Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/341001–342000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341001 2007 FP2 16/03/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
341002 2007 FP16 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
341003 2007 FO20 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
341004 2007 FB23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
341005 2007 FD24 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
341006 2007 FY24 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
341007 2007 FU27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
341008 2007 FH30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
341009 2007 FC31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
341010 2007 FT31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
341011 2007 FY33 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
341012 2007 FF34 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
341013 2007 FL34 25/03/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
341014 2007 FN39 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341015 2007 FG44 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
341016 2007 FV47 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341017 2007 FZ48 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
341018 2007 GX 16/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
341019 2007 GA2 09/04/2007 Lumezzane Lumezzane Obs. 800 m MPC · JPL
341020 2007 GS2 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
341021 2007 GS6 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
341022 2007 GW6 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
341023 2007 GX6 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
341024 2007 GF8 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
341025 2007 GZ10 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
341026 2007 GK15 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
341027 2007 GP16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
341028 2007 GZ16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341029 2007 GT18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
341030 2007 GC19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341031 2007 GR20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
341032 2007 GM21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
341033 2007 GQ21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
341034 2007 GD27 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341035 2007 GY33 11/04/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
341036 2007 GA36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341037 2007 GU39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
341038 2007 GM42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
341039 2007 GZ46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
341040 2007 GP47 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
341041 2007 GS53 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
341042 2007 GX59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
341043 2007 GC63 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
341044 2007 GP65 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
341045 2007 GF67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341046 2007 GT68 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
341047 2007 GF70 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
341048 2007 GG71 15/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
341049 2007 HE 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
341050 2007 HZ 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 320 m MPC · JPL
341051 2007 HN1 16/04/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
341052 2007 HW1 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
341053 2007 HS2 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
341054 2007 HC4 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
341055 2007 HT5 16/04/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
341056 2007 HC8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
341057 2007 HE8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
341058 2007 HR12 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
341059 2007 HQ13 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
341060 2007 HF21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
341061 2007 HO21 18/04/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
341062 2007 HW24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341063 2007 HM28 19/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
341064 2007 HU33 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
341065 2007 HL37 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
341066 2007 HK43 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
341067 2007 HD46 19/04/2007 Lulin Observatory LUSS 1,6 km MPC · JPL
341068 2007 HN46 20/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
341069 2007 HE51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
341070 2007 HR52 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
341071 2007 HA53 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
341072 2007 HW53 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
341073 2007 HJ56 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
341074 2007 HN62 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
341075 2007 HE67 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341076 2007 HG69 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341077 2007 HA75 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
341078 2007 HK75 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341079 2007 HK83 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341080 2007 HT83 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
341081 2007 HZ83 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
341082 2007 HF86 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341083 2007 HJ87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
341084 2007 HD90 18/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
341085 2007 HD92 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
341086 2007 HJ97 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
341087 2007 HN97 17/04/2007 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,6 km MPC · JPL
341088 2007 JY1 07/05/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
341089 2007 JK2 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
341090 2007 JO2 07/05/2007 Lulin LUSS 1,3 km MPC · JPL
341091 2007 JQ2 07/05/2007 Lulin LUSS 3,0 km MPC · JPL
341092 2007 JQ4 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341093 2007 JZ4 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
341094 2007 JK9 09/05/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
341095 2007 JY9 10/05/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,7 km MPC · JPL
341096 2007 JF10 01/04/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
341097 2007 JL13 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
341098 2007 JO22 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
341099 2007 JQ24 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341100 2007 JX28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341101 2007 JH30 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341102 2007 JT36 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
341103 2007 JW40 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
341104 2007 KM1 17/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341105 2007 KK4 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341106 2007 KN6 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
341107 2007 KA7 23/05/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
341108 2007 KZ7 17/05/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
341109 2007 LQ 08/06/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,4 km MPC · JPL
341110 2007 LE2 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
341111 2007 LY2 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
341112 2007 LS3 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
341113 2007 LT5 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
341114 2007 LV6 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341115 2007 LV11 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
341116 2007 LK12 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341117 2007 LJ14 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341118 2007 LZ14 12/06/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
341119 2007 LM15 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341120 2007 LX17 11/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
341121 2007 LS20 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
341122 2007 LF28 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
341123 2007 LO28 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
341124 2007 LR33 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341125 2007 MC 16/06/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,8 km MPC · JPL
