Danh sách tiểu hành tinh/365001–366000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365001 2008 KZ16 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365002 2008 KB17 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
365003 2008 KJ27 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
365004 2008 KM32 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
365005 2008 KB39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365006 2008 KR40 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
365007 2008 LX 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
365008 2008 LZ4 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
365009 2008 LU6 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365010 2008 LO12 10/06/2008 Magdalena Ridge W. H. Ryan 3,3 km MPC · JPL
365011 2008 LL13 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365012 2008 NH2 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
365013 2008 OV1 26/07/2008 Antares ARO 1,0 km MPC · JPL
365014 2008 OX2 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 320 m MPC · JPL
365015 2008 OY6 29/07/2008 Črni Vrh Črni Vrh 3,2 km MPC · JPL
365016 2008 OK20 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
365017 2008 PB11 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
365018 2008 PS15 11/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,9 km MPC · JPL
365019 2008 QS4 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365020 2008 QW7 26/08/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 980 m MPC · JPL
365021 2008 QG9 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365022 2008 QK11 26/08/2008 Dauban F. Kugel 4,0 km MPC · JPL
365023 2008 QT47 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
365024 2008 RC36 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365025 2008 RK39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365026 2008 RU121 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
365027 2008 RO128 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
365028 2008 RP145 05/09/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
365029 2008 SY1 23/09/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
365030 2008 SL11 24/09/2008 Kachina J. Hobart 3,2 km MPC · JPL
365031 2008 SE14 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
365032 2008 SK22 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
365033 2008 SP80 23/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
365034 2008 SU82 26/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 6,6 km MPC · JPL
365035 2008 SV143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
365036 2008 SR177 23/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
365037 2008 SQ261 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
365038 2008 SG284 24/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
365039 2008 SB291 28/09/2008 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
365040 2008 TK3 06/11/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
365041 2008 TK43 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
365042 2008 TU73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
365043 2008 TF115 06/10/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
365044 2008 TH167 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
365045 2008 UA228 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
365046 2008 UK312 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
365047 2008 UA328 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
365048 2008 UV370 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
365049 2008 VQ51 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
365050 2008 VL72 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
365051 2008 WL2 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 740 m MPC · JPL
365052 2008 WP33 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
365053 2008 WP44 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
365054 2008 WM45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
365055 2008 WZ80 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
365056 2008 YJ7 02/12/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
365057 2008 YJ12 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
365058 2008 YF34 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
365059 2008 YP37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365060 2008 YV43 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
365061 2008 YU52 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
365062 2008 YG62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
365063 2008 YL69 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
365064 2008 YS100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
365065 2008 YQ101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365066 2008 YC109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
365067 2008 YQ126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365068 2008 YY127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365069 2008 YA141 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
365070 2008 YT165 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
365071 2009 AV 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO +1km · 670 m MPC · JPL
365072 2009 AQ11 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
365073 2009 AM41 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
365074 2009 AA43 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
365075 2009 BA13 04/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
365076 2009 BK13 22/01/2009 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
365077 2009 BD17 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
365078 2009 BS36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365079 2009 BW37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
365080 2009 BO46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
365081 2009 BL72 28/01/2009 Dauban F. Kugel 820 m MPC · JPL
365082 2009 BD79 28/01/2009 Hibiscus N. Teamo 660 m MPC · JPL
365083 2009 BY90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
365084 2009 BD102 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
365085 2009 BG105 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
365086 2009 BY105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
365087 2009 BO106 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
365088 2009 BS106 28/01/2009 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
365089 2009 BS110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
365090 2009 BE117 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
365091 2009 BE124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
365092 2009 BA126 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
365093 2009 BJ130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
365094 2009 BF131 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
365095 2009 BZ141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
365096 2009 BY143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365097 2009 BX149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
365098 2009 BF150 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
365099 2009 BZ158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
365100 2009 BG159 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365101 2009 BN159 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
365102 2009 BS173 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365103 2009 BJ178 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
365104 2009 BM179 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
365105 2009 BC182 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
365106 2009 BK182 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
365107 2009 BZ182 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
365108 2009 BF186 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365109 2009 CT12 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365110 2009 CH14 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
365111 2009 CA18 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
365112 2009 CU23 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
365113 2009 CH33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
365114 2009 CQ44 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365115 2009 CD47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
365116 2009 CH48 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365117 2009 CZ49 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
365118 2009 CO56 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
365119 2009 CJ57 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
365120 2009 CL59 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
365121 2009 CH63 01/02/2009 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
365122 2009 CJ65 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
365123 2009 CL65 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365124 2009 DS1 16/02/2009 Dauban F. Kugel 750 m MPC · JPL
365125 2009 DQ7 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365126 2009 DE9 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
