Danh sách tiểu hành tinh/32001–33000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32001 Golbin 2000 HF51 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
32002 Gorokhovsky 2000 HK51 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32003 2000 HN51 29/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
32004 2000 HR51 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
32005 Roberthalfon 2000 HG52 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
32006 Hallisey 2000 HM52 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
32007 Amirhelmy 2000 HY52 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32008 Adriángalád 2000 HM53 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32009 2000 HN54 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
32010 2000 HW54 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32011 2000 HF56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
32012 2000 HE57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
32013 2000 HJ57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
32014 Bida 2000 HL64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
32015 2000 HC67 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32016 2000 HC76 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32017 2000 HC77 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
32018 Robhenning 2000 HD78 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
32019 Krithikaiyer 2000 HK83 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
32020 2000 HZ87 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
32021 Lilyjenkins 2000 HE88 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32022 Sarahjenkins 2000 HH88 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
32023 2000 HO89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
32024 2000 HP89 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
32025 Karanjerath 2000 HX89 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
32026 2000 HQ90 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
32027 2000 HO100 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
32028 2000 JU12 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32029 2000 JJ14 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32030 2000 JX14 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
32031 Joyjin 2000 JC16 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
32032 Askandola 2000 JG16 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
32033 Arjunkapoor 2000 JV16 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32034 Sophiakorner 2000 JE17 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
32035 2000 JS18 03/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
32036 2000 JP19 04/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32037 Deepikakurup 2000 JZ21 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32038 Kwiecinski 2000 JN22 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32039 2000 JO23 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32040 2000 JH26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
32041 2000 JP26 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
32042 2000 JZ26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
32043 2000 JO27 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32044 Lakmazaheri 2000 JB28 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32045 2000 JD28 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
32046 2000 JR28 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
32047 Wenjiali 2000 JW28 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32048 Kathyliu 2000 JM31 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32049 Jonathanma 2000 JJ32 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32050 2000 JA37 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32051 Sadhikamalladi 2000 JF37 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
32052 Diyamathur 2000 JJ37 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32053 Demetrimaxim 2000 JN37 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
32054 Musunuri 2000 JT37 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32055 2000 JS39 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
32056 Abrarnadroo 2000 JM41 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
32057 Ethannovek 2000 JT41 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
32058 Charlesnoyes 2000 JW43 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32059 Ruchipandya 2000 JE44 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
32060 Wyattpontius 2000 JN46 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
32061 2000 JK48 09/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
32062 Amolpunjabi 2000 JQ49 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
32063 Pusapaty 2000 JF51 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32064 2000 JU51 09/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
32065 Radulovacki 2000 JC52 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32066 Ramayya 2000 JK52 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
32067 Ranganathan 2000 JW56 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
32068 2000 JE58 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
32069 Mayarao 2000 JS60 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
32070 Michaelretchin 2000 JC61 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32071 Matthewretchin 2000 JG61 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
32072 Revanur 2000 JL61 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
32073 Cassidyryan 2000 JT61 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
32074 Kevinsadhu 2000 JF64 10/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32075 2000 JU66 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
32076 2000 JA70 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
32077 2000 JW72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
32078 Jamesavoldelli 2000 JQ75 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
32079 Hughsavoldelli 2000 JT75 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32080 Sanashareef 2000 JG77 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
32081 2000 JT77 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
32082 Sominsky 2000 JH83 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
32083 2000 KO 24/05/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,9 km MPC · JPL
32084 2000 KP5 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
32085 Tomback 2000 KD8 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
32086 Viviannetu 2000 KV17 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
32087 Vemulapalli 2000 KB25 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
32088 Liamwallace 2000 KE25 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32089 Wojtania 2000 KO28 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
32090 Craigworley 2000 KC29 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
32091 Jasonwu 2000 KE30 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
32092 Brianxia 2000 KG31 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
32093 Zhengyan 2000 KQ31 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
32094 2000 KX32 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
32095 2000 KG38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
32096 Puckett 2000 KO38 27/05/2000 Anza M. Collins, M. White 2,9 km MPC · JPL
32097 2000 KN39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
32098 2000 KB43 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
32099 2000 KA48 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
32100 2000 KU48 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32101 Williamyin 2000 KA51 29/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
32102 2000 KB52 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
32103 Reʼemsari 2000 KF52 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
32104 2000 KR52 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
32105 2000 KT52 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
32106 2000 KD58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
32107 Ylitalo 2000 KX64 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
32108 Jovanzhang 2000 KZ64 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
32109 2000 KQ70 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
32110 2000 KA73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
32111 2000 KD73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
32112 2000 KK73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
32113 2000 KP73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
32114 2000 KY75 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32115 2000 KQ80 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
32116 2000 LD4 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
32117 2000 LD5 05/06/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
32118 2000 LW5 06/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
32119 2000 LM7 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
32120 Stevezheng 2000 LC8 06/06/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32121 Joshuazhou 2000 LF9 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32122 2000 LD10 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
