Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/433001–434000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433001 2012 QM29 15/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
433002 2012 QU31 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433003 2012 QE39 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
433004 2012 QQ41 19/07/2012 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
433005 2012 QH45 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433006 2012 QF51 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
433007 2012 RS6 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
433008 2012 RC10 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
433009 2012 RY15 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433010 2012 RT18 19/08/2008 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
433011 2012 RC19 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
433012 2012 RO19 23/08/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
433013 2012 RT19 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
433014 2012 RO21 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,7 km MPC · JPL
433015 2012 RE26 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
433016 2012 RR28 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433017 2012 RO29 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433018 2012 RM32 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433019 2012 RW34 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
433020 2012 RP38 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433021 2012 RB39 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
433022 2012 RZ40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433023 2012 RJ41 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
433024 2012 SY 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433025 2012 SJ4 19/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
433026 2012 SW4 10/03/2010 XuYi PMO NEO 5,6 km MPC · JPL
433027 2012 SM5 14/09/2012 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
433028 2012 SU7 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
433029 2012 SK11 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433030 2012 SV11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433031 2012 SS12 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433032 2012 SQ13 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
433033 2012 SW16 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433034 2012 SZ17 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433035 2012 SZ18 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433036 2012 SE25 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
433037 2012 SY25 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
433038 2012 SP26 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
433039 2012 SS26 12/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
433040 2012 SU28 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
433041 2012 SL32 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433042 2012 SX32 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
433043 2012 SK36 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433044 2012 SF37 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433045 2012 SR39 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433046 2012 SP43 14/09/2012 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
433047 2012 SG46 15/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
433048 2012 SV49 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433049 2012 SJ51 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
433050 2012 SS54 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433051 2012 SY57 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
433052 2012 ST60 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
433053 2012 SD62 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433054 2012 SC63 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433055 2012 SZ63 14/08/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
433056 2012 TC1 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
433057 2012 TK6 28/10/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
433058 2012 TN11 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433059 2012 TS16 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433060 2012 TM17 05/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433061 2012 TL18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433062 2012 TP21 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
433063 2012 TS21 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433064 2012 TF23 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 31811| 3,2 km MPC · JPL
433065 2012 TS24 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433066 2012 TA26 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
433067 2012 TY27 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433068 2012 TY28 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
433069 2012 TX31 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433070 2012 TN39 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
433071 2012 TW41 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433072 2012 TZ42 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
433073 2012 TV48 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433074 2012 TA49 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433075 2012 TU57 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
433076 2012 TG58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433077 2012 TY59 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433078 2012 TB60 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433079 2012 TU66 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
433080 2012 TW66 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433081 2012 TP73 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433082 2012 TY73 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
433083 2012 TR75 07/03/2011 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
433084 2012 TY75 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433085 2012 TL76 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
433086 2012 TD78 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433087 2012 TW81 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433088 2012 TB85 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433089 2012 TB86 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433090 2012 TO86 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433091 2012 TD87 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
433092 2012 TR87 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433093 2012 TS87 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433094 2012 TL90 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433095 2012 TA92 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
433096 2012 TV93 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433097 2012 TD95 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433098 2012 TC97 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433099 2012 TM97 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433100 2012 TS99 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433101 2012 TY103 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433102 2012 TG105 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
433103 2012 TU106 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433104 2012 TP108 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
433105 2012 TG110 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433106 2012 TV114 08/04/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
433107 2012 TP122 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
433108 2012 TN123 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
433109 2012 TP123 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
433110 2012 TE125 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433111 2012 TM125 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
433112 2012 TO132 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433113 2012 TU133 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433114 2012 TQ136 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433115 2012 TM138 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
433116 2012 TH143 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433117 2012 TM150 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433118 2012 TO160 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433119 2012 TE161 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433120 2012 TE167 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433121 2012 TD170 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
433122 2012 TO170 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433123 2012 TQ171 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433124 2012 TR173 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433125 2012 TS174 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433126 2012 TV175 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