365127 2009 DE16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
365128 2009 DF22 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
365129 2009 DB23 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365130 Birnfeld 2009 DU28 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 860 m MPC · JPL
365131 Hassberge 2009 DQ29 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 900 m MPC · JPL
365132 2009 DZ31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365133 2009 DY32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365134 2009 DK36 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
365135 2009 DA39 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
365136 2009 DX44 27/02/2009 Mayhill A. Lowe 940 m MPC · JPL
365137 2009 DG52 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
365138 2009 DO54 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365139 2009 DY54 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
365140 2009 DF55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365141 2009 DN55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
365142 2009 DY55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
365143 2009 DD56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
365144 2009 DA59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365145 2009 DV59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
365146 2009 DM60 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
365147 2009 DF62 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365148 2009 DL64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
365149 2009 DD70 26/02/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
365150 2009 DL71 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
365151 2009 DO73 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365152 2009 DB75 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
365153 2009 DY88 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
365154 2009 DS93 01/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
365155 2009 DT97 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
365156 2009 DW101 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365157 2009 DU102 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365158 2009 DN103 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365159 Garching 2009 DU111 26/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 780 m MPC · JPL
365160 2009 DA117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
365161 2009 DU118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365162 2009 DN120 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
365163 2009 DK124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365164 2009 DD127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365165 2009 DH129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
365166 2009 DG131 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
365167 2009 DR136 24/02/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
365168 2009 DO138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
365169 2009 DP138 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
365170 2009 DQ139 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
365171 2009 DJ140 20/02/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
365172 2009 DK141 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
365173 2009 EX11 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
365174 2009 ES21 13/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
365175 2009 EE22 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
365176 2009 ET30 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
365177 2009 FR1 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
365178 2009 FL3 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
365179 2009 FP4 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
365180 2009 FT5 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
365181 2009 FC9 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
365182 2009 FY19 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365183 2009 FM23 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
365184 2009 FV24 24/02/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
365185 2009 FT25 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365186 2009 FV25 22/03/2009 Taunus R. Kling, U. Zimmer 1,5 km MPC · JPL
365187 2009 FA27 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
365188 2009 FS27 21/03/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
365189 2009 FM29 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
365190 Kenting 2009 FC30 22/03/2009 Lulin Observatory Y.-S. Tsai 720 m MPC · JPL
365191 2009 FY32 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
365192 2009 FL34 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
365193 2009 FH35 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
365194 2009 FY38 21/03/2009 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
365195 2009 FC41 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
365196 2009 FM44 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
365197 2009 FE53 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
365198 2009 FQ53 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
365199 2009 FB62 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365200 2009 FN65 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365201 2009 FR74 18/03/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
365202 2009 FB76 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
365203 2009 GJ2 01/04/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
365204 2009 GK6 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
365205 2009 HZ1 17/04/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
365206 2009 HP3 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
365207 2009 HL4 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
365208 2009 HO4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365209 2009 HC8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365210 2009 HM12 18/04/2009 Piszkéstető K. Sárneczky 780 m MPC · JPL
365211 2009 HQ14 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365212 2009 HX15 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365213 2009 HL19 19/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
365214 2009 HZ20 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
365215 2009 HJ38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
365216 2009 HM41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365217 2009 HP48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365218 2009 HC49 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
365219 2009 HN49 20/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
365220 2009 HX80 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
365221 2009 HS81 24/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,0 km MPC · JPL
365222 2009 HG84 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
365223 2009 HW84 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365224 2009 HC88 28/04/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
365225 2009 HC90 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
365226 2009 HO91 27/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
365227 2009 HJ92 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
365228 2009 HH96 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
365229 2009 HG99 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365230 2009 HU103 19/04/2009 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
365231 2009 HK104 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365232 2009 HV104 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365233 2009 HY104 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365234 2009 HO106 26/04/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
365235 2009 JZ6 20/04/2009 XuYi PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
365236 2009 JL14 27/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
365237 2009 JW16 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365238 2009 JR17 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
365239 2009 KN8 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
365240 2009 KK22 31/05/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
365241 2009 LV4 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
365242 2009 MR4 21/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
365243 2009 MV7 25/06/2009 Tzec Maun E. Schwab 1,5 km MPC · JPL
365244 2009 MB8 27/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
365245 2009 MW9 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
365246 2009 NE 02/07/2009 Socorro LINEAR APO 2,3 km MPC · JPL
365247 2009 NU 14/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
365248 2009 OL 05/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
365249 2009 OQ6 26/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
365250 Vladimirsurdin 2009 OF7 26/07/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 2,7 km MPC · JPL