32123 2000 LO10 01/06/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32124 2000 LH11 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32125 2000 LZ11 04/06/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
32126 2000 LF12 04/06/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
32127 2000 LK12 04/06/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32128 Jayzussman 2000 LL13 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32129 2000 LV14 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
32130 2000 LN16 01/06/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
32131 Ravindran 2000 LQ16 04/06/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
32132 Andrewamini 2000 LS16 04/06/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32133 2000 LU16 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32134 2000 LQ17 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
32135 2000 LF18 08/06/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32136 2000 LN18 08/06/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32137 2000 LM19 08/06/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
32138 2000 LQ19 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
32139 2000 LT19 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
32140 2000 LF21 08/06/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
32141 2000 LB24 01/06/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32142 2000 LU26 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
32143 2000 LA27 11/06/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 5,1 km MPC · JPL
32144 2000 LA29 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
32145 Katberman 2000 LE30 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
32146 Paigebrown 2000 LF30 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
32147 2000 LW30 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
32148 2000 LX30 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
32149 2000 LY30 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
32150 2000 LJ31 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
32151 Seanmarshall 2000 LX31 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
32152 2000 LK34 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
32153 2000 LM34 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
32154 2000 MH 23/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
32155 2000 MN 22/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
32156 2000 MY 24/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
32157 2000 MR1 26/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
32158 2000 MD2 29/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
32159 2000 MR2 25/06/2000 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
32160 2000 MT2 27/06/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
32161 2000 MR3 24/06/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
32162 2000 MV5 25/06/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
32163 Claireburch 2000 MZ5 24/06/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
32164 2000 NW4 07/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
32165 2000 NY5 09/07/2000 Farpoint G. Hug 6,2 km MPC · JPL
32166 2000 NN6 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
32167 2000 NU8 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
32168 2000 NP9 10/07/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 2,9 km MPC · JPL
32169 2000 NT9 06/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
32170 2000 NU9 06/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
32171 2000 ND10 01/07/2000 Siding Spring R. H. McNaught 3,0 km MPC · JPL
32172 2000 NB11 10/07/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 7,7 km MPC · JPL
32173 2000 NF12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
32174 2000 NW12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
32175 2000 NF14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
32176 2000 NS14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
32177 2000 NZ14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
32178 2000 ND15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
32179 2000 NC16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
32180 2000 NY16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
32181 2000 NB17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
32182 2000 NR18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
32183 2000 ND19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
32184 Yamaura 2000 NC20 08/07/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,6 km MPC · JPL
32185 2000 ND23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
32186 2000 NM23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
32187 2000 NR23 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
32188 2000 NR25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
32189 2000 NT25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
32190 2000 NM26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
32191 2000 NZ26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
32192 2000 NH27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
32193 2000 NK27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
32194 2000 NY27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
32195 2000 NT28 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
32196 2000 OK 19/07/2000 Farpoint G. Hug 4,5 km MPC · JPL
32197 2000 OV 24/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 7,6 km MPC · JPL
32198 2000 OK1 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
32199 2000 ON2 27/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,9 km MPC · JPL
32200 Seiicyoshida 2000 OT2 28/07/2000 Dynic Y. Ikari 12 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32201 2000 OZ2 29/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
32202 2000 OA3 29/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 8,6 km MPC · JPL
32203 2000 OF3 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
32204 2000 OL5 24/07/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
32205 2000 OS5 24/07/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32206 2000 OM6 29/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
32207 Mairepercy 2000 OQ7 28/07/2000 OCA-Anza M. Collins, M. Gahran 5,3 km MPC · JPL
32208 Johnpercy 2000 OR7 28/07/2000 OCA-Anza M. Collins, M. Gahran 6,8 km MPC · JPL
32209 2000 OW9 23/07/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
32210 2000 OD10 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
32211 2000 OZ10 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
32212 2000 OV11 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
32213 Joshuachoe 2000 OE13 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
32214 Colburn 2000 OV15 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
32215 2000 OG16 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32216 2000 OY17 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
32217 Beverlyge 2000 OE18 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
32218 2000 OE19 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
32219 2000 OU20 31/07/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
32220 2000 OL21 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
32221 2000 OY22 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
32222 Charlesvest 2000 OD23 23/07/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
32223 2000 OE23 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32224 2000 OK23 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
32225 2000 OL23 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
32226 Vikulgupta 2000 OQ23 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
32227 2000 OM25 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
32228 2000 OH26 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32229 Higashino 2000 OX26 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
32230 2000 OP27 23/07/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
32231 2000 OT27 23/07/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
32232 2000 OU27 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
32233 Georgehou 2000 OZ29 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
32234 Jesslihuang 2000 OW31 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32235 2000 OJ32 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
32236 2000 OE35 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
32237 Jagadeesan 2000 OA37 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32238 2000 ON37 30/07/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
32239 2000 OB39 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32240 2000 OK39 30/07/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
32241 2000 ON39 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
32242 Jagota 2000 OE40 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
32243 2000 OU40 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
32244 2000 OK43 30/07/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
32245 2000 OM43 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
