Danh sách tiểu hành tinh/536001–537000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
536001 2015 BX531 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
536002 2015 BZ531 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
536003 2015 BB532 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
536004 2015 BO532 20/01/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
536005 2015 BZ532 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536006 2015 BD533 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
536007 2015 BF533 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
536008 2015 BG533 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
536009 2015 BX533 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
536010 2015 BF534 12/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
536011 2015 BG534 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
536012 2015 BH534 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
536013 2015 BN534 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
536014 2015 BP534 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
536015 2015 BW534 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536016 2015 BX534 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
536017 2015 BY534 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
536018 2015 BZ534 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
536019 2015 BA535 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
536020 2015 BB535 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
536021 2015 BD535 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
536022 2015 BE535 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536023 2015 BH535 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
536024 2015 BK535 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
536025 2015 BM535 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
536026 2015 BN535 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
536027 2015 BQ535 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
536028 2015 BS535 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
536029 2015 BU535 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
536030 2015 BV535 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
536031 2015 BW535 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
536032 2015 BX535 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
536033 2015 BZ535 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
536034 2015 BE536 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
536035 2015 BF536 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
536036 2015 BJ536 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
536037 2015 BP536 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
536038 2015 BX536 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
536039 2015 BZ536 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
536040 2015 BA537 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
536041 2015 BD537 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
536042 2015 BG537 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
536043 2015 BL537 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
536044 2015 BN537 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
536045 2015 BR537 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
536046 2015 BS537 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
536047 2015 BU537 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
536048 2015 BV537 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
536049 2015 BX537 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
536050 2015 BA538 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
536051 2015 BB538 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
536052 2015 BD538 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
536053 2015 BF538 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
536054 2015 BH538 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
536055 2015 BJ538 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
536056 2015 BK538 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
536057 2015 BL538 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
536058 2015 BM538 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
536059 2015 BN538 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
536060 2015 BO538 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
536061 2015 BP538 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
536062 2015 BQ538 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536063 2015 BS538 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
536064 2015 BV538 14/10/2012 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
536065 2015 BW538 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
536066 2015 BZ538 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536067 2015 BG539 05/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
536068 2015 BH539 28/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536069 2015 BJ539 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
536070 2015 BL539 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
536071 2015 BR539 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
536072 2015 BS539 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
536073 2015 BT539 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
536074 2015 BW539 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
536075 2015 BZ539 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
536076 2015 BA540 12/08/2012 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
536077 2015 BB540 08/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
536078 2015 BC540 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
536079 2015 BD540 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
536080 2015 BE540 23/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
536081 2015 BG540 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536082 2015 BJ540 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
536083 2015 BK540 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
536084 2015 BL540 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
536085 2015 BM540 07/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
536086 2015 BN540 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
536087 2015 BO540 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
536088 2015 BQ540 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
536089 2015 BR540 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
536090 2015 BS540 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
536091 2015 BW540 24/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
536092 2015 BB541 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
536093 2015 BC541 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536094 2015 BE541 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
536095 2015 BG541 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
536096 2015 BH541 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
536097 2015 BK541 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
536098 2015 BN541 29/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
536099 2015 BO541 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
536100 2015 BS541 04/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
536101 2015 BT541 04/04/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
536102 2015 BU541 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
536103 2015 BW541 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
536104 2015 BY541 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
536105 2015 BB542 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
536106 2015 BC542 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
536107 2015 BD542 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
536108 2015 BF542 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
536109 2015 BM542 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
536110 2015 BN542 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
536111 2015 BO542 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
536112 2015 BQ542 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
536113 2015 BT542 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
536114 2015 BZ542 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
536115 2015 BU543 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
536116 2015 BA544 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
536117 2015 BE544 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
536118 2015 BB545 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
536119 2015 BM545 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
536120 2015 BT545 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
536121 2015 BY545 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
536122 2015 BZ545 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
536123 2015 BA546 29/03/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
536124 2015 BB546 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536125 2015 BE546 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
