Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/135001–136000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135001 2001 HR21 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135002 2001 HU27 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
135003 2001 HQ45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
135004 2001 HZ45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
135005 2001 HC54 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
135006 2001 HB58 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
135007 2001 HF58 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
135008 2001 JB 02/05/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
135009 2001 JQ2 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
135010 2001 JA9 15/05/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
135011 2001 KR12 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
135012 2001 KX12 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
135013 2001 KY16 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
135014 2001 KZ25 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135015 2001 KU36 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
135016 2001 KD41 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135017 2001 KC44 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
135018 2001 KZ44 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
135019 2001 KE46 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135020 2001 KA50 24/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135021 2001 KB55 26/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
135022 2001 KK65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
135023 2001 KL75 31/05/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
135024 2001 KO76 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie res · 185 km MPC · JPL
135025 2001 LW5 12/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
135026 2001 LW12 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135027 2001 LZ13 15/06/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135028 2001 MH4 21/06/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135029 2001 MC8 20/06/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
135030 2001 ME10 24/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
135031 2001 ME20 25/06/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
135032 2001 ME27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
135033 2001 MH29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
135034 2001 MM30 21/06/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
135035 2001 NC5 13/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
135036 2001 NF11 14/07/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
135037 2001 NK16 14/07/2001 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
135038 2001 NS20 14/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
135039 2001 OA2 18/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
135040 2001 OC10 19/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
135041 2001 OU12 21/07/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,6 km MPC · JPL
135042 2001 OE19 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
135043 2001 OR23 22/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
135044 2001 OM30 19/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
135045 2001 OF32 24/07/2001 Lake Tekapo I. P. Griffin, N. Brady 5,8 km MPC · JPL
135046 2001 OX42 22/07/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
135047 2001 ON44 23/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
135048 2001 OT46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
135049 2001 OX53 21/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
135050 2001 OK55 22/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
135051 2001 OZ55 22/07/2001 Palomar NEAT 9,5 km MPC · JPL
135052 2001 OD56 23/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
135053 2001 OJ59 21/07/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
135054 2001 OX68 16/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
135055 2001 OE76 29/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
135056 2001 OY76 25/07/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
135057 2001 OR81 26/07/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
135058 2001 OT87 30/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
135059 2001 OX89 23/07/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
135060 2001 ON101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
135061 2001 PG1 03/08/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
135062 2001 PR7 10/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
135063 2001 PB8 10/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
135064 2001 PC13 11/08/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
135065 2001 PF18 09/08/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
135066 2001 PS23 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
135067 2001 PU24 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
135068 2001 PP27 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
135069 Gagnereau 2001 PV28 15/08/2001 Pises Pises Obs. 2,7 km MPC · JPL
135070 2001 PW30 10/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
135071 2001 PF32 10/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
135072 2001 PA34 10/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
135073 2001 PH40 11/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
135074 2001 PX41 11/08/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
135075 2001 PL45 12/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
135076 2001 PC56 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
135077 2001 PE57 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
135078 2001 PB58 14/08/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
135079 2001 PH65 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
135080 2001 PP65 13/08/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
135081 2001 QY9 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
135082 2001 QV19 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135083 2001 QR23 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135084 2001 QL31 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135085 2001 QZ38 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135086 2001 QY42 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135087 2001 QY46 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135088 2001 QV57 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
135089 2001 QC60 18/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135090 2001 QU61 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
135091 2001 QV62 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135092 2001 QR65 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
135093 2001 QG66 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
135094 2001 QO69 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135095 2001 QJ71 16/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
135096 2001 QD73 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
135097 2001 QY73 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135098 2001 QE78 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
135099 2001 QB81 17/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
135100 2001 QO81 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135101 2001 QT83 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
135102 2001 QJ84 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
135103 2001 QV84 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135104 2001 QO90 21/08/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
135105 2001 QN91 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
135106 2001 QN100 22/08/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
135107 2001 QZ100 19/08/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
135108 2001 QS101 18/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
135109 2001 QN104 21/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135110 2001 QP106 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
135111 2001 QV112 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
135112 2001 QW112 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
135113 2001 QH113 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135114 2001 QM113 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135115 2001 QA115 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135116 2001 QD115 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135117 2001 QK116 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
135118 2001 QT117 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135119 2001 QB128 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135120 2001 QP130 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135121 2001 QO137 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135122 2001 QH139 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135123 2001 QE140 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135124 2001 QT146 20/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
