Danh sách tiểu hành tinh/105001–106000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105001 2000 KH5 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
105002 2000 KN5 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
105003 2000 KX5 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105004 2000 KZ5 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105005 2000 KR6 27/05/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
105006 2000 KP10 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105007 2000 KR10 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105008 2000 KZ10 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105009 2000 KA12 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
105010 2000 KN12 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105011 2000 KW12 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105012 2000 KG13 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105013 2000 KH13 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105014 2000 KK13 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105015 2000 KL13 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105016 2000 KM13 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105017 2000 KT13 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105018 2000 KU15 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105019 2000 KK16 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105020 2000 KD17 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
105021 2000 KR21 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
105022 2000 KQ29 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
105023 2000 KD30 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105024 2000 KH30 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105025 2000 KS30 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105026 2000 KX30 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105027 2000 KT31 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
105028 2000 KM32 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105029 2000 KG33 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
105030 2000 KB35 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
105031 2000 KE35 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105032 2000 KJ36 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105033 2000 KU36 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105034 2000 KF37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
105035 2000 KD38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
105036 2000 KM39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
105037 2000 KS39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
105038 2000 KG40 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
105039 2000 KN40 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
105040 2000 KA41 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105041 2000 KO41 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105042 2000 KB42 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105043 2000 KH42 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105044 2000 KM42 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105045 2000 KH48 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105046 2000 KP48 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
105047 2000 KG52 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
105048 2000 KN52 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
105049 2000 KB53 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
105050 2000 KV53 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
105051 2000 KW53 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
105052 2000 KD54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
105053 2000 KF54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
105054 2000 KV55 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105055 2000 KR57 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
105056 2000 KR58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
105057 2000 KX60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
105058 2000 KH61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
105059 2000 KN61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
105060 2000 KT61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
105061 2000 KB62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
105062 2000 KE62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
105063 2000 KZ62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
105064 2000 KH63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
105065 2000 KO63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
105066 2000 KW63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
105067 2000 KA66 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
105068 2000 KD66 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
105069 2000 KQ66 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
105070 2000 KV66 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
105071 2000 KX66 30/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
105072 2000 KY66 31/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
105073 2000 KY67 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
105074 2000 KB68 30/05/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
105075 2000 KS69 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
105076 2000 KF70 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
105077 2000 KT70 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
105078 2000 KD71 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105079 2000 KV73 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
105080 2000 KB74 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105081 2000 KF74 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
105082 2000 KC75 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
105083 2000 KF75 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105084 2000 KC76 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
105085 2000 KH78 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105086 2000 KR78 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105087 2000 KB79 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105088 2000 KO81 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
105089 2000 KY81 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
105090 2000 KW82 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
105091 2000 LO 02/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,0 km MPC · JPL
105092 2000 LC1 01/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 5,8 km MPC · JPL
105093 2000 LE1 01/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 6,1 km MPC · JPL
105094 2000 LK1 01/06/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,9 km MPC · JPL
105095 2000 LQ1 01/06/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,5 km MPC · JPL
105096 2000 LY2 04/06/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
105097 2000 LL3 04/06/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105098 2000 LA6 04/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
105099 2000 LC7 05/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
105100 2000 LD9 05/06/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105101 2000 LL9 05/06/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105102 2000 LA11 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105103 2000 LD11 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
105104 2000 LJ11 04/06/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105105 2000 LH14 06/06/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
105106 2000 LS14 07/06/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
105107 2000 LY14 02/06/2000 Siding Spring R. H. McNaught 9,6 km MPC · JPL
105108 2000 LS15 07/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
105109 2000 LX15 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
105110 2000 LT16 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105111 2000 LP19 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105112 2000 LS19 08/06/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105113 2000 LX20 08/06/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
105114 2000 LS21 08/06/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105115 2000 LA22 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105116 2000 LN22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
105117 2000 LA24 01/06/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
105118 2000 LH24 01/06/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105119 2000 LH26 01/06/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
105120 2000 LJ26 01/06/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105121 2000 LS31 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
105122 2000 LV31 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
105123 2000 LZ34 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
