Danh sách tiểu hành tinh/265001–266000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265001 2003 ES35 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
265002 2003 EF49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
265003 2003 EK57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
265004 2003 EU57 09/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
265005 2003 ED59 11/03/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
265006 2003 EH63 10/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
265007 2003 FH27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265008 2003 FK68 26/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
265009 2003 FA69 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265010 2003 FQ80 27/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
265011 2003 FK94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
265012 2003 FM103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265013 2003 FX129 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
265014 2003 FE130 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265015 2003 GN8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
265016 2003 GS24 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265017 2003 GC34 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
265018 2003 GS43 09/04/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
265019 2003 HS1 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
265020 2003 HF17 24/04/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
265021 2003 HP22 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265022 2003 HA31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265023 2003 HA42 29/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
265024 2003 HJ42 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
265025 2003 JG17 08/05/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265026 2003 LT6 07/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265027 2003 MH2 23/06/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
265028 2003 MZ12 24/06/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
265029 2003 NK 01/07/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
265030 2003 NE2 03/07/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
265031 2003 OT 21/07/2003 Wrightwood J. W. Young 2,2 km MPC · JPL
265032 2003 OU 20/07/2003 Palomar NEAT APO 1,8 km MPC · JPL
265033 2003 OF15 22/07/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
265034 2003 OT19 31/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
265035 2003 OZ19 30/07/2003 Needville W. G. Dillon, P. Garossino 4,6 km MPC · JPL
265036 2003 OP27 24/07/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
265037 2003 OT30 24/07/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
265038 2003 OV32 24/07/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
265039 2003 PM1 01/08/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
265040 2003 QQ2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
265041 2003 QB7 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
265042 2003 QH26 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
265043 2003 QG27 23/08/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
265044 2003 QE35 22/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
265045 2003 QS49 22/08/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
265046 2003 QH54 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
265047 2003 QG65 23/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
265048 2003 QP75 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
265049 2003 QA80 27/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,1 km MPC · JPL
265050 2003 QR105 31/08/2003 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
265051 2003 QB113 31/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
265052 2003 QD114 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
265053 2003 RF2 02/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
265054 2003 RG10 03/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 780 m MPC · JPL
265055 2003 RY10 04/09/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
265056 2003 SB9 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
265057 2003 SS28 18/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
265058 2003 SS30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
265059 2003 SD33 18/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 3,6 km MPC · JPL
265060 2003 SV38 16/09/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
265061 2003 SG39 16/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
265062 2003 SZ40 17/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
265063 2003 SP45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
265064 2003 SA49 18/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
265065 2003 SX58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
265066 2003 SC78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
265067 2003 SR82 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
265068 2003 SM83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265069 2003 SY94 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
265070 2003 SA97 19/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
265071 2003 SB105 20/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
265072 2003 SE106 20/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
265073 2003 SJ132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
265074 2003 SD140 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
265075 2003 SN145 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
265076 2003 SJ152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
265077 2003 SE154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
265078 2003 SN160 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
265079 2003 SW162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265080 2003 SY170 23/09/2003 Uccle T. Pauwels 710 m MPC · JPL
265081 2003 SN176 18/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
265082 2003 SU178 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
265083 2003 SE188 22/09/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
265084 2003 SD191 18/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
265085 2003 SM209 24/09/2003 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
265086 2003 SS209 25/09/2003 Kvistaberg UDAS 4,8 km MPC · JPL
265087 2003 SR235 25/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
265088 2003 SW242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
265089 2003 SG264 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265090 2003 SK274 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265091 2003 SG277 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
265092 2003 SJ277 30/09/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
265093 2003 ST286 21/09/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
265094 2003 SF289 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
265095 2003 SG289 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
265096 2003 SE290 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
265097 2003 SJ298 18/09/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
265098 2003 SD305 17/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
265099 2003 SX306 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265100 2003 SZ307 27/09/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265101 2003 SF319 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
265102 2003 SK319 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265103 2003 SA320 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
265104 2003 SJ320 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
265105 2003 ST320 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
265106 2003 SE321 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
265107 2003 SO331 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
265108 2003 SR395 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
265109 2003 SF429 20/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
265110 2003 ST430 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
265111 2003 TA19 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
265112 2003 TU37 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
265113 2003 TS38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265114 2003 TY46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
265115 2003 TF47 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265116 2003 TB59 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265117 2003 UQ26 25/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
265118 2003 UF61 16/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
265119 2003 UB65 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
265120 2003 UL65 16/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
265121 2003 UF77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
265122 2003 UD94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
265123 2003 UP129 18/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