135125 2001 QP155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
135126 2001 QX158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
135127 2001 QR160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
135128 2001 QW162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
135129 2001 QR169 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135130 2001 QA171 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135131 2001 QB174 26/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135132 2001 QJ177 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
135133 2001 QD179 28/08/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
135134 2001 QE179 28/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
135135 2001 QD180 25/08/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
135136 2001 QT182 17/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
135137 2001 QX182 22/08/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
135138 2001 QY187 21/08/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
135139 2001 QD195 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
135140 2001 QJ197 22/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
135141 2001 QH201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
135142 2001 QU201 22/08/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
135143 2001 QX204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
135144 2001 QY209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
135145 2001 QA211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
135146 2001 QJ212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
135147 2001 QS217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
135148 2001 QT217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
135149 2001 QZ217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
135150 2001 QC218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
135151 2001 QN219 23/08/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
135152 2001 QO219 23/08/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
135153 2001 QF223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
135154 2001 QR224 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
135155 2001 QK225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
135156 2001 QS229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
135157 2001 QO230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
135158 2001 QQ232 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135159 2001 QG235 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135160 2001 QL241 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135161 2001 QN241 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
135162 2001 QW243 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
135163 2001 QP244 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
135164 2001 QH248 24/08/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
135165 2001 QT249 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
135166 2001 QP252 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
135167 2001 QZ252 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135168 2001 QA253 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
135169 2001 QQ255 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135170 2001 QL262 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135171 2001 QX262 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
135172 2001 QL265 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
135173 2001 QN267 20/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
135174 2001 QC270 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
135175 2001 QP270 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135176 2001 QG278 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135177 2001 QT278 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
135178 2001 QL282 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
135179 2001 QV282 19/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
135180 2001 QT291 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135181 2001 QJ295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
135182 2001 QT322 21/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 255 km MPC · JPL
135183 2001 QK329 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
135184 2001 QM329 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
135185 2001 RR 08/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
135186 2001 RH2 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135187 2001 RH10 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
135188 2001 RA14 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135189 2001 RT18 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135190 2001 RD19 07/09/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
135191 2001 RS19 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135192 2001 RZ22 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135193 2001 RR23 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
135194 2001 RY23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135195 2001 RO29 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135196 2001 RF38 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
135197 2001 RB42 11/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135198 2001 RX42 06/09/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
135199 2001 RV44 13/09/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
135200 2001 RR49 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135201 2001 RN52 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135202 2001 RC53 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135203 2001 RV53 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135204 2001 RW56 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135205 2001 RO60 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
135206 2001 RF61 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
135207 2001 RD67 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135208 2001 RF68 10/09/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
135209 2001 RB69 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135210 2001 RO70 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135211 2001 RL72 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135212 2001 RZ72 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
135213 2001 RE82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
135214 2001 RE85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
135215 2001 RT85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
135216 2001 RQ86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
135217 2001 RH88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
135218 2001 RC92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
135219 2001 RN94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
135220 2001 RX100 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135221 2001 RK101 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
135222 2001 RS103 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
135223 2001 RK109 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
135224 2001 RO119 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135225 2001 RU119 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135226 2001 RE120 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
135227 2001 RX121 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135228 2001 RB124 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135229 2001 RM126 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135230 2001 RC127 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
135231 2001 RC136 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135232 2001 RY139 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135233 2001 RY141 08/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
135234 2001 RT142 11/09/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
135235 2001 RU150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
135236 2001 RM151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
135237 2001 SP4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,6 km MPC · JPL
135238 2001 SM5 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135239 2001 SH9 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 9,1 km MPC · JPL
135240 2001 SJ10 19/09/2001 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
135241 2001 SS16 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135242 2001 SQ17 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
135243 2001 ST17 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135244 2001 SA19 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135245 2001 SD19 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135246 2001 SO23 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135247 2001 SB30 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135248 2001 SN30 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135249 2001 SX30 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
