Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/450001–451000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
450001 2015 PA281 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450002 2015 PT286 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450003 2015 PT291 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 340 m MPC · JPL
450004 2015 PJ293 09/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
450005 2015 PM293 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450006 2015 PW293 06/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
450007 2015 PZ293 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450008 2015 PK300 08/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
450009 2015 PQ307 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
450010 2015 PR307 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450011 2015 PB308 28/10/2011 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
450012 2015 PH308 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
450013 2015 PY308 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
450014 2015 PU309 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
450015 2015 PY309 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450016 2015 PA310 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450017 2015 PF310 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
450018 2015 PN310 12/10/1977 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
450019 2015 QN 29/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
450020 2015 QR 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
450021 2015 QG2 13/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
450022 2015 QG3 29/10/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
450023 2015 QY3 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
450024 2015 QF4 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450025 2015 QM8 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
450026 2015 QL10 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450027 2015 QS10 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450028 2015 QT10 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
450029 2015 QE11 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
450030 2015 RK 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
450031 2015 RN 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450032 2015 RZ 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450033 2015 RA1 30/12/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
450034 2015 RD1 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
450035 2015 RM1 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450036 2015 RN1 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
450037 2015 RZ2 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
450038 2015 RF3 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450039 2015 RT18 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450040 2015 RS19 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
450041 2015 RK20 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
450042 2015 RY22 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
450043 2015 RG24 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450044 2015 RK24 01/10/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
450045 2015 RL24 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
450046 2015 RN25 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450047 2015 RR25 01/08/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
450048 2015 RH26 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
450049 2015 RX26 01/08/1997 Caussols ODAS 750 m MPC · JPL
450050 2015 RB27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450051 2015 RC27 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
450052 2015 RF27 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
450053 2015 RH27 16/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
450054 2015 RO27 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450055 2015 RC29 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
450056 2015 RY29 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
450057 2015 RA30 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
450058 2015 RQ30 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450059 2015 RT30 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
450060 2015 RY40 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
450061 2015 RQ43 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
450062 2015 RX44 05/09/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
450063 2015 RQ45 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450064 2015 RF46 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
450065 2015 RP46 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
450066 2015 RQ46 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
450067 2015 RC47 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450068 2015 RK47 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450069 2015 RM47 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
450070 2015 RV48 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450071 2015 RZ48 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450072 2015 RT50 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450073 2015 RY50 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450074 2015 RL52 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
450075 2015 RB53 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
450076 2015 RP58 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
450077 2015 RL62 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
450078 2015 RM73 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
450079 2015 RZ73 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450080 2015 RX75 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
450081 2015 RH76 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
450082 2015 RL78 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450083 2015 RU81 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450084 2015 RL84 16/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
450085 2015 RT85 25/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
450086 2015 RG88 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
450087 2015 RD90 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
450088 2015 RY90 05/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
450089 2015 RD91 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
450090 2015 RE91 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
450091 2015 RR91 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450092 2015 RB92 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
450093 2015 RS92 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
450094 2015 RU92 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450095 2015 RW92 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
450096 2015 RB93 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
450097 2015 RA94 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
450098 2015 RD94 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
450099 2015 RZ94 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
450100 2015 RY95 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
450101 2015 RN97 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
450102 2015 RJ100 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
450103 2015 RS101 18/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
450104 2015 RZ102 29/08/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
450105 2015 RA104 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
450106 2015 RP104 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
450107 2015 RW104 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
450108 2015 RH105 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450109 2015 RK105 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450110 2015 RO105 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450111 2015 RZ105 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450112 2015 RG106 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
450113 2015 RR106 01/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
450114 2015 RL107 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
450115 2015 RU107 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
450116 2015 RP108 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
450117 2015 RB109 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
450118 2015 RD110 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450119 2015 RS114 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
450120 2015 RE117 16/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
450121 2015 RF121 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450122 2015 RW124 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
450123 2015 RK131 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450124 2015 RB139 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
