Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/532001–533000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
532001 2013 DD13 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
532002 2013 DQ16 19/06/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
532003 2013 DL17 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
532004 2013 EA1 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
532005 2013 ED7 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
532006 2013 EJ7 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
532007 2013 EJ13 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
532008 2013 EK14 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
532009 2013 EX16 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
532010 2013 EX32 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
532011 2013 EZ32 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
532012 2013 EZ35 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
532013 2013 ET52 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
532014 2013 EL61 24/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
532015 2013 EC70 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532016 2013 EQ81 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
532017 2013 EE82 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
532018 2013 EZ86 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
532019 2013 EX91 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
532020 2013 ES94 25/08/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
532021 2013 EF103 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
532022 2013 ER108 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
532023 2013 EO109 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
532024 2013 EM118 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
532025 2013 EU121 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
532026 2013 EC138 09/05/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 280 km MPC · JPL
532027 2013 EH154 15/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 111 km MPC · JPL
532028 2013 EL155 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
532029 2013 EV157 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
532030 2013 EG158 13/03/2013 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
532031 2013 EJ158 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
532032 2013 EP158 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
532033 2013 FX10 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
532034 2013 FH11 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
532035 2013 FK14 14/03/2013 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
532036 2013 FW25 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
532037 2013 FY27 17/03/2013 CTIO-DECam S. S. Sheppard, C. Trujillo SDO · 1020 km MPC · JPL
532038 2013 FB28 17/03/2013 CTIO-DECam S. S. Sheppard, C. Trujillo cubewano ( 280 km MPC · JPL
532039 2013 FR28 29/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 154 km MPC · JPL
532040 2013 GB2 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
532041 2013 GT2 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
532042 2013 GE3 05/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
532043 2013 GS6 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,8 km MPC · JPL
532044 2013 GY9 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
532045 2013 GZ12 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
532046 2013 GS13 15/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
532047 2013 GW16 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
532048 2013 GD19 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
532049 2013 GY28 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
532050 2013 GO29 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
532051 2013 GD33 18/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
532052 2013 GZ37 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
532053 2013 GP46 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
532054 2013 GS54 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
532055 2013 GQ60 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
532056 2013 GU63 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
532057 2013 GR68 17/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
532058 2013 GU68 04/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
532059 2013 GS70 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
532060 2013 GQ74 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
532061 2013 GS78 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
532062 2013 GD84 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
532063 2013 GH86 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
532064 2013 GS141 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
532065 2013 HW1 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
532066 2013 HJ11 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
532067 2013 HR13 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
532068 2013 HU13 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
532069 2013 HO17 03/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
532070 2013 HJ20 27/12/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
532071 2013 HZ24 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
532072 2013 HY34 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
532073 2013 HU36 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
532074 2013 HG39 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
532075 2013 HM44 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
532076 2013 HA45 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
532077 2013 HB46 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
532078 2013 HX52 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
532079 2013 HG53 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
532080 2013 HX62 03/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
532081 2013 HZ67 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
532082 2013 HC69 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
532083 2013 HQ70 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
532084 2013 HP74 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
532085 2013 HS77 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
532086 2013 HZ95 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
532087 2013 HC111 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
532088 2013 HF120 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
532089 2013 HK120 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
532090 2013 HD138 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
532091 2013 HM143 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
532092 2013 HU156 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 352 km MPC · JPL
532093 2013 HV156 04/06/2010 Haleakala Pan-STARRS 404 km MPC · JPL
532094 2013 HX156 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 106 km MPC · JPL
532095 2013 HY156 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 185 km MPC · JPL
532096 2013 HC157 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
532097 2013 HG157 21/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532098 2013 HK157 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
532099 2013 HK158 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
532100 2013 JJ4 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
532101 2013 JE8 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
532102 2013 JD16 23/04/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
532103 2013 JR30 01/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
532104 2013 JO32 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
532105 2013 JV49 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
532106 2013 JL51 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
532107 2013 JB63 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
532108 2013 JB66 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
532109 2013 JO66 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
532110 2013 JK67 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
532111 2013 KN11 23/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
532112 2013 LW1 26/06/2011 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
532113 2013 LP2 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
532114 2013 LV5 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
532115 2013 LU8 12/07/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
532116 2013 LX11 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
532117 2013 LZ11 10/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
532118 2013 LA12 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
532119 2013 LN14 05/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
532120 2013 LR26 20/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
532121 2013 LE36 01/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
532122 2013 LG36 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
