Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/303001–304000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303001 2003 WQ61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303002 2003 WE65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303003 2003 WQ70 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303004 2003 WG72 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
303005 2003 WO81 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
303006 2003 WZ88 16/11/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
303007 2003 WT91 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
303008 2003 WV102 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
303009 2003 WF105 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
303010 2003 WJ115 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
303011 2003 WR119 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
303012 2003 WZ121 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
303013 2003 WC125 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
303014 2003 WH126 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
303015 2003 WC127 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
303016 2003 WM132 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303017 2003 WS147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303018 2003 WB151 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
303019 2003 WH156 29/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
303020 2003 WH175 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303021 2003 WK178 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 900 m MPC · JPL
303022 2003 WD192 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
303023 2003 XC 01/12/2003 Nogales Tenagra II Obs. 4,0 km MPC · JPL
303024 2003 XV2 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303025 2003 XB3 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
303026 2003 XO3 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
303027 2003 XL19 15/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
303028 2003 YR6 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
303029 2003 YV9 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303030 2003 YV11 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
303031 2003 YF13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
303032 2003 YK19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
303033 2003 YX20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303034 2003 YY22 16/12/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
303035 2003 YS30 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
303036 2003 YR31 18/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
303037 2003 YH35 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
303038 2003 YD36 19/12/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
303039 2003 YR38 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303040 2003 YA46 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
303041 2003 YU56 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303042 2003 YQ59 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303043 2003 YG62 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
303044 2003 YK62 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
303045 2003 YL72 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
303046 2003 YN77 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
303047 2003 YV80 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
303048 2003 YA90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303049 2003 YM93 21/12/2003 Needville Needville Obs. 3,9 km MPC · JPL
303050 2003 YH102 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
303051 2003 YF103 19/12/2003 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
303052 2003 YC106 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
303053 2003 YZ107 25/12/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 2,3 km MPC · JPL
303054 2003 YM110 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
303055 2003 YN111 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
303056 2003 YB116 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
303057 2003 YP116 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
303058 2003 YF126 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
303059 2003 YH130 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
303060 2003 YK131 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303061 2003 YL134 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
303062 2003 YE135 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
303063 2003 YL141 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
303064 2003 YW144 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
303065 2003 YR145 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
303066 2003 YB151 29/12/2003 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
303067 2003 YD151 29/12/2003 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
303068 2003 YM151 29/12/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
303069 2003 YU152 29/12/2003 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
303070 2003 YE154 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
303071 2003 YR154 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
303072 2003 YZ154 30/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
303073 2003 YB155 30/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
303074 2003 YP158 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
303075 2003 YY167 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
303076 2003 YE175 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303077 2003 YK175 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303078 2003 YY175 22/12/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
303079 2004 AB 03/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
303080 2004 AU1 12/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
303081 2004 AC3 11/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
303082 2004 AY7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
303083 2004 AT16 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
303084 2004 AU21 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303085 2004 BN1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303086 2004 BZ8 17/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
303087 2004 BG9 17/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
303088 2004 BH12 16/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
303089 2004 BL15 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303090 2004 BE17 17/01/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
303091 2004 BQ23 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303092 2004 BU23 19/01/2004 Sandlot Sandlot Obs. 1,7 km MPC · JPL
303093 2004 BO32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303094 2004 BU34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303095 2004 BN43 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
303096 2004 BB54 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
303097 2004 BL58 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
303098 2004 BJ60 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
303099 2004 BV75 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
303100 2004 BK84 25/01/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303101 2004 BW92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
303102 2004 BJ96 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
303103 2004 BR107 28/01/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
303104 2004 BZ107 28/01/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
303105 2004 BK117 28/01/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
303106 2004 BR120 31/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
303107 2004 BD121 31/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
303108 2004 BQ137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
303109 2004 BR143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
303110 2004 BE144 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303111 2004 BF151 18/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
303112 2004 BA153 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
303113 2004 BD162 16/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
303114 2004 CA1 09/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
303115 2004 CB2 12/02/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 4,1 km MPC · JPL
303116 2004 CE5 10/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
303117 2004 CK16 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303118 2004 CF20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303119 2004 CE30 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
303120 2004 CN40 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
303121 2004 CQ43 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303122 2004 CF45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303123 2004 CC56 14/02/2004 Nogales Tenagra II Obs. 3,0 km MPC · JPL
303124 2004 CT58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
