Danh sách tiểu hành tinh/70001–71000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70001 1998 XB7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
70002 1998 XY9 07/12/1998 Caussols ODAS 6,2 km MPC · JPL
70003 1998 XV12 15/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 8,4 km MPC · JPL
70004 1998 XF26 15/12/1998 Caussols ODAS 7,4 km MPC · JPL
70005 1998 XN28 14/12/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
70006 1998 XZ32 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70007 1998 XX40 14/12/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
70008 1998 XA53 14/12/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
70009 1998 XM53 14/12/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
70010 1998 XO64 14/12/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
70011 1998 XQ68 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
70012 1998 XC78 15/12/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
70013 1998 XZ81 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
70014 1998 YL3 17/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
70015 1998 YT5 19/12/1998 Prescott P. G. Comba 6,3 km MPC · JPL
70016 1998 YJ6 22/12/1998 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
70017 1998 YL9 26/12/1998 Prescott P. G. Comba 5,9 km MPC · JPL
70018 1998 YP9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 7,6 km MPC · JPL
70019 1998 YE12 27/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
70020 1998 YR29 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
70021 1999 AB 03/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
70022 1999 AF7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
70023 1999 AT13 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
70024 1999 AB22 13/01/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
70025 1999 BH2 19/01/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
70026 1999 BO3 20/01/1999 Giesing P. Sala 5,5 km MPC · JPL
70027 1999 BQ15 18/01/1999 Xinglong SCAP 18 km MPC · JPL
70028 1999 BM17 16/01/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
70029 1999 CB 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 16 km MPC · JPL
70030 Margaretmiller 1999 CZ1 07/02/1999 Palmer Divide B. D. Warner 1,4 km MPC · JPL
70031 1999 CF6 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70032 1999 CZ13 13/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
70033 1999 CO20 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
70034 1999 CY35 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
70035 1999 CO47 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
70036 1999 CZ48 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
70037 1999 CX64 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
70038 1999 CF80 12/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
70039 1999 CL85 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
70040 1999 CY97 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
70041 1999 CY117 12/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
70042 1999 CZ122 11/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
70043 1999 CJ127 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
70044 1999 DD2 18/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
70045 1999 DA5 17/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
70046 1999 EN3 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
70047 1999 FL10 16/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,1 km MPC · JPL
70048 1999 FV39 20/03/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
70049 1999 GV35 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70050 1999 GG44 12/04/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
70051 1999 GD46 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70052 1999 GS60 15/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70053 1999 HO1 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70054 1999 HZ10 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70055 1999 JN6 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70056 1999 JJ8 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70057 1999 JJ11 12/05/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,4 km MPC · JPL
70058 1999 JF13 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
70059 1999 JD21 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70060 1999 JU27 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70061 1999 JO29 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
70062 1999 JH40 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70063 1999 JT43 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70064 1999 JA44 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70065 1999 JM44 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
70066 1999 JC45 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70067 1999 JE46 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70068 1999 JC48 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70069 1999 JT49 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70070 1999 JX50 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70071 1999 JG51 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70072 1999 JO52 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70073 1999 JN54 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70074 1999 JY54 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
70075 1999 JK56 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70076 1999 JD57 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70077 1999 JJ59 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70078 1999 JU59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70079 1999 JE61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70080 1999 JN61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70081 1999 JX61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70082 1999 JC63 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70083 1999 JA64 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70084 1999 JJ65 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
70085 1999 JD68 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70086 1999 JV69 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70087 1999 JO70 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70088 1999 JF72 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70089 1999 JV75 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70090 1999 JN76 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70091 1999 JN93 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70092 1999 JH105 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
70093 1999 JP106 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70094 1999 JS106 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70095 1999 JH118 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70096 1999 JC120 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
70097 1999 JG120 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70098 1999 JR120 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70099 1999 JG121 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70100 1999 JO121 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70101 1999 JD122 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70102 1999 JE123 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70103 1999 JZ131 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70104 1999 JG138 08/05/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
70105 1999 KE7 17/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
70106 1999 KH10 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70107 1999 KS11 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70108 1999 KO12 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70109 1999 KN17 17/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
70110 1999 LK 06/06/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
70111 1999 LM7 09/06/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
70112 1999 LP9 08/06/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70113 1999 LY9 08/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70114 1999 LA13 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70115 1999 LP20 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70116 1999 LQ23 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70117 1999 LB24 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70118 1999 LM25 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70119 1999 LU28 07/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
70120 1999 LL34 11/06/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
70121 1999 LY34 13/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
70122 1999 MX 22/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 4,0 km MPC · JPL
70123 1999 ME1 24/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,6 km MPC · JPL
70124 1999 NY 10/07/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,5 km MPC · JPL