433127 2012 TB176 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
433128 2012 TE181 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433129 2012 TM184 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433130 2012 TZ185 10/06/2007 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
433131 2012 TK188 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433132 2012 TG191 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433133 2012 TN194 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
433134 2012 TW199 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
433135 2012 TF204 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433136 2012 TR212 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
433137 2012 TS217 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433138 2012 TN221 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433139 2012 TW223 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433140 2012 TF227 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433141 2012 TM228 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433142 2012 TQ228 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433143 2012 TC230 08/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
433144 2012 TH231 26/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
433145 2012 TD235 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
433146 2012 TA236 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433147 2012 TH240 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
433148 2012 TJ240 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433149 2012 TU240 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
433150 2012 TD241 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433151 2012 TV241 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
433152 2012 TY241 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
433153 2012 TQ242 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433154 2012 TZ242 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433155 2012 TN243 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
433156 2012 TV244 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433157 2012 TZ247 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433158 2012 TN249 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433159 2012 TN255 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433160 2012 TY255 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433161 2012 TB258 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
433162 2012 TL258 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433163 2012 TF259 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433164 2012 TL259 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433165 2012 TW260 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433166 2012 TV263 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433167 2012 TE278 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
433168 2012 TH286 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433169 2012 TK289 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433170 2012 TW289 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
433171 2012 TH291 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433172 2012 TM295 16/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
433173 2012 TR295 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433174 2012 TJ296 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
433175 2012 TF298 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433176 2012 TL304 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
433177 2012 TR305 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
433178 2012 TW307 12/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
433179 2012 TQ308 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433180 2012 TM314 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
433181 2012 TT314 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
433182 2012 TV314 13/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
433183 2012 TH315 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433184 2012 TN317 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
433185 2012 TE318 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433186 2012 TV322 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433187 2012 UA4 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
433188 2012 US8 23/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433189 2012 UF13 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433190 2012 UZ17 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433191 2012 UF19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
433192 2012 UM23 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433193 2012 UZ24 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433194 2012 UO31 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
433195 2012 UR34 18/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
433196 2012 UP42 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433197 2012 UD47 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
433198 2012 UA49 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
433199 2012 UH50 12/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
433200 2012 UM51 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433201 2012 UT57 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
433202 2012 UX62 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
433203 2012 UT63 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
433204 2012 UZ63 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
433205 2012 UT75 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433206 2012 UG77 14/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
433207 2012 UJ91 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433208 2012 UH95 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
433209 2012 UR100 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
433210 2012 UZ105 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
433211 2012 UW107 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433212 2012 UH108 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433213 2012 UP110 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
433214 2012 UU115 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433215 2012 UW115 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433216 2012 UM117 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
433217 2012 UD128 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433218 2012 UX132 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
433219 2012 UN139 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433220 2012 UZ139 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433221 2012 UJ140 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433222 2012 UY140 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433223 2012 UP148 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
433224 2012 UR148 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
433225 2012 UX148 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433226 2012 UY150 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
433227 2012 UU159 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433228 2012 VA1 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433229 2012 VX11 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
433230 2012 VE13 13/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433231 2012 VT14 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433232 2012 VN33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433233 2012 VK43 21/08/2007 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
433234 2012 VS48 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433235 2012 VU49 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433236 2012 VY52 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433237 2012 VB57 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433238 2012 VR63 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
433239 2012 VK65 02/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
433240 2012 VO65 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
433241 2012 VB68 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
433242 2012 VP71 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
433243 2012 VS83 28/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
433244 2012 VR93 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
433245 2012 VA96 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433246 2012 VG96 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433247 2012 VS96 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
433248 2012 VB97 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
433249 2012 VL101 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433250 2012 VP102 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433251 2012 VT109 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