105124 2000 LC35 01/06/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
105125 2000 LO36 01/06/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
105126 2000 ME1 24/06/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
105127 2000 MH1 25/06/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105128 2000 MW1 27/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
105129 2000 MH2 29/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,7 km MPC · JPL
105130 2000 MJ2 24/06/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
105131 2000 MD3 29/06/2000 Farpoint G. Hug 6,0 km MPC · JPL
105132 2000 MJ3 24/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
105133 2000 NA 01/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
105134 2000 NS1 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
105135 2000 NT1 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
105136 2000 NB4 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
105137 2000 NA6 08/07/2000 Bisei SG Center BATTeRS 9,1 km MPC · JPL
105138 2000 NP6 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
105139 2000 NA7 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
105140 2000 NL10 10/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
105141 2000 NF11 07/07/2000 Socorro LINEAR 350 m MPC · JPL
105142 2000 NA12 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
105143 2000 NJ12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
105144 2000 NR12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
105145 2000 NP14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
105146 2000 NB15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
105147 2000 NH15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
105148 2000 NL17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
105149 2000 NA19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
105150 2000 NB20 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
105151 2000 NQ22 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
105152 2000 NV24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
105153 2000 NS25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
105154 2000 NA26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
105155 2000 NG26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
105156 2000 NW26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
105157 2000 NA28 03/07/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
105158 2000 OL 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
105159 2000 OQ5 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105160 2000 OU5 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105161 2000 OA6 24/07/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105162 2000 OZ8 31/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105163 2000 OW11 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
105164 2000 OM12 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105165 2000 OQ12 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105166 2000 OU12 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105167 2000 OT13 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
105168 2000 OU14 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105169 2000 OC15 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105170 2000 OK15 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
105171 2000 OA19 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
105172 2000 OS20 31/07/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
105173 2000 OJ22 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105174 2000 OK22 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105175 2000 OO22 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
105176 2000 OW25 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105177 2000 OA27 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105178 2000 ON27 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105179 2000 OP28 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105180 2000 OK29 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105181 2000 OS29 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
105182 2000 OF30 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
105183 2000 OO30 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105184 2000 OZ30 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105185 2000 OG31 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105186 2000 OO31 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
105187 2000 OC33 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105188 2000 OR33 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
105189 2000 OW34 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105190 2000 OZ34 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105191 2000 ON35 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105192 2000 OV37 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105193 2000 OY37 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105194 2000 OA38 30/07/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
105195 2000 OD38 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105196 2000 OT38 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105197 2000 OY38 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105198 2000 OO39 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105199 2000 OR39 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
105200 2000 OD40 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105201 2000 OG40 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
105202 2000 OJ40 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105203 2000 OV41 30/07/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105204 2000 OF42 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105205 2000 OV43 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105206 2000 OB44 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105207 2000 OL46 31/07/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105208 2000 OH48 31/07/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
105209 2000 OU48 31/07/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
105210 2000 OK52 30/07/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
105211 Sanden 2000 OM52 29/07/2000 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
105212 2000 OP52 31/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105213 2000 OV52 31/07/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105214 2000 OL56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
105215 2000 OR56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
105216 2000 OS56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
105217 2000 OX56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
105218 2000 OJ57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
105219 2000 ON57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
105220 2000 OV58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
105221 2000 OU60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
105222 Oscarsaa 2000 OS69 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
105223 2000 PJ 01/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 910 m MPC · JPL
105224 2000 PB1 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105225 2000 PF1 01/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105226 2000 PS2 02/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105227 2000 PO5 05/08/2000 Prescott P. G. Comba 6,7 km MPC · JPL
105228 2000 PW5 04/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
105229 2000 PY7 03/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
105230 2000 PC10 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105231 2000 PJ10 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105232 2000 PL11 01/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105233 2000 PL12 02/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
105234 2000 PB13 10/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105235 2000 PP13 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105236 2000 PE20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105237 2000 PF20 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105238 2000 PC21 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105239 2000 PD21 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105240 2000 PA22 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105241 2000 PT24 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105242 2000 PY24 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105243 2000 PB26 04/08/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
105244 2000 PC26 05/08/2000 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
105245 2000 PO27 03/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
105246 2000 QH2 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105247 2000 QH3 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105248 2000 QM3 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105249 2000 QB4 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105250 2000 QJ6 24/08/2000 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 1,4 km MPC · JPL