135250 2001 SY33 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135251 2001 SY37 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135252 2001 SR38 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135253 2001 SL41 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
135254 2001 SY43 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135255 2001 SP45 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
135256 2001 SU46 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135257 2001 SE47 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135258 2001 SG53 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135259 2001 SS56 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
135260 2001 SP59 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135261 2001 SE63 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
135262 2001 SJ64 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
135263 2001 SP73 18/09/2001 Jonathan B. Postel V. Pozzoli 3,8 km MPC · JPL
135264 2001 SW73 21/09/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
135265 2001 SZ73 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
135266 2001 SK77 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
135267 2001 SC80 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135268 Haigneré 2001 SX115 20/09/2001 Le Creusot J.-C. Merlin 6,4 km MPC · JPL
135269 2001 SW116 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
135270 2001 ST118 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135271 2001 SY120 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135272 2001 SK122 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
135273 2001 SR123 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
135274 2001 SH126 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135275 2001 SG130 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135276 2001 ST130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135277 2001 SG133 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135278 2001 SX133 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135279 2001 SD135 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
135280 2001 SB136 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
135281 2001 SZ138 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
135282 2001 SD142 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
135283 2001 SU143 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135284 2001 SU145 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135285 2001 SX148 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135286 2001 SL149 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135287 2001 SP150 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
135288 2001 SF154 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
135289 2001 SD156 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135290 2001 SC158 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135291 2001 SD159 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135292 2001 SE163 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135293 2001 SY164 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135294 2001 SQ165 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135295 2001 SQ183 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135296 2001 SX189 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135297 2001 SX214 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135298 2001 SE215 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135299 2001 SO222 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
135300 2001 SB244 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135301 2001 SO245 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135302 2001 SC246 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135303 2001 SX248 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135304 2001 SA249 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135305 2001 SH251 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135306 2001 SD253 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135307 2001 SC254 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
135308 2001 SF254 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135309 2001 ST261 21/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
135310 2001 SS264 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
135311 2001 SQ265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
135312 2001 SS266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
135313 2001 SY268 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
135314 2001 SA271 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135315 2001 SM277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
135316 2001 SN277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
135317 2001 SO280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
135318 2001 SW286 22/09/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
135319 2001 ST289 29/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
135320 2001 SM295 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135321 2001 SP295 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
135322 2001 SF304 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135323 2001 SG309 22/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
135324 2001 SZ313 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135325 2001 SW314 23/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135326 2001 SP318 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
135327 2001 SP321 25/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135328 2001 SF323 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
135329 2001 SP327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
135330 2001 SR343 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
135331 2001 SK346 25/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135332 2001 SO346 25/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
135333 2001 TE1 08/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
135334 2001 TG2 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135335 2001 TC3 07/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
135336 2001 TW12 11/10/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
135337 2001 TE14 13/10/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,2 km MPC · JPL
135338 2001 TX19 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135339 2001 TM21 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135340 2001 TF22 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
135341 2001 TF23 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135342 2001 TQ27 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135343 2001 TS27 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135344 2001 TC34 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135345 2001 TS39 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
135346 2001 TN46 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
135347 2001 TC48 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
135348 2001 TP55 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135349 2001 TX64 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
135350 2001 TR66 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
135351 2001 TU68 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
135352 2001 TV74 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135353 2001 TH75 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135354 2001 TA77 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135355 2001 TE77 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
135356 2001 TF83 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
135357 2001 TM98 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135358 2001 TX104 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135359 2001 TX109 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
135360 2001 TT112 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135361 2001 TW118 15/10/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
135362 2001 TF121 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
135363 2001 TD123 06/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
135364 2001 TL123 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
135365 2001 TS123 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
135366 2001 TF124 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
135367 2001 TC126 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
135368 2001 TF126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
135369 2001 TB128 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
135370 2001 TE133 12/10/2001 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
135371 2001 TY135 13/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
135372 2001 TU136 14/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
135373 2001 TQ137 14/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
135374 2001 TT138 10/10/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
