Danh sách tiểu hành tinh/17001–18000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17001 1999 CT54 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
17002 Kouzel 1999 CV54 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
17003 1999 CE55 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
17004 Sinkevich 1999 CR61 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
17005 1999 CD63 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
17006 1999 CH63 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
17007 1999 CK65 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
17008 1999 CL65 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
17009 1999 CM70 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
17010 1999 CQ72 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
17011 1999 CC80 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
17012 1999 CY80 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
17013 1999 CA82 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
17014 1999 CY96 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
17015 1999 CN117 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17016 1999 CV123 11/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
17017 1999 CJ138 11/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
17018 1999 DB1 18/02/1999 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
17019 Aldo 1999 DV3 23/02/1999 Montelupo M. Tombelli, G. Forti 7,1 km MPC · JPL
17020 Hopemeraengus 1999 DH4 24/02/1999 Cocoa I. P. Griffin 11 km MPC · JPL
17021 1999 DS6 20/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17022 Huisjen 1999 DN7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
17023 Abbott 1999 EG 07/03/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
17024 Costello 1999 EJ5 15/03/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
17025 Pilachowski 1999 ES5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
17026 1999 EC8 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
17027 1999 EF12 15/03/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
17028 1999 FJ5 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
17029 Cuillandre 1999 FM6 17/03/1999 Caussols ODAS 6,5 km MPC · JPL
17030 Sierks 1999 FC9 19/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
17031 Piethut 1999 FL9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
17032 Edlu 1999 FM9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
17033 Rusty 1999 FR9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
17034 Vasylshev 1999 FS9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
17035 Velichko 1999 FC10 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
17036 Krugly 1999 FD10 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
17037 1999 FV10 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
17038 Wake 1999 FO21 26/03/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,1 km MPC · JPL
17039 Yeuseyenka 1999 FN26 19/03/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17040 Almeida 1999 FT27 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
17041 Castagna 1999 FB30 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
17042 Madiraju 1999 FG30 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
17043 1999 FJ30 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17044 Mubdirahman 1999 FZ30 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
17045 Markert 1999 FV32 22/03/1999 Mauna Kea D. J. Tholen 2,9 km MPC · JPL
17046 Kenway 1999 FM33 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
17047 1999 FP33 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
17048 1999 FD34 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
17049 Miron 1999 FJ34 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
17050 Weiskopf 1999 FX45 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
17051 Oflynn 1999 FW46 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
17052 1999 FS51 20/03/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
17053 1999 FX56 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
17054 1999 GL2 06/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,8 km MPC · JPL
17055 1999 GP3 06/04/1999 King City, Ontario Observatory R. G. Sandness 3,5 km MPC · JPL
17056 Boschetti 1999 GW3 06/04/1999 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 2,9 km MPC · JPL
17057 1999 GS4 10/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,5 km MPC · JPL
17058 Rocknroll 1999 GA5 13/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,5 km MPC · JPL
17059 Elvis 1999 GX5 15/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
17060 Mikecombi 1999 GX7 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
17061 Tegler 1999 GQ8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
17062 Bardot 1999 GR8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
17063 Papaloizou 1999 GP9 15/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
17064 1999 GX16 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
17065 1999 GK17 15/04/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
17066 Ginagallant 1999 GG18 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
17067 1999 GF19 15/04/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
17068 1999 GO19 15/04/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
17069 1999 GD20 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
17070 1999 GG20 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
17071 1999 GK21 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
17072 Athiviraham 1999 GT31 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
17073 Alexblank 1999 GX34 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
17074 1999 GQ36 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
17075 Pankonin 1999 GF49 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
17076 Betti 1999 HO 18/04/1999 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
17077 Pampaloni 1999 HY2 25/04/1999 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 4,0 km MPC · JPL
17078 Sellers 1999 HD3 24/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 10 km MPC · JPL
17079 Lavrovsky 1999 HD9 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17080 1999 HE9 17/04/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
17081 Jaytee 1999 JT1 08/05/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
17082 1999 JC3 09/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,2 km MPC · JPL
17083 1999 JB4 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
17084 1999 JV14 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
17085 1999 JM16 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
17086 Ruima 1999 JH18 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
17087 1999 JC19 10/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17088 Giupalazzolo 1999 JF19 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17089 Mercado 1999 JU19 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
17090 Mundaca 1999 JE21 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
17091 Senthalir 1999 JM21 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
17092 Sharanya 1999 JP21 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
17093 1999 JH22 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
17094 1999 JV25 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
17095 Mahadik 1999 JN26 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
17096 1999 JX26 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
17097 Ronneuman 1999 JX31 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
17098 Ikedamai 1999 JE34 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
17099 1999 JE37 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
17100 Kamiokanatsu 1999 JT37 10/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17101 Sakenova 1999 JZ38 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17102 Begzhigitova 1999 JB41 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
17103 Kadyrsizova 1999 JC42 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
17104 McCloskey 1999 JV46 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
17105 1999 JC47 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
17106 1999 JT48 10/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
17107 1999 JJ51 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
17108 Patricorbett 1999 JL51 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
17109 1999 JF52 10/05/1999 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
17110 1999 JG52 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
17111 1999 JH52 10/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
17112 1999 JM52 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
17113 1999 JE54 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
17114 1999 JJ54 10/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17115 Justiniano 1999 JT54 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
17116 1999 JO57 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
17117 1999 JL58 10/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
17118 1999 JM58 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
17119 Alexisrodrz 1999 JP59 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17120 1999 JP60 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
17121 Fernandonido 1999 JX60 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
17122 1999 JH63 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
17123 1999 JQ63 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
