Danh sách tiểu hành tinh/377001–378000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
377001 2002 QU54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 690 m MPC · JPL
377002 2002 QB64 28/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
377003 2002 QZ82 16/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
377004 2002 QT83 17/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
377005 2002 QO87 17/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
377006 2002 QY99 29/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
377007 2002 QL100 19/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
377008 2002 QQ113 27/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
377009 2002 QC119 18/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
377010 2002 QE125 28/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
377011 2002 QZ129 17/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
377012 2002 QJ130 30/08/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
377013 2002 RE11 04/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
377014 2002 RO12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
377015 2002 RP27 04/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák 2,8 km MPC · JPL
377016 2002 RS33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
377017 2002 RY74 05/09/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
377018 2002 RK80 05/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
377019 2002 RY91 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
377020 2002 RT98 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
377021 2002 RW98 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
377022 2002 RQ131 11/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
377023 2002 RZ132 09/09/2002 Haleakala NEAT 790 m MPC · JPL
377024 2002 RA140 10/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
377025 2002 RT204 14/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
377026 2002 RU204 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
377027 2002 RA238 15/09/2002 Palomar R. Matson 1,7 km MPC · JPL
377028 2002 RZ238 14/09/2002 Palomar R. Matson 900 m MPC · JPL
377029 2002 RT240 14/09/2002 Palomar R. Matson 4,2 km MPC · JPL
377030 2002 RQ243 12/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
377031 2002 RK270 04/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
377032 2002 RA278 04/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
377033 2002 RG279 12/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
377034 2002 SR13 27/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
377035 2002 SM15 27/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
377036 2002 SA35 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
377037 2002 SW43 29/09/2002 Haleakala NEAT 660 m MPC · JPL
377038 2002 SH56 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
377039 2002 SW66 27/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
377040 2002 SG73 16/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
377041 2002 TU1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
377042 2002 TR14 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
377043 2002 TD33 02/10/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
377044 2002 TH44 02/10/2002 Haleakala NEAT 720 m MPC · JPL
377045 2002 TA47 02/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
377046 2002 TU49 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
377047 2002 TF97 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
377048 2002 TG119 03/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
377049 2002 TQ121 03/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
377050 2002 TR121 03/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
377051 2002 TY124 04/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
377052 2002 TB142 15/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
377053 2002 TX167 03/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
377054 2002 TT190 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
377055 2002 TK256 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
377056 2002 TH262 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
377057 2002 TG265 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
377058 2002 TR276 03/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
377059 2002 TX283 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
377060 2002 TT298 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
377061 2002 TC299 13/10/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
377062 2002 TY302 02/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
377063 2002 TZ305 04/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
377064 2002 TC317 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
377065 2002 TT324 05/10/2002 Apache Point SDSS 640 m MPC · JPL
377066 2002 TL329 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
377067 2002 TT333 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
377068 2002 TE346 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
377069 2002 TU346 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
377070 2002 TV370 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,1 km MPC · JPL
377071 2002 TQ373 04/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
377072 2002 TA382 04/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
377073 2002 TE385 10/10/2002 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
377074 2002 UZ6 28/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
377075 2002 UD14 29/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
377076 2002 UB44 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
377077 2002 UK44 31/10/2002 La Palma La Palma Obs. 2,8 km MPC · JPL
377078 2002 UD58 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
377079 2002 UE72 29/10/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
377080 2002 UG75 31/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
377081 2002 VA1 03/11/2002 Wrightwood J. W. Young 2,8 km MPC · JPL
377082 2002 VP5 02/11/2002 La Palma La Palma Obs. 2,7 km MPC · JPL
377083 2002 VR15 01/11/2002 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
377084 2002 VX64 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
377085 2002 VK76 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
377086 2002 VJ100 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
377087 2002 VB109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
377088 2002 VP142 05/11/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
377089 2002 VY142 12/11/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
377090 2002 VF144 04/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
377091 2002 VW144 04/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
377092 2002 VX145 05/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
377093 2002 VX146 04/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
377094 2002 WD1 23/11/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
377095 2002 WD2 23/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
377096 2002 WM2 23/11/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
377097 2002 WQ4 24/11/2002 Palomar NEAT APO · 430 m MPC · JPL
377098 2002 WD7 24/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
377099 2002 WN7 24/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
377100 2002 WR15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
377101 2002 WP19 24/11/2002 Palomar S. F. Hönig 2,7 km MPC · JPL
377102 2002 WT21 16/11/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
377103 2002 WX24 25/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
377104 2002 WK25 25/11/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
377105 2002 WQ25 16/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
377106 2002 WJ26 16/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
377107 2002 WK28 16/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
377108 2002 WL28 23/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
377109 2002 WS29 22/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
377110 2002 WA30 23/11/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
377111 2002 XS2 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
377112 2002 XE20 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
377113 2002 XK23 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
377114 2002 XL29 05/12/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
377115 2002 XS30 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
377116 2002 XF48 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
377117 2002 XA78 11/12/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
377118 2002 XQ117 03/12/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
377119 2002 YO24 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
377120 2003 AA11 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
377121 2003 AB24 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
377122 2003 AW80 12/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
377123 2003 BP10 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