341126 2007 ME 16/06/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,7 km MPC · JPL
341127 2007 MM 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
341128 2007 MZ1 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
341129 2007 MX4 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
341130 2007 MF5 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341131 2007 MW5 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
341132 2007 MD12 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
341133 2007 ME13 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
341134 2007 MK20 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
341135 2007 OE 16/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
341136 2007 OW4 21/07/2007 Lulin LUSS 2,3 km MPC · JPL
341137 2007 OW7 27/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,5 km MPC · JPL
341138 2007 OX10 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
341139 2007 PB5 05/08/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
341140 2007 PL5 06/08/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
341141 2007 PR6 09/08/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,6 km MPC · JPL
341142 2007 PN10 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
341143 2007 PM14 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
341144 2007 PA15 08/08/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
341145 2007 PR15 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
341146 2007 PV16 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
341147 2007 PV19 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341148 2007 PK28 14/08/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
341149 2007 PL28 15/08/2007 Altschwendt W. Ries 2,4 km MPC · JPL
341150 2007 PA29 14/08/2007 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
341151 2007 PZ29 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
341152 2007 PH30 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341153 2007 PE31 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
341154 2007 PJ31 06/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,0 km MPC · JPL
341155 2007 PF36 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
341156 2007 PR40 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
341157 2007 PZ40 13/08/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
341158 2007 PD45 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
341159 2007 PG45 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341160 2007 PW46 14/08/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
341161 2007 PE47 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
341162 2007 PW48 12/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
341163 2007 PM49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341164 2007 QY9 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
341165 2007 QO13 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
341166 2007 QW13 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
341167 2007 QA14 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341168 2007 QC14 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341169 2007 QD14 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
341170 2007 QE14 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341171 2007 QG16 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341172 2007 QW16 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341173 2007 RX 03/09/2007 Eskridge G. Hug 3,7 km MPC · JPL
341174 2007 RD8 05/09/2007 Marly P. Kocher 3,5 km MPC · JPL
341175 2007 RP8 08/09/2007 Eskridge G. Hug 3,4 km MPC · JPL
341176 2007 RO10 03/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
341177 2007 RQ10 03/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
341178 2007 RG12 11/09/2007 Eskridge G. Hug 3,0 km MPC · JPL
341179 2007 RT14 11/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 900 m MPC · JPL
341180 2007 RY16 13/09/2007 Eskridge G. Hug 2,7 km MPC · JPL
341181 2007 RW18 12/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,4 km MPC · JPL
341182 2007 RW20 03/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
341183 2007 RU21 03/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
341184 2007 RJ28 04/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
341185 2007 RX32 05/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
341186 2007 RC43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341187 2007 RZ47 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
341188 2007 RJ50 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341189 2007 RK51 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
341190 2007 RL52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341191 2007 RO52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341192 2007 RB53 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341193 2007 RG60 10/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
341194 2007 RT63 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
341195 2007 RO65 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341196 2007 RH67 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
341197 2007 RS70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341198 2007 RJ71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
341199 2007 RH72 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341200 2007 RF80 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341201 2007 RV80 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
341202 2007 RP83 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341203 2007 RC91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
341204 2007 RX94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341205 2007 RO101 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
341206 2007 RD109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341207 2007 RX110 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
341208 2007 RV111 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
341209 2007 RF116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
341210 2007 RQ117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
341211 2007 RW118 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341212 2007 RY122 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341213 2007 RQ124 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341214 2007 RT126 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341215 2007 RM127 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
341216 2007 RB128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
341217 2007 RX128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
341218 2007 RG129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
341219 2007 RV130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341220 2007 RV133 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341221 2007 RB135 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
341222 2007 RT138 15/09/2007 Lulin LUSS 4,2 km MPC · JPL
341223 2007 RF142 13/09/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
341224 2007 RH142 13/09/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
341225 2007 RB143 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
341226 2007 RW143 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
341227 2007 RM146 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
341228 2007 RK150 14/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
341229 2007 RJ153 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
341230 2007 RO153 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
341231 2007 RG156 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
341232 2007 RY158 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
341233 2007 RJ162 13/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
341234 2007 RD169 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341235 2007 RP169 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341236 2007 RM171 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341237 2007 RO171 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341238 2007 RQ174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341239 2007 RW174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341240 2007 RB176 08/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
341241 2007 RD176 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341242 2007 RH178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341243 2007 RJ179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
341244 2007 RD189 10/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
341245 2007 RG191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341246 2007 RP202 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341247 2007 RP203 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341248 2007 RQ203 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341249 2007 RD205 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341250 2007 RX206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341251 2007 RR208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
341252 2007 RP212 11/09/2007 Lulin LUSS 4,4 km MPC · JPL
