Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/283001–284000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283001 2007 TF386 15/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
283002 2007 TH387 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
283003 2007 TS390 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
283004 2007 TQ393 14/10/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
283005 2007 TZ411 14/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
283006 2007 TU418 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
283007 2007 UF 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 780 m MPC · JPL
283008 2007 UR46 20/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
283009 2007 UT50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
283010 2007 UG83 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283011 2007 UH116 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
283012 2007 VQ38 02/11/2007 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
283013 2007 VA50 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
283014 2007 VC94 07/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
283015 2007 VT98 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
283016 2007 VF124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
283017 2007 VW126 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
283018 2007 VA156 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
283019 2007 VD182 08/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
283020 2007 VU193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
283021 2007 VN208 11/11/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
283022 2007 VA234 08/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,7 km MPC · JPL
283023 2007 VJ253 13/11/2007 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
283024 2007 VV267 09/11/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283025 2007 VN269 14/11/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283026 2007 VH284 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
283027 2007 VQ321 03/11/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
283028 2007 VY321 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
283029 2007 WH5 18/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
283030 2007 WG8 18/11/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
283031 2007 WV15 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
283032 2007 WD19 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
283033 2007 WH40 18/11/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
283034 2007 XG15 07/12/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 5,1 km MPC · JPL
283035 2007 XJ46 15/12/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
283036 2007 YE52 30/12/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
283037 2008 BG8 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
283038 2008 BS14 28/01/2008 Altschwendt W. Ries 3,9 km MPC · JPL
283039 2008 BV29 30/01/2008 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
283040 2008 BJ30 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
283041 2008 CC 02/02/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
283042 2008 CC73 11/02/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
283043 2008 DD15 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
283044 2008 DH67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
283045 2008 EW16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
283046 2008 EB36 03/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
283047 2008 EU84 13/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
283048 2008 EA143 13/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
283049 2008 EQ148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
283050 2008 FX22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
283051 2008 FZ123 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
283052 2008 GA38 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
283053 2008 GJ120 12/04/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
283054 2008 HN19 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
283055 2008 HS29 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
283056 2008 OH 25/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
283057 Casteldipiazza 2008 OZ5 24/07/2008 San Marcello G. Fagioli, L. Tesi 1,0 km MPC · JPL
283058 2008 ON23 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
283059 2008 PM22 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
283060 2008 QF3 25/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
283061 2008 QZ5 25/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
283062 2008 QB13 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
283063 2008 QH13 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
283064 2008 QE29 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283065 2008 RQ36 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
283066 2008 RC41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283067 2008 RL45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
283068 2008 RB98 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
283069 2008 RK112 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
283070 2008 RE132 06/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
283071 2008 RS145 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
283072 2008 SZ2 19/09/2008 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
283073 2008 SP81 21/09/2008 Vicques M. Ory 900 m MPC · JPL
283074 2008 SK92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
283075 2008 SK145 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
283076 2008 SW155 23/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283077 2008 SW175 23/09/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
283078 2008 ST176 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
283079 2008 SS242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
283080 2008 SS244 29/09/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
283081 2008 SZ269 23/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
283082 2008 ST271 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
283083 2008 SA281 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
283084 2008 TD9 07/10/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 660 m MPC · JPL
283085 2008 TZ18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
283086 2008 TB21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
283087 2008 TT89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
283088 2008 TX94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
283089 2008 TN117 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
283090 2008 TK166 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
283091 2008 TK171 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
283092 2008 UK51 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
283093 2008 US80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
283094 2008 UX81 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
283095 2008 UK100 27/10/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
283096 2008 UB128 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
283097 2008 UZ130 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
283098 2008 UR138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
283099 2008 UE145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
283100 2008 UX159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283101 2008 UV173 24/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
283102 2008 UY176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
283103 2008 UB188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
283104 2008 UX188 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
283105 2008 UD210 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
283106 2008 UJ243 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
283107 2008 UX261 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
283108 2008 UR271 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
283109 2008 UK280 28/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
283110 2008 UD290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
283111 2008 UU298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
283112 2008 US304 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
283113 2008 UE336 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
283114 2008 UD342 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
283115 2008 UD354 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
283116 2008 UX360 30/10/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
283117 2008 VU 01/11/2008 Tzec Maun E. Schwab 4,5 km MPC · JPL
283118 2008 VX 01/11/2008 Needville J. Dellinger, C. Sexton 1,8 km MPC · JPL
283119 2008 VB18 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
283120 2008 VX20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
283121 2008 VA50 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
283122 2008 VQ53 06/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
283123 2008 VD57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