17124 1999 JC65 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
17125 1999 JB68 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
17126 1999 JH68 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
17127 1999 JE69 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
17128 1999 JS75 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
17129 1999 JM78 13/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17130 1999 JV79 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17131 1999 JL80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
17132 1999 JV80 12/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17133 1999 JC81 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
17134 1999 JX81 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
17135 1999 JD82 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
17136 1999 JE82 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
17137 1999 JK84 12/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
17138 1999 JM84 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
17139 Malyshev 1999 JS86 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17140 1999 JU86 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17141 1999 JV94 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
17142 1999 JQ95 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
17143 1999 JN97 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
17144 1999 JW98 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
17145 1999 JG99 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
17146 1999 JB102 13/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17147 1999 JF102 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
17148 1999 JJ105 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
17149 1999 JM105 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
17150 1999 JP109 13/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17151 1999 JB114 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
17152 1999 JA118 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
17153 1999 JK119 13/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17154 1999 JS121 13/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17155 1999 KZ1 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
17156 Kennethseitz 1999 KS3 19/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
17157 1999 KP6 21/05/1999 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
17158 1999 KA8 18/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
17159 1999 KG15 18/05/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
17160 1999 LT10 08/06/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
17161 1999 LQ13 09/06/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
17162 1999 LX13 09/06/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
17163 Vasifedoseev 1999 LT19 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
17164 1999 LP24 09/06/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
17165 1999 LS27 09/06/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17166 Secombe 1999 MC 17/06/1999 Reedy Creek J. Broughton 11 km MPC · JPL
17167 1999 NB 04/07/1999 Kleť Kleť Obs. 10 km MPC · JPL
17168 1999 NP3 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
17169 Tatarinov 1999 NQ23 14/07/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
17170 Vsevustinov 1999 NS25 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
17171 1999 NB38 14/07/1999 Socorro LINEAR 41 km MPC · JPL
17172 1999 NZ41 14/07/1999 Socorro LINEAR 34 km MPC · JPL
17173 Evgenyamosov 1999 RN10 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
17174 1999 RX53 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
17175 1999 SS3 24/09/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
17176 Viktorov 1999 SH17 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
17177 1999 TA41 08/10/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
17178 1999 TK218 15/10/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
17179 Codina 1999 TC224 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
17180 1999 TS291 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
17181 1999 UM3 19/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
17182 1999 VU 01/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
17183 1999 VO2 05/11/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
17184 Carlrogers 1999 VL22 13/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 12 km MPC · JPL
17185 Mcdavid 1999 VU23 14/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,7 km MPC · JPL
17186 Sergivanov 1999 VP28 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
17187 1999 VM72 14/11/1999 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
17188 1999 WC2 17/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
17189 1999 WU3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
17190 Retopezzoli 1999 WY8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 5,1 km MPC · JPL
17191 1999 XS107 04/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
17192 Loharu 1999 XL172 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17193 Alexeybaran 1999 XC205 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17194 1999 XA221 14/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
17195 Jimrichardson 1999 XQ234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
17196 Mastrodemos 1999 XW234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
17197 Matjazbone 2000 AC12 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
17198 Gorjup 2000 AA31 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17199 2000 AT40 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
17200 2000 AF47 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17201 Matjazhumar 2000 AJ58 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
17202 2000 AJ64 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
17203 2000 AM64 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17204 2000 AR75 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17205 2000 AM105 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
17206 2000 AJ125 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
17207 2000 AW126 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
17208 Pokrovska 2000 AH130 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
17209 2000 AH148 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
17210 2000 AY172 07/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17211 Brianfisher 2000 AY174 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
17212 2000 AV183 07/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
17213 2000 AF186 08/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
17214 2000 AR189 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
17215 Slivan 2000 AG238 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
17216 Scottstuart 2000 AK243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
17217 2000 AR243 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
17218 2000 BV16 30/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
17219 Gianninoto 2000 CV 01/02/2000 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
17220 Johnpenna 2000 CX26 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
17221 2000 CZ28 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
17222 Perlmutter 2000 CU44 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17223 2000 CX56 05/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
17224 Randoross 2000 CP58 05/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
17225 Alanschorn 2000 CS60 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
17226 2000 CC76 08/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
17227 2000 CW80 11/02/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 7,4 km MPC · JPL
17228 2000 CJ94 08/02/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
17229 2000 CR97 13/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
17230 2000 CX116 03/02/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
17231 2000 CB122 03/02/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
17232 2000 DE3 27/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
17233 Stanshapiro 2000 DU58 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
17234 2000 EL11 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
17235 2000 EC29 04/03/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
17236 2000 EK45 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
17237 2000 EC50 07/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
17238 2000 EP56 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
17239 2000 EH95 09/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17240 Gletorrence 2000 EK95 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17241 Wooden 2000 EM126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
17242 Leslieyoung 2000 EX130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
17243 2000 FX35 29/03/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
17244 2000 FF50 28/03/2000 Kvistaberg UDAS 7,4 km MPC · JPL
17245 2000 GS42 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
17246 Christophedumas 2000 GL74 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
17247 Vanverst 2000 GG105 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17248 2000 GC107 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
17249 Eliotyoung 2000 GM110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
17250 Genelucas 2000 GW122 11/04/2000 Fountain Hills C. W. Juels 10 km MPC · JPL
17251 Vondracek 2000 GA127 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