341253 2007 RS214 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
341254 2007 RC215 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341255 2007 RM216 13/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
341256 2007 RB228 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
341257 2007 RD230 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
341258 2007 RM233 12/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
341259 2007 RR233 12/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
341260 2007 RA234 12/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
341261 2007 RS235 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341262 2007 RJ246 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341263 2007 RR249 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341264 2007 RF250 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341265 2007 RJ251 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
341266 2007 RL254 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341267 2007 RR254 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341268 2007 RJ258 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341269 2007 RC261 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341270 2007 RE264 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
341271 2007 RL271 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
341272 2007 RS271 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
341273 2007 RY280 13/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
341274 2007 RD281 13/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
341275 2007 RG283 15/09/2007 Palomar Palomar Obs. 84 km MPC · JPL
341276 2007 RD284 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341277 2007 RG284 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341278 2007 RL284 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
341279 2007 RV284 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
341280 2007 RA285 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
341281 2007 RC285 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341282 2007 RX285 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
341283 2007 RA290 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
341284 2007 RA291 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
341285 2007 RY292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341286 2007 RN293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341287 2007 RS293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
341288 2007 RA294 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341289 2007 RC294 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341290 2007 RE294 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341291 2007 RD296 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
341292 2007 RW298 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341293 2007 RJ302 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
341294 2007 RK308 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
341295 2007 RE311 05/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
341296 2007 RQ316 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
341297 2007 RB317 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341298 2007 RP317 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341299 2007 RQ317 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341300 2007 RX317 10/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341301 2007 RJ320 13/09/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
341302 2007 RA322 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
341303 2007 RF323 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
341304 2007 RF324 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
341305 2007 RL324 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341306 2007 RQ324 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341307 2007 RZ324 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341308 2007 SN1 18/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
341309 2007 SW3 16/09/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
341310 2007 ST7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
341311 2007 SL15 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
341312 2007 ST19 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341313 2007 SW19 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
341314 2007 SC20 19/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
341315 2007 SB21 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341316 2007 SR21 18/09/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
341317 Weisshaidinger 2007 TE 01/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 1,6 km MPC · JPL
341318 2007 TQ1 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341319 2007 TL4 06/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
341320 2007 TP4 06/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
341321 2007 TK14 07/10/2007 Altschwendt W. Ries 2,5 km MPC · JPL
341322 2007 TM14 07/10/2007 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
341323 2007 TO16 08/10/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
341324 2007 TA17 07/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,7 km MPC · JPL
341325 2007 TN20 08/10/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
341326 2007 TD23 06/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
341327 2007 TF26 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
341328 2007 TD28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341329 2007 TZ30 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
341330 2007 TK33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341331 2007 TA34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341332 2007 TD34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341333 2007 TV34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
341334 2007 TW35 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
341335 2007 TZ35 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341336 2007 TU36 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
341337 2007 TY37 04/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
341338 2007 TC39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341339 2007 TW40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
341340 2007 TZ40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
341341 2007 TG43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
341342 2007 TQ44 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
341343 2007 TD45 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341344 2007 TM46 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
341345 2007 TF47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341346 2007 TN47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341347 2007 TW49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341348 2007 TC51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341349 2007 TR51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341350 2007 TK53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341351 2007 TZ53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341352 2007 TT58 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341353 2007 TJ59 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341354 2007 TS59 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341355 2007 TF60 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341356 2007 TW62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
341357 2007 TZ64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
341358 2007 TS66 11/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
341359 Gregneumann 2007 TV69 14/10/2007 CBA-NOVAC D. R. Skillman 2,0 km MPC · JPL
341360 2007 TB71 13/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,3 km MPC · JPL
341361 2007 TP73 07/10/2007 Antares ARO 1,4 km MPC · JPL
341362 2007 TD78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341363 2007 TU84 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341364 2007 TE86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341365 2007 TB87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
341366 2007 TJ93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341367 2007 TQ93 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
341368 2007 TT94 07/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
341369 2007 TU95 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341370 2007 TC101 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
341371 2007 TD101 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
341372 2007 TA107 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
341373 2007 TR107 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
341374 2007 TB108 06/10/2007 La Cañada J. Lacruz 2,2 km MPC · JPL
341375 2007 TW108 07/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
341376 2007 TD113 08/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
341377 2007 TX115 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
