Danh sách tiểu hành tinh/455001–456000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455001 2015 TQ248 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455002 2015 TT252 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455003 2015 TW252 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
455004 2015 TS254 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
455005 2015 TG257 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455006 2015 TL259 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
455007 2015 TM260 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455008 2015 TV265 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455009 2015 TY265 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
455010 2015 TA281 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
455011 2015 TT281 16/04/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
455012 2015 TK283 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455013 2015 TO283 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455014 2015 TK287 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
455015 2015 TR288 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 630 m MPC · JPL
455016 2015 TA298 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455017 2015 TN298 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
455018 2015 TR303 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
455019 2015 TF306 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
455020 2015 TG315 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
455021 2015 TV321 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
455022 2015 TD322 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455023 2015 TV325 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
455024 2015 TD328 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
455025 2015 TQ328 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455026 2015 TS334 13/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455027 2015 TQ335 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
455028 2015 TT336 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
455029 2015 TC337 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455030 2015 TO339 31/08/2009 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
455031 2015 TQ343 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455032 2015 TN346 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
455033 2015 TH348 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
455034 2015 TL349 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455035 2015 TX349 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455036 2015 TY349 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
455037 2015 UP 17/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
455038 2015 UY5 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455039 2015 UC6 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
455040 2015 UO6 10/02/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
455041 2015 UY6 04/11/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
455042 2015 UA7 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
455043 2015 UD7 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
455044 2015 UO7 06/12/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
455045 2015 UR7 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455046 2015 UU7 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455047 2015 UY9 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455048 2015 UC10 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
455049 2015 UV10 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
455050 2015 UO11 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
455051 2015 US11 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455052 2015 UW11 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455053 2015 UO12 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
455054 2015 UF15 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
455055 2015 UF16 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
455056 2015 UM16 29/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
455057 2015 UH19 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455058 2015 UP19 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
455059 2015 UN22 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
455060 2015 UF26 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
455061 2015 UN26 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
455062 2015 UC31 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
455063 2015 UE31 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
455064 2015 UG36 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
455065 2015 UG37 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
455066 2015 UY37 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455067 2015 UW38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
455068 2015 UX41 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455069 2015 UE42 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455070 2015 UV42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455071 2015 UP43 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
455072 2015 UO44 14/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455073 2015 UQ44 06/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
455074 2015 UT44 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
455075 2015 UX47 21/02/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
455076 2015 UD49 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
455077 2015 UH50 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
455078 2015 UY50 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455079 2015 UU51 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
455080 2015 UB53 03/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
455081 2015 UJ53 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455082 2015 UR53 13/08/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
455083 2015 UZ53 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
455084 2015 UK54 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455085 2015 UX58 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455086 2015 UG62 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
455087 2015 UT65 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
455088 2015 UF66 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
455089 2015 UZ66 26/07/2011 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
455090 2015 UL67 31/12/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
455091 2015 UB68 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
455092 2015 UJ68 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455093 2015 UT70 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
455094 2015 UU72 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
455095 2015 UA73 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
455096 2015 UR73 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
455097 2015 UL74 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
455098 2015 UP74 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
455099 2015 UT74 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
455100 2015 UC77 11/01/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455101 2015 UG77 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455102 2015 UK77 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455103 2015 UZ79 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
455104 2015 UA81 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
455105 2015 UE81 21/07/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
455106 2015 UA82 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455107 2015 UK82 03/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
455108 2015 UN83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455109 2015 VD4 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
455110 2015 VG5 09/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
455111 2015 VD6 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
455112 2015 VU6 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
455113 2015 VZ7 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
455114 2015 VS24 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455115 2015 VD25 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
455116 2015 VG25 30/11/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
455117 2015 VB26 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
455118 2015 VD26 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
455119 2015 VZ29 09/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
455120 2015 VT31 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
455121 2015 VO33 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
455122 2015 VC34 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
455123 2015 VF39 14/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
455124 2015 VY40 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455125 2015 VY41 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455126 2015 VO72 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455127 2015 VY72 30/12/2000 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
