Danh sách tiểu hành tinh/546001–547000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
546001 2011 WW26 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
546002 2011 WY28 30/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
546003 2011 WE35 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
546004 2011 WQ36 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546005 2011 WT40 23/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
546006 2011 WP45 05/06/2005 Junk Bond D. Healy 620 m MPC · JPL
546007 2011 WJ54 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
546008 2011 WB61 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
546009 2011 WS66 02/11/2011 Charleston R. Holmes 2,6 km MPC · JPL
546010 2011 WV68 26/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
546011 2011 WJ71 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
546012 2011 WT71 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546013 2011 WV72 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546014 2011 WH75 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
546015 2011 WV79 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546016 2011 WM84 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
546017 2011 WQ85 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
546018 2011 WB88 03/11/2011 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
546019 2011 WR94 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
546020 2011 WH101 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
546021 2011 WZ102 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
546022 2011 WC103 30/11/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
546023 2011 WE109 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
546024 2011 WS114 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
546025 2011 WG117 17/11/2011 Piszkesteto A. Farkas 2,9 km MPC · JPL
546026 2011 WQ120 11/11/2004 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 870 m MPC · JPL
546027 2011 WL126 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
546028 2011 WY127 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546029 2011 WQ130 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
546030 2011 WR134 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
546031 2011 WG135 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546032 2011 WD136 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
546033 2011 WE139 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
546034 2011 WY149 01/11/2011 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
546035 2011 WW150 30/07/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
546036 2011 WG151 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
546037 2011 WQ152 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
546038 2011 WC158 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
546039 2011 WJ158 15/07/2010 WISE WISE 520 m MPC · JPL
546040 2011 WL159 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
546041 2011 WM160 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
546042 2011 WG166 25/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
546043 2011 WN167 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
546044 2011 WP167 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
546045 2011 WT168 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
546046 2011 XP3 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546047 2011 XC4 25/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 670 m MPC · JPL
546048 2011 XR4 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
546049 Zhujin 2011 YL4 23/12/2011 Xingming G. Sun, X. Gao 790 m MPC · JPL
546050 2011 YC6 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
546051 2011 YM15 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
546052 2011 YA16 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
546053 2011 YK21 01/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
546054 2011 YH23 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
546055 2011 YK23 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
546056 2011 YD25 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
546057 2011 YM25 23/10/2003 Kitt Peak L. H. Wasserman, D. E. Trilling 620 m MPC · JPL
546058 2011 YJ26 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
546059 2011 YF29 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
546060 2011 YZ31 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
546061 2011 YD34 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
546062 2011 YH38 03/11/2007 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
546063 2011 YR40 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546064 2011 YK42 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
546065 2011 YG46 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
546066 2011 YZ46 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
546067 2011 YM48 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
546068 2011 YF58 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
546069 2011 YX58 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
546070 2011 YS63 16/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
546071 2011 YF67 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
546072 2011 YW69 31/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
546073 2011 YL74 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
546074 2011 YW80 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
546075 2011 YN81 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
546076 2011 YR81 10/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
546077 2011 YM82 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546078 2010 TC21 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
546079 2010 TF21 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
546080 2010 TK21 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
546081 2010 TF24 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
546082 2010 TL30 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
546083 2010 TX33 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
546084 2010 TY33 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
546085 2010 TA41 23/09/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
546086 2010 TM42 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546087 2010 TB47 06/10/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 4,0 km MPC · JPL
546088 2010 TM48 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546089 2010 TP49 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
546090 2010 TM51 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546091 2010 TN53 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
546092 2010 TN58 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
546093 2010 TM59 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546094 2010 TT59 17/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 3,5 km MPC · JPL
546095 2010 TM60 29/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
546096 2010 TR62 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
546097 2010 TG64 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546098 2010 TF65 08/10/2010 Moletai K. Černis 2,9 km MPC · JPL
546099 2010 TS66 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
546100 2010 TG67 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
546101 2010 TN67 23/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 860 m MPC · JPL
546102 2010 TB69 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
546103 2010 TS69 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
546104 2010 TS70 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
546105 2010 TB71 12/08/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
546106 2010 TV71 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
546107 2010 TF73 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
546108 2010 TR73 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546109 2010 TZ75 25/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 750 m MPC · JPL
546110 2010 TD77 08/10/2010 Charleston R. Holmes 3,1 km MPC · JPL
546111 2010 TS77 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
546112 2010 TU78 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
546113 2010 TO82 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546114 2010 TS82 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
546115 2010 TV82 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546116 2010 TS84 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
546117 2010 TW86 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
546118 2010 TP91 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
546119 2010 TH93 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
546120 2010 TA94 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
546121 2010 TD94 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
546122 2010 TV94 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
546123 2010 TX94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
