150364 2000 CN9 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150365 2000 CF11 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150366 2000 CE17 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150367 2000 CF19 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150368 2000 CO22 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150369 2000 CB64 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150370 2000 CG65 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150371 2000 CC72 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
150372 2000 CF76 05/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
150373 2000 CG78 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
150374 Jasoncook 2000 CW109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
150375 2000 CG118 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150376 2000 DG4 28/02/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
150377 2000 DO14 25/02/2000 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
150378 2000 DK26 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150379 2000 DL28 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150380 2000 DE33 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150381 2000 DC37 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150382 2000 DK48 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150383 2000 DX50 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150384 2000 DN59 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150385 2000 DS63 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150386 2000 DP64 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150387 2000 DH77 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150388 2000 DV77 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150389 2000 DZ81 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150390 2000 DZ89 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
150391 2000 DP94 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150392 2000 DG97 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150393 2000 EN 02/03/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
150394 2000 EF6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
150395 2000 ES11 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150396 2000 EP14 05/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
150397 2000 EH40 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150398 2000 EC59 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150399 2000 EO62 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150400 2000 ES71 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150401 2000 EZ74 11/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
150402 2000 EM75 10/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
150403 2000 EV100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
150404 2000 EK129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
150405 2000 EN132 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150406 2000 EW136 12/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150407 2000 EH151 05/03/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
150408 2000 EZ157 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
150409 2000 EV172 01/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
150410 2000 ES196 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150411 2000 FW6 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
150412 2000 FT18 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150413 2000 FN21 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150414 2000 FA23 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150415 2000 FR27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
150416 2000 FU52 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
150417 2000 FX56 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150418 2000 FK64 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150419 2000 GX 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
150420 2000 GH6 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
150421 2000 GA14 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150422 2000 GC15 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150423 2000 GN17 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150424 2000 GA18 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150425 2000 GB35 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
150426 2000 GR40 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
150427 2000 GK41 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150428 2000 GL46 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150429 2000 GR46 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150430 2000 GG49 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150431 2000 GZ49 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
150432 2000 GV56 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150433 2000 GY75 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150434 2000 GV83 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150435 2000 GT98 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150436 2000 GE99 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150437 2000 GM101 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150438 2000 GG117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
150439 2000 GZ117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
150440 2000 GR118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
150441 2000 GU118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
150442 2000 GN127 10/04/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
150443 2000 GT139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
150444 2000 GH146 12/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150445 2000 GD161 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
150446 2000 GM164 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150447 2000 GD173 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150448 2000 GJ176 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
150449 2000 HF1 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
150450 2000 HK2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
150451 2000 HC10 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150452 2000 HM39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
150453 2000 HH46 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150454 2000 HX52 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150455 2000 HC54 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150456 2000 HX55 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
150457 2000 HG66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
150458 2000 HR68 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
150459 2000 HO82 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150460 2000 HG88 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150461 2000 HY89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150462 2000 JX1 02/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150463 2000 JA9 01/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150464 2000 JH11 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150465 2000 JD12 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150466 2000 JP34 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150467 2000 JC64 10/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150468 2000 JY83 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150469 2000 KV4 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150470 2000 KT28 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150471 2000 KH55 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150472 2000 KM73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
150473 2000 KE83 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
150474 2000 LV32 04/06/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150475 2000 NJ15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
150476 2000 NT22 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150477 2000 OQ21 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
150478 2000 OS26 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150479 2000 OS40 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
150480 2000 OM46 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150481 2000 OR60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
150482 2000 PR3 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150483 2000 PQ4 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
150484 2000 PM29 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150485 2000 QF2 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150486 2000 QT11 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
150487 2000 QY11 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
150488 2000 QJ14 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
150489 2000 QS43 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150490 2000 QD44 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150491 2000 QN45 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
150492 2000 QZ70 26/08/2000 Prescott P. G. Comba 2,8 km MPC · JPL