341378 2007 TH119 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341379 2007 TW120 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341380 2007 TZ120 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
341381 2007 TJ121 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341382 2007 TA123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341383 2007 TL123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341384 2007 TB124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341385 2007 TH126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341386 2007 TS126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
341387 2007 TA127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341388 2007 TO128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341389 2007 TP129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341390 2007 TY130 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341391 2007 TV131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341392 2007 TA134 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
341393 2007 TN137 08/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
341394 2007 TO138 09/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
341395 2007 TB140 09/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
341396 2007 TY140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
341397 2007 TB144 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
341398 2007 TC151 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
341399 2007 TP152 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
341400 2007 TD158 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341401 2007 TE158 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
341402 2007 TH161 11/10/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
341403 2007 TP161 11/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
341404 2007 TS162 01/05/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
341405 2007 TZ162 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
341406 2007 TT167 12/10/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
341407 2007 TU167 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
341408 2007 TZ168 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
341409 2007 TM170 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
341410 2007 TN173 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
341411 2007 TV173 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
341412 2007 TQ182 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
341413 2007 TW184 13/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 3,7 km MPC · JPL
341414 2007 TC186 13/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
341415 2007 TR186 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
341416 2007 TU189 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
341417 2007 TC195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
341418 2007 TZ198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341419 2007 TC200 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341420 2007 TH201 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341421 2007 TW201 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341422 2007 TL203 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341423 2007 TZ203 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
341424 2007 TJ204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341425 2007 TP204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341426 2007 TV205 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
341427 2007 TB216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
341428 2007 TB217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341429 2007 TB222 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
341430 2007 TX222 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341431 2007 TC229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341432 2007 TA230 08/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
341433 2007 TW230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341434 2007 TS231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341435 2007 TJ232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
341436 2007 TC233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341437 2007 TL236 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
341438 2007 TU236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
341439 2007 TV238 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341440 2007 TF240 14/10/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
341441 2007 TA245 08/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
341442 2007 TK245 08/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
341443 2007 TY246 09/10/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
341444 2007 TP250 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
341445 2007 TQ254 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
341446 2007 TC256 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341447 2007 TN261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341448 2007 TG265 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341449 2007 TK268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
341450 2007 TP269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341451 2007 TB271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341452 2007 TM271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
341453 2007 TN271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
341454 2007 TP287 12/09/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
341455 2007 TF299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341456 2007 TV300 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341457 2007 TY303 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
341458 2007 TC305 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341459 2007 TP307 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341460 2007 TY307 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
341461 2007 TX313 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341462 2007 TL314 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341463 2007 TK315 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341464 2007 TL315 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341465 2007 TN315 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
341466 2007 TS315 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341467 2007 TG317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341468 2007 TN319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341469 2007 TV319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341470 2007 TB324 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341471 2007 TV329 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341472 2007 TD330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
341473 2007 TQ334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
341474 2007 TO344 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
341475 2007 TJ353 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341476 2007 TK354 10/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
341477 2007 TC362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
341478 2007 TD362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341479 2007 TE362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341480 2007 TF363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
341481 2007 TK363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
341482 2007 TO363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
341483 2007 TN364 15/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
341484 2007 TV365 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
341485 2007 TX365 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
341486 2007 TE368 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
341487 2007 TK371 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
341488 2007 TZ375 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
341489 2007 TN379 13/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
341490 2007 TV380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341491 2007 TN381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341492 2007 TU381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341493 2007 TZ381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341494 2007 TA385 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
341495 2007 TF388 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341496 2007 TZ390 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
341497 2007 TL392 15/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
341498 2007 TG393 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341499 2007 TH399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341500 2007 TL399 15/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341501 2007 TX403 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
341502 2007 TN405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341503 2007 TO405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341504 2007 TQ405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341505 2007 TV405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341506 2007 TG408 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