546124 2010 TB95 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546125 2010 TF95 06/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
546126 2010 TW95 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
546127 2010 TW97 02/04/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
546128 2010 TZ98 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
546129 2010 TU99 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
546130 2010 TG106 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546131 2010 TR106 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
546132 2010 TT106 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
546133 2010 TM107 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546134 2010 TQ107 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
546135 2010 TN108 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
546136 2010 TO108 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
546137 2010 TS109 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
546138 2010 TP110 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546139 2010 TF112 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
546140 2010 TO113 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546141 2010 TW120 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
546142 2010 TY124 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546143 2010 TZ124 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546144 2010 TA125 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546145 2010 TZ125 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
546146 2010 TF126 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
546147 2010 TM126 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
546148 2010 TN126 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546149 2010 TS126 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
546150 2010 TB127 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
546151 2010 TG127 01/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 570 m MPC · JPL
546152 2010 TZ127 11/10/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 780 m MPC · JPL
546153 2010 TY128 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
546154 2010 TN129 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
546155 2010 TV129 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
546156 2010 TE133 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
546157 2010 TK133 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
546158 2010 TK137 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546159 2010 TU137 11/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
546160 2010 TC138 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546161 2010 TN138 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
546162 2010 TE139 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
546163 2010 TG139 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546164 2010 TN139 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
546165 2010 TZ139 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
546166 2010 TG140 14/02/2007 Mauna Kea Q. s. observers 2,8 km MPC · JPL
546167 2010 TZ141 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
546168 2010 TD142 11/10/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 980 m MPC · JPL
546169 2010 TX144 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
546170 2010 TO146 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546171 2010 TJ150 12/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
546172 2010 TN150 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
546173 2010 TP152 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
546174 2010 TW152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
546175 2010 TG153 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
546176 2010 TU153 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
546177 2010 TE160 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
546178 2010 TC161 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
546179 2010 TZ165 14/10/2010 Magdalena Ridge W. H. Ryan, E. V. Ryan 590 m MPC · JPL
546180 2010 TJ166 07/10/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
546181 2010 TM170 13/10/2010 Wildberg R. Apitzsch 3,7 km MPC · JPL
546182 2010 TR170 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
546183 2010 TR171 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
546184 2010 TX172 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546185 2010 TT173 11/10/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
546186 2010 TA176 07/10/2010 Andrushivka P. Kyrylenko, Y. Ivaščenko 3,4 km MPC · JPL
546187 2010 TS176 09/10/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
546188 2010 TH177 11/10/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
546189 2010 TY181 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
546190 2010 TC182 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
546191 2010 TQ184 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
546192 2010 TH185 15/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 3,5 km MPC · JPL
546193 2010 TT185 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
546194 2010 TJ188 15/10/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 3,1 km MPC · JPL
546195 2010 TO192 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
546196 2010 TV194 14/10/2010 Dauban C. Rinner, F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
546197 2010 TA195 01/10/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
546198 2010 TB195 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
546199 2010 TN196 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
546200 2010 TP196 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
546201 2010 TQ196 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
546202 2010 TR196 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
546203 2010 TW196 13/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
546204 2010 TZ196 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546205 2010 TN197 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
546206 2010 TD200 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
546207 2010 TG203 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
546208 2010 TE204 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546209 2010 TY204 04/12/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546210 2010 TK205 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546211 2010 TR205 22/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546212 2010 TL206 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546213 2010 TD207 15/10/2010 Sandlot G. Hug 3,1 km MPC · JPL
546214 2010 TG207 09/10/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
546215 2010 TH207 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546216 2010 TL207 11/10/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
546217 2010 TP207 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546218 2010 TK210 13/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
546219 2010 TN211 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546220 2010 TD213 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
546221 2010 TL213 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
546222 2010 UA3 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546223 2010 UG8 25/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
546224 2010 UE9 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546225 2010 UZ12 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546226 2010 UQ14 20/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
546227 2010 UW17 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546228 2010 UG21 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546229 2010 UY23 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546230 2010 UK25 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546231 2010 UW25 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546232 2010 UY25 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546233 2010 UD26 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546234 2010 UO28 20/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
546235 2010 UK29 28/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
546236 2010 UM31 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546237 2010 UW32 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546238 2010 UO33 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546239 2010 UH35 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546240 2010 UH36 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
546241 2010 UP36 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
546242 2010 UX36 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
546243 2010 UU37 15/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 3,4 km MPC · JPL
546244 2010 UQ38 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546245 2010 UO40 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
546246 2010 UA41 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546247 2010 UR41 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546248 2010 UT42 11/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546249 2010 UO43 09/10/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