32246 2000 OQ43 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
32247 2000 OS43 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32248 2000 OV44 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
32249 2000 OM45 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
32250 Karthik 2000 OF46 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
32251 2000 OH50 31/07/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
32252 2000 OJ51 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
32253 2000 OP51 30/07/2000 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
32254 2000 OR51 30/07/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
32255 2000 OT51 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
32256 2000 OL52 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32257 2000 OW52 31/07/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
32258 2000 OF53 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
32259 2000 OT53 30/07/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32260 Schult 2000 OG57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
32261 2000 OS58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
32262 2000 OA60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
32263 Kusnierkiewicz 2000 OH69 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
32264 Cathjesslai 2000 PC1 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
32265 2000 PJ1 01/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
32266 2000 PN1 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
32267 Hermannweyl 2000 PS1 01/08/2000 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
32268 2000 PX1 01/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
32269 2000 PB2 01/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
32270 Inokuchihiroo 2000 PC4 04/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 6,4 km MPC · JPL
32271 2000 PH4 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32272 Hasegawayuya 2000 PV4 04/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
32273 2000 PC6 05/08/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
32274 2000 PU10 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
32275 Limichael 2000 PS13 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
32276 Allenliu 2000 PV14 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
32277 Helenliu 2000 PE15 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
32278 Makaram 2000 PU15 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
32279 Marshall 2000 PX16 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
32280 Rachelmashal 2000 PF17 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
32281 Shreyamenon 2000 PP21 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
32282 Arnoldmong 2000 PS23 02/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
32283 2000 PD24 02/08/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
32284 2000 PH24 02/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32285 2000 PR24 03/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
32286 2000 PS24 03/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
32287 2000 PF26 05/08/2000 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
32288 Terui 2000 QN1 23/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 6,5 km MPC · JPL
32289 2000 QR4 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
32290 2000 QH5 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
32291 2000 QP8 24/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 6,7 km MPC · JPL
32292 2000 QR8 24/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,6 km MPC · JPL
32293 2000 QT8 24/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 5,0 km MPC · JPL
32294 Zajonc 2000 QN9 26/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,1 km MPC · JPL
32295 Ravichandran 2000 QD10 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
32296 Aninsayana 2000 QY10 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
32297 2000 QN11 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
32298 Kunalshroff 2000 QD12 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
32299 Srinivas 2000 QD17 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
32300 Uwamanzunna 2000 QL20 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32301 2000 QN23 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
32302 Mayavarma 2000 QO24 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
32303 2000 QT24 25/08/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
32304 2000 QC25 25/08/2000 Farpoint Farpoint Obs. 4,0 km MPC · JPL
32305 2000 QD28 24/08/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
32306 2000 QT28 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32307 2000 QG31 26/08/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
32308 Sreyavemuri 2000 QZ31 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
32309 2000 QN32 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32310 Asherwillner 2000 QY35 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
32311 Josephineyu 2000 QA38 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
32312 2000 QT38 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
32313 Zhangmichael 2000 QO39 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
32314 Rachelzhang 2000 QO42 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
32315 Clarezhu 2000 QO43 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
32316 2000 QA44 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
32317 2000 QE44 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
32318 2000 QO47 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
32319 2000 QL49 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
32320 2000 QN51 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
32321 2000 QO53 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32322 2000 QS57 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
32323 2000 QW60 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32324 2000 QB61 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
32325 2000 QG62 28/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
32326 2000 QO62 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32327 2000 QA63 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
32328 2000 QW63 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
32329 2000 QJ64 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
32330 2000 QK64 28/08/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
32331 2000 QK65 28/08/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
32332 2000 QV69 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,5 km MPC · JPL
32333 2000 QQ71 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
32334 2000 QM77 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
32335 2000 QO82 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
32336 2000 QB86 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32337 2000 QM87 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32338 2000 QS87 25/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
32339 2000 QA88 25/08/2000 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
32340 2000 QY88 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32341 2000 QG89 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
32342 2000 QE90 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
32343 2000 QD92 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
32344 2000 QV94 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32345 2000 QF99 28/08/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
32346 2000 QS99 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32347 2000 QK101 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32348 2000 QL103 28/08/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
32349 2000 QA109 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
32350 2000 QP115 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
32351 2000 QH116 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
32352 2000 QT116 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
32353 2000 QX118 25/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
32354 2000 QN119 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
32355 2000 QA122 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32356 2000 QM124 28/08/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
32357 2000 QR124 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
32358 2000 QS124 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
32359 2000 QZ128 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
32360 2000 QV133 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
32361 2000 QF135 26/08/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32362 2000 QS136 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
32363 2000 QX136 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
32364 2000 QS137 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
32365 2000 QV138 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
32366 2000 QA142 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32367 2000 QL144 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32368 2000 QS146 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