150493 2000 QV77 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
150494 2000 QL80 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150495 2000 QO88 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
150496 2000 QD94 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
150497 2000 QM96 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
150498 2000 QV111 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
150499 2000 QV117 29/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,5 km MPC · JPL
150500 2000 QD125 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150501 2000 QU125 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
150502 2000 QZ169 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
150503 2000 QR171 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
150504 2000 QT190 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
150505 2000 QR196 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150506 2000 QZ201 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
150507 2000 QY209 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
150508 2000 QT220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
150509 2000 QK237 27/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
150510 2000 QQ247 28/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
150511 2000 QU252 29/08/2000 La Silla C. Barbieri 2,8 km MPC · JPL
150512 2000 QQ254 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
150513 2000 RL17 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150514 2000 RQ25 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
150515 2000 RA30 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
150516 2000 RD32 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
150517 2000 RF54 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150518 2000 RK85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
150519 2000 RR89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150520 Dong 2000 RF107 03/09/2000 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
150521 2000 SK1 18/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150522 2000 SU14 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
150523 2000 SH15 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150524 2000 SY21 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
150525 2000 SQ32 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
150526 2000 SW43 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150527 2000 SY45 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
150528 2000 SF47 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
150529 2000 SK49 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150530 2000 SN50 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150531 2000 SR50 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150532 2000 SQ53 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150533 2000 SE57 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150534 2000 SK57 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
150535 2000 SH62 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150536 2000 SG77 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
150537 2000 SV77 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
150538 2000 SZ102 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
150539 2000 SS128 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150540 2000 SR133 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150541 2000 ST142 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150542 2000 SW157 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
150543 2000 ST161 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
150544 2000 SG164 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150545 2000 SR166 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
150546 2000 SD168 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
150547 2000 ST174 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150548 2000 SE176 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150549 2000 SQ181 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
150550 2000 SV182 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
150551 2000 SY193 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150552 2000 SC194 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
150553 2000 SM196 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150554 2000 SS204 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
150555 2000 SK206 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150556 2000 ST206 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
150557 2000 SQ215 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150558 2000 SY235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150559 2000 SA236 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
150560 2000 SF246 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
150561 2000 SL246 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
150562 2000 SR249 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150563 2000 ST276 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
150564 2000 SV284 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
150565 2000 SY305 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
150566 2000 SG313 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150567 2000 SO336 26/09/2000 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
150568 2000 SC341 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
150569 2000 ST348 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
150570 2000 SE352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
150571 2000 SE368 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
150572 2000 TQ10 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
150573 2000 TK34 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
150574 2000 TR36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
150575 2000 TM41 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
150576 2000 TP49 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150577 2000 UQ19 26/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
150578 2000 UU20 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
150579 2000 UJ21 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
150580 2000 UY39 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
150581 2000 UE68 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
150582 2000 UP69 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
150583 2000 UH75 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
150584 2000 VC45 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
150585 2000 WN9 22/11/2000 Bisei SG Center BATTeRS 6,4 km MPC · JPL
150586 2000 WQ16 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
150587 2000 WF26 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
150588 2000 WS26 25/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
150589 2000 WV41 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150590 2000 WQ75 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
150591 2000 WF94 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
150592 2000 WG99 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150593 2000 WM129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
150594 2000 WY129 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
150595 2000 WK132 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150596 2000 WE136 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150597 2000 WA140 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150598 2000 WS145 22/11/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
150599 2000 WK161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
150600 2000 WB175 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150601 2000 WR181 23/11/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
150602 2000 WV183 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
150603 2000 XV3 01/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150604 2000 XY8 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
150605 2000 XV11 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150606 2000 XN30 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
150607 2000 XT32 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150608 2000 XG40 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
150609 2000 XY44 08/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
150610 2000 YY10 22/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
150611 2000 YR12 23/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
150612 2000 YJ36 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
150613 2000 YF39 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
150614 2000 YA42 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150615 2000 YS42 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150616 2000 YV43 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
150617 2000 YM53 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
150618 2000 YO64 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
150619 2000 YM69 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150620 2000 YM71 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