546250 2010 UW44 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546251 2010 US45 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546252 2010 UD47 25/07/2003 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
546253 2010 UZ48 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
546254 2010 UC49 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
546255 2010 UY49 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546256 2010 UT50 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
546257 2010 UJ56 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
546258 2010 UZ57 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546259 2010 UG60 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
546260 2010 UB62 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
546261 2010 UH62 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546262 2010 UW65 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546263 2010 UE66 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
546264 2010 UJ67 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
546265 2010 UA69 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546266 2010 UC69 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546267 2010 UP71 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
546268 2010 UV71 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
546269 2010 UL72 18/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
546270 2010 UQ73 25/08/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
546271 2010 UO80 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546272 2010 UT80 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
546273 2010 UY81 16/10/2010 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 8,8 km MPC · JPL
546274 2010 UO83 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
546275 2010 UW83 30/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli 14 km MPC · JPL
546276 2010 UP84 08/07/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
546277 2010 UJ91 23/08/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
546278 2010 US91 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546279 2010 UW95 24/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
546280 2010 UX97 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546281 2010 UM98 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
546282 2010 UO98 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546283 2010 UC99 29/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 3,4 km MPC · JPL
546284 2010 UR99 14/02/2007 Mauna Kea Q. s. observers 2,3 km MPC · JPL
546285 2010 UE100 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
546286 2010 UF101 31/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli 9,7 km MPC · JPL
546287 2010 UA102 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
546288 2010 UK105 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
546289 2010 UL108 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
546290 2010 UN108 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546291 2010 UG109 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546292 2010 UB110 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
546293 2010 UD110 29/10/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
546294 2010 US110 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
546295 2010 UX110 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
546296 2010 UG111 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
546297 2010 UH111 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546298 2010 UC112 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
546299 2010 UN113 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546300 2010 UP113 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
546301 2010 UZ115 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546302 2010 UK116 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546303 2010 UP117 14/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
546304 2010 UT117 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
546305 2010 UB118 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
546306 2010 UC118 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546307 2010 UF118 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
546308 2010 UH118 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546309 2010 UU118 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546310 2010 UH119 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
546311 2010 UN119 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546312 2010 UB120 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
546313 2010 UG120 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
546314 2010 UH120 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
546315 2010 UR120 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
546316 2010 UT120 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546317 2010 VV2 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546318 2010 VA5 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546319 2010 VS7 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
546320 2010 VM8 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
546321 2010 VZ8 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
546322 2010 VB9 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
546323 2010 VX10 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
546324 2010 VW13 20/09/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
546325 2010 VK14 01/11/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
546326 2010 VG16 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546327 2010 VA17 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
546328 2010 VR18 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
546329 2010 VO19 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
546330 2010 VB23 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
546331 2010 VN24 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
546332 2010 VF25 20/10/2003 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
546333 2010 VT25 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
546334 2010 VB26 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
546335 2010 VX27 12/06/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
546336 2010 VP28 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546337 2010 VG30 22/10/2003 Haleakala AMOS 780 m MPC · JPL
546338 2010 VM30 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
546339 2010 VY32 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546340 2010 VH39 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
546341 2010 VE40 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
546342 2010 VU41 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
546343 2010 VZ41 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546344 2010 VP42 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546345 2010 VW42 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546346 2010 VQ43 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
546347 2010 VE45 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
546348 2010 VU45 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
546349 2010 VT47 18/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
546350 2010 VL50 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
546351 2010 VM50 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
546352 2010 VX50 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
546353 2010 VO53 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546354 2010 VD54 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
546355 2010 VE55 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
546356 2010 VU55 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546357 2010 VY55 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546358 2010 VD56 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
546359 2010 VG56 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
546360 2010 VN58 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546361 2010 VB59 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546362 2010 VV59 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546363 2010 VB60 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
546364 2010 VH60 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546365 2010 VK60 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
546366 2010 VU62 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546367 2010 VD63 05/11/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 620 m MPC · JPL
546368 2010 VA65 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
546369 2010 VQ65 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546370 2010 VX65 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546371 2010 VT70 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
546372 2010 VE76 17/04/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
546373 2010 VW76 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
