Danh sách tiểu hành tinh/297001–298000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297001 2010 FW28 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
297002 2010 FB30 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
297003 2010 FR30 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
297004 2010 FP31 21/03/2010 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,4 km MPC · JPL
297005 Ellirichter 2010 FY48 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 1,3 km MPC · JPL
297006 2010 FN54 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
297007 2010 FF56 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
297008 2010 FZ82 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
297009 2010 FL84 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
297010 2010 FL87 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
297011 2010 FU88 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
297012 2010 FY88 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297013 2010 FL90 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
297014 2010 FV90 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
297015 2010 FU91 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
297016 2010 FT92 17/03/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
297017 2010 GY5 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
297018 2010 GM11 02/04/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
297019 2010 GN23 01/04/2010 WISE WISE 14 km MPC · JPL
297020 2010 GM26 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297021 2010 GK29 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
297022 2010 GM31 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297023 2010 GY31 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
297024 2010 GB32 06/04/2010 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
297025 2010 GA33 07/04/2010 Hagen Obs. M. Klein 6,5 km MPC · JPL
297026 Corton 2010 GJ33 07/04/2010 Sierra Stars M. Ory 980 m MPC · JPL
297027 2010 GG66 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
297028 2010 GH66 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
297029 2010 GW96 15/04/2010 Kachina J. Hobart 1,3 km MPC · JPL
297030 2010 GB106 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
297031 2010 GE106 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
297032 2010 GJ106 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
297033 2010 GG109 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
297034 2010 GX113 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
297035 2010 GV114 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
297036 2010 GH124 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297037 2010 GU139 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
297038 2010 GP143 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
297039 2010 GS146 08/04/2010 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
297040 2010 GN158 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
297041 2010 GZ158 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
297042 2010 GX159 11/04/2010 Jarnac Jarnac Obs. 2,2 km MPC · JPL
297043 2010 GU160 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
297044 2010 HH13 18/04/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
297045 2010 HB20 17/04/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
297046 2010 HA21 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
297047 2010 HT21 15/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
297048 2010 HD24 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
297049 2010 HS48 24/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
297050 2010 HY50 24/04/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
297051 2010 HA54 24/04/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
297052 2010 HB81 28/04/2010 WISE WISE 17 km MPC · JPL
297053 2010 HG99 30/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
297054 2010 HP104 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
297055 2010 HP107 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
297056 2010 HA109 29/04/2010 WISE WISE 8,1 km MPC · JPL
297057 2010 HU111 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
297058 2010 JO 04/05/2010 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
297059 2010 JV 01/05/2010 WISE WISE 17 km MPC · JPL
297060 2010 JF1 04/05/2010 Mayhill iTelescope Obs. 2,6 km MPC · JPL
297061 2010 JX1 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
297062 2010 JC29 02/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
297063 2010 JD34 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
297064 2010 JX34 04/05/2010 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
297065 2010 JA36 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
297066 2010 JB36 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
297067 2010 JK36 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
297068 2010 JR39 05/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 5,1 km MPC · JPL
297069 2010 JC72 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
297070 2010 JE73 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
297071 2010 JQ75 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297072 2010 JO86 11/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
297073 2010 JK116 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
297074 2010 JS129 13/05/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
297075 2010 JD147 13/05/2010 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
297076 2010 JE152 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
297077 2010 JQ152 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
297078 2010 JJ173 31/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
297079 2010 JH176 04/05/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
297080 2010 KV3 16/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
297081 2010 KE10 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
297082 Bygott 2010 KB21 17/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
297083 2010 KA26 18/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
297084 2010 KL36 18/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
297085 2010 KO51 22/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
297086 2010 KY55 23/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
297087 2010 KG63 23/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
297088 2010 KM70 24/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
297089 2010 KJ117 17/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
297090 2010 KK123 31/05/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
297091 2010 LS111 10/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
297092 2010 LB122 14/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
297093 2010 MD 16/06/2010 Sandlot G. Hug 2,1 km MPC · JPL
297094 2010 MH31 20/12/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
297095 2010 MB37 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
297096 2010 MC41 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
297097 2010 ML43 22/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
297098 2010 MA45 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
297099 2010 MD112 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
297100 2010 NR3 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297101 2010 NH58 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
297102 2010 OA29 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
297103 2010 OO53 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
297104 2010 OX60 23/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
297105 2010 OH91 27/09/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
297106 2010 OH93 23/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
297107 2010 OY94 28/07/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
297108 2010 OM96 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
297109 2010 OT99 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
297110 2010 PM48 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
297111 2010 PY65 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
297112 2010 PS74 11/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
297113 2010 PP76 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
297114 2010 RU43 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
297115 2010 RX47 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297116 2010 RB72 09/09/1977 Palomar PLS 760 m MPC · JPL
297117 2010 RY108 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
297118 2010 RY116 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
297119 2010 RZ118 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
297120 2010 RO125 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
297121 2010 RB126 09/05/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
297122 2010 RS126 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
297123 2010 RM136 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
297124 2010 RM152 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