283124 2008 VS59 07/11/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
283125 2008 WF37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283126 2008 WK38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
283127 2008 WE43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
283128 2008 WO67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
283129 2008 WR76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283130 2008 WC85 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
283131 2008 WM90 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
283132 2008 WS96 25/11/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,0 km MPC · JPL
283133 2008 XH39 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
283134 2008 XO48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
283135 2008 XL50 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
283136 2008 XV52 03/12/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
283137 2008 XM55 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
283138 2008 YJ4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 1,7 km MPC · JPL
283139 2008 YQ11 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
283140 2008 YX24 28/12/2008 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
283141 Dittsche 2008 YW26 28/12/2008 Wildberg R. Apitzsch 2,7 km MPC · JPL
283142 Weena 2008 YV29 29/12/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,9 km MPC · JPL
283143 2008 YO34 31/12/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL
283144 2008 YJ50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
283145 2008 YX73 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283146 2008 YW121 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283147 2008 YS124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
283148 2008 YF134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
283149 2008 YX139 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
283150 2008 YT149 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
283151 2009 AD8 01/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
283152 2009 AH31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
283153 2009 AZ43 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
283154 2009 AD47 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
283155 2009 BC14 26/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283156 2009 BR55 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
283157 2009 BL60 17/01/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
283158 2009 BZ65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
283159 2009 BW99 28/01/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
283160 2009 BC151 29/01/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
283161 2009 BX162 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
283162 2009 BV172 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
283163 2009 BL190 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
283164 2009 CR24 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
283165 2009 CP64 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
283166 2009 DZ15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,0 km MPC · JPL
283167 2009 DN26 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,3 km MPC · JPL
283168 2009 DT117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
283169 2009 DC140 19/02/2009 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
283170 2009 ER4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
283171 2009 FR5 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
283172 2009 FV26 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
283173 2009 HZ62 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
283174 2009 HD81 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283175 2009 JU10 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283176 2009 QF59 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 15 km MPC · JPL
283177 2009 RR52 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
283178 2009 SF1 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
283179 2009 SS35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
283180 2009 SC160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
283181 2009 US 17/10/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283182 2009 UJ28 22/10/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
283183 2009 UG106 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
283184 2009 WA33 10/10/2002 Apache Point SDSS 770 m MPC · JPL
283185 2010 AR30 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283186 2010 BG3 19/01/2010 Dauban F. Kugel 790 m MPC · JPL
283187 2010 BB13 16/01/2010 WISE WISE 7,0 km MPC · JPL
283188 2010 BV15 16/01/2010 WISE WISE 7,6 km MPC · JPL
283189 2010 CG4 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
283190 2010 CO5 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
283191 2010 CQ39 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
283192 2010 CE44 13/02/2010 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,5 km MPC · JPL
283193 2010 CM88 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
283194 2010 CS91 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
283195 2010 CS120 15/02/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
283196 2010 CC150 14/02/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
283197 2010 CT170 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
283198 2010 CK184 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
283199 2010 DP13 16/02/2010 WISE WISE 5,9 km MPC · JPL
283200 2010 DH37 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283201 2010 DG55 21/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
283202 2010 EA43 13/03/2010 Jarnac Jarnac Obs. 5,9 km MPC · JPL
283203 2010 FV13 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
283204 2010 FE20 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
283205 2010 FV48 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283206 2010 GK139 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
283207 2010 HH79 17/04/2010 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,6 km MPC · JPL
283208 2010 HG105 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
283209 2010 LE92 12/06/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
283210 2010 MG46 27/02/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
283211 2010 MH69 19/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
283212 2010 NM24 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
283213 2010 NY55 10/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
283214 2010 OL23 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
283215 2010 OQ46 22/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
283216 2010 OO63 04/10/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
283217 2010 OV70 25/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
283218 2010 OQ95 28/07/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
283219 2010 OW123 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
283220 2010 PG10 05/08/2010 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283221 2010 PR26 03/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
283222 2010 PM41 19/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283223 2010 PS79 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
283224 2010 QO1 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
283225 2010 QX2 19/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 960 m MPC · JPL
283226 2010 RA51 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283227 2010 RW60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
283228 2010 RD65 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
283229 2010 RS74 31/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
283230 2010 RL118 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
283231 2010 RX169 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
283232 2010 RY171 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
283233 2010 SB14 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
283234 2010 TG34 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
283235 2010 TX147 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
283236 2010 TT162 11/10/2010 Saint-Sulpice B. Christophe 12 km MPC · JPL
283237 2010 UY2 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
283238 2010 UL16 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
283239 2010 UC65 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
283240 2010 VJ45 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
283241 2010 VA74 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283242 2011 AS30 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
283243 2011 DR3 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
283244 2011 DO8 30/12/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
283245 2011 DM11 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
283246 2011 DK16 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
283247 2011 EU17 01/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
283248 2011 EY19 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