546374 2010 VT77 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
546375 2010 VF78 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
546376 2010 VM79 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546377 2010 VE80 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546378 2010 VL80 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
546379 2010 VR81 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546380 2010 VQ82 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
546381 2010 VZ83 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
546382 2010 VA85 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
546383 2010 VK86 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
546384 2010 VT86 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
546385 2010 VV86 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546386 2010 VO87 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
546387 2010 VA88 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
546388 2010 VC88 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
546389 2010 VM88 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546390 2010 VV88 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
546391 2010 VW88 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
546392 2010 VS89 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546393 2010 VJ91 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
546394 2010 VB94 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546395 2010 VA95 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546396 2010 VN95 30/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 8,8 km MPC · JPL
546397 2010 VB97 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
546398 2010 VE97 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
546399 2010 VS98 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
546400 2010 VW100 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
546401 2010 VD101 21/10/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
546402 2010 VJ102 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
546403 2010 VL103 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546404 2010 VF104 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
546405 2010 VV104 24/11/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
546406 2010 VD108 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
546407 2010 VF108 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
546408 2010 VJ109 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546409 2010 VR110 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
546410 2010 VV110 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546411 2010 VX110 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
546412 2010 VE113 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
546413 2010 VV113 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546414 2010 VF115 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546415 2010 VP115 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546416 2010 VM116 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
546417 2010 VS117 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
546418 2010 VX118 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
546419 2010 VJ119 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
546420 2010 VN120 09/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
546421 2010 VP124 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
546422 2010 VS124 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546423 2010 VN125 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546424 2010 VW125 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546425 2010 VH126 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
546426 2010 VM129 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
546427 2010 VF131 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
546428 2010 VW132 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
546429 2010 VY132 10/11/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
546430 2010 VU135 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
546431 2010 VL136 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
546432 2010 VW136 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546433 2010 VC137 25/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
546434 2010 VG138 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
546435 2010 VV140 21/10/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
546436 2010 VP141 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546437 2010 VM142 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
546438 2010 VW142 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546439 2010 VS143 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546440 2010 VU146 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
546441 2010 VE147 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546442 2010 VK147 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
546443 2010 VP147 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
546444 2010 VF148 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546445 2010 VS148 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546446 2010 VO151 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546447 2010 VN153 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546448 2010 VA154 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
546449 2010 VS154 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
546450 2010 VA155 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
546451 2010 VE155 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546452 2010 VS156 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
546453 2010 VK158 08/11/2010 Mauna Kea P. Forshay, M. Micheli 2,9 km MPC · JPL
546454 2010 VD159 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
546455 2010 VR159 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
546456 2010 VW159 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546457 2010 VB160 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546458 2010 VO163 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
546459 2010 VO164 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
546460 2010 VF166 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
546461 2010 VG166 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
546462 2010 VJ168 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
546463 2010 VO168 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
546464 2010 VU169 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546465 2010 VL170 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
546466 2010 VM170 19/09/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
546467 2010 VE171 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
546468 2010 VD172 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
546469 2010 VH172 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546470 2010 VD175 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546471 2010 VQ176 01/11/2010 Piszkesteto Z. Kuli 3,5 km MPC · JPL
546472 2010 VF177 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546473 2010 VV177 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
546474 2010 VV178 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546475 2010 VH179 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546476 2010 VK179 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
546477 2010 VL179 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546478 2010 VP180 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
546479 2010 VD183 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546480 2010 VT183 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
546481 2010 VQ185 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546482 2010 VB187 13/11/2010 Vail-Jarnac T. Glinos 3,1 km MPC · JPL
546483 2010 VE188 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546484 2010 VM188 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
546485 2010 VX189 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
546486 2010 VD191 18/01/2001 Haleakala AMOS 4,4 km MPC · JPL
546487 2010 VE191 08/11/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
546488 2010 VN191 19/01/2007 Mauna Kea Q. s. observers 2,4 km MPC · JPL
546489 2010 VV191 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546490 2010 VR192 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
546491 2010 VK193 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
546492 2010 VX195 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
546493 2010 VC203 18/09/2009 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
546494 2010 VG203 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
546495 2010 VJ203 20/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
546496 2010 VW205 18/09/2003 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
546497 2010 VN206 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
546498 2010 VQ206 31/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 3,5 km MPC · JPL