450125 2015 RV198 24/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
450126 2015 RJ213 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
450127 2015 RS213 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
450128 2015 RT243 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450129 2015 RD245 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
450130 2015 SP3 23/05/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
450131 2015 SE5 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450132 2015 SO5 10/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
450133 2015 SW5 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450134 1994 WH4 26/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
450135 1995 SW20 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450136 1995 SZ57 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450137 1996 AF6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
450138 1998 BO26 28/01/1998 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
450139 1998 SR148 26/09/1998 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
450140 1998 TL27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450141 1998 VH43 20/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450142 1998 XN2 09/12/1998 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
450143 1999 ED5 13/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
450144 1999 RJ30 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
450145 1999 RU140 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
450146 1999 TZ70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450147 1999 TT84 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450148 1999 TJ170 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
450149 1999 VZ109 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
450150 1999 VA119 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450151 1999 VK129 11/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
450152 1999 VA147 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
450153 2000 AL48 06/01/2000 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
450154 2000 AM49 05/01/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
450155 2000 AK126 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
450156 2000 AT210 18/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450157 2000 DE65 29/02/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
450158 2000 DW98 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
450159 2000 JJ5 03/05/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
450160 2000 RM12 01/09/2000 Socorro LINEAR APO 1,6 km MPC · JPL
450161 2000 YE29 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
450162 2001 KJ33 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
450163 2001 ML31 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
450164 2001 OP2 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
450165 2001 QL189 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
450166 2001 RP122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
450167 2001 RW149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
450168 2001 SS140 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
450169 2001 SB198 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
450170 2001 SV201 19/09/2001 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
450171 2001 SW317 19/09/2001 Socorro LINEAR 18466| 2,5 km MPC · JPL
450172 2001 SV332 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
450173 2001 TZ9 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
450174 2001 TD19 15/10/2001 Nashville R. Clingan 860 m MPC · JPL
450175 2001 TZ96 14/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
450176 2001 TV99 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
450177 2001 TQ161 11/10/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
450178 2001 TV251 14/10/2001 Apache Point SDSS 540 m MPC · JPL
450179 2001 TW259 10/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
450180 2001 TR260 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
450181 2001 VH63 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
450182 2001 VY73 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
450183 2001 VX83 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
450184 2001 VY88 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
450185 2001 WJ2 19/11/2001 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
450186 2001 WA21 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
450187 2001 WC56 19/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
450188 2001 XB33 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450189 2001 XY72 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 32418| 2,2 km MPC · JPL
450190 2001 XJ104 15/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
450191 2001 XA223 15/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
450192 2001 XQ228 15/12/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
450193 2001 XD229 15/12/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
450194 2002 CN38 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
450195 2002 CZ195 10/02/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
450196 2002 CZ288 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
450197 2002 EG24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
450198 2002 EW119 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450199 2002 GN120 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
450200 2002 GW189 05/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
450201 2002 JC116 10/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
450202 2002 JH128 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
450203 2002 NA31 15/07/2002 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
450204 2002 ND36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
450205 2002 OP2 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
450206 2002 ON15 18/07/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
450207 2002 OC30 20/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
450208 2002 PS31 06/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
450209 2002 PZ34 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
450210 2002 PR175 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
450211 2002 PW180 15/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
450212 2002 QE71 18/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
450213 2002 QB83 16/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
450214 2002 RQ109 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
450215 2002 RY136 12/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
450216 2002 RG182 11/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
450217 2002 RE268 01/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
450218 2002 SW1 26/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
450219 2002 SV34 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
450220 2002 TC2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
450221 2002 TP4 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
450222 2002 TF60 03/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
450223 2002 TG154 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
450224 2002 TW189 05/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
450225 2002 TR199 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
450226 2002 TA220 05/10/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
450227 2002 TS303 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
450228 2002 TD332 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
450229 2002 TX367 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
450230 2002 TQ368 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
450231 2002 TQ376 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
450232 2002 UJ46 31/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450233 2002 UH79 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
450234 2002 VN117 14/11/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,5 km MPC · JPL
450235 2002 VW140 12/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
450236 2002 WO24 16/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
450237 2002 XY38 07/12/2002 Palomar NEAT 96 m MPC · JPL
450238 2002 XN40 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
450239 2002 XA119 10/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
450240 2003 AO53 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
450241 2003 AQ85 11/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
450242 2003 DG 19/02/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
450243 2003 EF46 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
450244 2003 FA68 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
450245 2003 GX21 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450246 2003 HP46 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
450247 2003 SY112 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450248 2003 SF338 26/09/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