455128 2015 VQ74 23/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455129 2015 VR74 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
455130 2015 VU78 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
455131 2015 VP94 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
455132 2015 VD96 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
455133 2015 VH98 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
455134 2015 VG99 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
455135 2015 VW99 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455136 2015 VG101 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
455137 2015 VL103 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
455138 2015 VW104 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
455139 2015 VO106 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
455140 2015 VP107 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
455141 2015 VE113 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
455142 2015 VV113 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
455143 2015 VF119 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455144 2015 VP124 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
455145 1983 QB1 30/08/1983 Palomar J. Gibson 710 m MPC · JPL
455146 1993 FS 25/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
455147 1994 AH9 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
455148 1994 UG 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 210 m MPC · JPL
455149 1995 LF 04/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 230 m MPC · JPL
455150 1995 TC10 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455151 1995 UF56 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
455152 1995 VN8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
455153 1995 YD15 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455154 1996 RQ19 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
455155 1996 TE36 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455156 1996 VA23 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
455157 1997 YM3 20/12/1997 Xinglong SCAP AMO 1,4 km MPC · JPL
455158 1998 KP43 29/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
455159 1998 MT22 21/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455160 1998 QV29 23/08/1998 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
455161 1998 RH4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
455162 1998 SE5 20/09/1998 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
455163 1998 SP31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
455164 1998 TN 10/10/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
455165 1999 AL10 14/01/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
455166 1999 AF16 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455167 1999 BN29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
455168 1999 JF105 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
455169 1999 KQ6 23/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
455170 1999 ND5 14/07/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
455171 1999 OM4 19/07/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano ( 168 km MPC · JPL
455172 1999 QJ 17/08/1999 Siding Spring R. H. McNaught 2,3 km MPC · JPL
455173 1999 TF137 06/10/1999 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
455174 1999 TD207 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
455175 1999 UK11 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455176 1999 VF22 10/11/1999 Catalina CSS 260 m MPC · JPL
455177 1999 VJ42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455178 1999 VL231 15/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455179 2000 AQ221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
455180 2000 BE40 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455181 2000 DX90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
455182 2000 DE108 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
455183 2000 DR115 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455184 2000 ED14 04/03/2000 Socorro LINEAR ATE · 250 m MPC · JPL
455185 2000 EB107 12/03/2000 Socorro LINEAR AMO 600 m MPC · JPL
455186 2000 ES115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455187 2000 GX59 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
455188 2000 NQ8 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455189 2000 QM7 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
455190 2000 QE25 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
455191 2000 QL110 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
455192 2000 QN130 31/08/2000 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
455193 2000 RJ60 06/09/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
455194 2000 SZ48 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
455195 2000 SR178 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
455196 2000 TP19 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
455197 2000 TV45 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
455198 2000 UK83 02/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455199 2000 YK4 19/12/2000 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
455200 2001 BM12 20/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455201 2001 CW19 02/02/2001 Prescott P. G. Comba 710 m MPC · JPL
455202 2001 DN36 19/02/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455203 2001 DA54 21/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 710 m MPC · JPL
455204 2001 FY6 20/03/2001 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
455205 2001 FV110 18/03/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
455206 2001 FE193 27/03/2001 Kitt Peak R. L. Allen, G. Bernstein, R. Malhotra cubewano ( 193 km MPC · JPL
455207 2001 FU201 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 1,8 km MPC · JPL
455208 2001 FY211 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 620 m MPC · JPL
455209 2001 KT76 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 168 km MPC · JPL
455210 2001 MR17 27/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455211 2001 MS18 28/06/2001 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
455212 2001 OG62 21/07/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
455213 2001 OE84 27/07/2001 Palomar NEAT AMO 930 m MPC · JPL
455214 2001 PJ18 09/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
455215 2001 PM35 11/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
455216 2001 QB5 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
455217 2001 QD154 28/08/2001 Ondřejov M. Wolf, L. Kotková 860 m MPC · JPL
455218 2001 QL196 22/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
455219 2001 QZ225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
455220 2001 QB281 19/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455221 2001 QJ331 27/08/2001 Palomar S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
455222 2001 RY29 07/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
455223 2001 RB30 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
455224 2001 RW47 14/09/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
455225 2001 RT62 12/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
455226 2001 RR63 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455227 2001 RR67 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
455228 2001 SZ13 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455229 2001 SL14 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
455230 2001 SU14 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
455231 2001 SX111 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455232 2001 SX125 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
455233 2001 SB137 16/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
455234 2001 SX138 16/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
455235 2001 SA143 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
455236 2001 SG149 17/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455237 2001 SX179 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
455238 2001 SZ179 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
455239 2001 SR203 19/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
455240 2001 SJ208 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
455241 2001 SY212 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
455242 2001 SV223 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
455243 2001 SD225 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
455244 2001 SS228 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455245 2001 SJ236 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
455246 2001 SO283 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455247 2001 SL323 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
455248 2001 SV325 17/09/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