283249 2011 ET28 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
283250 2011 EC29 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
283251 2011 EY29 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
283252 2011 EL53 21/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
283253 2011 EO78 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
283254 2011 FH1 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
283255 2011 FA3 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
283256 2011 FG4 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
283257 2011 FA8 04/04/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
283258 2011 FH18 30/07/2005 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
283259 2011 FD34 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
283260 2011 FN47 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
283261 2011 FR142 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
283262 2011 FU147 02/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
283263 2011 FH151 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
283264 2011 FT151 07/04/2006 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
283265 2011 FM155 06/08/2007 Lulin Observatory LUSS 4,4 km MPC · JPL
283266 2011 GX46 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
283267 2011 GC57 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
283268 2011 HB4 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
283269 2011 HY5 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
283270 2011 HS12 07/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
283271 2011 HS18 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
283272 2011 HR19 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
283273 2011 HU25 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
283274 2011 HR28 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
283275 2011 HE29 13/07/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
283276 2011 HF33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283277 Faber 2011 HX34 13/08/2004 Cerro Tololo L. H. Wasserman 790 m MPC · JPL
283278 2011 HE36 06/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
283279 Qianweichang 2011 HH38 16/05/2007 XuYi PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
283280 2011 HC39 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
283281 2011 HR54 05/06/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
283282 2011 HS55 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
283283 2011 HF63 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
283284 2011 HK66 02/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
283285 2011 HJ67 01/04/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
283286 2011 HL67 04/03/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
283287 2011 HN74 14/06/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
283288 2011 HQ74 22/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
283289 2011 HK80 10/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
283290 2011 HJ81 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283291 2011 JB18 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
283292 2011 JQ27 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
283293 2011 JZ28 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
283294 2011 JA31 05/04/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
283295 2011 KK1 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
283296 2011 KZ1 17/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
283297 2011 KT7 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
283298 2011 KB8 12/07/2001 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
283299 2011 KN8 19/12/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
283300 2011 KT8 04/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283301 2011 KA9 03/03/2000 Apache Point SDSS 790 m MPC · JPL
283302 2011 KB9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
283303 2011 KH11 11/06/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
283304 2011 KL22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
283305 2011 KK23 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
283306 2011 KS24 12/02/2000 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
283307 2011 KU24 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283308 2011 KW24 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
283309 2011 KZ24 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
283310 2011 KB25 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
283311 2011 KO26 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
283312 2011 KR26 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
283313 2011 KE27 30/11/2005 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
283314 2011 KG29 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
283315 2011 KE35 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
283316 1029 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
283317 2049 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
283318 1992 DE1 26/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
283319 1992 WR4 19/11/1992 Palomar E. F. Helin 780 m MPC · JPL
283320 1994 SB12 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
283321 1995 SR27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
283322 1995 SX35 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
283323 1996 AZ5 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
283324 1996 VE19 07/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
283325 1997 AA23 10/01/1997 Mauna Kea C. Veillet 4,2 km MPC · JPL
283326 1997 CE2 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
283327 1997 JN5 01/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
283328 1997 KN2 29/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
283329 1997 RG8 11/09/1997 Dynic A. Sugie 1,1 km MPC · JPL
283330 1998 FL14 26/03/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
283331 1998 HJ129 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283332 1998 MW17 22/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
283333 1998 QW29 23/08/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
283334 1998 VY13 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
283335 1998 XN6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
283336 1999 CW133 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
283337 1999 CW137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
283338 1999 RR62 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283339 1999 RT174 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283340 1999 TY165 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283341 1999 TF209 14/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283342 1999 TV249 09/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
283343 1999 TA263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
283344 1999 UE30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283345 1999 VT13 02/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
283346 1999 VG35 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283347 1999 VP48 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
283348 1999 VH51 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283349 1999 VG55 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283350 1999 VL61 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283351 1999 VX61 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283352 1999 VV64 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
283353 1999 VX89 05/11/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
283354 1999 XU145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
283355 1999 XX232 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283356 2000 AZ29 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
283357 2000 AO37 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
283358 2000 AS44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283359 2000 AF86 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283360 2000 AK93 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
283361 2000 AU146 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
283362 2000 AL185 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
283363 2000 AQ196 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283364 2000 BE20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
283365 2000 BO20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
283366 2000 CW114 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
283367 2000 DO63 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
283368 2000 DW104 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283369 2000 EX13 03/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283370 2000 EF45 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283371 2000 ES99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283372 2000 FE7 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
283373 2000 GL119 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
283374 2000 HA46 29/04/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
283375 2000 HZ94 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