265124 2003 UV131 19/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
265125 2003 UT134 20/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
265126 2003 UF139 16/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
265127 2003 UH139 16/10/2003 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
265128 2003 UG140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
265129 2003 UV146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
265130 2003 UZ149 20/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
265131 2003 UW175 21/10/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
265132 2003 UK183 21/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
265133 2003 UJ205 22/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
265134 2003 UY205 22/10/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
265135 2003 UZ212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265136 2003 UJ216 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265137 2003 UU225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
265138 2003 UV264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
265139 2003 UV283 30/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
265140 2003 UH298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
265141 2003 UX303 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
265142 2003 UP309 20/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265143 2003 UY309 20/10/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
265144 2003 UY315 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
265145 2003 UA339 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
265146 2003 UY373 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
265147 2003 VA2 03/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
265148 2003 VD8 14/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265149 2003 WC12 18/11/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
265150 2003 WM24 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
265151 2003 WB32 18/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
265152 2003 WH34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
265153 2003 WC37 19/11/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
265154 2003 WL43 18/11/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
265155 2003 WD46 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265156 2003 WO51 19/11/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
265157 2003 WJ60 18/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
265158 2003 WD64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
265159 2003 WN66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
265160 2003 WA76 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
265161 2003 WW81 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
265162 2003 WW82 20/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
265163 2003 WX89 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265164 2003 WD134 21/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
265165 2003 WM138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
265166 2003 WJ140 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265167 2003 WA143 23/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
265168 2003 WF143 23/11/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
265169 2003 WG147 23/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
265170 2003 WJ147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265171 2003 WJ168 19/11/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
265172 2003 WY189 24/11/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
265173 2003 XU 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
265174 2003 XF29 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
265175 2003 YR 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
265176 2003 YV8 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
265177 2003 YU13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
265178 2003 YZ18 17/12/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265179 2003 YT33 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
265180 2003 YR41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265181 2003 YF44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265182 2003 YR44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265183 2003 YP49 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
265184 2003 YD74 18/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
265185 2003 YO102 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
265186 2003 YT113 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
265187 2003 YS117 28/12/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
265188 2004 AS10 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
265189 2004 BG19 17/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
265190 2004 BD24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
265191 2004 BU25 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
265192 2004 BL29 18/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265193 2004 BW41 19/01/2004 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
265194 2004 BW47 21/01/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
265195 2004 BS53 22/01/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
265196 2004 BW58 23/01/2004 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
265197 2004 BF59 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
265198 2004 BJ61 22/01/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
265199 2004 BO73 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
265200 2004 BL96 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265201 2004 BV99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265202 2004 BN102 30/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
265203 2004 BB105 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
265204 2004 BE107 28/01/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
265205 2004 BH108 28/01/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
265206 2004 BO109 28/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
265207 2004 BR109 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
265208 2004 BV111 30/01/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
265209 2004 BL118 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
265210 2004 BR121 17/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
265211 2004 BY148 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
265212 2004 CE 02/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
265213 2004 CJ18 10/02/2004 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
265214 2004 CL18 10/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265215 2004 CO21 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
265216 2004 CK27 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
265217 2004 CU31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
265218 2004 CA34 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265219 2004 CW53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
265220 2004 CH70 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265221 2004 CX71 13/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
265222 2004 CF77 11/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
265223 2004 CE79 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265224 2004 CE100 15/02/2004 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
265225 2004 CZ104 13/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
265226 2004 CC115 11/02/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
265227 2004 CO118 11/02/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
265228 2004 CM129 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
265229 2004 DE1 17/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
265230 2004 DZ11 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
265231 2004 DT18 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
265232 2004 DE22 17/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
265233 2004 DL25 20/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
265234 2004 DZ25 16/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
265235 2004 DH26 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265236 2004 DE36 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
265237 2004 DE51 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
265238 2004 DO51 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
265239 2004 DV61 27/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
265240 2004 EM13 11/03/2004 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
265241 2004 ES15 12/03/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
265242 2004 EG21 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265243 2004 EE23 15/03/2004 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
265244 2004 EK23 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
265245 2004 EO28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
265246 2004 EB37 13/03/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
