Danh sách tiểu hành tinh/240001–241000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240001 2001 SC273 26/09/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
240002 2001 SB300 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
240003 2001 SU313 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
240004 2001 SN351 18/09/2001 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
240005 2001 TY22 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
240006 2001 TC23 13/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
240007 2001 TQ47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 4,2 km MPC · JPL
240008 2001 TL52 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
240009 2001 TC62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240010 2001 TK142 10/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
240011 2001 TW143 10/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
240012 2001 TA145 10/10/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
240013 2001 TM149 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
240014 2001 TF154 15/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
240015 2001 TN161 11/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
240016 2001 TU164 11/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
240017 2001 TU199 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
240018 2001 TD233 15/10/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
240019 2001 TM241 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
240020 2001 TA250 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
240021 Radzo 2001 TX257 08/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
240022 Demitra 2001 TR258 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
240023 2001 UJ20 16/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
240024 2001 UM39 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
240025 2001 UG52 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
240026 2001 UN62 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
240027 2001 UB63 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
240028 2001 UZ66 20/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
240029 2001 UY69 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
240030 2001 UY82 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240031 2001 UA93 19/10/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
240032 2001 UP99 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
240033 2001 UL100 17/10/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
240034 2001 UZ108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
240035 2001 UR110 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
240036 2001 UU115 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
240037 2001 UX115 22/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
240038 2001 US116 22/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
240039 2001 UC117 22/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
240040 2001 UG132 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
240041 2001 UQ177 21/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
240042 2001 UP194 18/10/2001 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
240043 2001 UB195 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
240044 2001 UX214 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240045 2001 UV224 18/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
240046 2001 VC18 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
240047 2001 VF106 12/11/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
240048 2001 WM3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
240049 2001 WH13 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
240050 2001 WM23 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
240051 2001 WP29 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
240052 2001 WE31 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
240053 2001 WB34 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
240054 2001 WC36 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
240055 2001 WK37 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
240056 2001 WP38 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
240057 2001 WY72 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
240058 2001 WM81 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
240059 2001 XT13 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
240060 2001 XW49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240061 2001 XT69 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
240062 2001 XD95 10/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
240063 2001 XP96 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
240064 2001 XY139 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
240065 2001 XX161 14/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
240066 2001 XV180 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
240067 2001 XH225 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
240068 2001 XM263 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
240069 2001 YY6 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240070 2001 YS22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
240071 2001 YD97 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
240072 2001 YP109 18/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
240073 2001 YF162 16/12/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
240074 2002 AZ37 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
240075 2002 AE52 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
240076 2002 AC56 09/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
240077 2002 AJ70 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
240078 2002 AL101 08/01/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
240079 2002 AE126 12/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
240080 2002 AR133 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
240081 2002 AB144 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
240082 2002 AW169 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240083 2002 AL176 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240084 2002 AT185 08/01/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
240085 2002 AB190 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
240086 2002 AK200 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
240087 2002 AE202 12/01/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
240088 2002 AD206 13/01/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
240089 2002 BH21 25/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
240090 2002 BR27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
240091 2002 CN19 04/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
240092 2002 CV28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240093 2002 CA52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 9,8 km MPC · JPL
240094 2002 CG69 07/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
240095 2002 CL76 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
240096 2002 CE77 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240097 2002 CG92 07/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
240098 2002 CP96 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240099 2002 CB120 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
240100 2002 CE131 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240101 2002 CL137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
240102 2002 CH172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240103 2002 CW182 10/02/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
240104 2002 CA183 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240105 2002 CL185 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
240106 2002 CT201 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
240107 2002 CZ215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240108 2002 CD225 14/02/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 860 m MPC · JPL
240109 2002 CT243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
240110 2002 CW252 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
240111 2002 CP260 07/02/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
240112 2002 CB310 06/02/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
240113 2002 CC311 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240114 2002 EJ 03/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240115 2002 EB25 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
240116 2002 EQ52 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240117 2002 EU57 13/03/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
240118 2002 ET97 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
240119 2002 EO98 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240120 2002 EE127 12/03/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
240121 2002 ED154 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
240122 2002 ED156 11/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,2 km MPC · JPL
240123 2002 FD24 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