536126 2015 BF546 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
536127 2015 BM546 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
536128 2015 BR546 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
536129 2015 BV546 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
536130 2015 BX546 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536131 2015 BC547 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
536132 2015 BD547 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
536133 2015 BF547 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
536134 2015 BG547 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
536135 2015 BH547 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
536136 2015 BM547 29/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
536137 2015 BO547 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
536138 2015 BW547 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
536139 2015 BE548 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
536140 2015 BL548 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
536141 2015 BP548 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
536142 2015 BQ548 24/05/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
536143 2015 BT548 06/01/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
536144 2015 BU548 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
536145 2015 BW548 17/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
536146 2015 BZ548 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
536147 2015 BC549 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
536148 2015 BD549 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
536149 2015 BJ549 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
536150 2015 BO549 22/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
536151 2015 BP549 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
536152 2015 BY549 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
536153 2015 BE550 13/09/2013 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
536154 2015 BH550 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536155 2015 BJ550 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
536156 2015 BK550 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
536157 2015 BL550 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
536158 2015 BN550 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
536159 2015 BP550 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
536160 2015 BR550 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
536161 2015 BS550 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
536162 2015 BT550 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
536163 2015 BW550 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
536164 2015 BA551 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
536165 2015 BB551 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
536166 2015 BD551 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
536167 2015 BF551 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
536168 2015 BJ551 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
536169 2015 BM551 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
536170 2015 BN551 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
536171 2015 BO551 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
536172 2015 BQ551 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
536173 2015 BR551 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
536174 2015 BT551 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
536175 2015 BU551 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
536176 2015 BV551 28/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
536177 2015 BW551 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
536178 2015 BX551 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
536179 2015 BY551 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
536180 2015 BA552 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
536181 2015 BB552 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
536182 2015 BF552 28/10/2013 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
536183 2015 BK552 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
536184 2015 BQ552 28/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
536185 2015 BT552 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
536186 2015 BQ553 18/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
536187 2015 BW553 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
536188 2015 BU554 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
536189 2015 BH556 20/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
536190 2015 BK556 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
536191 2015 BO556 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
536192 2015 BG557 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
536193 2015 BL557 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
536194 2015 BO557 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536195 2015 BC558 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
536196 2015 BZ558 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
536197 2015 BD559 12/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
536198 2015 BB560 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
536199 2015 BH560 13/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
536200 2015 BH565 03/10/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
536201 2015 BJ565 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
536202 2015 BL565 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
536203 2015 BM565 18/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
536204 2015 BO565 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
536205 2015 BT565 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
536206 2015 BW565 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
536207 2015 BX565 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
536208 2015 CC 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
536209 2015 CV1 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
536210 2015 CC2 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
536211 2015 CA5 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
536212 2015 CW5 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
536213 2015 CF6 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
536214 2015 CF10 18/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
536215 2015 CH10 04/03/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
536216 2015 CS11 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
536217 2015 CT11 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
536218 2015 CG12 29/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
536219 2015 CR12 13/07/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
536220 2015 CE14 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
536221 2015 CW14 13/03/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
536222 2015 CH15 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
536223 2015 CO15 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
536224 2015 CZ15 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
536225 2015 CJ16 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
536226 2015 CM16 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
536227 2015 CU18 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
536228 2015 CM19 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
536229 2015 CQ20 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
536230 2015 CG21 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
536231 2015 CN22 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
536232 2015 CJ23 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
536233 2015 CK23 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
536234 2015 CM23 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
536235 2015 CX23 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
536236 2015 CH24 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
536237 2015 CJ24 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
536238 2015 CN25 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
536239 2015 CN26 28/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
536240 2015 CR26 15/10/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
536241 2015 CS26 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536242 2015 CJ28 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
536243 2015 CF29 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
536244 2015 CR29 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
536245 2015 CH33 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
536246 2015 CE36 12/04/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
536247 2015 CH36 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
536248 2015 CX36 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
536249 2015 CG37 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