297125 2010 RV166 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
297126 2010 RC174 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
297127 2010 RD179 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297128 2010 SY2 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
297129 2010 SL11 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
297130 2010 SN20 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
297131 2010 ST33 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297132 2010 TJ2 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
297133 2010 TU27 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297134 2010 TK37 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
297135 2010 TD38 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
297136 2010 TH38 13/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
297137 2010 TS38 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
297138 2010 TB79 20/11/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
297139 2010 TK90 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
297140 2010 TY127 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
297141 2010 TU145 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
297142 2010 TZ163 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
297143 2010 TV173 21/03/1999 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
297144 2010 TM177 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
297145 2010 TN177 12/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
297146 2010 UF 03/02/2009 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
297147 2010 UB6 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
297148 2010 UD11 04/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
297149 2010 UR26 30/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
297150 2010 UN27 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297151 2010 UW34 10/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
297152 2010 UQ56 14/02/2002 Cerro Tololo DLS 3,5 km MPC · JPL
297153 2010 UU59 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297154 2010 UE60 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
297155 2010 UV66 20/12/2009 Kitt Peak Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
297156 2010 UC81 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297157 2010 UE81 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
297158 2010 UW99 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
297159 2010 VN13 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
297160 2010 VG22 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
297161 Subuchin 2010 VU26 29/02/2008 XuYi PMO NEO 890 m MPC · JPL
297162 2010 VY27 19/11/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
297163 2010 VT36 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
297164 2010 VA37 08/01/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
297165 2010 VF57 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
297166 2010 VY57 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
297167 2010 VS81 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297168 2010 VW81 21/11/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
297169 2010 VK99 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297170 2010 VE103 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
297171 2010 VD112 18/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
297172 2010 VU112 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
297173 2010 VC113 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
297174 2010 VB136 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
297175 2010 VF169 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
297176 2010 VX171 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
297177 2010 VC187 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
297178 2010 WF24 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
297179 2010 WB34 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
297180 2010 WM38 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
297181 2010 WJ47 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
297182 2010 WD49 17/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
297183 2010 WL53 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297184 2010 WS55 26/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
297185 2010 WO69 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
297186 2010 XD3 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297187 2010 XN17 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297188 2010 XS35 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
297189 2010 XZ35 12/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
297190 2010 XM38 22/02/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
297191 2010 XZ41 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297192 2010 XO63 24/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
297193 2010 XZ66 03/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
297194 2010 XX68 26/07/2006 Siding Spring SSS 15 km MPC · JPL
297195 2010 XS76 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
297196 2011 AY26 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,6 km MPC · JPL
297197 2011 AE30 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
297198 2011 AB34 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
297199 2011 AS56 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
297200 2011 BS99 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297201 2011 BH100 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
297202 2011 BZ112 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
297203 2011 CM88 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
297204 2011 CF89 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
297205 2011 DT7 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
297206 2011 DW11 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
297207 2011 DG48 23/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
297208 2011 DL49 22/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
297209 2011 FA102 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
297210 2011 FL141 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
297211 2011 HA32 19/09/1998 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
297212 2011 HJ52 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
297213 2011 HG59 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
297214 2011 HS59 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
297215 2011 JJ 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
297216 2011 KK6 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
297217 2011 KX9 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
297218 2011 KT16 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
297219 2011 KW21 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
297220 2011 LZ4 18/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
297221 2011 OF18 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
297222 2011 OM19 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
297223 2011 OS19 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
297224 2011 OK31 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
297225 2011 PG 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
297226 4219 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
297227 3473 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
297228 1012 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
297229 2126 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
297230 2205 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 830 m MPC · JPL
297231 2320 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
297232 3388 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
297233 5100 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
297234 1960 SP 24/09/1960 Palomar L. D. Schmadel, R. M. Stoss 600 m MPC · JPL
297235 1981 EN11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,1 km MPC · JPL
297236 1981 EB29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
297237 1981 EA48 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
297238 1994 JY3 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
297239 1994 RH19 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
297240 1994 SC1 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297241 1994 SF5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
297242 1994 SL11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
297243 1994 SC13 30/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
297244 1994 UW1 29/10/1994 Siding Spring R. H. McNaught 1,7 km MPC · JPL
297245 1994 UP6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
297246 1994 UW7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
297247 1994 UZ10 29/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
297248 1995 AF2 08/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
297249 1995 DQ2 25/02/1995 Siding Spring R. H. McNaught 2,3 km MPC · JPL
297250 1995 EC4 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