135375 2001 TU138 10/10/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
135376 2001 TT139 10/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
135377 2001 TA141 10/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
135378 2001 TG148 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
135379 2001 TZ153 15/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
135380 2001 TY158 11/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
135381 2001 TK162 11/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
135382 2001 TO162 11/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
135383 2001 TZ165 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135384 2001 TT166 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
135385 2001 TE175 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135386 2001 TS184 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
135387 2001 TB187 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135388 2001 TN187 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135389 2001 TU188 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
135390 2001 TA196 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
135391 2001 TM196 14/10/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
135392 2001 TM198 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135393 2001 TO198 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
135394 2001 TD200 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135395 2001 TD204 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135396 2001 TO206 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135397 2001 TZ208 12/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
135398 2001 TT210 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
135399 2001 TQ211 13/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
135400 2001 TC213 13/10/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135401 2001 TQ213 13/10/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
135402 2001 TP215 13/10/2001 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
135403 2001 TV215 13/10/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
135404 2001 TH218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
135405 2001 TF226 14/10/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
135406 2001 TY227 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
135407 2001 TD229 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
135408 2001 TY235 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
135409 2001 TR238 15/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
135410 2001 UX5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
135411 2001 UE16 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,5 km MPC · JPL
135412 2001 UC21 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
135413 2001 UA22 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135414 2001 UP24 18/10/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
135415 2001 UU24 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
135416 2001 UA25 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
135417 2001 UB31 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135418 2001 UK35 16/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
135419 2001 UN35 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135420 2001 UT44 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
135421 2001 UC49 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135422 2001 UT80 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135423 2001 UZ80 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135424 2001 UW84 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135425 2001 UR98 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135426 2001 UD106 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
135427 2001 UZ111 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135428 2001 UQ117 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
135429 2001 UG121 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135430 2001 UT122 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
135431 2001 UY129 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135432 2001 UG137 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
135433 2001 UA142 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135434 2001 UD143 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135435 2001 UP146 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135436 2001 UF154 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
135437 2001 UV159 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135438 2001 UY159 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135439 2001 UG179 26/10/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
135440 2001 UV179 26/10/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
135441 2001 UJ201 19/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
135442 2001 UF206 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135443 2001 UN208 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
135444 2001 VJ9 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135445 2001 VW13 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135446 2001 VT14 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
135447 2001 VY15 06/11/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
135448 2001 VL16 10/11/2001 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
135449 2001 VT16 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
135450 2001 VV17 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135451 2001 VP25 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135452 2001 VF26 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
135453 2001 VR34 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135454 2001 VW43 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135455 2001 VA50 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135456 2001 VA51 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135457 2001 VR52 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135458 2001 VD53 10/11/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
135459 2001 VM60 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135460 2001 VB61 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135461 2001 VE74 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
135462 2001 VQ78 15/11/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
135463 2001 VL83 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
135464 2001 VT85 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135465 2001 VG90 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
135466 2001 VO91 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135467 2001 VH92 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
135468 2001 VJ99 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135469 2001 VV102 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135470 2001 WZ10 17/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
135471 2001 WL12 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
135472 2001 WA18 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135473 2001 WD21 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
135474 2001 WE26 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135475 2001 WQ33 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135476 2001 WN34 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135477 2001 WL41 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135478 2001 WQ47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
135479 2001 WT47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
135480 2001 WQ48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
135481 2001 WU48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
135482 2001 WK67 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135483 2001 WM99 17/11/2001 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
135484 2001 WZ100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
135485 2001 XH1 08/12/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
135486 2001 XP2 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135487 2001 XK3 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135488 2001 XT5 07/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
135489 2001 XQ7 08/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
135490 2001 XT9 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
135491 2001 XQ18 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
135492 2001 XL35 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135493 2001 XN48 10/12/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
135494 2001 XW48 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135495 2001 XB58 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135496 2001 XZ58 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135497 2001 XM76 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
135498 2001 XR80 11/12/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