532123 2013 LK36 07/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
532124 2013 LR36 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
532125 2013 LW36 11/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
532126 2013 MM 04/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
532127 2013 ML4 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
532128 2013 MJ5 19/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
532129 2013 MT5 19/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
532130 2013 MY8 20/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
532131 2013 MP9 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
532132 2013 MC11 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
532133 2013 MD11 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
532134 2013 MN12 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
532135 2013 MR12 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
532136 2013 MC13 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
532137 2013 ML13 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
532138 2013 MM13 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
532139 2013 MN13 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
532140 2013 MT13 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
532141 2013 MX13 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
532142 2013 MY13 19/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
532143 2013 MB14 16/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
532144 2013 MD14 30/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
532145 2013 NH8 31/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
532146 2013 NC25 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
532147 2013 NE25 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
532148 2013 NH25 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
532149 2013 NV25 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
532150 2013 NX25 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
532151 2013 ND26 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
532152 2013 NF26 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532153 2013 NJ26 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
532154 2013 NC27 22/09/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
532155 2013 NR27 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
532156 2013 NS27 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
532157 2013 NT27 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
532158 2013 NW27 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
532159 2013 NX27 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
532160 2013 NK28 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
532161 2013 NQ28 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
532162 2013 NR28 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
532163 2013 NO29 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
532164 2013 NR29 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
532165 2013 NG30 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
532166 2013 NR30 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
532167 2013 NT30 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
532168 2013 NA31 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
532169 2013 NN31 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
532170 2013 NA32 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
532171 2013 NB32 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
532172 2013 NK32 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
532173 2013 NQ32 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
532174 2013 NA33 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
532175 2013 NK33 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
532176 2013 NL33 19/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
532177 2013 NR33 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
532178 2013 NS33 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
532179 2013 OL3 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
532180 2013 OQ4 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532181 2013 OW5 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
532182 2013 OT7 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
532183 2013 OO8 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
532184 2013 OR11 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 154 km MPC · JPL
532185 2013 OD12 30/07/2013 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
532186 2013 PB 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
532187 2013 PG 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
532188 2013 PD2 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
532189 2013 PJ2 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532190 2013 PK4 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
532191 2013 PO4 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
532192 2013 PJ7 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
532193 2013 PM7 31/07/2013 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
532194 2013 PX13 20/06/2013 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
532195 2013 PL16 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
532196 2013 PA17 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
532197 2013 PS17 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
532198 2013 PN18 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
532199 2013 PT19 05/02/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
532200 2013 PX19 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
532201 2013 PY21 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
532202 2013 PJ23 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
532203 2013 PO24 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
532204 2013 PU28 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
532205 2013 PS30 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
532206 2013 PT30 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
532207 2013 PF32 26/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
532208 2013 PP32 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
532209 2013 PQ33 07/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
532210 2013 PT34 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
532211 2013 PE36 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532212 2013 PB37 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
532213 2013 PE37 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532214 2013 PF37 25/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
532215 2013 PM38 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
532216 2013 PX38 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
532217 2013 PH39 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
532218 2013 PX42 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
532219 2013 PQ43 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
532220 2013 PH48 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
532221 2013 PT48 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
532222 2013 PX51 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
532223 2013 PZ53 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
532224 2013 PF54 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
532225 2013 PR55 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
532226 2013 PH57 18/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
532227 2013 PL57 21/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
532228 2013 PH60 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
532229 2013 PV60 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
532230 2013 PY64 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
532231 2013 PV65 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
532232 2013 PO68 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
532233 2013 PT69 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
532234 2013 PD72 11/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
532235 2013 PT73 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
532236 2013 PC76 23/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
532237 2013 PG76 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
532238 2013 PJ76 01/12/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
532239 2013 PK76 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
532240 2013 PL76 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
532241 2013 PN76 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532242 2013 PP76 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
532243 2013 PQ76 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532244 2013 PV76 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
532245 2013 PW76 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
532246 2013 PX76 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
532247 2013 PY76 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
532248 2013 PZ76 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