297251 1995 FN10 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
297252 1995 GS2 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
297253 1995 QN14 27/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
297254 1995 SR10 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
297255 1995 SN51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
297256 1995 SA52 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
297257 1995 SC59 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
297258 1995 SZ64 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
297259 1995 SA66 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
297260 1995 SO68 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
297261 1995 SB80 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
297262 1995 TV3 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
297263 1995 TG4 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
297264 1995 TH6 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
297265 1995 UT12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297266 1995 UP15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
297267 1995 UR20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297268 1995 VJ15 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
297269 1995 VF18 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
297270 1995 WB18 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
297271 1995 WH18 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
297272 1996 BV9 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
297273 1996 FU5 17/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297274 1996 SK 17/09/1996 Haleakala NEAT APO 1,2 km MPC · JPL
297275 1996 TX29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297276 1996 VR11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
297277 1996 VT15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
297278 1996 XB16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
297279 1997 CT11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
297280 1997 GG1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
297281 1997 GJ30 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
297282 1997 HV1 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
297283 1997 NK 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
297284 1997 NT5 07/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
297285 1997 SO6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
297286 1997 SQ8 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
297287 1997 SC33 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
297288 1997 TT1 03/10/1997 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
297289 1997 WF 18/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 860 m MPC · JPL
297290 1997 WU18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
297291 1997 XG2 03/12/1997 Chichibu N. Satō 1,1 km MPC · JPL
297292 1998 FW105 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
297293 1998 HN12 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297294 1998 ML7 21/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
297295 1998 QN3 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297296 1998 QQ73 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297297 1998 RQ13 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
297298 1998 RF22 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297299 1998 RM62 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297300 1998 SC15 23/09/1998 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297301 1998 SQ20 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297302 1998 SB38 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
297303 1998 SK86 26/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297304 1998 SQ125 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
297305 1998 TT8 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297306 1998 TR10 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
297307 1998 TQ20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297308 1998 TH21 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297309 1998 UJ18 20/10/1998 Xinglong SCAP 920 m MPC · JPL
297310 1998 UK28 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
297311 1998 VR4 11/11/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
297312 1998 WW3 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297313 1998 WF42 19/11/1998 Caussols ODAS 650 m MPC · JPL
297314 1998 XV2 07/12/1998 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 750 m MPC · JPL
297315 1999 BV31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
297316 1999 HV7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
297317 1999 HH10 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297318 1999 TV4 04/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297319 1999 TR39 03/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
297320 1999 TV163 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297321 1999 TU178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297322 1999 TB180 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297323 1999 TE211 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297324 1999 TU213 15/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297325 1999 TX217 15/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297326 1999 TP246 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
297327 1999 TQ290 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297328 1999 US35 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
297329 1999 VY26 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297330 1999 VW99 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297331 1999 VZ132 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
297332 1999 VH147 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
297333 1999 VE168 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297334 1999 VN175 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
297335 1999 VH190 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297336 1999 VR206 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
297337 1999 WH13 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297338 1999 WR15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
297339 1999 WY25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
297340 1999 XY39 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
297341 1999 XR102 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
297342 1999 XM103 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297343 1999 XU140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
297344 1999 XK146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297345 1999 XY151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297346 1999 XP179 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297347 1999 XK196 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297348 1999 XR244 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297349 1999 XR245 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297350 1999 YX12 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
297351 1999 YP16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
297352 2000 AO19 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
297353 2000 AV24 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297354 2000 AB147 07/01/2000 Eskridge Farpoint Obs. 1,5 km MPC · JPL
297355 2000 BM2 25/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297356 2000 BG46 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
297357 2000 BQ48 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
297358 2000 CT19 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297359 2000 CL106 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
297360 2000 CH119 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
297361 2000 CE131 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
297362 2000 CT140 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
297363 2000 DG11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
297364 2000 DS16 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297365 2000 DO46 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297366 2000 DP49 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
297367 2000 DV49 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
297368 2000 DH90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
297369 2000 EY35 03/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297370 2000 EO175 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
297371 2000 FC51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
297372 2000 GJ88 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297373 2000 GN170 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
297374 2000 HA95 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
297375 2000 JE8 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
297376 2000 JX42 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297377 2000 KC37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297378 2000 KR44 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