135499 2001 XG81 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135500 2001 XZ89 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135501 2001 XC95 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135502 2001 XK98 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
135503 2001 XH108 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135504 2001 XA110 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
135505 2001 XY143 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135506 2001 XZ156 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135507 2001 XL191 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
135508 2001 XU226 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135509 2001 XP233 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135510 2001 XZ243 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135511 2001 XB244 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135512 2001 XX257 07/12/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
135513 2001 XR261 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135514 2001 XV263 14/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
135515 2001 YT 18/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 6,5 km MPC · JPL
135516 2001 YC13 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135517 2001 YZ20 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
135518 2001 YC25 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135519 2001 YE37 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135520 2001 YR66 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
135521 2001 YN84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135522 2001 YZ101 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
135523 2001 YW147 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
135524 2001 YH154 19/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
135525 2002 AO13 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
135526 2002 AA145 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
135527 2002 AE161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135528 2002 AY181 05/01/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
135529 2002 AO202 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135530 2002 AX202 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135531 2002 BM16 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135532 2002 CR12 07/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 6,7 km MPC · JPL
135533 2002 CF52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
135534 2002 CC54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135535 2002 CA82 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135536 2002 CT130 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
135537 2002 CD165 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
135538 2002 CD213 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135539 2002 CA240 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
135540 2002 CC245 13/02/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
135541 2002 CL251 03/02/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
135542 2002 CQ286 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
135543 2002 CR294 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135544 2002 CA297 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
135545 2002 CU311 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135546 2002 EY8 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135547 2002 EN14 06/03/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
135548 2002 EJ27 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135549 2002 ET28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135550 2002 EK36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
135551 2002 ED43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135552 2002 EW50 12/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
135553 2002 EF60 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135554 2002 EO69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135555 2002 ER69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135556 2002 EM74 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
135557 2002 EZ74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135558 2002 EG75 13/03/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
135559 2002 FE3 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135560 2002 FC5 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135561 Tautvaisiene 2002 FK5 16/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,1 km MPC · JPL
135562 2002 FX7 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135563 2002 FU9 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135564 2002 GT9 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135565 2002 GU10 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135566 2002 GT13 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
135567 2002 GJ15 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135568 2002 GC18 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135569 2002 GO23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
135570 2002 GF26 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135571 2002 GG32 08/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie res · 161 km MPC · JPL
135572 2002 GJ34 01/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
135573 2002 GH42 04/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
135574 2002 GQ49 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135575 2002 GW55 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135576 2002 GS56 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135577 2002 GD67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
135578 2002 GG72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
135579 2002 GN72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
135580 2002 GQ74 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
135581 2002 GF80 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
135582 2002 GY82 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
135583 2002 GV92 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135584 2002 GQ100 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135585 2002 GU102 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135586 2002 GN104 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135587 2002 GX105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
135588 2002 GP111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135589 2002 GO112 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135590 2002 GU113 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135591 2002 GC117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135592 2002 GX124 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135593 2002 GW125 12/04/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
135594 2002 GK147 13/04/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
135595 2002 GS159 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135596 2002 GU168 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
135597 2002 GK169 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135598 2002 GP172 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135599 2002 HU 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
135600 2002 HM1 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135601 2002 HG5 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135602 2002 HX9 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135603 2002 HC12 29/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
135604 2002 JL15 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135605 2002 JO18 07/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
135606 2002 JT18 07/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
135607 2002 JQ21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
135608 2002 JP23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
135609 2002 JP25 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135610 2002 JS26 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135611 2002 JT26 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135612 2002 JE27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135613 2002 JN28 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135614 2002 JO31 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135615 2002 JC32 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135616 2002 JJ39 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
135617 2002 JG43 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135618 2002 JG49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135619 2002 JR51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135620 2002 JY56 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135621 2002 JF61 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135622 2002 JX61 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
135623 2002 JR67 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135624 2002 JZ68 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135625 2002 JR71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135626 2002 JG72 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135627 2002 JU76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135628 2002 JV77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