70125 1999 NZ 07/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
70126 1999 NT2 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70127 1999 NC4 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70128 1999 NF4 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70129 1999 ND6 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
70130 1999 NO6 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70131 1999 NQ6 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70132 1999 NV6 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70133 1999 NC7 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
70134 1999 NQ7 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70135 1999 NP9 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70136 1999 NY9 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
70137 1999 NJ10 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70138 1999 NW10 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70139 1999 NK11 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
70140 1999 NX15 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70141 1999 NE18 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70142 1999 NP18 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70143 1999 NO19 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70144 1999 NH20 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70145 1999 NW20 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70146 1999 NX23 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70147 1999 NP25 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70148 1999 NT26 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70149 1999 NL30 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
70150 1999 NS31 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70151 1999 NL32 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
70152 1999 NX33 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70153 1999 NO34 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70154 1999 NX34 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70155 1999 NF35 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
70156 1999 NR37 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70157 1999 NV37 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70158 1999 NZ37 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
70159 1999 NY39 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70160 1999 NJ45 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70161 1999 NU45 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70162 1999 NV46 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70163 1999 NW46 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70164 1999 NO47 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70165 1999 NT49 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70166 1999 NQ50 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70167 1999 NN53 12/07/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
70168 1999 NG61 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70169 1999 NX64 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70170 1999 OD1 18/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
70171 1999 OL2 22/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
70172 1999 OQ4 16/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70173 1999 OB5 16/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70174 1999 PJ3 11/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
70175 1999 PU4 15/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
70176 1999 PO6 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
70177 1999 PC8 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
70178 1999 QC 17/08/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,8 km MPC · JPL
70179 Beppechiara 1999 QQ1 21/08/1999 Gnosca S. Sposetti 2,2 km MPC · JPL
70180 1999 QM2 31/08/1999 Ondřejov L. Kotková 2,6 km MPC · JPL
70181 1999 RA1 04/09/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
70182 1999 RS1 05/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
70183 1999 RA3 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
70184 1999 RU3 04/09/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
70185 1999 RJ9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
70186 1999 RE10 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70187 1999 RY10 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70188 1999 RE11 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70189 1999 RR11 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
70190 1999 RW11 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70191 1999 RY11 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70192 1999 RE12 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70193 1999 RY13 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70194 1999 RW14 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70195 1999 RU15 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70196 1999 RB16 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70197 1999 RS18 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
70198 1999 RV21 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70199 1999 RL22 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70200 1999 RO22 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70201 1999 RR23 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70202 1999 RR24 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
70203 1999 RE25 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
70204 1999 RD26 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70205 1999 RE26 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
70206 1999 RT31 05/09/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
70207 Davidunlap 1999 RP33 04/09/1999 OCA-Anza M. Collins, M. White 2,4 km MPC · JPL
70208 1999 RX33 10/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70209 1999 RL34 10/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,7 km MPC · JPL
70210 Cesarelombardi 1999 RA37 11/09/1999 Bologna San Vittore Obs. 1,3 km MPC · JPL
70211 1999 RZ37 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
70212 1999 RA38 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
70213 1999 RB40 12/09/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
70214 1999 RU40 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
70215 1999 RV40 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70216 1999 RH42 14/09/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 7,1 km MPC · JPL
70217 1999 RM42 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
70218 1999 RY42 13/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,5 km MPC · JPL
70219 1999 RB44 15/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,5 km MPC · JPL
70220 1999 RF44 13/09/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,1 km MPC · JPL
70221 1999 RZ44 11/09/1999 Saint-Michel-sur-Meurthe L. Bernasconi 3,3 km MPC · JPL
70222 1999 RN46 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70223 1999 RV47 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70224 1999 RZ49 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70225 1999 RG50 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70226 1999 RN50 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70227 1999 RV50 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70228 1999 RY51 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70229 1999 RO54 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70230 1999 RH56 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70231 1999 RP58 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70232 1999 RA60 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
70233 1999 RG61 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70234 1999 RV61 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70235 1999 RL62 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70236 1999 RL67 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70237 1999 RO68 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
70238 1999 RS69 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70239 1999 RA71 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70240 1999 RP71 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70241 1999 RE73 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