17252 2000 GJ127 07/04/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
17253 Vonsecker 2000 GW136 12/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
17254 2000 GG137 12/04/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
17255 2000 GS163 11/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
17256 2000 HZ22 30/04/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
17257 Strazzulla 2000 HM25 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
17258 Whalen 2000 HK90 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
17259 2000 JE1 02/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
17260 Kušnirák 2000 JQ58 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17261 2000 JB62 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
17262 Winokur 2000 JS62 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
17263 2000 JL65 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
17264 2000 JM66 06/05/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
17265 Debennett 2000 JP83 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17266 2000 KT6 27/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17267 2000 KY48 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
17268 2000 KZ50 29/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
17269 Dicksmith 2000 LN1 03/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 7,5 km MPC · JPL
17270 Nolthenius 2000 LB2 04/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 13 km MPC · JPL
17271 2000 LL2 04/06/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
17272 2000 LU4 05/06/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
17273 Karnik 2000 LD13 05/06/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
17274 2000 LC16 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17275 2000 LX19 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
17276 2000 LU22 04/06/2000 Haleakala NEAT 18 km MPC · JPL
17277 Jarrydlevine 2000 LP25 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17278 Viggh 2000 LK27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
17279 Jeniferevans 2000 LX27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
17280 Shelly 2000 LK28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
17281 Mattblythe 2000 LV28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
17282 2000 LS34 03/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
17283 Ustinov 2000 MB1 24/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 18 km MPC · JPL
17284 2000 MJ5 26/06/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
17285 Bezout 2000 NU 03/07/2000 Prescott P. G. Comba 7,6 km MPC · JPL
17286 Bisei 2000 NB6 08/07/2000 Bisei SG Center BATTeRS 4,1 km MPC · JPL
17287 2000 NP10 07/07/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
17288 2000 NZ10 10/07/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 3,6 km MPC · JPL
17289 2037 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 15 km MPC · JPL
17290 2060 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
17291 2547 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
17292 2656 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
17293 2743 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
17294 2787 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
17295 2827 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
17296 3541 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
17297 3560 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 30 km MPC · JPL
17298 4031 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
17299 4168 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
17300 4321 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17301 4609 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
17302 4610 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
17303 4629 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
17304 4637 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
17305 Caniff 4652 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 25 km MPC · JPL
17306 4865 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
17307 4895 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
17308 6079 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
17309 6528 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
17310 6574 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
17311 6584 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
17312 7622 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
17313 9542 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
17314 Aisakos 1024 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 36 km MPC · JPL
17315 1089 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
17316 1198 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
17317 1208 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
17318 2091 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
17319 3078 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
17320 3182 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 9,8 km MPC · JPL
17321 3188 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
17322 3274 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
17323 3284 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
17324 3292 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
17325 3300 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
17326 4023 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
17327 4155 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
17328 1176 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
17329 1277 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,7 km MPC · JPL
17330 1358 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
17331 2056 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
17332 2120 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
17333 2174 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
17334 2275 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 9,9 km MPC · JPL
17335 2281 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
17336 3193 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
17337 3198 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
17338 3212 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
17339 4060 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
17340 4096 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
17341 4120 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
17342 5185 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
17343 1111 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
17344 1120 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
17345 2216 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
17346 2395 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
17347 3449 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
17348 4166 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
17349 4353 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 14 km MPC · JPL
17350 1968 OJ 18/07/1968 Cerro El Roble C. Torres, S. Cofré 8,0 km MPC · JPL
17351 Pheidippos 1973 SV 19/09/1973 Palomar PLS 29 km MPC · JPL
17352 1975 SG1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 7,5 km MPC · JPL
17353 1975 TE 10/10/1975 Anderson Mesa H. L. Giclas 3,7 km MPC · JPL
17354 Matrosov 1977 EU1 13/03/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 7,1 km MPC · JPL
17355 1978 NK 10/07/1978 Palomar E. F. Helin, E. M. Shoemaker 5,5 km MPC · JPL
17356 Vityazev 1978 PG4 09/08/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 2,8 km MPC · JPL
17357 Lucataliano 1978 QH3 23/08/1978 Mount Stromlo G. DeSanctis, V. Zappalà 10 km MPC · JPL
17358 Lozino-Lozinskij 1978 SU4 27/09/1978 Nauchnij L. I. Chernykh 3,9 km MPC · JPL
17359 1978 UP4 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 8,2 km MPC · JPL
17360 1978 UX5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,9 km MPC · JPL
17361 1978 UF7 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 8,4 km MPC · JPL
17362 1978 UT7 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 9,2 km MPC · JPL
17363 1978 VF3 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
17364 1978 VR10 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 9,7 km MPC · JPL
17365 1978 VF11 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 45 km MPC · JPL
17366 1979 OV4 24/07/1979 Palomar S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
17367 1979 OU11 26/07/1979 Palomar S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
17368 Korn 1979 QV1 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,8 km MPC · JPL
17369 Eremeeva 1979 QR2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 5,4 km MPC · JPL
17370 1980 CJ 13/02/1980 Harvard Observatory Harvard Obs. 15 km MPC · JPL
17371 1981 DT 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 10 km MPC · JPL
17372 1981 DV 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
17373 1981 EQ3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,7 km MPC · JPL
17374 1981 EF4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,2 km MPC · JPL
17375 1981 EJ4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
17376 1981 EQ4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,0 km MPC · JPL
17377 1981 EF5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
17378 1981 EM5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,9 km MPC · JPL
17379 1981 ED8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
17380 1981 EB10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