297379 2000 OR40 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297380 2000 OS49 31/07/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297381 2000 PL27 03/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
297382 2000 QC 21/08/2000 Emerald Lane L. Ball 4,4 km MPC · JPL
297383 2000 QO1 23/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,1 km MPC · JPL
297384 2000 QB13 24/08/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
297385 2000 QW16 24/08/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
297386 2000 QW17 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297387 2000 QC52 24/08/2000 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
297388 2000 QM61 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297389 2000 QE81 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297390 2000 QR90 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297391 2000 QT90 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297392 2000 QG108 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297393 2000 QK109 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
297394 2000 QZ115 26/08/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
297395 2000 QA125 29/08/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
297396 2000 QC130 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
297397 2000 QL174 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297398 2000 QL177 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297399 2000 QS184 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297400 2000 QG193 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297401 2000 QA199 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297402 2000 QJ203 29/08/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
297403 2000 QD206 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
297404 2000 QN227 31/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297405 2000 QV243 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
297406 2000 QF245 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 760 m MPC · JPL
297407 2000 RZ21 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297408 2000 RU36 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297409 Mållgan 2000 RE39 01/09/2000 Saltsjöbaden A. Brandeker 860 m MPC · JPL
297410 2000 RR81 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297411 2000 RB107 03/09/2000 Apache Point SDSS 910 m MPC · JPL
297412 2000 SJ1 18/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
297413 2000 SE17 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
297414 2000 SR18 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297415 2000 SH26 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297416 2000 SJ30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297417 2000 SD42 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297418 2000 SP43 25/09/2000 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
297419 2000 SW45 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297420 2000 SO48 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
297421 2000 SP51 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297422 2000 SO59 24/09/2000 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
297423 2000 SP59 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
297424 2000 SC68 24/09/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
297425 2000 SK75 24/09/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
297426 2000 SZ82 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297427 2000 SZ89 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297428 2000 SB92 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
297429 2000 SH94 23/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297430 2000 SU96 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297431 2000 SO98 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297432 2000 SD99 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297433 2000 SK109 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
297434 2000 SA158 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
297435 2000 SB164 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297436 2000 SS171 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
297437 2000 SK173 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
297438 2000 SJ174 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297439 2000 SX174 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297440 2000 SE175 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297441 2000 SJ188 21/09/2000 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
297442 2000 SF191 24/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
297443 2000 SC197 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297444 2000 SE207 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297445 2000 SQ214 26/09/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
297446 2000 SU218 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297447 2000 SF239 27/09/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
297448 2000 SW240 27/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
297449 2000 SN245 24/09/2000 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
297450 2000 SS249 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297451 2000 SC250 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297452 2000 SD252 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297453 2000 SP253 24/09/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
297454 2000 SD262 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297455 2000 SZ267 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297456 2000 SD276 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297457 2000 SG279 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297458 2000 SO290 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
297459 2000 SG292 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
297460 2000 SV300 28/09/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
297461 2000 SF309 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
297462 2000 SV310 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
297463 2000 SD318 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
297464 2000 SP323 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
297465 2000 SZ327 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
297466 2000 SV329 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
297467 2000 SQ330 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
297468 2000 SV343 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297469 2000 SX343 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
297470 2000 SD349 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
297471 2000 TA5 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297472 2000 TT21 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
297473 2000 TX21 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297474 2000 TT27 03/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297475 2000 TS30 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
297476 2000 TX31 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
297477 2000 TV41 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
297478 2000 TW58 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
297479 2000 TB61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
297480 2000 TC61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
297481 2000 TQ66 01/10/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
297482 2000 UH3 24/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297483 2000 UA14 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
297484 2000 UJ15 29/10/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,0 km MPC · JPL
297485 2000 UB25 24/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297486 2000 UL28 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297487 2000 UA33 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
297488 2000 UL33 30/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
297489 2000 UL57 25/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297490 2000 UK69 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
297491 2000 UT93 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
297492 2000 VR13 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297493 2000 VQ21 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297494 2000 VK22 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297495 2000 VT22 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
297496 2000 WT3 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
297497 2000 WG4 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297498 2000 WH45 21/11/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
297499 2000 WB47 21/11/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
297500 2000 WH51 26/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297501 2000 WV51 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
297502 2000 WE67 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
297503 2000 WO129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