377124 2003 BS34 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
377125 2003 BF55 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
377126 2003 BU66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
377127 2003 EV52 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
377128 2003 FV93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
377129 2003 GW31 08/04/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
377130 2003 GX34 08/04/2003 Kvistaberg UDAS 2,8 km MPC · JPL
377131 2003 GW56 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
377132 2003 HZ12 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377133 2003 HE55 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
377134 2003 JJ16 08/05/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
377135 2003 KR3 22/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
377136 2003 KR15 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
377137 2003 MO5 26/06/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
377138 2003 NU2 01/07/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
377139 2003 NF8 08/07/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
377140 2003 OC16 23/07/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
377141 2003 OY19 30/07/2003 Needville W. G. Dillon, P. Garossino 620 m MPC · JPL
377142 2003 QJ10 20/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
377143 2003 QU20 22/08/2003 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
377144 Okietex 2003 QJ96 30/08/2003 Needville J. Dellinger, D. Wells 3,5 km MPC · JPL
377145 2003 QM99 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
377146 2003 RM8 26/08/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
377147 2003 RW18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
377148 2003 SK19 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
377149 2003 SV47 18/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
377150 2003 SH51 18/09/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
377151 2003 SO68 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
377152 2003 SY71 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
377153 2003 SR137 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
377154 2003 SF155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
377155 2003 SV181 20/09/2003 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
377156 2003 SB198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
377157 2003 SH318 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377158 2003 SO318 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
377159 2003 SE326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377160 2003 SF327 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377161 2003 SG328 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
377162 2003 SK331 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
377163 2003 SA335 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
377164 2003 SG335 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
377165 2003 SK339 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
377166 2003 SN349 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
377167 2003 SS371 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
377168 2003 TA8 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
377169 2003 TB8 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
377170 2003 TO37 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
377171 2003 TG40 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
377172 2003 US5 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
377173 2003 UE7 17/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
377174 2003 UR38 24/10/2003 Kleť Kleť Obs. 3,1 km MPC · JPL
377175 2003 UA72 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 700 m MPC · JPL
377176 2003 UN100 19/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
377177 2003 UJ112 20/10/2003 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
377178 2003 UW114 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377179 2003 US135 21/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
377180 2003 UE151 21/10/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
377181 2003 UY229 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
377182 2003 UZ233 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
377183 2003 UH234 24/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
377184 2003 UE239 24/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
377185 2003 UX239 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
377186 2003 UG248 25/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
377187 2003 UV255 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377188 2003 UB338 18/10/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
377189 2003 UZ343 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
377190 2003 UR346 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
377191 2003 UU350 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
377192 2003 VV10 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377193 2003 WR9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
377194 2003 WP12 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
377195 2003 WX31 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
377196 2003 WS36 19/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
377197 2003 WZ39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
377198 2003 WG56 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
377199 2003 WU62 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
377200 2003 WT72 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
377201 2003 WM78 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
377202 2003 WH85 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377203 2003 WT117 20/11/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
377204 2003 WM141 02/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
377205 2003 WZ144 21/11/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
377206 2003 WY145 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
377207 2003 WH162 30/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
377208 2003 WC175 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377209 2003 WY193 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
377210 2003 XJ10 05/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
377211 2003 XP11 13/12/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
377212 2003 XK15 15/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
377213 2003 XU25 01/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
377214 2003 XG26 01/12/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
377215 2003 XQ38 04/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
377216 2003 YX10 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
377217 2003 YK13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
377218 2003 YM15 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377219 2003 YF37 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
377220 2003 YR93 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
377221 2003 YX112 23/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
377222 2003 YD117 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
377223 2003 YR126 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
377224 2003 YL133 28/12/2003 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
377225 2003 YC146 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
377226 2003 YN152 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
377227 2003 YL163 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
377228 2003 YD175 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
377229 2004 AE4 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
377230 2004 AF6 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
377231 2004 BA 23/12/2003 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
377232 2004 BY13 17/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
377233 2004 BB14 17/01/2004 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
377234 2004 BF33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
377235 2004 BS34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
377236 2004 BV35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
377237 2004 BW39 21/01/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
377238 2004 BL46 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
377239 2004 BH49 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
377240 2004 BG65 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
377241 2004 BY68 27/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377242 2004 BY69 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
377243 2004 BU80 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
377244 2004 BB83 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
377245 2004 BN88 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
377246 2004 BA95 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
377247 2004 BY108 28/01/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