546499 2010 VY206 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546500 2010 VV207 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
546501 2010 VM209 24/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
546502 2010 VR209 13/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
546503 2010 VF210 08/10/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
546504 2010 VH210 15/10/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 2,8 km MPC · JPL
546505 2010 VU210 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
546506 2010 VJ211 09/11/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
546507 2010 VS211 14/04/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
546508 2010 VJ212 03/11/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 4,0 km MPC · JPL
546509 2010 VK212 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
546510 2010 VC213 25/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
546511 2010 VD215 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
546512 2010 VZ215 18/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
546513 2010 VB216 04/11/2010 Palomar PTF 3,5 km MPC · JPL
546514 2010 VX216 28/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
546515 2010 VY216 31/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli 4,6 km MPC · JPL
546516 2010 VA217 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
546517 2010 VE217 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546518 2010 VL217 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
546519 2010 VS217 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
546520 2010 VF219 14/11/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
546521 2010 VT219 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546522 2010 VY219 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546523 2010 VL222 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546524 2010 VV223 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
546525 2010 VK225 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
546526 2010 VM225 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
546527 2010 VO225 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
546528 2010 VM226 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546529 2010 VA228 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546530 2010 VB228 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
546531 2010 VS228 01/12/2011 ESA OGS ESA OGS 3,7 km MPC · JPL
546532 2010 VT228 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546533 2010 VC229 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
546534 2010 VL229 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546535 2010 VM229 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546536 2010 VO229 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
546537 2010 VQ229 14/11/2010 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
546538 2010 VS229 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546539 2010 VV229 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546540 2010 VK230 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
546541 2010 VR230 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
546542 2010 VV230 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546543 2010 VB231 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
546544 2010 VO231 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546545 2010 VU231 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546546 2010 VV231 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
546547 2010 VX231 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546548 2010 VZ231 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
546549 2010 VR232 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546550 2010 VZ232 13/03/2013 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
546551 2010 VC233 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
546552 2010 VQ233 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
546553 2010 VD234 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
546554 2010 VQ234 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546555 2010 VC235 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546556 2010 VL235 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
546557 2010 VJ236 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
546558 2010 VZ237 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
546559 2010 VP238 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546560 2010 VA239 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546561 2010 VL239 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546562 2010 VM239 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546563 2010 VO239 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546564 2010 VX239 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
546565 2010 VB240 13/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546566 2010 VM240 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546567 2010 VS240 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546568 2010 VY240 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546569 2010 VM241 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
546570 2010 VV241 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546571 2010 VK242 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
546572 2010 VW243 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546573 2010 VX243 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
546574 2010 VZ243 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
546575 2010 VB244 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546576 2010 VD244 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
546577 2010 VH244 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
546578 2010 VN244 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
546579 2010 VT244 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 7,3 km MPC · JPL
546580 2010 VZ244 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546581 2010 VG245 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546582 2010 VM245 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546583 2010 VY245 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546584 2010 VE246 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546585 2010 VM246 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
546586 2010 VQ246 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546587 2010 VK247 05/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
546588 2010 VO247 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
546589 2010 VR248 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
546590 2010 VE249 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
546591 2010 VF249 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
546592 2010 VG249 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
546593 2010 VJ249 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
546594 2010 VL249 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
546595 2010 VO250 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546596 2010 VP250 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
546597 2010 VR250 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
546598 2010 VA251 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
546599 2010 VF251 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
546600 2010 VO251 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
546601 2010 VW251 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
546602 2010 VG252 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
546603 2010 WG 17/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
546604 2010 WV1 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546605 2010 WL2 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
546606 2010 WT2 26/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546607 2010 WQ3 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
546608 2010 WT3 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546609 2010 WC4 12/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
546610 2010 WQ6 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546611 2010 WT6 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
546612 2010 WU6 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546613 2010 WM8 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
546614 2010 WX8 01/12/2010 Magdalena Ridge W. H. Ryan 750 m MPC · JPL
546615 2010 WF9 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
546616 2010 WK9 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
546617 2010 WT9 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546618 2010 WT10 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
546619 2010 WD11 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
546620 2010 WE11 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546621 2010 WG11 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546622 2010 WN11 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546623 2010 WE13 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