450249 2003 SQ360 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450250 2003 SL379 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
450251 2003 TO3 04/10/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 3,9 km MPC · JPL
450252 2003 UC310 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450253 2003 UO335 18/10/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
450254 2003 UU348 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
450255 2003 UX370 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
450256 2003 UO373 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
450257 2003 WA 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 310 m MPC · JPL
450258 2003 WD5 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450259 2003 WQ7 19/11/2003 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
450260 2003 WC21 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
450261 2003 WP39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
450262 2003 WF140 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
450263 2003 WD158 30/11/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
450264 2003 WM167 19/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
450265 2003 WU172 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 267 km MPC · JPL
450266 2003 YJ14 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
450267 2003 YF83 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
450268 2003 YX114 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450269 2003 YV130 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
450270 2004 AE 04/01/2004 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
450271 2004 BA12 30/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450272 2004 BG15 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
450273 2004 BL68 19/01/2004 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
450274 2004 BQ102 30/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
450275 2004 BR137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450276 2004 BL146 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
450277 2004 CY103 13/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
450278 2004 CY112 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
450279 2004 DR13 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450280 2004 DW29 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
450281 2004 ER35 13/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
450282 2004 EM47 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
450283 2004 EM64 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
450284 2004 FF30 19/03/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
450285 2004 FG57 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450286 2004 HQ5 09/04/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
450287 2004 HB46 21/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
450288 2004 HR78 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
450289 2004 JV13 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450290 2004 JR20 14/05/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
450291 2004 JT20 15/05/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
450292 2004 KU 17/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
450293 2004 LV3 12/06/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
450294 2004 LW24 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
450295 2004 MB 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450296 2004 PE40 09/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
450297 2004 PN42 08/08/2004 Piszkéstető K. Sárneczky, G. Szabó 750 m MPC · JPL
450298 2004 PG55 08/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
450299 2004 PN110 12/08/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
450300 2004 QD14 24/08/2004 Siding Spring SSS 280 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
450301 2004 QZ17 19/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
450302 2004 QF24 27/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
450303 2004 RA3 06/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
450304 2004 RA60 08/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
450305 2004 RK135 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450306 2004 RS141 08/09/2004 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
450307 2004 RX157 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
450308 2004 RG160 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
450309 2004 RF165 07/09/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
450310 2004 RP175 10/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
450311 2004 RW189 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
450312 2004 RJ209 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
450313 2004 RG248 12/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
450314 2004 RE250 10/09/2004 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
450315 2004 RM252 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
450316 2004 RN253 06/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
450317 2004 RH334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
450318 2004 ST1 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
450319 2004 SG18 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
450320 2004 SN19 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450321 2004 SR28 09/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
450322 2004 SB51 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
450323 2004 TJ2 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
450324 2004 TK26 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
450325 2004 TK28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450326 2004 TW34 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
450327 2004 TQ45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450328 2004 TS49 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450329 2004 TL56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450330 2004 TA72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450331 2004 TE92 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
450332 2004 TA94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450333 2004 TL107 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450334 2004 TM107 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450335 2004 TY142 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
450336 2004 TW151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
450337 2004 TX155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
450338 2004 TO165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
450339 2004 TO176 22/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
450340 2004 TA191 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
450341 2004 TB202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
450342 2004 TV207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
450343 2004 TV225 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450344 2004 TN273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
450345 2004 TO276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
450346 2004 TD307 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
450347 2004 TK323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
450348 2004 TA326 14/10/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
450349 2004 VG4 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
450350 2004 VT5 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
450351 2004 VQ11 03/11/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
450352 2004 VM37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450353 2004 VU38 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450354 2004 VN41 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
450355 2004 VU41 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450356 2004 VB80 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
450357 2004 WV12 19/11/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
450358 2004 XM25 09/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
450359 2004 XN71 12/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
450360 2004 XE90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
450361 2004 XV101 09/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
450362 2004 XP124 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
450363 2004 YL15 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
450364 2005 AP24 07/01/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
450365 2005 AV39 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450366 2005 AG43 15/01/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
450367 2005 CX5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
450368 2005 CK62 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
450369 2005 EA116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
450370 2005 EG137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
450371 2005 EF286 02/03/2005 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
