Danh sách tiểu hành tinh/314001–315000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314001 2004 TU346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
314002 2004 TA348 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
314003 2004 TO359 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
314004 2004 TG366 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
314005 2004 UK 18/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
314006 2004 UX3 16/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
314007 2004 UO5 19/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
314008 2004 UW7 21/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
314009 2004 VR22 04/11/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
314010 2004 VO23 05/11/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
314011 2004 VV28 04/11/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
314012 2004 VS63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314013 2004 VA81 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
314014 2004 VV99 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 2,8 km MPC · JPL
314015 2004 VK112 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
314016 2004 VC130 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
314017 2004 WO3 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
314018 2004 WK5 19/11/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
314019 2004 WP11 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
314020 2004 XF9 02/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
314021 2004 XP19 08/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
314022 2004 XR20 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
314023 2004 XS25 09/12/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
314024 2004 XH30 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
314025 2004 XO32 10/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
314026 2004 XH40 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
314027 2004 XJ48 10/12/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
314028 2004 XO64 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
314029 2004 XJ76 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
314030 2004 XK94 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314031 2004 XZ106 11/12/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
314032 2004 XB107 11/12/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
314033 2004 XC107 11/12/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
314034 2004 XW119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
314035 2004 XS142 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
314036 2004 YY5 16/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
314037 2004 YT21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
314038 2004 YB32 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
314039 2004 YT36 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
314040 Tavannes 2005 AU 04/01/2005 Vicques M. Ory 840 m MPC · JPL
314041 2005 AT2 06/01/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
314042 2005 AF3 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
314043 2005 AM4 06/01/2005 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
314044 2005 AP5 06/01/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
314045 2005 AC7 06/01/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
314046 2005 AB12 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
314047 2005 AS13 07/01/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
314048 2005 AR14 06/01/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
314049 2005 AH15 07/01/2005 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
314050 2005 AU17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
314051 2005 AM21 06/01/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
314052 2005 AW24 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
314053 2005 AG29 14/01/2005 Kvistaberg UDAS 940 m MPC · JPL
314054 2005 AJ34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
314055 2005 AK36 13/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
314056 2005 AZ38 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
314057 2005 AN39 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
314058 2005 AU45 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314059 2005 AZ52 13/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
314060 2005 AQ58 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
314061 2005 AR70 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
314062 2005 AA75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
314063 2005 AU76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
314064 2005 BV5 16/01/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
314065 2005 BP6 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
314066 2005 BZ9 16/01/2005 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
314067 2005 BS11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
314068 2005 BV20 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
314069 2005 BB27 18/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
314070 2005 CG1 01/02/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
314071 2005 CO1 01/02/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
314072 2005 CQ6 01/02/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314073 2005 CW6 03/02/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
314074 2005 CP10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
314075 2005 CC11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
314076 2005 CQ17 02/02/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
314077 2005 CF22 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
314078 2005 CZ22 01/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
314079 2005 CV25 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
314080 2005 CQ28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
314081 2005 CU32 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
314082 Dryope 2005 CZ36 06/02/2005 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne APO 1,2 km MPC · JPL
314083 2005 CR38 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
314084 2005 CN44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
314085 2005 CO47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
314086 2005 CU50 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
314087 2005 CV57 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
314088 2005 CO60 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
314089 2005 CE62 14/02/2005 Mayhill A. Lowe 760 m MPC · JPL
314090 2005 CV65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
314091 2005 DS1 28/02/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
314092 2005 EC14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314093 2005 EF14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
314094 2005 EW15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
314095 2005 EE18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314096 2005 EP22 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
314097 2005 EX25 03/03/2005 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
314098 2005 EK35 03/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
314099 2005 EC44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
314100 2005 EB49 03/03/2005 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314101 2005 EZ52 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
314102 2005 EM55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
314103 2005 EG74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314104 2005 ER78 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
314105 2005 EY78 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
314106 2005 EO79 03/03/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
314107 2005 EQ80 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
314108 2005 EP84 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
314109 2005 EU87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
314110 2005 ED90 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
314111 2005 ES90 08/03/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
314112 2005 EY90 08/03/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
314113 2005 EN94 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
314114 2005 EO94 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
314115 2005 EO103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
314116 2005 EP103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
314117 2005 ET104 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
314118 2005 EW119 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
314119 2005 EU131 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
314120 2005 EC138 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
314121 2005 EC147 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
314122 2005 ET151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
314123 2005 EZ151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