546624 2010 WL13 26/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546625 2010 WE14 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
546626 2010 WK14 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546627 2010 WX14 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
546628 2010 WE16 26/11/2010 Zadko M. Todd 3,1 km MPC · JPL
546629 2010 WT20 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
546630 2010 WG24 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546631 2010 WX24 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
546632 2010 WM27 04/04/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
546633 2010 WO27 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
546634 2010 WK28 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546635 2010 WY28 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
546636 2010 WM31 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
546637 2010 WO31 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
546638 2010 WQ32 31/08/2006 Needville P. Garossino 780 m MPC · JPL
546639 2010 WF33 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546640 2010 WR33 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
546641 2010 WC34 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
546642 2010 WG34 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546643 2010 WL34 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546644 2010 WD36 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546645 2010 WE36 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546646 2010 WG36 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
546647 2010 WS36 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
546648 2010 WG37 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
546649 2010 WV37 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546650 2010 WJ40 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546651 2010 WR40 19/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
546652 2010 WT40 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
546653 2010 WJ41 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
546654 2010 WM42 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
546655 2010 WB44 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546656 2010 WR44 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
546657 2010 WP45 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
546658 2010 WZ45 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546659 2010 WX48 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546660 2010 WZ48 10/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 2,0 km MPC · JPL
546661 2010 WN51 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546662 2010 WX51 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546663 2010 WB53 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
546664 2010 WC53 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
546665 2010 WP53 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
546666 2010 WP56 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
546667 2010 WW56 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
546668 2010 WY56 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
546669 2010 WF57 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
546670 2010 WR58 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546671 2010 WW58 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
546672 2010 WR59 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
546673 2010 WR60 05/11/2010 Les Engarouines L. Bernasconi 2,8 km MPC · JPL
546674 2010 WW60 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546675 2010 WB65 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546676 2010 WQ65 20/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
546677 2010 WR65 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546678 2010 WA67 05/10/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
546679 2010 WU69 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
546680 2010 WM70 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546681 2010 WR70 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
546682 2010 WN72 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546683 2010 WG73 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546684 2010 WP73 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
546685 2010 WU73 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
546686 2010 WU75 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
546687 2010 WT76 01/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
546688 2010 WU76 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546689 2010 WY76 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
546690 2010 WM77 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
546691 2010 WP77 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
546692 2010 WA78 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
546693 2010 WF78 17/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
546694 2010 XV1 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546695 2010 XA2 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546696 2010 XE2 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
546697 2010 XM3 17/10/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
546698 2010 XG5 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
546699 2010 XZ5 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546700 2010 XQ7 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
546701 2010 XY10 04/11/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
546702 2010 XH13 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
546703 2010 XK15 19/12/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
546704 2010 XO15 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
546705 2010 XL16 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
546706 2010 XV16 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
546707 2010 XC17 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
546708 2010 XS17 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
546709 2010 XF19 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
546710 2010 XM20 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546711 2010 XD21 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
546712 2010 XP21 19/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
546713 2010 XT21 02/12/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
546714 2010 XW22 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
546715 2010 XT25 04/11/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 12 km MPC · JPL
546716 2010 XU27 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546717 2010 XX27 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546718 2010 XJ28 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546719 2010 XC30 10/10/2002 Apache Point SDSS Collaboration 780 m MPC · JPL
546720 2010 XJ32 04/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
546721 2010 XY32 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
546722 2010 XN34 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
546723 2010 XB36 07/10/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
546724 2010 XZ36 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
546725 2010 XP42 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546726 2010 XH43 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546727 2010 XR44 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
546728 2010 XA45 31/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
546729 2010 XO45 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
546730 2010 XD46 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546731 2010 XE46 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546732 2010 XL46 04/12/2010 Kislovodsk Mtn. E. S. Romas 2,8 km MPC · JPL
546733 2010 XW47 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546734 2010 XJ49 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
546735 2010 XY51 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
546736 2010 XZ52 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546737 2010 XF53 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546738 2010 XV53 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
546739 2010 XW53 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546740 2010 XX53 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
546741 2010 XX54 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546742 2010 XR55 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,9 km MPC · JPL
546743 2010 XG59 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
546744 2010 XN59 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
546745 2010 XR61 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546746 2010 XB63 18/07/2009 Sandlot G. Hug 940 m MPC · JPL
546747 2010 XF63 25/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
546748 2010 XU64 15/11/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
546749 2010 XG66 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546750 2010 XQ66 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
546751 2010 XR66 10/12/2010 Bisei SG Center A. Asami, T. Sakamoto 2,8 km MPC · JPL