450372 2005 GD37 02/04/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
450373 2005 GL60 04/04/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
450374 2005 GB107 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
450375 2005 GU131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
450376 2005 GN144 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
450377 2005 GB201 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
450378 2005 JG21 04/05/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
450379 2005 JQ97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
450380 2005 JK118 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
450381 2005 JB151 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
450382 2005 JD185 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450383 2005 LH4 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
450384 2005 LV18 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450385 2005 MH48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450386 2005 NA23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450387 2005 NE31 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
450388 2005 NA41 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450389 2005 OY21 29/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
450390 Pitchcomment 2005 PN5 08/08/2005 Vicques M. Ory 540 m MPC · JPL
450391 2005 QC81 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450392 2005 QE109 27/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
450393 2005 QW138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
450394 2005 QR180 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
450395 2005 SA18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450396 2005 SY63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
450397 2005 SG80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
450398 2005 SC141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
450399 2005 SK166 28/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
450400 2005 SU172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
450401 2005 SE207 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
450402 2005 SY209 30/09/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
450403 2005 SJ227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450404 2005 SB232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
450405 2005 SW265 29/08/2005 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
450406 2005 SO278 29/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
450407 2005 TP22 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
450408 2005 TM46 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450409 2005 TT51 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
450410 2005 TX102 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
450411 2005 TC106 03/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
450412 2005 TX117 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450413 2005 TN120 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
450414 2005 TU121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
450415 2005 TR142 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
450416 2005 TK146 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
450417 2005 TM154 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450418 2005 TR184 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450419 2005 TP188 03/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
450420 2005 UF12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450421 2005 UZ12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
450422 2005 UM13 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
450423 2005 UX13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
450424 2005 UC26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450425 2005 UM31 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450426 2005 UA73 23/10/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
450427 2005 UE95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450428 2005 UN101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
450429 2005 UD105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
450430 2005 UB182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
450431 2005 UH200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450432 2005 UF202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450433 2005 UP208 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450434 2005 UM213 22/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
450435 2005 UN231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
450436 2005 UC253 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450437 2005 UV308 28/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
450438 2005 US325 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450439 2005 UZ328 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450440 2005 UC355 29/10/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
450441 2005 UD360 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
450442 2005 UH368 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450443 2005 UY387 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450444 2005 UY399 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
450445 2005 UT417 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450446 2005 UN418 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
450447 2005 UP438 28/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
450448 2005 UP443 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
450449 2005 UQ445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
450450 2005 UE453 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
450451 2005 UF454 29/09/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
450452 2005 UX470 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450453 2005 UO477 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
450454 2005 UW478 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
450455 2005 UC510 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450456 2005 UR525 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
450457 2005 UG529 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
450458 2005 VE46 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
450459 2005 VT67 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
450460 2005 WY9 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
450461 2005 WS15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
450462 2005 WS25 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
450463 2005 WC28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
450464 2005 WN28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450465 2005 WM100 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
450466 2005 WK110 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
450467 2005 WF125 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
450468 2005 WW134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
450469 2005 WA135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450470 2005 WN135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
450471 2005 WS139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
450472 2005 WB145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450473 2005 WZ154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450474 2005 WO195 30/11/2005 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
450475 2005 WG196 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
450476 2005 XD10 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450477 2005 XJ18 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
450478 2005 XO23 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
450479 2005 XP26 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
450480 2005 XO52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
450481 2005 XT60 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450482 2005 XR74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
450483 2005 YN7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450484 2005 YO28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
450485 2005 YK58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
450486 2005 YL62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
450487 2005 YD64 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
450488 2005 YJ67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450489 2005 YC93 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450490 2005 YB105 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
450491 2005 YT106 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
450492 2005 YG110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
450493 2005 YL125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
450494 2005 YC132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
450495 2005 YB142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
450496 2005 YE142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
450497 2005 YP168 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
