Danh sách tiểu hành tinh/586001–587000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
586001 2000 QX259 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
586002 2000 RH108 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
586003 2000 RY108 28/09/2016 Piszkesteto A. Sodor 2.2 km MPC · JPL
586004 2000 RD109 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
586005 2000 RW109 14/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
586006 2000 RB110 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
586007 2000 RF111 22/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
586008 2000 RY112 05/09/2000 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
586009 2000 SX21 24/09/2000 Socorro LINEAR 480 m MPC · JPL
586010 2000 SL44 26/09/2000 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
586011 2000 SP58 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
586012 2000 SJ377 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
586013 2000 SQ377 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
586014 2000 SB378 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
586015 2000 SF378 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
586016 2000 SR378 26/08/2005 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
586017 2000 SW378 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
586018 2000 SZ378 09/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
586019 2000 SQ379 13/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
586020 2000 SA382 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
586021 2000 SD382 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586022 2000 SV382 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
586023 2000 SO383 25/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
586024 2000 SQ384 08/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.2 km MPC · JPL
586025 2000 SE385 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
586026 2000 SM385 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
586027 2000 TT 01/10/2000 Socorro LINEAR 3.0 km MPC · JPL
586028 2000 TW 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
586029 2000 TA1 01/10/2000 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
586030 2000 TS40 01/10/2000 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
586031 2000 TF44 26/09/2000 Haleakala AMOS 880 m MPC · JPL
586032 2000 TL71 06/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586033 2000 TD75 07/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
586034 2000 TU75 27/08/2005 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
586035 2000 TZ75 12/02/2002 Palomar NEAT 930 m MPC · JPL
586036 2000 TL77 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
586037 2000 TA81 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
586038 2000 TD81 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
586039 2000 UE115 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
586040 2000 UJ115 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
586041 2000 VY20 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
586042 2000 VR38 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
586043 2000 VG66 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
586044 2000 WX64 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
586045 2000 WR198 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.8 km MPC · JPL
586046 2000 WS198 29/06/2008 Siding Spring SSS 1.8 km MPC · JPL
586047 2000 WY198 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
586048 2000 WJ199 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
586049 2000 WO199 13/02/2002 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
586050 2000 WH200 25/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
586051 2000 WV200 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
586052 2000 WS201 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
586053 2000 WK202 20/10/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
586054 2000 WW202 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
586055 2000 WF203 27/11/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
586056 2000 WJ203 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
586057 2000 XS 01/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
586058 2000 XX55 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
586059 2000 YR27 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
586060 2000 YE144 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
586061 2000 YF144 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
586062 2000 YJ144 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
586063 2000 YU144 14/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
586064 2000 YB145 29/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
586065 2000 YU145 12/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
586066 2001 AQ54 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
586067 2001 AR54 06/11/2010 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
586068 2001 BS83 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
586069 2001 BT83 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
586070 2001 BV83 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
586071 2001 BX84 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.7 km MPC · JPL
586072 2001 BC85 20/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
586073 2001 CC50 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
586074 2001 CD50 11/08/2012 Siding Spring SSS 1.7 km MPC · JPL
586075 2001 CF50 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
586076 2001 CJ50 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
586077 2001 DW57 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
586078 2001 DR95 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
586079 2001 DD112 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
586080 2001 DF112 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
586081 2001 DG112 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
586082 2001 DK112 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
586083 2001 DM112 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
586084 2001 DW112 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
586085 2001 DY112 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
586086 2001 DE113 20/02/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1.1 km MPC · JPL
586087 2001 DN113 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
586088 2001 DQ113 13/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
586089 2001 DG117 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.3 km MPC · JPL
586090 2001 DH117 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
586091 2001 DK117 24/02/2001 Haleakala AMOS 2.2 km MPC · JPL
586092 2001 DT117 27/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
586093 2001 DJ118 12/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
586094 2001 DL118 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 8.2 km MPC · JPL
586095 2001 DM118 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586096 2001 DR118 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
586097 2001 DP119 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586098 2001 FO31 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
586099 2001 FJ181 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
586100 2001 FO183 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
586101 2001 FX197 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
586102 2001 FX202 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
586103 2001 FK204 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
586104 2001 FT208 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
586105 2001 FM212 21/03/2001 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2.5 km MPC · JPL
586106 2001 FC219 21/03/2001 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 580 m MPC · JPL
586107 2001 FK233 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
586108 2001 FZ240 29/03/2001 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.5 km MPC · JPL
586109 2001 FS242 30/03/2001 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 460 m MPC · JPL
586110 2001 FS243 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
586111 2001 FL245 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
586112 2001 FC247 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
586113 2001 HK69 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
586114 2001 KL80 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
586115 2001 KW80 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
586116 2001 KS83 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
586117 2001 KE84 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
586118 2001 KA85 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
586119 2001 KL87 11/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
586120 2001 KW87 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
586121 2001 MQ31 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
586122 2001 PG42 12/08/2001 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
586123 2001 QL92 22/08/2001 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
586124 2001 QL175 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586125 2001 QA255 16/08/2001 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