240124 2002 GK5 11/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
240125 2002 GK6 13/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
240126 2002 GU36 02/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
240127 2002 GX119 12/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
240128 2002 GM141 13/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
240129 2002 GY143 13/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
240130 2002 GZ152 12/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
240131 2002 GJ164 14/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
240132 2002 JD 03/05/2002 Eskridge Farpoint Obs. 980 m MPC · JPL
240133 2002 JU9 06/05/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
240134 2002 JC34 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
240135 2002 JN36 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
240136 2002 JG51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
240137 2002 JK63 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
240138 2002 JR63 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
240139 2002 JT74 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
240140 2002 JN102 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
240141 2002 JW103 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
240142 2002 JW105 12/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
240143 2002 JS110 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
240144 2002 JB114 15/05/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
240145 2002 JH115 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240146 2002 JF116 05/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
240147 2002 JC135 09/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
240148 2002 JS143 13/05/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
240149 2002 JK146 15/05/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
240150 2002 LL9 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
240151 2002 LY43 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
240152 2002 NX16 13/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
240153 2002 NZ22 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
240154 2002 NJ37 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
240155 2002 NA50 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
240156 2002 NB62 05/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
240157 2002 NY70 09/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
240158 2002 OH30 18/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
240159 2002 OJ30 29/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
240160 2002 PO9 05/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
240161 2002 PU25 06/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
240162 2002 PT31 06/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
240163 2002 PG33 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
240164 2002 PE97 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
240165 2002 PQ105 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
240166 2002 PA111 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
240167 2002 PP112 09/08/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
240168 2002 PU120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
240169 2002 PM128 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
240170 2002 PY174 15/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
240171 2002 PM179 08/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
240172 2002 PC180 08/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
240173 2002 PH181 15/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
240174 2002 PK188 08/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
240175 2002 PK191 14/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
240176 2002 QJ12 26/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
240177 2002 QB18 28/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
240178 2002 QN34 29/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
240179 2002 QH43 30/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
240180 2002 QT46 27/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
240181 2002 QD55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,3 km MPC · JPL
240182 2002 QH70 19/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
240183 2002 QA74 19/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
240184 2002 QE76 16/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
240185 2002 QQ97 26/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
240186 2002 QT100 19/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
240187 2002 QV101 20/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
240188 2002 QC103 19/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
240189 2002 QO103 18/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
240190 2002 QC104 26/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
240191 2002 QW111 27/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
240192 2002 QX123 27/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
240193 2002 QJ127 30/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
240194 2002 RG2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
240195 2002 RL20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
240196 2002 RW23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
240197 2002 RZ35 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
240198 2002 RC54 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
240199 2002 RN75 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
240200 2002 RX96 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240201 2002 RW124 09/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
240202 2002 RH133 09/09/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
240203 2002 RB142 11/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
240204 2002 RV144 11/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
240205 2002 RO186 12/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
240206 2002 RB218 14/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
240207 2002 RT226 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
240208 2002 RC236 12/09/2002 Palomar R. Matson 3,1 km MPC · JPL
240209 2002 RP256 04/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
240210 2002 RB258 14/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
240211 2002 RG265 15/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
240212 2002 RF278 04/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
240213 2002 SU15 27/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
240214 2002 SM25 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
240215 2002 SY42 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
240216 2002 SD43 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
240217 2002 SX44 29/09/2002 Eskridge Farpoint Obs. 4,7 km MPC · JPL
240218 2002 SD47 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
240219 2002 SE55 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
240220 2002 SC60 16/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
240221 2002 SU67 26/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
240222 2002 TY3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
240223 2002 TC21 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
240224 2002 TM35 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
240225 2002 TD50 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
240226 2002 TO66 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
240227 2002 TQ77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
240228 2002 TL82 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
240229 2002 TC116 03/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
240230 2002 TC141 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
240231 2002 TA142 05/10/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
240232 2002 TS168 03/10/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
240233 2002 TC170 03/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
240234 2002 TA195 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
240235 2002 TB207 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
240236 2002 TF252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
240237 2002 TU259 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
240238 2002 TB268 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
240239 2002 TZ269 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
240240 2002 TA283 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
240241 2002 TY334 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
240242 2002 TR377 04/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
240243 2002 TA383 15/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
240244 2002 US8 28/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
240245 2002 UH14 29/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
240246 2002 UW16 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
240247 2002 UP24 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
240248 2002 UP31 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