536250 2015 CS37 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
536251 2015 CZ37 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
536252 2015 CB38 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
536253 2015 CW39 04/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
536254 2015 CZ41 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
536255 2015 CM42 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
536256 2015 CR44 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
536257 2015 CA45 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
536258 2015 CJ45 29/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
536259 2015 CQ45 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
536260 2015 CR45 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536261 2015 CY45 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
536262 2015 CP46 15/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
536263 2015 CM47 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
536264 2015 CX47 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
536265 2015 CF48 26/01/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
536266 2015 CX48 10/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
536267 2015 CY48 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536268 2015 CC49 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
536269 2015 CT49 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
536270 2015 CV51 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
536271 2015 CZ51 24/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
536272 2015 CN52 24/02/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
536273 2015 CR52 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
536274 2015 CY52 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
536275 2015 CP53 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
536276 2015 CF54 24/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
536277 2015 CS54 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
536278 2015 CT54 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536279 2015 CB55 29/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
536280 2015 CF55 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
536281 2015 CF56 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
536282 2015 CE58 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
536283 2015 CV58 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
536284 2015 CG59 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
536285 2015 CH59 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
536286 2015 CX60 12/03/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
536287 2015 CL62 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 222 km MPC · JPL
536288 2015 CX62 12/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536289 2015 CA63 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
536290 2015 CC63 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
536291 2015 CH63 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
536292 2015 CR63 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
536293 2015 CV63 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
536294 2015 CW63 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
536295 2015 CC64 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
536296 2015 CE64 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
536297 2015 CY64 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
536298 2015 CF65 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
536299 2015 CP65 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
536300 2015 CB66 26/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
536301 2015 CG66 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
536302 2015 CP66 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
536303 2015 CS66 10/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
536304 2015 CU66 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
536305 2015 CX66 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
536306 2015 CA67 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
536307 2015 CD67 24/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536308 2015 CE67 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536309 2015 CG67 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
536310 2015 CJ67 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
536311 2015 CN68 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536312 2015 CU68 03/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
536313 2015 CV68 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
536314 2015 CX68 11/02/2015 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
536315 2015 CY68 04/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
536316 2015 CJ69 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
536317 2015 CQ69 13/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
536318 2015 CD70 20/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
536319 2015 CS70 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
536320 2015 CV70 13/02/2015 XuYi PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
536321 2015 CX70 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
536322 2015 DK2 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
536323 2015 DW6 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
536324 2015 DW7 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
536325 2015 DA12 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
536326 2015 DA14 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
536327 2015 DM15 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
536328 2015 DY15 07/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
536329 2015 DL16 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
536330 2015 DQ16 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
536331 2015 DZ16 06/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
536332 2015 DB17 06/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
536333 2015 DR17 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536334 2015 DX17 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
536335 2015 DK18 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
536336 2015 DP19 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
536337 2015 DB21 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
536338 2015 DC22 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
536339 2015 DV23 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
536340 2015 DP24 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
536341 2015 DQ24 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
536342 2015 DQ25 24/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536343 2015 DK26 24/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
536344 2015 DJ27 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
536345 2015 DR28 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
536346 2015 DH30 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
536347 2015 DG31 29/01/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
536348 2015 DM31 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
536349 2015 DQ31 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
536350 2015 DV31 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
536351 2015 DL32 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
536352 2015 DU32 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
536353 2015 DY32 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
536354 2015 DE35 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
536355 2015 DX35 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
536356 2015 DW36 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
536357 2015 DQ37 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
536358 2015 DC38 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
536359 2015 DN40 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
536360 2015 DN42 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
536361 2015 DV44 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
536362 2015 DC45 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
536363 2015 DE45 20/11/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
536364 2015 DL45 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
536365 2015 DE47 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
536366 2015 DW47 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
536367 2015 DM48 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
536368 2015 DG49 09/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
536369 2015 DA50 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
536370 2015 DP50 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536371 2015 DZ50 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
536372 2015 DK51 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
536373 2015 DV53 19/11/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
536374 2015 DT57 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
536375 2015 DK58 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
536376 2015 DB66 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