32369 2000 QQ149 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
32370 2000 QY151 26/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
32371 2000 QM154 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
32372 2000 QL159 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32373 2000 QZ168 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32374 2000 QK169 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
32375 2000 QM169 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
32376 2000 QP169 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
32377 2000 QP170 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
32378 2000 QB173 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32379 Markadame 2000 QR177 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32380 2000 QE184 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
32381 Bellomo 2000 QP185 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
32382 2000 QE187 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
32383 2000 QG188 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
32384 Scottbest 2000 QQ190 26/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
32385 2000 QU191 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
32386 2000 QB192 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
32387 D'Egidio 2000 QR193 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
32388 2000 QU201 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
32389 Michflannory 2000 QJ202 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
32390 2000 QA203 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
32391 2000 QO203 29/08/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
32392 2000 QF207 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
32393 Galinato 2000 QT209 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
32394 2000 QL210 31/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
32395 2000 QV213 31/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
32396 2000 QY213 31/08/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
32397 2000 QL214 31/08/2000 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
32398 2000 QT218 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
32399 2000 QA219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
32400 Itaparica 2000 QK220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32401 2000 QO226 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
32402 2000 QF231 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
32403 2000 QK249 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
32404 2000 RN 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
32405 Jameshill 2000 RD1 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32406 Tracyhughes 2000 RE1 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32407 2000 RT1 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
32408 2000 RU12 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
32409 2000 RR16 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
32410 2000 RH19 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32411 2000 RY24 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
32412 2000 RW25 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32413 2000 RR26 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
32414 2000 RT29 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
32415 2000 RH30 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32416 2000 RS31 01/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32417 2000 RK32 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
32418 2000 RD33 01/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
32419 2000 RY33 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
32420 2000 RS40 03/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
32421 2000 RB41 03/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
32422 2000 RO42 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
32423 2000 RO43 03/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
32424 Caryjames 2000 RY62 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32425 2000 RL64 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
32426 2000 RP68 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32427 2000 RU68 02/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
32428 Peterlangley 2000 RC75 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
32429 2000 RP83 01/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
32430 2000 RQ83 01/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32431 2000 RC84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
32432 2000 RT86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
32433 2000 RF92 03/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
32434 2000 RW96 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 21 km MPC · JPL
32435 2000 RZ96 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 31 km MPC · JPL
32436 Eranofek 2000 RQ97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
32437 2000 RR97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 29 km MPC · JPL
32438 2000 RW98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
32439 2000 RO99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
32440 2000 RC100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 29 km MPC · JPL
32441 2000 RO100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
32442 2000 RS100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
32443 2000 RD101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
32444 2000 RL101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
32445 2000 RC104 06/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
32446 2000 SY5 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
32447 2000 SG6 20/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
32448 2000 SD12 20/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
32449 Crystalmiller 2000 SR16 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
32450 2000 SH25 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
32451 2000 SP25 23/09/2000 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
32452 2000 SC39 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
32453 Kanamishogo 2000 SF42 26/09/2000 Fukuchiyama M. Yoshimi 7,5 km MPC · JPL
32454 2000 SD50 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
32455 2000 SW60 24/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32456 2000 SH72 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
32457 2000 SZ85 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
32458 2000 SF87 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
32459 2000 SK87 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
32460 2000 SY92 23/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
32461 2000 SP93 23/09/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
32462 Janmitchener 2000 SU112 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
32463 2000 SO129 22/09/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
32464 2000 SB132 22/09/2000 Socorro LINEAR 30 km MPC · JPL
32465 2000 SM141 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
32466 2000 SN153 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32467 2000 SL174 28/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
32468 2000 SS176 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32469 2000 SL188 21/09/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
32470 2000 SD190 23/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
32471 2000 SK205 24/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
32472 2000 SC210 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
32473 2000 SG210 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32474 2000 SP212 25/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32475 2000 SD234 21/09/2000 Socorro LINEAR 38 km MPC · JPL
32476 2000 SP237 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
32477 2000 SV238 26/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
32478 2000 SV289 27/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
32479 2000 SL312 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
32480 2000 SG348 20/09/2000 Socorro LINEAR 30 km MPC · JPL
32481 2000 SF352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
32482 2000 ST354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 28 km MPC · JPL
32483 2000 SM362 19/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
32484 2000 TV29 04/10/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32485 2000 TY44 01/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
32486 2000 TY56 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
32487 2000 TM61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
32488 2000 TF64 05/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32489 2000 UG17 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
32490 2000 UU27 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
32491 2000 UU107 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
32492 2000 VJ15 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
32493 2000 WR3 18/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
32494 2000 WY125 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
32495 2000 WT171 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