297504 2000 WW130 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
297505 2000 WM132 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297506 2000 WE188 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
297507 2000 WC189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
297508 2000 WX195 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297509 2000 XW2 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297510 2000 XM4 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297511 2000 XF33 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
297512 2000 YQ6 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297513 2000 YQ55 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297514 2000 YB89 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297515 2000 YW117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
297516 2001 BN1 17/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297517 2001 BO40 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297518 2001 BQ43 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297519 2001 BP72 27/01/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
297520 2001 BC79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297521 2001 CE 01/02/2001 Prescott P. G. Comba 980 m MPC · JPL
297522 2001 CJ15 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
297523 2001 CD40 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297524 2001 DC35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
297525 2001 DU45 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
297526 2001 DT70 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297527 2001 FP7 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297528 2001 FG20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
297529 2001 FX21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
297530 2001 FH31 21/03/2001 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
297531 2001 FL85 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297532 2001 FH115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
297533 2001 FF156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
297534 2001 HO38 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
297535 2001 HN55 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297536 2001 KK4 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
297537 2001 KF64 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
297538 2001 OL39 20/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
297539 2001 OY51 21/07/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
297540 2001 PQ37 11/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
297541 2001 PW41 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
297542 2001 PX54 14/08/2001 Haleakala NEAT 610 m MPC · JPL
297543 2001 QT26 16/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297544 2001 QA123 19/08/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
297545 2001 QS128 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
297546 2001 QB144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
297547 2001 QM145 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
297548 2001 QH155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
297549 2001 QG203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
297550 2001 QY205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
297551 2001 QO221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
297552 2001 QF231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
297553 2001 QU240 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
297554 2001 QE271 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
297555 2001 QR271 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297556 2001 QZ282 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
297557 2001 QV329 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
297558 2001 QX329 25/08/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
297559 2001 QS334 26/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
297560 2001 RT3 07/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297561 2001 RA9 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297562 2001 RQ26 07/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
297563 2001 RQ28 07/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
297564 2001 RJ29 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297565 2001 RR34 08/09/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
297566 2001 RT54 12/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297567 2001 RO64 10/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297568 2001 RH85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
297569 2001 RH94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
297570 2001 RA98 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
297571 2001 RS98 08/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297572 2001 RK103 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297573 2001 RK108 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297574 2001 RO110 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297575 2001 RM116 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297576 2001 RE117 12/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
297577 2001 RJ122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
297578 2001 RH143 15/09/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
297579 2001 SX2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 670 m MPC · JPL
297580 2001 SN7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
297581 2001 SW10 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297582 2001 SY12 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297583 2001 SP16 16/09/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
297584 2001 SY31 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297585 2001 SM68 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297586 2001 SM77 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297587 2001 SN78 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
297588 2001 SF81 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297589 2001 SG83 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297590 2001 SX84 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
297591 2001 SL90 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297592 2001 SQ90 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297593 2001 SJ99 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297594 2001 SL104 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297595 2001 SF131 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297596 2001 SZ147 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297597 2001 SK156 17/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
297598 2001 SJ194 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
297599 2001 SU200 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
297600 2001 SJ207 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297601 2001 SC215 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
297602 2001 SX217 19/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
297603 2001 SW219 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297604 2001 SU220 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
297605 2001 SW223 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
297606 2001 SV226 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297607 2001 SQ235 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
297608 2001 SR239 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
297609 2001 SN274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
297610 2001 SO301 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297611 2001 SN319 21/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
297612 2001 SQ328 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
297613 2001 ST347 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297614 2001 SZ348 28/09/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
297615 2001 SY354 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
297616 2001 TS3 07/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
297617 2001 TZ16 12/10/2001 Campo Imperatore CINEOS 840 m MPC · JPL
297618 2001 TM22 13/10/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
297619 2001 TO31 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297620 2001 TQ32 14/10/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
297621 2001 TZ32 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297622 2001 TB40 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
297623 2001 TV50 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297624 2001 TQ53 13/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
297625 2001 TC69 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297626 2001 TB70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
297627 2001 TT81 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297628 2001 TR85 14/10/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