240249 2002 UG48 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
240250 2002 UZ54 29/10/2002 Apache Point SDSS 4,3 km MPC · JPL
240251 2002 UH61 30/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
240252 2002 UJ75 31/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
240253 2002 VT10 01/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
240254 2002 VN18 02/11/2002 Kvistaberg UDAS 2,2 km MPC · JPL
240255 2002 VF41 04/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
240256 2002 VJ52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
240257 2002 VB54 06/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
240258 2002 VW67 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
240259 2002 VL90 11/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
240260 2002 VD93 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
240261 2002 VH94 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
240262 2002 VW103 12/11/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
240263 2002 VM118 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
240264 2002 WL1 23/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
240265 2002 WY1 23/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
240266 2002 WR29 22/11/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
240267 2002 XU5 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
240268 2002 XR10 03/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
240269 2002 XH20 02/12/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
240270 2002 XE45 08/12/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
240271 2002 XL47 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
240272 2002 XU90 15/12/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
240273 2002 XB99 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
240274 2002 XF99 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
240275 2002 XN120 03/12/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
240276 2002 YT4 27/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
240277 2002 YY10 31/12/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
240278 2003 AJ12 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
240279 2003 AR16 05/01/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
240280 2003 BC8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
240281 2003 BO44 27/01/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
240282 2003 BK84 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
240283 2003 CV11 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
240284 2003 DU19 22/02/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
240285 2003 ET1 04/03/2003 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 2,0 km MPC · JPL
240286 2003 EN19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
240287 2003 EQ25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
240288 2003 EZ27 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240289 2003 EM28 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240290 2003 EY51 11/03/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
240291 2003 EO52 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
240292 2003 EB54 11/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
240293 2003 EN60 12/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
240294 2003 EX61 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
240295 2003 FK2 23/03/2003 Ondřejov L. Kotková 4,6 km MPC · JPL
240296 2003 FJ4 24/03/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
240297 2003 FB15 23/03/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
240298 2003 FZ27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240299 2003 FG54 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
240300 2003 FE60 26/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240301 2003 FK67 26/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
240302 2003 FK79 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240303 2003 FZ83 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240304 2003 FS84 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240305 2003 FO91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
240306 2003 FY93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
240307 2003 FH99 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
240308 2003 FP100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
240309 2003 FY103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
240310 2003 FF116 22/03/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
240311 2003 GP9 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240312 2003 GJ11 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
240313 2003 GO35 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
240314 2003 GP38 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
240315 2003 HV 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
240316 2003 HV14 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
240317 2003 HS17 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240318 2003 HW26 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
240319 2003 HU37 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
240320 2003 HS42 29/04/2003 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
240321 2003 JC10 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240322 2003 KM17 26/05/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
240323 2003 KG18 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240324 2003 KK36 30/05/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
240325 2003 LB 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
240326 2003 ML 21/06/2003 Nashville R. Clingan 940 m MPC · JPL
240327 2003 MX4 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
240328 2003 MJ10 29/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
240329 2003 NV4 04/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 960 m MPC · JPL
240330 2003 NL13 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240331 2003 OX3 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
240332 2003 OH4 21/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
240333 2003 OE21 25/07/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
240334 2003 OH28 24/07/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
240335 2003 PC2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
240336 2003 PD11 07/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
240337 2003 QE19 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
240338 2003 QJ24 21/08/2003 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
240339 2003 QQ24 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
240340 2003 QH49 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
240341 2003 QE52 23/08/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
240342 2003 QE65 23/08/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
240343 2003 QY66 23/08/2003 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
240344 2003 QP67 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
240345 2003 QG72 23/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
240346 2003 QT87 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240347 2003 QO93 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
240348 2003 QA94 28/08/2003 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
240349 2003 QG99 30/08/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
240350 2003 QW110 31/08/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
240351 2003 RV2 01/09/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
240352 2003 RP3 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
240353 2003 SR4 16/09/2003 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
240354 2003 ST5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
240355 2003 SQ13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
240356 2003 SR22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
240357 2003 SY39 16/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
240358 2003 SA46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
240359 2003 SF46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
240360 2003 SU60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
240361 2003 SU110 20/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
240362 2003 SN116 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
240363 2003 SV128 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
240364 Kozmutza 2003 SQ129 20/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 860 m MPC · JPL
240365 2003 SR146 20/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
240366 2003 SO147 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
240367 2003 SF169 23/09/2003 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
240368 2003 SQ169 23/09/2003 Haleakala NEAT 830 m MPC · JPL
240369 2003 SY201 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240370 2003 SS219 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
240371 2003 SZ220 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
240372 2003 SS222 30/09/2003 Drebach Drebach Obs. 780 m MPC · JPL
240373 2003 SU236 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