433252 2012 WR6 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433253 2012 WO11 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433254 2012 WJ17 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433255 2012 WP28 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433256 2012 WB29 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
433257 2012 XT29 08/09/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
433258 2012 XP33 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433259 2012 XN37 25/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
433260 2012 XP63 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
433261 2012 XD66 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433262 2012 XQ78 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
433263 2012 XX84 24/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
433264 2012 XU94 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
433265 2012 XZ114 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
433266 2012 XM129 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
433267 2012 XW134 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
433268 2012 XU150 25/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433269 2013 AH38 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
433270 2013 AA39 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
433271 2013 AH56 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
433272 2013 AE60 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
433273 2013 AQ76 10/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
433274 2013 AO91 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
433275 2013 AT93 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
433276 2013 AX100 18/01/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
433277 2013 AT108 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
433278 2013 AB119 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
433279 2013 AP129 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
433280 2013 AU130 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
433281 2013 AW130 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
433282 2013 AR137 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
433283 2013 BK 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
433284 2013 BV 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
433285 2013 BP10 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
433286 2013 BV17 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
433287 2013 BU44 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
433288 2013 BL51 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
433289 2013 BF54 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
433290 2013 BW80 16/01/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
433291 2013 CB53 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
433292 2013 CL141 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
433293 2013 CW182 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
433294 2013 CO197 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
433295 2013 CV209 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
433296 2013 DT7 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
433297 2013 DE13 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
433298 2013 ES2 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
433299 2013 ES111 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
433300 2013 JC51 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433301 2013 LD29 03/07/2008 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
433302 2013 LG31 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
433303 2013 NX 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS APO · 140 m MPC · JPL
433304 2013 NF8 13/01/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
433305 2013 ND22 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433306 2013 OQ 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
433307 2013 PG6 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
433308 2013 PR6 21/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
433309 2013 PM20 11/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433310 2013 PQ31 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
433311 2013 PJ33 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
433312 2013 PJ38 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
433313 2013 PL38 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
433314 2013 PB40 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
433315 2013 PG64 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433316 2013 PU73 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
433317 2013 PX73 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
433318 2013 QC3 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433319 2013 QG26 16/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
433320 2013 QS29 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
433321 2013 QD36 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
433322 2013 QE36 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
433323 2013 QW57 30/07/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
433324 2013 QL65 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
433325 2013 QM66 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433326 2013 QP71 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433327 2013 QM73 04/10/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
433328 2013 QY79 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
433329 2013 QG80 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433330 2013 QU85 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
433331 2013 RZ 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
433332 2013 RE3 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
433333 2013 RO25 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433334 2013 RX27 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
433335 2013 RP30 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
433336 2013 RL35 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433337 2013 RN40 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
433338 2013 RM41 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
433339 2013 RB43 28/10/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
433340 2013 RW43 24/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
433341 2013 RO44 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
433342 2013 RP45 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433343 2013 RS47 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
433344 2013 RL52 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433345 2013 RW62 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
433346 2013 RZ65 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
433347 2013 RU66 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
433348 2013 RA68 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
433349 2013 RO81 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
433350 2013 RY82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
433351 2013 RD83 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433352 2013 RU84 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
433353 2013 RZ84 19/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
433354 2013 RL90 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433355 2013 RY91 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
433356 2013 RJ93 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
433357 2013 RM93 18/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
433358 2013 RY93 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
433359 2013 RU94 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433360 2013 RW96 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
433361 2013 SD14 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
433362 2013 ST22 09/11/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
433363 2013 SN25 03/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433364 2013 SW26 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
433365 2013 SJ35 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
433366 2013 SE36 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433367 2013 SS37 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
433368 2013 SU39 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433369 2013 SU42 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433370 2013 SL44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433371 2013 SC49 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
433372 2013 SZ49 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
433373 2013 SD50 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
433374 2013 SV50 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
433375 2013 SH51 07/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
433376 2013 SM51 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