70242 1999 RN74 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70243 1999 RH75 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70244 1999 RL75 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70245 1999 RW81 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70246 1999 RQ82 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70247 1999 RR82 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70248 1999 RS82 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70249 1999 RJ83 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70250 1999 RF84 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70251 1999 RK84 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70252 1999 RZ85 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70253 1999 RE86 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70254 1999 RC88 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70255 1999 RN88 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70256 1999 RX88 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70257 1999 RG89 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70258 1999 RL89 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70259 1999 RA90 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70260 1999 RO91 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70261 1999 RU91 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70262 1999 RP92 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70263 1999 RM93 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70264 1999 RP93 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
70265 1999 RX94 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70266 1999 RU95 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70267 1999 RT96 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70268 1999 RK97 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70269 1999 RR97 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70270 1999 RZ102 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70271 1999 RO105 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70272 1999 RG107 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70273 1999 RF109 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70274 1999 RG109 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70275 1999 RJ109 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70276 1999 RT109 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70277 1999 RV109 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70278 1999 RK110 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
70279 1999 RY110 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70280 1999 RA111 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
70281 1999 RB111 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
70282 1999 RW111 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
70283 1999 RK113 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70284 1999 RQ114 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70285 1999 RZ116 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70286 1999 RA118 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70287 1999 RH118 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70288 1999 RS118 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70289 1999 RW118 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70290 1999 RZ118 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
70291 1999 RY120 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70292 1999 RC123 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70293 1999 RK124 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70294 1999 RT125 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70295 1999 RM127 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70296 1999 RZ127 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70297 1999 RG129 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70298 1999 RJ129 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70299 1999 RM129 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
70300 1999 RX130 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70301 1999 RZ130 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70302 1999 RD131 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70303 1999 RX131 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70304 1999 RE133 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70305 1999 RQ133 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70306 1999 RL134 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70307 1999 RV134 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70308 1999 RO135 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70309 1999 RL136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70310 1999 RW136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70311 1999 RG137 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70312 1999 RM137 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
70313 1999 RK138 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70314 1999 RN138 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70315 1999 RE139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70316 1999 RQ139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
70317 1999 RP143 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70318 1999 RE145 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70319 1999 RP146 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70320 1999 RY147 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70321 1999 RC149 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70322 1999 RU150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70323 1999 RW152 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70324 1999 RK153 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
70325 1999 RT156 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
70326 1999 RS158 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70327 1999 RQ160 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70328 1999 RH161 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70329 1999 RY163 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70330 1999 RS165 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70331 1999 RW165 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70332 1999 RF166 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70333 1999 RA168 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70334 1999 RT168 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70335 1999 RC169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70336 1999 RO169 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70337 1999 RE170 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70338 1999 RL170 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70339 1999 RQ170 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
70340 1999 RF173 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70341 1999 RJ174 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70342 1999 RA175 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70343 1999 RH176 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70344 1999 RR176 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70345 1999 RF177 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70346 1999 RO177 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70347 1999 RA178 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70348 1999 RE179 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
70349 1999 RV180 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70350 1999 RE181 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
70351 1999 RM182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70352 1999 RV182 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70353 1999 RB183 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70354 1999 RM183 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70355 1999 RC185 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70356 1999 RP185 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70357 1999 RM186 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70358 1999 RN186 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70359 1999 RD187 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70360 1999 RV188 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70361 1999 RK189 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
70362 1999 RF191 11/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70363 1999 RJ193 13/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70364 1999 RN194 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70365 1999 RF198 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70366 1999 RQ198 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70367 1999 RH199 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70368 1999 RN202 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70369 1999 RL205 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70370 1999 RS205 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
70371 1999 RB206 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70372 1999 RN207 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
70373 1999 RY207 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70374 1999 RD210 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
70375 1999 RM210 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70376 1999 RB211 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
70377 1999 RE211 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
70378 1999 RG211 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70379 1999 RL212 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70380 1999 RQ212 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