297629 2001 TC86 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297630 2001 TQ88 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297631 2001 TJ89 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297632 2001 TX90 14/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
297633 2001 TP91 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297634 2001 TL95 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
297635 2001 TJ122 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297636 2001 TE130 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
297637 2001 TX140 10/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
297638 2001 TM145 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
297639 2001 TA148 10/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
297640 2001 TZ154 15/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
297641 2001 TF155 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
297642 2001 TP157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
297643 2001 TE161 11/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
297644 2001 TJ176 14/10/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
297645 2001 TP181 14/10/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
297646 2001 TF190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297647 2001 TK199 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297648 2001 TO201 11/10/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
297649 2001 TQ203 11/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297650 2001 TA213 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
297651 2001 TY215 13/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
297652 2001 TV228 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
297653 2001 TZ229 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
297654 2001 TN235 15/10/2001 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
297655 2001 TF240 11/10/2001 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
297656 2001 TU253 14/10/2001 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
297657 2001 TS258 10/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
297658 2001 TL259 08/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
297659 2001 TR261 11/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
297660 2001 UE25 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297661 2001 UT27 16/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297662 2001 UT36 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297663 2001 US45 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297664 2001 UP53 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
297665 2001 UJ56 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297666 2001 US67 20/10/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
297667 2001 UJ79 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297668 2001 UK79 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
297669 2001 UC81 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
297670 2001 UO81 20/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297671 2001 UA88 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
297672 2001 UL95 19/10/2001 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
297673 2001 UJ108 20/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297674 2001 UD114 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
297675 2001 UJ119 22/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
297676 2001 UT131 20/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297677 2001 UG135 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297678 2001 UW139 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297679 2001 UK144 23/10/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
297680 2001 US144 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297681 2001 UF148 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297682 2001 UK159 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
297683 2001 UD171 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297684 2001 UC173 18/10/2001 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
297685 2001 UU174 19/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
297686 2001 UD183 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
297687 2001 UL204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
297688 2001 UO206 20/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297689 2001 UC207 20/10/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
297690 2001 UZ217 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
297691 2001 UE220 21/10/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
297692 2001 UN228 29/10/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
297693 2001 UR230 25/10/2001 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
297694 2001 UU230 16/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
297695 2001 VK34 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297696 2001 VT37 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297697 2001 VS39 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297698 2001 VX41 09/11/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
297699 2001 VJ49 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
297700 2001 VQ54 10/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297701 2001 VF72 07/11/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
297702 2001 VT74 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
297703 2001 VD79 09/11/2001 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
297704 2001 VL82 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297705 2001 VN82 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
297706 2001 VJ91 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297707 2001 VF92 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297708 2001 VC103 12/11/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
297709 2001 VL107 12/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
297710 2001 VY110 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
297711 2001 VP112 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297712 2001 VS118 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297713 2001 VR122 15/11/2001 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
297714 2001 VY123 10/11/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
297715 2001 VZ123 10/11/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
297716 2001 VG125 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297717 2001 VO126 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
297718 2001 WN12 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297719 2001 WQ12 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297720 2001 WS15 25/11/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,3 km MPC · JPL
297721 2001 WT16 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297722 2001 WB20 17/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
297723 2001 WJ23 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
297724 2001 WD28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
297725 2001 WG30 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297726 2001 WN31 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297727 2001 WB33 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297728 2001 WD34 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
297729 2001 WK44 18/11/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
297730 2001 WF48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
297731 2001 WK55 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297732 2001 WE57 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
297733 2001 WC70 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297734 2001 WL79 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297735 2001 WZ80 20/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297736 2001 WR96 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
297737 2001 XB2 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297738 2001 XM2 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
297739 2001 XR10 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
297740 2001 XT11 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297741 2001 XK12 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297742 2001 XN12 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297743 2001 XH13 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
297744 2001 XQ13 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297745 2001 XW13 09/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
297746 2001 XC15 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297747 2001 XY35 13/12/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
297748 2001 XU37 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297749 2001 XO44 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297750 2001 XL60 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297751 2001 XL63 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
297752 2001 XJ71 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