433377 2013 SM55 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433378 2013 SZ56 19/02/2012 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
433379 2013 SV58 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
433380 2013 SR63 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
433381 2013 SB69 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
433382 2013 ST71 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
433383 2013 SA73 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
433384 2013 SJ73 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
433385 2013 SZ76 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
433386 2013 SQ80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
433387 2013 SU80 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433388 2013 SK81 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433389 2013 SL81 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
433390 2013 TV2 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
433391 2013 TF5 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
433392 2013 TP7 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433393 2013 TF9 12/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
433394 2013 TU9 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433395 2013 TK11 18/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
433396 2013 TP14 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433397 2013 TM17 02/01/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
433398 2013 TL18 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
433399 2013 TQ19 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
433400 2013 TW22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433401 2013 TU23 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
433402 2013 TV26 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
433403 2013 TP28 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
433404 2013 TT29 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
433405 2013 TB33 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
433406 2013 TV33 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433407 2013 TZ36 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
433408 2013 TD39 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433409 2013 TS41 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433410 2013 TB42 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
433411 2013 TF43 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
433412 2013 TJ45 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
433413 2013 TV46 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
433414 2013 TW48 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
433415 2013 TJ50 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
433416 2013 TC51 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433417 2013 TM53 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
433418 2013 TW54 27/08/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
433419 2013 TO63 25/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
433420 2013 TS66 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433421 2013 TM68 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433422 2013 TG70 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
433423 2013 TH71 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
433424 2013 TK75 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433425 2013 TO81 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
433426 2013 TG84 05/01/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
433427 2013 TD86 25/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
433428 2013 TK90 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433429 2013 TN91 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
433430 2013 TZ92 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
433431 2013 TX95 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
433432 2013 TJ97 27/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
433433 2013 TG99 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433434 2013 TO104 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
433435 2013 TE111 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
433436 2013 TE112 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433437 2013 TF118 19/11/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
433438 2013 TJ121 30/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
433439 2013 TW124 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
433440 2013 TB125 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433441 2013 TQ129 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433442 2013 TC132 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433443 2013 TY132 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
433444 2013 TF133 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
433445 2013 TQ133 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
433446 2013 TW136 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
433447 2013 TY136 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433448 2013 TU142 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433449 2013 TK145 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433450 2013 TN156 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433451 2013 TT156 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
433452 2013 UX5 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
433453 2013 UG6 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
433454 2013 UK6 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433455 2013 UP7 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433456 2013 UX10 07/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
433457 2013 UG11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433458 2013 UC12 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
433459 2013 UE12 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433460 2013 VG1 08/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
433461 2013 VR2 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
433462 2013 VE3 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433463 2013 VA5 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
433464 2013 VL6 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433465 2013 VH8 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
433466 2013 VO8 09/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
433467 2013 VP8 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433468 2013 VR9 18/04/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
433469 2013 VE10 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433470 2013 VD11 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
433471 2013 VD15 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
433472 2013 VV15 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
433473 2013 VJ19 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433474 2013 VN19 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
433475 2013 VY20 18/01/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
433476 2013 VR23 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
433477 2013 WK3 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
433478 2013 WK4 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433479 2013 WN4 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
433480 2013 WO4 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
433481 2013 WA5 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433482 2013 WF5 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433483 2013 WV7 30/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
433484 2013 WW7 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433485 2013 WJ8 02/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
433486 2013 WZ10 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
433487 2013 WF12 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
433488 2013 WN12 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433489 2013 WR15 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433490 2013 WZ16 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433491 2013 WL19 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
433492 2013 WX25 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
433493 2013 WT26 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
433494 2013 WO27 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
433495 2013 WA31 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433496 2013 WK33 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433497 2013 WA36 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
433498 2013 WG37 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433499 2013 WF40 31/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
433500 2013 WF41 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433501 2013 WN41 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
433502 2013 WX45 23/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