377248 2004 BD115 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
377249 2004 BE124 18/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
377250 2004 BP129 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
377251 2004 CN39 14/02/2004 Jonathan B. Postel Jonathan B. Postel Obs. 4,2 km MPC · JPL
377252 2004 CQ45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
377253 2004 CV46 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
377254 2004 CG52 14/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
377255 2004 CM55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
377256 2004 CA56 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
377257 2004 CG59 10/02/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
377258 2004 CV70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
377259 2004 CV85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
377260 2004 CQ106 14/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
377261 2004 CK108 15/02/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
377262 2004 CF118 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
377263 2004 DS1 18/02/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
377264 2004 DY2 16/02/2004 Nogales Tenagra II Obs. 4,4 km MPC · JPL
377265 2004 DB7 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
377266 2004 DV25 16/02/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
377267 2004 DA40 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
377268 2004 DK40 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
377269 2004 DA50 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
377270 2004 DC53 19/02/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
377271 2004 DM54 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
377272 2004 DN56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
377273 2004 DM58 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
377274 2004 EM2 13/03/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
377275 2004 EZ3 10/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
377276 2004 EB4 10/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
377277 2004 EU7 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
377278 2004 ED10 13/03/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
377279 2004 EQ16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
377280 2004 EZ35 13/03/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
377281 2004 EZ39 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
377282 2004 EZ57 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
377283 2004 EB61 12/03/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
377284 2004 EJ67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
377285 2004 ED70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
377286 2004 EK84 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
377287 2004 FQ 16/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
377288 2004 FL23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377289 2004 FX25 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
377290 2004 FE30 18/03/2004 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
377291 2004 FM40 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
377292 2004 FF46 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
377293 2004 FF58 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377294 2004 FV62 19/03/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
377295 2004 FA67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
377296 2004 FF79 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
377297 2004 FX82 17/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
377298 2004 FD88 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377299 2004 FE91 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
377300 2004 FM92 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
377301 2004 FH96 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
377302 2004 FG100 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
377303 2004 FN102 20/03/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
377304 2004 FL129 28/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
377305 2004 FF137 28/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
377306 2004 FG151 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
377307 2004 GW15 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
377308 2004 GB16 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
377309 2004 GG31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
377310 2004 GW39 15/04/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
377311 2004 GF46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
377312 2004 HA14 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
377313 2004 HS20 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
377314 2004 HM25 19/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
377315 2004 HB31 22/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
377316 2004 HZ31 19/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
377317 2004 HM44 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
377318 2004 HJ47 22/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
377319 2004 HE57 27/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
377320 2004 JD17 12/05/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
377321 2004 JN28 12/05/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
377322 2004 JM54 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
377323 2004 LN2 11/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
377324 2004 MU3 20/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
377325 2004 NP1 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
377326 2004 NL2 09/07/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
377327 2004 NE16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
377328 2004 NA21 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
377329 2004 NG23 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
377330 2004 OK3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
377331 2004 OF10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 820 m MPC · JPL
377332 2004 PW11 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
377333 2004 PP12 07/08/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
377334 2004 PE31 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
377335 2004 PF39 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
377336 2004 PF50 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
377337 2004 PK71 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
377338 2004 PO72 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377339 2004 PG84 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
377340 2004 PM102 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
377341 2004 PG104 12/08/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
377342 2004 PM110 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377343 2004 QJ14 20/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
377344 2004 QQ19 23/08/2004 Kvistaberg UDAS 1,9 km MPC · JPL
377345 2004 RP7 06/09/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
377346 2004 RB13 04/09/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
377347 2004 RB15 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
377348 2004 RA16 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
377349 2004 RK34 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
377350 2004 RH42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
377351 2004 RW54 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
377352 2004 RQ57 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
377353 2004 RL62 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
377354 2004 RL63 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
377355 2004 RS63 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
377356 2004 RM70 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
377357 2004 RK73 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
377358 2004 RF74 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
377359 2004 RQ76 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
377360 2004 RK86 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377361 2004 RY88 08/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
377362 2004 RG105 08/09/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
377363 2004 RK111 11/09/2004 Desert Moon B. L. Stevens 2,0 km MPC · JPL
377364 2004 RN112 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
377365 2004 RJ113 06/09/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
377366 2004 RW116 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
377367 2004 RZ133 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377368 2004 RP142 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377369 2004 RL150 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377370 2004 RW152 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
377371 2004 RX152 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377372 2004 RM154 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