283376 2000 KJ39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
283377 2000 PO9 08/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283378 2000 QV1 23/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283379 2000 QY2 24/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283380 2000 QY6 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283381 2000 QH7 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283382 2000 QY23 25/08/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
283383 2000 QH43 24/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
283384 2000 QR47 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283385 2000 QW71 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283386 2000 QN81 24/08/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
283387 2000 QC167 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283388 2000 QO201 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283389 2000 QV202 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283390 2000 QF205 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283391 2000 RD25 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
283392 2000 RR36 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283393 2000 RO49 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283394 2000 RR82 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283395 2000 RK96 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283396 2000 RC98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
283397 2000 RV100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
283398 2000 RE102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
283399 2000 SZ6 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
283400 2000 SR15 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283401 2000 SV15 23/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
283402 2000 SX16 23/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
283403 2000 SX18 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283404 2000 SW25 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283405 2000 SK26 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
283406 2000 SA33 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283407 2000 SZ39 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283408 2000 SA63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283409 2000 SS65 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283410 2000 SC100 23/09/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
283411 2000 SJ106 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283412 2000 SE112 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283413 2000 SS130 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283414 2000 SZ139 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
283415 2000 SU148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283416 2000 SO153 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283417 2000 SR180 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
283418 2000 SV197 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283419 2000 SK201 24/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
283420 2000 SO228 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283421 2000 SL249 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283422 2000 SH276 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283423 2000 SZ285 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
283424 2000 SN317 30/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
283425 2000 SX322 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283426 2000 SL324 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
283427 2000 SB363 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
283428 2000 TZ13 01/10/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
283429 2000 TW29 04/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
283430 2000 TB33 04/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
283431 2000 TZ40 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
283432 2000 TH41 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
283433 2000 UB11 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
283434 2000 UR71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283435 2000 UJ75 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
283436 2000 UY105 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283437 2000 US106 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283438 2000 VB54 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283439 2000 WE10 23/11/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,3 km MPC · JPL
283440 2000 WE12 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
283441 2000 WU71 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
283442 2000 WO84 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283443 2000 WO105 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
283444 2000 WS111 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
283445 2000 WP138 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
283446 2000 WD168 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
283447 2000 WA190 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
283448 2000 YK11 19/12/2000 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
283449 2000 YC65 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283450 2001 AW1 02/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
283451 2001 DL47 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
283452 2001 FJ4 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
283453 2001 FV104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
283454 2001 FX196 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
283455 Philipkrider 2001 FV221 22/03/2001 Kitt Peak SKADS 2,4 km MPC · JPL
283456 2001 HB46 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
283457 2001 MQ3 19/06/2001 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
283458 2001 NZ4 13/07/2001 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
283459 2001 OA78 26/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
283460 2001 PD1 04/08/2001 Haleakala NEAT AMO 780 m MPC · JPL
283461 Leacipaola 2001 PX28 14/08/2001 San Marcello L. Tesi 780 m MPC · JPL
283462 2001 PT61 13/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
283463 2001 QZ37 16/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
283464 2001 QN72 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
283465 2001 QD111 23/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
283466 2001 QZ116 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
283467 2001 QA124 19/08/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
283468 2001 QJ145 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
283469 2001 QK151 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283470 2001 QM153 26/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
283471 2001 QW172 25/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283472 2001 QT205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 670 m MPC · JPL
283473 2001 QA233 24/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
283474 2001 QJ259 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
283475 2001 QY289 16/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283476 2001 QY293 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
283477 2001 QY305 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
283478 2001 QR327 17/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
283479 2001 RO40 11/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
283480 2001 RT64 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283481 2001 RT96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
283482 2001 RU113 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
283483 2001 RC130 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283484 2001 SR7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283485 2001 SQ18 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
283486 2001 SW24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283487 2001 SZ40 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
283488 2001 SU102 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283489 2001 SJ103 20/09/2001 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
283490 2001 SZ116 16/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
283491 2001 ST122 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283492 2001 SH131 16/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
283493 2001 SA132 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
283494 2001 SZ155 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283495 2001 SZ156 17/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
283496 2001 ST157 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283497 2001 SL183 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
283498 2001 SO227 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
283499 2001 SH232 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
283500 2001 SK258 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283501 2001 SW263 24/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
283502 2001 SJ290 29/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