105251 2000 QP6 24/08/2000 Gnosca S. Sposetti 8,0 km MPC · JPL
105252 2000 QD7 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105253 2000 QF10 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105254 2000 QQ10 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
105255 2000 QR10 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
105256 2000 QQ11 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
105257 2000 QD13 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105258 2000 QM13 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105259 2000 QU13 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105260 2000 QC14 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105261 2000 QS14 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105262 2000 QH15 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105263 2000 QG17 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105264 2000 QE18 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
105265 2000 QQ18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
105266 2000 QC21 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105267 2000 QB22 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
105268 2000 QK22 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
105269 2000 QV23 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105270 2000 QF24 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105271 2000 QN24 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105272 2000 QD25 26/08/2000 Emerald Lane L. Ball 1,6 km MPC · JPL
105273 2000 QW25 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105274 2000 QL27 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105275 2000 QA28 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105276 2000 QO30 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
105277 2000 QE33 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
105278 2000 QK33 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105279 2000 QQ33 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105280 2000 QD35 28/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák 5,6 km MPC · JPL
105281 2000 QH36 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105282 2000 QK36 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105283 2000 QQ38 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105284 2000 QJ40 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105285 2000 QD42 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105286 2000 QG42 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105287 2000 QF44 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105288 2000 QL44 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105289 2000 QH46 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
105290 2000 QX47 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105291 2000 QY47 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105292 2000 QP49 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
105293 2000 QY49 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
105294 2000 QG50 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105295 2000 QN50 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105296 2000 QM51 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105297 2000 QA53 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105298 2000 QZ53 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105299 2000 QU54 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105300 2000 QL55 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105301 2000 QS55 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
105302 2000 QF57 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
105303 2000 QV57 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105304 2000 QY58 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105305 2000 QN60 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105306 2000 QS60 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105307 2000 QT60 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105308 2000 QY63 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
105309 2000 QX65 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105310 2000 QM67 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105311 2000 QL70 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105312 2000 QC71 30/08/2000 Needville J. Dellinger, C. Gustava 4,8 km MPC · JPL
105313 2000 QV71 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105314 2000 QC72 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105315 2000 QY72 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105316 2000 QN73 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105317 2000 QU74 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105318 2000 QB75 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105319 2000 QL75 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105320 2000 QP75 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105321 2000 QY75 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105322 2000 QD76 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
105323 2000 QQ78 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105324 2000 QM81 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105325 2000 QH82 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105326 2000 QS82 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105327 2000 QF83 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
105328 2000 QS83 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105329 2000 QA84 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
105330 2000 QG84 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105331 2000 QK84 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105332 2000 QR84 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105333 2000 QH85 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105334 2000 QQ85 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105335 2000 QZ85 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105336 2000 QC86 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
105337 2000 QR86 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105338 2000 QD89 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105339 2000 QL91 25/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
105340 2000 QC93 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
105341 2000 QY93 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105342 2000 QE94 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105343 2000 QJ94 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105344 2000 QM94 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105345 2000 QG95 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105346 2000 QN96 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
105347 2000 QB98 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
105348 2000 QH99 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105349 2000 QC100 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105350 2000 QN100 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105351 2000 QV101 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105352 2000 QB104 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105353 2000 QN105 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105354 2000 QF107 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
105355 2000 QD108 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105356 2000 QF108 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105357 2000 QF109 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
105358 2000 QO110 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
105359 2000 QS110 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105360 2000 QU110 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105361 2000 QG112 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105362 2000 QT112 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105363 2000 QK115 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105364 2000 QM116 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105365 2000 QY117 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105366 2000 QZ121 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105367 2000 QO123 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105368 2000 QG124 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105369 2000 QW125 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105370 2000 QY125 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105371 2000 QD126 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105372 2000 QF127 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105373 2000 QG127 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105374 2000 QG128 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105375 2000 QC129 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105376 2000 QK129 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105377 2000 QA130 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105378 2000 QF130 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105379 2000 QR130 31/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