365251 2009 OU9 28/07/2009 Hibiscus N. Teamo 3,9 km MPC · JPL
365252 2009 OF16 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
365253 2009 OH16 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365254 2009 OM17 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
365255 2009 OX21 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365256 2009 OT25 13/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365257 2009 PT 13/08/2009 Dauban F. Kugel 4,2 km MPC · JPL
365258 2009 PH3 12/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
365259 2009 PB8 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
365260 2009 PK8 15/08/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
365261 2009 PO9 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
365262 2009 PN21 18/08/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
365263 2009 QY 16/08/2009 Marly P. Kocher 2,8 km MPC · JPL
365264 2009 QQ4 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
365265 2009 QW4 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
365266 2009 QX10 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365267 2009 QG11 20/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 3,2 km MPC · JPL
365268 2009 QE13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365269 2009 QG13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365270 2009 QJ22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
365271 2009 QH27 23/08/2009 Dauban F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
365272 2009 QD28 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
365273 2009 QY29 23/08/2009 Hibiscus N. Teamo 2,3 km MPC · JPL
365274 2009 QV36 30/08/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 3,4 km MPC · JPL
365275 2009 QE37 28/08/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
365276 2009 QP42 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
365277 2009 QT42 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
365278 2009 QV46 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
365279 2009 QJ48 26/08/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
365280 2009 QG53 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365281 2009 QM55 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365282 2009 QQ55 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
365283 2009 QQ56 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365284 2009 QM62 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365285 2009 RU6 10/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
365286 2009 RB10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365287 2009 RS16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365288 2009 RT17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365289 2009 RD18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
365290 2009 RK22 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
365291 2009 RO26 13/09/2009 ESA OGS ESA OGS 4,0 km MPC · JPL
365292 2009 RS27 11/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
365293 2009 RD33 23/08/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
365294 2009 RQ38 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365295 2009 RJ46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
365296 2009 RC48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
365297 2009 RM48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365298 2009 RF50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365299 2009 RN51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365300 2009 RK52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365301 2009 RC63 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
365302 2009 RH63 14/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
365303 2009 RT68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365304 2009 RE69 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
365305 2009 RV71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365306 2009 RC74 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
365307 2009 SS8 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
365308 2009 SR12 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
365309 2009 SR20 21/09/2009 Črni Vrh Črni Vrh 4,0 km MPC · JPL
365310 2009 SO25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365311 2009 SX25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365312 2009 SW29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365313 2009 SC35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
365314 2009 SP55 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
365315 2009 SM69 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365316 2009 SC70 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
365317 2009 SE73 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365318 2009 SC79 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365319 2009 SW99 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
365320 2009 SN110 17/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
365321 2009 SQ113 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365322 2009 SF120 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365323 2009 SB122 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365324 2009 SG125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365325 2009 SD131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365326 2009 SY137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
365327 2009 SM141 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
365328 2009 SL146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
365329 2009 SP161 21/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
365330 2009 SX164 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
365331 2009 ST180 21/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
365332 2009 SA181 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
365333 2009 SY188 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
365334 2009 SJ201 11/12/2005 La Silla R. Behrend 1,1 km MPC · JPL
365335 2009 SO209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
365336 2009 SB216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365337 2009 SM217 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365338 2009 SP217 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365339 2009 SQ224 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
365340 2009 SB227 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
365341 2009 SH240 17/08/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
365342 2009 SR243 25/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
365343 2009 SA255 16/09/2009 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
365344 2009 SM255 16/09/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
365345 2009 SS263 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
365346 2009 SN270 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365347 2009 SQ274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365348 2009 SR274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365349 2009 SW276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365350 2009 SK279 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
365351 2009 SL282 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
365352 2009 ST282 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
365353 2009 SX311 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
365354 2009 SK328 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365355 2009 SO328 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
365356 2009 SJ330 18/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
365357 2009 SQ330 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
365358 2009 SH332 21/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
365359 2009 SL334 21/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
365360 2009 SE340 16/09/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
365361 2009 SD352 16/09/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
365362 2009 SD360 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365363 2009 TK3 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
365364 2009 TM13 15/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,2 km MPC · JPL
365365 2009 TL21 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
365366 2009 TU23 14/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
365367 2009 TA30 15/10/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
365368 2009 TE31 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
365369 2009 TF34 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
365370 2009 TD36 14/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
365371 2009 TU36 15/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
365372 2009 TR37 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365373 2009 TE42 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
365374 2009 TJ43 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
365375 Serebrov 2009 UZ3 19/10/2009 Zelenchukskaya S T. V. Kryachko 5,1 km MPC · JPL
365376 2009 UZ43 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365377 2009 UM47 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