265247 2004 EK38 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265248 2004 EP39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
265249 2004 ES40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
265250 2004 EW40 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
265251 2004 ED46 15/03/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
265252 2004 EG47 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
265253 2004 EB66 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265254 2004 ES66 14/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
265255 2004 EN67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265256 2004 ES74 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265257 2004 EB76 15/03/2004 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
265258 2004 ED76 15/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
265259 2004 EW82 13/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
265260 2004 EK90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
265261 2004 EF94 15/03/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
265262 2004 EL95 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
265263 2004 FT3 19/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265264 2004 FO7 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
265265 2004 FT21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
265266 2004 FO23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265267 2004 FU25 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265268 2004 FL27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
265269 2004 FC36 16/03/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
265270 2004 FL37 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265271 2004 FT38 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
265272 2004 FF41 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
265273 2004 FP41 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265274 2004 FL45 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
265275 2004 FP48 18/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
265276 2004 FE50 18/03/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
265277 2004 FD52 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
265278 2004 FP69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
265279 2004 FE70 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
265280 2004 FU80 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265281 2004 FY82 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
265282 2004 FB94 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
265283 2004 FL124 27/03/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
265284 2004 FY124 27/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
265285 2004 FY134 26/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
265286 2004 FT136 28/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265287 2004 FR145 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265288 2004 GP4 11/04/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
265289 2004 GO31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
265290 2004 GV32 12/04/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
265291 2004 GG37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
265292 2004 GC38 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
265293 2004 GL38 15/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
265294 2004 GO51 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
265295 2004 GO56 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
265296 2004 GM57 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
265297 2004 GY58 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
265298 2004 GH59 12/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
265299 2004 GK60 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
265300 2004 GB74 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265301 2004 GQ74 15/04/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
265302 2004 HE4 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265303 2004 HT7 19/04/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
265304 2004 HZ25 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265305 2004 HN28 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265306 2004 HJ36 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
265307 2004 HG44 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
265308 2004 HU68 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
265309 2004 JW8 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
265310 2004 JW13 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265311 2004 JV43 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
265312 2004 JB44 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
265313 2004 KZ6 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265314 2004 KL13 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
265315 2004 NM 09/07/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
265316 2004 NH1 09/07/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
265317 2004 NV6 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
265318 2004 NZ7 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
265319 2004 NV8 14/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
265320 2004 NJ14 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
265321 2004 NG15 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
265322 2004 NB17 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
265323 2004 NA23 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
265324 2004 NF24 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
265325 2004 NS24 15/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
265326 2004 NP28 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
265327 2004 OS 17/07/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
265328 2004 OG1 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
265329 2004 PC10 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
265330 2004 PS11 07/08/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
265331 2004 PH16 07/08/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
265332 2004 PA18 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
265333 2004 PN37 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
265334 2004 PZ38 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
265335 2004 PO39 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
265336 2004 PP43 06/08/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
265337 2004 PE52 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
265338 2004 PM58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
265339 2004 PJ63 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265340 2004 PR72 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
265341 2004 PV88 08/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
265342 2004 QQ3 19/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265343 2004 QJ12 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
265344 2004 RB4 04/09/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
265345 2004 RT20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265346 2004 RH25 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
265347 2004 RV38 07/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
265348 2004 RB48 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
265349 2004 RY50 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
265350 2004 RG59 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
265351 2004 RT59 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
265352 2004 RL61 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
265353 2004 RH75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
265354 2004 RR78 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
265355 2004 RF83 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
265356 2004 RE87 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
265357 2004 RJ91 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
265358 2004 RH93 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
265359 2004 RB95 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
265360 2004 RC101 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265361 2004 RF112 06/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
265362 2004 RZ118 07/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
265363 2004 RZ125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265364 2004 RS133 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265365 2004 RW151 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
265366 2004 RK158 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
265367 2004 RZ159 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
265368 2004 RZ180 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
265369 2004 RJ181 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
265370 2004 RC188 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
265371 2004 RT195 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
265372 2004 RD211 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