314124 2005 EJ152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
314125 2005 EL154 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
314126 2005 EN155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
314127 2005 EM157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
314128 2005 EJ161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
314129 2005 ER164 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314130 2005 EM165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
314131 2005 EB179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314132 2005 EK179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
314133 2005 EU180 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
314134 2005 EC185 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
314135 2005 EC187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
314136 2005 EA190 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
314137 2005 EM190 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
314138 2005 EW192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
314139 2005 EO197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
314140 2005 EP197 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
314141 2005 ED198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
314142 2005 EE203 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
314143 2005 ED208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314144 2005 EQ210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314145 2005 ET212 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
314146 2005 EO213 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
314147 2005 ED233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
314148 2005 EU244 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
314149 2005 ET247 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
314150 2005 EQ251 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
314151 2005 EQ266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
314152 2005 EZ271 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
314153 2005 EH273 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
314154 2005 EL279 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
314155 2005 EN281 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
314156 2005 EG292 10/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
314157 2005 EE324 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
314158 2005 EL324 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
314159 2005 FW1 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
314160 2005 FV5 31/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 940 m MPC · JPL
314161 2005 FY7 30/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
314162 2005 FL8 21/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 980 m MPC · JPL
314163 Kittenberger 2005 GX 01/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 750 m MPC · JPL
314164 2005 GD11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
314165 2005 GF25 02/04/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
314166 2005 GP36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
314167 2005 GX45 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
314168 2005 GK46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
314169 2005 GA61 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
314170 2005 GW62 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
314171 2005 GT73 04/04/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
314172 2005 GZ73 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
314173 2005 GM74 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
314174 2005 GE98 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
314175 2005 GZ99 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314176 2005 GW111 05/04/2005 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
314177 2005 GE119 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
314178 2005 GV120 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
314179 2005 GF126 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
314180 2005 GS128 01/04/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
314181 2005 GO136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
314182 2005 GY153 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
314183 2005 GU167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
314184 2005 GD169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
314185 2005 GA181 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
314186 2005 GU181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
314187 2005 HR6 19/04/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
314188 2005 JL50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
314189 2005 JV70 07/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
314190 2005 JO119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314191 2005 JS119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
314192 2005 JP125 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314193 2005 JF126 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314194 2005 JU138 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
314195 2005 JH143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
314196 2005 JZ153 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314197 2005 KX 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
314198 2005 KG3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
314199 2005 LB4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314200 2005 LK14 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314201 2005 LM20 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314202 2005 LZ22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314203 2005 LN27 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314204 2005 LD45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314205 2005 MG8 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
314206 2005 MG13 29/06/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
314207 2005 MV21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314208 2005 MX30 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
314209 2005 MX40 30/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
314210 2005 MT52 30/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
314211 2005 MX52 23/06/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
314212 2005 NJ1 02/07/2005 Catalina CSS APO · 710 m MPC · JPL
314213 2005 NW4 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
314214 2005 NE16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314215 2005 NP46 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314216 2005 NC61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314217 2005 NO61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314218 2005 NV87 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
314219 2005 NA101 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314220 2005 NA102 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
314221 2005 NE122 02/07/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
314222 2005 NT123 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
314223 2005 NT124 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
314224 2005 OU 17/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
314225 2005 OR5 28/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
314226 2005 OU9 27/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
314227 2005 OJ19 27/07/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
314228 2005 OY27 29/07/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
314229 2005 OF28 30/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
314230 2005 PV1 01/08/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
314231 2005 PX3 06/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
314232 2005 PO14 04/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
314233 2005 PT14 04/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
314234 2005 QJ6 24/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
314235 2005 QP17 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
314236 2005 QY21 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314237 2005 QP22 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
314238 2005 QA28 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314239 2005 QP43 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
314240 2005 QO46 26/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
314241 2005 QP53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314242 2005 QR55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314243 2005 QZ57 25/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
314244 2005 QD65 26/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
314245 2005 QK77 24/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
314246 2005 QM77 25/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
314247 2005 QL88 31/08/2005 Drebach J. Kandler 1,5 km MPC · JPL
314248 2005 QE93 26/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