303125 2004 CR62 11/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
303126 2004 CP71 13/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
303127 2004 CL76 11/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
303128 2004 CH83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303129 2004 CF89 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
303130 2004 CS91 13/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
303131 2004 CF92 14/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
303132 2004 CU92 14/02/2004 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
303133 2004 CG102 12/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
303134 2004 CU107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
303135 2004 CJ111 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
303136 2004 CV112 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
303137 2004 CW112 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
303138 2004 CX130 12/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
303139 2004 DM10 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
303140 2004 DA15 17/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
303141 2004 DU23 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
303142 2004 DU24 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
303143 2004 DE41 18/02/2004 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
303144 2004 DN41 18/02/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
303145 2004 DB46 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
303146 2004 DH52 25/02/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
303147 2004 DD57 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
303148 2004 DD69 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,0 km MPC · JPL
303149 2004 DY70 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
303150 2004 DB77 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303151 2004 EL2 13/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
303152 2004 EQ5 11/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
303153 2004 EA20 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303154 2004 EG24 15/03/2004 Črni Vrh Črni Vrh 2,4 km MPC · JPL
303155 2004 EX29 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
303156 2004 EE34 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
303157 2004 EA44 13/03/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
303158 2004 EJ45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303159 2004 EX56 15/03/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
303160 2004 ET57 15/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
303161 2004 EG60 15/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
303162 2004 EM61 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
303163 2004 EL68 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
303164 2004 EK76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
303165 2004 EU78 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303166 2004 EN79 15/03/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
303167 2004 EE86 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
303168 2004 EO86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
303169 2004 EL87 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303170 2004 EY90 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303171 2004 EX103 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
303172 2004 EW108 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
303173 2004 FD9 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
303174 2004 FH11 23/03/2004 Socorro LINEAR AMO 1,5 km MPC · JPL
303175 2004 FA25 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303176 2004 FJ26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303177 2004 FW31 29/03/2004 Kleť Kleť Obs. 2,0 km MPC · JPL
303178 2004 FY34 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303179 2004 FJ37 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
303180 2004 FU53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303181 2004 FN63 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
303182 2004 FB75 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303183 2004 FZ75 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303184 2004 FS83 18/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
303185 2004 FQ90 20/03/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
303186 2004 FG95 19/03/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
303187 2004 FQ103 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
303188 2004 FL115 23/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
303189 2004 FB120 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
303190 2004 FS120 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
303191 2004 FJ136 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
303192 2004 FE146 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303193 2004 FO148 29/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
303194 2004 FF150 16/03/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
303195 2004 GB15 12/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
303196 2004 GN18 13/04/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
303197 2004 GB29 11/04/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
303198 2004 GJ41 12/04/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
303199 2004 GH43 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303200 2004 GK47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303201 2004 GV50 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303202 2004 GH51 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303203 2004 GH67 13/04/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
303204 2004 GV77 15/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
303205 2004 GQ83 14/04/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
303206 2004 HH7 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303207 2004 HH39 17/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303208 2004 HN46 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303209 2004 HG50 23/04/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
303210 2004 HV58 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303211 2004 HZ63 23/04/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
303212 2004 JN10 12/05/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
303213 2004 JZ20 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303214 2004 JY21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303215 2004 JJ29 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
303216 2004 JV34 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
303217 2004 JG49 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303218 2004 KX 17/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
303219 2004 KX10 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303220 2004 MM6 21/06/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
303221 2004 NC 06/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
303222 2004 NV 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
303223 2004 NW10 10/07/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
303224 2004 NZ29 14/07/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
303225 2004 NO30 14/07/2004 Siding Spring SSS 4,9 km MPC · JPL
303226 2004 NY30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
303227 2004 NM33 15/07/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
303228 2004 OQ6 16/07/2004 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
303229 2004 OU8 18/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303230 2004 PZ 06/08/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
303231 2004 PF22 08/08/2004 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
303232 2004 PG25 08/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
303233 2004 PD26 08/08/2004 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
303234 2004 PA34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
303235 2004 PL37 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
303236 2004 PJ40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303237 2004 PS41 08/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
303238 2004 PC50 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
303239 2004 PF54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
303240 2004 PP68 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
303241 2004 PP86 11/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
303242 2004 PM100 12/08/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
303243 2004 PB114 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303244 2004 QQ4 19/08/2004 Modra Modra Obs. 1,2 km MPC · JPL
303245 2004 QB9 19/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
303246 2004 QO9 21/08/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
303247 2004 QE10 21/08/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
303248 2004 QV16 25/08/2004 Anderson Mesa LONEOS APO 820 m MPC · JPL
303249 2004 QL24 26/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