433503 2013 WP46 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
433504 2013 WH47 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
433505 2013 WK47 27/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
433506 2013 WS47 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
433507 2013 WQ50 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
433508 2013 WN51 18/07/2012 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
433509 2013 WE54 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433510 2013 WV54 11/10/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
433511 2013 WD55 10/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
433512 2013 WE55 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
433513 2013 WY55 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
433514 2013 WS58 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
433515 2013 WP59 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
433516 2013 WR62 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
433517 2013 WD68 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
433518 2013 WM68 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
433519 2013 WU69 17/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
433520 2013 WE70 24/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433521 2013 WM72 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
433522 2013 WY75 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
433523 2013 WE76 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
433524 2013 WP76 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433525 2013 WH78 19/09/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
433526 2013 WX79 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433527 2013 WX80 08/11/2013 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
433528 2013 WS81 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433529 2013 WV82 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433530 2013 WG83 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433531 2013 WA84 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433532 2013 WZ85 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433533 2013 WD86 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433534 2013 WQ87 13/07/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
433535 2013 WL91 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
433536 2013 WX92 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
433537 2013 WH95 06/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433538 2013 WS97 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433539 2013 WE98 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
433540 2013 WN98 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
433541 2013 WJ105 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
433542 2013 WT105 28/07/2006 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
433543 2013 WU105 04/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433544 2013 WO106 02/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
433545 2013 WW106 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
433546 2013 WJ109 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
433547 2013 WR109 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433548 2013 XJ 26/08/2009 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
433549 2013 XU4 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
433550 2013 XX4 08/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
433551 2013 XA5 25/07/2008 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
433552 2013 XB8 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
433553 2013 XT9 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
433554 2013 XB11 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
433555 2013 XF11 18/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
433556 2013 XJ11 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433557 2013 XX11 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433558 2013 XE19 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
433559 2013 XN19 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433560 2013 XM20 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
433561 2013 XH25 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
433562 2013 YJ 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433563 2013 YM3 30/12/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
433564 2013 YM5 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433565 2013 YP8 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
433566 2013 YZ8 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
433567 2013 YH15 13/01/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
433568 2013 YK17 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
433569 2013 YP19 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
433570 2013 YR22 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
433571 2013 YC23 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433572 2013 YD23 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
433573 2013 YM27 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433574 2013 YC28 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
433575 2013 YY28 24/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
433576 2013 YC29 14/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
433577 2013 YG29 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
433578 2013 YQ29 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
433579 2013 YD31 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
433580 2013 YP31 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433581 2013 YW32 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433582 2013 YV34 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
433583 2013 YU35 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
433584 2013 YZ35 11/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
433585 2013 YH39 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
433586 2013 YW40 03/07/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
433587 2013 YL41 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433588 2013 YQ41 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
433589 2013 YP44 26/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433590 2013 YT45 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433591 2013 YQ47 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433592 2013 YG51 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
433593 2013 YQ51 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433594 2013 YO56 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
433595 2013 YP56 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433596 2013 YW57 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
433597 2013 YA59 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433598 2013 YG60 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433599 2013 YY61 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433600 2013 YK62 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433601 2013 YK63 20/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
433602 2013 YE66 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433603 2013 YG70 19/02/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
433604 2013 YX71 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433605 2013 YX72 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433606 2013 YO78 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433607 2013 YW78 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433608 2013 YG81 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433609 2013 YN86 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
433610 2013 YQ89 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
433611 2013 YV92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch SHU · 4,8 km MPC · JPL
433612 2013 YU94 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
433613 2013 YV94 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433614 2013 YG98 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
433615 2013 YA101 22/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433616 2013 YZ103 04/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433617 2013 YQ107 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433618 2013 YK108 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
433619 2013 YW108 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433620 2013 YY109 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433621 2013 YY110 06/10/2012 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
433622 2013 YY111 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
433623 2013 YG115 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433624 2013 YG116 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433625 2013 YB119 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433626 2013 YR119 09/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