240374 2003 ST245 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
240375 2003 SO250 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
240376 2003 SG251 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
240377 2003 SR255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
240378 2003 SZ256 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240379 2003 SG290 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
240380 2003 SE293 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
240381 Emilchyne 2003 SB317 29/09/2003 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,3 km MPC · JPL
240382 2003 SC320 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240383 2003 SX321 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
240384 2003 SJ327 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
240385 2003 TV3 01/10/2003 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,7 km MPC · JPL
240386 2003 TB46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
240387 2003 TV58 05/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
240388 2003 UN13 18/10/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
240389 2003 UE14 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
240390 2003 UA16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
240391 2003 UJ34 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
240392 2003 UE41 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
240393 2003 UF66 16/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
240394 2003 UU73 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
240395 2003 UY75 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
240396 2003 UR94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
240397 2003 UB102 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
240398 2003 UB121 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
240399 2003 UB123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240400 2003 UF140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240401 2003 UY168 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
240402 2003 UF175 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
240403 2003 UK182 21/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
240404 2003 UK184 21/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
240405 2003 UX193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
240406 2003 UL200 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
240407 2003 UV203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
240408 2003 UU229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
240409 2003 UE237 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
240410 2003 UL248 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
240411 2003 UW256 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240412 2003 UH258 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
240413 2003 UD265 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240414 2003 UN304 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
240415 2003 UO316 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240416 2003 UD351 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
240417 2003 UR365 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
240418 2003 VO5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
240419 2003 WW 16/11/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
240420 2003 WT8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
240421 2003 WJ12 18/11/2003 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
240422 2003 WR31 18/11/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
240423 2003 WJ34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
240424 2003 WV50 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
240425 2003 WC54 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
240426 2003 WK59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
240427 2003 WG64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
240428 2003 WN65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
240429 2003 WQ65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
240430 2003 WW69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
240431 2003 WX90 18/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
240432 2003 WD96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
240433 2003 WY118 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
240434 2003 WV129 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
240435 2003 WN134 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
240436 2003 WV151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
240437 2003 WG159 29/11/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
240438 2003 WB165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
240439 2003 XH11 11/12/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
240440 2003 XM14 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
240441 2003 XJ43 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
240442 2003 YB9 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240443 2003 YU9 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
240444 2003 YB11 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
240445 2003 YG13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
240446 2003 YT15 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
240447 2003 YV15 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
240448 2003 YK18 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
240449 2003 YM25 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
240450 2003 YY25 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
240451 2003 YN44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
240452 2003 YG51 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
240453 2003 YM57 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
240454 2003 YG61 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
240455 2003 YU91 21/12/2003 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
240456 2003 YJ93 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240457 2003 YU103 21/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
240458 2003 YJ115 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
240459 2003 YQ119 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
240460 2003 YG135 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
240461 2003 YC136 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
240462 2003 YC144 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
240463 2003 YQ146 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
240464 2003 YP151 29/12/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
240465 2004 BL1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
240466 2004 BZ3 16/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
240467 2004 BM29 18/01/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
240468 2004 BV30 18/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
240469 2004 BC32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
240470 2004 BF34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
240471 2004 BJ35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
240472 2004 BT57 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
240473 2004 BF62 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
240474 2004 BT62 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
240475 2004 BD66 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
240476 2004 BQ74 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
240477 2004 BJ75 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
240478 2004 BU76 25/01/2004 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
240479 2004 BD77 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
240480 2004 BB89 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
240481 2004 BC96 30/01/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
240482 2004 BQ96 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
240483 2004 BH110 28/01/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
240484 2004 BP113 28/01/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
240485 2004 BF150 17/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
240486 2004 BU156 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
240487 2004 CM22 11/02/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
240488 2004 CW40 12/02/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
240489 2004 CO42 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
240490 2004 CE45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
240491 2004 CE51 02/02/2004 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
240492 2004 CE57 11/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
240493 2004 CT109 13/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
240494 2004 DB6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
240495 2004 DW42 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
240496 2004 DX57 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
240497 2004 EL4 11/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
240498 2004 EY6 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