17381 1981 EC11 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
17382 1981 EH11 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
17383 1981 EE12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
17384 1981 EM12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
17385 1981 EU13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
17386 1981 EA23 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,2 km MPC · JPL
17387 1981 EV23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
17388 1981 EZ24 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
17389 1981 EN30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 11 km MPC · JPL
17390 1981 EZ37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,9 km MPC · JPL
17391 1981 EK39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
17392 1981 EY40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
17393 1981 EA41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,4 km MPC · JPL
17394 1981 ER42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,8 km MPC · JPL
17395 1981 EA44 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
17396 1981 EK45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
17397 1981 EF48 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 13 km MPC · JPL
17398 1982 UR2 20/10/1982 Kitt Peak G. Aldering 9,6 km MPC · JPL
17399 Andysanto 1983 RL 06/09/1983 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,1 km MPC · JPL
17400 1985 PL1 13/08/1985 Harvard Observatory Oak Ridge Observatory 7,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17401 1985 RP3 07/09/1985 La Silla H. Debehogne 3,2 km MPC · JPL
17402 Valeryshuvalov 1985 UF 20/10/1985 Anderson Mesa E. Bowell 3,6 km MPC · JPL
17403 Masciarelli 1986 EL5 06/03/1986 La Silla G. DeSanctis 6,8 km MPC · JPL
17404 1986 TZ3 04/10/1986 Kleť A. Mrkos 3,3 km MPC · JPL
17405 1986 VQ2 04/11/1986 Caussols CERGA 3,3 km MPC · JPL
17406 1987 DO 25/02/1987 Ojima T. Niijima, T. Urata 2,8 km MPC · JPL
17407 Teige 1987 TG 14/10/1987 Kleť A. Mrkos 9,0 km MPC · JPL
17408 McAdams 1987 UZ1 19/10/1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,3 km MPC · JPL
17409 1988 BA4 19/01/1988 La Silla H. Debehogne 2,5 km MPC · JPL
17410 1988 CQ4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
17411 1988 DF3 22/02/1988 Siding Spring R. H. McNaught 3,6 km MPC · JPL
17412 Kroll 1988 KV 24/05/1988 La Silla W. Landgraf 2,8 km MPC · JPL
17413 1988 RT4 01/09/1988 La Silla H. Debehogne 10 km MPC · JPL
17414 1988 RN10 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 22 km MPC · JPL
17415 1988 RO10 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 18 km MPC · JPL
17416 1988 RR10 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 18 km MPC · JPL
17417 1988 RY10 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 28 km MPC · JPL
17418 1988 RT12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 16 km MPC · JPL
17419 1988 RH13 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 33 km MPC · JPL
17420 1988 RL13 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 18 km MPC · JPL
17421 1988 SW1 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 24 km MPC · JPL
17422 1988 SE2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
17423 1988 SK2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 15 km MPC · JPL
17424 1988 SP2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 18 km MPC · JPL
17425 1989 AM3 04/01/1989 Siding Spring R. H. McNaught 9,5 km MPC · JPL
17426 1989 CS1 05/02/1989 Gekko Y. Oshima 5,5 km MPC · JPL
17427 Poe 1989 CQ2 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 14 km MPC · JPL
17428 Charleroi 1989 DL 28/02/1989 La Silla H. Debehogne 30 km MPC · JPL
17429 1989 GD1 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
17430 1989 KF 31/05/1989 Palomar H. E. Holt 11 km MPC · JPL
17431 Sainte-Colombe 1989 RT 03/09/1989 Haute Provence E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
17432 1989 SR 29/09/1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,3 km MPC · JPL
17433 1989 SV2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 8,2 km MPC · JPL
17434 1989 SN3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
17435 di Giovanni 1989 SP3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
17436 1989 SV3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
17437 Stekene 1989 SC4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 14 km MPC · JPL
17438 Quasimodo 1989 SQ4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
17439 Juliesan 1989 TR3 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 8,6 km MPC · JPL
17440 1989 TP14 02/10/1989 La Silla H. Debehogne 13 km MPC · JPL
17441 1989 UE 20/10/1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta 3,0 km MPC · JPL
17442 1989 UO5 30/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 23 km MPC · JPL
17443 1989 UU5 30/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 12 km MPC · JPL
17444 1989 VQ1 03/11/1989 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
17445 Avatcha 1989 YC5 28/12/1989 Haute Provence E. W. Elst 20 km MPC · JPL
17446 Mopaku 1990 BC2 23/01/1990 Kavalur R. Rajamohan 4,8 km MPC · JPL
17447 Heindl 1990 HE 25/04/1990 Palomar E. F. Helin 3,6 km MPC · JPL
17448 1990 HU1 27/04/1990 Siding Spring R. H. McNaught 4,2 km MPC · JPL
17449 1990 OD5 27/07/1990 Palomar H. E. Holt 11 km MPC · JPL
17450 1990 QO4 23/08/1990 Palomar H. E. Holt 7,7 km MPC · JPL
17451 1990 QF8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
17452 Amurreka 1990 QE10 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
17453 1990 RQ9 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
17454 1990 SA7 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
17455 1990 SH7 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
17456 1990 SS7 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
17457 1990 SC11 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,3 km MPC · JPL
17458 Dick 1990 TP7 13/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,5 km MPC · JPL
17459 Andreashofer 1990 TJ8 13/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,0 km MPC · JPL
17460 Mang 1990 TC11 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,2 km MPC · JPL
17461 Shigosenger 1990 UD1 20/10/1990 Geisei T. Seki 6,9 km MPC · JPL
17462 Takahisa 1990 UP1 22/10/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,8 km MPC · JPL
17463 1990 UO5 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
17464 1990 VX1 11/11/1990 Fujieda H. Shiozawa, M. Kizawa 3,6 km MPC · JPL
17465 Inawashiroko 1990 VU3 11/11/1990 Geisei T. Seki 7,0 km MPC · JPL
17466 Vargasllosa 1990 VL4 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
17467 1990 VE6 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
17468 1990 WT6 21/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
17469 1991 BT 19/01/1991 Dynic A. Sugie 6,0 km MPC · JPL
17470 Mitsuhashi 1991 BX 19/01/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 12 km MPC · JPL
17471 1991 EO2 11/03/1991 La Silla H. Debehogne 3,8 km MPC · JPL
17472 Dinah 1991 FY 17/03/1991 Ojima T. Niijima, T. Urata 4,2 km MPC · JPL
17473 Freddiemercury 1991 FM3 21/03/1991 La Silla H. Debehogne 3,4 km MPC · JPL
17474 1991 GK5 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
17475 1991 GA7 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
17476 1991 GG7 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
17477 1991 GN9 10/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
17478 1991 LQ 13/06/1991 Palomar E. F. Helin 5,1 km MPC · JPL
17479 1991 PV9 13/08/1991 Palomar E. F. Helin 6,4 km MPC · JPL
17480 1991 PE10 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 4,3 km MPC · JPL
17481 1991 PE11 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 4,2 km MPC · JPL
17482 1991 PY14 06/08/1991 Palomar H. E. Holt 5,8 km MPC · JPL
17483 1991 RA 02/09/1991 Siding Spring K. S. Russell 1,6 km MPC · JPL
17484 Ganghofer 1991 RY4 13/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,7 km MPC · JPL
17485 1991 RP9 05/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 6,3 km MPC · JPL
17486 Hodler 1991 RB41 10/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,9 km MPC · JPL
17487 1991 SY 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 6,4 km MPC · JPL
17488 Mantl 1991 TQ6 02/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,0 km MPC · JPL
17489 Trenker 1991 TS6 02/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,2 km MPC · JPL
17490 1991 UC3 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,9 km MPC · JPL
17491 1991 UM3 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 10 km MPC · JPL
17492 Hippasos 1991 XG1 10/12/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 54 km MPC · JPL
17493 Wildcat 1991 YA 31/12/1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 6,7 km MPC · JPL
17494 Antaviana 1992 AM3 11/01/1992 Mérida O. A. Naranjo 9,7 km MPC · JPL
17495 1992 DY 27/02/1992 Uenohara N. Kawasato 3,7 km MPC · JPL
17496 Augustinus 1992 DM2 29/02/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,3 km MPC · JPL
17497 1992 DO6 29/02/1992 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
17498 1992 EP4 01/03/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
17499 1992 EJ5 01/03/1992 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
17500 1992 EQ10 06/03/1992 La Silla UESAC 6,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17501 Tetsuro 1992 FG 23/03/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,5 km MPC · JPL