433627 2013 YS120 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433628 2013 YH127 08/09/2008 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
433629 2013 YJ130 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433630 2013 YW132 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
433631 2013 YP133 10/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
433632 2013 YZ133 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433633 2013 YE138 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433634 2014 AA2 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
433635 2014 AD2 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
433636 2014 AE9 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
433637 2014 AA11 02/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
433638 2014 AG18 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
433639 2014 AG19 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433640 2014 AO22 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433641 2014 AZ22 07/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
433642 2014 AE35 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433643 2014 AR36 31/08/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
433644 2014 AZ36 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433645 2014 AD37 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433646 2014 AJ37 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433647 2014 AL37 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
433648 2014 AO41 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
433649 2014 AZ42 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
433650 2014 AX44 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
433651 2014 AG47 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433652 2014 BX 16/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
433653 2014 BH4 27/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433654 2014 BN11 20/11/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
433655 2014 BW14 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433656 2014 BL17 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433657 2014 BA23 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433658 2014 BO26 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
433659 2014 BG27 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433660 2014 BL28 17/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
433661 2014 BO28 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
433662 2014 BP46 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
433663 2014 CW10 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
433664 2014 CK16 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433665 2014 CB22 23/04/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
433666 2014 DC8 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433667 2014 DN18 08/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
433668 2014 DV23 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433669 2014 DX29 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433670 2014 DD32 18/01/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
433671 2014 DF32 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
433672 2014 DK32 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
433673 2014 DX82 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433674 2014 DH124 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
433675 2014 DK125 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
433676 2014 DP139 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
433677 2014 EO7 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
433678 2014 EW16 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
433679 2014 EY22 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
433680 2014 EH29 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
433681 2014 EH33 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
433682 2014 OU157 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433683 2014 UF112 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433684 2014 VP7 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
433685 2014 VF21 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433686 2014 VL24 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
433687 2014 WN18 07/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
433688 2014 WB19 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
433689 2014 WH46 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
433690 2014 WS46 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
433691 2014 WJ52 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433692 2014 WO55 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
433693 2014 WB140 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
433694 2014 WW179 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433695 2014 WO252 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
433696 2014 WA311 09/11/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
433697 2014 WT399 12/04/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
433698 2014 WZ423 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
433699 2014 WM428 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433700 2014 WP467 13/03/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433701 2014 WX467 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433702 2014 WE468 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433703 2014 WG469 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
433704 2014 WP469 03/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433705 2014 WE491 09/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
433706 2014 WF495 25/01/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
433707 2014 WO496 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433708 2014 XV20 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433709 2014 XF37 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
433710 2014 XG37 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433711 2014 XH37 16/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
433712 2014 XL37 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
433713 2014 XW37 28/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
433714 2014 XV38 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
433715 2014 YQ4 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433716 2014 YQ7 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433717 2014 YN8 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433718 2014 YN11 30/10/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
433719 2014 YF20 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
433720 2014 YS21 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433721 2014 YD23 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
433722 2014 YO32 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
433723 2015 AV3 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
433724 2015 AF13 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
433725 2015 AG32 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433726 2015 AL32 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433727 2015 AD43 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433728 2015 AB77 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
433729 2015 AY118 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
433730 2015 AP132 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
433731 2015 AM148 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
433732 2015 AZ149 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
433733 2015 AB150 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433734 2015 AM150 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433735 2015 AO155 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
433736 2015 AS168 10/02/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
433737 2015 AX169 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433738 2015 AN174 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433739 2015 AR174 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
433740 2015 AS190 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
433741 2015 AA234 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433742 2015 AX238 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433743 2015 AA240 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
433744 2015 AE256 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
433745 2015 AH256 16/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
433746 2015 AB257 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433747 2015 AX257 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
433748 2015 AJ263 28/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
433749 2015 AM263 15/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