240499 2004 EN10 15/03/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
240500 2004 EX19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240501 2004 EK22 12/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
240502 2004 EQ31 14/03/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
240503 2004 EH52 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
240504 2004 ED54 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
240505 2004 EP61 12/03/2004 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
240506 2004 EV63 13/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
240507 2004 EN66 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
240508 2004 EK80 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
240509 2004 EG81 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
240510 2004 EG87 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
240511 2004 ES94 15/03/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
240512 2004 EM101 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
240513 2004 EQ104 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
240514 2004 FL4 19/03/2004 Modra Modra Obs. 5,8 km MPC · JPL
240515 2004 FZ29 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
240516 2004 FN31 29/03/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
240517 2004 FL54 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
240518 2004 FY55 20/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
240519 2004 FP59 18/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
240520 2004 FU67 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
240521 2004 FZ76 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
240522 2004 FA96 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
240523 2004 FG104 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
240524 2004 FC112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
240525 2004 FF125 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
240526 2004 FE134 26/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
240527 2004 FH134 26/03/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
240528 2004 FY135 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
240529 2004 FM143 28/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
240530 2004 FM145 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
240531 2004 FN146 29/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
240532 2004 FP148 29/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
240533 2004 FM160 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
240534 2004 GH7 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
240535 2004 GC25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
240536 2004 GK28 14/04/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
240537 2004 GU46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
240538 2004 GX46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
240539 2004 GY47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
240540 2004 GN77 14/04/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
240541 2004 HC17 16/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
240542 2004 HW36 19/04/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
240543 2004 HQ55 24/04/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
240544 2004 NC27 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240545 2004 PB45 07/08/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
240546 2004 PY73 08/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
240547 2004 PJ91 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240548 2004 QQ24 22/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
240549 2004 RC7 05/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
240550 2004 RE7 05/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
240551 2004 RD36 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
240552 2004 RQ60 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
240553 2004 RL105 08/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
240554 2004 RK145 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
240555 2004 RZ151 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240556 2004 RQ164 08/09/2004 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
240557 2004 RP227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240558 2004 RU250 13/09/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
240559 2004 RD289 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
240560 2004 RM290 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240561 2004 RC337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
240562 2004 SK1 16/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
240563 2004 SS1 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
240564 2004 SS2 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
240565 2004 SD5 18/09/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
240566 2004 SY31 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240567 2004 SG54 22/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
240568 2004 SH61 17/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
240569 2004 TO4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240570 2004 TZ9 07/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
240571 2004 TW28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240572 2004 TG31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240573 2004 TM44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240574 2004 TT51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
240575 2004 TC52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
240576 2004 TN61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
240577 2004 TW71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
240578 2004 TC102 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
240579 2004 TJ102 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
240580 2004 TU113 07/10/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
240581 2004 TH124 07/10/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
240582 2004 TX129 07/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
240583 2004 TK141 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
240584 2004 TB143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
240585 2004 TD153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
240586 2004 TH160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
240587 2004 TN160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
240588 2004 TZ168 07/10/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
240589 2004 TE176 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
240590 2004 TV215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
240591 2004 TL250 07/10/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
240592 2004 TD266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
240593 2004 TJ278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240594 2004 TQ309 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
240595 2004 TQ349 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
240596 2004 UE5 18/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
240597 2004 VZ3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240598 2004 VP9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
240599 2004 VN14 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
240600 2004 VB22 04/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240601 2004 VP22 04/11/2004 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
240602 2004 VV31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
240603 2004 VW46 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
240604 2004 VQ50 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240605 2004 VX57 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
240606 2004 VZ76 12/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
240607 2004 VW91 03/11/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
240608 2004 WN12 19/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
240609 2004 XZ6 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
240610 2004 XF7 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
240611 2004 XU23 09/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
240612 2004 XN25 09/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
240613 2004 XW33 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
240614 2004 XW41 09/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
240615 2004 XU49 13/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,4 km MPC · JPL
240616 2004 XH62 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
240617 2004 XV65 02/12/2004 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
240618 2004 XR70 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
240619 2004 XY79 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240620 2004 XS92 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
240621 2004 XH101 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
240622 2004 XU107 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
240623 2004 XY121 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
240624 2004 XF125 11/12/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