297753 2001 XB79 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297754 2001 XL79 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297755 2001 XX80 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297756 2001 XJ91 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297757 2001 XX93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297758 2001 XJ95 10/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
297759 2001 XN110 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297760 2001 XR127 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
297761 2001 XU130 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
297762 2001 XB132 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297763 2001 XC141 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297764 2001 XZ141 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297765 2001 XH142 14/12/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
297766 2001 XF151 14/12/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
297767 2001 XG154 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297768 2001 XE169 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297769 2001 XE172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297770 2001 XD173 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297771 2001 XY176 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297772 2001 XG185 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297773 2001 XD187 14/12/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
297774 2001 XE187 14/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
297775 2001 XD195 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297776 2001 XY219 15/12/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
297777 2001 XY220 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297778 2001 XT222 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
297779 2001 XC228 15/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
297780 2001 XA231 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297781 2001 XH237 15/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
297782 2001 XZ241 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297783 2001 XB246 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297784 2001 XT249 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297785 2001 XB250 14/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
297786 2001 XO262 13/12/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
297787 2001 YJ10 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
297788 2001 YZ12 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297789 2001 YR14 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297790 2001 YG17 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
297791 2001 YE22 18/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
297792 2001 YY30 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297793 2001 YB47 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297794 2001 YC58 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297795 2001 YO76 18/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
297796 2001 YM82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297797 2001 YE86 18/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
297798 2001 YO98 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
297799 2001 YM110 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297800 2001 YO122 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297801 2001 YD131 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297802 2001 YB145 17/12/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
297803 2002 AH7 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,8 km MPC · JPL
297804 2002 AQ27 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
297805 2002 AQ30 09/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
297806 2002 AQ31 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297807 2002 AH43 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297808 2002 AT51 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297809 2002 AB57 09/01/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
297810 2002 AC76 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297811 2002 AY79 08/01/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
297812 2002 AN80 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297813 2002 AP87 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297814 2002 AP93 08/01/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
297815 2002 AF98 08/01/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
297816 2002 AG101 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297817 2002 AU101 08/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297818 2002 AF104 09/01/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
297819 2002 AN117 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
297820 2002 AY119 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297821 2002 AW131 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
297822 2002 AF136 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297823 2002 AU143 13/01/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
297824 2002 AK149 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297825 2002 AA150 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
297826 2002 AQ151 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
297827 2002 AE158 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
297828 2002 AS163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297829 2002 AW167 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
297830 2002 AK180 12/01/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,9 km MPC · JPL
297831 2002 AB183 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297832 2002 AJ186 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297833 2002 AG190 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
297834 2002 AH196 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
297835 2002 AL202 13/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
297836 2002 AM208 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
297837 2002 BX 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297838 2002 BT14 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297839 2002 BE17 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297840 2002 BE19 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297841 2002 BK22 22/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297842 2002 BK27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
297843 2002 BS29 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
297844 2002 CJ3 03/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
297845 2002 CC5 04/02/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
297846 2002 CA7 01/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297847 2002 CH7 01/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297848 2002 CS7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
297849 2002 CR8 05/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
297850 2002 CW8 05/02/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
297851 2002 CM10 06/02/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
297852 2002 CL19 04/02/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
297853 2002 CY22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
297854 2002 CW24 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
297855 2002 CQ25 09/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
297856 2002 CF27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297857 2002 CU27 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
297858 2002 CS35 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297859 2002 CB53 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297860 2002 CY55 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
297861 2002 CP58 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
297862 2002 CY68 07/02/2002 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
297863 2002 CF73 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297864 2002 CN75 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
297865 2002 CA77 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297866 2002 CJ78 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297867 2002 CM86 07/02/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
297868 2002 CG94 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297869 2002 CY96 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297870 2002 CR99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297871 2002 CW109 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297872 2002 CR117 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
297873 2002 CC121 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297874 2002 CK122 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297875 2002 CG123 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
297876 2002 CJ125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297877 2002 CS129 07/02/2002 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
297878 2002 CE133 07/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
297879 2002 CX135 08/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