70381 1999 RZ213 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
70382 1999 RK214 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
70383 1999 RK218 04/09/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
70384 1999 RS219 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
70385 1999 RU219 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
70386 1999 RO220 05/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
70387 1999 RW221 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
70388 1999 RD224 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
70389 1999 RS225 04/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
70390 1999 RY227 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
70391 1999 RP230 08/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70392 1999 RS230 08/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
70393 1999 RC237 08/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70394 1999 RP237 08/09/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
70395 1999 RM238 08/09/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
70396 1999 RQ238 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70397 1999 RH239 08/09/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
70398 1999 RD240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
70399 1999 RQ240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
70400 1999 RG241 13/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70401 Davidbishop 1999 RH241 13/09/1999 Tenagra Tenagra Obs. 2,2 km MPC · JPL
70402 1999 RJ242 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
70403 1999 RK244 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
70404 1999 RR245 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
70405 1999 RQ248 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
70406 1999 RT252 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70407 1999 SE1 18/09/1999 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
70408 1999 SH1 16/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70409 Srnín 1999 SR2 21/09/1999 Kleť M. Tichý 2,1 km MPC · JPL
70410 1999 SE3 22/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
70411 1999 SF3 22/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
70412 1999 SM4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
70413 1999 SJ5 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70414 1999 SF6 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70415 1999 SJ11 30/09/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
70416 1999 ST11 30/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
70417 1999 SV11 30/09/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
70418 Kholopov 1999 SD12 17/09/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 5,2 km MPC · JPL
70419 1999 SQ12 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70420 1999 SM13 29/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70421 1999 SY14 29/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70422 1999 SS16 29/09/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
70423 1999 SB18 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70424 1999 SA20 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70425 1999 SJ26 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70426 1999 TN 01/10/1999 Zeno T. Stafford 1,7 km MPC · JPL
70427 1999 TB1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
70428 1999 TP1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
70429 1999 TY1 02/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
70430 1999 TM2 02/10/1999 Woomera F. B. Zoltowski 4,7 km MPC · JPL
70431 1999 TD3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
70432 1999 TO3 03/10/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
70433 1999 TS3 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 2,9 km MPC · JPL
70434 1999 TL4 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70435 1999 TU4 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
70436 1999 TT5 06/10/1999 High Point D. K. Chesney 5,3 km MPC · JPL
70437 1999 TK6 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,9 km MPC · JPL
70438 1999 TX6 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,4 km MPC · JPL
70439 1999 TE7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 5,5 km MPC · JPL
70440 1999 TV7 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70441 1999 TH8 07/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,8 km MPC · JPL
70442 1999 TR9 08/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,4 km MPC · JPL
70443 1999 TV9 07/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
70444 Genovali 1999 TX11 09/10/1999 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 4,9 km MPC · JPL
70445 1999 TR13 11/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 4,0 km MPC · JPL
70446 Pugh 1999 TY13 10/10/1999 Gnosca S. Sposetti 3,7 km MPC · JPL
70447 1999 TG14 10/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,8 km MPC · JPL
70448 1999 TS15 07/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, L. Kotková 2,3 km MPC · JPL
70449 Gruebel 1999 TK17 15/10/1999 Nacogdoches W. D. Bruton, M. L. Johnson 2,2 km MPC · JPL
70450 1999 TL18 13/10/1999 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
70451 1999 TQ18 14/10/1999 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
70452 1999 TH19 15/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
70453 1999 TS19 15/10/1999 Siding Spring R. H. McNaught 4,1 km MPC · JPL
70454 1999 TX19 14/10/1999 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
70455 1999 TM20 05/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
70456 1999 TZ20 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
70457 1999 TU23 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
70458 1999 TR25 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70459 1999 TX25 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70460 1999 TQ26 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
70461 1999 TG27 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
70462 1999 TZ27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70463 1999 TL29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70464 1999 TP29 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70465 1999 TS30 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70466 1999 TU30 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70467 1999 TG31 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
70468 1999 TU31 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70469 1999 TN32 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70470 1999 TS32 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
70471 1999 TA33 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
70472 1999 TG33 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
70473 1999 TQ33 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70474 1999 TH35 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70475 1999 TS35 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70476 1999 TA37 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
70477 1999 TC38 01/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
70478 1999 TN40 05/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
70479 1999 TM41 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
70480 1999 TU41 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
70481 1999 TX43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
70482 1999 TW44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
70483 1999 TD46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
70484 1999 TT49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
70485 1999 TC52 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
70486 1999 TV52 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
70487 1999 TZ52 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
70488 1999 TC53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
70489 1999 TC54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
70490 1999 TT55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
70491 1999 TH58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
70492 1999 TO60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
70493 1999 TC65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
70494 1999 TW66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
70495 1999 TY68 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
70496 1999 TQ72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
70497 1999 TZ86 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
70498 1999 TN91 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70499 1999 TN93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70500 1999 TR95 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70501 1999 TZ95 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70502 1999 TB97 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