265373 2004 RU215 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
265374 2004 RL224 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265375 2004 RP225 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
265376 2004 RG227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
265377 2004 RY240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
265378 2004 RY247 12/09/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
265379 2004 RV248 12/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
265380 2004 RD253 15/09/2004 Mauna Kea J. Pittichová, J. Bedient 2,3 km MPC · JPL
265381 2004 RJ269 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
265382 2004 RN271 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265383 2004 RS291 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
265384 2004 RE296 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265385 2004 RE298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265386 2004 RR298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265387 2004 RW319 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
265388 2004 RZ323 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
265389 2004 RV345 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
265390 2004 SN8 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
265391 2004 SS21 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
265392 2004 SQ30 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
265393 2004 SM46 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
265394 2004 SS56 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
265395 2004 TM4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265396 2004 TS15 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265397 2004 TR17 11/10/2004 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
265398 2004 TR18 14/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
265399 2004 TK20 15/10/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
265400 2004 TB28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265401 2004 TO37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
265402 2004 TG47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
265403 2004 TK57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265404 2004 TA60 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265405 2004 TE76 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
265406 2004 TE77 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265407 2004 TP79 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265408 2004 TK82 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265409 2004 TL90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265410 2004 TA115 08/10/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
265411 2004 TQ125 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
265412 2004 TY151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265413 2004 TX153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265414 2004 TG157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265415 2004 TM167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265416 2004 TO172 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
265417 2004 TP172 08/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
265418 2004 TJ176 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
265419 2004 TH259 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265420 2004 TD268 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
265421 2004 TG281 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
265422 2004 TN281 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265423 2004 TA293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265424 2004 TZ328 04/10/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
265425 2004 TO354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
265426 2004 UB1 19/10/2004 Hormersdorf Hormersdorf Obs. 3,4 km MPC · JPL
265427 2004 UD11 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
265428 2004 VE35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
265429 2004 VG42 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
265430 2004 VD49 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
265431 2004 VW57 07/11/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
265432 2004 VL62 06/11/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
265433 2004 VJ70 04/11/2004 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
265434 2004 VK71 09/11/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
265435 2004 VG85 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
265436 2004 VL86 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
265437 2004 VC112 12/11/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
265438 2004 XN2 01/12/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
265439 2004 XX18 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265440 2004 XA26 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
265441 2004 XS34 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
265442 2004 XY38 07/12/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
265443 2004 XA42 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
265444 2004 XS63 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
265445 2004 XD80 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
265446 2004 XV82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
265447 2004 XD84 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
265448 2004 XD91 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
265449 2004 XL97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
265450 2004 XC99 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
265451 2004 XL100 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
265452 2004 XV109 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
265453 2004 XV121 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
265454 2004 XA124 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
265455 2004 XC140 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
265456 2004 XU167 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
265457 2004 XV180 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265458 2004 YM18 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
265459 2004 YQ32 21/12/2004 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
265460 2005 AG12 06/01/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
265461 2005 AX13 07/01/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
265462 2005 AQ14 01/01/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
265463 2005 AS19 06/01/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
265464 2005 AC34 13/01/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
265465 2005 AZ36 13/01/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
265466 2005 AH39 13/01/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
265467 2005 AN49 13/01/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
265468 2005 AG55 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
265469 2005 AA57 15/01/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
265470 2005 AB60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
265471 2005 AE62 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
265472 2005 AC64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
265473 2005 BL9 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
265474 2005 BB14 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265475 2005 BA18 16/01/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
265476 2005 BE19 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
265477 2005 BD25 17/01/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
265478 2005 CK17 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
265479 2005 CG64 09/02/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
265480 2005 CQ64 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
265481 2005 CR69 14/02/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
265482 2005 EE 01/03/2005 Catalina CSS 200 m MPC · JPL
265483 2005 EC5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
265484 2005 EF9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
265485 2005 EP42 02/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
265486 2005 EV120 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
265487 2005 EU124 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
265488 2005 EQ195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
265489 2005 EC253 10/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
265490 Szabados 2005 GW 01/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 940 m MPC · JPL
265491 2005 GF11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
265492 2005 GA13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
265493 2005 GE20 02/04/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
265494 2005 GZ51 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
265495 2005 GC89 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
265496 2005 GX98 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
265497 2005 GB142 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