532249 2013 PF77 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
532250 2013 PL78 25/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
532251 2013 PQ78 12/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
532252 2013 PT78 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532253 2013 PW78 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
532254 2013 PD79 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
532255 2013 PE79 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
532256 2013 PG79 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532257 2013 PO79 07/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
532258 2013 PP79 07/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
532259 2013 PD80 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
532260 2013 PS80 12/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
532261 2013 PY80 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532262 2013 PE82 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
532263 2013 PL82 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
532264 2013 PP82 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
532265 2013 PU82 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532266 2013 PW82 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
532267 2013 PZ82 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532268 2013 PF83 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
532269 2013 PV83 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
532270 2013 PX83 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
532271 2013 PY83 03/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
532272 2013 QL 21/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
532273 2013 QK4 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
532274 2013 QM5 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
532275 2013 QL12 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
532276 2013 QL15 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
532277 2013 QC18 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532278 2013 QG20 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
532279 2013 QA24 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
532280 2013 QV25 13/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
532281 2013 QD28 30/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
532282 2013 QB33 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
532283 2013 QM34 30/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
532284 2013 QR36 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532285 2013 QN37 20/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
532286 2013 QQ38 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
532287 2013 QT38 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
532288 2013 QX38 01/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
532289 2013 QD41 28/08/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
532290 2013 QV43 18/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
532291 2013 QH44 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
532292 2013 QO51 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532293 2013 QV51 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
532294 2013 QR52 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
532295 2013 QT53 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
532296 2013 QC54 09/08/2013 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
532297 2013 QW56 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
532298 2013 QQ57 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532299 2013 QR59 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
532300 2013 QM62 31/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
532301 2013 QA64 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532302 2013 QF65 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
532303 2013 QH65 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
532304 2013 QV67 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
532305 2013 QL69 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532306 2013 QW72 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
532307 2013 QD74 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
532308 2013 QO74 28/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
532309 2013 QT74 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
532310 2013 QG79 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
532311 2013 QA80 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
532312 2013 QZ80 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
532313 2013 QA82 31/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
532314 2013 QE87 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532315 2013 QF88 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532316 2013 QG92 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
532317 2013 QD93 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
532318 2013 QZ95 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
532319 2013 QF96 28/08/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
532320 2013 RP 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
532321 2013 RQ1 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532322 2013 RT1 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
532323 2013 RZ2 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532324 2013 RC3 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
532325 2013 RR4 02/09/2013 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
532326 2013 RH9 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
532327 2013 RJ9 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
532328 2013 RK9 17/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
532329 2013 RZ9 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
532330 2013 RC13 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
532331 2013 RE17 10/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
532332 2013 RR20 07/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
532333 2013 RL22 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
532334 2013 RV22 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
532335 2013 RG24 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
532336 2013 RR24 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
532337 2013 RC25 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
532338 2013 RB26 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
532339 2013 RQ26 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
532340 2013 RS29 19/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
532341 2013 RX29 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532342 2013 RZ30 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
532343 2013 RC31 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
532344 2013 RP32 09/11/2009 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
532345 2013 RS34 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
532346 2013 RP38 03/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532347 2013 RV40 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
532348 2013 RB41 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
532349 2013 RJ41 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
532350 2013 RO42 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
532351 2013 RK44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
532352 2013 RR44 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
532353 2013 RC45 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532354 2013 RE46 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532355 2013 RA48 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
532356 2013 RF48 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
532357 2013 RV48 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
532358 2013 RN51 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532359 2013 RX51 09/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
532360 2013 RU52 05/08/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
532361 2013 RR53 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
532362 2013 RL54 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
532363 2013 RC55 17/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
532364 2013 RV57 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
532365 2013 RM58 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
532366 2013 RH59 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
532367 2013 RR60 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
532368 2013 RF63 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532369 2013 RQ65 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
532370 2013 RX66 12/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
532371 2013 RZ66 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
532372 2013 RM68 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
532373 2013 RZ68 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
532374 2013 RS74 09/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