450498 2005 YE176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
450499 2005 YO188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
450500 2005 YM192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
450501 2005 YG204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
450502 2005 YP238 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450503 2005 YE272 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
450504 2005 YF277 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
450505 2005 YD279 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
450506 2005 YJ291 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
450507 2006 AE13 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
450508 2006 AS19 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
450509 2006 AX23 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
450510 2006 AC28 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
450511 2006 AD35 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
450512 2006 AJ59 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
450513 2006 AC65 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450514 2006 AL76 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
450515 2006 AW88 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
450516 2006 AB101 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
450517 2006 AG101 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
450518 2006 BD7 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
450519 2006 BC21 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
450520 2006 BB23 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450521 2006 BQ57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450522 2006 BJ66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
450523 2006 BB67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
450524 2006 BP67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
450525 2006 BV71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
450526 2006 BK76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
450527 2006 BX81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450528 2006 BD107 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
450529 2006 BK108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
450530 2006 BY109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450531 2006 BW111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
450532 2006 BX120 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
450533 2006 BR129 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
450534 2006 BD135 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
450535 2006 BW154 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
450536 2006 BM162 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
450537 2006 BW168 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
450538 2006 BE200 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
450539 2006 BT202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
450540 2006 BP228 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
450541 2006 BF265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
450542 2006 BT276 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450543 2006 BH277 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450544 2006 BJ280 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450545 2006 CA63 04/02/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
450546 2006 DT20 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450547 2006 DM68 22/02/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
450548 2006 DP68 01/02/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
450549 2006 DK104 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
450550 2006 DR109 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450551 2006 DY110 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
450552 2006 DD136 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450553 2006 DN136 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
450554 2006 DT138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
450555 2006 DN171 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
450556 2006 EX15 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
450557 2006 EG22 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450558 2006 EM49 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450559 2006 EB73 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
450560 2006 FK5 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450561 2006 FS10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450562 2006 FQ28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
450563 2006 FN36 19/03/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
450564 2006 FX43 03/03/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
450565 2006 FM46 26/03/2006 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
450566 2006 FJ50 25/03/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
450567 2006 GB8 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
450568 2006 GK20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450569 2006 HL1 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450570 2006 HE53 19/04/2006 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
450571 2006 JH35 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
450572 2006 KA28 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450573 2006 MG9 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
450574 2006 OU14 29/07/2006 Marly Naef Obs. 1,1 km MPC · JPL
450575 2006 PD3 12/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
450576 2006 PF3 12/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
450577 2006 PY8 13/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
450578 2006 QE15 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
450579 2006 QA39 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
450580 2006 QU54 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
450581 2006 QK61 22/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
450582 2006 QD93 16/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
450583 2006 QC101 26/08/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
450584 2006 QX108 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450585 2006 QT110 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
450586 2006 QP116 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
450587 2006 QH153 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450588 2006 RX15 14/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
450589 2006 RB32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450590 2006 RH33 28/08/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
450591 2006 RL43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450592 2006 RU48 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450593 2006 RJ55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
450594 2006 RG74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
450595 2006 RA78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450596 2006 RE91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450597 2006 RK91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
450598 2006 RZ96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
450599 2006 SF 21/06/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
450600 2006 SX2 16/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
450601 2006 SV31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
450602 2006 SA76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450603 2006 SH94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450604 2006 SO102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450605 2006 SQ106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450606 2006 SP122 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
450607 2006 SF188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
450608 2006 SR241 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
450609 2006 SS268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450610 2006 SM269 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
450611 2006 SH277 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
450612 2006 SK282 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450613 2006 SV285 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450614 2006 SV318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450615 2006 SW324 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
450616 2006 SU365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
450617 2006 SO381 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,6 km MPC · JPL
450618 2006 SB384 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
450619 2006 SD390 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,3 km MPC · JPL
450620 2006 SO397 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
450621 2006 SN399 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450622 2006 SG403 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