455249 2001 SW348 22/09/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
455250 2001 TC20 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
455251 2001 TD26 14/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
455252 2001 TV95 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
455253 2001 TH103 14/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455254 2001 TT159 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
455255 2001 TV160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
455256 2001 TK166 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
455257 2001 TR183 14/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
455258 2001 TF187 14/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455259 2001 UP115 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455260 2001 UQ156 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
455261 2001 UO178 23/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
455262 2001 UZ181 16/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455263 2001 UM221 23/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455264 2001 UK231 16/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
455265 2001 VS4 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455266 2001 VZ24 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
455267 2001 VM82 24/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
455268 2001 VO83 10/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455269 2001 WB66 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
455270 2001 WK96 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455271 2001 XS86 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
455272 2001 XZ138 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
455273 2001 XO140 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
455274 2001 XH143 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
455275 2001 XN150 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
455276 2001 XW220 20/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455277 2001 XY232 15/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455278 2001 YY2 17/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455279 2001 YE12 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
455280 2001 YX27 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455281 2001 YS59 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
455282 2001 YW157 18/12/2001 Apache Point SDSS 560 m MPC · JPL
455283 2002 AF5 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455284 2002 AG37 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455285 2002 AB56 09/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455286 2002 CL44 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
455287 2002 CA45 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455288 2002 CG115 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
455289 2002 CF118 14/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
455290 2002 CG118 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
455291 2002 CL140 08/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455292 2002 CP199 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
455293 2002 CU224 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
455294 2002 CM262 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
455295 2002 CM266 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
455296 2002 CE311 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
455297 2002 DK 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 780 m MPC · JPL
455298 2002 EM4 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455299 2002 EL6 10/03/2002 Drebach A. Knöfel APO 540 m MPC · JPL
455300 2002 EV10 14/03/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455301 2002 EO44 09/03/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
455302 2002 EA48 12/03/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
455303 2002 EW52 09/03/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455304 2002 EX66 13/03/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
455305 2002 EP105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
455306 2002 EZ118 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455307 2002 EA131 12/03/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
455308 2002 FF 16/03/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
455309 2002 FF28 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
455310 2002 GL3 04/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
455311 2002 GO4 09/04/2002 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
455312 2002 GK35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455313 2002 GW107 11/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
455314 2002 GD123 10/04/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
455315 2002 GE127 12/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
455316 2002 GS152 12/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
455317 2002 HA13 22/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
455318 2002 HD14 30/04/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
455319 2002 KM8 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455320 2002 LQ24 16/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
455321 2002 NA1 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455322 2002 NX18 09/07/2002 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
455323 2002 NS46 13/07/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
455324 2002 NL55 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
455325 2002 OH25 29/07/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
455326 2002 OU26 19/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
455327 2002 OP28 21/07/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
455328 2002 OV32 20/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
455329 2002 PO63 12/08/2002 Teide Teide Obs. 5,0 km MPC · JPL
455330 2002 PX79 03/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
455331 2002 PP110 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
455332 2002 PX167 08/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
455333 2002 QZ65 18/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
455334 2002 QE86 17/08/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
455335 2002 QR116 18/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
455336 2002 QW119 19/08/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
455337 2002 QW122 27/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
455338 2002 QB136 16/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
455339 2002 RF4 03/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
455340 2002 RO6 01/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
455341 2002 RZ16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
455342 2002 RG19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
455343 2002 RQ38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
455344 2002 RK53 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455345 2002 RS59 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455346 2002 RO78 05/09/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455347 2002 RJ97 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
455348 2002 RR103 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
455349 2002 RH112 05/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
455350 2002 RL115 06/09/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
455351 2002 RP132 11/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
455352 2002 RV173 13/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
455353 2002 RO237 15/09/2002 Palomar R. Matson 4,2 km MPC · JPL
455354 2002 RC247 15/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
455355 2002 RP252 03/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
455356 2002 RA253 14/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
455357 2002 RK264 13/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
455358 2002 SW46 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
455359 2002 TS70 03/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
455360 2002 TV100 04/10/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
455361 2002 TT104 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
455362 2002 TP107 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
455363 2002 TM117 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
455364 2002 TU158 05/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
455365 2002 TT161 05/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
455366 2002 TJ170 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
455367 2002 TF171 03/10/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
455368 2002 TO177 11/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
455369 2002 TG202 08/10/2002 Needville Needville Obs. 1,0 km MPC · JPL
455370 2002 TF205 04/10/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
455371 2002 TC225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
455372 2002 TM281 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
455373 2002 TX303 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