303250 2004 RU10 07/09/2004 Socorro LINEAR ATE 850 m MPC · JPL
303251 2004 RW21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303252 2004 RZ21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
303253 2004 RD35 07/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
303254 2004 RE43 08/09/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
303255 2004 RZ43 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
303256 2004 RW46 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
303257 2004 RO50 08/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
303258 2004 RO56 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
303259 2004 RU73 08/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
303260 2004 RP74 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
303261 2004 RV79 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303262 2004 RJ84 10/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
303263 2004 RJ102 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
303264 2004 RV105 08/09/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
303265 Littmann 2004 RH111 08/09/2004 Wrightwood J. W. Young 820 m MPC · JPL
303266 2004 RX125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
303267 2004 RV136 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
303268 2004 RT141 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303269 2004 RN155 10/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
303270 2004 RO155 10/09/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
303271 2004 RE170 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303272 2004 RF170 08/09/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
303273 2004 RD172 09/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
303274 2004 RM180 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
303275 2004 RF188 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303276 2004 RA189 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
303277 2004 RC190 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
303278 2004 RB191 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
303279 2004 RK191 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303280 2004 RH194 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
303281 2004 RE231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
303282 2004 RH251 14/09/2004 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
303283 2004 RA265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
303284 2004 RJ294 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
303285 2004 RG311 13/09/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
303286 2004 RH335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303287 2004 RQ336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303288 2004 RV336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
303289 2004 RH337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
303290 2004 RO345 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
303291 2004 RQ345 07/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
303292 2004 SV3 17/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
303293 2004 SU4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
303294 2004 SR8 17/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
303295 2004 SB13 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
303296 2004 ST14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
303297 2004 SN16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
303298 2004 SD24 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303299 2004 SM40 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303300 2004 SM55 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303301 2004 TQ4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
303302 2004 TQ5 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
303303 2004 TW15 09/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
303304 2004 TW17 11/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,2 km MPC · JPL
303305 2004 TS19 13/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 920 m MPC · JPL
303306 2004 TU21 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
303307 2004 TG32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
303308 2004 TV38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
303309 2004 TV41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303310 2004 TV43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
303311 2004 TB46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
303312 2004 TJ47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
303313 2004 TU50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
303314 2004 TA56 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
303315 2004 TX58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303316 2004 TB62 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
303317 2004 TT73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
303318 2004 TL75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
303319 2004 TZ77 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303320 2004 TF80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303321 2004 TR81 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303322 2004 TV94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
303323 2004 TZ94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
303324 2004 TU103 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
303325 2004 TH105 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
303326 2004 TS110 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
303327 2004 TB111 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
303328 2004 TO112 07/10/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
303329 2004 TH119 06/10/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
303330 2004 TY119 06/10/2004 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
303331 2004 TH122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
303332 2004 TQ123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
303333 2004 TY131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
303334 2004 TU142 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
303335 2004 TF145 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303336 2004 TK157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
303337 2004 TH163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303338 2004 TB173 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
303339 2004 TP196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
303340 2004 TP203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303341 2004 TO209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
303342 2004 TQ210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
303343 2004 TA213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303344 2004 TB213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303345 2004 TD221 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303346 2004 TB222 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303347 2004 TH249 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303348 2004 TA250 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303349 2004 TW273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
303350 2004 TE294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
303351 2004 TS295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
303352 2004 TN298 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
303353 2004 TQ325 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303354 2004 TR327 03/10/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
303355 2004 TU330 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303356 2004 TD334 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
303357 2004 TY345 15/10/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
303358 2004 TO346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
303359 2004 TM357 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303360 2004 TP359 09/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
303361 2004 TY366 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
303362 2004 UR7 21/10/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
303363 2004 UQ9 23/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 900 m MPC · JPL
303364 2004 VM5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
303365 2004 VX17 03/11/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
303366 2004 VK20 04/11/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
303367 2004 VE23 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
303368 2004 VH23 05/11/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
303369 2004 VJ26 04/11/2004 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
303370 2004 VR28 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303371 2004 VT44 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
303372 2004 VT51 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
303373 2004 VS53 07/11/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
303374 2004 VU56 04/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
303375 2004 VA65 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