341507 2007 TB410 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
341508 2007 TC410 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
341509 2007 TD414 15/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
341510 2007 TP418 07/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
341511 2007 TS418 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341512 2007 TC419 10/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
341513 2007 TB420 09/10/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
341514 2007 TB421 11/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
341515 2007 TF425 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341516 2007 TR426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341517 2007 TL427 10/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
341518 2007 TU427 10/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
341519 2007 TD429 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341520 Mors-Somnus 341520|Mors-Somnus}} 14/10/2007 Mauna Kea S. S. Sheppard, C. Trujillo 212 km MPC · JPL
341521 2007 TG432 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341522 2007 TL432 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341523 2007 TT432 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
341524 2007 TL434 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341525 2007 TU435 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341526 2007 TT440 08/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
341527 2007 TF441 12/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
341528 2007 TR441 07/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
341529 2007 TT442 09/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
341530 2007 TC443 11/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
341531 2007 TQ443 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
341532 2007 TR443 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341533 2007 TX444 16/10/2002 Needville Needville Obs. 2,7 km MPC · JPL
341534 2007 TY444 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341535 2007 TO445 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
341536 2007 TT445 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341537 2007 TH446 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341538 2007 TZ446 10/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
341539 2007 TE449 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
341540 2007 TA451 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341541 2007 TL452 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341542 2007 TN452 09/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
341543 2007 TA453 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
341544 2007 UC1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,7 km MPC · JPL
341545 2007 UF3 17/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
341546 2007 UG3 17/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
341547 2007 UV4 17/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,3 km MPC · JPL
341548 2007 UW4 17/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,1 km MPC · JPL
341549 2007 UX7 16/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
341550 2007 UC8 16/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
341551 2007 UN11 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341552 2007 UM21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341553 2007 UZ21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341554 2007 UK22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341555 2007 UZ22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
341556 2007 UX23 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341557 2007 UD24 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
341558 2007 UZ24 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
341559 2007 UU25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341560 2007 UQ33 16/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
341561 2007 US36 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
341562 2007 UE39 20/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
341563 2007 UG40 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341564 2007 UH43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341565 2007 UR43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
341566 2007 UJ46 20/10/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
341567 2007 UP48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
341568 2007 UC49 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
341569 2007 UG51 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
341570 2007 UJ54 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341571 2007 UP55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341572 2007 UW55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341573 2007 UM57 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
341574 2007 UN57 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
341575 2007 UJ60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
341576 2007 UH61 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
341577 2007 UU61 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341578 2007 UB63 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341579 2007 UA67 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341580 2007 UE77 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
341581 2007 UN77 31/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
341582 2007 UJ81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341583 2007 UP82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341584 2007 UY82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
341585 2007 UZ85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341586 2007 UL87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341587 2007 UT88 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341588 2007 UB89 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
341589 2007 UJ89 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
341590 2007 UM90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
341591 2007 UF94 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
341592 2007 UH97 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
341593 2007 UH98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341594 2007 UP98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341595 2007 UX98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
341596 2007 UA99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341597 2007 UH99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341598 2007 UT100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341599 2007 UC104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
341600 2007 UT105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341601 2007 UW105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
341602 2007 UG107 31/10/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
341603 2007 UV107 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341604 2007 UH108 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341605 2007 UH114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341606 2007 UA115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
341607 2007 UP118 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341608 2007 UD124 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341609 2007 UP125 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
341610 2007 UL127 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341611 2007 UP128 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
341612 2007 UW128 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
341613 2007 UD129 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
341614 2007 UH130 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341615 2007 UJ131 16/10/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
341616 2007 UT131 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
341617 2007 UH132 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
341618 2007 UQ132 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341619 2007 UJ133 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341620 2007 US137 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
341621 2007 UW138 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341622 2007 UD139 21/10/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
341623 2007 UG139 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
341624 2007 UC141 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341625 2007 VK1 02/11/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,7 km MPC · JPL
341626 2007 VT2 03/11/2007 La Cañada J. Lacruz 3,4 km MPC · JPL
341627 2007 VN4 03/11/2007 Majorca Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
341628 2007 VY8 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341629 2007 VG9 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341630 2007 VD10 01/11/2007 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