314249 2005 QV97 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
314250 2005 QJ99 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314251 2005 QH100 27/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
314252 2005 QB101 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
314253 2005 QM101 27/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
314254 2005 QW103 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
314255 2005 QW117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314256 2005 QA122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314257 2005 QG124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314258 2005 QD127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314259 2005 QU136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314260 2005 QA139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314261 2005 QH145 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
314262 2005 QM149 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
314263 2005 QX153 27/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
314264 2005 QT154 28/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
314265 2005 QP166 26/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
314266 2005 QE167 26/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
314267 2005 QN177 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314268 2005 QY181 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314269 2005 RC2 02/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
314270 2005 RQ16 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
314271 2005 RF26 12/09/2005 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
314272 2005 RU30 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314273 2005 RT39 14/09/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
314274 2005 RM51 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314275 2005 SF17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314276 2005 SP22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314277 2005 SF23 23/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
314278 2005 SC30 23/09/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
314279 2005 SJ32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314280 2005 SN32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314281 2005 SP33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314282 2005 SN38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314283 2005 SJ42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
314284 2005 SH47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
314285 2005 SY55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314286 2005 SS62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314287 2005 SG63 26/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
314288 2005 SJ67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314289 2005 SN69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314290 2005 SZ71 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
314291 2005 SA75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314292 2005 SR79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314293 2005 SU81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
314294 2005 SE82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314295 2005 SH94 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314296 2005 SQ96 25/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
314297 2005 SH97 25/09/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
314298 2005 SZ99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314299 2005 ST100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314300 2005 SN101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314301 2005 SJ109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314302 2005 SY114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314303 2005 SA133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314304 2005 SK134 23/09/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
314305 2005 SU136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314306 2005 SV138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314307 2005 SO141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314308 2005 SP143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314309 2005 SG160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314310 2005 SZ167 29/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
314311 2005 SK172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314312 2005 SZ174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314313 2005 SG188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
314314 2005 SX189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
314315 2005 SJ190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
314316 2005 SY193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314317 2005 SA199 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314318 2005 SY204 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
314319 2005 SD218 30/09/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
314320 2005 SU232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
314321 2005 SE241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314322 2005 SN260 23/09/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
314323 2005 SP271 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
314324 2005 SA281 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314325 2005 SN281 30/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 5,3 km MPC · JPL
314326 2005 SF285 13/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
314327 2005 SQ293 28/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
314328 2005 TA4 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
314329 2005 TY15 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314330 2005 TG16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314331 2005 TG19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
314332 2005 TZ22 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
314333 2005 TP23 01/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
314334 2005 TX23 01/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
314335 2005 TL28 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
314336 2005 TR38 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
314337 2005 TT49 09/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,5 km MPC · JPL
314338 2005 TL51 11/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
314339 2005 TB57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
314340 2005 TN70 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
314341 2005 TS71 03/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
314342 2005 TT74 01/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
314343 2005 TU85 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314344 2005 TQ86 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314345 2005 TQ89 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
314346 2005 TY112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314347 2005 TD115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314348 2005 TK115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314349 2005 TJ117 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314350 2005 TE118 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314351 2005 TB130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314352 2005 TA131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314353 2005 TH134 10/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
314354 2005 TY136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
314355 2005 TA157 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314356 2005 TC158 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314357 2005 TA161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314358 2005 TU162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
314359 2005 TA194 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314360 2005 TJ195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314361 2005 TK197 01/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
314362 2005 UN4 25/10/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
314363 2005 UQ5 25/10/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
314364 2005 UA39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314365 2005 UB39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314366 2005 UM39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314367 2005 UO39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314368 2005 UR39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314369 2005 UH40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314370 2005 UZ40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314371 2005 UT42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314372 2005 UO46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
314373 2005 UP46 22/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
314374 2005 UJ49 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