536377 2015 DJ67 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
536378 2015 DG68 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
536379 2015 DX69 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
536380 2015 DX73 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
536381 2015 DO74 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
536382 2015 DF75 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
536383 2015 DL75 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
536384 2015 DV76 27/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
536385 2015 DA81 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
536386 2015 DH82 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
536387 2015 DM82 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
536388 2015 DX82 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
536389 2015 DM84 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
536390 2015 DL85 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
536391 2015 DY85 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
536392 2015 DV86 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
536393 2015 DK87 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
536394 2015 DZ89 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
536395 2015 DE91 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
536396 2015 DU92 29/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536397 2015 DB95 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
536398 2015 DG97 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
536399 2015 DV98 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
536400 2015 DF99 18/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
536401 2015 DV99 14/02/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
536402 2015 DA101 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
536403 2015 DN101 12/03/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
536404 2015 DO101 31/01/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
536405 2015 DZ101 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
536406 2015 DM102 26/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
536407 2015 DL104 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
536408 2015 DX104 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
536409 2015 DZ104 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
536410 2015 DG105 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
536411 2015 DC106 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536412 2015 DA107 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
536413 2015 DF107 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
536414 2015 DS107 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
536415 2015 DE109 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
536416 2015 DG111 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
536417 2015 DB113 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
536418 2015 DH113 25/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
536419 2015 DP113 20/01/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
536420 2015 DQ113 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
536421 2015 DD114 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
536422 2015 DH114 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536423 2015 DJ114 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
536424 2015 DF115 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
536425 2015 DN115 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
536426 2015 DP115 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
536427 2015 DG116 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
536428 2015 DG118 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
536429 2015 DX118 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
536430 2015 DM119 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
536431 2015 DS119 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
536432 2015 DD120 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
536433 2015 DM120 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
536434 2015 DT120 07/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
536435 2015 DB124 29/03/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
536436 2015 DH124 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
536437 2015 DB125 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
536438 2015 DK125 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
536439 2015 DV125 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
536440 2015 DX125 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
536441 2015 DN126 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
536442 2015 DV127 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
536443 2015 DN128 11/03/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
536444 2015 DB129 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
536445 2015 DA131 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
536446 2015 DL132 07/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
536447 2015 DE133 04/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
536448 2015 DT133 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
536449 2015 DD134 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
536450 2015 DE135 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
536451 2015 DF135 30/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
536452 2015 DL135 30/01/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
536453 2015 DO135 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
536454 2015 DG137 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
536455 2015 DP137 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
536456 2015 DQ137 20/03/2010 WISE WISE 1,0 km MPC · JPL
536457 2015 DS138 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
536458 2015 DT138 08/04/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
536459 2015 DC139 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
536460 2015 DN141 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
536461 2015 DE142 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
536462 2015 DN142 29/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
536463 2015 DB143 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
536464 2015 DG143 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
536465 2015 DF144 10/02/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
536466 2015 DL144 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
536467 2015 DE145 16/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
536468 2015 DH145 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
536469 2015 DQ145 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
536470 2015 DT146 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
536471 2015 DK147 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
536472 2015 DQ148 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
536473 2015 DT148 03/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
536474 2015 DT149 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
536475 2015 DW150 16/10/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
536476 2015 DE151 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
536477 2015 DK151 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
536478 2015 DL151 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536479 2015 DO151 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
536480 2015 DM153 10/04/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
536481 2015 DS153 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
536482 2015 DY153 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
536483 2015 DS154 08/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
536484 2015 DJ159 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
536485 2015 DS159 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
536486 2015 DP160 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
536487 2015 DH161 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
536488 2015 DZ161 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
536489 2015 DD162 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
536490 2015 DU163 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
536491 2015 DK165 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
536492 2015 DD168 09/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
536493 2015 DY170 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
536494 2015 DL173 22/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
536495 2015 DE174 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
536496 2015 DL175 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
536497 2015 DG177 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
536498 2015 DJ179 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
536499 2015 DS179 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
536500 2015 DC182 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
536501 2015 DD188 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