455374 2002 TT318 05/10/2002 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
455375 2002 TQ342 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
455376 2002 UE17 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455377 2002 UV37 31/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
455378 2002 UV41 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
455379 2002 UO43 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455380 2002 UL58 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
455381 2002 UT59 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
455382 2002 VB15 04/11/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
455383 2002 VW24 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
455384 2002 VY45 05/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
455385 2002 VB85 09/11/2002 Eskridge Farpoint Obs. 1,4 km MPC · JPL
455386 2002 VY123 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
455387 2002 VO142 05/11/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
455388 2002 VK144 04/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
455389 2002 VG147 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
455390 2002 WK 17/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
455391 2002 WE5 24/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
455392 2002 XO20 02/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455393 2002 XU28 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
455394 2002 YP15 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
455395 2003 AC17 05/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455396 2003 AB20 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
455397 2003 AR54 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
455398 2003 AW72 11/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
455399 2003 BS12 26/01/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
455400 2003 BK21 13/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455401 2003 BE46 31/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455402 2003 BS52 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
455403 2003 BY57 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455404 2003 BO75 29/01/2003 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
455405 2003 BE90 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
455406 2003 CL17 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
455407 2003 ER 05/03/2003 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
455408 2003 EB1 03/03/2003 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
455409 2003 EL47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
455410 2003 FG4 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
455411 2003 FM4 26/03/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455412 2003 FX11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455413 2003 FQ40 25/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
455414 2003 FL90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
455415 2003 GA 01/04/2003 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
455416 2003 GN11 01/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
455417 2003 GN39 28/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
455418 2003 GC53 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455419 2003 GS56 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
455420 2003 HR15 23/04/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455421 2003 HL23 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455422 2003 HG47 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
455423 2003 JQ6 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
455424 2003 KA10 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455425 2003 KX35 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455426 2003 MT9 30/06/2003 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
455427 2003 OP26 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
455428 2003 QW10 23/08/2003 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
455429 2003 QG31 19/08/2003 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 1,0 km MPC · JPL
455430 2003 QW35 22/08/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
455431 2003 QW98 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455432 2003 RP8 07/09/2003 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
455433 2003 RX10 04/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
455434 2003 RG21 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
455435 2003 SU14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
455436 2003 SC19 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455437 2003 SJ22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455438 2003 SZ43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
455439 2003 SA65 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
455440 2003 SX107 20/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
455441 2003 SX119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455442 2003 SY136 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455443 2003 SZ160 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455444 2003 SX170 23/09/2003 Uccle T. Pauwels 630 m MPC · JPL
455445 2003 SG181 20/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455446 2003 SA193 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
455447 2003 SR195 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
455448 2003 SG231 24/09/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
455449 2003 SD240 27/09/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
455450 2003 SH245 26/09/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
455451 2003 SX261 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
455452 2003 SE307 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
455453 2003 SZ322 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455454 2003 ST334 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
455455 2003 SY355 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
455456 2003 SV365 26/09/2003 Apache Point SDSS 630 m MPC · JPL
455457 2003 SE380 26/09/2003 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
455458 2003 SB400 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
455459 2003 SP404 27/09/2003 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
455460 2003 SL423 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455461 2003 SB429 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
455462 2003 SZ429 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455463 2003 TW46 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455464 2003 TN54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
455465 2003 UW6 18/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
455466 2003 UD17 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
455467 2003 UW21 05/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
455468 2003 US51 18/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
455469 2003 UV59 05/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
455470 2003 UB97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455471 2003 UZ118 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455472 2003 UP124 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455473 2003 UK126 20/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
455474 2003 UG143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
455475 2003 UQ159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455476 2003 UK178 21/10/2003 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
455477 2003 US191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
455478 2003 UW194 20/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
455479 2003 UL210 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455480 2003 UL211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
455481 2003 UD229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
455482 2003 UB232 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455483 2003 UO266 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
455484 2003 UA285 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455485 2003 UZ295 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455486 2003 UH300 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
455487 2003 UQ303 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
455488 2003 UQ324 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455489 2003 UE334 18/10/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
455490 2003 US338 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455491 2003 UW338 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455492 2003 UC339 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455493 2003 UK351 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
455494 2003 UJ358 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455495 2003 UT358 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
455496 2003 UD366 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455497 2003 UJ373 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