135629 2002 JZ77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135630 2002 JS80 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135631 2002 JS81 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135632 2002 JK83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135633 2002 JL83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135634 2002 JP84 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135635 2002 JA86 11/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
135636 2002 JS89 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135637 2002 JX91 11/05/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
135638 2002 JJ92 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135639 2002 JX95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135640 2002 JT98 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
135641 2002 JH100 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135642 2002 JD102 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135643 2002 JM109 11/05/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
135644 2002 JZ109 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
135645 2002 JE132 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135646 2002 JG133 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135647 2002 KB4 16/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
135648 2002 KQ4 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135649 2002 KQ12 17/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
135650 2002 LH4 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135651 2002 LM6 01/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135652 2002 LT11 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135653 2002 LE13 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135654 2002 LT19 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135655 2002 LC20 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135656 2002 LX26 07/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135657 2002 LQ27 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135658 2002 LD49 12/06/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135659 2002 LE51 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135660 2002 LP55 12/06/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135661 2002 LC60 10/06/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
135662 2002 MA1 19/06/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
135663 2002 ND1 05/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
135664 2002 NH4 03/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
135665 2002 NO13 04/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135666 2002 NP14 04/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135667 2002 NF20 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135668 2002 NT20 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
135669 2002 ND23 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135670 2002 NY24 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135671 2002 NS25 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
135672 2002 NZ25 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
135673 2002 NX26 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135674 2002 ND31 15/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
135675 2002 NU31 09/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
135676 2002 NS40 14/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
135677 2002 NG42 14/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
135678 2002 ND49 15/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135679 2002 NW51 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135680 2002 NF54 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135681 2002 NM56 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
135682 2002 OZ1 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
135683 2002 OW3 17/07/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135684 2002 OK4 18/07/2002 Needville Needville Obs. 1,3 km MPC · JPL
135685 2002 OM6 20/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135686 2002 OK8 18/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
135687 2002 OT12 17/07/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
135688 2002 OK17 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135689 2002 OQ17 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
135690 2002 OO18 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
135691 2002 OS20 22/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
135692 2002 OP25 30/07/2002 Haleakala A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
135693 2002 OB26 23/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135694 2002 OK26 21/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
135695 2002 PK 01/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
135696 2002 PX4 04/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
135697 2002 PC16 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
135698 2002 PS16 06/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
135699 2002 PH17 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
135700 2002 PV18 06/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135701 2002 PB24 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
135702 2002 PC29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
135703 2002 PP37 05/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
135704 2002 PH39 07/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
135705 2002 PM40 08/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
135706 2002 PM41 05/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135707 2002 PS41 05/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
135708 2002 PO44 05/08/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135709 2002 PA46 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135710 2002 PC46 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135711 2002 PF48 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135712 2002 PJ48 10/08/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
135713 2002 PQ48 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
135714 2002 PT49 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135715 2002 PW56 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135716 2002 PZ56 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135717 2002 PS58 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
135718 2002 PO61 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
135719 2002 PK68 06/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
135720 2002 PH75 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135721 2002 PR77 11/08/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
135722 2002 PV80 11/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
135723 2002 PG91 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135724 2002 PY94 12/08/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
135725 2002 PN99 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
135726 2002 PK101 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135727 2002 PJ107 12/08/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
135728 2002 PN117 15/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135729 2002 PR117 15/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135730 2002 PX118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
135731 2002 PF124 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
135732 2002 PY126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
135733 2002 PE129 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135734 2002 PW129 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
135735 2002 PS131 15/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
135736 2002 PS139 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135737 2002 PV140 14/08/2002 Siding Spring R. H. McNaught 2,1 km MPC · JPL
135738 2002 PX140 14/08/2002 Siding Spring R. H. McNaught 2,5 km MPC · JPL
135739 2002 PT150 09/08/2002 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,4 km MPC · JPL
135740 2002 PF158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
135741 2002 PV165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 2,5 km MPC · JPL
135742 2002 PB171 05/08/2002 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano ( 185 km MPC · JPL
135743 2002 PU175 11/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
135744 2002 QH4 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
135745 2002 QW5 17/08/2002 Tenagra Tenagra Obs. 7,7 km MPC · JPL
135746 2002 QR7 16/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
135747 2002 QV7 19/08/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
135748 2002 QF10 24/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
135749 2002 QA17 27/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
135750 2002 QM18 26/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
135751 2002 QT20 28/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