32496 2000 WX182 18/11/ 2000 Socorro LINEAR 48 km MPC · JPL
32497 2000 XF18 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
32498 2000 XX37 05/12/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
32499 2000 YS11 19/12/2000 Haleakala NEAT 39 km MPC · JPL
32500 2000 YV76 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32501 2000 YV135 22/12/2000 Socorro LINEAR 36 km MPC · JPL
32502 2001 BG77 26/01/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
32503 2001 FN57 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
32504 2001 HP8 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
32505 2001 KF17 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32506 2001 KP30 21/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
32507 2001 LR15 12/06/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
32508 2001 MR11 19/06/2001 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
32509 2001 MW29 28/06/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
32510 2001 NS 12/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 5,2 km MPC · JPL
32511 2001 NX17 09/07/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
32512 2001 OM14 20/07/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
32513 2001 OL31 19/07/2001 Palomar NEAT 28 km MPC · JPL
32514 2001 OK34 19/07/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
32515 2001 OU42 22/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
32516 2001 OH46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
32517 2001 OA54 21/07/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
32518 2001 OZ69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
32519 2001 OB73 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
32520 2001 OG73 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
32521 2001 OR80 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32522 Judiepersons 2001 OE81 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32523 2001 OY82 27/07/2001 Palomar NEAT 9,8 km MPC · JPL
32524 2001 OC85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
32525 2001 OZ85 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
32526 2001 OD98 25/07/2001 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
32527 Junko 2001 OS104 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
32528 2001 OZ105 29/07/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
32529 2001 PD7 10/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
32530 2001 PW12 12/08/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 4,8 km MPC · JPL
32531 Ulrikababiaková 2001 PG13 13/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 5,7 km MPC · JPL
32532 Thereus 2001 PT13 09/08/2001 Palomar NEAT 87 km MPC · JPL
32533 Tranpham 2001 PS29 11/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32534 2001 PL37 11/08/2001 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
32535 2001 PZ40 11/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
32536 2001 PD41 11/08/2001 Palomar NEAT 21 km MPC · JPL
32537 2001 PH43 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
32538 2001 PB44 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
32539 2001 PD59 14/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
32540 2001 PN62 13/08/2001 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
32541 2001 QF2 17/08/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 3,0 km MPC · JPL
32542 2001 QK7 16/08/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
32543 2001 QL11 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
32544 Debjaniroy 2001 QY11 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
32545 2001 QV13 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
32546 2001 QE14 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
32547 Shandroff 2001 QW14 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
32548 2001 QU18 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
32549 Taricco 2001 QA19 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
32550 Sharonthomas 2001 QT19 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
32551 2001 QF22 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
32552 Jennithomas 2001 QU23 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
32553 2001 QC27 16/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
32554 2001 QZ28 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
32555 2001 QZ29 16/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
32556 Jennivibber 2001 QH30 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32557 2001 QT30 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
32558 2001 QV30 16/08/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
32559 2001 QN31 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32560 2001 QV31 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
32561 Waldron 2001 QE38 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32562 Caseywarner 2001 QA45 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32563 Nicolezaidi 2001 QA53 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
32564 Glass 2001 QM68 20/08/2001 Terre Haute C. Wolfe 5,3 km MPC · JPL
32565 2001 QC69 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32566 2001 QC70 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
32567 2001 QQ70 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
32568 2001 QD71 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32569 Deming 2001 QW71 20/08/2001 Terre Haute C. Wolfe 11 km MPC · JPL
32570 Peruindiana 2001 QZ71 20/08/2001 Terre Haute C. Wolfe 8,2 km MPC · JPL
32571 Brayton 2001 QA72 20/08/2001 Terre Haute C. Wolfe 8,3 km MPC · JPL
32572 2001 QR74 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
32573 2001 QD75 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32574 2001 QM78 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32575 2001 QY78 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
32576 2001 QK79 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
32577 2001 QC87 17/08/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
32578 2001 QY88 22/08/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
32579 Allendavia 2001 QJ97 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32580 Avbalasingam 2001 QY97 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
32581 2001 QW98 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32582 Mayachandar 2001 QW101 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
32583 2001 QZ101 18/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
32584 2001 QW105 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
32585 2001 QQ107 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
32586 2001 QQ116 17/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
32587 2001 QO117 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
32588 2001 QD124 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
32589 2001 QR127 20/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32590 Cynthiachen 2001 QF130 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
32591 2001 QV134 22/08/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
32592 2001 QR135 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
32593 Crotty 2001 QK138 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
32594 Nathandeng 2001 QV141 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32595 2001 QA150 25/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
32596 Čepek 2001 QS154 29/08/2001 Kleť M. Tichý 2,0 km MPC · JPL
32597 2001 QC157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
32598 2001 QN159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
32599 2001 QL160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
32600 2001 QF173 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32601 2001 QA181 26/08/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
32602 2001 QE185 21/08/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
32603 Ariaeppinger 2001 QL199 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
32604 2001 QP212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
32605 Lucy 2001 QM213 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,2 km MPC · JPL
32606 2001 QY217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
32607 2001 QH220 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
32608 Hallas 2001 QA231 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,6 km MPC · JPL
32609 Jamesfagan 2001 QF243 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
32610 Siennafink 2001 QA245 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
32611 Ananyaganesh 2001 QB253 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
32612 Ghatare 2001 QA256 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
32613 Tseyuenman 2001 QU265 27/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
32614 Hacegarcia 2001 QY266 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32615 2001 QU277 19/08/2001 Socorro LINEAR 36 km MPC · JPL
32616 Nadinehan 2001 QH279 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
32617 2001 QY283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
32618 Leungkamcheung 2001 QL293 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
32619 2001 QC295 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