365378 2009 UZ95 22/10/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
365379 2009 UG130 15/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
365380 2009 UX132 22/10/2009 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
365381 2009 UD134 22/10/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
365382 2009 UT134 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
365383 2009 UX141 16/10/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
365384 2009 VL23 09/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
365385 2009 VL42 12/11/2009 Hibiscus N. Teamo 4,0 km MPC · JPL
365386 2009 VC51 15/11/2009 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
365387 2009 VM61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365388 2009 VY63 18/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
365389 2009 VX79 10/11/2009 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
365390 2009 VC85 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365391 2009 VM104 08/11/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
365392 2009 VH105 10/11/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
365393 2009 VM108 09/11/2009 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
365394 2009 WO44 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
365395 2009 WM47 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
365396 2009 WH49 27/09/2003 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
365397 2009 WP54 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
365398 2009 WT62 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
365399 2009 WV63 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
365400 2009 WG119 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365401 2009 WZ199 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
365402 2009 WP253 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
365403 2009 WD261 17/11/2009 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
365404 2009 XD22 15/12/2009 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
365405 2009 YC12 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
365406 2010 AE4 10/01/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
365407 2010 AX79 12/01/2010 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
365408 2010 AD88 01/02/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,2 km MPC · JPL
365409 2010 AX100 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
365410 2010 DC41 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
365411 2010 ET111 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
365412 2010 EA137 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365413 2010 FA 19/02/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
365414 2010 FE5 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
365415 2010 FY21 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
365416 2010 FM31 25/11/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
365417 2010 FM84 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
365418 2010 FC92 17/03/2010 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
365419 2010 GW90 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
365420 2010 HQ35 20/04/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
365421 2010 JP17 03/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
365422 2010 JX108 12/05/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
365423 2010 JZ131 16/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
365424 2010 KX7 16/05/2010 WISE WISE ATE · 210 m MPC · JPL
365425 2010 KP53 23/05/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
365426 2010 KC61 11/10/1977 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
365427 2010 KD109 29/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
365428 2010 LJ9 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
365429 2010 LF32 06/06/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
365430 2010 LK41 07/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
365431 2010 LO51 08/06/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
365432 2010 LQ52 08/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
365433 2010 LS90 12/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
365434 2010 LX102 13/06/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
365435 2010 LA104 13/06/2010 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
365436 2010 LZ110 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
365437 2010 LV120 14/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
365438 2010 LA124 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
365439 2010 LQ127 15/06/2010 WISE WISE 990 m MPC · JPL
365440 2010 LT130 15/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
365441 2010 MF38 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
365442 2010 MF48 23/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
365443 Holiday 2010 MU49 23/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
365444 2010 MK61 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
365445 2010 MG62 24/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
365446 2010 ML74 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
365447 2010 MY105 30/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
365448 2010 MP115 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
365449 2010 NJ1 03/07/2010 WISE WISE 220 m MPC · JPL
365450 2010 NA4 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365451 2010 NV5 20/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
365452 2010 NZ23 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
365453 2010 NK27 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
365454 2010 NS41 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365455 2010 NA56 10/07/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
365456 2010 NX66 28/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
365457 2010 NB75 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365458 2010 NC87 01/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
365459 2010 NS88 02/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
365460 2010 NM89 02/07/2010 WISE WISE 940 m MPC · JPL
365461 2010 NT106 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
365462 2010 OX18 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
365463 2010 OU22 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
365464 2010 OK23 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
365465 2010 OP36 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
365466 2010 OU36 21/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
365467 2010 OP68 25/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
365468 2010 OB88 27/07/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
365469 2010 OM95 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
365470 2010 PS8 03/08/2010 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
365471 2010 PX9 04/08/2010 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
365472 2010 PL17 24/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
365473 2010 PF23 03/08/2010 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
365474 2010 PX23 03/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
365475 2010 PF26 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
365476 2010 PT27 12/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
365477 2010 PO30 19/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
365478 2010 PU32 23/03/2007 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
365479 2010 PX39 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365480 2010 PE41 06/08/2010 WISE WISE 6,3 km MPC · JPL
365481 2010 PN41 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
365482 2010 PQ42 06/08/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
365483 2010 PD48 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
365484 2010 PM63 13/08/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
365485 2010 PA64 08/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
365486 2010 PV73 09/08/2010 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
365487 2010 PG76 11/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
365488 2010 PM76 02/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
365489 2010 PF77 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
365490 2010 PX78 02/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 830 m MPC · JPL
365491 2010 PD79 10/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 790 m MPC · JPL
365492 2010 QC 19/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
365493 2010 QM4 19/08/2010 Sandlot G. Hug 1,0 km MPC · JPL
365494 2010 QO6 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365495 2010 RB3 01/09/2010 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
365496 2010 RM3 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
365497 2010 RE9 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365498 2010 RN14 01/09/2010 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
365499 2010 RK16 19/09/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