377373 2004 RQ154 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
377374 2004 RY185 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
377375 2004 RF202 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
377376 2004 RT202 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377377 2004 RU203 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
377378 2004 RU207 20/08/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
377379 2004 RN208 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
377380 2004 RP208 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
377381 2004 RZ208 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
377382 2004 RU209 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377383 2004 RB218 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
377384 2004 RM254 21/08/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
377385 2004 RK263 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377386 2004 RF273 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
377387 2004 RC288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
377388 2004 RW308 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377389 2004 RG310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
377390 2004 RA317 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
377391 2004 RH326 13/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
377392 2004 RN336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377393 2004 RK338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
377394 2004 RO340 07/09/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
377395 2004 RW349 12/09/2004 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,7 km MPC · JPL
377396 2004 RU354 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377397 2004 RB357 03/09/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
377398 2004 SQ1 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377399 2004 SY3 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
377400 2004 SQ8 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
377401 2004 SN22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
377402 2004 SC53 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377403 2004 TK22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377404 2004 TQ35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377405 2004 TY45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
377406 2004 TF62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377407 2004 TA63 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
377408 2004 TA66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
377409 2004 TS68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
377410 2004 TB74 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
377411 2004 TE95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
377412 2004 TP104 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
377413 2004 TU104 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377414 2004 TA107 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377415 2004 TZ112 07/10/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
377416 2004 TH113 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
377417 2004 TX116 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
377418 2004 TZ122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
377419 2004 TX127 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
377420 2004 TP132 07/10/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
377421 2004 TU138 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
377422 2004 TR146 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
377423 2004 TT153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377424 2004 TW165 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
377425 2004 TL166 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377426 2004 TF180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377427 2004 TQ187 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377428 2004 TW198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
377429 2004 TV202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
377430 2004 TS203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
377431 2004 TC205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377432 2004 TK214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
377433 2004 TT218 05/10/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
377434 2004 TM220 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
377435 2004 TM231 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
377436 2004 TH244 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
377437 2004 TH273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377438 2004 TC288 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
377439 2004 TW290 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
377440 2004 TK295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
377441 2004 TX307 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
377442 2004 TM319 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
377443 2004 TJ323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
377444 2004 TS323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377445 2004 TU338 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
377446 2004 TR345 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377447 2004 TE359 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
377448 2004 TK366 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
377449 2004 VW8 03/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
377450 2004 VG26 04/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
377451 2004 VK29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
377452 2004 VF42 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
377453 2004 VR46 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
377454 2004 VT47 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
377455 2004 VG57 05/11/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
377456 2004 VX73 12/11/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
377457 2004 VP79 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377458 2004 VS91 03/11/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
377459 2004 WW6 19/11/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
377460 2004 WN8 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
377461 2004 XZ10 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
377462 2004 XP32 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
377463 2004 XE45 07/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
377464 2004 XS76 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
377465 2004 XP80 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
377466 2004 XC105 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
377467 2004 XX106 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
377468 2004 XL107 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
377469 2004 XD108 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
377470 2004 XX161 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
377471 2004 YG16 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
377472 2004 YG25 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
377473 2005 AQ 06/01/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,6 km MPC · JPL
377474 2005 AW18 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
377475 2005 AA79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
377476 2005 AF79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
377477 2005 BV33 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 710 m MPC · JPL
377478 2005 CX9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
377479 2005 CK47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
377480 2005 CL50 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
377481 2005 CJ65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
377482 2005 EK8 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
377483 2005 EW16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
377484 2005 EW18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
377485 2005 ED27 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
377486 2005 EB31 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
377487 2005 EX49 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
377488 2005 EY49 03/03/2005 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
377489 2005 EY60 04/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
377490 2005 EM75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
377491 2005 EK103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
377492 2005 EB104 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
377493 2005 EK122 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
377494 2005 EA144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
377495 2005 EN144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
377496 2005 EP145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
377497 2005 EJ147 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
377498 2005 EC148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