150621 2000 YA79 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150622 2000 YD81 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
150623 2000 YF110 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150624 2000 YF125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
150625 2000 YN130 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
150626 2001 AG7 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
150627 2001 AU26 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
150628 2001 AX32 04/01/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
150629 2001 AU40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
150630 2001 AQ45 15/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150631 2001 AK48 15/01/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL
150632 2001 BY6 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
150633 2001 BE8 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150634 2001 BY25 20/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
150635 2001 BM40 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150636 2001 BR50 27/01/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 7,5 km MPC · JPL
150637 2001 BL55 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
150638 2001 BO80 20/01/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
150639 2001 CX8 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
150640 2001 CQ20 03/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
150641 2001 CU25 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
150642 2001 CZ31 03/02/2001 Mauna Kea C. Veillet cubewano ( 293 km MPC · JPL
150643 2001 CB39 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
150644 2001 DR27 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150645 2001 DF35 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
150646 2001 DX36 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150647 2001 DU71 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
150648 2001 DA74 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
150649 2001 DK88 25/02/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
150650 2001 DN91 20/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
150651 2001 DR94 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
150652 2001 DG98 17/02/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
150653 2001 DT100 16/02/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
150654 2001 DR105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
150655 2001 EO2 01/03/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
150656 2001 EE6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
150657 2001 EJ21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
150658 2001 FN39 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
150659 2001 FY74 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150660 2001 FG106 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150661 2001 FU188 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
150662 2001 HG37 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150663 2001 JN6 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
150664 2001 KQ18 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150665 2001 KE22 17/05/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
150666 2001 KH41 23/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150667 2001 KV66 30/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
150668 2001 MP4 17/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
150669 2001 MZ9 23/06/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
150670 2001 MX17 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
150671 2001 MZ20 26/06/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
150672 2001 MJ28 24/06/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
150673 2001 NW4 13/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
150674 2001 NK12 13/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
150675 2001 NF16 14/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
150676 2001 OY1 18/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
150677 2001 OP8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
150678 2001 OY8 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
150679 2001 OB10 19/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
150680 2001 OZ42 22/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
150681 2001 OX47 16/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
150682 2001 OS49 17/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
150683 2001 OE51 21/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
150684 2001 OB60 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
150685 2001 OP62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
150686 2001 OR62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
150687 2001 OR65 28/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
150688 2001 OJ67 26/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
150689 2001 OP69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
150690 2001 OO74 29/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
150691 2001 OW86 29/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
150692 2001 OL89 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150693 2001 OH95 30/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
150694 2001 OM96 24/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
150695 2001 OJ98 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
150696 2001 OE102 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
150697 2001 PS2 03/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
150698 2001 PG7 11/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
150699 2001 PU8 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
150700 2001 PB20 10/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150701 2001 PT21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
150702 2001 PT22 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
150703 2001 PK32 10/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
150704 2001 PE37 11/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
150705 2001 PC38 11/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
150706 2001 PZ43 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
150707 2001 PG45 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
150708 2001 PK58 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
150709 2001 PF61 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
150710 2001 PX61 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
150711 2001 PE62 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
150712 2001 QD 16/08/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,1 km MPC · JPL
150713 2001 QF 16/08/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,0 km MPC · JPL
150714 2001 QL4 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150715 2001 QJ5 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150716 2001 QN5 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150717 2001 QT7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150718 2001 QT13 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
150719 2001 QQ17 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150720 2001 QB19 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150721 2001 QN21 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150722 2001 QJ22 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150723 2001 QF24 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150724 2001 QB32 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
150725 2001 QD32 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150726 2001 QL36 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150727 2001 QP38 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150728 2001 QK39 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150729 2001 QG40 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150730 2001 QN44 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150731 2001 QW45 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150732 2001 QG46 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150733 2001 QR49 16/08/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
150734 2001 QG50 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150735 2001 QX50 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150736 2001 QW51 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150737 2001 QA55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150738 2001 QP62 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150739 2001 QA67 18/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
150740 2001 QF69 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150741 2001 QE85 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150742 2001 QY85 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
150743 2001 QS87 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
150744 2001 QE94 20/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,1 km MPC · JPL
150745 2001 QU113 26/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