135752 2002 QQ22 27/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
135753 2002 QU44 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
135754 2002 QQ58 17/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
135755 2002 QL79 16/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
135756 2002 RN 02/09/2002 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,6 km MPC · JPL
135757 2002 RG15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
135758 2002 RP15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
135759 2002 RN17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
135760 2002 RY18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
135761 2002 RZ20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
135762 2002 RC21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
135763 2002 RV22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
135764 2002 RD28 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135765 2002 RA29 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
135766 2002 RA30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
135767 2002 RM30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
135768 2002 RH35 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
135769 2002 RJ35 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
135770 2002 RW37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
135771 2002 RH41 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135772 2002 RY43 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135773 2002 RB47 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135774 2002 RB50 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135775 2002 RB54 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135776 2002 RY56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
135777 2002 RG61 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
135778 2002 RA63 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135779 2002 RK65 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135780 2002 RB67 03/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
135781 2002 RF74 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135782 2002 RA78 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135783 2002 RX79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135784 2002 RZ81 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135785 2002 RH84 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135786 2002 RL84 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
135787 2002 RR85 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135788 2002 RZ86 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
135789 2002 RL92 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135790 2002 RM93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
135791 2002 RZ93 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135792 2002 RJ95 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135793 2002 RO96 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135794 2002 RC97 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
135795 2002 RP99 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135796 2002 RM100 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
135797 2002 RA101 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135798 2002 RR101 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135799 Ráczmiklós 2002 RZ111 07/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
135800 2002 RE116 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135801 2002 RF116 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135802 2002 RA119 03/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
135803 2002 RE119 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135804 2002 RN119 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
135805 2002 RF121 07/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
135806 2002 RY121 08/09/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
135807 2002 RJ131 11/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
135808 2002 RT135 10/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
135809 2002 RX136 11/09/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
135810 2002 RT142 11/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
135811 2002 RG156 11/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
135812 2002 RL169 13/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
135813 2002 RP172 13/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
135814 2002 RH178 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
135815 2002 RJ184 12/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
135816 2002 RR186 12/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
135817 2002 RH187 13/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
135818 2002 RB200 13/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
135819 2002 RQ201 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135820 2002 RN202 13/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
135821 2002 RO203 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135822 2002 RF208 12/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
135823 2002 RN216 13/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
135824 2002 RP217 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
135825 2002 RW223 13/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
135826 2002 RU226 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
135827 2002 RB229 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
135828 2002 RZ229 14/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
135829 2002 RJ233 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,4 km MPC · JPL
135830 2002 RE241 13/09/2002 Palomar R. Matson 1,9 km MPC · JPL
135831 2002 RC243 01/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
135832 2002 RL244 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
135833 2002 RD245 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
135834 2002 SO 21/09/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,0 km MPC · JPL
135835 2002 SZ3 26/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
135836 2002 SX9 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
135837 2002 SF11 27/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
135838 2002 SG19 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
135839 2002 SA21 26/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
135840 2002 SE25 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
135841 2002 SO25 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
135842 2002 SX30 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
135843 2002 SY30 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
135844 2002 SG31 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
135845 2002 SK32 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
135846 2002 SO37 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
135847 2002 SR38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135848 2002 SN42 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
135849 2002 SP42 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
135850 2002 SV42 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
135851 2002 SA47 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
135852 2002 SD50 30/09/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
135853 2002 SG52 17/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
135854 2002 SF53 18/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
135855 2002 ST53 20/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
135856 2002 SC57 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
135857 2002 SY57 30/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
135858 2002 SO58 30/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
135859 2002 TS 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
135860 2002 TD3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
135861 2002 TG4 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
135862 2002 TH4 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
135863 2002 TE6 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135864 2002 TA10 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135865 2002 TS16 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135866 2002 TF21 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135867 2002 TL23 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
135868 2002 TM25 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135869 2002 TP25 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
135870 2002 TW29 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135871 2002 TN31 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
135872 2002 TL32 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135873 2002 TF34 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135874 2002 TJ34 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
135875 2002 TY34 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
135876 2002 TW35 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
135877 2002 TR36 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