105380 2000 QK131 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105381 2000 QO131 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105382 2000 QP132 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
105383 2000 QT133 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105384 2000 QO136 29/08/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
105385 2000 QZ137 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105386 2000 QC138 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105387 2000 QL138 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105388 2000 QO138 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
105389 2000 QT138 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105390 2000 QZ138 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105391 2000 QA139 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
105392 2000 QB140 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105393 2000 QT141 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105394 2000 QU141 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105395 2000 QD142 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105396 2000 QN142 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105397 2000 QA143 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105398 2000 QX143 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105399 2000 QG144 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105400 2000 QJ144 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105401 2000 QM144 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105402 2000 QZ144 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105403 2000 QU145 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105404 2000 QZ145 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105405 2000 QM148 27/08/2000 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
105406 2000 QN150 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105407 2000 QE153 29/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
105408 2000 QO153 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105409 2000 QX153 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105410 2000 QL154 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105411 2000 QQ154 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105412 2000 QY154 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105413 2000 QF155 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105414 2000 QA159 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
105415 2000 QW159 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105416 2000 QY161 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105417 2000 QL163 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105418 2000 QR164 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105419 2000 QR165 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105420 2000 QB167 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105421 2000 QL167 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
105422 2000 QW167 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105423 2000 QA168 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105424 2000 QD173 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105425 2000 QF173 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105426 2000 QK173 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105427 2000 QL173 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
105428 2000 QT173 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105429 2000 QN174 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105430 2000 QR174 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105431 2000 QH176 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105432 2000 QJ176 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105433 2000 QN176 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105434 2000 QA177 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105435 2000 QJ177 31/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105436 2000 QS177 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105437 2000 QR178 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105438 2000 QD179 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105439 2000 QM179 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105440 2000 QF180 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105441 2000 QU180 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
105442 2000 QW180 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105443 2000 QY180 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105444 2000 QU182 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
105445 2000 QW182 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
105446 2000 QS183 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105447 2000 QU183 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105448 2000 QZ190 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
105449 2000 QA191 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105450 2000 QE191 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105451 2000 QZ192 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105452 2000 QB193 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105453 2000 QX194 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105454 2000 QP195 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105455 2000 QJ197 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105456 2000 QK197 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105457 2000 QG198 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105458 2000 QN199 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
105459 2000 QX199 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105460 2000 QV201 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105461 2000 QH205 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105462 2000 QG206 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105463 2000 QT206 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105464 2000 QD207 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105465 2000 QO207 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105466 2000 QP207 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105467 2000 QD208 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105468 2000 QF208 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105469 2000 QA209 31/08/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
105470 2000 QE209 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
105471 2000 QP209 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105472 2000 QG210 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105473 2000 QA211 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105474 2000 QJ211 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105475 2000 QK211 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105476 2000 QM211 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105477 2000 QO213 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105478 2000 QS213 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105479 2000 QO214 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105480 2000 QF215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105481 2000 QB216 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105482 2000 QJ216 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105483 2000 QK216 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105484 2000 QV216 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105485 2000 QW216 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105486 2000 QX216 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
105487 2000 QS219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
105488 2000 QX220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
105489 2000 QE221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
105490 2000 QS223 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105491 2000 QM227 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105492 2000 QO227 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105493 2000 QB228 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105494 2000 QF228 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105495 2000 QW228 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105496 2000 QC229 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105497 2000 QF229 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105498 2000 QM230 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105499 2000 QS230 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105500 2000 QL231 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105501 2000 QA232 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105502 2000 QN250 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