150746 2001 QH118 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150747 2001 QL118 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
150748 2001 QT119 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150749 2001 QJ120 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150750 2001 QS123 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150751 2001 QK125 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150752 2001 QE131 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150753 2001 QS134 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150754 2001 QJ139 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150755 2001 QP140 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150756 2001 QB148 20/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
150757 2001 QX154 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
150758 2001 QV155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
150759 2001 QE157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
150760 2001 QO161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
150761 2001 QA180 25/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
150762 2001 QD197 22/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
150763 2001 QM201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
150764 2001 QY204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
150765 2001 QE210 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
150766 2001 QB212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
150767 2001 QQ216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
150768 2001 QE218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
150769 2001 QX227 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
150770 2001 QX234 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150771 2001 QX236 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150772 2001 QV237 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150773 2001 QJ240 24/08/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
150774 2001 QD245 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150775 2001 QY248 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
150776 2001 QG256 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
150777 2001 QW263 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
150778 2001 QY267 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150779 2001 QO268 20/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
150780 2001 QM272 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
150781 2001 QO282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
150782 2001 QH291 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150783 2001 QC328 23/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
150784 2001 RG6 09/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150785 2001 RJ19 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150786 2001 RT19 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150787 2001 RZ21 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150788 2001 RT26 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150789 2001 RM31 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150790 2001 RM33 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150791 2001 RB34 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150792 2001 RT34 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150793 2001 RJ38 08/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
150794 2001 RY43 09/09/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
150795 2001 RR52 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150796 2001 RO54 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150797 2001 RW57 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
150798 2001 RO61 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150799 2001 RZ62 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150800 2001 RU74 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150801 2001 RF78 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
150802 2001 RW81 14/09/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
150803 2001 RL83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
150804 2001 RC88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
150805 2001 RP88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
150806 2001 RW91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
150807 2001 RT95 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
150808 2001 RZ100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150809 2001 RM103 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150810 2001 RN105 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150811 2001 RX110 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
150812 2001 RA111 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
150813 2001 RK113 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150814 2001 RB114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150815 2001 RH114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150816 2001 RS119 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150817 2001 RN126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150818 2001 RZ126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150819 2001 RD127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150820 2001 RV127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150821 2001 RM131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150822 2001 RY142 14/09/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
150823 2001 SZ2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
150824 2001 SL3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
150825 2001 SR8 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
150826 2001 SZ19 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150827 2001 SL20 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150828 2001 SJ21 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150829 2001 SE24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150830 2001 SQ25 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150831 2001 SP28 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150832 2001 SM30 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150833 2001 SE32 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150834 2001 SZ32 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150835 2001 SE34 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150836 2001 SM34 16/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
150837 2001 SE40 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150838 2001 SW45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150839 2001 SD47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150840 2001 SF47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150841 2001 SH52 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150842 2001 SO55 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150843 2001 SB58 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
150844 2001 SN66 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150845 2001 SE68 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150846 2001 SH69 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150847 2001 SL69 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
150848 2001 SE74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
150849 2001 SZ87 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150850 2001 SB92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
150851 2001 SY92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150852 2001 SD99 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150853 2001 SL107 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150854 2001 SG110 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
150855 2001 SW111 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
150856 2001 SS112 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
150857 2001 SF120 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150858 2001 SH130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150859 2001 SK130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150860 2001 SW137 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150861 2001 SP140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150862 2001 SW140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150863 2001 SY140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150864 2001 SY147 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150865 2001 SZ149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150866 2001 SS158 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150867 2001 SS163 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150868 2001 SK176 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
150869 2001 SH192 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150870 2001 SP193 19/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
150871 2001 SM200 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150872 2001 ST201 19/09/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
150873 2001 SX206 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150874 2001 SG209 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150875 2001 SD213 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150876 2001 SA220 19/09/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