240625 2004 XJ130 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
240626 2004 XG133 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
240627 2004 XQ155 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
240628 2004 YN 17/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
240629 2004 YS 16/12/2004 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
240630 2004 YU21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
240631 2004 YE31 18/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
240632 2005 AZ18 08/01/2005 Needville J. Dellinger 3,8 km MPC · JPL
240633 2005 AY20 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
240634 2005 AK21 06/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
240635 2005 AS33 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240636 2005 AG34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240637 2005 AN35 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
240638 2005 AF40 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
240639 2005 AX44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
240640 2005 AM47 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
240641 2005 AR56 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
240642 2005 AZ57 15/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
240643 2005 BE8 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
240644 2005 BX16 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
240645 2005 BV22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
240646 2005 BO26 19/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
240647 2005 BU26 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
240648 2005 BP49 16/01/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
240649 2005 CW 01/02/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
240650 2005 CZ 01/02/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
240651 2005 CZ13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
240652 2005 CQ18 02/02/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
240653 2005 CJ23 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
240654 2005 CJ24 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
240655 2005 CB48 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
240656 2005 CG49 02/02/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
240657 2005 CT58 02/02/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
240658 2005 EX5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
240659 2005 ET22 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
240660 2005 EX23 03/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
240661 2005 EA29 03/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
240662 2005 EZ30 01/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
240663 2005 EQ46 03/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
240664 2005 EJ49 03/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
240665 2005 EH51 03/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
240666 2005 EN68 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
240667 2005 EA75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
240668 2005 EB75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
240669 2005 EQ83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
240670 2005 EK88 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
240671 2005 EO88 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
240672 2005 EJ93 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
240673 2005 EB95 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
240674 2005 ET96 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
240675 2005 EX119 08/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
240676 2005 EJ120 08/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
240677 2005 ES124 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
240678 2005 EU125 08/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
240679 2005 EJ126 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
240680 2005 EM131 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
240681 2005 EZ132 09/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
240682 2005 EK138 09/03/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
240683 2005 EX148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
240684 2005 EZ149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
240685 2005 EH170 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
240686 2005 EW188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
240687 2005 EU195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
240688 2005 EO208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
240689 2005 EQ219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
240690 2005 EV222 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
240691 2005 EL234 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
240692 2005 EC243 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
240693 2005 EA292 10/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
240694 2005 EL318 09/03/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
240695 2005 EQ327 04/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
240696 2005 FA3 17/03/2005 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
240697 Gemenc 2005 GC 01/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 3,3 km MPC · JPL
240698 2005 GQ7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
240699 2005 GQ17 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
240700 2005 GK28 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240701 2005 GT30 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
240702 2005 GN31 04/04/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
240703 2005 GR48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
240704 2005 GY54 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
240705 2005 GZ60 08/04/2005 Great Shefford Great Shefford Obs. 5,6 km MPC · JPL
240706 2005 GH61 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
240707 2005 GO78 06/04/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
240708 2005 GP78 06/04/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
240709 2005 GS78 06/04/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
240710 2005 GZ89 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
240711 2005 GZ103 09/04/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
240712 2005 GM108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
240713 2005 GK110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
240714 2005 GO111 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
240715 2005 GK113 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
240716 2005 GF116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
240717 2005 GT118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
240718 2005 GU125 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
240719 2005 GE130 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
240720 2005 GZ132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
240721 2005 GW149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
240722 2005 GS160 12/04/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
240723 2005 GA172 13/04/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
240724 2005 GG172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
240725 2005 GX190 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
240726 2005 GX201 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
240727 2005 GD213 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
240728 2005 GQ214 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
240729 2005 GP222 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
240730 2005 JK 01/05/2005 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
240731 2005 JU25 03/05/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
240732 2005 JK28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
240733 2005 JS35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
240734 2005 JQ44 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
240735 2005 JU58 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
240736 2005 JK59 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
240737 2005 JN76 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
240738 2005 JQ86 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
240739 2005 JD88 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
240740 2005 JZ89 11/05/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 3,2 km MPC · JPL
240741 2005 JK90 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
240742 2005 JL90 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
240743 2005 JG96 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
240744 2005 JL103 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
240745 2005 JQ106 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
240746 2005 JH114 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
240747 2005 JT119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
240748 2005 JN127 12/05/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
240749 2005 JF131 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