32620 2001 QZ295 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
32621 Talcott 2001 RZ 08/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,8 km MPC · JPL
32622 Yuewaichun 2001 RZ16 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
32623 Samuelkahn 2001 RV23 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32624 2001 RQ44 12/09/2001 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
32625 2001 RZ45 15/09/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 5,0 km MPC · JPL
32626 2001 RX64 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
32627 2001 RO69 10/09/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
32628 Lazorik 2001 RK70 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
32629 2001 RQ70 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
32630 Ethanlevy 2001 RZ71 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
32631 Majzoub 2001 RS74 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
32632 2001 RS75 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
32633 Honguyang 2001 RY93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
32634 Sonjamichaluk 2001 RU103 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
32635 2001 SN 16/09/2001 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 3,4 km MPC · JPL
32636 2001 SD58 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
32637 2021 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
32638 2042 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
32639 2050 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
32640 2531 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
32641 2595 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
32642 2601 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
32643 2609 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
32644 2723 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
32645 2763 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
32646 3010 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
32647 3109 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
32648 3538 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
32649 4056 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
32650 4070 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
32651 4208 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
32652 4319 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
32653 4635 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
32654 4640 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
32655 4692 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
32656 4711 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
32657 4721 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
32658 4800 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
32659 4804 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
32660 4826 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
32661 4848 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
32662 4900 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,1 km MPC · JPL
32663 5553 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
32664 6072 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
32665 6107 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
32666 6124 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
32667 6180 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
32668 6278 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
32669 6287 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
32670 6323 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
32671 6537 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
32672 6720 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
32673 6742 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
32674 6750 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
32675 6755 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
32676 6802 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
32677 6806 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
32678 7566 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
32679 1070 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 8,1 km MPC · JPL
32680 1095 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
32681 1166 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
32682 1177 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
32683 1202 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
32684 1269 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
32685 1294 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
32686 2072 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
32687 3166 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
32688 4025 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
32689 4043 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
32690 4075 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
32691 4269 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
32692 4329 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
32693 4339 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
32694 4408 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
32695 1016 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
32696 1055 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
32697 1069 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
32698 1104 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
32699 1286 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
32700 1351 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32701 1353 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
32702 2028 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
32703 2087 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
32704 2140 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 17 km MPC · JPL
32705 2157 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 9,4 km MPC · JPL
32706 2212 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
32707 3089 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
32708 3160 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
32709 3355 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
32710 4063 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
32711 4132 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
32712 4135 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
32713 4159 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
32714 5008 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
32715 5105 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
32716 5133 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
32717 5155 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
32718 1103 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
32719 1153 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
32720 Simoeisios 2131 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 21 km MPC · JPL
32721 2335 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
32722 3340 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
32723 4028 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
32724 Woerlitz 4029 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
32725 4057 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
32726 Chromios 4179 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 21 km MPC · JPL
32727 4268 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
32728 4517 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
32729 5179 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
32730 Lamarr 1951 RX 04/09/1951 Heidelberg K. Reinmuth 3,1 km MPC · JPL
32731 Annaivanovna 1968 OD1 25/07/1968 Cerro El Roble G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev 2,7 km MPC · JPL
32732 1975 SH1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
32733 1976 SB 23/09/1976 Harvard Observatory Harvard Obs. 2,7 km MPC · JPL
32734 Kryukov 1978 RM 01/09/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 10 km MPC · JPL
32735 Strekalov 1978 SX4 27/09/1978 Nauchnij L. I. Chernykh 7,9 km MPC · JPL
32736 1978 UE5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,4 km MPC · JPL
32737 1978 UZ6 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,9 km MPC · JPL
32738 1978 VT1 01/11/ 1978 Caussols K. Tomita 5,2 km MPC · JPL
32739 1978 VA5 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
32740 1978 VB7 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
32741 1978 VX8 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
32742 1978 VB10 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
32743 1979 MR1 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,8 km MPC · JPL
32744 1979 MR5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
32745 1981 DO1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
32746 1981 EW2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
32747 1981 EY5 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
32748 1981 EY7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
32749 1981 EA9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
32750 1981 EG9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,0 km MPC · JPL
32751 1981 EB12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,2 km MPC · JPL