265498 2005 GH151 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
265499 2005 GH176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
265500 2005 JZ 03/05/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265501 2005 JR12 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 940 m MPC · JPL
265502 2005 JS14 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
265503 2005 JH48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265504 2005 JT50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
265505 2005 JK52 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265506 2005 JK55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265507 2005 JJ56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265508 2005 JP79 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
265509 2005 JG92 11/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265510 2005 JE160 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
265511 2005 JZ183 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
265512 2005 KG13 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
265513 2005 LF3 02/06/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265514 2005 LQ22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
265515 2005 LL24 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265516 2005 LM53 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
265517 2005 MK8 27/06/2005 Junk Bond D. Healy 860 m MPC · JPL
265518 2005 MF9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
265519 2005 MN9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265520 2005 MT16 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
265521 2005 MG22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265522 2005 ML34 29/06/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
265523 2005 MM37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
265524 2005 MS39 29/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
265525 2005 MD44 27/06/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
265526 2005 NA 01/07/2005 Wrightwood J. W. Young 1,0 km MPC · JPL
265527 2005 NC8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265528 2005 NZ20 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
265529 2005 NY21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265530 2005 NG33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265531 2005 NG34 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
265532 2005 NC38 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
265533 2005 ND42 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
265534 2005 NU60 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
265535 2005 NJ74 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
265536 2005 NO78 12/07/2005 Junk Bond D. Healy 900 m MPC · JPL
265537 2005 NO79 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
265538 2005 NB83 15/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
265539 2005 NQ89 04/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265540 2005 NZ121 04/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265541 2005 NF122 03/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
265542 2005 OM2 26/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
265543 2005 OM3 26/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
265544 2005 OU5 28/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
265545 2005 OQ6 28/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
265546 2005 OR10 27/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
265547 2005 OP12 29/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265548 2005 OD14 30/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
265549 2005 OZ14 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
265550 2005 OL19 29/07/2005 Needville J. Dellinger, D. Wells 970 m MPC · JPL
265551 2005 OG21 28/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
265552 2005 PW 01/08/2005 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
265553 2005 PO2 02/08/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
265554 2005 PG4 04/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265555 2005 PQ9 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265556 2005 PX9 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265557 2005 PC14 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265558 2005 PM23 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
265559 2005 PM24 10/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 940 m MPC · JPL
265560 2005 QT5 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265561 2005 QW29 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
265562 2005 QF33 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265563 2005 QX33 25/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
265564 2005 QT46 26/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
265565 2005 QY46 26/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
265566 2005 QD49 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
265567 2005 QA51 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265568 2005 QQ57 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265569 2005 QT65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
265570 2005 QR76 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265571 2005 QY90 25/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
265572 2005 QX95 27/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
265573 2005 QP101 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265574 2005 QQ108 27/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
265575 2005 QQ113 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265576 2005 QK116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265577 2005 QC118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265578 2005 QH123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
265579 2005 QO132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265580 2005 QT135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
265581 2005 QU146 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
265582 2005 QY146 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
265583 2005 QS147 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
265584 2005 QZ147 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
265585 2005 QL153 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
265586 2005 QU153 27/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
265587 2005 QP154 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
265588 2005 QF160 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
265589 2005 QK162 30/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
265590 2005 QS165 31/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
265591 2005 QB176 31/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
265592 2005 QE189 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
265593 2005 RO1 01/09/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
265594 Keletiágnes 2005 RS3 05/09/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 790 m MPC · JPL
265595 2005 RV10 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
265596 2005 RE17 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265597 2005 RL20 01/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
265598 2005 RP20 01/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
265599 2005 RM23 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265600 2005 RO27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265601 2005 RP30 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
265602 2005 RE45 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
265603 2005 RW51 13/09/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
265604 2005 SK6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
265605 2005 SZ6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265606 2005 SA12 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265607 2005 SW27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265608 2005 SU32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265609 2005 SU46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
265610 2005 SY46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265611 2005 SE48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265612 2005 SK49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265613 2005 SL69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265614 2005 SL79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
265615 2005 SY88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265616 2005 SC91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265617 2005 ST96 25/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
265618 2005 SS117 28/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
265619 2005 SQ119 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
265620 2005 SJ132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
265621 2005 SR134 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
265622 2005 SJ138 25/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