283503 2001 SU299 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283504 2001 SF309 22/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283505 2001 SA325 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
283506 2001 SV334 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
283507 2001 SN338 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
283508 2001 ST340 21/09/2001 Socorro LINEAR 480 m MPC · JPL
283509 2001 SV346 25/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
283510 2001 SD355 19/09/2001 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
283511 2001 TZ13 12/10/2001 Ondřejov P. Kušnirák 3,7 km MPC · JPL
283512 2001 TH24 14/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
283513 2001 TN24 14/10/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
283514 2001 TL26 14/10/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
283515 2001 TN28 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283516 2001 TA29 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
283517 2001 TQ30 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
283518 2001 TD31 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
283519 2001 TP47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 13 km MPC · JPL
283520 2001 TU47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 850 m MPC · JPL
283521 2001 TM83 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283522 2001 TF92 14/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
283523 2001 TX112 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283524 2001 TD118 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
283525 2001 TE120 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
283526 2001 TH130 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
283527 2001 TG131 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
283528 2001 TF141 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
283529 2001 TV173 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283530 2001 TT175 14/10/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
283531 2001 TJ179 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283532 2001 TW184 14/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
283533 2001 TR194 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283534 2001 TQ208 11/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
283535 2001 TE216 13/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
283536 2001 TA218 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283537 2001 TN223 14/10/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
283538 2001 TB234 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
283539 2001 TK240 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
283540 2001 UA19 16/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
283541 2001 UA41 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283542 2001 UN53 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
283543 2001 UG59 17/10/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
283544 2001 UK89 22/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
283545 2001 UL97 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
283546 2001 UK123 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283547 2001 UQ124 22/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
283548 2001 UW131 20/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283549 2001 UJ134 21/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
283550 2001 UM140 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
283551 2001 UY172 18/10/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
283552 2001 UY220 21/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
283553 2001 UJ225 16/10/2001 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
283554 2001 UR227 16/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
283555 2001 UV230 23/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
283556 2001 VT1 08/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283557 2001 VV2 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283558 2001 VO32 09/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283559 2001 VW32 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283560 2001 VF56 10/11/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
283561 2001 VP57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283562 2001 VK60 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
283563 2001 VA63 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
283564 2001 VB74 11/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283565 2001 VR93 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
283566 2001 VS107 21/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
283567 2001 VH108 12/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
283568 2001 VF128 11/11/2001 Apache Point SDSS 850 m MPC · JPL
283569 2001 VM133 11/11/2001 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
283570 2001 WN18 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
283571 2001 WL26 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283572 2001 WF75 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
283573 2001 WM77 20/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283574 2001 XV20 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
283575 2001 XB32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283576 2001 XT38 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283577 2001 XO67 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
283578 2001 XP76 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
283579 2001 XU80 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283580 2001 XC97 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
283581 2001 XN109 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283582 2001 XP134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283583 2001 XK182 14/12/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
283584 2001 XP183 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
283585 2001 XR200 15/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283586 2001 XJ205 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
283587 2001 XH228 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283588 2001 XN229 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
283589 2001 XQ233 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
283590 2001 XD242 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283591 2001 XV245 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283592 2001 XK262 13/12/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
283593 2001 YU4 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 740 m MPC · JPL
283594 2001 YF12 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
283595 2001 YP19 17/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283596 2001 YR33 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
283597 2001 YE58 18/12/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
283598 2001 YZ68 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283599 2001 YU103 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283600 2001 YJ110 22/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283601 2001 YW114 20/12/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
283602 2001 YL118 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
283603 2001 YH153 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
283604 2002 AV49 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283605 2002 AH96 08/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283606 2002 AX96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
283607 2002 AB99 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283608 2002 AK131 14/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
283609 2002 AT173 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
283610 2002 CO8 05/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
283611 2002 CD23 05/02/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
283612 2002 CV43 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283613 2002 CG48 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
283614 2002 CQ50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
283615 2002 CG66 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283616 2002 CL87 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
283617 2002 CH110 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
283618 2002 CB138 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
283619 2002 CE144 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283620 2002 CO153 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
283621 2002 CO172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283622 2002 CQ175 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283623 2002 CU175 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283624 2002 CZ194 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283625 2002 CU208 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
283626 2002 CK210 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
283627 2002 CK230 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