150877 2001 SK226 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
150878 2001 SE227 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150879 2001 SQ233 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150880 2001 SR234 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150881 2001 SB237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150882 2001 SY238 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
150883 2001 SE242 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150884 2001 SY242 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
150885 2001 SF244 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150886 2001 SK248 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150887 2001 SY248 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150888 2001 SD254 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150889 2001 ST257 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150890 2001 SN267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
150891 2001 SQ272 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150892 2001 SA278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
150893 2001 SK278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
150894 2001 SV278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
150895 2001 SU282 22/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
150896 2001 SC290 29/09/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
150897 2001 SU292 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150898 2001 SW304 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150899 2001 SJ307 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
150900 2001 SL315 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150901 2001 SB318 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150902 2001 SW323 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150903 2001 SN341 21/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
150904 2001 SX347 26/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150905 2001 SG353 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150906 2001 TF 08/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
150907 2001 TA3 07/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
150908 2001 TV4 08/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
150909 2001 TZ11 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150910 2001 TV24 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
150911 2001 TO26 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150912 2001 TT28 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150913 2001 TV31 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150914 2001 TR38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
150915 2001 TN39 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
150916 2001 TP43 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
150917 2001 TD44 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
150918 2001 TO54 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150919 2001 TT54 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150920 2001 TQ57 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150921 2001 TC58 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150922 2001 TK61 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
150923 2001 TL61 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150924 2001 TP62 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150925 2001 TT62 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
150926 2001 TW62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150927 2001 TL67 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
150928 2001 TP68 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150929 2001 TE69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150930 2001 TE71 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150931 2001 TN72 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150932 2001 TO72 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
150933 2001 TU74 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150934 2001 TL78 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150935 2001 TT78 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150936 2001 TC81 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
150937 2001 TJ83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150938 2001 TK92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150939 2001 TX97 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150940 2001 TL100 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150941 2001 TN100 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150942 2001 TU102 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
150943 2001 TZ104 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150944 2001 TB106 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150945 2001 TS106 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
150946 2001 TK110 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150947 2001 TP112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150948 2001 TR117 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
150949 2001 TS118 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150950 2001 TK121 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150951 2001 TP121 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
150952 2001 TU124 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
150953 2001 TM125 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
150954 2001 TH126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150955 2001 TT131 11/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
150956 2001 TZ132 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
150957 2001 TS140 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
150958 2001 TR142 10/10/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
150959 2001 TL143 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
150960 2001 TA150 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
150961 2001 TL158 11/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
150962 2001 TA161 11/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
150963 2001 TG162 11/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
150964 2001 TX162 11/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
150965 2001 TY164 15/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
150966 2001 TL167 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
150967 2001 TG169 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
150968 2001 TQ169 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
150969 2001 TQ172 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150970 2001 TG179 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
150971 2001 TJ191 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150972 2001 TH195 15/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
150973 2001 TO195 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
150974 2001 TP196 14/10/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
150975 2001 TV196 15/10/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
150976 2001 TN210 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
150977 2001 TY212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
150978 2001 TN214 13/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
150979 2001 TR214 13/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
150980 2001 TC216 13/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
150981 2001 TX220 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
150982 2001 TV225 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
150983 2001 TM229 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150984 2001 TP233 15/10/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
150985 2001 TB235 15/10/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
150986 2001 TL239 15/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
150987 2001 TT240 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150988 2001 TU241 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
150989 2001 UL4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
150990 2001 UC8 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150991 2001 UF8 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150992 2001 UD13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
150993 2001 UK15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
150994 2001 UL23 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150995 2001 UX23 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150996 2001 UR28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150997 2001 UF32 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150998 2001 UC34 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150999 2001 UT35 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151000 2001 UB37 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

146.000s  • 147.000s  • 148.000s  • 149.000s  • 150.000s  • 151.000s  • 152.000s  • 153.000s  • 154.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001