536502 2015 DZ188 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
536503 2015 DA192 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
536504 2015 DK193 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
536505 2015 DH194 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
536506 2015 DB195 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
536507 2015 DB196 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
536508 2015 DF196 17/01/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
536509 2015 DQ197 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
536510 2015 DQ200 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
536511 2015 DM201 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
536512 2015 DC203 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
536513 2015 DR205 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
536514 2015 DP207 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
536515 2015 DQ207 17/05/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
536516 2015 DC208 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
536517 2015 DD208 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
536518 2015 DH208 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
536519 2015 DP208 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
536520 2015 DD210 11/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
536521 2015 DO210 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
536522 2015 DQ210 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
536523 2015 DY211 04/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
536524 2015 DC212 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
536525 2015 DK212 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
536526 2015 DY213 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
536527 2015 DU214 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
536528 2015 DA215 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
536529 2015 DC215 26/02/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
536530 2015 DH215 15/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
536531 2015 DV215 27/02/2015 Catalina CSS 300 m MPC · JPL
536532 2015 DK216 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
536533 2015 DN216 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
536534 2015 DU216 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
536535 2015 DQ217 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
536536 2015 DV217 17/03/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
536537 2015 DO218 04/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
536538 2015 DU218 19/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
536539 2015 DG219 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
536540 2015 DX219 23/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
536541 2015 DZ219 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
536542 2015 DF221 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536543 2015 DR221 04/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
536544 2015 DS221 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536545 2015 DF222 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
536546 2015 DS223 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
536547 2015 DH224 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
536548 2015 DK227 16/03/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
536549 2015 DN228 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
536550 2015 DV228 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
536551 2015 DW228 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536552 2015 DZ228 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
536553 2015 DB229 24/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
536554 2015 DC229 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
536555 2015 DD229 07/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
536556 2015 DF229 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
536557 2015 DG229 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
536558 2015 DH229 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
536559 2015 DU229 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
536560 2015 DX229 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
536561 2015 DB230 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
536562 2015 DP230 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
536563 2015 DR230 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
536564 2015 DS230 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
536565 2015 DX230 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
536566 2015 DB231 09/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
536567 2015 DC231 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
536568 2015 DF231 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
536569 2015 DH231 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
536570 2015 DL231 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
536571 2015 DM231 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
536572 2015 DO231 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
536573 2015 DP231 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
536574 2015 DQ231 02/02/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
536575 2015 DR231 24/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
536576 2015 DT231 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
536577 2015 DV231 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
536578 2015 DW231 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
536579 2015 DY231 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
536580 2015 DZ231 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
536581 2015 DC232 10/04/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
536582 2015 DX232 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
536583 2015 DF233 18/02/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
536584 2015 DG233 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
536585 2015 DH233 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
536586 2015 DR233 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
536587 2015 DX233 18/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
536588 2015 DY233 19/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
536589 2015 DZ233 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
536590 2015 DA234 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
536591 2015 DD234 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
536592 2015 DE234 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
536593 2015 DF234 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
536594 2015 DG234 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
536595 2015 DH234 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
536596 2015 DJ234 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
536597 2015 DK234 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
536598 2015 DL234 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
536599 2015 DM234 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
536600 2015 DN234 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
536601 2015 DO234 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
536602 2015 DR234 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
536603 2015 DT234 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
536604 2015 DW234 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
536605 2015 DX234 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
536606 2015 DY234 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
536607 2015 DA235 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
536608 2015 DB235 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
536609 2015 DD235 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
536610 2015 DO235 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
536611 2015 DW235 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
536612 2015 DY235 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
536613 2015 DB236 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
536614 2015 DC236 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
536615 2015 DE236 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
536616 2015 DK236 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
536617 2015 DQ236 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536618 2015 DR236 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536619 2015 DU236 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
536620 2015 DY236 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
536621 2015 DH237 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
536622 2015 DN237 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536623 2015 DO237 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
536624 2015 DR237 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
536625 2015 DF238 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
536626 2015 DG238 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