265623 2005 SA143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265624 2005 SE151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265625 2005 SC159 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
265626 2005 SL170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265627 2005 SN189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
265628 2005 SB201 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
265629 2005 SL216 30/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
265630 2005 SG220 29/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
265631 2005 SY221 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
265632 2005 SQ222 29/09/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
265633 2005 SE223 28/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265634 2005 SZ269 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
265635 2005 SH289 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265636 2005 SJ289 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265637 2005 SV289 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
265638 2005 TE22 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
265639 2005 TA24 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265640 2005 TF25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
265641 2005 TD39 01/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
265642 2005 TS42 03/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
265643 2005 TM63 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
265644 2005 TZ63 06/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
265645 2005 TP72 05/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
265646 2005 TQ75 03/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
265647 2005 TH98 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265648 2005 TX103 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265649 2005 TK105 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
265650 2005 TD118 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265651 2005 TC121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265652 2005 TK121 07/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
265653 2005 TP132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265654 2005 TE133 08/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
265655 2005 TU135 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
265656 2005 TK143 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265657 2005 TX145 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265658 2005 TZ176 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
265659 2005 TK186 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265660 2005 TH191 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
265661 2005 UB 21/10/2005 Socorro LINEAR APO 1,7 km MPC · JPL
265662 2005 UG9 21/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
265663 2005 UZ16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265664 2005 UF23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
265665 2005 UQ24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265666 2005 UT28 23/03/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
265667 2005 UZ28 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
265668 2005 UQ37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265669 2005 UB50 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
265670 2005 UQ51 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
265671 2005 UD53 23/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
265672 2005 UL53 23/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
265673 2005 UQ53 23/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
265674 2005 UT55 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
265675 2005 UZ57 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265676 2005 UO58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
265677 2005 UB67 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265678 2005 UY67 22/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
265679 2005 UJ70 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
265680 2005 UK73 23/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
265681 2005 UO75 24/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
265682 2005 UX77 25/10/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
265683 2005 UG79 25/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
265684 2005 UF88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
265685 2005 UX96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
265686 2005 UX98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
265687 2005 UW101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265688 2005 UR107 22/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
265689 2005 UX115 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
265690 2005 UO116 23/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
265691 2005 UT123 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265692 2005 UN126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
265693 2005 UQ126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265694 2005 UX127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
265695 2005 UJ131 24/10/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
265696 2005 UG146 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265697 2005 UC151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265698 2005 UR152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265699 2005 UO153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265700 2005 UX155 26/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265701 2005 UF162 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
265702 2005 UD172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265703 2005 UZ180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265704 2005 UN182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
265705 2005 UM186 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
265706 2005 UT201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265707 2005 UA213 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
265708 2005 UY224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265709 2005 UT237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
265710 2005 UM238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
265711 2005 UQ252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
265712 2005 UE258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265713 2005 UD267 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265714 2005 UZ278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265715 2005 UC295 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265716 2005 UH296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
265717 2005 UY308 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
265718 2005 UN352 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
265719 2005 UY357 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
265720 2005 UH366 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265721 2005 UR381 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
265722 2005 UX383 27/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
265723 2005 UQ393 28/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
265724 2005 UQ410 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
265725 2005 UB413 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
265726 2005 UK413 31/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
265727 2005 UD414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265728 2005 UY420 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
265729 2005 UZ429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265730 2005 UQ431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265731 2005 UE445 31/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
265732 2005 US446 29/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
265733 2005 UZ451 28/10/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
265734 2005 UH454 23/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
265735 2005 UY483 22/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
265736 2005 UM486 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
265737 2005 UT498 27/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
265738 2005 UX498 27/10/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
265739 2005 UM501 27/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
265740 2005 UV508 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265741 2005 UG509 27/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
265742 2005 UG510 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 2,9 km MPC · JPL
265743 2005 VX2 06/11/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,6 km MPC · JPL
265744 2005 VL4 06/11/2005 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
265745 2005 VY4 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265746 2005 VA6 11/11/2005 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 2,9 km MPC · JPL
265747 2005 VJ6 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
265748 2005 VH10 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