546752 2010 XO67 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
546753 2010 XT67 01/06/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
546754 2010 XA69 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
546755 2010 XG71 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
546756 Sunguoyou 2010 XL71 09/12/2010 Xingming Z. Xu, X. Gao 1,1 km MPC · JPL
546757 2010 XB72 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
546758 2010 XN73 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546759 2010 XC74 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
546760 2010 XQ75 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
546761 2010 XS75 19/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
546762 2010 XX77 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
546763 2010 XC78 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
546764 2010 XE78 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
546765 2010 XE79 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546766 2010 XL79 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546767 2010 XY79 01/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
546768 2010 XP80 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546769 2010 XZ81 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546770 2010 XE82 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
546771 2010 XD83 09/12/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
546772 2010 XO85 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
546773 2010 XV85 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546774 2010 XK86 26/08/2006 Lulin LUSS 940 m MPC · JPL
546775 2010 XQ86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
546776 2010 XB87 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
546777 2010 XF91 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
546778 2010 XG91 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
546779 2010 XH91 14/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
546780 2010 XN91 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
546781 2010 XR91 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
546782 2010 XD92 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546783 2010 XF92 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546784 2010 XY92 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
546785 2010 XB94 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
546786 2010 XG94 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
546787 2010 XN94 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
546788 2010 XR94 27/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
546789 2010 XW94 25/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
546790 2010 XX94 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
546791 2010 XY94 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
546792 2010 XD95 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546793 2010 XG95 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
546794 2010 XH95 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
546795 2010 XK95 03/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546796 2010 XD96 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
546797 2010 XE96 02/12/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
546798 2010 XJ96 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
546799 2010 XS96 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546800 2010 XT96 21/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
546801 2010 XT97 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
546802 2010 XM98 30/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546803 2010 XT98 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546804 2010 XD99 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
546805 2010 XA100 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546806 2010 XV101 19/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546807 2010 XW101 03/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546808 2010 XA102 10/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 8,4 km MPC · JPL
546809 2010 XD102 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
546810 2010 XG102 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546811 2010 XO102 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
546812 2010 XP102 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
546813 2010 XT102 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
546814 2010 XX102 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546815 2010 XJ103 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
546816 2010 XR103 22/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
546817 2010 XJ105 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
546818 2010 XK105 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
546819 2010 XM105 02/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
546820 2010 XO105 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
546821 2010 XP105 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546822 2010 XU105 13/12/2010 Mauna Kea L. Wells, M. Micheli 2,2 km MPC · JPL
546823 2010 XA106 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
546824 2010 XC106 21/11/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
546825 2010 XM106 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
546826 2010 XJ108 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
546827 2010 XB109 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
546828 2010 XK109 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546829 2010 XL109 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
546830 2010 XX109 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
546831 2010 XO110 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
546832 2010 XA111 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
546833 2010 YT 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
546834 2010 YF2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
546835 2010 YF3 19/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
546836 2010 YV3 30/12/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 4,2 km MPC · JPL
546837 2010 YR4 19/11/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
546838 2010 YO5 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
546839 2010 YC6 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
546840 2010 YR6 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
546841 2010 YS6 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
546842 Ruanjiangao 2011 YD3 21/12/2011 Xingming Z. Xu, X. Gao 2,1 km MPC · JPL
546843 Xuzhijian 2014 QK307 27/12/2011 Xingming Z.-W. Jin, X. Gao 1,1 km MPC · JPL
546844 2016 UZ58 11/09/2016 Xingming J. Ruan, X. Gao 2,9 km MPC · JPL
546845 Wulumuqiyizhong 2016 UB101 21/12/2011 Xingming Z. Xu, X. Gao 590 m MPC · JPL
546846 2018 VD42 09/01/2011 Xingming Z. Xu, X. Gao 1,5 km MPC · JPL
546847 2010 AV 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546848 2010 AX3 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546849 2010 AR4 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
546850 2010 AE5 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
546851 2010 AN6 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546852 2010 AO7 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
546853 2010 AK8 06/01/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
546854 2010 AT8 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
546855 2010 AV9 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546856 2010 AZ9 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
546857 2010 AG10 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
546858 2010 AB11 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546859 2010 AG11 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546860 2010 AJ12 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
546861 2010 AR12 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546862 2010 AC14 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546863 2010 AD14 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546864 2010 AE14 31/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
546865 2010 AH14 08/09/2008 Dauban F. Kugel 900 m MPC · JPL
546866 2010 AL15 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
546867 2010 AT16 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546868 2010 AC17 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
546869 2010 AD19 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546870 2010 AJ19 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546871 2010 AN19 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546872 2010 AL20 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546873 2010 AP20 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
546874 2010 AV21 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546875 2010 AG22 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
546876 2010 AX22 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
546877 2010 AE23 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