105503 2000 RG1 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105504 2000 RX2 01/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
105505 2000 RK3 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
105506 2000 RO3 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105507 2000 RZ6 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105508 2000 RA9 03/09/2000 Emerald Lane L. Ball 5,6 km MPC · JPL
105509 2000 RL9 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105510 2000 RJ11 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105511 2000 RF13 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
105512 2000 RJ14 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105513 2000 RL14 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105514 2000 RO15 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105515 2000 RQ15 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105516 2000 RY15 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105517 2000 RA16 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
105518 2000 RP16 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
105519 2000 RP18 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105520 2000 RW22 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
105521 2000 RM24 01/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
105522 2000 RH25 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
105523 2000 RC26 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105524 2000 RF26 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105525 2000 RL26 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105526 2000 RQ26 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105527 2000 RW26 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
105528 2000 RZ26 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105529 2000 RG27 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
105530 2000 RM27 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105531 2000 RR28 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105532 2000 RA29 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105533 2000 RB29 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105534 2000 RC29 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
105535 2000 RT32 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105536 2000 RG37 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105537 2000 RH37 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105538 2000 RF39 05/09/2000 Farpoint G. Hug 9,0 km MPC · JPL
105539 2000 RJ39 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
105540 2000 RH40 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105541 2000 RL40 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105542 2000 RR40 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
105543 2000 RW40 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105544 2000 RC41 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105545 2000 RY41 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105546 2000 RM44 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105547 2000 RX44 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105548 2000 RF45 03/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
105549 2000 RJ45 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105550 2000 RY45 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105551 2000 RW46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
105552 2000 RR49 05/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
105553 2000 RA50 05/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
105554 2000 RJ53 05/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,7 km MPC · JPL
105555 2000 RK53 05/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,5 km MPC · JPL
105556 2000 RU53 03/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
105557 2000 RZ53 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105558 2000 RK54 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
105559 2000 RN54 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105560 2000 RA56 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105561 2000 RB56 05/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105562 2000 RS57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
105563 2000 RY58 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
105564 2000 RR60 03/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105565 2000 RA61 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
105566 2000 RQ63 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105567 2000 RG64 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105568 2000 RN64 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105569 2000 RB65 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105570 2000 RP66 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105571 2000 RT67 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105572 2000 RQ68 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105573 2000 RF70 02/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
105574 2000 RZ70 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105575 2000 RJ71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105576 2000 RM72 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105577 2000 RP74 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
105578 2000 RE75 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105579 2000 RE77 08/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
105580 2000 RN78 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
105581 2000 RW80 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
105582 2000 RC82 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
105583 2000 RU82 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105584 2000 RV82 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105585 2000 RM83 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105586 2000 RB85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
105587 2000 RM85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
105588 2000 RT85 02/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105589 2000 RV85 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105590 2000 RJ86 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105591 2000 RL86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
105592 2000 RK88 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105593 2000 RN88 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105594 2000 RU88 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105595 2000 RK89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105596 2000 RO89 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105597 2000 RA91 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105598 2000 RD91 03/09/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
105599 2000 RL91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105600 2000 RT91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105601 2000 RZ91 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
105602 2000 RL93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
105603 2000 RS93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
105604 2000 RR94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
105605 2000 RJ95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
105606 2000 RV95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
105607 2000 RY95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
105608 2000 RY96 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
105609 2000 RB98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
105610 2000 RG98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
105611 2000 RL98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
105612 2000 RT99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
105613 Odedaharonson 2000 RX100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
105614 2000 RT101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
105615 2000 RX101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
105616 2000 RF102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
105617 2000 RJ102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
105618 2000 RX102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
105619 2000 RA104 06/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
105620 2000 RE104 06/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
105621 2000 RG105 07/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105622 2000 RK105 07/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105623 2000 SN1 18/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105624 2000 ST3 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
105625 2000 SG4 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
105626 2000 SW4 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105627 2000 SY4 20/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