314375 2005 UJ66 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314376 2005 UP70 23/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
314377 2005 UT70 23/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
314378 2005 UA77 24/10/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
314379 2005 UO78 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
314380 2005 UX84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314381 2005 UA91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314382 2005 UD95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314383 2005 UZ99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314384 2005 UF101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314385 2005 UA103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314386 2005 US110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314387 2005 UL113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314388 2005 UW114 22/10/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
314389 2005 UG135 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314390 2005 UT138 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314391 2005 UR159 21/10/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
314392 2005 UQ161 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314393 2005 UJ166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314394 2005 UT181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314395 2005 UW182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314396 2005 UR190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
314397 2005 UJ199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
314398 2005 UG200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314399 2005 UT205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314400 2005 UD208 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314401 2005 US218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314402 2005 UH225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314403 2005 UY237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
314404 2005 UA251 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
314405 2005 UN252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314406 2005 UR253 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
314407 2005 UV275 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
314408 2005 UZ282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314409 2005 UE284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314410 2005 UT312 29/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
314411 2005 UY312 29/10/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
314412 2005 UZ315 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314413 2005 UD323 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
314414 2005 UR327 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314415 2005 UL347 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314416 2005 UF349 25/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
314417 2005 UL350 28/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
314418 2005 UD370 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314419 2005 UN372 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
314420 2005 UG374 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314421 2005 UL398 31/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
314422 2005 UO414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314423 2005 UG417 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314424 2005 UQ425 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
314425 2005 US429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
314426 2005 UC441 29/10/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
314427 2005 UA446 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
314428 2005 UO447 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314429 2005 UW449 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
314430 2005 UE477 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314431 2005 UM480 22/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
314432 2005 UR480 24/10/2005 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
314433 2005 UO495 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
314434 2005 UW511 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
314435 2005 UU513 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314436 2005 UX515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
314437 2005 UZ521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
314438 2005 UJ526 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314439 2005 UH527 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
314440 2005 UT530 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314441 2005 VO15 01/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
314442 2005 VE16 02/11/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
314443 2005 VP25 02/11/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
314444 2005 VN50 03/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
314445 2005 VN59 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314446 2005 VF65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
314447 2005 VN79 03/11/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
314448 2005 VK87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314449 2005 VW91 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
314450 2005 VG103 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
314451 2005 VQ113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314452 2005 VR113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314453 2005 VX114 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314454 2005 VR117 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
314455 2005 VZ133 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
314456 2005 VD134 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
314457 2005 WL 20/11/2005 Wrightwood J. W. Young 2,9 km MPC · JPL
314458 2005 WM1 21/11/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
314459 2005 WQ6 21/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
314460 2005 WL8 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314461 2005 WC9 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314462 2005 WW17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314463 2005 WD20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314464 2005 WR32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
314465 2005 WM44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314466 2005 WR58 30/11/2005 Junk Bond D. Healy 3,8 km MPC · JPL
314467 2005 WM60 24/11/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
314468 2005 WF67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314469 2005 WO69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314470 2005 WY71 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314471 2005 WS72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314472 2005 WX72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
314473 2005 WU78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314474 2005 WC82 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
314475 2005 WG90 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
314476 2005 WC94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314477 2005 WS97 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
314478 2005 WS98 28/11/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
314479 2005 WO102 24/11/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
314480 2005 WQ114 28/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
314481 2005 WE115 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
314482 2005 WO120 29/11/2005 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
314483 2005 WJ131 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
314484 2005 WC137 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
314485 2005 WZ141 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
314486 2005 WZ142 29/11/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
314487 2005 WT145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314488 2005 WR165 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
314489 2005 WW166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
314490 2005 WO171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314491 2005 WU179 21/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
314492 2005 WD182 25/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
314493 2005 WH183 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
314494 2005 WW184 29/11/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
314495 2005 WQ186 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314496 2005 WS190 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
314497 2005 WF191 21/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
314498 2005 WQ192 26/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
314499 2005 WL194 29/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