532375 2013 RR76 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532376 2013 RW76 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532377 2013 RO79 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532378 2013 RJ81 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
532379 2013 RQ81 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
532380 2013 RS81 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
532381 2013 RM83 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
532382 2013 RW85 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
532383 2013 RA86 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
532384 2013 RF90 22/02/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
532385 2013 RN90 14/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
532386 2013 RC91 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
532387 2013 RU91 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
532388 2013 RB94 03/08/2008 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
532389 2013 RE97 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
532390 2013 RX99 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
532391 2013 RB100 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
532392 2013 RM100 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
532393 2013 RS100 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
532394 2013 RY100 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532395 2013 RE101 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
532396 2013 RH101 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
532397 2013 RJ101 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
532398 2013 RM101 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
532399 2013 RT101 28/01/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
532400 2013 RU101 03/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
532401 2013 RW101 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
532402 2013 RY101 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
532403 2013 RU102 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
532404 2013 RW102 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
532405 2013 RY102 10/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
532406 2013 RZ102 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
532407 2013 RF103 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
532408 2013 RG103 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
532409 2013 RP103 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
532410 2013 RQ103 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
532411 2013 RW103 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
532412 2013 RZ103 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
532413 2013 RB104 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
532414 2013 RH104 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
532415 2013 RK104 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
532416 2013 RJ105 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
532417 2013 RM105 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
532418 2013 RP105 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
532419 2013 RR105 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
532420 2013 RX105 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
532421 2013 RQ106 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
532422 2013 RY106 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
532423 2013 RB107 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
532424 2013 RD107 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532425 2013 RG107 15/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
532426 2013 RM107 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
532427 2013 RG108 03/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532428 2013 RS108 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
532429 2013 RW108 17/11/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
532430 2013 SL 25/07/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
532431 2013 SR8 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
532432 2013 SQ14 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
532433 2013 SJ15 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
532434 2013 SV20 20/08/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
532435 2013 SU23 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
532436 2013 SE27 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
532437 2013 ST27 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
532438 2013 SP28 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
532439 2013 SE29 19/03/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
532440 2013 SM30 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532441 2013 SV30 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
532442 2013 SE32 25/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
532443 2013 SN32 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
532444 2013 SJ33 06/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
532445 2013 SL33 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
532446 2013 SN35 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532447 2013 SF38 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
532448 2013 SM38 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
532449 2013 SQ38 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532450 2013 SZ39 08/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
532451 2013 ST40 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
532452 2013 SR41 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
532453 2013 SH42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
532454 2013 SP45 20/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
532455 2013 SH46 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
532456 2013 SS46 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
532457 2013 ST50 28/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
532458 2013 SX52 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
532459 2013 SE59 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
532460 2013 SS59 30/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
532461 2013 SZ60 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
532462 2013 SE61 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
532463 2013 ST61 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
532464 2013 SR62 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
532465 2013 SF63 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
532466 2013 SY63 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532467 2013 SM66 03/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
532468 2013 SV67 06/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
532469 2013 SZ68 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532470 2013 SY70 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
532471 2013 SS71 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
532472 2013 ST73 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
532473 2013 SF78 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
532474 2013 SX78 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
532475 2013 SQ81 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
532476 2013 SU81 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532477 2013 SY82 24/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
532478 2013 SF84 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532479 2013 SJ85 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532480 2013 SW85 04/02/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
532481 2013 SH101 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
532482 2013 SP101 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
532483 2013 SU101 25/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
532484 2013 SB102 26/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
532485 2013 TD1 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
532486 2013 TA5 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
532487 2013 TD5 06/10/2008 Siding Spring SSS 520 m MPC · JPL
532488 2013 TM5 09/12/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
532489 2013 TH10 30/09/2013 XuYi PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
532490 2013 TG11 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
532491 2013 TB13 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
532492 2013 TW13 10/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
532493 2013 TZ14 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
532494 2013 TF15 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
532495 2013 TR19 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
532496 2013 TG22 02/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
532497 2013 TU22 29/09/2013 XuYi PMO NEO 2,2 km MPC · JPL
532498 2013 TA25 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
532499 2013 TA26 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532500 2013 TH26 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
532501 2013 TD27 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