105628 2000 SG5 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105629 2000 SS5 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105630 2000 SZ5 20/09/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
105631 2000 SU7 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
105632 2000 SQ8 22/09/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
105633 2000 SZ9 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105634 2000 SX12 21/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105635 2000 SN13 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105636 2000 ST13 21/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105637 2000 SC14 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
105638 2000 SK14 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
105639 2000 SL15 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105640 2000 SP15 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105641 2000 SH17 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105642 2000 SJ17 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105643 2000 SF18 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105644 2000 SY19 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
105645 2000 SQ20 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
105646 2000 SL21 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105647 2000 SL22 20/09/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
105648 2000 SA23 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,0 km MPC · JPL
105649 2000 SQ23 20/09/2000 Cordell-Lorenz D. T. Durig, A. D. McDermott 11 km MPC · JPL
105650 2000 SU23 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105651 2000 SF24 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105652 2000 SU24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
105653 2000 SA26 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
105654 2000 SX26 23/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
105655 2000 ST27 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105656 2000 SA28 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105657 2000 SL28 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
105658 2000 SF29 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105659 2000 SV31 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105660 2000 SG32 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105661 2000 SO32 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105662 2000 SN36 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105663 2000 SZ36 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105664 2000 SL37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105665 2000 SQ37 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105666 2000 SS37 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
105667 2000 SO38 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
105668 2000 SW38 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105669 2000 SW39 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105670 2000 SK40 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105671 2000 SM40 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105672 2000 SX40 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
105673 2000 SL42 26/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,9 km MPC · JPL
105674 2000 SQ42 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
105675 Kamiukena 2000 ST42 26/09/2000 Kuma Kogen A. Nakamura 4,4 km MPC · JPL
105676 2000 SM43 23/09/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
105677 2000 SN43 23/09/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
105678 2000 SM46 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105679 2000 SO46 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105680 2000 SP46 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
105681 2000 SR46 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
105682 2000 SD47 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105683 2000 SF48 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105684 2000 SV48 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
105685 2000 SC51 23/09/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
105686 2000 SG52 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
105687 2000 SS55 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105688 2000 SG57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105689 2000 SX57 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105690 2000 SA58 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
105691 2000 SK60 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
105692 2000 SL62 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105693 2000 SU62 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105694 2000 SV62 24/09/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
105695 2000 SC63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105696 2000 SJ63 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105697 2000 SV64 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105698 2000 SX64 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
105699 2000 SH66 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105700 2000 SK67 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105701 2000 SS67 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105702 2000 SB68 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105703 2000 SV68 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105704 2000 SF69 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105705 2000 SO69 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105706 2000 SR69 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105707 2000 SL70 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105708 2000 SB71 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
105709 2000 SH71 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105710 2000 SA72 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105711 2000 SO73 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105712 2000 SO74 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105713 2000 SR74 24/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
105714 2000 SP75 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105715 2000 SQ75 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
105716 2000 SZ75 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
105717 2000 SM76 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105718 2000 SN77 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105719 2000 SO77 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105720 2000 SR79 24/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
105721 2000 ST79 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105722 2000 SF80 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105723 2000 SH81 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105724 2000 SN81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105725 2000 SS81 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
105726 2000 SW81 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105727 2000 SG82 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105728 2000 SR82 24/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
105729 2000 SE83 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105730 2000 SN83 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
105731 2000 SU83 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105732 2000 SX83 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105733 2000 SP84 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105734 2000 SS84 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
105735 2000 SG85 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105736 2000 SK86 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105737 2000 SL88 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
105738 2000 SU88 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105739 2000 SY88 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105740 2000 SF89 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105741 2000 SJ89 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
105742 2000 SH90 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
105743 2000 SA91 22/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
105744 2000 SR91 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105745 2000 SE92 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105746 2000 SP92 23/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
105747 2000 SA93 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105748 2000 SG94 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105749 2000 SK94 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105750 2000 SY94 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105751 2000 SX95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105752 2000 SC97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105753 2000 SU97 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