70503 1999 TN98 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70504 1999 TR99 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70505 1999 TU99 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70506 1999 TX101 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
70507 1999 TP102 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70508 1999 TC103 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70509 1999 TD103 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70510 1999 TK103 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70511 1999 TL103 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
70512 1999 TM103 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70513 1999 TC104 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70514 1999 TO104 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70515 1999 TO105 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
70516 1999 TQ105 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70517 1999 TU105 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70518 1999 TS107 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70519 1999 TD108 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70520 1999 TX108 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70521 1999 TF109 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70522 1999 TE110 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
70523 1999 TL110 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70524 1999 TH112 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70525 1999 TW112 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70526 1999 TG113 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70527 1999 TQ115 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70528 1999 TF116 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70529 1999 TR116 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70530 1999 TP117 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70531 1999 TT119 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70532 1999 TX120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70533 1999 TD121 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70534 1999 TP121 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70535 1999 TU121 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70536 1999 TW121 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70537 1999 TB122 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70538 1999 TD122 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70539 1999 TR122 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70540 1999 TS122 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70541 1999 TW122 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70542 1999 TK123 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70543 1999 TQ126 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70544 1999 TW126 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
70545 1999 TL127 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70546 1999 TB128 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70547 1999 TR131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70548 1999 TF134 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
70549 1999 TM135 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70550 1999 TN138 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70551 1999 TR138 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70552 1999 TF139 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70553 1999 TK139 06/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
70554 1999 TS139 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
70555 1999 TW139 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70556 1999 TH140 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70557 1999 TF141 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70558 1999 TM141 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70559 1999 TD143 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70560 1999 TP143 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70561 1999 TU143 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70562 1999 TB145 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70563 1999 TH147 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70564 1999 TP147 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70565 1999 TC150 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70566 1999 TB151 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70567 1999 TK151 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
70568 1999 TA153 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
70569 1999 TU153 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70570 1999 TW154 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70571 1999 TQ156 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
70572 1999 TA157 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70573 1999 TD161 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70574 1999 TR161 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70575 1999 TZ161 09/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
70576 1999 TP162 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70577 1999 TK163 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70578 1999 TF164 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70579 1999 TM164 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70580 1999 TN164 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70581 1999 TJ165 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70582 1999 TR165 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70583 1999 TA168 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70584 1999 TJ168 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70585 1999 TA170 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70586 1999 TE170 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
70587 1999 TF170 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
70588 1999 TA173 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70589 1999 TO173 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70590 1999 TY173 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
70591 1999 TU175 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70592 1999 TD177 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70593 1999 TD178 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70594 1999 TH178 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
70595 1999 TT180 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
70596 1999 TV180 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70597 1999 TE182 11/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70598 1999 TP185 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
70599 1999 TC186 12/10/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
70600 1999 TC187 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70601 1999 TM187 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70602 1999 TD188 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
70603 1999 TA189 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70604 1999 TA190 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
70605 1999 TN191 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70606 1999 TC195 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70607 1999 TU195 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70608 1999 TC197 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70609 1999 TF198 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70610 1999 TH198 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70611 1999 TB199 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70612 1999 TH200 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70613 1999 TG201 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70614 1999 TF204 13/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
70615 1999 TZ204 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70616 1999 TD205 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70617 1999 TN209 14/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
70618 1999 TP209 14/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70619 1999 TY211 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70620 1999 TF213 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70621 1999 TC214 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
70622 1999 TO215 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70623 1999 TP215 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
70624 1999 TS215 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70625 1999 TA216 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70626 1999 TL216 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
70627 1999 TU216 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70628 1999 TE217 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
70629 1999 TC218 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70630 1999 TJ219 01/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70631 1999 TY219 01/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