314500 2005 WS195 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314501 2005 WP198 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
314502 2005 WB208 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314503 2005 WB211 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314504 2005 XL2 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
314505 2005 XV2 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314506 2005 XG3 01/12/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
314507 2005 XL24 02/12/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
314508 2005 XS30 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
314509 2005 XS34 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314510 2005 XM36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314511 2005 XD57 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314512 2005 XM67 05/12/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
314513 2005 XE69 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
314514 2005 XX70 06/12/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
314515 2005 XD79 05/12/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
314516 2005 XW82 01/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
314517 2005 XF90 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
314518 2005 YO1 21/12/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
314519 2005 YM2 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314520 2005 YP4 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314521 2005 YH6 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314522 2005 YF9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314523 2005 YC11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314524 2005 YS14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
314525 2005 YP16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
314526 2005 YW16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314527 2005 YH20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
314528 2005 YX25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314529 2005 YH27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314530 2005 YR27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
314531 2005 YS30 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
314532 2005 YQ41 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
314533 2005 YO42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314534 2005 YD43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
314535 2005 YU48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314536 2005 YM54 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
314537 2005 YS68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
314538 2005 YU68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
314539 2005 YQ73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
314540 2005 YK82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
314541 2005 YE84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
314542 2005 YT90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
314543 2005 YA92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
314544 2005 YS94 22/12/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
314545 2005 YY106 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
314546 2005 YJ113 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
314547 2005 YU113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
314548 2005 YE118 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
314549 2005 YW124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
314550 2005 YA125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
314551 2005 YE125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
314552 2005 YS125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
314553 2005 YP139 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314554 2005 YS153 29/12/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
314555 2005 YP155 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
314556 2005 YU155 25/12/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
314557 2005 YV158 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314558 2005 YT160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314559 2005 YM163 08/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314560 2005 YQ165 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
314561 2005 YK168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
314562 2005 YX168 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
314563 2005 YQ169 30/12/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
314564 2005 YF176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
314565 2005 YW176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314566 2005 YH180 30/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
314567 2005 YV181 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
314568 2005 YA182 27/12/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
314569 2005 YH184 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314570 2005 YN187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314571 2005 YX190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
314572 2005 YV197 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
314573 2005 YF213 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
314574 2005 YX213 29/12/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
314575 2005 YJ214 30/12/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
314576 2005 YR215 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
314577 2005 YJ216 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
314578 2005 YZ220 23/12/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
314579 2005 YQ235 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314580 2005 YG248 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
314581 2005 YA265 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
314582 2005 YJ274 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
314583 2005 YN288 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
314584 2006 AC8 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
314585 2006 AQ9 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
314586 2006 AN10 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
314587 2006 AJ11 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
314588 2006 AW12 05/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
314589 2006 AW18 05/01/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
314590 2006 AZ18 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
314591 2006 AB26 05/01/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
314592 2006 AK32 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
314593 2006 AO45 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
314594 2006 AV47 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314595 2006 AS61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
314596 2006 AT71 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
314597 2006 AP74 06/01/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
314598 2006 AV81 05/01/2006 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
314599 2006 AX90 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314600 2006 AH97 05/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314601 2006 BE1 20/01/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
314602 2006 BD6 20/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
314603 2006 BD28 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
314604 2006 BN57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
314605 2006 BK73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314606 2006 BL150 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
314607 2006 BJ201 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
314608 2006 BQ274 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
314609 2006 BM278 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
314610 2006 CL44 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
314611 2006 DH12 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
314612 2006 DZ24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
314613 2006 DQ51 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
314614 2006 DD59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
314615 2006 DY91 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
314616 2006 DF104 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
314617 2006 DC121 22/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
314618 2006 DU123 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
314619 2006 DZ210 24/02/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
314620 2006 EG62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
314621 2006 FO7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
314622 2006 FR11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
314623 2006 FD29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
314624 2006 FO41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
314625 2006 FB54 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
314626 2006 GC13 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