586126 2001 QO305 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 720 m MPC · JPL
586127 2001 QP335 23/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586128 2001 QV335 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
586129 2001 QQ336 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.8 km MPC · JPL
586130 2001 QE338 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
586131 2001 RK156 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586132 2001 RM157 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
586133 2001 RS157 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
586134 2001 SK34 22/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 710 m MPC · JPL
586135 2001 SV199 19/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
586136 2001 SY213 19/09/2001 Socorro LINEAR 2.6 km MPC · JPL
586137 2001 SB341 21/09/2001 Socorro LINEAR 2.0 km MPC · JPL
586138 2001 SK341 21/09/2001 Socorro LINEAR 530 m MPC · JPL
586139 2001 SE357 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
586140 2001 SO357 28/09/2001 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
586141 2001 SD361 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586142 2001 SH361 22/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
586143 2001 SX362 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
586144 2001 TK108 14/10/2001 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
586145 2001 TO256 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
586146 2001 TA265 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
586147 2001 UV4 14/10/2001 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
586148 2001 UC92 18/10/2001 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
586149 2001 UR112 21/10/2001 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
586150 2001 UH200 21/10/2001 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
586151 2001 UO227 18/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 570 m MPC · JPL
586152 2001 UT232 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
586153 2001 UX232 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
586154 2001 UP233 25/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 920 m MPC · JPL
586155 2001 UW234 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
586156 2001 US238 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
586157 2001 UN240 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
586158 2001 VR134 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
586159 2001 VX137 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
586160 2001 WA69 20/11/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
586161 2001 WR104 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
586162 2001 XX12 09/12/2001 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
586163 2001 XG128 14/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
586164 2001 XO147 14/12/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
586165 2001 XS269 08/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
586166 2001 YO39 18/12/2001 Socorro LINEAR 2.1 km MPC · JPL
586167 2001 YM142 17/12/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
586168 2001 YX162 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
586169 2001 YE163 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
586170 2002 AC7 09/01/2002 Cima Ekar Asiago Obs. 2.6 km MPC · JPL
586171 2002 AZ192 12/01/2002 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
586172 2002 AY194 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
586173 2002 AG210 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2.0 km MPC · JPL
586174 2002 AX210 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
586175 2002 AD212 03/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
586176 2002 AN212 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
586177 2002 AT215 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
586178 2002 AV215 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
586179 2002 AY215 06/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
586180 2002 BZ32 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
586181 2002 BS33 01/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
586182 2002 BX33 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586183 2002 CT17 14/01/2002 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
586184 2002 CH19 12/01/2002 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
586185 2002 CQ116 08/02/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
586186 2002 CJ150 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
586187 2002 CZ175 10/02/2002 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
586188 2002 CE200 07/02/2002 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
586189 2002 CM213 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
586190 2002 CR260 07/02/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
586191 2002 CR262 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
586192 2002 CX268 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
586193 2002 CP296 10/02/2002 Socorro LINEAR 550 m MPC · JPL
586194 2002 CY315 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 9.7 km MPC · JPL
586195 2002 CS317 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
586196 2002 CJ319 10/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
586197 2002 CN319 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586198 2002 CQ323 07/09/2008 Catalina CSS 7.5 km MPC · JPL
586199 2002 CY323 17/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
586200 2002 CZ325 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
586201 2002 CC326 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
586202 2002 CK326 09/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
586203 2002 CN326 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
586204 2002 CB327 10/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 6.6 km MPC · JPL
586205 2002 CL327 13/02/2002 Apache Point SDSS Collaboration 2.2 km MPC · JPL
586206 2002 DF8 19/02/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
586207 2002 DM20 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
586208 2002 DV20 16/02/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
586209 2002 DQ21 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
586210 2002 DS21 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
586211 2002 DV21 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
586212 2002 DA22 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
586213 2002 ET36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
586214 2002 EV38 19/02/2002 Uppsala-Kvistaberg Kvistaberg Obs. 1.5 km MPC · JPL
586215 2002 EB79 10/03/2002 Haleakala AMOS 1.7 km MPC · JPL
586216 2002 EX81 13/03/2002 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
586217 2002 EE118 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
586218 2002 EP119 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
586219 2002 EN124 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
586220 2002 ET134 13/03/2002 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
586221 2002 EO136 12/03/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
586222 2002 EL155 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3.0 km MPC · JPL
586223 2002 EP162 04/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
586224 2002 EH164 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
586225 2002 EJ165 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.2 km MPC · JPL
586226 2002 ES165 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
586227 2002 EK166 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
586228 2002 EV166 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
586229 2002 EY166 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586230 2002 EL168 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
586231 2002 EP168 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
586232 2002 EK169 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
586233 2002 EK170 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
586234 2002 EY170 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
586235 2002 EJ171 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
586236 2002 FJ19 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 6.0 km MPC · JPL
586237 2002 FA31 21/03/2002 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
586238 2002 FB31 21/03/2002 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
586239 2002 FB33 25/02/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
586240 2002 FE42 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.6 km MPC · JPL
586241 2002 FF42 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
586242 2002 FS43 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
586243 2002 GN14 06/03/2002 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
586244 2002 GZ26 04/04/2002 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
586245 2002 GW35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
586246 2002 GU43 04/04/2002 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
586247 2002 GK51 05/04/2002 Palomar NEAT 3.9 km MPC · JPL
586248 2002 GP97 04/04/2002 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
586249 2002 GO124 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