240750 2005 JG131 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
240751 2005 JA134 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
240752 2005 JG152 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
240753 2005 JG161 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
240754 2005 JZ163 09/05/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
240755 2005 JD178 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
240756 2005 KU 16/05/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
240757 Farkasberci 2005 KS8 26/05/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
240758 2005 LA2 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
240759 2005 LJ12 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
240760 2005 LF19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
240761 2005 LR20 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
240762 2005 LU36 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
240763 2005 LL38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
240764 2005 LL46 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
240765 2005 MX12 29/06/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
240766 2005 NK87 03/07/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
240767 2005 NO87 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
240768 2005 OJ1 17/07/2005 Siding Spring SSS 6,4 km MPC · JPL
240769 2005 OW26 27/07/2005 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
240770 2005 OW27 29/07/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
240771 2005 PY17 12/08/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 4,3 km MPC · JPL
240772 2005 QT146 28/08/2005 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
240773 2005 QA183 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
240774 2005 RM45 14/09/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
240775 2005 SM36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
240776 2005 SW82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
240777 2005 SJ95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
240778 2005 SJ104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
240779 2005 SM187 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
240780 2005 SA221 29/09/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
240781 2005 SZ264 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
240782 2005 SQ277 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
240783 2005 TP101 07/10/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
240784 2005 TG153 07/10/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
240785 2005 TO188 10/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
240786 2005 UV36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
240787 2005 UY64 20/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
240788 2005 UK112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240789 2005 UM156 28/10/2005 Junk Bond D. Healy 6,2 km MPC · JPL
240790 2005 UH505 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 960 m MPC · JPL
240791 2005 VN54 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
240792 2005 VO65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
240793 2005 VC107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
240794 2005 WG87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
240795 2005 WP89 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
240796 2005 WL160 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240797 2005 XE32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
240798 2005 XF37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
240799 2005 XF82 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
240800 2005 YY12 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240801 2005 YN62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
240802 2005 YT70 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240803 2005 YJ90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
240804 2005 YX105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
240805 2005 YL143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240806 2005 YE198 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240807 2005 YF204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
240808 2005 YV204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
240809 2005 YT207 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
240810 2005 YW230 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
240811 2005 YG269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
240812 2005 YB271 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240813 2006 AT11 03/01/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240814 2006 AC13 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
240815 2006 AL15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
240816 2006 AN16 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
240817 2006 AC19 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
240818 2006 AW19 05/01/2006 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
240819 2006 AE61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
240820 2006 AY67 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240821 2006 AA69 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
240822 2006 AU76 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
240823 2006 AY77 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240824 2006 AH100 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
240825 2006 BZ16 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
240826 2006 BW19 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
240827 2006 BT21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
240828 2006 BT22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
240829 2006 BG24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
240830 2006 BD26 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
240831 2006 BL38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240832 2006 BP38 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
240833 2006 BH45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
240834 2006 BT57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240835 2006 BG74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
240836 2006 BF79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240837 2006 BH79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
240838 2006 BQ79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240839 2006 BU80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240840 2006 BT85 25/01/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
240841 2006 BW92 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
240842 2006 BP95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
240843 2006 BJ125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240844 2006 BR125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
240845 2006 BA126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
240846 2006 BE131 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240847 2006 BV136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
240848 2006 BU139 29/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
240849 2006 BT147 31/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 660 m MPC · JPL
240850 2006 BW151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240851 2006 BR153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240852 2006 BL154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
240853 2006 BQ156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
240854 2006 BB169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240855 2006 BS184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
240856 2006 BA189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
240857 2006 BM195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240858 2006 BC200 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
240859 2006 BM211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
240860 2006 BE217 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
240861 2006 BN227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240862 2006 BW268 27/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
240863 2006 CN1 01/02/2006 Jarnac Jarnac Obs. 1,4 km MPC · JPL
240864 2006 CV4 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240865 2006 CR17 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
240866 2006 CT21 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240867 2006 CZ39 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
240868 2006 CK46 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
240869 2006 CD49 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240870 2006 CY61 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
240871 MOSS 2006 DA 19/02/2006 Vicques M. Ory 1,6 km MPC · JPL
240872 2006 DR3 20/02/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
240873 2006 DU3 20/02/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
240874 2006 DG7 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
240875 2006 DW13 22/02/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