455498 2003 UD377 22/10/2003 Apache Point SDSS 600 m MPC · JPL
455499 2003 UC382 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
455500 2003 UD388 22/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455501 2003 UJ405 23/10/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
455502 2003 UZ413 21/10/2003 Palomar Palomar Obs. 612 km MPC · JPL
455503 2003 VN4 15/11/2003 Needville Needville Obs. 3,2 km MPC · JPL
455504 2003 VR8 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
455505 2003 WK11 18/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
455506 2003 WG23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455507 2003 WJ28 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
455508 2003 WK29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455509 2003 WP36 19/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
455510 2003 WC40 25/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455511 2003 WW44 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455512 2003 WY83 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
455513 2003 WP97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
455514 2003 WF98 24/11/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
455515 2003 WL145 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
455516 2003 WV146 23/11/2003 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
455517 2003 WF173 18/11/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
455518 2003 WH178 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 650 m MPC · JPL
455519 2003 WO182 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455520 2003 XK17 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
455521 2003 XU26 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
455522 2003 XA28 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
455523 2003 YY81 18/12/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
455524 2003 YR109 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
455525 2003 YN112 23/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
455526 2003 YT135 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
455527 2003 YP171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455528 2003 YE172 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
455529 2004 BV6 16/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
455530 2004 BY26 19/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
455531 2004 BA67 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
455532 2004 BF79 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
455533 2004 BW142 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455534 2004 BW146 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455535 2004 CY3 10/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
455536 2004 CC19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
455537 2004 CF23 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
455538 2004 CQ65 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
455539 2004 CP104 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455540 2004 DC54 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
455541 2004 EE16 12/03/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
455542 2004 FQ43 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455543 2004 FT146 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455544 2004 GD18 12/04/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
455545 2004 GU45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
455546 2004 GW61 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455547 2004 HR43 21/04/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
455548 2004 HW58 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455549 2004 HQ60 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455550 2004 JO2 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS APO 1,3 km MPC · JPL
455551 2004 JZ9 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455552 2004 KR14 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455553 2004 LD1 09/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455554 2004 MQ1 17/06/2004 Siding Spring SSS APO 890 m MPC · JPL
455555 2004 NX19 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
455556 2004 NW21 11/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455557 2004 NW22 11/07/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
455558 2004 NV24 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
455559 2004 OU11 27/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
455560 2004 PG 05/08/2004 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
455561 2004 PS49 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
455562 2004 PM70 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
455563 2004 PA96 10/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455564 2004 QK22 25/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
455565 2004 QF25 20/08/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
455566 2004 RM1 04/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
455567 2004 RA30 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
455568 2004 RN31 07/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
455569 2004 RL36 11/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455570 2004 RE39 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
455571 2004 RF46 08/09/2004 Socorro LINEAR 550 m MPC · JPL
455572 2004 RC54 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455573 2004 RA62 08/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
455574 2004 RX74 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455575 2004 RG114 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
455576 2004 RY153 10/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
455577 2004 RF179 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
455578 2004 RA216 11/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
455579 2004 RF216 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
455580 2004 RJ242 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455581 2004 RJ252 15/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455582 2004 RF298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455583 2004 RH299 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455584 2004 RJ310 13/09/2004 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
455585 2004 RE314 08/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
455586 2004 RG315 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
455587 2004 RT321 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455588 2004 RU331 15/09/2004 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
455589 2004 RJ335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
455590 2004 RG342 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455591 2004 SV26 23/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
455592 2004 SU36 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455593 2004 SD52 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
455594 2004 SV55 24/09/2004 Socorro LINEAR APO 1,6 km MPC · JPL
455595 2004 TJ26 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
455596 2004 TL27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455597 2004 TB33 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455598 2004 TG42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455599 2004 TE47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455600 2004 TM49 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455601 2004 TN52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455602 2004 TW84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
455603 2004 TB88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455604 2004 TF97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455605 2004 TZ101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455606 2004 TP126 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
455607 2004 TA148 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455608 2004 TY148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
455609 2004 TB151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455610 2004 TV155 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455611 2004 TM174 09/10/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
455612 2004 TB199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455613 2004 TS207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455614 2004 TQ273 09/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455615 2004 TP277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455616 2004 TS277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455617 2004 TO279 10/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
455618 2004 TB326 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455619 2004 TB333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455620 2004 TS368 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
455621 2004 VT1 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