341631 2007 VT12 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
341632 2007 VM13 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
341633 2007 VB16 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341634 2007 VQ16 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
341635 2007 VS18 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
341636 2007 VG25 02/11/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
341637 2007 VU25 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341638 2007 VN28 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341639 2007 VB29 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341640 2007 VS31 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341641 2007 VK33 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
341642 2007 VL33 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341643 2007 VM38 02/11/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
341644 2007 VN38 02/11/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
341645 2007 VO43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341646 2007 VC44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
341647 2007 VD46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
341648 2007 VL46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341649 2007 VK49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341650 2007 VQ51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341651 2007 VZ51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341652 2007 VG52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341653 2007 VR52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341654 2007 VO55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341655 2007 VG59 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
341656 2007 VQ59 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341657 2007 VT60 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341658 2007 VU61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
341659 2007 VC62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
341660 2007 VZ62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
341661 2007 VK63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341662 2007 VS64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341663 2007 VE72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
341664 2007 VO73 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
341665 2007 VZ75 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341666 2007 VK76 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341667 2007 VE78 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341668 2007 VR85 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
341669 2007 VF86 02/11/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
341670 2007 VW86 02/11/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
341671 2007 VZ86 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
341672 2007 VF87 02/11/2007 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
341673 2007 VJ87 02/11/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
341674 2007 VX88 03/11/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
341675 2007 VN90 05/11/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
341676 2007 VP90 05/11/2007 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
341677 2007 VE92 08/11/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
341678 2007 VS92 03/11/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
341679 2007 VV94 08/11/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
341680 2007 VB102 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341681 2007 VD104 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341682 2007 VT105 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341683 2007 VS107 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
341684 2007 VP109 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341685 2007 VM110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
341686 2007 VK115 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341687 2007 VM118 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
341688 2007 VQ119 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
341689 2007 VS122 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341690 2007 VM126 11/11/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
341691 2007 VT133 02/11/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
341692 2007 VD135 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
341693 2007 VH141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
341694 2007 VR141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341695 2007 VU146 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
341696 2007 VJ147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341697 2007 VD152 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341698 2007 VK153 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341699 2007 VE154 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341700 2007 VF160 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341701 2007 VO161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
341702 2007 VS166 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341703 2007 VT167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
341704 2007 VX168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341705 2007 VH172 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341706 2007 VU173 02/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
341707 2007 VY173 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341708 2007 VV180 07/11/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
341709 2007 VE183 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341710 2007 VM183 08/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
341711 2007 VO185 08/11/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
341712 2007 VF188 11/11/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,0 km MPC · JPL
341713 2007 VC189 13/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 5,1 km MPC · JPL
341714 2007 VS191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
341715 2007 VF195 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
341716 2007 VQ199 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341717 2007 VC207 09/11/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
341718 2007 VM211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341719 2007 VV211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341720 2007 VE212 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
341721 2007 VF213 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
341722 2007 VM215 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
341723 2007 VC218 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341724 2007 VG219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341725 2007 VL219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
341726 2007 VB222 06/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
341727 2007 VF228 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
341728 2007 VF229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341729 2007 VJ229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341730 2007 VN232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341731 2007 VR232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341732 2007 VL240 07/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
341733 2007 VN241 12/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
341734 2007 VT243 13/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,4 km MPC · JPL
341735 2007 VQ245 08/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
341736 2007 VG250 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
341737 2007 VF252 12/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
341738 2007 VK254 15/11/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
341739 2007 VK255 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
341740 2007 VQ257 13/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
341741 2007 VG265 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341742 2007 VB266 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
341743 2007 VB267 11/11/2007 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,5 km MPC · JPL
341744 2007 VL267 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
341745 2007 VR268 12/11/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
341746 2007 VD270 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341747 2007 VJ275 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
341748 2007 VU275 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
341749 2007 VF280 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
341750 2007 VM284 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341751 2007 VS286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341752 2007 VZ294 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
341753 2007 VG297 21/09/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
341754 2007 VD301 15/11/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