377499 2005 EW151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377500 2005 ET157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
377501 2005 ER158 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
377502 2005 EJ159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
377503 2005 EE160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
377504 2005 EY176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
377505 2005 EJ179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
377506 2005 EG183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
377507 2005 EY212 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
377508 2005 EM219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
377509 2005 EL239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
377510 2005 EV254 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
377511 2005 EA255 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
377512 2005 EV295 15/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
377513 2005 EG314 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
377514 2005 FB13 18/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
377515 2005 GD1 02/04/2005 Mayhill A. Lowe 780 m MPC · JPL
377516 2005 GU6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
377517 2005 GR11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
377518 2005 GD17 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
377519 2005 GP17 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
377520 2005 GO19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
377521 2005 GD20 02/04/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
377522 2005 GQ36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
377523 2005 GC52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
377524 2005 GQ66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
377525 2005 GJ74 10/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
377526 2005 GF78 06/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
377527 2005 GA89 05/04/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
377528 2005 GE105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
377529 2005 GG112 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
377530 2005 GD115 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
377531 2005 GC124 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
377532 2005 GH131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
377533 2005 GB154 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
377534 2005 GQ155 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
377535 2005 GG158 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377536 2005 GN162 04/04/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
377537 2005 GP172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
377538 2005 GH178 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
377539 2005 GF181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
377540 2005 GT200 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
377541 2005 GT202 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
377542 2005 GD206 11/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
377543 2005 GA209 02/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
377544 2005 GQ217 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
377545 2005 HP6 27/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
377546 2005 HO10 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
377547 2005 JQ13 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 540 m MPC · JPL
377548 2005 JL16 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
377549 2005 JD24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
377550 2005 JN35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377551 2005 JP43 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
377552 2005 JV47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377553 2005 JZ54 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
377554 2005 JM56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
377555 2005 JE76 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
377556 2005 JR78 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
377557 2005 JD79 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
377558 2005 JO89 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
377559 2005 JF117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
377560 2005 JT117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
377561 2005 JR127 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
377562 2005 JG137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
377563 2005 JE140 14/05/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
377564 2005 JQ149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
377565 2005 JF152 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
377566 2005 KV7 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
377567 2005 LV4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
377568 2005 LH7 12/05/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
377569 2005 LW17 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
377570 2005 LR18 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377571 2005 LC20 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
377572 2005 LA24 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377573 2005 LH25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
377574 2005 LU27 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
377575 2005 LB52 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
377576 2005 NB16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
377577 2005 NN17 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
377578 2005 NJ21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
377579 2005 NB29 05/07/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
377580 2005 NC33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
377581 2005 NL33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
377582 2005 NE34 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377583 2005 NP41 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
377584 2005 NH43 05/07/2005 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
377585 2005 NA46 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
377586 2005 NE79 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
377587 2005 NG85 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
377588 2005 NJ87 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
377589 2005 NB88 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
377590 2005 NG102 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
377591 2005 ON11 28/07/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
377592 2005 OT12 29/07/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
377593 2005 QV27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377594 2005 QM45 26/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
377595 2005 QR53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
377596 2005 QM65 26/08/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
377597 2005 QT70 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
377598 2005 QW123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
377599 2005 QL129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
377600 2005 QU152 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
377601 2005 QB153 26/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
377602 2005 QJ158 26/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
377603 2005 QW160 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
377604 2005 QY164 31/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
377605 2005 QV180 29/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
377606 2005 RW2 03/09/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
377607 2005 RU24 11/09/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
377608 2005 RB34 14/09/2005 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
377609 2005 RC43 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
377610 2005 RU43 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
377611 2005 SJ7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
377612 2005 SM8 25/09/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
377613 2005 SM27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
377614 2005 SK51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
377615 2005 SP53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
377616 2005 SO70 28/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
377617 2005 SS78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
377618 2005 SP102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377619 2005 SE115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
377620 2005 SB133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch HIL · 6,6 km MPC · JPL
377621 2005 SY154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
377622 2005 SC183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
377623 2005 SZ203 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