532502 2013 TU28 06/09/2013 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
532503 2013 TA30 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
532504 2013 TX32 14/04/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
532505 2013 TD35 01/09/2013 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
532506 2013 TG35 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532507 2013 TM37 28/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
532508 2013 TR38 14/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
532509 2013 TT38 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
532510 2013 TV40 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
532511 2013 TY40 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
532512 2013 TP42 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
532513 2013 TL43 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
532514 2013 TP43 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
532515 2013 TC48 16/09/2013 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
532516 2013 TS49 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
532517 2013 TE51 20/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
532518 2013 TF53 04/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
532519 2013 TC54 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
532520 2013 TY56 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
532521 2013 TR57 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
532522 2013 TJ67 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
532523 2013 TC68 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
532524 2013 TU70 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
532525 2013 TA71 09/11/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
532526 2013 TJ71 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
532527 2013 TT71 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532528 2013 TU71 25/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
532529 2013 TB72 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532530 2013 TB73 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532531 2013 TA75 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
532532 2013 TN76 29/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
532533 2013 TY77 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
532534 2013 TP78 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
532535 2013 TW78 14/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
532536 2013 TT82 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
532537 2013 TD83 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
532538 2013 TF90 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532539 2013 TG92 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532540 2013 TJ92 20/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
532541 2013 TD95 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
532542 2013 TN96 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
532543 2013 TR96 05/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
532544 2013 TA97 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
532545 2013 TA99 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532546 2013 TN100 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
532547 2013 TU100 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532548 2013 TO102 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
532549 2013 TE105 02/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
532550 2013 TA107 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
532551 2013 TX109 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
532552 2013 TC110 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
532553 2013 TK110 20/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
532554 2013 TY113 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
532555 2013 TF114 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
532556 2013 TO114 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532557 2013 TE116 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
532558 2013 TD120 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
532559 2013 TT121 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
532560 2013 TV121 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
532561 2013 TO122 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
532562 2013 TT126 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
532563 2013 TR127 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
532564 2013 TX130 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532565 2013 TF131 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
532566 2013 TW133 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
532567 2013 TV134 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
532568 2013 TM136 30/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
532569 2013 TP141 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
532570 2013 TC143 14/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
532571 2013 TM144 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
532572 2013 TR144 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
532573 2013 TH145 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
532574 2013 TD147 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
532575 2013 TG151 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
532576 2013 TK161 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532577 2013 TR161 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
532578 2013 TW161 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
532579 2013 TY161 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
532580 2013 TA162 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
532581 2013 TB162 13/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
532582 2013 TC162 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
532583 2013 TE162 28/02/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
532584 2013 TZ162 08/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
532585 2013 TH163 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
532586 2013 TO163 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
532587 2013 TR163 08/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532588 2013 TT163 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
532589 2013 TV163 13/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
532590 2013 TG164 07/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
532591 2013 TW164 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532592 2013 TC165 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
532593 2013 TD165 12/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
532594 2013 TE165 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
532595 2013 TV165 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
532596 2013 TY165 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532597 2013 TG166 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
532598 2013 TP166 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
532599 2013 TR166 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
532600 2013 TT166 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
532601 2013 TF167 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
532602 2013 TO167 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
532603 2013 TC168 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
532604 2013 TD168 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
532605 2013 TF168 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
532606 2013 TK168 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
532607 2013 TQ168 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
532608 2013 TB169 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
532609 2013 TK169 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
532610 2013 TZ169 09/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
532611 2013 TB170 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532612 2013 TE170 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
532613 2013 TX170 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
532614 2013 TE171 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
532615 2013 TJ171 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
532616 2013 TL171 02/10/2013 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
532617 2013 TO171 06/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532618 2013 TR171 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
532619 2013 TW171 13/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
532620 2013 UD 16/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
532621 2013 UJ 04/10/2013 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
532622 2013 UR 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
532623 2013 UW2 25/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
532624 2013 UL6 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
532625 2013 UU6 13/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
532626 2013 UD8 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