105754 2000 SM98 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
105755 2000 SA99 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105756 2000 SV99 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105757 2000 SF100 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
105758 2000 SP100 23/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
105759 2000 SF101 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105760 2000 ST101 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105761 2000 SU101 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105762 2000 SJ104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105763 2000 SV104 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
105764 2000 ST106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105765 2000 SX106 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
105766 2000 SB107 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105767 2000 SE107 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105768 2000 SH107 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105769 2000 SW107 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105770 2000 SA108 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
105771 2000 SG108 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
105772 2000 ST108 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105773 2000 SC111 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105774 2000 SX111 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105775 2000 SY112 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105776 2000 SG113 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105777 2000 SX113 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105778 2000 SW114 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105779 2000 SA115 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105780 2000 SH115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105781 2000 SM115 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105782 2000 SR115 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
105783 2000 SM118 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105784 2000 SV118 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105785 2000 SY119 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105786 2000 SD120 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105787 2000 SM120 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105788 2000 SB121 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
105789 2000 SR121 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105790 2000 SG122 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105791 2000 SH122 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
105792 2000 SK122 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
105793 2000 SN122 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
105794 2000 SV122 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
105795 2000 SA123 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
105796 2000 SR123 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105797 2000 SD124 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105798 2000 SE125 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
105799 2000 SV126 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
105800 2000 SG127 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105801 2000 SK128 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105802 2000 SV128 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105803 2000 SH132 22/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
105804 2000 SY133 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105805 2000 SL135 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
105806 2000 ST135 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
105807 2000 SY135 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105808 2000 SZ135 23/09/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
105809 2000 SJ136 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105810 2000 SR138 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105811 2000 SY138 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105812 2000 SZ138 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105813 2000 ST140 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105814 2000 SW140 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105815 2000 SB141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105816 2000 SJ141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105817 2000 SC142 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
105818 2000 SM142 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
105819 2000 SN142 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
105820 2000 SP142 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105821 2000 SQ142 23/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
105822 2000 SZ142 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105823 2000 SF143 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
105824 2000 SW143 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105825 2000 SG144 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
105826 2000 SD145 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
105827 2000 SM146 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105828 2000 SR146 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105829 2000 SH147 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105830 2000 SC148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
105831 2000 SD148 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105832 2000 SM148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105833 2000 SA150 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105834 2000 SC150 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
105835 2000 SW150 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105836 2000 SJ152 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105837 2000 ST152 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105838 2000 SZ152 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105839 2000 SC154 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105840 2000 SK155 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
105841 2000 ST155 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105842 2000 SJ156 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105843 2000 SD160 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105844 2000 SH160 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
105845 2000 SB163 27/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
105846 2000 SK164 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105847 2000 SD165 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
105848 2000 SK165 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105849 2000 SL165 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105850 2000 SN165 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
105851 2000 ST165 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105852 2000 SV165 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105853 2000 SY165 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105854 2000 SB167 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
105855 2000 SD167 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105856 2000 SH167 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
105857 2000 SZ167 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
105858 2000 SW169 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105859 2000 SY169 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
105860 2000 SJ170 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105861 2000 SP170 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
105862 2000 SU170 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
105863 2000 SZ170 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105864 2000 SC171 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
105865 2000 SE171 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105866 2000 SH171 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105867 2000 ST171 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
105868 2000 SC173 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105869 2000 SJ173 28/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105870 2000 ST173 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105871 2000 SK174 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105872 2000 SZ174 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105873 2000 SB176 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105874 2000 SF176 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105875 2000 SD177 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
105876 2000 SF177 28/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