70632 1999 TN220 01/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
70633 1999 TG223 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
70634 1999 TR223 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70635 1999 TX227 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
70636 1999 TH230 03/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
70637 1999 TK230 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70638 1999 TY232 07/10/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
70639 1999 TO236 03/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
70640 1999 TR239 04/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
70641 1999 TS240 04/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
70642 1999 TD242 04/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
70643 1999 TE242 04/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
70644 1999 TU242 04/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
70645 1999 TE243 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
70646 1999 TE244 07/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
70647 1999 TN244 07/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70648 1999 TY245 07/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70649 1999 TB246 08/10/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
70650 1999 TM247 08/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
70651 1999 TV248 08/10/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
70652 1999 TB249 08/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
70653 1999 TP254 08/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70654 1999 TN255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
70655 1999 TR256 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70656 1999 TF257 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70657 1999 TW258 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70658 1999 TZ260 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
70659 1999 TZ265 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
70660 1999 TV270 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70661 1999 TS274 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70662 1999 TR282 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70663 1999 TG284 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70664 1999 TE286 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
70665 1999 TF286 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70666 1999 TW286 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
70667 1999 TJ287 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70668 1999 TB288 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70669 1999 TT290 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70670 1999 TU290 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70671 1999 TC291 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70672 1999 TM293 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70673 1999 TR312 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
70674 1999 TD320 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70675 1999 TY321 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
70676 1999 UM 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
70677 1999 UU 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
70678 1999 UB2 18/10/1999 Farpoint Farpoint Obs. 3,5 km MPC · JPL
70679 Urzidil 1999 UV3 30/10/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,3 km MPC · JPL
70680 1999 UN4 31/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,2 km MPC · JPL
70681 1999 US4 31/10/1999 Ondřejov L. Kotková 5,1 km MPC · JPL
70682 1999 UN8 29/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
70683 1999 UT8 29/10/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
70684 1999 UD9 29/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
70685 1999 UR12 29/10/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
70686 1999 UK14 29/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70687 1999 UE15 29/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
70688 1999 UZ15 29/10/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
70689 1999 UU16 29/10/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
70690 1999 UF17 31/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
70691 1999 UH18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
70692 1999 UY19 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
70693 1999 UR23 28/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
70694 1999 US23 28/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
70695 1999 UL25 29/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
70696 1999 UA26 30/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
70697 1999 UR26 30/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
70698 1999 UW26 30/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
70699 1999 US27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
70700 1999 UQ28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70701 1999 UT34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
70702 1999 UQ36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
70703 1999 UO38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
70704 1999 UG39 30/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
70705 1999 UK40 16/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70706 1999 UM41 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
70707 1999 UC42 20/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
70708 1999 UR43 28/10/1999 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
70709 1999 UB44 29/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
70710 Chuckfellows 1999 UE44 29/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
70711 Arlinbartels 1999 UU44 30/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
70712 Danieljoanna 1999 UW45 31/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
70713 Sethmacfarlane 1999 UL46 31/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70714 Rizk 1999 UX47 30/10/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
70715 Allancheuvront 1999 UP49 30/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70716 Mehall 1999 UF50 30/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
70717 1999 UB51 31/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
70718 HEAF 1999 UY51 31/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
70719 1999 UB52 31/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
70720 Davidskillman 1999 UB53 31/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
70721 1999 VD 01/11/1999 Lime Creek R. Linderholm 1,9 km MPC · JPL
70722 1999 VY 01/11/1999 Ondřejov L. Kotková 2,0 km MPC · JPL
70723 1999 VK1 03/11/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., P. M. Motl 5,1 km MPC · JPL
70724 1999 VS1 04/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,2 km MPC · JPL
70725 1999 VH2 05/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,7 km MPC · JPL
70726 1999 VS2 01/11/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
70727 1999 VX3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
70728 Gal-Edd 1999 VA4 01/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
70729 1999 VU4 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,4 km MPC · JPL
70730 1999 VN5 06/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,8 km MPC · JPL
70731 1999 VA6 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
70732 1999 VG6 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
70733 1999 VV6 08/11/1999 Zeno T. Stafford 2,7 km MPC · JPL
70734 1999 VS8 08/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
70735 1999 VZ8 09/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,2 km MPC · JPL
70736 1999 VM10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
70737 Stenflo 1999 VA11 08/11/1999 Gnosca S. Sposetti 3,7 km MPC · JPL
70738 1999 VF11 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
70739 1999 VN17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
70740 1999 VG18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
70741 1999 VO18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
70742 1999 VF19 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
70743 1999 VG19 09/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
70744 Maffucci 1999 VW20 09/11/1999 San Marcello L. Tesi, G. Forti 2,6 km MPC · JPL
70745 Aleserpieri 1999 VZ20 09/11/1999 Pianoro V. Goretti 3,7 km MPC · JPL
70746 1999 VQ22 13/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,9 km MPC · JPL
70747 1999 VT22 13/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 11 km MPC · JPL
70748 1999 VV22 13/11/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,8 km MPC · JPL
70749 1999 VS23 14/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
70750 1999 VJ24 15/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,2 km MPC · JPL
70751 1999 VZ24 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