303376 2004 VN95 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303377 2004 WZ1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
303378 2004 WD2 18/11/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303379 2004 XS 01/12/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
303380 2004 XW7 02/12/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
303381 2004 XM9 02/12/2004 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
303382 2004 XD23 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303383 2004 XP28 10/12/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
303384 2004 XH32 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
303385 2004 XV32 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
303386 2004 XM42 02/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
303387 2004 XU42 09/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
303388 2004 XO49 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
303389 2004 XM56 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
303390 2004 XW57 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303391 2004 XU58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303392 2004 XT62 10/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
303393 2004 XL70 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303394 2004 XV81 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303395 2004 XQ90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303396 2004 XQ97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303397 2004 XZ101 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303398 2004 XZ103 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303399 2004 XO105 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303400 2004 XC109 12/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303401 2004 XA110 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
303402 2004 XG119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303403 2004 XN119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303404 2004 XT147 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303405 2004 XM158 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303406 2004 XX158 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303407 2004 XM159 14/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
303408 2004 XM171 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303409 2004 XJ176 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
303410 2004 XX180 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
303411 2004 XH181 15/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
303412 2004 YE6 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
303413 2004 YK13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303414 2004 YB14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
303415 2004 YF14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
303416 2004 YF18 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
303417 2004 YH25 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303418 2005 AO 05/01/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 660 m MPC · JPL
303419 2005 AV1 01/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
303420 2005 AA4 06/01/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
303421 2005 AO4 06/01/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
303422 2005 AS4 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
303423 2005 AN5 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
303424 2005 AV5 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
303425 2005 AZ5 06/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
303426 2005 AJ6 06/01/2005 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
303427 2005 AQ6 06/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
303428 2005 AV14 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
303429 2005 AR21 06/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
303430 2005 AV22 07/01/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
303431 2005 AO31 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303432 2005 AW33 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303433 2005 AA36 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
303434 2005 AY36 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303435 2005 AE45 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
303436 2005 AH50 13/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
303437 2005 AO51 13/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
303438 2005 AK54 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303439 2005 AH58 15/01/2005 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
303440 2005 AR60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303441 2005 AV60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
303442 2005 AF65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
303443 2005 AE67 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
303444 2005 AA77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303445 2005 AL78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
303446 2005 AR79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
303447 2005 AT79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
303448 2005 AD81 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
303449 2005 BE2 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch APO 810 m MPC · JPL
303450 2005 BY2 19/01/2005 Socorro LINEAR 190 m MPC · JPL
303451 2005 BX4 16/01/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
303452 2005 BL14 20/01/2005 Wrightwood J. W. Young 980 m MPC · JPL
303453 2005 BC18 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
303454 2005 BN20 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
303455 2005 BY21 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
303456 2005 CJ2 01/02/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
303457 2005 CU4 01/02/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
303458 2005 CF8 01/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
303459 2005 CF9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303460 2005 CD13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
303461 2005 CR14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
303462 2005 CF17 02/02/2005 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
303463 2005 CO23 02/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
303464 2005 CZ25 05/02/2005 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
303465 2005 CM26 01/02/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
303466 2005 CZ30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
303467 2005 CV42 02/02/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
303468 2005 CO43 02/02/2005 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
303469 2005 CK52 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
303470 2005 CZ61 13/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,3 km MPC · JPL
303471 2005 CY62 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
303472 2005 CM67 15/02/2005 Gnosca S. Sposetti 1,7 km MPC · JPL
303473 2005 CQ67 01/02/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
303474 2005 CJ68 02/02/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
303475 2005 CF79 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303476 2005 EO10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
303477 2005 EA21 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
303478 2005 EO21 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
303479 2005 EV28 03/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
303480 2005 EV30 03/03/2005 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
303481 2005 EH31 01/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
303482 2005 ET47 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
303483 2005 EH50 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
303484 2005 EZ51 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303485 2005 ET69 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
303486 2005 EJ71 02/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
303487 2005 EB77 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303488 2005 EB91 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
303489 2005 EA101 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
303490 2005 EG101 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
303491 2005 EM102 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303492 2005 ER109 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
303493 2005 EE119 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
303494 2005 EL121 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303495 2005 EF125 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
303496 2005 EA129 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303497 2005 EY130 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303498 2005 EN135 09/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,1 km MPC · JPL
303499 2005 EY135 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
303500 2005 EZ141 10/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303501 2005 ES142 10/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