365500 2010 RY54 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365501 2010 RE59 06/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
365502 2010 RP60 16/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
365503 2010 RJ62 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
365504 2010 RF63 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
365505 2010 RB68 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
365506 2010 RF69 06/09/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
365507 2010 RW71 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
365508 2010 RR82 08/09/2010 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
365509 2010 RJ88 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365510 2010 RX97 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
365511 2010 RB102 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
365512 2010 RB106 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
365513 2010 RB107 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
365514 2010 RL107 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
365515 2010 RP114 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
365516 2010 RS117 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
365517 2010 RP118 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
365518 2010 RW118 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365519 2010 RN121 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365520 2010 RR123 22/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
365521 2010 RY124 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
365522 2010 RL126 12/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
365523 2010 RA127 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365524 2010 RM127 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365525 2010 RW136 12/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
365526 2010 RE142 04/04/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
365527 2010 RM142 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365528 2010 RJ143 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
365529 2010 RK144 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365530 2010 RJ145 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365531 2010 RN145 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
365532 2010 RY148 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
365533 2010 RE160 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365534 2010 RP163 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365535 2010 RS175 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
365536 2010 SF1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
365537 2010 SC3 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
365538 2010 SH10 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
365539 2010 SC12 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
365540 2010 SF17 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
365541 2010 SK25 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
365542 2010 SL29 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365543 2010 SP29 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
365544 2010 SY33 13/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
365545 2010 TD3 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365546 2010 TG3 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365547 2010 TH3 06/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
365548 2010 TP3 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
365549 2010 TE5 18/08/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
365550 2010 TJ5 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
365551 2010 TU6 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
365552 2010 TZ15 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365553 2010 TL20 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
365554 2010 TM23 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
365555 2010 TH27 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365556 2010 TT27 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365557 2010 TC29 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365558 2010 TO34 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
365559 2010 TQ34 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
365560 2010 TM38 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
365561 2010 TG40 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
365562 2010 TN40 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
365563 2010 TZ40 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
365564 2010 TD50 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
365565 2010 TA62 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
365566 2010 TZ62 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
365567 2010 TL68 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365568 2010 TT85 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365569 2010 TQ90 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
365570 2010 TO91 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
365571 2010 TC96 11/05/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
365572 2010 TV96 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
365573 2010 TR99 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365574 2010 TB101 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
365575 2010 TA104 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365576 2010 TU104 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
365577 2010 TS112 28/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
365578 2010 TG113 25/09/2003 Haleakala NEAT 680 m MPC · JPL
365579 2010 TE114 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365580 2010 TF116 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
365581 2010 TO119 29/10/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
365582 2010 TH122 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365583 2010 TM138 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
365584 2010 TP138 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365585 2010 TQ138 09/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
365586 2010 TJ140 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
365587 2010 TW143 27/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
365588 2010 TB147 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
365589 2010 TL148 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365590 2010 TP148 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365591 2010 TE150 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
365592 2010 TJ156 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365593 2010 TS162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365594 2010 TC163 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
365595 2010 TM166 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365596 2010 TQ166 09/10/2010 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
365597 2010 TM168 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
365598 2010 TL170 12/10/2010 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
365599 2010 TQ170 21/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
365600 2010 TM171 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365601 2010 TW171 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
365602 2010 TP173 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365603 2010 TL174 10/10/2010 Plana F. Fratev 2,1 km MPC · JPL
365604 Rusholme 2010 TG184 08/10/2010 Palomar PTF 850 m MPC · JPL
365605 2010 TF185 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
365606 2010 TX186 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
365607 2010 UN15 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365608 2010 UV18 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365609 2010 UA22 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365610 2010 UY22 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
365611 2010 UG27 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
365612 2010 UQ27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365613 2010 UJ30 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
365614 2010 UR30 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
365615 2010 UT30 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
365616 2010 UW30 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
365617 2010 UQ31 24/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
365618 2010 UP35 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
365619 2010 UB40 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365620 2010 UJ44 14/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
365621 2010 UZ50 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365622 2010 UD52 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
365623 2010 UM52 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
365624 2010 UX53 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365625 2010 UR54 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365626 2010 UW56 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