455622 2004 VS5 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455623 2004 VB7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455624 2004 VE32 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455625 2004 VH37 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
455626 2004 VK40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
455627 2004 VO44 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
455628 2004 VA45 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455629 2004 VA54 03/11/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
455630 2004 VO63 04/11/2004 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
455631 2004 VG88 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455632 2004 WN4 09/11/2004 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
455633 2004 WR12 17/11/2004 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
455634 2004 XF2 01/12/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
455635 2004 XL6 13/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
455636 2004 XD11 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
455637 2004 XC15 08/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455638 2004 XO26 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455639 2004 XG28 11/11/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
455640 2004 XO70 11/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
455641 2004 XN78 10/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455642 2004 XJ91 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
455643 2004 XV97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455644 2004 XH126 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455645 2004 XV146 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455646 2004 XL155 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
455647 2004 XB165 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
455648 2004 YX15 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
455649 2005 AP 05/01/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 750 m MPC · JPL
455650 2005 AC3 06/01/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
455651 2005 AA10 06/01/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
455652 2005 AV19 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
455653 2005 AE48 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
455654 2005 AS53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
455655 2005 AO60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455656 2005 AB67 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
455657 2005 AJ81 06/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
455658 2005 AS82 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
455659 2005 BO1 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 190 m MPC · JPL
455660 2005 BW10 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
455661 2005 BS22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
455662 2005 BL23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
455663 2005 BY38 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
455664 2005 CU5 01/02/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
455665 2005 CK9 01/02/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
455666 2005 CN17 02/02/2005 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
455667 2005 CG32 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
455668 2005 CQ59 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
455669 2005 CB61 03/02/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,3 km MPC · JPL
455670 2005 CD67 09/02/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
455671 2005 CR72 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455672 2005 DE 18/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,9 km MPC · JPL
455673 2005 DG1 17/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 540 m MPC · JPL
455674 2005 ER2 03/03/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
455675 2005 EV2 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
455676 2005 EY8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
455677 2005 ES11 03/02/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455678 2005 EY16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
455679 2005 EC26 03/03/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
455680 2005 EJ26 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
455681 2005 EF38 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455682 2005 EP46 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
455683 2005 EJ64 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
455684 2005 EY67 04/03/2005 Kvistaberg UDAS 4,9 km MPC · JPL
455685 2005 ED80 03/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
455686 2005 EZ88 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
455687 2005 EK94 09/03/2005 Catalina CSS AMO · 490 m MPC · JPL
455688 2005 EP100 03/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
455689 2005 EL102 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
455690 2005 EH113 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
455691 2005 EP123 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455692 2005 EA125 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
455693 2005 EN150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455694 2005 EN169 16/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
455695 2005 EP173 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
455696 2005 EB181 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
455697 2005 EB188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
455698 2005 EY191 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
455699 2005 ED192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
455700 2005 ES197 03/03/2005 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455701 2005 EZ208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
455702 2005 EL211 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
455703 2005 EL213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
455704 2005 EO241 11/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
455705 2005 ER243 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
455706 2005 EC246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
455707 2005 EC267 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
455708 2005 EK268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
455709 2005 EP280 10/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
455710 2005 ET306 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
455711 2005 EV316 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
455712 2005 EH317 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
455713 2005 FU3 16/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
455714 2005 GL18 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
455715 2005 GX21 04/04/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
455716 2005 GC25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
455717 2005 GA29 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
455718 2005 GF42 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
455719 2005 GV62 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
455720 2005 GE65 10/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
455721 2005 GO68 02/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
455722 2005 GM90 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
455723 2005 GU90 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455724 2005 GA117 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
455725 2005 GA126 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
455726 2005 GR130 08/04/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
455727 2005 GK131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
455728 2005 GU132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
455729 2005 GZ134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
455730 2005 GF141 12/04/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
455731 2005 GF149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455732 2005 GN160 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
455733 2005 GE180 07/04/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
455734 2005 GJ180 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
455735 2005 GR222 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455736 2005 HC3 18/04/2005 Socorro LINEAR AMO 980 m MPC · JPL
455737 2005 HR7 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
455738 2005 JD 01/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
455739 Isabelita 2005 JG2 02/05/2005 La Cañada J. Lacruz 820 m MPC · JPL
455740 2005 JA14 15/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
455741 2005 JL31 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
455742 2005 JJ34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
455743 2005 JV45 03/05/2005 Kitt Peak DLS 3,2 km MPC · JPL
455744 2005 JW48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455745 2005 JU55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455746 2005 JM85 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
455747 2005 JL112 09/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