314627 2006 GY26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
314628 2006 HU2 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
314629 2006 HB9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
314630 2006 HH16 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
314631 2006 HB17 20/04/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
314632 2006 HU39 21/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
314633 2006 HT46 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
314634 2006 HK63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
314635 2006 HL101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314636 2006 HE102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
314637 2006 JK 01/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
314638 2006 JQ26 05/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
314639 2006 JX28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314640 2006 JW29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
314641 2006 JM33 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
314642 2006 JY33 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314643 2006 JZ44 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
314644 2006 KE7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
314645 2006 KY11 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314646 2006 KP27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314647 2006 KW101 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
314648 2006 KH112 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
314649 2006 KG144 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
314650 Neilnorman 2006 OC1 19/07/2006 Roeser M. Dawson 2,6 km MPC · JPL
314651 2006 OC2 18/07/2006 Lulin Observatory LUSS 11 km MPC · JPL
314652 2006 OK2 18/07/2006 Lulin LUSS 840 m MPC · JPL
314653 2006 OG4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
314654 2006 OJ8 20/07/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
314655 2006 OZ12 20/07/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
314656 2006 OJ13 21/07/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
314657 2006 OW20 25/07/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
314658 2006 PC3 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
314659 2006 PV9 13/08/2006 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
314660 2006 PG23 12/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
314661 2006 QC12 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
314662 2006 QX13 17/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
314663 2006 QH15 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
314664 2006 QS15 17/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
314665 2006 QZ24 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
314666 2006 QQ38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
314667 2006 QR47 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314668 2006 QB56 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314669 2006 QW63 24/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
314670 2006 QX77 22/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
314671 2006 QN85 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
314672 2006 QP88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314673 2006 QT93 16/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
314674 2006 QS99 24/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
314675 2006 QK106 28/08/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
314676 2006 QM106 28/08/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
314677 2006 QU108 28/08/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
314678 2006 QJ114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
314679 2006 QF126 16/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
314680 2006 QF135 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
314681 2006 QL136 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
314682 2006 QQ142 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
314683 2006 QY145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314684 2006 QC156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
314685 2006 QZ182 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314686 2006 QS183 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
314687 2006 RK 02/09/2006 Majorca Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
314688 2006 RX 01/09/2006 Marly Naef Obs. 4,2 km MPC · JPL
314689 2006 RT5 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
314690 2006 RD12 13/09/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
314691 2006 RN28 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314692 2006 RQ28 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
314693 2006 RH51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
314694 2006 RS51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314695 2006 RF56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314696 2006 RQ66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314697 2006 RQ71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314698 2006 RZ72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
314699 2006 RJ86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314700 2006 RB97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314701 2006 RN100 14/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314702 2006 RC101 14/09/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
314703 2006 RN107 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 1,2 km MPC · JPL
314704 2006 RL121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314705 2006 SR 16/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
314706 2006 SC1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
314707 2006 SB2 16/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
314708 2006 SS6 17/09/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
314709 2006 SY8 17/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
314710 2006 SH12 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
314711 2006 SP18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314712 2006 SL23 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
314713 2006 SL24 16/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
314714 2006 SR27 16/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
314715 2006 SH50 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
314716 2006 SX52 19/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
314717 2006 SV56 20/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
314718 2006 SB57 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,8 km MPC · JPL
314719 2006 SO62 18/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
314720 2006 SQ64 22/09/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,1 km MPC · JPL
314721 2006 SD71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314722 2006 SD72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314723 2006 SJ75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314724 2006 SY75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314725 2006 SB78 23/09/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 1,0 km MPC · JPL
314726 2006 SY78 16/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
314727 2006 SD84 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314728 2006 SN84 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314729 2006 SG90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314730 2006 SE91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314731 2006 SB92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314732 2006 SU96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314733 2006 SJ98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314734 2006 SY100 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
314735 2006 SO101 19/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
314736 2006 SB112 22/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
314737 2006 SD115 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314738 2006 SV121 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314739 2006 SX122 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314740 2006 SC127 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
314741 2006 SR127 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
314742 2006 SX143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314743 2006 SX147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314744 2006 SZ159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314745 2006 SK168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314746 2006 SR184 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
314747 2006 SE188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314748 2006 SX197 27/09/2006 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 2,5 km MPC · JPL
314749 2006 SV201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
314750 2006 SE209 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314751 2006 SF217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314752 2006 SA239 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