377624 2005 SY206 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
377625 2005 SV223 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
377626 2005 SR238 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
377627 2005 SF245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
377628 2005 SO252 24/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
377629 2005 SY265 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377630 2005 SF290 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
377631 2005 TJ16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
377632 2005 TN25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
377633 2005 TW51 12/10/2005 Altschwendt W. Ries 860 m MPC · JPL
377634 2005 TL52 10/10/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
377635 2005 TA58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
377636 2005 TW62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
377637 2005 TV75 03/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
377638 2005 TN94 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
377639 2005 TN102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
377640 2005 TP124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
377641 2005 UH64 25/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
377642 2005 US82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
377643 2005 UT96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377644 2005 UM97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
377645 2005 UM107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377646 2005 UH114 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
377647 2005 UF128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
377648 2005 UD135 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
377649 2005 UB136 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
377650 2005 UH136 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
377651 2005 UZ138 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
377652 2005 UK147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377653 2005 UE153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
377654 2005 UV167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch SHU · 4,8 km MPC · JPL
377655 2005 UL169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
377656 2005 UY175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377657 2005 UO202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
377658 2005 UY221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
377659 2005 UG222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
377660 2005 UM225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377661 2005 UZ226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
377662 2005 UZ231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
377663 2005 UU234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
377664 2005 UM252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
377665 2005 UX254 22/10/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
377666 2005 UE260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
377667 2005 UF271 28/10/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
377668 2005 UF274 24/10/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
377669 2005 UM282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377670 2005 UM287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377671 2005 UU299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
377672 2005 UM353 29/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
377673 2005 UG358 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
377674 2005 UD369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377675 2005 UU380 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey SHU · 5,1 km MPC · JPL
377676 2005 UZ401 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377677 2005 UU404 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
377678 2005 UD424 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
377679 2005 UE431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
377680 2005 UM440 29/10/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
377681 2005 UJ512 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
377682 2005 VJ 02/11/2005 Lulin Observatory Lulin Obs. 940 m MPC · JPL
377683 2005 VC30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
377684 2005 VE32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
377685 2005 VR41 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
377686 2005 VZ45 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
377687 2005 VH65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
377688 2005 VY67 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
377689 2005 VG94 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
377690 2005 VS97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377691 2005 VG107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
377692 2005 VU112 09/11/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
377693 2005 VE119 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
377694 2005 VZ119 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
377695 2005 VF134 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377696 2005 WF1 21/11/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
377697 2005 WL1 21/11/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
377698 2005 WJ9 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377699 2005 WG16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
377700 2005 WC18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
377701 2005 WU19 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
377702 2005 WC22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377703 2005 WW24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377704 2005 WZ32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377705 2005 WG33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
377706 2005 WD44 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
377707 2005 WN54 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
377708 2005 WW56 29/11/2005 Junk Bond D. Healy 1,0 km MPC · JPL
377709 2005 WL76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377710 2005 WL82 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
377711 2005 WP88 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377712 2005 WU96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377713 2005 WE99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
377714 2005 WK101 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
377715 2005 WV101 29/11/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
377716 2005 WU109 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377717 2005 WD111 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377718 2005 WE120 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
377719 2005 WB122 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
377720 2005 WD129 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
377721 2005 WS143 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377722 2005 WC148 26/11/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
377723 2005 WJ150 28/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
377724 2005 WZ162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
377725 2005 WL177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377726 2005 WR179 21/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
377727 2005 WR180 22/11/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
377728 2005 WQ183 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
377729 2005 WQ211 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377730 2005 XF1 02/12/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
377731 2005 XR3 01/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
377732 2005 XJ8 04/12/2005 Catalina CSS APO 990 m MPC · JPL
377733 2005 XQ15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
377734 2005 XB20 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377735 2005 XH21 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
377736 2005 XX21 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
377737 2005 XZ25 04/12/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
377738 2005 XW28 02/12/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
377739 2005 XB33 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377740 2005 XY36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
377741 2005 XZ52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
377742 2005 XG61 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
377743 2005 XF62 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377744 2005 XM68 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377745 2005 XY77 10/12/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
377746 2005 XV81 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377747 2005 XN105 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
377748 2005 XA118 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
377749 2005 YV5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377750 2005 YA13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