536627 2015 DH238 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
536628 2015 DM238 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
536629 2015 DF239 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
536630 2015 DZ239 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
536631 2015 DD240 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
536632 2015 DE240 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
536633 2015 DJ240 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
536634 2015 DQ240 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
536635 2015 DS240 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
536636 2015 DU240 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
536637 2015 DW240 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536638 2015 DZ240 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
536639 2015 DM241 01/04/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
536640 2015 DO241 13/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
536641 2015 DS241 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
536642 2015 DU241 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
536643 2015 DF242 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
536644 2015 DM242 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
536645 2015 DB243 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
536646 2015 DH243 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
536647 2015 DM243 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
536648 2015 DC244 24/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
536649 2015 DE244 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
536650 2015 DJ244 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
536651 2015 DK244 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
536652 2015 DN244 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
536653 2015 DQ244 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536654 2015 DW244 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
536655 2015 DK245 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
536656 2015 DM245 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
536657 2015 DV245 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
536658 2015 DX245 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
536659 2015 DB246 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
536660 2015 DJ246 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
536661 2015 DS246 29/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
536662 2015 DT246 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
536663 2015 DW246 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
536664 2015 DX246 25/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
536665 2015 DB247 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536666 2015 DD247 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
536667 2015 DF247 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
536668 2015 DJ247 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
536669 2015 DK247 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
536670 2015 DP247 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
536671 2015 DE248 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
536672 2015 DF248 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
536673 2015 DC250 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
536674 2015 DE250 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
536675 2015 DJ250 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
536676 2015 DK250 25/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
536677 2015 DM250 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
536678 2015 DS250 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
536679 2015 DV250 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
536680 2015 DW250 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536681 2015 DY250 28/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
536682 2015 EB1 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
536683 2015 EW1 28/04/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
536684 2015 EU2 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
536685 2015 EA3 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
536686 2015 EE3 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
536687 2015 EG3 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
536688 2015 EN3 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
536689 2015 ED4 22/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
536690 2015 EE4 02/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
536691 2015 EG5 29/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
536692 2015 EB6 22/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
536693 2015 EK8 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
536694 2015 EU10 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
536695 2015 ED12 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
536696 2015 EG12 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
536697 2015 EQ13 23/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
536698 2015 EH15 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
536699 2015 ET16 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
536700 2015 EM17 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
536701 2015 EY17 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
536702 2015 EA18 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
536703 2015 EG19 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
536704 2015 EQ20 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
536705 2015 EL22 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
536706 2015 EM22 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536707 2015 EO24 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
536708 2015 EA29 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
536709 2015 EY30 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
536710 2015 ED32 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
536711 2015 EZ32 05/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
536712 2015 ES33 26/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
536713 2015 EL37 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
536714 2015 EH41 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
536715 2015 EC43 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
536716 2015 EP46 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
536717 2015 EU49 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
536718 2015 EU52 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
536719 2015 EW57 28/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
536720 2015 EH58 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
536721 2015 EM62 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
536722 2015 EO62 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
536723 2015 EQ63 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
536724 2015 EH64 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
536725 2015 EM64 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
536726 2015 EN64 29/03/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
536727 2015 EA65 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
536728 2015 EV65 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
536729 2015 EE68 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
536730 2015 EJ68 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
536731 2015 EW68 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
536732 2015 EM69 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
536733 2015 EW69 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
536734 2015 EF75 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
536735 2015 EH75 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
536736 2015 FT1 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
536737 2015 FC2 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
536738 2015 FG2 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
536739 2015 FK2 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
536740 2015 FL3 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
536741 2015 FD4 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
536742 2015 FP4 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
536743 2015 FY5 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
536744 2015 FM6 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
536745 2015 FX6 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
536746 2015 FU11 30/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
536747 2015 FG14 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
536748 2015 FR15 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
536749 2015 FY15 31/12/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
536750 2015 FP18 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
536751 2015 FR18 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
536752 2015 FP19 04/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
536753 2015 FU20 03/01/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