546878 2010 AM23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
546879 2010 AU23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
546880 2010 AF25 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
546881 2010 AH26 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
546882 2010 AZ28 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546883 2010 AY29 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546884 2010 AT30 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546885 2010 AU30 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546886 2010 AN32 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546887 2010 AE36 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
546888 2010 AT36 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546889 2010 AN37 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
546890 2010 AV37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546891 2010 AR38 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546892 2010 AB39 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546893 2010 AD39 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
546894 2010 AL40 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546895 2010 AW40 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
546896 2010 AO41 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546897 2010 AL42 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
546898 2010 AA43 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546899 2010 AU43 06/01/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
546900 2010 AN44 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
546901 2010 AV44 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546902 2010 AY44 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
546903 2010 AA45 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
546904 2010 AG45 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
546905 2010 AA46 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
546906 2010 AO47 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
546907 2010 AG49 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
546908 2010 AP51 10/03/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
546909 2010 AM52 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
546910 2010 AR52 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546911 2010 AV52 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546912 2010 AV53 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
546913 2010 AL54 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546914 2010 AO54 29/08/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
546915 2010 AM57 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546916 2010 AP57 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546917 2010 AV57 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546918 2010 AR60 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
546919 2010 AV62 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
546920 2010 AK64 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
546921 2010 AO64 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
546922 2010 AA69 12/01/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
546923 2010 AU70 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
546924 2010 AB72 13/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
546925 2010 AM72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
546926 2010 AS72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546927 2010 AE73 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
546928 2010 AN74 14/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 940 m MPC · JPL
546929 2010 AJ79 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
546930 2010 AC141 24/10/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,9 km MPC · JPL
546931 2010 AN141 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
546932 2010 AW141 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
546933 2010 AC142 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
546934 2010 AV142 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546935 2010 AD143 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546936 2010 AQ143 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546937 2010 AS143 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
546938 2010 AV143 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546939 2010 AB144 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
546940 2010 AN154 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
546941 2010 AV154 16/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
546942 2010 AX154 13/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
546943 2010 AF155 16/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
546944 2010 AT155 14/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
546945 2010 AK156 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
546946 2010 AL156 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
546947 2010 AC157 02/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
546948 2010 AD157 28/08/2013 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
546949 2010 AE157 22/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
546950 2010 AG157 04/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
546951 2010 AK157 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
546952 2010 AL157 30/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
546953 2010 AM157 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
546954 2010 AA158 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
546955 2010 AM158 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546956 2010 AR158 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
546957 2010 AL159 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
546958 2010 AM159 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
546959 2010 AP159 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
546960 2010 AB160 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
546961 2010 AC160 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
546962 2010 AH160 10/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
546963 2010 AN161 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546964 2010 AP161 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
546965 2010 BH 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546966 2010 BB1 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
546967 2010 BH1 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
546968 2010 BR1 18/01/2010 Dauban C. Rinner, F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
546969 2010 BX1 12/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
546970 2010 BE2 18/01/2010 Dauban C. Rinner, F. Kugel 710 m MPC · JPL
546971 2010 BF3 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546972 2010 BR4 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
546973 2010 BB5 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
546974 2010 BP153 23/01/2010 Haleakala Pan-STARRS 243 km MPC · JPL
546975 2010 CP 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
546976 2010 CF12 12/02/2010 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 780 m MPC · JPL
546977 2010 CC20 08/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
546978 2010 CJ21 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546979 2010 CK21 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
546980 2010 CP21 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
546981 2010 CQ21 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
546982 2010 CC22 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
546983 2010 CA23 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
546984 2010 CC23 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
546985 2010 CA24 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 860 m MPC · JPL
546986 2010 CJ24 05/08/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
546987 2010 CZ24 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
546988 2010 CF25 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
546989 2010 CK25 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
546990 2010 CV25 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
546991 2010 CZ25 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546992 2010 CB27 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
546993 2010 CA30 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
546994 2010 CQ30 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
546995 2010 CH31 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
546996 2010 CL31 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
546997 2010 CT32 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
546998 2010 CS33 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
546999 2010 CT33 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
547000 2010 CN34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

542.000s  • 543.000s  • 544.000s  • 545.000s  • 546.000s  • 547.000s  • 548.000s  • 549.000s  • 550.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001