303502 2005 EW148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
303503 2005 EP150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
303504 2005 ES151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
303505 2005 EW159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
303506 2005 ET163 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
303507 2005 EE167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
303508 2005 EN167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
303509 2005 EF171 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
303510 2005 EH177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303511 2005 EL183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
303512 2005 EN183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
303513 2005 ET186 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
303514 2005 ES189 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303515 2005 EN193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303516 2005 EW196 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
303517 2005 EV202 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
303518 2005 ED205 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
303519 2005 EH206 13/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
303520 2005 EA212 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303521 2005 EP212 04/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
303522 2005 EX219 10/03/2005 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
303523 2005 ER226 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303524 2005 EM227 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
303525 2005 EQ227 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303526 2005 ED234 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
303527 2005 EG234 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
303528 2005 EN248 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303529 2005 ED249 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
303530 2005 EW257 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
303531 2005 EZ260 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
303532 2005 EA265 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303533 2005 EM266 13/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
303534 2005 ES266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303535 2005 EK269 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
303536 2005 EW270 13/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
303537 2005 EM271 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303538 2005 EV271 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303539 2005 EF280 10/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
303540 2005 EU289 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
303541 2005 EQ312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
303542 2005 EE316 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
303543 2005 EG317 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
303544 2005 EJ318 08/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
303545 2005 EQ324 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
303546 Bourbaki 2005 FR 16/03/2005 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 3,1 km MPC · JPL
303547 2005 FY8 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
303548 2005 GM 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
303549 2005 GN5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
303550 2005 GW5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303551 2005 GG9 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
303552 2005 GO12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
303553 2005 GL21 03/04/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
303554 2005 GA34 06/04/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
303555 2005 GY34 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
303556 2005 GH44 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
303557 2005 GU44 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
303558 2005 GM47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303559 2005 GT51 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
303560 2005 GO53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
303561 2005 GY55 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
303562 2005 GT56 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303563 2005 GW59 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
303564 2005 GD65 02/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
303565 2005 GP67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
303566 2005 GR77 06/04/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
303567 2005 GS90 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
303568 2005 GS94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303569 2005 GK99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
303570 2005 GB105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303571 2005 GB110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
303572 2005 GH110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
303573 2005 GC111 04/04/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
303574 2005 GW116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
303575 2005 GL117 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
303576 2005 GP123 08/04/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
303577 2005 GT123 08/04/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
303578 2005 GO124 09/04/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
303579 2005 GM127 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
303580 2005 GM131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303581 2005 GX132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303582 2005 GU134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
303583 2005 GP140 04/04/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
303584 2005 GG141 02/04/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
303585 2005 GH145 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
303586 2005 GZ148 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303587 2005 GJ149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
303588 2005 GT150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303589 2005 GM157 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303590 2005 GM173 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303591 2005 GK176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
303592 2005 GL176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
303593 2005 GU182 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303594 2005 GB192 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
303595 2005 GZ199 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
303596 2005 GP220 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
303597 2005 GU226 14/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
303598 2005 HR5 30/04/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
303599 2005 HB6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303600 2005 JP1 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303601 2005 JU4 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
303602 2005 JH8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,4 km MPC · JPL
303603 2005 JQ8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,3 km MPC · JPL
303604 2005 JP19 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303605 2005 JF20 04/05/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
303606 2005 JP20 04/05/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
303607 2005 JG23 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303608 2005 JS23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
303609 2005 JK25 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
303610 2005 JP27 03/05/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
303611 2005 JG29 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303612 2005 JF30 04/05/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
303613 2005 JN33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
303614 2005 JQ34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
303615 2005 JK42 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
303616 2005 JV44 04/05/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
303617 2005 JW47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303618 2005 JP49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
303619 2005 JQ50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
303620 2005 JR50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303621 2005 JA53 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
303622 2005 JB54 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303623 2005 JR66 04/05/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
303624 2005 JS66 04/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
303625 2005 JX67 04/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
303626 2005 JK68 06/05/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