365627 2010 UR57 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
365628 2010 UU57 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
365629 2010 UO59 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365630 2010 UO62 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
365631 2010 UG65 26/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
365632 2010 UB75 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
365633 2010 UB79 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365634 2010 UM80 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
365635 2010 UT83 04/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
365636 2010 UX83 27/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
365637 2010 UZ83 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365638 2010 UA86 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
365639 2010 UY91 31/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
365640 2010 UA93 27/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
365641 2010 UH95 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
365642 2010 UN96 16/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
365643 2010 UV99 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365644 2010 UK100 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
365645 2010 UM101 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
365646 2010 UV101 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
365647 2010 UN103 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
365648 2010 UU107 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
365649 2010 VC15 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
365650 2010 VT20 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
365651 2010 VL25 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365652 2010 VS25 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
365653 2010 VD26 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
365654 2010 VY26 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
365655 2010 VO27 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
365656 2010 VQ31 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
365657 2010 VV31 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
365658 2010 VW31 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
365659 2010 VA32 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
365660 2010 VS36 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
365661 2010 VK38 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365662 2010 VD44 15/09/2010 Les Engarouines L. Bernasconi 1,7 km MPC · JPL
365663 2010 VA46 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
365664 2010 VM46 10/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman 4,4 km MPC · JPL
365665 2010 VL47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
365666 2010 VZ49 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
365667 2010 VJ50 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
365668 2010 VJ51 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
365669 2010 VN53 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365670 2010 VC65 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365671 2010 VF71 23/03/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
365672 2010 VT75 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365673 2010 VQ76 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
365674 2010 VB77 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
365675 2010 VO79 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
365676 2010 VR82 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
365677 2010 VL85 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
365678 2010 VY85 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
365679 2010 VM87 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365680 2010 VJ89 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
365681 2010 VX90 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365682 2010 VL92 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
365683 2010 VE99 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
365684 2010 VU101 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365685 2010 VR102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365686 2010 VC104 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365687 2010 VP104 05/11/2010 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
365688 2010 VS104 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365689 2010 VC105 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365690 2010 VH106 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
365691 2010 VK106 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365692 2010 VP110 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
365693 2010 VU110 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365694 2010 VT116 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
365695 2010 VD119 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
365696 2010 VE119 18/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
365697 2010 VU120 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
365698 2010 VW120 03/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
365699 2010 VX121 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
365700 2010 VF128 09/10/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365701 2010 VP128 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
365702 2010 VZ128 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
365703 2010 VE130 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
365704 2010 VZ132 29/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
365705 2010 VD136 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365706 2010 VR138 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
365707 2010 VT142 31/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
365708 2010 VU149 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365709 2010 VD152 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
365710 2010 VV159 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
365711 2010 VJ160 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
365712 2010 VF168 22/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
365713 2010 VH170 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
365714 2010 VG171 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
365715 2010 VB172 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365716 2010 VK173 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
365717 2010 VW174 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
365718 2010 VH175 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
365719 2010 VA177 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365720 2010 VZ179 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
365721 2010 VL181 31/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
365722 2010 VS182 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
365723 2010 VK186 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365724 2010 VC188 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
365725 2010 VA193 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
365726 2010 VC195 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
365727 2010 VN198 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
365728 2010 VH199 14/01/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
365729 2010 VM208 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365730 2010 VE211 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
365731 2010 VB212 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
365732 2010 VZ213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365733 2010 VU214 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
365734 2010 VV214 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365735 2010 WJ8 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365736 2010 WK8 08/12/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
365737 2010 WQ9 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365738 2010 WX9 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365739 Peterbecker 2010 WS12 15/09/2004 Drebach A. Knöfel 3,4 km MPC · JPL
365740 2010 WC14 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365741 2010 WN15 06/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
365742 2010 WO15 24/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
365743 2010 WK21 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
365744 2010 WZ22 26/02/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
365745 2010 WS26 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
365746 2010 WW26 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365747 2010 WB33 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365748 2010 WA38 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
365749 2010 WZ39 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365750 2010 WY49 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
365751 2010 WS54 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
365752 2010 WR55 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