17502 Manabeseiji 1992 FD1 23/03/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,0 km MPC · JPL
17503 Celestechild 1992 FK1 26/03/1992 Siding Spring R. H. McNaught 2,9 km MPC · JPL
17504 1992 GB2 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
17505 1992 GO2 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
17506 Walschap 1992 GW4 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
17507 1992 HH5 24/04/1992 La Silla H. Debehogne 3,4 km MPC · JPL
17508 Takumadan 1992 JH 03/05/1992 Geisei T. Seki 6,9 km MPC · JPL
17509 Ikumadan 1992 JR 04/05/1992 Geisei T. Seki 3,5 km MPC · JPL
17510 1992 PD6 01/08/1992 La Silla H. Debehogne, Á. López-G. 2,5 km MPC · JPL
17511 1992 QN 29/08/1992 Palomar E. F. Helin, J. Alu 1,2 km MPC · JPL
17512 1992 RN 04/09/1992 Kiyosato S. Otomo 5,9 km MPC · JPL
17513 1992 UM 19/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,0 km MPC · JPL
17514 1992 UA1 19/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,9 km MPC · JPL
17515 1992 UT1 21/10/1992 Dynic A. Sugie 3,8 km MPC · JPL
17516 Kogayukihito 1992 UZ6 28/10/1992 Kitami M. Yanai, K. Watanabe 4,4 km MPC · JPL
17517 1992 WZ3 21/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,1 km MPC · JPL
17518 Redqueen 1992 YD 18/12/1992 Yakiimo A. Natori, T. Urata 7,0 km MPC · JPL
17519 Pritsak 1992 YE2 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
17520 Hisayukiyoshio 1993 BX2 23/01/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 12 km MPC · JPL
17521 Kiek 1993 BR4 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
17522 1993 BL7 23/01/1993 La Silla E. W. Elst 9,7 km MPC · JPL
17523 1993 FX2 23/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
17524 1993 FS4 17/03/1993 La Silla UESAC 6,9 km MPC · JPL
17525 1993 FH5 17/03/1993 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
17526 1993 FV5 17/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
17527 1993 FC14 17/03/1993 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
17528 1993 FX14 17/03/1993 La Silla UESAC 5,2 km MPC · JPL
17529 1993 FJ23 21/03/1993 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
17530 1993 FZ23 21/03/1993 La Silla UESAC 6,9 km MPC · JPL
17531 1993 FU25 21/03/1993 La Silla UESAC 8,8 km MPC · JPL
17532 1993 FD34 19/03/1993 La Silla UESAC 4,3 km MPC · JPL
17533 1993 FR36 19/03/1993 La Silla UESAC 9,2 km MPC · JPL
17534 1993 FB40 19/03/1993 La Silla UESAC 8,9 km MPC · JPL
17535 1993 FF40 19/03/1993 La Silla UESAC 5,7 km MPC · JPL
17536 1993 FM40 19/03/1993 La Silla UESAC 6,2 km MPC · JPL
17537 1993 FN40 19/03/1993 La Silla UESAC 6,0 km MPC · JPL
17538 1993 FZ44 19/03/1993 La Silla UESAC 7,7 km MPC · JPL
17539 1993 FR46 19/03/1993 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
17540 1993 FX81 18/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
17541 1993 OL5 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
17542 1993 OW6 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
17543 Sosva 1993 PA3 14/08/1993 Caussols E. W. Elst 10 km MPC · JPL
17544 Kojiroishikawa 1993 RF2 15/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,5 km MPC · JPL
17545 1993 RZ3 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
17546 Osadakentaro 1993 SB2 19/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,1 km MPC · JPL
17547 Nestebovelli 1993 SN2 21/09/1993 Stroncone A. Vagnozzi 3,0 km MPC · JPL
17548 1993 SX6 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
17549 1993 TW12 13/10/1993 Palomar H. E. Holt 3,4 km MPC · JPL
17550 1993 TO18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
17551 1993 TZ31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
17552 1993 TZ36 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
17553 1993 UQ5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
17554 1993 VY 09/11/1993 Palomar E. F. Helin 4,3 km MPC · JPL
17555 Kenkennedy 1993 VC5 04/11/1993 Siding Spring R. H. McNaught 2,6 km MPC · JPL
17556 Pierofrancesca 1993 WB 16/11/1993 Colleverde V. S. Casulli 2,9 km MPC · JPL
17557 1994 AX 04/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
17558 1994 AA1 04/01/1994 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu 4,3 km MPC · JPL
17559 1994 AR1 08/01/1994 Dynic A. Sugie 4,1 km MPC · JPL
17560 1994 AD3 14/01/1994 Sormano C. Gualdoni, A. Testa 2,4 km MPC · JPL
17561 1994 AE11 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
17562 1994 BG4 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 3,6 km MPC · JPL
17563 Tsuneyoshi 1994 CC1 05/02/1994 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu 8,8 km MPC · JPL
17564 1994 CQ1 07/02/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
17565 1994 CG2 12/02/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
17566 1994 CE11 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
17567 Hoshinoyakata 1994 GP 05/04/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 17 km MPC · JPL
17568 1994 GT8 11/04/1994 Palomar E. F. Helin 11 km MPC · JPL
17569 1994 LB8 08/06/1994 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
17570 1994 NQ 06/07/1994 Palomar E. F. Helin 3,6 km MPC · JPL
17571 1994 PV 14/08/1994 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
17572 1994 PX11 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
17573 1994 PJ13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
17574 1994 PT13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
17575 1994 PQ14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 8,7 km MPC · JPL
17576 1994 PL25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
17577 1994 PD38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,9 km MPC · JPL
17578 1994 QQ 16/08/1994 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
17579 Lewkopelew 1994 TQ16 05/10/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,9 km MPC · JPL
17580 1994 VV 03/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
17581 1994 VE1 04/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
17582 1994 WL 25/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
17583 1994 WV2 30/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
17584 1994 XF1 06/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
17585 1994 YC4 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
17586 1995 AT2 10/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
17587 1995 BD 20/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 19 km MPC · JPL
17588 1995 BH2 30/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
17589 1995 BR10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
17590 1995 CG 01/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
17591 1995 DG 20/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 8,6 km MPC · JPL
17592 1995 DR 22/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
17593 1995 DV 20/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
17594 1995 DX5 23/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
17595 1995 EO 01/03/1995 Kleť Kleť Obs. 2,8 km MPC · JPL
17596 1995 EP1 11/03/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
17597 Stefanzweig 1995 EK8 04/03/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,1 km MPC · JPL
17598 1995 KE2 23/05/1995 Kiyosato S. Otomo 4,9 km MPC · JPL
17599 1995 ON4 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
17600 Dobřichovice 1995 SO 18/09/1995 Ondřejov L. Kotková 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17601 Sheldonschafer 1995 SS 19/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 2,5 km MPC · JPL
17602 Dr. G. 1995 SO1 19/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 9,9 km MPC · JPL
17603 Qoyllurwasi 1995 SG5 20/09/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 11 km MPC · JPL
17604 1995 SO26 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
17605 1995 SR26 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
17606 Wumengchao 1995 ST53 28/09/1995 Xinglong SCAP 8,3 km MPC · JPL
17607 Táborsko 1995 TC 02/10/1995 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 5,0 km MPC · JPL
17608 Terezín 1995 TN 12/10/1995 Kleť M. Tichý 6,6 km MPC · JPL
17609 1995 UR 18/10/1995 Catalina Station T. B. Spahr 3,9 km MPC · JPL
17610 1995 UJ1 23/10/1995 Sudbury D. di Cicco 9,0 km MPC · JPL
17611 Jožkakubík 1995 UP2 24/10/1995 Kleť Kleť Obs. 8,4 km MPC · JPL
17612 Whiteknight 1995 UW6 20/10/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 4,9 km MPC · JPL
17613 1995 UP7 27/10/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,1 km MPC · JPL
17614 1995 UT7 27/10/1995 Sormano P. Sicoli, P. Chiavenna 5,4 km MPC · JPL
17615 Takeomasaru 1995 UZ8 30/10/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 14 km MPC · JPL
17616 1995 UE15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
17617 Takimotoikuo 1995 UD45 28/10/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 11 km MPC · JPL
17618 1995 VO 04/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 9,1 km MPC · JPL
17619 1995 VT 01/11/1995 Kiyosato S. Otomo 11 km MPC · JPL
17620 1995 WY 18/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 9,3 km MPC · JPL
17621 1995 WD1 16/11/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,0 km MPC · JPL
17622 1995 WW2 20/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,5 km MPC · JPL
17623 1995 WO42 30/11/1995 Xinglong SCAP 14 km MPC · JPL
17624 1996 AT 10/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
17625 Joseflada 1996 AY1 14/01/1996 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 8,0 km MPC · JPL
17626 1996 AG2 12/01/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 18 km MPC · JPL
17627 Humptydumpty 1996 BM3 27/01/1996 Oohira T. Urata 12 km MPC · JPL