283628 2002 CN273 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
283629 2002 CK274 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
283630 2002 CV309 06/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
283631 2002 DO10 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
283632 2002 DL17 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
283633 2002 EG5 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,2 km MPC · JPL
283634 2002 EM39 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
283635 2002 EE50 12/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
283636 2002 EZ112 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283637 2002 EX160 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
283638 2002 FL22 19/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
283639 2002 FT22 19/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
283640 2002 GC16 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283641 2002 GX55 05/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
283642 2002 GJ56 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
283643 2002 GJ71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
283644 2002 GV133 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
283645 2002 GJ182 05/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
283646 2002 HA6 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
283647 2002 JW36 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
283648 2002 JV87 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
283649 2002 JS145 14/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
283650 2002 JJ150 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
283651 2002 KR13 19/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
283652 2002 KU15 18/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
283653 2002 LH13 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
283654 2002 LJ47 10/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283655 2002 LB62 11/06/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
283656 2002 MZ1 16/06/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
283657 2002 NT57 12/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
283658 2002 OE15 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283659 2002 OE31 18/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
283660 2002 PV7 03/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
283661 2002 PM13 06/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
283662 2002 PD33 06/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
283663 2002 PK90 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283664 2002 PW90 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
283665 2002 PV98 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
283666 2002 PK106 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
283667 2002 PH113 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
283668 2002 PD115 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283669 2002 PD118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
283670 2002 PN137 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
283671 2002 PV163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
283672 2002 PG176 07/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
283673 2002 PO177 08/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
283674 2002 QA5 16/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
283675 2002 QS21 26/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
283676 2002 QT26 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
283677 2002 QG49 19/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
283678 2002 QA57 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,3 km MPC · JPL
283679 2002 QE64 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
283680 2002 QZ79 16/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
283681 2002 QB90 19/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
283682 2002 QX103 26/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
283683 2002 QV112 27/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
283684 2002 QL121 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
283685 2002 QD124 16/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
283686 2002 QD128 29/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
283687 2002 QG139 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
283688 2002 QM146 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
283689 2002 RZ34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
283690 2002 RS36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
283691 2002 RH80 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
283692 2002 RJ109 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
283693 2002 RE112 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
283694 2002 RC116 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283695 2002 RY133 10/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
283696 2002 RR155 11/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
283697 2002 RM183 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
283698 2002 RT186 12/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
283699 2002 RP222 15/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
283700 2002 RG239 08/09/2002 Haleakala R. Matson 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283701 2002 RP243 04/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
283702 2002 RV243 14/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
283703 2002 RH255 15/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
283704 2002 RT269 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
283705 2002 SX 20/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
283706 2002 SA5 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
283707 2002 SA10 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
283708 2002 SW55 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
283709 2002 TJ17 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283710 2002 TK57 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283711 2002 TR98 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283712 2002 TA104 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
283713 2002 TS108 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
283714 2002 TL143 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
283715 2002 TL144 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283716 2002 TU148 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
283717 2002 TB160 05/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
283718 2002 TP162 05/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
283719 2002 TX165 03/10/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
283720 2002 TA170 03/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
283721 2002 TC172 04/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
283722 2002 TR186 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283723 2002 TU189 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
283724 2002 TO218 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283725 2002 TA226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
283726 2002 TR230 07/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
283727 2002 TM292 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283728 2002 TY341 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
283729 2002 UX 19/08/2002 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
283730 2002 VU2 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
283731 2002 VJ13 04/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
283732 2002 VB68 07/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
283733 2002 VZ125 14/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
283734 2002 VT147 19/02/2004 Needville Needville Obs. 3,9 km MPC · JPL
283735 2002 WY6 24/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
283736 2002 WO7 24/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
283737 2002 WB9 24/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
283738 2002 XB21 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
283739 2002 XO34 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
283740 2002 XF75 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
283741 2002 XH118 14/12/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
283742 2003 AG9 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283743 2003 AP40 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
283744 2003 AR41 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
283745 2003 BL8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
283746 2003 BJ16 26/01/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
283747 2003 BT53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
283748 2003 CN14 03/02/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
283749 2003 CJ20 09/02/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
283750 2003 CD25 01/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
283751 2003 DR11 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 840 m MPC · JPL
283752 2003 DN24 22/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