135878 2002 TN39 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135879 2002 TF43 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135880 2002 TR43 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135881 2002 TD44 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135882 2002 TH46 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
135883 2002 TH48 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135884 2002 TF49 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135885 2002 TX49 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135886 2002 TH52 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135887 2002 TM52 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135888 2002 TA54 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
135889 2002 TN61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
135890 2002 TF63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
135891 2002 TU63 04/10/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,4 km MPC · JPL
135892 2002 TY65 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
135893 2002 TZ71 03/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
135894 2002 TT73 03/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
135895 2002 TH74 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
135896 2002 TG76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
135897 2002 TJ76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
135898 2002 TO77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
135899 2002 TR77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
135900 2002 TJ78 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135901 2002 TJ80 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
135902 2002 TF83 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
135903 2002 TK89 03/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
135904 2002 TN90 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
135905 2002 TR90 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
135906 2002 TV90 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135907 2002 TJ100 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
135908 2002 TO103 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135909 2002 TG105 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
135910 2002 TZ110 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
135911 2002 TZ114 03/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
135912 2002 TP121 03/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
135913 2002 TD136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
135914 2002 TX136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
135915 2002 TQ137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
135916 2002 TN139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
135917 2002 TW147 04/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
135918 2002 TO157 05/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
135919 2002 TO158 05/10/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
135920 2002 TC163 05/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
135921 2002 TS167 03/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
135922 2002 TV170 03/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
135923 2002 TM171 03/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
135924 2002 TJ173 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135925 2002 TP175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
135926 2002 TW179 14/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135927 2002 TH180 14/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
135928 2002 TV180 14/10/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
135929 2002 TC181 14/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135930 2002 TQ182 04/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
135931 2002 TU183 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
135932 2002 TJ185 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
135933 2002 TA186 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135934 2002 TU186 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135935 2002 TS187 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135936 2002 TO190 11/10/2002 Essen Walter Hohmann Obs. 3,1 km MPC · JPL
135937 2002 TW190 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135938 2002 TV191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
135939 2002 TJ192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
135940 2002 TG196 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135941 2002 TJ196 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135942 2002 TA198 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
135943 2002 TN205 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135944 2002 TY205 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
135945 2002 TO206 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135946 2002 TU211 06/10/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
135947 2002 TC212 06/10/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
135948 2002 TN215 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135949 2002 TQ219 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135950 2002 TZ224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
135951 2002 TF226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
135952 2002 TJ226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
135953 2002 TS226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
135954 2002 TS232 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
135955 2002 TE237 06/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
135956 2002 TA238 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135957 2002 TS239 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135958 2002 TM245 07/10/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
135959 2002 TP255 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135960 2002 TW258 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
135961 2002 TK260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135962 2002 TC261 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135963 2002 TK265 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135964 2002 TN266 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
135965 2002 TC268 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135966 2002 TG279 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
135967 2002 TD281 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135968 2002 TT283 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
135969 2002 TA284 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135970 2002 TE284 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135971 2002 TZ284 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135972 2002 TH287 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135973 2002 TQ292 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135974 2002 TX292 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135975 2002 TL294 11/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135976 2002 TA296 13/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
135977 2002 TN298 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135978 Agüeros 2002 TD304 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
135979 Allam 2002 TZ368 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
135980 Scottanderson 2002 TG369 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
135981 2002 US4 29/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135982 2002 UO8 28/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
135983 2002 UD9 28/10/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
135984 2002 UC15 30/10/2002 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
135985 2002 UV16 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
135986 2002 UW17 30/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
135987 2002 UC19 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
135988 2002 UL19 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
135989 2002 UN22 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
135990 2002 UL32 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
135991 Danarmstrong 2002 UY35 31/10/2002 Jornada D. S. Dixon 2,7 km MPC · JPL
135992 2002 UY45 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135993 2002 VP2 01/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
135994 2002 VY20 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
135995 2002 VX25 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135996 2002 VY25 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135997 2002 VD27 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135998 2002 VM29 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135999 2002 VV37 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
136000 2002 VL38 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

131.000s  • 132.000s  • 133.000s  • 134.000s  • 135.000s  • 136.000s  • 137.000s  • 138.000s  • 139.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001