450623 2006 SN411 17/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
450624 2006 SE412 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450625 2006 TY12 10/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
450626 2006 TA24 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450627 2006 TP35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450628 2006 TW55 12/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
450629 2006 TZ63 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
450630 2006 TJ86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450631 2006 TM95 28/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
450632 2006 TU98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450633 2006 TB122 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450634 2006 TM125 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450635 2006 TZ125 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
450636 2006 TQ127 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
450637 2006 UU5 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
450638 2006 UE7 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
450639 2006 UB8 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
450640 2006 UG19 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450641 2006 UG21 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450642 2006 UY22 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
450643 2006 UT37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
450644 2006 UD44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450645 2006 UT44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450646 2006 UM46 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
450647 2006 US59 19/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
450648 2006 UC63 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
450649 2006 UY64 25/10/2006 Siding Spring SSS 450 m MPC · JPL
450650 2006 UT77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450651 2006 UJ95 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450652 2006 UM99 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
450653 2006 UY103 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
450654 2006 UV129 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450655 2006 UL142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
450656 2006 UJ176 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
450657 2006 UX187 17/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
450658 2006 UD197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450659 2006 UX208 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
450660 2006 UY208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
450661 2006 UT209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
450662 2006 US213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450663 2006 UH237 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
450664 2006 UE239 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450665 2006 UO259 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
450666 2006 UW263 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
450667 2006 UE266 27/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
450668 2006 US270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
450669 2006 UM273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
450670 2006 UZ337 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
450671 2006 VZ4 17/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
450672 2006 VW5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450673 2006 VR7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
450674 2006 VD19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450675 2006 VX19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450676 2006 VB35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
450677 2006 VA41 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450678 2006 VU45 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
450679 2006 VE53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450680 2006 VO53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450681 2006 VJ64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450682 2006 VO67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450683 2006 VU92 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
450684 2006 VA94 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
450685 2006 VH99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450686 2006 VB123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
450687 2006 VK132 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450688 2006 VT173 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
450689 2006 WO 16/11/2006 Jornada D. S. Dixon 2,1 km MPC · JPL
450690 2006 WP 17/11/2006 Jarnac Jarnac Obs. 2,4 km MPC · JPL
450691 2006 WX13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
450692 2006 WJ61 02/11/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
450693 2006 WJ79 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
450694 2006 WY83 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
450695 2006 WO87 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
450696 2006 WT94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
450697 2006 WW94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450698 2006 WZ109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450699 2006 WA130 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
450700 2006 WY141 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
450701 2006 WL142 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
450702 2006 WK161 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
450703 2006 WT167 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
450704 2006 WX176 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
450705 2006 WW180 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
450706 2006 WG199 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
450707 2006 WC204 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
450708 2006 XU22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450709 2006 YB31 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450710 2006 YS42 23/12/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
450711 2007 AL29 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
450712 2007 BL11 17/01/2007 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
450713 2007 BK73 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
450714 2007 CG28 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
450715 2007 CE31 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450716 2007 DH32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
450717 2007 DC35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
450718 2007 DE67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450719 2007 DU67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
450720 2007 DB73 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450721 2007 EV8 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450722 2007 EZ13 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450723 2007 EE23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
450724 2007 EY68 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450725 2007 EN89 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
450726 2007 EK108 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450727 2007 EL220 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
450728 2007 EW221 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
450729 2007 FU46 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
450730 2007 GX7 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
450731 2007 GR16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450732 2007 GA21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
450733 2007 GS23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
450734 2007 GN46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
450735 2007 GW47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
450736 2007 GA48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450737 2007 GD52 14/04/2007 Moletai Molėtai Obs. 3,5 km MPC · JPL
450738 2007 GV64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450739 2007 GD66 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450740 2007 GO66 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450741 2007 HV23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
450742 2007 HP36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
450743 2007 HP38 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
450744 2007 HB39 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
450745 2007 HY50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450746 2007 HZ55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
450747 2007 HH59 18/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
450748 2007 HM66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
450749 2007 HY74 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450750 2007 HC85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450751 2007 HF88 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