283753 2003 EW6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
283754 2003 EP30 06/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
283755 2003 EO43 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283756 2003 EB57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
283757 2003 EU61 08/03/2003 Kitt Peak DLS 910 m MPC · JPL
283758 2003 FC22 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
283759 2003 FO53 25/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
283760 2003 FS61 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
283761 2003 FO73 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
283762 2003 FG92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
283763 2003 FO131 27/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
283764 2003 GW8 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283765 2003 GP48 09/04/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
283766 2003 GR49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283767 2003 GB51 08/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
283768 2003 HE19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
283769 2003 HH22 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
283770 2003 HN44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
283771 2003 JN16 09/05/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
283772 2003 JX16 09/05/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
283773 2003 NE5 05/07/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
283774 2003 OE1 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
283775 2003 OX1 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
283776 2003 OR9 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283777 2003 OB21 23/07/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
283778 2003 PS9 01/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283779 2003 QA10 20/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
283780 2003 QJ22 20/08/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
283781 2003 QZ28 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
283782 2003 QN35 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283783 2003 QF59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
283784 2003 QN70 24/08/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
283785 2003 QE103 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283786 Rutebeuf 2003 QF104 21/08/2003 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 8,8 km MPC · JPL
283787 2003 QD105 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
283788 2003 QF106 30/08/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
283789 2003 QD107 31/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
283790 2003 RG1 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
283791 2003 RJ11 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
283792 2003 RY19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
283793 2003 SS13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
283794 2003 SC23 16/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
283795 2003 SN32 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
283796 2003 SD37 16/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
283797 2003 SU42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
283798 2003 SS59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
283799 2003 SJ77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
283800 2003 SJ85 16/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283801 2003 SA94 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
283802 2003 SX101 20/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
283803 2003 SR106 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
283804 2003 SW116 16/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
283805 2003 SE130 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283806 2003 SM133 18/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
283807 2003 SM137 20/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
283808 2003 SN143 20/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
283809 2003 SE176 18/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
283810 2003 SU182 20/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 980 m MPC · JPL
283811 2003 SA204 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
283812 2003 SQ208 23/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
283813 2003 SD233 25/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
283814 2003 SS244 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283815 2003 SU251 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
283816 2003 SK266 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
283817 2003 SP274 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
283818 2003 SV297 18/09/2003 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
283819 2003 SE303 17/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
283820 2003 SE309 30/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
283821 2003 SK324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
283822 2003 SB340 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
283823 2003 SX401 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
283824 2003 TB5 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
283825 2003 TE9 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
283826 2003 TP12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
283827 2003 TP15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
283828 2003 TE28 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
283829 2003 TT53 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283830 2003 TT58 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
283831 2003 UP4 16/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283832 2003 UC9 18/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
283833 2003 US18 19/10/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
283834 2003 UY31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283835 2003 UT34 26/10/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
283836 2003 UY58 16/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
283837 2003 UP59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
283838 2003 UM83 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
283839 2003 UJ98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
283840 2003 UV102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
283841 2003 UW106 18/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
283842 2003 UQ108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
283843 2003 UH113 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
283844 2003 UH116 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
283845 2003 UE126 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
283846 2003 UO134 20/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
283847 2003 UX136 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283848 2003 UG146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
283849 2003 UR151 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
283850 2003 UL181 21/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283851 2003 UU212 23/10/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
283852 2003 UF233 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
283853 2003 UQ256 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
283854 2003 UX274 30/10/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
283855 2003 UD277 30/10/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
283856 2003 UW331 18/10/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
283857 2003 UP341 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
283858 2003 VY10 15/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
283859 2003 WS28 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283860 2003 WG38 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283861 2003 WB39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
283862 2003 WB73 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
283863 2003 WG76 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283864 2003 WY82 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283865 2003 WC98 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
283866 2003 WY102 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
283867 2003 WC104 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
283868 2003 WU150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
283869 2003 WL166 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283870 2003 WC168 19/11/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
283871 2003 WB189 19/11/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
283872 2003 XP5 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
283873 2003 XX23 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
283874 2003 YB 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
283875 2003 YS9 17/12/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
283876 2003 YP35 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
283877 2003 YV43 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
283878 2003 YB58 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