314753 2006 SD259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314754 2006 SA298 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314755 2006 SS310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314756 2006 SH319 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314757 2006 SD324 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314758 2006 SD326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314759 2006 ST328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314760 2006 SG329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314761 2006 SO333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314762 2006 SP337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314763 2006 SE340 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314764 2006 SF340 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314765 2006 SP349 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
314766 2006 SH354 30/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
314767 2006 SY357 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
314768 2006 SN360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
314769 2006 SQ362 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
314770 2006 SW362 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
314771 2006 SD367 25/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314772 2006 SB372 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
314773 2006 SC379 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
314774 2006 SE390 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
314775 2006 SO390 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
314776 2006 SR390 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314777 2006 SM391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314778 2006 SF397 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314779 2006 SA398 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
314780 2006 SZ401 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314781 2006 SJ402 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
314782 2006 SH413 22/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
314783 2006 TM14 10/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
314784 2006 TC17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314785 2006 TM17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314786 2006 TU17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314787 2006 TF18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314788 2006 TO18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314789 2006 TH19 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
314790 2006 TT20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314791 2006 TJ35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314792 2006 TD36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314793 2006 TW37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314794 2006 TP38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314795 2006 TN42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
314796 2006 TZ45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314797 2006 TX46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
314798 2006 TC50 12/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
314799 2006 TT52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
314800 2006 TF62 09/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314801 2006 TC72 11/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
314802 2006 TQ76 11/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
314803 2006 TE82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
314804 2006 TS93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314805 2006 TP94 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,9 km MPC · JPL
314806 2006 TJ95 02/10/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
314807 2006 TL100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314808 Martindutertre 2006 TQ105 15/10/2006 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 2,1 km MPC · JPL
314809 2006 UL2 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314810 2006 UK6 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
314811 2006 UD13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
314812 2006 UW13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
314813 2006 UY26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314814 2006 US32 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314815 2006 UM42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314816 2006 UF43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314817 2006 UL45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314818 2006 UR45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314819 2006 UN46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314820 2006 UK47 16/10/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
314821 2006 UT50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314822 2006 UE69 16/10/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
314823 2006 UG69 16/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
314824 2006 UW70 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
314825 2006 UJ77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314826 2006 UZ78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314827 2006 UN84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
314828 2006 UT101 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314829 2006 UY101 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314830 2006 US103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314831 2006 UR104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314832 2006 UH106 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314833 2006 UK107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314834 2006 UQ107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314835 2006 UQ129 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314836 2006 UK131 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314837 2006 UQ136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
314838 2006 UZ165 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
314839 2006 UE167 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
314840 2006 UL168 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
314841 2006 UG178 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314842 2006 UT178 30/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
314843 2006 UT181 10/01/1999 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
314844 2006 UT183 17/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
314845 2006 UP184 20/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
314846 2006 UE187 19/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314847 2006 UP187 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
314848 2006 UQ192 19/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
314849 2006 UC193 19/10/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
314850 2006 UL197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314851 2006 UZ199 21/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314852 2006 UT200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314853 2006 UH216 29/10/2006 Kitami K. Endate 1,7 km MPC · JPL
314854 2006 UE229 20/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
314855 2006 UM231 21/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
314856 2006 UG232 21/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
314857 2006 UK233 21/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
314858 2006 UG237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314859 2006 US239 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314860 2006 UH244 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
314861 2006 UJ248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
314862 2006 UV252 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
314863 2006 UX252 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
314864 2006 UV253 27/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
314865 2006 UQ259 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
314866 2006 UD265 27/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
314867 2006 UF270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
314868 2006 UC274 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314869 2006 UM278 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314870 2006 UD280 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
314871 2006 UH288 29/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
314872 2006 UH328 17/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
314873 2006 UX334 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314874 2006 VE4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