70752 1999 VB25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
70753 1999 VL26 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70754 1999 VO26 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70755 1999 VB27 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
70756 1999 VV28 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
70757 1999 VL29 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70758 1999 VB30 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
70759 1999 VP30 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
70760 1999 VJ31 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
70761 1999 VP32 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70762 1999 VZ32 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
70763 1999 VA33 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
70764 1999 VH33 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70765 1999 VK33 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
70766 1999 VO33 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
70767 1999 VP33 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
70768 1999 VS35 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
70769 1999 VL36 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70770 1999 VN36 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70771 1999 VA37 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
70772 1999 VD37 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70773 1999 VK37 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70774 1999 VS37 03/11/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
70775 1999 VO38 10/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70776 1999 VH39 10/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
70777 1999 VG40 15/11/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,5 km MPC · JPL
70778 1999 VH40 05/11/1999 Uenohara N. Kawasato 3,0 km MPC · JPL
70779 1999 VT41 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
70780 1999 VD43 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
70781 Donnelly 1999 VR43 01/11/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
70782 Vinceelliott 1999 VS43 01/11/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
70783 Kenwilliams 1999 VK44 03/11/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
70784 1999 VO45 04/11/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
70785 1999 VW46 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70786 1999 VY46 04/11/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
70787 1999 VE47 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
70788 1999 VQ47 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
70789 1999 VF49 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70790 1999 VS49 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70791 1999 VX49 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70792 1999 VK50 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70793 1999 VW50 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
70794 1999 VX51 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70795 1999 VF53 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70796 1999 VZ53 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70797 1999 VF54 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70798 1999 VJ54 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
70799 1999 VY55 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70800 1999 VE56 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70801 1999 VF61 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70802 1999 VV61 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70803 1999 VH62 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
70804 1999 VL62 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70805 1999 VV62 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70806 1999 VD64 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
70807 1999 VK64 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70808 1999 VJ66 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70809 1999 VF68 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70810 1999 VM68 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70811 1999 VO68 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
70812 1999 VB69 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70813 1999 VR69 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
70814 1999 VT71 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70815 1999 VR72 15/11/1999 Ondřejov P. Pravec 6,8 km MPC · JPL
70816 1999 VY73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
70817 1999 VS75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
70818 1999 VJ77 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70819 1999 VM77 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70820 1999 VS79 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70821 1999 VX79 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70822 1999 VZ79 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70823 1999 VH81 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70824 1999 VL81 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
70825 1999 VZ81 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
70826 1999 VA82 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70827 1999 VN82 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70828 1999 VV85 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70829 1999 VX86 07/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70830 1999 VZ86 07/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70831 1999 VG89 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70832 1999 VM90 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70833 1999 VP90 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70834 1999 VU90 05/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
70835 1999 VY90 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70836 1999 VW91 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70837 1999 VX91 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70838 1999 VA94 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70839 1999 VR95 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70840 1999 VO96 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70841 1999 VS96 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
70842 1999 VX96 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
70843 1999 VD99 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70844 1999 VN105 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
70845 1999 VO106 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70846 1999 VK108 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70847 1999 VM112 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70848 1999 VO112 09/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
70849 1999 VP112 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70850 Schur 1999 VU113 04/11/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
70851 1999 VW113 09/11/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
70852 1999 VY113 09/11/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
70853 1999 VN114 09/11/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
70854 1999 VP115 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
70855 1999 VS117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
70856 1999 VD121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
70857 1999 VH122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
70858 1999 VH126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
70859 1999 VN130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
70860 1999 VW133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
70861 1999 VN134 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
70862 1999 VJ139 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
70863 1999 VX143 11/11/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
70864 1999 VB146 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70865 1999 VP147 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70866 1999 VM149 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
70867 1999 VA150 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
70868 1999 VL151 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70869 1999 VR154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
70870 1999 VL156 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70871 1999 VS156 12/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
70872 1999 VP157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70873 1999 VJ158 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70874 1999 VR159 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70875 1999 VW159 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70876 1999 VE160 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
70877 1999 VL160 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