586250 2002 GH181 02/04/2002 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
586251 2002 GU182 04/04/2002 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
586252 2002 GM184 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
586253 2002 GF185 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
586254 2002 GA187 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
586255 2002 GR187 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
586256 2002 GW190 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
586257 2002 GQ191 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
586258 2002 GJ192 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
586259 2002 GK192 01/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
586260 2002 GT192 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
586261 2002 GX192 06/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
586262 2002 GY192 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1.5 km MPC · JPL
586263 2002 GF193 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
586264 2002 GL194 20/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.0 km MPC · JPL
586265 2002 GH195 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
586266 2002 GM196 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
586267 2002 GF197 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
586268 2002 HZ18 21/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
586269 2002 HC19 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
586270 2002 JT152 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
586271 2002 KS17 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
586272 2002 KV17 18/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
586273 2002 LM57 11/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586274 2002 LS65 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
586275 2002 MQ6 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
586276 2002 NE2 03/07/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
586277 2002 NN16 16/06/2002 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
586278 2002 NB71 24/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.4 km MPC · JPL
586279 2002 NW77 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
586280 2002 NZ78 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
586281 2002 NF82 20/09/2007 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL
586282 2002 OY19 22/07/2002 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
586283 2002 OF33 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
586284 2002 ON35 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
586285 2002 OJ38 17/07/2010 Siding Spring SSS 590 m MPC · JPL
586286 2002 PX18 06/08/2002 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
586287 2002 PU158 29/07/2002 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
586288 2002 PQ190 08/10/2007 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
586289 2002 PX193 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
586290 2002 PH200 13/08/2002 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
586291 2002 PQ200 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
586292 2002 PC202 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
586293 2002 PU202 19/08/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
586294 2002 PZ203 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
586295 2002 PS204 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
586296 2002 QG57 17/08/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
586297 2002 QZ58 16/08/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
586298 2002 QE63 17/08/2002 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
586299 2002 QL106 19/08/2002 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
586300 2002 QX110 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
586301 2002 QF114 21/07/2002 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
586302 2002 QG135 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
586303 2002 QL144 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
586304 2002 QB155 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586305 2002 QD158 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
586306 2002 QU158 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
586307 2002 QQ159 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
586308 2002 RX 14/08/2002 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
586309 2002 RR147 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
586310 2002 RU182 11/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
586311 2002 RT230 07/09/2002 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
586312 2002 RO232 11/09/2002 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
586313 2002 RZ233 10/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
586314 2002 RK274 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
586315 2002 RH284 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586316 2002 RH287 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
586317 2002 RS287 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586318 2002 RC289 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
586319 2002 RN289 08/08/2010 Siding Spring SSS 490 m MPC · JPL
586320 2002 RB291 12/08/2002 Haleakala AMOS 1.1 km MPC · JPL
586321 2002 RA297 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
586322 2002 SF18 28/09/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
586323 2002 SJ40 05/09/2002 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
586324 2002 SS59 16/09/2002 Haleakala AMOS 820 m MPC · JPL
586325 2002 SG64 19/08/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
586326 2002 SU64 14/08/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
586327 2002 SF69 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
586328 2002 TE10 01/10/2002 Haleakala AMOS 1.5 km MPC · JPL
586329 2002 TU58 04/10/2002 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
586330 2002 TT70 12/09/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
586331 2002 TU106 04/10/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
586332 2002 TG109 02/10/2002 Haleakala AMOS 600 m MPC · JPL
586333 2002 TF127 04/10/2002 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
586334 2002 TQ146 04/10/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
586335 2002 TC153 05/10/2002 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
586336 2002 TV162 05/10/2002 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
586337 2002 TD193 03/10/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
586338 2002 TV212 08/10/2002 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
586339 2002 TZ212 08/10/2002 Palomar NEAT 3.8 km MPC · JPL
586340 2002 TP233 06/10/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
586341 2002 TR278 05/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
586342 2002 TQ388 10/10/2002 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
586343 2002 TU388 13/10/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
586344 2002 TD389 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
586345 2002 TV391 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
586346 2002 TD393 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
586347 2002 UW30 30/10/2002 Haleakala AMOS 880 m MPC · JPL
586348 2002 UW34 31/10/2002 Socorro LINEAR 2.5 km MPC · JPL
586349 2002 UK36 31/10/2002 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
586350 2002 UJ80 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
586351 2002 UO80 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
586352 2002 UX80 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
586353 2002 VW128 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586354 2002 VT145 15/11/2002 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
586355 2002 VX150 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
586356 2002 VC153 13/11/2015 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
586357 2002 WB2 23/11/2002 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
586358 2002 WG7 24/11/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
586359 2002 WE23 23/11/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
586360 2002 WY25 16/11/2002 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
586361 2002 WA29 14/11/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
586362 2002 WV30 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
586363 2002 XF56 13/11/2002 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
586364 2002 XP121 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
586365 2002 XF123 03/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
586366 2003 AL95 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
586367 2003 BU3 24/01/2003 La Silla A. Boattini, O. R. Hainaut 1.6 km MPC · JPL
586368 2003 BX94 07/02/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
586369 2003 BU97 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
586370 2003 BJ99 09/05/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
586371 2003 BR99 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
586372 2003 BW100 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
586373 2003 CX27 14/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
586374 2003 DH7 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1.6 km MPC · JPL