536754 2015 FT21 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
536755 2015 FL23 31/12/2013 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
536756 2015 FU23 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
536757 2015 FG39 05/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
536758 2015 FR40 14/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
536759 2015 FW40 31/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536760 2015 FV41 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
536761 2015 FX41 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
536762 2015 FE43 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
536763 2015 FG43 12/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
536764 2015 FH43 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
536765 2015 FG50 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
536766 2015 FP52 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
536767 2015 FO54 08/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536768 2015 FD55 26/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
536769 2015 FA56 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
536770 2015 FF60 25/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
536771 2015 FV61 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
536772 2015 FM64 29/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
536773 2015 FR64 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
536774 2015 FU65 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
536775 2015 FY65 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
536776 2015 FB66 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
536777 2015 FC66 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
536778 2015 FA70 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
536779 2015 FD73 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
536780 2015 FH73 13/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
536781 2015 FK76 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
536782 2015 FL77 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
536783 2015 FJ79 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
536784 2015 FL79 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
536785 2015 FV82 21/07/2012 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
536786 2015 FE91 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
536787 2015 FA95 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
536788 2015 FP95 09/02/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
536789 2015 FQ97 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
536790 2015 FR98 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
536791 2015 FB101 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
536792 2015 FK101 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
536793 2015 FB108 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
536794 2015 FD111 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
536795 2015 FU115 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
536796 2015 FK116 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
536797 2015 FR122 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
536798 2015 FD124 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
536799 2015 FT131 04/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
536800 2015 FS133 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
536801 2015 FD135 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
536802 2015 FU135 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
536803 2015 FP136 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
536804 2015 FU139 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
536805 2015 FE140 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
536806 2015 FF144 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
536807 2015 FW144 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
536808 2015 FY147 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
536809 2015 FA150 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
536810 2015 FK150 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
536811 2015 FU151 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
536812 2015 FU154 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
536813 2015 FH156 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
536814 2015 FU158 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
536815 2015 FU165 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
536816 2015 FF168 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
536817 2015 FG171 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
536818 2015 FH171 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
536819 2015 FZ171 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
536820 2015 FG174 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536821 2015 FM174 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
536822 2015 FV174 15/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
536823 2015 FJ175 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
536824 2015 FE176 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
536825 2015 FD178 14/03/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
536826 2015 FB182 23/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
536827 2015 FG183 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
536828 2015 FN184 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
536829 2015 FD185 09/04/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
536830 2015 FV186 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
536831 2015 FG187 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
536832 2015 FB194 19/02/2015 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
536833 2015 FX201 30/10/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
536834 2015 FA204 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
536835 2015 FL205 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
536836 2015 FZ206 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
536837 2015 FB209 19/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
536838 2015 FX212 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
536839 2015 FE213 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
536840 2015 FQ213 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
536841 2015 FT213 12/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
536842 2015 FX213 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
536843 2015 FO214 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
536844 2015 FD215 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
536845 2015 FS215 12/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
536846 2015 FR216 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
536847 2015 FU218 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
536848 2015 FA221 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
536849 2015 FN221 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
536850 2015 FQ221 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
536851 2015 FX228 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
536852 2015 FZ235 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
536853 2015 FS239 04/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
536854 2015 FU249 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
536855 2015 FP260 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
536856 2015 FQ261 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
536857 2015 FR264 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
536858 2015 FU264 16/02/2015 XuYi PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
536859 2015 FP268 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
536860 2015 FV269 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
536861 2015 FU275 29/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
536862 2015 FP278 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
536863 2015 FZ283 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536864 2015 FB287 25/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
536865 2015 FQ287 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
536866 2015 FW289 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
536867 2015 FW292 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536868 2015 FL294 29/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
536869 2015 FP295 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
536870 2015 FR297 13/11/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
536871 2015 FX297 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
536872 2015 FH298 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
536873 2015 FR298 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
536874 2015 FH299 28/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
536875 2015 FZ299 18/01/2002 Cima Ekar ADAS 1,2 km MPC · JPL
536876 2015 FD301 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
536877 2015 FH302 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