70878 1999 VF161 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70879 1999 VF162 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
70880 1999 VL162 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70881 1999 VO162 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70882 1999 VP162 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70883 1999 VX162 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70884 1999 VF163 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70885 1999 VS163 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
70886 1999 VY163 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70887 1999 VY166 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
70888 1999 VA167 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70889 1999 VX167 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
70890 1999 VZ167 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70891 1999 VD168 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70892 1999 VY168 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70893 1999 VT169 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70894 1999 VY170 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
70895 1999 VC172 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
70896 1999 VH172 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70897 1999 VG174 05/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
70898 1999 VR176 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70899 1999 VS176 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70900 1999 VF177 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70901 1999 VD178 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70902 1999 VH178 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70903 1999 VD179 06/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70904 1999 VB184 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70905 1999 VF185 15/11/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
70906 1999 VL185 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70907 1999 VB186 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
70908 1999 VD186 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
70909 1999 VG186 15/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
70910 1999 VJ186 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70911 1999 VT186 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70912 1999 VC187 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70913 1999 VP187 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70914 1999 VA194 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70915 1999 VN194 01/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
70916 1999 VH195 03/11/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
70917 1999 VN195 03/11/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
70918 1999 VY195 04/11/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
70919 1999 VA196 04/11/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
70920 1999 VG196 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
70921 1999 VY196 01/11/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
70922 1999 VZ196 01/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
70923 1999 VY197 03/11/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
70924 1999 VC205 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
70925 1999 VK205 07/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70926 1999 VJ208 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
70927 1999 VX210 13/11/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
70928 1999 VS211 12/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
70929 1999 VN216 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70930 1999 VN218 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
70931 1999 VW219 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70932 1999 VX223 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70933 1999 VY223 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70934 1999 VN225 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70935 1999 WG 16/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
70936 Kámen 1999 WK1 28/11/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 6,9 km MPC · JPL
70937 1999 WT2 29/11/1999 Kleť Kleť Obs. 3,5 km MPC · JPL
70938 1999 WZ3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
70939 1999 WS5 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
70940 1999 WT5 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
70941 1999 WJ6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
70942 Vandanashiva 1999 WV8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 2,6 km MPC · JPL
70943 1999 WM9 29/11/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,1 km MPC · JPL
70944 1999 WX9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
70945 1999 WB10 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
70946 1999 WD10 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
70947 1999 WT11 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
70948 1999 WW16 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
70949 1999 WX17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
70950 1999 WU18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
70951 1999 WV22 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
70952 1999 XE 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
70953 1999 XY1 03/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,3 km MPC · JPL
70954 1999 XK2 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
70955 1999 XX2 04/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
70956 1999 XW4 04/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
70957 1999 XQ5 07/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 7,6 km MPC · JPL
70958 1999 XC6 04/12/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
70959 1999 XC7 04/12/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
70960 1999 XH7 04/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
70961 1999 XY7 03/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
70962 1999 XL9 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
70963 1999 XT10 05/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
70964 1999 XK12 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70965 1999 XC13 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70966 1999 XD18 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70967 1999 XG18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70968 1999 XA20 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
70969 1999 XG20 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70970 1999 XH20 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70971 1999 XL20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70972 1999 XM20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70973 1999 XY20 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70974 1999 XE23 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70975 1999 XJ23 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70976 1999 XS23 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70977 1999 XU23 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70978 1999 XP24 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70979 1999 XU24 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
70980 1999 XA25 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
70981 1999 XE25 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70982 1999 XJ25 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70983 1999 XB27 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
70984 1999 XW27 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70985 1999 XA28 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70986 1999 XR28 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70987 1999 XA29 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
70988 1999 XU29 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70989 1999 XT32 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
70990 1999 XA33 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
70991 1999 XG33 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
70992 1999 XU34 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
70993 1999 XX34 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
70994 1999 XL35 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70995 Mikemorton 1999 XV35 06/12/1999 Needville Needville Obs. 5,8 km MPC · JPL
70996 1999 XY35 06/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
70997 1999 XE36 06/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
70998 1999 XH36 06/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
70999 1999 XW36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,6 km MPC · JPL
71000 Hughdowns 1999 XD37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,9 km MPC · JPL

66.000s  • 67.000s  • 68.000s  • 69.000s  • 70.000s  • 71.000s  • 72.000s  • 73.000s  • 74.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001