105877 2000 SJ177 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105878 2000 SP177 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105879 2000 SQ177 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105880 2000 SW177 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105881 2000 SZ178 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105882 2000 SL179 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105883 2000 SY179 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105884 2000 SB180 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105885 2000 SW180 17/09/2000 Kvistaberg UDAS 4,0 km MPC · JPL
105886 2000 SP181 19/09/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
105887 2000 SM182 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105888 2000 SP182 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
105889 2000 SU182 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
105890 2000 SB183 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
105891 2000 SF183 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
105892 2000 SO183 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
105893 2000 SD184 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
105894 2000 SE185 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
105895 2000 SE187 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
105896 2000 SG187 21/09/2000 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
105897 2000 ST187 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
105898 2000 SC188 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
105899 2000 SH189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
105900 2000 SJ190 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105901 2000 SG192 24/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
105902 2000 SQ192 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
105903 2000 SJ196 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105904 2000 SB197 24/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
105905 2000 SL199 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105906 2000 SA200 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
105907 2000 SN200 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105908 2000 SO200 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
105909 2000 SZ201 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105910 2000 SY202 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105911 2000 SB205 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105912 2000 SD205 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105913 2000 SF205 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
105914 2000 ST205 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105915 2000 SU205 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105916 2000 SJ207 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105917 2000 SW207 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105918 2000 SS208 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105919 2000 SR209 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105920 2000 SX209 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
105921 2000 SA210 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
105922 2000 SB210 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105923 2000 SX210 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
105924 2000 SH211 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105925 2000 SD213 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105926 2000 SE218 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
105927 2000 SV218 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105928 2000 SA219 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105929 2000 SU219 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105930 2000 SO222 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105931 2000 SV223 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105932 2000 SC224 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105933 2000 SG224 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105934 2000 SM224 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105935 2000 SP224 27/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105936 2000 SQ224 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
105937 2000 SR225 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
105938 2000 SL227 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
105939 2000 SY227 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105940 2000 SR230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105941 2000 SX230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105942 2000 SM233 21/09/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
105943 2000 SY233 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105944 2000 ST235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105945 2000 SU237 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105946 2000 ST238 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
105947 2000 SL240 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105948 2000 SZ240 28/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
105949 2000 SE242 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105950 2000 SA243 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105951 2000 ST243 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105952 2000 SN246 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105953 2000 SY246 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105954 2000 SS248 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105955 2000 SU249 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105956 2000 SX249 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105957 2000 SX251 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105958 2000 SN252 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105959 2000 SX255 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105960 2000 ST257 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
105961 2000 SY257 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105962 2000 SB258 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105963 2000 SR258 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
105964 2000 SX258 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105965 2000 SL259 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105966 2000 SN259 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105967 2000 SU259 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105968 2000 SS260 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105969 2000 SX261 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
105970 2000 SP262 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105971 2000 SB263 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105972 2000 SZ263 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105973 2000 SE264 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105974 2000 SX264 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105975 2000 SJ265 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105976 2000 SV265 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105977 2000 SF266 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105978 2000 SJ266 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105979 2000 SS266 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
105980 2000 SN268 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105981 2000 SS268 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105982 2000 SV268 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105983 2000 SE269 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105984 2000 SQ269 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105985 2000 ST269 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105986 2000 SX269 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105987 2000 SN270 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105988 2000 SD271 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105989 2000 SV271 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105990 2000 SP273 28/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
105991 2000 SC274 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105992 2000 SR275 28/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105993 2000 SZ277 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
105994 2000 SG278 30/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
105995 2000 SN280 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
105996 2000 SZ280 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105997 2000 SH281 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105998 2000 SC283 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105999 2000 SG283 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
106000 2000 SJ283 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL

101.000s  • 102.000s  • 103.000s  • 104.000s  • 105.000s  • 106.000s  • 107.000s  • 108.000s  • 109.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001