341755 2007 VB303 03/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
341756 2007 VL306 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
341757 2007 VD311 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341758 2007 VJ311 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,2 km MPC · JPL
341759 2007 VN313 09/11/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
341760 2007 VE315 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341761 2007 VJ319 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
341762 2007 VS321 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
341763 2007 VK326 04/11/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
341764 2007 VZ326 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
341765 2007 VF328 08/11/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
341766 2007 VY329 02/11/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
341767 2007 VC330 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341768 2007 VZ330 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
341769 2007 VG333 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341770 2007 VX334 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
341771 2007 VA335 14/08/2006 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
341772 2007 VB335 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341773 2007 WZ1 17/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
341774 2007 WG3 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
341775 2007 WE7 18/11/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
341776 2007 WV7 18/11/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
341777 2007 WC8 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
341778 2007 WH8 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
341779 2007 WS23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341780 2007 WS24 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341781 2007 WX30 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341782 2007 WF37 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341783 2007 WP37 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
341784 2007 WS41 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341785 2007 WU42 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341786 2007 WD45 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
341787 2007 WY47 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
341788 2007 WM48 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
341789 2007 WJ58 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341790 2007 WG59 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
341791 2007 WM61 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
341792 2007 XN6 04/12/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
341793 2007 XL10 05/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
341794 2007 XV11 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341795 2007 XF15 06/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
341796 2007 XD20 04/12/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
341797 2007 XK21 10/12/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
341798 2007 XU22 12/12/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
341799 2007 XF23 13/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,8 km MPC · JPL
341800 2007 XP25 14/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341801 2007 XQ27 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
341802 2007 XG29 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341803 2007 XL32 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
341804 2007 XC35 13/12/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
341805 2007 XT35 13/12/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
341806 2007 XA37 13/12/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
341807 2007 XS41 15/12/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
341808 2007 XF43 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341809 2007 XE44 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
341810 2007 XQ49 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341811 2007 XS49 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341812 2007 XB55 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341813 2007 XH57 28/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
341814 2007 XR57 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
341815 2007 XY57 05/12/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
341816 2007 YK 16/12/2007 Catalina CSS AMO 1,1 km MPC · JPL
341817 2007 YV2 17/12/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
341818 2007 YX16 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341819 2007 YE32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
341820 2007 YT51 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341821 2007 YS52 30/12/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
341822 2007 YW65 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341823 2007 YB69 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
341824 2008 AZ5 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341825 2008 AE22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
341826 Aurelbaier 2008 AC30 10/01/2008 Marly P. Kocher 3,9 km MPC · JPL
341827 2008 AH87 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
341828 2008 BK2 18/01/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,0 km MPC · JPL
341829 2008 BF39 30/01/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
341830 2008 CY53 07/02/2008 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
341831 2008 CU64 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
341832 2008 CP72 09/02/2008 Črni Vrh Črni Vrh 650 m MPC · JPL
341833 2008 CS89 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341834 2008 CY106 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341835 2008 CB136 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
341836 2008 CH144 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
341837 2008 CT200 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
341838 2008 CW205 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
341839 2008 DP5 27/02/2008 Mayhill W. G. Dillon 2,8 km MPC · JPL
341840 2008 DR49 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
341841 2008 DN52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
341842 2008 DG79 27/02/2008 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
341843 2008 EV5 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey ATE · 400 m MPC · JPL
341844 2008 EF29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
341845 2008 EQ39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
341846 2008 EV55 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
341847 2008 EC121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
341848 2008 EV147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
341849 2008 FT20 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
341850 2008 FM21 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
341851 2008 FC30 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
341852 2008 FQ50 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
341853 2008 FH57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
341854 2008 FO63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
341855 2008 FF79 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
341856 2008 FN94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
341857 2008 FV100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
341858 2008 FQ112 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
341859 2008 FW112 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
341860 2008 FM117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
341861 2008 FA118 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
341862 2008 FC124 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
341863 2008 FB126 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
341864 2008 FE130 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
341865 2008 FA132 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
341866 2008 FS132 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
341867 2008 FL134 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
341868 2008 GU1 04/04/2008 Wrightwood J. W. Young 1,0 km MPC · JPL
341869 2008 GW6 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
341870 2008 GS31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
341871 2008 GH38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
341872 2008 GW44 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
341873 2008 GT45 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341874 2008 GB53 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
341875 2008 GX56 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
341876 2008 GW77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
341877 2008 GA78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,5 km MPC · JPL
341878 2008 GL86 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
341879 2008 GT86 09/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