377751 2005 YT14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377752 2005 YG15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
377753 2005 YM15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377754 2005 YQ16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377755 2005 YG25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377756 2005 YX32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377757 2005 YL33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
377758 2005 YT47 26/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
377759 2005 YF48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
377760 2005 YN55 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
377761 2005 YO60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377762 2005 YQ60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
377763 2005 YH70 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
377764 2005 YK79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377765 2005 YH87 21/12/2005 Junk Bond D. Healy 1,4 km MPC · JPL
377766 2005 YK114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377767 2005 YX118 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
377768 2005 YC124 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377769 2005 YN129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377770 2005 YQ130 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
377771 2005 YR135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377772 2005 YV160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
377773 2005 YO168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377774 2005 YO171 07/12/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
377775 2005 YR178 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
377776 2005 YG185 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377777 2005 YA186 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
377778 2005 YS200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
377779 2005 YG211 25/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
377780 2005 YQ218 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
377781 2005 YU224 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377782 2005 YD228 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
377783 2005 YC251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377784 2005 YL263 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377785 2005 YL271 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
377786 2005 YD272 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377787 2005 YK287 30/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
377788 2006 AB1 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
377789 2006 AV11 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377790 2006 AF15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
377791 2006 AW20 05/01/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
377792 2006 AY21 05/01/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
377793 2006 AY23 04/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
377794 2006 AM25 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377795 2006 AM27 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377796 2006 AW32 05/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
377797 2006 AQ35 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
377798 2006 AP42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
377799 2006 AJ55 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
377800 2006 AZ57 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
377801 2006 AN62 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377802 2006 AG67 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377803 2006 AH67 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377804 2006 AW70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377805 2006 AL72 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
377806 2006 AN77 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
377807 2006 AG82 03/01/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
377808 2006 AN102 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
377809 2006 BX4 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377810 2006 BN9 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
377811 2006 BM12 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377812 2006 BH13 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
377813 2006 BO15 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
377814 2006 BB31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
377815 2006 BA37 23/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
377816 2006 BE51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
377817 2006 BD68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377818 2006 BN74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377819 2006 BB75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377820 2006 BP80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377821 2006 BZ84 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
377822 2006 BM85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377823 2006 BS86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
377824 2006 BA94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
377825 2006 BW99 22/01/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
377826 2006 BA101 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377827 2006 BM102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
377828 2006 BC104 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377829 2006 BL109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
377830 2006 BD111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
377831 2006 BU112 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
377832 2006 BR113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377833 2006 BY116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377834 2006 BT119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
377835 2006 BU120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377836 2006 BS122 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377837 2006 BL125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377838 2006 BL142 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
377839 2006 BQ142 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
377840 2006 BU148 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
377841 2006 BG152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
377842 2006 BC166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
377843 2006 BL167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
377844 2006 BR169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
377845 2006 BV173 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
377846 2006 BP174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377847 2006 BF178 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
377848 2006 BX197 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
377849 2006 BB198 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377850 2006 BU198 30/01/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
377851 2006 BQ199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
377852 2006 BU199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
377853 2006 BL200 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377854 2006 BF204 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377855 2006 BP211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
377856 2006 BG216 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
377857 2006 BP221 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377858 2006 BS223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
377859 2006 BJ232 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377860 2006 BC238 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377861 2006 BB242 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377862 2006 BV244 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377863 2006 BC251 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
377864 2006 BZ254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377865 2006 BK259 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
377866 2006 BS277 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
377867 2006 BE284 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
377868 2006 CG21 01/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
377869 2006 CQ21 01/02/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
377870 2006 CN23 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377871 2006 CU40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
377872 2006 CB47 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
377873 2006 CL54 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
377874 2006 CY68 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377875 2006 DV8 21/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
377876 2006 DB18 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
377877 2006 DW18 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