586375 2003 DU22 28/02/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 6.7 km MPC · JPL
586376 2003 EP10 09/02/2003 Haleakala AMOS 2.9 km MPC · JPL
586377 2003 EE64 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
586378 2003 ES64 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
586379 2003 FO87 15/10/2001 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
586380 2003 FA102 26/03/2003 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
586381 2003 FO122 31/03/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 850 m MPC · JPL
586382 2003 FU134 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
586383 2003 FO135 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
586384 2003 FG136 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 540 m MPC · JPL
586385 2003 FV137 25/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
586386 2003 FJ138 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.1 km MPC · JPL
586387 2003 FR139 27/08/2005 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
586388 2003 FF141 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
586389 2003 FJ141 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
586390 2003 GY13 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
586391 2003 GC39 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
586392 2003 GR57 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9.1 km MPC · JPL
586393 2003 GS57 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
586394 2003 GO58 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
586395 2003 GS58 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
586396 2003 GW58 20/10/2011 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
586397 2003 GE59 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
586398 2003 GT59 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
586399 2003 GU59 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
586400 2003 GS61 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
586401 2003 GP64 25/03/2003 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
586402 2003 GQ64 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
586403 2003 GR64 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
586404 2003 GT64 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
586405 2003 GZ65 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
586406 2003 HG59 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
586407 2003 HT59 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
586408 2003 HY59 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
586409 2003 HL60 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
586410 2003 HR60 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
586411 2003 HX62 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
586412 2003 HL64 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
586413 2003 JX 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
586414 2003 JV18 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
586415 2003 JW18 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
586416 2003 JZ18 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
586417 2003 JM19 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
586418 2003 KR1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
586419 2003 KU1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
586420 2003 KV11 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
586421 2003 KY28 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
586422 2003 KW29 24/05/2003 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 620 m MPC · JPL
586423 2003 KL33 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
586424 2003 KL38 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
586425 2003 LT1 03/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
586426 2003 LV9 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
586427 2003 LB10 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
586428 2003 LE10 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
586429 2003 LN10 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
586430 2003 OD34 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
586431 2003 QJ 08/07/2003 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
586432 2003 QN9 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 740 m MPC · JPL
586433 2003 QZ83 24/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.6 km MPC · JPL
586434 2003 QD86 25/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.6 km MPC · JPL
586435 2003 QS105 07/07/2003 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
586436 2003 QV120 26/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.4 km MPC · JPL
586437 2003 QA121 25/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 720 m MPC · JPL
586438 2003 QF121 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
586439 2003 QU123 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
586440 2003 QV123 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
586441 2003 RP28 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
586442 2003 SK29 18/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
586443 2003 SL34 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
586444 2003 SO35 18/09/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
586445 2003 SZ60 23/08/2003 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
586446 2003 SK79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
586447 2003 SL98 16/09/2003 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
586448 2003 SN108 20/09/2003 Palomar NEAT 530 m MPC · JPL
586449 2003 SV133 18/09/2003 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
586450 2003 SZ187 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
586451 2003 SE278 19/09/2003 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
586452 2003 SX289 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2.2 km MPC · JPL
586453 2003 SE332 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.2 km MPC · JPL
586454 2003 SY334 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.6 km MPC · JPL
586455 2003 SP335 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
586456 2003 SR357 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586457 2003 SB359 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
586458 2003 SU361 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
586459 2003 SW362 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
586460 2003 SW364 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
586461 2003 SG366 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
586462 2003 SA368 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
586463 2003 SO376 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.2 km MPC · JPL
586464 2003 SB379 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
586465 2003 SH385 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.2 km MPC · JPL
586466 2003 SQ386 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
586467 2003 SN390 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.6 km MPC · JPL
586468 2003 SE392 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.4 km MPC · JPL
586469 2003 SD394 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
586470 2003 SS397 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
586471 2003 SZ398 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
586472 2003 SK400 08/03/2005 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
586473 2003 SY400 11/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
586474 2003 SH407 27/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
586475 2003 SS407 27/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
586476 2003 SL408 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4.5 km MPC · JPL
586477 2003 SB414 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586478 2003 SV417 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 680 m MPC · JPL
586479 2003 SK424 29/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.0 km MPC · JPL
586480 2003 SV432 25/09/2003 Haleakala AMOS 2.1 km MPC · JPL
586481 2003 SF436 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586482 2003 SX436 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586483 2003 SH437 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
586484 2003 SL437 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
586485 2003 ST439 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
586486 2003 SB440 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
586487 2003 SD440 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
586488 2003 SU441 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
586489 2003 SJ450 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
586490 2003 SS451 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
586491 2003 SZ451 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
586492 2003 SV452 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
586493 2003 SC454 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
586494 2003 SM457 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
586495 2003 SS458 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
586496 2003 SN459 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586497 2003 SP462 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
586498 2003 SF463 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
586499 2003 SV464 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