32752 1981 EZ13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
32753 1981 EB14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,6 km MPC · JPL
32754 1981 EK15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,7 km MPC · JPL
32755 1981 EP15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
32756 1981 ER15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
32757 1981 EP18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,4 km MPC · JPL
32758 1981 ES18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
32759 1981 EC28 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
32760 1981 ER28 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
32761 1981 ED31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
32762 1981 ER32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,7 km MPC · JPL
32763 1981 EH35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
32764 1981 EL36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
32765 1981 EC40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,7 km MPC · JPL
32766 Voskresenskoe 1982 UY7 21/10/1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva 3,3 km MPC · JPL
32767 1983 RY2 01/09/1983 La Silla H. Debehogne 3,2 km MPC · JPL
32768 Alexandripatov 1983 RZ4 05/09/1983 Nauchnij L. V. Zhuravleva 2,1 km MPC · JPL
32769 1984 AJ1 08/01/1984 Anderson Mesa E. Bowell 6,6 km MPC · JPL
32770 Starchik 1984 YY1 23/12/1984 Nauchnij L. G. Karachkina 4,5 km MPC · JPL
32771 1985 RK3 06/09/1985 La Silla H. Debehogne 3,4 km MPC · JPL
32772 1986 JL 11/05/1986 Caussols C. Pollas 6,0 km MPC · JPL
32773 1986 TD 05/10/1986 Piwnice M. Antal 5,9 km MPC · JPL
32774 1986 VZ 03/11/ 1986 Kleť A. Mrkos 3,7 km MPC · JPL
32775 1986 WP2 29/11/ 1986 Toyota K. Suzuki, T. Urata 2,6 km MPC · JPL
32776 Nriag 1987 KG5 29/05/1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 6,3 km MPC · JPL
32777 1987 QF1 21/08/1987 Kleť Z. Vávrová 3,9 km MPC · JPL
32778 1988 CW1 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
32779 1988 CZ2 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
32780 1988 CR5 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
32781 1988 DD2 17/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
32782 1988 RX10 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 8,3 km MPC · JPL
32783 1988 RK13 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
32784 1989 AR 04/01/1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,7 km MPC · JPL
32785 1989 CU1 10/02/1989 Gekko Y. Oshima 2,4 km MPC · JPL
32786 1989 GW2 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
32787 1989 ST1 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
32788 1989 SJ3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
32789 1989 SF5 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
32790 1989 SM8 23/09/1989 La Silla H. Debehogne 2,8 km MPC · JPL
32791 1989 TQ2 03/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 13 km MPC · JPL
32792 1989 TR7 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
32793 1989 TQ15 03/10/1989 La Silla H. Debehogne 2,6 km MPC · JPL
32794 1989 UE5 30/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 14 km MPC · JPL
32795 1989 WA3 21/11/ 1989 Gekko Y. Oshima 7,7 km MPC · JPL
32796 Ehrenfest 1990 ET2 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
32797 1990 OJ 18/07/1990 Palomar E. F. Helin 4,4 km MPC · JPL
32798 1990 OA2 29/07/1990 Palomar H. E. Holt 7,6 km MPC · JPL
32799 1990 QN1 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 3,2 km MPC · JPL
32800 1990 QC19 17/08/1990 Palomar P. Rose 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32801 1990 RF5 15/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,1 km MPC · JPL
32802 1990 SK 20/09/1990 Siding Spring R. H. McNaught 4,2 km MPC · JPL
32803 1990 SR1 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
32804 1990 SO2 17/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,3 km MPC · JPL
32805 1990 SM3 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,9 km MPC · JPL
32806 1990 SF13 22/09/1990 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
32807 Quarenghi 1990 SN28 24/09/1990 Nauchnij L. V. Zhuravleva, G. R. Kastel' 6,0 km MPC · JPL
32808 Bischoff 1990 TP2 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 9,1 km MPC · JPL
32809 Sommerfeld 1990 TJ10 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,7 km MPC · JPL
32810 Steinbach 1990 TS10 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 3,2 km MPC · JPL
32811 Apisaon 1990 TP12 14/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 28 km MPC · JPL
32812 1990 UY4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
32813 1990 WH4 16/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
32814 1990 XZ 15/12/1990 Palomar E. F. Helin 2,4 km MPC · JPL
32815 1991 GK1 14/04/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,0 km MPC · JPL
32816 1991 PP1 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
32817 1991 PZ5 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
32818 1991 PL10 14/08/1991 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
32819 1991 PM15 08/08/1991 Palomar H. E. Holt 6,7 km MPC · JPL
32820 1991 PU19 08/08/1991 Palomar H. E. Holt 7,7 km MPC · JPL
32821 Posch 1991 RC3 09/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 6,4 km MPC · JPL
32822 1991 RB16 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 1,9 km MPC · JPL
32823 1991 TM8 01/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
32824 1992 CJ3 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
32825 1992 CK3 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
32826 1992 DC1 26/02/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,8 km MPC · JPL
32827 1992 DF1 28/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
32828 1992 DM8 29/02/1992 La Silla UESAC 4,6 km MPC · JPL
32829 1992 DT10 29/02/1992 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
32830 1992 DL11 29/02/1992 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
32831 1992 DA12 29/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
32832 1992 EB2 05/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
32833 1992 EW2 06/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
32834 1992 EO4 01/03/1992 La Silla UESAC 3,8 km MPC · JPL
32835 1992 EO5 01/03/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
32836 1992 EC6 02/03/1992 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
32837 1992 EK7 01/03/1992 La Silla UESAC 8,7 km MPC · JPL
32838 1992 EL8 02/03/1992 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
32839 1992 EY8 02/03/1992 La Silla UESAC 8,2 km MPC · JPL
32840 1992 ED9 02/03/1992 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
32841 1992 EO9 02/03/1992 La Silla UESAC 14 km MPC · JPL
32842 1992 EO13 02/03/1992 La Silla UESAC 8,8 km MPC · JPL
32843 1992 EC18 03/03/1992 La Silla UESAC 3,8 km MPC · JPL
32844 1992 EN25 08/03/1992 La Silla UESAC 7,5 km MPC · JPL
32845 1992 FU1 26/03/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,2 km MPC · JPL
32846 1992 GS1 05/04/1992 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
32847 1992 JO3 01/05/1992 La Silla H. Debehogne 7,7 km MPC · JPL
32848 1992 MD 29/06/1992 Palomar H. E. Holt 3,7 km MPC · JPL
32849 1992 OO2 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
32850 1992 RY4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
32851 1992 RC6 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
32852 1992 RE7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
32853 Döbereiner 1992 SF2 21/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,6 km MPC · JPL
32854 1992 SC13 30/09/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,2 km MPC · JPL
32855 Zollitsch 1992 SF17 24/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 5,0 km MPC · JPL
32856 1992 SA25 30/09/1992 Palomar H. E. Holt 4,2 km MPC · JPL
32857 1992 UG6 31/10/1992 Uenohara N. Kawasato 3,8 km MPC · JPL
32858 Kitakamigawa 1993 BA3 25/01/1993 Geisei T. Seki 7,6 km MPC · JPL
32859 1993 EL 15/03/1993 Catalina Station T. B. Spahr 4,1 km MPC · JPL
32860 1993 FG5 17/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
32861 1993 FM7 17/03/1993 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
32862 1993 FD10 17/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
32863 1993 FP11 17/03/1993 La Silla UESAC 3,6 km MPC · JPL
32864 1993 FW15 17/03/1993 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
32865 1993 FQ16 17/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
32866 1993 FW16 19/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
32867 1993 FL20 19/03/1993 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
32868 1993 FM25 21/03/1993 La Silla UESAC 5,6 km MPC · JPL
32869 1993 FW26 21/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
32870 1993 FD27 21/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
32871 1993 FQ32 21/03/1993 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
32872 1993 FM36 19/03/1993 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
32873 1993 FS37 19/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
32874 1993 FJ48 19/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
32875 1993 FQ58 19/03/1993 La Silla UESAC 4,8 km MPC · JPL