532627 2013 UD9 02/10/2013 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
532628 2013 UB10 12/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
532629 2013 UO11 15/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
532630 2013 UJ12 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
532631 2013 UY12 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
532632 2013 UP13 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532633 2013 UA14 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
532634 2013 UX15 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
532635 2013 UF16 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532636 2013 UR16 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
532637 2013 UU16 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
532638 2013 UM18 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
532639 2013 UN18 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
532640 2013 UO18 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
532641 2013 UB19 25/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
532642 2013 UD19 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
532643 2013 UM19 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
532644 2013 UR19 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
532645 2013 UE20 24/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
532646 2013 UP20 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
532647 2013 UX20 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
532648 2013 UA21 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
532649 2013 UG21 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
532650 2013 UM21 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
532651 2013 UQ21 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
532652 2013 UR21 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
532653 2013 UT21 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
532654 2013 UV21 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
532655 2013 UY21 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
532656 2013 UG22 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
532657 2013 UP22 30/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
532658 2013 VN 06/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
532659 2013 VT 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
532660 2013 VE2 18/08/2010 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
532661 2013 VN3 01/11/2013 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
532662 2013 VF4 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
532663 2013 VD5 04/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
532664 2013 VP5 03/10/2013 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
532665 2013 VH6 07/10/2013 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
532666 2013 VW9 16/10/2013 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
532667 2013 VW10 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532668 2013 VW11 19/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
532669 2013 VC12 03/11/2008 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
532670 2013 VD12 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
532671 2013 VS16 20/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
532672 2013 VB18 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
532673 2013 VK18 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
532674 2013 VV19 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
532675 2013 VN21 31/03/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
532676 2013 VN22 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
532677 2013 VA25 17/03/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
532678 2013 VE25 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
532679 2013 VG25 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532680 2013 VH25 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
532681 2013 VR25 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
532682 2013 VS25 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
532683 2013 VT25 19/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
532684 2013 VV25 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
532685 2013 VW25 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
532686 2013 VX25 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
532687 2013 VY25 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
532688 2013 VZ25 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532689 2013 VD26 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
532690 2013 VG26 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
532691 2013 VL26 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
532692 2013 VN26 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532693 2013 VO26 17/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
532694 2013 VP26 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
532695 2013 VR26 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
532696 2013 VU26 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
532697 2013 VV26 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
532698 2013 VW26 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
532699 2013 VX26 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
532700 2013 VC27 29/03/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
532701 2013 VE27 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
532702 2013 VH27 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
532703 2013 VX27 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
532704 2013 VA28 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
532705 2013 VH28 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
532706 2013 VL28 04/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
532707 2013 VN28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
532708 2013 VR28 06/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
532709 2013 VB30 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
532710 2013 VG30 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
532711 2013 VM30 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532712 2013 VV30 14/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
532713 2013 VY30 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
532714 2013 VB31 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
532715 2013 VC31 06/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
532716 2013 VD31 07/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
532717 2013 VJ31 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532718 2013 VN31 08/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
532719 2013 VQ31 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532720 2013 VS31 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
532721 2013 VW31 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
532722 2013 VY31 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
532723 2013 WT 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
532724 2013 WF2 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
532725 2013 WC6 30/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
532726 2013 WX6 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532727 2013 WH7 29/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
532728 2013 WK10 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
532729 2013 WM12 31/07/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
532730 2013 WD14 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
532731 2013 WR14 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
532732 2013 WH15 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
532733 2013 WH21 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
532734 2013 WL22 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
532735 2013 WE23 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
532736 2013 WL23 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
532737 2013 WA25 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
532738 2013 WD25 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
532739 2013 WE25 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
532740 2013 WG26 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
532741 2013 WH26 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
532742 2013 WJ27 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
532743 2013 WJ28 02/04/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
532744 2013 WO28 30/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
532745 2013 WP28 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 7,3 km MPC · JPL
532746 2013 WU30 01/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
532747 2013 WD32 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
532748 2013 WS32 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
532749 2013 WE33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
532750 2013 WE35 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
532751 2013 WU37 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