365753 2010 WL60 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
365754 2010 WX69 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365755 2010 WA71 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
365756 ISON 2010 WZ71 04/11/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 6,1 km MPC · JPL
365757 2010 WX72 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
365758 2010 XR2 01/12/2010 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 2,3 km MPC · JPL
365759 2010 XS3 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365760 2010 XP4 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365761 Popovici 2010 XQ4 13/03/2008 La Silla EURONEAR 1,1 km MPC · JPL
365762 2010 XZ8 16/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
365763 2010 XE10 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365764 2010 XX11 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
365765 2010 XE12 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
365766 2010 XK14 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
365767 2010 XO21 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
365768 2010 XG23 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
365769 2010 XN24 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
365770 2010 XR35 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365771 2010 XY35 20/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
365772 2010 XN49 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365773 2010 XU49 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365774 2010 XF50 08/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
365775 2010 XH50 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
365776 2010 XH51 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365777 2010 XH54 13/01/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
365778 2010 XK56 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365779 2010 XL57 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365780 2010 XU60 28/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
365781 2010 XC61 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365782 2010 XC73 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365783 2010 XB74 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
365784 2010 XZ74 02/12/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
365785 2010 XC76 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365786 Florencelosse 2010 YJ 26/12/2010 St Pardon de Conques St Pardon de Conques Obs. 4,8 km MPC · JPL
365787 2011 AW16 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365788 2011 AF17 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365789 2011 AQ20 19/12/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
365790 2011 AK21 01/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
365791 2011 AT23 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365792 2011 AV23 21/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365793 2011 AY27 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
365794 2011 AS35 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365795 2011 AS54 15/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
365796 2011 AM57 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
365797 2011 BW15 15/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
365798 2011 BF26 03/11/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
365799 2011 BR27 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365800 2011 CF3 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365801 2011 CH3 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365802 2011 CZ69 13/01/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
365803 2011 CJ115 05/09/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
365804 2011 DV41 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365805 2011 EP16 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365806 2011 EU42 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
365807 2011 HS51 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
365808 2011 QK67 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
365809 2011 QT98 30/07/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
365810 2011 RU3 04/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
365811 2011 RS9 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365812 2011 SX37 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
365813 2011 SP51 18/01/2009 XuYi PMO NEO 800 m MPC · JPL
365814 2011 SD85 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
365815 2011 SX89 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
365816 2011 SJ91 21/10/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
365817 2011 SJ114 18/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
365818 2011 SE147 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365819 2011 SF171 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
365820 2011 SH180 09/03/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
365821 2011 SS180 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365822 2011 SO187 05/04/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
365823 2011 SS216 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365824 2011 SC220 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
365825 2011 SH224 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
365826 2011 SA255 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
365827 2011 SA260 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
365828 2011 SF260 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
365829 2011 SL261 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
365830 2011 SU261 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
365831 2011 SN275 11/03/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
365832 2011 TE2 19/10/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
365833 2011 TM4 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
365834 2011 TH7 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
365835 2011 TA17 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365836 2011 TH17 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
365837 2011 UW1 28/09/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
365838 2011 UR16 13/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
365839 2011 UK26 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
365840 2011 UB58 04/02/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
365841 2011 US58 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
365842 2011 UY70 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365843 2011 UM76 18/05/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
365844 2011 US83 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
365845 2011 UU84 22/01/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
365846 2011 UN87 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365847 2011 UU92 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
365848 2011 UD94 11/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
365849 2011 UG103 26/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365850 2011 UY104 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 940 m MPC · JPL
365851 2011 UJ106 19/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
365852 2011 UK106 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
365853 2011 UG113 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
365854 2011 UJ126 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365855 2011 UV126 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365856 2011 UA127 14/10/1998 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
365857 2011 UR128 08/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
365858 2011 UY132 03/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
365859 2011 UK133 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
365860 2011 UE138 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365861 2011 UQ142 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
365862 2011 UM145 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
365863 2011 UH149 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
365864 2011 UR149 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
365865 2011 UM152 29/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
365866 2011 UN188 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365867 2011 UV209 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
365868 2011 UT237 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
365869 2011 UJ260 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
365870 2011 UO282 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
365871 2011 UN285 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
365872 2011 UC295 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
365873 2011 UT295 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365874 2011 UH299 18/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
365875 2011 UV300 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365876 2011 UN308 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365877 2011 UE315 27/03/2009 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