265749 2005 VQ31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265750 2005 VK39 04/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
265751 2005 VR44 03/11/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265752 2005 VV47 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265753 2005 VJ50 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
265754 2005 VC76 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
265755 2005 VF77 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
265756 2005 VB90 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
265757 2005 VM96 07/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
265758 2005 VP97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
265759 2005 VH103 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
265760 2005 VW111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
265761 2005 VO125 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
265762 2005 WG5 20/11/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
265763 2005 WZ5 21/11/2005 Junk Bond D. Healy 2,1 km MPC · JPL
265764 2005 WR7 21/11/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
265765 2005 WM9 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265766 2005 WS20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265767 2005 WX20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265768 2005 WS31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265769 2005 WY32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
265770 2005 WX33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265771 2005 WS35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
265772 2005 WD36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
265773 2005 WK49 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265774 2005 WY62 25/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
265775 2005 WF64 25/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
265776 2005 WR66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265777 2005 WM74 27/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
265778 2005 WZ95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
265779 2005 WM97 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
265780 2005 WT100 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
265781 2005 WZ100 29/11/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
265782 2005 WT109 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
265783 2005 WW116 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
265784 2005 WM120 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
265785 2005 WV120 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265786 2005 WG121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
265787 2005 WA126 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
265788 2005 WH144 30/11/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
265789 2005 WM150 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
265790 2005 WD155 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265791 2005 WT156 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
265792 2005 WS159 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
265793 2005 WK169 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
265794 2005 WK180 21/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
265795 2005 WE193 26/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
265796 2005 WQ193 28/11/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
265797 2005 WP194 29/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
265798 2005 WJ196 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265799 2005 WY196 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
265800 2005 WX207 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265801 2005 XZ2 01/12/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
265802 2005 XR4 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
265803 2005 XE5 06/12/2005 Desert Moon B. L. Stevens 1,2 km MPC · JPL
265804 2005 XG6 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265805 2005 XC18 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265806 2005 XW24 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
265807 2005 XS26 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
265808 2005 XL32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265809 2005 XN35 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
265810 2005 XJ38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
265811 2005 XM38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
265812 2005 XA40 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
265813 2005 XN44 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265814 2005 XZ58 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265815 2005 XL60 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265816 2005 XV64 07/12/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265817 2005 XA67 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265818 2005 XU67 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
265819 2005 XK68 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
265820 2005 XA70 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
265821 2005 XZ110 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,6 km MPC · JPL
265822 2005 YS1 18/12/2005 Marly P. Kocher 2,5 km MPC · JPL
265823 2005 YD3 21/12/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
265824 2005 YD6 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
265825 2005 YX6 21/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
265826 2005 YL9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265827 2005 YP11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
265828 2005 YT20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
265829 2005 YF23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265830 2005 YD24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265831 2005 YK33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
265832 2005 YY34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265833 2005 YA35 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
265834 2005 YK40 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
265835 2005 YW44 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265836 2005 YJ46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
265837 2005 YD53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265838 2005 YX55 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265839 2005 YE63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265840 2005 YK63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265841 2005 YX64 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
265842 2005 YC65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265843 2005 YG71 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265844 2005 YF73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265845 2005 YJ76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
265846 2005 YF80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
265847 2005 YD81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265848 2005 YX81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265849 2005 YA91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
265850 2005 YQ92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
265851 2005 YE95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
265852 2005 YY110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
265853 2005 YC120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
265854 2005 YX131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
265855 2005 YQ142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
265856 2005 YM148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265857 2005 YR151 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
265858 2005 YC157 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
265859 2005 YZ159 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265860 2005 YJ161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
265861 2005 YP161 27/12/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
265862 2005 YG162 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
265863 2005 YH162 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
265864 2005 YB164 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265865 2005 YD164 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265866 2005 YT170 29/12/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
265867 2005 YD179 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
265868 2005 YQ186 29/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
265869 2005 YQ198 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265870 2005 YD203 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
265871 2005 YC223 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
265872 2005 YD224 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265873 2005 YL229 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
265874 2005 YK235 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
265875 2005 YQ258 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