17628 1996 FB5 21/03/1996 Socorro Lincoln Lab ETS 2,6 km MPC · JPL
17629 Koichisuzuki 1996 HN1 21/04/1996 Nanyo T. Okuni 2,5 km MPC · JPL
17630 1996 HM21 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
17631 1996 HV21 21/04/1996 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
17632 1996 HW21 21/04/1996 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
17633 1996 JU 11/05/1996 Catalina Station T. B. Spahr 4,5 km MPC · JPL
17634 1996 NM3 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
17635 1996 OC1 20/07/1996 Xinglong SCAP 5,0 km MPC · JPL
17636 1996 PQ 09/08/1996 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
17637 Blaschke 1996 PA1 11/08/1996 Prescott P. G. Comba 3,2 km MPC · JPL
17638 Sualan 1996 PB1 11/08/1996 Rand G. R. Viscome 2,2 km MPC · JPL
17639 1996 PA4 09/08/1996 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
17640 Mount Stromlo 1996 PA7 15/08/1996 Macquarie R. H. McNaught, J. B. Child 3,8 km MPC · JPL
17641 1996 SW7 18/09/1996 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
17642 1996 TY4 06/10/1996 Rand G. R. Viscome 4,2 km MPC · JPL
17643 1996 TJ5 09/10/1996 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
17644 1996 TW8 10/10/1996 Catalina Station T. B. Spahr 6,9 km MPC · JPL
17645 Inarimori 1996 TR14 09/10/1996 Nanyo T. Okuni 6,4 km MPC · JPL
17646 1996 TM36 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
17647 1996 TR41 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
17648 1996 UU 16/10/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,1 km MPC · JPL
17649 Brunorossi 1996 UP1 17/10/1996 Colleverde V. S. Casulli 4,9 km MPC · JPL
17650 1996 UH5 29/10/1996 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
17651 Tajimi 1996 VM1 03/11/1996 Tajimi T. Mizuno, T. Furuta 4,5 km MPC · JPL
17652 Nepoti 1996 VQ1 03/11/1996 Pianoro V. Goretti 10 km MPC · JPL
17653 Bochner 1996 VM2 10/11/1996 Prescott P. G. Comba 8,1 km MPC · JPL
17654 1996 VK3 06/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
17655 1996 VL3 06/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
17656 Hayabusa 1996 VL4 06/11/1996 Chichibu N. Satō 6,7 km MPC · JPL
17657 Himawari 1996 VO4 06/11/1996 Chichibu N. Satō 9,0 km MPC · JPL
17658 1996 VS4 13/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
17659 1996 VX5 15/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
17660 1996 VP6 07/11/1996 Church Stretton S. P. Laurie 4,1 km MPC · JPL
17661 1996 VW7 03/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,5 km MPC · JPL
17662 1996 VG30 07/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 9,1 km MPC · JPL
17663 1996 VK30 07/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,2 km MPC · JPL
17664 1996 VP30 07/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,7 km MPC · JPL
17665 1996 WD 16/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
17666 1996 XR 01/12/1996 Chichibu N. Satō 3,5 km MPC · JPL
17667 1996 XT5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
17668 1996 XW5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 8,9 km MPC · JPL
17669 1996 XF6 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 18 km MPC · JPL
17670 Liddell 1996 XQ19 08/12/1996 Oohira T. Urata 7,0 km MPC · JPL
17671 1996 XS19 11/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
17672 1996 XS25 11/12/1996 Saji Saji Obs. 13 km MPC · JPL
17673 Houkidaisen 1996 XL32 15/12/1996 Saji Saji Obs. 6,6 km MPC · JPL
17674 1996 YG 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
17675 1996 YU 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
17676 1997 AG1 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
17677 1997 AW2 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
17678 1997 AG3 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
17679 1997 AK4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
17680 1997 AW5 01/01/1997 Xinglong SCAP 9,9 km MPC · JPL
17681 Tweedledum 1997 AQ6 06/01/1997 Oohira T. Urata 2,4 km MPC · JPL
17682 1997 AR12 10/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,6 km MPC · JPL
17683 Kanagawa 1997 AR16 10/01/1997 Hadano Obs. A. Asami 17 km MPC · JPL
17684 1997 AS16 14/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
17685 1997 AJ19 13/01/1997 Nanyo T. Okuni 8,4 km MPC · JPL
17686 1997 BC2 29/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
17687 1997 BN2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
17688 1997 BM3 31/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,5 km MPC · JPL
17689 1997 CS 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,4 km MPC · JPL
17690 1997 CY2 03/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,8 km MPC · JPL
17691 1997 CF17 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
17692 1997 CX27 06/02/1997 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
17693 Wangdaheng 1997 CP28 15/02/1997 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
17694 Jiránek 1997 ET1 04/03/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 6,5 km MPC · JPL
17695 1997 EE7 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
17696 Bombelli 1997 EH8 08/03/1997 Prescott P. G. Comba 7,8 km MPC · JPL
17697 Evanchen 1997 EQ41 10/03/1997 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
17698 Racheldavis 1997 EW42 10/03/1997 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17699 1997 GX7 02/04/1997 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
17700 Oleksiygolubov 1997 GM40 07/04/1997 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17701 1997 GU41 09/04/1997 La Silla E. W. Elst 14 km MPC · JPL
17702 Kryštofharant 1997 JD 01/05/1997 Ondřejov P. Pravec 6,6 km MPC · JPL
17703 Bombieri 1997 RS5 09/09/1997 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
17704 1997 UM5 21/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
17705 1997 UM24 28/10/1997 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
17706 1997 VA6 09/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
17707 1997 VM7 02/11/1997 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
17708 1997 WB 18/11/1997 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
17709 1997 WV1 19/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
17710 1997 WT2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
17711 1997 WA7 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
17712 Fatherwilliam 1997 WK7 19/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,4 km MPC · JPL
17713 1997 WJ20 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
17714 1997 WR38 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17715 1997 WZ39 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
17716 1997 WW43 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
17717 1997 XL 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
17718 1997 XZ 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
17719 1997 XV1 02/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
17720 Manuboccuni 1997 XH10 07/12/1997 Cima Ekar M. Tombelli 3,6 km MPC · JPL
17721 1997 XT10 10/12/1997 Xinglong SCAP 6,3 km MPC · JPL
17722 1997 YT1 21/12/1997 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
17723 1997 YA4 22/12/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
17724 1997 YZ5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
17725 1997 YQ7 27/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
17726 1997 YS10 22/12/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
17727 1997 YU11 30/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
17728 1997 YM12 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
17729 1997 YW14 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
17730 1998 AS4 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
17731 1998 AD10 15/01/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
17732 1998 AQ10 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
17733 1998 BS1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
17734 Boole 1998 BW3 22/01/1998 Prescott P. G. Comba 4,0 km MPC · JPL
17735 1998 BG7 24/01/1998 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
17736 1998 BA12 23/01/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
17737 Sigmundjähn 1998 BF14 27/01/1998 Drebach J. Kandler 5,2 km MPC · JPL
17738 1998 BS15 24/01/1998 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
17739 1998 BY15 25/01/1998 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
17740 1998 BC19 27/01/1998 Sormano A. Testa, P. Ghezzi 7,3 km MPC · JPL
17741 1998 BS23 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
17742 1998 BP25 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
17743 1998 BA31 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
17744 Jodiefoster 1998 BZ31 18/01/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
17745 1998 BG34 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
17746 Haigha 1998 BU41 30/01/1998 Gekko T. Kagawa, T. Urata 4,7 km MPC · JPL
17747 1998 BJ42 26/01/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
17748 Uedashoji 1998 CL 01/02/1998 Saji Saji Obs. 2,5 km MPC · JPL
17749 1998 DW1 19/02/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,8 km MPC · JPL
17750 1998 DZ1 18/02/1998 Woomera F. B. Zoltowski 6,3 km MPC · JPL
17751 1998 DN3 22/02/1998 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
17752 1998 DM4 22/02/1998 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
17753 1998 DZ5 22/02/1998 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
17754 1998 DN8 21/02/1998 Xinglong SCAP 14 km MPC · JPL