586500 2003 SF471 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
586501 2003 TP8 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
586502 2003 TV9 15/10/2003 Sandlot G. Hug 710 m MPC · JPL
586503 2003 TU24 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
586504 2003 TD32 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
586505 2003 TP60 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
586506 2003 TT60 18/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
586507 2003 TW60 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
586508 2003 UF3 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
586509 2003 UO17 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
586510 2003 UT31 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
586511 2003 UN33 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586512 2003 UW89 20/10/2003 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
586513 2003 UG95 28/09/2003 Socorro LINEAR 1.8 km MPC · JPL
586514 2003 UG109 19/10/2003 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
586515 2003 UO133 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.9 km MPC · JPL
586516 2003 UY135 21/10/2003 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
586517 2003 UE157 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
586518 2003 UF215 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
586519 2003 US231 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
586520 2003 UW248 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
586521 2003 UN262 19/10/2003 Haleakala AMOS 2.3 km MPC · JPL
586522 2003 UD305 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
586523 2003 UD324 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
586524 2003 UA334 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
586525 2003 UZ347 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
586526 2003 UF355 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.1 km MPC · JPL
586527 2003 UM355 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
586528 2003 UY378 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
586529 2003 UB379 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
586530 2003 UF388 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
586531 2003 UU390 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
586532 2003 UW406 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
586533 2003 UR419 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586534 2003 UX419 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 540 m MPC · JPL
586535 2003 UZ419 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
586536 2003 UN420 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
586537 2003 UC421 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586538 2003 UK421 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.2 km MPC · JPL
586539 2003 US421 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
586540 2003 UT421 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586541 2003 UV421 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
586542 2003 UB422 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
586543 2003 UJ422 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
586544 2003 UU422 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
586545 2003 UO423 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
586546 2003 UP423 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
586547 2003 UD424 17/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.3 km MPC · JPL
586548 2003 UR426 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
586549 2003 UW426 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
586550 2003 UG434 07/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586551 2003 UQ437 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
586552 2003 UP438 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
586553 2003 UH439 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
586554 2003 UN439 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
586555 2003 UD440 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
586556 2003 UX440 21/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586557 2003 UY440 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
586558 2003 UA441 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
586559 2003 UO443 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
586560 2003 UM444 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
586561 2003 UL445 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
586562 2003 UO448 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586563 2003 WL32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
586564 2003 WM90 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
586565 2003 WP129 21/11/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
586566 2003 WZ161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
586567 2003 WX177 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
586568 2003 WO187 02/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
586569 2003 WD188 23/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 580 m MPC · JPL
586570 2003 WF196 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
586571 2003 WO196 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
586572 2003 WU198 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
586573 2003 WP199 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586574 2003 WF200 07/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586575 2003 WZ201 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
586576 2003 WS202 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
586577 2003 WH203 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
586578 2003 WC207 17/03/2005 Campo Imperatore R. Leoni 2.1 km MPC · JPL
586579 2003 WM210 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
586580 2003 WA211 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
586581 2003 WZ212 28/03/2016 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 600 m MPC · JPL
586582 2003 WE213 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
586583 2003 WH213 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
586584 2003 WZ214 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
586585 2003 XC34 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
586586 2003 XN44 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
586587 2003 XY44 21/11/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
586588 2003 XN45 23/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
586589 2003 YL38 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586590 2003 YM60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
586591 2003 YK173 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586592 2003 YG183 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586593 2003 YL183 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
586594 2003 YM183 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586595 2003 YS183 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586596 2003 YN184 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
586597 2003 YV186 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
586598 2003 YJ189 18/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
586599 2003 YT190 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
586600 2004 AC13 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
586601 2004 BK126 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
586602 2004 BX130 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
586603 2004 BN131 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
586604 2004 BE165 30/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
586605 2004 BX167 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
586606 2004 BO169 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586607 2004 BN170 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
586608 2004 CS11 11/02/2004 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
586609 2004 CG131 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
586610 2004 CR133 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
586611 2004 CZ133 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
586612 2004 CG134 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
586613 2004 DM1 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
586614 2004 DR39 23/02/2004 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
586615 2004 DK82 26/08/2005 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
586616 2004 DP85 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
586617 2004 DM87 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
586618 2004 DL89 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586619 2004 EO21 15/03/2004 Valmeca C. Demeautis, D. Matter 2.0 km MPC · JPL
586620 2004 EX22 11/03/2004 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
586621 2004 EG98 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
586622 2004 EF107 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586623 2004 ED109 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
586624 2004 EK114 09/03/2004 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
586625 2004 FZ73 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
586626 2004 FY86 11/03/2004 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