265876 2005 YB282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
265877 2005 YJ282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
265878 2005 YM282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
265879 2006 AQ7 05/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
265880 2006 AT7 05/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
265881 2006 AA8 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
265882 2006 AF8 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
265883 2006 AB12 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265884 2006 AM23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265885 2006 AQ26 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
265886 2006 AE29 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
265887 2006 AK29 02/01/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
265888 2006 AL31 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265889 2006 AK57 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
265890 2006 AA62 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
265891 2006 AX62 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265892 2006 AE63 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
265893 2006 AM65 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265894 2006 AA75 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
265895 2006 AB78 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
265896 2006 AO92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
265897 2006 BG29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,4 km MPC · JPL
265898 2006 BP29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,4 km MPC · JPL
265899 2006 BD34 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
265900 2006 BY34 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265901 2006 BW43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265902 2006 BX44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
265903 2006 BZ58 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265904 2006 BN67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
265905 2006 BU68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265906 2006 BD72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
265907 2006 BO74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265908 2006 BM75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
265909 2006 BP79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265910 2006 BF82 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265911 2006 BM82 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
265912 2006 BB87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265913 2006 BC87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265914 2006 BO87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
265915 2006 BJ91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
265916 2006 BP91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265917 2006 BQ94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
265918 2006 BA110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
265919 2006 BK113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265920 2006 BA115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
265921 2006 BC128 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265922 2006 BS130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
265923 2006 BZ134 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
265924 Franceclemente 2006 BL147 21/01/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,8 km MPC · JPL
265925 2006 BB152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265926 2006 BP152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
265927 2006 BG157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
265928 2006 BQ157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
265929 2006 BG158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
265930 2006 BK158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265931 2006 BN158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265932 2006 BL159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
265933 2006 BT160 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
265934 2006 BN162 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
265935 2006 BB166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
265936 2006 BF181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
265937 2006 BG181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
265938 2006 BP183 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265939 2006 BD188 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
265940 2006 BF188 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
265941 2006 BQ195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
265942 2006 BW205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265943 2006 BV207 31/01/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
265944 2006 BL208 31/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
265945 2006 BR211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265946 2006 BX212 30/01/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
265947 2006 BL221 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265948 2006 BX222 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265949 2006 BZ231 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265950 2006 BF232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265951 2006 BU244 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265952 2006 BW248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265953 2006 BO251 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265954 2006 BL254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
265955 2006 BG257 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265956 2006 BZ258 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
265957 2006 BL263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
265958 2006 BX266 25/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
265959 2006 BV270 31/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
265960 2006 BF274 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265961 2006 BD280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265962 2006 CG 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
265963 2006 CU52 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265964 2006 CO59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
265965 2006 CH61 02/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
265966 2006 CN65 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
265967 2006 CQ65 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265968 2006 DO1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265969 2006 DD11 21/02/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
265970 2006 DJ12 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
265971 2006 DY15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
265972 2006 DE16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265973 2006 DS17 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
265974 2006 DN23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265975 2006 DB24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
265976 2006 DZ26 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265977 2006 DV30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265978 2006 DH31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
265979 2006 DM31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
265980 2006 DN32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
265981 2006 DV35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
265982 2006 DH36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
265983 2006 DW49 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
265984 2006 DS55 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
265985 2006 DL66 22/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
265986 2006 DP70 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
265987 2006 DV77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
265988 2006 DF82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265989 2006 DD83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
265990 2006 DE87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265991 2006 DM88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
265992 2006 DY89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
265993 2006 DS97 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
265994 2006 DN100 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
265995 2006 DV102 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
265996 2006 DA103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
265997 2006 DT107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
265998 2006 DE110 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
265999 2006 DQ112 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
266000 2006 DF131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

261.000s  • 262.000s  • 263.000s  • 264.000s  • 265.000s  • 266.000s  • 267.000s  • 268.000s  • 269.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001