314875 2006 VA8 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314876 2006 VB15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314877 2006 VC20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314878 2006 VL22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314879 2006 VC23 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314880 2006 VA29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314881 2006 VE33 11/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
314882 2006 VV37 11/11/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
314883 2006 VZ38 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
314884 2006 VU46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314885 2006 VJ47 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
314886 2006 VL47 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314887 2006 VX47 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314888 2006 VR51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314889 2006 VQ53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314890 2006 VP59 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314891 2006 VE60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314892 2006 VU65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314893 2006 VK69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314894 2006 VL70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314895 2006 VN71 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
314896 2006 VE77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
314897 2006 VB79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
314898 2006 VJ83 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314899 2006 VZ83 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
314900 2006 VB89 14/11/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314901 2006 VT93 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
314902 2006 VA95 15/11/2006 Wildberg R. Apitzsch 1,8 km MPC · JPL
314903 2006 VP102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
314904 2006 VV102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
314905 2006 VN106 17/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
314906 2006 VY116 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314907 2006 VB117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314908 2006 VQ119 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314909 2006 VR119 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314910 2006 VX139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314911 2006 VZ144 15/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
314912 2006 VQ145 15/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
314913 2006 VB152 09/11/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
314914 2006 VT154 08/11/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
314915 2006 VS170 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
314916 2006 WC9 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
314917 2006 WR12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
314918 2006 WB16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314919 2006 WP19 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
314920 2006 WR24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
314921 2006 WN25 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
314922 2006 WE29 21/11/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 1,5 km MPC · JPL
314923 2006 WX31 16/11/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
314924 2006 WM33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314925 2006 WW38 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314926 2006 WJ41 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314927 2006 WT48 25/10/2001 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
314928 2006 WX49 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314929 2006 WC53 16/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314930 2006 WN53 16/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
314931 2006 WZ53 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314932 2006 WL54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314933 2006 WY65 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
314934 2006 WX66 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
314935 2006 WP68 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
314936 2006 WD83 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314937 2006 WL93 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314938 2006 WY97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314939 2006 WG98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314940 2006 WY99 19/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
314941 2006 WM100 19/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
314942 2006 WQ101 19/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
314943 2006 WC102 19/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
314944 2006 WA103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314945 2006 WO108 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314946 2006 WQ109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314947 2006 WV111 19/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
314948 2006 WJ113 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314949 2006 WA114 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314950 2006 WD116 20/11/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
314951 2006 WK122 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
314952 2006 WF132 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314953 2006 WS133 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
314954 2006 WJ134 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
314955 2006 WP143 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
314956 2006 WG148 20/11/2006 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
314957 2006 WN162 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314958 2006 WW165 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314959 2006 WV170 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
314960 2006 WG174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314961 2006 WB189 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
314962 2006 WC190 25/11/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
314963 2006 WP191 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314964 2006 WF192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314965 2006 WO192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314966 2006 WC198 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
314967 2006 WV202 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
314968 2006 XE 09/12/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
314969 2006 XZ1 11/12/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
314970 2006 XR8 09/12/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
314971 2006 XG10 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314972 2006 XB11 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
314973 2006 XW12 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314974 2006 XL13 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314975 2006 XL15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314976 2006 XL17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314977 2006 XT19 29/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
314978 2006 XO21 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314979 2006 XU30 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314980 2006 XV35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314981 2006 XX39 12/12/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
314982 2006 XS41 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
314983 2006 XL42 12/12/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
314984 2006 XD43 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
314985 2006 XE46 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
314986 2006 XX46 13/12/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
314987 2006 XR62 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314988 Sireland 2006 XO67 13/12/2006 Mauna Kea D. D. Balam 2,4 km MPC · JPL
314989 2006 XR70 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314990 2006 YW4 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
314991 2006 YE8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
314992 2006 YX11 20/12/2006 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,8 km MPC · JPL
314993 2006 YW15 20/12/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
314994 2006 YD23 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314995 2006 YW41 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314996 2006 YG53 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
314997 2007 AB3 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314998 2007 AP6 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
314999 2007 AO7 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315000 2007 AY19 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

310.000s  • 311.000s  • 312.000s  • 313.000s  • 314.000s  • 315.000s  • 316.000s  • 317.000s  • 318.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001