455748 2005 JO112 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
455749 2005 JL117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
455750 2005 JA131 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455751 2005 JE152 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
455752 2005 JV185 01/05/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
455753 2005 KX8 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455754 2005 LV39 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455755 2005 LS53 02/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
455756 2005 MA1 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
455757 2005 ME1 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
455758 2005 MP14 28/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
455759 2005 MR26 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
455760 2005 MF31 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455761 2005 MO36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
455762 2005 NW1 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
455763 2005 NH2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455764 2005 NW11 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455765 2005 ND12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
455766 2005 NU19 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
455767 2005 NX25 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455768 2005 NF41 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
455769 2005 NR43 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455770 2005 NC50 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
455771 2005 NA68 03/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
455772 2005 NF97 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455773 2005 NQ122 03/07/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
455774 2005 OV4 28/07/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
455775 2005 OX6 02/07/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
455776 2005 OM15 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455777 2005 OS27 27/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
455778 2005 PR14 04/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
455779 2005 QX19 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
455780 2005 QX21 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
455781 2005 QG50 26/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
455782 2005 QX54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455783 2005 QE81 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455784 2005 QZ113 27/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
455785 2005 QW115 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
455786 2005 QQ117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
455787 2005 QX121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455788 2005 QC137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455789 2005 QN187 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455790 2005 QJ188 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455791 2005 RU25 11/06/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
455792 2005 RO40 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
455793 2005 RP40 08/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
455794 2005 RN51 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455795 2005 SF 21/09/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
455796 2005 SE4 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
455797 2005 SY4 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455798 2005 SB11 23/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
455799 2005 SW11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455800 2005 SJ12 23/09/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455801 2005 SV47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455802 2005 SE62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455803 2005 SV66 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455804 2005 SL78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455805 2005 SP110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455806 2005 SF118 28/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
455807 2005 SF133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455808 2005 SY146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455809 2005 SQ148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455810 2005 SW148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455811 2005 SH171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455812 2005 SJ178 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455813 2005 SK184 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455814 2005 SK188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
455815 2005 SO198 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
455816 2005 SW212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
455817 2005 SV214 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
455818 2005 SS223 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
455819 2005 SL232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
455820 2005 SK233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
455821 2005 SU240 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
455822 2005 SV240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455823 2005 SA291 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455824 2005 SD293 26/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
455825 2005 TL3 16/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
455826 2005 TQ14 03/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
455827 2005 TX15 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
455828 2005 TQ23 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455829 2005 TQ25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
455830 2005 TX32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455831 2005 TB45 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
455832 2005 TB62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
455833 2005 TS77 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
455834 2005 TC84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455835 2005 TO84 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455836 2005 TU94 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455837 2005 TW96 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
455838 2005 TU97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
455839 2005 TX97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
455840 2005 TZ97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
455841 2005 TM110 01/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
455842 2005 TQ111 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455843 2005 TU120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455844 2005 TE130 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
455845 2005 TB135 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
455846 2005 TZ149 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455847 2005 TS158 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
455848 2005 TN168 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
455849 2005 TN179 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
455850 2005 TJ190 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455851 2005 UF6 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455852 2005 UA13 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455853 2005 UD13 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455854 2005 UU15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455855 2005 UD22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455856 2005 UQ23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455857 2005 UX27 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455858 2005 UL34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455859 2005 UR37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
455860 2005 US41 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455861 2005 UN42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455862 2005 UL46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455863 2005 US48 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455864 2005 UT60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
455865 2005 UQ71 10/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
455866 2005 UB75 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455867 2005 UO76 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455868 2005 UY77 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
455869 2005 UJ78 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
455870 2005 UX83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