586627 2004 FZ99 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586628 2004 FO152 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
586629 2004 FM154 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
586630 2004 FD168 29/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
586631 2004 FC169 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
586632 2004 FP173 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
586633 2004 FR175 09/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586634 2004 FC176 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
586635 2004 FS177 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586636 2004 GU25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586637 2004 GZ65 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
586638 2004 GD68 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
586639 2004 GQ84 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
586640 2004 GU85 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
586641 2004 GO90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
586642 2004 HR15 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 7.6 km MPC · JPL
586643 2004 HB40 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
586644 2004 HW72 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 8.6 km MPC · JPL
586645 2004 HY72 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586646 2004 HE77 26/04/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.8 km MPC · JPL
586647 2004 HX79 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
586648 2004 HY79 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
586649 2004 HA81 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
586650 2004 HD82 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
586651 2004 HL82 19/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
586652 2004 HA83 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
586653 2004 HO84 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
586654 2004 HX84 11/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 7.1 km MPC · JPL
586655 2004 HM85 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
586656 2004 JJ49 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
586657 2004 JB57 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.5 km MPC · JPL
586658 2004 JP57 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
586659 2004 KR20 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
586660 2004 KH21 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
586661 2004 KE22 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
586662 2004 LK26 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 9.7 km MPC · JPL
586663 2004 LF32 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
586664 2004 LQ32 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 9.9 km MPC · JPL
586665 2004 MB10 07/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
586666 2004 MJ10 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
586667 2004 NZ33 15/07/2004 Siding Spring SSS 3.8 km MPC · JPL
586668 2004 OM6 16/07/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
586669 2004 OZ12 17/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.0 km MPC · JPL
586670 2004 OP16 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
586671 2004 OA17 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
586672 2004 PD64 10/08/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
586673 2004 PS70 08/08/2004 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
586674 2004 PM117 13/08/2004 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
586675 2004 PH118 07/08/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
586676 2004 PK118 18/08/2015 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
586677 2004 PC119 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
586678 2004 PY119 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586679 2004 QQ8 16/07/2004 Siding Spring SSS 1.3 km MPC · JPL
586680 2004 QT29 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
586681 2004 QB30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
586682 2004 QC30 12/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
586683 2004 QG30 05/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 670 m MPC · JPL
586684 2004 QL30 17/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.4 km MPC · JPL
586685 2004 QB31 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
586686 2004 QN31 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
586687 2004 QW31 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586688 2004 QC32 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
586689 2004 QM33 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
586690 2004 RW3 08/08/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
586691 2004 RS6 21/08/2004 Siding Spring SSS 3.3 km MPC · JPL
586692 2004 RN10 14/07/2004 Siding Spring SSS 1.7 km MPC · JPL
586693 2004 RU24 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
586694 2004 RN40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
586695 2004 RN92 08/09/2004 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
586696 2004 RT115 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
586697 2004 RQ120 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
586698 2004 RT123 07/09/2004 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
586699 2004 RN126 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
586700 2004 RM128 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
586701 2004 RA134 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586702 2004 RF134 15/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 840 m MPC · JPL
586703 2004 RB139 08/09/2004 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
586704 2004 RH143 10/08/2004 Palomar NEAT 3.7 km MPC · JPL
586705 2004 RC148 08/09/2004 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
586706 2004 RL156 10/09/2004 Socorro LINEAR 2.4 km MPC · JPL
586707 2004 RX168 08/09/2004 Apache Point J. C. Barentine 1.8 km MPC · JPL
586708 2004 RE172 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
586709 2004 RH173 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586710 2004 RU173 13/08/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
586711 2004 RA175 10/07/2004 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
586712 2004 RQ199 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
586713 2004 RA205 07/09/2004 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
586714 2004 RC210 11/09/2004 Socorro LINEAR 2.9 km MPC · JPL
586715 2004 RQ239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
586716 2004 RJ240 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
586717 2004 RG241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
586718 2004 RA247 11/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
586719 2004 RG247 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
586720 2004 RJ260 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
586721 2004 RV262 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
586722 2004 RG263 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
586723 2004 RV273 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
586724 2004 RT282 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
586725 2004 RF287 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
586726 2004 RO290 08/09/2004 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
586727 2004 RK294 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
586728 2004 RW298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
586729 2004 RH302 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
586730 2004 RP308 13/09/2004 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
586731 2004 RK331 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
586732 2004 RZ336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
586733 2004 RJ338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
586734 2004 RK351 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
586735 2004 RT357 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
586736 2004 RF358 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
586737 2004 RG358 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
586738 2004 RL358 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
586739 2004 RM358 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
586740 2004 RG359 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
586741 2004 RT359 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
586742 2004 RU360 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
586743 2004 RD362 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
586744 2004 RX363 13/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.4 km MPC · JPL
586745 2004 RE366 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
586746 2004 SJ28 17/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 750 m MPC · JPL
586747 2004 SG37 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
586748 2004 SH46 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
586749 2004 SW59 18/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
586750 2004 SM61 18/09/2004 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
586751 2004 SX61 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
586752 2004 SA63 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