17755 1998 DU11 24/02/1998 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
17756 1998 DM13 25/02/1998 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
17757 1998 DG15 22/02/1998 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
17758 1998 DC18 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
17759 Hatta 1998 DA24 17/02/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,4 km MPC · JPL
17760 1998 DU33 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
17761 1998 DV34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
17762 1998 DY34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
17763 1998 EG 01/03/1998 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
17764 Schatzman 1998 ES1 02/03/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
17765 1998 EZ2 01/03/1998 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
17766 1998 ES3 02/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
17767 1998 EJ6 01/03/1998 Caussols ODAS 7,2 km MPC · JPL
17768 Tigerlily 1998 EO8 03/03/1998 Oohira T. Urata 5,7 km MPC · JPL
17769 1998 EM9 15/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
17770 Baumé 1998 EU11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
17771 Elsheimer 1998 EA13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 8,7 km MPC · JPL
17772 1998 EP13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
17773 1998 EX13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 15 km MPC · JPL
17774 1998 ER14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
17775 1998 FH 18/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 6,7 km MPC · JPL
17776 Troska 1998 FF3 22/03/1998 Ondřejov P. Pravec 4,7 km MPC · JPL
17777 Ornicar 1998 FV9 24/03/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
17778 1998 FT11 24/03/1998 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
17779 Migomueller 1998 FK12 26/03/1998 Caussols ODAS 6,8 km MPC · JPL
17780 1998 FY13 24/03/1998 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
17781 Kepping 1998 FH23 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
17782 1998 FD26 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
17783 1998 FO29 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
17784 Banerjee 1998 FF30 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
17785 Wesleyfuller 1998 FX35 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
17786 1998 FL36 20/03/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
17787 1998 FT39 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
17788 1998 FT41 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
17789 1998 FJ49 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
17790 1998 FN49 20/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17791 1998 FN54 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
17792 1998 FR56 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
17793 1998 FO58 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
17794 Kowalinski 1998 FC60 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
17795 Elysiasegal 1998 FJ61 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17796 1998 FM62 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
17797 1998 FO62 20/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17798 1998 FC63 20/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17799 Petewilliams 1998 FC64 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
17800 1998 FG66 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17801 Zelkowitz 1998 FH69 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
17802 1998 FA71 20/03/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
17803 Barish 1998 FD71 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17804 1998 FH71 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
17805 Švestka 1998 FV72 30/03/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 6,0 km MPC · JPL
17806 Adolfborn 1998 FO73 31/03/1998 Ondřejov P. Pravec 2,7 km MPC · JPL
17807 Ericpearce 1998 FT74 19/03/1998 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
17808 1998 FV74 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
17809 1998 FR78 24/03/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
17810 1998 FM100 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
17811 1998 FH105 31/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17812 1998 FH109 31/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
17813 1998 FL109 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
17814 1998 FH113 31/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
17815 Kulawik 1998 FM113 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
17816 1998 FY113 31/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
17817 1998 FU116 31/03/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17818 1998 FE118 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
17819 1998 FK118 31/03/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
17820 1998 FZ125 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
17821 Bölsche 1998 FC127 31/03/1998 Drebach A. Knöfel, J. Kandler 2,0 km MPC · JPL
17822 1998 FM135 22/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17823 Bartels 1998 GA 01/04/1998 Oaxaca J. M. Roe 5,5 km MPC · JPL
17824 1998 GF 02/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
17825 1998 GQ8 02/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
17826 Normanwisdom 1998 GK10 03/04/1998 Reedy Creek J. Broughton 8,0 km MPC · JPL
17827 1998 HW 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
17828 1998 HK8 22/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,4 km MPC · JPL
17829 1998 HX32 20/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17830 1998 HR35 20/04/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
17831 Ussery 1998 HW35 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
17832 Pitman 1998 HV39 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
17833 1998 HO42 23/04/1998 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
17834 1998 HL43 25/04/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 8,6 km MPC · JPL
17835 Anoelsuri 1998 HS46 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
17836 Canup 1998 HT50 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
17837 1998 HQ92 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
17838 1998 HJ94 21/04/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
17839 1998 HN95 21/04/1998 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
17840 1998 HG96 21/04/1998 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
17841 1998 HZ96 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
17842 Jorgegarcia 1998 HN98 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
17843 1998 HD99 21/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17844 Judson 1998 HM100 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
17845 1998 HY112 23/04/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17846 1998 HB115 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
17847 1998 HQ115 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
17848 1998 HR133 19/04/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
17849 1998 HL134 19/04/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
17850 1998 HR150 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
17851 Kaler 1998 JK 01/05/1998 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
17852 1998 JN1 01/05/1998 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
17853 Ronaldsayer 1998 JK3 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
17854 1998 JC4 05/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 10 km MPC · JPL
17855 Geffert 1998 KK 19/05/1998 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 15 km MPC · JPL
17856 Gomes 1998 KL1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
17857 Hsieh 1998 KR1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
17858 Beaugé 1998 KS3 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
17859 Galinaryabova 1998 KC4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
17860 Roig 1998 KQ4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
17861 1998 KN24 22/05/1998 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
17862 1998 KT28 22/05/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
17863 1998 KN30 22/05/1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
17864 1998 KK38 22/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17865 1998 KS39 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
17866 1998 KV45 22/05/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
17867 1998 KD46 22/05/1998 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
17868 1998 KW46 22/05/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
17869 Descamps 1998 MA14 20/06/1998 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
17870 1998 QU92 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
17871 1998 RD58 14/09/1998 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
17872 1998 SP22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 6,7 km MPC · JPL
17873 1998 XO96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 4,0 km MPC · JPL
17874 1998 YM3 17/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 17 km MPC · JPL
17875 1999 AQ2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
17876 1999 AX21 15/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,9 km MPC · JPL
17877 1999 AZ22 15/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
17878 1999 AR25 15/01/1999 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