303627 2005 JU72 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303628 2005 JO76 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
303629 2005 JG80 10/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
303630 2005 JO81 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
303631 2005 JK86 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
303632 2005 JD90 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
303633 2005 JZ92 11/05/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
303634 2005 JL95 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
303635 2005 JO100 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303636 2005 JR105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
303637 2005 JX133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303638 2005 JZ139 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303639 2005 JM142 15/05/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
303640 2005 JC145 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
303641 2005 JN147 15/05/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
303642 2005 JW159 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
303643 2005 JM161 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
303644 2005 JQ167 12/05/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
303645 2005 JW176 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
303646 2005 KQ1 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
303647 2005 KL2 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
303648 Mikszáth 2005 KC9 27/05/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 680 m MPC · JPL
303649 2005 KP11 29/05/2005 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
303650 2005 LO2 02/06/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
303651 2005 LV13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303652 2005 LY17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303653 2005 LZ20 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
303654 2005 LX23 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303655 2005 LC30 12/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
303656 2005 LP35 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
303657 2005 LW36 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303658 2005 LV37 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303659 2005 LO38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303660 2005 LZ44 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
303661 2005 LF49 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
303662 2005 LV52 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
303663 2005 MN2 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
303664 2005 MY11 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303665 2005 ML14 28/06/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
303666 2005 MB15 29/06/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
303667 2005 MA18 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
303668 2005 MH34 29/06/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
303669 2005 MD36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303670 2005 MU37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303671 2005 MS38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
303672 2005 MO40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303673 2005 MV40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303674 2005 MV41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303675 2005 MA47 28/06/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
303676 2005 MW50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303677 2005 MH53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
303678 2005 MH54 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
303679 2005 NA5 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
303680 2005 NP6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
303681 2005 NL18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
303682 2005 NG28 05/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
303683 2005 NA30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
303684 2005 NO37 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303685 2005 NH44 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303686 2005 NN60 09/07/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
303687 2005 NN64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
303688 2005 NY65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
303689 2005 NJ67 02/07/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
303690 2005 NO74 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303691 2005 NA77 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
303692 2005 NH77 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303693 2005 NT80 12/07/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
303694 2005 NG111 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,8 km MPC · JPL
303695 2005 OL8 27/07/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
303696 2005 OH12 29/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
303697 2005 OJ16 29/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
303698 2005 OP18 30/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
303699 2005 OX22 29/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
303700 2005 OJ24 30/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303701 2005 OX26 29/07/2005 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
303702 2005 OE27 30/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
303703 2005 OO27 31/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
303704 2005 OS28 31/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
303705 2005 OX28 27/07/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
303706 2005 OZ30 29/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
303707 2005 PX 01/08/2005 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
303708 2005 PK1 01/08/2005 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
303709 2005 PL9 04/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
303710 Velpeau 2005 PD17 09/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 3,7 km MPC · JPL
303711 2005 PW17 11/08/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 2,7 km MPC · JPL
303712 2005 PR21 09/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. cubewano ( 280 km MPC · JPL
303713 2005 PV21 05/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
303714 2005 QT2 24/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
303715 2005 QY2 24/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
303716 2005 QU3 24/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
303717 2005 QV8 25/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
303718 2005 QL12 24/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
303719 2005 QM13 24/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
303720 2005 QA15 25/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
303721 2005 QW15 25/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
303722 2005 QO16 25/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
303723 2005 QX16 25/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
303724 2005 QB24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303725 2005 QK34 25/08/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
303726 2005 QE35 25/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
303727 2005 QO38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
303728 2005 QY38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 5,2 km MPC · JPL
303729 2005 QM43 26/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
303730 2005 QO50 26/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
303731 2005 QD54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303732 2005 QF54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
303733 2005 QV57 24/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
303734 2005 QP62 26/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
303735 2005 QV64 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
303736 2005 QH65 26/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
303737 2005 QR66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
303738 2005 QJ68 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
303739 2005 QX68 28/08/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
303740 2005 QQ79 26/08/2005 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
303741 2005 QB83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
303742 2005 QW86 30/08/2005 Drebach Drebach Obs. 3,7 km MPC · JPL
303743 2005 QZ86 29/08/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
303744 2005 QH89 31/08/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
303745 2005 QB92 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
303746 2005 QD97 27/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
303747 2005 QH97 27/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
303748 2005 QG101 27/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
303749 2005 QT103 27/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