365878 2011 UO315 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
365879 2011 UC318 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 620 m MPC · JPL
365880 2011 UF319 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
365881 2011 UA320 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365882 2011 UO359 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365883 2011 UP361 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365884 2011 UU366 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
365885 2011 UM369 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365886 2011 UL381 17/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
365887 2011 UC401 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
365888 2011 UK402 09/05/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
365889 2011 UF406 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365890 2011 VB12 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
365891 2011 VV21 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365892 2011 WK1 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
365893 2011 WB3 31/08/1995 La Silla C.-I. Lagerkvist 650 m MPC · JPL
365894 2011 WJ10 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
365895 2011 WK13 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
365896 2011 WC16 21/08/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
365897 2011 WQ24 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365898 2011 WK29 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
365899 2011 WY36 18/09/2001 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
365900 2011 WM52 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365901 2011 WS57 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
365902 2011 WM59 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365903 2011 WH60 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
365904 2011 WG63 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
365905 2011 WP65 20/02/2007 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
365906 2011 WY70 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365907 2011 WC71 20/11/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
365908 2011 WC89 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
365909 2011 WD91 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
365910 2011 WG95 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365911 2011 WN104 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
365912 2011 WX105 16/04/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
365913 2011 WL106 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
365914 2011 WZ115 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365915 2011 WN116 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
365916 2011 WF117 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
365917 2011 WK136 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365918 2011 WL136 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
365919 2011 WU142 23/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
365920 2011 XV2 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365921 2011 YU17 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
365922 2011 YJ20 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
365923 2011 YV22 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365924 2011 YQ33 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365925 2011 YR33 02/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
365926 2011 YQ35 21/09/2007 XuYi PMO NEO 680 m MPC · JPL
365927 2011 YU40 09/08/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
365928 2011 YY52 27/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
365929 2011 YH56 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
365930 2011 YS56 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
365931 2011 YN60 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
365932 2011 YV60 22/09/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
365933 2011 YR66 20/02/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
365934 2011 YM68 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
365935 2011 YT75 22/01/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
365936 2011 YF78 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365937 2012 AB1 04/05/2006 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
365938 2012 AF2 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365939 2012 AW2 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
365940 2012 AA6 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
365941 2012 AO6 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
365942 2012 AE9 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365943 2012 AJ12 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365944 2012 AZ16 09/03/2003 Kitt Peak DLS 2,6 km MPC · JPL
365945 2012 AC18 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365946 2012 AH19 29/08/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
365947 2012 AN21 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
365948 2012 AV22 14/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 4,5 km MPC · JPL
365949 2012 BS3 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365950 2012 BJ4 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
365951 2012 BD8 20/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
365952 2012 BH9 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365953 2012 BK9 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365954 2012 BO10 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
365955 2012 BS11 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
365956 2012 BO14 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365957 2012 BW14 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365958 2012 BZ16 29/11/2005 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
365959 2012 BB23 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
365960 2012 BE24 11/12/2010 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
365961 2012 BU24 12/12/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
365962 2012 BB26 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
365963 2012 BG31 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
365964 2012 BK33 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365965 2012 BS33 24/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
365966 2012 BU34 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365967 2012 BU35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365968 2012 BW35 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365969 2012 BT42 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
365970 2012 BT43 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
365971 2012 BM47 10/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
365972 2012 BL49 08/02/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
365973 2012 BM51 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
365974 2012 BV52 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
365975 2012 BM55 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
365976 2012 BT56 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
365977 2012 BJ68 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365978 2012 BC70 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
365979 2012 BT70 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
365980 2012 BY70 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
365981 2012 BZ70 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
365982 2012 BT72 15/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
365983 2012 BN73 23/04/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
365984 2012 BX73 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365985 2012 BF74 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365986 2012 BJ76 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365987 2012 BM81 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
365988 2012 BG83 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
365989 2012 BS84 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
365990 2012 BT87 25/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
365991 2012 BY87 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
365992 2012 BR89 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
365993 2012 BU89 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
365994 2012 BE90 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
365995 2012 BO90 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365996 2012 BZ90 16/07/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
365997 2012 BE91 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365998 2012 BP91 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
365999 2012 BZ94 30/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
366000 2012 BA95 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

361.000s  • 362.000s  • 363.000s  • 364.000s  • 365.000s  • 366.000s  • 367.000s  • 368.000s  • 369.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001