17879 Robutel 1999 BA14 22/01/1999 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
17880 1999 BA24 18/01/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
17881 Radmall 1999 CA51 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
17882 Thielemann 1999 CX87 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
17883 Scobuchanan 1999 CP105 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17884 Jeffthompson 1999 CD116 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17885 Brianbeyt 1999 CF118 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17886 1999 CH118 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17887 1999 DE1 17/02/1999 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
17888 1999 DB3 21/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
17889 Liechty 1999 DH3 20/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
17890 1999 DU6 20/02/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
17891 Buraliforti 1999 EA 06/03/1999 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
17892 Morecambewise 1999 EO5 15/03/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
17893 Arlot 1999 FO 17/03/1999 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
17894 1999 FP 17/03/1999 Caussols ODAS 9,8 km MPC · JPL
17895 1999 FZ2 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
17896 1999 FW4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
17897 Gallardo 1999 FV8 19/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
17898 Scottsheppard 1999 FB19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
17899 Mariacristina 1999 FD19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
17900 Leiferman 1999 FO24 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17901 1999 FT25 19/03/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
17902 Britbaker 1999 FM26 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17903 1999 FS27 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
17904 Annekoupal 1999 FW30 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17905 Kabtamu 1999 FM31 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
17906 1999 FG32 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
17907 Danielgude 1999 FQ33 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
17908 Chriskuyu 1999 FL34 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
17909 Nikhilshukla 1999 FC35 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17910 Munyan 1999 FG37 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
17911 1999 FF41 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
17912 1999 FV44 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
17913 1999 FT52 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
17914 Joannelee 1999 FA54 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
17915 1999 GU 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
17916 1999 GZ3 10/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,8 km MPC · JPL
17917 Cartan 1999 GN5 15/04/1999 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
17918 1999 GE6 14/04/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 12 km MPC · JPL
17919 Licandro 1999 GC8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
17920 Zarnecki 1999 GE9 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
17921 Aldeobaldia 1999 GC13 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17922 1999 GS13 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
17923 1999 GY16 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
17924 1999 GA17 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
17925 Dougweinberg 1999 GQ17 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
17926 Jameswu 1999 GA18 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
17927 Ghoshal 1999 GL20 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
17928 Neuwirth 1999 GJ21 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
17929 1999 GQ21 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
17930 Kennethott 1999 GE24 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17931 1999 GA27 07/04/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
17932 Viswanathan 1999 GA35 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17933 Haraguchi 1999 GM36 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
17934 Deleon 1999 GK39 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
17935 Vinhoward 1999 GX45 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
17936 Nilus 1999 HE3 24/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
17937 1999 HO4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
17938 Tamsendrew 1999 HW6 17/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17939 1999 HH8 16/04/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
17940 Kandyjarvis 1999 JK2 08/05/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
17941 Horbatt 1999 JW2 06/05/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,3 km MPC · JPL
17942 Whiterabbit 1999 JG6 11/05/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,8 km MPC · JPL
17943 1999 JZ6 08/05/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
17944 1999 JF7 08/05/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
17945 Hawass 1999 JU8 14/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,7 km MPC · JPL
17946 1999 JC9 07/05/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
17947 1999 JV10 09/05/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
17948 1999 JQ15 12/05/1999 Nanyo T. Okuni 3,1 km MPC · JPL
17949 1999 JA18 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
17950 Grover 1999 JS18 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
17951 Fenska 1999 JO19 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
17952 Folsom 1999 JT19 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
17953 1999 JB20 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
17954 Hopkins 1999 JP20 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17955 Sedransk 1999 JZ22 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
17956 Andrewlenoir 1999 JC28 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
17957 1999 JE29 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17958 Schoof 1999 JE33 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
17959 Camierickson 1999 JZ33 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
17960 Liberatore 1999 JB36 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17961 Mariagorodnitsky 1999 JB37 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17962 Andrewherron 1999 JD37 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
17963 Vonderheydt 1999 JM40 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
17964 1999 JY41 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17965 Brodersen 1999 JO43 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
17966 1999 JS43 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
17967 Bacampbell 1999 JT45 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17968 1999 JX46 10/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17969 Truong 1999 JB47 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
17970 Palepu 1999 JA48 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17971 Samuelhowell 1999 JZ50 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
17972 Ascione 1999 JH51 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
17973 1999 JP51 10/05/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
17974 1999 JL52 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
17975 1999 JB53 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
17976 Schulman 1999 JQ54 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17977 1999 JR54 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
17978 1999 JS54 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
17979 1999 JS55 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
17980 Vanschaik 1999 JN56 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
17981 1999 JZ56 10/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17982 Simcmillan 1999 JK57 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17983 Buhrmester 1999 JV59 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
17984 Ahantonioli 1999 JU60 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
17985 1999 JC62 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
17986 1999 JF62 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
17987 1999 JQ62 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
17988 Joannehsieh 1999 JR62 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
17989 1999 JE64 10/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
17990 1999 JK64 10/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17991 Joshuaegan 1999 JN65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17992 Japellegrino 1999 JR65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
17993 Kluesing 1999 JT68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
17994 1999 JF70 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17995 Jolinefan 1999 JF74 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
17996 1999 JQ75 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
17997 1999 JN78 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
17998 1999 JN80 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
17999 1999 JO80 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18000 1999 JX80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL

13.000s  • 14.000s  • 15.000s  • 16.000s  • 17.000s  • 18.000s  • 19.000s  • 20.000s  • 21.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001