303750 2005 QH105 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
303751 2005 QV105 27/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
303752 2005 QE119 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
303753 2005 QG123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
303754 2005 QJ125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
303755 2005 QP126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303756 2005 QE127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
303757 2005 QF127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303758 2005 QU129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
303759 2005 QG135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303760 2005 QS140 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303761 2005 QH148 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
303762 2005 QQ148 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
303763 2005 QD158 26/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
303764 2005 QS160 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
303765 2005 QP163 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303766 2005 QG168 29/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
303767 2005 QJ169 29/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
303768 2005 QL171 29/08/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
303769 2005 QD172 29/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
303770 2005 QR172 29/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
303771 2005 QB173 29/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
303772 2005 QS173 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
303773 2005 QK174 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
303774 2005 QG180 27/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
303775 2005 QU182 30/08/2005 Palomar Palomar Obs. 677 km MPC · JPL
303776 2005 QM183 30/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
303777 2005 QW187 27/08/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
303778 2005 QR188 27/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
303779 2005 QU189 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303780 2005 QU190 26/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
303781 2005 RP 01/09/2005 St. Véran Saint-Véran Obs. 3,3 km MPC · JPL
303782 2005 RU12 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303783 2005 RT20 01/09/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
303784 2005 RU22 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
303785 2005 RM33 14/09/2005 Siding Spring SSS 4,9 km MPC · JPL
303786 2005 RP34 03/09/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,2 km MPC · JPL
303787 2005 RB41 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
303788 2005 RS42 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303789 2005 RA44 13/09/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
303790 2005 RZ47 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
303791 2005 SX3 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
303792 2005 SG9 25/09/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
303793 2005 SQ24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
303794 2005 SW24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
303795 2005 SR28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
303796 2005 SS28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303797 2005 SL29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
303798 2005 SJ30 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
303799 2005 SO39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
303800 2005 SC40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303801 2005 SU41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303802 2005 ST42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
303803 2005 SP44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303804 2005 SD45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303805 2005 SB50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303806 2005 SY50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
303807 2005 SU58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
303808 2005 SR60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
303809 2005 SW64 26/09/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
303810 2005 SE66 26/09/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
303811 2005 SS67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
303812 2005 SY74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303813 2005 SD77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303814 2005 SH77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
303815 2005 SE81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303816 2005 SQ81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303817 2005 SS82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
303818 2005 SS89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303819 2005 SS94 25/09/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
303820 2005 SX100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
303821 2005 SQ103 25/09/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
303822 2005 ST109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303823 2005 SJ111 26/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
303824 2005 SG112 26/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
303825 2005 SX113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
303826 2005 SB118 28/09/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
303827 2005 SU119 29/09/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
303828 2005 SX120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303829 2005 SO123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
303830 2005 SY123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
303831 2005 SJ127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
303832 2005 SB130 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
303833 2005 ST139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
303834 2005 SY145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
303835 2005 SM147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
303836 2005 SZ156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
303837 2005 SF162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303838 2005 SS162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303839 2005 SO164 27/09/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
303840 2005 ST168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303841 2005 SS170 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
303842 2005 SJ171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303843 2005 SO172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303844 2005 SM175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
303845 2005 SV176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303846 2005 SW182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
303847 2005 SH189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
303848 2005 SS189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
303849 2005 SH192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
303850 2005 SR193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
303851 2005 SP196 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
303852 2005 SQ196 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
303853 2005 SN200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
303854 2005 SS202 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
303855 2005 SC205 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
303856 2005 SA210 30/09/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
303857 2005 SC226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
303858 2005 SJ228 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
303859 2005 SZ231 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
303860 2005 SQ240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
303861 2005 SQ250 23/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
303862 2005 SE256 22/09/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
303863 2005 SF257 22/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
303864 2005 SU268 25/09/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
303865 2005 SZ268 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
303866 2005 SA272 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
303867 2005 SZ285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
303868 2005 SJ286 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
303869 2005 SF291 25/09/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
303870 2005 SG293 22/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
303871 2005 TE7 01/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
303872 2005 TB10 02/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
303873 2005 TC12 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
303874 2005 TC14 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
303875 2005 TG14 01/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