377878 2006 DQ19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
377879 2006 DJ20 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
377880 2006 DM25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
377881 2006 DK32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
377882 2006 DL36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
377883 2006 DY36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377884 2006 DH39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
377885 2006 DJ42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
377886 2006 DO43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377887 2006 DA49 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
377888 2006 DN56 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
377889 2006 DD67 22/02/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
377890 2006 DN68 25/02/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
377891 2006 DF69 20/02/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
377892 2006 DK74 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377893 2006 DB76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
377894 2006 DZ78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377895 2006 DT87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377896 2006 DD89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
377897 2006 DZ92 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377898 2006 DJ94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
377899 2006 DD106 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
377900 2006 DQ106 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
377901 2006 DN108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
377902 2006 DR117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
377903 2006 DR118 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
377904 2006 DW120 22/02/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
377905 2006 DL150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377906 2006 DZ163 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
377907 2006 DL167 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
377908 2006 DQ174 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377909 2006 DE200 24/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
377910 2006 DB206 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
377911 2006 DU214 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
377912 2006 DX214 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
377913 2006 EG3 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377914 2006 EP7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
377915 2006 EO10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377916 2006 EH14 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377917 2006 EX18 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
377918 2006 ET21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377919 2006 EA36 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
377920 2006 EF38 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377921 2006 EJ39 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
377922 2006 EN45 01/03/2006 Great Shefford Great Shefford Obs. 1,8 km MPC · JPL
377923 2006 EZ52 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377924 2006 EX72 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
377925 2006 FQ3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377926 2006 FK18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
377927 2006 FZ36 23/03/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
377928 2006 GR10 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377929 2006 GV21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
377930 2006 GE22 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377931 2006 GX25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377932 2006 GM32 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
377933 2006 GP39 23/03/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
377934 2006 GO54 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
377935 2006 HY15 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
377936 2006 HZ30 20/04/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 3,9 km MPC · JPL
377937 2006 HU40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
377938 2006 HB58 30/04/2006 Marly P. Kocher 3,4 km MPC · JPL
377939 2006 HP58 21/04/2006 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
377940 2006 HT59 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
377941 2006 HZ63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
377942 2006 HT76 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
377943 2006 HR84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
377944 2006 HX86 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377945 2006 HH89 19/04/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
377946 2006 HZ90 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
377947 2006 HS97 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377948 2006 HA102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
377949 2006 HP152 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
377950 2006 JJ2 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
377951 2006 JA15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
377952 2006 JV16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377953 2006 JQ17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
377954 2006 JE20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
377955 2006 JV21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377956 2006 JR31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
377957 2006 JS42 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
377958 2006 JL48 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
377959 2006 JK61 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,8 km MPC · JPL
377960 2006 JU63 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
377961 2006 JE64 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,6 km MPC · JPL
377962 2006 JN81 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
377963 2006 KR 17/05/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
377964 2006 KN9 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
377965 2006 KP12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
377966 2006 KA29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
377967 2006 KN45 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
377968 2006 KC56 21/05/2006 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
377969 2006 KT83 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
377970 2006 KG117 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377971 2006 LW6 11/06/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
377972 2006 MF10 20/06/2006 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
377973 2006 NF 02/07/2006 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 900 m MPC · JPL
377974 2006 OU2 22/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
377975 2006 OO6 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
377976 2006 OC12 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
377977 2006 OH20 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
377978 2006 PZ17 15/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
377979 2006 QJ21 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
377980 2006 QH22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 700 m MPC · JPL
377981 2006 QM32 21/07/2006 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
377982 2006 QV52 23/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
377983 2006 QX55 17/08/2006 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
377984 2006 QW120 29/08/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
377985 2006 QA124 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
377986 2006 QX131 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
377987 2006 QJ157 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
377988 2006 QY160 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
377989 2006 QT167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
377990 2006 RJ17 14/09/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
377991 2006 RQ31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
377992 2006 RP35 14/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
377993 2006 RC39 14/09/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
377994 2006 RS39 12/09/2006 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
377995 2006 RE45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
377996 2006 RU50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
377997 2006 RF61 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
377998 2006 RZ83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
377999 2006 RK90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
378000 2006 RC94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

373.000s  • 374.000s  • 375.000s  • 376.000s  • 377.000s  • 378.000s  • 379.000s  • 380.000s  • 381.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001