283879 2003 YZ113 24/12/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
283880 2003 YV154 29/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
283881 2003 YW157 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
283882 2003 YB158 17/12/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
283883 2003 YM180 22/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283884 2004 BT22 17/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
283885 2004 BE54 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
283886 2004 BN54 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
283887 2004 BZ68 27/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
283888 2004 BY70 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
283889 2004 BL89 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283890 2004 BY110 29/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
283891 2004 BF130 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
283892 2004 BY153 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283893 2004 CB6 10/02/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
283894 2004 CL8 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
283895 2004 CD20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
283896 2004 CL20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
283897 2004 CD56 14/02/2004 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
283898 2004 CZ63 13/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
283899 2004 CU98 14/02/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
283900 2004 DQ15 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283901 2004 DO28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
283902 2004 DP28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
283903 2004 DT43 23/02/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
283904 2004 DX43 23/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283905 2004 EB42 15/03/2004 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
283906 2004 EH45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
283907 2004 ES93 15/03/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
283908 2004 FY8 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
283909 2004 FM13 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283910 2004 FK23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
283911 2004 FE38 17/03/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
283912 2004 FW111 26/03/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
283913 2004 FX111 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
283914 2004 FQ121 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283915 2004 FG124 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
283916 2004 FB125 27/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
283917 2004 FF143 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
283918 2004 GL31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
283919 2004 HU12 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
283920 2004 HL25 19/04/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283921 2004 HH53 25/04/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
283922 2004 HX60 23/04/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
283923 2004 JH26 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283924 2004 KA11 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
283925 2004 LJ12 09/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
283926 2004 NT8 14/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 940 m MPC · JPL
283927 2004 NW14 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283928 2004 OZ6 16/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283929 2004 PA2 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 960 m MPC · JPL
283930 2004 PM7 06/08/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
283931 2004 PT17 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283932 2004 PS18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
283933 2004 PS30 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283934 2004 PX30 08/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
283935 2004 PH31 08/08/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
283936 2004 PG34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
283937 2004 PY35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
283938 2004 PR40 09/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283939 2004 PJ48 08/08/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
283940 2004 PU55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
283941 2004 PJ59 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
283942 2004 PD61 09/08/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
283943 2004 PL61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283944 2004 PS62 10/08/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
283945 2004 PB63 10/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
283946 2004 PV64 10/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
283947 2004 PF65 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283948 2004 PU85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283949 2004 PG94 10/08/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
283950 2004 PL103 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283951 2004 PY112 13/08/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
283952 2004 QH1 19/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
283953 2004 QT3 21/08/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
283954 2004 QS7 22/08/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 830 m MPC · JPL
283955 2004 QW19 21/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,8 km MPC · JPL
283956 2004 QH24 27/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
283957 2004 RF 01/09/2004 Great Shefford P. Birtwhistle 890 m MPC · JPL
283958 2004 RX 04/09/2004 Needville Needville Obs. 620 m MPC · JPL
283959 2004 RZ12 04/09/2004 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
283960 2004 RJ13 04/09/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
283961 2004 RB19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
283962 2004 RD21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
283963 2004 RO27 06/09/2004 Siding Spring SSS 600 m MPC · JPL
283964 2004 RA47 08/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
283965 2004 RW49 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283966 2004 RQ55 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283967 2004 RG58 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283968 2004 RV65 08/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
283969 2004 RG66 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283970 2004 RN83 09/09/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
283971 2004 RZ97 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283972 2004 RP101 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283973 2004 RW109 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283974 2004 RE148 09/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
283975 2004 RL155 10/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
283976 2004 RW158 10/09/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
283977 2004 RS161 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
283978 2004 RQ169 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
283979 2004 RN170 08/09/2004 Apache Point Apache Point Obs. 940 m MPC · JPL
283980 2004 RN172 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
283981 2004 RZ181 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283982 2004 RO184 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
283983 2004 RC189 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283984 2004 RB192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283985 2004 RS222 03/09/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
283986 2004 RJ224 08/09/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
283987 2004 RK237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
283988 2004 RY310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
283989 2004 RR323 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
283990 Randallrosenfeld 2004 SG2 16/09/2004 Jarnac T. Glinos, W. Levy 860 m MPC · JPL
283991 2004 SL30 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283992 2004 SS31 17/09/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
283993 2004 SG44 18/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283994 2004 TT33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
283995 2004 TC34 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
283996 2004 TJ46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
283997 2004 TM46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
283998 2004 TP49 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
283999 2004 TY67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
284000 2004 TR95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

279.000s  • 280.000s  • 281.000s  • 282.000s  • 283.000s  • 284.000s  • 285.000s  • 286.000s  • 287.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001