297880 2002 CL139 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297881 2002 CM151 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
297882 2002 CL152 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297883 2002 CP152 08/02/2002 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
297884 2002 CZ157 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297885 2002 CD159 07/02/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
297886 2002 CL162 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
297887 2002 CW166 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297888 2002 CK173 08/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
297889 2002 CS176 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297890 2002 CX178 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
297891 2002 CD179 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297892 2002 CF191 10/02/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
297893 2002 CE193 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
297894 2002 CH202 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297895 2002 CP208 10/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
297896 2002 CC215 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297897 2002 CM218 10/02/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
297898 2002 CW236 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297899 2002 CK239 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297900 2002 CV241 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297901 2002 CB265 06/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
297902 2002 CR267 07/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
297903 2002 CY271 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
297904 2002 CU275 09/02/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
297905 2002 CT280 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 900 m MPC · JPL
297906 2002 CA286 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297907 2002 CM294 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
297908 2002 CU295 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297909 2002 CU298 11/02/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
297910 2002 CJ310 06/02/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
297911 2002 CN310 07/02/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
297912 2002 CD315 06/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
297913 2002 DD2 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297914 2002 DV2 20/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
297915 2002 DJ3 21/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
297916 2002 DK8 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297917 2002 DL9 19/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
297918 2002 DX15 16/02/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
297919 2002 DP18 22/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
297920 2002 DJ20 25/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
297921 2002 EM 05/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
297922 2002 EE12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
297923 2002 EP15 05/03/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
297924 2002 ES15 05/03/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
297925 2002 EB43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297926 2002 EK45 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
297927 2002 EG69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297928 2002 ER75 14/03/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
297929 2002 EL80 12/03/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
297930 2002 EC93 14/03/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
297931 2002 ER95 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297932 2002 EK105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
297933 2002 EO126 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
297934 2002 EO127 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
297935 2002 EB130 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
297936 2002 ER131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
297937 2002 EE133 13/03/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
297938 2002 EY148 15/03/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
297939 2002 ED151 15/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
297940 2002 EW152 15/03/2002 Mount Hamilton Lick Obs. 3,2 km MPC · JPL
297941 2002 EA160 06/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
297942 2002 ET161 06/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
297943 2002 FQ6 23/03/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,4 km MPC · JPL
297944 2002 FA7 20/03/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
297945 2002 FJ7 22/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
297946 2002 FM12 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297947 2002 FN20 18/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
297948 2002 FF23 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
297949 2002 FM26 20/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
297950 2002 FF41 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297951 2002 GV36 02/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
297952 2002 GQ52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
297953 2002 GC63 08/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
297954 2002 GA79 10/04/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
297955 2002 GS110 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297956 2002 GC115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
297957 2002 GT121 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297958 2002 GF126 12/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
297959 2002 GA147 13/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
297960 2002 GG161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
297961 2002 GM168 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297962 2002 GE179 02/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
297963 2002 GL185 09/04/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
297964 2002 HK6 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
297965 2002 HH11 21/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
297966 2002 HJ15 17/04/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
297967 2002 HU16 18/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
297968 2002 JP20 07/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
297969 2002 JB23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297970 2002 JZ30 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297971 2002 JM53 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297972 2002 JN54 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
297973 2002 JX55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
297974 2002 JU104 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
297975 2002 JX104 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297976 2002 JK122 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
297977 2002 JE146 15/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
297978 2002 JC149 01/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
297979 2002 KL4 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297980 2002 KL13 18/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
297981 2002 LE 01/06/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
297982 2002 LK17 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297983 2002 LL20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297984 2002 LW39 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297985 2002 LX40 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297986 2002 LW61 01/06/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
297987 2002 MR5 20/06/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
297988 2002 MV5 22/06/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
297989 2002 MJ6 17/06/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
297990 2002 ND7 09/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
297991 2002 ND27 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
297992 2002 NG37 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297993 2002 ND57 14/07/2002 Hibiscus S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
297994 2002 NA59 14/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
297995 2002 NN59 09/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
297996 2002 NR62 08/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
297997 2002 NK64 02/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
297998 2002 NU66 09/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
297999 2002 NF71 03/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
298000 2002 NJ74 04/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

293.000s  • 294.000s  • 295.000s  • 296.000s  • 297.000s  • 298.000s  • 299.000s  • 300.000s  • 301.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001