303876 2005 TF19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
303877 2005 TQ19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
303878 2005 TW34 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303879 2005 TV41 03/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
303880 2005 TM42 03/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
303881 2005 TL60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303882 2005 TZ60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303883 2005 TB69 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
303884 2005 TY69 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
303885 2005 TG71 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
303886 2005 TJ71 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
303887 2005 TV79 01/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
303888 2005 TT87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
303889 2005 TK89 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
303890 2005 TL90 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303891 2005 TB96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
303892 2005 TY98 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
303893 2005 TP100 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
303894 2005 TB102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
303895 2005 TT103 08/10/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
303896 2005 TD111 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303897 2005 TH111 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
303898 2005 TY113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
303899 2005 TJ121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303900 2005 TA128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303901 2005 TY137 07/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
303902 2005 TJ142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303903 2005 TN144 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
303904 2005 TF151 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
303905 2005 TV152 05/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
303906 2005 TY156 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303907 2005 TW162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
303908 2005 TL167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303909 Tomknops 2005 TK170 11/10/2005 Uccle P. De Cat 2,6 km MPC · JPL
303910 2005 TL175 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303911 2005 UB22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
303912 2005 UC22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303913 2005 UL25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
303914 2005 UJ72 23/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
303915 2005 UQ81 21/10/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
303916 2005 UH122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
303917 2005 UM124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
303918 2005 UR193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303919 2005 UO194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
303920 2005 UK201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
303921 2005 UY207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303922 2005 UM269 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
303923 2005 UY276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
303924 2005 UG283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
303925 2005 UW298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
303926 2005 UX387 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
303927 2005 UV392 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
303928 2005 UP439 29/10/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
303929 2005 UQ496 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
303930 2005 UZ503 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 1,1 km MPC · JPL
303931 2005 UN516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
303932 2005 UZ528 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303933 2005 VQ 03/11/2005 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
303934 2005 VF62 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
303935 2005 VV119 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303936 2005 VY126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
303937 2005 VS128 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
303938 2005 VS131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,3 km MPC · JPL
303939 2005 WO23 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303940 2005 WE40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
303941 2005 WZ84 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303942 2005 WF85 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
303943 2005 WL141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303944 2005 WY182 26/11/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
303945 2005 WH204 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
303946 2005 XR28 01/12/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
303947 2005 XZ85 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
303948 2005 XZ109 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 910 m MPC · JPL
303949 2005 XT114 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303950 2005 YK18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303951 2005 YN21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
303952 2005 YR40 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
303953 2005 YB52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
303954 2005 YF54 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
303955 2005 YS66 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
303956 2005 YZ67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
303957 2005 YD83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303958 2005 YB132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
303959 2005 YW195 24/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
303960 2005 YF242 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
303961 2005 YN259 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
303962 2005 YD291 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
303963 2006 AR10 04/01/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
303964 2006 AJ16 04/01/2006 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
303965 2006 AL18 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
303966 2006 AE40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
303967 2006 AY47 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
303968 2006 AP63 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
303969 2006 AH80 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
303970 2006 AD88 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
303971 2006 AK102 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
303972 2006 BN5 21/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
303973 2006 BW10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303974 2006 BF22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
303975 2006 BD45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
303976 2006 BF45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
303977 2006 BD47 24/01/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303978 2006 BW67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
303979 2006 BA73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
303980 2006 BA74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303981 2006 BK80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
303982 2006 BR91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
303983 2006 BB93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303984 2006 BL99 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
303985 2006 BT108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
303986 2006 BN116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303987 2006 BH117 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
303988 2006 BT120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
303989 2006 BD132 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
303990 2006 BQ146 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
303991 2006 BD153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
303992 2006 BX155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303993 2006 BN165 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
303994 2006 BN168 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
303995 2006 BO168 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303996 2006 BY176 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
303997 2006 BK178 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
303998 2006 BT194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
303999 2006 BQ211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
304000 2006 BV229 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

299.000s  • 300.000s  • 301.000s  • 302.000s  • 303.000s  • 304.000s  • 305.000s  • 306.000s  • 307.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001