240876 2006 DV23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
240877 2006 DU27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
240878 2006 DN29 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
240879 2006 DD30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
240880 2006 DR34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
240881 2006 DG40 22/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
240882 2006 DR46 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
240883 2006 DK49 21/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
240884 2006 DM52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240885 2006 DT60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240886 2006 DJ61 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
240887 2006 DA63 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
240888 2006 DK63 24/02/2006 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 740 m MPC · JPL
240889 2006 DK64 20/02/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
240890 2006 DP69 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
240891 2006 DT69 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
240892 2006 DV69 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
240893 2006 DT71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
240894 2006 DE74 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
240895 2006 DV76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
240896 2006 DW87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
240897 2006 DY90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
240898 2006 DR97 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
240899 2006 DV97 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
240900 2006 DB98 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
240901 2006 DM101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
240902 2006 DW105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
240903 2006 DK115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240904 2006 DV131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
240905 2006 DH147 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
240906 2006 DQ147 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240907 2006 DT150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
240908 2006 DU150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
240909 2006 DO156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
240910 2006 DR170 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240911 2006 DO183 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240912 2006 DU190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240913 2006 DC192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
240914 2006 DQ196 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
240915 2006 DG211 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
240916 2006 DH215 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240917 2006 EU 04/03/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
240918 2006 EO15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
240919 2006 EV42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
240920 2006 EJ63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
240921 2006 EF67 08/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
240922 2006 FS3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
240923 2006 FN4 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
240924 2006 FY4 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
240925 2006 FP5 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
240926 2006 FW8 23/03/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
240927 2006 FB10 26/03/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
240928 2006 FM15 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240929 2006 FU15 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240930 2006 FN22 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
240931 2006 FQ29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
240932 2006 FE31 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
240933 2006 FT31 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
240934 2006 FK42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
240935 2006 FW49 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
240936 2006 FU50 26/03/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
240937 2006 GD1 02/04/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 2,1 km MPC · JPL
240938 2006 GV7 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240939 2006 GC15 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240940 2006 GF21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
240941 2006 GK27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
240942 2006 GG29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240943 2006 GM34 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
240944 2006 GE36 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
240945 2006 GP36 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
240946 2006 GY41 08/04/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
240947 2006 GJ42 12/04/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
240948 2006 GK45 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
240949 2006 GE54 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
240950 2006 HX10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
240951 2006 HF19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240952 2006 HJ26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
240953 2006 HD35 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
240954 2006 HG44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
240955 2006 HK44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
240956 2006 HA47 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240957 2006 HZ54 21/04/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
240958 2006 HT58 21/04/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
240959 2006 HH65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
240960 2006 HK69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
240961 2006 HB82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240962 2006 HD82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
240963 2006 HC85 26/04/2006 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
240964 2006 HO88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
240965 2006 HU113 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
240966 2006 HU152 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
240967 2006 JK2 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
240968 2006 JY3 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
240969 2006 JH10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
240970 2006 JX12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
240971 2006 JB16 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
240972 2006 JK26 04/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
240973 2006 JD30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240974 2006 JX30 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
240975 2006 JF37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
240976 2006 JZ40 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
240977 2006 JP42 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240978 2006 JC45 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
240979 2006 JX45 08/05/2006 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
240980 2006 JF55 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
240981 2006 JJ56 04/05/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
240982 2006 JL57 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
240983 2006 KW1 20/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
240984 2006 KE5 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
240985 2006 KN7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
240986 2006 KY10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
240987 2006 KH41 19/05/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
240988 2006 KQ41 19/05/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
240989 2006 KL50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
240990 2006 KN52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
240991 2006 KF53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
240992 2006 KW54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240993 2006 KO57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
240994 2006 KZ61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
240995 2006 KM62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
240996 2006 KR62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
240997 2006 KT65 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
240998 2006 KC67 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
240999 2006 KG68 20/05/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
241000 2006 KO72 22/05/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

236.000s  • 237.000s  • 238.000s  • 239.000s  • 240.000s  • 241.000s  • 242.000s  • 243.000s  • 244.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001