Danh sách tiểu hành tinh/92001–93000

Tủ sách mở Wikibooks


91901–92000[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91901 1999 VB15 02/11/1999 Kitt Peak]] align="right" | 3,6 km MPC · JPL
91902 1999 VU17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
91903 1999 VA19 10/11/1999 Farpoint]] G. Bell]], G. Hug]] 8,6 km MPC · JPL
91904 1999 VW19 07/11/1999 Reedy Creek]] J. Broughton]] 5,3 km MPC · JPL
91905 1999 VB20 10/11/1999 Višnjan Observatory]] K. Korlević]] 5,8 km MPC · JPL
91906 1999 VE24 15/11/1999 Zeno]] T. Stafford]] 10 km MPC · JPL
91907 Shiho 1999 VA26 13/11/1999 Kuma Kogen]] A. Nakamura]] 6,7 km MPC · JPL
91908 1999 VK27 03/11/1999 Catalina]] CSS]] 13 km MPC · JPL
91909 1999 VZ28 03/11/1999 Socorro]] LINEAR]] 3,8 km MPC · JPL
91910 1999 VD29 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91911 1999 VQ29 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91912 1999 VC30 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91913 1999 VD30 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
91914 1999 VD31 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91915 1999 VF31 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
91916 1999 VL31 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91917 1999 VT31 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91918 1999 VS32 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91919 1999 VE33 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91920 1999 VF33 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91921 1999 VN33 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91922 1999 VP37 03/11/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
91923 1999 VE38 10/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91924 1999 VL38 10/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91925 1999 VM38 10/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91926 1999 VN38 10/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91927 1999 VA39 10/11/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
91928 1999 VY47 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91929 1999 VO48 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91930 1999 VT48 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91931 1999 VK52 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91932 1999 VT53 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91933 1999 VB54 04/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
91934 1999 VM54 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91935 1999 VE55 04/11/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
91936 1999 VC57 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
91937 1999 VQ58 04/11/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
91938 1999 VB60 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91939 1999 VY60 04/11/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
91940 1999 VZ60 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91941 1999 VR63 04/11/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
91942 1999 VV63 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
91943 1999 VA64 04/11/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
91944 1999 VO64 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
91945 1999 VU64 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91946 1999 VM65 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91947 1999 VT65 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91948 1999 VV67 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91949 1999 VY67 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91950 1999 VN68 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91951 1999 VS68 04/11/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
91952 1999 VV70 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91953 1999 VS71 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91954 1999 VV76 05/11/1999 Kitt Peak]] align="right" | 5,8 km MPC · JPL
91955 1999 VK77 03/11/1999 Socorro]] LINEAR]] 6,8 km MPC · JPL
91956 1999 VN77 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91957 1999 VO78 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
91958 1999 VM79 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91959 1999 VR79 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91960 1999 VA80 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
91961 1999 VH80 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91962 1999 VR85 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91963 1999 VB86 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91964 1999 VS88 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91965 1999 VM89 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
91966 1999 VP91 05/11/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
91967 1999 VZ91 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
91968 1999 VA92 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
91969 1999 VC92 09/11/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
91970 1999 VK92 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91971 1999 VO92 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
91972 1999 VW92 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91973 1999 VL93 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
91974 1999 VG94 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91975 1999 VN94 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91976 1999 VD96 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91977 1999 VH96 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91978 1999 VV96 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91979 1999 VU97 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91980 1999 VD98 09/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91981 1999 VB99 09/11/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
91982 1999 VC102 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
91983 1999 VY103 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91984 1999 VE106 09/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91985 1999 VO113 04/11/1999 Catalina]] CSS]] 6,8 km MPC · JPL
91986 1999 VD114 09/11/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
91987 1999 VF114 09/11/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
91988 1999 VL114 09/11/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
91989 1999 VO114 09/11/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
91990 1999 VO115 04/11/1999 Kitt Peak]] align="right" | 4,7 km MPC · JPL
91991 1999 VH116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
91992 1999 VD120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
91993 1999 VP122 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
91994 1999 VF124 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
91995 1999 VC133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
91996 1999 VG133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
91997 1999 VQ135 08/11/1999 Socorro]] LINEAR]] 5,1 km MPC · JPL
91998 1999 VE137 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91999 1999 VL139 10/11/1999 Kitt Peak]] align="right" | 6,1 km MPC · JPL
92000 1999 VN144 11/11/1999 Catalina]] CSS]] 8,7 km MPC · JPL