532752 2013 WZ37 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
532753 2013 WZ38 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
532754 2013 WK41 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
532755 2013 WF42 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532756 2013 WJ43 18/11/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
532757 2013 WQ44 20/04/2012 Siding Spring SSS 650 m MPC · JPL
532758 2013 WC45 26/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
532759 2013 WL45 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
532760 2013 WA46 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
532761 2013 WJ47 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
532762 2013 WT47 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
532763 2013 WX48 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
532764 2013 WD53 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
532765 2013 WQ53 21/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
532766 2013 WY53 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
532767 2013 WB55 25/02/2009 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
532768 2013 WN55 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
532769 2013 WW58 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
532770 2013 WZ58 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
532771 2013 WD59 07/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
532772 2013 WL59 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
532773 2013 WM59 12/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
532774 2013 WA61 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
532775 2013 WQ63 03/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
532776 2013 WU63 23/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
532777 2013 WL64 20/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
532778 2013 WO66 01/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
532779 2013 WD72 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
532780 2013 WY72 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532781 2013 WQ74 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532782 2013 WW75 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
532783 2013 WL78 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
532784 2013 WG79 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
532785 2013 WH80 21/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
532786 2013 WZ80 28/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
532787 2013 WO81 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532788 2013 WX82 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
532789 2013 WZ82 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
532790 2013 WB84 29/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
532791 2013 WF86 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
532792 2013 WK86 27/10/2013 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
532793 2013 WU89 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
532794 2013 WR91 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
532795 2013 WV91 16/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
532796 2013 WV93 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
532797 2013 WZ93 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
532798 2013 WP96 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
532799 2013 WX98 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
532800 2013 WB103 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
532801 2013 WE103 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
532802 2013 WP104 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
532803 2013 WZ104 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
532804 2013 WN107 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
532805 2013 WB109 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
532806 2013 WF109 15/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
532807 2013 WV109 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
532808 2013 WG110 25/10/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
532809 2013 WA111 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
532810 2013 WB111 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
532811 2013 WD111 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
532812 2013 WM111 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
532813 2013 WN111 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532814 2013 WP111 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532815 2013 WA112 31/12/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
532816 2013 WC112 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
532817 2013 WF112 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
532818 2013 WG112 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
532819 2013 WT112 28/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
532820 2013 WB113 02/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
532821 2013 WD113 06/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
532822 2013 WG113 29/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
532823 2013 WJ113 29/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
532824 2013 WT113 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
532825 2013 WV113 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
532826 2013 WB114 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
532827 2013 WC114 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
532828 2013 WD114 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
532829 2013 XA 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
532830 2013 XE1 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
532831 2013 XW1 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
532832 2013 XX1 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
532833 2013 XC6 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
532834 2013 XZ6 05/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
532835 2013 XO7 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
532836 2013 XX7 23/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
532837 2013 XP8 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
532838 2013 XV9 06/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
532839 2013 XY11 10/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
532840 2013 XQ12 26/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
532841 2013 XS12 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
532842 2013 XB13 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
532843 2013 XO13 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
532844 2013 XC17 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
532845 2013 XL17 15/04/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
532846 2013 XT17 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
532847 2013 XD18 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
532848 2013 XG19 06/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
532849 2013 XH20 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
532850 2013 XX20 30/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
532851 2013 XF21 12/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
532852 2013 XX22 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
532853 2013 XA24 18/01/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
532854 2013 XK26 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
532855 2013 XQ26 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
532856 2013 XZ26 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
532857 2013 XJ27 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
532858 2013 XO27 10/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532859 2013 XP27 10/12/2013 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
532860 2013 XQ27 10/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
532861 2013 XU27 15/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
532862 2013 XX27 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
532863 2013 XD28 28/11/2013 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
532864 2013 XE28 10/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
532865 2013 XF28 28/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
532866 2013 YY3 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
532867 2013 YC8 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
532868 2013 YT8 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
532869 2013 YE9 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
532870 2013 YP9 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
532871 2013 YZ9 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532872 2013 YJ11 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
532873 2013 YU13 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
532874 2013 YZ13 24/12/2013 Catalina CSS 310 m MPC · JPL
532875 2013 YJ15 14/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
532876 2013 YL19 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532877 2013 YD20 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