433750 2015 AZ264 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433751 2015 AD279 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433752 2015 AG279 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433753 2015 AC280 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433754 2015 AR280 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433755 2015 AS280 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433756 2015 BL1 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
433757 2015 BL6 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
433758 2015 BX6 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
433759 2015 BP11 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433760 2015 BA17 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433761 2015 BD18 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
433762 2015 BV24 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
433763 2015 BX25 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
433764 2015 BK26 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433765 2015 BP26 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433766 2015 BA27 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
433767 2015 BP27 20/03/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
433768 2015 BB32 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433769 2015 BH33 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
433770 2015 BU44 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
433771 2015 BE58 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433772 2015 BK59 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433773 2015 BM60 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433774 2015 BE62 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
433775 2015 BQ63 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
433776 2015 BS63 25/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
433777 2015 BT63 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
433778 2015 BJ64 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
433779 2015 BX66 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
433780 2015 BX67 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
433781 2015 BW70 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
433782 2015 BT71 13/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
433783 2015 BS75 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433784 2015 BG76 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
433785 2015 BN80 16/12/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
433786 2015 BM85 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
433787 2015 BG86 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433788 2015 BL86 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
433789 2015 BN86 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433790 2015 BM87 03/03/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
433791 2015 BP87 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433792 2015 BA88 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
433793 2015 BW88 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
433794 2015 BR89 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
433795 2015 BW89 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433796 2015 BJ90 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
433797 2015 BW98 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433798 2015 BA99 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433799 2015 BE99 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433800 2015 BT99 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433801 2015 BF100 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
433802 2015 BU100 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433803 2015 BY101 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433804 2015 BW104 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
433805 2015 BY104 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
433806 2015 BO105 06/05/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
433807 2015 BJ116 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433808 2015 BZ118 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
433809 2015 BD119 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433810 2015 BF119 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433811 2015 BG129 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
433812 2015 BZ138 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
433813 2015 BZ143 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433814 2015 BL147 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
433815 2015 BX147 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
433816 2015 BZ159 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
433817 2015 BT162 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433818 2015 BH164 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433819 2015 BN173 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433820 2015 BD177 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
433821 2015 BH180 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
433822 2015 BH182 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433823 2015 BW185 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
433824 2015 BF195 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433825 2015 BK195 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
433826 2015 BU198 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
433827 2015 BW200 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433828 2015 BY200 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
433829 2015 BK205 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
433830 2015 BR221 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
433831 2015 BV240 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 12739| 2,0 km MPC · JPL
433832 2015 BU243 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433833 2015 BB245 28/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
433834 2015 BQ245 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
433835 2015 BL248 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
433836 2015 BO248 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433837 2015 BG249 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433838 2015 BO249 03/03/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
433839 2015 BM250 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433840 2015 BU250 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
433841 2015 BS251 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
433842 2015 BO252 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433843 2015 BA253 14/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
433844 2015 BP261 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
433845 2015 BZ261 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433846 2015 BM262 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433847 2015 BQ269 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
433848 2015 BH272 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433849 2015 BJ272 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433850 2015 BJ274 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433851 2015 BK274 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433852 2015 BO274 02/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
433853 2015 BF276 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
433854 2015 BO276 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
433855 2015 BD277 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433856 2015 BS277 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
433857 2015 BX278 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
433858 2015 BY278 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
433859 2015 BD290 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
433860 2015 BP291 22/01/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
433861 2015 BT291 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433862 2015 BV291 04/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
433863 2015 BQ292 22/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
433864 2015 BS293 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433865 2015 BT294 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
433866 2015 BV296 29/03/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
433867 2015 BP298 23/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433868 2015 BL301 28/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
433869 2015 BO307 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433870 2015 BU307 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433871 2015 BE308 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
433872 2015 BP309 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
433873 2015 BQ311 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18 km MPC · JPL
433874 2015 BL319 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433875 2015 BA324 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
433876 2015 BQ324 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433877 2015 BL325 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