536878 2015 FQ302 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
536879 2015 FO303 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
536880 2015 FW303 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536881 2015 FB304 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
536882 2015 FW304 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
536883 2015 FJ305 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
536884 2015 FJ312 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
536885 2015 FC313 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
536886 2015 FL314 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
536887 2015 FS314 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
536888 2015 FO317 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
536889 2015 FH318 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
536890 2015 FU318 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536891 2015 FG320 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
536892 2015 FH320 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
536893 2015 FJ320 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
536894 2015 FT322 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
536895 2015 FZ322 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
536896 2015 FC323 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
536897 2015 FG323 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
536898 2015 FS323 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
536899 2015 FB324 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
536900 2015 FE324 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
536901 2015 FD325 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
536902 2015 FH325 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
536903 2015 FT327 31/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
536904 2015 FX328 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
536905 2015 FD329 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
536906 2015 FL329 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
536907 2015 FY329 16/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
536908 2015 FQ330 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
536909 2015 FM333 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
536910 2015 FA335 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
536911 2015 FH336 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
536912 2015 FR336 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536913 2015 FS336 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
536914 2015 FB338 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536915 2015 FK339 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
536916 2015 FY339 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
536917 2015 FJ340 03/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
536918 2015 FT341 19/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
536919 2015 FL345 01/02/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 293 km MPC · JPL
536920 2015 FM345 10/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 243 km MPC · JPL
536921 2015 FO345 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 168 km MPC · JPL
536922 2015 FP345 29/01/2011 Haleakala Pan-STARRS res · 185 km MPC · JPL
536923 2015 FX349 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536924 2015 FM352 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
536925 2015 FG353 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
536926 2015 FN362 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
536927 2015 FL365 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
536928 2015 FG366 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
536929 2015 FG367 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
536930 2015 FG368 09/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
536931 2015 FW368 26/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
536932 2015 FA372 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
536933 2015 FB372 06/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
536934 2015 FB373 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
536935 2015 FC374 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
536936 2015 FT375 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
536937 2015 FJ378 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
536938 2015 FW378 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
536939 2015 FS380 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536940 2015 FC382 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
536941 2015 FN383 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
536942 2015 FY384 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
536943 2015 FZ384 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
536944 2015 FL387 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
536945 2015 FV387 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
536946 2015 FM389 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
536947 2015 FS394 29/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
536948 2015 FT394 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
536949 2015 FM395 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536950 2015 FC396 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
536951 2015 FQ396 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
536952 2015 FY396 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
536953 2015 FZ396 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
536954 2015 FC397 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
536955 2015 FE397 09/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
536956 2015 FG397 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
536957 2015 FH397 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
536958 2015 FK397 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
536959 2015 FL397 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
536960 2015 FM397 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
536961 2015 FN397 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
536962 2015 FP397 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
536963 2015 FQ397 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
536964 2015 FT397 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
536965 2015 FU397 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
536966 2015 FV401 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536967 2015 FW401 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
536968 2015 FX401 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
536969 2015 FD402 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
536970 2015 FH402 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
536971 2015 FJ402 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
536972 2015 FL402 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
536973 2015 FN402 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
536974 2015 FP402 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
536975 2015 FQ402 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
536976 2015 FV402 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
536977 2015 FW402 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
536978 2015 FC403 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
536979 2015 FG403 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
536980 2015 FH403 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
536981 2015 FJ403 24/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
536982 2015 FN403 27/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
536983 2015 FO403 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
536984 2015 FY403 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
536985 2015 FB404 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
536986 2015 FC404 14/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
536987 2015 FF404 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
536988 2015 FK404 16/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
536989 2015 FL404 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
536990 2015 FM404 09/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
536991 2015 FP404 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
536992 2015 FU404 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
536993 2015 FV404 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
536994 2015 FX404 26/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
536995 2015 FB405 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
536996 2015 FC405 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
536997 2015 FG405 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
536998 2015 FL405 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
536999 2015 FM405 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
537000 2015 FN405 21/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

532.000s  • 533.000s  • 534.000s  • 535.000s  • 536.000s  • 537.000s  • 538.000s  • 539.000s  • 540.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001