586753 2004 SD63 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
586754 2004 SQ64 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
586755 2004 SF65 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586756 2004 SJ65 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
586757 2004 SN65 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
586758 2004 TR 18/09/2004 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
586759 2004 TT4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
586760 2004 TM14 10/10/2004 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
586761 2004 TQ18 08/09/2004 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
586762 2004 TG23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
586763 2004 TP66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1.7 km MPC · JPL
586764 2004 TW78 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.00 km MPC · JPL
586765 2004 TX92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
586766 2004 TT141 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
586767 2004 TC147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586768 2004 TP152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
586769 2004 TH155 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
586770 2004 TE162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.00 km MPC · JPL
586771 2004 TD165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
586772 2004 TQ193 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
586773 2004 TA201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
586774 2004 TG218 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
586775 2004 TH220 05/10/2004 Powell R. Trentman 1.3 km MPC · JPL
586776 2004 TV224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
586777 2004 TM227 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
586778 2004 TL232 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
586779 2004 TK234 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
586780 2004 TX236 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
586781 2004 TO250 08/10/2004 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
586782 2004 TW253 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
586783 2004 TG261 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
586784 2004 TR273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
586785 2004 TQ279 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
586786 2004 TO284 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
586787 2004 TM288 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
586788 2004 TZ303 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
586789 2004 TY304 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
586790 2004 TQ305 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
586791 2004 TB317 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
586792 2004 TU319 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
586793 2004 TJ329 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
586794 2004 TK329 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
586795 2004 TQ335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
586796 2004 TZ349 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
586797 2004 TK352 11/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 2.4 km MPC · JPL
586798 2004 TO372 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
586799 2004 TR373 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
586800 2004 TS374 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
586801 2004 TM375 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
586802 2004 TQ375 08/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
586803 2004 TP376 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
586804 2004 TY376 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
586805 2004 TK380 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
586806 2004 TH382 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
586807 2004 TX382 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
586808 2004 TH384 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
586809 2004 TY384 10/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 1.9 km MPC · JPL
586810 2004 TE385 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
586811 2004 UE6 20/10/2004 Socorro LINEAR 1.8 km MPC · JPL
586812 2004 VP23 05/11/2004 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
586813 2004 VZ29 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
586814 2004 VD33 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
586815 2004 VU36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
586816 2004 VA47 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
586817 2004 VS47 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
586818 2004 VU49 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
586819 2004 VX54 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.4 km MPC · JPL
586820 2004 VD64 07/11/2004 Needville Needville Obs. 1.8 km MPC · JPL
586821 2004 VT94 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
586822 2004 VS103 09/11/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.1 km MPC · JPL
586823 2004 VF105 09/11/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.1 km MPC · JPL
586824 2004 VR105 09/11/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 530 m MPC · JPL
586825 2004 VC107 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
586826 2004 VN111 04/11/2004 Catalina CSS 4.2 km MPC · JPL
586827 2004 VL129 15/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 590 m MPC · JPL
586828 2004 VH132 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
586829 2004 VO133 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
586830 2004 VC135 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
586831 2004 VM135 24/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
586832 2004 VH136 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
586833 2004 VP136 23/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
586834 2004 VB138 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586835 2004 WQ13 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
586836 2004 XP7 02/12/2004 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
586837 2004 XY32 02/12/2004 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
586838 2004 XU33 07/02/2002 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
586839 2004 XB53 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
586840 2004 XJ74 08/12/2004 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
586841 2004 XW102 14/12/2004 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
586842 2004 XA117 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
586843 2004 XA148 14/12/2004 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
586844 2004 XO150 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
586845 2004 XA193 02/12/2004 Catalina CSS 2.9 km MPC · JPL
586846 2004 XH193 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
586847 2004 XP193 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
586848 2004 XZ193 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
586849 2004 XU194 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
586850 2004 YZ37 25/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
586851 2004 YH38 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
586852 2004 YN39 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
586853 2004 YS40 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
586854 2005 AN24 07/01/2005 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
586855 2005 AP38 13/01/2005 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
586856 2005 AF49 13/01/2005 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
586857 2005 AF70 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
586858 2005 AD83 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
586859 2005 AV83 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
586860 2005 AD85 07/01/2005 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 1.7 km MPC · JPL
586861 2005 BX29 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
586862 2005 BL31 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.3 km MPC · JPL
586863 2005 BD35 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
586864 2005 BV35 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.6 km MPC · JPL
586865 2005 BJ40 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 520 m MPC · JPL
586866 2005 BN41 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
586867 2005 BA46 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.5 km MPC · JPL
586868 2005 BP50 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
586869 2005 BS50 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
586870 2005 BU50 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
586871 2005 BU53 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
586872 2005 BE54 28/03/2015 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586873 2005 BS54 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
586874 2005 BA56 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
586875 2005 CH10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
586876 2005 CB11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
586877 2005 CO31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