450752 2007 HR97 22/04/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
450753 2007 JC17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450754 2007 JV34 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450755 2007 JF38 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
450756 2007 JW38 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
450757 2007 JW41 09/05/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
450758 2007 LL8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
450759 2007 LG33 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450760 2007 PJ1 05/08/2007 Altschwendt W. Ries 980 m MPC · JPL
450761 2007 QK11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450762 2007 RS18 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450763 2007 RX40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450764 2007 RY102 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450765 2007 RD107 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
450766 2007 RA134 11/09/2007 XuYi PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
450767 2007 RD140 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
450768 2007 RZ147 11/09/2007 XuYi PMO NEO 980 m MPC · JPL
450769 2007 RS157 11/09/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
450770 2007 RJ159 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
450771 2007 RD171 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450772 2007 RN171 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
450773 2007 RJ178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450774 2007 RG256 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450775 2007 RK260 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
450776 2007 RR262 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
450777 2007 SA 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
450778 2007 SW5 19/09/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
450779 2007 SE11 20/09/2007 Siding Spring SSS AMO 980 m MPC · JPL
450780 2007 SU18 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
450781 2007 TV50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450782 2007 TW72 12/10/2007 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
450783 2007 TA96 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
450784 2007 TL126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
450785 2007 TS158 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
450786 2007 TL172 14/10/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
450787 2007 TG196 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
450788 2007 TM213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
450789 2007 TF232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
450790 2007 TM235 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
450791 2007 TM259 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
450792 2007 TV261 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
450793 2007 TQ271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
450794 2007 TU274 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
450795 2007 TE300 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
450796 2007 TA301 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
450797 2007 TJ318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450798 2007 TM333 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
450799 2007 TO345 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
450800 2007 TB368 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
450801 2007 TP383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450802 2007 TH428 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450803 2007 TE432 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
450804 2007 TK442 04/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
450805 2007 TQ444 09/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
450806 2007 TP451 09/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
450807 2007 UC9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
450808 2007 UL39 20/10/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
450809 2007 UM88 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
450810 2007 UV91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
450811 2007 UJ100 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
450812 2007 UK100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450813 2007 UL100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450814 2007 UC135 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
450815 2007 VG4 02/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,9 km MPC · JPL
450816 2007 VD13 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
450817 2007 VK21 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
450818 2007 VQ34 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
450819 2007 VF55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450820 2007 VV55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450821 2007 VD57 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
450822 2007 VH61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450823 2007 VN86 02/11/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
450824 2007 VK89 04/11/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
450825 2007 VC93 03/11/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
450826 2007 VA95 08/11/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
450827 2007 VZ113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
450828 2007 VM120 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450829 2007 VF147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450830 2007 VZ164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450831 2007 VP166 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450832 2007 VL169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
450833 2007 VN191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
450834 2007 VT191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
450835 2007 VY197 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
450836 2007 VZ197 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
450837 2007 VE213 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
450838 2007 VH215 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450839 2007 VB246 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
450840 2007 VL253 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
450841 2007 VY264 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
450842 2007 VJ268 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
450843 2007 VY272 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
450844 2007 VS273 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
450845 2007 VX291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450846 2007 VT307 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
450847 2007 VF313 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450848 2007 WV16 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450849 2007 WE27 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
450850 2007 WF39 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
450851 2007 WT49 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
450852 2007 WU53 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
450853 2007 WQ55 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
450854 2007 WJ63 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
450855 2007 XF4 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450856 2007 XB15 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
450857 2007 XM16 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
450858 2007 XU23 12/12/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 740 m MPC · JPL
450859 2007 XJ24 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450860 2007 XB26 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
450861 2007 XU33 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
450862 2007 XU45 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450863 2007 XG50 13/12/2007 Tiki N. Teamo 1,4 km MPC · JPL
450864 2007 XX57 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
450865 2007 XJ58 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
450866 2007 YR18 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450867 2007 YB19 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
450868 2007 YB27 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
450869 2007 YS38 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
450870 2007 YE50 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
450871 2007 YH57 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450872 2007 YU62 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
450873 2007 YJ69 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
450874 2007 YD74 31/12/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
450875 2008 AL9 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
450876 2008 AA18 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