532878 2013 YK20 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
532879 2013 YK21 26/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
532880 2013 YV21 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
532881 2013 YH23 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
532882 2013 YR23 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
532883 2013 YX23 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
532884 2013 YF24 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
532885 2013 YP24 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
532886 2013 YO25 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
532887 2013 YR25 08/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
532888 2013 YH27 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
532889 2013 YH28 19/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
532890 2013 YK30 20/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
532891 2013 YW30 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
532892 2013 YE32 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
532893 2013 YR32 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532894 2013 YF33 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
532895 2013 YP33 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
532896 2013 YD34 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532897 2013 YF34 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
532898 2013 YR34 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
532899 2013 YC35 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
532900 2013 YT35 17/04/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
532901 2013 YJ39 24/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
532902 2013 YV39 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
532903 2013 YK41 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
532904 2013 YK43 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
532905 2013 YP43 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
532906 2013 YE45 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
532907 2013 YP48 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
532908 2013 YA49 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
532909 2013 YV50 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
532910 2013 YO51 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
532911 2013 YH52 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
532912 2013 YS52 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
532913 2013 YH53 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
532914 2013 YU54 05/03/2009 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
532915 2013 YE55 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
532916 2013 YG55 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
532917 2013 YO55 25/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
532918 2013 YX55 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
532919 2013 YF59 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
532920 2013 YX60 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
532921 2013 YE64 25/08/2012 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
532922 2013 YN65 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
532923 2013 YS69 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
532924 2013 YT69 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532925 2013 YC73 04/03/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
532926 2013 YN73 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
532927 2013 YT73 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
532928 2013 YE74 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
532929 2013 YG74 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
532930 2013 YQ76 27/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
532931 2013 YY77 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
532932 2013 YD78 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
532933 2013 YY83 10/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
532934 2013 YL88 07/04/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
532935 2013 YV88 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
532936 2013 YY90 20/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
532937 2013 YM94 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
532938 2013 YQ94 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
532939 2013 YR94 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
532940 2013 YC95 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
532941 2013 YM95 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
532942 2013 YP95 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
532943 2013 YR95 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
532944 2013 YZ95 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
532945 2013 YS98 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
532946 2013 YK99 06/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
532947 2013 YV103 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
532948 2013 YH106 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
532949 2013 YF110 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
532950 2013 YL110 21/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
532951 2013 YU110 23/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
532952 2013 YX110 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
532953 2013 YC112 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
532954 2013 YP113 09/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
532955 2013 YP114 14/09/2010 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
532956 2013 YM117 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
532957 2013 YD119 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
532958 2013 YX119 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
532959 2013 YU120 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
532960 2013 YD122 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
532961 2013 YM122 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
532962 2013 YA123 30/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
532963 2013 YF123 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
532964 2013 YE125 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
532965 2013 YF128 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
532966 2013 YG131 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
532967 2013 YN132 29/04/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
532968 2013 YV133 06/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
532969 2013 YS135 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
532970 2013 YR136 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
532971 2013 YV139 22/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
532972 2013 YB143 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532973 2013 YS151 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
532974 2013 YV151 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
532975 2013 YC152 13/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
532976 2013 YE152 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
532977 2013 YG152 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
532978 2013 YJ152 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
532979 2013 YK152 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
532980 2013 YL152 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
532981 2013 YN152 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
532982 2013 YP152 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
532983 2013 YS152 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
532984 2013 YA153 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
532985 2013 YH153 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
532986 2013 YJ153 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
532987 2013 YK153 29/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
532988 2013 YM153 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
532989 2013 YN153 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
532990 2013 YP153 08/04/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
532991 2013 YT153 23/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
532992 2013 YX153 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
532993 2013 YZ153 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
532994 2013 YB154 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
532995 2013 YO154 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
532996 2013 YS154 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
532997 2013 YJ155 29/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
532998 2014 AO 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
532999 2014 AW 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
533000 2014 AD4 31/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

528.000s  • 529.000s  • 530.000s  • 531.000s  • 532.000s  • 533.000s  • 534.000s  • 535.000s  • 536.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001