32876 1993 FW60 19/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
32877 1993 FU73 21/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
32878 1993 NX 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
32879 1993 OO5 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
32880 1993 OR5 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 8,7 km MPC · JPL
32881 1993 OK6 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
32882 1993 RW6 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
32883 1993 RJ7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
32884 1993 SO14 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
32885 1993 TC25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
32886 1993 TS26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
32887 1993 TT26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
32888 1993 TD27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
32889 1993 TN29 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
32890 Schwob 1994 AL1 08/01/1994 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 2,4 km MPC · JPL
32891 Amatrice 1994 CE1 09/02/1994 Colleverde V. S. Casulli 4,4 km MPC · JPL
32892 Prufrock 1994 DW 22/02/1994 La Palma A. A. Kaas 5,4 km MPC · JPL
32893 van der Waals 1994 EM6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
32894 1994 JK3 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
32895 1994 JL5 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
32896 1994 NM2 12/07/1994 Catalina Station T. B. Spahr 6,5 km MPC · JPL
32897 Curtharris 1994 PD 01/08/1994 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 4,1 km MPC · JPL
32898 1994 PS1 09/08/1994 Palomar E. F. Helin 5,0 km MPC · JPL
32899 Knigge 1994 PY1 04/08/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 12 km MPC · JPL
32900 1994 PG5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32901 1994 PB9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 9,5 km MPC · JPL
32902 1994 PC10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
32903 1994 PN17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
32904 1994 PU24 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
32905 1994 PX32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
32906 1994 RH 02/09/1994 Palomar E. F. Helin, K. J. Lawrence 2,5 km MPC · JPL
32907 1994 RL2 01/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
32908 1994 SE2 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
32909 1994 TS 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,3 km MPC · JPL
32910 1994 TE15 13/10/1994 Kiyosato S. Otomo 3,0 km MPC · JPL
32911 Cervara 1994 VX 04/11/ 1994 Colleverde V. S. Casulli 1,9 km MPC · JPL
32912 1994 WS2 30/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
32913 1994 YV3 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
32914 1995 AG1 06/01/1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 3,5 km MPC · JPL
32915 1995 BD2 30/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
32916 1995 CL 01/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
32917 1995 CM 01/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
32918 1995 CZ 03/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
32919 1995 CJ1 03/02/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,7 km MPC · JPL
32920 1995 CH2 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
32921 1995 EV 09/03/1995 Stroncone Santa Lucia Obs. 3,6 km MPC · JPL
32922 1995 EM2 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
32923 1995 GF3 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
32924 1995 GF6 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
32925 1995 KF 24/05/1995 Catalina Station C. W. Hergenrother 2,9 km MPC · JPL
32926 1995 ME1 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
32927 1995 OY3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
32928 Xiejialin 1995 QZ 20/08/1995 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
32929 1995 QY9 31/08/1995 Mauna Kea D. C. Jewitt, J. Chen 93 km MPC · JPL
32930 1995 SC4 24/09/1995 Church Stretton S. P. Laurie 7,3 km MPC · JPL
32931 Ferioli 1995 SY4 26/09/1995 Sormano P. Sicoli, P. Ghezzi 7,3 km MPC · JPL
32932 1995 SX15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
32933 1995 SF21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
32934 1995 SP25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
32935 1995 SV43 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
32936 1995 SA44 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
32937 1995 TT 13/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 9,9 km MPC · JPL
32938 Ivanopaci 1995 TP2 15/10/1995 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 3,7 km MPC · JPL
32939 Nasimi 1995 UN2 24/10/1995 Kleť Kleť Obs. 6,4 km MPC · JPL
32940 1995 UW4 26/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
32941 1995 UY4 24/10/1995 Sormano A. Testa, G. Ventre 5,8 km MPC · JPL
32942 1995 UD7 27/10/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,2 km MPC · JPL
32943 Sandyryan 1995 VK2 13/11/ 1995 Haleakala AMOS 5,7 km MPC · JPL
32944 Gussalli 1995 WC3 19/11/ 1995 Sormano P. Sicoli, F. Manca 8,4 km MPC · JPL
32945 Lecce 1995 WR5 24/11/ 1995 Colleverde V. S. Casulli 5,0 km MPC · JPL
32946 1995 WZ17 17/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
32947 1995 YH2 23/12/1995 Sudbury D. di Cicco 4,3 km MPC · JPL
32948 1995 YA6 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
32949 1996 AR3 14/01/1996 Haleakala AMOS 5,8 km MPC · JPL
32950 1996 CA1 10/02/1996 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
32951 1996 FA2 20/03/1996 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
32952 1996 FA16 22/03/1996 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
32953 1996 GF19 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
32954 1996 GP20 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
32955 1996 HC2 24/04/1996 Moriyama Y. Ikari 2,0 km MPC · JPL
32956 1996 HR18 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
32957 1996 HX20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
32958 1996 HU24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
32959 1996 HB25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
32960 1996 NO4 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
32961 1996 PS 09/08/1996 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
32962 1996 PH1 11/08/1996 Rand G. R. Viscome 2,6 km MPC · JPL
32963 1996 PJ1 11/08/1996 Rand G. R. Viscome 2,2 km MPC · JPL
32964 1996 PS3 09/08/1996 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
32965 1996 PX4 15/08/1996 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
32966 1996 PE5 15/08/1996 Rand G. R. Viscome 2,5 km MPC · JPL
32967 1996 PG7 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
32968 1996 PK8 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
32969 Motohikosato 1996 PP9 06/08/1996 Nanyo T. Okuni 4,7 km MPC · JPL
32970 1996 QX 19/08/1996 Kleť Kleť Obs. 1,9 km MPC · JPL
32971 1996 RQ10 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
32972 1996 SB2 17/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
32973 1996 TN11 11/10/1996 Kitami K. Endate 3,6 km MPC · JPL
32974 1996 TX16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
32975 1996 TR23 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
32976 1996 VK 03/11/ 1996 Oohira T. Urata 4,6 km MPC · JPL
32977 1996 VR4 13/11/ 1996 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
32978 1996 VG7 09/11/ 1996 Xinglong SCAP 7,4 km MPC · JPL
32979 1996 VH7 09/11/ 1996 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
32980 1996 VH25 10/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
32981 1996 VO27 11/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
32982 1996 VD38 02/11/ 1996 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
32983 1996 WU2 27/11/ 1996 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
32984 1996 XX 01/12/1996 Chichibu N. Satō 3,1 km MPC · JPL
32985 1996 XN3 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
32986 1996 XQ6 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
32987 Uyuni 1996 XB9 04/12/1996 Colleverde V. S. Casulli 3,5 km MPC · JPL
32988 1996 XK19 08/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
32989 1996 XA24 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
32990 Sayo-hime 1996 YD3 30/12/1996 Chichibu N. Satō 7,9 km MPC · JPL
32991 1997 AC3 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
32992 1997 AN3 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
32993 1997 AX6 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,2 km MPC · JPL
32994 1997 AT21 11/01/1997 Xinglong SCAP 7,7 km MPC · JPL
32995 1997 BS1 29/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
32996 1997 CV 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
32997 1997 CG3 03/02/1997 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
32998 1997 CK5 01/02/1997 Chichibu N. Satō 3,9 km MPC · JPL
32999 1997 CY27 06/02/1997 Xinglong SCAP 16 km MPC · JPL
33000 Chenjiansheng 1997 CJ28 11/02/1997 Xinglong SCAP 7,0 km MPC · JPL

28.000s  • 29.000s  • 30.000s  • 31.000s  • 32.000s  • 33.000s  • 34.000s  • 35.000s  • 36.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001