450877 2008 AR21 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
450878 2008 AF23 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
450879 2008 AY34 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450880 2008 AX40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
450881 2008 AA52 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
450882 2008 AL55 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450883 2008 AD57 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
450884 2008 AU72 15/01/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
450885 2008 AW81 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
450886 2008 AH92 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
450887 2008 AH93 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
450888 2008 AM94 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450889 2008 AM96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
450890 2008 AX104 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450891 2008 AU106 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
450892 2008 BT10 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450893 2008 BR17 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450894 2008 BT18 31/01/2008 Socorro LINEAR APO +1km · 780 m MPC · JPL
450895 2008 BL21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
450896 2008 BE24 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
450897 2008 BO32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
450898 2008 BP43 18/01/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
450899 2008 BE52 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450900 2008 CX13 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
450901 2008 CD21 03/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
450902 2008 CB60 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
450903 2008 CL77 06/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
450904 2008 CT108 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
450905 2008 CK118 03/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
450906 2008 CL122 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
450907 2008 CV128 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450908 2008 CX144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450909 2008 CX160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450910 2008 CB176 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
450911 2008 CF180 01/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
450912 2008 CO206 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450913 2008 CC207 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
450914 2008 CU214 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
450915 2008 DD3 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450916 2008 DD7 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450917 2008 DH34 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
450918 2008 DZ40 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
450919 2008 DN48 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
450920 2008 DB51 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450921 2008 DH89 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
450922 2008 ED1 02/03/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 2,5 km MPC · JPL
450923 2008 EK5 13/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
450924 2008 EN8 28/02/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
450925 2008 EB33 12/01/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
450926 2008 ER46 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
450927 2008 EB47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
450928 2008 EY76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450929 2008 EE99 14/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
450930 2008 EW148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
450931 Coculescu 2008 EX154 11/03/2008 La Silla EURONEAR 2,2 km MPC · JPL
450932 2008 EG165 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450933 2008 FY14 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450934 2008 FS15 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
450935 2008 FX21 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
450936 2008 FN23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
450937 2008 FJ46 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
450938 2008 FE78 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
450939 2008 FQ79 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
450940 2008 FU87 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
450941 2008 FD97 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
450942 2008 FH109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
450943 2008 FC126 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
450944 2008 FR127 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
450945 2008 FM132 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450946 2008 FL135 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450947 2008 GS114 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
450948 2008 GD127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
450949 2008 GG138 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
450950 2008 GW141 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450951 2008 HL8 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450952 2008 HF19 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
450953 2008 HC58 04/04/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
450954 2008 HC65 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
450955 2008 JX22 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450956 2008 JS28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
450957 2008 JT33 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450958 2008 JE40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450959 2008 KF1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
450960 2008 KB2 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
450961 2008 KD4 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
450962 2008 KD24 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
450963 2008 KN34 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
450964 2008 KG39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
450965 2008 NW3 13/07/2008 Eskridge G. Hug 590 m MPC · JPL
450966 2008 PK8 26/07/2008 Siding Spring SSS 650 m MPC · JPL
450967 2008 PW8 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 590 m MPC · JPL
450968 2008 QA32 30/08/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
450969 2008 QS38 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
450970 2008 QX45 26/08/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
450971 2008 RD43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
450972 2008 RJ72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
450973 2008 RP75 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
450974 2008 RM144 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450975 2008 RM146 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
450976 2008 SN4 22/09/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
450977 2008 SM7 23/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
450978 2008 SB9 22/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
450979 2008 SO28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450980 2008 SL30 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
450981 2008 SM84 27/09/2008 Taunus S. Karge, E. Schwab 710 m MPC · JPL
450982 2008 SX94 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450983 2008 SV122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
450984 2008 SL193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
450985 2008 SN223 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
450986 2008 SB285 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
450987 2008 SA293 20/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
450988 2008 SO303 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450989 2008 SD309 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
450990 2008 SO309 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
450991 2008 TG2 03/10/2008 Tiki N. Teamo 820 m MPC · JPL
450992 2008 TJ21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
450993 2008 TK48 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
450994 2008 TL49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
450995 2008 TW55 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450996 2008 TZ57 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450997 2008 TZ89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
450998 2008 TV91 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
450999 2008 TL106 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
451000 2008 TW114 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

446.000s  • 447.000s  • 448.000s  • 449.000s  • 450.000s  • 451.000s  • 452.000s  • 453.000s  • 454.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001