586878 2005 CC39 09/02/2005 La Silla A. Boattini 1.0 km MPC · JPL
586879 2005 CK51 02/02/2005 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
586880 2005 CP72 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
586881 2005 CK82 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
586882 2005 CN82 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
586883 2005 CK84 05/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
586884 2005 CD85 13/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
586885 2005 CP85 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
586886 2005 CX85 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
586887 2005 CX88 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
586888 2005 DY3 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
586889 2005 DK4 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.6 km MPC · JPL
586890 2005 EF40 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
586891 2005 ER55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
586892 2005 EE57 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586893 2005 ET111 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
586894 2005 EF134 23/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 1.5 km MPC · JPL
586895 2005 EK149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
586896 2005 EE170 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
586897 2005 EO170 02/02/2005 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
586898 2005 EG176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
586899 2005 EL180 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586900 2005 EA193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.00 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
586901 2005 EB196 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
586902 2005 EA213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
586903 2005 EH227 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
586904 2005 EV228 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
586905 2005 EN230 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
586906 2005 EU238 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
586907 2005 EW239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
586908 2005 ET246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
586909 2005 EK259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
586910 2005 EZ307 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
586911 2005 EU312 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
586912 2005 ES317 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
586913 2005 EL323 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 1.5 km MPC · JPL
586914 2005 EE330 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
586915 2005 ER334 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
586916 2005 EL336 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
586917 2005 EP336 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
586918 2005 EG337 03/03/2005 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
586919 2005 EF340 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
586920 2005 EY340 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
586921 2005 EL341 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
586922 2005 EV341 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
586923 2005 EG342 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
586924 2005 ET344 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
586925 2005 EG347 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
586926 2005 EB348 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
586927 2005 EK349 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
586928 2005 FB17 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
586929 2005 FM17 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
586930 2005 FN20 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
586931 2005 GQ26 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
586932 2005 GN47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
586933 2005 GU55 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
586934 2005 GJ59 05/04/2005 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
586935 2005 GD70 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
586936 2005 GJ75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
586937 2005 GO100 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
586938 2005 GB117 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
586939 2005 GB138 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
586940 2005 GF174 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
586941 2005 GX175 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
586942 2005 GB184 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
586943 2005 GD185 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
586944 2005 GQ191 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
586945 2005 GC196 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 480 m MPC · JPL
586946 2005 GW217 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
586947 2005 GZ219 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
586948 2005 GG230 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
586949 2005 GN232 08/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
586950 2005 GO232 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
586951 2005 GA234 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
586952 2005 GR236 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
586953 2005 GL240 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
586954 2005 HT 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
586955 2005 JA18 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
586956 2005 JG32 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
586957 2005 JB71 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
586958 2005 JX113 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
586959 2005 JA171 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie, L. H. Wasserman 1.8 km MPC · JPL
586960 2005 JO172 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie, L. H. Wasserman 5.4 km MPC · JPL
586961 2005 JK183 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
586962 2005 JZ187 02/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
586963 2005 JE188 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
586964 2005 JN188 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
586965 2005 JM191 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
586966 2005 JR192 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
586967 2005 KN10 29/05/2005 Siding Spring SSS 840 m MPC · JPL
586968 2005 KY14 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
586969 2005 LN 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
586970 2005 LB11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
586971 2005 LB14 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
586972 2005 MW49 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
586973 2005 MM55 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
586974 2005 ML56 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
586975 2005 NM14 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
586976 2005 NL31 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
586977 2005 NH62 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
586978 2005 NC72 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
586979 2005 NT90 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.00 km MPC · JPL
586980 2005 NC112 07/07/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 600 m MPC · JPL
586981 2005 NN113 07/07/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.8 km MPC · JPL
586982 2005 NP117 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
586983 2005 NH120 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
586984 2005 NJ120 07/07/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.9 km MPC · JPL
586985 2005 NX120 07/07/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.0 km MPC · JPL
586986 2005 NW126 05/07/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
586987 2005 NZ128 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
586988 2005 NT133 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
586989 2005 OT11 29/07/2005 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
586990 2005 OO15 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
586991 2005 OR24 30/07/2005 Campo Imperatore A. Boattini 3.3 km MPC · JPL
586992 2005 ON32 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
586993 2005 OK35 31/07/2005 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
586994 2005 PX10 04/08/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
586995 2005 PM29 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
586996 2005 PB31 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 440 m MPC · JPL
586997 2005 PG31 08/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.5 km MPC · JPL
586998 2005 QO14 25/08/2005 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
586999 2005 QO19 30/07/2005 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
587000 2005 QT24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL

582.000s  • 583.000s  • 584.000s  • 585.000s  • 586.000s  • 587.000s  • 588.000s  • 589.000s  • 590.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001