433878 2015 BY329 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433879 2015 BT338 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
433880 2015 BG341 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
433881 2015 BD342 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
433882 2015 BY353 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433883 2015 BC356 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433884 2015 BQ356 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
433885 2015 BM359 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
433886 2015 BG391 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
433887 2015 BC395 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433888 2015 BC396 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
433889 2015 BC401 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
433890 2015 BO404 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433891 2015 BY404 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433892 2015 BX407 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
433893 2015 BZ409 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433894 2015 BZ415 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
433895 2015 BY421 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
433896 2015 BN422 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433897 2015 BC424 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433898 2015 BG429 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433899 2015 BW438 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
433900 2015 BJ439 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433901 2015 BN440 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433902 2015 BN444 04/11/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
433903 2015 BA450 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
433904 2015 BB454 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433905 2015 BC455 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433906 2015 BT460 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 2,5 km MPC · JPL
433907 2015 BB462 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433908 2015 BW467 09/08/2013 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
433909 2015 BP468 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
433910 2015 BE469 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433911 2015 BE482 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
433912 2015 BO493 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
433913 2015 BL497 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433914 2015 BX497 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433915 2015 BB498 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433916 2015 BE498 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
433917 2015 BQ507 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433918 2015 BN508 26/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
433919 2015 BZ511 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433920 2015 BG512 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433921 2015 CM1 06/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433922 2015 CP1 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433923 2015 CU1 20/02/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
433924 2015 CX1 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433925 2015 CX2 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
433926 2015 CZ3 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433927 2015 CL4 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433928 2015 CO4 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433929 2015 CZ8 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433930 2015 CC18 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433931 2015 CS20 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433932 2015 CQ22 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
433933 2015 CB23 04/05/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
433934 2015 CP32 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433935 2015 CJ56 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433936 2015 DX75 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433937 4216 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
433938 1994 UN10 29/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433939 1995 DW1 25/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 200 m MPC · JPL
433940 1995 QX9 18/08/1995 Siding Spring R. H. McNaught 1,2 km MPC · JPL
433941 1995 SK10 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433942 1995 SY11 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
433943 1995 SR39 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
433944 1995 SR52 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
433945 1995 SU76 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
433946 1995 UP9 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433947 1995 UZ12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433948 1996 AF7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433949 1996 MG 17/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
433950 1997 HK2 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433951 1997 HM12 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
433952 1997 WW6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433953 1997 XR2 04/12/1997 Socorro LINEAR 260 m MPC · JPL
433954 1998 HD136 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
433955 1998 RM9 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433956 1998 SH155 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
433957 1998 VF19 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
433958 1998 VN41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
433959 1999 FQ19 22/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
433960 1999 JU6 12/05/1999 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
433961 1999 RL41 13/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
433962 1999 RE206 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
433963 1999 RC253 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
433964 1999 RG259 14/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
433965 1999 SD10 15/06/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
433966 1999 TV29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
433967 1999 TK49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433968 1999 TY57 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433969 1999 TD73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433970 1999 TS115 04/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
433971 1999 TT129 06/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
433972 1999 TT153 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
433973 1999 TQ218 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
433974 1999 TX261 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
433975 1999 TZ317 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433976 1999 UV14 29/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
433977 1999 UU49 03/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
433978 1999 VS41 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
433979 1999 VM64 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
433980 1999 VN88 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
433981 1999 VP141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
433982 1999 VN155 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
433983 1999 VB161 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
433984 1999 VK206 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
433985 1999 XT139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433986 1999 XB236 08/10/1999 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
433987 1999 XR252 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433988 1999 YK23 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
433989 2000 AZ213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
433990 2000 EX188 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433991 2000 GR97 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
433992 2000 HD74 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS AMO 830 m MPC · JPL
433993 2000 LY23 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
433994 2000 QH94 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
433995 2000 RK106 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
433996 2000 SA9 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
433997 2000 SH52 23/09/2000 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
433998 2000 SS91 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
433999 2000 SZ199 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
434000 2000 SZ223 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

429.000s  • 430.000s  • 431.000s  • 432.000s  • 433.000s  • 434.000s  • 435.000s  • 436.000s  • 437.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001