341880 2008 GT87 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16 km MPC · JPL
341881 2008 GM94 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
341882 2008 GA101 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341883 2008 GS104 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
341884 2008 GA120 30/07/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
341885 2008 GB131 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
341886 2008 GG132 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
341887 2008 GM133 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
341888 2008 GT143 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
341889 2008 HF 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
341890 2008 HK12 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
341891 2008 HK18 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
341892 2008 HM20 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
341893 2008 HF21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
341894 2008 HR21 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
341895 2008 HW21 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
341896 2008 HR36 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341897 2008 HJ43 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
341898 2008 HJ51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
341899 2008 HK53 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
341900 2008 HE54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341901 2008 HN55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
341902 2008 HX59 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
341903 2008 HP61 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
341904 2008 HJ70 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
341905 2008 JQ6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
341906 2008 JC8 03/05/2008 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
341907 2008 JF10 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
341908 2008 JV13 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
341909 2008 JU16 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
341910 2008 JU20 09/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 900 m MPC · JPL
341911 2008 JB29 11/05/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
341912 2008 JA32 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
341913 2008 JZ32 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
341914 2008 KH1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341915 2008 KA2 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
341916 2008 KD2 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
341917 2008 KV8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
341918 2008 KX17 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
341919 2008 KD18 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
341920 2008 KZ19 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
341921 2008 KB20 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
341922 2008 KH35 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
341923 2008 KZ37 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
341924 2008 KL40 31/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 670 m MPC · JPL
341925 2008 KD43 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
341926 2008 LW 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
341927 2008 LF5 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
341928 2008 LZ5 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
341929 2008 MC4 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
341930 2008 NR2 10/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
341931 2008 NH3 10/07/2008 Črni Vrh Črni Vrh 880 m MPC · JPL
341932 2008 OU 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
341933 2008 OZ2 28/07/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 760 m MPC · JPL
341934 2008 OK7 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
341935 2008 OR8 28/07/2008 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
341936 2008 OD9 28/07/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
341937 2008 OG9 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
341938 2008 OT10 30/07/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 980 m MPC · JPL
341939 2008 OE14 31/07/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
341940 2008 OB18 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
341941 2008 OK24 30/07/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
341942 2008 OV24 28/07/2008 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
341943 2008 OG25 26/07/2008 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
341944 2008 PC 01/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 890 m MPC · JPL
341945 2008 PE 01/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 960 m MPC · JPL
341946 2008 PW 01/08/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
341947 2008 PC1 01/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
341948 2008 PH2 02/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
341949 2008 PD3 03/08/2008 Dauban F. Kugel 860 m MPC · JPL
341950 2008 PT4 04/08/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
341951 2008 PK5 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
341952 2008 PY11 10/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 900 m MPC · JPL
341953 2008 PU15 11/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 630 m MPC · JPL
341954 2008 PS19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
341955 2008 PH20 05/08/2008 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
341956 2008 PQ20 03/08/2008 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
341957 2008 PV20 06/08/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
341958 Chrétien 2008 PW21 03/08/2008 Eygalayes Obs. P. Sogorb 1,2 km MPC · JPL
341959 2008 QM 21/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 780 m MPC · JPL
341960 2008 QJ1 23/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
341961 2008 QL1 23/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
341962 2008 QU1 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
341963 2008 QX1 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
341964 2008 QU6 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
341965 2008 QV6 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341966 2008 QS10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
341967 2008 QW13 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
341968 2008 QH14 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
341969 2008 QT15 28/08/2008 Dauban F. Kugel 870 m MPC · JPL
341970 2008 QA16 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
341971 2008 QN17 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
341972 2008 QO20 25/08/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
341973 2008 QO26 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
341974 2008 QZ30 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
341975 2008 QV36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
341976 2008 QD37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
341977 2008 QC38 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
341978 2008 QU38 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
341979 2008 QF39 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
341980 2008 QZ39 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
341981 2008 QF40 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
341982 2008 QR40 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341983 2008 QV40 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341984 2008 QP44 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341985 2008 QT45 24/08/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
341986 2008 QS46 26/08/2008 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
341987 2008 QG47 23/08/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
341988 2008 QH47 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
341989 2008 RL2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
341990 2008 RT2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
341991 2008 RB4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
341992 2008 RE9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
341993 2008 RP10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
341994 2008 RP16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
341995 2008 RA21 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
341996 2008 RH21 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
341997 2008 RO22 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
341998 2008 RC24 05/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
341999 2008 RT25 05/09/2008 Needville J. Dellinger, C. Sexton 2,4 km MPC · JPL
342000 Neumünster 2008 RV26 02/09/2008 Altschwendt W. Ries 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

337.000s  • 338.000s  • 339.000s  • 340.000s  • 341.000s  • 342.000s  • 343.000s  • 344.000s  • 345.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001