455871 2005 UP89 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455872 2005 UT89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455873 2005 UZ91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455874 2005 UH94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455875 2005 UO95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455876 2005 UL101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455877 2005 UM101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455878 2005 UO102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455879 2005 UN107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455880 2005 UG110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455881 2005 UP114 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
455882 2005 UR116 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
455883 2005 UH118 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455884 2005 UL118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455885 2005 UP129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455886 2005 UH137 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
455887 2005 UC140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
455888 2005 US151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455889 2005 US152 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
455890 2005 UP154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455891 2005 UT154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455892 2005 UV154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455893 2005 UF155 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455894 2005 UD166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455895 2005 UO169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455896 2005 UC171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455897 2005 UH174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455898 2005 UW176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455899 2005 UL178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455900 2005 UR179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455901 2005 UA187 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455902 2005 UX190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
455903 2005 UF192 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
455904 2005 UV195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455905 2005 UU196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455906 2005 UY196 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
455907 2005 UV200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455908 2005 UY211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455909 2005 UD220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455910 2005 UW221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455911 2005 UL222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455912 2005 UP223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455913 2005 UQ223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
455914 2005 US224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455915 2005 UX231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
455916 2005 UJ247 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
455917 2005 UT253 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
455918 2005 UP254 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455919 2005 UM257 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455920 2005 UJ260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455921 2005 UE262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455922 2005 UC268 27/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 860 m MPC · JPL
455923 2005 UB276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455924 2005 UW285 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455925 2005 UY292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455926 2005 UN294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455927 2005 UC298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455928 2005 UF298 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
455929 2005 US311 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455930 2005 UW317 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455931 2005 UO326 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455932 2005 UB330 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455933 2005 UG339 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
455934 2005 UX350 30/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
455935 2005 UF365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455936 2005 UZ373 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
455937 2005 UT375 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455938 2005 UY377 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
455939 2005 UM415 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455940 2005 US415 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455941 2005 UU422 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
455942 2005 UC428 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455943 2005 UH428 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455944 2005 UU431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455945 2005 UA433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455946 2005 UX439 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
455947 2005 US443 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
455948 2005 UH455 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
455949 2005 US479 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
455950 2005 UL487 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
455951 2005 UQ504 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 3,5 km MPC · JPL
455952 2005 UZ510 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
455953 2005 UB516 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
455954 2005 UA526 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
455955 2005 UD526 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
455956 2005 VE 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 250 m MPC · JPL
455957 2005 VH16 29/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
455958 2005 VX18 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455959 2005 VW21 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
455960 2005 VP59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455961 2005 VR76 29/09/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
455962 2005 VQ89 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455963 2005 VY94 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455964 2005 VV98 10/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
455965 2005 VU107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
455966 2005 VH108 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455967 2005 VA113 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455968 2005 VU114 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455969 2005 VD115 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455970 2005 VX115 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
455971 2005 VP127 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
455972 2005 WE15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455973 2005 WH18 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
455974 2005 WN22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455975 2005 WT23 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
455976 2005 WP25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
455977 2005 WW32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455978 2005 WT45 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455979 2005 WK66 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
455980 2005 WJ70 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
455981 2005 WE82 28/11/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
455982 2005 WH101 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455983 2005 WC108 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
455984 2005 WU108 01/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
455985 2005 WW108 10/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
455986 2005 WH119 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
455987 2005 WK124 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
455988 2005 WK127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455989 2005 WL152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455990 2005 WT157 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
455991 2005 WD162 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
455992 2005 WM182 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
455993 2005 WN189 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455994 2005 XU1 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455995 2005 XX29 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
455996 2005 XE67 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
455997 2005 XG68 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455998 2005 XF77 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
455999 2005 XA84 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
456000 2005 XA109 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

451.000s  • 452.000s  • 453.000s  • 454.000s  • 455.000s  • 456.000s  • 457.000s  • 458.000s  • 459.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001